Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: Randers NØ Danmark Tel.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888"

Transkript

1 Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: Randers NØ Danmark Tel.: Due//Matic OL-computer / Sporting-computer type for operatørkort BETJENINGSVEJLEDNING OL-Trap Sporting Skeet Nordisk Trap Læs venligst denne vejledning inden computeren tages i brug. Indstilling af computeren er afhængig af den pågældende banes discipliner. web: 1

2 Computerprogrammet er delt i flg. 2 dele: Opsætning Brugermenu OPSÆTNING OPSTART: MODE= TRAP 1 Indsæt operatørkort ved ny installation installeres system nr. automatisk. Eller tryk MENU ADGANGSKODE = Adgangskoden er ( kan senere ændres ) ADGANGSKODE: Med nr. tasterne eller indtastes cifrene. flytter cursoren vandret. ( ) gemmer indstilling og man er nu i opsætningsmenuen MASKINTEST 2

3 OPSÆTNING: Opsætningsprogrammet består at følgende menu: MASKINTEST side 4 COMPAK REDIGERING side 5 FLYVE TIDS OPSÆTNING side 6 DUE TYPE OPSÆTNING side 6 INDSTIL FORSINKELSE side 7 DUE PRIS 1 SETUP side 7 COMPAK TRÆNING DUE PRIS SETUP side 8 COMPACT Mapping side 8 TAST 1 20 Skydedisciplin side 9 GEM OPSÆTNING side 11 GENDAN OPSÆTNING side 11 MASKINFLYTNING side 11 MASKINFLYTNING TRAP 1 - TRAP 2 - TRAP 3 side 12 ROTATE DELAY side 12 INDSTIL PASSWORD side 12 INDSTIL SYSTEM NR. side 13 INDSTIL UR side 13 SPROG DANSK / ENGELSK / TYSK side 13 INDGANG TEST side 14 DUER = TOTALT = 0 / 1351 side 14 MICROFON FRA / TIL side 14 BETALING FRA / TIL side 15 DISPLAY KONTRAST side 15 BRUGERMENU side 15 ÆNDRINGER UNDER SKYDNINGEN side 17 TRÆNING ( OL Trap ) side 18 COMPAK TRÆNING side 19 Affyringstabel for Compact træning 2 side 20 Komplet computer system og akustisk anlæg side 21 Generelt: Tast for redigering, og for at gemme og vende tilbage til opsætningsmenuen. For at bladre mellem de forskellige menupunkter benyttes 3

4 MASKINTEST Anvendes til: -test af de enkelte maskiner - præsentation af duerne før en konkurrence MASKINE NR. = A 1 Manuel release -tasten virker ikke når mikrofon er åben (ved blinkende standpladsnummer). Ændrer maskinnumrene. START / STOP åbner- og lukker for mikrofoner. Når microfon er åben, blinker det standpladsnummer hvortil mikrofonen tilhører. Når maskinnumret ændres, vil standpladsnummer automatisk blive ændret. Således hører maskinnummer: til standplads Tast for at vende tilbage til opsætningsmenuen. 4

5 COMPAK REDIGERING Brugeropsætning af individuelle skydningsprogrammer. C 1 RUNDE 1 PLADS 1 M1=. D= 0.0 M2=. Med START / STOP skiftes mellem øverste og nederste linie. Med ændres værdierne. flytter cursoren vandret. N.B. Cursor skal stå i øverste linie for at forsætte i opsætningsmenu! Linie 1: Linie 2: C 1-20: Skydning RUNDE: 1-5 PLADS: 1-5 Computeren skifter selv til ny runde, når der skiftes plads. M1 = Enkelte duer og 1. due i en double Maskinerne er benævnt med bogstav: A = 1, B = 2, C = 3 osv. D = Forsinkelse på kastetidspunkt af 2. due. 0.0 = samtidig justering: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 sek. SKUD udløser 2. due når der skydes efter 1. due Er afhængig af opsætning i menu: Delay opsætning M2= 2. due i en double. Ved enkelt-duer efterlades M2 i displayet som. MENU giver adgang til undermenu vedr. ændring af enhedspriser og skytteantal for den pågældende skydning. Brug for at bladre i undermenuen: kort polet skytter Med og ændres værdierne. flytter cursoren vandret. Antal duer har betydning for prisen for skydningen: faktor x due pris = seriepris PRIS KORT = 25 PRIS POLET = 01 ANTAL SKYTTER = 6 Tast for at gemme faktor på den respektive skydning. Tast MENU for at forlade undermenuen. Tast for at afslutte Compak redigeringen. 5

6 FLYVE TIDS OPSÆTNING Her vælges på den enkelte maskine den tid der går fra en due affyres til der ikke kan skydes på den længere. Default = 3.0 sekunder Denne tid bruges til at afgøre hvornår der skal repeteres, og hvornår der skal skiftes til næste plads. Valg af maskine nr. Ændring af tid ( sek) med interval 0.5 sek MASKINE NR. A 1 FLYVE TID = 3.0 S gemmer indstilling og man vender tilbage til opsætningsmenuen DUE TYPE OPSÆTNING: Denne MENU anvendes kun til sporting programmet COMPACT TRÆNING sammen med MENU COMPAK TRÆNING DUE PRIS SETUP indstilles priser på duer i 2 forskellige pris grupper. Vælg due type 1 til STANDARD duer -- due type 2 til special duer. Valg af maskine nr. Valg af due type MASKINE NR. A 1 DUE TYPE = 1 gemmer indstilling og man vender tilbage til opsætningsmenuen 6

7 INDSTIL FORSINKELSE: Her vælges den aktuelle forsinkelse på due udkastet. Default = 0.0 sek Ved andet valg med interval på 0.5 sek bruges Vælges f.eks. 2.0 sek., udløses duen tilfældigt i intervallet 0-2 sek. Gælder også ved 2. due når computeren er sat til SKUD FORSINKELSE 3.0 gemmer indstilling og man vender tilbage til opsætningsmenuen DUE PRIS 1 SETUP: Her vælges den pris på en due, som computeren skal opsættes til på den pågældende skydning (tast) / kunde. Dueprisen skal tilknyttes tasterne fra 1-8 (og 9-20), og alle skydninger der er tilknyttet en tast, er aktive i brugermenuen. SKYDNING 1 KUNDE 1 DUE PRIS = 1.00 Med vælges mellem skydning (tast) 1 8 (og 9-20). Med flyttes cursoren vandret til valg af kunde (korttype). Med vælges mellem kunde 1-5 START / STOP flytter cursoren til prisredigering. Med ændres cifrene. flytter cursoren vandret gemmer pris og man vender tilbage til valg af KUNDE gemmer indstilling og man vender tilbage til opsætningsmenuen 7

8 COMPAK TRÆNING DUE PRIS SETUP: Denne MENU anvendes kun til sporting programmet COMPACT TRÆNING sammen med MENU DUE TYPE OPSÆTNING indstilles priser på duer i 2 forskellige pris grupper. Vælg due type 1 til STANDARD duer -- due type 2 til special duer. Med vælges mellem skydning (tast) 1 8 (og 9-20). Med flyttes cursoren vandret til valg af kunde (korttype). Med vælges mellem kunde 1-5 START / STOP flytter cursoren til prisredigering. Med ændres cifrene. flytter cursoren vandret gemmer pris og man vender tilbage til valg af KUNDE gemmer indstilling og man vender tilbage til opsætningsmenuen DUE TYPE 1 KUNDE 1 DUE PRIS = 1.00 COMPACT MAPPING: (Påvirker kun COMPAK skydninger) Menupunktet benyttes til ændring af udgangssignal. eks. Hvis en skeetbane skal integreres i en COMPAK bane, flyttes maskinbogstav høje tårn til udgang 7 og lave tårn til udgang 8. Ved Nordisk trap til udgang 9. Normalopsætning: MASKINE NR. A B C UDGANG NR UDGANGSNUMMER = MASKINBOGSTAV (1=A, 2=B, 3=C osv.) flyttes cursoren mellem udgangsnumrene ændrer til ønskede udgangsnummer 8

9 For at få de foretagne ændringer til at gælde, tastes og der kvitteres med ON. ( ) til ende af menuen, MAPPING = OFF sætter computeren i normalopsætning. MAPPING = OFF gemmer indstilling og man vender tilbage til opsætningsmenuen TAST 1-20: Her vælges den skydedisciplin som computeren skal opsættes til på den pågældende bane. De enkelte discipliner kan tilknyttes tasterne fra 1-8 og (9-20 med ) i alt 20 discipliner. Alle skydninger der er tilknyttet en tast, er aktive i brugermenuen. TAST 1 = TRAP Med Med vælges mellem tast (Skal vælges først) vælges den skydedisciplin som ønskes tilknyttet tasten. Se udvalgte skydediscipliner næste side 9 9

10 Udvalgte skydediscipliner: Disciplin *antal duer Bemærkning TRAP 25 Olympisk Trap til konkurrence TRAP Træningsprogrammer til OL-Trap. Redigerbar se: Maskin flytning Trap TRAP SEMIFINAL 15 Semifinale med 6 skytter på standpladserne 2,3 og 4. TRAP FINAL 15 Finale med 2 skytter på standpladser 2,3 og 4. Med startopstilling på standplads 2 og 3. Sports Trap duer s disciplin Sports Trap 1 15 Dobbelt Trap 30 Dobbelt Trap SEMI 18 Semifinale med 6 skytter på standpladserne 2,3 og 4. Dobbelt Trap 18 Finale med 2 skytter på standpladser 2,3 og 4. FINAL Med startopstilling på standplads 2 og 3. Universal. Trench 25 5 maskiner s Trap disciplin Nordisk Trap 25 1 maskines disciplin Nordisk Trap Delay 25 Med timer 0 1 sek. Skeet 25 International Skeet Skeet 2 25 Hollandsk Skeet Skeet FINALS 16 Double på standplads 3,4,5,og 4. Betaling Skeet duer s polet / kort Betaling Nordisk duer s polet / kort Trap med alle mikrofoner åbne Betaling Nordisk duer s polet / kort Trap Delay med alle mikrofoner åbne med timer 0 1 sek. Compak 1 20 Valgfri 5 standplads sporting disciplin med 1-15 maskiner Compak Træning Valgfri Træning på valgfrie duer og standpladser med trådløs fjernbetjening og mikrofon udkald Comp. Træning 2 Valgfri Træning på valgfrie duer udløses med 15 kanals trådløs sender ( mikrofoner er ikke i brug ) *Antal duer er på forhånd valgt (dog ikke for compak 1-20), og har betydning for prisen for skydningen: antal duer x due pris (se menu: due pris setup) Når skydedisciplin er valgt tryk for at gemme Ved tryk på MENU forlader man opsætningsmenuen. 10

11 GEM OPSÆTNING: Benyt Backup card. Tast, og isæt BACKUP CARD. Dine opsætninger fra computeren vil nu blive overført til kortet. Når overførslen er slut, vises det på displayet.: OPSÆTNING ER GEMT Det kan IKKE lade sig gøre at overføre SYSTEM NR til sit backup kort GENDAN OPSÆTNING: Benyt Backup card. Tast, og isæt BACKUP CARD.. Dine opsætninger fra kortet vil nu blive overført til computeren. Når overførslen er slut, vises det på displayet: OPSÆTNING GENDANNET Det kan IKKE lade sig gøre at overføre SYSTEM NR ved hjælp af backupkort. (På en nulstillet computer kan SYSTEM NR. overføres ved at indsætte et gyldig Operatør-kort i computeren). MASKINFLYTNING Menupunktet benyttes til flytning af signaludgange, eks. ved opståede maskinproblemer. MASKINE NR UDGANG NR Normalopsætning: UDGANGSNUMMER = MASKINNUMMER (1=1, 2=2, 3=3 osv.) Opstår der problemer med en maskine, kan dennes udgang flyttes til en anden maskine: flyttes cursoren mellem udgangsnumrene ændrer til ønskede udgangsnummer For at få de foretagne ændringer til at gælde, tastes og der kvitteres med ON. ( ) til ende af menuen, gemmer indstilling og man vender tilbage til opsætningsmenuen MASKINFLYTNING = OFF sætter computeren i normalopsætning. MASKIN FLYTNING = OFF 11

12 MASKINFLYTNING TRAP 1: TRAP 2: Brugeropsætning af individuelle træningsprogrammer. TRAP 3: Der henvises til tidligere menupunkt: MASKINFLYTNING MASKINFLYTNING TRAP 1 MASKINE NR UDGANG NR gemmer indstilling og man vender tilbage til opsætningsmenuen ROTATE DELAY Denne menu påvirker kun skiftepausen på 15 sekunder i disciplin Trap semifinale og Dobbelt Trap semifinale. Kan indstilles til off and on. ROTATE DELAY = OFF gemmer indstilling og man vender tilbage til opsætningsmenuen INDSTIL PASSWORD Menupunktet benyttes til indstilling af adgangskode efter eget ønske. PASSWORD = Med nr. tasterne eller indtastes cifrene. flytter cursoren vandret. gemmer indstilling og man er nu i opsætningsmenuen 12

13 INDSTIL SYSTEM NR.: NB: Systemnummer er afhængigt af kort, og bør derfor ikke ændres SYSTEM NR.= Med ændres cifrene. flytter cursoren vandret gemmer indstilling og man vender tilbage til opsætningsmenuen INDSTIL UR :40 Med ændres cifrene. flytter cursoren til højre gemmer indstilling og man vender tilbage til opsætningsmenuen SPROG: SPROG = DANISH Med vælges sprog gemmer indstilling og man vender tilbage til opsætningsmenuen vender tilbage til opsætningsmenuen 13

14 INDGANG TEST Ved aktivering af de tilsluttede enheder vises status på displayet MIC POL STA REP BUM B/T SKUD MODE gemmer indstilling og man vender tilbage til opsætningsmenuen.... DUER / TOTAL STATUSVISNING DUER = 0 TOTALT = 1351 Med 0-stilles DUER. TOTALT kan ikke nulstilles MICROFON: Hvis en disciplin kræver der ikke anvendes mikrofoner, kan disse afbrydes. Hvis mikrofonforstærkeren er tilsluttet og tændt og mikrofonerne er opsatte, vil disse stadigvæk virke, men den automatiske repeat er sat ud af funktion MICROFON = TIL Med ændres til det ønskede FRA eller TIL gemmer indstilling og man vender tilbage til opsætningsmenuen 14

15 BETALING: Hvis man ønsker at ændre Betaling / Ikke Betaling anvendes dette menupunkt. BETALING = FRA Med ændres til det ønskede FRA eller TIL gemmer indstilling og man vender tilbage til opsætningsmenuen DISPLAY KONTRAST: DISPLAY KONTRAST 38 Med vælges den rette kontrast Med gemmes indstilling og man vender tilbage til opsætningsmenuen BRUGERMENU Hvis computeren er sat op til: Betaling FRA Ved hjælp af tast 1 8 vælges den enkelte skydning MODE= TRAP ANTAL SKYTTER = 6 15

16 Ved OL Trap og dobbelt Trap bruges følgende startopstilling: 1 skytte = standplads 1 2 skytter= standplads skytter= standplads skytter= standplads skytter= standplads skytter= standplads Ved OL Trap og dobbelt Trap semifinaler bruges følgende startopstilling og rotation: Ved hver rotation er der pause på 15 sekunder.(kan slås fra i menu ROTATE DELAY) Stand Skyde pladser Vente pladser Skyde pladser Vente pladser Skyde pladser Vente pladser Skyde pladser Vente pladser Skyde pladser Vente pladser Skyde pladser Vente pladser 7 (1) Skyde pladser Vente pladser Ved OL Trap Ved Dobbelt Trap 5x = 15 duer 3x = 18 duer Skyderækkefølgen : osv. 16

17 Vælg antal skytter vælg holdnummer (bruges kun ved printerudskrift) viser opstilling af skytter på de forskellige standpladser START for start af skydning. Dommer kontrolboks kan også benyttes Skytte Score Maskin nr Due nr. Efter gennemført skydning stopper computeren automatisk og scoren kan aflæses på displayet. Er printeren forbundet, vil den automatisk udskrive resultatet efter 10 sekunder. MODE= starter en ny skydning i samme mode TRAP Ønskes en anden skydning aktiveres én af de øvrige 1-8 taster Hvis computeren er sat op til: Betaling TIL MODE= BETAL TRAP Isæt betalingskort (hver skytte) Når skytte nr. 6 har indsat sit betalingskort starter computeren automatisk op Ved færre end 6 skytter skal tastes START efter sidste kortindlæsning ÆNDRINGER UNDER SKYDNINGEN ved fjernelse af en skytte. vendes tilbage til skydningen FJERN SKYTTE + Hvis skydning ønskes afsluttet. vendes tilbage til MODE AFSLUT SKYDNING 17

18 + + hvis udskrift ønskes. Fortryd Computeren vender automatisk tilbage til skydning UDSKRIV RESULTAT Ønskes resultatregistrering i computeren skal kontakten MISS på dommer håndtag aktiveres ved forbiskud. Signalhornet afgiver 1 signallyd Fejltryk på MISS ændres på kontakten BOM TIL TRÆF på dommer-kontrolboksen. Signalhorn kvitterer ved at afgive 3 signallyde Repeat GENTAG (Sidste due) Computeren skifter automatisk fra skytte til skytte ved hjælp af afgivne skud. Ved et ureglementeret dueudkast (knækket due el.lign.), og skytten ikke skyder efter denne, vil computeren gentage duen og signalhornet vil afgive 2 signallyde. Hvis skytten har afgivet et skud efter en ureglementeret due, og denne ønskes gentaget, tastes REPEAT på dommer-håndtag eller på dommer-kontrolboksen. Repeat GENTAG (Flere skytter tilbage) Bladrer i skydningen og derved flere skytter tilbage Bladrer i skydningen og derved flere skytter frem Kan kun benyttes når computeren er sat til: Betaling fra TRÆNING: OL- Trap Trap 1: TRAP bør IKKE anvendes til konkurrencer. Her kan trænes i specielle duer fra: Venstre duer (maskin nr.: ) Højre duer (maskin nr.: ) Rette duer (maskin nr.: ) Computeren kan tvangsstyres med følgende nummertaster: 1 = Højre 2 = Rette 3 = Vestre 4 = Annuller Pilen i displayet indikerer kasteretning

19 COMPAK TRÆNING: Med betaling til / fra er det muligt at udløse maskiner med mikrofoner eller trådløs Med betaling TIL isættes kort Med betaling FRA tast STAND = 1 M1= A D= 0.0 M2=. Med Tastatur 1-5 vælges standplads Med ændres maskine valg med. flytter cursoren vandret. Med trådløs fjernbetjening : COMPAK TRÆNING 1. RELEASE MASKINE 1 2. RELEASE MASKINE 2 3. SKIFTE TIL NÆSTE MASKINE 1 SIGNAL 4. SKIFTE TIL FOREGÅENDE MASKINE 1 SIGNAL VED LÆNGERE TIDS TRYK, SKIFTER 3 OG 4 STANDPLADS 2 SIGNALER Med kort forlades menuen ved udtag af kort Med betaling fra tast MENU (AFSLUT SKYDNING) tast Compak Træning 2 : Med betaling til / fra er det muligt at udløse maskiner med 15 taster trådløs Med betaling TIL isættes kort Med betaling FRA tast COMPAK TRÆNING 2 _ Med betaling FRA startes med tast START/STOP Med kort forlades menuen ved udtag af kort Med betaling fra tast MENU (AFSLUT SKYDNING) tast 19

20 Affyringstabel for Compak træning 2: Programmeringstabel for trådløs fjernbetjening. Affyring Miss/HIT Miss Repeat Maskiner Stikkonfiguration: 5-POL DIN HAN 180 RELÆ BEN 1 HVID MISS 3 BEN 2 BRUN REPEAT 4 BEN 3 GRØN GND BEN 4 GUL MISS/HIT 2 BEN 5 GRÅ RELEASE 1 20

21 Komplet Due//Matic computer system og akustisk anlæg Medfølger ikke 21

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg Bruger vejledning SHJ Elektronik, Aalborg Ændringer Version Ændring Udført af V1.0 Første version på Dansk Svend Jørgensen V1.1 Nye funktioner og enheder Svend Jørgensen V1.2 Krav til dokumentation tilføjet

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD / 1 2 3 4 5 6 7 System Serienummer SP 3500C SP 7000CD Installeret af Dato for installation Lykketronic 1 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra 1 INDLEDNING

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

ValTronics alarmsystem

ValTronics alarmsystem ValTronics alarmsystem Brugermanual ValTronics Alarmsystem VT-1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 Brugermanual Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 1 Introduksjon For teknisk support eller for bestilling af ekstra tilbehør : Besøg eller kontakt os på www.thorkild-larsen.dk Der kan forekomme mindre

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

HouseGuard Pro+ Dansk manual

HouseGuard Pro+ Dansk manual El-Matic GSM-system dansk manual HouseGuard Pro+ Dansk manual Side 0 af 54 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL HOUSEGUARD PRO+... 2 OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 7 OPSÆTNING VHA.

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved SMSRemote manual 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved Indledning SMSRemote er en applikation til smartphones til let kommunikation med LK SMS Modem når det

Læs mere

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet Kom god i gang opsætnings guide Denne quickguide hjælper dig til at sætte alarmsystemet op. QuickGuide indeholder ikke alle detaljer omkring alarmsystemets

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

POWERMAX. Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DE5450U 1

POWERMAX. Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DE5450U 1 POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION... 4 1.1 Overblik... 4 1.2 Systemets faciliteter... 5 1.3 Fagudtryk... 5 1.4 Symboler anvendt i vejledningen... 5

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 3. Brugerfladen på Internettet side 7

Indholdsfortegnelse 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 3. Brugerfladen på Internettet side 7 EASY 600/ EASY 3000/ EASY 4000 BRUGER Indholdsfortegnelse 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5 3. Brugerfladen på Internettet

Læs mere