Solatube Brighten Up Serien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solatube Brighten Up Serien"

Transkript

1 Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgslyssystem Soltue 90 DS Dgslyssystem Instlltionsnvisninger 8 Reservdelslist * Antl Kuppel med Ryender 3000-teknik (). Stød-sorerende indvendig kuppel* 8 Tghætte (med eller uden hældning) () 3 Vinkeljusterr (30 ) Spetrlight Infinity-toprør inkl. kuppelring, kuppelringstætning, () 4 Spetrlight Infinity forlængerrør. Leveres i 400 mm eller 600 mm s længder. () 3 8 8d 5 Vinkeljusterr (30 ) Spetrlight Infinity-undrør inkl. loftring 6 Effektlinse () 7 Lysprisme () Tætning og fstgørelsesnordninger. Skruer til kuplen - 8 X 5 mm (5). LightTrker reflektor (). Tghætte skruer - 0 X 5 mm (8) () 8 d. Tgtætnings mterile () e. Tætningsånd () f. Rør skruer - 8 X 0 mm (0) 4 8e g. Folietpe () h. Loftsskruer - 6 X 40 mm (4) Nødvendigt værktøj: Stiksv 8f Bjonetsv Hmmer 5 8g Fldjern Kniv Måleånd Fugepistol Skruetrækker til Phillips hoveder Mrkeringspen 6 7 8h Komps Påkrævet sikkerhedsusdtyr * Viste komponenter indgår ikke i lle sæt, se etikett på pkken. * I områder med risiko for extreme vindstyrker (orkn) skl den stødsoerende indvendige kuppel instlleres smmen med kupolen. Seneste udgve f instlltionsvejledningen kn også findes på Ledlight Nordi Innovtion AB - Eksklusiv distriutør f Soltue i Dnmrk Föreningsgtn Göteorg, Sverige +46(0) Soltue Interntionl, In. Prt No v.0

2 VARNING Strt ikke instlltionen før du hr læst hele rugsnvisningen inklusive disse dvrselstekster. (Anvendelse f mteriler eller metoder som ikke er godkendt f Soltue Interntionl ortflller grntien.) Soltue Interntionl, In. (sælger) tger ikke nsvr, og frsiger sig forpligtigelser, i de tilfælde hvor rkitekt, entreprenør, instlltør eller ejeren ikke hr fulgt gældende lovgivning, regler, ygg-/el-/energinormer, rnd og sikkerhedsforeskrifter, regler for tgrejde eller relevnte sikkerhedsforeskrifter. Instlltion f dette produkt må kun udføres f personer med prktisk erfring f de værktøjer og udstyr som kræves for instlltionen. Beskydt dig selv, ndre personer oh ejendommen under instlltionen. Hvis du er i tvivl, nefler vi t du rådfører dig med en sgkyndig person inden du fortsætter. Instlltionen er på egen risiko! Soltues produkt instlltioner kn være frlige og kn medføre personskde og/eller tingskder. Men der er også ndre risii. Fren kn være: Under instlltion kn de reflekterende rør i Soltue Dgslyssystem konsentrere sollyset og forårsge høj vrme eller rnd. Tg ikke eskyttelsesfilmen f før lle delene er monteret. Inden og under instlltionen må rørerne ikke komme i kontkt med rndre mteriler, og ør ikke ligge uden opsyn, speielt ikke i direkte sollys. Vær omhyggelig for t undgå forrændinger Soltue dgslyssystemer og Solr Str-produkter kn hve skre knter. Anvend defor lltid hndsker med læder eller ndet tåleligt mterile ved håndtering og instlltion f produkterne. Instlltion f Soltue produkterne omftter ofte kltring og rejde i højderne. Det kn være stiger, stilldser, tge og lofter.fldende genstnde kn forårsge stor skde på personer og ejendom. Anvend derfor pssende forholdsregler for t minimere risikoen for ulykker og følg proedurene nedenfor. Sørg for t der ikke er personer, dyr eller genstnde under rejdsstedet. Undgå rejde på gltte eller våde underlg. Anvend fodtøj med godt gre Anvend kun rouste stiger med pssende fstivninger. Arejd kun i rolige og tørre vejrforhold. På loftsrum skl mn sørge for t kropsvægten kun er på ærende og ueskdigede konstruktionselementer. Gipsplder er for eksempel ikke konstrueret til t ære en kropsvægt. For t reduere risikoen for rnd, elektrisk stød og personskde, skl grundlæggende sikkerhedsfornstltninger overholdes ved rejde med elværktøj; foreksempel lltid t nvende eskyttelsesriller eller ndet egnet øjeværn, smt kontrollere t der ikke i rejdsområdet findes synlige/skjulte elkler, gsledninger, vndrør eller ndre hindringer. Ved rejde på lofter eller i ndre støvrige områder nefles det t nvende støvmsker for t forhindre irrittion i lunger og luftveje. Loftsrum kn være mørke, trnge og udstte for meget høje temperturer. Vær opmærksom på skrpe, udrgende genstnde. Udfør ikke instlltionen på egen hånd uden t der er personer i nærheden som kn høre når du råer og komme til undsætning hvis dette liver nødvendigt. Soltue-produkterne er ikke konstrureret til t ære vægten f mennesker, værktøj eller ndre genstnde. Hvis du går eller plerer ndre genstnde på Soltue-systemet kn dette forårsge såvel personskde som skde på ejendommen. Hvis produktet er eskdiget kn ygningskonstruktionen måske også være svækket. Systemet skl repreres umiddelrt. For sikker instlltion og nvendelse skl instlltionsvejledningen følges nøje. Elektriske komponenter Forud for instlltion, vedligeholdelse eller rengøring skl strømmen frydes på hovedtvlen og forsegles for t hindre t strømmen tilsluttes utilsigtet. Hvis ikke hovedfryderen kn låses, påsættes et synligt dvrselsskilt/mærkt direkte på fryderen. Tg skifte I monteringsvejledningen eskrives hvordn Soltue dgslyssystemer skl monteres ved gældende forhold. Ved ndre tgtyper som ikke er eskrevet eder vi dem kontkte Soltue for yderligere informtion. Se instlltionstips for ønskede produkt nedenfor:. Instlltionstips for Soltue dgslyssystemer Disse instruktioner er en trin for trin guide til instlltion f Soltue Dgslyssystemer i de følgende etingelser. For ndre tgtyper, edes du kontkte din Soltue Interntionl repræsentnt for yderligere oplysninger. Seneste udgve f instlltionsvejledningen kn også findes på Ledlight Nordi Innovtion AB - Eksklusiv distriutør f Soltue i Dnmrk Föreningsgtn Göteorg, Sverige +46(0) Soltue Interntionl, In. Prt No v.0

3 Instlltionstips for Soltue dgslyssystemer (forts.) Afsæt mindst 4 timer til rejdet, speielt hvis det er første gng du instllerer systemet. Sluk lle lmper i rummet i dgstiden for t se hvor meget dgslys som kommer ind gennem vinduet. Bestem ud fr dette resultt den edste plering for Soltue dgslyssytemet. Hvis du vil hve lys et estemt sted, skl Soltue dgslyssystemet pleres direkte over dette sted og ikke inde midt i rummet. Dette vil forhindre t det ønskede område ikke skygges t høje forhindringer. Mål fstnden mellem tg og loft. Hvis ikke du hr rør nok så kontkt din Soltue forhndler. Undgå t montere enheden på tget hvor der kn være mulighed for skygge fr træer, knter eller skorsten. Undgå også tgprtier hvor der er pleret rndsprinkler, vnd-og/eller fløsrør, luftvrmepumper, ironditionering, ventiltionsrør og røgknler. Sørg for t kontrollere t tget kn klre en instlltion uden t dette eskdiger tætheden eller t ygningskonstruktionen svækkes. For optiml montering ør klæemidler, tæsningsmsse smt folietpe, påføres på de tørre og rengjorte overflder ved en tempertur på mindst grder. Folietpen indeholder en trykfølsom lim og skl påføre under tryk for t ske optiml vedhæftning. Folietpen er ikke en konstruktions forstærkning f smlinger. Anvend derfor de medfølgende skruer i lle smlinger f forlængerrørerne. Instlltionstips for lysdæmper Soltue dgslysdæmper må kun instlleres i et korrekt monteret Soltue dgslyssystem. Lmpeindsts instlltionstips Må kun instlleres f en utoriseret elektriker. Afryd strømmen, før instlltion.strømmen! Forsyningskelets tempertur Rtingen skl være mindst 60 C. Smlingsdåsen skl være tilgængelig over loftet. Blinkende lys kn indikere forkert lmpeeffekt eller type, eller isolering er for tæt på rmturet som kn føre til overophedning. Tilps instlltionen t der mindst er 3 mm. Mellemrum fr mtur til sidevægge og ovenliggende yggeelementer, og mindst 5 mm. fstnd til tilstødende rmtur. Termisk vrmeeskyttelse type IC. Velegnet til våde eller fugtige miljøer som vskerum, ryggers, deværelser. RCD (jordforindelse) skl nvendes ved instlltion i våde rum. Anvend kun lmpeindstsen smmen med Soltues produkter for dgslyssystemer. Advrsel Dette produkt ør kun instlleres f utoriseret elektriker. Instlltionstips for ventiltionsindsts Tips forefindes i rugsnvisningen til ventiltionsindstsen. Instlltionstips for Solr Str loftventiltion Solr Str solpneler skl opevres eskyttet indtil det er monteret sikkert og tætnet til tget. Tildæk solpnelet når motor, ventiltor eller enheden skl servieres. Ventiltoren styres f solpnelet og kn derfor gå utilsigtet i gng når den får sollys. Solr Str-produkterne er kun konstrueret for lmindelig udluftning. Og må ikke nvendes for fjernelse f frlige mteriler eller gsser såsom rændre eller eksplosionsfrlige mteriler. Solr Str-produktet hr en ueskyttet ventiltionsvinge. Anvend derfor ikke produktet hvor det let kn nåes. Advrsel Kulilte kn live trukket ind i huset eller loftet ved nvendelse f produktet hvis rændstof-rændende udstyr ikke er servieret eller overvåges regelmæssigt. Kulilte er en frveløs og lugtfri gs der kn være frlig for dit helred og kn medføre død. Brændstof-rændende udstyr skl hve ordentlig ventiltion og Solr Str-produktet er ikke eregnet til dette formål. Seneste udgve f instlltionsvejledningen kn også findes på Ledlight Nordi Innovtion AB - Eksklusiv distriutør f Soltue i Dnmrk Föreningsgtn Göteorg, Sverige +46(0) Soltue Interntionl, In. Prt No v.0

4 Mrker plering på den indv. side f tget mellem tgspær og jælker og den indv. side f loftet ved hjælp f søm. Skær hul i loftet. Mellem sømhullets midte og tgjælke/spær skl der være en fstnd på mindst 40 mm for 60 DS oh 90 mm for 90 DS. Inder tg Søm 60 DS 75 mm Ø 90 DS 375 mm Ø 60 DS 40 mm Søm 90 DS 90 mm Loft Tg udgngspunkt i sømmets midte, og tegn en irkel der følger tghættens indv. dimeter. 3 Skær en åning i tget. / in (.7 mm) Skærelinje: 3 mm udenfor den tegnede linje. Søm 4 Tegnede linje Fold tgpppen op (ikke løsne) eller fjern de overliggende tgsten. 5 Påsæt tghætten efter t der er levet påført en isoleringsmsse (Se medsendt tegning) Tgunderlg Tgunderlg Tætningsmsse(0 Seneste udgve f instlltionsvejledningen kn også findes på Ledlight Nordi Innovtion AB - Eksklusiv distriutør f Soltue i Dnmrk Föreningsgtn Göteorg, Sverige +46(0) Soltue Interntionl, In. Prt No v.0 4

5 6 Fstgør tghætten i tget og læg tgstenene tilge. Påfør tætningsmsse på lle skruehuller og skruer. 7 For sikker instlltion nvend svejsr tgpp over hættens yderknter for t få en tættere instlltion(er ikke vist på tegningen). Tilps kuppelringen så den psser med hullerne i tghætten. Tgskruer Tgunderlg 8 Juster vinklen på det øvre rør så det psser med tghældningen 9 Fjern det øverste rør og forsegl smlinger med medfølgende folietpe. Vær omhyggelig med t lle smlinger tætnes. 0 Fstgør det øvre rør til tghætten. * Påsæt Kuplen Tilps delene og klik kuplen fst I de 4 fstgørings klemmer. Kuppel skrue Fjern eskyttelsesfolien Stødsoerende kuppel for instllering I områder med risiko for ekstreme vinde. LightTrker refletor *I områder med risiko for ekstreme vinde (orkn) skl skruer dyppes I tætningsmsse. Fjern eskyttelsesfolien Seneste udgve f instlltionsvejledningen kn også findes på Ledlight Nordi Innovtion AB - Eksklusiv distriutør f Soltue i Dnmrk Föreningsgtn Göteorg, Sverige +46(0) Soltue Interntionl, In. Prt No v.0

6 Indsæt det nederste rør Tilps røret og mål fstnden mellem rørsektionerne. Vigtigt! Hvis folietpen plstikdelen er levet rudt eller eskdiget skl der påføres folietpe ovenpå igen (Er ikke vist på illedet). Min. overlp ved rørkrve: 38 mm Min. overlp ved rørkrve: 38 mm Sørg for t røret er lige lngt I egge sider 3 Montering og instlltion f rørsektion Anvend udskæringer og fremstil en konisk rørsektion (kegleform). Tryk folietpen hårdt på røret for edste tætning Min. overlp for rørkrve: 38 mm Fjern eskyttelsesfolien d g e f Før det nedre rør ind itop røret. Røret skl ikke tætnes med folietpen. * Rørskrue Folietpe Tætningsånd til forsegling I toprør h *Skl tpes ved instlltioner med nedsænket lofter. Seneste udgve f instlltionsvejledningen kn også findes på Ledlight Nordi Innovtion AB - Eksklusiv distriutør f Soltue i Dnmrk Föreningsgtn Göteorg, Sverige +46(0) Soltue Interntionl, In. Prt No v.0

7 4 Monter enheden i loftet. Anvend gipsskruer hvis fstgørrelsesklemmerne ikke får ordentlig ft på gsiden f loftet. Vigtigt! I kolde klimer, forsegl lofttilslutningen med en ltexmsse for t minimere luftgennemstrømningen. Option ved instlltion I kolde klimer Fjern eskyttelsesfolien Fstgøringsklem- d Anvend gipsskruer efter ehov 5 Instller effektlinsen og lysprismen Lysprisme Effektlins 6 Nu kn du nyde fordelene ved dit Soltue dgslyssystem og den høje ydeevne smt det nturlige lys det giver. I næste fsnit findes en liste med ndre typer f tghætter og tillehör. Seneste udgve f instlltionsvejledningen kn også findes på Ledlight Nordi Innovtion AB - Eksklusiv distriutør f Soltue i Dnmrk Föreningsgtn Göteorg, Sverige +46(0) Soltue Interntionl, In. Prt No v.0

8 Rmmemonteret tghætte Monteringsvejledning Komponentliste 90 DS 350 mm tghættedæksel (indv. mål 685 mm X 685 mm) Antl () Yderligere mterile og værktøj Antl Tgtætning () Tgskruer 0 X 50 mm (8) Fyld hele kssen med isolering (er ikke vist på tegning). Påsæt dækslet på rmmen Rmme fr nden leverndør. Instller sådn t tghætten psser. Indv.mål: 685 mm Indv.mål: 685 mm 3 Fstgør dækslet på rmmen med medfølgende skruer Tkhuvsskruv *I områder med risko for ekstreme vindforhold skl enheden monteres med 4 extr skruer. Seneste udgve f instlltionsvejledningen kn også findes på Ledlight Nordi Innovtion AB - Eksklusiv distriutør f Soltue i Dnmrk Föreningsgtn Göteorg, Sverige +46(0) Soltue Interntionl, In. Prt No v.0

9 Tghætter til de fleste tgtyper (med stndrdhætter) Monteringsvejledning Komponentliste Antl Universlhætte for tegltg (med eller uden hældning) () Stndrdhætte (med eller uden hældning) () L -eslg i luminium (4) Yderligere mterile og værktøj Antl Tgtætningsmsse () Tghætte skruer 0 X 50 mm (8) 3 Slieværktøj til tegl () 3 8 X 6 mm skruer (8) Os: Anvisninger gælder ikke for områder med risiko for ekstreme vindforhold (orkn). Kontkt en Soltue repæsentnt for råd og vejledning I sådnne områder. Advrsel: Produkter, der indeholder portlndement, såsom mstiks, ementvælling eller lkliske mteriler, kn forårsge eskdigelse f tghætter I liminium. Fjern teglstenene. Tg udgngspunkt i sømmets midte, og tegn en irkel der følger tghættens indv. dimeter. Skærelinje: 3 mm udenfør den tegnede linje Spik Tegnet linje Søm 3 Påsæt tghætten efter t der er levet påført en isoleringsmsse (Se medsendt tegning) 4 Fstgør tghætten i tget og påfør tætningsmsse på lle skruehuller og skruer. Tkhuvsskruv Tktätningsmss, 0 mm tjokt lger Seneste udgve f instlltionsvejledningen kn også findes på Ledlight Nordi Innovtion AB - Eksklusiv distriutør f Soltue i Dnmrk Föreningsgtn Göteorg, Sverige +46(0) Soltue Interntionl, In. Prt No v.0

10 Pler universlhætten, øj foreste knt på hætten således t 5 den psser med det eksisterende tegl. 6 Fstgør universlhætten til stndrdhætten 8 X 6 mm skruer Stndrdhætte Universlhætte 7 Tilps og læg teglen på plds 8 Fstgør universlhætten L-eslg Knt 8 x 6 mm skrue Seneste udgve f instlltionsvejledningen kn også findes på Ledlight Nordi Innovtion AB - Eksklusiv distriutør f Soltue i Dnmrk Föreningsgtn Göteorg, Sverige +46(0) Soltue Interntionl, In. Prt No v.0

11 Fldt tg Monteringsvejledning Komponentliste Antl Tghætte(uden hældning) () Tghætte skruer 0 X 5 mm (8) Yderligere mteriler og værktøj Antl Retteskinne () Tgtætningsmsse () Tg udgngspunkt i sømmets midte, og tegn en irkel der følger tghættens indv. Dimeter. Tegn også en linje der følger den udv. omkreds. Skær hul i tget Tghættens omkreds Skærelinje: 3 mm udenfor den tegnede linje Søm Søm Tegnet linje 3 Påfør tætningsmsse på tg og tghætte 4 Pler tghætten Tætningsmsse. 0 mm. Tætningsmsse. 0 mm. Seneste udgve f instlltionsvejledningen kn også findes på Ledlight Nordi Innovtion AB - Eksklusiv distriutør f Soltue i Dnmrk Föreningsgtn Göteorg, Sverige +46(0) Soltue Interntionl, In. Prt No v.0

12 5 Skru tghætten fst i tget. Påfør tætningsmsse over lle skruehuller. 6 Påfør tætningsmssen og jævn mssen ud med sprtel Tghætte skruer Tætningsmsse. 0 mm. Sprtel Tghætte forlænger Monteringsvejledning Komponent liste Antl Tghætte forlænger 50 mm eller 00 mm () Yderligere mteriler og værktøj Antl Tætningsmsse () 6 mm skruer (4) Påfør tætningsmssen udv. på tghætten og på den indv. Side på forlængerrøret. Juster forlængerrøret så huller psser med hullerne i tghætten og fstgør den 6 mm skruer Seneste udgve f instlltionsvejledningen kn også findes på Ledlight Nordi Innovtion AB - Eksklusiv distriutør f Soltue i Dnmrk Föreningsgtn Göteorg, Sverige +46(0) Soltue Interntionl, In. Prt No v.0

13 Beskyttelsring til kuplen Monteringsvejledning (gælder kun hvis ring ikke llerede er monteret) Komponentliste Antl Beskyttelsesring til kuppelknt () Yderligere mterile og værktøj Ingen Antl Pler ringen udover tghætten Sæt kupelrøret på plds og sku eskyttelsesringen op således t tpperne psser med kupelringens tpper og klik den derefter fst. Bøj tpperne op inden montering 0-90⁰ forlængerrør monteringsvejledning Komponentliste Antl 0-90⁰ Forlængerrørr () Rørskruer - 8 X 0 mm (4) 3 Folietpe - 5 mm X m (4) Yderligere mterile og værktøj Ingen Antl Montering f forlængerrør (0-90⁰) Forlængerrøret skl monteres mellem det øvre rør og et forlængerrør, lterntivt mellem forlængerrør. Folietpe Rørskrue Min. overlp i rørkrve: 38 mm Læg tryk på tpen for optiml vedhæftning Ekstr fstivning for lngsgående (horisontl) rørsektioner er nødvendig. Afstem t fstgørrelse er I overensstemmelse med gældende yggenormer. Seneste udgve f instlltionsvejledningen kn også findes på Ledlight Nordi Innovtion AB - Eksklusiv distriutør f Soltue i Dnmrk Föreningsgtn Göteorg, Sverige +46(0) Soltue Interntionl, In. Prt No v.0

14 Tilehør til Brighten Up -serien Tilføj flere funktioner ved t opgrdere dit Soltue Dgslys System med nogen f disse fntstiske tilehør. Lmpeindsts Smmen med en lmpeindsts giver Soltue dgslyssystemer en prktisk elysning selvom det er levet mørkt uden for. Kn leveres I energieffektiv udførsel LED pære (E7) Lysdæmper Hvis ikke det er nødvendigt t hve 00% lys hele tiden kn lysmængden som kommer gennem Soltue dgslyssystemet reguleres med Soltue Lysdæmperenhed. Tkket være vort pntenterede* justerre spjæld kn du enkelt styre den lysmængde du ønsker. Ventiltionsindsts Soltue 60 DS findes med en ventiltionsindsts som tillehør. Med denne komintion ehøves der kun t live lvet et hul i loftet, hvilket giver en pænere og enklere instlltion. Tghætteisoleringsring Dette isolerende mterile hjælper til t reduere kondenstion i kolde klimer, hvor inddækningen udsættes for et fugtigt indre rum. Isoltoren er fstgjort til tghætten og det øverste rør glider gennem åningen, som tilvejeringer en tætning mellem det indre og metlinddækning. Monteringsindsts til metltg Bestil dette kit til instlltion f et Soltue 60 DS eller 90 DS på metltg med ophøjede knter. Universl tghætte for tegltg (uden stndrd tghætte) Denne tghætte integreres fint med de fleste tgsten. Den formre tghætte fås med eller uden hældning og tilpsses let og jævnt efter tgets form. Kuppel Opgrderingspkke. Opgrder en ældre Soltue kuppel, og nyd fordel f den nye ptenterede Ryender 3000 teknologi. Opgrderingssættet monteres let uden t det er nødvendigt t fjerne eksisterende tghætte eller rør. Aneflinger ved tg skifte Soltue produkter kræver speiel håndtering ve tg skifte. Der henvises til Soltues neflinger for t sikre korrekt fjernelse og re- instllering Visse Soltue produkter findes ikke til lle mrkeder. Kontkt os på Soltue for t høre om det ønskede produt. Seneste udgve f instlltionsvejledningen kn også findes på Ledlight Nordi Innovtion AB - Eksklusiv distriutør f Soltue i Dnmrk Föreningsgtn Göteorg, Sverige +46(0) Soltue Interntionl, In. Prt No v.0

SAMLEANVISNINGER. Multi Line 6 x10 315x193x203cm / 124 x76 x80. Danish - 68463. web site: www.jemfix.com e-mail: info@jemfix.com

SAMLEANVISNINGER. Multi Line 6 x10 315x193x203cm / 124 x76 x80. Danish - 68463. web site: www.jemfix.com e-mail: info@jemfix.com SAMLEANVISNINGER Multi Line 6 x10 315x193x203cm / 124 x76 x80 Dnish - 68463 we site: www.jemfix.com e-mil: info@jemfix.com VIGTIGT Læs instruktionerne omhyggeligt, inden du egynder t smle dette drivhus.

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning ver. 1.1 5 x 6 meter flytr hytte Stykliste til flytr hytte 5 x 6 m [0500-000] 2 stk sideundrmmer 590 m [0500-110] 2 stk gvlundrmmer 500 m [0500-100] 4 stk hjørnevinkler [0500-150] 4 stk lsker til smling

Læs mere

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Windows Fejlfinding f instlltionsprogrmmet En kontrolliste til rug ved løsning f lmindelige instlltionsprolemer. Printeroversigt Lær om printerdelene og

Læs mere

Lofter monteret direkte på underlag

Lofter monteret direkte på underlag Lofter / Direkte montge på underlg Lofter monteret direkte på underlg Underlg for gipsbeklædning Underlget for gipsplderne kn være bjælkelg, trælægter, forsklling, stålprofiler S25/85, S45/85 eller Gyproc

Læs mere

Montage Brugsanvisning

Montage Brugsanvisning Montge Brugsnvisning Mythos 6'0' - TwinWll Glzing 3108509cm / 122"x72¾"x82¼" Dnish_72394 We site: www.jemogclix.dk E-mil: kundeservice@jemfix.com www.plrmpplictions.com DA VIGTIGT Læs disse instruktioner

Læs mere

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1 Trigonometri Sinus og osinus... 2 Tngens... 6 Opgver... 9 Side Sinus og osinus Til lle vinkler hører der to tl, som kldes osinus og sinus. Mn finder sinus og osinus til en vinkel ved t tegne vinklen midt

Læs mere

Micro-USB-kabel SD-hukommelseskort Hurtig installationsvejledning Dvd-rom

Micro-USB-kabel SD-hukommelseskort Hurtig installationsvejledning Dvd-rom Hurtig instlltionsvejledning DSmoile 820W Strt her DSmoile 820W DSmoile 920DW Tk, fordi du hr vlgt t køe et Brother-produkt. Inden du ruger din mskine, skl du læse denne Hurtig instlltionsvejledning for

Læs mere

Brandsikring af ventilationskanaler

Brandsikring af ventilationskanaler Brndsikring f ventiltionsknler Klsse EI 30/E 60 A2-s1, d0 November 2 010 Monteringsvejledning for brndisolering iht. DS428, 3. udgve, 2009 - og lukninger med Conlit Brndskotplde, EI60 [BS60] Runde knler

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 5100

Kortfattet vejledning FB 5100 Kortfttet vejledning FB 00 Vndniveu! Kortfttet vejledning til displymeddelelser Meddelelse Mulig årsg Mulig hndling Hvis fejlen ikke kunne fhjælpes Vndtnken fyldes ikke inden for min. Sluk for utomten,

Læs mere

CONLIT BRANDSIKRING AF VENTILATIONSKANALER

CONLIT BRANDSIKRING AF VENTILATIONSKANALER CONLIT BRANDSIKRING AF VENTILATIONSKANALER Monteringsvejledning for brndisolering iht. DS428, 4. udgve, 2011 - og lukninger med Conlit Brndskotplde, EI60 [BS60] Klsse EI 30/E 60 A2-s1, d0 1 2013 Runde

Læs mere

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende brug af maskinen, herunder følgende:

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende brug af maskinen, herunder følgende: VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER Følg ltid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende rug f mskinen, herunder følgende: Læs smtlige instruktioner, inden mskinen tges i rug. FARLIGT - Sådn undgår du t få stød:.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Dikin Altherm lvtempertur monolok ekstrvrmer EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm lvtempertur monolok ekstrvrmer Dnsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om dokumenttionen. Om dette dokument... Om kssen.

Læs mere

IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIII IIIIIIIII IIIIIIII IIIIIIII IIIIIII IIIIIIII IIIIIIII. CIRKELVÆRKTØJ Brugsanvisning

IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIII IIIIIIIII IIIIIIII IIIIIIII IIIIIII IIIIIIII IIIIIIII. CIRKELVÆRKTØJ Brugsanvisning IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIII IIIIIIIII IIIIIIII IIIIIIII IIIIIII IIIIIIII IIIIIIII CIRKELVÆRKTØJ Brugsnvisning INDHOLD Om cirkelværktøjet... 2 Medfølgende tilehør... 2 Montering f cirkelværktøjet... 3

Læs mere

IPA BESLAG TIL VEKA DANLINE 70 A/S J. PETERSENS BESLAGFABRIK JACOB PETERSENSVEJ 9, DK-9240 NIBE TEL: (+45) 98 35 15 00

IPA BESLAG TIL VEKA DANLINE 70 A/S J. PETERSENS BESLAGFABRIK JACOB PETERSENSVEJ 9, DK-9240 NIBE TEL: (+45) 98 35 15 00 IP ESLG TIL VEK DNLINE 70 2014 /S J. PETERSENS ESLGFRIK JCO PETERSENSVEJ 9, DK-9240 NIE TEL: (+4) 98 3 1 00 3 ESLG TIL VEK DNLINE 70 Indholdsfortegnelse Kunststofprofi l - VEK Danline 70 4 Forslag - ntal

Læs mere

ALGEBRA. symbolbehandling). Der arbejdes med hjælpemiddelkompetencen,

ALGEBRA. symbolbehandling). Der arbejdes med hjælpemiddelkompetencen, INTRO Alger er lngt mere end ogstvregning. Alger kn være t omskrive ogstvtrk, men lger er f også t generlisere mønstre og smmenhænge, t eskrive smmenhænge mellem tlstørrelse f i forindelse med funktioner

Læs mere

Michel Mandix (2017) Derfor er der behov for en række værktøjer, som kan bruges også til de vilkårlige trekanter. a b c A B C

Michel Mandix (2017) Derfor er der behov for en række værktøjer, som kan bruges også til de vilkårlige trekanter. a b c A B C Mihel Mndix (07) Sinusreltionen Nott Side f 9 Sinusreltionen Indtil videre, er der kun eskrevet, hvordn mn eregner på retvinklede treknter. Men desværre er det lngtfr lle treknter, som er retvinklede.

Læs mere

IPA BESLAG TIL 16 X 5 MM SPOR A/S J. PETERSENS BESLAGFABRIK JACOB PETERSENSVEJ 9, DK-9240 NIBE TEL: (+45) 98 35 15 00

IPA BESLAG TIL 16 X 5 MM SPOR A/S J. PETERSENS BESLAGFABRIK JACOB PETERSENSVEJ 9, DK-9240 NIBE TEL: (+45) 98 35 15 00 IP ESLG TIL 16 X MM SPOR 2014 /S J. PETERSENS ESLGFRIK JCO PETERSENSVEJ 9, DK-9240 NIE TEL: (+4) 98 3 1 00 3 ESLG TIL 16 X SPOR Indholdsfortegnelse SIDE Træprofi l 4 Forslag - ntal Hængsler Forslag -

Læs mere

Blowerdoor test med Termograferingsrapport

Blowerdoor test med Termograferingsrapport Blowerdoor test med Termogrferingsrpport For Skætterivej 53 4300 Holbæk. Udført d. 6.2 & 12.2.12008 Af Ole Lentz Hnsen Sknsehgevej 5, 4581 Rørvig. Tlf.: 59 91 94 80 & 61 60 43 86 www.olelentz.dk mil@olelentz.dk

Læs mere

Lynvejledning. i625ptz indfældet indendørs forsænket montering af hus A0

Lynvejledning. i625ptz indfældet indendørs forsænket montering af hus A0 Lynvejledning i625ptz indfældet indendørs forsænket montering f hus 8200-0999-0313 A0 Bemærk Oplysningerne i denne vejledning vr gældende, d den lev udgivet. Producenten foreholder sig retten til t revidere

Læs mere

TopWing - varmeventilator TLHD

TopWing - varmeventilator TLHD TopWing - vrmeventiltor TLHD 1 TopWing vrmeventiltor TLHD TLHD en er ekstremt lydsvg og komineret med den trinløse regulering f omdrejningstllet stiller TopWing det væsentlige i forgrunden og lyden i ggrunden.

Læs mere

IPA BESLAG TIL REHAU NORDIC DESIGN A/S J. PETERSENS BESLAGFABRIK JACOB PETERSENSVEJ 9, DK-9240 NIBE TEL: (+45) 98 35 15 00

IPA BESLAG TIL REHAU NORDIC DESIGN A/S J. PETERSENS BESLAGFABRIK JACOB PETERSENSVEJ 9, DK-9240 NIBE TEL: (+45) 98 35 15 00 IP ESLG TIL REHU NORDIC DESIGN /S J. PETERSENS ESLGFRIK JCO PETERSENSVEJ 9, DK-9240 NIE TEL: (+45) 98 35 15 00 3 ESLG TIL REHU NORDIC DESIGN Indholdsfortegnelse Træprofil 4 SIDE ESLG IP nr. 61774 90 mm

Læs mere

Brugsanvisning Computerstyret symaskine Product Code (Produktkode): 885-V12/13 Bruksanvisning Datastyrt symaskin Product Code (Produktkode):

Brugsanvisning Computerstyret symaskine Product Code (Produktkode): 885-V12/13 Bruksanvisning Datastyrt symaskin Product Code (Produktkode): Brugsnvisning Computerstyret symskine Produt Code (Produktkode): 885-V12/13 Bruksnvisning Dtstyrt symskin Produt Code (Produktkode): 885-V12/13 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs disse sikkerhedsinstruktioner,

Læs mere

hvor A er de ydre kræfters arbejde på systemet og Q er varmen tilført fra omgivelserne til systemet.

hvor A er de ydre kræfters arbejde på systemet og Q er varmen tilført fra omgivelserne til systemet. !#" $ "&% (')"&*,+.-&/102%435"&6,+879$ *1')*&: or et system, hvor kun den termiske energi ændres, vil tilvæksten E term i den termiske energi være: E term A + Q hvor A er de ydre kræfters rbejde på systemet

Læs mere

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul Potens- smmenhænge inkl. proportionle og omvendt proportionle vrible 010 Krsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse f hæftet "Eksponentielle smmenhænge, udgve ". Indhold 1. Hvd er en potenssmmenhæng?...1.

Læs mere

maskinen ud, og kontroller komponenterne Tromle (inklusive standard toner)

maskinen ud, og kontroller komponenterne Tromle (inklusive standard toner) Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-8085DN Før du tger mskinen i rug, skl du læse din Hurtig instlltionsvejledning for t få oplysninger om korrekt opsætning og instlltion. Hvis du vil læse din Hurtig

Læs mere

Aarhus Universitet - Laboratoriekompleks - inano Center

Aarhus Universitet - Laboratoriekompleks - inano Center Arhus Universitet, Lortoriekompleks inno Center Skitseprojekt. 16. septemer 2010 Beskrivelse se fde udsnit nord Udsmykningen indeftter: 2 stk. udsmykkede glsprtier á 2 x 12,62 x 4,40 m. 3 stk. emlede srør

Læs mere

IPA BESLAG TIL SCHÜCO ALU INSIDE NORDIC A/S J. PETERSENS BESLAGFABRIK JACOB PETERSENSVEJ 9, DK-9240 NIBE TEL: (+45) 98 35 15 00

IPA BESLAG TIL SCHÜCO ALU INSIDE NORDIC A/S J. PETERSENS BESLAGFABRIK JACOB PETERSENSVEJ 9, DK-9240 NIBE TEL: (+45) 98 35 15 00 IP BESLG TIL SCHÜCO LU INSIDE NORDIC 2015 /S J. PETERSENS BESLGFBRIK JCOB PETERSENSVEJ 9, DK-9240 NIBE TEL: (+45) 98 35 15 00 3 BESLG TIL SCHÜCO LU INSIDE NORDIC Indholdsfortegnelse SIDE SCHÜCO LU INSIDE

Læs mere

Brændstoftanke (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Brændstoftanke (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om ord! Korrekt pleje og vedligeholdelse er en vigtig etingelse for, t Mercury-produktet fungerer med mksiml ydeevne og på mest effektive og økonomiske vis. Det medfølgende ejerregistreringskort

Læs mere

IPA BESLAG TIL 16 X 9 MM SPOR A/S J. PETERSENS BESLAGFABRIK JACOB PETERSENSVEJ 9, DK-9240 NIBE TEL: (+45) 98 35 15 00

IPA BESLAG TIL 16 X 9 MM SPOR A/S J. PETERSENS BESLAGFABRIK JACOB PETERSENSVEJ 9, DK-9240 NIBE TEL: (+45) 98 35 15 00 IP ESLG TIL 16 X 9 MM SPOR 2014 /S J. PETERSENS ESLGFRIK JCO PETERSENSVEJ 9, DK-9240 NIE TEL: (+45) 98 35 15 00 3 ESLG TIL 16 X 9 SPOR Indholdsfortegnelse SIDE Træprofi l 4 Forslag - ntal Hængsler 5 Forslag

Læs mere

CONLIT. Brandsikring af ventilationskanaler

CONLIT. Brandsikring af ventilationskanaler MARTS 01 ROCKWOOL DANMARK CONLIT Brndsikring f ventiltionsknler Monteringsvejledning for brndsikring iht. DS8,. udgve, 011 - smt lukninger med CONLIT Brndskot, EI0 (BS0) Runde knler - brndsikret med CONLIT

Læs mere

Matematik B-A. Trigonometri og Geometri. Niels Junge

Matematik B-A. Trigonometri og Geometri. Niels Junge Mtemtik B-A Trigonometri og Geometri Niels Junge Indholdsfortegnelse Indledning...3 Trigonometri...3 Sinusreltionen:...6 Cosinusreltionen...7 Dobbeltydighed...7 Smmendrg...8 Retvinklede treknter...8 Ikke

Læs mere

Plantehoteller 1 Resultater og konklusioner

Plantehoteller 1 Resultater og konklusioner Plntehoteller 1 Resultter og konklusioner Hvid mrguerit 1. Umiddelrt efter kølelgring i op til 14 dge vr den ydre kvlitet ikke redueret 2. Mistede holdrhed llerede efter 7 dges kølelgring ved 4ºC og lv

Læs mere

Trigonometri. Matematik A niveau

Trigonometri. Matematik A niveau Trigonometri Mtemtik A niveu Arhus Teh EUX Niels Junge Trigonometri Sinus Cosinus Tngens Her er definitionen for Cosinus Sinus og Tngens Mn kn sige t osinus er den projierede på x-ksen og sinus er den

Læs mere

Uden sidestykke. Nu er rengøring endnu nemmere og hurtig.

Uden sidestykke. Nu er rengøring endnu nemmere og hurtig. DK Uden sidestykke Nu er rengøring endnu nemmere og hurtig PRATICO er en helt ny løsning, når det gælder boligrengøring og et fntstisk supplement til TUBO centrlstøvsugersystemet, som gør rengøring endnu

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

Lamina. stærk, farverig facadeplade med format. Facader. Altanbrystninger. Trappegelænder. Brystninger. Væg- og dørbeklædning. Sandwichelementer 1:1

Lamina. stærk, farverig facadeplade med format. Facader. Altanbrystninger. Trappegelænder. Brystninger. Væg- og dørbeklædning. Sandwichelementer 1:1 Juni 2008 2.312 DK Lmin stærk, frverig fcdeplde med formt Fcder Altnbrystninger Trppegelænder Brystninger Væg- og dørbeklædning Sndwichelementer Lmin er en højtrykslmintplde. Specielt velegnet til områder

Læs mere

3. Vilkårlige trekanter

3. Vilkårlige trekanter 3. Vilkårlige treknter 3. Vilkårlige treknter I dette fsnit vil vi beskæftige os med treknter, der ikke nødvendigvis er retvinklede. De formler, der er omtlt i fsnittet om retvinklede treknter, kn ikke

Læs mere

Hjørnesamlinger på køkkenbordplader. 90 cm. Nr A Beskrivelse. B Bordpladearrangement

Hjørnesamlinger på køkkenbordplader. 90 cm. Nr A Beskrivelse. B Bordpladearrangement Nr. 534 Hjørnesmlinger på køkkenordplder med en redde på 90 cm A Beskrivelse 90 grders hjørnesmlinger på køkkenordplder fremstilles hurtigt og nemt med fræseskelonen APS 900 og en Festool overfræser, f.

Læs mere

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise Amico K38-Gota Knækarms markise Tjekliste 1 Gennemgå din følgeseddel og tjek om alt er korrekt, samt alle dele er med. Hvis der er noget der ikke stemmer overens bedes du kontakte os. Værktøj 2 Værktøjet

Læs mere

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejeog med eksempler Lyngy Tekniske Gymnsium Introduktion Lyngy Tekniske Gymnsium, HTX, hr i smrejde med Udviklingslortoriet for pædgogisk og didktisk prksis

Læs mere

Matematikkens sprog INTRO

Matematikkens sprog INTRO Mtemtikkens sprog Mtemtik hr sit eget sprog, der består f tl og symboler fx regnetegn, brøkstreger bogstver og prenteser På mnge måder er det ret prktisk - det giver fx korte måder t skrive formler på.

Læs mere

A/S J. PETERSENS BESLAGFABRIK SYSTEMBESLAG

A/S J. PETERSENS BESLAGFABRIK SYSTEMBESLAG /S J. PETERSENS ESLGFRIK SYSTEMESLG - grundlagt 189 - /S J. PETERSENS ESLGFRIK FORSLG TIL TRÆPROFILER ESLG FOR SIDEHÆNGTE OG SIDESTYREDE VINDUER OG DØRE ESLG FOR TOPHÆNGTE OG TOPSTYREDE VINDUER SIKRINGSESLG

Læs mere

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Oversigt over forskellige tper f funktioner Omvendt proportionlitet og hperler.grdsfunktioner og prler Eksponentilfunktioner Potensfunktioner Lektion 7s Side

Læs mere

Hjørnesamlinger på køkkenbordplader. 60 cm. Nr A Beskrivelse. B Bordpladearrangement

Hjørnesamlinger på køkkenbordplader. 60 cm. Nr A Beskrivelse. B Bordpladearrangement Nr. 529 Hjørnesmlinger på køkkenordplder med en redde på 60 cm A Beskrivelse 90 grders hjørnesmlinger på køkkenordplder fremstilles hurtigt og nemt med fræseskelonen APS 900 og en Festool overfræser, f.

Læs mere

Kortfattet vejledning Gallery 100

Kortfattet vejledning Gallery 100 Kortfttet vejlening Gllery 100 75517500 04.01 OFF ON Beskrivelse f ispenserens komponenter Venstre ør Låg til ingreienseholer Ingreienseholer Sikkerheskontkt Sipleholer Uløstu Grumseholer Kneholer (= rist

Læs mere

VIESMANN. VITOPLEX 100-LS Lavtryksdampkedel Dampydelse 0,26 til 2,2 t/h Nominel varmeydelse 170 til 1450 kw. Datablad. VITOPLEX 100-LS Type SXD

VIESMANN. VITOPLEX 100-LS Lavtryksdampkedel Dampydelse 0,26 til 2,2 t/h Nominel varmeydelse 170 til 1450 kw. Datablad. VITOPLEX 100-LS Type SXD VIESMANN VITOPLEX 100-LS Lvtryksdmpkedel Dmpydelse 0,26 til 2,2 t/h Nominel vrmeydelse 170 til 1450 kw Dtbld Best.nr.: se prislisten, priser oplyses på forespørgsel VITOPLEX 100-LS Type SXD Olie-/gs-tretrækskedel

Læs mere

Projekt 10.3 Terningens fordobling

Projekt 10.3 Terningens fordobling Hvd er mtemtik? C, i-og Projekt 0.3 Terningens fordoling Elementerne indeholder, hvd mn kn deduere sig til og konstruere ud fr de få givne ksiomer. Mn kn derfor i en vis forstnd sige, t l den viden, der

Læs mere

Kort om Potenssammenhænge

Kort om Potenssammenhænge Øvelser til hæftet Kort om Potenssmmenhænge 2011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder bl.. mnge småspørgsmål der gør det nemmere for elever t rbejde effektivt på t få kendskb til emnet. Indhold 1. Ligning

Læs mere

Lindab Topline - tagstensprofil 1079.05. Montageanvisning. for nybyggeri og renovering

Lindab Topline - tagstensprofil 1079.05. Montageanvisning. for nybyggeri og renovering 1079.05 L ind To p li n e P ro j e k t e r i n g s - o g mont ge nvi sni ng Lind Topline - tgstensprofil Montgenvisning for nyyggeri og renovering August 01 Lind Topline - Produkt Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Medfølgende blækpatroner. Strømkabel Brugere i Danmark Brugere i Finland, Norge og Sverige Det påmonterede stik er et jordforbundet trebensstik.

Medfølgende blækpatroner. Strømkabel Brugere i Danmark Brugere i Finland, Norge og Sverige Det påmonterede stik er et jordforbundet trebensstik. Hurtig instlltionsvejledning Strt her MFC-J470DW Læs Produktsikkerhedsguiden, før du konfigurerer din mskine. Læs derefter denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion. ADVARSEL

Læs mere

50mm. 1x A B. a b c. 4 b

50mm. 1x A B. a b c. 4 b 50mm 4x x A B x C x D 4 5 6 7 8 9 0 4 B D 5 A B 45 o 4 45 o 5 6 SIKKERHEDSREGLER Læs disse sikkerhedsnvisninger før pprtet tges i rug. Opevr dem i nærheden til senere referene. Disse nvisninger og selve

Læs mere

Bogstavregning. for gymnasiet og hf Karsten Juul. a a

Bogstavregning. for gymnasiet og hf Karsten Juul. a a Bogstvregning for gymnsiet og hf 010 Krsten Juul Til eleven Brug lynt og viskelæder når du skriver og tegner i hæftet, så du får et hæfte der er egenet til jævnligt t slå op i under dit videre rejde med

Læs mere

Tolkningsrapport. Ella Explorer. October 15, 2008 FORTROLIGT

Tolkningsrapport. Ella Explorer. October 15, 2008 FORTROLIGT Tolkningsrpport Ell Explorer Otoer 1, 2 FORTROLIGT Tolkningsrpport Ell Explorer Introduktion Otoer 1, 2 Introduktion Anvendelse Denne rpport må udelukkende tolkes f kvlifierede rugere under overholdelse

Læs mere

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND. Cross Boule

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND. Cross Boule DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND Cross Boule 1 Forord Cross Boule når som helst og hvor som helst Dnsk Arejder Idrætsforund er glde for t kunne præsentere Cross Boule - et oldspil, hvor lle kn være med. Spillet

Læs mere

Mattip om. Vinkler 2. Tilhørende kopier: Vinkler 2-3. Du skal lære om: Polygoner. Ligesidede trekanter. Gradtal og vinkelsum

Mattip om. Vinkler 2. Tilhørende kopier: Vinkler 2-3. Du skal lære om: Polygoner. Ligesidede trekanter. Gradtal og vinkelsum Mttip om Vinkler 2 Du skl lære om: Polygoner Kn ikke Kn næsten Kn Ligesidede treknter Grdtl og vinkelsum Ligeenede og retvinklede treknter At forlænge en linje i en treknt Tilhørende kopier: Vinkler 2-3

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi 2 En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Energy Efficiency Energieffektivitet hndler ikke kun

Læs mere

Medfølgende blækpatroner. Produktsikkerhedsguide Cd-rom* Strømkabel

Medfølgende blækpatroner. Produktsikkerhedsguide Cd-rom* Strømkabel Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-J132W Læs Produktsikkerhedsguiden, før du konfigurerer din mskine. Læs derefter denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion. ADVARSEL

Læs mere

1,0. sin(60º) 1,0 cos(60º) I stedet for cosinus til 60º og sinus til 60º skriver man cos(60º) og sin(60º).

1,0. sin(60º) 1,0 cos(60º) I stedet for cosinus til 60º og sinus til 60º skriver man cos(60º) og sin(60º). Mtemtik på VU Eksempler til niveu F, E og D Til lle vinkler hører der to tl, som kldes osinus og sinus. Mn finder sinus og osinus ved først t tegne vinklen i et koordint-system som vist til venstre. Derefter

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi Stort energi- og stndby forbrug? En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Sluk for det hele......

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Hvad ved du om mobning?

Hvad ved du om mobning? TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSANVISNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSANVISNING INSTALLATIONS- OG BRUGSANVISNING Sunovn 74-45-78 74-60-78 74-80-78 74-90-78 9 7 8 4 5 6. Krns. Kolingsur. Termostt 4. Temperturegrænsers genindkolingsknp 5. Kolingsox 6. Vægeslg 7. Skruer til kolingsoxens

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk. Erik Vestergaard, 2009.

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk. Erik Vestergaard, 2009. Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Erik Vestergrd, 009. Billeder: Forside: Collge f billeder: istock.com/titoslck istock.com/yuri Desuden egne fotos og illustrtioner Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk

Læs mere

Installatørvejledning

Installatørvejledning Instlltørvejledning Dikin Altherm jordvrmepumpe Instlltørvejledning Dikin Altherm jordvrmepumpe Dnsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhedsfornstltninger 3 1.1 Om dokumenttionen...

Læs mere

Arbejds- og montagevejledning

Arbejds- og montagevejledning BRANDSIKRING Arbejds- og montgevejledning ROCKWOOL CONLIT Brndsikringssystem Tk fordi du vlgte ROCKWOOL CONLIT Brndsikringssystem. For t opnå det bedste resultt skl du følge retningslinierne i denne vejledning.

Læs mere

Start her. Hurtig installationsvejledning. maskinen ud, og kontroller delene DCP-9015CDW DCP-9020CDW

Start her. Hurtig installationsvejledning. maskinen ud, og kontroller delene DCP-9015CDW DCP-9020CDW Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-9015CDW DCP-9020CDW Læs Produktsikkerhedsguide først, læs derefter denne Hurtig instlltionsvejledning for den korrekte opsætningsog instlltionsproedure. For t

Læs mere

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul Integrlregning del ( ( 6 Krsten Juul Indhold 6 Uestemt integrl8 6 Sætning om eksistens stmunktioner 8 6 Oplæg til "regneregler or integrl"8 6 Regneregler or uestemt integrl 9 68 Foreredelse til "integrtion

Læs mere

ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS. Hesteejendom med nyere hestestald og 20 ha jord!

ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS. Hesteejendom med nyere hestestald og 20 ha jord! LYSTEJENDOM ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS Hesteejendom med nyere hestestld og 20 h jord! For sælger Hos Thoms Risger A/S ved vi godt, t boliger er mere end blot mursten og kvdrtmeter. Vi ved, t boliger

Læs mere

Vådrumsvægge. Knauf Danogips letbygningsteknik, med flere forskellige pladeprodukter, muliggør sikre og gode løsninger til vådrum.

Vådrumsvægge. Knauf Danogips letbygningsteknik, med flere forskellige pladeprodukter, muliggør sikre og gode løsninger til vådrum. Inervægge / Funktionsvægge Vårumsvægge Knuf Dnogips letygningsteknik, me flere forskellige pleproukter, muliggør sikre og goe løsninger til vårum. Gulve og vægge skl uføres, så e kn mostå især e fugtmæssige,

Læs mere

VEJLEDNING BULLETIN. Olieudslip ved luftkompressorens endedæksel. Berørte modeller: Bekendtgørelse til ejer. Påhængsmotorer på lager hos forhandlere

VEJLEDNING BULLETIN. Olieudslip ved luftkompressorens endedæksel. Berørte modeller: Bekendtgørelse til ejer. Påhængsmotorer på lager hos forhandlere VEJLEDNING BULLETIN Nr. 2000-07 Rundsendes til: Slgschef Regnskbsfd. Servicechef Tekniker Reservedelschef Olieudslip ved luftkompressorens endedæksel Berørte modeller: Bekendtgørelse til ejer MERCURY/MARINER

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1 for udrejdelse f dokumenttion til rug for registrering efter ilg 8 i registreringsekendtgørelsen 1 Af nedenstående skemer fremgår, hvilke oplysninger Plntedirektortet hr rug for ved vurdering f, om virksomheden

Læs mere

VVS-entreprisen Kapitel : 4.1 Bygningsdelsbeskrivelse - Kølevand Side : 1/6 Indholdsfortegnelse Dato : 10.10.2013 Rev. :

VVS-entreprisen Kapitel : 4.1 Bygningsdelsbeskrivelse - Kølevand Side : 1/6 Indholdsfortegnelse Dato : 10.10.2013 Rev. : Bygningsdelsbeskrivelse - Kølevnd Side : 1/6 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse (55)1 Bygningsdelsbeskrivelse for kølevnd... 2 Omfng og loklisering... 2 Tegningshenvisning... 2 Tilstødende bygningsdele...

Læs mere

Linjer på skift. Figurer. Format 5. Nr. 15. a a Tegn AB, BC, AE, CD og CF, GH, GI. b Tegn de to parallelle linjestykker, der kan tegnes til GH.

Linjer på skift. Figurer. Format 5. Nr. 15. a a Tegn AB, BC, AE, CD og CF, GH, GI. b Tegn de to parallelle linjestykker, der kan tegnes til GH. Linjer på skift Nr. 15 Tegn B, BC, E, CD og CF, GH, GI. Tegn de to prllelle linjestykker, der kn tegnes til GH. c Hvd hedder de to linjestykker? d Tegn det vinkelrette linjestykke til GH, der endnu ikke

Læs mere

Lektion 6 Bogstavregning

Lektion 6 Bogstavregning Lektion Bogstvregning Formler... Reduktion... Ligninger... Lektion Side 1 Formler En formel er en slgs regne-opskrift, hvor mn med bogstver viser, hvorledes noget skl regnes ud. F.eks. formler til beregning

Læs mere

Pointen med Integration

Pointen med Integration Pointen med Integrtion Frnk Nsser 20. pril 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun nvendes til undervisning i klsser som bonnerer på MtBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk: Dette er en

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 17

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 17 Mtemtisk modellering og numeriske metoder Lektion 1 Morten Grud Rsmussen 8. november, 1 1 Numerisk integrtion og differentition [Bogens fsnit 19. side 84] 1.1 Grundlæggende om numerisk integrtion Vi vil

Læs mere

Pust og sug Design og konstruktion af et apparat til at måle udåndingsvolumen Biomedicinsk teknologi

Pust og sug Design og konstruktion af et apparat til at måle udåndingsvolumen Biomedicinsk teknologi Pust og sug Design og konstruktion f et pprt til t måle udåndingsvolumen Biomedicinsk teknologi Ingeniørens udfordring Elevæfte Menneskekroppen, Åndedrætssystemet 1 Pust og sug Ingeniørens udfordring At

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Specifikationer for arbejdsvogn Bevægelsesområde Vertikalt justeringsområde: 508mm (20 ) 888-SV-21DN-00 udg. C

Specifikationer for arbejdsvogn Bevægelsesområde Vertikalt justeringsområde: 508mm (20 ) 888-SV-21DN-00 udg. C Funktioner- SV-9007 Stndrør Rum til ærr computer 3 Arejdsflde Opevringsområde for et () lithium Ion-tteri Vipr tsttuskke og håndledsstøtte Højre/venstre muskke og holder 7 Kelholder 8 Løfteremse til stndrør

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne M-1700-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 1700 brusedør. Læs venligst

Læs mere

Tlf.: (+45) 98 35 15 00 - Fax (+45) 98 35 22 00 salg@ipabeslag.dk - www.ipabeslag.dk BESTILLINGSNR. MATR. C IPA NR. STÅL BESTILLINGSNR. MATR. IPA NR.

Tlf.: (+45) 98 35 15 00 - Fax (+45) 98 35 22 00 salg@ipabeslag.dk - www.ipabeslag.dk BESTILLINGSNR. MATR. C IPA NR. STÅL BESTILLINGSNR. MATR. IPA NR. ESLG 4-1 RENDEJERN ULTR KORT PLSTMO IP NR. MTR. UDEN SPEIFIKTION MM MM MM MTERILE MM ETEGNELSE VÆGT. KG / STK. 41102-07 41102 1 0 87 1 102 46 115,5 25 X 4 10" 4,5 0,22 41104 1 0 87 1 120 46 123 25 X 4

Læs mere

AIRCONDITIONANLÆG Til almindelig brug

AIRCONDITIONANLÆG Til almindelig brug OWNER S MANUAL BRUGERVEJLEDNING AIRCONDITIONANLÆG Til lmindelig brug (SPLIT TYPE) DANSK DN Indendørs enhed RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Læs mere

Installation af ventilsæt TBVL GOLD/COMPACT

Installation af ventilsæt TBVL GOLD/COMPACT Instlltion f ventilsæt TBVL GOLD/COMPACT. Generelt Ventilsæt TBVL er en styring f vrmeflde/køleflde og består f ()-vejsventil, motor, tilslutningskbel med lynkobling, frostvgtføler (f typen dykføler) og

Læs mere

1. Honningpriser. Skemaet viser vregt og priser pi dansk og udenlandsk honning. Dansk honning

1. Honningpriser. Skemaet viser vregt og priser pi dansk og udenlandsk honning. Dansk honning , i 1. Honningpriser Skemet viser vregt og priser pi dnsk og udenlndsk honning. o Hvor stor er prisen i lt for 2 brgre lynghonning og 3 bregre okologisk honning. o Hvor stor er forskellen i pris pi den

Læs mere

maskinen ud og kontroller alle de medfølgende dele

maskinen ud og kontroller alle de medfølgende dele Hurtig instlltionsvejledning Strt her HL-2135W / (Kun EU) HL-2270DW Før du første gng tger denne mskine i rug, skl du læse denne Hurtig instlltionsvejledning, så du kn opsætte og instllere din mskine.

Læs mere

Bilag 1. Frafaldsanalyse elever. Generelle oplysninger:

Bilag 1. Frafaldsanalyse elever. Generelle oplysninger: Bilg Frfldsnlyse elever Generelle oplysninger: Skole Frekvens AMU Center Århus Dnsk Center Jordrugsuddnnelse Den Jyske Hndværkerskole Djurslnd ES ES Års Esjerg TS EUC Midt EUC SYD Frederici-Middelfrt TS

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6 AMICO K 40 Knækarms markise Side 1 ud af 6 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres af en autoriseret

Læs mere

Krumningsradius & superellipsen

Krumningsradius & superellipsen Krumningsrdius & suerellisen Side /5 Steen Toft Jørgensen Krumningsrdius & suerellisen Formålet med dette mini-rojekt er t erhverve mtemtisk viden om krumningsrdius f en kurve og nvende denne viden å det

Læs mere

Tak fordi du valgte et Brother-produkt. Dit Brother-produkt er udviklet og fremstillet efter de højeste standarder til at levere pålidelig ydelse.

Tak fordi du valgte et Brother-produkt. Dit Brother-produkt er udviklet og fremstillet efter de højeste standarder til at levere pålidelig ydelse. Hurtig instlltionsvejledning Strt her HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Tk fordi du vlgte et Brother-produkt. Dit Brother-produkt er udviklet og fremstillet efter de højeste stndrder til t

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering skal vejledningen

Læs mere

Funktioner. 888-SV-21MN-00 udg. C - SV21-91008

Funktioner. 888-SV-21MN-00 udg. C - SV21-91008 Funktioner - SV-9008 Stndrør Rum til ærr computer 3 Arejdsflde Elektronisk skuffe med utomtisk lås 5 Vipr tsttuskke og håndledsstøtte 6 Højre/venstre muskke og holder 7 Kelholder 8 Løfteremse til stndrør

Læs mere

Tlf.: 96 17 02 02 info@artof.dk www.artof.dk

Tlf.: 96 17 02 02 info@artof.dk www.artof.dk Vielsesringe Designer og guldsmed Jn Jørgensen Det rå mod det løde, det vrme mod det kolde - og den smukke løende forndring når tingene lndes. Det er ofte mest tydeligt, der hvor hvet møder lndet - og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Velkommen. Vigtige oplysninger vedrørende brugen af vejledningen. Ansvarsfraskrivelse. Ophavsret

Indholdsfortegnelse. Velkommen. Vigtige oplysninger vedrørende brugen af vejledningen. Ansvarsfraskrivelse. Ophavsret Brugsnvisning 00 Velkommen Tk, fordi du hr nskffet dig denne Mio. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du begynder t bruge Mio. Opbevr vejledningen på et sikkert sted og brug den som første reference.

Læs mere

PROGRAMKATALOG. RULL-PROJEKT I OMRÅDE Skanderborgvej. Ny institution på Vestermarken. Sommer 2013 13.06.2013

PROGRAMKATALOG. RULL-PROJEKT I OMRÅDE Skanderborgvej. Ny institution på Vestermarken. Sommer 2013 13.06.2013 PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT I OMRÅDE Sknderborgvej Ny institution på Vestermrken Sommer 2013 136.2013 PROGRAMKATALOG Indhold Byrådsbeslutning...3 Arhus Kommunes Pædgogiske Rmmesætning...4 De 6 tænketnksprincipper...

Læs mere

Tlf.: 96 17 02 02 info@artof.dk www.artof.dk

Tlf.: 96 17 02 02 info@artof.dk www.artof.dk Vielsesringe Designer og guldsmed Jn Jørgensen Siden 1995 hr Jn Jørgensen hft egen virksomhed, hvor nturen i det rske og åne Nordjyllnd hr givet inspirtion til det meste f designet. Smykker i de ædleste

Læs mere

brandbeskyttelse af stålkonstruktioner

brandbeskyttelse af stålkonstruktioner WINDSHIELD C6Si6O (O H) TE CA LI PERFORMANCE ING TH E CH AT ET rndeskyttelse f stålkonstruktioner WET ROOM NO UL HVAC SI COMPARTMENTATION UM STRUCTURAL CALCI 06-0 LO ST GY B EHIND BE IN S promt sikrer

Læs mere

Matematik. Kompendium i faget. Tømrerafdelingen. 1. Hovedforløb. a 2 = b 2 + c 2 2 b c cos A. cos A = b 2 + c 2 - a 2 2 b c

Matematik. Kompendium i faget. Tømrerafdelingen. 1. Hovedforløb. a 2 = b 2 + c 2 2 b c cos A. cos A = b 2 + c 2 - a 2 2 b c Kompendium i fget Mtemtik Tømrerfdelingen 1. Hovedforlø. Trigonometri nvendes til eregning f snd længde og snd vinkel i profiler. Sinus Cosinus Tngens 2 2 + 2 2 os A os A 2 + 2-2 2 Svendorg Erhvervsskole

Læs mere