Richard Thomsen GEUS, Afd. for Grundvandskortlægning Margrethe Kristensen (Afd. for Grundvandskortlægning)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Richard Thomsen GEUS, Afd. for Grundvandskortlægning Margrethe Kristensen (Afd. for Grundvandskortlægning)"

Transkript

1 Projektbeskrivelse Projektnavn: Vejledning til geologisk modelopstilling. Projektperiode: Projektejer + institutions ejer: Projektleder: Richard Thomsen, Afd. for Grundvandskortlægning Margrethe Kristensen (Afd. for Grundvandskortlægning) Projektmål 1. Formål/baggrund Formålet med projektet er at udarbejde en vejledning i geologisk modelopstilling i forbindelse med grundvandsmodellering. Projektet er et Fase 2 projekt, som er en viderebygning på et projekt, der blev sat i gang af amternes Model-Erfa-gruppe i Der skal arbejdes videre ud fra Statusnotatet: Anbefalinger til geologisk modelopstilling i forbindelse med grundvandsmodellering, som blev udsendt i juni Statusnotatet er et produkt af en arbejdsgruppes arbejde, og skal ses som Fase 1 i nærværende projekt. Der var ikke afsat eksterne midler til arbejdsgruppens arbejde i den første fase, og det statusnotat, der nu foreligger, er således baseret på en frivillig indsats fra arbejdsgruppen, og med det resultat at det foreliggende notat ikke vil være fyldestgørende med hensyn tekniske anvisninger. Vejledningen vil fokusere på 3 væsentlige dele i forbindelse med opstilling af en geologisk model: 1) den indledende fase med udbud og tilbud, 2) arbejdsgangen i den geologiske modellering og 3) tekniske anvisninger samlet i en værktøjskasse. Hovedvægten af arbejdet i fase 2 vil ligge i del 1 og 3, mens arbejdsgangen er godt gennemarbejdet i fase 1 og derfor kun kræver tilretning. Vejledningen vil således bestå af 3 hovedkapitler: 1. Retningslinier omkring udbuds- og tilbudsfasen. 2. Anbefalet arbejdsgang. 3. Værktøjskassen. Retningslinier for udbud- og tilbudsfasen vil være et værktøj for opdragsgivere og opdragstagere. Den anbefalede arbejdsgang, beskriver en idealiseret arbejdsgang, hvor modelopstilleren har været igennem alle faser (figur 1): Problemformulering 1

2 Geologisk forståelsesmodel Geologisk model Hydrostratigrafisk model En del tekniske opgaver ved en modelopstilling skal udføres i flere af trinene illustreret på figur 1. De tekniske anvisninger samles derfor i en værktøjskasse, hvortil der henvises fra de relevante kapitler. Værktøjskassen vil have følgende overordnede emner: Datatyper (hvordan forberedes og håndteres de enkelte datatyper). Geologiske modeltyper og konstruktion af modelskelet (hvilke modeltyper findes, hvordan konstrueres en model, hvad skal denne indeholde, hvordan behandles data, for at de kan benyttes i modellen). Tolkning og videre arbejde (hvordan indbygges tolkninger, hvordan anvendes de og hvordan videregives de). 2. Succeskriterier Projektet skal udmønte i en vejledning til geologisk modelopstilling i forbindelse med grundvandsmodellering. Det er vigtigt at vejledningen opnår accept og udbredelse i det faglige miljø det vil sige både i forskningsmiljøet, i rådgivningen og hos miljøcentrene. 2

3 Vejledningen kan anvendes ved udarbejdelse af udbudsmateriale og kontrakter mellem opdragsgivere og opdragstagere i forbindelse med opstilling af geologiske modeller. Vejledningen skal være med til at sikre at vi fremover får: De bedst mulige geologiske modeller. Sammenlignelige procedure omkring geologiske modeller (herunder beskrivelse af modelopbygning, data, tolkning og kvalitetssikring). Kendskab til modellernes stærke og svage sider. Målet er at vejledningen bliver brugt i alle nye geologiske modelopstillinger. 3. Leverancer Projektet skal resultere i en vejledning, som publiceres af, med de tre hovedkapitler: Retningslinier omkring udbuds- og tilbudsfasen. Anbefalet arbejdsgang. Værktøjskassen. Vejledning opbygges så den kan anvendes uafhængigt af modelleringsværktøjet, dvs., Ved opstilling af geologiske modeller i de eksisterende tolkningsværktøjer (MikeGeoModel, GeoEditor, Geobase). Anvendes til opstilling af geologiske modeller i fremtidige tolkningsværktøjer (GeoScene 3D, m.m.). Vejledningen skal endvidere beskrive hvordan modellerne uploades til modeldatabasen med de oplysninger der er nødvendig for at modellen kan bruges af andre. Den endelige vejledning trykkes i 50 eksemplarer, der sendes til miljøcentrene og følgegruppen. Den vil endvidere kunne downloades fra hjemmeside. 3

4 Omgivelserne (sammenhæng projektet indgår i) 4. Projektets forudsætninger Projektet forudsætter deltagelse og aktiv indsats fra projektgruppen og følgegruppen, som bidrager til vejledningens tilblivelse. 5. Projektets interessenter (de der ikke deltager i projektet). Miljøcentrene (de der ikke deltager i projektet). Alle rådgiver der opstiller geologiske modeller (de der ikke deltager i projektet). Udviklere af modelleringsværktøjer Geologiske institutter (København og Århus). Kommuner. Regioner. 6. Andre projekter Opfølgning af vejledningen vil senere kunne kobles på kommende ERFA grupper, som vil blive oprettet i regi af Gebyrkortlægningen af. Vejledningens anbefalinger i forbindelse med upload til Modeldatabasen skal kommunikeres til og koordineres med Databasegruppen i, som står for opbygningen af Modeldatabasen. Projektet skal desuden kommunikeres til: Udviklere af tolkningsværktøj (WaterTech, DHI, I-GIS). Andre samarbejdsprojekter (Begravede dale, Miocæn Stratigrafi, SESAM). 7. Risici Der er lavet en risikoanalyse, men der er ikke fundet noget der kan føre til handlingsplaner eller aktioner, ud over det der allerede er sat i værk. Der er sat tid af til diskussionsmøder, workshop og anden form for inddragelse af følgegruppen. Der tages dermed højde for forskellig holdning til indholdet i vejledningen. Desuden informeres der om vigtigheden af vejledningen. 4

5 Økonomi 8. Projektøkonomi Ikke medtaget her 9. Driftsøkonomi Ikke medtaget her Hovedforløb 10. Hovedtidsplan Se skema med hovedtidsplan 11. Hovedmilepæle Se skema med hovedtidsplan Organisering 12. Projektets organisation Styregruppe: SMC (grundvandscheferne) og Projektejer: Slutbrugerne: SMC Rådgivere Projektleder: Projektgruppen: Orbicon Watertech Rambøll SMC Nykøbing F Følgegruppe: SMC Rådgivere 5

6 Styregruppen: Richard Thomsen, Statsgeolog, Susy Lauesen, Grundvandschef, MC Ålborg Jan Reisz, Grundvandschef, MC Århus Ellen Langfrits, Grundvandschef, MC Ringkøbing Henrik Narud, Grundvandschef, MC Ribe Bente Nielsen, Grundvandschef, MC Roskilde Philip Grinder Pedersen, Grundvandschef, MC Nykøbing Falster Morten Sørensen, Grundvandschef, MC Odense Projektejer: Projektleder: : Margrethe Kristensen Projektlederen styre og leder projektet indenfor de rammer, som er besluttet og godkendt af projektejer og styregruppe. Projektgruppen: Er de primære aktører i projektet. Projektgruppen er sammensat af personer, der har været fremtrædende i forbindelse med foredrag og møder omkring geologiske modeller samt leveret en ekstra indsats i forbindelse med udarbejdelse af Anbefalinger til geologisk modelopstilling i forbindelse med grundvandsmodellering. Projektgruppen er sammensat så den har den faglige indsigt og de kompetencer, der er nødvendig for projektets gennemførelse og resultater: Margrethe Kristensen, geolog, Flemming Jørgensen, seniorforsker, Anker Højbjerg, forsker, Knud Erik Klint, seniorforsker, Birthe Jordt, geolog, Orbicon Peter Sandersen, geolog, Watertech Niels Richardt, geolog, Rambøll Karin Christina Hansen, geolog, MC Nykøbing Falster Projektgruppens opgaver: Udarbejder sammen med projektlederen projektbeskrivelsen og deltager i den videre planlægning af projektet. Udfører de aftalte opgaver på og til den planlagte tid. Tager medansvar for hele projektet og dets forløb. Planlægger egen tid så der er tid til projektet. Sørger for at aflevere aftalte delbidrag i brugbar form. Involverer egen afdelingschef, hvis nødvendigt. 6

7 Projektgruppen forestår endvidere intern kvalitetssikring inden Vejledningen sendes i høring hos følgegruppen. Følgegruppen: Repræsenterer hovedinteressenter, der har erfaring med opstilling eller kvalitetssikring af geologiske modeller. Følgegruppen er et udpluk af slutbrugerne der skal anvende vejledningen efterfølgende. De har en interesse i at få så godt et produkt som muligt: Susie Mielby, geolog, Anne Mette Nielsen, geolog, Anders Lindblad Vendelboe, geolog, MC Ålborg Stine Rasmussen, geolog, Thomas Nyholm, geolog, MC Århus Susanne Markussen, geolog, Jens Bruun-Petersen, geolog, MC Ribe Jan Kürstein, geolog, MC Roskilde Gunner Larsen, geolog, MC Odense Tom Pallesen, geolog, Watertech John Vendelbo, geolog, Orbicon Arne Lauridsen, geolog, CarlBro Peter Alfred Petersen, geolog, COWI Jette Sørensen, geolog, Rambøll Stig Marstal, geolog, GEO Tine Sværdborg, geolog, NIRAS Følgegruppen, der i dette tilfælde også repræsenterer slutbrugerne godkender vejledningen. Vejledningen sendes i høring hos følgegruppen, der så har mulighed for at kommentere på vejledning. Projektgruppen indarbejder efterfølgende evt. rettelser før vejledningen udgives. 13. Ressourceindsats Ressourceindsatsen for de enkelte deltager i Projektgruppen vil ikke kunne opgøres i timer. Projektdeltagerne får et fast beløb og opgavefordelingen er også velafgrænset. Det er derfor op til den enkelte projektdeltager at prioriterer tid og ressourcer ud fra og ud over den fastlagte ramme. 14. Kommunikations- og informationsplan Hvert Miljøcenter modtager 4 eksemplarer af den endelige vejledning. står for publicering og distribuering af rapporten. Endvidere gøres vejledningen offentligt tilgængelig ved at kunne downloades fra hjemmeside, og ekstra tryk af rapporten vil mod betaling kunne rekvireres fra. Projektets resultater og indhold formidles gennem: 1. Informationsmøde der afholdes i januar Indlæg om vejledningen i ERFA-grupperne 7

8 3. Indlæg ved relevante nationale konferencer og fagmøder, f.eks. i ATV-regi 4. Publicering af en populær artikel Bilag 1 8

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Projektledelse. midtconsult. rådgivende ingeniører

Projektledelse. midtconsult. rådgivende ingeniører Projektledelse midtconsult rådgivende ingeniører Indholdsfortegnelse Midtconsult samler trådene 3 Projektmodellen 4 De fire faser 6 Fase 1 - Idégenerering og tilbud 8 Fase 2 - Planlægning og specifikation

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

God praksis i hydrologisk modellering

God praksis i hydrologisk modellering God praksis i hydrologisk modellering Jens Christian Refsgaard, Lars Troldborg, Hans Jørgen Henriksen, Anker Lajer Højberg, Rasmus Rønde Møller, Anne Mette Nielsen GEO-VEJLEDNING 7 G E U S God praksis

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Vejledning i anvendelse af Modeldatabasen

Vejledning i anvendelse af Modeldatabasen Vejledning i anvendelse af Modeldatabasen Claus Ditlefsen, Morten Gausby, Jørgen Salomonsen og Martin Hansen GEO-VEJLEDNING 9 DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG GRØNLAND MINISTERIET FOR

Læs mere

PROJEKTHÅNDBOG. En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik. Randers Kommune NATUR OG VAND MILJØ OG VIRKSOMHED

PROJEKTHÅNDBOG. En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik. Randers Kommune NATUR OG VAND MILJØ OG VIRKSOMHED PROJEKTHÅNDBOG En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik MILJØ OG VIRKSOMHED NATUR OG VAND BYGGE- OG BYGNINGSSERVICE SEKRETARIAT VEJ OG TRAFIK DRIFTSAFDELINGEN STADSARKITEKTENS

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

PARTNERING PÅ VEJOMRÅDET

PARTNERING PÅ VEJOMRÅDET PARTNERING PÅ VEJOMRÅDET - ved drift og vedligeholdelse. En vejledning til kommuner Februar 2007 Februar 2007 2 KOLOFON Titel: Udgiver: Udgivet: Forfattere og redaktion: Oplag: Layout/design: Tryk: Foto:

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Projektbeskrivelse: Ledelse med ambitioner ledelsesudvikling i kommunerne

Projektbeskrivelse: Ledelse med ambitioner ledelsesudvikling i kommunerne Projektbeskrivelse: Ledelse med ambitioner ledelsesudvikling i kommunerne 1. Baggrund Projekt 1 er en sammenlægning af det oprindelige projekt 1 God ledelse er en forudsætning og 2 Lederudvikling. Projektet

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

Projekthåndbog i Projektledelse. Projekthåndbog i Projektledelse

Projekthåndbog i Projektledelse. Projekthåndbog i Projektledelse Projekthåndbog i Projektledelse September til December 1999 1 Forord Håndbogen til kursus i Projektplanlægning foreligger nu i elektronisk form. Håndbogen er tiltænkt som et hjælpemiddel til bl.a. eksamensforberedelser

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013 Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Oktober 2013 BERETNING OM BRUGERVENLIGHED OG BRUGERINDDRAGELSE I OFFFENTLIGE DIGITALE LØSNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projektrapport vedrørende Projekt "Produktivitetsanalyser for dambrugsanlæg og Regnskabsstatistik for Akvakultur 2008"

Projektrapport vedrørende Projekt Produktivitetsanalyser for dambrugsanlæg og Regnskabsstatistik for Akvakultur 2008 Projektrapport vedrørende Projekt "Produktivitetsanalyser for dambrugsanlæg og Regnskabsstatistik for Akvakultur 2008" Danmarks Statistik Fødevareøkonomisk Institut Dansk Akvakultur Den 12. januar 2011

Læs mere

Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde

Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde Jens Kristoffersen Tine Curtis Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH 1. Formål I notatet sættes fokus på brugerinvolveringen i projekt Nyt OUH, herunder nogle indledende tanker om målsætninger, principper, strategi og

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere