Samarbejdsudvalgets arbejdsform

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsudvalgets arbejdsform"

Transkript

1 Denne pjece har til formål at bidrage til forbedrede rutiner i det daglige samarbejde til fordel for både virksomhedens resultater og de ansattes trivsel Samarbejdsudvalgets arbejdsform

2 Samarbejdsudvalgets arbejdsform

3 Forord Virksomheden og de ansatte har brug for et samarbejdsudvalg, der tager initiativer til udvikling af samarbejdet overalt i virksomheden således, at det bliver til gavn for virksomheden og den enkelte medarbejder. Ved at trække på hinandens viden, indsigt og erfaringer kan et dynamisk samarbejdsudvalg skabe resultater til gavn for virksomhedens konkurrenceevne og de ansattes arbejdstilfredshed og dermed ruste virksomhed og ansatte til nye udfordringer. Det forudsætter, at det er de rigtige emner, der sættes på SU s dagsorden. Emner, der rækker fremad og har betydning for helheden. Hvis SU skal blive drivkraften og omdrejningspunktet i udviklingen og fornyelsen af samarbejdet på virksomheden, kan det anbefales, at der på den enkelte virksomhed sættes fokus på SU s arbejdsform. Denne pjece har til formål at bidrage til forbedrede rutiner i det daglige samarbejde til fordel for både virksomhedens resultater og de ansattes trivsel.

4 Samarbejdsudvalgets arbejdsform Samarbejde Ordet samarbejde kan være svært at forklare fuldstændigt. De fleste af os ved alligevel, hvad et godt samarbejde betyder. Og desværre også, hvor opslidende et dårligt samarbejdsklima kan være. Samarbejdsklimaet er væsentligt for virksomhedens konkurrenceevne og de ansattes arbejdstilfredshed. Den fulde værdi opdager man ofte først, når det går galt med samarbejdet. Så kræver det en stor indsats at få det genskabt. Det kræver først og fremmest opbygning af den gensidige tillid og respekt, der er uløseligt forbundet med et godt samarbejde. Hvis samarbejdet knirker, er årsagen ofte, at møderne i samarbejdsudvalget ikke er strukturerede nok. Der snakkes måske for meget om ligegyldige småting. Der mangler måske god information. Den ene part afkræver måske pludselig den anden svar på noget, som ikke er fremgået tydeligt af dagsordenen, og når svar så ikke kan gives,før baglandet er hørt, giver det gnidninger, fordi det opfattes som manglende vilje. Sådanne problemer undgås ved, at møderne forberedes grundigt, så alle ved, hvad der i realiteten skal diskuteres og tages stilling til på mødet. I det følgende beskrives, hvilke rutiner der bør indarbejdes omkring SU-møderne, for at de kan blive effektive. Men det er vigtigt, at alle i virksomheden kender til SU-arbejdet og bruger samarbejdsudvalget rigtigt. Derfor har denne vejledning ikke kun bud til SU-medlemmerne - men til alle i virksomheden. Planlægning af SU-møde a. I god tid, ca. 14 dage før SU-mødet skal afholdes, indkalder formand og næstformand forslag til dagsorden. b. SU s ledelsesgruppe og medarbejdergruppe drøfter hver for sig forslag til dagsordenspunkter. c. 10 dage før SU-mødet afholdes, mødes formand og næstformand for udveksling af forslag til punkter, der skal med på den endelige dagsorden. Man informerer hinanden om punkternes reelle indhold, drøfter omfanget og indholdet af den nødvendige mundtlige og skriftlige information til SU og tager stilling til, hvem der skal forelægge emnet. Af hensyn til SU s effektivitet skal punkter, som kan løses i det daglige uden SU s indblanding, ikke på dagsordenen, men søges løst inden mødet. d. En kommenteret dagsorden udformes og offentliggøres senest 8 dage før, SU-mødet afholdes. Eksempel på ikke-kommenteret dagsordenspunkt: Nye medarbejdere

5 Eksempel på kommenteret dagsordenspunkt: Af hvert punkt på dagsordenen bør fremgå: 1 Hvad drejer punktet sig om? 2 Hvem har bragt det op? 3 Hvad er målet? 4 Hvordan skal punktet behandles på mødet? 5 Hvor er kompetencen? Retningslinjer for modtagelse af nye medarbejdere (1). Formand og næstformand(2) ønsker drøftet (4) faste retningslinjer for information til og modtagelse af nye medarbejdere samt præsentation af disse, så alle nye medarbejdere får en god start i firmaet (3). SU indstiller hovedlinjerne til personalechefen (5). Af dagsordenen bør det fremgå tydeligt, om punkterne er til: Efterretning Drøftelse Beslutning. e. Punktet Eventuelt skal principielt kun omfatte forslag til nye dagsordenspunkter samt fastsættelse af dato for næste SU-møde. Gennemførelse af SU-møde a. Mødet ledes af formanden eller i dennes fravær næstformanden. Mødelederens vigtigste opgaver er: 1. At holde deltagerne til emnet. 2. At sørge for, at alle deltager i debatten. 3. At sikre, at sekretæren får en KONKLUSION af hvert punkt på dagsordenen: Hvad blev vi enige om? Hvem skal udføre det? Hvornår skal det gøres? b. Der skal være en sekretær, og denne bør helst ikke vælges blandt medlemmerne af SU, idet sekretæren så afskæres fra effektivt at deltage i debatten. c. Korte SU-møder (ca /2 time) bør tilstræbes, da lange møder erfaringsmæssigt er ineffektive. Opfølgning af SU-møde a. Senest 8 dage efter SU-mødet forelægges referat til formandens og næstformandens godkendelse og underskrift for umiddelbart herefter at blive of-fentliggjort for medarbejderne. b. Referatet udarbejdes således, at de enkelte punkter på dagsordenen er udskilt. For hvert punkt opridses kort, hvad sagen drejer sig om - eventuelt med en kort omtale af de vigtigste argumenter for eller imod - og vigtigst med en KONKLUSION af, hvad man var enig eller uenig om på SU-mødet. c. Det er vigtigt, at opfølgningen af arbejdet i SU sker løbende, dvs. at man sikrer sig, at SU s beslutninger bliver gennemført til de aftalte tidspunkter. Dette kunne være en opgave for sekretæren! Samarbejdet skal ikke kun foregå på SU-møderne, men bør udvikles til noget, der foregår i det daglige.

6 Før, under og Samarbejdsudvalgets arbejdsform Forslag til dagsorden Ca. 14 dage før SU-mødet efterlyses forslag til dagsorden - evt. ved opslag Dagsorden Formand og næstformand fastsætter dagsorden ud fra de givne forslag. Kommenteret dagsorden offentliggøres senest 8 dage før SU-mødet. Forslag til dagsorden min. 14 dage før SU-mødet Fastlæg dagsorden min. 10 dage før SU-mødet Dagsorden udsendes min. 8 dage før SU-mødet Dage før SU-mødet

7 efter SU-mødet SU-mødet Samarbejdsudvalget gennemfører mødet ud fra den fastlagte dagsorden. Der udarbejdes referat. Referat Referat underskrives af formand og næstformand og offentliggøres senest 8 dage efter SU-mødet - evt. ved opslag Referat udsendes max. 8 dage efter SU-mødet SU-mødet Dage efter SU-mødet

8 Samarbejdsnævnets sekretariat: Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger Vester Farimagsgade 1 Postboks København V Telefon Fax Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D Postboks København S Telefon Fax Samarbejdsnævnets konsulenttjeneste: Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger Telefon Specialarbejderforbundet i Danmark Denbæk AS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang LÆS OM Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer 14 gode råd til processen Klare spilleregler og information FÅ DEL I

Læs mere

Sådan udvikler vi samarbejdet mellem lærere og pædagoger

Sådan udvikler vi samarbejdet mellem lærere og pædagoger Sådan udvikler vi samarbejdet mellem lærere og pædagoger Af Merete Milvertz, SFO-leder og Vibeke Dilling Hermansen, Skoleleder Lærere og pædagoger løser to ligeværdige, men væsensforskellige opgaver I

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! Det gode personalemøde og

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj 2007 Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser T eamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser p s y k i s k a r b e j d s m i l j ø p å s k o l e r K R O G H S F O R L A G Teamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser 2005 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning

Læs mere