Ved at klikke med venstre musetast på sidenumret udfor overskriften springes der direkte til teksten.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ved at klikke med venstre musetast på sidenumret udfor overskriften springes der direkte til teksten."

Transkript

1 Ved at klikke med venstre musetast på sidenumret udfor overskriften springes der direkte til teksten. 1. FORORD GENEREL MEDARBEJDERINFORMATION... 5 ADGANGSFORHOLD TIL ARBEJDSPLADSEN... 5 ADOPTION... 5 ADRESSEÆNDRING... 5 AFLÅSNING...5 AFSKEDIGELSESPROCEDURE... 5 AFSPADSERINGSREGLER... 6 ALKOHOLPOLITIK... 6 ANSÆTTELSESBREV... 6 ANSÆTTELSESPROCEDURE... 6 ANSÆTTELSE/OPHØR... 6 ARBEJDSMARKEDSBIDRAG... 6 ARBEJDSSKADE... 6 ARBEJDSTID... 6 ARBEJDSTØJ... 6 ATP - ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGS PENSION... 6 BARNS SYGDOM... 7 BARSELSORLOV... 7 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 7 BEGRAVELSE... 7 BEKLÆDNING... 7 BEREDSKABSKOMMISSION... 8 BIBESKÆFTIGELSE... 8 BIBLIOTEK - UDLÅN AF BØGER MM BILER BROBIZZ... 8 BILER - LÅN TIL TJENESTEKØRSEL...8 BLODDONORER... 8 BRANDVÆSEN... 9 BRYLLUP...9 BUSKØRSEL... 9 CIVILT BEREDSKAB CYKELPARKERING DELTIDSBESKÆFTIGELSE DIÆTER/FRAVÆRSGODTGØRELSE EDB-BRUG "GODE RÅD VED ANVENDELSE AF PC EREN" EKSKURSION ELEKTRONISK BLANKETSYSTEM - NETBLANKET ELEVER/LÆRLINGE EVAKUERING AF RÅDHUSET VED BRAND, BOMBETRUSSEL M.V FAGFORENINGER FALCKABONNEMENT FALCK HEALTHCARE FASTE FRIDAGE FERIE FERIEHUSE FERIEKORT FORBINDINGSKASSE FOREBYGGELSE AF ARBEJDSSKADER MOTION FORSIKRINGER...15 FORSIKRINGER - REJSEFORSIKRINGER FORVALTNINGSLOVEN...15 FLEKS - RÅDHUSANSATTE...16 FROKOST FØDSELSDAGE GAVER - ANSATTES ADGANG TIL AT MODTAGE GAVER OG ARV FRA BORGERE

2 GAVEREGULATIV UDDRAG GLEMTE TING GODE IDEER ER PENGE VÆRD GRUPPELIVSFORSIKRING GRUPPEUDVIKLINGSSAMTALER INDKØB INHABILITET INTERNET INTERNET - MAILDICIPLIN INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE JOBROTATION - FRIVILLIG...19 JUBILÆUM KANTINE KATASTROFE KUNSTFORENINGEN ISHØJ RÅDHUS: K.I.R KURSUSBASEN LIGESTILLINGSPOLITIK LOMMEPENGE LUKKEDAGE LÆGEBESØG...20 LØNUDBETALING LØNPOLITIK LØNSAMTALER MED - UDVALG MISBRUG MØDEDELTAGELSE - YTRINGSFRIHED MØDELOKALER NETVÆRKSPERSONER NØGLER OFFENTLIGHEDSLOV OMKLÆDNINGSRUM OMSORGSDAGE OPSIGELSE...21 ORLOV OVERARBEJDE PARKERING POST - EKSTERNE ARBEJDSPLADSER POST - RÅDHUS PRESSE, TV, RADIO PSYKOLOGHJÆLP RENGØRING RYGEPOLITIK RÅDHUSET - VEDLIGEHOLDELSE/REPARATION SENIORPOLITIK SIKKERHEDSORGANISATIONEN SKÆRMBRILLER SOMMERHUS STILLINGSOPSLAG SVARFRISTER - SERVICEMÅL SYGDOM SYGEFRAVÆR SYGEFRAVÆRSSTATISTIK TANDLÆGEBESØG TAVSHEDSPLIGT TAXA-KØRSEL TELEFONBOG TELEFONER...25 TILLIDSREPRÆSENTANTER TILSKADEKOMST TILTALEFORM TJENESTEFRIHED I SÆRLIG ANLEDNING TOLK TRUSLER

3 TV-ISHØJ (KOMMUNIKATIONSCENTRET) TYVERIALARM UDDANNELSE UDVIKLINGS- OG LØNSAMTALER...27 ULYKKESTILFÆLDE VENSKABSBYER...27 VOLD VÆRNEPLIGT/SESSION YTRINGSFRIHED udgave Revideret marts

4 1. Forord Ishøj ung, grøn og levende Ishøj Kommune er opbygget siden starten af 1970 erne. Dengang var Ishøj et lille lokalsamfund med indbyggere. I dag er Ishøj Kommune ramme for menneskers dagligdag. Kommunens udvikling er sket med baggrund i Køge Bugt Loven fra 17. maj Kommunen er udbygget med boliger, hvoraf ca. halvdelen er ejerboliger og halvdelen er almene udlejningsboliger. Boliger, skoler, børneinstitutioner, fritidstilbud og service er koncentreret i den østlige del af kommunen blandt andet for at skabe nem adgang til Strandparkens natur og fritidsaktiviteter. Mod vest er Ishøj Kommune præget af store grønne områder og de tre gamle landsbyer, hvor landsbymiljøet stadig er bevaret. Ishøj Kommune politiske og administrativ organisation Ishøj Kommune ledes af 19 medlemmer i Ishøj Byråd. Under Byrådet er der nedsat et Økonomi- og Planudvalg og fem fagudvalg: Teknik- og Bygningu dvalget, Klima- og Miljøudvalget Børne- og Undervisningsudvalget, Social- og Sundhedsudvalg og Kulturelt Udvalg. Fagområderne er delt op i centre, hvor medarbejderne inden for de rammer Ishøj Byråd fastlægger løser opgaverne i praksis. Langt de fleste af de ca medarbejdere ansat i Ishøj Kommune har deres job uden for Rådhuset. De passer børn i kommunens mange daginstitutioner, underviser i folkeskolen, passer de ældre på plejehjem og i eget hjem, servicerer kommunens borgere i svømmehallen, ved idrætsanlæg og i forbindelse med andre fritidstilbud og vedligeholder alle kommunens tekniske anlæg, veje og grønne områder samt sørger for forsyning med varme, vand, tv, og meget andet. Job i Ishøj giver mulighed for omstilling og udvikling Målet for det samlede arbejde i Ishøj Kommune er at udvikle en effektiv serviceorganisation for kommunens borgere. Derfor forventer Byrådet, at medarbejderne er motiverede for ændringer og nyskabelser. Lokalsamfundet ændrer sig hele tiden - gamle opgaver glider ud og nye skal løses. Det stiller krav til fleksibilitet og omstilling både i kommunen som helhed og hos den enkelte medarbejder. Ishøj Kommune indførte i 2004 værdibaseret ledelse med decentraliseret kompetence på de faglige, administrative og økonomiske områder for at sikre, at ansvaret for kvalitet og resultat i forhold til borgerne kom så tæt på den enkelte medarbejder som muligt. At arbejde i en organisation, hvor ledelsen består af folkevalgte, stiller særlige krav. Samtidig åbner det for dynamik og mulighed for spændende løsninger. De ansatte bliver stillet overfor store krav, men Byrådet giver også sine medarbejdere gode tilbud. Vi satser på at få kompetente og veluddannende medarbejdere. Kommunen tilbyder gode arbejdsforhold med brug af ny teknologi på alle områder. Vi lægger vægt på en tryg arbejdsplads og satser på en løbende ajourføring af medarbejdernes kvalifikationer gennem relevante uddannelsestilbud. For de medarbejdere, der ønsker det, er der gode karrieremuligheder; enten for at søge leder- eller specialiststillinger i kommunen eller med baggrund i den erfaring, der er opnået i Ishøj Kommune, at få tilsvarende job på andre arbejdspladser udenfor kommunen. Personalehåndbogen som informationsredskab Det er vigtigt, at alle medarbejdere har kendskab til Ishøj Kommunes organisation, udvalg og ansættelsesforhold, og bl.a. derfor har vi udarbejdet denne håndbog. Håndbogen er ment som et redskab for alle ansatte i Ishøj Kommune. Hensigten er, at den skal bruges som et opslagsværk i hverdagen, hvor der kan opstå spørgsmål af praktisk karakter om ansættelsesforholdet. Håndbogen skal kunne besvare nogle af de mest almindeligt forekommende spørgsmål. Der henvises i øvrigt til kommunens Uglen - hvor der bl.a. er personalepolitikker, sommerhusudlejning, oversigt over tillidsrepræsentanter mm. God vind med arbejdet! Ole Bjørstorp Borgmester 4

5 2. Generel medarbejderinformation Adgangsforhold til arbejdspladsen Alle fastansatte medarbejdere vil i forbindelse med ansættelsen få udleveret nøgle samt eventuel kode til alarm. Rådhuset På Rådhuset har de enkelte centre forskellig åbningstid, men minimum åbent: Åbningstider Mandag, tirsdag, onsdag kl Torsdag kl og igen fra kl Fredag kl Ved møder i centrene uden for åbningstiden kan man anmode de indkaldte om at henvende sig i Informationen på etage 2. Centret vil herfra blive kontaktet om mødedeltagernes ankomst. Forinden skal medarbejderen i Informationen lokal 7206 underrettes. Borgerservice/Informationen er bemandet i tidsrummet: Åbningstider/Borgerservice Mandag: Tirsdag: Onsdag: Lukket Torsdag: & Fredag: Adoption Med ganske få forskelle gælder de samme regler for orlov ved adoption, som ved barsel. Der henvises i til Rammeaftale mellem KL og KTO/SHK om Fravær af familiemæssige årsager. Adresseændring Ændring af navn, adresse og telefonnummer meddeles arbejdsstedet. Aflåsning Når man forlader arbejdspladsen skal man være opmærksom på, om alt lys og andre el-installationer herunder pc`ere og visse printere m.m. er slukket, om diverse værktøj er lagt på plads, samt om vinduer er lukket og om udgangsdøre er låst. Afskedigelsesprocedure Afskedigelser og opsigelser sker i henhold til gældende love og aftaler. Ved fratrædelse på grund af overgang til pension giver kommunen en gave. Se under gaveregulativet. Der henvises til regulativet på Uglen Personale HR - Personalepolitikker - Gaveregulativet. Byrådet har vedtaget en personalepolitik vedr. afskedigelser. Der henvises i øvrigt til Afskedigelse og procedure på Uglen Personale - HR - Personalepolitikker. 5

6 Afspadseringsregler Se i den overenskomst/aftale som dækker dit ansættelsesområde. Alkoholpolitik Se Misbrugspolitik. Ansættelsesbrev Alle med en ansættelsestid på mindst en måned og et ugentligt timetal på mindst 8 timer skal have et ansættelsesbrev fra Personale og Udvikling. Af brevet fremgår det, hvilken overenskomst/aftale du er ansat efter, og med hvilken løn og pension. Endvidere oplyses om pligten til at deltage i civilt beredskab. Ansættelsesprocedure Der er vedtaget en personalepolitik vedr. ansættelse. Der henvises til Ansættelsesproceduren på Uglen Personale - HR - Personalepolitikker. Det er for hvert enkelt ansættelsesområde aftalt, hvem der har ansættelseskompetencen, hvem der udarbejder stillingsopslag, indkalder til samtaler, ansættelsesudvalg mv. Der lægges vægt på, at ansættelser sker efter disse retningslinier, så alle ansættelsessager behandles ens, uanset hvilket job der er tale om. I udvælgelsen lægges der vægt på at få ansat de bedst kvalificerede til de ledige stillinger, således at det vedtagne serviceniveau overfor borgerne kan opretholdes. Ansættelse/ophør Ved ansættelse kan du aflevere dokumentation for ansættelse hos tidligere arbejdsgiver til Personale og Udvikling, hvis oplysningerne skal indgå i fastsættelse af lønindplaceringen. Ved ophør kan du ved henvendelse til Personale og Udvikling få dokumentation for dit ansættelsesforhold, hvor længe du har været ansat, hvilken stillingskategori du har haft og oplysning om timetal samt lønindplacering. Arbejdsmarkedsbidrag Alle lønmodtagere skal betale arbejdsmarkedsbidrag på 8 procent. Arbejdsmarkedsbidraget financierer: dagpengefond, aktiveringsfond og sygedagpengefond. Arbejdsskade Se tilskadekomst i tjenesten. Arbejdstid Af ansættelsesbrevet fremgår, hvor mange timer du er ansat. Arbejdstøj Der er forskellige regler om arbejdstøj. Af overenskomsten vil det fremgå, om du har krav på at få arbejdstøj eller få beklædningsgodtgørelse. Spørg din daglige leder eller din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl. ATP - Arbejdsmarkedets Tillægs Pension Alle ansatte mellem 16 og 65/67 år, som har mindst 37 timer pr. måned/18 timer pr. 14 dage, skal betale til ATP. Beløbet bliver trukket ved lønudbetalingen og størrelsen afhænger af, om man er i A- B- el. C-ordningen. De enkelte overenskomster/aftaler beskriver, hvilken ordning du er med i. 6

7 Barns sygdom Alle medarbejdere, herunder timelønnede medarbejdere, har ifølge deres overenskomst/aftale ret til hel eller delvis tjenestefrihed på barns 1. og 2. sygedag. Følgende betingelser skal være opfyldt: Barnet er under 18 år og har ophold hos den ansatte. Fravær er nødvendigt af hensyn til barnet. Friheden er forenelig med forholdene på arbejdspladsen. Ved bevilling af frihed indgår en afvejning af barnets alder og sygdommens karakter. Reglerne om frihed på barns 1. og 2. sygedag for overenskomstansatte fremgår af overenskomsterne. Den 2. sygedag er den kalenderdag, der ligger i umiddelbar forlængelse af 1. sygedag, uanset om det er en arbejdsdag eller en fridag. Den 1. og 2. sygedag kan holdes uafhængigt af hinanden, dvs. at en ansat kan holde fri på barnets 2. sygedag, selv om den pågældende ikke har holdt fri på barnets 1. sygedag. Forældre kan derfor også dele de to dage imellem sig, sådan at den ene af forældrene holder fri den 1. dag, og den anden holder fri den 2. dag. Hovedformålet med friheden er at finde pasning til barnet. Friheden regnes ikke som sygefravær og registreres derfor særskilt. Under tjenestefriheden på barnets 1. og 2. sygedag har den ansatte ret til løn. Ved misbrug kan den ansatte få inddraget adgangen til pasning af sygt barn. Barselsorlov På Uglen Personale HR - Personalepolitikker - Sygelønsregulativet, kan du læse mere om reglerne for barselsorlov. Befordringsgodtgørelse Ved godkendt brug af egen bil i kommunens tjeneste får du godtgørelse svarende til statens takster. Der er to takster - der henvises til afsnit om diæter/fraværsgodtgørelse. I blanketsystemet findes blanketten Befordringsgodtgørelse nr. PL 980. Blanketten udfyldes af medarbejderen med oplysninger om kørslen. Blanketten sendes til nærmeste daglige leder. Lederens attestation af, at kørslen har foregået efter godkendte regler, sker ved videresendelse til Personale og Udvikling. Beløbet indsættes på baggrund af denne på din lønkonto. Begravelse Se Tjenestefri i særlig anledning. Beklædning De lokale MED-udvalg/Personalemøder med MED-status træffer selv aftale om, hvilke beklædningsregler der gælder for det enkelte center/driftssted. 7

8 Ved fastlæggelse af reglerne for beklædning skal de enkelte samarbejdsudvalg sikre sig, at der tages hensyn til, at kommunen bliver præsenteret på en passende måde i forhold til borgerne og andre samarbejdspartnere. Beredskabskommission Se Brandvæsen. Bibeskæftigelse En medarbejder må påtage sig bibeskæftigelse, hvis det kan forenes med stillingen. I Ishøj Kommunes tjeneste kan man sammenlagt højst være ansat 37 timer ugentligt i alt. Tvivlsspørgsmål skal forelægges Personale og Udvikling. Bibliotek - Udlån af bøger mm. Ishøj Kommunes Bibliotek ligger i Ishøj Bycenter. Ishøj Bibliotek varetager biblioteksbetjeningen for børn og voksne i Ishøj Kommune. Alle også ansatte der ikke bor i Ishøj Kommune - kan benytte sig af bibliotekets tilbud. Det er gratis at låne bøger, musik og andre biblioteksmaterialer. Man bruger sit sygesikringsbevis som lånerkort. Indmeldelse kan kun ske ved personligt fremmøde og medbringende et gyldigt sygesikringsbevis. Ishøj Bibliotek Store Torv Ishøj Tlf Åbningstid: Mandag - torsdag: kl Fredag: kl Lørdag: kl Biler Brobizz I forbindelse med tjenstlig kørsel til Fyn, Jylland eller Sverige er der mulighed for at låne en brobizz til broen. Henvendelse om lån sker til Rådhusets betjentstue. Biler - Lån til tjenestekørsel Når ansatte skal på kursus eller til møde udenfor rådhuset, refunderes der som hovedregel bus/togkort. Ved enkelte lejligheder er det også muligt at benytte taxaboner. Desuden har kommunen to tjenestebiler, som kan lånes til tjenestebrug efter nærmere aftale med Rådhusets betjentstue. Bloddonorer Bloddonorerne Storkøbenhavn kommer ca. fire gange årligt til Ishøj. Tapningen foregår i Kulturcafeen, i Ishøj Bycenter. Det vil blive annonceret ved plakatopslag samt i lokalaviser, hvornår Blodbanken kommer. Ansatte og udrykningsdonorer, der afgiver blod, har tjenestefri i forbindelse med tapningen. Der bydes på en forfriskning efter tapningen. 8

9 Brandvæsen Brandvæsenet hører under kommunalbestyrelsen. Kommunen har i samarbejde med Høje-Taastrup og Vallensbæk kommuner indgået overenskomst om brandslukning med entreprenøren Falcks Redningskorps A/S. Brandvæsenet har høj prioritet og har øjeblikkelig udrykning fra brandstationen, som er beliggende i Høje-Taastrup Kommune. Brandvæsenet skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Brandvæsnet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. Brandvæsnet i Ishøj Kommune alarmeres ved telefonisk opkald via Alarmcentralen i København og Falcks Vagtcentral i Smørum. Bryllup Se Tjenestefri i særlig anledning. Buskørsel Kørselsafdelingen Ishøj Kommune har en kørselsafdeling med vognmandstilladelser til buskørsel. Kommunen råder over en bus til 50 personer, 8 minibusser fra 6 til 23 personer (alle minibusser er monteret med lift til transport af kørestole) samt to Mercedes transporter og en Fiat kassevogn. De 7 af minibusserne kører henholdsvis for: Omsorgscentret Kærbo og plejehjemmet Torsbo. Kørslen omfatter al transport af kørestolsbrugere, visiterede pensionister til og fra dagcenter, daghjem og demensafdeling, samt kørsel til fysiurgisk behandling, svømning i varmtvandsbassin, kørsel til og fra læger, speciallæger mv. Handicappede og midlertidigt bevægelseshæmmede børn til og fra skole og børneinstitutioner m.v. Børn, der er visiteret til andet skoledistrikt Børn til og fra Familieværkstedet Ellekilde og Mjølner Efter kommunalreformen og det forpligtigende samarbejde med Vallensbæk kommune kører vi også Vallensbæk borgere til træningscentret på Kærbo samt Ishøj borgere til træningscentret Pilehavehus i Vallensbæk. Derudover er vi forpligtiget til at transportere Vallensbæk samt Ishøj borgere til specialiseret genoptræning på Glostrup hospital. De to transportere benyttes dagligt til madudbringning til visiterede borgere i kommunen. Kassevognen benyttes fortrinsvis til postudbringning mellem Rådhus, institutioner og skoler. 50-personers bussen kører: To gange ugentlige indkøbsture med pensionister fra hele kommunen til Ishøj Bycenter Kørsel med elever fra Ishøj skole og Ådalens private skole til Ishøj Svømmehal Elever til og fra Pile Mølle Bestillingskørsel for forvaltninger, skoler, institutioner og foreninger i Ishøj Kommune. 9

10 Den sidste minibus benyttes henholdsvis til bestillingskørsel samt som reserve, når de øvrige busser er på værksted. Bestilling af kørsel og yderligere oplysninger kan fås hos lederen af betjentstuen og kørselsafdelingen på telefon eller mobiltelefon Civilt beredskab. Byrådet skal i henhold til beredskabsloven udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab. Den civile sektors beredskab har til formål at sikre opretholdelse og videreførelse af samfundets funktioner i tilfælde af ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Omstilling af den kommunale organisation i tilfælde af en unormal situation vil typisk indebære, at de normale bestemmelser om, hvem der har kompetence til at træffe beslutninger i et vist omfang fraviges. Desuden må varetagelsen af såvel de normale kommunale opgaver som opstående ekstraordinære opgaver finde sted under ændrede vilkår både med hensyn til personale og materiel, lokaler m.v. Der udsendes en pjece til alle nyansatte herunder en orientering om beredskabslovens 57, som omtaler at ": Offentlige ansatte og ansatte i offentlige og private virksomheder og virksomheder/institutioner skal udføre de opgaver inden for redningsberedskabet og den civile sektors beredskab, der pålægges dem". Alle ansatte i Ishøj Kommune er forpligtiget til at deltage i den civile sektors beredskab, såfremt ledelsen måtte ønske det. Den daglige administration af den civile sektors beredskab varetages af stabsfunktionen Ishøj Brandvæsen Har du spørgsmål til den civile sektors beredskab, bedes du rette henvendelse til kommunens beredskabschef. Cykelparkering I rådhusets kælder er der aflåst cykelparkering for rådhusets ansatte. Der er indgang via nedkørslen til Bilka`s parkeringskælder. Deltidsbeskæftigelse Anmodning om deltidsbeskæftigelse kan godkendes under hensyn til aftaler/overenskomster og tjenstlige, praktiske forhold på arbejdsstedet og ansøgerens begrundelse. Anmodning fremsendes til lederen af centret/driftsstedet. Diæter/fraværsgodtgørelse Befordring Udgifter til fly, tog, bus m.v. kan udbetales efter regning. Hvis ikke andet er aftalt, vil man kunne få dækket befordringsudgifter til billigste offentlige transportmiddel. Blanketten, der skal benyttes findes, i Blanketsystemet Skabeloner (kommunen) PA 608. For aftalt kørsel i egen bil kan udbetales godtgørelse efter statens satser. Der udbetales høj takst, såfremt kørsel sker til møder. Al anden kørsel sker til lav takst eksempelvis kurser, uddannelse, konferencer mm. 10

11 Logi Medarbejderen kan vælge: enten at få refunderet overnatningsudgifter mod dokumentation indenfor fastsatte maksimumbeløb pr. overnatning (ikke inkl. morgenmåltid) eller at få udbetalt et fast nattillæg Kost Ved rejser med overnatning kan der udbetales diæter. Satserne fremgår af blanket Rejseafregning PA 608 i blanketsystemet. Hvis der i forvejen er betalt for måltider reduceres beløbet med: 15% for morgenmad, 30% for frokost og 30% for middagsmad Ved rejser uden overnatning kan der kun dækkes nødvendige dokumenterede merudgifter (efter regning), såfremt tjenesterejsen strækker sig med mere end 8 km fra tjenesterejsens udgangspunkt og varer mindst 5 timer. Merudgifter i forbindelse med Metropol og lignende kan ikke dækkes. Edb-brug "Gode råd ved anvendelse af pc eren" Placering: Placer skærmen så der kommer mindst muligt lysindfald på skærmen. Det mindsker spændinger i øjnene, men skærmen må dog ikke stå sådan, at borgere og andre uvedkommende kan se skærmbilledet. Arbejdsstilling: Skift tit siddestilling ved at indstille din kontorstol højt, så du kikker ned på edbskærmen, når du arbejder ved pc erne. For at mindske nakkespændingerne kan du indstille kontorstolen lavt, når du arbejder ved skrivebordet. Genvejstaster: Anvend genvejstasterne mest muligt, når du bruger pc en og brug musen mindst muligt. Password: Husk dit password er personligt og fortroligt, hvilket betyder, at man ikke må give det til andre. Password må ikke opbevares synligt. Passwordet skal indeholde mindst otte og højst 13 karakterer og bestå af en blanding af tal og bogstaver. Sammensætningen af karakterer i passwordet skal være mindst 2 tal og resten bogstaver eller mindst 2 bogstaver og resten tal. Pauseskærm: Når pc en forlades skal pauseskærmen aktiveres, således at pc eren kun kan aktiveres igen ved indtastning af et personligt/fortroligt password - for at hindre misbrug. Elektronisk mail: Når du afsender elektronisk mail, skal du sikre dig, at det er den rigtige e- mailadresse du sender til - for at hindre misbrug. Udskrift: Placer printeren så kun du kan se, hvad der står på udskrifterne, og så uvedkommende ikke kan fjerne udskrifterne, uden at du ser det. Du kan altid søge råd og vejledning hos din Superbruger eller hos IT-centret, telefon

12 Ekskursion Formålet er at fremme det sociale samvær på arbejdspladsen samt øge de ansattes kendskab til kommunens faciliteter. Byrådet bevilger et beløb til ekskursion for kommunens personale. Ekskursionsmidlerne administreres af lederen af centret/driftsstedet. For at lette administrationen af tilskuddet mest muligt må følgende retningslinier følges: Tilskuddet pr. deltager, der kan anvendes til ekskursioner, fremgår af budgettet. Beløbet pr. center/driftssted fremgår af det enkelte budget. Tilskuddet kan anvendes til udgifter til transport, betaling for adgangsbilletter, forfriskninger o. lign. Beløbet skal hovedsageligt anvendes i forbindelse med ekskursioner eller rundtur i Ishøj. Det henstilles, at spisningen foregår i Ishøj kommune Beløbet kan også bruges til at besigtige fælleskommunale anlæg udenfor kommunen fx. KMD og Avedøre kloakværk eller andre særlige formål som har forbindelse med kommunen Der er endvidere åbnet mulighed for, at besøg i venskabsbyen Svedala kan arrangeres som personaleekskursion. I den forbindelse kan der udover tilskuddet pr. person søges om tilskud til broafgiften, ligesom decentrale uddannelsesmidler kan indgå i udgifterne til leje af bus. Elektronisk blanketsystem - NetBlanket Ishøj Kommunes elektroniske blanketsystem finder du inde i Citrix. Blanketsystemet bliver automatisk opdateret via hver uge. Når du første gang anvender blanketsystemet, vil du få vist en formular, hvor nogle af felterne vil være udfyldt på forhånd. Du skal selv udfylde de andre felter. Når dette er gjort kan blanketsystemet anvendes med det samme. I NetBlanket finder du alle blanketter fra KL s elektroniske blanketsamling. Derudover er der andre relevante serviceblanketter. Det er desuden muligt at få udviklet egne specialblanketter til NetBlanket. Kontakt It-Centret for at høre nærmere. Nyhedsbrev NetBlankets Nyhedsbrev udkommer 2-4 gange om måneden. I NetBlanket Nyhedsbrev som ligger i systemet - kan du læse om blanketændringer samt ændringer, udvidelser og opdateringer i NetBlanket. Kort sagt i NetBlanket Nyhedsbrev finder du alt, hvad du har brug for at vide som daglig NetBlanket bruger. Blankethoved Under fanebladet "Blankethoved" findes boksen, hvor du kan vælge det ønskede blankethoved med kommunenavn, adresse, eventuelt afdeling og byvåben. Hvis det ønskede blankethoved ikke findes eller du har ændringer til et eksisterende kontakt It-Centret. 12

13 Blanketsystemet har mange gode funktioner, bl.a. Opslag i Dpr Dato Postnr./By Gem til genoptag Send med E-post m.v. Disse kan læses i Netblankets Brugervejledning, som ligger i systemet. Spørgsmål om blanketsystemet kan rettes til It-Centret, Elever/lærlinge Ishøj kommune uddanner elever inden for nedenstående områder: Kontorelever, gartnerelever, ernæringsassistentelever, dyreassistentelever, tandklinikassistentelever, datafagteknikkerelever, social- og sundhedshjælperelever (SOSU), social- og sundhedsassistentelever, pædagogmedhjælperelever (PGU) og pædagogstuderende i lønnet praktik. Evakuering af Rådhuset ved brand, bombetrussel m.v. På Uglen Ishøj Brandvæsen Nyt fra Ishøj Brandvæsen Evakuering af Rådhuset ved brand, bombetrussel m.v. kan du se reglerne. Fagforeninger Der er forhandlingsberettigede organisationer for stort set alle kommunens faggrupper. På Intranettet Personale Tillidsrepræsentanter kan du se, hvem der er valgt. Falckabonnement Ishøj Kommune har tegnet Falckabonnement, der gælder for alle ansatte. Falcks telefonnummer er Abonnementet har nr. 183 Abonnementet gælder ved tilskadekomst i tjenesten, patientbefordring (ambulancekørsel og sygehjemtransport) for ansatte såvel i arbejdstiden som på tjenesterejser, ligesom det gælder for enhver, der færdes i kommunens ejendomme. Falck Healthcare Ishøj Kommune samarbejder med Falck Healthcare, som yder professionel støtte til fastansatte medarbejdere, der har behov for hjælp til at løse personlige problemer. Problemerne kan være opstået af mange forskellige årsager som f.eks. vanskeligheder på jobbet, dødsfald, skilsmisse, dårlig økonomi eller et stigende forbrug af alkohol, medicin eller lignende. Falck Healthcare er et anonymt hjælpesystem, som er gratis for medarbejderen. Henvendelse til Falck Healthcare sker på telefon Såfremt du har spørgsmål om Falck Healthcare, kan du kontakte Falck Healthcare, din netværksperson, tillidsrepræsentant, leder eller Personale og Udvikling. 13

14 Faste fridage Udover helligdage som falder på hverdage har visse personalegrupper hel eller delvis fri 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag. Det fremgår af den enkelte overenskomst, hvilke personalegrupper der er omfattet af dette. Ferie Hovedreglen er, at du optjener ret til ferie med løn. Ferien skal holdes mellem 1. maj det følgende år og 30. april året efter (ferieåret). Ferien bliver for de flestes vedkommende omregnet til timer, men skal holdes i hele dage. Som nyansat vil du have et feriekort fra din tidligere arbejdsgiver. Dette feriekort skal bruges, når du holder ferie, da du vil blive trukket i løn for den periode, du har afholdt ferie. Afholdelse af ferie skal ske i den rækkefølge, den er optjent. Hvis du ikke tidligere har haft en arbejdsgiver (ansat direkte fra skole, a-kasse eller lignende) skal du først holde den optjente ferie. Som hovedregel har alle ret til tre ugers sammenhængende ferie i ferieperioden 1. maj 30. september. Ved planlægning af ferie tages der i videst muligt omfang hensyn til de enkelte medarbejderes ønsker om placering af ferie, dog under hensyn til at arbejdsstedets funktioner fortsat varetages i ferieperioden. Til ansatte med fast månedsløn udbetales særlig feriegodtgørelse eller ferietillæg ved lønudbetalingen pr. 30. april. Timelønnede og fratrådte månedslønnede får i marts måned efter optjeningsåret (kalenderår) tilsendt et feriekort. Hvis du ikke har haft mulighed for at holde din restferie pga. feriehindring, vil Personale og Udvikling efter anmodning, anvise feriegodtgørelse for disse dage via lønudbetalingen. Er man syg umiddelbart før planlagt ferie og stadig sygemeldt, når ferien begyndes, er ferien udskudt til senere. Bliver du syg i ferien, er ferien afholdt, og du kan ikke kræve erstatningsferie. I ganske særlige tilfælde kan der via Personale og Udvikling ansøges om erstatningsferie. Ferie udover 4. ferieuge kan efter skriftlige aftale med nærmeste leder overføres til afholdelse på et senere tidspunkt. Den skriftlige aftale skal indeholde nærmere vilkår for afviklingen af ikke afholdt ferie. Hvis hele 5. ferieuge ikke er afholdt seneste den 30. april, og der ikke er indgået aftale om overførsel af ferie, udbetaler Personale og Udvikling feriepengene, hvis beløbet er mindre end kr efter fradrag af skat m.v. Hvis beløbet er større end kr efter fradrag af skat m.v., kan den ansatte senest den 30. september efter ferieårets udløb søge om at få beløbet udbetalt. (Blanket Arbejdsdirektoratet ). Hvis 6. ferieuge ikke er afholdt senest den 30. april, og der ikke er indgået aftale om overførsel af ferie, bliver 6. ferieuge udbetalt ultimo maj måned. Du kan læse mere om ansattes ret til ferie i Aftale om ferie for personale ansat i kommuner og amter på KL Netinfo: Feriehuse Ishøj Kommune har oprettet en feriefond af ikke hævede feriemidler fra kommunens ansatte. Af disse midler er der købt fire sommerhuse, som kan lejes af alle ansatte. 14

15 Beskrivelse af husene findes i en udlejningsvejledning, som revideres hvert år og udsendes til samtlige arbejdspladser, ligesom den opslås på opslagstavlerne på rådhuset og andre steder. Hvorledes den praktiske udlejning finder sted kan også læses i udlejningsorienteringen. Feriehusene bestyres af en feriefond, som har en særlig vedtægt, der kan udleveres ved henvendelse til Borgerservice. Regler for sommerhusudlejning ligger i elektronisk form på Uglen Personale Ferieboliger. Feriekort Hvis du har et feriekort, der skal hæves, skal kortet underskrives af dig selv. Derefter skal kortet afleveres til den arbejdsgiver, som har udstedt det. Hvis feriekortet er udstedt af Ishøj Kommune, skal kortet efter underskrivelse afleveres i Personale og Udvikling, som indsætter beløbet på din Nemkonto. Hvis du fratræder stillingen og stadig har noget ferie med løn til gode, vil du få et feriekort på de resterende dage/timer. Feriekort for det optjeningsår, hvor du fratræder, vil du modtage i marts året efter. Forbindingskasse Ved opfylding kontaktes Ishøj Brandvæsen på tlf Forebyggelse af arbejdsskader motion Der er via centret/driftsstedet mulighed for at deltage i forskellige motionsarrangementer f.eks. DHL-stafetten, Lady-walk, fodboldturnering m.v. Forsikringer Ishøj Kommunes politik er, at der tegnes forsikringer mod henholdsvis person- og tingskader for så vidt angår kommunale ejendomme. Under personforsikringer er tegnet arbejdsskadeforsikring, der dækker personskader opstået i arbejdstiden, herunder er brille- og tandskade dækket. Personlige ejendele som ure, smykker, tøj og lign. er ikke dækket. Råd og vejledning kan fåes ved kontakt til Center for Kommunale Ejendomme på tlf Forsikringer - Rejseforsikringer Ishøj Kommune har tegnet rejseforsikringer for de ansatte, når disse rejser i udlandet i forbindelse med arbejdet. Center for Kommunale Ejendomme skal have besked ved udlandsrejser på tlf Forvaltningsloven Forvaltningsloven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning og gælder for behandlingen af sager, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed. 15

Personalehåndbogen beskriver en lang række praktiske forhold på arbejdspladsen, der kan være relevante for dig under din ansættelse.

Personalehåndbogen beskriver en lang række praktiske forhold på arbejdspladsen, der kan være relevante for dig under din ansættelse. Personalehåndbog Personalehåndbogen er et opslagsværk for alle ansatte i Stevns Kommune. Personalehåndbogen beskriver en lang række praktiske forhold på arbejdspladsen, der kan være relevante for dig under

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening. Personalehåndbog. Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus

Arbejdernes Andels Boligforening. Personalehåndbog. Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus Arbejdernes Andels Boligforening Personalehåndbog Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus Havebyen Skovbakken«og Komplekset Teglgaarden er Seværdigheder paa Boligbyggeriets Omraade, som forevises for

Læs mere

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

Personalehåndbog for. Vestegnens Brandvæsen I/S

Personalehåndbog for. Vestegnens Brandvæsen I/S Personalehåndbog for Vestegnens Brandvæsen I/S Indhold - oversigt 1. Brandchefen byder velkommen... 1 2. Vores vision... 3 3. Vores mission... 3 4. Vores værdigrundlag... 3 5. Menneskesyn... 5 6. Vores

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog til Servicelovens 95 og 96 Håndbogen er politisk godkendt i januar 2010 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Afsnit 1.0 Indledning 4 Afsnit 2.0 Lovgrundlaget

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Marts 2011 INDHOLD INDLEDNING... 4 1. BPA ORDNING GENERELT... 4 1.1. DET SIGER LOVEN... 4 1.1.1. RETNINGSLINJER I AALBORG KOMMUNE... 5 1.1.2. ADMINISTRATION

Læs mere

Personalehåndbog Ferie og ekstraordinær tjenestefrihed

Personalehåndbog Ferie og ekstraordinær tjenestefrihed Ekstraordinær Tjenestefrihed Højtider Administrations- og teknisk personale har fri juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag samt 1. maj fra kl. 12.00. Mellem jul og nytår samt dagen efter Kristi

Læs mere

Departementets personalepolitik. Revideret den 25. juni 2014

Departementets personalepolitik. Revideret den 25. juni 2014 Departementets personalepolitik Revideret den 25. juni 2014 Departementets personalepolitik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

Personalehåndbog for Vestforbrænding - juli 2009

Personalehåndbog for Vestforbrænding - juli 2009 Personalehåndbog for Vestforbrænding Side 1 af 42 Indhold - oversigt Velkommen... 5 Vores historie... 6 Vores mission... 8 Vores værdier... 8 Samarbejde... 8 Resultatorientering... 8 Ansvar... 8 Udvikling...

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 4 1. UDMÅLING AF BPA OG FORBRUG 4 Fleksibel brug af hjælpertimer 4 Opsparing af uforbrugte timer 5 Ophold og ferie i Danmark 5 Weekendophold

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2.1 OM DAB... 5

Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2.1 OM DAB... 5 Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2. OM DAB... 5 2.1 OM DAB... 5 3. REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE... 8 3.1 ANNONCERING... 8 3.1.1 FORRETNINGSGANG FOR

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Personalepolitikken er også styret af styret af lovgivning, bekendtgørelser og overenskomster.

Personalepolitikken er også styret af styret af lovgivning, bekendtgørelser og overenskomster. Ansættelsesvilkår Om vejledningen Denne vejledning udgør et af hovedafsnittene i Helsingør Kommunes personalehåndbog. Den samlede personalehåndbog kan findes på Kilden under Min arbejdsplads på siden Personalehåndbog.

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

Personalehåndbog. 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69

Personalehåndbog. 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69 Personalehåndbog 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69 Håndbog for ansatte ved Dagplejen VORDINGBORG KOMMUNE INDLEDNING... 6 SYGEMELDING... 7 RASKMELDING... 7 LEDIGE PLADSER... 7 DAGPLEJEKONTORET... 8

Læs mere

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG 2012 personalehåndbog sådan gør vi i fsb INDHOLD > fsb s vision > 05 fsb s kerneværdier > 05 Adresser i fsb > 06 Adresseforandring, navneændring og bankændring > 06 Alkohol og andre rusmidler > 06 Arbejdsfri

Læs mere

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Indholdsfortegnelse Afspadsering fleksmuligheder Briller og høreværn Decentral ledelse og uddelegering Det gode arbejdsliv, den attraktive arbejdsplads

Læs mere

HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013

HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013 HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013 DENNE PJECE ER SKREVET TIL DE PÆDAGOGER OG KLUBFOLK, SOM ER ANSAT INDEN FOR DET KOMMUNALE OMRÅDE PJECEN BESTÅR AF TO DELE

Læs mere

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed Aftaler om løn- og arbejdsforhold for anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed 2007-2008 Anlægsgartner Elev Indholdsfortegnelse Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik...

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere