HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Referat af to Ekstraordinære Generalforsamlinger afholdt på Herlev skole tirsdag den 4 Februar kl. 19:30 samt torsdag den 13 Februar kl. 19:30 Tilstedeværende bestyrelse: Formand: Ordfører: Kasserer: Bestyrelsesmedlemmer: Referant: Tilstedeværende haveejere: Allan Kristensen Erik Damsager Thila Holm Charlotte Vølund Jack Giersing Erik Christiansen Alexander Russo 42 stemmeberettigede ved møde 4 Februar og 35 ved møde 13 Februar 1. ORDFØRER Erik Damsager blev udnævnt som ordfører for begge generalforsamlinger 2. REFERAT - TIRSDAG D. 4 FEBRUAR a. Formalia og ordensregler blev gennemgået af ordfører Erik. b. Vandudvalget præsenterede deres arbejde og handlingsplan ift. spørgsmålet om foreningen ønsker at investere i 1) dræn og 2) nyt vandrørssystem til Haveforeningen beliggende på adressen: Gl. Klausdalsbrovej 587. c. Første punkt der blev gennemgået var spørgsmålet relaterende til dræn. Tre tilbud jf. materiale sendt ud forud for møde, blev gennemgået. Fire haver er specielt udsatte for oversvømmelse. Alle tilbud er givet med hensigt for udbedring af oversvømmelse i disse samt forenings parkringsplads. Det er i alles interesse at få indført dræn, da det er de højere liggende haver der tilfører vandet. Forslaget omfatter ikke helårsvand. Drænets tekniske løsning blev gennemgået og er kort sagt en nedgravning af drænslange 50 cm under jorden. Denne kobles på en brønd der er tilsluttet en pumpe. d. Andet pkt. gennemgået var tilbuddene omkring helårsvand jf. materiale sendt ud forud for møde. Det primære formål med investeringen knytter sig til at få et tidsvarende vandanlæg der fremfor alt ikke er utæt. Fordelene ved investeringen er 1) problemer med frostsprængninger ophører 2) hver enkelt haveejer får ansvaret for eget forbrug da individuelle målere opsættes 3) vandspild ophører. Ulemper der knytter sig til forslaget er at ikke alle ejere har behov for frostfrit vand. Dette løses ved at alle ejere har mulighed for at tænde og slukke vandet individuelt. e. Der blev efter gennemgangen åbnet for spørgsmål fra tilstedeværende: Spm 1: Er det det gamle dræn der bliver udbygget eller repareret? Svar 1: Nej det er et komplet nyt system. 1

2 Spm 2: Er det rigtigt forstået et det afledte vand ledes tilbage over bakken? Svar 2: Nej, det er en trykledning der fører vandet tilbage og ud mod mosen. Spm 3 (Have 16): Er det rigtigt at drænet vil være 50 cm dybt? Dette er en bekymring da mange telefonledninger ligger over dette. Svar 3: TDC er blevet kontaktet og alt vil blive gjort for at få klarlagt hvor de ligger. Det er H/Fs ansvar at ledningerne ikke bliver gravet over. Spm 4: Kommer drænet til at ligge tæt på Anitas have? Svar 4: Vandet kommer ikke til at løbe derop. Diskussion omkring fremtidssikringen af løsningen: Kloakmesteren angiver at alle gamle dræn bliver lukket, da det ikke svarer sig at koble dem op. Thila, det kunne være det nye byggeri der har haft indflydelse på at der er kommet mere vand på det sidste. Emil, hvis systemet virker kan flere dræn kobles på med tiden. Paul Erik, det har været en del af vandudvalgets store problem at vi har fået et stigende grundvandsniveau. Netop med udsigt at vi får mere og mere nedbør gør at vi sikrer os i fremtiden. Kommentar (Have 24): Hjortespring haveforening har fået dræn af Karsten Jacobsen. Formand: vi går videre til spørgsmålet angående nyt vandingssystem! Spm 5: kan man selv bestemme om man vil kobles på? Svar 5: Alle haver får en brønd og stop hane hvor man selv kan vælge om man vil føre frostfrit vand ind i haven. Spm 6 (Erik Damsager): Lader man den nuværende rørledning liggende? Svar: ja, det bliver bare koblet fra. Spm 7: har man målt på hvor stort vandspild vi har med nuværende løsning. Svar: Nej det har vi ikke Kommentar: jeg har set nuværende rør og de er meget ulækre. Spm 8: inkludere prisen omkostningen til bimålere? Svar: ja, de er inkluderet. Spm 9 (have 39): er der planer om at et eksternt firma skal lave vandregnskabet? Svar: Nej, der skal afregnes selvstændigt og der er ikke budgetteret med at få et sådant firma. Spm 10: bliver de nuværende helårshaner lukket? Svar: Ja, der bliver ingen helårshaner. Ordfører: Hvis der ikke er flere tekniske spørgsmål gennemgår vi nu det finansielle forskel på valg A, B og C, jf. udsendte materiale. Forslag: A) DKK betales af vores egenkapital til løsning hvor kun dræn indlægges. B) Forslaget indeholder at i alt DKK lånes til betaling af dræn og vandingssystem. Det vil medføre en stigning i kontingentet på 50 pr. mdr. 2

3 C) DKK bruges af egenkapitalen til betaling af dræn og lånes til investering i vandingssystem. Forslaget medfører ingen kontingentstigning. Ordfører: vi åbner for spørgsmål. Spm 11: Ift. dræn hvor bliver vandet ledt hen? Svar: i gennem have 20 kommer det til at løbe ud og derefter ned i bækken. Spm 12: gennem hvor mange haver kommer drænet til at gå? Svar: drænet kommer ikke til at gå gennem haver, men vil blive nedlagt langs stien. Projektet vil blive igangsat hurtigst muligt og forventes færdig inden sæson åbning, men der kan opstå forsinkelser der gør at det først er færdigt lidt inde i sæson åbning. Ordfører: Hvis beslutningen ender med at vi optager et lån vil det eksisterende ejerpantebrev kræve at der bliver stillet sikkerhed i haveforeningens grund. Spm13: hvordan kommer de enkelte ejere til at hæfte for evt. lån. Svar: Solidarisk Kommentar: det vil med sandsynlighed give en samlet værdistigning i haveforeningen samt at alle får individuelle målere. Spm 14: Hvad er fordelen ved forslag c? ingen kontingent stigning? Vi tager jo stadig af vores egenkapital. Svar: vi har over DKK stående som egenkapital som vi næsten ingen renter får for. Spm 15: Kan man lægge dræn og helårsvand på samme tid? Svar: det kan vi ikke da tilbuddene er blevet indhentet separat. Vandledningen bliver dog skudt igennem jorden og drænet graves ned. Spm 16 (have 32): vi kan intet sige om værdistigningen af haveforeningen. Dette må vi se bort fra. Er det det billigste bud vi har valgt? Svar: ja det er det. Spm 17: Hvor lang tid kommer lånet til at løbe for det er tilbagebetalt? Svar: ca. 14 år. Spm 18: Hvilken type lån er tilbudt? Svar: lånet et variabelt og kan stige i rente år for år. Kommentar: vi har fået mange tilbud på den tekniske løsning der har været markant dyrere. Spm 19: Er tilbuddene stadig gyldige? Svar: tilbuddene står stadig ved magt. Spm 20: Hvis lånet stiger kan vi så betale det ud? Svar: vi kan i sådanne tilfælde søge anden type finansiering. Stemmeafgivelse: Michael, Erik og Nikolaj blev valgt som stemmeudvalg. 3

4 Generalforsamlingens ordfører gennemgik stemmepraksis hvor 1) det mest vidtgående forslag først stemmes om og alt efter resultatet afgøres det om der skal stemmes om de øvrige. B er det mest vidtgående forslag og derfor stemmes der først om dette. Stemmeberettigede: 42 stemmeberettige haveejere blev registeret. Dvs. at mindst 22 skal stemme for forslaget. Af stemmesedlen skal fremgå enten, ja, nej eller blank. 1. Stemmeafgivelse om forslag B (dræn, helårsvand, DKK lån samt kontingent stigning på 50 DKK pr.mdr) Resultat: 5 stemte for og 37 imod hvorved forslaget borfalder. 2. stemmeafgivelse om forslag C (dræn, helårsvand, DKK egenkapital samt lån på DKK og ingen kontingent stigning) Resultat: 36 stemte for og 5 imod Ordfører: grundet resultatet indkaldes igen til generalforsamling den 13 februar hvor forslag C ifølge vedtægterne skal stemmes om igen. Generalforsamling 13 Februar 2014: Mødet blev åbnet med korrekt formalia. Generalforsamlingen er afholdt indenfor fristen. Mødets formål er vedtægter der siger at beslutninger med vidtgående økonomiske beslutninger skal tages på to følgende generalforsamlinger. Ved sidste generalforsamling blev beslutningen vedtaget at der indføres dræn og helårsvand betalt vha egenkapital samt et lån på DKK. Sidste generalforsamling blev vedtaget med 36 stemmer for og 5 imod. Spm 1: er der penge nok til fælleshuset hvis der optages lån. Svar: Ja det er der i vores opsparing som vi har haft i 2 år til april ca. kr ,- Spm 2: hvor mange stemmeberettigede er mødt op i dag? Svar: 35 Stemmeafgivelse: hvis forslag c gås ind for skrives ja og hvis ikke stemmes nej. Der kan også afgives blank stemme. Resultatet af afstemning: 35 stemmer afgivet. Resultat: 34 har stemt for forslaget og 1 har stemt nej. Nærmere information sendes ud. Invitationer til den ordinære generalforsamling blev uddelt. 4

5 Spm: hvornår får vi helårsvand. Svar: vi sætter dræn i gang inden sæsonen. Helårsvand bliver sat i gang til vinter når sæsonen er overstået. Mødet er hævet. 5

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år.

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Kære andelshavere, Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Vi har derfor gennem en række møder med

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012

Referat af ordinær generalforsamling 2012 Referat af ordinær generalforsamling 2012 Jf. vedtægternes 9 indkaldes til ordinær generalforsamling i Sommerbyen Ejbylund Lørdag den 21. april 2012 kl. 14 på Ejbyskolen, Tumlesalen Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Afbud: Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 4 delopgaver;

Læs mere

København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende.

København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende. På forsiden har bestyrelsen valgt at offentliggøre en ret ubehagelig kommunikation, som den har med den gamle bestyrelse. Den gamle bestyrelse beskyldes for mangt og meget. Brevet beskylder ikke nogen

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling 25. april 2012 i Ved Classens Have

Ekstraordinær generalforsamling 25. april 2012 i Ved Classens Have Side 1 af 8 Ekstraordinær generalforsamling 25. april 2012 i Ved Classens Have A. Valg af dirigent. Formanden, Marie-Louise Kauman (MLK), bød velkommen, og gik til dagsordenens første punkt, og foreslog

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012 Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere Kære sommerhusejere og lejere Efterår 2012 Vi vil igen informere om det arbejde der er foregået i 2012 og prøve at se lidt frem mod 2013. Dette skrift vil

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen. Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab

Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen. Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab 1 Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab Emne: Svar på udlejers varsel d. 19. marts, 2015 efter

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT!

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Generalforsamlingsblad KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere