Ved at klikke med venstre musetast på sidenumret udfor overskriften springes der direkte til teksten.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ved at klikke med venstre musetast på sidenumret udfor overskriften springes der direkte til teksten."

Transkript

1 Ved at klikke med venstre musetast på sidenumret udfor overskriften springes der direkte til teksten. 1. FORORD GENEREL MEDARBEJDERINFORMATION... 5 ADGANGSFORHOLD TIL ARBEJDSPLADSEN... 5 ADOPTION... 5 ADRESSEÆNDRING... 5 AFLÅSNING...5 AFSKEDIGELSESPROCEDURE... 5 AFSPADSERINGSREGLER... 6 ALKOHOLPOLITIK... 6 ANSÆTTELSESBREV... 6 ANSÆTTELSESPROCEDURE... 6 ANSÆTTELSE/OPHØR... 6 ARBEJDSMARKEDSBIDRAG... 6 ARBEJDSSKADE... 6 ARBEJDSTID... 6 ARBEJDSTØJ... 6 ATP - ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGS PENSION... 6 BARNS SYGDOM... 7 BARSELSORLOV... 7 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 7 BEGRAVELSE... 7 BEKLÆDNING... 7 BEREDSKABSKOMMISSION... 8 BIBESKÆFTIGELSE... 8 BIBLIOTEK - UDLÅN AF BØGER MM BILER BROBIZZ... 8 BILER - LÅN TIL TJENESTEKØRSEL...8 BLODDONORER... 8 BRANDVÆSEN... 9 BRYLLUP...9 BUSKØRSEL... 9 CIVILT BEREDSKAB CYKELPARKERING DELTIDSBESKÆFTIGELSE DIÆTER/FRAVÆRSGODTGØRELSE EDB-BRUG "GODE RÅD VED ANVENDELSE AF PC EREN" EKSKURSION ELEKTRONISK BLANKETSYSTEM - NETBLANKET ELEVER/LÆRLINGE EVAKUERING AF RÅDHUSET VED BRAND, BOMBETRUSSEL M.V FAGFORENINGER FALCKABONNEMENT FALCK HEALTHCARE FASTE FRIDAGE FERIE FERIEHUSE FERIEKORT FORBINDINGSKASSE FOREBYGGELSE AF ARBEJDSSKADER MOTION FORSIKRINGER...15 FORSIKRINGER - REJSEFORSIKRINGER FORVALTNINGSLOVEN...15 FLEKS - RÅDHUSANSATTE...16 FROKOST FØDSELSDAGE GAVER - ANSATTES ADGANG TIL AT MODTAGE GAVER OG ARV FRA BORGERE

2 GAVEREGULATIV UDDRAG GLEMTE TING GODE IDEER ER PENGE VÆRD GRUPPELIVSFORSIKRING GRUPPEUDVIKLINGSSAMTALER INDKØB INHABILITET INTERNET INTERNET - MAILDICIPLIN INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE JOBROTATION - FRIVILLIG...19 JUBILÆUM KANTINE KATASTROFE KUNSTFORENINGEN ISHØJ RÅDHUS: K.I.R KURSUSBASEN LIGESTILLINGSPOLITIK LOMMEPENGE LUKKEDAGE LÆGEBESØG...20 LØNUDBETALING LØNPOLITIK LØNSAMTALER MED - UDVALG MISBRUG MØDEDELTAGELSE - YTRINGSFRIHED MØDELOKALER NETVÆRKSPERSONER NØGLER OFFENTLIGHEDSLOV OMKLÆDNINGSRUM OMSORGSDAGE OPSIGELSE...21 ORLOV OVERARBEJDE PARKERING POST - EKSTERNE ARBEJDSPLADSER POST - RÅDHUS PRESSE, TV, RADIO PSYKOLOGHJÆLP RENGØRING RYGEPOLITIK RÅDHUSET - VEDLIGEHOLDELSE/REPARATION SENIORPOLITIK SIKKERHEDSORGANISATIONEN SKÆRMBRILLER SOMMERHUS STILLINGSOPSLAG SVARFRISTER - SERVICEMÅL SYGDOM SYGEFRAVÆR SYGEFRAVÆRSSTATISTIK TANDLÆGEBESØG TAVSHEDSPLIGT TAXA-KØRSEL TELEFONBOG TELEFONER...25 TILLIDSREPRÆSENTANTER TILSKADEKOMST TILTALEFORM TJENESTEFRIHED I SÆRLIG ANLEDNING TOLK TRUSLER

3 TV-ISHØJ (KOMMUNIKATIONSCENTRET) TYVERIALARM UDDANNELSE UDVIKLINGS- OG LØNSAMTALER...27 ULYKKESTILFÆLDE VENSKABSBYER...27 VOLD VÆRNEPLIGT/SESSION YTRINGSFRIHED udgave Revideret marts

4 1. Forord Ishøj ung, grøn og levende Ishøj Kommune er opbygget siden starten af 1970 erne. Dengang var Ishøj et lille lokalsamfund med indbyggere. I dag er Ishøj Kommune ramme for menneskers dagligdag. Kommunens udvikling er sket med baggrund i Køge Bugt Loven fra 17. maj Kommunen er udbygget med boliger, hvoraf ca. halvdelen er ejerboliger og halvdelen er almene udlejningsboliger. Boliger, skoler, børneinstitutioner, fritidstilbud og service er koncentreret i den østlige del af kommunen blandt andet for at skabe nem adgang til Strandparkens natur og fritidsaktiviteter. Mod vest er Ishøj Kommune præget af store grønne områder og de tre gamle landsbyer, hvor landsbymiljøet stadig er bevaret. Ishøj Kommune politiske og administrativ organisation Ishøj Kommune ledes af 19 medlemmer i Ishøj Byråd. Under Byrådet er der nedsat et Økonomi- og Planudvalg og fem fagudvalg: Teknik- og Bygningu dvalget, Klima- og Miljøudvalget Børne- og Undervisningsudvalget, Social- og Sundhedsudvalg og Kulturelt Udvalg. Fagområderne er delt op i centre, hvor medarbejderne inden for de rammer Ishøj Byråd fastlægger løser opgaverne i praksis. Langt de fleste af de ca medarbejdere ansat i Ishøj Kommune har deres job uden for Rådhuset. De passer børn i kommunens mange daginstitutioner, underviser i folkeskolen, passer de ældre på plejehjem og i eget hjem, servicerer kommunens borgere i svømmehallen, ved idrætsanlæg og i forbindelse med andre fritidstilbud og vedligeholder alle kommunens tekniske anlæg, veje og grønne områder samt sørger for forsyning med varme, vand, tv, og meget andet. Job i Ishøj giver mulighed for omstilling og udvikling Målet for det samlede arbejde i Ishøj Kommune er at udvikle en effektiv serviceorganisation for kommunens borgere. Derfor forventer Byrådet, at medarbejderne er motiverede for ændringer og nyskabelser. Lokalsamfundet ændrer sig hele tiden - gamle opgaver glider ud og nye skal løses. Det stiller krav til fleksibilitet og omstilling både i kommunen som helhed og hos den enkelte medarbejder. Ishøj Kommune indførte i 2004 værdibaseret ledelse med decentraliseret kompetence på de faglige, administrative og økonomiske områder for at sikre, at ansvaret for kvalitet og resultat i forhold til borgerne kom så tæt på den enkelte medarbejder som muligt. At arbejde i en organisation, hvor ledelsen består af folkevalgte, stiller særlige krav. Samtidig åbner det for dynamik og mulighed for spændende løsninger. De ansatte bliver stillet overfor store krav, men Byrådet giver også sine medarbejdere gode tilbud. Vi satser på at få kompetente og veluddannende medarbejdere. Kommunen tilbyder gode arbejdsforhold med brug af ny teknologi på alle områder. Vi lægger vægt på en tryg arbejdsplads og satser på en løbende ajourføring af medarbejdernes kvalifikationer gennem relevante uddannelsestilbud. For de medarbejdere, der ønsker det, er der gode karrieremuligheder; enten for at søge leder- eller specialiststillinger i kommunen eller med baggrund i den erfaring, der er opnået i Ishøj Kommune, at få tilsvarende job på andre arbejdspladser udenfor kommunen. Personalehåndbogen som informationsredskab Det er vigtigt, at alle medarbejdere har kendskab til Ishøj Kommunes organisation, udvalg og ansættelsesforhold, og bl.a. derfor har vi udarbejdet denne håndbog. Håndbogen er ment som et redskab for alle ansatte i Ishøj Kommune. Hensigten er, at den skal bruges som et opslagsværk i hverdagen, hvor der kan opstå spørgsmål af praktisk karakter om ansættelsesforholdet. Håndbogen skal kunne besvare nogle af de mest almindeligt forekommende spørgsmål. Der henvises i øvrigt til kommunens Uglen - hvor der bl.a. er personalepolitikker, sommerhusudlejning, oversigt over tillidsrepræsentanter mm. God vind med arbejdet! Ole Bjørstorp Borgmester 4

5 2. Generel medarbejderinformation Adgangsforhold til arbejdspladsen Alle fastansatte medarbejdere vil i forbindelse med ansættelsen få udleveret nøgle samt eventuel kode til alarm. Rådhuset På Rådhuset har de enkelte centre forskellig åbningstid, men minimum åbent: Åbningstider Mandag, tirsdag, onsdag kl Torsdag kl og igen fra kl Fredag kl Ved møder i centrene uden for åbningstiden kan man anmode de indkaldte om at henvende sig i Informationen på etage 2. Centret vil herfra blive kontaktet om mødedeltagernes ankomst. Forinden skal medarbejderen i Informationen lokal 7206 underrettes. Borgerservice/Informationen er bemandet i tidsrummet: Åbningstider/Borgerservice Mandag: Tirsdag: Onsdag: Lukket Torsdag: & Fredag: Adoption Med ganske få forskelle gælder de samme regler for orlov ved adoption, som ved barsel. Der henvises i til Rammeaftale mellem KL og KTO/SHK om Fravær af familiemæssige årsager. Adresseændring Ændring af navn, adresse og telefonnummer meddeles arbejdsstedet. Aflåsning Når man forlader arbejdspladsen skal man være opmærksom på, om alt lys og andre el-installationer herunder pc`ere og visse printere m.m. er slukket, om diverse værktøj er lagt på plads, samt om vinduer er lukket og om udgangsdøre er låst. Afskedigelsesprocedure Afskedigelser og opsigelser sker i henhold til gældende love og aftaler. Ved fratrædelse på grund af overgang til pension giver kommunen en gave. Se under gaveregulativet. Der henvises til regulativet på Uglen Personale HR - Personalepolitikker - Gaveregulativet. Byrådet har vedtaget en personalepolitik vedr. afskedigelser. Der henvises i øvrigt til Afskedigelse og procedure på Uglen Personale - HR - Personalepolitikker. 5

6 Afspadseringsregler Se i den overenskomst/aftale som dækker dit ansættelsesområde. Alkoholpolitik Se Misbrugspolitik. Ansættelsesbrev Alle med en ansættelsestid på mindst en måned og et ugentligt timetal på mindst 8 timer skal have et ansættelsesbrev fra Personale og Udvikling. Af brevet fremgår det, hvilken overenskomst/aftale du er ansat efter, og med hvilken løn og pension. Endvidere oplyses om pligten til at deltage i civilt beredskab. Ansættelsesprocedure Der er vedtaget en personalepolitik vedr. ansættelse. Der henvises til Ansættelsesproceduren på Uglen Personale - HR - Personalepolitikker. Det er for hvert enkelt ansættelsesområde aftalt, hvem der har ansættelseskompetencen, hvem der udarbejder stillingsopslag, indkalder til samtaler, ansættelsesudvalg mv. Der lægges vægt på, at ansættelser sker efter disse retningslinier, så alle ansættelsessager behandles ens, uanset hvilket job der er tale om. I udvælgelsen lægges der vægt på at få ansat de bedst kvalificerede til de ledige stillinger, således at det vedtagne serviceniveau overfor borgerne kan opretholdes. Ansættelse/ophør Ved ansættelse kan du aflevere dokumentation for ansættelse hos tidligere arbejdsgiver til Personale og Udvikling, hvis oplysningerne skal indgå i fastsættelse af lønindplaceringen. Ved ophør kan du ved henvendelse til Personale og Udvikling få dokumentation for dit ansættelsesforhold, hvor længe du har været ansat, hvilken stillingskategori du har haft og oplysning om timetal samt lønindplacering. Arbejdsmarkedsbidrag Alle lønmodtagere skal betale arbejdsmarkedsbidrag på 8 procent. Arbejdsmarkedsbidraget financierer: dagpengefond, aktiveringsfond og sygedagpengefond. Arbejdsskade Se tilskadekomst i tjenesten. Arbejdstid Af ansættelsesbrevet fremgår, hvor mange timer du er ansat. Arbejdstøj Der er forskellige regler om arbejdstøj. Af overenskomsten vil det fremgå, om du har krav på at få arbejdstøj eller få beklædningsgodtgørelse. Spørg din daglige leder eller din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl. ATP - Arbejdsmarkedets Tillægs Pension Alle ansatte mellem 16 og 65/67 år, som har mindst 37 timer pr. måned/18 timer pr. 14 dage, skal betale til ATP. Beløbet bliver trukket ved lønudbetalingen og størrelsen afhænger af, om man er i A- B- el. C-ordningen. De enkelte overenskomster/aftaler beskriver, hvilken ordning du er med i. 6

7 Barns sygdom Alle medarbejdere, herunder timelønnede medarbejdere, har ifølge deres overenskomst/aftale ret til hel eller delvis tjenestefrihed på barns 1. og 2. sygedag. Følgende betingelser skal være opfyldt: Barnet er under 18 år og har ophold hos den ansatte. Fravær er nødvendigt af hensyn til barnet. Friheden er forenelig med forholdene på arbejdspladsen. Ved bevilling af frihed indgår en afvejning af barnets alder og sygdommens karakter. Reglerne om frihed på barns 1. og 2. sygedag for overenskomstansatte fremgår af overenskomsterne. Den 2. sygedag er den kalenderdag, der ligger i umiddelbar forlængelse af 1. sygedag, uanset om det er en arbejdsdag eller en fridag. Den 1. og 2. sygedag kan holdes uafhængigt af hinanden, dvs. at en ansat kan holde fri på barnets 2. sygedag, selv om den pågældende ikke har holdt fri på barnets 1. sygedag. Forældre kan derfor også dele de to dage imellem sig, sådan at den ene af forældrene holder fri den 1. dag, og den anden holder fri den 2. dag. Hovedformålet med friheden er at finde pasning til barnet. Friheden regnes ikke som sygefravær og registreres derfor særskilt. Under tjenestefriheden på barnets 1. og 2. sygedag har den ansatte ret til løn. Ved misbrug kan den ansatte få inddraget adgangen til pasning af sygt barn. Barselsorlov På Uglen Personale HR - Personalepolitikker - Sygelønsregulativet, kan du læse mere om reglerne for barselsorlov. Befordringsgodtgørelse Ved godkendt brug af egen bil i kommunens tjeneste får du godtgørelse svarende til statens takster. Der er to takster - der henvises til afsnit om diæter/fraværsgodtgørelse. I blanketsystemet findes blanketten Befordringsgodtgørelse nr. PL 980. Blanketten udfyldes af medarbejderen med oplysninger om kørslen. Blanketten sendes til nærmeste daglige leder. Lederens attestation af, at kørslen har foregået efter godkendte regler, sker ved videresendelse til Personale og Udvikling. Beløbet indsættes på baggrund af denne på din lønkonto. Begravelse Se Tjenestefri i særlig anledning. Beklædning De lokale MED-udvalg/Personalemøder med MED-status træffer selv aftale om, hvilke beklædningsregler der gælder for det enkelte center/driftssted. 7

8 Ved fastlæggelse af reglerne for beklædning skal de enkelte samarbejdsudvalg sikre sig, at der tages hensyn til, at kommunen bliver præsenteret på en passende måde i forhold til borgerne og andre samarbejdspartnere. Beredskabskommission Se Brandvæsen. Bibeskæftigelse En medarbejder må påtage sig bibeskæftigelse, hvis det kan forenes med stillingen. I Ishøj Kommunes tjeneste kan man sammenlagt højst være ansat 37 timer ugentligt i alt. Tvivlsspørgsmål skal forelægges Personale og Udvikling. Bibliotek - Udlån af bøger mm. Ishøj Kommunes Bibliotek ligger i Ishøj Bycenter. Ishøj Bibliotek varetager biblioteksbetjeningen for børn og voksne i Ishøj Kommune. Alle også ansatte der ikke bor i Ishøj Kommune - kan benytte sig af bibliotekets tilbud. Det er gratis at låne bøger, musik og andre biblioteksmaterialer. Man bruger sit sygesikringsbevis som lånerkort. Indmeldelse kan kun ske ved personligt fremmøde og medbringende et gyldigt sygesikringsbevis. Ishøj Bibliotek Store Torv Ishøj Tlf Åbningstid: Mandag - torsdag: kl Fredag: kl Lørdag: kl Biler Brobizz I forbindelse med tjenstlig kørsel til Fyn, Jylland eller Sverige er der mulighed for at låne en brobizz til broen. Henvendelse om lån sker til Rådhusets betjentstue. Biler - Lån til tjenestekørsel Når ansatte skal på kursus eller til møde udenfor rådhuset, refunderes der som hovedregel bus/togkort. Ved enkelte lejligheder er det også muligt at benytte taxaboner. Desuden har kommunen to tjenestebiler, som kan lånes til tjenestebrug efter nærmere aftale med Rådhusets betjentstue. Bloddonorer Bloddonorerne Storkøbenhavn kommer ca. fire gange årligt til Ishøj. Tapningen foregår i Kulturcafeen, i Ishøj Bycenter. Det vil blive annonceret ved plakatopslag samt i lokalaviser, hvornår Blodbanken kommer. Ansatte og udrykningsdonorer, der afgiver blod, har tjenestefri i forbindelse med tapningen. Der bydes på en forfriskning efter tapningen. 8

9 Brandvæsen Brandvæsenet hører under kommunalbestyrelsen. Kommunen har i samarbejde med Høje-Taastrup og Vallensbæk kommuner indgået overenskomst om brandslukning med entreprenøren Falcks Redningskorps A/S. Brandvæsenet har høj prioritet og har øjeblikkelig udrykning fra brandstationen, som er beliggende i Høje-Taastrup Kommune. Brandvæsenet skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Brandvæsnet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. Brandvæsnet i Ishøj Kommune alarmeres ved telefonisk opkald via Alarmcentralen i København og Falcks Vagtcentral i Smørum. Bryllup Se Tjenestefri i særlig anledning. Buskørsel Kørselsafdelingen Ishøj Kommune har en kørselsafdeling med vognmandstilladelser til buskørsel. Kommunen råder over en bus til 50 personer, 8 minibusser fra 6 til 23 personer (alle minibusser er monteret med lift til transport af kørestole) samt to Mercedes transporter og en Fiat kassevogn. De 7 af minibusserne kører henholdsvis for: Omsorgscentret Kærbo og plejehjemmet Torsbo. Kørslen omfatter al transport af kørestolsbrugere, visiterede pensionister til og fra dagcenter, daghjem og demensafdeling, samt kørsel til fysiurgisk behandling, svømning i varmtvandsbassin, kørsel til og fra læger, speciallæger mv. Handicappede og midlertidigt bevægelseshæmmede børn til og fra skole og børneinstitutioner m.v. Børn, der er visiteret til andet skoledistrikt Børn til og fra Familieværkstedet Ellekilde og Mjølner Efter kommunalreformen og det forpligtigende samarbejde med Vallensbæk kommune kører vi også Vallensbæk borgere til træningscentret på Kærbo samt Ishøj borgere til træningscentret Pilehavehus i Vallensbæk. Derudover er vi forpligtiget til at transportere Vallensbæk samt Ishøj borgere til specialiseret genoptræning på Glostrup hospital. De to transportere benyttes dagligt til madudbringning til visiterede borgere i kommunen. Kassevognen benyttes fortrinsvis til postudbringning mellem Rådhus, institutioner og skoler. 50-personers bussen kører: To gange ugentlige indkøbsture med pensionister fra hele kommunen til Ishøj Bycenter Kørsel med elever fra Ishøj skole og Ådalens private skole til Ishøj Svømmehal Elever til og fra Pile Mølle Bestillingskørsel for forvaltninger, skoler, institutioner og foreninger i Ishøj Kommune. 9

10 Den sidste minibus benyttes henholdsvis til bestillingskørsel samt som reserve, når de øvrige busser er på værksted. Bestilling af kørsel og yderligere oplysninger kan fås hos lederen af betjentstuen og kørselsafdelingen på telefon eller mobiltelefon Civilt beredskab. Byrådet skal i henhold til beredskabsloven udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab. Den civile sektors beredskab har til formål at sikre opretholdelse og videreførelse af samfundets funktioner i tilfælde af ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Omstilling af den kommunale organisation i tilfælde af en unormal situation vil typisk indebære, at de normale bestemmelser om, hvem der har kompetence til at træffe beslutninger i et vist omfang fraviges. Desuden må varetagelsen af såvel de normale kommunale opgaver som opstående ekstraordinære opgaver finde sted under ændrede vilkår både med hensyn til personale og materiel, lokaler m.v. Der udsendes en pjece til alle nyansatte herunder en orientering om beredskabslovens 57, som omtaler at ": Offentlige ansatte og ansatte i offentlige og private virksomheder og virksomheder/institutioner skal udføre de opgaver inden for redningsberedskabet og den civile sektors beredskab, der pålægges dem". Alle ansatte i Ishøj Kommune er forpligtiget til at deltage i den civile sektors beredskab, såfremt ledelsen måtte ønske det. Den daglige administration af den civile sektors beredskab varetages af stabsfunktionen Ishøj Brandvæsen Har du spørgsmål til den civile sektors beredskab, bedes du rette henvendelse til kommunens beredskabschef. Cykelparkering I rådhusets kælder er der aflåst cykelparkering for rådhusets ansatte. Der er indgang via nedkørslen til Bilka`s parkeringskælder. Deltidsbeskæftigelse Anmodning om deltidsbeskæftigelse kan godkendes under hensyn til aftaler/overenskomster og tjenstlige, praktiske forhold på arbejdsstedet og ansøgerens begrundelse. Anmodning fremsendes til lederen af centret/driftsstedet. Diæter/fraværsgodtgørelse Befordring Udgifter til fly, tog, bus m.v. kan udbetales efter regning. Hvis ikke andet er aftalt, vil man kunne få dækket befordringsudgifter til billigste offentlige transportmiddel. Blanketten, der skal benyttes findes, i Blanketsystemet Skabeloner (kommunen) PA 608. For aftalt kørsel i egen bil kan udbetales godtgørelse efter statens satser. Der udbetales høj takst, såfremt kørsel sker til møder. Al anden kørsel sker til lav takst eksempelvis kurser, uddannelse, konferencer mm. 10

11 Logi Medarbejderen kan vælge: enten at få refunderet overnatningsudgifter mod dokumentation indenfor fastsatte maksimumbeløb pr. overnatning (ikke inkl. morgenmåltid) eller at få udbetalt et fast nattillæg Kost Ved rejser med overnatning kan der udbetales diæter. Satserne fremgår af blanket Rejseafregning PA 608 i blanketsystemet. Hvis der i forvejen er betalt for måltider reduceres beløbet med: 15% for morgenmad, 30% for frokost og 30% for middagsmad Ved rejser uden overnatning kan der kun dækkes nødvendige dokumenterede merudgifter (efter regning), såfremt tjenesterejsen strækker sig med mere end 8 km fra tjenesterejsens udgangspunkt og varer mindst 5 timer. Merudgifter i forbindelse med Metropol og lignende kan ikke dækkes. Edb-brug "Gode råd ved anvendelse af pc eren" Placering: Placer skærmen så der kommer mindst muligt lysindfald på skærmen. Det mindsker spændinger i øjnene, men skærmen må dog ikke stå sådan, at borgere og andre uvedkommende kan se skærmbilledet. Arbejdsstilling: Skift tit siddestilling ved at indstille din kontorstol højt, så du kikker ned på edbskærmen, når du arbejder ved pc erne. For at mindske nakkespændingerne kan du indstille kontorstolen lavt, når du arbejder ved skrivebordet. Genvejstaster: Anvend genvejstasterne mest muligt, når du bruger pc en og brug musen mindst muligt. Password: Husk dit password er personligt og fortroligt, hvilket betyder, at man ikke må give det til andre. Password må ikke opbevares synligt. Passwordet skal indeholde mindst otte og højst 13 karakterer og bestå af en blanding af tal og bogstaver. Sammensætningen af karakterer i passwordet skal være mindst 2 tal og resten bogstaver eller mindst 2 bogstaver og resten tal. Pauseskærm: Når pc en forlades skal pauseskærmen aktiveres, således at pc eren kun kan aktiveres igen ved indtastning af et personligt/fortroligt password - for at hindre misbrug. Elektronisk mail: Når du afsender elektronisk mail, skal du sikre dig, at det er den rigtige e- mailadresse du sender til - for at hindre misbrug. Udskrift: Placer printeren så kun du kan se, hvad der står på udskrifterne, og så uvedkommende ikke kan fjerne udskrifterne, uden at du ser det. Du kan altid søge råd og vejledning hos din Superbruger eller hos IT-centret, telefon

12 Ekskursion Formålet er at fremme det sociale samvær på arbejdspladsen samt øge de ansattes kendskab til kommunens faciliteter. Byrådet bevilger et beløb til ekskursion for kommunens personale. Ekskursionsmidlerne administreres af lederen af centret/driftsstedet. For at lette administrationen af tilskuddet mest muligt må følgende retningslinier følges: Tilskuddet pr. deltager, der kan anvendes til ekskursioner, fremgår af budgettet. Beløbet pr. center/driftssted fremgår af det enkelte budget. Tilskuddet kan anvendes til udgifter til transport, betaling for adgangsbilletter, forfriskninger o. lign. Beløbet skal hovedsageligt anvendes i forbindelse med ekskursioner eller rundtur i Ishøj. Det henstilles, at spisningen foregår i Ishøj kommune Beløbet kan også bruges til at besigtige fælleskommunale anlæg udenfor kommunen fx. KMD og Avedøre kloakværk eller andre særlige formål som har forbindelse med kommunen Der er endvidere åbnet mulighed for, at besøg i venskabsbyen Svedala kan arrangeres som personaleekskursion. I den forbindelse kan der udover tilskuddet pr. person søges om tilskud til broafgiften, ligesom decentrale uddannelsesmidler kan indgå i udgifterne til leje af bus. Elektronisk blanketsystem - NetBlanket Ishøj Kommunes elektroniske blanketsystem finder du inde i Citrix. Blanketsystemet bliver automatisk opdateret via hver uge. Når du første gang anvender blanketsystemet, vil du få vist en formular, hvor nogle af felterne vil være udfyldt på forhånd. Du skal selv udfylde de andre felter. Når dette er gjort kan blanketsystemet anvendes med det samme. I NetBlanket finder du alle blanketter fra KL s elektroniske blanketsamling. Derudover er der andre relevante serviceblanketter. Det er desuden muligt at få udviklet egne specialblanketter til NetBlanket. Kontakt It-Centret for at høre nærmere. Nyhedsbrev NetBlankets Nyhedsbrev udkommer 2-4 gange om måneden. I NetBlanket Nyhedsbrev som ligger i systemet - kan du læse om blanketændringer samt ændringer, udvidelser og opdateringer i NetBlanket. Kort sagt i NetBlanket Nyhedsbrev finder du alt, hvad du har brug for at vide som daglig NetBlanket bruger. Blankethoved Under fanebladet "Blankethoved" findes boksen, hvor du kan vælge det ønskede blankethoved med kommunenavn, adresse, eventuelt afdeling og byvåben. Hvis det ønskede blankethoved ikke findes eller du har ændringer til et eksisterende kontakt It-Centret. 12

13 Blanketsystemet har mange gode funktioner, bl.a. Opslag i Dpr Dato Postnr./By Gem til genoptag Send med E-post m.v. Disse kan læses i Netblankets Brugervejledning, som ligger i systemet. Spørgsmål om blanketsystemet kan rettes til It-Centret, Elever/lærlinge Ishøj kommune uddanner elever inden for nedenstående områder: Kontorelever, gartnerelever, ernæringsassistentelever, dyreassistentelever, tandklinikassistentelever, datafagteknikkerelever, social- og sundhedshjælperelever (SOSU), social- og sundhedsassistentelever, pædagogmedhjælperelever (PGU) og pædagogstuderende i lønnet praktik. Evakuering af Rådhuset ved brand, bombetrussel m.v. På Uglen Ishøj Brandvæsen Nyt fra Ishøj Brandvæsen Evakuering af Rådhuset ved brand, bombetrussel m.v. kan du se reglerne. Fagforeninger Der er forhandlingsberettigede organisationer for stort set alle kommunens faggrupper. På Intranettet Personale Tillidsrepræsentanter kan du se, hvem der er valgt. Falckabonnement Ishøj Kommune har tegnet Falckabonnement, der gælder for alle ansatte. Falcks telefonnummer er Abonnementet har nr. 183 Abonnementet gælder ved tilskadekomst i tjenesten, patientbefordring (ambulancekørsel og sygehjemtransport) for ansatte såvel i arbejdstiden som på tjenesterejser, ligesom det gælder for enhver, der færdes i kommunens ejendomme. Falck Healthcare Ishøj Kommune samarbejder med Falck Healthcare, som yder professionel støtte til fastansatte medarbejdere, der har behov for hjælp til at løse personlige problemer. Problemerne kan være opstået af mange forskellige årsager som f.eks. vanskeligheder på jobbet, dødsfald, skilsmisse, dårlig økonomi eller et stigende forbrug af alkohol, medicin eller lignende. Falck Healthcare er et anonymt hjælpesystem, som er gratis for medarbejderen. Henvendelse til Falck Healthcare sker på telefon Såfremt du har spørgsmål om Falck Healthcare, kan du kontakte Falck Healthcare, din netværksperson, tillidsrepræsentant, leder eller Personale og Udvikling. 13

14 Faste fridage Udover helligdage som falder på hverdage har visse personalegrupper hel eller delvis fri 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag. Det fremgår af den enkelte overenskomst, hvilke personalegrupper der er omfattet af dette. Ferie Hovedreglen er, at du optjener ret til ferie med løn. Ferien skal holdes mellem 1. maj det følgende år og 30. april året efter (ferieåret). Ferien bliver for de flestes vedkommende omregnet til timer, men skal holdes i hele dage. Som nyansat vil du have et feriekort fra din tidligere arbejdsgiver. Dette feriekort skal bruges, når du holder ferie, da du vil blive trukket i løn for den periode, du har afholdt ferie. Afholdelse af ferie skal ske i den rækkefølge, den er optjent. Hvis du ikke tidligere har haft en arbejdsgiver (ansat direkte fra skole, a-kasse eller lignende) skal du først holde den optjente ferie. Som hovedregel har alle ret til tre ugers sammenhængende ferie i ferieperioden 1. maj 30. september. Ved planlægning af ferie tages der i videst muligt omfang hensyn til de enkelte medarbejderes ønsker om placering af ferie, dog under hensyn til at arbejdsstedets funktioner fortsat varetages i ferieperioden. Til ansatte med fast månedsløn udbetales særlig feriegodtgørelse eller ferietillæg ved lønudbetalingen pr. 30. april. Timelønnede og fratrådte månedslønnede får i marts måned efter optjeningsåret (kalenderår) tilsendt et feriekort. Hvis du ikke har haft mulighed for at holde din restferie pga. feriehindring, vil Personale og Udvikling efter anmodning, anvise feriegodtgørelse for disse dage via lønudbetalingen. Er man syg umiddelbart før planlagt ferie og stadig sygemeldt, når ferien begyndes, er ferien udskudt til senere. Bliver du syg i ferien, er ferien afholdt, og du kan ikke kræve erstatningsferie. I ganske særlige tilfælde kan der via Personale og Udvikling ansøges om erstatningsferie. Ferie udover 4. ferieuge kan efter skriftlige aftale med nærmeste leder overføres til afholdelse på et senere tidspunkt. Den skriftlige aftale skal indeholde nærmere vilkår for afviklingen af ikke afholdt ferie. Hvis hele 5. ferieuge ikke er afholdt seneste den 30. april, og der ikke er indgået aftale om overførsel af ferie, udbetaler Personale og Udvikling feriepengene, hvis beløbet er mindre end kr efter fradrag af skat m.v. Hvis beløbet er større end kr efter fradrag af skat m.v., kan den ansatte senest den 30. september efter ferieårets udløb søge om at få beløbet udbetalt. (Blanket Arbejdsdirektoratet ). Hvis 6. ferieuge ikke er afholdt senest den 30. april, og der ikke er indgået aftale om overførsel af ferie, bliver 6. ferieuge udbetalt ultimo maj måned. Du kan læse mere om ansattes ret til ferie i Aftale om ferie for personale ansat i kommuner og amter på KL Netinfo: Feriehuse Ishøj Kommune har oprettet en feriefond af ikke hævede feriemidler fra kommunens ansatte. Af disse midler er der købt fire sommerhuse, som kan lejes af alle ansatte. 14

15 Beskrivelse af husene findes i en udlejningsvejledning, som revideres hvert år og udsendes til samtlige arbejdspladser, ligesom den opslås på opslagstavlerne på rådhuset og andre steder. Hvorledes den praktiske udlejning finder sted kan også læses i udlejningsorienteringen. Feriehusene bestyres af en feriefond, som har en særlig vedtægt, der kan udleveres ved henvendelse til Borgerservice. Regler for sommerhusudlejning ligger i elektronisk form på Uglen Personale Ferieboliger. Feriekort Hvis du har et feriekort, der skal hæves, skal kortet underskrives af dig selv. Derefter skal kortet afleveres til den arbejdsgiver, som har udstedt det. Hvis feriekortet er udstedt af Ishøj Kommune, skal kortet efter underskrivelse afleveres i Personale og Udvikling, som indsætter beløbet på din Nemkonto. Hvis du fratræder stillingen og stadig har noget ferie med løn til gode, vil du få et feriekort på de resterende dage/timer. Feriekort for det optjeningsår, hvor du fratræder, vil du modtage i marts året efter. Forbindingskasse Ved opfylding kontaktes Ishøj Brandvæsen på tlf Forebyggelse af arbejdsskader motion Der er via centret/driftsstedet mulighed for at deltage i forskellige motionsarrangementer f.eks. DHL-stafetten, Lady-walk, fodboldturnering m.v. Forsikringer Ishøj Kommunes politik er, at der tegnes forsikringer mod henholdsvis person- og tingskader for så vidt angår kommunale ejendomme. Under personforsikringer er tegnet arbejdsskadeforsikring, der dækker personskader opstået i arbejdstiden, herunder er brille- og tandskade dækket. Personlige ejendele som ure, smykker, tøj og lign. er ikke dækket. Råd og vejledning kan fåes ved kontakt til Center for Kommunale Ejendomme på tlf Forsikringer - Rejseforsikringer Ishøj Kommune har tegnet rejseforsikringer for de ansatte, når disse rejser i udlandet i forbindelse med arbejdet. Center for Kommunale Ejendomme skal have besked ved udlandsrejser på tlf Forvaltningsloven Forvaltningsloven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning og gælder for behandlingen af sager, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed. 15

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ansættelsesforhold for kommunens ledsagere Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver i henhold til Lov om Social Service 97 og 45. Målgruppen

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Personaleinformation. Rengøringsafsnittet

Personaleinformation. Rengøringsafsnittet Personaleinformation Rengøringsafsnittet Indholdsfortegnelse Velkommen i Rengøringsafsnittet.................. 4 Lidt om afsnittets baggrund og historie................ 4 Organisatorisk tilhørsforhold.....................

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Kapitel 3 Personale. 3.0 Tjenestefri med løn til private formål Personaleadministrative retningslinier - Index nr.: 9.10:

Kapitel 3 Personale. 3.0 Tjenestefri med løn til private formål Personaleadministrative retningslinier - Index nr.: 9.10: Kapitel 3 Personale Indeksnr. 300 3.0 Tjenestefri med løn til private formål Personaleadministrative retningslinier - Index nr.: 9.10: Overordnet beskrivelse Tjenestemænd, reglements- og funktionæransatte

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Værd at vide - en orientering fra Eniga Lønservice Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Revideret januar 2014 Indholdsfortegnelse LØNUDBETALING MV.... 3 LØNUDBETALING... 3 ANSÆTTELSESKONTRAKTER

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2005 Cirkulære af 29. juni 2006 Perst. nr. 036-06 PKAT nr. J.nr. 06-866-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære af 1. november 2011 Perst.nr. 056-11 J.nr. 11-866-43 Cirkulære om Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 5. marts 2013 1

Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 5. marts 2013 1 Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT 5. marts 2013 1 Kære medlem Moderniseringstyrelsen har valgt at afsende lockoutvarsel og varsling af boykot på alle institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice)

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) 1 Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) Denne procedure består dels af specifikke retningslinjer for ansøgning m.v. af alle

Læs mere

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer 2014 Dagsorden Opgave- og ansvarsfordeling mellem menighedsrådskasserer, regnskabsfører og FLØS Overenskomster og individuelle aftaler,

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Informationspjece. - til aflastningspersoner

Informationspjece. - til aflastningspersoner Informationspjece - til aflastningspersoner Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som aflastningsperson. Derudover finder du en alfabetisk opslagsliste, som

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls Kommentarer til landsdækkende overenskomster mellem BL og HK-Privat/Faglig Puls December 2008 side 2 Indholdsfortegnelse Seniorfridage...3 Valgfri ordning...4 Pension...5 Lokale aftaler...6 Beboerrådgivere/Boligsociale

Læs mere

V I K A R I N S T R U K S

V I K A R I N S T R U K S V I K A R I N S T R U K S 1 Kære Vikar Velkommen som vikar i Amesto CareHouse. Vi er glade for, at du har valgt os som dit personlige vikarbureau. Du har nu fået friheden til at bestemme over din vagtplanlægning

Læs mere

Alle ændringer i nedenstående skal forelægges Det Centrale Hovedudvalg. Arbejdstiden for en fuldtidsansat er som hovedregel 37 timer pr. uge.

Alle ændringer i nedenstående skal forelægges Det Centrale Hovedudvalg. Arbejdstiden for en fuldtidsansat er som hovedregel 37 timer pr. uge. ARBEJDSFORHOLD I ODDER KOMMUNE, jfr. Samarbejdsreglernes 5, stk. l, bogstav A. Alle ændringer i nedenstående skal forelægges Det Centrale Hovedudvalg. 1. - Placering af den daglige arbejdstid A. Arbejdstid.

Læs mere

Vær opmærksom på, at du er i familiens private hjem og hav derfor HandiBasen

Vær opmærksom på, at du er i familiens private hjem og hav derfor HandiBasen INDLEDNING I denne pjece finder du information om HandiBasen og din rolle som aflastningsperson. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige

Læs mere

Medarbejderpolitik. For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer

Medarbejderpolitik. For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer Medarbejderpolitik For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer Indhold Værdigrundlag... 1 Personale... 1 Virksomheden... 1 Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)... 1 Tavshedspligt... 1

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere