maskinen ud, og kontroller komponenterne Tromle (inklusive standard toner)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "maskinen ud, og kontroller komponenterne Tromle (inklusive standard toner)"

Transkript

1 Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-8085DN Før du tger mskinen i rug, skl du læse din Hurtig instlltionsvejledning for t få oplysninger om korrekt opsætning og instlltion. Hvis du vil læse din Hurtig instlltionsvejledning på et ndet sprog, skl du esøge Du må IKKE tilslutte interfceklet endnu. 1 Pk mskinen ud, og kontroller komponenterne Tromle (inklusive stndrd toner) Cd-rom'er (Windows ) (Mcintosh ) Hurtig instlltionsvejledning Dnske rugere Svenske, norske og finske rugere ADVARSEL Strømklet leveret med denne mskine er forsynet med et jordforundet treenet stik. Tilslut kun enheden til en jordforundet stikkontkt. Netledning For Dnmrk For ndre Denne mskine skl være jordforundet, hvis du er i tvivl, kontkt d en utoriseret instlltør. Strømklet leveret med denne mskine er forsynet med sidemonteret jord. Tilslut kun enheden til en stikkontkt med jordforindelse på siderne. Der nvendes plstikposer til indpkningen f mskinen. Plstikposerne skl holdes uden for yer og ørns rækkevidde, d der er risiko for kvælning. DAN Version A 1

2 Komponenterne i kssen kn vriere, fhængigt f lnd. Gem l emllge og kssen, hvis du får rug for t trnsportere mskinen. Interfceklet er ikke stndrdtilehør. Du skl selv køe et kel, der psser til det interfce, du ønsker t ruge (USB, prllel eller netværk). For sikker rug f mskinen, skl det medfølgende strømkel enyttes i en stndrd stikkontkt med jord. Ikke jordet udstyr kn medføre fre for elektrisk stød og støj. USB-kel Kontroller, t dit USB 2.0-kel (type A/B) ikke er længere end 2 meter. Du må IKKE tilslutte netværksklet endnu. Tilslutning f interfceklet udføres under instlltionen f MFL-Pro. Når du ruger et USB-kel, skl det sluttes til computerens USB-port og ikke til USB-porten på et tsttur eller en USB-hu uden strømforsyning. Prllelkel Du må IKKE ruge et prllelkel, der er længere end 2 meter. Brug et skærmet interfcekel, der er IEEE 1284-komptielt. Netværkskel Brug et gennemgående ktegori 5 (eller højere) prsnoet kel til10base-t eller 100BASE-TX Fst Ethernetnetværk. Anvendte symoler i denne rugsnvisning ADVARSLER eskriver, hvordn du undgår personskde. ADVARSEL FORSIGTIG FORSIGTIG eskriver procedurer, du skl følge eller undgå for t forhindre mindre personskder. VIGTIGT eskriver procedurer, du skl følge eller undgå for t forhindre mulige mskinprolemer eller eskdigelse f mskinen eller ndre ojekter. Symolet for risiko for stød ngiver, t der er risiko for t få elektrisk stød. Symolet for vrm overflde ngiver, t du ikke må røre vrme mskindele. Brugsnvisning Softwrerugsnvisning Netværksrugsnvisning Bemærkninger fortæller, hvordn du skl regere i situtioner, der kn opstå, eller giver tip om, hvilken indvirkning den ktuelle funktion hr på ndre fciliteter. Dette symol henviser til din Brugsnvisning, Softwrerugsnvisning eller Netværksrugsnvisning. 2

3 CAUTION FORSIGTIG Ved flytning f mskinen skl du holde i sidehåndtgene under scnneren. Du må IKKE løfte mskinen ved t tge ft i unden. Overhold den minimumsfstnd, der er ngivet på illustrtionen nedenfor. 300 mm 200 mm 500 mm 130 mm 3

4 2 Instller tromlen og toneren d Ryst enheden forsigtigt flere gnge fr side til side for t fordele toneren jævnt i enheden. Du må IKKE tilslutte interfceklet endnu. Fjern eskyttelsestpen og den film, der er st på scnnerglsplden. Tryk på udløserknppen på frontklppen, og ån frontklppen. e Sku tromlen ind i mskinen, indtil den klikker på plds. 1 f Luk frontklppen på mskinen. c Pk tromle og toner ud. 4

5 3 Læg ppir i ppirskuffen Træk ppirskuffen helt ud f mskinen. d Læg ppir i skuffen, og kontroller, t mængden f ppir ikke når op over mærket for mksimum ppirmængde. Udskriftssiden skl vende nedd. 1 Tryk på ppirstyrets lå udløserhåndtg, og sku ppirstyrene smmen, så de psser til den ppirstørrelse, der ligger i skuffen. Kontroller, t styrene sidder fst i hullerne. e f Kontroller, t ppirstyrene rører ppirets sider, så fremføringen sker korrekt. Sæt ppirskuffen tilge i mskinen. Kontrollér, t det er st helt på plds. Fold støtteklppen ud for t undgå, t ppiret flder f ppirskuffen til forsiden nedd. 1 c Luft ppirstkken godt for t undgå ppirstop og fremføringsfejl. 1 5

6 4 Frigør scnnerlåsen Sku knppen i den viste retning for t låse scnneren op. (Det grå håndtg til låsning f scnneren findes gest i venstre side under dokumentlåget.) 1 5 Tilslut netledningen Du må IKKE tilslutte interfceklet endnu. Kontroller, t der er slukket på mskinens fryder. Sæt netledningen i mskinen. 2 6 Vælg dit sprog Når du hr tændt på netfryderen, vises følgende på displyet: Select Lnguge English Frnçis Deutsch Select or OK Tryk på eller for t vælge dit sprog, og tryk på OK. Du liver edt om t ekræfte dit vlg på displyet. Vælg sprog Dnsk 1.J 2.Nej Indtst nummer Tryk på 1, hvis det korrekte sprog vises på displyet. ELLER Tryk på 2 for t gå tilge til trin for t vælge sprog igen. Hvis Scnner Låst vises på displyet umiddelrt efter frigørelse f scnnerlåsen, skl du trykke på Stop/Exit. (se Frigør scnnerlåsen på side 6). Hvis du hr indstillet det forkerte sprog. kn du skifte sprog fr kontrolpnelmenuen i mskinen. (Menu, 1, 0) Sæt strømstikket i en stikkontrkt. Tænd for strømmen. 6

7 7 Indstil displykontrsten (efter ehov) Hvis det er svært t flæse oplysningerne på displyet, kn du forsøge t ændre kontrstindstillingen. Tryk på 1. c Tryk på 5. Tryk på Menu. d Tryk på for t forøge kontrsten. ELLER e 8 Indstil Tryk på Tryk på OK. Tryk på Stop/Exit. for t formindske kontrsten. dto og klokkeslæt Denne indstilling gør det muligt for mskinen t nvngive filer, der er oprettet med funktionen Scn til USB. Tryk på 6. c Tryk på 1. d Tryk på Menu. Indtst årets to sidste cifre på opkldststturet, og tryk derefter på OK. 61.Dto&Klokkslæt e f g h Indtst månedens to cifre på opkldststturet, og tryk derefter på OK. 61.Dto&Klokkslæt XX/XX/2009 Måned:03 Enter & OK Tst (eksempel: Indtst 0, 3 for mrts). Indtst dgens to cifre på opkldststturet, og tryk derefter på OK. 61.Dto&Klokkslæt XX/03/2009 Dg:25 Enter & OK Tst (eksempel: Indtst 2, 5). Indtst klokkeslættet i 24-timers formt på opkldststturet, og tryk derefter på OK. 61.Dto&Klokkslæt 25/03/2009 Klokkeslæt:15:25 Enter & OK Tst (Indtst f.eks. 1 5, 2 5 for 15:25). Tryk på Stop/Exit. Årstl:2009 Enter & OK Tst (eksempel: Indtst 0, 9 for 2009). 7

8 9 Automtisk sommertid Mskinen kn indstilles til t skifte til sommertid utomtisk. Den stiller selv uret en time frem om foråret og en time tilge om efteråret. Tryk på Menu. Tryk på 6. c Tryk på 2. d Tryk på eller for t vælge Til (eller Fr). Tryk på OK. e Tryk på Stop/Exit. 8

9 10 Vælg din tilslutningstype Brugere f USB-interfce Windows : Gå til side 10. Mcintosh : Gå til side 14. Brugere f prllelt interfcekel Windows : Gå til side 16. Windows Mcintosh Windows USB Prllel Brugere f kelseret netværk Windows : Gå til side 20. Mcintosh : Gå til side 24. Yderligere oplysninger om rug f Windows Server 2003/2008 findes i din Netværksrugsnvisning på cd-rom'en. Kelført netværk Windows Mcintosh 9

10 USB Windows Brugere f USB-kel (Windows 2000 Professionl/XP/XP Professionl x64 Edition/ Windows Vist ) 11 Før instlltionen 12 Instller MFL-Pro Suite Kontroller, t computeren er tændt, og t du er logget på med dministrtorrettigheder. Du må IKKE tilslutte USB-klet endnu. Luk eventuelle åne progrmmer. Kontroller, t der ikke er st en USBflshenhed i mskinen. Skærmillederne, der vises, fhænger f opertivsystemet. Den medfølgende cd-rom indeholder ScnSoft PperPort 11SE. Denne softwre understøtter kun Windows 2000 (SP4 eller nyere), XP (SP2 eller nyere), XP Professionl x64 Edition og Windows Vist. Opdter til den nyeste Windows - servicepkke, før du instllerer MFL-Pro Suite. Sluk, tg netledningen ud f stikkontkten, og fryd forindelsen mellem mskinen og din computer, hvis du llerede hr forundet dem med et netværkskel. Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Hvis du får vist skærmen med modelnvne, skl du vælge din mskine. Hvis du får vist skærmen med sprog, skl du vælge dit sprog. Hvis skærmen Brother ikke vises utomtisk, skl du gå til Denne computer (Computer), doeltklikke på cd-rom-ikonet og derefter doeltklikke på Strt.exe. Cd-rom'ens hovedmenu vises. Klik på Indledende instllering. c Klik på Instller MFL-Pro Suite. 10

11 USB Windows Hvis instlltionen ikke fortsætter utomtisk, skl du åne hovedmenuen igen ved t fjerne og isætte cd-rom'en eller doeltklikke på Strt.exe i rodmppen og fortsætte fr trin c for t instllere MFL-Pro Suite. Windows Vist : Når skærmilledet til Brugerkontokontrol vises, skl du klikke på Tilld. d Når vinduet Licensftle vises i ScnSoft PperPort 11SE, skl du klikke på J, hvis du kn cceptere softwrens Licensftle. g h Vælg Loklforindelse, og klik derefter på Næste. Instlltionen fortsætter. Hvis du ønsker t instllere PS-driveren (Brothers BR-Script Driver), skl du vælge Brugerdefineret instlltion og derefter følge vejledningen på skærmen. Når skærmilledet til Vælg funktioner vises, skl du mrkere PS printerdriver og derefter følge vejledningen på skærmen. Du skl fjerne mrkeringen f Aktiver sttusmonitor og derefter klikke på Næste, hvis du ikke vil hve mulighed for t overvåge mskinsttus og eskeder om fejl fr computeren. Windows USB Mcintosh e f Instlltionen f ScnSoft PperPort 11SE strter utomtisk og efterfølges f instlltionen f MFL-Pro Suite. Når vinduet Licensftle vises i Brother MFL-Pro Suite, skl du klikke på J, hvis du kn cceptere softwrens Licensftle. i Når dette skærmillede vises, skl du gå til næste trin. 11

12 USB Windows 13 Tilslut USB-klet 14 Tilslut netledningen Du må IKKE slutte mskinen til en USB-port på et tsttur eller en USB-hu uden strømforsyning. Slut mskinen direkte til computeren. Sæt strømstikket i en stikkontrkt. Tænd for strømmen. Fjern den mærkt, der sidder over USBinterfcestikket. Slut USB-klet til mskinens USB-stik, der er mærket med symolet. Slut derefter klet til computeren. Instlltionen fortsætter utomtisk. Instlltionsskærmene vises efter hinnden. Du må IKKE nnullere nogle f skærmillederne under instlltionen. Det kn tge nogle få sekunder, før en skærm vises. Når skærmilledet til Online-registrering vises, skl du foretge dit vlg og følge vejledningen på skærmen. Når du hr fsluttet registreringen, skl du lukke werowseren for t vende tilge til dette vindue. Klik derefter på Næste. 12

13 USB Windows 15 Udfør og genstrt Klik på Udfør for t genstrte computeren. Når du hr genstrtet computeren, skl du være logget på med dministrtorrettigheder. Windows USB Mcintosh Hvis der vises en fejlmeddelelse under instlltion f softwren, skl du køre Instlltionsdignose, der findes under strt/alle progrmmer/brother /DCP-XXXX (hvor DCP-XXXX er modelnvnet). Hvis dette skærmillede vises, skl du vælge indstillingen til opdtering f firmwre og klikke på OK. Opdtering f firmwre kræver internetdgng. Udfør Instlltionen er nu udført. XML Printerdriver til ppirngivelse XML-printerdriveren er den mest egnede driver til udskrivning fr progrmmer, der ruger XMLdokumenter. Den nyeste driver kn hentes hos Brother Solutions Center på dressen 13

14 USB Mcintosh Brugere f USB-interfce (Mc OS X eller nyere) 11 Før instlltionen Kontroller, t mskinen og din Mcintosh er tændt. Du skl være logget på med dministrtorrettigheder. Kontroller, t der ikke er st en USBflshenhed i mskinen. Slut USB-klet til mskinens USB-stik, der er mærket med symolet. Slut derefter klet til computeren. 12 Tilslut USB-klet Du må IKKE slutte mskinen til en USB-port på et tsttur eller en USB-hu uden strømforsyning. Slut mskinen direkte til din Mcintosh. 13 Instller MFL-Pro Suite Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Fjern den mærkt, der sidder over USBinterfcestikket. Doeltklik på Strt Here OSX for t instllere. Vent i et pr sekunder, før softwren er instlleret. Efter instlltionen skl du klikke på Strt igen for t fslutte instlltionen f softwren. Yderligere oplysninger om instlltion f PSdriveren findes i din Softwrerugsnvisning på cd-rom'en (Brothers BR-Script-driver). 14

15 USB Mcintosh c d Brother-softwren søger nu efter Brotherenheden. Imens vises følgende skærmillede. Vælg en mskine på listen, og klik derefter på OK. 14 Instller Presto! PgeMnger Når Presto! PgeMnger er instlleret, føjes OCRfunktionen til Brother ControlCenter2. Du kn nemt scnne, dele og orgnisere illeder og dokumenter ved hjælp f Presto! PgeMnger. Doeltklik på Presto! PgeMnger, og følg vejledningen på skærmen. Windows USB Mcintosh e Klik på OK, når dette skærmillede vises. Instlltionen f MFL-Pro Suite er nu udført. Gå til trin 14 på side 15. Udfør Instlltionen er nu udført. 15

16 Prllel Windows Brugere f prllelinterfce (Windows 2000 Professionl/XP/XP Professionl x64 Edition) 11 Før instlltionen 12 Instller MFL-Pro Suite Kontroller, t computeren er tændt, og t du er logget på med dministrtorrettigheder. Du må IKKE tilslutte prllelklet endnu. Luk eventuelle åne progrmmer. Kontroller, t der ikke er st en USBflshenhed i mskinen. Skærmillederne, der vises, fhænger f opertivsystemet. Den medfølgende cd-rom indeholder ScnSoft PperPort 11SE. Denne softwre understøtter kun Windows 2000 (SP4 eller nyere), XP (SP2 eller nyere) og XP Professionl x64 Edition. Opdter til den nyeste Windows -servicepkke, før du instllerer MFL-Pro Suite. Sluk, tg netledningen ud f stikkontkten, og fryd forindelsen mellem mskinen og din computer, hvis du llerede hr forundet dem med et netværkskel. Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Hvis du får vist skærmen med modelnvne, skl du vælge din mskine. Hvis du får vist skærmen med sprog, skl du vælge dit sprog. Hvis skærmen Brother ikke vises utomtisk, skl du gå til Denne computer (Computer), doeltklikke på cd-rom-ikonet og derefter doeltklikke på Strt.exe. Cd-rom'ens hovedmenu vises. Klik på Indledende instllering. c Klik på Instller MFL-Pro Suite. 16

17 d Prllel Hvis instlltionen ikke fortsætter utomtisk, skl du åne hovedmenuen igen ved t fjerne og isætte cd-rom'en eller doeltklikke på Strt.exe i rodmppen og fortsætte fr trin c for t instllere MFL-Pro Suite. Når vinduet Licensftle vises i ScnSoft PperPort 11SE, skl du klikke på J, hvis du kn cceptere softwrens Licensftle. g Windows Vælg Loklforindelse, og klik derefter på Næste. Instlltionen fortsætter. e f Instlltionen f ScnSoft PperPort 11SE strter utomtisk og efterfølges f instlltionen f MFL-Pro Suite. Når vinduet Licensftle vises i Brother MFL-Pro Suite, skl du klikke på J, hvis du kn cceptere softwrens Licensftle. h Hvis du ønsker t instllere PS-driveren (Brothers BR-Script Driver), skl du vælge Brugerdefineret instlltion og derefter følge vejledningen på skærmen. Når skærmilledet til Vælg funktioner vises, skl du mrkere PS printerdriver og derefter følge vejledningen på skærmen. Du skl fjerne mrkeringen f Aktiver sttusmonitor og derefter klikke på Næste, hvis du ikke vil hve mulighed for t overvåge mskinsttus og eskeder om fejl fr computeren. Prllel Windows i Når dette skærmillede vises, skl du gå til næste trin. 17

18 Prllel Windows 13 Tilslut prllelklet Gør et f følgende: Brugere f Windows 2000 Professionl: Klik på Næste. Slut mskinen direkte til computeren. Slut det prllelt interfcekel til din pc, og slut det derefter til mskinen. Hvis dette skærmillede vises, skl du klikke på OK. 14 Tilslut netledningen Sæt strømstikket i en stikkontrkt. Tænd for strømmen. c Brugere f Windows XP/XP Professionl x64 Edition: Vent et øjelik instlltionen f Brother-driverne strter utomtisk. Skærmillederne vises efter hinnden. Du må IKKE nnullere nogle f skærmillederne under instlltionen. Det kn tge nogle få sekunder, før en skærm vises. Når skærmilledet til Online-registrering vises, skl du foretge dit vlg og følge vejledningen på skærmen. Når du hr fsluttet registreringen, skl du lukke werowseren for t vende tilge til dette vindue. Klik derefter på Næste. Instlltionen fortsætter utomtisk. Instlltionsskærmene vises efter hinnden. 18

19 Prllel Windows 15 Udfør og genstrt Klik på Udfør for t genstrte computeren. Når du hr genstrtet computeren, skl du være logget på med dministrtorrettigheder. Hvis der vises en fejlmeddelelse under instlltion f softwren, skl du køre Instlltionsdignose, der findes under strt/alle progrmmer/brother /DCP-XXXX LPT (hvor DCP-XXXX er modelnvnet). Hvis dette skærmillede vises, skl du vælge indstillingen til opdtering f firmwre og klikke på OK. Prllel Windows Opdtering f firmwre kræver internetdgng. Udfør Instlltionen er nu udført. XML Printerdriver til ppirngivelse XML-printerdriveren er den mest egnede driver til udskrivning fr progrmmer, der ruger XMLdokumenter. Den nyeste driver kn hentes hos Brother Solutions Center på dressen 19

20 Kelført netværk Windows Brugere f kelserede netværk (Windows 2000 Professionl/XP/XP Professionl x64 Edition/ Windows Vist ) 11 Før instlltionen 12 Tilslut netværksklet Kontroller, t computeren er tændt, og t du er logget på med dministrtorrettigheder. Luk eventuelle åne progrmmer. Kontroller, t der ikke er st en USBflshenhed i mskinen. Skærmillederne, der vises, fhænger f opertivsystemet. Den medfølgende cd-rom indeholder ScnSoft PperPort 11SE. Denne softwre understøtter kun Windows 2000 (SP4 eller nyere), XP (SP2 eller nyere), XP Professionl x64 Edition og Windows Vist. Opdter til den nyeste Windows - servicepkke, før du instllerer MFL-Pro Suite. Under instlltionen skl du dektivere l personlig firewllsoftwre (undtgen Windows Firewll), nti-spywre eller ntivirusprogrmmer. Tg mskinens stik ud f stikkontkten. 13 Slut netværksklet til det LAN-stik, der er mærket med symolet, og slut den til en ledig port på din hu. Tilslut netledningen Sæt strømstikket i en stikkontrkt. Tænd for strømmen. 20

21 Kelført netværk Windows 14 Instller MFL-Pro Suite Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Hvis du får vist skærmen med modelnvne, skl du vælge din mskine. Hvis du får vist skærmen med sprog, skl du vælge dit sprog. Hvis instlltionen ikke fortsætter utomtisk, skl du åne hovedmenuen igen ved t fjerne og isætte cd-rom'en eller doeltklikke på Strt.exe i rodmppen og fortsætte fr trin c for t instllere MFL-Pro Suite. Windows Vist : Når skærmilledet til Brugerkontokontrol vises, skl du klikke på Tilld. Hvis skærmen Brother ikke vises utomtisk, skl du gå til Denne computer (Computer), doeltklikke på cd-rom-ikonet og derefter doeltklikke på Strt.exe. Cd-rom'ens hovedmenu vises. Klik på Indledende instllering. d Når vinduet Licensftle vises i ScnSoft PperPort 11SE, skl du klikke på J, hvis du kn cceptere softwrens Licensftle. c Klik på Instller MFL-Pro Suite. e f Instlltionen f ScnSoft PperPort 11SE strter utomtisk og efterfølges f instlltionen f MFL-Pro Suite. Når vinduet Licensftle vises i Brother MFL-Pro Suite, skl du klikke på J, hvis du kn cceptere softwrens Licensftle. Kelført netværk Windows Mcintosh 21

22 Kelført netværk Windows g Vælg Netværksforindelse, og klik derefter på Næste. Du kn finde mskinens IP-dresse og nodenvn ved t udskrive en netværkskonfigurtionsliste. Se Udskriv en netværkskonfigurtionsliste på side 28. Hvis mskinen ikke findes på netværket, vises følgende skærm. h Hvis du ønsker t instllere PS-driveren (Brothers BR-Script Driver), skl du vælge Brugerdefineret instlltion og derefter følge vejledningen på skærmen. Når skærmilledet til Vælg funktioner vises, skl du mrkere PS printerdriver og derefter følge vejledningen på skærmen. Brugere f Windows XP SP2/XP Professionl x64 Edition/Windows Vist : Når dette skærmillede vises, skl du vælge Skift Firewll portindstillingerne for t ktivere netværkstilslutningen og fortsætte instlltionen. (Aneflet) og klikke på Næste. j Følg vejledningen på skærmen for t ekræfte dine netværksindstillinger. Hvis mskinen endnu ikke er konfigureret til rug på dit netværk, vises følgende skærm. Klik på OK, og klik derefter på Konfigurér IP dresse. Følg vejledningen nedenfor for t indtste en IP-dresse for mskinen, der psser til netværket. Du skl fjerne mrkeringen f Aktiver sttusmonitor og derefter klikke på Næste, hvis du ikke vil hve mulighed for t overvåge mskinsttus og eskeder om fejl fr computeren. Yderligere oplysninger om tilføjelse f følgende netværksporte, hvis du ikke ruger en Windows Firewll, findes i softwrens rugsnvisning. For netværksscnning skl du tilføje UDPport Tilføj UDP-port 137, hvis der stdig er prolemer med netværksforindelsen. i Hvis mskinen er konfigureret til dit netværk, skl du vælge mskinen fr listen og derefter klikke på Næste. k Instlltionen f Brother-driverne strter utomtisk. Instlltionsskærmene vises efter hinnden. Du må IKKE nnullere nogle f skærmillederne under instlltionen. Det kn tge nogle få sekunder, før en skærm vises. 22

23 Kelført netværk Windows Windows Vist : Når dette skærmillede vises, skl du klikke på fkrydsningsfeltet og klikke på Instller for t udføre instlltionen korrekt. Hvis dette skærmillede vises, skl du vælge indstillingen til opdtering f firmwre og klikke på OK. l Når skærmilledet til Online-registrering vises, skl du foretge dit vlg og følge vejledningen på skærmen. Når du hr fsluttet registreringen, skl du lukke werowseren for t vende tilge til dette vindue. Klik derefter på Næste. Opdtering f firmwre kræver internetdgng. 16 Instller MFL-Pro Suite på flere computere (efter ehov) Hvis mskinen skl ruges med flere computere på netværket, skl MFL-Pro Suite instlleres på hver computer. Gå til trin 14 på side Udfør og genstrt Klik på Udfør for t genstrte computeren. Du skl være logget på med dministrtorrettigheder efter genstrt f computeren. Hvis der vises en fejlmeddelelse under instlltion f softwren, skl du køre Instlltionsdignose, der findes under strt/alle progrmmer/brother/ DCP-XXXX LAN (hvor DCP-XXXX er modelnvnet). Softwrelicensen til MFL-Pro Suite tillder instlltion på op til 5 computere på netværket. Hvis MFL-Pro Suite skl instlleres på flere computere, skl du køe en ekstr NL-5-licens (fem rugere) hos et utoriseret Brotherservicecenter, eller du kn kontkte Brothers kundeservice. Udfør Instlltionen er nu udført. XML Printerdriver til ppirngivelse XML-printerdriveren er den mest egnede driver til udskrivning fr progrmmer, der ruger XMLdokumenter. Den nyeste driver kn hentes hos Brother Solutions Center på dressen Kelført netværk Windows Mcintosh 23

24 Kelført netværk Mcintosh Brugere f kelseret interfce (Mc OS X eller nyere) 11 Før instlltionen 13 Instller MFL-Pro Suite Kontroller, t mskinen og din Mcintosh er tændt. Du skl være logget på med dministrtorrettigheder. Kontroller, t der ikke er st en USBflshenhed i mskinen. Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. 12 Tilslut netværksklet Doeltklik på Strt Here OSX for t instllere. Slut netværksklet til det LAN-stik, der er mærket med symolet, og slut den til en ledig port på din hu. c Vent i et pr sekunder, før softwren er instlleret. Efter instlltionen skl du klikke på Strt igen for t fslutte instlltionen f softwren. Yderligere oplysninger om instlltion f PSdriveren findes i din Netværksrugsnvisning på cd-rom'en (Brothers BR-Script-driver). Brother-softwren søger nu efter Brotherenheden. Imens vises følgende skærmillede. 24

25 Kelført netværk Mcintosh d Hvis mskinen er konfigureret til dit netværk, skl du vælge mskinen fr listen og derefter klikke på OK. 14 Instller Presto! PgeMnger Du kn finde mskinens IP-dresse og nodenvn ved t udskrive en netværkskonfigurtionsliste. Se Udskriv en netværkskonfigurtionsliste på side 28. Hvis mskinen ikke findes på netværket, skl du ekræfte dine netværksindstillinger. Hvis dette skærmillede vises, skl du klikke på OK. Indtst et nvn på op til 15 tegn for din Mcintosh i feltet Displynvn, og klik på OK. Gå til e. Når Presto! PgeMnger er instlleret, føjes OCRfunktionen til Brother ControlCenter2. Du kn nemt scnne, dele og orgnisere illeder og dokumenter ved hjælp f Presto! PgeMnger. 15 Doeltklik på Presto! PgeMnger, og følg vejledningen på skærmen. Instller MFL-Pro Suite på flere computere (efter ehov) Hvis mskinen skl ruges med flere computere på netværket, skl MFL-Pro Suite instlleres på hver computer. Gå til trin 13 på side 24. Hvis du vil scnne vi netværket med mskintsten Scn, skl du mrkere fkrydsningsfeltet Registrer din computer med funktionen "Scn til" på mskinen.. Det indtstede nvn vises på mskinens disply, når du trykker på og vælger en scnningsindstilling (yderligere oplysninger findes i fsnittet Netværksscnning i din Softwrerugsnvisning på cd-rom'en). Udfør Instlltionen er nu udført. Kelført netværk Windows Mcintosh e Klik på OK, når dette skærmillede vises. Instlltionen f MFL-Pro Suite er nu udført. Gå til trin 14 på side

26 For netværksrugere BRAdmin Light (Windows -rugere) BRAdmin Light er et hjælpeprogrm til den indledende instlltion f netværkstilsluttede Brother-enheder. Det kn også søge efter Brother-produkter på dit netværk, vise sttus og konfigurere grundlæggende netværksindstillinger som f.eks. IP-dressen. Yderligere oplysninger om BRAdmin Light fås på dressen Hvis du hr rug for en mere vnceret printerstyring, skl du ruge den seneste version f hjælpeprogrmmet Brother BRAdmin Professionl, der kn hentes på dressen Instller konfigurtionshjælpeprogrmmet BRAdmin Light Klik på Netværkshjælpeprogrmmer på menuskærmen. Indstil din IP-dresse, undernetmske og gtewy med BRAdmin Light Hvis du hr en DHCP/BOOTP/RARP-server på netværket, ehøver du ikke t udføre nedenstående. Mskinen henter utomtisk sin egen IP-dresse. Strt BRAdmin Light. Progrmmet søger nu utomtisk efter nye enheder. Klik på BRAdmin Light, og følg vejledningen på skærmen. Doeltklik på den enhed, der ikke er konfigureret. c Mskinens stndrddgngskode er "ccess". Du kn ændre dgngskoden i BRAdmin Light. Vælg STATIC for Boot-metode. Indtst din IP-dresse, Undernetsmske og Gtewy, og klik derefter på OK. 26 d Adresseoplysningerne gemmes i mskinen.

27 For netværksrugere BRAdmin Light (Mc OS X-rugere) BRAdmin Light er et hjælpeprogrm til den indledende instlltion f netværkstilsluttede Brother-enheder. Det kn også søge efter Brother-produkter på dit netværk, vise sttus og konfigurere grundlæggende netværksindstillinger, f.eks. IP-dressen fr en computer med Mc OS X eller nyere. BRAdmin Light-softwren instlleres utomtisk, når printerdriveren instlleres. Hvis du llerede hr instlleret printerdriveren, ehøver du ikke instllere BRAdmin Light igen. Yderligere oplysninger om BRAdmin Light fås på dressen Indstil din IP-dresse, undernetmske og gtewy med BRAdmin Light c Doeltklik på rkivet BRAdmin Light.jr, og kør softwren. BRAdmin Light søger derefter utomtisk efter nye enheder. Hvis du hr en DHCP/BOOTP/RARP-server på netværket, ehøver du ikke t udføre nedenstående. Mskinen henter utomtisk sin egen IP-dresse. Kontroller, t du hr instlleret Jvklientsoftwren i version eller nyere på computeren. Mskinens stndrddgngskode er "ccess". Du kn ændre dgngskoden i BRAdmin Light. d Doeltklik på den enhed, der ikke er konfigureret. Doeltklik på Mcintosh HD på dit skriveord. e Vælg STATIC for Boot-metode. Indtst din IP-dresse, Undernetsmske og Gtewy, og klik derefter på OK. Vælg Biliotek, Printers, Brother og derefter Utilities. f Adresseoplysningerne gemmes i mskinen. 27

28 For netværksrugere We Bsed Mngement (werowser) Brother printernetkort er udstyret med weserver, der giver dig mulighed for t overvåge sttus eller ændre visse konfigurtionsindstillinger. Brugernvnet er "dmin", og stndrddgngskoden er "ccess". Du kn ruge en werowser til t ændre denne dgngskode. Vi nefler Microsoft Internet Explorer 6.0 (eller nyere) eller Firefox 1.0 (eller nyere) til Windows og Sfri 1.3 til Mcintosh. Sørg også for, t JvScript og Cookies ltid er ktiveret, unset hvilken rowser du ruger. Hvis du vil ruge en werowser, skl du kende printernetkortets IP-dresse. Printernetkortets IP-dresse findes på netværkskonfigurtionslisten. Ån rowseren. Indtst printerens IP-dresse/ i rowseren (hvor "printerens IP-dresse" er printerens IP-dresse eller printernetkortets nvn). Du kn finde mskinens IP-dresse på netværkskonfigurtionslisten. Se Udskriv en netværkskonfigurtionsliste på side 28. For eksempel Udskriv en netværkskonfigurtionsliste Du kn udskrive liste med netværkskonfigurtioner for t ekræfte de ktive netværksindstillinger. Udskrivning f liste med netværkskonfigurtioner: Kontrollér, t frontklppen er lukket, og t strømledningen er st i. Tænd for mskinen, og vent, indtil den er i tilstnden Prt. c Tryk på Menu, 6, 6. d Tryk på Strt. Mskinen vil udskrive liste med netværkskonfigurtioner. Gendn netværksindstillingernes friksindstilling Følg nedenstående trin for t gendnne lle printer-/ scnnernetkortets netværksindstillinger til friksindstilling. Kontroller, t mskinen ikke er i rug, og fjern derefter lle klerne fr mskinen (undtget netledningen). Tryk på Menu, 5, 0. c d e Tryk på 1 for t vælge Nulstil. Tryk på 1 for t vælge J. Mskinen genstrtes, og derefter tilsluttes klerne. Se kpitel 11 i din Netværksrugsnvisning. 28

29 Andre Oplysninger Sikker rug f mskinen Læs disse instruktioner, før du udfører vedligeholdelse, og gem dem til senere rug. ADVARSEL Mskinen indeholder elektroder med høj spænding. Før du rengør den indvendige del f mskinen, skl du kontrollere, t netledningen er trukket ud f stikkontkten. Ellers kn du få elektrisk stød. Du må IKKE røre ved stikket med våde hænder. Dette kn give elektrisk stød. Sørg ltid for, t stikket er st helt ind. Dette produkt skl instlleres i nærheden f en lettilgængelig stikkontkt. Hvis der opstår en nødsitution, skl du trække netledningen ud f stikkontkten for helt t fryde strømmen. Du MÅ IKKE ruge rændre midler, f.eks. spry eller ndre orgniske opløsningsmidler/væsker, der indeholder sprit eller mmonik, til t rengøre den indvendige eller udvendige del f mskinen. Dette kn forårsge rnd eller elektrisk stød. Yderligere oplysninger om rengøring f mskinen findes i fsnittet Regelmæssig vedligeholdelse i din Brugsnvisning. Du må IKKE ruge en støvsuger til t opsmle spildt toner. Tonerstøvet kn ntændes i støvsugeren og strte en rnd. Tonerstøv skl fjernes med en tør og fnugfri lød klud, der skl ortskffes i overensstemmelse med de lokle estemmelser. 29

30 Andre Oplysninger CAUTION FORSIGTIG Når du lige hr rugt mskinen, er de indvendige dele i mskinen meget vrme. Når du åner frontklppen eller gklppen, må du IKKE røre de områder, der er mrkeret på illustrtionen. Du må ikke plcere hænderne på knten f mskinen under dokumentlåget som vist på tegningen, d du kn komme til skde. Du må ikke røre de steder, der vises på illustrtionerne, d du kn komme til skde. Fikseringsenheden er mærket med en mærkt, der ngiver, t du skl være forsigtig. Du må IKKE fjerne eller ødelægge mærkten. 30

31 Andre Oplysninger Bestemmelser EF-overensstemmelseserklæring IEC A2:2001-specifiktion Denne mskine er et lserprodukt i Klsse 1 som defineret i IEC A2:2001-specifiktionerne. Den viste mærkt er påst i de lnde, hvor det er påkrævet. CLASS 1 LASER PRODUCT APPAREIL À LASER DE CLASSE 1 LASER KLASSE 1 PRODUKT Denne mskine er udstyret med en Klsse 3Blserdiode, som udsender usynlige lserstråler i scnnerenheden. Scnnerenheden må under ingen omstændigheder ånes. Intern lserstråling Bølgelængde: 770 til 810 nm Output: Mks. 5 mw Lserklsse: Klsse 3B ADVARSEL Udførelse f ndre kontrol-, justerings- eller ydelsesmæssige procedurer end de, der er eskrevet i denne rugsnvisning, kn medføre eksponering med frlig stråling. EF-overensstemmelseserklæring Producent Brother Industries Ltd., 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy , Jpn Produktionssted Brother Technology (Shenzhen) Ltd., NO6 Gold Grden Ind. Nnling Buji, Longgng, Shenzhen, Chin Erklærer hermed, t: Afrydelse f enhed Dette produkt skl instlleres i nærheden f en lettilgængelig stikkontkt. Hvis der opstår en nødsitution, skl du trække netledningen ud f stikkontkten for helt t fryde strømmen. LAN-forindelse CAUTION FORSIGTIG Du må IKKE slutte dette produkt til en LANforindelse, der liver udst for overspænding. Rdiointerferens Dette produkt er i overensstemmelse med EN55022 (CISPR 22)/Klsse B. Produkteskrivelse Produktnvn : Lserprinter : DCP-8085DN er i overensstemmelse med estemmelserne i gældende direktiver: Lvspændingsdirektivet 2006/95/EF og EMC-direktivet 2004/108/EF om elektromgnetisk komptiilitet. Gældende stndrder: Hrmoniserede: Sikkerhed EN :2006 EMC EN55022:2006 Clss B EN55024: A1: A2:2003 EN :2006 EN : A1: A2:2005 Årstl for første CE-mærkning: 2008 Udstedt f : Brother Industries, Ltd. Dto : 30. septemer 2008 Sted : Ngoy, Jpn 31

32 Andre Oplysninger EU-direktiv 2002/96/EF og EN50419 Kun for EU Dette udstyr er mærket med ovenstående genrugssymol. Dette etyder, t udtjente produkter skl ortskffes seprt efter kommunens estemmelser, f.eks. i dertil opstillet continer på kommunens genrugsplds. Produktet må ikke ortskffes som lmindeligt husholdningsffld. Dette vil gvne miljøet (gælder kun EU). Erklæring om overholdelse f interntionl ENERGY STAR Formålet med det interntionle ENERGY STAR - progrm er t fremme udviklingen og udredelsen f energieffektivt kontorudstyr. Som ENERGY STAR -prtner hr Brother Industries, Ltd. fstslået, t dette produkt overholder ENERGY STAR -retningslinjerne for energieffektivitet. EU-direktiv 2006/66/EF Bortskffelse eller udskiftning f tterier Dette produkt indeholder et tteri, der er konstrueret til t holde i produktets levetid. Det skl ikke udskiftes f rugeren. Når tteriet er udtjent, skl det fjernes som en del f mskinens genrugsproces og personen, der står for fjernelsen, skl træffe de relevnte forholdsregler. 32

33 Ekstrudstyr og forrugsstoffer Indstillinger Ekstr kke LT-5300 SO-DIMM-hukommelse Den ekstr ppirkke kn indeholde op til 250 rk ppir. Når kken er instlleret, er mskinens smlede kpcitet udvidet op til 550 rk. Hukommelsen kn udvides ved t instllere et hukommelsesmodul (144-ens SO-DIMM). Yderligere oplysninger om den nedre mgsin og komptile SO-DIMM-hukommelser findes i din Brugsnvisning eller på dressen Forrugsstoffer Når det er tid til t udskifte forrugsstoffer, vises en fejlmeddelelse på mskinens disply. Yderligere oplysninger om forrugsstoffer til mskinen findes på dressen eller fås ved henvendelse til den lokle Brother-forhndler. Toner TN-3230/TN-3280 Tromle DR

34 Vremærker Brother-logoet er et registreret vremærke tilhørende Brother Industries, Ltd. Brother er et registreret vremærke tilhørende Brother Industries, Ltd. Multi-Function Link er et registreret vremærke tilhørende Brother Interntionl Corportion. Windows Vist er enten et registreret vremærke eller et vremærke tilhørende Microsoft Corportion i USA og ndre lnde. Microsoft, Windows og Windows Server og Internet Explorer er registrerede vremærker tilhørende Microsoft Corportion i USA og/eller ndre lnde. Apple, Mcintosh, Sfri og TrueType er vremærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og ndre lnde. Nunce, Nunce-logoet, PperPort og ScnSoft er vremærker eller registrerede vremærker tilhørende Nunce Communictions, Inc. eller dets tilknyttede selsker i USA og/eller ndre lnde. De enkelte selsker, hvis softwretitler er nævnt i denne rugsnvisning, hr en softwrelicensftle specifikt for deres nvneeskyttede progrmmer. Alle ndre vremærker og produktnvne nævnt i denne rugsnvisning er vremærker eller registrerede vremærker, der ejes f deres respektive selsker. Kompilering og puliktion Denne rugsnvisning er kompileret og udgivet under tilsyn f Brother Industries Ltd. og indeholder de nyeste produkteskrivelser og specifiktioner. Indholdet f denne rugsnvisning og produktets specifiktioner kn ændres uden vrsel. Brother foreholder sig ret til uden vrsel t foretge ændringer i specifiktionerne og mterilet i denne rugsnvisning og kn ikke holdes nsvrlig for skder (herunder følgeskder) som følge f rug f nærværende mterile, herunder, men ikke egrænset til, typogrfiske fejl og ndre fejl i forindelse med puliktionen. Copyright og licens 2009 Brother Industries, Ltd. Dette produkt indeholder softwre, der er udviklet f følgende forhndlere PACIFIC SOFTWORKS, INC. Dette produkt indeholder softwren "KASAGO TCP/IP", der er udviklet f ELMIC WESCOM, Inc Devicescpe Softwre, Inc.

Start her. Hurtig installationsvejledning. maskinen ud, og kontroller delene DCP-9015CDW DCP-9020CDW

Start her. Hurtig installationsvejledning. maskinen ud, og kontroller delene DCP-9015CDW DCP-9020CDW Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-9015CDW DCP-9020CDW Læs Produktsikkerhedsguide først, læs derefter denne Hurtig instlltionsvejledning for den korrekte opsætningsog instlltionsproedure. For t

Læs mere

Medfølgende blækpatroner. Strømkabel Brugere i Danmark Brugere i Finland, Norge og Sverige Det påmonterede stik er et jordforbundet trebensstik.

Medfølgende blækpatroner. Strømkabel Brugere i Danmark Brugere i Finland, Norge og Sverige Det påmonterede stik er et jordforbundet trebensstik. Hurtig instlltionsvejledning Strt her MFC-J470DW Læs Produktsikkerhedsguiden, før du konfigurerer din mskine. Læs derefter denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion. ADVARSEL

Læs mere

maskinen ud og kontroller alle de medfølgende dele

maskinen ud og kontroller alle de medfølgende dele Hurtig instlltionsvejledning Strt her HL-2135W / (Kun EU) HL-2270DW Før du første gng tger denne mskine i rug, skl du læse denne Hurtig instlltionsvejledning, så du kn opsætte og instllere din mskine.

Læs mere

Tak fordi du valgte et Brother-produkt. Dit Brother-produkt er udviklet og fremstillet efter de højeste standarder til at levere pålidelig ydelse.

Tak fordi du valgte et Brother-produkt. Dit Brother-produkt er udviklet og fremstillet efter de højeste standarder til at levere pålidelig ydelse. Hurtig instlltionsvejledning Strt her HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Tk fordi du vlgte et Brother-produkt. Dit Brother-produkt er udviklet og fremstillet efter de højeste stndrder til t

Læs mere

Medfølgende blækpatroner. Produktsikkerhedsguide Cd-rom* Strømkabel

Medfølgende blækpatroner. Produktsikkerhedsguide Cd-rom* Strømkabel Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-J132W Læs Produktsikkerhedsguiden, før du konfigurerer din mskine. Læs derefter denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion. ADVARSEL

Læs mere

maskinen ud, og kontroller komponenterne Tromle (inklusive starttonerpatron)

maskinen ud, og kontroller komponenterne Tromle (inklusive starttonerpatron) Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-8070D Før du tger mskinen i rug, skl du læse din Hurtig instlltionsvejledning for t få oplysninger om korrekt opsætning og instlltion. For t du hurtigt kn komme

Læs mere

Micro-USB-kabel SD-hukommelseskort Hurtig installationsvejledning Dvd-rom

Micro-USB-kabel SD-hukommelseskort Hurtig installationsvejledning Dvd-rom Hurtig instlltionsvejledning DSmoile 820W Strt her DSmoile 820W DSmoile 920DW Tk, fordi du hr vlgt t køe et Brother-produkt. Inden du ruger din mskine, skl du læse denne Hurtig instlltionsvejledning for

Læs mere

ADVARSEL angiver, at der er en potentielt farlig situation, som kan resultere i dødsfald eller alvorlige personskader.

ADVARSEL angiver, at der er en potentielt farlig situation, som kan resultere i dødsfald eller alvorlige personskader. Hurtig instlltionsvejlening Strt her DCP-7055 / DCP-7057 DCP-7060D / DCP-7065DN Læs venligst foleren Sikkerhe og juriisk informtion, før u opsætter mskinen. Læs erefter Hurtig instlltionsvejlening for

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

maskinen ud, og kontroller komponenterne Tromle (inklusive standard toner) Telefonkabel Brugsanvisning Hurtig installationsvejledning

maskinen ud, og kontroller komponenterne Tromle (inklusive standard toner) Telefonkabel Brugsanvisning Hurtig installationsvejledning Hurtig instlltionsvejledning Strt her MFC-8880DN Før du tger mskinen i rug, skl du læse din Hurtig instlltionsvejledning for t få oplysninger om korrekt opsætning og instlltion. Hvis du vil læse din Hurtig

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Hurtig installationsvejledning. Transportenhed (forudinstalleret) Det medfølgende stik er et jordforbundet trebensstik.

Hurtig installationsvejledning. Transportenhed (forudinstalleret) Det medfølgende stik er et jordforbundet trebensstik. Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-9010CN Læs denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion, før du ruger mskinen. For t få vist Hurtig instlltionsvejledning på ndre sprog

Læs mere

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Windows Fejlfinding f instlltionsprogrmmet En kontrolliste til rug ved løsning f lmindelige instlltionsprolemer. Printeroversigt Lær om printerdelene og

Læs mere

Netledning Installations-cd-rom Hurtig installationsvejledning. Telefonkabel Produktsikkerhedsguide Grundlæggende brugsanvisning

Netledning Installations-cd-rom Hurtig installationsvejledning. Telefonkabel Produktsikkerhedsguide Grundlæggende brugsanvisning Hurtig instlltionsvejlening Strt her MFC-8510DN MFC-8520DN Læs Prouktsikkerhesguie først, læs erefter enne Hurtig instlltionsvejlening for en korrekte opsætningsog instlltionsproeure. For t få vist Hurtig

Læs mere

Betjeningsvejledning for Easy Interactive Tools Ver.2

Betjeningsvejledning for Easy Interactive Tools Ver.2 Betjeningsvejledning for Esy Interctive Tools Ver.2 Betjeningsvejledning for Esy Interctive Tools Ver.2 Esy Interctive Tools Oversigt 3 Funktioner Tegnefunktion Du kn bruge Esy Interctive Tools til t tegne

Læs mere

Brugsanvisning. Hurtig installationsvejledning. Transportenhed (forudinstalleret) Det medfølgende stik er et jordforbundet trebensstik.

Brugsanvisning. Hurtig installationsvejledning. Transportenhed (forudinstalleret) Det medfølgende stik er et jordforbundet trebensstik. Hurtig instlltionsvejledning Strt her MFC-9120CN Læs denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion, før du ruger mskinen. For t få vist Hurtig instlltionsvejledning på ndre sprog

Læs mere

Strømkabel. Bæreark/ Bæreark til plastikkort. Dvd-rom

Strømkabel. Bæreark/ Bæreark til plastikkort. Dvd-rom Hurtig instlltionsvejledning Strt her ADS-2100 Læs produktsikkerhedsguiden, før du konfigurerer din mskine. Læs derefter denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion. ADVARSEL

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Dikin Altherm lvtempertur monolok ekstrvrmer EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm lvtempertur monolok ekstrvrmer Dnsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om dokumenttionen. Om dette dokument... Om kssen.

Læs mere

ADVARSEL angiver, at der er en potentielt farlig situation, som kan resultere i dødsfald eller alvorlige personskader.

ADVARSEL angiver, at der er en potentielt farlig situation, som kan resultere i dødsfald eller alvorlige personskader. Hurtig instlltionsvejlening Strt her MFC-7360N MFC-7460DN Læs venligst foleren Sikkerhe og juriisk informtion, før u opsætter mskinen. Læs erefter Hurtig instlltionsvejlening for informtion om korrekt

Læs mere

Hurtig installationsanvisning

Hurtig installationsanvisning DCP-8060 DCP-8065DN Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren og installere softwaren. Læs denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder relevante instruktioner til opsætning og installation.

Læs mere

Læs denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation, før du bruger maskinen.

Læs denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation, før du bruger maskinen. Hurtig instlltionsvejlening Strt her MFC-6490CW Læs enne Hurtig instlltionsvejlening for korrekt opsætning og instlltion, før u ruger mskinen. ADVARSEL Avrsler fortæller ig, hvorn u ungår personske. Sæt

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

maskinen ud, og kontroller komponenterne Tromle (inklusive standard toner) Telefonkabel Brugsanvisning Hurtig installationsvejledning

maskinen ud, og kontroller komponenterne Tromle (inklusive standard toner) Telefonkabel Brugsanvisning Hurtig installationsvejledning Hurtig instlltionsvejledning Strt her MFC-8890DW Før du tger mskinen i rug, skl du læse din Hurtig instlltionsvejledning for t få oplysninger om korrekt opsætning og instlltion. Hvis du vil læse din Hurtig

Læs mere

Affaldstonerbeholder (forudinstalleret) brugsanvisning

Affaldstonerbeholder (forudinstalleret) brugsanvisning Hurtig instlltionsvejlening Strt her MFC-9460CDN MFC-9465CDN Læs enne Hurtig instlltionsvejlening for t opsætte og instllere in mskine, før u ruger en for første gng. For t få vist Hurtig instlltionsvejlening

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning ver. 1.1 5 x 6 meter flytr hytte Stykliste til flytr hytte 5 x 6 m [0500-000] 2 stk sideundrmmer 590 m [0500-110] 2 stk gvlundrmmer 500 m [0500-100] 4 stk hjørnevinkler [0500-150] 4 stk lsker til smling

Læs mere

Medfølgende blækpatroner. Produktsikkerhedsguide Cd-rom* Strømkabel Telefonledning

Medfølgende blækpatroner. Produktsikkerhedsguide Cd-rom* Strømkabel Telefonledning Hurtig instlltionsvejlening Strt her MFC-J6920DW Læs Prouktsikkerhesguien, før u konfigurerer in mskine. Læs erefter enne Hurtige instlltionsvejlening for korrekt opsætning og instlltion. ADVARSEL FORSIGTIG

Læs mere

Start her DCP-7055W / DCP-7057W /

Start her DCP-7055W / DCP-7057W / Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Læs venligst folderen Sikkerhed og juridisk informtion, før du opsætter mskinen. Læs derefter Hurtig instlltionsvejledning for informtion

Læs mere

Læs denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation, før du bruger maskinen.

Læs denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation, før du bruger maskinen. Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Læs denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion, før du ruger mskinen. ADVARSEL FORSIGTIG Advrsler fortæller

Læs mere

Læs denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation, før du bruger maskinen.

Læs denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation, før du bruger maskinen. Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-6690CW Læs denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion, før du ruger mskinen. ADVARSEL Advrsler fortæller dig, hvordn du undgår personskde.

Læs mere

Windows Vista Installationsanvisning

Windows Vista Installationsanvisning Windows Vista Installationsanvisning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista Installationsanvisning for

Læs mere

Læs denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation, før du bruger maskinen. Medfølgende blækpatroner [x4]

Læs denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation, før du bruger maskinen. Medfølgende blækpatroner [x4] Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-J35W Læs denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion, før du ruger mskinen. ADVARSEL FORSIGTIG ADVARSEL ngiver, t der er en potentielt

Læs mere

Brugsanvisning. Hurtig installationsvejledning. Transportenhed (forudinstalleret) Det medfølgende stik er et jordforbundet trebensstik.

Brugsanvisning. Hurtig installationsvejledning. Transportenhed (forudinstalleret) Det medfølgende stik er et jordforbundet trebensstik. Hurtig instlltionsvejledning Strt her MFC-9320CW Læs denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion, før du ruger mskinen. For t få vist Hurtig instlltionsvejledning på ndre sprog

Læs mere

Læs denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation, før du bruger maskinen.

Læs denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation, før du bruger maskinen. Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-585CW Læs denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion, før du ruger mskinen. ADVARSEL Advrsler fortæller dig, hvordn du undgår personskde.

Læs mere

Vejledning til universal printerdriver

Vejledning til universal printerdriver Vejledning til universal printerdriver Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B DAN 1 Oversigt 1 Brother

Læs mere

Montage Brugsanvisning

Montage Brugsanvisning Montge Brugsnvisning Mythos 6'0' - TwinWll Glzing 3108509cm / 122"x72¾"x82¼" Dnish_72394 We site: www.jemogclix.dk E-mil: kundeservice@jemfix.com www.plrmpplictions.com DA VIGTIGT Læs disse instruktioner

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 5100

Kortfattet vejledning FB 5100 Kortfttet vejledning FB 00 Vndniveu! Kortfttet vejledning til displymeddelelser Meddelelse Mulig årsg Mulig hndling Hvis fejlen ikke kunne fhjælpes Vndtnken fyldes ikke inden for min. Sluk for utomten,

Læs mere

Læs denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation, før du bruger maskinen.

Læs denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation, før du bruger maskinen. Hurtig instlltionsvejledning Strt her MFC-490CW Læs denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion, før du ruger mskinen. ADVARSEL Advrsler fortæller dig, hvordn du undgår personskde.

Læs mere

Læs denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation, før du bruger maskinen.

Læs denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation, før du bruger maskinen. Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-J55W DCP-J75W Læs denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion, før du ruger mskinen. ADVARSEL FORSIGTIG Advrsler fortæller dig, hvordn

Læs mere

Hurtig installationsanvisning DCP-4020C

Hurtig installationsanvisning DCP-4020C Hurtig installationsanvisning DCP-4020C Før du kan bruge DCP en, skal du opsætte hardwaren og installere driveren. Læs Installationsanvisningen, og følg de enkle instruktioner for at få hjælp til at starte

Læs mere

Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren og installere driveren.

Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren og installere driveren. Hurtig installationsvejledning DCP-110C DCP-310CN Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren og installere driveren. Læs Hurtig installationsvejledning, og følg de enkle instruktioner for at

Læs mere

Installatørvejledning

Installatørvejledning Instlltørvejledning Dikin Altherm jordvrmepumpe Instlltørvejledning Dikin Altherm jordvrmepumpe Dnsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhedsfornstltninger 3 1.1 Om dokumenttionen...

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

Brugsanvisning Computerstyret symaskine Product Code (Produktkode): 885-V12/13 Bruksanvisning Datastyrt symaskin Product Code (Produktkode):

Brugsanvisning Computerstyret symaskine Product Code (Produktkode): 885-V12/13 Bruksanvisning Datastyrt symaskin Product Code (Produktkode): Brugsnvisning Computerstyret symskine Produt Code (Produktkode): 885-V12/13 Bruksnvisning Dtstyrt symskin Produt Code (Produktkode): 885-V12/13 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs disse sikkerhedsinstruktioner,

Læs mere

Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering.

Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering. Hurtig installationsvejledning Start her (Kun EU) HL-5380DN Før du kan ruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering. VIGTGT! Tilslut IKKE interfacekalet

Læs mere

Kortfattet vejledning Gallery 100

Kortfattet vejledning Gallery 100 Kortfttet vejlening Gllery 100 75517500 04.01 OFF ON Beskrivelse f ispenserens komponenter Venstre ør Låg til ingreienseholer Ingreienseholer Sikkerheskontkt Sipleholer Uløstu Grumseholer Kneholer (= rist

Læs mere

SAMLEANVISNINGER. Multi Line 6 x10 315x193x203cm / 124 x76 x80. Danish - 68463. web site: www.jemfix.com e-mail: info@jemfix.com

SAMLEANVISNINGER. Multi Line 6 x10 315x193x203cm / 124 x76 x80. Danish - 68463. web site: www.jemfix.com e-mail: info@jemfix.com SAMLEANVISNINGER Multi Line 6 x10 315x193x203cm / 124 x76 x80 Dnish - 68463 we site: www.jemfix.com e-mil: info@jemfix.com VIGTIGT Læs instruktionerne omhyggeligt, inden du egynder t smle dette drivhus.

Læs mere

Medfølgende blækpatroner

Medfølgende blækpatroner Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-J52W Læs Produktsikkerhedsguiden, før du konfigurerer din mskine. Læs derefter denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion. ADVARSEL

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

Funktioner. 888-SV-21MN-00 udg. C - SV21-91008

Funktioner. 888-SV-21MN-00 udg. C - SV21-91008 Funktioner - SV-9008 Stndrør Rum til ærr computer 3 Arejdsflde Elektronisk skuffe med utomtisk lås 5 Vipr tsttuskke og håndledsstøtte 6 Højre/venstre muskke og holder 7 Kelholder 8 Løfteremse til stndrør

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion)

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion) Mere end lot lektiehjælp Få topkrkter i din SRP 12: Hovedfsnittene i din SRP (Redegørelse, nlyse, diskussion) Hjælp til SRP-opgven Sidste år hjlp vi 3.600 gymnsieelever med en edre krkter i deres SRP-opgve.

Læs mere

SANS FREMTIDEN I HEDEHUSENE

SANS FREMTIDEN I HEDEHUSENE SANS FREMTIDEN I HEDEHUSENE Snseredskber til byens psykiske og fysiske miljø f Softhook Design Projektets idé Kunstner og leder f Softhook Design, Christin Nold, er stolt over t kunne præsentere Sns Fremtiden

Læs mere

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Oversigt over forskellige tper f funktioner Omvendt proportionlitet og hperler.grdsfunktioner og prler Eksponentilfunktioner Potensfunktioner Lektion 7s Side

Læs mere

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende brug af maskinen, herunder følgende:

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende brug af maskinen, herunder følgende: VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER Følg ltid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende rug f mskinen, herunder følgende: Læs smtlige instruktioner, inden mskinen tges i rug. FARLIGT - Sådn undgår du t få stød:.

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Trådløs multifunktionsprintserver med indbygget multiprotokol Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger med Brother-maskinen. Den indeholder

Læs mere

AIRCONDITIONANLÆG Til almindelig brug

AIRCONDITIONANLÆG Til almindelig brug OWNER S MANUAL BRUGERVEJLEDNING AIRCONDITIONANLÆG Til lmindelig brug (SPLIT TYPE) DANSK DN Indendørs enhed RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Læs mere

Min Kompetencemappe. 1. Kort om mig selv Klik her for at indsætte billede. Navn: Adresse: Postnr:

Min Kompetencemappe. 1. Kort om mig selv Klik her for at indsætte billede. Navn: Adresse: Postnr: Min mppe 1. Kort om mig selv Klik her for t indsætte billede Nvn: Adresse: Postnr: By: Telefon nummer: Fødselsdto (dd-mm-åååå): Køn: Mnd Kvinde Mildresse: Kørekort: A: Motorcykel B: Personbil C: Lstbil

Læs mere

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgslyssystem Soltue 90 DS Dgslyssystem Instlltionsnvisninger 8 Reservdelslist * Antl Kuppel med Ryender 3000-teknik (). Stød-sorerende indvendig kuppel* 8 Tghætte

Læs mere

ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS. Hesteejendom med nyere hestestald og 20 ha jord!

ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS. Hesteejendom med nyere hestestald og 20 ha jord! LYSTEJENDOM ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS Hesteejendom med nyere hestestld og 20 h jord! For sælger Hos Thoms Risger A/S ved vi godt, t boliger er mere end blot mursten og kvdrtmeter. Vi ved, t boliger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Velkommen. Vigtige oplysninger vedrørende brugen af vejledningen. Ansvarsfraskrivelse. Ophavsret

Indholdsfortegnelse. Velkommen. Vigtige oplysninger vedrørende brugen af vejledningen. Ansvarsfraskrivelse. Ophavsret Brugsnvisning 00 Velkommen Tk, fordi du hr nskffet dig denne Mio. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du begynder t bruge Mio. Opbevr vejledningen på et sikkert sted og brug den som første reference.

Læs mere

Brændstoftanke (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Brændstoftanke (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om ord! Korrekt pleje og vedligeholdelse er en vigtig etingelse for, t Mercury-produktet fungerer med mksiml ydeevne og på mest effektive og økonomiske vis. Det medfølgende ejerregistreringskort

Læs mere

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejeog med eksempler Lyngy Tekniske Gymnsium Introduktion Lyngy Tekniske Gymnsium, HTX, hr i smrejde med Udviklingslortoriet for pædgogisk og didktisk prksis

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Netværksforbindelse er ikke tilgængelig for følgende modeller SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1 for udrejdelse f dokumenttion til rug for registrering efter ilg 8 i registreringsekendtgørelsen 1 Af nedenstående skemer fremgår, hvilke oplysninger Plntedirektortet hr rug for ved vurdering f, om virksomheden

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende bemærkningsstil i hele brugsanvisningen: Bemærkninger

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

Lynvejledning. i625ptz indfældet indendørs forsænket montering af hus A0

Lynvejledning. i625ptz indfældet indendørs forsænket montering af hus A0 Lynvejledning i625ptz indfældet indendørs forsænket montering f hus 8200-0999-0313 A0 Bemærk Oplysningerne i denne vejledning vr gældende, d den lev udgivet. Producenten foreholder sig retten til t revidere

Læs mere

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC DIGITAL LYDOPTAGER VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC DA BETJENINGSVEJLEDNING Tk, fordi du vlgte en digitl Olympus lydoptger. Læs denne vejledning for t få yderligere oplysninger om, hvordn produktet bruges

Læs mere

Medfølgende blækpatroner. Strømkabel Brugere i Danmark Brugere i Finland, Norge og Sverige Det påmonterede stik er et jordforbundet trebensstik.

Medfølgende blækpatroner. Strømkabel Brugere i Danmark Brugere i Finland, Norge og Sverige Det påmonterede stik er et jordforbundet trebensstik. Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-J552DW DCP-J752DW Læs Produktsikkerhedsguiden, før du konfigurerer din mskine. Læs derefter denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion.

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Symboler Anvendt i Denne Vejledning

Symboler Anvendt i Denne Vejledning Brugerhåndbog Symboler Anvendt i Denne Vejledning Sikkerhedssymboler Dokumenttionen og projektoren bruger grfiske symboler til t vise, hvordn projektoren bruges på en sikker måde. Symbolerne og deres betydning

Læs mere

Sådan bruges P-touch Transfer Manager

Sådan bruges P-touch Transfer Manager Sådan bruges P-touch Transfer Manager Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-2820 FAX-2920 Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Sørg for at læse denne hurtige installationsanvisning, om proceduren for korrekt opsætning og installation. Hurtig installationsvejledning

Læs mere

TopWing - varmeventilator TLHD

TopWing - varmeventilator TLHD TopWing - vrmeventiltor TLHD 1 TopWing vrmeventiltor TLHD TLHD en er ekstremt lydsvg og komineret med den trinløse regulering f omdrejningstllet stiller TopWing det væsentlige i forgrunden og lyden i ggrunden.

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL-modem/router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL modem/router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have udførlige oplysninger for konfiguration og brug af

Læs mere

Tillykke med din nye ipad. Denne guide er til dig, der har et Apple-ID i forvejen

Tillykke med din nye ipad. Denne guide er til dig, der har et Apple-ID i forvejen Tillykke med din nye ipad Denne guide er til dig, der har et Apple-ID i forvejen Indhold Regler for brug af ipad... 3 Skærm lås... 3 Brug af Citrix... 3 Mail og kalender... 3 Dropboks... 3 Skype... 3 Generelt

Læs mere

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER 1 Introduktion Tillykke med Deres køb af Trust 100MB Speedshare USB Adapter. Trust 100MB Speedshare USB Adapteret giver Dem mulighed for at forbinde Deres PC med et lokalt netværk (LAN) og/eller med en

Læs mere

Specifikationer for arbejdsvogn Bevægelsesområde Vertikalt justeringsområde: 508mm (20 ) 888-SV-21DN-00 udg. C

Specifikationer for arbejdsvogn Bevægelsesområde Vertikalt justeringsområde: 508mm (20 ) 888-SV-21DN-00 udg. C Funktioner- SV-9007 Stndrør Rum til ærr computer 3 Arejdsflde Opevringsområde for et () lithium Ion-tteri Vipr tsttuskke og håndledsstøtte Højre/venstre muskke og holder 7 Kelholder 8 Løfteremse til stndrør

Læs mere

Èn samlet leasingløsning

Èn samlet leasingløsning Vi smler din håndtering f IT Vi hr kombineret vores kompetencer med hrdwre og softwre således, t du kun skl bruge et enkelt telefonnummer når du skl hve styr på din IT. For et fst beløb pr. måned kn du

Læs mere

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh Sørg for at læse denne vejledning, inden produktet benyttes. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version G DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER

RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER Brugervejledning RS-216 - AIA kl. 1 RS-224 - AIA kl. 2 RS-232 - AIA kl. 3 Indholdsortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKTION... 3 1. System oversigt:...

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

JAGTEN POST 4: BØRNENES MAGASIN I BADSTUEGADE

JAGTEN POST 4: BØRNENES MAGASIN I BADSTUEGADE HISTORIEJAGTEN Kære lærere Tusind tk, fordi I vil deltge i Historiejgten. Her følger en kort vejledning til, hvordn Historiejgten kn ruges. Denne PDF indeholder ud over introduktionen: - Et rk med spørgsmål

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

maskinen ud, og kontroller delene

maskinen ud, og kontroller delene Hurtig installationsvejledning Start her DSmobile 620 Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for, at du har købt et af vores produkter. Inden du bruger din maskine, skal

Læs mere

Mamut Anlægsregister Introduktion

Mamut Anlægsregister Introduktion Mamut Anlægsregister Introduktion This program includes software developed by Skybound Software (http://www.skybound.ca) Mamut Anlægsregister INDHOLD 1 OM MAMUT ANLÆGSREGISTER... 1 2 INSTALLATION... 2

Læs mere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere 5.Udgave Okt 2014 IT-Center Syd byder dig velkommen til EUC Syd. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som medarbejder, at benytte

Læs mere

TRUST 460L MOUSE OPTICAL OFFICE

TRUST 460L MOUSE OPTICAL OFFICE Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

Produktsikkerhedsguide (HL-3140CW / HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

Produktsikkerhedsguide (HL-3140CW / HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW) Produktsikkerhedsguide (HL-3140CW / HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW) Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Læs denne brugsanvisning, før du tager produktet

Læs mere

Produktsikkerhedsguide 1

Produktsikkerhedsguide 1 Produktsikkerhedsguide 1 DCP-J140W Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Læs dette hæfte igennem, inden du bruger maskinen eller forsøger at udføre vedligeholdelse.

Læs mere

BeoLab 7-4. Vejledning

BeoLab 7-4. Vejledning BeoLa 7-4 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. For at forhindre tilskadekomst må der kun ruges Bang & Olufsens

Læs mere

Datacard SR200 & SR300 Card Printers. Brugermanual

Datacard SR200 & SR300 Card Printers. Brugermanual Datacard SR200 & SR300 Card Printers Brugermanual Januar 2015 Brug af printeren SR200 & SR300 Forbrugsstoffer Ilægning af kort Isætning af farvebånd Isætning af retransfer film Tænde for printeren Kontrol

Læs mere