TSI-OPE angiver (i kapitel 7.1 Principper) rammerne for gennemførelse af bestemmelserne

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TSI-OPE angiver (i kapitel 7.1 Principper) rammerne for gennemførelse af bestemmelserne"

Transkript

1 Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat CATE Journal TS Dato 12. november 2013 Opdatering af Danmarks gennemførelsesplan for TSI Drift og trafikstyring TSI-OPE Danmark har i 2008 udarbejdet en national gennemførelsesplan 1 for den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet drift og trafikstyring. Denne plan er nu opdateret og planen afløser planen for Virksomheder, der siden 2008 har indgået grænseoverskridende aftaler der vedrører drift- og trafikstyring bedes meddele dette til Trafikstyrelsen. Trafikstyrelsen skal videreformidle denne information til Kommissionen. Kravene til indholdet af den nationale gennemførelsesplan er angivet i TSI- OPE kapitel 7.1 om principper og kapitel 7.2 om retningslinjer for gennemførelsen. 1. Gennemførelse af TSI-OPE i dansk lovgivning TSI-OPE angiver (i kapitel 7.1 Principper) rammerne for gennemførelse af bestemmelserne og for udarbejdelse af en national gennemførelsesplan. Gennemførelsesplanen skal fastsætte rammerne for gennemførelse af TSI-OPE samt overensstemmelsen med de relevante afsnit af TSI en for dele af det danske net, der er omfattet. Der skal bl.a. tages hensyn til: de særlige menneskelige faktorer, der spiller ind ved driften af en konkret strækning. de enkelte drifts- og sikkerhedselementer, der vedrører hver af de pågældende strækninger, og 1 Planen er udarbejdet i henhold til artikel 3 i Kommissions afgørelse om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet drift og trafikstyring i jernbanesystemet i den Europæiske Union. Planen er oprindelig udarbejdet i henhold til artikel 3 i Kommissions beslutning 2006/920/EF om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet drift og trafikstyring i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog. Planen er vedlagt som bilag 1. Side 1 (7)

2 hvorvidt gennemførelsen af det/de omhandlede elementer skal gælde for alle tog på den pågældende strækning - eller kun for visse strækninger - samt relationer til gennemførelsen af de øvrige delsystemer (styringskontrol og signaler, rullende materiel, trafiktelematik osv.). Eventuelle særlige undtagelser skal i den forbindelse tages i betragtning og dokumenteres som et led i planen. Gennemførelsesplanen skal udarbejdes under hensyntagen til de forskellige gennemførelsesmuligheder, der foreligger: når en jernbanevirksomhed eller infrastrukturforvalter påbegynder driften, eller når en jernbanevirksomhed eller infrastrukturforvalter fornyer eller opdaterer sine driftssystemer, eller når et nyt eller opdateret delsystem for infrastruktur, energi, rullende materiel eller styringskontrol og signaler, som kræver et tilsvarende sæt driftsregler, tages i brug. Det understreges i TSI-OPE, at gennemførelsen nødvendigvis vil ske gradvist, og at der vil være en overgangsperiode inden de nye regler kan være dækkende. Dette gælder ikke mindst i relation til den del af kravene, der knytter sig til fælleseuropæiske løsninger på den tekniske side. Den primære fremgangsmåde til at sikre gennemførelsen af bestemmelserne i TSI en vil være den periodiske godkendelse af virksomhedernes sikkerhedscertifikater/-godkendelser. Jernbanevirksomhederne og infrastrukturforvalterne skal kunne godtgøre - som led i den undersøgelsesprocedure, der iværksættes med henblik på at forny certifikat eller godkendelse - at de har taget hensyn til indholdet af TSI- OPE. Desuden skal de begrunde, hvis de endnu ikke har opfyldt visse af kravene i den. Et sikkerhedscertifikat eller en sikkerhedsgodkendelse skal ifølge artikel 10 og 11 i direktiv 2004/49/EF fornyes hvert femte år. Den danske gennemførelsesplan gennemfører TSI-OPE ud fra ovenstående retningslinjer, og bygger på, at virksomhederne kan dokumentere, at ledelsessystemer/procedurer tager højde for, at TSI-kravene kan opfyldes. Dette vil ske som et led i udstedelsen af sikkerhedsgodkendelser/-certifikater til de virksomheder, som anvender de dele af det danske net, der er omfattet af TSI-OPE. Det følgende afsnit viser en oversigt over hvilke sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater, der er udstedt dags dato, og til hvilket tidspunkt disse er gældende. Fra 2010 er gennemførelsen af TSI-OPE overgået til en ny fase, som følge af, at der herefter vil være en nær tilknytning til den gennemførelsesplan, der er udarbejdet for Danmarks ibrugtagning af ERTMS. 2. Retningslinjer for gennemførelse af TSI-OPE Side 2 (7)

3 Gennemførelsen af TSI-OPE bygger på tre forskellige elementer (jf. kapitel 7.2 om Retningslinjer for gennemførelse): 1) bekræftelse af, at eventuelle eksisterende systemer og procedurer opfylder eller tager hensyn til kravene i TSI-OPE, og begrunde hvis kravene ikke er opfyldt 2) tilpasning af eventuelle eksisterende systemer og procedurer, så de opfylder eller tager hensyn til kravene i TSI-OPE, og begrunde hvis kravene ikke er opfyldt 3) indførelse af nye systemer og procedurer i forbindelse med gennemførelsen af andre delsystemer, herunder især: nye eller opgraderede konventionelle strækninger (infrastruktur/energi) nye eller opgraderede ETCS-signalanlæg, GSM-R-radiosystemer, varmløbningsdetektorer mv. (styringskontrol og signaler) nyt rullende materiel (rullende materiel) telematik til trafikstyring (trafiktelematik). I forbindelse med undersøgelsesproceduren - der iværksættes før der udstedes nye sikkerhedsgodkendelser/ certifikater- vurderes de procedurer i virksomhederne, som knytter sig til opfyldelse af karvene i TSI-OPE. Udstedte sikkerhedscertifikater: Jernbanevirksomheder 3. Oversigt over udstedte sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater Virksomhed Sikkerhedsgodkendelse, gyldig til: DK Nordjyske Jernbaner Erstattet af DK DK Nordjyske Jernbaner Erstattet af DK DK Lollandsbanen Erstattet af nyt DK Lollandsbanen Erstattet af nyt DK Arriva Tog Erstattet d. 3. juli 2008 DK Arriva Tog Fornyet DK Railion Scandinavia Erstattet af DK DK Railion Scandinavia Erstattet af DK DK Railion Scandinavia Erstattet af DK DK SJ AB Erstattet af DK DK Midtjyske Jernbaner Drift 26. november 2013 Side 3 (7)

4 Virksomhed Sikkerhedsgodkendelse, gyldig til: DK Midtjyske Jernbaner Drift 26. november 2013 DK Metro Service 31. december 2013 DK Metro Service 31. december 2013 DK DSBFirst Danmark Erstattet af DK DK DSBFirst Danmark Erstattet af DK DK Lollandsbanen Erstattet af DK DK Lollandsbanen Erstattet af DK DK DSB S-tog Erstattet af DK DK DSB S-tog Erstattet af DK DK Hector Rail AB Erstattet af DK DK CFL Cargo 31. marts 2014 DK CFL Cargo Erstattet af DK DK DSB Erstattet af DK DK DSB Erstattet af DK DK Lokalbanen 31. maj 2014 DK Lokalbanen 31. maj 2014 DK DK juli juli 2013 DK Regionstog 31. december 2013 DK Regionstog Erstattet af DK DK Regionstog 31. december 2013 DK SJ AB Erstattet af DK DK Entreprise 26. november 2014 Tilbagekaldt 7. september 2012 DK Entreprise 26. november 2014 Tilbagekaldt 7. september 2012 DK SJ AB Erstattet af DK DK Railcare Tåg AB 24. august 2015 DK CFL Cargo Danmark ApS 31. marts 2014 Side 4 (7)

5 Virksomhed Sikkerhedsgodkendelse, gyldig til: DK DSB Øresund Erstattet af DK DK DSB Øresund Erstattet af DK DK DSB Øresund Erstattet af DK DK DSB Erstattet af DK DK DSB S-tog a/s 31. december 2013 DK DSB S-tog a/s 31. december 2013 DK Hector Rail AB 25. marts 2014 DK DSB 31. maj 2014 DK DSB Erstattet af DK DK DSB 31. maj 2014 DK Nordjyske Jernbaner 12. juni 2013 DK Nordjyske Jernbaner 12. juni 2013 DK TX Logistik AB 31. december 2017 DK Arriva Tog 24. januar 2018 DK Arriva Tog 24. januar 2018 DK DSB Øresund 9. december 2013 DK DSB Øresund 9. december 2013 DK Railcare Tåg AB 24. august 2015 DK Nordjyske Jernbaner 9. juni 2018 DK Nordjyske Jernbaner 9. juni 2018 DK DK juli juli 2018 DK DSB (S-tog) 31. December 2013 DK DSB (S-tog) 31. December 2013 DK Captrain Sweden AB (tidligere Railcare) 24. august 2015 DK Midtjyske Jernbaner 9. oktober 2018 DK Midtjyske Jernbaner 9. oktober 2018 DK SJ AB 16. oktober 2018 Side 5 (7)

6 Udstedte sikkerhedsgodkendelser: Infrastrukturforvaltere Virksomhed Sikkerhedsgodkendelse, gyldig til: DK Midtjyske Jernbaner 9. oktober 2013 DK Metro Service 31. december 2013 DK Lollandsbanen T Erstattet af DK DK Øresundsbro Konsortiet I/S 30. juni 2014 DK Regionstog Erstattet af DK DK Arriva Tog 14. december 2014 DK Nordjyske Jernbaner 17. december 2014 DK Banedanmark 26. januar 2015 DK Lokalbanen 20. april 2015 DK Regionstog 31. december 2013 DK DSB 14. juni 2015 DK Nordjyske Jernbaner 9. juni 2018 DK Midtjyske Jernbaner 9. oktober Nye drifts- og trafikstyrings regler, der gælder i forbindelse med ibrugtagning af ERTMS I TSI-OPE er der en række bestemmelser, som knytter sig direkte til gennemførelsen af nye tekniske løsninger vedrørende togkontrol m.v. (ERTMS). Danmark har i september 2007 udarbejdet en national gennemførelsesplan for dette område, og planen er senest opdateret i Planen er fremsendt til EU Kommissionen. Der henvises til denne plan for så vidt angår tidsfrister, anvendelsesplan og andre specifikke forhold. De krav i TSI-OPE, som er afledt af udvikling og etablering af ERTMS m.v., vil følge eventuelle justeringer af tidsplaner m.v. som gælder for ERTMS området og de tilknyttede tekniske løsninger og systemer. Side 6 (7)

7 5. Snitflade til andre delsystemer/ togkontrol og signaler I det Danmark har besluttet at indføre nye signaler på hele det danske jernbanenet, har Trafikstyrelsen udfærdiget en række funktionskrav, som samler drifts- og trafikstyringsreglerne i TSI OPE og TSI SRT. Dette er ment som en hjælp til gennemførelsen af projektet vedr. indførelsen af nye signaler i Danmark (Signalprogrammet). 6. Oversigt over retsakter Nedenfor illustreres de seneste retsakter Danmark har vedtaget i forbindelse med gennemførelse af TSI OPE: Drifts og trafikstyringsregler: - BJ Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet. (vedhæftet som bilag 2) Kørsel med togkontrol: - BJ Bestemmelser om kørsel på jernbaneinfrastruktur med togkontrol. (vedhæftet som bilag 3) Gennemførelse af TSI OPE: BJ Bestemmelser for gennemførelse af den tekniske specifikation for interoperabilitet (TSI) for delsystemet drift og trafikstyring i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog. (vedhæftet som bilag 4) Side 7 (7)

Kravene til indholdet af den nationale implementeringsplan er angivet i TSI-OPE kapitel 7.1 Principper og 7.2 Retningslinier for gennemførelsen.

Kravene til indholdet af den nationale implementeringsplan er angivet i TSI-OPE kapitel 7.1 Principper og 7.2 Retningslinier for gennemførelsen. Adelgade 13 1304 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Danmarks implementeringsplan for TSI Drift og trafikstyring (TSI-OPE) Danmarks nationale implementeringsplan

Læs mere

Plan for Trafikstyrelsens sikkerhedstilsyn Jernbane

Plan for Trafikstyrelsens sikkerhedstilsyn Jernbane Plan for Trafikstyrelsens sikkerhedstilsyn 2014-21. januar 2014 Indledning I Trafikstyrelsen ønsker vi åbenhed omkring vores tilsynsaktiviteter. Derfor udgiver vi hvert år en plan for årets tilsyn med

Læs mere

Plan for Trafikstyrelsens sikkerhedstilsyn Jernbane

Plan for Trafikstyrelsens sikkerhedstilsyn Jernbane Plan for Trafikstyrelsens sikkerhedstilsyn 2015 - Jernbane 30. januar 2015 Indledning I Trafikstyrelsen ønsker vi åbenhed omkring vores tilsynsaktiviteter. Derfor udgiver vi hvert år en plan for årets

Læs mere

Bestemmelser for Jernbane BJ 5-2-2010

Bestemmelser for Jernbane BJ 5-2-2010 Bestemmelser for Jernbane BJ 5-2-2010 Bestemmelser om gennemførelse af tekniske specifikationer for interoperabilitet (TSI) for delsystemer i de transeuropæiske jernbanesystemer for konventionelle tog

Læs mere

Udfordringer, organisering og sikkerhedsniveau

Udfordringer, organisering og sikkerhedsniveau Udfordringer, organisering og sikkerhedsniveau Statens jernbanetilsyn, Sikkerhetsseminar, Oslo, 10. oktober 2006 Programkoordinator Leif Funch Trafikstyrelsen, Danmark Organiseringen, Myndigheder, Sikkerhed

Læs mere

TSI implementering og anvendelse. Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt

TSI implementering og anvendelse. Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt TSI implementering og anvendelse Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Hvad er TSI er? Navnet: Tekniske Specifikationer for Interoperabilitet Formål: Redskaber til harmonisering af de europæiske

Læs mere

Høringsnotat - ændringsbekendtgørelser vedrørende klageadgangen m.v., som følge af ny jernbanelov

Høringsnotat - ændringsbekendtgørelser vedrørende klageadgangen m.v., som følge af ny jernbanelov Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat - ændringsbekendtgørelser vedrørende klageadgangen m.v., som følge af

Læs mere

TSI er for begyndere

TSI er for begyndere TSI er for begyndere Sikkerhedskonferencen 2015 Mari Ruuhi Trafik- og Byggestyrelsen Jan Schneider-Tilli Banedanmark En mini TSI-skole 1. Hvad er TSI er? 2. TSI ernes indhold 3. TSI ernes relevans for

Læs mere

Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet

Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet BEK nr 9908 af 12/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafikstyrelsen, j.nr. 10201-00005 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Formålet med direktivet er at understøtte interoperabiliteten, ved at mindske de høje krav til sprogkundskaberne for grænseovergangssektioner.

Formålet med direktivet er at understøtte interoperabiliteten, ved at mindske de høje krav til sprogkundskaberne for grænseovergangssektioner. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 raha@tbst.dk www.tbst.dk Notat Dato 14. juni 2016 Sagsnr.: TS10601-00007 Høringsnotat Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om certificering

Læs mere

Bestemmelser for Jernbane BJ

Bestemmelser for Jernbane BJ Bestemmelser for Jernbane BJ 5-3-2015 Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet 1 I medfør af 56 i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet

Læs mere

Høringsnotat. Bestemmelser om kørsel på jernbaneinfrastruktur med togkontrol. 1. Indledning

Høringsnotat. Bestemmelser om kørsel på jernbaneinfrastruktur med togkontrol. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 mru@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Bestemmelser om kørsel på jernbaneinfrastruktur med togkontrol 1. Indledning Trafik- og

Læs mere

Høringsnotat Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ibrugtag- ningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen 1.

Høringsnotat Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ibrugtag- ningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen 1. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1 Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1 I medfør af 21 h, stk. 1, 21 k, stk. 5, og 26, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1249

Læs mere

KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 21. december 2007

KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 21. december 2007 L 64/72 DA Den Europæiske Unions Tidende 7.3.2008 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 21. december 2007 vedrørende den tekniske specifikation for interoperabilitet for»bevægelseshæmmede«i det transeuropæiske jernbanesystem

Læs mere

Referat af mødet med branchepanelet for interoperabilitet og sikkerhed den 6. december 2011

Referat af mødet med branchepanelet for interoperabilitet og sikkerhed den 6. december 2011 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41 78 0155 kax@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Dato 8. december 2011 Referat af mødet med branchepanelet for interoperabilitet og sikkerhed den

Læs mere

Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet 1)

Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet 1) BEK nr 11034 af 16/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. marts 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS10000-00088 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. oktober 2010 (29.10) (OR. en) 15582/10 TRANS 297

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. oktober 2010 (29.10) (OR. en) 15582/10 TRANS 297 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. oktober 2010 (29.10) (OR. en) 15582/10 TRANS 297 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 25. oktober 2010 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Høringsnotat. Bestemmelser om kørsel på jernbaneinfrastruktur med togkontrol (BJ) Indledning

Høringsnotat. Bestemmelser om kørsel på jernbaneinfrastruktur med togkontrol (BJ) Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Bestemmelser om kørsel på jernbaneinfrastruktur med togkontrol (BJ) Indledning Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Læs mere

Høringsnotat om bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen

Høringsnotat om bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 saos@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk SAOS Høringsnotat om bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen

Læs mere

TSI erne: De første erfaringer. Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt

TSI erne: De første erfaringer. Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt TSI erne: De første erfaringer Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Dagens session - Hvordan har Trafikstyrelsen fortolket TSI erne? - Hvilke projekter har skullet følge TSI-krav? - Hvordan

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2012/463/EU) (6) Følgende retsakter bør derfor ændres:

(EØS-relevant tekst) (2012/463/EU) (6) Følgende retsakter bør derfor ændres: 14.8.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 217/11 KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 23. juli 2012 om ændring af beslutning 2006/679/EF og 2006/860/EF om tekniske specifikationer for interoperabilitet (meddelt

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedscertifikat til jernbanevirksomheder 1

Bekendtgørelse om sikkerhedscertifikat til jernbanevirksomheder 1 Bekendtgørelse om sikkerhedscertifikat til jernbanevirksomheder 1 I medfør af 21 h, stk. 1, 1. pkt., 21 u, stk. 8, og 24 c, stk. 24, og 26, stk. 1, 1.pkt., i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af jernbaneloven 1)

Forslag. Lov om ændring af jernbaneloven 1) Til lovforslag nr. L 184 Folketinget 2018-19 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 23. april 2019 Forslag til Lov om ændring af jernbaneloven 1) (Implementering af dele af den tekniske

Læs mere

Vejledning om godkendelse af infrastruktur på jernbaneområdet. Infrastrukturbekendtgørelsen

Vejledning om godkendelse af infrastruktur på jernbaneområdet. Infrastrukturbekendtgørelsen om godkendelse af infrastruktur på jernbaneområdet Infrastrukturbekendtgørelsen 1. juli 2010 2 om godkendelse af Trafikstyrelsens bekendtgørelse om godkendelse af infrastruktur på jernbaneområdet beskriver

Læs mere

Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger, den 26. juni 2008 CARSTEN FALK HANSEN. / Lise Aaen Kobberholm

Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger, den 26. juni 2008 CARSTEN FALK HANSEN. / Lise Aaen Kobberholm BEK nr 675 af 26/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger, j.nr. T691-000081 Senere ændringer

Læs mere

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har herudover modtaget høringssvar fra Lokaltog, SJ og DSB.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har herudover modtaget høringssvar fra Lokaltog, SJ og DSB. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om certificering af lokomotivførere 1. Indledning Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Læs mere

HÅNDBOG EFTERSYN AF BYGVÆRKER HØRINGSBOG JANUAR 2016

HÅNDBOG EFTERSYN AF BYGVÆRKER HØRINGSBOG JANUAR 2016 HÅNDBOG HØRINGSBOG JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN 3 2 HØRINGSBREV 4 3 RESULTAT AF HØRINGEN 8 4 HØRINGSSVAR 9 4.1 Transportministeriet 9 4.2 Trafikstyrelsen 10 4.3 Lokalbanen

Læs mere

Bilag til vejledning i udformning af systemdefinition

Bilag til vejledning i udformning af systemdefinition Bilag til vejledning i udformning af systemdefinition 23. september 2013 3 Bilag til vejledning i udformning af systemdefinition Forord Forord Dette Bilag til vejledning i udformning af systemdefinition

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om indberetning af data til analyse og planlægning m.v. på jernbaneområdet. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om indberetning af data til analyse og planlægning m.v. på jernbaneområdet. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 4178 0293 sia@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Dato 1. december 2016 Bekendtgørelse om indberetning af data til analyse og planlægning m.v. på jernbaneområdet

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til akkreditering af assessorer på jernbaneområdet 1)

Bekendtgørelse om krav til akkreditering af assessorer på jernbaneområdet 1) BEK nr 359 af 08/04/2014 Udskriftsdato: 7. maj 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS10000-00059 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bestemmelser for Jernbane BJ

Bestemmelser for Jernbane BJ Bestemmelser for Jernbane BJ 5-1-2009 Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet I medfør af 21 h, stk. 1, 1. pkt., og 24, stk. 5, i lov om jernbane jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Trafikstyrelsens Regelplan 2013

Trafikstyrelsens Regelplan 2013 Trafikstyrelsens Regelplan 2013 1. marts 2013 Grøn = Retsakt trådt i kraft Titel Baggrund og indhold Status Bekendtgørelse om transport af våben, eksplosivstoffer, krigsmateriel og krigsammunition m.v.

Læs mere

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Udstedt 29. juni 2015 Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 797 af 22/06/2015

Læs mere

Nye EU-krav på uddannelsesområdet

Nye EU-krav på uddannelsesområdet Nye EU-krav på uddannelsesområdet Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Trafikstyrelsens sikkerhedskonference 27. oktober 2011 Krav til certificering af lokomotivførere Implementeringen af direktiv

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 7. oktober 2008 (OR. en) 2006/0272 (COD) PE-CONS 3668/08 TRANS 250 CODEC 990 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

Høring over udkast til Bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet

Høring over udkast til Bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet Til diverse høringsparter, jf. vedlagte høringsliste. 30.10.2018 Høring over udkast til Bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet Hermed sendes udkast til Bekendtgørelse om infrastrukturafgifter

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 320/8 Den Europæiske Unions Tidende 17.11.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1078/2012 af 16. november 2012 om en fælles sikkerhedsmetode for overvågning, der skal anvendes af jernbanevirksomheder

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 30.6.2015 Den Europæiske Unions Tidende L 165/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/995 af 8. juni 2015 om ændring af afgørelse 2012/757/EU om den tekniske

Læs mere

Bekendtgørelse om interoperabilitet på det transeuropæiske jernbanenet 1

Bekendtgørelse om interoperabilitet på det transeuropæiske jernbanenet 1 Bekendtgørelse om interoperabilitet på det transeuropæiske jernbanenet 1 I medfør af 21 u og 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen gennemfører:

Læs mere

Lov om ændring af jernbaneloven 1)

Lov om ændring af jernbaneloven 1) LOV nr 510 af 01/05/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juni 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., j.nr. 2018-2891 Senere ændringer

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0188/232. Ændringsforslag. Keith Taylor, Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0188/232. Ændringsforslag. Keith Taylor, Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen 6.9.2017 A8-0188/232 232 Betragtning 12 a (ny) (12a) Inden for jernbanetransportsektoren henviser direktiv (EU) 2016/797 1a og Kommissionens forordning (EU) nr. 1300/2014 (PRM- TSI) 1b udtrykkeligt til

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7221 8888 info@trafikstyrelsen www.trafikstyrelsen.dk Høringsbrev Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer

Læs mere

Vejledning til infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder

Vejledning til infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder Vejledning til BJ 5-2-2014 Vejledning til infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder 1. januar 2014 2 Vejledning til BJ 5-2-2014 3 Vejledning til BJ 5-2-2014 Indhold 1 Indledning 4 1.1 Formål 4 1.2

Læs mere

Sikkerhedsrapport for jernbanen 2006

Sikkerhedsrapport for jernbanen 2006 Sikkerhedsrapport September 2007 Sikkerhedsrapport Indhold Indhold Resumé 4 Indledning 7 Jernbanesektoren i Danmark 9 Omstilling af jernbanesektoren 9 Trafikstyrelsen for jernbaner og færger 9 Sikkerhedsmyndighedens

Læs mere

TS Dato 20. april Referat for møde i Branchepanelet for jernbanesikkerhed og interoperabilitet den 19. april 2016.

TS Dato 20. april Referat for møde i Branchepanelet for jernbanesikkerhed og interoperabilitet den 19. april 2016. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72 21 88 00 Fax 72 62 67 90 TS111-00010 Referat for møde i Branchepanelet for jernbanesikkerhed og interoperabilitet den 19. april 2016 Deltagere 1. Benny

Læs mere

Høringsnotat om bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet

Høringsnotat om bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 saos@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk SAOS Høringsnotat om bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet

Læs mere

Fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vurdering

Fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vurdering Fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vurdering Thierry BREYNE, Dragan JOVICIC Det Europæiske Jernbaneagentur - Sikkerhedsenhed Sektor for sikkerhedsvurdering Adresse 120 Rue Marc LEFRANCQ -

Læs mere

(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) HENSTILLINGER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) HENSTILLINGER EUROPA-KOMMISSIONEN 19.7.2018 DA Den Europæiske Unions Tidende C 253/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) HENSTILLINGER EUROPA-KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2018 om vejledning

Læs mere

Høringsnotat - bekendtgørelse om tilladelse til at drive jernbanevirksomhed samt ændringsbekendtgørelse

Høringsnotat - bekendtgørelse om tilladelse til at drive jernbanevirksomhed samt ændringsbekendtgørelse Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat - bekendtgørelse om tilladelse til at drive jernbanevirksomhed samt ændringsbekendtgørelse

Læs mere

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har herudover modtaget høringssvar fra Erhvervsstyrelsen, Rambøll, TÜV Rheinland Intertraffic GmbH og Banedanmark.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har herudover modtaget høringssvar fra Erhvervsstyrelsen, Rambøll, TÜV Rheinland Intertraffic GmbH og Banedanmark. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Høringsnotat Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 07/XI/2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 07/XI/2006 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07/XI/2006 K(2006) 5211 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 07/XI/2006 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om krav til bemyndigede organer på jernbaneområdet

UDKAST. Bekendtgørelse om krav til bemyndigede organer på jernbaneområdet UDKAST Bekendtgørelse om krav til bemyndigede organer på jernbaneområdet I medfør af 56 og 102 i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 4 i bekendtgørelse

Læs mere

10579/1/15 REV 1 ADD 1 IPJ 1 DPG

10579/1/15 REV 1 ADD 1 IPJ 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. december 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0015 (COD) 10579/1/15 REV 1 ADD 1 TRANS 230 CODEC 987 PARLNAT 148 RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af jernbaneloven

Forslag. Lov om ændring af jernbaneloven Lovforslag nr. L 26 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om ændring af jernbaneloven (Certificering af virksomheder,

Læs mere

VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR INTEROPERABILITET (TSI'ER)

VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR INTEROPERABILITET (TSI'ER) Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR INTEROPERABILITET (TSI'ER) I henhold til rammemandat K(2007) 3371 endelig af 13/07/2007 Reference ERA: hos ERA/GUI/07-2011/INT

Læs mere

Høringsnotat. gebyrer og afgifter på jernbaneområdet. 1. Indledning

Høringsnotat. gebyrer og afgifter på jernbaneområdet. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 rshj@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens og Jernbanenævnets gebyrer og afgifter på

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af jernbaneloven 1

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af jernbaneloven 1 UDKAST Forslag til Lov om ændring af jernbaneloven 1 1 I jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, som ændret ved 2 i lov nr. 658 af 8. juni 2016, 21 i lov nr. 285 af 29. marts 2017, 1 i lov nr. 558

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2011/18/EU

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2011/18/EU 2.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 57/21 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2011/18/EU af 1. marts 2011 om ændring af bilag II, V og VI til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF om interoperabilitet

Læs mere

Referat fra møde i Branchepanelet for jernbanesikkerhed og interoperabilitet den 28. februar 2018

Referat fra møde i Branchepanelet for jernbanesikkerhed og interoperabilitet den 28. februar 2018 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72267094 Fax 7262 6790 kmo@tbst.dk www.trafikstyrelsen.dk Referat Referat fra møde i Branchepanelet for jernbanesikkerhed og interoperabilitet den 28. februar

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0782 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0782 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0782 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.12.2006 KOM(2006) 782 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Fri

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER 15.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 345/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 14. november 2012 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende

Læs mere

i høring hos de i bilag 1 nævnte høringsparter. Udkastet til bekendtgørelsen har også været offentliggjort på Høringsportalen.

i høring hos de i bilag 1 nævnte høringsparter. Udkastet til bekendtgørelsen har også været offentliggjort på Høringsportalen. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Høringsnotat Bekendtgørelse om krav til akkreditering af assessorer på jernbaneområdet 1. Indledning

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0032 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0032 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0032 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2013 COM(2013) 32 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 5.2.2015 L 29/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/171 af 4. februar 2015 om visse aspekter af proceduren for udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN

Læs mere

Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik- og Byggestyrelsens forskrifter

Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik- og Byggestyrelsens forskrifter Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik- og Byggestyrelsens forskrifter I medfør af 99, stk. 1 og 2, 112, stk. 1 og 113, stk. 1

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme. Forslag til direktiv (KOM(2002) 21 C5-0039/2002 2002/0022(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme. Forslag til direktiv (KOM(2002) 21 C5-0039/2002 2002/0022(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme 17. september 2002 PE 314.693/36-225 ÆNDRINGSFORSLAG 36-225 Udkast til betænkning (PE 314.693) Dirk Sterckx Jernbanesikkerhed

Læs mere

Sikkerhedsledelse. AIS I Sikkerhedsledelse I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I

Sikkerhedsledelse. AIS I Sikkerhedsledelse I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I Sikkerhedsledelse AIS I Sikkerhedsledelse I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I 5 Bekendtgørelse om sikkerhedscertifikat til jernbanevirksomheder nr. 14 I medfør af 21 h, 21 u og24 stk. 4, i lov om jernbane,

Læs mere

Sikkerhedskonference 2013

Sikkerhedskonference 2013 DI Transport 31. OKT 13 Sikkerhedskonference 2013 4. Jernbanepakke i et dansk perspektiv Den fælles ambition om det indre (transport-)marked Hvorfor pakkerne? Etableringen af et indre europæisk jernbanemarked

Læs mere

Anlægsprojekter i infrastrukturen Nye krav på vej!

Anlægsprojekter i infrastrukturen Nye krav på vej! Anlægsprojekter i infrastrukturen Nye krav på vej! Introduktion til ny bekendtgørelse om ibrugtagning af infrastruktur Lise Aaen Kobberholm Bekendtgørelsens formål Bekendtgørelsen fastsætter procedurer

Læs mere

BEK nr 28 af 18/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. maj 2019

BEK nr 28 af 18/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. maj 2019 BEK nr 28 af 18/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. maj 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin. Trafikstyrelsen, j.nr. TS10000-00044 Senere ændringer til

Læs mere

CSM-RA i Danmark. - Den Danske Banekonference 2016

CSM-RA i Danmark. - Den Danske Banekonference 2016 CSM-RA i Danmark - Den Danske Banekonference 2016 Dagsorden 1. Kort intro til Trafik- og Byggestyrelsen og Center for jernbane 2. Overordnede betragtninger om brugen af CSM-RA i Danmark, fordele og udfordringer,

Læs mere

Rapport. Sikkerhedsrapport 2013 for Øresundsbro Konsortiet. Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej København S

Rapport. Sikkerhedsrapport 2013 for Øresundsbro Konsortiet. Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej København S Rapport Sikkerhedsrapport 2013 for Øresundsbro Konsortiet Til: Fra: cc: Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Øresundsbro Konsortiet Vester Søgade 10 1601 København V Transportstyrelsen,

Læs mere

VEJLEDNING. Kompetencekrav ved CSM assessment Rev

VEJLEDNING. Kompetencekrav ved CSM assessment Rev Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf. 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk VEJLEDNING Vejledning Kompetencekrav ved CSM assessment Rev. 2014-05-15 En assessorvirksomhed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) Til lovforslag nr. L 161 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) (Skærpet lægemiddelovervågning)

Læs mere

1. Hjemmelsgrundlag for Trafikstyrelsen som myndighed

1. Hjemmelsgrundlag for Trafikstyrelsen som myndighed Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7221 8888 www.trafikstyrelsen.dk Ansvarsforhold i forhold til skader påført tredjemand i forbindelse med anlæg af Metro Cityringen. Dette notat gør rede

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetning af data vedrørende ulykker og sikkerhedsmæssige uregelmæssigheder m.v. til Trafikstyrelsen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetning af data vedrørende ulykker og sikkerhedsmæssige uregelmæssigheder m.v. til Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetning af data vedrørende ulykker og sikkerhedsmæssige

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer 1) BEK nr 543 af 24/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. april 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER 14.8.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 217/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 23. juli 2012 om ændring af beslutning 2002/731/EF, 2002/732/EF, 2002/733/EF,

Læs mere

Notat om GSM-R på privatbanerne December 2009

Notat om GSM-R på privatbanerne December 2009 Notat om GSM-R på privatbanerne December 2009 Indholdsfortegnelse 1.0 Arbejdsgruppens anbefaling... 2 2.0 Notat om Banedanmark s udbud af GSM-R... 3 2.1 GSM-R projektet... 3 3.0 Baggrund for indstillinger...

Læs mere

DA Den Europæiske Unions Tidende L 164/ EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/49/EF af 29. april 2004

DA Den Europæiske Unions Tidende L 164/ EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/49/EF af 29. april 2004 44 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/49/EF af 29. april 2004 om jernbanesikkerhed i EU og om ændring af Rådets direktiv 95/18/EF om udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder og direktiv

Læs mere

Høringsnotat vedr. bekendtgørelse om Ungdomskort

Høringsnotat vedr. bekendtgørelse om Ungdomskort Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 mva@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Journal TS50604-00012 Høringsnotat vedr. bekendtgørelse om Ungdomskort Dato 17. maj 2013 En

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 12.2.2019 COM(2019) 88 final 2019/0040 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse aspekter af jernbanesikkerhed og -forbindelser med hensyn

Læs mere

Ansøgning om sikkerhedsgodkendelse - VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA. Version 2.0

Ansøgning om sikkerhedsgodkendelse - VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA. Version 2.0 Ansøgning om sikkerhedsgodkendelse - VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA Version 2.0 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA: ANSØGNING OM SIKKERHEDSGODKENDELSE 1.1-1.2. Navn og adresse på den sikkerhedsmyndighed/-organisation,

Læs mere

Rapport. Sikkerhedsrapport 2014 for Øresundsbro Konsortiet. Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej København S

Rapport. Sikkerhedsrapport 2014 for Øresundsbro Konsortiet. Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej København S Rapport Sikkerhedsrapport 2014 for Øresundsbro Konsortiet Til: Fra: cc: Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Øresundsbro Konsortiet Vester Søgade 10 1601 København V Transportstyrelsen,

Læs mere

Jernbanen og EU-regler - status og vejen videre frem Sikkerhedskonferencen 31. oktober 2013

Jernbanen og EU-regler - status og vejen videre frem Sikkerhedskonferencen 31. oktober 2013 Jernbanen og EU-regler - status og vejen videre frem Sikkerhedskonferencen 31. oktober 2013 Jesper Rasmussen, vicedirektør Status: Jernbanesikkerheden er generelt høj i Danmark -Sikkerhedsrapport 2012

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1

(EØS-relevant tekst) Artikel 1 L 150/10 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/924 af 8. juni 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 321/2013 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for godsvogne i delsystemet Rullende

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer 1

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer 1 Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer 1 I medfør af 56, 64, stk. 4, og 102 i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj

Læs mere

Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet

Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7221 8888 info@trafikstyrelsen www.trafikstyrelsen.dk Høringsbrev Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om godkendelse af køretøjer på

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af jernbanesikkerhedsdirektivet 1)

Bekendtgørelse om gennemførelse af jernbanesikkerhedsdirektivet 1) BEK nr 1293 af 23/11/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. april 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3971 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af jernbanesikkerhedsdirektivet 1)

Bekendtgørelse om gennemførelse af jernbanesikkerhedsdirektivet 1) Side 1 af 33 BEK nr 1293 af 23/11/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-11-2010 Transportministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Bilag I Bilag II Bilag III Bilag IV Bilag V Bilag 2 Bilag 3

Læs mere

Notification according to the national implementation plan regarding Commission regulation 2015/995/EU, article

Notification according to the national implementation plan regarding Commission regulation 2015/995/EU, article European Commission Att: Ms. Amélia Areias. Directorate-General for Mobility and Transport Directorate B European mobility network Unit B.2 Single European Rail Area Edvard Thomsens Vej 14 2300 København

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af uddannelsescentre, eksaminatorer, m.v. ved uddannelse af lokomotivførere på jernbaneområdet 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af uddannelsescentre, eksaminatorer, m.v. ved uddannelse af lokomotivførere på jernbaneområdet 1) BEK nr 1029 af 05/11/2012 Udskriftsdato: 10. marts 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS 10601-00001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER 4.12.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 319/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 9. november 2010 om de moduler til procedurer for vurdering af overensstemmelse

Læs mere

Sagshåndtering ved udstedelse. efter bekendtgørelse nr. 147 af om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat

Sagshåndtering ved udstedelse. efter bekendtgørelse nr. 147 af om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat Sagshåndtering ved udstedelse af sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat efter bekendtgørelse nr. 147 af 30.01.2017 om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet 5. maj 2017

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om certificering af lokomotivførere 1

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om certificering af lokomotivførere 1 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om certificering af lokomotivførere 1 I bekendtgørelse nr. 985 af 11. oktober 2011 om certificering af lokomotivførere, foretages følgende ændringer: 1 1. Indledningen

Læs mere

CSM Risikoledelse Giver CSM værdi?

CSM Risikoledelse Giver CSM værdi? CSM Risikoledelse Giver CSM værdi? Trafik- og Byggestyrelsens Sikkerhedskonference 2015 Onsdag den 28. oktober 2015 kl. 13.45-15.00 Oplægsholdere Claus René Pedersson fra Banedanmark Lars Henrik Brockhoff

Læs mere

Grænseflader ved baneelektrificering Vejledning til hvornår CSM-RA processen skal anvendes

Grænseflader ved baneelektrificering Vejledning til hvornår CSM-RA processen skal anvendes Grænseflader ved baneelektrificering Vejledning til hvornår CSM-RA processen skal anvendes 22. november 2017 Det er politisk besluttet at elektrificere dele af jernbanen i Danmark. Trafik-, Byggeog Boligstyrelsen

Læs mere