TSI-OPE angiver (i kapitel 7.1 Principper) rammerne for gennemførelse af bestemmelserne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TSI-OPE angiver (i kapitel 7.1 Principper) rammerne for gennemførelse af bestemmelserne"

Transkript

1 Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat CATE Journal TS Dato 12. november 2013 Opdatering af Danmarks gennemførelsesplan for TSI Drift og trafikstyring TSI-OPE Danmark har i 2008 udarbejdet en national gennemførelsesplan 1 for den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet drift og trafikstyring. Denne plan er nu opdateret og planen afløser planen for Virksomheder, der siden 2008 har indgået grænseoverskridende aftaler der vedrører drift- og trafikstyring bedes meddele dette til Trafikstyrelsen. Trafikstyrelsen skal videreformidle denne information til Kommissionen. Kravene til indholdet af den nationale gennemførelsesplan er angivet i TSI- OPE kapitel 7.1 om principper og kapitel 7.2 om retningslinjer for gennemførelsen. 1. Gennemførelse af TSI-OPE i dansk lovgivning TSI-OPE angiver (i kapitel 7.1 Principper) rammerne for gennemførelse af bestemmelserne og for udarbejdelse af en national gennemførelsesplan. Gennemførelsesplanen skal fastsætte rammerne for gennemførelse af TSI-OPE samt overensstemmelsen med de relevante afsnit af TSI en for dele af det danske net, der er omfattet. Der skal bl.a. tages hensyn til: de særlige menneskelige faktorer, der spiller ind ved driften af en konkret strækning. de enkelte drifts- og sikkerhedselementer, der vedrører hver af de pågældende strækninger, og 1 Planen er udarbejdet i henhold til artikel 3 i Kommissions afgørelse om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet drift og trafikstyring i jernbanesystemet i den Europæiske Union. Planen er oprindelig udarbejdet i henhold til artikel 3 i Kommissions beslutning 2006/920/EF om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet drift og trafikstyring i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog. Planen er vedlagt som bilag 1. Side 1 (7)

2 hvorvidt gennemførelsen af det/de omhandlede elementer skal gælde for alle tog på den pågældende strækning - eller kun for visse strækninger - samt relationer til gennemførelsen af de øvrige delsystemer (styringskontrol og signaler, rullende materiel, trafiktelematik osv.). Eventuelle særlige undtagelser skal i den forbindelse tages i betragtning og dokumenteres som et led i planen. Gennemførelsesplanen skal udarbejdes under hensyntagen til de forskellige gennemførelsesmuligheder, der foreligger: når en jernbanevirksomhed eller infrastrukturforvalter påbegynder driften, eller når en jernbanevirksomhed eller infrastrukturforvalter fornyer eller opdaterer sine driftssystemer, eller når et nyt eller opdateret delsystem for infrastruktur, energi, rullende materiel eller styringskontrol og signaler, som kræver et tilsvarende sæt driftsregler, tages i brug. Det understreges i TSI-OPE, at gennemførelsen nødvendigvis vil ske gradvist, og at der vil være en overgangsperiode inden de nye regler kan være dækkende. Dette gælder ikke mindst i relation til den del af kravene, der knytter sig til fælleseuropæiske løsninger på den tekniske side. Den primære fremgangsmåde til at sikre gennemførelsen af bestemmelserne i TSI en vil være den periodiske godkendelse af virksomhedernes sikkerhedscertifikater/-godkendelser. Jernbanevirksomhederne og infrastrukturforvalterne skal kunne godtgøre - som led i den undersøgelsesprocedure, der iværksættes med henblik på at forny certifikat eller godkendelse - at de har taget hensyn til indholdet af TSI- OPE. Desuden skal de begrunde, hvis de endnu ikke har opfyldt visse af kravene i den. Et sikkerhedscertifikat eller en sikkerhedsgodkendelse skal ifølge artikel 10 og 11 i direktiv 2004/49/EF fornyes hvert femte år. Den danske gennemførelsesplan gennemfører TSI-OPE ud fra ovenstående retningslinjer, og bygger på, at virksomhederne kan dokumentere, at ledelsessystemer/procedurer tager højde for, at TSI-kravene kan opfyldes. Dette vil ske som et led i udstedelsen af sikkerhedsgodkendelser/-certifikater til de virksomheder, som anvender de dele af det danske net, der er omfattet af TSI-OPE. Det følgende afsnit viser en oversigt over hvilke sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater, der er udstedt dags dato, og til hvilket tidspunkt disse er gældende. Fra 2010 er gennemførelsen af TSI-OPE overgået til en ny fase, som følge af, at der herefter vil være en nær tilknytning til den gennemførelsesplan, der er udarbejdet for Danmarks ibrugtagning af ERTMS. 2. Retningslinjer for gennemførelse af TSI-OPE Side 2 (7)

3 Gennemførelsen af TSI-OPE bygger på tre forskellige elementer (jf. kapitel 7.2 om Retningslinjer for gennemførelse): 1) bekræftelse af, at eventuelle eksisterende systemer og procedurer opfylder eller tager hensyn til kravene i TSI-OPE, og begrunde hvis kravene ikke er opfyldt 2) tilpasning af eventuelle eksisterende systemer og procedurer, så de opfylder eller tager hensyn til kravene i TSI-OPE, og begrunde hvis kravene ikke er opfyldt 3) indførelse af nye systemer og procedurer i forbindelse med gennemførelsen af andre delsystemer, herunder især: nye eller opgraderede konventionelle strækninger (infrastruktur/energi) nye eller opgraderede ETCS-signalanlæg, GSM-R-radiosystemer, varmløbningsdetektorer mv. (styringskontrol og signaler) nyt rullende materiel (rullende materiel) telematik til trafikstyring (trafiktelematik). I forbindelse med undersøgelsesproceduren - der iværksættes før der udstedes nye sikkerhedsgodkendelser/ certifikater- vurderes de procedurer i virksomhederne, som knytter sig til opfyldelse af karvene i TSI-OPE. Udstedte sikkerhedscertifikater: Jernbanevirksomheder 3. Oversigt over udstedte sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater Virksomhed Sikkerhedsgodkendelse, gyldig til: DK Nordjyske Jernbaner Erstattet af DK DK Nordjyske Jernbaner Erstattet af DK DK Lollandsbanen Erstattet af nyt DK Lollandsbanen Erstattet af nyt DK Arriva Tog Erstattet d. 3. juli 2008 DK Arriva Tog Fornyet DK Railion Scandinavia Erstattet af DK DK Railion Scandinavia Erstattet af DK DK Railion Scandinavia Erstattet af DK DK SJ AB Erstattet af DK DK Midtjyske Jernbaner Drift 26. november 2013 Side 3 (7)

4 Virksomhed Sikkerhedsgodkendelse, gyldig til: DK Midtjyske Jernbaner Drift 26. november 2013 DK Metro Service 31. december 2013 DK Metro Service 31. december 2013 DK DSBFirst Danmark Erstattet af DK DK DSBFirst Danmark Erstattet af DK DK Lollandsbanen Erstattet af DK DK Lollandsbanen Erstattet af DK DK DSB S-tog Erstattet af DK DK DSB S-tog Erstattet af DK DK Hector Rail AB Erstattet af DK DK CFL Cargo 31. marts 2014 DK CFL Cargo Erstattet af DK DK DSB Erstattet af DK DK DSB Erstattet af DK DK Lokalbanen 31. maj 2014 DK Lokalbanen 31. maj 2014 DK DK juli juli 2013 DK Regionstog 31. december 2013 DK Regionstog Erstattet af DK DK Regionstog 31. december 2013 DK SJ AB Erstattet af DK DK Entreprise 26. november 2014 Tilbagekaldt 7. september 2012 DK Entreprise 26. november 2014 Tilbagekaldt 7. september 2012 DK SJ AB Erstattet af DK DK Railcare Tåg AB 24. august 2015 DK CFL Cargo Danmark ApS 31. marts 2014 Side 4 (7)

5 Virksomhed Sikkerhedsgodkendelse, gyldig til: DK DSB Øresund Erstattet af DK DK DSB Øresund Erstattet af DK DK DSB Øresund Erstattet af DK DK DSB Erstattet af DK DK DSB S-tog a/s 31. december 2013 DK DSB S-tog a/s 31. december 2013 DK Hector Rail AB 25. marts 2014 DK DSB 31. maj 2014 DK DSB Erstattet af DK DK DSB 31. maj 2014 DK Nordjyske Jernbaner 12. juni 2013 DK Nordjyske Jernbaner 12. juni 2013 DK TX Logistik AB 31. december 2017 DK Arriva Tog 24. januar 2018 DK Arriva Tog 24. januar 2018 DK DSB Øresund 9. december 2013 DK DSB Øresund 9. december 2013 DK Railcare Tåg AB 24. august 2015 DK Nordjyske Jernbaner 9. juni 2018 DK Nordjyske Jernbaner 9. juni 2018 DK DK juli juli 2018 DK DSB (S-tog) 31. December 2013 DK DSB (S-tog) 31. December 2013 DK Captrain Sweden AB (tidligere Railcare) 24. august 2015 DK Midtjyske Jernbaner 9. oktober 2018 DK Midtjyske Jernbaner 9. oktober 2018 DK SJ AB 16. oktober 2018 Side 5 (7)

6 Udstedte sikkerhedsgodkendelser: Infrastrukturforvaltere Virksomhed Sikkerhedsgodkendelse, gyldig til: DK Midtjyske Jernbaner 9. oktober 2013 DK Metro Service 31. december 2013 DK Lollandsbanen T Erstattet af DK DK Øresundsbro Konsortiet I/S 30. juni 2014 DK Regionstog Erstattet af DK DK Arriva Tog 14. december 2014 DK Nordjyske Jernbaner 17. december 2014 DK Banedanmark 26. januar 2015 DK Lokalbanen 20. april 2015 DK Regionstog 31. december 2013 DK DSB 14. juni 2015 DK Nordjyske Jernbaner 9. juni 2018 DK Midtjyske Jernbaner 9. oktober Nye drifts- og trafikstyrings regler, der gælder i forbindelse med ibrugtagning af ERTMS I TSI-OPE er der en række bestemmelser, som knytter sig direkte til gennemførelsen af nye tekniske løsninger vedrørende togkontrol m.v. (ERTMS). Danmark har i september 2007 udarbejdet en national gennemførelsesplan for dette område, og planen er senest opdateret i Planen er fremsendt til EU Kommissionen. Der henvises til denne plan for så vidt angår tidsfrister, anvendelsesplan og andre specifikke forhold. De krav i TSI-OPE, som er afledt af udvikling og etablering af ERTMS m.v., vil følge eventuelle justeringer af tidsplaner m.v. som gælder for ERTMS området og de tilknyttede tekniske løsninger og systemer. Side 6 (7)

7 5. Snitflade til andre delsystemer/ togkontrol og signaler I det Danmark har besluttet at indføre nye signaler på hele det danske jernbanenet, har Trafikstyrelsen udfærdiget en række funktionskrav, som samler drifts- og trafikstyringsreglerne i TSI OPE og TSI SRT. Dette er ment som en hjælp til gennemførelsen af projektet vedr. indførelsen af nye signaler i Danmark (Signalprogrammet). 6. Oversigt over retsakter Nedenfor illustreres de seneste retsakter Danmark har vedtaget i forbindelse med gennemførelse af TSI OPE: Drifts og trafikstyringsregler: - BJ Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet. (vedhæftet som bilag 2) Kørsel med togkontrol: - BJ Bestemmelser om kørsel på jernbaneinfrastruktur med togkontrol. (vedhæftet som bilag 3) Gennemførelse af TSI OPE: BJ Bestemmelser for gennemførelse af den tekniske specifikation for interoperabilitet (TSI) for delsystemet drift og trafikstyring i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog. (vedhæftet som bilag 4) Side 7 (7)

Plan for Trafikstyrelsens sikkerhedstilsyn Jernbane

Plan for Trafikstyrelsens sikkerhedstilsyn Jernbane Plan for Trafikstyrelsens sikkerhedstilsyn 2015 - Jernbane 30. januar 2015 Indledning I Trafikstyrelsen ønsker vi åbenhed omkring vores tilsynsaktiviteter. Derfor udgiver vi hvert år en plan for årets

Læs mere

Udfordringer, organisering og sikkerhedsniveau

Udfordringer, organisering og sikkerhedsniveau Udfordringer, organisering og sikkerhedsniveau Statens jernbanetilsyn, Sikkerhetsseminar, Oslo, 10. oktober 2006 Programkoordinator Leif Funch Trafikstyrelsen, Danmark Organiseringen, Myndigheder, Sikkerhed

Læs mere

Bestemmelser for Jernbane BJ 5-2-2010

Bestemmelser for Jernbane BJ 5-2-2010 Bestemmelser for Jernbane BJ 5-2-2010 Bestemmelser om gennemførelse af tekniske specifikationer for interoperabilitet (TSI) for delsystemer i de transeuropæiske jernbanesystemer for konventionelle tog

Læs mere

TSI implementering og anvendelse. Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt

TSI implementering og anvendelse. Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt TSI implementering og anvendelse Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Hvad er TSI er? Navnet: Tekniske Specifikationer for Interoperabilitet Formål: Redskaber til harmonisering af de europæiske

Læs mere

TSI er for begyndere

TSI er for begyndere TSI er for begyndere Sikkerhedskonferencen 2015 Mari Ruuhi Trafik- og Byggestyrelsen Jan Schneider-Tilli Banedanmark En mini TSI-skole 1. Hvad er TSI er? 2. TSI ernes indhold 3. TSI ernes relevans for

Læs mere

Bestemmelser for Jernbane BJ

Bestemmelser for Jernbane BJ Bestemmelser for Jernbane BJ 5-3-2015 Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet 1 I medfør af 56 i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere

Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet

Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet BEK nr 9908 af 12/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafikstyrelsen, j.nr. 10201-00005 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Formålet med direktivet er at understøtte interoperabiliteten, ved at mindske de høje krav til sprogkundskaberne for grænseovergangssektioner.

Formålet med direktivet er at understøtte interoperabiliteten, ved at mindske de høje krav til sprogkundskaberne for grænseovergangssektioner. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 raha@tbst.dk www.tbst.dk Notat Dato 14. juni 2016 Sagsnr.: TS10601-00007 Høringsnotat Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om certificering

Læs mere

Høringsnotat Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ibrugtag- ningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen 1.

Høringsnotat Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ibrugtag- ningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen 1. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer

Læs mere

Høringsnotat. Bestemmelser om kørsel på jernbaneinfrastruktur med togkontrol. 1. Indledning

Høringsnotat. Bestemmelser om kørsel på jernbaneinfrastruktur med togkontrol. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 mru@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Bestemmelser om kørsel på jernbaneinfrastruktur med togkontrol 1. Indledning Trafik- og

Læs mere

Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet 1)

Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdet 1) BEK nr 11034 af 16/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. marts 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS10000-00088 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 21. december 2007

KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 21. december 2007 L 64/72 DA Den Europæiske Unions Tidende 7.3.2008 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 21. december 2007 vedrørende den tekniske specifikation for interoperabilitet for»bevægelseshæmmede«i det transeuropæiske jernbanesystem

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1 Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1 I medfør af 21 h, stk. 1, 21 k, stk. 5, og 26, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1249

Læs mere

Referat af mødet med branchepanelet for interoperabilitet og sikkerhed den 6. december 2011

Referat af mødet med branchepanelet for interoperabilitet og sikkerhed den 6. december 2011 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41 78 0155 kax@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Dato 8. december 2011 Referat af mødet med branchepanelet for interoperabilitet og sikkerhed den

Læs mere

Høringsnotat om bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen

Høringsnotat om bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 saos@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk SAOS Høringsnotat om bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen

Læs mere

TSI erne: De første erfaringer. Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt

TSI erne: De første erfaringer. Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt TSI erne: De første erfaringer Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Dagens session - Hvordan har Trafikstyrelsen fortolket TSI erne? - Hvilke projekter har skullet følge TSI-krav? - Hvordan

Læs mere

Vejledning om godkendelse af infrastruktur på jernbaneområdet. Infrastrukturbekendtgørelsen

Vejledning om godkendelse af infrastruktur på jernbaneområdet. Infrastrukturbekendtgørelsen om godkendelse af infrastruktur på jernbaneområdet Infrastrukturbekendtgørelsen 1. juli 2010 2 om godkendelse af Trafikstyrelsens bekendtgørelse om godkendelse af infrastruktur på jernbaneområdet beskriver

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om indberetning af data til analyse og planlægning m.v. på jernbaneområdet. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om indberetning af data til analyse og planlægning m.v. på jernbaneområdet. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 4178 0293 sia@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Dato 1. december 2016 Bekendtgørelse om indberetning af data til analyse og planlægning m.v. på jernbaneområdet

Læs mere

HÅNDBOG EFTERSYN AF BYGVÆRKER HØRINGSBOG JANUAR 2016

HÅNDBOG EFTERSYN AF BYGVÆRKER HØRINGSBOG JANUAR 2016 HÅNDBOG HØRINGSBOG JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN 3 2 HØRINGSBREV 4 3 RESULTAT AF HØRINGEN 8 4 HØRINGSSVAR 9 4.1 Transportministeriet 9 4.2 Trafikstyrelsen 10 4.3 Lokalbanen

Læs mere

Trafikstyrelsens Regelplan 2013

Trafikstyrelsens Regelplan 2013 Trafikstyrelsens Regelplan 2013 1. marts 2013 Grøn = Retsakt trådt i kraft Titel Baggrund og indhold Status Bekendtgørelse om transport af våben, eksplosivstoffer, krigsmateriel og krigsammunition m.v.

Læs mere

Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger, den 26. juni 2008 CARSTEN FALK HANSEN. / Lise Aaen Kobberholm

Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger, den 26. juni 2008 CARSTEN FALK HANSEN. / Lise Aaen Kobberholm BEK nr 675 af 26/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger, j.nr. T691-000081 Senere ændringer

Læs mere

Bilag til vejledning i udformning af systemdefinition

Bilag til vejledning i udformning af systemdefinition Bilag til vejledning i udformning af systemdefinition 23. september 2013 3 Bilag til vejledning i udformning af systemdefinition Forord Forord Dette Bilag til vejledning i udformning af systemdefinition

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 7. oktober 2008 (OR. en) 2006/0272 (COD) PE-CONS 3668/08 TRANS 250 CODEC 990 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 30.6.2015 Den Europæiske Unions Tidende L 165/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/995 af 8. juni 2015 om ændring af afgørelse 2012/757/EU om den tekniske

Læs mere

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Udstedt 29. juni 2015 Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 797 af 22/06/2015

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7221 8888 info@trafikstyrelsen www.trafikstyrelsen.dk Høringsbrev Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer

Læs mere

Vejledning til infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder

Vejledning til infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder Vejledning til BJ 5-2-2014 Vejledning til infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder 1. januar 2014 2 Vejledning til BJ 5-2-2014 3 Vejledning til BJ 5-2-2014 Indhold 1 Indledning 4 1.1 Formål 4 1.2

Læs mere

Nye EU-krav på uddannelsesområdet

Nye EU-krav på uddannelsesområdet Nye EU-krav på uddannelsesområdet Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Trafikstyrelsens sikkerhedskonference 27. oktober 2011 Krav til certificering af lokomotivførere Implementeringen af direktiv

Læs mere

Bekendtgørelse om interoperabilitet på det transeuropæiske jernbanenet 1

Bekendtgørelse om interoperabilitet på det transeuropæiske jernbanenet 1 Bekendtgørelse om interoperabilitet på det transeuropæiske jernbanenet 1 I medfør af 21 u og 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen gennemfører:

Læs mere

Høringsnotat om bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet

Høringsnotat om bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 saos@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk SAOS Høringsnotat om bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet

Læs mere

Fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vurdering

Fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vurdering Fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vurdering Thierry BREYNE, Dragan JOVICIC Det Europæiske Jernbaneagentur - Sikkerhedsenhed Sektor for sikkerhedsvurdering Adresse 120 Rue Marc LEFRANCQ -

Læs mere

Sikkerhedsrapport for jernbanen 2006

Sikkerhedsrapport for jernbanen 2006 Sikkerhedsrapport September 2007 Sikkerhedsrapport Indhold Indhold Resumé 4 Indledning 7 Jernbanesektoren i Danmark 9 Omstilling af jernbanesektoren 9 Trafikstyrelsen for jernbaner og færger 9 Sikkerhedsmyndighedens

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER 15.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 345/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 14. november 2012 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende

Læs mere

Høringsnotat. gebyrer og afgifter på jernbaneområdet. 1. Indledning

Høringsnotat. gebyrer og afgifter på jernbaneområdet. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 rshj@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens og Jernbanenævnets gebyrer og afgifter på

Læs mere

VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR INTEROPERABILITET (TSI'ER)

VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR INTEROPERABILITET (TSI'ER) Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR INTEROPERABILITET (TSI'ER) I henhold til rammemandat K(2007) 3371 endelig af 13/07/2007 Reference ERA: hos ERA/GUI/07-2011/INT

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0032 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0032 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0032 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2013 COM(2013) 32 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme. Forslag til direktiv (KOM(2002) 21 C5-0039/2002 2002/0022(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme. Forslag til direktiv (KOM(2002) 21 C5-0039/2002 2002/0022(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme 17. september 2002 PE 314.693/36-225 ÆNDRINGSFORSLAG 36-225 Udkast til betænkning (PE 314.693) Dirk Sterckx Jernbanesikkerhed

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0782 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0782 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0782 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.12.2006 KOM(2006) 782 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Fri

Læs mere

Sikkerhedskonference 2013

Sikkerhedskonference 2013 DI Transport 31. OKT 13 Sikkerhedskonference 2013 4. Jernbanepakke i et dansk perspektiv Den fælles ambition om det indre (transport-)marked Hvorfor pakkerne? Etableringen af et indre europæisk jernbanemarked

Læs mere

Sikkerhedsledelse. AIS I Sikkerhedsledelse I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I

Sikkerhedsledelse. AIS I Sikkerhedsledelse I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I Sikkerhedsledelse AIS I Sikkerhedsledelse I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I 5 Bekendtgørelse om sikkerhedscertifikat til jernbanevirksomheder nr. 14 I medfør af 21 h, 21 u og24 stk. 4, i lov om jernbane,

Læs mere

Anlægsprojekter i infrastrukturen Nye krav på vej!

Anlægsprojekter i infrastrukturen Nye krav på vej! Anlægsprojekter i infrastrukturen Nye krav på vej! Introduktion til ny bekendtgørelse om ibrugtagning af infrastruktur Lise Aaen Kobberholm Bekendtgørelsens formål Bekendtgørelsen fastsætter procedurer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 07/XI/2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 07/XI/2006 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07/XI/2006 K(2006) 5211 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 07/XI/2006 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for

Læs mere

CSM-RA i Danmark. - Den Danske Banekonference 2016

CSM-RA i Danmark. - Den Danske Banekonference 2016 CSM-RA i Danmark - Den Danske Banekonference 2016 Dagsorden 1. Kort intro til Trafik- og Byggestyrelsen og Center for jernbane 2. Overordnede betragtninger om brugen af CSM-RA i Danmark, fordele og udfordringer,

Læs mere

1. Hjemmelsgrundlag for Trafikstyrelsen som myndighed

1. Hjemmelsgrundlag for Trafikstyrelsen som myndighed Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7221 8888 www.trafikstyrelsen.dk Ansvarsforhold i forhold til skader påført tredjemand i forbindelse med anlæg af Metro Cityringen. Dette notat gør rede

Læs mere

Notat om GSM-R på privatbanerne December 2009

Notat om GSM-R på privatbanerne December 2009 Notat om GSM-R på privatbanerne December 2009 Indholdsfortegnelse 1.0 Arbejdsgruppens anbefaling... 2 2.0 Notat om Banedanmark s udbud af GSM-R... 3 2.1 GSM-R projektet... 3 3.0 Baggrund for indstillinger...

Læs mere

Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik- og Byggestyrelsens forskrifter

Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik- og Byggestyrelsens forskrifter Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik- og Byggestyrelsens forskrifter I medfør af 99, stk. 1 og 2, 112, stk. 1 og 113, stk. 1

Læs mere

Rapport. Sikkerhedsrapport 2013 for Øresundsbro Konsortiet. Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej København S

Rapport. Sikkerhedsrapport 2013 for Øresundsbro Konsortiet. Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej København S Rapport Sikkerhedsrapport 2013 for Øresundsbro Konsortiet Til: Fra: cc: Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Øresundsbro Konsortiet Vester Søgade 10 1601 København V Transportstyrelsen,

Læs mere

Jernbanen og EU-regler - status og vejen videre frem Sikkerhedskonferencen 31. oktober 2013

Jernbanen og EU-regler - status og vejen videre frem Sikkerhedskonferencen 31. oktober 2013 Jernbanen og EU-regler - status og vejen videre frem Sikkerhedskonferencen 31. oktober 2013 Jesper Rasmussen, vicedirektør Status: Jernbanesikkerheden er generelt høj i Danmark -Sikkerhedsrapport 2012

Læs mere

VEJLEDNING. Kompetencekrav ved CSM assessment Rev

VEJLEDNING. Kompetencekrav ved CSM assessment Rev Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf. 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk VEJLEDNING Vejledning Kompetencekrav ved CSM assessment Rev. 2014-05-15 En assessorvirksomhed

Læs mere

En strategi for sikkerhed og interoperabilitet på jernbanen i Danmark

En strategi for sikkerhed og interoperabilitet på jernbanen i Danmark En strategi for sikkerhed og interoperabilitet på jernbanen i Danmark Af Sikkerhedsdirektør Jesper Rasmussen, Trafikstyrelsen Resumé I februar 2009 offentliggjorde Trafikstyrelsen en strategi for sikkerhed

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3318 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3318 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3318 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Dato J. nr. 15. maj 2014 2014-2068 Rådsmødet (Transport, Telekommunikation og Energi) den 5. juni 2014 SAMLENOTAT Indhold

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) Til lovforslag nr. L 161 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) (Skærpet lægemiddelovervågning)

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER 4.12.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 319/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 9. november 2010 om de moduler til procedurer for vurdering af overensstemmelse

Læs mere

CSM Risikoledelse Giver CSM værdi?

CSM Risikoledelse Giver CSM værdi? CSM Risikoledelse Giver CSM værdi? Trafik- og Byggestyrelsens Sikkerhedskonference 2015 Onsdag den 28. oktober 2015 kl. 13.45-15.00 Oplægsholdere Claus René Pedersson fra Banedanmark Lars Henrik Brockhoff

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske krav til arbejdskøretøjer på jernbanenettet 1)

Bekendtgørelse om tekniske krav til arbejdskøretøjer på jernbanenettet 1) BEK nr 542 af 12/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. september 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr.: TS10000-00014 Senere ændringer

Læs mere

Referat af Branchepanelets møde den 3. marts 2010

Referat af Branchepanelets møde den 3. marts 2010 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Referat Dato 10.03.2010 Referat af Branchepanelets møde den 3. marts 2010 Deltagere

Læs mere

4. Jernbanepakke - Den tekniske del

4. Jernbanepakke - Den tekniske del 4. Jernbanepakke - Den tekniske del Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Sikkerhedskonference 2016 Helle Viltoft og Leif Funch EU regulering på jernbaneområdet Udviklingen i EU reglerne på

Læs mere

Dette notat er udarbejdet for at Region Sjælland får et første samlet overblik over investeringsbehovet på lokalbanerne i perioden 2016 2025.

Dette notat er udarbejdet for at Region Sjælland får et første samlet overblik over investeringsbehovet på lokalbanerne i perioden 2016 2025. Notat Til: Region Sjælland Kopi til: PEG + Regionstog Sagsnummer Sagsbehandler TFR Direkte +45 36 13 16 00 Fax - TFR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9. marts 2015 Investeringsbehov

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdskørsel m.v. (BJ 5-08)

Bekendtgørelse om arbejdskørsel m.v. (BJ 5-08) BEK nr 639 af 24/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger, j.nr. T142-000025

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Jernbanetilsynet. April 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Jernbanetilsynet. April 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Jernbanetilsynet April 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Jernbanetilsynet (beretning nr. 4/03) 31. marts 2008 RN

Læs mere

Ansøgning om sikkerhedsgodkendelse - VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA. Version 2.0

Ansøgning om sikkerhedsgodkendelse - VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA. Version 2.0 Ansøgning om sikkerhedsgodkendelse - VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA Version 2.0 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA: ANSØGNING OM SIKKERHEDSGODKENDELSE 1.1-1.2. Navn og adresse på den sikkerhedsmyndighed/-organisation,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer 1

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer 1 Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer 1 I medfør af 56, 64, stk. 4, og 102 i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj

Læs mere

BN1 Banenorm 01.10.2006 BN1-49-1. Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1. Side 1 af 13

BN1 Banenorm 01.10.2006 BN1-49-1. Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1. Side 1 af 13 Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1 BN1 Banenorm Overordnet ansvar: Klaus Bergman Ansvar for fagligt indhold: Jette Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport. Sikkerhedsrapport 2015 for Øresundsbro Konsortiet. Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej København S

Rapport. Sikkerhedsrapport 2015 for Øresundsbro Konsortiet. Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej København S Rapport Sikkerhedsrapport 2015 for Øresundsbro Konsortiet Til: Fra: cc: Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Øresundsbro Konsortiet Vester Søgade 10 1601 København V Transportstyrelsen,

Læs mere

Ansøgning om sikkerhedscertificering - VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA. Version 1.0

Ansøgning om sikkerhedscertificering - VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA. Version 1.0 Ansøgning om sikkerhedscertificering - VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA Version 1.0 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA: ANSØGNING OM SIKKERHEDSCERTIFICERING 1.1-1.2. Navn og adresse på den sikkerhedsmyndighed/-organisation,

Læs mere

Høringsnotat vedr. bekendtgørelse om Ungdomskort

Høringsnotat vedr. bekendtgørelse om Ungdomskort Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 mva@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Journal TS50604-00012 Høringsnotat vedr. bekendtgørelse om Ungdomskort Dato 17. maj 2013 En

Læs mere

Vejledning i Sikkerhedsledelse

Vejledning i Sikkerhedsledelse efter Bekendtgørelse 13 og 14 af 4. januar 2007 og Kommissionens Forordning (EU) Nr. 7. oktober 2013 Indhold Indhold 3 Indledning 4 Vejledning 4 Ansvaret for sikkerheden 4 ssystem 5 Jernbanesikkerhedspolitik

Læs mere

Klagen er sendt til Jernbanenævnet den 15. april 2013.

Klagen er sendt til Jernbanenævnet den 15. april 2013. Vejledende udtalelse i sag om klage fra Captrain Denmark ApS af 15. april 2013 til Jernbanenævnet vedrørende Trafikstyrelsens udtalelse af 20. marts 2013 om retten til rangering på kombiterminalen i Taulov

Læs mere

Udkast Bekendtgørelse om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet (kanaler) m.v. 1)

Udkast Bekendtgørelse om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet (kanaler) m.v. 1) Udkast Bekendtgørelse om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet (kanaler) m.v. 1) I medfør af 17 og 18, 21 og 115 i jernbaneloven, jf. lov nr. 686 af 27. maj 2015, fastsættes: Definitioner 1. I denne

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af jernbanesikkerhedsdirektivet 1)

Bekendtgørelse om gennemførelse af jernbanesikkerhedsdirektivet 1) Side 1 af 33 BEK nr 1293 af 23/11/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-11-2010 Transportministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Bilag I Bilag II Bilag III Bilag IV Bilag V Bilag 2 Bilag 3

Læs mere

Banenorm BN1-9-2. Sikkerheds- og opholdszoner på perroner

Banenorm BN1-9-2. Sikkerheds- og opholdszoner på perroner BN1-9-2 Udgivet: 01.06.2012 Overordnet ansvar: spk Godkendt: 30.03.2012 Ansvar for indhold: jha 01.01.01 Journal.nr.: 10-06335 Ansvar for fremstilling: nfn Antal sider i alt 20 Sikkerheds- og opholdszoner

Læs mere

Trafikudvalget L 86 Bilag 2 Offentligt

Trafikudvalget L 86 Bilag 2 Offentligt Trafikudvalget 2009-10 L 86 Bilag 2 Offentligt NOTAT Udkast MINISTEREN Dato 9. december 2009 Dok.id J. nr. 500-71 Deres ref. Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55 Høringsnotat

Læs mere

Europaudvalget 1998-99 EUU Alm.del Bilag 187 Offentligt

Europaudvalget 1998-99 EUU Alm.del Bilag 187 Offentligt Europaudvalget 1998-99 EUU Alm.del Bilag 187 Offentligt Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl Europaudvalget (Alm. del - bilag 187) transportministerråd (Offentligt) Medlemmerne

Læs mere

CenSec Railway Network

CenSec Railway Network CenSec Railway Network Markedet for jernbaneleverancer belyst via Banedanmarks aktuelle investeringer mm Historisk store investeringer i statsbanerne Nye og kommende projekter København Ringsted Let bane

Læs mere

INTEROPERABILITETSAFDELINGEN VEJLEDNING I ANVENDELSE AF ECVVR

INTEROPERABILITETSAFDELINGEN VEJLEDNING I ANVENDELSE AF ECVVR INTEROPERABILITETSAFDELINGEN Reference hos ERA: ERA/GUI/01-2010/INT Version hos ERA: 4.00 Dato: 10. juli 2012 Dokument udarbejdet af Dokumenttype: Dokumentstatus: Det Europæiske Jernbaneagentur Rue Marc

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 116 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 116 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 116 Offentligt Notat Geografisk infrastruktur J.nr. KMS-100-00041 Ref. Jr GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 1. Kommissionens forslag Forordning../ /EF, der implementerer

Læs mere

Vejledning til Bekendtgørelse nr. 706 af 26. juni 2009 om en praktikplads- og betalingsordning mv. ved uddannelse af lokomotivførere

Vejledning til Bekendtgørelse nr. 706 af 26. juni 2009 om en praktikplads- og betalingsordning mv. ved uddannelse af lokomotivførere Vejledning til Bekendtgørelse nr. 706 af 26. juni 2009 om en praktikplads- og betalingsordning mv. ved uddannelse af lokomotivførere 1. Indledning I oktober 2005 blev der etableret en lokomotivføreruddannelse

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om certificering af lokomotivførere 1

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om certificering af lokomotivførere 1 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om certificering af lokomotivførere 1 I bekendtgørelse nr. 985 af 11. oktober 2011 om certificering af lokomotivførere, foretages følgende ændringer: 1 1. Indledningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 3

Indholdsfortegnelse. Forord 3 Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Forord 3 Året der gik 5 1. Hvad og hvem er Jernbanenævnet 2. Rammen 7 3. Jernbanenævnets møder 2014 9 4. Jernbanenævnets væsentligste opgaver i 2014 11 4.1 Markeds-

Læs mere

En strategi for sikkerhed og interoperabilitet på jernbanen i Danmark

En strategi for sikkerhed og interoperabilitet på jernbanen i Danmark En strategi for sikkerhed og interoperabilitet på jernbanen i Danmark Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Jesper Rasmussen, Sikkerhedsdirektør Trafikstyrelsen Trafikdage på Aalborg Universitet

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0142 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0142 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0142 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 3.3.2004 KOM(2004) 142 endelig 2004/0048 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Notat. Direktionssekretariatet. Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej København S

Notat. Direktionssekretariatet. Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej København S Notat Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S DSB s høringssvar vedr. ny bekendtgørelse om certificering af lokomotivførere DSB takker for modtagelsen af høringsudgaven af Bekendtgørelse

Læs mere

Velkommen. Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt. Nye regler for godkendelse af køretøjer

Velkommen. Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt. Nye regler for godkendelse af køretøjer Velkommen Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Nye regler for godkendelse af køretøjer Vi er Katrine Frellsen Lars Mortensen Ahmed Lütfi Øzer Thomas Gram Rasmussen Sikkerhedskonferencen 27.

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til akkreditering af assessorer på jernbaneområdet 1

Bekendtgørelse om krav til akkreditering af assessorer på jernbaneområdet 1 Bekendtgørelse om krav til akkreditering af assessorer på jernbaneområdet 1 I medfør af 56 og 102 i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, som ændret ved lov nr. 658 af 8. juni 2016, fastsættes efter

Læs mere

Mulighed for ansøgning om støtte til udrustning af godslokomotiver med STM og ETCS

Mulighed for ansøgning om støtte til udrustning af godslokomotiver med STM og ETCS 30.10.2017 Mulighed for ansøgning om støtte til udrustning af godslokomotiver med STM og ETCS 1. Baggrund Som led i udrulningen af de nye signalsystemer på den danske fjernbane har Banedanmark mulighed

Læs mere

Danske Regioner og KL anmodes om høring af lovforslagets eventuelle økonomiske konsekvenser i forhold til det udvidede totalbalanceprincip (DUT).

Danske Regioner og KL anmodes om høring af lovforslagets eventuelle økonomiske konsekvenser i forhold til det udvidede totalbalanceprincip (DUT). DEPARTEMENTET Til diverse høringsparter, jf. høringsliste 9. juli 2014 Dato J. nr. 2010-4523 Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 trm@trm.dk www.trm.dk Høring

Læs mere

Forslag. Jernbanelov 1)

Forslag. Jernbanelov 1) 2014/1 LSF 162 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-4523 og 2015-1211 Fremsat den 11. marts 2015 af transportministeren (Magnus

Læs mere

Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger, den 28. maj 2008 PER JACOBSEN. / Lise Aaen Kobberholm

Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger, den 28. maj 2008 PER JACOBSEN. / Lise Aaen Kobberholm BEK nr 424 af 28/05/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 11. november 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger, j.nr. T691-000079

Læs mere

Retningslinjer for styring af litrauddannelse og litrakompetencer

Retningslinjer for styring af litrauddannelse og litrakompetencer Retningslinjer for styring af litrauddannelse og litrakompetencer Indholdet i dette dokument er udarbejdet af: Lars Veiler (LTVJ), Fagansvarlig Godkendt af: Katrine Jensen (KATJ), Sektionschef HR Udvikling

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram)

Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram) Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram) Sammenfattende redegørelse Indkaldelse af ideer og forslag Maj 2011 Forslag til kommuneplantillæg November

Læs mere

Jernbanekonference 18. maj 2009 Innovativ vedligeholdelse af banetekniske anlæg på Storebælt Banechef Kristian Madsen

Jernbanekonference 18. maj 2009 Innovativ vedligeholdelse af banetekniske anlæg på Storebælt Banechef Kristian Madsen Jernbanekonference 18. maj 2009 Innovativ vedligeholdelse af banetekniske anlæg på Storebælt Banechef Kristian Madsen CV Banechef Kristian Madsen 2005 A/S Storebælt - ansvar for vedligeholdelse og reinvestering

Læs mere

Opsamling på dialogmøde om Entreprenører på eget sikkerhedscertifikat

Opsamling på dialogmøde om Entreprenører på eget sikkerhedscertifikat Opsamling på dialogmøde om Entreprenører på eget sikkerhedscertifikat Afholdt torsdag d. 28. januar 2016 hos Banedanmark Program for mødet 1) Velkomst og formål ved Martin Harrow, områdechef for Kvalitet

Læs mere

Titel forside: Den fælleseuropæiske jernbane: Høj sikkerhed og smidig gennemførelse i Danmark

Titel forside: Den fælleseuropæiske jernbane: Høj sikkerhed og smidig gennemførelse i Danmark Titel forside: Den fælleseuropæiske jernbane: Høj sikkerhed og smidig gennemførelse i Danmark 1 Resumé [efter indholdsfortegnelse] Jernbanen er en sikker, klimavenlig og meget effektiv transportform mod

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS DIREKTIV

BILAG. til KOMMISSIONENS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2014) XXX draft ANNEXES 1 to 2 BILAG til KOMMISSIONENS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF for så vidt angår generelle faglige

Læs mere

Implementeringsrådet Anbefalinger til implementering af ny EU-regulering

Implementeringsrådet Anbefalinger til implementering af ny EU-regulering Implementeringsrådet Anbefalinger til implementering af ny EU-regulering vedtaget på møde i Implementeringsrådet den 29. september 2016* Ministerium Titel på retsakt Vedtaget Implementer ingsfrist 1 Forsvarsministeriet

Læs mere