KLUBLIV DANMARK DGI Oplæg til strategikampagne Marts 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLUBLIV DANMARK DGI Oplæg til strategikampagne Marts 2015"

Transkript

1 Hovedbestyrelsesmøde den 16. december 2014 Bilag 4.1 KLUBLIV DANMARK DGI Oplæg til strategikampagne Marts 2015

2 Indhold 1 Summary Baggrund og formål Mobilisering Programmet Træning af personale, folkevalgte og frivillige Instruktions- og træningsprogram Telefonpræsentationer Nivelleringspulje Gennemførelse af præsentationer (Valgfrit) Tilmelding af lokale sponsorer (Valgfrit) Strategikampagnes Incentive Program Strategikampagnens tema Styring og gennemførelse af strategikampagnen Strategikampagne-website Web-Menu Niveau 2 - KONTAKTLISTE Niveau 2 MØDEBOOKING Niveau 2 SE VIDEO Niveau 2 TILMELD SPONSOR Rapport Idébank til omtale af KD Side 2 af 11

3 1 Summary Primo maj 2015 lanceres Klubliv Danmark (KD) officielt med mulighed for, at der kan optjenes MikroSponsorater til de lokale idrætsforeninger, når der handles og betales med dankort, og når faste regninger betales via Betalingsservice. KD er som bekendt stiftet som en forening under DGI, og dens medarbejdere arbejder på højtryk for at sikre en så succesfuld lancering som overhovedet muligt. Der er derfor allerede udarbejdet en omfattende introduktionsplan, som i hovedtræk indeholder følgende fire trin: 1. Introduktion. Strategiske partnere og lands-sponsorer. 2. Introduktion. Idrætsforeninger (ledere og trænere). 3. Introduktion. Lokale sponsorer. 4. Introduktion. Idrætsudøvere og deres familier. Skal KD s fulde potentiale udnyttes til gavn for lokalsporten og klublivet, er der brug for støtte og en hjælpende hånd i forbindelse med introduktionen over for idrætsforeningerne. Disse er tiltænkt en væsentlig rolle i den efterfølgende introduktion over for idrætsudøvere og deres familier. Nedenfor og af det vedlagte bilag (Introplan Foreninger) ses hvad KD laver før, under og efter strategikampagnen samt hvor der er brug for hele DGI s støtte i form af ekspertise og dedikerede medarbejdere, frivillige og folkevalgte. Hvem gør hvad Intro-Trin Opgave og produktion af materialer KD DGI LF DGI LDF Trin 1 nov/dec Strategiske partnere og landssponsorer Aftaler med landsdækkende sponsorer, som bidrager til etablering af KD og yder MikroSponsorater. Strategiske aftaler med specialforbund, erhvervsorganisationer mv. om kommercielt samarbejde ifm. introduktionen. Materialer Webbannere, artikler, præsentationsmaterialer mv. som benyttes i jan/feb til at skabe opmærksomhed og interesse forud for trin 2. Trin 2 mar/apr Idrætsforeninger Primo marts sender KD en startpakke til alle foreninger med information om aktivering i KD og opgaven med at skaffe lokale sponsorer. Ringerunde og møde opfølgning For at sikre modtagelse af materialet og aktivering, kontaktes flest mulige foreninger telefonisk eller ved planlagte besøg. Her er der brug for hele DGI s hjælp. Trin 3 mar/apr Lokale sponsorer Tilmelding af lokale sponsorer gennem lederes og træners egne butikker, lokale netværk mv. Valg frit Materialer KD-SponsorStartpakke med materiale til at skaffe lokale sponsorer f.eks.: introbrochure og video, liste med lokale sponsor-emner, online tilmeldingsmodul mm. Trin 4 maj Idrætsudøvere og deres familier Tilmelding af Klubliv-medlemmer gennem foreningernes medlemmer og familier. Materialer KD-MedlemStartpakke med materialer til at skaffe medlemmer f.eks.: introbrochure og video, plakater, nyhedsbreve, artikler, webbannere, annoncer, online tilmeldingsmodul mm. Side 3 af 11

4 2 Baggrund og formål Der stilles hermed forslag til en strategikampagne ifm. lanceringen af KD over for landets idrætsforeninger, da KD på fortrinlig vis understøtter målsætningen om at: DGI vil styrke idrætsforeningernes position i kampen om danskernes tid og opmærksomhed og DGI vil prioritere indsatser og ydelser som idrætsforeningerne oplever som anvendelige og værdifulde. Derudover er fordelene og mulighederne ved at udnævne KD s lancering som en strategikampagne mange f.eks.: KD rummer et kæmpe goodwill-potentiale for DGI, som i særlig grad vil kunne aktiveres ved en samlet DGI-indsats ifm. lanceringen. KD er en unik historie med fantastiske fordele for alle foreninger hvorfor der kan forventes stor lydhørhed, interesse og samarbejdsvilje hos de enkelte foreninger. Gennem strategikampagnen får samtlige landsdelsforeninger mulighed for at komme i kontakt med nye foreninger uden for DGI s medlemsbase. Opgaver og kommunikation vil både være rettet mod ledere og trænere og vil både have karakter af uddannelse samt praktisk træning og udførelse ifm. hvervning af KlubLivsponsorer og -medlemmer samt aktivering af lokalpressen. Strategikampagnen vil være en effektivt og uvurderlig hjælp ift. at sikre en succesfuld lancering af KD til gavn for foreninger og dermed også for DGI selv. Det helt overordnede formål med strategikampagnen er at sikre så effektiv en lancering af KD som muligt. Metoder til at nå målet er forøget kontakt, dialog og en effektiv anvendelse og udfoldelse af de kampagneelementer og aktiviteter, som KD har udviklet ifm. lanceringen. Derfor er der følgende forudsætninger: Landsdelsforeningerne inkluderer og aktiverer flest mulige medarbejdere, folkevalgte og frivillige i hele eller dele af strategikampagneperioden. Landsdelsforeningernes direktører sikrer, at der prioriteres tid til, at medarbejdere øger deres udadvendte foreningskontakt og introducerer KD i flest mulige foreninger. Landsdelsbestyrelsernes opgave er at inddrage og motivere flest mulige folkevalgte og frivillige i arbejdet. DGI tager nogle samlende initiativer, der binder Strategikampagne Klubliv Danmark sammen til en fælles DGI-indsats og kommunikerer målrettet til foreningerne. I det efterfølgende er der udarbejdet forslag til en KD/DGI strategikampagne med udgangspunkt i den velkendte strategi-model om end den ikke følges slavisk, da nærværende strategikampagne naturligvis tager sit udgangspunktet i KD s allerede udarbejdede strategi og de kampagneelementer, som KD planlægger at producere til lanceringen. Side 4 af 11

5 3 Mobilisering Strategikampagnens program og strategi vil naturligvis lægge sig op af KD s strategi og lanceringsplan, som kort blev beskrevet i pkt. 1 Summary, og som mere detaljeret fremgår af vedlagte bilag. For at nå det ønskede resultat af strategikampagnen er der som vanligt indlagt en mobiliserings periode, hvor landsdelsforeningernes personale samt flest mulige folkevalgte og frivillige bliver introduceret (viden og værktøjer m.m.) til kampagnen af repræsentanter fra KD. Målet og succeskriteriet er at alle landsdelsforeninger: Bakker op om kampagnen. Udpeger en politisk og administrativ leder af kampagnen, der deltager i møder vedr. kampagnen. Afleverer en konkret handlingsplan for kampagneperioden med mål og succeskriterier samt en plan for intern mobilisering og organisering, der støtter op om handlingerne. Side 5 af 11

6 3.1 Programmet Det er oplægget, at strategikampagnen afvikles i marts og april 2015 med et stærkt front load og fokus på de første 2-3 uger af marts, hvor KD introduceres overfor samtlige af landets ca idrætsforeninger. Programmet består i at kontakte de lokale idrætsforeningers bestyrelser og ledere med henblik på: Obligatorisk for alle landsdelsforeninger: Hjælpe med aktivering af foreningen i KD. Gennemgang af KD s fremsendte materiale ift. tilmelding af lokale sponsorer og KDmedlemmer. Introducere KD til de foreninger som landsdelsforeningen er i kontakt med i Valgfrit for landsdelsforeninger, medarbejder, folkevalgte og frivillige: Planlægning af og deltagelse i hvervekampagne over for potentielle lokale sponsorer. Planlægning af hvervekampagne over for foreningens medlemmer og deres familie. Bistå foreningerne i kontakt og præsentationer over for lokalpressen, erhvervsforeninger mv. Kontakten til ledere og trænere vil både ske telefonisk og ved almindelige og planlagte besøg i foreningerne. 3.2 Træning af personale, folkevalgte og frivillige Landsdelsforeningernes personale samt aktiverede folkevalgte og frivillige informeres og uddannes i strategikampagnen på et møde af 2-3 timers varighed. Mødet afholdes hos landsdelforeningerne, enkeltvis eller i grupper, af en repræsentant fra KD. Træningsdagene foreslås gennemført i de to sidste uger af februar. Strategikampagnens program vil således se ud som følgende: Instruktion og træning af personalet i landsdelsforeningerne Feb Mar Apr Uge Telefon-præsentationer Gennemførelse af mødepræsentationer Deltagelse i tilmelding af lokale sponsorer Deltagelse i præsentationer over for erhvervsforeninger og lokalpressen Restopfølgning Valgfrit Valgfrit Valgfrit Side 6 af 11

7 3.2.1 Instruktions- og træningsprogram Instruktions- og træningsprogrammet vil bestå i: Præsentation af KD konceptet samt fordele og muligheder for foreninger. Gennemgang af det introduktionsmateriale som er fremsendt til foreninger. Gennemgang af startpakke ift. tilmelding af KlubLiv-sponsorer. Gennemgang af startpakke ift. tilmelding af KlubLiv-medlemmer. Gennemgang af strategikampagnens processer, målsætninger, rapportværktøjer mv. Lokal fastsættelse af individuelle og landsdels kampagnemål f.eks.: Klubaktiveringsprocent. Antal deltagere ved præsentationsmøder. Antal gennemførte møder. Antal tilmeldte sponsorer. Q&R samt eventuelt. Praktiske træningsøvelser Telefonpræsentationer For at optimere strategikampagnens effekt og resultat gennemføres en ringerunde til alle foreninger. Som udgangspunkt tildeles hver landsdelsmedarbejder en elektronisk kontaktliste med 25 foreninger, som kontaktes telefonisk. Målet med samtalerne er: 1. At sikre foreningens aktivering i KD. 2. At sikre at foreningens bestyrelse og/eller trænere har fået det fremsendte materiale fra KD, og at de har sat sig ind i, hvordan materialet skal anvendes til at skaffe lokale sponsorer og KlubLiv-medlemmer blandt foreningens idrætsudøvere og deres familier. 3. Hvis foreningen ikke har modtaget materialet, sendes en elektronisk pakke pr. , som derefter gennemgås. Kontaktlister: Via Det Centrale ForeningsRegister (CFR) udtrækker KD kontaktlister med alle tilgængelige informationer, og KD sørger endvidere for, at kontaktlisterne beriges med ekstra kontaktoplysninger via DGI s egne registre, deltagerlister fra kurser mv.: Klubnavn, idrætsgren, adresse, antal medlemmer samt kontaktoplysninger på hhv. bestyrelsesmedlemmer og/eller trænere. Kontaktlisterne opdeles og prioriteres i henhold til: 1. Geografi så hvert landsdelkontor får idrætsforeninger i eget område. 2. DGI/Ikke-DGI tilhørsforhold så kontaktlisterne kan fordeles på medarbejdere, folkevalgte og frivillige i overensstemmelse med deres ønsker om enten at kontakte eksisterende eller potentielle DGI-foreninger. 3. Medlemsantal så de største klubber kontaktes først. Side 7 af 11

8 Kontaktprioriteringen kan være 1) Sponsoransvarlig, 2) Bestyrelsesformand, 3) Bestyrelsesnæstformand, 4) Foreningskassér Kontaktmanus: Til brug for gennemringningen leverer KD forslag til et manuskript, som både giver vejledning ift. præsentation af KD, gennemgang af materialer, svar på indsigelser og spørgsmål Nivelleringspulje Grundet store forskelle i antal idrætsforeninger under den enkelte landsdelsforening, etableres en nivelleringspulje bestående af medarbejderne i DGI s landsforening og KD, som efter behov og ønsker kan fordeles i de enkelte landsdelsforeninger. KD sørger ligeledes for træning af disse medarbejdere Gennemførelse af præsentationer (Valgfrit) Hvor det er muligt, inkluderes en KD-præsentation ved foreningsbesøg. Til dette formål leverer KD en simpel PowerPoint-præsentation, onlineværktøjer i form af korte videoer og tilmeldingsmoduler. Afhængig af hvad tiden tillader, kan præsentationen af KD omfatte: Præsentation af KD konceptet samt fordele og muligheder for foreninger. Gennemgang af det introduktionsmateriale som er fremsendt fra KD. Gennemgang af startpakke ift. tilmelding af KlubLiv-sponsorer. Gennemgang af startpakke ift. tilmelding af KlubLiv-medlemmer. Drøftelse og planlægning af lokale sponsor-tilmeldingsaktiviteter. Q&R samt eventuelt Tilmelding af lokale sponsorer (Valgfrit) Som et valgfrit element i strategikampagnen vil være en indsats ift. at skaffe lokale Klubliv- Sponsorer. For jo flere KlubLiv-sponsorer - jo flere KlubLiv-medlemmer og deraf flere MikroSponsorater til foreningerne. Medarbejdere, folkevalgte og frivillige kan således, om ønsket enkeltvis, 2 og 2 eller i samarbejde med en repræsentant fra en lokal idrætsforening, gennemføre en egentlig sponsor-tilmelding af aktiviteter, hvor butikker i eget netværk og lokalområde besøges/ringes op med henblik på at præsentere butikkens fordele og muligheder som KlubLiv-sponsor. Til hjælp i dette arbejde leverer KD følgende værktøjer: Præsentationsfolder til gennemgang og udlevering. Kort animationsvideo til visning via smartphones, som beskriver butikkens fordele og muligheder som KlubLiv-sponsor. Klistermærke som sættes på butiksdøre efter tilmelding af butikken. Onlineregistrering af butik via nettet eller smartphone (eneste oplysninger, som skal registreres er CVR-nr., butiksnavn, kontaktperson, og telefonnr.) Side 8 af 11

9 Daglig online rapportering om erfaringer og resultater. 3.3 Strategikampagnes Incentive Program I forbindelse med strategikampagnen gennemføres et Incentive Program, hvor medarbejdere, folkevalgte og frivillige sammen kæmper for sejr til deres landsdelsforening. Incentive Programmet kører i hele marts, og der optjenes point som følgende: 1 point pr. aktiveret klub. 1 point pr. tilmeldt sponsor. Medarbejdere, folkevalgte, frivillige og støtter via Nivelleringspuljen registreres under de respektive landsdelsforeninger gennem tildeling af en kontaktliste og registreringen af sponsors postnr., og pointene ajourføres automatisk via et særligt strategikampagne-website. (se punkt 4) Ved udgangen af marts findes vinderen via en retfærdig vægtet beregning af point sat i forhold til området potentiale. Der vil være præmier til alle landsdelsforeninger om end de ikke vil være lige store. Men vinderen kan se frem til en Fest-check på kr Strategikampagnens tema Det tema og budskaber som skal gennemsyre hhv. KD lanceringen og strategikampagnen, og som kommunikeres til de lokale idrætsledere og trænere er: Foreningerne: Flere sponsorater og mere klubliv. KlubLiv-medlemmer: Optjen MikroSponsorater til din klub med dit Dankort. KlubLiv-Sponsorer: Omsætningssponsorater via Dankortet gavner både lokalsporten og din forretning. Sponsorat-logikken: Jo flere KlubLiv-medlemmer, jo flere lokale sponsorer. Jo flere MikroSponsorater til foreningen. Side 9 af 11

10 4 Styring og gennemførelse af strategikampagnen For at lette styringen og gennemførelsen af strategikampagnen samt ensrette de lokale indsatser vil en del af materialerne samt al registrering ske via et særligt strategikampagne-website, som udvikles af KD - klar til brug medio februar. Landets ca idrætsforeninger opdeles i ca. 400 kontaktlister af 25 stk. sorteret ift.: Geografi (postnr.) DGI-tilhørsforhold Antal medlemmer Disse kontaktlister fordeles på de respektive landsdelsforeninger og tilgås af de enkelte medarbejdere, folkevalgte og frivillige via websitet. 4.1 Strategikampagne-website Navn: Landsdelsforening login: Web-Menu >KONTAKTLISTE< >MØDEBOOKING< >SE VIDEO< >TILMELD< >SPONSORRAPPORT< Niveau 2 - KONTAKTLISTE Ud over foreningens kontaktinformationer, idrætsgren, medlemstal mv. vil dens KlubLiv-status fremgå som Aktiv/ Ikke-aktiv Niveau 2 MØDEBOOKING Mødebookingfunktionen aktiveres via KONTAKTLISTE auto-feeds foreningsdata mv., som derefter kan tilrettes. Mødebookingfunktionen forventes sat op, så deltagere kan indkalde via og ad den vej kan mødet føjes ind i den almindelige Outlook kalender Niveau 2 SE VIDEO Her kan følgende 3 korte animerede præsentationsvideoer afspilles, og brugerne kan for hver video oprette en genvej på deres smartphone, tablet og computers skrivebord. Optjen MikroSponsorater til din klub med dit Dankort Flere sponsorater og mere klubliv Omsætningssponsorater via Dankortet Gavner både lokalsporten og din forretning Side 10 af 11

11 4.1.5 Niveau 2 TILMELD SPONSOR Ved tilmelding af KlubLiv-sponsorer registreres nogle få sponsordata, hvorefter sponsor modtager mails fra KD s system med instruktioner ift. den resterende registrering og tilmelding: CVR-nr.: Butiksnavn: Kontaktperson: Telefon: Rapport Såfremt en medarbejder har flere strategikampagne-login knyttet til sig identificeres og akkumuleres resultaterne via medarbejderens navn: Antal aktive foreninger (autoregistreres via systemet, da alle foreninger er tilknyttet deltagerlogin) Antal tilmeldte sponsorer Feb Mar Apr Uge Total 5 Idébank til omtale af KD DGI Forårsstævner Trænerguide Foreningsguide (DGI s resultatside) og landsdelsforeningernes sider Flyers i alle de forsendelser, som DGI butikken sender ud Udspil DGI s medlemsblad Og der er sikkert flere, som DGI marketing kender Ud over DGI kanaler: Fagbladet gymnasten Samarbejde med DR - P4 i foråret - med fokus på foreningernes økonomi, konkurrence Side 11 af 11

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens Dag-arrangement. Manualen er delt op tre i afsnit om henholdsvis

Læs mere

Telefonnummer og oversigt over forhandlere skal indsamles til opfølgning på udsendte flyers m.m. 4

Telefonnummer og oversigt over forhandlere skal indsamles til opfølgning på udsendte flyers m.m. 4 Markedsføringsplan FR 2015-16 Måned Aktivitet Deadline for produktion November 15 Website: Ny Platform Ansvarlig Udsende brochure til Nordtyske klubber (Tysk version af FR) Team Rynkeby koncept Oplæring

Læs mere

4 trins raketten Hvervning af ildsjæle til IDA i praksis

4 trins raketten Hvervning af ildsjæle til IDA i praksis 4 trins raketten Hvervning af ildsjæle til IDA i praksis At arrangere arrangementer og tilbud til medlemmer af IDA kræver mandskab. Alle råd, selskaber, afdelinger og udvalg vil derfor før eller siden

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.25 august 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d.25 august 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d.25 august 2015 Tilstede: Per, Christian, Jens, Heidi, Britta, Anders, Judith (supp. for Henrik), Jenny, Anja ref. Afbud. Henrik Britta forlod mødet under Pkt. 6 1. Referat

Læs mere

Tilbud om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2015 31. december 2015 for de deltagende kommuner i Iværksætterkontaktpunktet:

Tilbud om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2015 31. december 2015 for de deltagende kommuner i Iværksætterkontaktpunktet: 12. juni 2014 Tilbud om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2015 31. december 2015 for de deltagende kommuner i Iværksætterkontaktpunktet: Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Ishøj

Læs mere

KLUBLIV DANMARK ER. Billede: De grønne pigespejdere

KLUBLIV DANMARK ER. Billede: De grønne pigespejdere KLUBLIV DANMARK ER Gratis at tilmelde sig ordningen Uden forpligtelser for gruppen Nemt for medlemmer, sponsorer og risikofrit for jer Klar med markedsføringsmateriale til brug for at tilmelde jeres medlemmer

Læs mere

Nyhedsbrev fra Aars IK Fodbold

Nyhedsbrev fra Aars IK Fodbold Nyhedsbrev fra Aars IK Fodbold Vi kan lige nå et nyhedsbrev fra Aars IK inden 2015 rinder ud.det har været en sæson med masser af aktiviteter på vores anlæg. Her kan bl.a. nævnes: En hulens masse fodboldkampe

Læs mere

Virksomhed: Adresse: Postnr / By: Kontakt: Telefon: E-mail:

Virksomhed: Adresse: Postnr / By: Kontakt: Telefon: E-mail: Samarbejdsaftale - Gratis Pakke Denne aftale bekræfter samarbejdet mellem undertegnede virksomhed og Juhlsen.com A/S (Juhlsen), vedrørende Jul i Aarhus-konceptet. Juhlsen leverer følgende ydelser uden

Læs mere

Respekt alkoholkampagne 2015

Respekt alkoholkampagne 2015 Respekt alkoholkampagne 2015 Problemet 140.000 danskere er afhængige af alkohol og 585.000 har et skadeligt højt alkoholforbrug. Kun 15.000 borgere kommer i alkoholbehandling, og der går typisk 12 år fra

Læs mere

Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008. Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang

Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008. Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008 Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang Vi mangler dagplejere her og nu - lad os lave en kampagne KØR! Vi

Læs mere

Aktivering af netværket omkring Landsstævnet. Netværksstrategi del 1

Aktivering af netværket omkring Landsstævnet. Netværksstrategi del 1 Aktivering af netværket omkring Landsstævnet Netværksstrategi del 1 Indledning Dette dokument er første del af netværksstrategien. Her præsenteres det strategiske fundament for en mere netværksbaseret

Læs mere

En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af. som effektivt redskab

En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af. som effektivt redskab En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af som effektivt redskab SOCIALE MEDIER 2015 3.300.000 DANSKE BRUGERE PÅ FACEBOOK - svarende til 68% af den danske befolkning i aldersgruppen 13 år eller ældre.

Læs mere

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Hovedbestyrelsesmøde den 19. juni 2015 Bilag 8.1 Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Senest opdateret 04.06.2015 1 Introduktion Denne fundraising strategi er en forlængelse og fortsættelse af strategiarbejdet

Læs mere

EDC ERHVERV EFTERÅRSKAMPAGNE Mæglerbrief, oktober 2016

EDC ERHVERV EFTERÅRSKAMPAGNE Mæglerbrief, oktober 2016 EDC ERHVERV EFTERÅRSKAMPAGNE 2016 Mæglerbrief, oktober 2016 HVAD ER EFTERÅRSKAMPAGNEN? Hvad er efterårskampagne? Første fælles kampagne i EDC Erhverv hvor vi bl.a. vil være synlige på TV2 News og i en

Læs mere

Quickguide. Waoo! Web TV på Android telefoner og tablets

Quickguide. Waoo! Web TV på Android telefoner og tablets Quickguide Waoo! Web TV på Android telefoner og tablets Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen til Waoo! Web TV på din Android...4 Det er nemt at komme i gang... 5 FAQ...10 Kontaktinformation... 13

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI

IDRÆTSLEDER- AKADEMI IDRÆTSLEDER- AKADEMI Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder. Et personligt lederudviklingsforløb for kommende, nye og nuværende ledere i idrætsforeninger i Herning Kommune. Organisation

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

Slutrapport fra. projekt Læs dansk på bibliotekerne

Slutrapport fra. projekt Læs dansk på bibliotekerne Slutrapport fra projekt Læs dansk på bibliotekerne Indhold Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Mål og succeskriterier... 3 Målgruppen... 5 Læringsforløbene... 5 Netværk... 6 Organisering... 7 Aktiviteter

Læs mere

8000 fordele ved at cykle. Lancering af Århus Cykelby Efterår 2009

8000 fordele ved at cykle. Lancering af Århus Cykelby Efterår 2009 8000 fordele ved at cykle Lancering af Århus Cykelby Efterår 2009 Indhold Baggrund Formål Århus Cykelby Vanehjulet Formål Lanceringskampagne Målsætninger Kampagnestrategi Mediestrategi Kreativt koncept

Læs mere

Hudallergi - en partner for livet. 23. oktober - 23. november 2008

Hudallergi - en partner for livet. 23. oktober - 23. november 2008 Hudallergi - en partner for livet 23. oktober - 23. november 2008 Baggrund for opgaven Mange af de produkter, vi som forbrugere omgiver os med, giver anledning til hudallergi. Faktisk anslås det, at ca.

Læs mere

Sammen med Danmark spiser sammen - april 2017

Sammen med Danmark spiser sammen - april 2017 Sammen med Danmark spiser sammen - april 2017 Formålet med vores egen kampagnen er at skabe opmærksomhed omkring ensomhed komme med løsninger til hvordan man kommer ud af ensomhed inspirere til at få andre

Læs mere

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01 Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn Version 0.01 Versionslog: 0.01 1 Oprettet: 01.08.2014 Indhold 1. Formål med vejledningen...3 2. Katalogforsiden...4 2.1 Brugeradgang...5 2.2 Skift

Læs mere

sådan får du succes med dit nyhedsbrev

sådan får du succes med dit nyhedsbrev sådan får du succes med dit nyhedsbrev AUGUST 2014 Copyright 2014tt easynet ApS Opbyg databasen find et bedre navn PLAN- LÆG OFF- LINE LANDINGSside succes Foretag målinger LOKkemiddel konvertering FOKUSÉR

Læs mere

Mundtlig beretning Dagsorden punkt 2, DGI årsmøde 2015

Mundtlig beretning Dagsorden punkt 2, DGI årsmøde 2015 Mundtlig beretning Dagsorden punkt 2, DGI årsmøde 2015 Landsformand Søren Møller Liv i papirtigeren?»idrætsdeltagelsen vil være stigende alligevel«det er foreningsdeltagelsen, som kommer under pres Vil

Læs mere

Influencer Marketing

Influencer Marketing Influencer Marketing Historien om Del dit budskab på en ny måde Med de sociale mediers opkomst har vi radikalt ændret den måde, vi tænker markedsføring på. De er et samlingssted for innovation og autenticitet,

Læs mere

- Sponsoroplæg - Team Cursive. Få profileret jeres virksomhed på en ny og anderledes måde - bliv sponsor!

- Sponsoroplæg - Team Cursive. Få profileret jeres virksomhed på en ny og anderledes måde - bliv sponsor! Team Cursive 4700 Næstved E-sport - Sponsoroplæg - Få profileret jeres virksomhed på en ny og anderledes måde - bliv sponsor! Se komplet sponsorprofil: sponsordb.dk/team-cursive Intro Team Cursive er en

Læs mere

the power to cooperate facilitate accelerate

the power to cooperate facilitate accelerate Kom godt i gang på nettet Samarbejde med perspektiver Samarbejdet med kan starte med et besøg på vores hjemmesider. Her kan I hente yderligere information og tilmelde jer det program, der passer bedst

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 27. april 2014

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 27. april 2014 Sted: KFUM soldaterhjem Treldevej 99 7000 Fredericia Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 27. april 2014 Deltagere: Vangsgaard Vind Nielsen Svend-Erik Mosegaard Hansen Kristen Foged Lene Buchwald Karen

Læs mere

Annette Vilhelmsen (SF) og Henrik Klitvad (DTF) til FTU Event i Rosengårdcentret. Spil med Play & Stay-bolde i Vedbæk Tennisklub

Annette Vilhelmsen (SF) og Henrik Klitvad (DTF) til FTU Event i Rosengårdcentret. Spil med Play & Stay-bolde i Vedbæk Tennisklub T ennissportens Dag er Dansk Tennis Forbunds årlige landsdækkende event, der har til formål at gøre danskerne opmærksomme på tennissporten og skaffe nye medlemmer til de danske tennisklubber. Konceptet

Læs mere

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som BasisPartner 2014

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som BasisPartner 2014 Velkommen som BasisPartner 2014 Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! BasisPartner 2014 BasisPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som BasisPartner

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Respektér dine venner, respektér fyrværkeri

Respektér dine venner, respektér fyrværkeri Respektér dine venner, respektér fyrværkeri Fyrværkerikampagnen 2008/2009 for TrygFonden, Sikkerhedsstyrelsen og Sundhedsstyrelsen Udviklet og gennemført af Mediasyd, sekretariat for Fyrværkerikampagnen

Læs mere

VEJEN TIL SUCCES Best Practice inden for klubudvikling og drift

VEJEN TIL SUCCES Best Practice inden for klubudvikling og drift VEJEN TIL SUCCES Best Practice inden for klubudvikling og drift INSPIRATION TIL UDVIKLING BEST PRACTICE INDEN FOR KLUBUDVIKLING OG -DRIFT I denne folder kan du læse et sammenkog af de bedste erfaringer,

Læs mere

18. Effektiv Medlemskommunikation

18. Effektiv Medlemskommunikation 18. Effektiv Medlemskommunikation Det ser let ud, når det virker kommunikationen. Men når det ikke gør, kan det være svært at spotte, hvor det går galt. Men forskellen på, om man når og engagerer målgruppen,

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 25% af den danske befolkning læser ugentlig blogs. Det er en stigning på 80% over de seneste 5 år Kilde: Carat CCS Survey 2015 Kort fortalt

Læs mere

Om denne folder. Hvad vil Hovedstadens Svømmeklub?

Om denne folder. Hvad vil Hovedstadens Svømmeklub? Om denne folder Denne folder giver dig som forældre og svømmer en introduktion til konkurrencesvømning i Hovedstadens Svømmeklub. Målgruppen for folderen er forældre og svømmere på konkurrenceafdelingens

Læs mere

Notat. De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen 06.06.05 CLO

Notat. De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen 06.06.05 CLO Notat 06.06.05 CLO De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen Den fællesoffentlige bestyrelse for digital forvaltning har taget initiativ til en fælles markedsføringskampagne for digitale offentlige selvbetjeningsløsninger.

Læs mere

GODE RÅD TIL GOLFENS DAG FØR, UNDER & EFTER

GODE RÅD TIL GOLFENS DAG FØR, UNDER & EFTER GODE RÅD TIL GOLFENS DAG FØR, UNDER & EFTER INDEN GOLFENS DAG AKTIVER KLUBBENS MEDLEMMER I FORBINDELSE MED PLANLÆGNINGEN AF OG MARKEDSFØRINGEN AF GOLFENS DAG. BRUG DE RESSOURCEPERSONER SOM KLUBBEN HAR.

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Customer Success Story. webcrm banede vejen for nyt smykkemærkes etablering og vækst

Customer Success Story. webcrm banede vejen for nyt smykkemærkes etablering og vækst Customer Success Story webcrm banede vejen for nyt smykkemærkes etablering og vækst CRM BANEDE VEJEN FOR SUCCESFULD ETABLERING Den danske smykkedesigner SPIASPIA havde en vision om at trænge ind på det

Læs mere

Sponsor-event VELKOMMEN

Sponsor-event VELKOMMEN Sponsor-event VELKOMMEN Sponsor-event Lørdag den 27. februar 2016 Kl. 16.10-21.00 Informationsmøde 6. januar 2016 Dagsorden: Velkomst (Jan) Sponsor-event (Vivi og Pia) Klub Liv + bombe (Lars) Stævnekost

Læs mere

Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX

Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX Overordnet mål med handlingsplanen: Via en fælles indsats at tiltrække et eller flere landsdækkende sponsorater, der til sammen

Læs mere

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS 7VIGTIGE TRICKS TIL DIN CONTENT MARKETING video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside HVAD ER CONTENT MARKETING Content Marketing er markedsføring,

Læs mere

Skabelon til din bogmarketingplan

Skabelon til din bogmarketingplan Skabelon til din bogmarketingplan Bogsucces 2012 Kære forfatterspire Tak for din tilmelding til Bogsucces nyhedsbrev. Her er din gratis skabelon til en bogmarkedsføringsplan. Jeg håber, du finder planen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse.

Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse. TEC, Hvidovre 18. januar 2012 Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse. Samarbejdsmodellen involverer TEC Hvidovre og jobcentrene i Vallensbæk/Ishøj,

Læs mere

Brugervejledning til testsystemet for de nationale test

Brugervejledning til testsystemet for de nationale test Brugervejledning til testsystemet for de nationale test frivillige test Booking Version: 1-1-1-1 23-9-2010 side 1 INDLEDNING... 3 OM DENNE VEJLEDNING... 4 MÅLGRUPPER FOR VEJLEDNINGEN... 5 SUPPORT... 5

Læs mere

Quickguide. Waoo! Web TV på Android telefoner og tablets

Quickguide. Waoo! Web TV på Android telefoner og tablets Quickguide Waoo! Web TV på Android telefoner og tablets Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen til Waoo! Web TV på din Android...4 Det er nemt at komme i gang... 5 FAQ...10 Kontaktinformation... 14

Læs mere

Et notat der beskriver samarbejdet mellem IDAs regionale enheder, studenterkontakter og administrationen. (Notatet er revideret d. 3.

Et notat der beskriver samarbejdet mellem IDAs regionale enheder, studenterkontakter og administrationen. (Notatet er revideret d. 3. Samarbejdsnotat Et notat der beskriver samarbejdet mellem IDAs regionale enheder, studenterkontakter og administrationen. (Notatet er revideret d. 3. oktober 2011) Ingeniørforeningen, IDA Værkmestergade

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

UDSATTERÅDETS ÅRSRAPPORT 2015... 3 UDSATTERÅDETS VIRKSOMHED I 2015... 3

UDSATTERÅDETS ÅRSRAPPORT 2015... 3 UDSATTERÅDETS VIRKSOMHED I 2015... 3 Årsrapport 2015 Indhold UDSATTERÅDETS ÅRSRAPPORT 2015... 3 UDSATTERÅDETS VIRKSOMHED I 2015... 3 FOKUSOMRÅDER... 3 HELDAGSSEMINAR PÅ SANDBJEG SLOT... 4 UDADVENDTE AKTIVITETER... 5 UDSATTERÅDETS FORTSATTE

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Priser og betalingsbetingelser er oplyst sammen med beskrivelsen af hvert enkelt kursus. Alle priser er opgivet i danske kroner (DKK)

Priser og betalingsbetingelser er oplyst sammen med beskrivelsen af hvert enkelt kursus. Alle priser er opgivet i danske kroner (DKK) Højskolen Østersøen Flensborgvej 48-50 6200 Aabenraa Tlf.: 74 62 47 00 Email: adm@hojoster.dk CVR nr. 15 75 63 49 1. Leveringsbetingelser Kursisten modtager undervisning, ekskursioner mv. jævnfør tidspunkterne

Læs mere

Slagelse Kommune og Folkeoplysningsudvalget præsenterer FORENINGSLEDER- OG TRÆNERKURSER 2013-14

Slagelse Kommune og Folkeoplysningsudvalget præsenterer FORENINGSLEDER- OG TRÆNERKURSER 2013-14 Kommune og Folkeoplysningsudvalget præsenterer FORENINGSLEDER- OG TRÆNERKURSER 2013-14 FORORD Udfordringerne for det frivillige foreningsliv, dets ledere og trænere er mange. Der stilles mange forventninger

Læs mere

Information om kurset gives gennem jordemoder, praktiserende læger, dagspressen og opslag i f.eks forretninger.

Information om kurset gives gennem jordemoder, praktiserende læger, dagspressen og opslag i f.eks forretninger. Oplysninger om eksemplet Kommune/organisation: Nordfyns Kommune Afdeling: Børn og Unge forvaltningen Hvad er praksis primært til gavn for: Andet: Forberede forældrene til forældrerollen. Hvordan gavner

Læs mere

Test en elcykel et storskala pendler-elcykel projekt

Test en elcykel et storskala pendler-elcykel projekt Abstract Test en elcykel et storskala pendler-elcykel projekt 1.1 Baggrund 1. august 2013 søsatte Gate 21, 8 kommuner og 8 hospitaler i Region Hovedstaden med støtte fra Cykelpuljen Danmarks største elcykelprojekt.

Læs mere

3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1. 3.1 Introduktion til kanalen 1. 3.2.1 Hvad er et spot? 2. 3.2.2 Opret et nyt spot 2

3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1. 3.1 Introduktion til kanalen 1. 3.2.1 Hvad er et spot? 2. 3.2.2 Opret et nyt spot 2 3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1 3.1 Introduktion til kanalen 1 3.2 Shift kanalside 1 3.2.1 Hvad er et spot? 2 3.2.2 Opret et nyt spot 2 3.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 3.2.4 Rediger et spot

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Booking

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Information til nye og øvede ungdomsspillere Kort information om sæsonen 2014-2015 Sæsonen 2014-2015 starter med første træningsdag den 1. september. Vi har til denne

Læs mere

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER 1. Licens a. For at være omfattet af Danmarksranglisten for seniorer skal en spiller være registreret med spillerlicens og tilhørende licensnummer hos DSqF. b.

Læs mere

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Holdnavn BSI

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Holdnavn BSI Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Holdnavn BSI E-mail adresse er: bsi@bsi-fodbold.dk Hjemmeside navn: Bsi-fodbold.dk Brøndby Strand IK blev stiftet i 1935 og er snart 80 år gammel

Læs mere

BilagTMU_141203_pkt.20.01

BilagTMU_141203_pkt.20.01 Markedsføring af linje 8A BilagTMU_141203_pkt.20.01 Fakta om 8A 29. marts 2015 lancerer vi en ny A-bus linje. Den kommer til at hedde 8A. 8A følger den nuværende ruteføring for linje 18 mellem Nordhavn

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Tillykke med dit nye hjem. Dine nye tv-oplevelser er allerede flyttet ind

Tillykke med dit nye hjem. Dine nye tv-oplevelser er allerede flyttet ind Tillykke med dit nye hjem Dine nye tv-oplevelser er allerede flyttet ind Du har nu fri adgang til masser af tv-kanaler Det kan være trættende at flytte. Derfor har vi sørget for, at du kan se alle kanalerne

Læs mere

Skolebestyrelsens erfaringer med at anvende kvalitetsrapporten, trivselsundersøgelsen og andre data aktivt i skolebestyrelsesarbejdet

Skolebestyrelsens erfaringer med at anvende kvalitetsrapporten, trivselsundersøgelsen og andre data aktivt i skolebestyrelsesarbejdet Skolebestyrelsens erfaringer med at anvende kvalitetsrapporten, trivselsundersøgelsen og andre data aktivt i skolebestyrelsesarbejdet Gerbrandskolen, Birgit Jordansen Præmisser for arbejdet hos os Ingen

Læs mere

At arbejde strategisk med skolens ressourcer. Ledelse & Organisation/KLEO

At arbejde strategisk med skolens ressourcer. Ledelse & Organisation/KLEO At arbejde strategisk med skolens ressourcer Ledelsesdimensioner WHAT Brug af viden i praksis Ledelseskapaciteter HOW Kompleks problemløsning At sætte mål og forventninger Strategisk ressourcebrug X 0,31

Læs mere

FanøKalender.dk. Fanoekalender.dk BAGGRUND OG GENNEMFØRELSE

FanøKalender.dk. Fanoekalender.dk BAGGRUND OG GENNEMFØRELSE FanøKalender.dk Fanoekalender.dk BAGGRUND OG GENNEMFØRELSE To forskelligere måder den ene er mere online end den anden Fanoekalender.dk Det er et problem, at Fanø ikke har en fælles kalender, der anvendes

Læs mere

VÆRKTØJER TIL FRIVILLIGSTRATEGI

VÆRKTØJER TIL FRIVILLIGSTRATEGI Formål og værdier VÆRKTØJER TIL FRIVILLIGSTRATEGI FRIVILLIGSTRATEGI 3 trin Udarbejdelse af en frivilligstrategi kan hjælpe jer med at finde frem til, hvordan I vil arbejde med frivillige i jeres forening/aftenskole,

Læs mere

Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole. Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen

Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole. Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen Det er almindelig kendt, at regeringen har en målsætning om,

Læs mere

MOOLA - sundhed for krop & sjæl. Velkommen til MOOLA. Information og inspiration til en sund krop, et balanceret sind og en smuk sjæl

MOOLA - sundhed for krop & sjæl. Velkommen til MOOLA. Information og inspiration til en sund krop, et balanceret sind og en smuk sjæl MOOLA - sundhed for krop & sjæl Velkommen til MOOLA Information og inspiration til en sund krop, et balanceret sind og en smuk sjæl sundhed for krop & sjæl Information og inspiration til en sund krop,

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Professionalisering af flextrafikken

Opgavebeskrivelse. Professionalisering af flextrafikken Opgavebeskrivelse Professionalisering af flextrafikken En gap-analyse af flextrafik-branchen i Nordjylland Udarbejdelse af strategiske handlingsplaner til fremtidige indsatser Opgavebeskrivelsen omfatter:

Læs mere

Handlingsplan 2011-12

Handlingsplan 2011-12 AF:\Sekretariatet\Bestyrelse\Handlingsplan 2011-12\Udkast til handlingsplan 2011-12.docx 22. juni 2011/MP Handlingsplan 2011-12 Medlemsstrategi Aktiv, systematisk og målrettet kampagne for rekruttering

Læs mere

Ledertræf på tværs. Indlæg vedr. sponsorbearbejdning

Ledertræf på tværs. Indlæg vedr. sponsorbearbejdning Ledertræf på tværs Indlæg vedr. sponsorbearbejdning Agenda - Danmarks Bowling Forbund - Hvad kan vi gøre som klub - Affiliate partner - Gode ideer - Stars & Strikes eksempel - Spørgsmål Salg & Marketing

Læs mere

FORANDRINGSTEORI. Gældende for:

FORANDRINGSTEORI. Gældende for: FORANDRINGSTEORI Evaluering af projekter under Region Syddanmarks uddannelsespulje Gældende for: Projektnavn: Uddannelse til Kloge Hænder Projektperiode: 01.01.2015 30.06.2017 Projektejer: Syddansk Erhvervsskole

Læs mere

Orientering til Folketingets Uddannelsesudvalg vedrørende kampagnen Sammen mod mobning for trivsel, tolerance og tryghed

Orientering til Folketingets Uddannelsesudvalg vedrørende kampagnen Sammen mod mobning for trivsel, tolerance og tryghed Orientering til Folketingets Uddannelsesudvalg vedrørende kampagnen Sammen mod mobning for trivsel, tolerance og tryghed 1. Indledning I notatet redegøres for kampagnen Sammen mod mobning for trivsel,

Læs mere

Forretningsmodel for Haderslev Ungdoms Håndbold (HUH)

Forretningsmodel for Haderslev Ungdoms Håndbold (HUH) Forretningsmodel for Haderslev Ungdoms Håndbold () Formål og målsætninger: Haderslev Ungdoms Håndbold () er et holdfællesskab af deltagne samarbejdsklubber. For tiden deltager Team Haderslev KFUM () og

Læs mere

RABAT LÆS MERE. Budgetloft sikrer, at du overholder dit budget. About Greenland. Destinations. Things to Do. Plan your Trip. Travel Search IN D

RABAT LÆS MERE. Budgetloft sikrer, at du overholder dit budget. About Greenland. Destinations. Things to Do. Plan your Trip. Travel Search IN D About Greenland 3 RABAT T I L 1. O K TO 14 20 RAB Bliv synlig for 650.000 unikke besøgende årligt Du betaler kun for klik, der giver trafik og forretning til dig Gratis annoncevisninger - Ingen faste omkostninger

Læs mere

www.aalborgchang.dk Aalborg Chang Inviterer til Zebra Cup 2013 for drenge- og pigerækkerne: U6 U12

www.aalborgchang.dk Aalborg Chang Inviterer til Zebra Cup 2013 for drenge- og pigerækkerne: U6 U12 www.aalborgchang.dk Aalborg Chang Inviterer til Zebra Cup 2013 for drenge- og pigerækkerne: U6 U12 Søndag den 26. maj 2013 Aalborg Chang har den glæde, at invitere til vores årlige fodboldstævne for drengeog

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 Det kan være lidt af en jungle at finde ud af, hvem der vil være den rette ambassadør for dine produkter eller ydelser. Blogly gør det nemt

Læs mere

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 1. Indledning Denne strategi er udtryk for en status, nogle retningslinjer og en plan for den fortsatte udvikling på it området. Målet er at styrke integrationen af

Læs mere

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Så står jeg her igen ved min 7. beretning som formand. Jeg tager nu hul på mit sidste år som formand da det må være på tide

Læs mere

PFC - Præstevængets Fritidscenter

PFC - Præstevængets Fritidscenter PFC - Præstevængets Fritidscenter Glommensgade 5, 2300 København S. - Tlf.: 32 84 23 23 - http://pfc.sbbu.dk - E-mail: pfc@sbbu.dk Husk at Klubbens aften åbning fra 1. januar er rykket fra tirsdage til

Læs mere

Kolding Kommune Analyse og Udvikling. Forord

Kolding Kommune Analyse og Udvikling. Forord Kolding Kommune Fundraising strategi 2016 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising strategi skal bidrage til, at der skaffes ekstern finansiering til projekter og aktiviteter,

Læs mere

EKSPONERING & ENGAGEMENT

EKSPONERING & ENGAGEMENT CBS Sport Sponsormuligheder EKSPONERING & ENGAGEMENT CBS Sport Baggrund CBS Sport blev dannet i 2006, og klubben har sin base på Copenhagen Business School CBS Sport dækker 9 forskellige sportsgrene samt

Læs mere

Kan man komme ud af landsholdet, hvis man alligevel ikke ønsker at deltage?

Kan man komme ud af landsholdet, hvis man alligevel ikke ønsker at deltage? Ofte stillede spørgsmål vedr. Landshold Voltigering. Da vi på det seneste har fået stillet nogle væsentlige spørgsmål fra forskellige personer vedr. landsholdet, har vi valgt at lave en oversigt med svar

Læs mere

Livsstilsændringer blandt medarbejdere i danske kommuner

Livsstilsændringer blandt medarbejdere i danske kommuner Livsstilsændringer blandt medarbejdere i danske kommuner Om Mobile Fitness Mobile Fitness er stiftet i 2005 og ejet af Institut for Human Ernæring på Det Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Læs mere

Retningslinier for trekkies.dks DM, version 5 oktober 2006

Retningslinier for trekkies.dks DM, version 5 oktober 2006 Retningslinier for trekkies.dks DM, version 5 oktober 2006 Danmarksmesterskab i Star Trek er en konkurrence, der afholdes af foreningen trekkies.dk. Konkurrencen afholdes årligt den sidste lørdag i oktober

Læs mere

Vedtægter for Servicehundeforeningen

Vedtægter for Servicehundeforeningen 1. Navn og hjemsted: 1. Servicehundeforeningen 2. 24. marts 2014 3. Åvejen 28, 4100 Ringsted 2. Formål: Foreningens formål er - at træne/uddanne hunde til personer, som har et handicap eller en kronisk

Læs mere

VELKOMMEN Udviklingskonference 20. november 2010

VELKOMMEN Udviklingskonference 20. november 2010 VELKOMMEN FLERE MEDLEMMER TAK! BAGGRUND 8,00 7,00 6,00 a nde l de r s pille r golf 5,00 4,00 3,00 2010 2,00 1,00 0,00 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59

Læs mere

Sponsorstævne 2014 Informationsmøde 20-08-2014 1

Sponsorstævne 2014 Informationsmøde 20-08-2014 1 Sponsorstævne 2014 Informationsmøde 20-08-2014 1 Hvornår? Årets sponsorstævne afholdes søndag den 5. oktober 2014 kl. 17.00 til 21.00 i Aqua Forum 20-08-2014 2 Hvem kan være sponsor? Det kan være familie,

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 2. oktober 2013 kl. 17.30 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Event Thor Beach Triathlon ved Lemvig Kommune.

Ansøgning om økonomisk støtte til Event Thor Beach Triathlon ved Lemvig Kommune. Ansøgning om økonomisk støtte til Event Thor Beach Triathlon ved Lemvig Kommune. Thor Beach Triathlon er et nyt event med afvikling i uge 31, 2016. Konceptet er unikt, første i Danmark og i tråd med tidens

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Handleplan for it-uvante borgere på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet

Handleplan for it-uvante borgere på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Handleplan for it-uvante borgere på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet 9. oktober 2014 Sagsbeh: Meno03 Arbejdsgange og Teknologi Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet 1. Formål med planen

Læs mere

I dette notat diskuteres forskellige muligheder i Københavns Kommunes administrative implementering af de såkaldte akutjobs.

I dette notat diskuteres forskellige muligheder i Københavns Kommunes administrative implementering af de såkaldte akutjobs. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT 07-11-2012 BILAG 1 Administration af akutjob i Københavns Kommune I dette notat diskuteres forskellige muligheder

Læs mere

IT-kurser på bibliotekerne foråret 2016

IT-kurser på bibliotekerne foråret 2016 IT-kurser på bibliotekerne foråret 2016 Galten Bibliotek ipad / iphone for begyndere Torsdag d. 3. marts kl. 10.00 12.00 Android tablet /smartphone for begyndere Torsdag d. 17. marts kl. 10.00 12.00 Hørning

Læs mere