Styr på dine penge. Lærervejledning Pengeuge Samfundsfag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styr på dine penge. Lærervejledning Pengeuge 2015. Samfundsfag"

Transkript

1 1 styr på dine penge Lærervejledning Pengeuge 2015 Styr på dine penge Materialet kan anvendes i undervisningen i matematik og samfundsfag enten hver for sig eller i samspil. Det er tilstræbt, at det kan gennemarbejdes på en uge, men man kan vælge at gøre forløbet kortere eller længere. De enkelte afsnit kan benyttes selvstændigt. Der kan benyttes mere tid på et afsnit, eller det kan helt udelades. Der er mulighed for at differentiere arbejdet med emnerne. Eleverne kan efter en introduktion og diskussion arbejde med de færdige regneark, eller eleverne kan selv indtaste regnearkene efter et grundigt arbejde med de matematiske problemstillinger. I nogle afsnit er problemstillingerne ret enkle, i andre afsnit er problemstillingerne mere komplicerede. Man kan selv vælge niveau efter interesse og formåen. Det benyttede regneark er Excel Matematik I de forenklede Fælles Mål for faget matematik kan man blandt andet læse: Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle og fremtidige daglig-, fritids-, uddannelses-, arbejds- og samfundsliv. Elevernes læring skal baseres på, at de selvstændigt og gennem dialog og samarbejde med andre kan erfare, at matematik fordrer og fremmer kreativ virksomhed, og at matematik rummer redskaber til problemløsning, argumentation og kommunikation. Faget matematik skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en historisk, kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, og at eleverne kan forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse med henblik på at tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab. Samfundsfag I fagformålet for faget samfundsfag kan man læse: Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne skal opnå kompetencer til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund. Eleverne skal opnå forudsætninger for udvikling af kritisk tænkning og et værdigrundlag, så de kan deltage kvalificeret og engageret i samfundet. Eleverne skal opnå forståelse af, hvordan mennesker både påvirkes af og kan påvirke samfundet, og de skal kunne forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv.

2 2 Eleverne skal forholde sig til demokratiske grundværdier og spilleregler med henblik på deres egen deltagelse i samfundet. I forenklede Fælles Mål under Økonomi anbefales Privatøkonomi og forbrugeradfærd, Velfærdsstater og Samfundsøkonomiske sammenhænge at indgå i undervisningen. Derfor inddrages følgende emner i Pengeuge 2015: Hvad drømmer I om Målet med dette afsnit er at give eleverne en forståelse af, at arbejde og løn hænger tæt sammen. Vil man have løn og dermed mulighed for forbrug, må man arbejde. Afsnittet inddrager desuden en international dimension ved at sammenligne lønnen i Danmark og USA. Den internationaler dimension er central i de forenklede Fælles Mål for faget samfundsfag. I samfundsfag vil det her være oplagt at inddrage forskellige måder at organisere velfærdsstater på: Den skandinaviske model, Den amerikanske velfærdsmodel, markedsøkonomi, planøkonomi og blandingsøkonomi. Velfærd Målet med at arbejde med de økonomiske kredsløb er at give eleverne en forståelse af Danmark som en velfærdsstat. Skoler, hospitaler, forsvar, ældrepleje, SU, motorveje, broer, kollektiv trafik og meget andet betales af stat og kommuner. Staten og kommunerne får pengene fra skatter, moms og andre afgifter, som betales af landets borgere og virksomheder. At Danmark er en velfærdsstat betyder, at vi er fælles om at betale udgifterne til vores velfærd. Arbejdet med de økonomiske kredsløb kan inddrages i fagene matematik og samfundsfag enten i samspil eller hver for sig. Tallene er taget fra Danmarks Statistik 2015 Skat Det årlige skatteregnskab Regneark: Skatteberegneren.xlsx Målet med dette afsnit er at gøre eleverne i stand til at forstå de enkelte dele af en lønseddel. Desuden lærer de, hvordan skatten beregnes for et helt år. Til afsnittet hører et regneark (skatteberegneren.xls), hvor de kan fortage en skatteberegning. Mange unge udtrykker ønsker om bedre viden om løn og skat. De vil gerne kunne gennemskue deres lønseddel, og de vil gerne have viden om skat. Hvordan beregnes den, hvad er et fradrag, og hvordan kan jeg selv kontrollere min selvangivelse? Ifølge Forenklede Fælles Mål skal eleverne i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne skal opnå kompetencer til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund. Derfor skal de blandt andet vide noget om skat og kunne forstå deres lønseddel. Der introduceres i dette afsnit nogle ord, begreber og tankegange, som er ukendte for en del af eleverne. Det vil være nødvendigt at bruge tid på forklaringer over for eleverne: Arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) betales af alle der tjener penge. Pengene bruges til at sende fx arbejdsløse på kursus. Der betales ikke

3 3 arbejdsmarkedsbidrag af overførselsindkomster fx SU og dagpenge Personfradraget er et fradrag, der anvendes ved beregning af indkomstskat. Skatteværdien af personfradraget modregnes i de beregnede skatter. Alle, der er fyldt 18 år har et personfradrag på kr. (2015), mens unge under 18 år har et personfradrag på kr. Den personlige indkomst er alle indkomster minus arbejdsmarkedsbidraget. Beskæftigelsesfradraget er et fradrag alle lønmodtagere får. I 2015 er det 8,05 % af lønindkomsten dog max kr. Den skattepligtige indkomst er den personlige indkomst minus forskellige fradrag, fx beskæftigelsesfradrag og renteudgifter. Sundhedsbidraget er en skat, der går til finansiering af hovedparten af de regionale og kommunale sundhedsudgifter fx hospitalerne. Kommuneskat er den skat, man betaler til den kommune, man bor i. Kommuneskatten besluttes af kommunalbestyrelsen, og den er forskellig fra kommune til kommune. Kirkeskat er den skat man betaler, når man er medlem af Folkekirken. Pengene bruges til drift af kirkerne. Den disponible indkomst er det beløb, man har til rådighed, når man har betalt sin skat. Ordet disponibel betyder til rådighed. Løn Simon arbejder i et supermarked. I afsnittet arbejder eleverne med beregning af løn. At kunne beregne løn forudsætter grundlæggende regnefærdigheder, fx decimaltal, brøker og procent. I dette afsnit arbejdes der også med ATP, feriepenge og lønseddel. Forskudsopgørelse og årlig skatteberegning for Simon gennemgås. ATP (Arbejdsmarkedets TillægsPension) er en pensionsordning, alle lønmodtagere, der er fyldt 16 år, betaler til. Dog skal man ikke betale ATP, hvis man arbejder mindre end 9 timer pr. uge eller 18 timer pr. 14. dag eller 39 timer pr. måned. Når man forlader arbejdsmarkedet, vil man resten af sit liv hver måned få udbetalt penge fra ATP. Hvor mange penge, man får, afhænger af hvor mange penge, man har betalt i ATP. Hvis man har betalt til ATP hele sit arbejdsliv vil man få ca kr. om året før skat. Nå dine mål ved at spare op Opsparing til kørekort Regneark: Bankbog.xlsx Ved hjælp af regnearket Bankbog.xlsx skal eleverne eksperimentere sig frem til en rente eller et indskud eller en kombination af rente og indskud, således at målet for opsparingen, kr., nås. I forenklede Fælles Mål anbefales det, at eleverne anvender regneark i forbindelse med finansielle eksperimenter. Indtastningen af regnearket er overkommeligt (en del kan kopieres), men der er udarbejdet et færdigt regneark, Bankbog.xlsx, som kan bruges. Der kan indtastes i de gule felter. En rentesats på 9,25 % og et indskud på 3000 kr. medfører en kapital på ,78 kr.

4 4 En rentesats på 4 % og et indskud på 3400 kr. medfører en kapital på ,50 kr. Eleverne kan på bankernes hjemmesider se, hvilke rentesatser bankerne kan tilbyde. Rentesatserne er p.t. (2015) meget lave både i Danmark og internationalt. Det skyldes dels, at bankernes arbejde med kundernes indlån er omkostningskrævende og dels den økonomiske situation både nationalt og internationalt. For tiden låner bankerne ikke så mange penge ud, og derfor er der en stor ophobning af penge i bankerne. Det vil igen sige, at bankerne ikke har så stort behov for indlån, og det vil igen sige, at indlånsrenten er lav. Hvis renteniveauet steg ville den økonomiske situation for mange virksomheder blive forværret, fordi det bliver dyrere at låne penge. Opsparing til scooter Regneark: Vækst.xlsx Målet med dette afsnit er, at eleverne får en forståelse af opsparing og renter. I arbejdet indgår brug af regneark. Formlen for sammensat rente (rentes rente) K n = K (1 + r) n bruges. Man skal være opmærksom på, at hvis rentesatsen er 4 % benyttes r = 0,04 i formlen. Efter 4 år er opsparingen vokset til ,59 kr. Millionær om 25 år Eleverne kan eksperimentere med dette regneark. Når linje 8 er indtastet, kan der kopieres. Diagrammet vælges under menuen Indsæt, hvor der vælges punktdiagram. Regnearket Vækst.xlsx kan benyttes. Der skal indsættes ,77 kr.

5 5 Regnearket Vækst.xlsx med formler: Lån skal betales tilbage Idas keyboard Regneark: Idas keyboard.xlsx og Find rentesatsen.xlsx Målet med dette afsnit er at lære eleverne, hvordan tilbagebetalingen af et lån er sammensat. Når et lån tilbagebetales med det sammen beløb hver termin, kaldes beløbet ydelsen. Ydelsen består af afdrag og renter. Efterhånden som lånet afdrages, bliver renterne mindre og afdraget derfor tilsvarende større. I projektet indgår et regneark, hvor eleverne selv kan indtaste og kopiere formler, men regnearket Ida keyboard.xlsx kan benyttes. Der kan indtastes i det gule felt. Formålet med regnearket er dobbelt. Ifølge Forenklede Fælles Mål er et af kompetencemålene, at eleverne kan bruge regneark til matematiske eksperimenter. Her går eksperimentet ud på at finde den ydelse, der indfrier lånet på 6500 kr. på 36 terminer. Når ydelsen er fundet, kan eksperimentets resultat tjekkes med Excel-formlen: =YDELSE(terminsrente;antal ydelser;lånets størrelse) Ydelsen kan også tjekkes med annuitetsformlen: y = G r 1 (1 + r) -n hvor G er lånets størrelse, r er rentesatsen som decimaltal og n er antallet af terminer.

6 6 Renten kan tjekkes med Excel-formlen: =RENTE(antal terminer;-ydelse;lånets størrelse) Rentesatsen kan ikke umiddelbart tjekkes med annuitetsformlen Med formler ser det sådan ud: r y = G da r ikke kan isoleres. 1 (1 + r) -n Men når ydelsen kendes, kan man eksperimentere sig frem til rentesatsen med dette regneark: Når linje 8 er indtastet, kan resten kopieres. Regnearket er indtastet og hedder: Find rentesatsen.xlsx Da ydelsen er 255 kr. (kolonne B) kan rentesatsen 0,020 = 2 % aflæses (kolonne A) Svaret på de tre opgaver er: Ydelse 354,28 kr. og i alt betales (354, ) kr. = 9002,72 kr. Ydelse 237,47 kr. og i alt betales (237, ) kr. = ,56 kr. Ydelse 1471,64 kr. og i alt betales (1471,64 20) kr. = ,80 kr.

7 7 Hvad koster det at låne Sådan beregnes ÅOP Regneark: ÅOP.xlsx Det vil være oplagt at diskutere forbrugeradfærd i et sociologisk perspektiv, herunder identitet, socialisering og kultur fx: Hvorfor vælger nogen at overbelåne deres hus for at købe bestemte luksusvarer? Hvilken forbrugerkultur præger den danske befolkning? Hvilke vanskeligheder kan manglende økonomisk indsigt føre til? - Inspiration: Tv-serien Luksusfælden Målet med dette afsnit er, at eleverne lærer at udregne ÅOP og de samlede omkostninger for et lån, så de kan vurdere om et låns omkostninger står i et rimeligt forhold lånets muligheder. I arbejdet indgår brug af regneark. Når man skal låne penge, er det godt at kunne sammenligne prisen for forskellige lånetilbud. Det hører med til fornuftig forbrugeradfærd. ÅOP er udtryk for et låns Årlige Omkostningen i Procent. ÅOP og de samlede kreditomkostninger er gode tal, når lån skal vurderes. Ifølge Forenklede Fælles Mål skal eleverne lære at beregne ÅOP. I beregningen af ÅOP indgår mange faktorer, og i oplægget behandles de en efter en. Der kan være små forskelle i beregningen af ÅOP, men fremgangsmåden i dette projekt er nogenlunde dækkende. Matematikken i beregningen af ÅOP forklares i det følgende Kviklån: kr. Rentesats: 21,7 % p.a. 60 månedlige terminer Omkostninger: 4400 kr. Omkostningerne tilskrives lånet dvs. Lån udbetalt: kr. Gæld: kr. Når den årlige rentesats (procent p.a.) oplyses i et lånetilbud, skal denne rentesats omregnes til den månedlige rentesats (hvis terminerne er månedlige). Hvis rentesatsen er 21,7 % p.a. skal følgende ligning løses: 1,217 = (1 + r) 12 Først uddrages den 12. rod på begge sider af lighedstegnet: 12 1,217 = 12 (1 + r) 12 1,0165 = 1 + r 0,0165 = r Ydelsen beregnes med Excel-formlen: =YDELSE(terminsrente;antalydelser;lånets størrelse) =YDELSE(0,0165;60;44400) = 1171,40 kr. Annuitetsformlen kan også bruges: y = G r 1 (1 + r) -n

8 8 De månedlige omkostninger i procent beregnes med Excel-formlen: =RENTE(antal terminer;-ydelsen;lånets størrelse minus omkostninger) =RENTE(60;-1171,40; ) = 0, Ydelsen 1171,40 skal indtastes som et negativt tal: 1171,40. Dvs. omkostningerne indgår i renten på 0, Omkostninger kan være stiftelsesomkostninger, omkostninger ved de månedlige indbetalinger m.v. De månedlige omkostninger i procent skal omregnes til de årlige omkostninger i procent: ÅOP (1 + 0, ) 12 1, ,93 % = ÅOP eller på en gang: ((1+r) n 1) 100 I projektet indgår et regneark, som eleverne kan indtaste. Regnearket ÅOP.xlsx kan bruges. I de gule felter kan der indtastes tal. Ydelsen, ÅOP og de samlede udgifter for de to lån til sidst i projektet bliver: 274,20 kr. 14,02 % 4451,77 kr. 228,87 kr. 11,65 % 4478,29 kr. Aktier og obligationer Investering i aktier og obligationer Målet med dette afsnit er at give eleverne indsigt i investering i aktier og obligationer, herunder kurser og afkast. Kursen på aktier er prisen for 1 stk aktie, uanset pålydende værdi. Kursen for en obligation udtrykker, hvad man skal betale for et nominelt beløb på 100 kr. Aktier kan have meget forskellige stykværdier. Fx er stykværdien på aktier i bank A 10 kr. og stykværdien på aktier i bank B 1 kr. Men kursen er stadig prisen på 1 stk. aktie. Derfor kan aktiekurser fra kurslister ikke umiddelbart sammenlignes, hvis man vil kende værdien af selskabet bag aktien. Tilsvarende angives udbyttet i kr. pr. aktie. Hvis stykprisen (kursen) på en aktie er 250 kr. og udbyttet et år fastsættes til 5 kr. pr. aktie svarer det til et afkast på: = 0,02 = 2 %. Ifølge Forenklede Fælles Mål skal eleverne lære at tage stilling og handle i forhold til deres egen økonomiske situation. Mange elever vil stifte bekendtskab med obligationslån i forbindelse med lån til lejlighed eller køb af hus. Derfor er det oplagt at diskutere: Variabel rente eller fast rente, løbetid og evt. kurstab. Hvis et obligationslån på kr. effektueres til kurs 97, betyder det, at låntageren får udbetalt kr. men skylder og betaler renter af kr. til kreditforeningen. Altså et kurstab på 3000 kr. Det er låntageren, der må bære kurstabet. Da kursen ændres i forhold til udbud og efterspørgsel vil det være oplagt at eksemplificere udbud og efterspørgsel for eleverne. For eksempel kan man diskutere, hvad prisen for en billet til en koncert med Christopher vil være, hvis der kun er 100 billetter til salg eller hvis der er 2000 billetter til salg.

9 9 I forbindelse med investering er det oplagt at diskutere sikkerhed i forhold til afkast. Ofte er det sådan, at stor sikkerhed giver mindre afkast, og stor risiko giver stort afkast, hvis det går godt, og mindre afkast, hvis det går dårligt. Går selskabet, man har investeret i, konkurs, kan alle pengene være tabt. Hvis man sætter penge i banken på en bankkonto, er der en sikkerhed på kr. for indlån på almindelige konti, f.eks. en budgetkonto. Dvs. hvis banken går konkurs, som vi fx så under finanskrisen, får kunden sine penge, hvis det indestående beløb er under eller lig med værdien af kr. Samtidig er indlånsrenten i banken dog meget lav. Hvad vil I investere i og hvorfor? Eleverne kan argumentere med muligheden for højt afkast (f.eks. høj rente på obligationer), men andre argumenter kan også indgå: Sikkerheden ved obligationer eller penge på en bankbog eller chancen for fortjeneste ved salg, hvis det går godt for et aktieselskab. For obligationer har renten, kursen og løbetiden betydning for, om investeringen er god eller dårlig. Typisk vil obligationer med samme sikkerhed have samme effektive rente, dvs. når kurs og rente gøres op, vil det give samme afkast.

styr på dine penge Lærervejledning Pengeuge 2016 Samfundsfag

styr på dine penge Lærervejledning Pengeuge 2016 Samfundsfag styr på dine penge Lærervejledning Pengeuge 2016 Styr på dine penge Undervisningsmaterialet til Styr på dine penge er udarbejdet som en overbygning til Viden om penge. Materialet kan anvendes i undervisningen

Læs mere

STÆRK TIL PRIVATØKONOMI

STÆRK TIL PRIVATØKONOMI STÆRK TIL PRIVATØKONOMI LÆRERVEJLEDNING TIL PENGEUGE PÅ ERHVERVSSKOLERNE, HÆFTE 1 GENERELT OM UNDERVISNINGSMATERIALET Dette er vejledningen til hæfte 1, "Stærk til privatøkonomi", som er tiltænkt elever

Læs mere

VEJLEDNINGER TIL PENGEUGE 2016

VEJLEDNINGER TIL PENGEUGE 2016 VEJLEDNINGER TIL PENGEUGE 2016 Alle vejledninger til Pengeugens materialer og aktiviteter er samlet her i ét dokument. Vejledninger til: Hæftet Viden om penge niveau 1 (blåt hæfte)............... 2 PengeSpillet..................................

Læs mere

Styr på dine penge ÅOP SKAT LØN

Styr på dine penge ÅOP SKAT LØN Styr på dine penge ÅOP SKAT LØN Styr på dine penge Styr på dine Penge er udviklet til brug under Pengeugen. Formålet med Pengeugen er at lære eleverne i de ældste klasser om penge og privatøkonomi. Pengeugen

Læs mere

Version 2. Rettelser til side 8 og 9. Styr på dine penge. Niveau 2. Sådan bruges hæfterne se næste side. ÅOP SKAT LØN

Version 2. Rettelser til side 8 og 9. Styr på dine penge. Niveau 2. Sådan bruges hæfterne se næste side. ÅOP SKAT LØN Version 2 Rettelser til side 8 og 9. Styr på dine penge ÅOP SKAT LØN Niveau 2 Sådan bruges hæfterne se næste side. Sådan anvendes hæfterne Materialet til Pengeuge består af to undervisningshæfter. Hæftet

Læs mere

STYR PÅ DINE PENGE NIVEAU #PENGEUGE. Pengeuge 18. Udgives af. I samarbejde med Danmarks

STYR PÅ DINE PENGE NIVEAU #PENGEUGE. Pengeuge 18. Udgives af. I samarbejde med Danmarks STYR PÅ DINE PENGE NIVEAU #PENGEUGE Pengeuge 18 Udgives af I samarbejde med Danmarks www.pengeuge.dk Finans Danmark Matematiklærerforening 1 Sådan anvendes hæfterne Materialet til Pengeuge består af to

Læs mere

PENGEUGE STYR PÅ DINE PENGE NIVEAU 2.

PENGEUGE STYR PÅ DINE PENGE NIVEAU 2. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 PENGEUGE STYR PÅ DINE PENGE NIVEAU 2 www.pengeuge.dk 1 Sådan anvendes hæfterne Materialet til

Læs mere

Indkomstskat i Danmark

Indkomstskat i Danmark - 1 - Indkomstskat i Danmark Introduktion Materialet her er muligt at anvende som supplerende materiale til bogens del 2: Procent og rente (s. 41-66). Materialet kan anvendes som et forløb, eller det kan

Læs mere

STÆRK TIL PRIVATØKONOMI

STÆRK TIL PRIVATØKONOMI STÆRK TIL PRIVATØKONOMI PENGEUGE PÅ ERHVERVSSKOLERNE, NIVEAU 1 ERHVERVSSKOLERNES ELEVORGANISATION 1 Sådan anvendes hæfterne Materialet til Pengeuge på Erhvervsskolerne består af tre undervisningshæfter.

Læs mere

Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018

Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018 Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018 Undervisningen generelt: Undervisningen tilrettelægges ud fra fagets CKF er og forenklede fællesmål for faget. Undervisning bygges primært op ud fra emnerne

Læs mere

Årsplan i matematik for 9. klasse 2017/2018

Årsplan i matematik for 9. klasse 2017/2018 Årsplan i matematik for 9. klasse 2017/2018 Undervisningen generelt: Undervisningen tilrettelægges ud fra fagets CKF er og forenklede fællesmål for faget. Undervisning bygges primært op ud fra emnerne

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

Matematika rsplan for 8. kl

Matematika rsplan for 8. kl Matematika rsplan for 8. kl 2015-2016 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 9. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15

Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15 Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15 Klasse: 4. Fag: Matematik Lærer: Ali Uzer Lektioner pr. uge: 4(mandag, tirsdag, torsdag, fredag) Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at

Læs mere

PENGE OG ØKONOMI. Dette kapitel sætter fokus på renter, opsparing og lån.

PENGE OG ØKONOMI. Dette kapitel sætter fokus på renter, opsparing og lån. INTRO Dette kapitel sætter fokus på renter, opsparing og lån. Kapitlets første opslag har løn og skat som omdrejningspunkt, og eleverne opfordres bl.a. til at undersøge opbygningen af deres egne eller

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

Årsplan for matematik 10. klassetrin. 2012 2013 v. CJU

Årsplan for matematik 10. klassetrin. 2012 2013 v. CJU Årsplan for matematik 10. klassetrin 2012 2013 v. CJU Når dette skoleår er omme, så er det målet, at undervisningen har bidraget til, at formålet for faget er opfyldt: Formålet med undervisningen er, at

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, G ISBN: 978-87-92488-13-8 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Matematika rsplan for 5. kl

Matematika rsplan for 5. kl Matematika rsplan for 5. kl 2015-2016 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, G ISBN: 978-87-92488-13-8 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Gæsteundervisning PengeSpillet og ØkonomiSpillet Dilemmaspillet Nå dit mål Hæfte: Digital sikkerhed (billede af hæfte)...

Gæsteundervisning PengeSpillet og ØkonomiSpillet Dilemmaspillet Nå dit mål Hæfte: Digital sikkerhed (billede af hæfte)... LÆRERVEJLEDNING TIL PENGEUGE 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning........................................................ 03 Gæsteundervisning............................................. 04 PengeSpillet

Læs mere

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati Formål for faget samfundsfag Samfundsfag Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Generelt udtrykker Foreningen af lærere i samfundsfag ved lærerseminarierne tilfredshed med udkastet til Fælles Mål 2 i samfundsfag.

Generelt udtrykker Foreningen af lærere i samfundsfag ved lærerseminarierne tilfredshed med udkastet til Fælles Mål 2 i samfundsfag. Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 219 Offentligt Århus, den 16/4 2008 Att.: Undervisningsminister Bertel Haarder Folketingets Uddannelsesudvalg Generelt udtrykker Foreningen af lærere

Læs mere

Årsplan for samfundsfag i 8. klasse 2015/2016

Årsplan for samfundsfag i 8. klasse 2015/2016 Årsplan for samfundsfag i 8. klasse 2015/2016 Undervisningen tilrettelægges ud fra de nye mål for faget.. Vi arbejder mod FSA. Undervisning tilrettelægges med udgangspunkt i emnerne i Samfundsstudier samt

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN SAMFUNDSFAG 2017

UNDERVISNINGSPLAN SAMFUNDSFAG 2017 UNDERVISNINGSPLAN SAMFUNDSFAG 2017 Undervisningen følger Forenklede Fælles Mål for undervisningen i samfundsfag. Formål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret

Læs mere

It i folkeskolens matematikundervisning

It i folkeskolens matematikundervisning It i folkeskolens matematikundervisning Læringskonsulenterne Kvalitetsudvikling baseret på data og viden, nationale test og LIS-systemet. Matematik Folkeskolens prøver Talblindhedsprojekt Matematik Ministeriel

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. udgave som E-bog til tablets 2012 by

Læs mere

Rentesatser udlån Side 2.1

Rentesatser udlån Side 2.1 Rentesatser udlån Side 2.1 Rentesatsen fastsættes ud fra en individuel vurdering af kundeforholdet. Herunder tages hensyn til forretningsomfanget med banken, engagementsstørrelse, sikkerhedsstillelse og

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018

Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018 Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Forenklede Fælles Mål Matematik. Maj 2014

Forenklede Fælles Mål Matematik. Maj 2014 Forenklede Fælles Mål Matematik Maj 2014 Matematiske kompetencer Tal og algebra Statistik og sandsynlighed Geometri og måling Skrivegruppen Annette Lilholt, lærer Hjørring Line Engsig, lærer Gentofte Bent

Læs mere

Dette kapitel tager især udgangspunkt i det centrale kundskabs- og færdighedsområde: Matematik i anvendelse med økonomi som omdrejningspunktet.

Dette kapitel tager især udgangspunkt i det centrale kundskabs- og færdighedsområde: Matematik i anvendelse med økonomi som omdrejningspunktet. Dette kapitel tager især udgangspunkt i det centrale kundskabs- og færdighedsområde: Matematik i anvendelse med økonomi som omdrejningspunktet. Kapitlet indledes med fokus på løn og skat og lægger op til,

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

PISA-informationsmøde

PISA-informationsmøde PISA-informationsmøde PISA set med den danske folkeskoles briller Klaus Fink, læringskonsulent UVM Side 1 Fagformål forenklede Fælles Mål Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer

Læs mere

Årsplan for 2.klasse 2017/18 Matematik

Årsplan for 2.klasse 2017/18 Matematik Fagformål Stk. 1. Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle

Læs mere

Økonomi. Valuta...70 Skat...72 Rente og værdipapirer...74. Matematik på VUC Modul 2 Opgaver

Økonomi. Valuta...70 Skat...72 Rente og værdipapirer...74. Matematik på VUC Modul 2 Opgaver Økonomi Valuta...70 Skat...72 Rente og værdipapirer...74 Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul 2,6 - økonomi Side 69 Valuta Tabellen til højre skal bruges i flere af de

Læs mere

positiv. Hvis man omvendt har større renteudgifter end renteindtægter, er kapitalindkomsten negativ. Med skattepligtig indkomst forstås indkomst

positiv. Hvis man omvendt har større renteudgifter end renteindtægter, er kapitalindkomsten negativ. Med skattepligtig indkomst forstås indkomst Skat i Danmark Som borger i Danmark betaler man forskellige former for skat: Direkte skat i form af hvad man betegner personskat og evt. ejendomsskat (hvis man ejer bolig) Indirekte skat i form af moms

Læs mere

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik:

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik: TW 2011/12 Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

RENTES REGNING MED REGNEARK KUGLE

RENTES REGNING MED REGNEARK KUGLE RÆSONNEMENT 1BEVIS F I N N H. K R I S T I A N S E & N 4 2 5 RENTES REGNING MED REGNEARK KUGLE LANDMÅLING SIMULA G Y L D E N D A L 3 MÅLSCORE I HÅN Faglige mål: Anvende it-værktøjer til løsning af givne

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

HVAD STÅR DER I DE NYE FÆLLES MÅL OM DEN MATEMATISKE KOMPETENCE, KOMMUNIKATION? KØBENHAVN 29. SEPTEMBER 2015

HVAD STÅR DER I DE NYE FÆLLES MÅL OM DEN MATEMATISKE KOMPETENCE, KOMMUNIKATION? KØBENHAVN 29. SEPTEMBER 2015 HVAD STÅR DER I DE NYE FÆLLES MÅL OM DEN MATEMATISKE KOMPETENCE, KOMMUNIKATION? KØBENHAVN 29. SEPTEMBER 2015 BINDENDE/VEJLEDENDE BINDENDE MÅL OG TEKSTER: FAGETS FORMÅL KOMPETENCEMÅL (12 STK.) FÆRDIGHEDS-

Læs mere

Forenklede Fælles Mål. Aalborg 30. april 2014

Forenklede Fælles Mål. Aalborg 30. april 2014 Forenklede Fælles Mål Aalborg 30. april 2014 Hvorfor nye Fælles Mål? Formål med nye mål Målene bruges ikke tilstrækkeligt i dag Fælles Mål skal understøtte fokus på elevernes læringsudbytte ikke aktiviteter

Læs mere

Fag- og indholdsplan 9. kl.:

Fag- og indholdsplan 9. kl.: Fag- og indholdsplan 9. kl.: Indholdsområder: Tal og algebra: Tal - regneregler og formler Størrelser måling, beregning og sammenligning. Matematiske udtryk Algebra - teoretiske sammenhænge absolut og

Læs mere

Aktører i velfærdssamfundet. Børnehaver Uddannelse Folkepension Ældrepleje SU etc. Fig. 17.1 Aktører i velfærdssamfundet.

Aktører i velfærdssamfundet. Børnehaver Uddannelse Folkepension Ældrepleje SU etc. Fig. 17.1 Aktører i velfærdssamfundet. Aktører i velfærdssamfundet Familie Børnehaver Uddannelse Folkepension Ældrepleje SU etc. Marked Frivillig sektor Offentlig sektor Fig. 17.1 Aktører i velfærdssamfundet. De tre velfærdsmodeller UNIVERSEL

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag LÅN 1q Begreber i forbindelse med lån En stor del af forbruget i det danske samfund finansieres ved hjælp af lån. Mange af os låner penge når vi skal købe større forbrugsgoder, såsom biler. Lån er imidlertid

Læs mere

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål:

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formål: Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i forstå og anvende matematik i sammenhænge,

Læs mere

Årsplan for fag: Samfundsfag 8.a årgang 2015/2016

Årsplan for fag: Samfundsfag 8.a årgang 2015/2016 Årsplan for fag: Samfundsfag 8.a årgang 2015/2016 Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Hvad er samfundsfag? Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati give eksempler på brug

Læs mere

penge,rente og valuta

penge,rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge,rente og valuta trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, trin 1 ISBN: 978-87-92488-13-8 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Matematik. Odense 12. september 2014

Matematik. Odense 12. september 2014 Matematik Odense 12. september 2014 Fra undervisningsmål til læringsmål Fokus på elevernes læring Kompetencemål Målstyret undervisning Forenkling og præcisering klaus.fink@uvm.dk Side 2 Fagformål Fælles

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, trin 2 ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone

At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone Hvad menes med det progressive skattesystem: At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone Hvem må udskrive skatter i DK:

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR SAMFUNDSFAG 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR SAMFUNDSFAG 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR SAMFUNDSFAG 2015 Undervisningen følger Forenklede Fælles Mål for undervisningen i samfundsfag. Formål Samfundsfag skal give eleverne viden om samfundet og dets udvikling, udvikle

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG: MATEMATIK. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG: MATEMATIK. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG: MATEMATIK FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler matematiske r og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Årsplan 2012/2013. 9. årgang: Matematik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2012/2013. 9. årgang: Matematik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2012/2013 9. årgang: Matematik FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler matematiske r og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. - 1 - Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige låntyper. Stoffet er et muligt supplement

Læs mere

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik 10.klasse Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

fsa 1 Simons fritidsjob 2 Simons opsparing 3 Højden af en silo 4 Simons kondital 5 Fravær i Simons klasse 6 En figur af kvarte cirkler

fsa 1 Simons fritidsjob 2 Simons opsparing 3 Højden af en silo 4 Simons kondital 5 Fravær i Simons klasse 6 En figur af kvarte cirkler fsa Folkeskolens Afgangsprøve Matematisk problemløsning Maj 2012 Et svarark er vedlagt som bilag til dette opgavesæt 1 Simons fritidsjob 2 Simons opsparing 3 Højden af en silo 4 Simons kondital 5 Fravær

Læs mere

Lærervejledning til Træn matematik på computer. Lærervejledning. Træn matematik på computer. ISBN 978-87-992954-5-6 www.learnhow.dk v/rikke Josiasen

Lærervejledning til Træn matematik på computer. Lærervejledning. Træn matematik på computer. ISBN 978-87-992954-5-6 www.learnhow.dk v/rikke Josiasen Lærervejledning Træn matematik på computer Materialet består af 31 selvrettende emner til brug i matematikundervisningen i overbygningen. De fleste emner består af 3 sider med stigende sværhedsgrad. I

Læs mere

Sådan udfylder du indkomsterklæringen

Sådan udfylder du indkomsterklæringen Sådan udfylder du indkomsterklæringen Du skal oplyse din og din evt. ægtefælle/samlevers indkomster for at få udbetalt dansk folke- eller førtidspension i udlandet. Når du udfylder indkomsterklæringen,

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Samfundsfag Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Samfundsfag Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 2014/2015 Samfundsfag Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 FAG: Samfundsfag KLASSE:

Læs mere

Individuelle opgaver og lektier. Testen er individuel. Oplæg til løsning af opgaver. Løses i grupper.

Individuelle opgaver og lektier. Testen er individuel. Oplæg til løsning af opgaver. Løses i grupper. Fagårsplan 13/14 Fag: Matematik Klasse: 9a Lærer: HJ Denne farve betyder anderledes dag(e), og denne farve betyder at du skal aflevere blækmat. I kan se, hvad vi laver i pågældende uge, det er op til jer

Læs mere

Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012

Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012 Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012 Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, december 2016

Bolig: Låneanbefaling, december 2016 Bolig: Låneanbefaling, december 2016 20. december 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er efter et kraftigt fald henover

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Regneark hvorfor nu det?

Regneark hvorfor nu det? Regneark hvorfor nu det? Af seminarielektor, cand. pæd. Arne Mogensen Et åbent program et værktøj... 2 Sådan ser det ud... 3 Type 1 Beregning... 3 Type 2 Præsentation... 4 Type 3 Gæt... 5 Type 4 Eksperiment...

Læs mere

Vækst. Matematisk beskrevet

Vækst. Matematisk beskrevet Vækst Matematisk beskrevet 10:45 12:15 2: Vækst og fremtiden (7.-10. klasse) v/klaus Fink Menneskets forsøg på at forudsige fremtiden med vækstefunktioner. Mange fænomener i vores samfund beskrives med

Læs mere

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Rentesregning Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001 Forord Nærværende opgavesamling er udarbejdet

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension.

PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension. PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension. Side 2 HAR DU SVÆRT VED AT GENNEMSKUE DIN PENSION? Side 3 8 TIPS OM PENSION Tip 1 - Tænk over din levealder...side

Læs mere

Matematik i marts. nu i april

Matematik i marts. nu i april Matematik i marts nu i april Dagens fødselar 2 127 1 1857 1876 Diofantiske ligninger En løsning for N>1: N = 24 og M = 70 François Édouard Anatole Lucas (4 April 1842 3 October 1891) 2, 1, 3, 4, 7, 11,

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme.

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. FlexLife Et nyt lån du kan forme, som du vil Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. Du kan tilpasse FlexLife i takt med, at livet ændrer sig og det kan livet

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, trin 2 ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Matematik på Humlebæk lille Skole

Matematik på Humlebæk lille Skole Matematik på Humlebæk lille Skole Matematikundervisningen på HLS er i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Fælles Mål, dog med få justeringer som passer til vores skoles struktur. Det betyder

Læs mere

Årsplan for matematik i 1. klasse 2011-12

Årsplan for matematik i 1. klasse 2011-12 Årsplan for matematik i 1. klasse 2011-12 Klasse: 1. Fag: Matematik Lærer: Ali Uzer Lektioner pr. uge: 5 Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-14 Institution VID Gymnasier, Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Samfundsfag C Michael

Læs mere

Undervisningsplan 1617

Undervisningsplan 1617 Undervisningsplan 1617 Valgfag Samfundsfag Aktuel status Formål Politik Magt, beslutningsprocesser & demokrati Eleverne forventes fra 9. klasse at have gennemgået pensum og i tilstrækkelig grad have kompetencer

Læs mere

Eksperimentel matematikundervisning. Den eksperimentelle matematik som didaktisk princip for tilrettelæggelse af undervisningen

Eksperimentel matematikundervisning. Den eksperimentelle matematik som didaktisk princip for tilrettelæggelse af undervisningen Eksperimentel matematikundervisning Den eksperimentelle matematik som didaktisk princip for tilrettelæggelse af undervisningen Matematikkens ansigter Ligesom den græske gud Morpheus, der i kunstneren Lionel

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 14. marts 2017 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er fortsat med at stige i begyndelsen

Læs mere

Årsplan Samfundsfag 8

Årsplan Samfundsfag 8 Årsplan Samfundsfag 8 Årsplan Samfundsfag 8 Årsplanen for samfundsfag angiver de overordnede emner, som klassen skal arbejde med i løbet af 8. klasse. KOMPETENCEOMRÅDER FOR SAMFUNDSFAG > Politik > Økonomi

Læs mere

Barbie s Bungee Jump Eleverne kan på baggrund af en matematisk/naturfaglig undersøgelse, med efterfølgende behandling af data forudsige udfaldet af et praktisk eksperiment. Eleverne vil erfare nødvendigheden

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

brikkerne til regning & matematik formler og ligninger basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik formler og ligninger basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger G ISBN: 978-87-92488-07-7 10. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Vi vil gerne have fuld indsigt

Vi vil gerne have fuld indsigt Vi vil gerne have fuld indsigt For at yde en fyldestgørende rådgivning er det vigtigt, at vi kender alle de små detaljer omkring din økonomi. Med denne guide vil vi gerne give dig en forståelse af, hvorfor

Læs mere

MATEMATIK. Formål for faget

MATEMATIK. Formål for faget MATEMATIK Formål for faget Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede

Læs mere

formler og ligninger trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

formler og ligninger trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger, trin 2 ISBN: 978-87-92488-09-1 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Hvad er matematik? Indskolingskursus

Hvad er matematik? Indskolingskursus Hvad er matematik? Indskolingskursus Vordingborg 25. 29. april 2016 Matematikbog i 50 erne En bonde sælger en sæk kartofler for 40 kr. Fremstillingsomkostningerne er 4/5 af salgsindtægterne. Hvor stor

Læs mere

EMNE UNDERVISER TID. Budget Michael January 10, 2017

EMNE UNDERVISER TID. Budget Michael January 10, 2017 Privatøkonomi EMNE UNDERVISER TID Budget Michael January 10, 2017 RESUME I skal i denne lektion, arbejde med budget. I skal prøve at bestemme hvad der er indtægter, og hvad der er udgifter. I kommer til

Læs mere