TUR s Gaffeltruckkonference 2009 Indlæg fra Arbejdstilsynet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TUR s Gaffeltruckkonference 2009 Indlæg fra Arbejdstilsynet"

Transkript

1 TUR s Gaffeltruckkonference 2009 Indlæg fra Arbejdstilsynet v. chefkonsulent Anders Mortensen Arbejdsmiljøfagligt Center Indhold: Anerkendelse af udlændings kvalifikationer Ændring af førercertifikatbekendtgørelsen Afgrænsning mellem AT og UVM Revision af censorvejledningerne Direkte prøve Diverse nyt fra Arbejdstilsynet Dialog spørgsmål

2 Anerkendelse af udlændinges kvalifikationer vedr. arbejdsmiljø Regler: Arbejdstilsynets bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer opnået i udlandet. Trådte i kraft den 1. juli Baggrunden er EU direktiv 2005/36/EF. CIRIUS er overordnet dansk myndighed i forhold til EU direktivet. Arbejdstilsynet er kompetent myndighed vedr. Arbejdstilsynets uddannelser. Ansøgninger om anerkendelse sendes til Arbejdstilsynet*, som også behandler sagen. * Formelt skal ansøgninger vedr. fast ophold sendes til CIRIUS, men de kan sendes til Arbejdstilsynet.

3 Hvad skal forhåndsgodkendes? Udenlandske førere af gaffeltruck skal have deres kvalifikationer anerkendt (godkendt) af Arbejdstilsynet inden de må begynde arbejdet i DK. Der udstedes ikke et dansk certifikat. Der udstedes et anerkendelsesbrev/- bevis som skal forevises Arbejdstilsynets tilsynsførende på forlangende. Andre områder som skal forhåndsgodkendes: Arbejde med asbest Arbejde med epoxy, styren, isocyanat og asfalt (kun v. fast ophold) Arbejde på naturgasanlæg (kun v. fast ophold) Gaffelstabler (kun v. fast ophold) Elevatormontør Kedelpasser Kran A, B og E Kran C, D og G (kun ved fast ophold) Kølemontør Sikkerheds- og sundhedskoordinator på bygge- anlægsområdet (kun v. fast ophold) Stilladsopstiller (rulle- og bukkestilladser kun v. fast ophold) Svejsning Teleskoplæsser

4 Hvad skal forhåndsgodkendes? Førere af gaffelstablere skal ikke have en forhåndsgodkendelse (eller anmelde til Arbejdstilsynet) hvis det er midlertidigt arbejde i DK Det er arbejdsgiverens ansvar at personen er kvalificeret iht. kravene (se følgende dias). Arbejdsgiveren skal kunne forevise dokumentationen på forlangende.

5 Hvilke kvalifikationskrav stilles? EU/EØS borgere med lovpligtig uddannelse Gennemført lovpligtig uddannelse fra et andet EU/EØS land anerkendes for alle EU/EØS borgere. Kun Norge, Island og Danmark har et lovpligtigt krav om gaffeltruckuddannelse, dvs. kun uddannelser fra disse lande anerkendes. Arbejdstilsynet vurderer alene om der er dokumentation for at den udenlandske uddannelse er gennemført og anerkender så dette. Der er således ikke længere tale om at den udenlandske uddannelse skal svare til den danske for at kunne anerkendes. OBS: Efter konferencen er gaffeltruckuddannelsen i Polen kommet på listen over lovpligtige uddannelser, dvs. den polske uddannelse vil også fremover blive anerkendt.

6 Hvilke kvalifikationskrav stilles? EU/EØS borgere uden lovpligtig uddannelse Når personen ikke har gennemført en lovpligtig uddannelse i et EU/EØS land, skal personen have mindst 2 års erhvervserfaring med kørsel af gaffeltruck/stabler inden for de sidste 10 år. Skal dokumenteres af arbejdsgiveren i udlandet. Relevante dele af dokumentationen skal oversættes til DK/ENG/(D). Uddannelse fra udlandet er ikke tilstrækkelig. Ovennævnte gælder kun såfremt der ikke er en lovpligtig uddannelse i det pågældende land.

7 Hvilke kvalifikationskrav stilles? Personer fra 3. lande Personer fra 3. lande skal have relevant uddannelse (normalt svarende til den danske) og mindst 3 års erhvervserfaring med kørsel af gaffeltruck/stabler inden for de sidste 10 år. Skal dokumenteres og attesteres af myndigheden i udlandet. Relevante dele af dokumentationen skal oversættes til DK/ENG/(D). Uddannelse fra udlandet er ikke tilstrækkelig.

8 Links vedr. anerkendelse For yderligere oplysninger om reglerne og den krævede dokumentation henvises til: Arbejdstilsynet bekendtgørelse nr. 647/2008 Arbejdstilsynets foldere om arbejde i DK, vælg sprog. CIRIUS hjemmeside,

9 Plan for ændring af førercertifikatreglerne Bekg. 382/07 om førercertifikater vil blive ophævet med den nye uddannelsesbekendtgørelse. Uddannelsesbekendtgørelsen vil komme til at indeholde gældende regler. Der vil ikke blive nogen udløbsdato, dvs. gældende regler vil også komme til at gælde efter 1. SEP 2010

10 Plan for uddannelsesbekendtgørelsen Samler alle Arbejdstilsynets krav vedr. uddannelser samt mindre justeringer af reglerne. Ingen ændr. vedr. truck. Nye bilag med beskrivelse af kvalifikationskrav kravene svarer (forhåbentlig) til indholdet i de nuværende uddannelser formålet er at lave et gennemskueligt regelgrundlag Krav om ny personløfteruddannelse økonomiske konsekvensberegninger pågår Krav om prøveaflæggelse iht. censorvejledningerne Regelarbejdet forventes igangsat senere på året.

11 Evt. revision af førercertifikatreglerne Det blev i 2005 aftalt med parterne at førercertifikatreglerne skulle analysers med henblik på evt. justering, navnlig vedr. følgende: Krancertifikaterne. Reglerne passer ikke godt på visse nye krantyper. Teleskoplæssere. Skal truckcertifikat stadig fortsat være gyldigt? Arbejdstilsynet planlægger at indkalde til en workshop med interessenter på området (arbejdsmarkedets parter, TUR, BAI, IU, UVM). Det videre forløb afhænger af workshoppen. Tidspunkt for workshop ligger ikke fast.

12 Afgrænsning Arbejdstilsynet UVM vedr. førercertifikatuddannelserne Undervisningsministeriet (UVM) er ansvarlig for: Reglerne for arbejdsmarkedsuddannelserne bekg. 802/2003 om fælles kompetencebeskrivelser for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og om arbejdsmarkedsuddannelser Godkendelse af skoler Tilsyn med skoler / undervisning / prøveafholdelse tilsyn med at Arbejdsmiljøloven overholdes er Arbejdstilsynets ansvar Finansiering af uddannelserne Udstedelse af certifikater i samarbejde med Arbejdstilsynet

13 Afgrænsning Arbejdstilsynet UVM vedr. førercertifikatuddannelserne Arbejdstilsynet er ansvarlig for: Reglerne vedr. krav om førercertifikater Krav til certifikatprøven er konkretiseret i censorvejledningerne, som udarbejdes af TUR, BAI og IU og godkendes af Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet ønsker ikke at dispensere fra reglerne og fx gå ind i godkendelse af skoler eller udstedelse af certifikater Hvis Arbejdstilsynet bliver bekendt med væsentlige problemer vedr. en skoles gennemførelse af undervisningen og afholdelse af prøven vil vi tage det op med UVM.

14 Revision af censorvejledningerne UVM ønsker censorvejledningerne revideret vedr.: Harmonisering af indhold/detaljeringsgrad i de forskellige censorvejledninger. Censorsystemet skal normaliseres, dvs. faglæreren fører eleven op til prøve og AT-censoren er den eksterne censor. Teksten vedr. direkte prøve skal justeres. Arbejdstilsynet vil igangsætte dette arbejde efteråret Censorvejledningerne vil blive lagt på Arbejdstilsynets hjemmeside sammen med uddannelsesbekendtgørelsen dog ikke teoriprøven.

15 Direkte prøve Af 8, UVM bekendtgørelse 806/2007 om ændring af bekendtgørelse om fælles kompetencebeskrivelser for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og om arbejdsmarkedsuddannelser, fremgår: "Adgang til arbejdsmarkedsuddannelse og individuel kompetencevurdering har personer, der har fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark på henholdsvis uddannelses- eller vurderingstidspunktet, og som ved ansøgning om optagelse til arbejdsmarkedsuddannelse opfylder eventuelle adgangskrav fastsat som led i myndighedskrav, hvor der udstedes certifikat for uddannelsen".

16 Direkte prøve Arbejdstilsynet er sammen med UVM ved at formulere en ny tekst med retningslinjer for deltagelse i direkte prøve. Arbejdstilsynets ønsker er: Der gives normalt ikke adgang til direkte prøve. Har personer med fast bopæl i DK kvalifikationer fra udlandet kan man gå op til direkte prøve. Det er skolernes ansvar at vurdere om personerne kan gå til direkte prøve. Arbejdstilsynet kan indstille, at en udlænding der ønsker sine kvalifikationer anerkendt, kan deltage i direkte prøve.

17 Diverse nyt fra Arbejdstilsynet Nøgletal: Ca virksomheder blev screenet i 2008 I alt ca virksomhedsbesøg i 2008 Ca reaktioner blev afgivet i 2008 Ca. 750 medarbejdere p.t. (under reduktion grundet ophør af ekstrabevilling på 70 mill. kr. årligt)

18 Diverse nyt fra Arbejdstilsynet De prioriterede områder frem til år 2010 er: Ulykker, Ergonomi, Støj og Psykisk arbejdsmiljø. Hovedtilsynsformerne er sceening af samtlige virksomheder og tilpasset tilsyn på virksomheder med problemer. Der arbejdes på en ny prioritering frem til år Den kommende prioritering vil blive fastlagt i samarbejde med arbejdsmarkedets parter.

19 Diverse nyt fra Arbejdstilsynet Der er indgået en trepartsaftale om samarbejdet på arbejdspladsen. De forslåede ændringer sigter især på: At give en ny, kortere grundlæggende arbejdsmiljøuddannelse, som kombineres med en løbende supplerende efteruddannelse, sådan at sikkerhedsrepræsentanter og ledere udvikler relevante arbejdsmiljøkompetencer i hele deres funktionsperiode At gøre det muligt for virksomhederne at organisere deres interne samarbejde, så det passer til ledelsesstrukturer og en række andre af virksomhedens behov, og sådan at virksomhedens ledelse involveres i højere grad end i dag At skabe et godt grundlag for en styrkelse af samarbejdet om arbejdsmiljø på små virksomheder med under 10 ansatte. Kræver lovændring og bekendtgørelsesændring. Forventes at træde i kraft 1. juli Se nyheder, april 2009, for mere info.

20 Diverse nyt fra Arbejdstilsynet Den 1. januar 2009 trådte Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 612 af 25. juni 2008 om indretning af tekniske hjælpemidler i kraft. Bekendtgørelsen implementer det nye maskindirektiv 2006/42/EF, som træder i kraft den 29. december Bekendtgørelsen ophæver bekg. 561 fra For information om det nye maskindirektiv se regler produktdirektiver.

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

TURs vejledning for gaffelstabler certifikatprøver (A) & gaffeltruckcertifikat prøver (B)

TURs vejledning for gaffelstabler certifikatprøver (A) & gaffeltruckcertifikat prøver (B) TURs vejledning for gaffelstabler certifikatprøver (A) & gaffeltruckcertifikat prøver (B) Indhold - Arbejdstilsynets krav til prøven - Certifikatprøven; struktur, indhold, gennemførelse - Bedømmelse -

Læs mere

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 29. september 2009 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Virksomhedernes samarbejde om sikkerhed og sundhed m.v.) 1 I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø Lovforslag nr. L 177 Folketinget 2010-11 Fremsat den 30. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Risikobaseret tilsyn, differentierede

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Fælles indsats for større sikkerhed i byggebranchen

Fælles indsats for større sikkerhed i byggebranchen HANDLEPLAN Fælles indsats for større sikkerhed i byggebranchen HANDLEPLAN Fælles indsats for større sikkerhed i byggebranchen Arbejdstilsynet, 11. maj 2006 INDHOLD Baggrund.............................................

Læs mere

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv April 2010 Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Tel 3395 7000 Fax

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 149 Offentligt (01) Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse

Læs mere

Arbejdsmiljøreformen i praksis. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt

Arbejdsmiljøreformen i praksis. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt Arbejdsmiljøreformen i praksis Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt Finanssektorens Arbejdsgiverforening Indhold Forord 3 Elementerne i arbejdsmiljøreformen 4 Arbejdstilsynet screener

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde. April 2009

Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde. April 2009 Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde April 2009 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning Side 3 1.1 Rapportens opbygning Side 3 1.2 Baggrunden for trepartsdrøftelserne

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1. (Gennemførelse af arbejdsmiljøreformen Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1. (Gennemførelse af arbejdsmiljøreformen Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder Forslag 4. marts 2004 til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1 (Gennemførelse af arbejdsmiljøreformen Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder mv.) 1 I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse Notat: De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse i Danmark Indhold 1. Introduktion... 2 2. Kort resume... 2 3. Visum (kort ophold)... 7 4. Permanent opholdstilladelse... 8 5. Arbejde...

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Analyse af vagtprøven. Input til revision af bedømmelsessystemet på arbejdsmarkedsuddannelsen Grundlæggende Vagt

Analyse af vagtprøven. Input til revision af bedømmelsessystemet på arbejdsmarkedsuddannelsen Grundlæggende Vagt Analyse af vagtprøven Input til revision af bedømmelsessystemet på arbejdsmarkedsuddannelsen Grundlæggende Vagt Januar 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Metodisk fremgangsmåde...

Læs mere

Psykolognævnet. Beretning. Januar 2010- december 2013

Psykolognævnet. Beretning. Januar 2010- december 2013 Psykolognævnet Beretning Januar 2010- december 2013 1 Forord Siden oprettelsen af Psykolognævnet i 1994 og frem til 2009 har nævnet udgivet syv beretninger om nævnets virksomhed. Nærværende beretning omfatter

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Det Faglige Udvalg for Beklædningshåndværker 20. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Kapitel 1 - Indledning

Kapitel 1 - Indledning D EN KOMMUNALE ELEVVE J L EDNING Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 - Indledning... 3 Kapitel 2 Dimensionering og optagelse... 5 Kapitel 3 Etablering af uddannelsesaftalen... 9 Kapitel

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 9. marts 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere