Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: Randers NØ Danmark Tel.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888"

Transkript

1 Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: Randers NØ Danmark Tel.: Due//Matic OL-computer / Sporting-computer type for operatørkort BETJENINGSVEJLEDNING OL-Trap Sporting Skeet Nordisk Trap Læs venligst denne vejledning inden computeren tages i brug. Indstilling af computeren er afhængig af den pågældende banes discipliner. web: 1

2 Computerprogrammet er delt i flg. 2 dele: Opsætning Brugermenu OPSÆTNING OPSTART: MODE= TRAP 1 Indsæt operatørkort ved ny installation installeres system nr. automatisk. Eller tryk MENU ADGANGSKODE = Adgangskoden er ( kan senere ændres ) ADGANGSKODE: Med nr. tasterne eller indtastes cifrene. flytter cursoren vandret. ( ) gemmer indstilling og man er nu i opsætningsmenuen MASKINTEST 2

3 OPSÆTNING: Opsætningsprogrammet består at følgende menu: MASKINTEST side 4 COMPAK REDIGERING side 5 FLYVE TIDS OPSÆTNING side 6 DUE TYPE OPSÆTNING side 6 INDSTIL FORSINKELSE side 7 DUE PRIS 1 SETUP side 7 COMPAK TRÆNING DUE PRIS SETUP side 8 COMPACT Mapping side 8 TAST 1 20 Skydedisciplin side 9 GEM OPSÆTNING side 11 GENDAN OPSÆTNING side 11 MASKINFLYTNING side 11 MASKINFLYTNING TRAP 1 - TRAP 2 - TRAP 3 side 12 ROTATE DELAY side 12 INDSTIL PASSWORD side 12 INDSTIL SYSTEM NR. side 13 INDSTIL UR side 13 SPROG DANSK / ENGELSK / TYSK side 13 INDGANG TEST side 14 DUER = TOTALT = 0 / 1351 side 14 MICROFON FRA / TIL side 14 BETALING FRA / TIL side 15 DISPLAY KONTRAST side 15 BRUGERMENU side 15 ÆNDRINGER UNDER SKYDNINGEN side 17 TRÆNING ( OL Trap ) side 18 COMPAK TRÆNING side 19 Affyringstabel for Compact træning 2 side 20 Komplet computer system og akustisk anlæg side 21 Generelt: Tast for redigering, og for at gemme og vende tilbage til opsætningsmenuen. For at bladre mellem de forskellige menupunkter benyttes 3

4 MASKINTEST Anvendes til: -test af de enkelte maskiner - præsentation af duerne før en konkurrence MASKINE NR. = A 1 Manuel release -tasten virker ikke når mikrofon er åben (ved blinkende standpladsnummer). Ændrer maskinnumrene. START / STOP åbner- og lukker for mikrofoner. Når microfon er åben, blinker det standpladsnummer hvortil mikrofonen tilhører. Når maskinnumret ændres, vil standpladsnummer automatisk blive ændret. Således hører maskinnummer: til standplads Tast for at vende tilbage til opsætningsmenuen. 4

5 COMPAK REDIGERING Brugeropsætning af individuelle skydningsprogrammer. C 1 RUNDE 1 PLADS 1 M1=. D= 0.0 M2=. Med START / STOP skiftes mellem øverste og nederste linie. Med ændres værdierne. flytter cursoren vandret. N.B. Cursor skal stå i øverste linie for at forsætte i opsætningsmenu! Linie 1: Linie 2: C 1-20: Skydning RUNDE: 1-5 PLADS: 1-5 Computeren skifter selv til ny runde, når der skiftes plads. M1 = Enkelte duer og 1. due i en double Maskinerne er benævnt med bogstav: A = 1, B = 2, C = 3 osv. D = Forsinkelse på kastetidspunkt af 2. due. 0.0 = samtidig justering: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 sek. SKUD udløser 2. due når der skydes efter 1. due Er afhængig af opsætning i menu: Delay opsætning M2= 2. due i en double. Ved enkelt-duer efterlades M2 i displayet som. MENU giver adgang til undermenu vedr. ændring af enhedspriser og skytteantal for den pågældende skydning. Brug for at bladre i undermenuen: kort polet skytter Med og ændres værdierne. flytter cursoren vandret. Antal duer har betydning for prisen for skydningen: faktor x due pris = seriepris PRIS KORT = 25 PRIS POLET = 01 ANTAL SKYTTER = 6 Tast for at gemme faktor på den respektive skydning. Tast MENU for at forlade undermenuen. Tast for at afslutte Compak redigeringen. 5

6 FLYVE TIDS OPSÆTNING Her vælges på den enkelte maskine den tid der går fra en due affyres til der ikke kan skydes på den længere. Default = 3.0 sekunder Denne tid bruges til at afgøre hvornår der skal repeteres, og hvornår der skal skiftes til næste plads. Valg af maskine nr. Ændring af tid ( sek) med interval 0.5 sek MASKINE NR. A 1 FLYVE TID = 3.0 S gemmer indstilling og man vender tilbage til opsætningsmenuen DUE TYPE OPSÆTNING: Denne MENU anvendes kun til sporting programmet COMPACT TRÆNING sammen med MENU COMPAK TRÆNING DUE PRIS SETUP indstilles priser på duer i 2 forskellige pris grupper. Vælg due type 1 til STANDARD duer -- due type 2 til special duer. Valg af maskine nr. Valg af due type MASKINE NR. A 1 DUE TYPE = 1 gemmer indstilling og man vender tilbage til opsætningsmenuen 6

7 INDSTIL FORSINKELSE: Her vælges den aktuelle forsinkelse på due udkastet. Default = 0.0 sek Ved andet valg med interval på 0.5 sek bruges Vælges f.eks. 2.0 sek., udløses duen tilfældigt i intervallet 0-2 sek. Gælder også ved 2. due når computeren er sat til SKUD FORSINKELSE 3.0 gemmer indstilling og man vender tilbage til opsætningsmenuen DUE PRIS 1 SETUP: Her vælges den pris på en due, som computeren skal opsættes til på den pågældende skydning (tast) / kunde. Dueprisen skal tilknyttes tasterne fra 1-8 (og 9-20), og alle skydninger der er tilknyttet en tast, er aktive i brugermenuen. SKYDNING 1 KUNDE 1 DUE PRIS = 1.00 Med vælges mellem skydning (tast) 1 8 (og 9-20). Med flyttes cursoren vandret til valg af kunde (korttype). Med vælges mellem kunde 1-5 START / STOP flytter cursoren til prisredigering. Med ændres cifrene. flytter cursoren vandret gemmer pris og man vender tilbage til valg af KUNDE gemmer indstilling og man vender tilbage til opsætningsmenuen 7

8 COMPAK TRÆNING DUE PRIS SETUP: Denne MENU anvendes kun til sporting programmet COMPACT TRÆNING sammen med MENU DUE TYPE OPSÆTNING indstilles priser på duer i 2 forskellige pris grupper. Vælg due type 1 til STANDARD duer -- due type 2 til special duer. Med vælges mellem skydning (tast) 1 8 (og 9-20). Med flyttes cursoren vandret til valg af kunde (korttype). Med vælges mellem kunde 1-5 START / STOP flytter cursoren til prisredigering. Med ændres cifrene. flytter cursoren vandret gemmer pris og man vender tilbage til valg af KUNDE gemmer indstilling og man vender tilbage til opsætningsmenuen DUE TYPE 1 KUNDE 1 DUE PRIS = 1.00 COMPACT MAPPING: (Påvirker kun COMPAK skydninger) Menupunktet benyttes til ændring af udgangssignal. eks. Hvis en skeetbane skal integreres i en COMPAK bane, flyttes maskinbogstav høje tårn til udgang 7 og lave tårn til udgang 8. Ved Nordisk trap til udgang 9. Normalopsætning: MASKINE NR. A B C UDGANG NR UDGANGSNUMMER = MASKINBOGSTAV (1=A, 2=B, 3=C osv.) flyttes cursoren mellem udgangsnumrene ændrer til ønskede udgangsnummer 8

9 For at få de foretagne ændringer til at gælde, tastes og der kvitteres med ON. ( ) til ende af menuen, MAPPING = OFF sætter computeren i normalopsætning. MAPPING = OFF gemmer indstilling og man vender tilbage til opsætningsmenuen TAST 1-20: Her vælges den skydedisciplin som computeren skal opsættes til på den pågældende bane. De enkelte discipliner kan tilknyttes tasterne fra 1-8 og (9-20 med ) i alt 20 discipliner. Alle skydninger der er tilknyttet en tast, er aktive i brugermenuen. TAST 1 = TRAP Med Med vælges mellem tast (Skal vælges først) vælges den skydedisciplin som ønskes tilknyttet tasten. Se udvalgte skydediscipliner næste side 9 9

10 Udvalgte skydediscipliner: Disciplin *antal duer Bemærkning TRAP 25 Olympisk Trap til konkurrence TRAP Træningsprogrammer til OL-Trap. Redigerbar se: Maskin flytning Trap TRAP SEMIFINAL 15 Semifinale med 6 skytter på standpladserne 2,3 og 4. TRAP FINAL 15 Finale med 2 skytter på standpladser 2,3 og 4. Med startopstilling på standplads 2 og 3. Sports Trap duer s disciplin Sports Trap 1 15 Dobbelt Trap 30 Dobbelt Trap SEMI 18 Semifinale med 6 skytter på standpladserne 2,3 og 4. Dobbelt Trap 18 Finale med 2 skytter på standpladser 2,3 og 4. FINAL Med startopstilling på standplads 2 og 3. Universal. Trench 25 5 maskiner s Trap disciplin Nordisk Trap 25 1 maskines disciplin Nordisk Trap Delay 25 Med timer 0 1 sek. Skeet 25 International Skeet Skeet 2 25 Hollandsk Skeet Skeet FINALS 16 Double på standplads 3,4,5,og 4. Betaling Skeet duer s polet / kort Betaling Nordisk duer s polet / kort Trap med alle mikrofoner åbne Betaling Nordisk duer s polet / kort Trap Delay med alle mikrofoner åbne med timer 0 1 sek. Compak 1 20 Valgfri 5 standplads sporting disciplin med 1-15 maskiner Compak Træning Valgfri Træning på valgfrie duer og standpladser med trådløs fjernbetjening og mikrofon udkald Comp. Træning 2 Valgfri Træning på valgfrie duer udløses med 15 kanals trådløs sender ( mikrofoner er ikke i brug ) *Antal duer er på forhånd valgt (dog ikke for compak 1-20), og har betydning for prisen for skydningen: antal duer x due pris (se menu: due pris setup) Når skydedisciplin er valgt tryk for at gemme Ved tryk på MENU forlader man opsætningsmenuen. 10

11 GEM OPSÆTNING: Benyt Backup card. Tast, og isæt BACKUP CARD. Dine opsætninger fra computeren vil nu blive overført til kortet. Når overførslen er slut, vises det på displayet.: OPSÆTNING ER GEMT Det kan IKKE lade sig gøre at overføre SYSTEM NR til sit backup kort GENDAN OPSÆTNING: Benyt Backup card. Tast, og isæt BACKUP CARD.. Dine opsætninger fra kortet vil nu blive overført til computeren. Når overførslen er slut, vises det på displayet: OPSÆTNING GENDANNET Det kan IKKE lade sig gøre at overføre SYSTEM NR ved hjælp af backupkort. (På en nulstillet computer kan SYSTEM NR. overføres ved at indsætte et gyldig Operatør-kort i computeren). MASKINFLYTNING Menupunktet benyttes til flytning af signaludgange, eks. ved opståede maskinproblemer. MASKINE NR UDGANG NR Normalopsætning: UDGANGSNUMMER = MASKINNUMMER (1=1, 2=2, 3=3 osv.) Opstår der problemer med en maskine, kan dennes udgang flyttes til en anden maskine: flyttes cursoren mellem udgangsnumrene ændrer til ønskede udgangsnummer For at få de foretagne ændringer til at gælde, tastes og der kvitteres med ON. ( ) til ende af menuen, gemmer indstilling og man vender tilbage til opsætningsmenuen MASKINFLYTNING = OFF sætter computeren i normalopsætning. MASKIN FLYTNING = OFF 11

12 MASKINFLYTNING TRAP 1: TRAP 2: Brugeropsætning af individuelle træningsprogrammer. TRAP 3: Der henvises til tidligere menupunkt: MASKINFLYTNING MASKINFLYTNING TRAP 1 MASKINE NR UDGANG NR gemmer indstilling og man vender tilbage til opsætningsmenuen ROTATE DELAY Denne menu påvirker kun skiftepausen på 15 sekunder i disciplin Trap semifinale og Dobbelt Trap semifinale. Kan indstilles til off and on. ROTATE DELAY = OFF gemmer indstilling og man vender tilbage til opsætningsmenuen INDSTIL PASSWORD Menupunktet benyttes til indstilling af adgangskode efter eget ønske. PASSWORD = Med nr. tasterne eller indtastes cifrene. flytter cursoren vandret. gemmer indstilling og man er nu i opsætningsmenuen 12

13 INDSTIL SYSTEM NR.: NB: Systemnummer er afhængigt af kort, og bør derfor ikke ændres SYSTEM NR.= Med ændres cifrene. flytter cursoren vandret gemmer indstilling og man vender tilbage til opsætningsmenuen INDSTIL UR :40 Med ændres cifrene. flytter cursoren til højre gemmer indstilling og man vender tilbage til opsætningsmenuen SPROG: SPROG = DANISH Med vælges sprog gemmer indstilling og man vender tilbage til opsætningsmenuen vender tilbage til opsætningsmenuen 13

14 INDGANG TEST Ved aktivering af de tilsluttede enheder vises status på displayet MIC POL STA REP BUM B/T SKUD MODE gemmer indstilling og man vender tilbage til opsætningsmenuen.... DUER / TOTAL STATUSVISNING DUER = 0 TOTALT = 1351 Med 0-stilles DUER. TOTALT kan ikke nulstilles MICROFON: Hvis en disciplin kræver der ikke anvendes mikrofoner, kan disse afbrydes. Hvis mikrofonforstærkeren er tilsluttet og tændt og mikrofonerne er opsatte, vil disse stadigvæk virke, men den automatiske repeat er sat ud af funktion MICROFON = TIL Med ændres til det ønskede FRA eller TIL gemmer indstilling og man vender tilbage til opsætningsmenuen 14

15 BETALING: Hvis man ønsker at ændre Betaling / Ikke Betaling anvendes dette menupunkt. BETALING = FRA Med ændres til det ønskede FRA eller TIL gemmer indstilling og man vender tilbage til opsætningsmenuen DISPLAY KONTRAST: DISPLAY KONTRAST 38 Med vælges den rette kontrast Med gemmes indstilling og man vender tilbage til opsætningsmenuen BRUGERMENU Hvis computeren er sat op til: Betaling FRA Ved hjælp af tast 1 8 vælges den enkelte skydning MODE= TRAP ANTAL SKYTTER = 6 15

16 Ved OL Trap og dobbelt Trap bruges følgende startopstilling: 1 skytte = standplads 1 2 skytter= standplads skytter= standplads skytter= standplads skytter= standplads skytter= standplads Ved OL Trap og dobbelt Trap semifinaler bruges følgende startopstilling og rotation: Ved hver rotation er der pause på 15 sekunder.(kan slås fra i menu ROTATE DELAY) Stand Skyde pladser Vente pladser Skyde pladser Vente pladser Skyde pladser Vente pladser Skyde pladser Vente pladser Skyde pladser Vente pladser Skyde pladser Vente pladser 7 (1) Skyde pladser Vente pladser Ved OL Trap Ved Dobbelt Trap 5x = 15 duer 3x = 18 duer Skyderækkefølgen : osv. 16

17 Vælg antal skytter vælg holdnummer (bruges kun ved printerudskrift) viser opstilling af skytter på de forskellige standpladser START for start af skydning. Dommer kontrolboks kan også benyttes Skytte Score Maskin nr Due nr. Efter gennemført skydning stopper computeren automatisk og scoren kan aflæses på displayet. Er printeren forbundet, vil den automatisk udskrive resultatet efter 10 sekunder. MODE= starter en ny skydning i samme mode TRAP Ønskes en anden skydning aktiveres én af de øvrige 1-8 taster Hvis computeren er sat op til: Betaling TIL MODE= BETAL TRAP Isæt betalingskort (hver skytte) Når skytte nr. 6 har indsat sit betalingskort starter computeren automatisk op Ved færre end 6 skytter skal tastes START efter sidste kortindlæsning ÆNDRINGER UNDER SKYDNINGEN ved fjernelse af en skytte. vendes tilbage til skydningen FJERN SKYTTE + Hvis skydning ønskes afsluttet. vendes tilbage til MODE AFSLUT SKYDNING 17

18 + + hvis udskrift ønskes. Fortryd Computeren vender automatisk tilbage til skydning UDSKRIV RESULTAT Ønskes resultatregistrering i computeren skal kontakten MISS på dommer håndtag aktiveres ved forbiskud. Signalhornet afgiver 1 signallyd Fejltryk på MISS ændres på kontakten BOM TIL TRÆF på dommer-kontrolboksen. Signalhorn kvitterer ved at afgive 3 signallyde Repeat GENTAG (Sidste due) Computeren skifter automatisk fra skytte til skytte ved hjælp af afgivne skud. Ved et ureglementeret dueudkast (knækket due el.lign.), og skytten ikke skyder efter denne, vil computeren gentage duen og signalhornet vil afgive 2 signallyde. Hvis skytten har afgivet et skud efter en ureglementeret due, og denne ønskes gentaget, tastes REPEAT på dommer-håndtag eller på dommer-kontrolboksen. Repeat GENTAG (Flere skytter tilbage) Bladrer i skydningen og derved flere skytter tilbage Bladrer i skydningen og derved flere skytter frem Kan kun benyttes når computeren er sat til: Betaling fra TRÆNING: OL- Trap Trap 1: TRAP bør IKKE anvendes til konkurrencer. Her kan trænes i specielle duer fra: Venstre duer (maskin nr.: ) Højre duer (maskin nr.: ) Rette duer (maskin nr.: ) Computeren kan tvangsstyres med følgende nummertaster: 1 = Højre 2 = Rette 3 = Vestre 4 = Annuller Pilen i displayet indikerer kasteretning

19 COMPAK TRÆNING: Med betaling til / fra er det muligt at udløse maskiner med mikrofoner eller trådløs Med betaling TIL isættes kort Med betaling FRA tast STAND = 1 M1= A D= 0.0 M2=. Med Tastatur 1-5 vælges standplads Med ændres maskine valg med. flytter cursoren vandret. Med trådløs fjernbetjening : COMPAK TRÆNING 1. RELEASE MASKINE 1 2. RELEASE MASKINE 2 3. SKIFTE TIL NÆSTE MASKINE 1 SIGNAL 4. SKIFTE TIL FOREGÅENDE MASKINE 1 SIGNAL VED LÆNGERE TIDS TRYK, SKIFTER 3 OG 4 STANDPLADS 2 SIGNALER Med kort forlades menuen ved udtag af kort Med betaling fra tast MENU (AFSLUT SKYDNING) tast Compak Træning 2 : Med betaling til / fra er det muligt at udløse maskiner med 15 taster trådløs Med betaling TIL isættes kort Med betaling FRA tast COMPAK TRÆNING 2 _ Med betaling FRA startes med tast START/STOP Med kort forlades menuen ved udtag af kort Med betaling fra tast MENU (AFSLUT SKYDNING) tast 19

20 Affyringstabel for Compak træning 2: Programmeringstabel for trådløs fjernbetjening. Affyring Miss/HIT Miss Repeat Maskiner Stikkonfiguration: 5-POL DIN HAN 180 RELÆ BEN 1 HVID MISS 3 BEN 2 BRUN REPEAT 4 BEN 3 GRØN GND BEN 4 GUL MISS/HIT 2 BEN 5 GRÅ RELEASE 1 20

21 Komplet Due//Matic computer system og akustisk anlæg Medfølger ikke 21

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic 220073 Kontorpult BRUGERMANUAL Kort-betalingssystem for Jagt, Skeet, Trap & Sporting KONTORPULT Computeren anvendes af klubbens personale til opsætning af betalingssystemet samt til programmering

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Programmering af Babysimulator

Programmering af Babysimulator Programmering af Babysimulator Indhold Introduktion... 3 Programmering via computeren... 3 Class... 5 Student... 5 Baby... 6 Start/stop... 6 Schedule order... 6 Quiet Times... 7 Daycare vuggestue... 7

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

CARD1 - KORT AUTOMAT BRUGERMANUAL

CARD1 - KORT AUTOMAT BRUGERMANUAL Bøvlingbjerg Elautomatik A/S CARD1 KORT AUTOMAT BRUGERMANUAL Sys ID. Automat nr. Dato Program version 1.0.14 / 03042006 Forsyning Brørupvænget 10. DK7650 Bøvlingbjerg. Tlf.: 9788 5222. Fax: 9788 5434.

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL 4600 CAN/PLIP

FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL 4600 CAN/PLIP FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL CAN/PLIP PROGRAMMERING AF FUNKTIONALITETER, COBRA FJERNBETJENINGER OG DRIVER CARDS, SELVLÆRENDE PROCEDURE. VIGTIGT: (Kun for PLIP applikationer og lige efter strømtilførsel

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Manuel opsætning af trådløse højttalere/subwoofere med BeoLab Transmitter 1

Manuel opsætning af trådløse højttalere/subwoofere med BeoLab Transmitter 1 Manuel opsætning af trådløse højttalere/subwoofere med BeoLab Transmitter 1 Du skal bruge manuel opsætning, hvis du vil sætte flere højttalere/subwoofere op til den samme lydkanal. I denne vejledning beskrives

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Enkelt dørs adgangskontrol system

Enkelt dørs adgangskontrol system Enkelt dørs adgangskontrol system Bruger/Installations vejledning 500 brugere med kort/brik eller kode ller AYC-E55 kun kode AYC-E65B kode eller kort/brik AYC-Q64B kode eller kort/brik Kort programmerings

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5 EASY 3000/ EASY 4000 BRUGER Indholdsfortegnelse 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5 3. Brugerfladen på Internettet side

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Scoreboard system. Brugermanual

Indholdsfortegnelse. Scoreboard system. Brugermanual Eks.: NT 00 F Indholdsfortegnelse. ovedmenu (sportsvalg).... Setup..... vordan startes setup menuen... Default sport... Sprog... Indstil tavle on-tid... Indstil ur.... åndbold setup-menu... 4.. åndbold

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer EasyXP Serien Kom godt i gang bruger/beboer Rev. 3.20 2006 KEsolutions ApS all rights reserved Author: JS.11.12.2006 Easy ver.3.20 Side 2/10 Indholdsfortegnelse 1. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Præstbro Maskiner A/S

Præstbro Maskiner A/S Præstbro Maskiner A/S Hovedgaden 32, Præstbro 9330 Dronninglund Danmark TEL. ++45 98 86 72 88 FAX ++45 98 86 74 66 E-mail firma@praestbromaskiner.dk Web www.praestbromaskiner.dk Bruger Håndbog MOTOR STYRING

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP Indhold Log på EasyIQ ConnectAnywhere... 2 Adgangskode udløbet... 3 Log af EasyIQ ConnectAnywhere... 5 Mulighederne i EasyIQ ConnectAnywhere...

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Første indstilling af ipad

Første indstilling af ipad Første indstilling af ipad Hvordan indstilles en helt ny ipad til elever i 3.- 8. klasse i Rudersdal kommune Ibrugtagningsvejledning - ver. 2.2, side 1 Ny elev-ipad Rudersdal Den udleverede ipad er et

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering.

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Afvikling af Bridge turnering BridgeCentral og BridgeMate Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Leif Thusholt 28-08-2010 INDEX A Angiv startscore 17 B BridgeCentral Formål 3 BridgeMate

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12.

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Mobil og tablets Opsætning af ipad Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89 59 10 00. www.norddjurs.dk

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning

SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. Alle rettigheder forbeholdt. www.scican.com SciCan Data Logger Installation af SciCan Data Logger på din Statim.......2

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken.

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. ViTal Sådan læses op med ViTal Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. Disse knapper er aktive, når du åbner ViTal og bruges til oplæsning

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere