REVISION 1 TIL TØMRER/SNEDKER UDDANNELSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REVISION 1 TIL TØMRER/SNEDKER UDDANNELSEN"

Transkript

1 REVISION 1 TIL TØMRER/SNEDKER UDDANNELSEN 1

2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Uddannelsesudvalg Tømrer-Snedker indstilling til bestyrelsen vedrørende revision Beskrivelse af udvalgets indstilling til bestyrelsen:... 3 Revisions arbejdets forslåede handlingsplan:... 3 Uddannelsens varighed:... 3 Uddannelsens mulighed for optag på videregående uddannelser:... 3 Beskrivelse af lærings aktiviteter:... 4 Læringsaktiviteter BR.1_beskrivelse:... 4 Læringsaktiviteter BR.2_beskrivelse:... 6 Læringsaktiviteter BR.3_beskrivelse:... 8 Læringsaktiviteter BR.4_beskrivelse:... 9 Projekt svendeprøve_beskrivelse: Eksempel på beskrivelse af undervisningsmål sammenholdt med niveauer Transformationsark BR1: Transformationsark BR2: Transformationsark BR3: Transformationsark BR4: Revisions arbejdets forslåede handlingsplan: (fase 2) Tabel 1: Udvikling m. m. BR1 (Generelt udvikles der altid lærervejledning) Tabel 2: Udvikling m. m BR2 (Generelt udvikles der altid lærervejledning) Tabel 3: Udvikling m. m BR3 (Generelt udvikles der altid lærervejledning) Tabel 4: Udvikling m. m BR4 (Generelt udvikles der altid lærervejledning) Tabel 5: Udvikling projekt svendeprøver Tabel 6: Uddannelsesplan + målpindeoversigt/kompentencemål Oversigt over sammenhænge: Eksempel på opgavebeskrivelse:

3 Uddannelsesudvalg Tømrer-Snedker indstilling til bestyrelsen vedrørende revision 2. Beskrivelse af udvalgets indstilling til bestyrelsen: Uddannelsesudvalget har med denne indstilling, valgt følgende principper for revisionen: Uddannelse tager grundlag i at tilsigte transfer til tømrer/snedkerfaget, dvs. uddannelsen er i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov jf. kap. 5 Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj Uddannelsen sigter på helhedsorienteret undervisning. Uddannelsens prøver udføres bl. a som projekt prøver incl. svendeprøve, hvor lærlingen bl. a. mundtlig evalueres i nutidige problemstillinger indenfor faget. Revisions arbejdets forslåede handlingsplan: 1. Fase to indstillingen godkendes af bestyrelsen. 2. Der udarbejdes uddannelsesplan iht. bekendtgørelse nr. 11 af 17. april 2009, uddannelsesplanen godkendes af Departementet for uddannelser, departementet kan anmodes om en udtalelse på et eventuelt udkast. 3. Fase 2 udviklings grupper forventes at bestå af faglærere som i mindre grad vil bidrage med input og korrektur læsning af opgaver, da denne gruppe derved vil få indsigt og ejerskab af de udviklede undervisningsmaterialer. 4. Pga. B og A s bemandingssituation og lærer korpsets manglende erfaring ved revisionsarbejder, vil eksterne konsulenter fordelagtigt skulle benyttes som tovholdere og drivkraft på revisionen, til opbygning af undervisningsmaterialer, overblik (tovholder) og sparring. Uddannelsens varighed: Grundforløbets varighed og indhold ses ikke nødvendigt at ændre, da der nyligt har været foretaget en revision af pensum/indhold. Nuværende varighed på 1 (9 uger) og 2 grundforløb (10 uger). Grundforløbet er jf. lovgivning sigtet på flere fagretninger, de forskellige uddannelser er VVS, Maler og tømrer. Placering af grundforløb 2 ses dog gerne ændret til at forløbe fra 1. marts til medio maj. Der ændres ikke i uddannelsens varighed: BR1 (Branche skole ophold) varighed 10 uger. BR2 (Branche skole ophold) varighed 12 uger. BR3 (Branche skole ophold) varighed 9 uger. BR1 (Branche skole ophold) varighed 9 uger inkl. svendeprøve. Varighed svende prøve ca. 2,5 uger. Placeringen af de enkelte ophold bibevares som hidtil. Uddannelsens mulighed for optag på videregående uddannelser: Uddannelsens reviderings tiltag vurderes at kunne give optag på videre gående uddannelser som eksempelvis bygningskonstruktør, overvejelserne går på at der i forvejen er et bredt optag, som giver adgang til gymnasier, HF elever og håndværkere. 3

4 Beskrivelse af lærings aktiviteter: Læringsaktiviteter BR.1_beskrivelse: Grundlæggende tegning Prøve til niveau afdækning Almen tegningslære Grater Som nuværende. Traditionelle træsamlinger Pensum indskrænkes væsentligt, kun væsentlige træsamlinger (pensum justeret). Spærkonstruktioner Opskæring af spær ud fra model, opskæring med el-håndværktøj ud fra modeller. Der skal være særligt fokus på modelfremstilling og opsnøring (tegning) (pensum justeret). Beton og forskalling Beton arbejde/brædde forskalling+in-situ støbning-udendørs skrå fjeld, randfundamenter/hjørne/statik (Nyt pensum). Linjenivellement, afsætning og galger Som nuværende pensum. Takt og tone Adfærd på byggepladsen/kundepleje (Ny læringsaktivitet). Værktøjslære stationære maskiner Fokus på sikkerhed og vedligeholdelse, omhandlende følgende maskiner: formatrundsav, tykkelseshøvl, afretter og båndsav (pensum justeret). Håndværktøj Som nuværende pensum. Værktøjslære el, luft og skud Fokus på sikkerhed og vedligeholdelse, omhandlende følgende værktøjer: rundsav, stiksav, vendbar bygningssav og luftværktøj (pensum justeret). Stillads Som nuværende pensum (Ny læringsaktivitet). Elementær brandbekæmpelse Elementær brandbekæmpelse i. f med byggeriet (Ny læringsaktivitet). 4

5 Projekt opgave BR1 Projektet skal omhandle gitterspær, lærlingen trækker mellem forskellige opgaver. Forskeligheden kan ligge i hældning og længder. Opgavens indhold: Materiale opmåling Fagtegning til udførelse af opgaven Opsnøringsplan Modelfremstilling Beregning af sande længder+vinkler Fremstilling af spær Projektet fremlægges ved mundtligt eksamen af varighed min., lærlingen har 8 lek. til klargøring af fremlæggelsen, hvor udregninger, tegninger m. m medbringes (Ny læringsaktivitet). Tegne prøve Prøven kan med fordel være en simpel valm, nuværende prøver. Praktisk prøve Prøven kan med fordel være simpel grat med et skifte, nuværende prøver. 5

6 Læringsaktiviteter BR.2_beskrivelse: Helvalm (repetition) Som nuværende pensum repetition Karnap Som nuværende pensum. Halvvalm Som nuværende pensum. Tagpap/blik Nyt fag. I faget indgår værktøjslære, sikkerhed (med fokus på brand), materialelære og praktiske øvelser (Ny læringsaktivitet). Råd og svamp (skimmelsvamp) Med fokus på skimmelsvamp og fugt i bygninger og byggematerialer (Ny læringsaktivitet). Linolium/vinyl Gængs tekniker indenfor pålægning af linoleum/vinyl og materialelære (Ny læringsaktivitet). Isætning vinduer, døre og fugning Der opstilles en model hvori lærlinge enkeltvis lære at montere en dør ellers som nuværende pensum vedrørende fugning (Ny læringsaktivitet). Tegningslæsning og byggepladsindretning Undervisning tager udgangspunkt i tegningsmateriale og bygningsdelsbeskrivelse fra et eksisterende byggeri. Eleverne arbejde aktivt med byggepladsindretning, opmåling af materialer og arbejdsplanlægning. Økonomi og prissættelse er ligeledes en del af pensum (Ny læringsaktivitet). Projekt vådrum Som nuværende pensum, dog skal projektet indeholde montage af vindue (pensum justeret). Digital tegning: Fokus på udførelse af bygningsdelstegninger i relevant tegneprogram, kan udføres som detalje tegninger i. f med vådrum (Ny læringsaktivitet). Projekt prøve mundlig fremlæggelse Projektetprøven tager udgangspunkt i vådrums opgaven. Projektet fremlægges ved mundtligt eksamen af varighed min., lærlingen har 16 lek. til klargøring af fremlæggelsen, hvor fokus rettes mod tegningsmateriale (detalje tegninger i digital udførelse), bygningsfysik, videnssøgning og lovgivning. Opgaven fremlægges som grupper af to, med individuelle karakterer (Ny læringsaktivitet). Tegne prøve 6

7 Kan med fordel være enkelt prøve i halvvalm, nuværende prøver. Praktisk prøve Kan med fordel være enkelt prøve i valmkonstruktion, nuværende prøver. 7

8 Læringsaktiviteter BR.3_beskrivelse: Plankekel Som nuværende pensum. Trapper udvendig Nyt fag. Fokus på trappe lovgivning, udendørs trapper i terræn, arbejde med koter, ramper, rækværker og befæstigelse. Praktik kan med fordel udføres som deludsnit af teoriopgaver (Ny læringsaktivitet). Gulvopbygning (strø opbygning) Gængs opbygning af strø gulve, hvori der indgår praktik opgave (Ny læringsaktivitet). Trapper indvendig Fokus på bestilling, opstilling, frihøjder, udvekslinger, inddeling af trin og trappe benævnelser (pensum justeret). Flunke kvist opbygning Opbygning af kvist med spær, beklædning, tagunderlag. Opgave fremstilles som kvist med flunker og vindue, detalje tegninger udføres digitalt (Ny læringsaktivitet). Projekt ydervægge + tag Som nuværende projekt. Projekt prøve mundlig fremlæggelse Projektetprøven tager udgangspunkt i ydervæg+tag opgaven. Projektet fremlægges ved mundtligt eksamen af varighed min., lærlingen har 16 lek. til klargøring af fremlæggelsen, hvor fokus rettes mod tegningsmateriale (detalje tegninger i digital udførelse), bygningsfysik (brand), videnssøgning, kemisk og konstruktiv træbeskyttelse, kvalitetssikring, tidsplan og lovgivning (u-værdi). Opgaven fremlægges som grupper af to, med individuelle karakterer (Ny læringsaktivitet). Tegne prøve Prøven kan med fordel være prøve i plankekel, nuværende prøver. Praktisk prøve Prøven kan med fordel være prøve i plankekel, nuværende prøver. 8

9 Læringsaktiviteter BR.4_beskrivelse: Plankekel (repetition) Fokus på de forudgående opholds pensum. Halvvalm (repetition) Fokus på de forudgående opholds pensum. Valm (repetition) Fokus på de forudgående opholds pensum. Udvendige trapper (repetition) Fokus på de forudgående opholds pensum. Vådrum (repetition) Fokus på de forudgående opholds pensum. Projekt opgave BR 4 praktik og teori opgave sammensat af følgende emner: valm, karnap, plankekel, vådrum, udv. beklædning, dampspærre/vindspærre, isætning vindue, bjælkelag. (Ny læringsaktivitet). 9

10 Projekt svendeprøve_beskrivelse: Sammensætning/Tid: Tegneprøve i tagværker (Plankel-Grat) Varighed 5, 25 min. = 7 lektioner Projektprøve inkl. praktikprøve. o Teoridelen 1 uges varighed), lærer fungerer som konsulent/vejleder. Varighed 36 timer = 48 lektioner. o Praktikprøve omkring et udtrukket emne lærer fungerer som konsulent/vejleder. Varighed 36 timer = 48 lektioner. Indhold og antal projekt svendeprøver: 5 stk. forskellige udvikles i første omgang, senere hen kan der udvikles flere efter behov. Ideer til svendeprøver: Flunke kvist + beklædning + vindue. Karnap m. grater + beklædning + vindue. Valm + beklædning + vindue. Halvvalm + beklædning + vindue. Vådrum m. trempeltag. Detaljer afleveres i relevant digitalt tegneprogram. Prøveform: Tegneprøve bedømmelsen selvstændigt, skal bestås inden projekt svendeprøven (vægtning 1/3). Mundtlig evaluering af teoretiske projekt svendeprøve (vægtning 1/3), varighed 20 min min. votering. Praktisk arbejde projektsvendeprøve bedømmes selvstændigt (vægtning 1/3). Alle prøver vurderes af en faglærer og to eksterne censorer. 10

11 Eksempel på beskrivelse af undervisningsmål sammenholdt med niveauer Niveauer der påtænkes benyttet: Grundlæggende niveau: niveauet hvor der er tale om F niveau, på det for faget laveste niveau. Lærlingen kan udføre eksempelvis simple arbejdsopgaver. Rutineret niveau: niveauet hvor eleven kan fortage eksempelvis opbygning af tagkonstruktioner. Avanceret niveau: lærlingen kan selvstændigt planlægge, konstruere, rådgive om, tegne eksempelvis tagkonstruktioner/tagsammenskæringer. Fag: Niveau: Resultatform: Tagkonstruktioner grater og spær Grundlæggende/rutineret GGS- skala, Standpunktskarakter Målpinde: BR 1: Grundlæggende niveau målpinde 1 til 4 BR 2 og frem: Rutineret niveau målpinde 1 til 8 Eleven kan: 1) afstive og montere valme, grater og spær 2) beregne vinkler og længder til brug for valm- og gratkonstruktion ved brug af trigometri 3) fortage korrekt isolering i forbindelse med valm, grat og spærkonstruktion, under hensyn til krav om tæt dampspærre 4) vælge, opmåle og bestille relevante dimensioner og materialer, samt værktøj og sikkerhedsudstyr i forbindelse med valm- og gratkonstruktion 5) udfører stern- og udhængsafslutninger samt snefang, ventilation og vindstop løsninger ved tagfod 6) selvstændigt planlægge, konstruere, rådgive om, tegne og opbygge valm, grat og spærkonstruktion 7) planlægge og gennemfører kvalitetskontrol og dokumentation af arbejdet med valm, grat og spærkonstruktion 8) udfører halvvalm og gratkonstruktioner på karnapper 11

12 Fag: Niveau: Resultatform: Matematik F GGS- skala, Standpunktskarakter Målpinde: Eleven kan: 1) arbejde med tal og anvende enkle formler 2) genkende matematiske problemstillinger i erhvervsmæssige og almene sammenhænge 3) løse matematiske problemer af enkle erhvervsmæssige og almene opgavetyper 4) dokumentere matematiske løsningsmetoder 5) anvende relevante hjælpemidler 12

13 Fagtegning/tegneteknik Værktøjslære Opmåling af materialer Arbejdsplanlægning/økonomi Bygningsfysik (brand, lyd, varme, statik og fugt) Afsætning/nivellering Samfundsfag (skat, økonomi, pengestrøm) Kvalitetssikring Innovation Videnssøgning Materialelære Bygningslovgivning IT Sikkerhed/arbejdsmiljø Konstruktionslære (praktik) Tagkonstruktioner (grater, plankel, spær) Konstruktiv og kemisk træbeskyttelse Geometri/trigonometri Fagsprog Målforhold Matematik Varighed Transformationsark BR1: Fag Læringsaktiviteter BR Grundlæggende tegning Grater Traditionelle træmsamlinger Spærkonstruktioner Beton og forskalling Linjenivellement, afsætning og galger 4 4 Takt og tone Værktøjslære stationære maskiner Håndværktøj Værktøjslære el, luft og skud Stillads 8 8 Elementær brandbekæmpelse Projekt opgave BR1 13

14 16 Projekt prøve mundlig fremlæggelse 8 Tegne prøve 8 Praktisk prøve 360 I alt 10 uger Grundlæggende niveau: niveauet hvor der er tale om F niveau, på det for faget laveste niveau. Lærlingen kan udføre eksempelvis simple arbejdsopgaver. Rutineret niveau: niveauet hvor eleven kan fortage eksempelvis opbygning af tagkonstruktioner. Avanceret niveau: lærlingen kan selvstændigt planlægge, konstruere, rådgive om, tegne eksempelvis tagkonstruktioner/tagsammenskæringer. 14

15 Fagtegning/tegneteknik Værktøjslære Opmåling af materialer Arbejdsplanlægning/økonomi Bygningsfysik (brand, lyd, varme, statik og fugt) Afsætning/nivellering Samfundsfag (skat, økonomi, pengestrøm) Kvalitetssikring Innovation Videnssøgning Materialelære Bygningslovgivning IT Sikkerhed/arbejdsmiljø Konstruktionslære (praktik) Tagkonstruktioner (grater, plankel, spær) Konstruktiv og kemisk træbeskyttelse Geometri/trigonometri Fagsprog Målforhold Matematik Varighed Transformationsark BR2: Fag Læringsaktiviteter BR Helvalm (repetition) Karnap Halvvalm Tagpap/blik Råd og svamp (skimmelsvamp) Linolium/vinyl Isætning vinduer, døre og fugning Tegningslæsning og byg. indretning Projekt vådrum Digital tegning i. f (projekt vådrum det.) 24 Projekt prøve mundlig fremlæggelse 8 Tegne prøve 8 Praktisk prøve 15

16 432 I alt 12 uger Grundlæggende niveau: niveauet hvor der er tale om F niveau, på det for faget laveste niveau. Lærlingen kan udføre eksempelvis simple arbejdsopgaver. Rutineret niveau: niveauet hvor eleven kan fortage eksempelvis opbygning af tagkonstruktioner. Avanceret niveau: lærlingen kan selvstændigt planlægge, konstruere, rådgive om, tegne eksempelvis tagkonstruktioner/tagsammenskæringer. 16

17 Fagtegning/tegneteknik Værktøjslære Opmåling af materialer Arbejdsplanlægning/økonomi Bygningsfysik (brand, lyd, varme, statik og fugt) Afsætning/nivellering Samfundsfag (skat, økonomi, pengestrøm) Kvalitetssikring Innovation Videnssøgning Materialelære Bygningslovgivning IT Sikkerhed/arbejdsmiljø Konstruktionslære (bjæl. lag ud/ind. vægge) Tagkonstruktioner (grater, plankel, spær) Konstruktiv og kemisk træbeskyttelse Geometri/trigonometri Fagsprog Målforhold Matematik Varighed Transformationsark BR3: Fag Læringsaktiviteter BR Plankekel Trapper udvendig Gulvopbygning (strø opbygning) Trapper indvendig Flunke kvist opbygning Projekt ydervægge + tag,m.m. Digital tegning i. f (projekt ydervæg det.) 24 Projekt prøve mundlig fremlæggelse 8 Tegne prøve 8 Praktisk prøve 324 I alt 9 uger 17

18 Fagtegning/tegneteknik Værktøjslære Opmåling af materialer Arbejdsplanlægning/økonomi Bygningsfysik (brand, lyd, varme, statik og fugt) Afsætning/nivellering Samfundsfag (skat, økonomi, pengestrøm) Kvalitetssikring Innovation Videnssøgning Materialelære Bygningslovgivning IT Sikkerhed/arbejdsmiljø Konstruktionslære (bjæl. Lag ud/ind. vægge) Tagkonstruktioner (grater, plankel, spær) Konstruktiv og kemisk træbeskyttelse Geometri/trigonometri Fagsprog Målforhold Matematik Varighed Transformationsark BR4: Fa g Læringsaktiviteter BR Plankekel (repetition) Halvvalm (repetition) Valm (repetition) Udvendige trapper (repetition) Vådrum (repetition) Projekt opgave Digital tegning 108 Projekt svendeprøver 324 I alt 9 uger 18

19 Revisions arbejdets forslåede handlingsplan: (fase 2) 2-3 mrd. 3-6 mrd. 1 mrd. 6-8 mrd. Bestyrelsen godkender ad hoc udvalg et Færdig rev. 2 til August 2013 indstilling til revision af uddannelsen. Uddannelsesplanen forfattes og godkendes af departementet. Planlægning, der kan med fordel Anvendes/vælge tovholder. Beskrivelses arbejde bl. a iht. tabel 1-6 inkl. prøver. 19

20 Tabel 1: Udvikling m. m. BR1 (Generelt udvikles der altid lærervejledning). Aktiviteter Påkrævet nyudvikling af uv. stof Udvikling udføres internt/eksternt Tid Kost pris timeløn Nødvendige investeringer Lærer opkvalificering Traditionelle I mindre omfang, justering Eksternt 8 ti. 2800,- - - træsamlinger af stof indhold. Spærkonstruktioner Nye opgaver af Eksternt 32 ti ,- - - gitterspærkonstruktioner. Model pensum. Betonforskalling Nyt uv. pensum Nye opgaver til Eksternt 32 ti ,- - Ja, må påregnes. praktik/tegninger. Praktik mockupper til skrå fjeld. Nivellement Evt. udstyr Nuuk. - Takt og tone Nyt uv. pensum Eksternt 8 ti. 2800,- - - Værktøjslære Nyt uv. pensum Eksternt 32 ti ,- - - stationær maskiner Værktøjslære el, luft og skud. Nyt uv. pensum med afsæt i tømrerfagets værksteds håndbog Eksternt 16 ti. 5600,- Må påregnes luft værktøj i Nuuk. Stillads Nuværende pensum - - Nuuk mangler stillads. Ja må påregnes. Elementær brandbekæmpelse Materiale fra dk. kan med fordel anvendes Intern 12 ti. 3360,- Brandtæpper skum og Ja må påregnes. kulsyreslukker Vandsprøjtebatteri Projekt opgave BR1 Nyt pensum Eksternt 16 ti. 5600,- - - Opgavebeskrivelse udvikles, se eksempel. Elev mappe Internt 6 ti. 1680,- - - I alt BR ,

21 Tabel 2: Udvikling m. m BR2 (Generelt udvikles der altid lærervejledning). Aktiviteter Påkrævet nyudvikling af uv. stof Udvikling udføres internt/eksternt Tid Kost pris timeløn Nødvendige investeringer Tagpap og blik Nyt uv. pensum Eksternt ,- Ja, der må Nye opgaver til påregnes praktik/tegninger. brændere, gas m.m. Linoleum og vinyl Isætning af døre/vinduer Tegningslæsning og byggepladsindretning Vådrum Nyt uv. pensum Nye opgaver til praktik/tegninger. Eksternt 24 ti. 8400,- Ja, der må påregnes div. Gulvlægger grej. Nyt uv. pensum Eksternt 16 ti. 5600,- Der må påregnes investering i døre/vinduer. Evt. fuge udstyr Nuuk. - Nyt uv. pensum Eksternt 24 ti. 8400,- - - Mindre justering Opgavebeskrivelse udvikles. Aktiv stilling tagen til tegneprogrammet. Eksternt 8 ti. 2800,- - - Lærer opkvalificering Ja, det må påregnes. Ja, det må påregnes. Digital tegning Internt/eksternt ,- - Ja, det må påregnes. Kan kræve nyt uv. pensum Elev mappe - Internt 6 ti. 1680,- - - I alt BR ,

22 Tabel 3: Udvikling m. m BR3 (Generelt udvikles der altid lærervejledning). Aktiviteter Påkrævet nyudvikling af uv. stof Udvikling udføres internt/eksternt Tid Kost pris timeløn Nødvendige investeringer Lærer opkvalificering Trapper udvendig Nyt uv. pensum Eksternt 30 ti ,- - - Teoretisk + praktisk Gulvopbygning Nyt uv. pensum Eksternt 16 ti. 5600,- - - Teoretisk + praktisk Flunke kvist Nyt uv. pensum Eksternt 24 ti. 8400,- - - Teoretisk + praktisk Projekt ydervæg + Mindre justering Eksternt 8 ti. 2800,- - - tag Opgavebeskrivelse udvikles. Elev mappe - Internt 6 ti. 1680,- - - I alt BR ,

23 Tabel 4: Udvikling m. m BR4 (Generelt udvikles der altid lærervejledning). Aktiviteter Påkrævet nyudvikling af uv. stof Udvikling udføres internt/eksternt Tid Kost pris timeløn Nødvendige investeringer Lærer opkvalificering Udvendige trapper Nye teoretiske opgaver som Eksternt 12 ti. 4200,- - - repetition. Øvrig repetition + - Eksternt 24 ti 8400,- - - elev mappe Projekt opgave Sammensat opgave indhold, Eksternt 40 ti ,- - - se lærings aktiviteter BR4. Idé oplæg til opgaven, se bilag. I alt BR ,- - - Tabel 5: Udvikling projekt svendeprøver Aktiviteter Påkrævet nyudvikling af uv. stof Udvikling udføres internt/eksternt Tid Kost pris timeløn Nødvendige investeringer Lærer opkvalificering Projekt svendeprøver Udvikling se under projekt Eksternt/internt 110 ti ,- - - svendeprøver (5 stk.). Lærer/censorvejledning Proces m.m. eksamens regler, Eksternt/internt 20 ti. 7000,- - - vejledninger. Elevvejledning Strukturering af tid m.m. Eksternt/internt 10 ti. 3500,- - - I alt projekt ,

24 Tabel 6: Uddannelsesplan + målpindeoversigt/kompentencemål Aktiviteter Påkrævet nyudvikling af uv. stof Udvikling udføres internt/eksternt Tid Kost pris timeløn Nødvendige investeringer Lærer opkvalificering Uddannelsesplan Iht. bek. nr. 11/2009 Intern/ekstern 24 ti. 9120,- - - Undervisningsmål Tidligere målpinde oversigt Intern/ekstern 30 ti ,- - - kan anvendes som grundlag. Tilpasses den nye uddannelse. I alt ,- Beløb i alt for revidering: Overslags pris ,- Note: Der må påregnes opkvalificering af lærere indenfor digital tegning, endvidere vil der være udstyr som stillads m.v som vil kræve investering. Opkvalificering lærere digital tegning Opkvalificering lærere tagpap kursus Opkvalificering lærere vinyl/linoleum Opkvalificering lærere beton forskalling Ca. pris ,- med ekstern instruktør Note: Anskaffelser af ekstra undervisningsgrej er ikke inkluderet i beløbene. 24

25 Oversigt over sammenhænge: 25

26 Eksempel på opgavebeskrivelse: Flunkekvist- Projektopgave Beskrivelse af opgaven: Kunden ønsker en flunkekvist. For ikke at have hul på kundens tagværk i for lang tid, skal kvisten samles på værkstedet inden den monteres på tagfladen. Kvisten skal isoleres og brandbeskyttes i henhold til kravene i bygningsreglementet. Kvisten skal have en udvendig totalbredde fra flunkevæg til flunkevæg på 1 m inklusive beklædning. Oplysninger: Projektet opgaven løses i 2 mands gruppe I har 3 uger til projektopgaven Efter de 3 uger skal I til prøveeksamen i opgaven. Derfor skal i forberede en fremlæggelse af ca. 20 minutters varighed. Efter fremlæggelsen får I en individuel karakter samt en mundtlig evaluering. Fremlæggelsen udarbejdes en planche, et diasshow eller ligne. I skal begge fremlægge dele af opgaven mundtlig. I må selv aftale indbyrdes hvordan I deler fremlæggelsen. 26

27 Det er en god ide at tage billeder undervejs når I arbejder med opgaven. Billederne kan bruges som en del af jeres fremlæggelse Hjælp til at løse opgaven: Internettet Tagkonstruktionsbogen Diverse anvisninger Bygningsreglementet Konsulenthjælp og vejledning ved jeres underviser Krav til løsning af opgaven: 1. I skal udarbejde en tidsplan for projektet. Tidsplanen skal indeholde alle aktiviteter (skitseforslag, arbejdstegninger, fremstilling mm) Og skal afleveres inden I går i gang med opgaven 2. Udregn det nuværende tags hældning til senere brug for skitseforslaget og den endelige arbejdstegning 3. Udarbejd et skitseforslag. Skitseforslaget skal vise kvistens form rimeligt målfast 4. Udarbejd et forslag til materialevalg til brug for tag- og vægbeklædning I skal have dokumentation for jeres materialevalg i form leverandøranvisninger 5. Når kunden (jeres underviser) har godkendt skitseforslag og materialevalg, skal I udarbejde arbejdstegninger og detaljetegninger med alle relevante mål og taghældninger. Der skal redegøres for tæthed af kvistkonstruktionen med det nuværende tag, isoleringstykkelse, dampspærre og beklædninger indvendigt som udvendigt 6. Når arbejdstegninger er godkendt skal i udfører kvisten i målestok 1:1 i værkstedet. Husk kvistens trækonstruktion skal samles inden den monteres på tagfladen 27

28 7. I skal udarbejde et kvalitetssikringsskema 8. I skal beskrive hvordan i vil opfylde kravene til sikkerhed 9. Til projekteksamen skal kunne redegøre for materialevalg, konstruktionsopbygning, sikkerhed, kunne fremvise en ajourført tidsplan mm 28

BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS

BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS Lokal undervisningsplan for BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS ved Campus Bornholm December 2012 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. April 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og Hus i 1 plan. VIA University College

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og Hus i 1 plan. VIA University College VIA University College SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER Grund og Hus i 1 plan Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK VIA University

Læs mere

Elektriker. Lokal undervisningsplan for Elmontør. Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb

Elektriker. Lokal undervisningsplan for Elmontør. Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Elmontør Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2007 Elafdelingen www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...4 Undervisningsform...4

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og hus i 1 plan

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og hus i 1 plan SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER Grund og hus i 1 plan Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK Horsens Erhvervsakademiet Midt-Vest

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

Grundforløb for Teknisk Designer

Grundforløb for Teknisk Designer Grundforløb for Teknisk Designer Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011 og uddannelsesordning 1890 Teknisk designer (version 8) af 1. august 2011 Udarbejdet af Lone Hørup og

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Merkantile grundforløb

Merkantile grundforløb Merkantile grundforløb Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: 1) Detailhandelsuddannelse med specialer 2) Finansuddannelsen 3) Generel kontoruddannelse. 4) Handelsuddannelse med specialer

Læs mere

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT Undervisningsplan for Procesoperatør I indgangen Strøm, styring og IT efter bekendtgørelserne nr. 509 af 31/05/2012 Udkast til 5. udgave August 2012 EUC-Nodvestsjælland Processkolen i Kalundborg 12-02-2013

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Bygge & anlæg 01-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

Lokal Undervisningsplan. for. Anlægsgartneruddannelsen SANDMOSESKOLEN

Lokal Undervisningsplan. for. Anlægsgartneruddannelsen SANDMOSESKOLEN Lokal Undervisningsplan for Anlægsgartneruddannelsen på SANDMOSESKOLEN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2 SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER...

Læs mere

Teknisk Skole. Hovedforløb Redder Speciale autohjælp

Teknisk Skole. Hovedforløb Redder Speciale autohjælp Hovedforløb Redder Speciale autohjælp Lokalundervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse nr. 202 af 09.03.2011 og uddannelsesordning af 06.07.2011 Udarbejdet af Eigil Hviid & Bjarne Knudsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for smedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse 451 af 7. maj 2014

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget matematik

Vejledning til prøverne i faget matematik Vejledning til prøverne i faget matematik Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test Marts 2014 Indhold Forord... 4 1. Indledning... 5 Prøvernes forskellige dele... 5 2. FSA... 9

Læs mere

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag.

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag. Uddannelsesordning for uddannelsen til murer Udstedelsesdato: XXXXXXX Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. XXXXXXX om uddannelserne

Læs mere

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen Lager-og terminal uddannelsen EUC Vest Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. Bekendtgørelse nr. 1199 af 9. december 2009 og uddannelsesordning af 1. juli 2010 Udarbejdet af Transportteamet. Redigeret

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 2. SEMESTER. Grund og Hus i 2-3 plan. VIA University College

SEMESTERORIENTERING 2. SEMESTER. Grund og Hus i 2-3 plan. VIA University College VIA University College SEMESTERORIENTERING 2. SEMESTER Grund og Hus i 2-3 plan Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK VIA University

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Indgang 6 service, stil og design Grundforløb og Hovedforløb Randers Tekniske Skole Juni 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... Side 6 2. Kvalitet... Side 6 3. Uddannelsens formål

Læs mere

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 1 Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 Gældende fra Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Fagretning Hår, Krop og Sundhed Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2008 Elafdelingen Revideret august 2008 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...3

Læs mere

Elektrikeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen Elektrikeruddannelsen Lokal undervisningsplan Generel del Den jydske Haandværkerskole, 2006 Elafdelingen Revideret juni 2007 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Skolen... 4 Kvalitet...

Læs mere

Studieordning for PBA Softwareudvikling

Studieordning for PBA Softwareudvikling Studieordning for PBA Softwareudvikling 2010 Professionsbachelor i Softwareudvikling Bachelor s Degree Programme in Software Development Oktober 2009 version 0.1 Indhold DEL 1: FÆLLES DEL... 3 1. UDDANNELSEN...

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 21 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 21 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere