REVISION 1 TIL TØMRER/SNEDKER UDDANNELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REVISION 1 TIL TØMRER/SNEDKER UDDANNELSEN"

Transkript

1 REVISION 1 TIL TØMRER/SNEDKER UDDANNELSEN 1

2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Uddannelsesudvalg Tømrer-Snedker indstilling til bestyrelsen vedrørende revision Beskrivelse af udvalgets indstilling til bestyrelsen:... 3 Revisions arbejdets forslåede handlingsplan:... 3 Uddannelsens varighed:... 3 Uddannelsens mulighed for optag på videregående uddannelser:... 3 Beskrivelse af lærings aktiviteter:... 4 Læringsaktiviteter BR.1_beskrivelse:... 4 Læringsaktiviteter BR.2_beskrivelse:... 6 Læringsaktiviteter BR.3_beskrivelse:... 8 Læringsaktiviteter BR.4_beskrivelse:... 9 Projekt svendeprøve_beskrivelse: Eksempel på beskrivelse af undervisningsmål sammenholdt med niveauer Transformationsark BR1: Transformationsark BR2: Transformationsark BR3: Transformationsark BR4: Revisions arbejdets forslåede handlingsplan: (fase 2) Tabel 1: Udvikling m. m. BR1 (Generelt udvikles der altid lærervejledning) Tabel 2: Udvikling m. m BR2 (Generelt udvikles der altid lærervejledning) Tabel 3: Udvikling m. m BR3 (Generelt udvikles der altid lærervejledning) Tabel 4: Udvikling m. m BR4 (Generelt udvikles der altid lærervejledning) Tabel 5: Udvikling projekt svendeprøver Tabel 6: Uddannelsesplan + målpindeoversigt/kompentencemål Oversigt over sammenhænge: Eksempel på opgavebeskrivelse:

3 Uddannelsesudvalg Tømrer-Snedker indstilling til bestyrelsen vedrørende revision 2. Beskrivelse af udvalgets indstilling til bestyrelsen: Uddannelsesudvalget har med denne indstilling, valgt følgende principper for revisionen: Uddannelse tager grundlag i at tilsigte transfer til tømrer/snedkerfaget, dvs. uddannelsen er i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov jf. kap. 5 Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj Uddannelsen sigter på helhedsorienteret undervisning. Uddannelsens prøver udføres bl. a som projekt prøver incl. svendeprøve, hvor lærlingen bl. a. mundtlig evalueres i nutidige problemstillinger indenfor faget. Revisions arbejdets forslåede handlingsplan: 1. Fase to indstillingen godkendes af bestyrelsen. 2. Der udarbejdes uddannelsesplan iht. bekendtgørelse nr. 11 af 17. april 2009, uddannelsesplanen godkendes af Departementet for uddannelser, departementet kan anmodes om en udtalelse på et eventuelt udkast. 3. Fase 2 udviklings grupper forventes at bestå af faglærere som i mindre grad vil bidrage med input og korrektur læsning af opgaver, da denne gruppe derved vil få indsigt og ejerskab af de udviklede undervisningsmaterialer. 4. Pga. B og A s bemandingssituation og lærer korpsets manglende erfaring ved revisionsarbejder, vil eksterne konsulenter fordelagtigt skulle benyttes som tovholdere og drivkraft på revisionen, til opbygning af undervisningsmaterialer, overblik (tovholder) og sparring. Uddannelsens varighed: Grundforløbets varighed og indhold ses ikke nødvendigt at ændre, da der nyligt har været foretaget en revision af pensum/indhold. Nuværende varighed på 1 (9 uger) og 2 grundforløb (10 uger). Grundforløbet er jf. lovgivning sigtet på flere fagretninger, de forskellige uddannelser er VVS, Maler og tømrer. Placering af grundforløb 2 ses dog gerne ændret til at forløbe fra 1. marts til medio maj. Der ændres ikke i uddannelsens varighed: BR1 (Branche skole ophold) varighed 10 uger. BR2 (Branche skole ophold) varighed 12 uger. BR3 (Branche skole ophold) varighed 9 uger. BR1 (Branche skole ophold) varighed 9 uger inkl. svendeprøve. Varighed svende prøve ca. 2,5 uger. Placeringen af de enkelte ophold bibevares som hidtil. Uddannelsens mulighed for optag på videregående uddannelser: Uddannelsens reviderings tiltag vurderes at kunne give optag på videre gående uddannelser som eksempelvis bygningskonstruktør, overvejelserne går på at der i forvejen er et bredt optag, som giver adgang til gymnasier, HF elever og håndværkere. 3

4 Beskrivelse af lærings aktiviteter: Læringsaktiviteter BR.1_beskrivelse: Grundlæggende tegning Prøve til niveau afdækning Almen tegningslære Grater Som nuværende. Traditionelle træsamlinger Pensum indskrænkes væsentligt, kun væsentlige træsamlinger (pensum justeret). Spærkonstruktioner Opskæring af spær ud fra model, opskæring med el-håndværktøj ud fra modeller. Der skal være særligt fokus på modelfremstilling og opsnøring (tegning) (pensum justeret). Beton og forskalling Beton arbejde/brædde forskalling+in-situ støbning-udendørs skrå fjeld, randfundamenter/hjørne/statik (Nyt pensum). Linjenivellement, afsætning og galger Som nuværende pensum. Takt og tone Adfærd på byggepladsen/kundepleje (Ny læringsaktivitet). Værktøjslære stationære maskiner Fokus på sikkerhed og vedligeholdelse, omhandlende følgende maskiner: formatrundsav, tykkelseshøvl, afretter og båndsav (pensum justeret). Håndværktøj Som nuværende pensum. Værktøjslære el, luft og skud Fokus på sikkerhed og vedligeholdelse, omhandlende følgende værktøjer: rundsav, stiksav, vendbar bygningssav og luftværktøj (pensum justeret). Stillads Som nuværende pensum (Ny læringsaktivitet). Elementær brandbekæmpelse Elementær brandbekæmpelse i. f med byggeriet (Ny læringsaktivitet). 4

5 Projekt opgave BR1 Projektet skal omhandle gitterspær, lærlingen trækker mellem forskellige opgaver. Forskeligheden kan ligge i hældning og længder. Opgavens indhold: Materiale opmåling Fagtegning til udførelse af opgaven Opsnøringsplan Modelfremstilling Beregning af sande længder+vinkler Fremstilling af spær Projektet fremlægges ved mundtligt eksamen af varighed min., lærlingen har 8 lek. til klargøring af fremlæggelsen, hvor udregninger, tegninger m. m medbringes (Ny læringsaktivitet). Tegne prøve Prøven kan med fordel være en simpel valm, nuværende prøver. Praktisk prøve Prøven kan med fordel være simpel grat med et skifte, nuværende prøver. 5

6 Læringsaktiviteter BR.2_beskrivelse: Helvalm (repetition) Som nuværende pensum repetition Karnap Som nuværende pensum. Halvvalm Som nuværende pensum. Tagpap/blik Nyt fag. I faget indgår værktøjslære, sikkerhed (med fokus på brand), materialelære og praktiske øvelser (Ny læringsaktivitet). Råd og svamp (skimmelsvamp) Med fokus på skimmelsvamp og fugt i bygninger og byggematerialer (Ny læringsaktivitet). Linolium/vinyl Gængs tekniker indenfor pålægning af linoleum/vinyl og materialelære (Ny læringsaktivitet). Isætning vinduer, døre og fugning Der opstilles en model hvori lærlinge enkeltvis lære at montere en dør ellers som nuværende pensum vedrørende fugning (Ny læringsaktivitet). Tegningslæsning og byggepladsindretning Undervisning tager udgangspunkt i tegningsmateriale og bygningsdelsbeskrivelse fra et eksisterende byggeri. Eleverne arbejde aktivt med byggepladsindretning, opmåling af materialer og arbejdsplanlægning. Økonomi og prissættelse er ligeledes en del af pensum (Ny læringsaktivitet). Projekt vådrum Som nuværende pensum, dog skal projektet indeholde montage af vindue (pensum justeret). Digital tegning: Fokus på udførelse af bygningsdelstegninger i relevant tegneprogram, kan udføres som detalje tegninger i. f med vådrum (Ny læringsaktivitet). Projekt prøve mundlig fremlæggelse Projektetprøven tager udgangspunkt i vådrums opgaven. Projektet fremlægges ved mundtligt eksamen af varighed min., lærlingen har 16 lek. til klargøring af fremlæggelsen, hvor fokus rettes mod tegningsmateriale (detalje tegninger i digital udførelse), bygningsfysik, videnssøgning og lovgivning. Opgaven fremlægges som grupper af to, med individuelle karakterer (Ny læringsaktivitet). Tegne prøve 6

7 Kan med fordel være enkelt prøve i halvvalm, nuværende prøver. Praktisk prøve Kan med fordel være enkelt prøve i valmkonstruktion, nuværende prøver. 7

8 Læringsaktiviteter BR.3_beskrivelse: Plankekel Som nuværende pensum. Trapper udvendig Nyt fag. Fokus på trappe lovgivning, udendørs trapper i terræn, arbejde med koter, ramper, rækværker og befæstigelse. Praktik kan med fordel udføres som deludsnit af teoriopgaver (Ny læringsaktivitet). Gulvopbygning (strø opbygning) Gængs opbygning af strø gulve, hvori der indgår praktik opgave (Ny læringsaktivitet). Trapper indvendig Fokus på bestilling, opstilling, frihøjder, udvekslinger, inddeling af trin og trappe benævnelser (pensum justeret). Flunke kvist opbygning Opbygning af kvist med spær, beklædning, tagunderlag. Opgave fremstilles som kvist med flunker og vindue, detalje tegninger udføres digitalt (Ny læringsaktivitet). Projekt ydervægge + tag Som nuværende projekt. Projekt prøve mundlig fremlæggelse Projektetprøven tager udgangspunkt i ydervæg+tag opgaven. Projektet fremlægges ved mundtligt eksamen af varighed min., lærlingen har 16 lek. til klargøring af fremlæggelsen, hvor fokus rettes mod tegningsmateriale (detalje tegninger i digital udførelse), bygningsfysik (brand), videnssøgning, kemisk og konstruktiv træbeskyttelse, kvalitetssikring, tidsplan og lovgivning (u-værdi). Opgaven fremlægges som grupper af to, med individuelle karakterer (Ny læringsaktivitet). Tegne prøve Prøven kan med fordel være prøve i plankekel, nuværende prøver. Praktisk prøve Prøven kan med fordel være prøve i plankekel, nuværende prøver. 8

9 Læringsaktiviteter BR.4_beskrivelse: Plankekel (repetition) Fokus på de forudgående opholds pensum. Halvvalm (repetition) Fokus på de forudgående opholds pensum. Valm (repetition) Fokus på de forudgående opholds pensum. Udvendige trapper (repetition) Fokus på de forudgående opholds pensum. Vådrum (repetition) Fokus på de forudgående opholds pensum. Projekt opgave BR 4 praktik og teori opgave sammensat af følgende emner: valm, karnap, plankekel, vådrum, udv. beklædning, dampspærre/vindspærre, isætning vindue, bjælkelag. (Ny læringsaktivitet). 9

10 Projekt svendeprøve_beskrivelse: Sammensætning/Tid: Tegneprøve i tagværker (Plankel-Grat) Varighed 5, 25 min. = 7 lektioner Projektprøve inkl. praktikprøve. o Teoridelen 1 uges varighed), lærer fungerer som konsulent/vejleder. Varighed 36 timer = 48 lektioner. o Praktikprøve omkring et udtrukket emne lærer fungerer som konsulent/vejleder. Varighed 36 timer = 48 lektioner. Indhold og antal projekt svendeprøver: 5 stk. forskellige udvikles i første omgang, senere hen kan der udvikles flere efter behov. Ideer til svendeprøver: Flunke kvist + beklædning + vindue. Karnap m. grater + beklædning + vindue. Valm + beklædning + vindue. Halvvalm + beklædning + vindue. Vådrum m. trempeltag. Detaljer afleveres i relevant digitalt tegneprogram. Prøveform: Tegneprøve bedømmelsen selvstændigt, skal bestås inden projekt svendeprøven (vægtning 1/3). Mundtlig evaluering af teoretiske projekt svendeprøve (vægtning 1/3), varighed 20 min min. votering. Praktisk arbejde projektsvendeprøve bedømmes selvstændigt (vægtning 1/3). Alle prøver vurderes af en faglærer og to eksterne censorer. 10

11 Eksempel på beskrivelse af undervisningsmål sammenholdt med niveauer Niveauer der påtænkes benyttet: Grundlæggende niveau: niveauet hvor der er tale om F niveau, på det for faget laveste niveau. Lærlingen kan udføre eksempelvis simple arbejdsopgaver. Rutineret niveau: niveauet hvor eleven kan fortage eksempelvis opbygning af tagkonstruktioner. Avanceret niveau: lærlingen kan selvstændigt planlægge, konstruere, rådgive om, tegne eksempelvis tagkonstruktioner/tagsammenskæringer. Fag: Niveau: Resultatform: Tagkonstruktioner grater og spær Grundlæggende/rutineret GGS- skala, Standpunktskarakter Målpinde: BR 1: Grundlæggende niveau målpinde 1 til 4 BR 2 og frem: Rutineret niveau målpinde 1 til 8 Eleven kan: 1) afstive og montere valme, grater og spær 2) beregne vinkler og længder til brug for valm- og gratkonstruktion ved brug af trigometri 3) fortage korrekt isolering i forbindelse med valm, grat og spærkonstruktion, under hensyn til krav om tæt dampspærre 4) vælge, opmåle og bestille relevante dimensioner og materialer, samt værktøj og sikkerhedsudstyr i forbindelse med valm- og gratkonstruktion 5) udfører stern- og udhængsafslutninger samt snefang, ventilation og vindstop løsninger ved tagfod 6) selvstændigt planlægge, konstruere, rådgive om, tegne og opbygge valm, grat og spærkonstruktion 7) planlægge og gennemfører kvalitetskontrol og dokumentation af arbejdet med valm, grat og spærkonstruktion 8) udfører halvvalm og gratkonstruktioner på karnapper 11

12 Fag: Niveau: Resultatform: Matematik F GGS- skala, Standpunktskarakter Målpinde: Eleven kan: 1) arbejde med tal og anvende enkle formler 2) genkende matematiske problemstillinger i erhvervsmæssige og almene sammenhænge 3) løse matematiske problemer af enkle erhvervsmæssige og almene opgavetyper 4) dokumentere matematiske løsningsmetoder 5) anvende relevante hjælpemidler 12

13 Fagtegning/tegneteknik Værktøjslære Opmåling af materialer Arbejdsplanlægning/økonomi Bygningsfysik (brand, lyd, varme, statik og fugt) Afsætning/nivellering Samfundsfag (skat, økonomi, pengestrøm) Kvalitetssikring Innovation Videnssøgning Materialelære Bygningslovgivning IT Sikkerhed/arbejdsmiljø Konstruktionslære (praktik) Tagkonstruktioner (grater, plankel, spær) Konstruktiv og kemisk træbeskyttelse Geometri/trigonometri Fagsprog Målforhold Matematik Varighed Transformationsark BR1: Fag Læringsaktiviteter BR Grundlæggende tegning Grater Traditionelle træmsamlinger Spærkonstruktioner Beton og forskalling Linjenivellement, afsætning og galger 4 4 Takt og tone Værktøjslære stationære maskiner Håndværktøj Værktøjslære el, luft og skud Stillads 8 8 Elementær brandbekæmpelse Projekt opgave BR1 13

14 16 Projekt prøve mundlig fremlæggelse 8 Tegne prøve 8 Praktisk prøve 360 I alt 10 uger Grundlæggende niveau: niveauet hvor der er tale om F niveau, på det for faget laveste niveau. Lærlingen kan udføre eksempelvis simple arbejdsopgaver. Rutineret niveau: niveauet hvor eleven kan fortage eksempelvis opbygning af tagkonstruktioner. Avanceret niveau: lærlingen kan selvstændigt planlægge, konstruere, rådgive om, tegne eksempelvis tagkonstruktioner/tagsammenskæringer. 14

15 Fagtegning/tegneteknik Værktøjslære Opmåling af materialer Arbejdsplanlægning/økonomi Bygningsfysik (brand, lyd, varme, statik og fugt) Afsætning/nivellering Samfundsfag (skat, økonomi, pengestrøm) Kvalitetssikring Innovation Videnssøgning Materialelære Bygningslovgivning IT Sikkerhed/arbejdsmiljø Konstruktionslære (praktik) Tagkonstruktioner (grater, plankel, spær) Konstruktiv og kemisk træbeskyttelse Geometri/trigonometri Fagsprog Målforhold Matematik Varighed Transformationsark BR2: Fag Læringsaktiviteter BR Helvalm (repetition) Karnap Halvvalm Tagpap/blik Råd og svamp (skimmelsvamp) Linolium/vinyl Isætning vinduer, døre og fugning Tegningslæsning og byg. indretning Projekt vådrum Digital tegning i. f (projekt vådrum det.) 24 Projekt prøve mundlig fremlæggelse 8 Tegne prøve 8 Praktisk prøve 15

16 432 I alt 12 uger Grundlæggende niveau: niveauet hvor der er tale om F niveau, på det for faget laveste niveau. Lærlingen kan udføre eksempelvis simple arbejdsopgaver. Rutineret niveau: niveauet hvor eleven kan fortage eksempelvis opbygning af tagkonstruktioner. Avanceret niveau: lærlingen kan selvstændigt planlægge, konstruere, rådgive om, tegne eksempelvis tagkonstruktioner/tagsammenskæringer. 16

17 Fagtegning/tegneteknik Værktøjslære Opmåling af materialer Arbejdsplanlægning/økonomi Bygningsfysik (brand, lyd, varme, statik og fugt) Afsætning/nivellering Samfundsfag (skat, økonomi, pengestrøm) Kvalitetssikring Innovation Videnssøgning Materialelære Bygningslovgivning IT Sikkerhed/arbejdsmiljø Konstruktionslære (bjæl. lag ud/ind. vægge) Tagkonstruktioner (grater, plankel, spær) Konstruktiv og kemisk træbeskyttelse Geometri/trigonometri Fagsprog Målforhold Matematik Varighed Transformationsark BR3: Fag Læringsaktiviteter BR Plankekel Trapper udvendig Gulvopbygning (strø opbygning) Trapper indvendig Flunke kvist opbygning Projekt ydervægge + tag,m.m. Digital tegning i. f (projekt ydervæg det.) 24 Projekt prøve mundlig fremlæggelse 8 Tegne prøve 8 Praktisk prøve 324 I alt 9 uger 17

18 Fagtegning/tegneteknik Værktøjslære Opmåling af materialer Arbejdsplanlægning/økonomi Bygningsfysik (brand, lyd, varme, statik og fugt) Afsætning/nivellering Samfundsfag (skat, økonomi, pengestrøm) Kvalitetssikring Innovation Videnssøgning Materialelære Bygningslovgivning IT Sikkerhed/arbejdsmiljø Konstruktionslære (bjæl. Lag ud/ind. vægge) Tagkonstruktioner (grater, plankel, spær) Konstruktiv og kemisk træbeskyttelse Geometri/trigonometri Fagsprog Målforhold Matematik Varighed Transformationsark BR4: Fa g Læringsaktiviteter BR Plankekel (repetition) Halvvalm (repetition) Valm (repetition) Udvendige trapper (repetition) Vådrum (repetition) Projekt opgave Digital tegning 108 Projekt svendeprøver 324 I alt 9 uger 18

19 Revisions arbejdets forslåede handlingsplan: (fase 2) 2-3 mrd. 3-6 mrd. 1 mrd. 6-8 mrd. Bestyrelsen godkender ad hoc udvalg et Færdig rev. 2 til August 2013 indstilling til revision af uddannelsen. Uddannelsesplanen forfattes og godkendes af departementet. Planlægning, der kan med fordel Anvendes/vælge tovholder. Beskrivelses arbejde bl. a iht. tabel 1-6 inkl. prøver. 19

20 Tabel 1: Udvikling m. m. BR1 (Generelt udvikles der altid lærervejledning). Aktiviteter Påkrævet nyudvikling af uv. stof Udvikling udføres internt/eksternt Tid Kost pris timeløn Nødvendige investeringer Lærer opkvalificering Traditionelle I mindre omfang, justering Eksternt 8 ti. 2800,- - - træsamlinger af stof indhold. Spærkonstruktioner Nye opgaver af Eksternt 32 ti ,- - - gitterspærkonstruktioner. Model pensum. Betonforskalling Nyt uv. pensum Nye opgaver til Eksternt 32 ti ,- - Ja, må påregnes. praktik/tegninger. Praktik mockupper til skrå fjeld. Nivellement Evt. udstyr Nuuk. - Takt og tone Nyt uv. pensum Eksternt 8 ti. 2800,- - - Værktøjslære Nyt uv. pensum Eksternt 32 ti ,- - - stationær maskiner Værktøjslære el, luft og skud. Nyt uv. pensum med afsæt i tømrerfagets værksteds håndbog Eksternt 16 ti. 5600,- Må påregnes luft værktøj i Nuuk. Stillads Nuværende pensum - - Nuuk mangler stillads. Ja må påregnes. Elementær brandbekæmpelse Materiale fra dk. kan med fordel anvendes Intern 12 ti. 3360,- Brandtæpper skum og Ja må påregnes. kulsyreslukker Vandsprøjtebatteri Projekt opgave BR1 Nyt pensum Eksternt 16 ti. 5600,- - - Opgavebeskrivelse udvikles, se eksempel. Elev mappe Internt 6 ti. 1680,- - - I alt BR ,

21 Tabel 2: Udvikling m. m BR2 (Generelt udvikles der altid lærervejledning). Aktiviteter Påkrævet nyudvikling af uv. stof Udvikling udføres internt/eksternt Tid Kost pris timeløn Nødvendige investeringer Tagpap og blik Nyt uv. pensum Eksternt ,- Ja, der må Nye opgaver til påregnes praktik/tegninger. brændere, gas m.m. Linoleum og vinyl Isætning af døre/vinduer Tegningslæsning og byggepladsindretning Vådrum Nyt uv. pensum Nye opgaver til praktik/tegninger. Eksternt 24 ti. 8400,- Ja, der må påregnes div. Gulvlægger grej. Nyt uv. pensum Eksternt 16 ti. 5600,- Der må påregnes investering i døre/vinduer. Evt. fuge udstyr Nuuk. - Nyt uv. pensum Eksternt 24 ti. 8400,- - - Mindre justering Opgavebeskrivelse udvikles. Aktiv stilling tagen til tegneprogrammet. Eksternt 8 ti. 2800,- - - Lærer opkvalificering Ja, det må påregnes. Ja, det må påregnes. Digital tegning Internt/eksternt ,- - Ja, det må påregnes. Kan kræve nyt uv. pensum Elev mappe - Internt 6 ti. 1680,- - - I alt BR ,

22 Tabel 3: Udvikling m. m BR3 (Generelt udvikles der altid lærervejledning). Aktiviteter Påkrævet nyudvikling af uv. stof Udvikling udføres internt/eksternt Tid Kost pris timeløn Nødvendige investeringer Lærer opkvalificering Trapper udvendig Nyt uv. pensum Eksternt 30 ti ,- - - Teoretisk + praktisk Gulvopbygning Nyt uv. pensum Eksternt 16 ti. 5600,- - - Teoretisk + praktisk Flunke kvist Nyt uv. pensum Eksternt 24 ti. 8400,- - - Teoretisk + praktisk Projekt ydervæg + Mindre justering Eksternt 8 ti. 2800,- - - tag Opgavebeskrivelse udvikles. Elev mappe - Internt 6 ti. 1680,- - - I alt BR ,

23 Tabel 4: Udvikling m. m BR4 (Generelt udvikles der altid lærervejledning). Aktiviteter Påkrævet nyudvikling af uv. stof Udvikling udføres internt/eksternt Tid Kost pris timeløn Nødvendige investeringer Lærer opkvalificering Udvendige trapper Nye teoretiske opgaver som Eksternt 12 ti. 4200,- - - repetition. Øvrig repetition + - Eksternt 24 ti 8400,- - - elev mappe Projekt opgave Sammensat opgave indhold, Eksternt 40 ti ,- - - se lærings aktiviteter BR4. Idé oplæg til opgaven, se bilag. I alt BR ,- - - Tabel 5: Udvikling projekt svendeprøver Aktiviteter Påkrævet nyudvikling af uv. stof Udvikling udføres internt/eksternt Tid Kost pris timeløn Nødvendige investeringer Lærer opkvalificering Projekt svendeprøver Udvikling se under projekt Eksternt/internt 110 ti ,- - - svendeprøver (5 stk.). Lærer/censorvejledning Proces m.m. eksamens regler, Eksternt/internt 20 ti. 7000,- - - vejledninger. Elevvejledning Strukturering af tid m.m. Eksternt/internt 10 ti. 3500,- - - I alt projekt ,

24 Tabel 6: Uddannelsesplan + målpindeoversigt/kompentencemål Aktiviteter Påkrævet nyudvikling af uv. stof Udvikling udføres internt/eksternt Tid Kost pris timeløn Nødvendige investeringer Lærer opkvalificering Uddannelsesplan Iht. bek. nr. 11/2009 Intern/ekstern 24 ti. 9120,- - - Undervisningsmål Tidligere målpinde oversigt Intern/ekstern 30 ti ,- - - kan anvendes som grundlag. Tilpasses den nye uddannelse. I alt ,- Beløb i alt for revidering: Overslags pris ,- Note: Der må påregnes opkvalificering af lærere indenfor digital tegning, endvidere vil der være udstyr som stillads m.v som vil kræve investering. Opkvalificering lærere digital tegning Opkvalificering lærere tagpap kursus Opkvalificering lærere vinyl/linoleum Opkvalificering lærere beton forskalling Ca. pris ,- med ekstern instruktør Note: Anskaffelser af ekstra undervisningsgrej er ikke inkluderet i beløbene. 24

25 Oversigt over sammenhænge: 25

26 Eksempel på opgavebeskrivelse: Flunkekvist- Projektopgave Beskrivelse af opgaven: Kunden ønsker en flunkekvist. For ikke at have hul på kundens tagværk i for lang tid, skal kvisten samles på værkstedet inden den monteres på tagfladen. Kvisten skal isoleres og brandbeskyttes i henhold til kravene i bygningsreglementet. Kvisten skal have en udvendig totalbredde fra flunkevæg til flunkevæg på 1 m inklusive beklædning. Oplysninger: Projektet opgaven løses i 2 mands gruppe I har 3 uger til projektopgaven Efter de 3 uger skal I til prøveeksamen i opgaven. Derfor skal i forberede en fremlæggelse af ca. 20 minutters varighed. Efter fremlæggelsen får I en individuel karakter samt en mundtlig evaluering. Fremlæggelsen udarbejdes en planche, et diasshow eller ligne. I skal begge fremlægge dele af opgaven mundtlig. I må selv aftale indbyrdes hvordan I deler fremlæggelsen. 26

27 Det er en god ide at tage billeder undervejs når I arbejder med opgaven. Billederne kan bruges som en del af jeres fremlæggelse Hjælp til at løse opgaven: Internettet Tagkonstruktionsbogen Diverse anvisninger Bygningsreglementet Konsulenthjælp og vejledning ved jeres underviser Krav til løsning af opgaven: 1. I skal udarbejde en tidsplan for projektet. Tidsplanen skal indeholde alle aktiviteter (skitseforslag, arbejdstegninger, fremstilling mm) Og skal afleveres inden I går i gang med opgaven 2. Udregn det nuværende tags hældning til senere brug for skitseforslaget og den endelige arbejdstegning 3. Udarbejd et skitseforslag. Skitseforslaget skal vise kvistens form rimeligt målfast 4. Udarbejd et forslag til materialevalg til brug for tag- og vægbeklædning I skal have dokumentation for jeres materialevalg i form leverandøranvisninger 5. Når kunden (jeres underviser) har godkendt skitseforslag og materialevalg, skal I udarbejde arbejdstegninger og detaljetegninger med alle relevante mål og taghældninger. Der skal redegøres for tæthed af kvistkonstruktionen med det nuværende tag, isoleringstykkelse, dampspærre og beklædninger indvendigt som udvendigt 6. Når arbejdstegninger er godkendt skal i udfører kvisten i målestok 1:1 i værkstedet. Husk kvistens trækonstruktion skal samles inden den monteres på tagfladen 27

28 7. I skal udarbejde et kvalitetssikringsskema 8. I skal beskrive hvordan i vil opfylde kravene til sikkerhed 9. Til projekteksamen skal kunne redegøre for materialevalg, konstruktionsopbygning, sikkerhed, kunne fremvise en ajourført tidsplan mm 28

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 3. Projekt...

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 3. Projekt... Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3 Teori... 3 Praktik.... 3 Tegningslære.... 3 Grundfag.... 3 Projekt... 3 Valgfag... 4 Bogpakke.... 4 2. Hovedforløb.... 5 Teori...

Læs mere

TØMRER HOVEDFORLØB 1

TØMRER HOVEDFORLØB 1 TØMRER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 å dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Grat og valmkonstruktion Vi arbejder med opbygningen af grat, det vil sige planbilleder, profilbilleder, omkantninger. Der

Læs mere

Tømrerkonference 26. juni 2012

Tømrerkonference 26. juni 2012 Tømrerkonference 26. juni 2012 Ønsker og udfordringer Afvikling af den praktiske prøve på sidste ophold Sammenhæng mellem den teoretiske og den praktiske opgave Mere fokus på energi / bæredygtighed Tegning

Læs mere

Beskrivelse af grundforløbsprøve.

Beskrivelse af grundforløbsprøve. Beskrivelse af grundforløbsprøve. Grundforløbsprøven består af en mundtlig eksamen og en praktisk prøve. For at bestå grundforløbsprøven skal begge delprøver bestås. Der gives en samlet karakter for prøven,

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDANNELSE SPECIALE Træfagenes Byggeuddannelse Tømrer NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation,

Læs mere

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV)

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) UDDANNELSESRETNING Tømrer SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA

Læs mere

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 4. Projekt...

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 4. Projekt... Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3 Teori... 3 Praktik.... 3 Tegningslære... 3 Grundfag.... 4 Projekt... 4 Valgfag... 4 2. Hovedforløb.... 5 Teori... 5 Praktik....

Læs mere

INDSTILLING NY ELEKTRIKER UDDANNELSEN

INDSTILLING NY ELEKTRIKER UDDANNELSEN INDSTILLING NY ELEKTRIKER UDDANNELSEN 1 Indholdsfortegnelse Uddannelsens opbygning, handlingsplan m.m.... 3 Beskrivelse af udvalgets indstilling til bestyrelsen... 3 Ændringer i forhold til eksisterende

Læs mere

BYGNINGSSNEDKER HOVEDFORLØB 1

BYGNINGSSNEDKER HOVEDFORLØB 1 BYGNINGSSNEDKER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 På dette skoleophold beskæftiger vi os med: Opbygning af gamle såvel som moderne vinduer, og tegning af vindue med koblet ramme (Solid Works) Renovering af vinduesramme

Læs mere

Der indgår flere grundelementer ved en eksamen på erhvervsuddannelserne:

Der indgår flere grundelementer ved en eksamen på erhvervsuddannelserne: Censorvejledning Specialet tømrer Der indgår flere grundelementer ved en eksamen på erhvervsuddannelserne: Mål og krav, som primært er de kompetencemål, der er beskrevet for uddannelsen. I vejledningen

Læs mere

Fælles standard for GF2-prøver og eksamination

Fælles standard for GF2-prøver og eksamination Fælles standard for GF2-prøver og eksamination Grundforløbsprøve og eksamination for VVS-energiuddannelsen I det følgende er prøve og eksamination for VVS-energiuddannelsen grundforløbs 2. del beskrevet.

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

VALGFRI SPECIALEFAG for specialet TØMRER 2013-14

VALGFRI SPECIALEFAG for specialet TØMRER 2013-14 2 I forbindelse med din tømrer uddannelse skal du i samarbejde med din virksomhed vælge 3 ugers valgfri speciale. Skolens valgfri speciale undervisningen er tilrettelagt hvert år i januar måned. Din kontaktlærer

Læs mere

BygMester BYGGE OG ANLÆG

BygMester BYGGE OG ANLÆG BygMester BYGGE OG ANLÆG 2 BygMester er for dig, som vil dygtiggøre dig inden for bygge- og anlægsuddannelserne. Du får ekstra tid til at fordybe dig i større faglige projekter og arbejde med faglige kompetencer

Læs mere

2. Hovedforløb Bygningsstruktør

2. Hovedforløb Bygningsstruktør 2. Hovedforløb Bygningsstruktør 1 - Kloak - Kloakering opdeles i en teoretisk og praktisk del, vekslende mellem praktisk, samt teoretiske opgaver. Efter en teoretisk gennemgang af love og regler, skal

Læs mere

Der indgår flere grundelementer ved en eksamen på erhvervsuddannelserne:

Der indgår flere grundelementer ved en eksamen på erhvervsuddannelserne: Censorvejledning Specialet tømrer Denne vejledning tager udgangspunkt i vedlagte, konkrete case. Det er altså ikke en generel vejledning, men kan tjene som et karakteristisk eksempel på hvorledes der bedømmes.

Læs mere

Industriteknik-maskin HF3 (og HF4) Læringsaktivitet Maskinbygning Varighed (timer, dage eller uger samt lektioner) Avanceret niveau

Industriteknik-maskin HF3 (og HF4) Læringsaktivitet Maskinbygning Varighed (timer, dage eller uger samt lektioner) Avanceret niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Smede- & Industriteknik Uddannelsesindgang Håndværk og teknik Uddannelsesfamilie Teknikfamilien Uddannelse, hovedforløb Industritekniker Speciale Industriteknik-maskin HF3

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

Lærevejledning Tagfod og energioptimering

Lærevejledning Tagfod og energioptimering Lærevejledning Tagfod og energioptimering På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen.

Læs mere

[CASE A. FAGOMRÅDET ENERGI]

[CASE A. FAGOMRÅDET ENERGI] Projektsvendeprøver [CASE A. FAGOMRÅDET ENERGI] Intro I denne case skal du arbejde med renovering af laden. Bygherren skal tage stilling til, om laden skal have den helt store tur, med henblik på at optimere

Læs mere

VEJLEDNING FOR MØBELSNEDKERNE OG BYGNINGSSNEDKERNES SVENDEPRØVE SOM HELHEDSORIENTERET PROJEKTOPGAVE

VEJLEDNING FOR MØBELSNEDKERNE OG BYGNINGSSNEDKERNES SVENDEPRØVE SOM HELHEDSORIENTERET PROJEKTOPGAVE VEJLEDNING FOR MØBELSNEDKERNE OG BYGNINGSSNEDKERNES SVENDEPRØVE UDFØRT SOM HELHEDSORIENTERET PROJEKTOPGAVE Snedkerfagets Fællesudvalg 1 Generelt om projektsvendeprøven Projektsvendeprøven består af et

Læs mere

MØBELSNEDKER HOVEDFORLØB 1

MØBELSNEDKER HOVEDFORLØB 1 MØBELSNEDKER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 På dette hovedforløb beskæftiger vi os med: Tegne og tilrettelægge udførelsen af et mindre møbel med en skuffe med nedlagt lås og kanthængsel Maskinelle såvel som

Læs mere

Varighed (timer, dage eller uger samt lektioner) Fagligt oplæg er et tværfagligt projekt på hhv. HF1 og HF2.

Varighed (timer, dage eller uger samt lektioner) Fagligt oplæg er et tværfagligt projekt på hhv. HF1 og HF2. Odense Tekniske Skole Afdeling Smede- & Industriteknik Uddannelsesindgang Håndværk og teknik Uddannelsesfamilie Uddannelse, hovedforløb Industritekniker Speciale HF1 og HF2 Læringsaktivitet Fagligt oplæg

Læs mere

til industritekniker, specialet Industritekniker-maskin Varighed (timer, dage eller uger samt lektioner)

til industritekniker, specialet Industritekniker-maskin Varighed (timer, dage eller uger samt lektioner) Odense Tekniske Skole Afdeling Smede- & Industriteknik Uddannelsesindgang Håndværk og teknik Uddannelsesfamilie Teknikfamilien Uddannelse, hovedforløb Industritekniker Speciale Industritekniker-maskin

Læs mere

[CASE C. FAGOMRÅDET TAG]

[CASE C. FAGOMRÅDET TAG] Projektsvendeprøver [CASE C. FAGOMRÅDET TAG] Intro Vælger du denne case, skal du arbejde med oplægning af et nyt tegltag på svinestalden, hvor hele taget skal udskiftes, der skal hen-mures rygninger og

Læs mere

Praktikum. Velkomst. Vejledning. Valgfrit specialefag. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger

Praktikum. Velkomst. Vejledning. Valgfrit specialefag. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger BYGNINGSMALER LOGBOG Elevens navn: : CPR-nr: CVR-nr.: Praktikum Valgfrit specialefag Aktivitetsoversigt Velkomst Vejledning e- og virksomhedsvurderinger velkommen som lærling i bygningsmalerfaget Velkommen

Læs mere

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Grundforløb AMU-Nordjylland d. 2011-03-18 1 Kompetencemål for grundforløbet 4. De fælles kompetencemål,eleverne skal opfylde for at begynde

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2009 HTX-

Læs mere

Grundfag Samfundsfag F-niveau

Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs tag og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag

Læs mere

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Fysik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Dokumentation... 3 Didaktiske principper... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 4 Bilag

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker BEK nr 326 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.23T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

[CASE A. FAGOMRÅDET MURER]

[CASE A. FAGOMRÅDET MURER] Projektsvendeprøver [CASE A. FAGOMRÅDET MURER] Intro Vælger du denne case, skal du beregne og tegne et forslag til udseendet af de runde brusekabiner, der er en del af hotelværelserne, i den gamle svinestald.

Læs mere

VEJLEDNING FOR MØBELSNEDKERNE OG BYGNINGSSNEDKERNES SVENDEPRØVE SOM HELHEDSORIENTERET PROJEKTOPGAVE

VEJLEDNING FOR MØBELSNEDKERNE OG BYGNINGSSNEDKERNES SVENDEPRØVE SOM HELHEDSORIENTERET PROJEKTOPGAVE VEJLEDNING FOR MØBELSNEDKERNE OG BYGNINGSSNEDKERNES SVENDEPRØVE UDFØRT SOM HELHEDSORIENTERET PROJEKTOPGAVE Snedkerfagets Fællesudvalg 1 Generelt om projektsvendeprøven Projektsvendeprøven består af et

Læs mere

TØMRER PRAKTIK LOGBOG

TØMRER PRAKTIK LOGBOG TØMRER PRAKTIK LOGBOG Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny elev på Træfagenes Byggeuddannelses

Læs mere

Elektrikeruddannelsens speciale Bygningsautomatik med studiekompetence. (eux)

Elektrikeruddannelsens speciale Bygningsautomatik med studiekompetence. (eux) Gymnasiale fag Timer Afkortning fra EUD timer Dansk A (stx) 240 0 Engelsk B (htx) 210 50 1 Matematik B (htx) 285 140 2 Samfundsfag C (htx) 75 0 Kemi C (hf) 75 0 Fysik B (htx) 190 40 3 Valgfag (evt. Matematik

Læs mere

Byggeri og energi A. Undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin August 2015 juni 2016.

Byggeri og energi A. Undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin August 2015 juni 2016. Undervisningsbeskrivelse Termin August 2015 juni 2016 Institution HANSENBERG GYMNASIUM Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold HTX Byggeri og energi A, (280 timer) Kim Ulrich og Svend Hansen 15hx3bbyg Oversigt

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Praktikum. Et samarbejde mellem eleven, virksomheden og skolen på. Eleven. Praktikum

Praktikum. Et samarbejde mellem eleven, virksomheden og skolen på. Eleven. Praktikum Praktikum Et samarbejde mellem eleven, virksomheden og skolen på 1. 2. 3. Hovedforløb. Eleven Praktikum Virksom heden Skolen Formålet med praktikum. Du skal i forbindelse med din praktiktid ude hos din

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

TÆKKEMAND PRAKTIK LOGBOG

TÆKKEMAND PRAKTIK LOGBOG TÆKKEMAND PRAKTIK LOGBOG Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny elev på Træfagenes Byggeuddannelses

Læs mere

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni Projektforslag til Tilbygning af Svalevej 33 for Linda og Bjarne Lagoni Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra vejen Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra

Læs mere

Hovedpunkter Underpunkter Udfyldelsesfelter (med stikord beregnet på at blive overskrevet) Uddannelse Indgang Service Familie 2/Sundhed og teknik

Hovedpunkter Underpunkter Udfyldelsesfelter (med stikord beregnet på at blive overskrevet) Uddannelse Indgang Service Familie 2/Sundhed og teknik B. Beskrivelse af konkrete fag og forløb Hovedpunkter Underpunkter Udfyldelsesfelter (med stikord beregnet på at blive overskrevet) Skole Ots Afdeling S&K Uddannelse Indgang Service Familie Familie 2/Sundhed

Læs mere

[CASE A. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER]

[CASE A. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER] Projektsvendeprøver [CASE A. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER] Intro Vælger du denne case, skal du arbejde med indretningen af vådrum. Et af de nye værelser i den gamle svinestald, skal indrettes til handicappede.

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2010 HTX Sukkertoppen, Københavns tekniske

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. marts 2010 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Brobygningskurser på Erhvervsskolen Nordsjælland. Brobygning kontakt Koordinator: Fagretning Formål Indhold Tid, sted, transport og info

Brobygningskurser på Erhvervsskolen Nordsjælland. Brobygning kontakt Koordinator: Fagretning Formål Indhold Tid, sted, transport og info skurser på Fagretningen Benzin og spænding Auto Vi giver dig kendskab til indhold og opbygning af de faglige og teoretiske områder inden for fagretningen. I løbet af ugen vil du lære om nogle af de opgaver

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Serviceassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Serviceassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis som eleverne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker BEK nr 212 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag mv. i

Læs mere

En rigtig håndværker.

En rigtig håndværker. En rigtig håndværker. Hvis denne beskrivelse opfylder dine mål, er det starten på de første 20 uger af din uddannelse. Beskrivelsen indeholder de krav samfundet og skolen forlanger du kan efter 20 ugers

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

[CASE B. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER]

[CASE B. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER] Projektsvendeprøver [CASE B. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER] Intro Vælger du denne case, skal du arbejde med indretningen af vådrum. Et af de nye værelser, i den gamle svinestald, skal indrettes til handicappede.

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker BEK nr 377 af 26/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.11T.541 Senere ændringer

Læs mere

Lektioner 34 Teamkoordinator Anni Hjorth Thomsen Billede Der er intet billede til denne læringsaktivitet. Uddannelse Indgang Service (07/2004)

Lektioner 34 Teamkoordinator Anni Hjorth Thomsen Billede Der er intet billede til denne læringsaktivitet. Uddannelse Indgang Service (07/2004) Hovedforløb_5: frisør Elevrettet beskrivelse Du skal arbejde med klippe- og friseringsteknikker ved brug af Pivot Points terminologi i både damearbejde og herrearbejde samt arbejdstegninger. Du arbejder

Læs mere

Matematik C-niveau. Matematik C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Matematik C-niveau. Matematik C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Matematik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Didaktiske principper... 3 Dokumentation... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 5 Bilag

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Brobygning 10. kl. Bygge & anlæg. Navn: Skole:

Brobygning 10. kl. Bygge & anlæg. Navn: Skole: Brobygning 10. kl. Bygge & anlæg Tømrer Navn: Skole: Velkommen til Teknisk Skole Esbjerg Vi er glade for at se dig på brobygningsforløbet på Teknisk Skole Esbjerg. Her vil du få et indblik i, hvordan det

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

VÆRKTØJSUDDANNELSEN på Skive Tekniske Skole og i virksomhedspraktik.

VÆRKTØJSUDDANNELSEN på Skive Tekniske Skole og i virksomhedspraktik. VÆRKTØJSUDDANNELSEN på Skive Tekniske Skole og i virksomhedspraktik. Specialet Værktøjsmager Grundforløb 20 uger 1 P H1 10 2 P H2 10 3 P H3 10 4 P H4 5 5 P H5 5 Specialet Værktøjstekniker Grundforløb 20

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Den lokale bedømmelsesplan for matematik niveau F til C tager udgangspunkt i de bindende og vejledende tekster fra Undervisningsministeriet, skolens overordnede

Læs mere

EUX kort fortalt. Med en EUX bliver du både håndværker og student i én og samme uddannelse.

EUX kort fortalt. Med en EUX bliver du både håndværker og student i én og samme uddannelse. EUX-uddannelserne Indhold EUX kort fortalt........................................................................................... 4 Byggeriets uddannelser................................................................................

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Undervisningsplan for grundforløb 2: Frisør CPH WEST, Glentevej 61, 2400 København NV. Grundforløb: Frisør

Undervisningsplan for grundforløb 2: Frisør CPH WEST, Glentevej 61, 2400 København NV. Grundforløb: Frisør Grundforløb: Frisør Formålet med grundforløbet er, at du bliver i stand til at indgå i den daglige arbejdsgang i en salon. Du får rutine i farvning af bryn og vipper samt i hårvask og hovedbundsmassage.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør Udstedelsesdato: 20. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Reformkonference 2015 Elevplan og de nye grundforløb. Faglærer Kenn Rydiander Baes, Områdeleder Klaus Helstrand

Reformkonference 2015 Elevplan og de nye grundforløb. Faglærer Kenn Rydiander Baes, Områdeleder Klaus Helstrand Reformkonference 2015 Elevplan og de nye grundforløb Faglærer Kenn Rydiander Baes, Områdeleder Klaus Helstrand 29. august 2014 Workshop: Elevplan og de nye grundforløb Oplægget viser hvordan ZBC, har organiseret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Termin hvori undervisningen afsluttes: maj juni 10 HTX Sukkertoppen,

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet...

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Vejledning 5 Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Byggeri hvor der er søgt byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus/dobbelthus/sommerhus Rækkehus Udestue Tilbygning til ovenstående Ændre

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for modelsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 4. marts

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 udarbejdet 15.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

Lokal undervisningsplan for. på Herningsholm Erhvervsskole

Lokal undervisningsplan for. på Herningsholm Erhvervsskole Lokal undervisningsplan for Bygge & Bo på Herningsholm Erhvervsskole 1 Indhold 1. Generelt for skolen... 3 1.1. Praktiske oplysninger... 3 1.2. Skolens fælles didaktiske og pædagogiske grundlag (FDPG)...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 2012-2013

Undervisningsbeskrivelse 2012-2013 Undervisningsbeskrivelse 2012-2013 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker BEK nr 337 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.52T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Udarbejdet af: Pia Schmidt

Udarbejdet af: Pia Schmidt Udarbejdet af: Pia Schmidt Borgeren henvender sig til skolen. - vil gerne realkompetencevurderes mhp. at gennemføre en EUD uddannelse under GVU lovgivningen Uddannelses- og Erhvervsvejledningen koordinerer,

Læs mere

Frisør 2: Klip og kreativitet: 5 uger

Frisør 2: Klip og kreativitet: 5 uger Frisør 2: Klip og kreativitet: 5 uger Formål: Eleven skal kunne arbejde individuelt med klippe- og friseringsteknikker samt kemiske behandlinger på model/øvelseshoved. En valgt model beskrives og præsenteres

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter Odense Tekniske Skole Afdeling MURER Uddannelse Hovedforløb: Murer Forløb 2. hovedforløb Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt Stil, form og farve Timetal 0,5 uge Centrale bestemmelser Hvad Afkrydsningsfelter

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Brobygning 10. kl. Bygge og anlæg. Tømrer. Navn: Skole:

Brobygning 10. kl. Bygge og anlæg. Tømrer. Navn: Skole: Brobygning 10. kl Bygge og anlæg Tømrer Navn: Skole: Velkommen til Teknisk Skole Esbjerg Vi er glade for at se dig på brobygningsforløbet på Teknisk Skole Esbjerg. Her vil du få et indblik i, hvordan det

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Grundforløbets 2. Del. Af Ulla Bach, EUC Nord

Grundforløbets 2. Del. Af Ulla Bach, EUC Nord Grundforløbets 2. Del Af Ulla Bach, EUC Nord Udviklingsproces GF2 Principper for opbygningen af gf2 Grundskole-elever Åben invitation til faglærer Udvikling Teams Bekendtgørelse Temaer/mål/tid Feed-back

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere