REVISION 1 TIL TØMRER/SNEDKER UDDANNELSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REVISION 1 TIL TØMRER/SNEDKER UDDANNELSEN"

Transkript

1 REVISION 1 TIL TØMRER/SNEDKER UDDANNELSEN 1

2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Uddannelsesudvalg Tømrer-Snedker indstilling til bestyrelsen vedrørende revision Beskrivelse af udvalgets indstilling til bestyrelsen:... 3 Revisions arbejdets forslåede handlingsplan:... 3 Uddannelsens varighed:... 3 Uddannelsens mulighed for optag på videregående uddannelser:... 3 Beskrivelse af lærings aktiviteter:... 4 Læringsaktiviteter BR.1_beskrivelse:... 4 Læringsaktiviteter BR.2_beskrivelse:... 6 Læringsaktiviteter BR.3_beskrivelse:... 8 Læringsaktiviteter BR.4_beskrivelse:... 9 Projekt svendeprøve_beskrivelse: Eksempel på beskrivelse af undervisningsmål sammenholdt med niveauer Transformationsark BR1: Transformationsark BR2: Transformationsark BR3: Transformationsark BR4: Revisions arbejdets forslåede handlingsplan: (fase 2) Tabel 1: Udvikling m. m. BR1 (Generelt udvikles der altid lærervejledning) Tabel 2: Udvikling m. m BR2 (Generelt udvikles der altid lærervejledning) Tabel 3: Udvikling m. m BR3 (Generelt udvikles der altid lærervejledning) Tabel 4: Udvikling m. m BR4 (Generelt udvikles der altid lærervejledning) Tabel 5: Udvikling projekt svendeprøver Tabel 6: Uddannelsesplan + målpindeoversigt/kompentencemål Oversigt over sammenhænge: Eksempel på opgavebeskrivelse:

3 Uddannelsesudvalg Tømrer-Snedker indstilling til bestyrelsen vedrørende revision 2. Beskrivelse af udvalgets indstilling til bestyrelsen: Uddannelsesudvalget har med denne indstilling, valgt følgende principper for revisionen: Uddannelse tager grundlag i at tilsigte transfer til tømrer/snedkerfaget, dvs. uddannelsen er i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov jf. kap. 5 Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj Uddannelsen sigter på helhedsorienteret undervisning. Uddannelsens prøver udføres bl. a som projekt prøver incl. svendeprøve, hvor lærlingen bl. a. mundtlig evalueres i nutidige problemstillinger indenfor faget. Revisions arbejdets forslåede handlingsplan: 1. Fase to indstillingen godkendes af bestyrelsen. 2. Der udarbejdes uddannelsesplan iht. bekendtgørelse nr. 11 af 17. april 2009, uddannelsesplanen godkendes af Departementet for uddannelser, departementet kan anmodes om en udtalelse på et eventuelt udkast. 3. Fase 2 udviklings grupper forventes at bestå af faglærere som i mindre grad vil bidrage med input og korrektur læsning af opgaver, da denne gruppe derved vil få indsigt og ejerskab af de udviklede undervisningsmaterialer. 4. Pga. B og A s bemandingssituation og lærer korpsets manglende erfaring ved revisionsarbejder, vil eksterne konsulenter fordelagtigt skulle benyttes som tovholdere og drivkraft på revisionen, til opbygning af undervisningsmaterialer, overblik (tovholder) og sparring. Uddannelsens varighed: Grundforløbets varighed og indhold ses ikke nødvendigt at ændre, da der nyligt har været foretaget en revision af pensum/indhold. Nuværende varighed på 1 (9 uger) og 2 grundforløb (10 uger). Grundforløbet er jf. lovgivning sigtet på flere fagretninger, de forskellige uddannelser er VVS, Maler og tømrer. Placering af grundforløb 2 ses dog gerne ændret til at forløbe fra 1. marts til medio maj. Der ændres ikke i uddannelsens varighed: BR1 (Branche skole ophold) varighed 10 uger. BR2 (Branche skole ophold) varighed 12 uger. BR3 (Branche skole ophold) varighed 9 uger. BR1 (Branche skole ophold) varighed 9 uger inkl. svendeprøve. Varighed svende prøve ca. 2,5 uger. Placeringen af de enkelte ophold bibevares som hidtil. Uddannelsens mulighed for optag på videregående uddannelser: Uddannelsens reviderings tiltag vurderes at kunne give optag på videre gående uddannelser som eksempelvis bygningskonstruktør, overvejelserne går på at der i forvejen er et bredt optag, som giver adgang til gymnasier, HF elever og håndværkere. 3

4 Beskrivelse af lærings aktiviteter: Læringsaktiviteter BR.1_beskrivelse: Grundlæggende tegning Prøve til niveau afdækning Almen tegningslære Grater Som nuværende. Traditionelle træsamlinger Pensum indskrænkes væsentligt, kun væsentlige træsamlinger (pensum justeret). Spærkonstruktioner Opskæring af spær ud fra model, opskæring med el-håndværktøj ud fra modeller. Der skal være særligt fokus på modelfremstilling og opsnøring (tegning) (pensum justeret). Beton og forskalling Beton arbejde/brædde forskalling+in-situ støbning-udendørs skrå fjeld, randfundamenter/hjørne/statik (Nyt pensum). Linjenivellement, afsætning og galger Som nuværende pensum. Takt og tone Adfærd på byggepladsen/kundepleje (Ny læringsaktivitet). Værktøjslære stationære maskiner Fokus på sikkerhed og vedligeholdelse, omhandlende følgende maskiner: formatrundsav, tykkelseshøvl, afretter og båndsav (pensum justeret). Håndværktøj Som nuværende pensum. Værktøjslære el, luft og skud Fokus på sikkerhed og vedligeholdelse, omhandlende følgende værktøjer: rundsav, stiksav, vendbar bygningssav og luftværktøj (pensum justeret). Stillads Som nuværende pensum (Ny læringsaktivitet). Elementær brandbekæmpelse Elementær brandbekæmpelse i. f med byggeriet (Ny læringsaktivitet). 4

5 Projekt opgave BR1 Projektet skal omhandle gitterspær, lærlingen trækker mellem forskellige opgaver. Forskeligheden kan ligge i hældning og længder. Opgavens indhold: Materiale opmåling Fagtegning til udførelse af opgaven Opsnøringsplan Modelfremstilling Beregning af sande længder+vinkler Fremstilling af spær Projektet fremlægges ved mundtligt eksamen af varighed min., lærlingen har 8 lek. til klargøring af fremlæggelsen, hvor udregninger, tegninger m. m medbringes (Ny læringsaktivitet). Tegne prøve Prøven kan med fordel være en simpel valm, nuværende prøver. Praktisk prøve Prøven kan med fordel være simpel grat med et skifte, nuværende prøver. 5

6 Læringsaktiviteter BR.2_beskrivelse: Helvalm (repetition) Som nuværende pensum repetition Karnap Som nuværende pensum. Halvvalm Som nuværende pensum. Tagpap/blik Nyt fag. I faget indgår værktøjslære, sikkerhed (med fokus på brand), materialelære og praktiske øvelser (Ny læringsaktivitet). Råd og svamp (skimmelsvamp) Med fokus på skimmelsvamp og fugt i bygninger og byggematerialer (Ny læringsaktivitet). Linolium/vinyl Gængs tekniker indenfor pålægning af linoleum/vinyl og materialelære (Ny læringsaktivitet). Isætning vinduer, døre og fugning Der opstilles en model hvori lærlinge enkeltvis lære at montere en dør ellers som nuværende pensum vedrørende fugning (Ny læringsaktivitet). Tegningslæsning og byggepladsindretning Undervisning tager udgangspunkt i tegningsmateriale og bygningsdelsbeskrivelse fra et eksisterende byggeri. Eleverne arbejde aktivt med byggepladsindretning, opmåling af materialer og arbejdsplanlægning. Økonomi og prissættelse er ligeledes en del af pensum (Ny læringsaktivitet). Projekt vådrum Som nuværende pensum, dog skal projektet indeholde montage af vindue (pensum justeret). Digital tegning: Fokus på udførelse af bygningsdelstegninger i relevant tegneprogram, kan udføres som detalje tegninger i. f med vådrum (Ny læringsaktivitet). Projekt prøve mundlig fremlæggelse Projektetprøven tager udgangspunkt i vådrums opgaven. Projektet fremlægges ved mundtligt eksamen af varighed min., lærlingen har 16 lek. til klargøring af fremlæggelsen, hvor fokus rettes mod tegningsmateriale (detalje tegninger i digital udførelse), bygningsfysik, videnssøgning og lovgivning. Opgaven fremlægges som grupper af to, med individuelle karakterer (Ny læringsaktivitet). Tegne prøve 6

7 Kan med fordel være enkelt prøve i halvvalm, nuværende prøver. Praktisk prøve Kan med fordel være enkelt prøve i valmkonstruktion, nuværende prøver. 7

8 Læringsaktiviteter BR.3_beskrivelse: Plankekel Som nuværende pensum. Trapper udvendig Nyt fag. Fokus på trappe lovgivning, udendørs trapper i terræn, arbejde med koter, ramper, rækværker og befæstigelse. Praktik kan med fordel udføres som deludsnit af teoriopgaver (Ny læringsaktivitet). Gulvopbygning (strø opbygning) Gængs opbygning af strø gulve, hvori der indgår praktik opgave (Ny læringsaktivitet). Trapper indvendig Fokus på bestilling, opstilling, frihøjder, udvekslinger, inddeling af trin og trappe benævnelser (pensum justeret). Flunke kvist opbygning Opbygning af kvist med spær, beklædning, tagunderlag. Opgave fremstilles som kvist med flunker og vindue, detalje tegninger udføres digitalt (Ny læringsaktivitet). Projekt ydervægge + tag Som nuværende projekt. Projekt prøve mundlig fremlæggelse Projektetprøven tager udgangspunkt i ydervæg+tag opgaven. Projektet fremlægges ved mundtligt eksamen af varighed min., lærlingen har 16 lek. til klargøring af fremlæggelsen, hvor fokus rettes mod tegningsmateriale (detalje tegninger i digital udførelse), bygningsfysik (brand), videnssøgning, kemisk og konstruktiv træbeskyttelse, kvalitetssikring, tidsplan og lovgivning (u-værdi). Opgaven fremlægges som grupper af to, med individuelle karakterer (Ny læringsaktivitet). Tegne prøve Prøven kan med fordel være prøve i plankekel, nuværende prøver. Praktisk prøve Prøven kan med fordel være prøve i plankekel, nuværende prøver. 8

9 Læringsaktiviteter BR.4_beskrivelse: Plankekel (repetition) Fokus på de forudgående opholds pensum. Halvvalm (repetition) Fokus på de forudgående opholds pensum. Valm (repetition) Fokus på de forudgående opholds pensum. Udvendige trapper (repetition) Fokus på de forudgående opholds pensum. Vådrum (repetition) Fokus på de forudgående opholds pensum. Projekt opgave BR 4 praktik og teori opgave sammensat af følgende emner: valm, karnap, plankekel, vådrum, udv. beklædning, dampspærre/vindspærre, isætning vindue, bjælkelag. (Ny læringsaktivitet). 9

10 Projekt svendeprøve_beskrivelse: Sammensætning/Tid: Tegneprøve i tagværker (Plankel-Grat) Varighed 5, 25 min. = 7 lektioner Projektprøve inkl. praktikprøve. o Teoridelen 1 uges varighed), lærer fungerer som konsulent/vejleder. Varighed 36 timer = 48 lektioner. o Praktikprøve omkring et udtrukket emne lærer fungerer som konsulent/vejleder. Varighed 36 timer = 48 lektioner. Indhold og antal projekt svendeprøver: 5 stk. forskellige udvikles i første omgang, senere hen kan der udvikles flere efter behov. Ideer til svendeprøver: Flunke kvist + beklædning + vindue. Karnap m. grater + beklædning + vindue. Valm + beklædning + vindue. Halvvalm + beklædning + vindue. Vådrum m. trempeltag. Detaljer afleveres i relevant digitalt tegneprogram. Prøveform: Tegneprøve bedømmelsen selvstændigt, skal bestås inden projekt svendeprøven (vægtning 1/3). Mundtlig evaluering af teoretiske projekt svendeprøve (vægtning 1/3), varighed 20 min min. votering. Praktisk arbejde projektsvendeprøve bedømmes selvstændigt (vægtning 1/3). Alle prøver vurderes af en faglærer og to eksterne censorer. 10

11 Eksempel på beskrivelse af undervisningsmål sammenholdt med niveauer Niveauer der påtænkes benyttet: Grundlæggende niveau: niveauet hvor der er tale om F niveau, på det for faget laveste niveau. Lærlingen kan udføre eksempelvis simple arbejdsopgaver. Rutineret niveau: niveauet hvor eleven kan fortage eksempelvis opbygning af tagkonstruktioner. Avanceret niveau: lærlingen kan selvstændigt planlægge, konstruere, rådgive om, tegne eksempelvis tagkonstruktioner/tagsammenskæringer. Fag: Niveau: Resultatform: Tagkonstruktioner grater og spær Grundlæggende/rutineret GGS- skala, Standpunktskarakter Målpinde: BR 1: Grundlæggende niveau målpinde 1 til 4 BR 2 og frem: Rutineret niveau målpinde 1 til 8 Eleven kan: 1) afstive og montere valme, grater og spær 2) beregne vinkler og længder til brug for valm- og gratkonstruktion ved brug af trigometri 3) fortage korrekt isolering i forbindelse med valm, grat og spærkonstruktion, under hensyn til krav om tæt dampspærre 4) vælge, opmåle og bestille relevante dimensioner og materialer, samt værktøj og sikkerhedsudstyr i forbindelse med valm- og gratkonstruktion 5) udfører stern- og udhængsafslutninger samt snefang, ventilation og vindstop løsninger ved tagfod 6) selvstændigt planlægge, konstruere, rådgive om, tegne og opbygge valm, grat og spærkonstruktion 7) planlægge og gennemfører kvalitetskontrol og dokumentation af arbejdet med valm, grat og spærkonstruktion 8) udfører halvvalm og gratkonstruktioner på karnapper 11

12 Fag: Niveau: Resultatform: Matematik F GGS- skala, Standpunktskarakter Målpinde: Eleven kan: 1) arbejde med tal og anvende enkle formler 2) genkende matematiske problemstillinger i erhvervsmæssige og almene sammenhænge 3) løse matematiske problemer af enkle erhvervsmæssige og almene opgavetyper 4) dokumentere matematiske løsningsmetoder 5) anvende relevante hjælpemidler 12

13 Fagtegning/tegneteknik Værktøjslære Opmåling af materialer Arbejdsplanlægning/økonomi Bygningsfysik (brand, lyd, varme, statik og fugt) Afsætning/nivellering Samfundsfag (skat, økonomi, pengestrøm) Kvalitetssikring Innovation Videnssøgning Materialelære Bygningslovgivning IT Sikkerhed/arbejdsmiljø Konstruktionslære (praktik) Tagkonstruktioner (grater, plankel, spær) Konstruktiv og kemisk træbeskyttelse Geometri/trigonometri Fagsprog Målforhold Matematik Varighed Transformationsark BR1: Fag Læringsaktiviteter BR Grundlæggende tegning Grater Traditionelle træmsamlinger Spærkonstruktioner Beton og forskalling Linjenivellement, afsætning og galger 4 4 Takt og tone Værktøjslære stationære maskiner Håndværktøj Værktøjslære el, luft og skud Stillads 8 8 Elementær brandbekæmpelse Projekt opgave BR1 13

14 16 Projekt prøve mundlig fremlæggelse 8 Tegne prøve 8 Praktisk prøve 360 I alt 10 uger Grundlæggende niveau: niveauet hvor der er tale om F niveau, på det for faget laveste niveau. Lærlingen kan udføre eksempelvis simple arbejdsopgaver. Rutineret niveau: niveauet hvor eleven kan fortage eksempelvis opbygning af tagkonstruktioner. Avanceret niveau: lærlingen kan selvstændigt planlægge, konstruere, rådgive om, tegne eksempelvis tagkonstruktioner/tagsammenskæringer. 14

15 Fagtegning/tegneteknik Værktøjslære Opmåling af materialer Arbejdsplanlægning/økonomi Bygningsfysik (brand, lyd, varme, statik og fugt) Afsætning/nivellering Samfundsfag (skat, økonomi, pengestrøm) Kvalitetssikring Innovation Videnssøgning Materialelære Bygningslovgivning IT Sikkerhed/arbejdsmiljø Konstruktionslære (praktik) Tagkonstruktioner (grater, plankel, spær) Konstruktiv og kemisk træbeskyttelse Geometri/trigonometri Fagsprog Målforhold Matematik Varighed Transformationsark BR2: Fag Læringsaktiviteter BR Helvalm (repetition) Karnap Halvvalm Tagpap/blik Råd og svamp (skimmelsvamp) Linolium/vinyl Isætning vinduer, døre og fugning Tegningslæsning og byg. indretning Projekt vådrum Digital tegning i. f (projekt vådrum det.) 24 Projekt prøve mundlig fremlæggelse 8 Tegne prøve 8 Praktisk prøve 15

16 432 I alt 12 uger Grundlæggende niveau: niveauet hvor der er tale om F niveau, på det for faget laveste niveau. Lærlingen kan udføre eksempelvis simple arbejdsopgaver. Rutineret niveau: niveauet hvor eleven kan fortage eksempelvis opbygning af tagkonstruktioner. Avanceret niveau: lærlingen kan selvstændigt planlægge, konstruere, rådgive om, tegne eksempelvis tagkonstruktioner/tagsammenskæringer. 16

17 Fagtegning/tegneteknik Værktøjslære Opmåling af materialer Arbejdsplanlægning/økonomi Bygningsfysik (brand, lyd, varme, statik og fugt) Afsætning/nivellering Samfundsfag (skat, økonomi, pengestrøm) Kvalitetssikring Innovation Videnssøgning Materialelære Bygningslovgivning IT Sikkerhed/arbejdsmiljø Konstruktionslære (bjæl. lag ud/ind. vægge) Tagkonstruktioner (grater, plankel, spær) Konstruktiv og kemisk træbeskyttelse Geometri/trigonometri Fagsprog Målforhold Matematik Varighed Transformationsark BR3: Fag Læringsaktiviteter BR Plankekel Trapper udvendig Gulvopbygning (strø opbygning) Trapper indvendig Flunke kvist opbygning Projekt ydervægge + tag,m.m. Digital tegning i. f (projekt ydervæg det.) 24 Projekt prøve mundlig fremlæggelse 8 Tegne prøve 8 Praktisk prøve 324 I alt 9 uger 17

18 Fagtegning/tegneteknik Værktøjslære Opmåling af materialer Arbejdsplanlægning/økonomi Bygningsfysik (brand, lyd, varme, statik og fugt) Afsætning/nivellering Samfundsfag (skat, økonomi, pengestrøm) Kvalitetssikring Innovation Videnssøgning Materialelære Bygningslovgivning IT Sikkerhed/arbejdsmiljø Konstruktionslære (bjæl. Lag ud/ind. vægge) Tagkonstruktioner (grater, plankel, spær) Konstruktiv og kemisk træbeskyttelse Geometri/trigonometri Fagsprog Målforhold Matematik Varighed Transformationsark BR4: Fa g Læringsaktiviteter BR Plankekel (repetition) Halvvalm (repetition) Valm (repetition) Udvendige trapper (repetition) Vådrum (repetition) Projekt opgave Digital tegning 108 Projekt svendeprøver 324 I alt 9 uger 18

19 Revisions arbejdets forslåede handlingsplan: (fase 2) 2-3 mrd. 3-6 mrd. 1 mrd. 6-8 mrd. Bestyrelsen godkender ad hoc udvalg et Færdig rev. 2 til August 2013 indstilling til revision af uddannelsen. Uddannelsesplanen forfattes og godkendes af departementet. Planlægning, der kan med fordel Anvendes/vælge tovholder. Beskrivelses arbejde bl. a iht. tabel 1-6 inkl. prøver. 19

20 Tabel 1: Udvikling m. m. BR1 (Generelt udvikles der altid lærervejledning). Aktiviteter Påkrævet nyudvikling af uv. stof Udvikling udføres internt/eksternt Tid Kost pris timeløn Nødvendige investeringer Lærer opkvalificering Traditionelle I mindre omfang, justering Eksternt 8 ti. 2800,- - - træsamlinger af stof indhold. Spærkonstruktioner Nye opgaver af Eksternt 32 ti ,- - - gitterspærkonstruktioner. Model pensum. Betonforskalling Nyt uv. pensum Nye opgaver til Eksternt 32 ti ,- - Ja, må påregnes. praktik/tegninger. Praktik mockupper til skrå fjeld. Nivellement Evt. udstyr Nuuk. - Takt og tone Nyt uv. pensum Eksternt 8 ti. 2800,- - - Værktøjslære Nyt uv. pensum Eksternt 32 ti ,- - - stationær maskiner Værktøjslære el, luft og skud. Nyt uv. pensum med afsæt i tømrerfagets værksteds håndbog Eksternt 16 ti. 5600,- Må påregnes luft værktøj i Nuuk. Stillads Nuværende pensum - - Nuuk mangler stillads. Ja må påregnes. Elementær brandbekæmpelse Materiale fra dk. kan med fordel anvendes Intern 12 ti. 3360,- Brandtæpper skum og Ja må påregnes. kulsyreslukker Vandsprøjtebatteri Projekt opgave BR1 Nyt pensum Eksternt 16 ti. 5600,- - - Opgavebeskrivelse udvikles, se eksempel. Elev mappe Internt 6 ti. 1680,- - - I alt BR ,

21 Tabel 2: Udvikling m. m BR2 (Generelt udvikles der altid lærervejledning). Aktiviteter Påkrævet nyudvikling af uv. stof Udvikling udføres internt/eksternt Tid Kost pris timeløn Nødvendige investeringer Tagpap og blik Nyt uv. pensum Eksternt ,- Ja, der må Nye opgaver til påregnes praktik/tegninger. brændere, gas m.m. Linoleum og vinyl Isætning af døre/vinduer Tegningslæsning og byggepladsindretning Vådrum Nyt uv. pensum Nye opgaver til praktik/tegninger. Eksternt 24 ti. 8400,- Ja, der må påregnes div. Gulvlægger grej. Nyt uv. pensum Eksternt 16 ti. 5600,- Der må påregnes investering i døre/vinduer. Evt. fuge udstyr Nuuk. - Nyt uv. pensum Eksternt 24 ti. 8400,- - - Mindre justering Opgavebeskrivelse udvikles. Aktiv stilling tagen til tegneprogrammet. Eksternt 8 ti. 2800,- - - Lærer opkvalificering Ja, det må påregnes. Ja, det må påregnes. Digital tegning Internt/eksternt ,- - Ja, det må påregnes. Kan kræve nyt uv. pensum Elev mappe - Internt 6 ti. 1680,- - - I alt BR ,

22 Tabel 3: Udvikling m. m BR3 (Generelt udvikles der altid lærervejledning). Aktiviteter Påkrævet nyudvikling af uv. stof Udvikling udføres internt/eksternt Tid Kost pris timeløn Nødvendige investeringer Lærer opkvalificering Trapper udvendig Nyt uv. pensum Eksternt 30 ti ,- - - Teoretisk + praktisk Gulvopbygning Nyt uv. pensum Eksternt 16 ti. 5600,- - - Teoretisk + praktisk Flunke kvist Nyt uv. pensum Eksternt 24 ti. 8400,- - - Teoretisk + praktisk Projekt ydervæg + Mindre justering Eksternt 8 ti. 2800,- - - tag Opgavebeskrivelse udvikles. Elev mappe - Internt 6 ti. 1680,- - - I alt BR ,

23 Tabel 4: Udvikling m. m BR4 (Generelt udvikles der altid lærervejledning). Aktiviteter Påkrævet nyudvikling af uv. stof Udvikling udføres internt/eksternt Tid Kost pris timeløn Nødvendige investeringer Lærer opkvalificering Udvendige trapper Nye teoretiske opgaver som Eksternt 12 ti. 4200,- - - repetition. Øvrig repetition + - Eksternt 24 ti 8400,- - - elev mappe Projekt opgave Sammensat opgave indhold, Eksternt 40 ti ,- - - se lærings aktiviteter BR4. Idé oplæg til opgaven, se bilag. I alt BR ,- - - Tabel 5: Udvikling projekt svendeprøver Aktiviteter Påkrævet nyudvikling af uv. stof Udvikling udføres internt/eksternt Tid Kost pris timeløn Nødvendige investeringer Lærer opkvalificering Projekt svendeprøver Udvikling se under projekt Eksternt/internt 110 ti ,- - - svendeprøver (5 stk.). Lærer/censorvejledning Proces m.m. eksamens regler, Eksternt/internt 20 ti. 7000,- - - vejledninger. Elevvejledning Strukturering af tid m.m. Eksternt/internt 10 ti. 3500,- - - I alt projekt ,

24 Tabel 6: Uddannelsesplan + målpindeoversigt/kompentencemål Aktiviteter Påkrævet nyudvikling af uv. stof Udvikling udføres internt/eksternt Tid Kost pris timeløn Nødvendige investeringer Lærer opkvalificering Uddannelsesplan Iht. bek. nr. 11/2009 Intern/ekstern 24 ti. 9120,- - - Undervisningsmål Tidligere målpinde oversigt Intern/ekstern 30 ti ,- - - kan anvendes som grundlag. Tilpasses den nye uddannelse. I alt ,- Beløb i alt for revidering: Overslags pris ,- Note: Der må påregnes opkvalificering af lærere indenfor digital tegning, endvidere vil der være udstyr som stillads m.v som vil kræve investering. Opkvalificering lærere digital tegning Opkvalificering lærere tagpap kursus Opkvalificering lærere vinyl/linoleum Opkvalificering lærere beton forskalling Ca. pris ,- med ekstern instruktør Note: Anskaffelser af ekstra undervisningsgrej er ikke inkluderet i beløbene. 24

25 Oversigt over sammenhænge: 25

26 Eksempel på opgavebeskrivelse: Flunkekvist- Projektopgave Beskrivelse af opgaven: Kunden ønsker en flunkekvist. For ikke at have hul på kundens tagværk i for lang tid, skal kvisten samles på værkstedet inden den monteres på tagfladen. Kvisten skal isoleres og brandbeskyttes i henhold til kravene i bygningsreglementet. Kvisten skal have en udvendig totalbredde fra flunkevæg til flunkevæg på 1 m inklusive beklædning. Oplysninger: Projektet opgaven løses i 2 mands gruppe I har 3 uger til projektopgaven Efter de 3 uger skal I til prøveeksamen i opgaven. Derfor skal i forberede en fremlæggelse af ca. 20 minutters varighed. Efter fremlæggelsen får I en individuel karakter samt en mundtlig evaluering. Fremlæggelsen udarbejdes en planche, et diasshow eller ligne. I skal begge fremlægge dele af opgaven mundtlig. I må selv aftale indbyrdes hvordan I deler fremlæggelsen. 26

27 Det er en god ide at tage billeder undervejs når I arbejder med opgaven. Billederne kan bruges som en del af jeres fremlæggelse Hjælp til at løse opgaven: Internettet Tagkonstruktionsbogen Diverse anvisninger Bygningsreglementet Konsulenthjælp og vejledning ved jeres underviser Krav til løsning af opgaven: 1. I skal udarbejde en tidsplan for projektet. Tidsplanen skal indeholde alle aktiviteter (skitseforslag, arbejdstegninger, fremstilling mm) Og skal afleveres inden I går i gang med opgaven 2. Udregn det nuværende tags hældning til senere brug for skitseforslaget og den endelige arbejdstegning 3. Udarbejd et skitseforslag. Skitseforslaget skal vise kvistens form rimeligt målfast 4. Udarbejd et forslag til materialevalg til brug for tag- og vægbeklædning I skal have dokumentation for jeres materialevalg i form leverandøranvisninger 5. Når kunden (jeres underviser) har godkendt skitseforslag og materialevalg, skal I udarbejde arbejdstegninger og detaljetegninger med alle relevante mål og taghældninger. Der skal redegøres for tæthed af kvistkonstruktionen med det nuværende tag, isoleringstykkelse, dampspærre og beklædninger indvendigt som udvendigt 6. Når arbejdstegninger er godkendt skal i udfører kvisten i målestok 1:1 i værkstedet. Husk kvistens trækonstruktion skal samles inden den monteres på tagfladen 27

28 7. I skal udarbejde et kvalitetssikringsskema 8. I skal beskrive hvordan i vil opfylde kravene til sikkerhed 9. Til projekteksamen skal kunne redegøre for materialevalg, konstruktionsopbygning, sikkerhed, kunne fremvise en ajourført tidsplan mm 28

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 3. Projekt...

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 3. Projekt... Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3 Teori... 3 Praktik.... 3 Tegningslære.... 3 Grundfag.... 3 Projekt... 3 Valgfag... 4 Bogpakke.... 4 2. Hovedforløb.... 5 Teori...

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDANNELSE SPECIALE Træfagenes Byggeuddannelse Tømrer NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation,

Læs mere

Tømrerkonference 26. juni 2012

Tømrerkonference 26. juni 2012 Tømrerkonference 26. juni 2012 Ønsker og udfordringer Afvikling af den praktiske prøve på sidste ophold Sammenhæng mellem den teoretiske og den praktiske opgave Mere fokus på energi / bæredygtighed Tegning

Læs mere

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV)

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) UDDANNELSESRETNING Tømrer SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA

Læs mere

TØMRER HOVEDFORLØB 1

TØMRER HOVEDFORLØB 1 TØMRER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 å dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Grat og valmkonstruktion Vi arbejder med opbygningen af grat, det vil sige planbilleder, profilbilleder, omkantninger. Der

Læs mere

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 4. Projekt...

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 4. Projekt... Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3 Teori... 3 Praktik.... 3 Tegningslære... 3 Grundfag.... 4 Projekt... 4 Valgfag... 4 2. Hovedforløb.... 5 Teori... 5 Praktik....

Læs mere

BygMester BYGGE OG ANLÆG

BygMester BYGGE OG ANLÆG BygMester BYGGE OG ANLÆG 2 BygMester er for dig, som vil dygtiggøre dig inden for bygge- og anlægsuddannelserne. Du får ekstra tid til at fordybe dig i større faglige projekter og arbejde med faglige kompetencer

Læs mere

VALGFRI SPECIALEFAG for specialet TØMRER 2013-14

VALGFRI SPECIALEFAG for specialet TØMRER 2013-14 2 I forbindelse med din tømrer uddannelse skal du i samarbejde med din virksomhed vælge 3 ugers valgfri speciale. Skolens valgfri speciale undervisningen er tilrettelagt hvert år i januar måned. Din kontaktlærer

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

Lærevejledning Tagfod og energioptimering

Lærevejledning Tagfod og energioptimering Lærevejledning Tagfod og energioptimering På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen.

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Grundfag Samfundsfag F-niveau

Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs tag og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Brobygning 10. kl. Bygge & anlæg. Navn: Skole:

Brobygning 10. kl. Bygge & anlæg. Navn: Skole: Brobygning 10. kl. Bygge & anlæg Tømrer Navn: Skole: Velkommen til Teknisk Skole Esbjerg Vi er glade for at se dig på brobygningsforløbet på Teknisk Skole Esbjerg. Her vil du få et indblik i, hvordan det

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Tilmeldingsblanket Tømrerfagets kursusdage 29. juni 2. juli 2014

Tilmeldingsblanket Tømrerfagets kursusdage 29. juni 2. juli 2014 Tilmeldingsblanket Tømrerfagets kursusdage 29. juni 2. juli 2014 Deltagers navn Skolens adresse Skole CVR. Nr. EAN. nr. Postnummer og by Din e-mail OVERNATNING Sæt x ENKELTVÆRELSE M/BAD DOBBELTVÆRELSE

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Grundforløb AMU-Nordjylland d. 2011-03-18 1 Kompetencemål for grundforløbet 4. De fælles kompetencemål,eleverne skal opfylde for at begynde

Læs mere

Lokal undervisningsplan for specialet tømrer (undervisningen) Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole

Lokal undervisningsplan for specialet tømrer (undervisningen) Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Lokal undervisningsplan for specialet tømrer (undervisningen) Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole 1.0 Indledning... 3 1.1 Pædagogiske principper for undervisningen... 3 2.0 Strukturen i uddannelsen...

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

Fælles uddannelsesplan for Anlægsstruktør & Bygningsstruktør Trin 1. Lokale undervisningsplaner

Fælles uddannelsesplan for Anlægsstruktør & Bygningsstruktør Trin 1. Lokale undervisningsplaner Fælles uddannelsesplan for Anlægsstruktør & Bygningsstruktør Trin 1 Lokale undervisningsplaner Temaer for hovedforløbene i bygningsstruktør uddannelsen Fælles skoleforløb 1. hovedforløb Anlægsteknik/rørlægger

Læs mere

EUX kort fortalt. Med en EUX bliver du både håndværker og student i én og samme uddannelse.

EUX kort fortalt. Med en EUX bliver du både håndværker og student i én og samme uddannelse. EUX-uddannelserne Indhold EUX kort fortalt........................................................................................... 4 Byggeriets uddannelser................................................................................

Læs mere

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet...

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Vejledning 5 Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Byggeri hvor der er søgt byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus/dobbelthus/sommerhus Rækkehus Udestue Tilbygning til ovenstående Ændre

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri og teknologi Uddannelse Byggemontagetekniker Læringsaktivitet / Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt Grundfag, Områdefag, Valgfag og bundne specialefag Lektioner Læreplansfag

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Træfagenes Byggeuddannelse

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Træfagenes Byggeuddannelse Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Træfagenes Byggeuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11.7.

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Udarbejdet af: Pia Schmidt

Udarbejdet af: Pia Schmidt Udarbejdet af: Pia Schmidt Borgeren henvender sig til skolen. - vil gerne realkompetencevurderes mhp. at gennemføre en EUD uddannelse under GVU lovgivningen Uddannelses- og Erhvervsvejledningen koordinerer,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Lektioner 34 Teamkoordinator Anni Hjorth Thomsen Billede Der er intet billede til denne læringsaktivitet. Uddannelse Indgang Service (07/2004)

Lektioner 34 Teamkoordinator Anni Hjorth Thomsen Billede Der er intet billede til denne læringsaktivitet. Uddannelse Indgang Service (07/2004) Hovedforløb_5: frisør Elevrettet beskrivelse Du skal arbejde med klippe- og friseringsteknikker ved brug af Pivot Points terminologi i både damearbejde og herrearbejde samt arbejdstegninger. Du arbejder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport

Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport Indholdsfortegnelse En erhvervsuddannelse kan være vejen til succes 3 Mediegrafiker 4 Teknisk designer 5

Læs mere

VÆRKTØJSUDDANNELSEN på Skive Tekniske Skole og i virksomhedspraktik.

VÆRKTØJSUDDANNELSEN på Skive Tekniske Skole og i virksomhedspraktik. VÆRKTØJSUDDANNELSEN på Skive Tekniske Skole og i virksomhedspraktik. Specialet Værktøjsmager Grundforløb 20 uger 1 P H1 10 2 P H2 10 3 P H3 10 4 P H4 5 5 P H5 5 Specialet Værktøjstekniker Grundforløb 20

Læs mere

Kurser inden for den nye rørlægger- og kloakmesteruddannelse

Kurser inden for den nye rørlægger- og kloakmesteruddannelse Kurser inden for den nye rørlægger- og kloakmesteruddannelse 2012-2013 Rørlæggeruddannelsen Rørlæggeruddannelsen er mindste krav for at kunne udføre kloakarbejde. den Den samlede rørlæggeruddannelse er

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag mv.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

1. Indledning... 2. 2. Faglige mål... 2. 3. Kernestof... 4. 4. Undervisningsmaterialer... 5. 5. Studieplan... 7. A. Intro... 7

1. Indledning... 2. 2. Faglige mål... 2. 3. Kernestof... 4. 4. Undervisningsmaterialer... 5. 5. Studieplan... 7. A. Intro... 7 1. Indledning... 2 2. Faglige mål... 2 3. Kernestof... 4 4. Undervisningsmaterialer... 5 5. Studieplan... 7 A. Intro... 7 B. Standard konstruktioner... 7 C. Revit Del I... 12 D. Alternativ energi (SO2)...

Læs mere

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner.

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. 1 Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. Miniguide 2015.v 5 2 Terminalarbejder & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2 H2-7 uger H3-7 uger

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Hovedforløb: Træfagenes byggeuddannelse

Hovedforløb: Træfagenes byggeuddannelse Hovedforløb: Træfagenes byggeuddannelse Lokalundervisningsplan version 0.6 jvf. Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 340 af 13.4.2012 om uddannelserne

Læs mere

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand Tagkonstruktioner Forandringers betydning for fugt og funktion November 2014 Seniorkonsulent Cand. Scient., tømrer Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Program - Den centrale problematik ved forandring

Læs mere

Brobygningskurser på Erhvervsskolen Nordsjælland. Brobygning kontakt Koordinator: Fagretning Formål Indhold Tid, sted, transport og info

Brobygningskurser på Erhvervsskolen Nordsjælland. Brobygning kontakt Koordinator: Fagretning Formål Indhold Tid, sted, transport og info skurser på Fagretningen Benzin og spænding Auto Vi giver dig kendskab til indhold og opbygning af de faglige og teoretiske områder inden for fagretningen. I løbet af ugen vil du lære om nogle af de opgaver

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV)

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) UDDANNELSESRETNING SPECIALE Glarmester Glarmester, Aluminium NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION,

Læs mere

Eksempel på udfyldt skabelon til udarbejdelse af lokale undervisningsplaner for hovedforløb

Eksempel på udfyldt skabelon til udarbejdelse af lokale undervisningsplaner for hovedforløb Eksempel på udfyldt skabelon til udarbejdelse af lokale undervisningsplaner for hovedforløb Undervisningsministeriet har udarbejdet en vejledende skabelon til skolernes arbejde med udarbejdelse af lokale

Læs mere

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende:

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende: Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE Undertegnede tilbyder vedrørende: HOVEDENTREPRISE vedr. entrepriser 1, 2, 3, 4, 5, 6

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Brorsonsvej 13 7470 Karup J Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. juni 2014 Til den 3. juni 2024. Energimærkningsnummer 311057495 ENERGIKONSULENTENS

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Praktikum. Velkomst. Valgfrit specialefag. Vejledning. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger

Praktikum. Velkomst. Valgfrit specialefag. Vejledning. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger SKILTETEKNIKER LOGBOG Elevens navn: CPR-nr: : CVR-nr.: Praktikum Valgfrit specialefag Aktivitetsoversigt Velkomst Vejledning e- og virksomhedsvurderinger velkommen som lærling i skilteteknikerfaget Velkommen

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Svendeprøven for. Bådebygger uddannelsen

Svendeprøven for. Bådebygger uddannelsen Svendeprøven for Bådebygger uddannelsen SVP-1 Revideret bådebyggeruddannelse og ny svendeprøve I forbindelse med den seneste revision af de Maritime Håndværksfag i 2008 blev bådebyggeruddannelsens faglige

Læs mere

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Illustrationer og Layout Forside

Læs mere

10. Klasse. Evaluering januar 2013

10. Klasse. Evaluering januar 2013 0. Klasse Evaluering januar 0 Diagramforklaring: Diagrammet efter hvert fag fortæller om karakterspredningen. : Karakteren : Karakteren 0 : Karakteren 7 Dansk: : Karakteren : Karakteren 0 6: Karakteren

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 22. august 2011 i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11. juli 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Lean Construction og arbejdsmiljø Involverende planlægning. 15. Januar 2015 Kasper Basballe Mortensen Entreprisechef, NCC Contruction A/S

Lean Construction og arbejdsmiljø Involverende planlægning. 15. Januar 2015 Kasper Basballe Mortensen Entreprisechef, NCC Contruction A/S Involverende planlægning 15. Januar 2015 Kasper Basballe Mortensen Entreprisechef, NCC Contruction A/S 1 Involverende planlægning - Social kapital De 7 strømme 2 Involverende planlægning - fortsat Hej

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, 1,0 uge Niveau: Rutineret Praktisk erhvervsrengøring 2,0 uger Niveau: Avanceret Rengøringshygiejne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Januar 2009 HTX

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

praktikcenter håndbogen Beklædning

praktikcenter håndbogen Beklædning praktikcenter håndbogen Beklædning Udarbejdet af Jannie Rasmussen Instruktør ved praktikcenter Beklædning CPH West 11-08-2014 Afdelingsleder: Kim von Bülow 1 Velkommen til praktikcenter på beklædning Kære

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

Lærervejledning tagfod

Lærervejledning tagfod Lærervejledning tagfod På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen. Modellen er udført

Læs mere

Matematik - niveau E Vejledende uddannelsestid i alt 4 uger

Matematik - niveau E Vejledende uddannelsestid i alt 4 uger Matematik - niveau E Vejledende uddannelsestid i alt 4 uger Formål med faget: Formålet med faget er, at eleverne bliver i stand til at identificere matematiske problemstillinger i både landbrugsfaglig

Læs mere

Vedr. uddannelsens trin 3. Generelt.

Vedr. uddannelsens trin 3. Generelt. Vedr. uddannelsens trin 3 Generelt. Uddannelsens trin 3 1, knytter sig til kompetence mål 31-40 i Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion og udvikling bilag 16. Endvidere

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Udstykning af skolehaven

MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Udstykning af skolehaven SIDE 1 MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN MATEMATIK Udstykning af skolehaven SIDE 2 MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN 3 MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN INTRODUKTION

Læs mere

Betegnelse Niv. UVM-fag betegnelse Kar.type Form Kar.skala Gns. Beståelses%

Betegnelse Niv. UVM-fag betegnelse Kar.type Form Kar.skala Gns. Beståelses% Karakteroplysninger - EUD 200 - til november Betegnelse Niv. UVM-fag betegnelse Kar.type Form Kar.skala Gns. Beståelses% Teknologi og kommunikation - Gr.kursus i 1.hjælp og elementær brandbekæmp. Standpunkt

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN LEKTIONSFORDELING HOVEDFORLØB... 2 Skoleperiode 1... 3 Skoleperiode 2... 7 Skoleperiode 3... 11 Skoleperiode 4... 15 Skoleperiode 5... 18 Skoleperiode 6... 21 Skoleperiode

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Grundforløbets første del På Grundforløb 1 får du et

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Kursus i Plastsvejsning. Academy

Kursus i Plastsvejsning. Academy Plastsvejsning GPA Academy Kursus i Plastsvejsning Academy Vores kursustilbud Her finder du vores kursustilbud hos det vi kalder GPA Academy. Dette er de standardkurser vi kan tilbyde. Finder du ikke det

Læs mere

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001 By og Byg Anvisning 200 Vådrum 1. udgave, 2001 Vådrum Erik Brandt By og Byg Anvisning 200 Statens Byggeforskningsinstitut 2001 Titel Vådrum Serietitel By og Byg Anvisning 200 Udgave 1. udgave, 2. oplag

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: Januar 2011 HTX Sukkertoppen, Københavns Tekniske

Læs mere

ALU-TØMRER PRAKTIK LOGBOG

ALU-TØMRER PRAKTIK LOGBOG ALU-TØMRER PRAKTIK LOGBOG Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny elev på Træfagenes Byggeuddannelses

Læs mere

UPV og obligatorisk optagelsesprøve

UPV og obligatorisk optagelsesprøve Region Hovedstaden optageområde Nordsjælland UPV og obligatorisk optagelsesprøve En beskrivelse af form og indhold rektorerne 2015 1 Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2015 Region Hovedstaden

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 49-55, 20, 22, 24, 14, stk. 1 1 og 5, stk 3, pkt. 3 Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og logistik Uddannelse

Læs mere

Bliv håndværker og student på én gang med EUX

Bliv håndværker og student på én gang med EUX Bliv håndværker og student på én gang med EUX hvis du vil være murer eller tømrer EUX er til dig, der vil kunne læse videre efter en erhvervsuddannelse. Tager du en EUX, får du både svendebrev og studenterhue.

Læs mere

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR:

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny lærling på Maskinsnedker

Læs mere

Odense Tekniske Skole

Odense Tekniske Skole Odense Tekniske Skole Lokal undervisningsplan for matematik i grundforløbet Læringsaktiviteten matematik på grundforløbet på håndværk og teknik Niveauer: I matematik undervises på niveau F, men tilbydes

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for modelsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 11. april

Læs mere

Praktiklogbog. Glarmester. (Uddannelsesbogen) (Version 8) Elev: Virksomhed:

Praktiklogbog. Glarmester. (Uddannelsesbogen) (Version 8) Elev: Virksomhed: Praktiklogbog (Uddannelsesbogen) Glarmester (Version 8) Elev: _ Virksomhed: CVR: Hvorfor praktiklogbog? Det er et krav i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser at ved afslutningen af en praktikperiode udsteder

Læs mere

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader 12: Bygningsdelsbeskrivelse Definitionsblad for tilstandsgrader Tegninger Skematisk lejlighedsoversigt Skematisk tilstandsbeskrivelse Registreringsskemaer Rumfortegnelse Fax Energibesparende Renoveringsforslag

Læs mere