styr på dine penge Lærervejledning Pengeuge 2016 Samfundsfag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "styr på dine penge Lærervejledning Pengeuge 2016 Samfundsfag"

Transkript

1 styr på dine penge Lærervejledning Pengeuge 2016 Styr på dine penge Undervisningsmaterialet til Styr på dine penge er udarbejdet som en overbygning til Viden om penge. Materialet kan anvendes i undervisningen i matematik og samfundsfag enten hver for sig eller i samspil. Det er tilstræbt, at det kan gennemarbejdes på en uge, men man kan vælge at gøre forløbet kortere eller længere. De enkelte afsnit kan benyttes selvstændigt. Der kan benyttes mere tid på et afsnit, eller det kan helt udelades. Der er mulighed for at differentiere arbejdet med emnerne. Eleverne kan efter en introduktion og diskussion arbejde med de færdige regneark, eller eleverne kan selv indtaste regnearkene efter et grundigt arbejde med de matematiske problemstillinger. I nogle afsnit er problemstillingerne ret enkle, i andre afsnit er problemstillingerne mere komplicerede. Man kan selv vælge niveau efter interesse og formåen. Færdige regneark findes på materialer. Matematik I de Fælles Mål for faget matematik kan man blandt andet læse: Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle og fremtidige daglig-, fritids-, uddannelses-, arbejds- og samfundsliv. Elevernes læring skal baseres på, at de selvstændigt og gennem dialog og samarbejde med andre kan erfare, at matematik fordrer og fremmer kreativ virksomhed, og at matematik rummer redskaber til problemløsning, argumentation og kommunikation. Faget matematik skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en historisk, kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, og at eleverne kan forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse med henblik på at tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab. Samfundsfag I fagformålet for faget samfundsfag kan man læse: Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne skal opnå kompetencer til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund. Eleverne skal opnå forudsætninger for udvikling af kritisk tænkning og et værdigrundlag, så de kan deltage kvalificeret og engageret i samfundet. Eleverne skal opnå forståelse af, hvordan mennesker både påvirkes af og kan påvirke samfundet, og de skal kunne forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv. 1

2 Eleverne skal forholde sig til demokratiske grundværdier og spilleregler med henblik på deres egen deltagelse i samfundet. I Fælles Mål under Økonomi anbefales Privatøkonomi og forbrugeradfærd, Velfærdsstater og Samfundsøkonomiske sammenhænge at indgå i undervisningen. Derfor inddrages følgende emner i Pengeuge 2016: Hvad drømmer I om Målet med dette afsnit er at give eleverne en forståelse af, at arbejde og løn hænger tæt sammen. Vil man have løn og dermed mulighed for forbrug, må man arbejde. Afsnittet inddrager desuden en international dimension ved at sammenligne lønnen i Danmark og i USA. Den internationale dimension er central i de Fælles Mål for faget samfundsfag. I samfundsfag vil det her være oplagt at inddrage forskellige måder at organisere velfærdsstater på: Den skandinaviske model, Den amerikanske velfærdsmodel, markedsøkonomi, planøkonomi og blandingsøkonomi. Velfærd Målet med at arbejde med de økonomiske kredsløb er at give eleverne en forståelse af Danmark som en velfærdsstat. Skoler, hospitaler, forsvar, ældrepleje, SU, motorveje, broer, kollektiv trafik og meget andet betales af stat og kommuner. Staten og kommunerne får pengene fra skatter, moms og andre afgifter, som betales af landets borgere og virksomheder. At Danmark er en velfærdsstat betyder, at vi er fælles om at betale udgifterne til vores velfærd. Arbejdet med de økonomiske kredsløb kan inddrages i fagene matematik og samfundsfag enten i samspil eller hver for sig. Tallene er taget fra Danmarks Statistik Skat Det årlige skatteregnskab Regneark: Skatteberegneren Målet med dette afsnit er at gøre eleverne i stand til at forstå de enkelte dele af en lønseddel. Desuden lærer de, hvordan skatten beregnes for et helt år. Til afsnittet hører et regneark skatteberegneren, hvor de kan fortage en skatteberegning. Mange unge udtrykker ønsker om bedre viden om løn og skat. De vil gerne kunne gennemskue deres lønseddel, og de vil gerne have viden om skat. Hvordan beregnes den, hvad er et fradrag, og hvordan kan jeg selv kontrollere min selvangivelse? Ifølge Fælles Mål skal eleverne i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne skal opnå kompetencer til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund. Derfor skal de blandt andet vide noget om skat og kunne forstå deres lønseddel. Der introduceres i dette afsnit nogle ord, begreber og tankegange, som er ukendte for en del af eleverne. Det vil være nødvendigt at bruge tid på forklaringer over for eleverne: Arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) betales af alle, der tjener penge. Pengene bruges til at sende fx arbejdsløse på kursus. Der betales ikke arbejdsmarkedsbidrag af overførselsindkomster, fx SU og dagpenge. 2

3 Personfradraget er et fradrag, der anvendes ved beregning af indkomstskat. Skatteværdien af personfradraget modregnes i de beregnede skatter. Alle, der er fyldt 18 år, har et personfradrag på kr. (2016), mens unge under 18 år har et personfradrag på kr. Kapitalindkomst er indkomst, der ikke er arbejdsindkomst, som fx renteindtægter og aktieudbytter. Den personlige indkomst er alle indkomster minus arbejdsmarkedsbidraget og uden kapitalindkomst. Beskæftigelsesfradraget er et fradrag alle lønmodtagere får. I 2016 er det 8,30 % af lønindkomsten dog max kr. Den skattepligtige indkomst er den personlige indkomst og kapitalindkomst minus forskellige fradrag, fx beskæftigelsesfradrag og rentefradrag. Sundhedsbidraget er en skat, der går til finansiering af hovedparten af de regionale og kommunale sundhedsudgifter, fx hospitalerne. Kommuneskat er den skat, man betaler til den kommune, man bor i. Kommuneskatten besluttes af kommunalbestyrelsen, og den er forskellig fra kommune til kommune. Kirkeskat er den skat, man betaler, når man er medlem af Folkekirken. Pengene bruges til drift af kirkerne. Den disponible indkomst er det beløb, man har til rådighed, når man har betalt sin skat. Ordet disponibel betyder til rådighed. Løn Simon arbejder i et supermarked I afsnittet arbejder eleverne med beregning af løn. At kunne beregne løn forudsætter grundlæggende regnefærdigheder, fx decimaltal, brøker og procent. I dette afsnit arbejdes der også med ATP, feriepenge og lønseddel. Forskudsopgørelse og årlig skatteberegning for Simon gennemgås. ATP (Arbejdsmarkedets tillægspension) er en pensionsordning, alle lønmodtagere, der er fyldt 16 år, betaler til. Dog skal man ikke betale ATP, hvis man arbejder mindre end 9 timer pr. uge, 18 timer pr. 14. dag eller 39 timer pr. måned. Når man forlader arbejdsmarkedet, vil man resten af sit liv hver måned få udbetalt penge fra ATP. Hvor mange penge, man får, afhænger af hvor mange penge, man har betalt i ATP. Hvis man har betalt til ATP hele sit arbejdsliv, vil man få ca kr. om året før skat. Nå dine mål ved at spare op Opsparing til kørekort Regneark: Bankbog Ved hjælp af regnearket Bankbog skal eleverne eksperimentere sig frem til en rente, et indskud eller en kombination af rente og indskud, således at målet for opsparingen, kr., nås. Der kan indtastes i de gule felter. I Fælles Mål anbefales det, at eleverne anvender regneark i forbindelse med finansielle eksperimenter. Til flere eksperimenter kan et eget regneark indtastes. Dele af det kan kopieres fra det færdige regneark. En rentesats på 9,25 % og et indskud på 3000 kr. medfører en kapital på ,78 kr. 3

4 En rentesats på 4 % og et indskud på 3400 kr. medfører en kapital på ,50 kr. Eleverne kan på bankernes hjemmesider se, hvilke rentesatser bankerne kan tilbyde. Rentesatserne er p.t. (2016) meget lave både i Danmark og internationalt. Det skyldes dels, at bankernes arbejde med kundernes indlån er omkostningskrævende og dels den økonomiske situation både nationalt og internationalt. For tiden låner bankerne ikke så mange penge ud, og derfor er der en stor ophobning af penge i bankerne. Det vil igen sige, at bankerne ikke har så stort behov for indlån, og det vil igen sige, at indlånsrenten er lav. Hvis renteniveauet steg, ville den økonomiske situation for mange virksomheder blive forværret, fordi det bliver dyrere at låne penge. Opsparing til scooter Regneark: Vækst Målet med dette afsnit er, at eleverne får en forståelse af opsparing og renter. I arbejdet indgår brug af regneark. Formlen for sammensat rente (rentes rente) K n = K (1 + r) n bruges. Man skal være opmærksom på, at hvis rentesatsen er 4 %, benyttes r = 0,04 i formlen. Efter 4 år er opsparingen vokset til ,59 kr. Millionær om 25 år Eleverne kan eksperimentere med dette regneark. Når linje 8 er indtastet, kan der kopieres. Diagrammet vælges under menuen Indsæt, hvor der vælges punktdiagram. Regnearket Vækst kan benyttes. Der skal indsættes ,77 kr. 4

5 Regnearket Vækst med formler: Lån skal betales tilbage Idas keyboard Regneark: Idas keyboard og Find rentesatsen Målet med dette afsnit er at lære eleverne, hvordan tilbagebetalingen af et lån er sammensat. Når et lån tilbagebetales med det samme beløb hver termin, kaldes beløbet ydelsen. Ydelsen består af afdrag og renter. Efterhånden som lånet afdrages, bliver renterne mindre og afdraget derfor tilsvarende større. I projektet indgår et regneark, hvor eleverne selv kan indtaste og kopiere formler, men regnearket Ida keyboard kan benyttes. Der kan indtastes i det gule felt. Formålet med regnearket er dobbelt. Ifølge Fælles Mål er et af kompetencemålene, at eleverne kan bruge regneark til matematiske eksperimenter. Her går eksperimentet ud på at finde den ydelse, der indfrier lånet på 6500 kr. på 36 terminer. Når ydelsen er fundet, kan eksperimentets resultat tjekkes med Excel-formlen: =YDELSE(terminsrente;antal ydelser;lånets størrelse) Ydelsen kan også tjekkes med annuitetsformlen: y = G r 1 (1 + r) -n hvor G er lånets størrelse, r er rentesatsen som decimaltal og n er antallet af terminer. 5

6 Renten kan tjekkes med Excel-formlen: =RENTE(antal terminer;-ydelse;lånets størrelse) Rentesatsen kan ikke umiddelbart tjekkes med annuitetsformlen Med formler ser det sådan ud: y = G r 1 (1 + r) -n da r ikke kan isoleres. Men når ydelsen kendes, kan man eksperimentere sig frem til rentesatsen med dette regneark: Når linje 8 er indtastet, kan resten kopieres. Regnearket er indtastet og hedder: Find rentesatsen Da ydelsen er 255 kr. (kolonne B) kan rentesatsen 0,020 = 2 % aflæses (kolonne A) Svaret på de tre opgaver er: Ydelse 354,28 kr. og i alt betales (354, ) kr. = 9002,72 kr. Ydelse 237,47 kr. og i alt betales (237, ) kr. = ,56 kr. Ydelse 1471,64 kr. og i alt betales (1471,64 20) kr. = ,80 kr. 6

7 Hvad koster det at låne Sådan beregnes ÅOP Regneark: ÅOP Det vil være oplagt at diskutere forbrugeradfærd i et sociologisk perspektiv, herunder identitet, socialisering og kultur fx: Hvorfor vælger nogen at overbelåne deres hus for at købe bestemte luksusvarer? Hvilken forbrugerkultur præger den danske befolkning? Hvilke vanskeligheder kan manglende økonomisk indsigt føre til? - Inspiration: Tv-serien Luksusfælden Målet med dette afsnit er, at eleverne lærer at udregne ÅOP og de samlede omkostninger for et lån, så de kan vurdere om et låns omkostninger står i et rimeligt forhold til lånets muligheder. I arbejdet indgår brug af regneark. Når man skal låne penge, er det godt at kunne sammenligne prisen for forskellige lånetilbud. Det hører med til fornuftig forbrugeradfærd. ÅOP er udtryk for et låns Årlige Omkostninger i Procent. ÅOP og de samlede kreditomkostninger er gode tal, når lån skal vurderes. Ifølge Fælles Mål skal eleverne lære at beregne ÅOP. I beregningen af ÅOP indgår mange faktorer, og i oplægget behandles de en efter en. Der kan være små forskelle i beregningen af ÅOP, men fremgangsmåden i dette projekt er nogenlunde dækkende. Matematikken i beregningen af ÅOP forklares i det følgende Kviklån: kr. Rentesats: 21,7 % p.a. 60 månedlige terminer Omkostninger: 4400 kr. Omkostningerne tilskrives lånet dvs. Lån udbetalt: kr. Gæld: kr. Når den årlige rentesats (procent p.a.) oplyses i et lånetilbud, skal denne rentesats omregnes til den månedlige rentesats (hvis terminerne er månedlige). Hvis rentesatsen er 21,7 % p.a. skal følgende ligning løses: 1,217 = (1 + r) 12 Først uddrages den 12. rod på begge sider af lighedstegnet: 12 1,217 = 12 (1 + r) 12 1,0165 = 1 + r 0,0165 = r Ydelsen beregnes med Excel-formlen: =YDELSE(terminsrente;antalydelser;lånets størrelse) =YDELSE(0,0165;60;44400) = 1171,40 kr. Annuitetsformlen kan også bruges: r y = G 1 (1 + r) -n 7

8 De månedlige omkostninger i procent beregnes med Excel-formlen: =RENTE(antal terminer;-ydelsen;lånets størrelse minus omkostninger) =RENTE(60;-1171,40; ) = 0, Ydelsen 1171,40 skal indtastes som et negativt tal: 1171,40. Dvs. omkostningerne indgår i renten på 0, Omkostninger kan være stiftelsesomkostninger, omkostninger ved de månedlige indbetalinger m.v. De månedlige omkostninger i procent skal omregnes til de årlige omkostninger i procent: ÅOP (1 + 0, ) 12 1, ,93 % = ÅOP eller på en gang: ((1+r) n 1) 100 I projektet indgår et regneark, som eleverne kan indtaste. Regnearket ÅOP kan bruges. I de gule felter kan der indtastes tal. Ydelsen, ÅOP og de samlede udgifter for de to lån til sidst i projektet bliver: 274,20 kr. 14,02 % 4451,77 kr. 228,87 kr. 11,65 % 4478,29 kr. Aktier og obligationer Investering i aktier og obligationer Målet med dette afsnit er at give eleverne indsigt i investering i aktier og obligationer, herunder kurser og afkast. Kursen på aktier er prisen for 1 stk. aktie, uanset pålydende værdi. Kursen for en obligation udtrykker, hvad man skal betale for et nominelt beløb på 100 kr. Aktier kan have meget forskellige stykværdier. Fx er stykværdien på aktier i bank A 10 kr. og stykværdien på aktier i bank B 1 kr. Men kursen er stadig prisen på 1 stk. aktie. Derfor kan aktiekurser fra kurslister ikke umiddelbart sammenlignes, hvis man vil kende værdien af selskabet bag aktien. Det er den samlede værdi af selskabet (samlet antal aktier*stykpris), der kan bruges til at sammenligne, hvor store børsnoterede virksomheder er. Tilsvarende angives udbyttet i kr. pr. aktie. Hvis stykprisen (kursen) på en aktie er 250 kr., og udbyttet et år fastsættes til 5 kr. pr. aktie, svarer det til et afkast på: 5 = 0,02 = 2 %. 250 Ifølge Fælles Mål skal eleverne lære at tage stilling til, og handle i forhold til deres egen økonomiske situation. Mange elever vil stifte bekendtskab med obligationslån i forbindelse med lån til køb af lejlighed eller hus. Derfor er det oplagt at diskutere: Variabel rente eller fast rente, løbetid og evt. kurstab. Hvis et obligationslån på kr. effektueres til kurs 97, betyder det, at låntageren får udbetalt kr., men skylder og betaler renter af kr. til kreditforeningen. Altså et kurstab på 3000 kr. Det er låntageren, der må bære kurstabet. Da kursen ændres i forhold til udbud og efterspørgsel, vil det være oplagt at eksemplificere udbud og efterspørgsel for eleverne. For eksempel kan man diskutere, hvad prisen for en billet til en koncert med Christopher vil være værd, hvis der kun er 100 billetter til salg, eller hvis der er 2000 billetter til salg. 8

9 I forbindelse med investering er det oplagt at diskutere sikkerhed i forhold til afkast. Ofte er det sådan, at stor sikkerhed giver mindre afkast, og stor risiko giver stort afkast, hvis det går godt og mindre afkast, hvis det går dårligt. Går selskabet, man har investeret i, konkurs, kan alle pengene være tabt. Hvis man sætter penge i banken på en bankkonto, er der en absolut sikkerhed på kr. for indlån på almindelige konti, f.eks. en budgetkonto. Dvs. hvis banken går konkurs, som vi fx så under finanskrisen, får kunden sine penge, hvis det indestående beløb er under eller lig med værdien af kr. Samtidig er indlånsrenten i banken aktuelt meget lav. Hvad vil I investere i og hvorfor? Eleverne kan argumentere med muligheden for højt afkast (f.eks. høj rente på obligationer), men andre argumenter kan også indgå: Sikkerheden ved obligationer, penge på en bankbog eller chancen for fortjeneste ved salg hvis det går godt for et aktieselskab. For obligationer har renten, kursen og løbetiden betydning for, om investeringen er god eller dårlig. Typisk vil obligationer med samme sikkerhed have samme effektive rente, dvs. når kurs og rente gøres op, vil det give samme afkast. Hvis man vil sammenligne priser på aktier, kan man omregne kursen til prisen for et pålydende beløb på 100 kr. I Økonomi på Spil kan eleverne teste deres viden om penge og økonomi. Husk, at diaspræsentation skal aktiveres, før spillet virker. I de fem kategorier vælger man et spørgsmål ved at klikke på et af tallene. Man får svaret ved at klikke på spørgsmålet. Når man har set svaret, klikker man på det blå hus og er tilbage i oversigten. Man kan kun vælge blandt de tal, der er sorte. De tal, der tidligere er valgt, er nu blevet lyseblå. Pas på pengene Økonomi på Spil er i år udvidet med en ekstra kategori. Den hedder Pas på pengene og omhandler IT-sikkerhed og farerne ved at handle på nettet. Får din klasse besøg af en gæsteunderviser, vil denne kategori blive gennemgået i klassen, med mindre andet aftales mellem lærer og gæsteunderviser. Pas på pengene vil ligeledes være det gennemgående tema i fire animationsfilm, som Finansrådet er ved at få produceret til dette års Pengeuge. Her vil I møde hovedpersonerne Tobias, Lisa, Benjamin og Emma, der kommer ud for lidt af hvert, fordi de ikke har styr på sikkerheden på nettet. Brug filmene i undervisningen til en snak om elevernes erfaring og viden. Filmene viser på en humoristisk måde, hvad man skal være opmærksom på, når man er på nettet. I samme forbindelse udarbejder vi en ny test om sikkerhed på nettet. Se film og test på Økonomi på Spil Spillet Økonomi på Spil er tænkt som både evalueringsværktøj og som middel til yderligere at befæste de begreber, der er arbejdet med i ugen. 9

Styr på dine penge. Lærervejledning Pengeuge 2015. Samfundsfag

Styr på dine penge. Lærervejledning Pengeuge 2015. Samfundsfag 1 styr på dine penge Lærervejledning Pengeuge 2015 Styr på dine penge Materialet kan anvendes i undervisningen i matematik og samfundsfag enten hver for sig eller i samspil. Det er tilstræbt, at det kan

Læs mere

STÆRK TIL PRIVATØKONOMI

STÆRK TIL PRIVATØKONOMI STÆRK TIL PRIVATØKONOMI LÆRERVEJLEDNING TIL PENGEUGE PÅ ERHVERVSSKOLERNE, HÆFTE 1 GENERELT OM UNDERVISNINGSMATERIALET Dette er vejledningen til hæfte 1, "Stærk til privatøkonomi", som er tiltænkt elever

Læs mere

Version 2. Rettelser til side 8 og 9. Styr på dine penge. Niveau 2. Sådan bruges hæfterne se næste side. ÅOP SKAT LØN

Version 2. Rettelser til side 8 og 9. Styr på dine penge. Niveau 2. Sådan bruges hæfterne se næste side. ÅOP SKAT LØN Version 2 Rettelser til side 8 og 9. Styr på dine penge ÅOP SKAT LØN Niveau 2 Sådan bruges hæfterne se næste side. Sådan anvendes hæfterne Materialet til Pengeuge består af to undervisningshæfter. Hæftet

Læs mere

VEJLEDNINGER TIL PENGEUGE 2016

VEJLEDNINGER TIL PENGEUGE 2016 VEJLEDNINGER TIL PENGEUGE 2016 Alle vejledninger til Pengeugens materialer og aktiviteter er samlet her i ét dokument. Vejledninger til: Hæftet Viden om penge niveau 1 (blåt hæfte)............... 2 PengeSpillet..................................

Læs mere

PENGE OG ØKONOMI. Dette kapitel sætter fokus på renter, opsparing og lån.

PENGE OG ØKONOMI. Dette kapitel sætter fokus på renter, opsparing og lån. INTRO Dette kapitel sætter fokus på renter, opsparing og lån. Kapitlets første opslag har løn og skat som omdrejningspunkt, og eleverne opfordres bl.a. til at undersøge opbygningen af deres egne eller

Læs mere

Styr på dine penge ÅOP SKAT LØN

Styr på dine penge ÅOP SKAT LØN Styr på dine penge ÅOP SKAT LØN Styr på dine penge Styr på dine Penge er udviklet til brug under Pengeugen. Formålet med Pengeugen er at lære eleverne i de ældste klasser om penge og privatøkonomi. Pengeugen

Læs mere

Indkomstskat i Danmark

Indkomstskat i Danmark - 1 - Indkomstskat i Danmark Introduktion Materialet her er muligt at anvende som supplerende materiale til bogens del 2: Procent og rente (s. 41-66). Materialet kan anvendes som et forløb, eller det kan

Læs mere

positiv. Hvis man omvendt har større renteudgifter end renteindtægter, er kapitalindkomsten negativ. Med skattepligtig indkomst forstås indkomst

positiv. Hvis man omvendt har større renteudgifter end renteindtægter, er kapitalindkomsten negativ. Med skattepligtig indkomst forstås indkomst Skat i Danmark Som borger i Danmark betaler man forskellige former for skat: Direkte skat i form af hvad man betegner personskat og evt. ejendomsskat (hvis man ejer bolig) Indirekte skat i form af moms

Læs mere

Dette kapitel tager især udgangspunkt i det centrale kundskabs- og færdighedsområde: Matematik i anvendelse med økonomi som omdrejningspunktet.

Dette kapitel tager især udgangspunkt i det centrale kundskabs- og færdighedsområde: Matematik i anvendelse med økonomi som omdrejningspunktet. Dette kapitel tager især udgangspunkt i det centrale kundskabs- og færdighedsområde: Matematik i anvendelse med økonomi som omdrejningspunktet. Kapitlet indledes med fokus på løn og skat og lægger op til,

Læs mere

STYR PÅ DINE PENGE NIVEAU #PENGEUGE. Pengeuge 18. Udgives af. I samarbejde med Danmarks

STYR PÅ DINE PENGE NIVEAU #PENGEUGE. Pengeuge 18. Udgives af. I samarbejde med Danmarks STYR PÅ DINE PENGE NIVEAU #PENGEUGE Pengeuge 18 Udgives af I samarbejde med Danmarks www.pengeuge.dk Finans Danmark Matematiklærerforening 1 Sådan anvendes hæfterne Materialet til Pengeuge består af to

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG: MATEMATIK. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG: MATEMATIK. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG: MATEMATIK FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler matematiske r og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

PENGEUGE STYR PÅ DINE PENGE NIVEAU 2.

PENGEUGE STYR PÅ DINE PENGE NIVEAU 2. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 PENGEUGE STYR PÅ DINE PENGE NIVEAU 2 www.pengeuge.dk 1 Sådan anvendes hæfterne Materialet til

Læs mere

Årsplan for matematik i 2. klasse 2013-14

Årsplan for matematik i 2. klasse 2013-14 Årsplan for matematik i 2. klasse 2013-14 Klasse: 2. Fag: Matematik Lærer: Ali Uzer Lektioner pr. uge: 5(mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag) Formål for faget matematik Formålet med undervisningen

Læs mere

STÆRK TIL PRIVATØKONOMI

STÆRK TIL PRIVATØKONOMI STÆRK TIL PRIVATØKONOMI PENGEUGE PÅ ERHVERVSSKOLERNE, NIVEAU 1 ERHVERVSSKOLERNES ELEVORGANISATION 1 Sådan anvendes hæfterne Materialet til Pengeuge på Erhvervsskolerne består af tre undervisningshæfter.

Læs mere

Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012

Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012 Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012 Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand

Læs mere

Supplerende pensionsopsparing

Supplerende pensionsopsparing Supplerende pensionsopsparing Anbefalinger og gode råd til, hvordan du sammensætter din supplerende pensionsopsparing Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Penge- og Pensionspanelet og bestående af:

Læs mere

Matematik på Humlebæk lille Skole

Matematik på Humlebæk lille Skole Matematik på Humlebæk lille Skole Matematikundervisningen på HLS er i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Fælles Mål, dog med få justeringer som passer til vores skoles struktur. Det betyder

Læs mere

Mål Kompetencer Matematiske arbejdsmåder. Problembehandling. Ræsonnement

Mål Kompetencer Matematiske arbejdsmåder. Problembehandling. Ræsonnement Forslag til årsplan for 9. klasse, matematik Udarbejdet af Susanne Nielson og Pernille Peiter revideret august 2011 af pædagogisk konsulent Rikke Teglskov 33-38 Rumgeometri Kende og anvende forskellige

Læs mere

Hvad er matematik? Indskolingskursus

Hvad er matematik? Indskolingskursus Hvad er matematik? Indskolingskursus Vordingborg 25. 29. april 2016 Matematikbog i 50 erne En bonde sælger en sæk kartofler for 40 kr. Fremstillingsomkostningerne er 4/5 af salgsindtægterne. Hvor stor

Læs mere

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 17. april 2002 Af Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 DA s lønstatistik for 2001 viser en gennemsnitlige stigning på 4,4 procent i timefortjenesterne

Læs mere

MATEMATIK. Formål for faget

MATEMATIK. Formål for faget MATEMATIK Formål for faget Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede

Læs mere

Barbie s Bungee Jump Eleverne kan på baggrund af en matematisk/naturfaglig undersøgelse, med efterfølgende behandling af data forudsige udfaldet af et praktisk eksperiment. Eleverne vil erfare nødvendigheden

Læs mere

Aktører i velfærdssamfundet. Børnehaver Uddannelse Folkepension Ældrepleje SU etc. Fig. 17.1 Aktører i velfærdssamfundet.

Aktører i velfærdssamfundet. Børnehaver Uddannelse Folkepension Ældrepleje SU etc. Fig. 17.1 Aktører i velfærdssamfundet. Aktører i velfærdssamfundet Familie Børnehaver Uddannelse Folkepension Ældrepleje SU etc. Marked Frivillig sektor Offentlig sektor Fig. 17.1 Aktører i velfærdssamfundet. De tre velfærdsmodeller UNIVERSEL

Læs mere

Metodenotat. Rentefradrag 1980-2012

Metodenotat. Rentefradrag 1980-2012 JAQ / August 2014 vs. 1.0 Metodenotat om Rentefradrag 1980-2012 August 2014 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø Forord I Danmark kan afholdte renteudgifter delvist fradrages i den indkomst

Læs mere

FP10. 1 Kan Charlotte få råd til at bo i. 2 Patienter med forbrændinger 3 Antal personer indlagt på. 4 Figurfølger 5 Diofantiske trekanter. lejlighed?

FP10. 1 Kan Charlotte få råd til at bo i. 2 Patienter med forbrændinger 3 Antal personer indlagt på. 4 Figurfølger 5 Diofantiske trekanter. lejlighed? FP10 10.-klasseprøven Matematik Maj 2015 1 Kan Charlotte få råd til at bo i lejlighed? 2 Patienter med forbrændinger 3 Antal personer indlagt på hospitaler i Danmark 4 Figurfølger 5 Diofantiske trekanter

Læs mere

Årsplan i matematik for 9. klasse 2017/2018

Årsplan i matematik for 9. klasse 2017/2018 Årsplan i matematik for 9. klasse 2017/2018 Undervisningen generelt: Undervisningen tilrettelægges ud fra fagets CKF er og forenklede fællesmål for faget. Undervisning bygges primært op ud fra emnerne

Læs mere

FINANSIELLE FUNKTIONER I EXCEL

FINANSIELLE FUNKTIONER I EXCEL FINANSIELLE FUNKTIONER I EXCEL L A P P E N D I X I lærebogens kapitel 30 har vi gennemgået, hvordan man kan afgøre, om en investering er rentabel. Til dette formål har vi anvendt kapitalværdimetoden og

Læs mere

Matematika rsplan for 8. kl

Matematika rsplan for 8. kl Matematika rsplan for 8. kl 2015-2016 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 9. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget matematik Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2

Læs mere

Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018

Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018 Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018 Undervisningen generelt: Undervisningen tilrettelægges ud fra fagets CKF er og forenklede fællesmål for faget. Undervisning bygges primært op ud fra emnerne

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

Årsplan for matematik i 1. klasse 2010-11

Årsplan for matematik i 1. klasse 2010-11 Årsplan for matematik i 1. klasse 2010-11 Vanløse den 6. juli 2010 af Musa Kronholt Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene.

Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene. Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene. Side 2 Indhold Side 3...Drop opsparingen og investér i stedet pengene Side 4...Hyppigst stillede

Læs mere

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Økonomiforvaltningen NOTAT Bilag 1 06-12-2007 Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Dette notat beskriver kommunens finansielle risikopolitik via den udarbejdede strategi for gældspleje og

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Årsplan for matematik 10. klassetrin. 2012 2013 v. CJU

Årsplan for matematik 10. klassetrin. 2012 2013 v. CJU Årsplan for matematik 10. klassetrin 2012 2013 v. CJU Når dette skoleår er omme, så er det målet, at undervisningen har bidraget til, at formålet for faget er opfyldt: Formålet med undervisningen er, at

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordning

Tandlægernes Tryghedsordning Muligheder ved pensionsplanlægning Tandlægernes Tryghedsordning Forsidebillede SKAL have størrelse som denne firkant! Pensionsformer Pensionsform Livrentepension Ratepension Kapitalpension Maksimal indbetaling

Læs mere

Opgavebesvarelse til øvelse 4

Opgavebesvarelse til øvelse 4 Opgavebesvarelse til øvelse 4 Opgave 4.2 Antag at den årlige indkomst for en person er $80.000 samt at efterspørgslen efter penge er givet ved a) Hvad er denne persons pengeefterspørgsel hvis renten er

Læs mere

It i folkeskolens matematikundervisning

It i folkeskolens matematikundervisning It i folkeskolens matematikundervisning Læringskonsulenterne Kvalitetsudvikling baseret på data og viden, nationale test og LIS-systemet. Matematik Folkeskolens prøver Talblindhedsprojekt Matematik Ministeriel

Læs mere

9. Obligatorisk indberetningsordning

9. Obligatorisk indberetningsordning 9. Obligatorisk indberetningsordning Alle almenvelgørende foreninger, stiftelser og institutioner, der er godkendt til at modtage gaver eller ydelser med fradragsret fra giveren, skal indberette gave-

Læs mere

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål MATEMATIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål KOMMENTAR Vi har i det følgende foretaget en analyse og en sammenstilling af vore materialer til skriftlig

Læs mere

Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15

Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15 Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15 Klasse: 4. Fag: Matematik Lærer: Ali Uzer Lektioner pr. uge: 4(mandag, tirsdag, torsdag, fredag) Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at

Læs mere

Fælles Mål Matematik Indskolingen. Roskilde 4. november

Fælles Mål Matematik Indskolingen. Roskilde 4. november Fælles Mål Matematik Indskolingen Roskilde 4. november 05-11-2015 klaus.fink@uvm.dk Side 2 Bindende/vejledende Bindende mål og tekster: Fagets formål Kompetencemål (12 stk.) Færdigheds- og vidensmål (122

Læs mere

Matematik og skolereformen. Busses Skole 27. Januar 2016

Matematik og skolereformen. Busses Skole 27. Januar 2016 Matematik og skolereformen Busses Skole 27. Januar 2016 De mange spørgsmål Matematiske kompetencer, hvordan kommer de til at være styrende for vores undervisning? Algoritmeudvikling, hvad ved vi? Hvad

Læs mere

Bilags indholdsfortegnelse

Bilags indholdsfortegnelse Bilags indholdsfortegnelse Bilag 1: Skattetrappe 2009 lønmodtagere... 2 Bilag 2: Skattetrappe 2010 - Lønmodtagere... 3 Bilag 3: Skattetrappe 2009 - Lønmodtagere pensionsmidler... 4 Bilag 4: Fradragsregler

Læs mere

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION Denne analyse, lavet i dec. 2006, viser, at ca. 30 % af de organiserede små og mellemstore virksomheder har for lille eller ingen pension eller formue, selvom

Læs mere

Gæsteundervisning PengeSpillet og ØkonomiSpillet Dilemmaspillet Nå dit mål Hæfte: Digital sikkerhed (billede af hæfte)...

Gæsteundervisning PengeSpillet og ØkonomiSpillet Dilemmaspillet Nå dit mål Hæfte: Digital sikkerhed (billede af hæfte)... LÆRERVEJLEDNING TIL PENGEUGE 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning........................................................ 03 Gæsteundervisning............................................. 04 PengeSpillet

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

Visuel NAT/TEK/MAT på Søndermarkskolen

Visuel NAT/TEK/MAT på Søndermarkskolen Et eksempel på en visuel præsentation i forbindelse med forløbet Hjælp - der er rod i geometrien Skoleafdelingen Att.: Mads Egsholm Forsøgs- og udviklingsmidler 2011/2012 Børne- og Ungeområdet Rådhuset

Læs mere

L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde).

L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde). Skatteudvalget L 220 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt J.nr. 2007-311-0004 Dato: 28. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension.

PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension. PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension. Side 2 HAR DU SVÆRT VED AT GENNEMSKUE DIN PENSION? Side 3 8 TIPS OM PENSION Tip 1 - Tænk over din levealder...side

Læs mere

Overordnet set kan man inddele matematikholdige tekster i to kategorier tekster i matematiksammenhænge og tekster i andre sammenhænge.

Overordnet set kan man inddele matematikholdige tekster i to kategorier tekster i matematiksammenhænge og tekster i andre sammenhænge. I Fælles Mål 2009 er faglig læsning en del af CKF et matematiske arbejdsmåder. Faglig læsning inddrages gennem elevernes arbejde med hele Kolorit 8, men i dette kapitel sætter vi et særligt fokus på denne

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Indledning I bekendtgørelse nr. [XX af xx. December 2012] er der fastsat regler om tilskud til selvstændigt

Læs mere

Snak penge med dit barn

Snak penge med dit barn Snak penge med dit barn Din forældreguide til dit barns privatøkonomi, herunder lommepenge, budget, opsparing og lån Kære forældre Du er en vigtig rollemodel, når det gælder dit barns økonomiske velvære.

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

Matematika rsplan for 5. kl

Matematika rsplan for 5. kl Matematika rsplan for 5. kl 2015-2016 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4 Indhold 1. Forord 4 2. Bonus 5 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3.

Læs mere

Nordagerskolen Matematisk læring i det 21. århundrede

Nordagerskolen Matematisk læring i det 21. århundrede Nordagerskolen Matematisk læring i det 21. århundrede 1 2 Indholdsfortegnelse Overordnet målsætning 4 Fokusområder 5 Elevernes lyst til at lære og bruge matematik 5 Matematikken i førskolealderen 6 Matematikken

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne

L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 9 Offentligt Folketingets Skatteudvalg København, den 27. april 2016 L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne L123 førstebehandles d. 28. april i Folketinget.

Læs mere

Søren Christiansen 22.12.09

Søren Christiansen 22.12.09 1 2 Dette kompendie omhandler simpel brug af Excel til brug for simpel beregning, såsom mængde og pris beregning sammentælling mellem flere ark. Excel tilhører gruppen af programmer som samlet kaldes Microsoft

Læs mere

Natur/teknologi i 6 klasse affald og affaldshåndtering, rumfang, målestok og matematik

Natur/teknologi i 6 klasse affald og affaldshåndtering, rumfang, målestok og matematik Natur/teknologi i 6 klasse affald og affaldshåndtering, rumfang, målestok og matematik Dette er en beskrivelse af et samspil mellem fagene Natur/Teknologi og matematik i to 6. klasser på Tingkærskolen

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et personfradrag på 100.000 kr.

De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et personfradrag på 100.000 kr. Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 154 Offentligt Departementet J.nr. 2005-318-0398 De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et

Læs mere

Årsplan Samfundsfag 9

Årsplan Samfundsfag 9 Årsplan Samfundsfag 9 Årsplan Samfundsfag 9 Årsplanen for samfundsfag angiver de overordnede emner, som klassen skal arbejde med i løbet af 9. klasse. KOMPETENCEOMRÅDER FOR SAMFUNDSFAG > Politik > Økonomi

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Læseplan for faget samfundsfag

Læseplan for faget samfundsfag Læseplan for faget samfundsfag Indledning Faget samfundsfag er et obligatorisk fag i Folkeskolen i 8. og 9. klasse. Undervisningen strækker sig over ét trinforløb. Samfundsfagets formål er at udvikle elevernes

Læs mere

Skat af negative renter

Skat af negative renter - 1 Skat af negative renter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har udarbejdet et udkast til et lovforslag om beskatningen af det særegne fænomen negative renter. Gennem de

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, G ISBN: 978-87-92488-13-8 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Vejledende årsplan for matematik 5.v 2009/10

Vejledende årsplan for matematik 5.v 2009/10 Vejledende årsplan for matematik 5.v 2009/10 Uge Emne Formål Opgaver samt arbejdsområder 33-36 Geometri 1 Indlæring af geometriske navne Figurer har bestemte egenskaber Lære at måle vinkler med vinkelmåler

Læs mere

Udnyttelse af usædvanlig prisforskel på 2 typer olie DOKUMENTATION

Udnyttelse af usædvanlig prisforskel på 2 typer olie DOKUMENTATION Udnyttelse af usædvanlig prisforskel på 2 typer olie Lige nu er der en helt usædvanlig prisforskel på de to mest handlede olietyper, hvor Brent Crude Oil er 11 til 14 dollar dyrere end WTI Crude Oil. Historisk

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

26/1-2016 Laila Foldager Scharff MOMS OG SKATTEDISPONERINGSBILLEDE M.M.

26/1-2016 Laila Foldager Scharff MOMS OG SKATTEDISPONERINGSBILLEDE M.M. 26/1-2016 Laila Foldager Scharff MOMS OG SKATTEDISPONERINGSBILLEDE M.M. DAGSORDEN Moms Anbefalet arbejdsgang ved helårsmoms Udfordringer Kendte fejl Skattedisponeringsbilledet Brush up hvordan læses og

Læs mere

tema // virksomheden som pension

tema // virksomheden som pension tema // virksomheden som pension MODELFOTO 22 April 2006 tema Er virksomheden din pensionsopsparing? Behøver man som ejer af en vækstvirksomhed sætte en masse penge til side til pension hver måned, eller

Læs mere

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. Fredag den 11. december 2015 kl. 9.00-13.00 AVU151-MAT/D. (4 timer)

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. Fredag den 11. december 2015 kl. 9.00-13.00 AVU151-MAT/D. (4 timer) Matematik D Almen voksenuddannelse Skriftlig prøve (4 timer) AVU151-MAT/D Fredag den 11. december 2015 kl. 9.00-13.00 Økonomi Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består af: Opgavehæfte

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

Du skal betale boligstøtte tilbage, fordi indkomsten sidste år har været højere, end du har oplyst.

Du skal betale boligstøtte tilbage, fordi indkomsten sidste år har været højere, end du har oplyst. Side 1 af 5 Tilbagebetaling af boligstøtte Du har fået et brev fra Udbetaling Danmark, hvis du skal betale boligstøtte tilbage. Her på siden kan du læse mere om, hvorfor du skal betale boligstøtte tilbage,

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, trin 2 ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, G ISBN: 978-87-92488-13-8 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Sådan bruger du "Guiden" til PenSam Bank Lokal Børneopsparing

Sådan bruger du Guiden til PenSam Bank Lokal Børneopsparing Sådan bruger du "Guiden" til PenSam Bank Lokal Børneopsparing På de næste sider får du en introduktion i, hvordan du skal udfylde "Din risikoprofil" via Guiden til PenSam Bank Lokal Børneopsparing. Vi

Læs mere

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse februar 2012 Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Investering i forening er et alternativ til at spare direkte op i aktier og obligationer. Når investor

Læs mere

Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne)

Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne) Analyse 2. juli 2012 Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne) Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, hvordan regeringens skatteudspil påvirker

Læs mere

Benyt regnearket Prislisten til at løse opgaverne 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 og 1.8.

Benyt regnearket Prislisten til at løse opgaverne 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 og 1.8. 1. Isabellas rabatkort På sin fødselsdag fik Isabella et rabatkort til køb af is i Iskiosken. Rabatkortet kan bruges både for at spare penge og som en gave. På Isabellas kort var der indsat 200 kr., og

Læs mere

Økonomi. Valuta...70 Skat...72 Rente og værdipapirer...74. Matematik på VUC Modul 2 Opgaver

Økonomi. Valuta...70 Skat...72 Rente og værdipapirer...74. Matematik på VUC Modul 2 Opgaver Økonomi Valuta...70 Skat...72 Rente og værdipapirer...74 Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul 2,6 - økonomi Side 69 Valuta Tabellen til højre skal bruges i flere af de

Læs mere

Fælles Mål for Matematik

Fælles Mål for Matematik Fælles Mål for Matematik Danmarks Privatskoleforening Fredericia 14. April 2016 153 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14+ 15 + 16 + 17 153 = 1! + 2! + 3! + 4! + 5! 153 = 1 3 + 5

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) 2006-2014 Februar 2014 BEDSTpension Finansiel Rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Overordnede resultater

Læs mere

Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14:

Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14: Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14: Udgangspunktet bliver en blød screening, der skal synliggøre summen af elevernes standpunkt. Det betyder i realiteten, at der uddeles 4 klasses

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. udgave som E-bog til tablets 2012 by

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Privatøkonomi Pension 15. november 2013

Privatøkonomi Pension 15. november 2013 Privatøkonomi Pension 15. november 213 Relaterede publikationer Privatøkonomi Vi bliver ældre og ældre sparer du nok op? Det har stor betydning for din pensionsopsparing, at du kommer i gang med at spare

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension og Topdanmark Link Forsikringsbetingelser 6584-2 August 2006 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser.

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser. Skema til beregning af årsindtægt for selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne, der modtager tilskud (fleksjob) Jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 70 g, stk 5. For at kommunen kan beregne

Læs mere