REJSE. Vilkår R-06 REJSEFORSIKRING EUROPA ELLER VERDEN. Gælder fra oktober eller besøg if.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REJSE. Vilkår R-06 REJSEFORSIKRING EUROPA ELLER VERDEN. Gælder fra oktober eller besøg if.dk"

Transkript

1 REJSE Vilkår R-06 REJSEFORSIKRING EUROPA ELLER VERDEN Gælder fra oktober 2015 Ring til os på eller besøg if.dk 1. REJSE FORSIKRINGSVILKÅR R-06

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORTRYDELSESRET VÆRD AT VIDE DÆKNINGSOVERSIGT GENERELT OM FORSIKRINGEN Hvilke personer er omfattet af forsikringen? Gælder kun for Rejse Super Hvor dækker forsikringen? Hvilke typer rejser er dækket? Hvor lang er dækningsperioden? DÆKNINGSSKEMA REJSE Sygdom/tilskadekomst Sygetransport/hjemtransport Tilkaldelse Sygeledsagelse Ansvar for skade på lejet feriebolig Overfald Krisehjælp Evakuering og/eller ufrivilligt ophold Sikkerhedsstillelse og kaution Eftersøgning og redning DÆKNINGSSKEMA REJSE PLUS Afbestilling Hjemkaldelse Ødelagte feriedage Erstatningsrejse Hjemtransport af din bil Transportforsinkelse Forsinket fremmøde Bagageforsinkelse Ferieboligsikring DÆKNINGSSKEMA REJSE SUPER Formålsrejse Lægelig fejlbehandling Konkursdækning Ekstra godtgørelse til køb af ny ferie Selvrisiko på lejet knallert, bil eller mc Krisehjælp til pårørende i Danmark DÆKNINGSSKEMA TILVALGSDÆKNINGER Bagage Vintersport DOKUMENTATION UDBETALING AF ERSTATNING DÆKNING FRA ANDEN SIDE/REGRES Udgifter, som ikke bliver erstattet af os SELVRISIKO Betaling af selvrisiko Mindre skader eller krav FÆLLESVILKÅR Betaling, afgifter og gebyrer mv Indeksregulering Forsikringens varighed og opsigelse RISIKOÆNDRINGER Hvornår skal vi have besked? Hvordan får du en forhåndsgodkendelse? SKADEANMELDELSE MV Hvad skal du anmelde til politiet? Forsikring i andet selskab GENERELLE UNDTAGELSER PÅ REJSEFORSIKRINGEN Rejser som de danske myndigheder fraråder Forsæt, grov uagtsomhed, selvforskyldt beruselse og lign Deltagelse i forskellige aktiviteter ANDRE GENERELLE UNDTAGELSER Krig mv Naturkatastrofer Oversvømmelse mv Atomenergi mv KLAGEMULIGHEDER Kundeombudet Ankenævnet for forsikring LOVGIVNING M.M Provision Nemkonto Personoplysninger Datasikkerhed på if.dk Indsigt i registrerede oplysninger Du kan også klage til: Vil du vide mere? ORDFORKLARING REJSE FORSIKRINGSVILKÅR R-06

3 1. FORTRYDELSESRET FORTRYDELSESRET VED NYTEGNING I henhold til Forsikringsaftalelovens kapitel 1a om regler om oplysningspligt og fortrydelsesret mv. samt som supplement til tilbud og/eller forsikringsbetingelser skal vi oplyse følgende: FORTRYDELSESRET Du kan fortryde den indgåede aftale efter Forsikringsaftaleloven 34i. HVORNÅR KAN JEG FORTRYDE MIN FORSIKRING? Når du køber en forsikring hos os, har du selvfølgelig altid ret til at fortryde købet bare du overholder fortrydelsesfristen. Vi skelner imellem om din forsikring træder i kraft senere eller den træder i kraft med det samme. MIN FORSIKRING TRÆDER I KRAFT SENERE Hvis du køber en forsikring, som fx træder i kraft om 4 måneder, kan du fortryde købet af forsikringen i indtil 14 dage fra forsikringen træder i kraft. MIN FORSIKRING TRÆDER I KRAFT MED DET SAMME Hvis du køber en forsikring, som skal træde i kraft med det samme, kan du fortryde købet af forsikringen i indtil 14 dage efter du har modtaget policen. SÅDAN FORTRYDER DU Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os besked enten pr. brev eller via mail. Hvis du vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen. GENERELT Hvis fristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er det den følgende hverdag, der er gældende. Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: If Stamholmen Hvidovre Mail: Telefon: HVIS DU FORTRYDER Hvis du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten, beder vi dig oplyse dit policenummer. 2. VÆRD AT VIDE HVORDAN LÆSES VILKÅRENE? Rejseforsikringen dækker mange slags skader, men forsikringen dækker ikke alle skader, du kan komme ud for. Forsikringens dækning afhænger af den aftale, du har lavet med os. Detaljerne i aftalen kan læses i disse vilkår, samt på policen. Hvis der er sket en skade, skal du undersøge: hvilke personer er dækket af forsikringen se afsnit 4.1 hvilke skadeårsager er dækket og hvilke undtagelser er der se i dækningsskemaerne under de enkelte skadeårsager hvor dækker forsikringen (visse steder er dækningen begrænset/undtaget), se afsnit 4.3. Når du læser vilkårene, er det vigtigt at se på policen, hvor det fremgår, hvilke dækninger du har købt og derfor gælder for dig. ORDFORKLARING I vilkårene vil du støde på ord, der er markeret med kursiv og en *. Det betyder, at ordet er nærmere forklaret i ordforklaringen, som du finder på de sidste sider. SE OGSÅ VORES HJEMMESIDE IF.DK Her finder du bl.a. gode råd om skadeforebyggelse begrænsning af skader klagevejledning. Du kan også anmelde skader på vores hjemmeside. HVAD GØR DU HVIS SKADEN ER SKET? 1. Du skal efter bedste evne stoppe og begrænse skaden. 2. Anmeld skaden hurtigst muligt. Når en skade anmeldes, er det vigtigt, at vi får nøjagtige oplysninger om, hvad der er sket. På den måde kan vi hurtigere og lettere sørge for den rigtige behandling af skaden og finde frem til den rigtige erstatning. Du kan anmelde skader på if.dk/anmeldskade eller ringe til os, døgnet rundt, på telefon EFFEKTIV SKADEHJÆLP Vores rejseforsikring yder international assistance og skadeservice direkte på feriestedet. Det betyder, at du helt eller delvist kan få afgjort en dækket skade under rejsen. Du kan i begrænset omfang få udbetalt erstatning på selve rejsen. Udbetalingen er afhængig af det øjeblikkelige individuelle behov. Den endelige behandling af skaden sker først, når du kommer hjem. HVIS DU FÅR MANGE SKADER Formålet med en forsikring er at dække uforudsete skader. Forsikringens pris afhænger af udgifterne til skader, og derfor kan du, ved at forebygge skader, hjælpe med at fastholde prisen på forsikringen. Det betyder også, at hvis du har et atypisk forløb på din forsikring, kan din forsikring blive ændret, fx så din pris eller selvrisiko stiger. I så fald vil du få besked, inden det sker. REJSEFORSIKRINGENS FORMÅL Rejseforsikringens formål er at hjælpe jer, hvis uheldet er ude imens I rejser i udlandet. Vi har en døgnbemandet alarmcentral klar til at hjælpe jer uanset hvor i verden I befinder jer. 3. REJSE FORSIKRINGSVILKÅR R-06

4 Bliver I syge eller kommer til skade, så kan vi hjælpe med at finde det bedste hospital i området, samt sørge for jeres hjemtransport til Danmark, så snart det er forsvarligt. Andre udgifter er også dækket af forsikringen, det afhænger af hvilke dækninger, du har købt. FORSKELLIGE DÆKNINGER REJSE Er den helt grundlæggende sikkerhed, når du er ude og rejse. Den dækker lægebehandling i udlandet samt hjemtransport til Danmark, hvis du bliver alvorligt syg eller kommer alvorligt til skade. Andre situationer er også dækket, fx udgifter til eftersøgning hvis du bliver væk, samt evakuering, hvis situationen i det land du befinder dig i ændrer sig. HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM, EKSISTERENDE SYGDOM ELLER SYMPTOM Rejseforsikringen dækker akut opstået sygdom og ikke behandling af bestående sygdomme fx kroniske sygdomme. Før en udlandsrejse har du mulighed for at kontakte os for at få afklaret, om en lidelse vil være omfattet af forsikringen. Er du i tvivl om en bestående sygdom eller symptomer på en sygdom, eller har du en kronisk sygdom, så kontakt os for at få en forhåndsgodkendelse. Du risikerer at skulle betale hele udgiften selv, hvis du tager af sted uden en forhåndsgodkendelse af en eksisterende behandlingskrævende sygdom. REJSE PLUS Er mere omfattende og dækker de fleste rejsendes behov. Den dækker fx afbestilling af rejse, hvis du bliver syg før afrejsen. Men også mindre alvorlige situationer som fx bagageforsinkelse. REJSE SUPER Er den mest omfattende rejsedækning, vi har. Den dækker fx selvrisiko på lejet bil i udlandet, hvis du er skyld i en skade. Men også hvis flyselskabet, du skulle med, går konkurs og købte flybilletter ikke kan refunderes. Desuden dækkes lægelig fejlbehandling i udlandet. VINTERSPORT Skal du købe, hvis du skal på skiferie og vil være dækket, hvis du kommer til skade. BAGAGE de ting, som du medtager på rejsen. Fx hvis de stjæles eller bortkommer under transporten, når du har afleveret dem til flyselskabet. Du kan i dækningsskemaerne læse, hvordan du er dækket i de enkelte situationer. DET BLÅ KORT (EU-SYGESIKRINGSKORT) På rejser til EU/EØS bør du inden afrejse rekvirere det blå kort via din kommunes borgerservicecenter og medbringe kortet på rejsen, specielt under følgende forhold: forretningsrejser og ved udstationering i udlandet i op til 1 år arbejdssøgning i udlandet ulønnet praktikophold og studieophold i op til 1 år au pair-ophold i op til 1 år ferie- og studierejser over 30 dage. Vær opmærksom på at visse typer rejser, som de blå kort dækker, ikke er omfattet af denne forsikring, se mere i pkt I ovenstående situationer kan det blå kort være nødvendigt, hvis du får behov for almindelig lægehjælp både ved akutte og kroniske sygdomme/tilskadekomst. Du skal også kontakte din egen kommune, hvis du har behov for en præcisering af reglerne om kortet. 4. REJSE FORSIKRINGSVILKÅR R-06

5 3. DÆKNINGSOVERSIGT En beskrivelse af forudsætningerne for at få erstatning kan du læse om under de enkelte dækninger. REJSEFORSIKRING REJSE REJSE PLUS REJSE SUPER Sygdom/tilskadekomst Sygetransport/hjemtransport Tilkaldelse op til 3 personer efter eget valg Sygeledsagelse op til 2 personer efter eget valg, dog altid egne børn under 18 år Ansvar for skade på lejet feriebolig Overfald Krisehjælp Evakuering og/eller ufrivilligt ophold Sikkerhedsstillelse og kaution Eftersøgning og redning Afbestilling Hjemkaldelse Ødelagte feriedage Erstatningsrejse Hjemtransport af bil Transportforsinkelse mere end 4 timer Forsinket fremmøde Bagageforsinkelse mere end 4 timer Ferieboligsikring Formålsrejse Lægelig fejlbehandling Konkursdækning Ekstra godtgørelse til køb af ny ferie Selvrisiko på lejet knallert, bil eller mc Krisehjælp til pårørende i Danmark Udvidelse op til 60 dages rejser MULIGE TILVALGSDÆKNINGER Vintersport l l l Bagage l l l l Mulighed for tilvalg Ingen dækning 5. REJSE FORSIKRINGSVILKÅR R-06

6 4. GENERELT OM FORSIKRINGEN Disse fællesbestemmelser gælder for alle dækninger og forsikringer nævnt i vilkårene, medmindre der er særlige regler beskrevet i de enkelte afsnit. Når vi under de forskellige dækninger skriver du eller dig, betyder det: Dig, som forsikringstager* samt personer, der også er omfattet af forsikringen. 4.1 HVILKE PERSONER ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN? PERSONER SOM BOR FAST PÅ DIN ADRESSE Følgende personer er omfattet af forsikringen: din husstand som består af dig som forsikringstager* og dine familiemedlemmer. Med familiemedlemmer mener vi person, du er gift med eller lever i fast parforhold med, samt jeres hjemmeboende børn herunder også plejebørn, der bor hos dig bofællesskab med maksimalt 2 personer sidestiller vi med et fast parforhold for at være omfattet af forsikringen skal de ovennævnte personer være tilmeldt folkeregistret på din adresse ophører dækningen af en forsikret, er denne person dækket, indtil anden forsikring er købt, dog højst i 3 måneder fra ændringen Forsikringen omfatter ikke logerende og lejere PERSONER SOM IKKE BOR FAST PÅ DIN ADRESSE Følgende personer er omfattet af forsikringen, når de ikke er omfattet af en anden forsikring: udeboende børn under 21 år, som ikke har egne børn eller lever i et fast parforhold. din ægtefælle eller samlever, der bor på plejehjem eller i beskyttet bolig. udvekslingsstudenter fra andre lande, når de bor hos dig. aflastningsbørn som ikke har egne børn eller lever i fast parforhold. Det er et krav at barnet er under 18 år på afrejsetidspunktet og rejser sammen med et medlem af husstanden. delebørn* som ikke har egne børn eller lever i fast parforhold. Det er et krav at barnet er under 21 år på afrejsetidspunktet og rejser sammen med et medlem af husstanden. dine børnebørn, som ikke har egne børn eller lever i fast parforhold. Det er et krav at barnet er under 21 år på afrejsetidspunktet og rejser sammen med et medlem af husstanden. 4.3 HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN? DÆKNINGSOMRÅDE Rejseforsikringen dækker enten i Europa* eller i hele verden. Det fremgår af policen hvilket geografisk område, der er valgt for forsikringen. Har du købt en rejseforsikring med Europa* som dækningsområde og rejser til et land uden for Europa* så er der ingen dækning på rejseforsikringen AFBESTILLING Har du købt dækningen Rejse Plus eller Rejse Super, dækker afbestilling samme geografiske område, som den valgte rejseforsikring. Det fremgår af policen hvilken dækning, der er valgt for forsikringen FERIEREJSER I DANMARK Rejseforsikringen dækker også ferierejser i Danmark, herunder afbestilling af rejser i Danmark. Forsikringen dækker ikke sygdom/tilskadekomst, afsnit 5.1 og sygetransport/hjemtransport, afsnit HVILKE TYPER REJSER ER DÆKKET? Forsikringen dækker privat ferierejse. Ved private ferierejser forstås rejser hvis formål er ferie- eller studierejse. DÆKKER IKKE: Erhvervsrelaterede studierejser i forbindelse med et studie, der relaterer sig til dit erhverv, fx meritgivende eller som giver et uddannelsesbevis, der kan anvendes i erhvervssammenhæng. Erhvervsrejse: Rejse med aktiviteter, der relaterer til erhverv eller formål, der kan sidestilles med erhverv eller hvor du modtager en form for løn eller vederlag. Frivilligt/gratis arbejde: Nødhjælpsarbejde, frivilligt arbejde, praktik, arbejdssøgning eller ulønnet arbejde. Behandlingsrejse: Rejser hvor du modtager behandling for lidelser, der ikke er akut opstået. 4.2 GÆLDER KUN FOR REJSE SUPER Har du købt dækningen Rejse Super, er op til 2 personer under 18 år, som ikke er en del af din husstand*, som du har med på rejsen, også omfattet af din rejseforsikring. Det er et krav, at du eller en fra husstanden er med på rejsen. 6. REJSE FORSIKRINGSVILKÅR R-06

7 REJSEFORSIKRING REJSE REJSE PLUS Studierejse Studieophold, når tilmeldt en uddannelsesinstitution i udlandet Rejser op til 30 dages varighed Ferierejse i kombination med erhvervsarbejde (se også afsnit 4.5.3) Deltagelse i farlig sport* Formålsrejse Deltagelse i ekspeditioner*, Bjergbestigning* og professionel sport* REJSE SUPER ingen dækning SÆRLIGT OM VINTERSPORTSSKADER FX AT STÅ PÅ SKI Forsikringen dækker ikke nogen former for skader sket ved vintersport. Ved vintersport mener vi sport, der har forbindelse med is og sne og derfor normalt kun dyrkes om vinteren, fx når du står på ski eller snowboard, kælker og skøjter HVORDAN BEREGNES REJSEPERIODEN Dækningen gælder fra det tidspunkt, hvor du forlader din bopæl eller opholdssted* i Danmark for at begynde rejsen. Dækningen ophører, når du kommer tilbage til din bopæl eller opholdssted* i Danmark, denne periode kalder vi rejseperioden. Rejseperioden må aldrig vare længere end den valgte dækningsperiode, som står på policen. Det er et krav, at du kan dokumentere antallet af rejsedage OVERSKRIDELSE AF DÆKNINGSPERIODEN Overskrider du dækningsperioden, er der ingen dækning på rejseforsikringen, uanset om årsagen til skaden/udgifterne er opstået før den købte dækningsperiode udløber. Har du købt Rejse eller Rejse Plus og den planlagte rejse varer længere end 30 dage, så er der ingen dækning. Tilsvarende hvis du har købt Rejse Super og den planlagte rejse varer længere end 60 dage FERIEREJSER I KOMBINATION MED ERHVERVSARBEJDE Forsikringen dækker kun i den del af rejseperioden, hvor der er tale om privat ferierejse. Hvis Rejse Super er købt, så er dækningen udvidet til at omfatte deltagelse i erhvervsmæssige besøg, eksempelvis messer, møde med forretningspartner eller deltagelse i konference i op til 2 dages varighed, når hovedformålet med rejsen er privat ferierejse. 4.5 HVOR LANG ER DÆKNINGSPERIODEN? PRIVATE FERIE- OG STUDIEREJSER REJSE REJSE PLUS REJSE SUPER Op til 30 dage Op til 60 dage ingen dækning Det fremgår af policen hvilken dækningsperiode, du har købt. 7. REJSE FORSIKRINGSVILKÅR R-06

8 5. DÆKNINGSSKEMA REJSE 5.1 SYGDOM/TILSKADEKOMST Hvis du bliver akut syg* eller kommer til skade på ferierejsen, dækker forsikringen rimelige og nødvendige udgifter til: 1. behandling hos en autoriseret læge og lægeordineret medicin 2. lægeordineret ophold og behandling på et hospital 3. behandling hos fysioterapeut, kiropraktor eller anden lignende behandling 4. akut tandbehandling* 5. rimelige udgifter til kost og logi* efter godkendelse fra os fra det tidspunkt, hvor du bliver udskrevet fra et hospital, og indtil du kan rejse hjem, blive transporteret hjem eller indhente din planlagte rejserute 6. rimelige udgifter til kost og logi* efter godkendelse fra os, hvis behandling, som ellers ville kræve hospitalsindlæggelse, derved kan foregå ambulant* 7. behandling i forbindelse med graviditet i indtil 1 måned før det forventede fødselstidspunkt 8. behandling af et for tidligt født barn, hvis barnet er født mere end 1 måned før det forventede fødselstidspunkt 9. indhentning af rejserute efter endt sygdom eller tilskadekomst, til det sted, hvor du ifølge din rejseplan skulle befinde dig 10. eventuel forlængelse af rejsedækningen i tilfælde, hvor din hjemkomst forsinkes udover forsikringsperioden, indtil hjemrejse ud fra en lægelig vurdering kan finde sted 11. behandling af en akut forværring af en bestående sygdom, forudsat at sygdommen har været i stabil god fase i 2 måneder inden afrejse. Stabil god fase betyder, at tilstanden har været stationær uden nogen form for forværring, som har krævet kontakt til læge, eller har medført plan om yderligere undersøgelser, behandling eller hospitalsindlæggelse. ikke Udgifter: 1. som vedrører et behandlingsbehov, som du kendte før afrejsen fra Danmark 2. til fødsel eller følger af graviditet indenfor 1 måned fra forventet fødselstidspunkt 3. i forbindelse med provokeret abort 4. til udskiftning eller reparation af tandproteser, briller, kontaktlinser eller høreapparater 5. til rekreations- eller kurophold 6. til behandling og ophold i udlandet, hvis du nægter at lade dig hjemtransportere, når vores læge har besluttet, og behandlende læge har godkendt, hjemtransporten 7. til behandling og ophold i udlandet, hvis vores læge har besluttet, og behandlende læge har godkendt, at behandlingen kan afvente ankomst til Danmark 8. til behandling eller ophold efter hjemkomst til Danmark 9. til plastikkirurgiske eller kosmetiske operationer eller følger heraf, medmindre indgrebet er en følge af akut tilskadekomst, der kræver hospitalsbehandling på rejsen 10. som er dækket af nordisk konvention eller udgifter omfattet af Det blå kort. Vi erstatter rimelige og nødvendige udgifter. Ved visse former for behandling er der en maksimal erstatning: 1. behandling hos fysioterapeut, kiropraktor eller anden lignende behandling, maks kr. (indeksreguleres ikke) 2. akut tandbehandling*, maks kr. (indeksreguleres ikke). Selvrisiko Der er en selvrisiko på 500 kr. (indeksreguleres ikke) pr. skade, for de udgifter, du har haft, når du har modtaget akut tandbehandling*, fået ambulant* lægebehandling eller har været indlagt mindre end 24 timer. 2. kopi af journal fra læge eller hospital, som skal indeholde oplysninger om diagnose og den udførte behandling 3. original dokumentation for ekstraudgifter*. 8. REJSE FORSIKRINGSVILKÅR R-06

9 5. DÆKNINGSSKEMA REJSE 5.2 SYGETRANSPORT/HJEMTRANSPORT Sygetransport, hvis du bliver akut syg* eller kommer til skade på ferien og har ret til erstatning i henhold til afsnit 5.1. Det er en betingelse, at vi godkender transporten og formidler en eventuel hjemtransport eller indhentning af rejserute. Rimelige og nødvendige udgifter til 1. transport med ambulance fra sygdoms- eller ulykkesstedet til behandlingsstedet 2. sygetransport til og fra det nærmeste, egnede behandlingssted efter aftale med os 3. transport til Danmark med almindeligt transportmiddel, ambulance eller ambulancefly 4. hjemtransport af efterladt bagage som følge af din hjemtransport 5. transport til Danmark ved død (inkl. foranstaltninger krævet af myndighederne). ikke Udgifter til sygetransport: 1. som skyldes, at du frygter smittefare 2. som er dækket af nordisk konvention 3. med ambulancefly, hvor transport kan finde sted på anden lægelig forsvarlig måde 4. af gravid hvis der er under 1 måned til termin. Vi erstatter rimelige og nødvendige udgifter. 2. kopi af journal fra læge eller hospital, som skal indeholde oplysninger om diagnose og den udførte behandling 3. original dokumentation for ekstraudgifter*. 5.3 TILKALDELSE Rimelige udgifter til kost og logi* samt lokaltransport og selve rejsen for op til 3 personer, der bliver tilkaldt fra Danmark fordi du: 1. akut er blevet alvorligt syg 2. er kommet alvorligt til skade 3. er død. Det er en betingelse, at: 1. tilkaldelsen er aftalt med os 2. vi vurderer, at du skal opholde dig på hospitalet i mindst 3 døgn 3. du ikke kan blive transporteret hjem inden for 3 døgn. Forsikring af de tilkaldte personer Hvis de tilkaldte personer ikke selv har købt en rejseforsikring, vil de automatisk være dækket af denne forsikring. Ved lokaltransport skal forstås transport med bus, metro og tog. Skal der benyttes andet transportmiddel, skal dette ske ifølge aftale med os. ikke I det tilfælde, at du gør brug af dækningen for sygeledsagelse, jf. afsnit 5.4. Vi erstatter rimelige og nødvendige udgifter. 2. kopi af journal fra læge eller hospital 3. original dokumentation for udgifter. 9. REJSE FORSIKRINGSVILKÅR R-06

10 5. DÆKNINGSSKEMA REJSE 5.4 SYGELEDSAGELSE De ekstraudgifter*, som op til 2 sygeledsagere efter dit eget valg (eller din husstand*, som er med på rejsen) har til kost, logi* og lokal transport*, hvis en eller flere sygeledsagere bliver hos dig eller ledsager dig, fordi du: 1. akut er blevet alvorligt syg 2. er kommet alvorligt til skade 3. er død. Vi dækker også sygeledsagernes ekstraudgifter* til transport hjem til Danmark på samme klasse, som den planlagte eller ekstraudgifter* til at indhente den planlagte rejserute, hvis dine sygeledsagere fortsætter rejsen efter sygeledsagelsen. Forsikring af dine sygeledsagere Hvis dine sygeledsagere ikke selv har købt en rejseforsikring, vil de automatisk være dækket af denne forsikring. Det er en betingelse, at sygeledsagelse er aftalt med os og at eventuelt videre transport sker ved først mulige afgang. Ved lokaltransport skal forstås transport med bus, metro og tog. Skal der benyttes andet transportmiddel, skal dette ske ifølge aftale med os. ikke I det tilfælde, at du gør brug af dækningen for tilkaldelse, jf. afsnit 5.3. Ved sygeledsagelse dækker vi altid børn under 18 år, som du har med på rejsen. Vi erstatter rimelige og nødvendige ekstraudgifter*. 2. kopi af journal fra læge eller hospital, som skal indeholde oplysninger om diagnose og den udførte behandling 3. original dokumentation for ekstraudgifter*. 5.5 ANSVAR FOR SKADE PÅ LEJET FERIEBOLIG Hvis du som privatperson pådrager dig et juridisk ansvar for skade på inventar og/eller bygningsdele i en lejet feriebolig*. Det er et krav, at du overlader det til os at afgøre, om du har pådraget dig et juridisk erstatningsansvar. Hvis du selv anerkender erstatningspligten eller kravet, er det ikke bindende for os. Du risikerer derved selv at måtte betale erstatning og eventuelle omkostninger. ikke Dit erstatningsansvar for 1. skader, som er sket, mens du er i et erhvervs- eller arbejdsforhold uanset om arbejdet er lønnet eller ulønnet 2. skader, som er sket på eller under din brug af et motordrevet køretøj uanset motorens størrelse 3. skader forvoldt af dyr 4. skader, som er sket, mens du er i et kontraktforhold bortset fra en lejeaftale på en feriebolig* 5. skader, som er sket på eller under din brug af legetøj, hobby- og sportsudstyr med en motorkraft over 5 hk. 6. forsæt eller grove uagtsomme handlinger eller udeladelser. Dette gælder uanset din sindstilstand og tilregnelighed 7. selvforskyldt beruselse, selvforskyldt påvirkning af narkotika eller lignende rusmiddel. Vi dækker heller ikke bøder eller bodslignende krav. Forsikringssummen kan højst udgøre 2 mio. kr. (indeksreguleres ikke) i alt pr. skade. Summen danner højeste grænse for vores forpligtelse efter en enkelt skade, selvom ansvaret pålægges flere personer, der er dækket af en eller flere policer hos os. 2. beskrivelse af hændelsesforløbet 3. dokumentation for erstatningskravet 4. dokumentation for leje af feriebolig* 5. navn og adresse på alle implicerede personer 6. original dokumentation for ekstraudgifter*. 10. REJSE FORSIKRINGSVILKÅR R-06

11 5. DÆKNINGSSKEMA REJSE 5.6 OVERFALD Det beløb som en overfaldsmand ville blive dømt til at betale efter lov om erstatningsansvar, hvis du bliver overfaldet på ferien og kommer til skade. Det er et krav, at: 1. du melder overfaldet til det lokale politi 2. du umiddelbart efter overfaldet bliver undersøgt af læge, tandlæge eller hospital. ikke Hvis du er blevet overfaldet i forbindelse med en strafbar handling begået af dig Hvis du er blevet overfaldet af en person i husstanden* eller af en rejseledsager* også selvom din rejseledsager* ikke har købt en rejseforsikring gennem os. Erstatning udgør maks kr. (indeksreguleres ikke) pr. skadebegivenhed. 2. original politirapport 3. kopi af journal fra læge eller hospital 4. original dokumentation for ekstraudgifter*. 5.7 KRISEHJÆLP Hvis du får brug for krisehjælp på feriestedet efter røveri, overfald, ulykke, brand, eksplosion, indbrud, naturkatastrofe, livstruende epidemi*, krig, krigslignende tilstande eller terroristangreb. Det er et krav, at oplevelsen har medført akut psykisk krise og vi vurderer, at det er nødvendigt med krisehjælp. ikke 1. Hvis du rejser ind i områder, hvor Det Danske Udenrigsministerium har frarådet indrejse eller allerede har anbefalet evakuering. 2. Pårørende som ikke opholder sig sammen med dig. 3. I forbindelse med livstruende epidemier*, hvor der findes en kendt vaccine. Vores kriseteam yder krisehjælpen. Hvis vi anbefaler det, erstatter vi også udgifter til behandling hos psykolog efter, at du er kommet hjem til Danmark med højst 5 behandlinger. 2. original politirapport. 11. REJSE FORSIKRINGSVILKÅR R-06

12 5. DÆKNINGSSKEMA REJSE 5.8 EVAKUERING OG/ELLER UFRIVILLIGT OPHOLD Dine ekstraudgifter* til evakuering og/eller ufrivilligt ophold, hvis: 1. det Danske Udenrigsministerium, Statens Seruminstitut eller lignende dansk offentlig myndighed under din rejse opfordrer til evakuering 2. de lokale myndigheder opfordrer til evakuering fra det sted, hvor du opholder dig, pga. naturkatastrofe, skovbrand, epidemi*, terroristangreb el. lign. 3. du ufrivilligt bliver tilbageholdt af de lokale myndigheder pga. naturkatastrofe, skovbrand, epidemi*, terroristangreb el. lign. Det er et krav, at behovet for evakuering er opstået akut på feriestedet og ikke skyldes forhold, som er almindeligt kendt på det tidspunkt, hvor du rejser til feriestedet. ikke Hvis du tidligere har undladt at følge en opfordring til evakuering fra Det Danske Udenrigsministerium, Statens Seruminstitut, en lignende dansk offentlig myndighed eller de lokale myndigheder. Vi erstatter de ekstraudgifter* du har til transport til Danmark, maks kr. (2015) for hele husstanden*. Ved ufrivilligt ophold Hvis det ikke er muligt at komme ud af landet umiddelbart efter, at det er aftalt at evakuering skal finde sted, fordi de lokale myndigheder har lukket for udrejse af landet, erstatter vi transport til nærmeste destination, der af de lokale myndigheder og Det Danske Udenrigsministerium betragtes som et sikkert opholdssted. Transport til Danmark vil ske straks efter, at det igen er muligt at rejse ud af landet. Under det ufrivillige ophold erstatter vi dokumenterede ekstraudgifter* i op til 3 måneder til indenrigstransport og rimelige udgifter til kost og logi*. Udgifter til kost og logi* dækkes med maks kr. (2015) pr. skadebegivenhed. 2. kopi af journal fra læge eller hospital, som skal indeholde oplysninger om diagnose og den udførte behandling 3. original dokumentation for ekstraudgifter*. 5.9 SIKKERHEDSSTILLELSE OG KAUTION Vi stiller i forbindelse med en privat retslig uenighed (tvist) sikkerhed for: 1. betaling af dine omkostninger til advokat 2. krav fra lokale myndigheder til dækning af erstatningskrav, der er rejst mod dig 3. betaling af frigivelse af dig og dine ejendele, hvor du eller dine ejendele tilbageholdes af lokale myndigheder. ikke Vi stiller ikke sikkerhed ved en retslig uenighed (tvist) der vedrører 1. erhvervsmæssige forhold 2. arbejdsmæssige forhold 3. kontraktlige forhold 4. straffesager med undtagelse af færdselssager. Vi stiller med op til kr. (indeksreguleres ikke) i sikkerhed pr. retslig uenighed (tvist). Sikkerhedsstillelsen betragtes som et rentefrit lån, som skal tilbagebetales til os straks efter at pengene bliver frigivet af myndighederne. Du skal også betale kautionen tilbage, hvis den ikke bliver frigivet, fordi du er ansvarlig for, at sikkerhedsstillelsen ikke bliver frigivet fx ved ikke at møde op til et retsmøde. 2. beskrivelse af hændelsesforløbet 3. dokumentation for erstatningskravet. 12. REJSE FORSIKRINGSVILKÅR R-06

13 5. DÆKNINGSSKEMA REJSE 5.10 EFTERSØGNING OG REDNING Udgifter til eftersøgning af dig indenfor en radius af 50 km fra det sted, hvor du sidst er blevet set samt redning, når dit opholdssted er fastlagt. Det er en betingelse, at: 1. du har været væk i mere end 24 timer 2. efterlysningen er anmeldt til det lokale politi og at eftersøgning og redning sker efter krav fra en lokal offentlig myndighed eller Det Danske Udenrigsministerium 3. vi på forhånd godkender de parter, som skal forestå eftersøgning og redning samt omfanget heraf. ikke 1. betaling for eftersøgning og redning til myndigheder og organisationer, som normalt arbejder frivilligt og/eller ulønnet med den slags opgaver 2. eftersøgning og redning i forbindelse med kidnapning eller kapring 3. eftersøgning og redning nord for polarcirklen eller på sydpolen 4. eftersøgning igangsat af pårørende, fordi du har undladt at fortælle de pårørende, hvor du opholder dig, eller fordi de pårørende eller andre ønsker kontakt med dig. Vi dækker eftersøgning og redning i indtil 14 dage med op til kr. (2015) for hver enkelt person, dog maks kr. (2015) pr. skade for alle personer, som er dækket af denne forsikring. 1. original dokumentation for krav om eftersøgning 2. original politirapport 3. original dokumentation for ekstraudgifter*. 13. REJSE FORSIKRINGSVILKÅR R-06

14 6. DÆKNINGSSKEMA REJSE PLUS 6.1 AFBESTILLING Udgifter svarende til rejsens pris pr. dag* for hver af de personer, som afbestiller rejsen, og som er dækket af denne forsikring, når du ikke kan rejse, fordi du eller en person omfattet af forsikringen, jf. afsnit 4.1: 1. bliver indlagt på hospitalet pga. akut alvorlig sygdom eller alvorlig tilskadekomst 2. er død 3. bliver akut alvorligt syg eller kommer alvorligt til skade, og en læge vurderer, at rejsen vil forværre sygdommen eller skaden væsentligt eller i øvrigt skade helbredet 4. bliver akut alvorligt syg eller kommer alvorligt til skade, og en læge vurderer, at det ikke vil være muligt at deltage i rejsens planlagte aktiviteter, når det kan dokumenteres, at disse aktiviteter er det egentlige formål med rejsen 5. af medicinske årsager ikke kan modtage en krævet vaccination, som pludseligt og uforudsigeligt bliver stillet som krav for at rejse til feriemålet 6. ikke har bestået en eksamen ved en læreanstalt udover folkeskoleniveau, og at du derfor skal til reeksamination. Det er en betingelse, at du er studieaktiv, har købt rejsen før tidspunktet for den ikke beståede eksamen, og at du skal til reeksamination i den periode, du skulle være rejst eller inden for 2 uger efter den planlagte dato for hjemkomst 7. skal skilles, separeres eller har ophør af samliv. Ved ophør af samliv er det en betingelse for dækning, at du og samlever har forskellige folkeregisteradresse og at I har boet under samme tag (samme folkeregisteradresse) i min. 12 måneder inden samlivets ophør 8. pga. graviditet efter en læges vurdering ikke må rejse. Det er en betingelse, at graviditeten ikke var diagnosticeret, da rejsen blev bestilt. Vi dækker også, når du ikke kan rejse, fordi en i din nærmeste familie*: 9. bliver indlagt på hospitalet pga. en akut alvorlig sygdom eller alvorlig tilskadekomst. Personen skal fortsat være indlagt minimum 10 dage før afrejsetidspunktet. 10. bliver diagnosticeret med en akut alvorlig sygdom, som skal behandles, mens du er på rejse. 11. dør, indenfor 4 uger før afrejsetidspunktet. Afbestilling pga. skade i din private bolig Vi dækker også, når du ikke kan rejse, fordi der er sket en væsentlig skade i din private bolig som følge af brand, storm, oversvømmelse eller indbrudstyveri. Ved indbrudstyveri skal forstås tyveri fra forsvarligt aflåst bygning eller lokale. Det er en betingelse, at skaden sker umiddelbart inden afrejsen, og at den kræver, at du er til stede. Afbestilling pga. skade i din egen virksomhed Vi dækker også, når du ikke kan rejse, fordi din egen virksomhed bliver udsat for en væsentlig skade pga.: 12. brand, storm, oversvømmelse eller indbrudstyveri. Ved indbrudstyveri skal forstås tyveri fra forsvarligt aflåst bygning eller lokale 13. en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse 14. bedrageri begået af en medarbejder Det er en betingelse, at skaden sker umiddelbart inden afrejsen, og at den kræver, at du er til stede. Afbestilling pga. ufrivillig opsigelse Vi dækker, hvis du ufrivilligt og uventet bliver opsagt fra dit arbejde, efter rejsen er bestilt og depositum er betalt, under forudsætning af: 15. at den planlagte rejse er inden for de første 3 måneder efter ansættelsen hos den nye arbejdsgiver og du ikke kan få ferie 16. at du fastansættes og skal starte på nyt arbejde i den periode du havde planlagt at rejse 17. at opsigelse skal ske i forsikringsperioden og der er mindre end 3 måneder til afrejsen. Afbestilling pga. krig, terror, naturkatastrofe eller epidemi* Vi dækker også, hvis Det Danske Udenrigsministerium eller Statens Seruminstitut fraråder indrejse i eller har anbefalet evakuering fra det land, du skal rejse til pga. krig eller krigslignende tilstande, terrorisme, naturkatastrofer eller epidemi*. Det er en betingelse, at Det Danske Udenrigsministerium eller Statens Seruminstitut ikke frarådede indrejse i eller anbefalede evakuering fra det land, du skal rejse til, da du bestilte rejsen, jf. afsnit Hvis I kun rejser to personer og din rejseledsager* må afbestille sin rejse Vi dækker også, hvis din rejseledsager* har ret til at afbestille sin rejse. Dette gælder selv om din rejseledsager* ikke har købt sin afbestillings forsikring hos os. Det er en betingelse, at din rejseledsagers* afbestilling betyder, at du så må rejse helt alene, og at du selv skaffer den nødvendige dokumentation for din rejseledsagers* afbestilling. Det er et krav, at I skulle havde rejst sammen på hele rejsen og har samme udrejse- og hjemkomsttidspunkt til Danmark. Fortsætter på næste side 14. REJSE FORSIKRINGSVILKÅR R-06

15 6. DÆKNINGSSKEMA REJSE PLUS 6.1 AFBESTILLING Fortsætter fra forrige side ikke 1. hvis skaden/diagnosen er sket/stillet før rejsen er betalt. Ved delvis betaling dækker vi alene de rater, som er betalt før skade-/diagnosetidspunktet 2. hvis årsagen til afbestillingen er kendt inden afbestillingsforsikringen er trådt i kraft 3. hvis der er tale om en kronisk eller eksisterende sygdom, er det en betingelse, at sygdommen har været i en stabil god fase i de sidste 2 måneder, før første del af rejsen blev betalt. Stabil god fase betyder, at tilstanden har været stationær uden nogen form for forværring, som har krævet kontakt til læge, eller har medført plan om yderligere undersøgelser, behandling eller hospitalsindlæggelse. 4. hvis du har afslået lægelig behandling af sygdom/tilskadekomst eller hvis lægelig behandling er opgivet 5. pga. fødsel eller pga. følger af graviditet inden for 1 måned fra forventet fødselstidspunkt 6. pga. udgifter, som du kan få refunderet af rejsearrangøren* 7. pga. udgifter, som er dækket af rejseselskabet, offentlige myndigheder el. lign. 8. beløb, som du har betalt for personer, som ikke er omfattet af denne forsikring. Det gælder også, selvom du har betalt deres del af rejsen. Vi erstatter udgifter svarende til rejsens pris pr. dag* for hver af de personer, som afbestiller rejsen, og som er dækket af denne forsikring, jf. afsnit 4.1. Erstatningen kan maks. være (2015) pr. rejse. Uanset antallet af dækkede personer. 1. det originale rejsebevis fra rejsearrangøren*, bekræftelse på afbestilling af rejsen og oplysning om det beløb, som er refunderet af rejsearrangøren* 2. en Rejseforsikringsattest, som lægen har udfyldt ved sygdom eller tilskadekomst 3. en kopi af dødsattesten ved dødsfald 4. en kopi af politianmeldelsen ved brand, tyveri og bedrageri 5. original dokumentation for ekstraudgifter*. 6.2 HJEMKALDELSE De ekstraudgifter*, du har til transport til Danmark, hvis du bliver kaldt hjem fordi: 1. en person i din nærmeste familie*: er blevet indlagt på hospital pga. en alvorlig, uventet og akut sygdom er blevet indlagt på hospital efter at være kommet alvorligt til skade er død. 2. du skal være til stede, fordi: der er sket en væsentlig skade i din private bolig eller din egen virksomhed pga. brand, storm, oversvømmelse eller indbrudstyveri. Ved indbrudstyveri skal forstås tyveri fra forsvarligt aflåst bygning eller lokale der er sket en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i din egen virksomhed en medarbejder har begået bedrageri i din egen virksomhed. Vi dækker også de ekstraudgifter*, du har til transport hjem, hvis din rejseledsager* bliver kaldt hjem til Danmark af en af de årsager, der er nævnt i ovenstående, og du ellers skulle have fortsat rejsen alene. Dette gælder også, selvom din rejseledsager* ikke har købt rejseforsikring hos os, hvis denne udgift ikke er dækket andet sted. Hvis du genoptager din rejse, erstatter vi de ekstraudgifter* du har til rejsen tilbage til feriestedet. Det er en betingelse, at der er min. 7 dage tilbage af din ferie. Returrejsen skal godkendes af os. Hvis du rejser tilbage, kan du ikke samtidig få kompensation for ødelagte feriedage efter afsnit 6.3, men du kan få dækket de turistmæssige udgifter*, som du ikke har haft mulighed for at benytte. ikke Hvis du har kendskab til årsagen til hjemkaldelsen før rejsen. Fortsætter på næste side 15. REJSE FORSIKRINGSVILKÅR R-06

16 6. DÆKNINGSSKEMA REJSE PLUS 6.2 HJEMKALDELSE Fortsætter fra forrige side Erstatning Vi erstatter dine dokumenterede ekstraudgifter*. 1. en kopi af den lægelige dokumentation ved sygdom eller tilskadekomst 2. en kopi af dødsattesten ved dødsfald 3. en kopi af politianmeldelsen ved brand, tyveri og bedrageri 4. original dokumentation for dine ekstraudgifter* og eventuelt turistmæssige udgifter*. 5. original flybillet eller rejsebevis. 6.3 ØDELAGTE FERIEDAGE VI betaler erstatning for ødelagte feriedage med rejsens pris pr. dag*, hvis du: 1. kommer på hospitalet, bliver hjemtransporteret eller kaldt hjem. Vi dækker, hvis dine feriedage bliver ødelagte, fordi du bliver: indlagt på hospitalet, fordi du bliver akut syg* eller kommer til skade transporteret hjem efter aftale med os eller den offentlige rejsesygesikring kaldt hjem til Danmark som beskrevet i afsnit bliver syg uden at komme på hospitalet. Vi dækker, hvis dine feriedage bliver ødelagte, fordi du bliver akut syg* eller kommer til skade, men ikke bliver indlagt på hospitalet eller transporteret hjem. Det er en betingelse, at sygdommen eller skaden fører til begrænset bevægelsesfrihed så væsentligt, at du er tvunget til at opholde dig indenfor, og at det understøttes af lægens diagnose. Begrænset bevægelsesfrihed betyder, at du ud fra en lægelig diagnose er væsentligt begrænset i din bevægelsesfrihed. Medfører tilskadekomsten eller sygdommen kun en mindre indskrænkning i selve formålet med ferien, vil der ikke være tale om begrænset bevægelsesfrihed. Dette kunne fx være, hvis du vælger at blive inden døre på grund af ondt i halsen, forkølelse eller diarre; eller hvis du ikke kan bade på grund af en brækket hånd/arm, medmindre dette er direkte lægeordineret. 3. dækker ved akut tandbehandling* maks. 2 feriedage pr. person pr. rejse. ikke Du kan ikke få erstatning for ødelagte feriedage, hvis du har ret til erstatningsrejse jf. afsnit 6.4. Erstatningen svarer til rejsens pris pr. dag*. Erstatningen betales fra den dag, hvor du: 1. første gang var hos lægen 2. blev indlagt på hospitalet 3. blev transporteret hjem 4. rejste hjem, fordi du blev kaldt hjem. Erstatning betales for (iht. ovenstående eksempler): Dig, dig og et eller flere medlemmer af din husstand*, som er med på rejsen, eller dig og en rejseledsager*. 2. kopi af journal eller erklæring fra læge eller hospital, som skal indeholde oplysninger om diagnose og forslag til behandling (det er en betingelse, at der er en naturlig sammenhæng mellem diagnose og forslag til behandling), angivelse af perioden for et eventuelt hospitalsophold eller sygdommens eller tilskadekomstens varighed 3. dokumentation for rejsens pris og varighed 4. original dokumentation for ekstraudgifter*. Hvis der ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation fra lægen i udlandet, vil afgørelsen blive truffet af vores læge eller vores lægekonsulenter, som på baggrund af diagnosen vurderer, hvor vidt du har ret til erstatning. 16. REJSE FORSIKRINGSVILKÅR R-06

17 6. DÆKNINGSSKEMA REJSE PLUS 6.4 ERSTATNINGSREJSE Udgifter til en erstatningsrejse, hvis du: bliver akut syg* i mere end halvdelen af rejsen kommer til skade, som medfører indlæggelse på hospitalet, i mere end halvldelen af rejsen bliver akut syg* eller kommer til skade og bliver transporteret hjem, jf. afsnit 5.2, i første halvdel af rejsen og ikke rejser retur til feriestedet rejser hjem i første halvdel af rejsen på grund af hjemkaldelse, jf. afsnit 6.2, og ikke rejser retur til feriestedet. Der ydes også erstatning til rejseledsager*, hvis; rejseledsager* rejser hjem i første halvdel af rejsen pga. sygeledsagelse, jf. afsnit 5.4, og ikke rejser retur rejseledsager* bliver hos dig under indlæggelse på hospital i mere end halvdelen af rejsen. Det er en betingelse for at modtage erstatning under denne dækning, at skadetilfældet er omfattet af afsnit 5.1. Det er ikke et krav, at erstatningen benyttes til en erstatningsrejse. ikke Ved akut tandbehandling*. Erstatningen beregnes på grundlag af de dokumenterede udgifter til den oprindelige rejse, som ikke kan refunderes. Vi erstatter udgifter til ophold* og transport. Kørsel i egen bil Der ydes en kilometergodtgørelse svarende til den danske stats takster ved tjenestekørsel over km pr. år. Antal kilometer opgøres som kørt kilometer ad korteste vej fra Danmarks grænse (bopæl/opholdssted*) til rejsemålet og retur. Erstatning betales for: dig eller dig og et eller flere medlemmer af din husstand*, som er med på rejsen, eller dig og en rejseledsager*. 2. kopi af journal eller erklæring fra hospital, som skal indeholde oplysninger om diagnose og angive perioden for indlæggelsen, eventuelle undersøgelsesresultater, behandling og medicinering 3. dokumentation for rejsens pris og varighed 4. evt. dokumentation for hjemkaldelse eller hjemtransport, hvis vi ikke på forhånd har godkendt hjemrejsen 5. original dokumentation for ekstraudgifter*. 6.5 HJEMTRANSPORT AF DIN BIL De ekstraudgifter*, du har til at få bilen transporteret hjem til Danmark eller til det sted, hvor du befinder dig efter endt hospitalsindlæggelse eller evakuering, hvis du må efterlade din bil på et feriested i et land i Europa*, fordi du er blevet: 1. transporteret eller kaldt hjem som beskrevet i afsnit 5.2, 5.4 og evakueret som beskrevet i afsnit 5.8. Det er en betingelse, at transporten af bilen er aftalt med os, inden transporten finder sted. ikke 1. hvis der er andre med på rejsen, som kan køre bilen 2. hvis transport af bilen er dækket fra anden side. Vi erstatter dine dokumenterede ekstraudgifter*. Du skal sende original dokumentation for ekstraudgifter* ind til os. 17. REJSE FORSIKRINGSVILKÅR R-06

18 6. DÆKNINGSSKEMA REJSE PLUS 6.6 TRANSPORTFORSINKELSE De ekstraudgifter* du har til transport og rimelige udgifter til kost og logi*, hvis dit planlagte offentlige transportmiddel er forsinket mere end 4 timer i forhold til det planlagte ankomsttidspunkt enten til feriestedet eller til Danmark pga. mekanisk svigt i transportmidlet eller klimatiske forhold. ikke 1. hvis forsinkelsen er på 4 timer eller mindre i forhold til det planlagte ankomsttidspunkt enten til feriestedet eller til Danmark 2. hvis du har ret til erstatning fra fx transportselskabet. Erstatningen kan højst udgøre kr. (2015) pr. døgn for hver enkelt person og maks kr. (2015) i alt pr. skade pr. person. 2. originale bilag fra transportselskabet med årsag til forsinkelsen 3. original dokumentation for ekstraudgifter*. 6.7 FORSINKET FREMMØDE De ekstraudgifter*, du har til transport, og rimelige udgifter til kost og logi*, hvis du kommer for sent til dit planlagte offentlige transportmiddel eller transportmiddel arrangeret af en rejsearrangør* og derfor må benytte en senere afgang til at indhente din rejserute. Det er en betingelse, at: 1. du er blevet forsinket efter, at du har forladt din bopæl eller opholdssted*. Forsinkelsen skal være uforskyldt og uforudsigelig 2. billetten eller ferierejsen er bestilt senest 24 timer før, du er rejst fra din bopæl i Danmark 3. der er indlagt nødvendig tid til at skifte mellem 2 transportmidler. Ved flytransport er det de officielle minimum transfertider, som luftfartsselskaberne anfører i deres tidstabeller, der betragtes som nødvendig tid 4. transporten til at indhente din rejserute er på samme klasse som den oprindeligt planlagte. ikke Hvis der ikke er indlagt nødvendig tid til at skifte mellem 2 transportmidler. Nødvendig tid ved flytransport er den officielle minimum transfertid, som luftfartsselskaberne anfører i deres tidstabeller. Vi erstatter rimelige og nødvendige ekstraudgifter* til transport. Vi erstatter også rimelige og nødvendige udgifter til kost og logi*, maks kr. (2015) pr. døgn pr. sikret person. 2. original dokumentation for forsinkelsen 3. original dokumentation for ekstraudgifter*. 18. REJSE FORSIKRINGSVILKÅR R-06

19 6. DÆKNINGSSKEMA REJSE PLUS 6.8 BAGAGEFORSINKELSE De ekstraudgifter* du har, hvis din indskrevne bagage er forsinket i mere end 4 timer i forhold til din ankomst til feriestedet uden for Danmark. Det er et krav, at: bagagen er indskrevet til samme transportmiddel som dig selv købet af de nødvendige genstande sker på feriestedet og inden du modtager din bagage. Erstatning for forsinket udstyr, fx klapvogn, ski- eller golfudstyr, er begrænset til udgiften til leje af tilsvarende udstyr i den periode, hvor dit eget udstyr er forsinket. ikke 1. Bagage sendt som gods med andet transportmiddel end det, du selv bruger 2. Forsinket bagage på vej hjem til Danmark, hvor overnatning ikke finder sted ved mellemlandingerne. Rimelige og nødvendige udgifter til køb af påklædning eller personlig pleje op til kr. (2015) pr. påbegyndt døgn pr. forsikret person, dog op til kr. (2015) i alt pr. skade pr. person. Forsinket udstyr Vi erstatter udgiften til at leje tilsvarende udstyr med op til kr. (2015) pr. døgn pr. person, dog maks kr. (2015) i alt pr. skade pr. person. 1. original dokumentation for forsinkelsen/bagagebevis (PIR: Property Irregularity Report) 2. original dokumentation for de nødvendigt indkøbte genstande 3. original flybillet eller rejsebevis 4. original dokumentation for ekstraudgifter*. 6.9 FERIEBOLIGSIKRING De ekstraudgifter*, du har til leje af en tilsvarende feriebolig*, hvis du ikke kan benytte den feriebolig* du har bestilt og betalt. Det er en betingelse, at du ikke kan benytte den bestilte feriebolig* pga. brandskade, vandskade, tyveriskade, oversvømmelse i udlandet, jordskælv eller lignende naturkatastrofe. ikke Hvis den bestilte feriebolig er en autocamper, campingvogn eller båd. Vi erstatter dine dokumenterede ekstraudgifter*. Erstatningen kan højst udgøre kr. (2015) for hele husstanden* til leje af lignende feriebolig*. 1. original dokumentation for leje af den bestilte feriebolig* 2. original dokumentation for, at du ikke kunne benytte den bestilte feriebolig* 3. original dokumentation for ekstraudgifter*. 19. REJSE FORSIKRINGSVILKÅR R-06

20 7. DÆKNINGSSKEMA REJSE SUPER 7.1 FORMÅLSREJSE ikke Formålsrejse er en rejse, hvor rejsens primære formål er at udøve en eller flere særlige aktiviteter. Det kan fx være en rejse, hvor det primære formål med rejsen er at spille golf, gå på jagt, stå på ski, deltage i en konkurrence, cykel- eller vandreferie. Vi dækker, hvis dine feriedage bliver ødelagte, fordi du bliver akut syg* eller kommer til skade på en ferie og det betyder, at du ikke er i stand til at udøve de planlagte aktiviteter og/eller anvende de lejede effekter. Badeferie eller sightseeing betragtes ikke som en særlig aktivitet. Erstatningen svarer til rejsens pris pr. dag*. Erstatningen betales fra den dag, hvor du: 1. første gang var hos lægen 2. blev indlagt på hospitalet 3. blev transporteret hjem 4. rejste hjem, fordi du blev kaldt hjem. Erstatningen ydes for dig, dig og et eller flere medlemmer af din husstand*, som er med på rejsen, eller dig og en rejseledsager*, som har rejseforsikring hos os. 2. kopi af journal eller erklæring fra læge eller hospital, som skal indeholde oplysninger om diagnose og forslag til behandling (det er en betingelse, at der er en naturlig sammenhæng mellem diagnose og forslag til behandling), angivelse af perioden for et eventuelt hospitalsophold eller sygdommens eller tilskadekomstens varighed 3. dokumentation for rejsens pris, varighed samt formålet med rejsen 4. original dokumentation for ekstraudgifter*. Hvis der ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation fra lægen i udlandet, vil afgørelsen blive truffet af vores læge eller vores lægekonsulenter, som på baggrund af diagnosen vurderer, om du har ret til erstatning. 7.2 LÆGELIG FEJLBEHANDLING Varigt mén som følge af dokumenteret lægelig fejlbehandling i direkte forbindelse med en skade, der er dækket i henhold til dækningen Sygdom/tilskadekomst jf. afsnit 5.1 eller er omfattet af den offentlige blå kort ordning. Vi udbetaler godtgørelse ved lægelig fejlbehandling foretaget af en autoriseret læge, under hospitalsindlæggelse eller ambulant* behandling i udlandet. Kun lægebehandling, som er foregået uden for det danske sundhedsvæsen. ikke Skader sket efter lægebehandling i Danmark. Erstatningsansvaret fastlægges efter lov om patientforsikring og godtgørelsens størrelse efter gældende dansk lov om erstatningsansvar. Du skal: 1. fremskaffe lægeerklæring fra behandlende læge på stedet med diagnose 2. på anmodning fra vores læge giver adgang til alle relevante sygejournaler, herunder oplysninger om tidligere sygdomsforløb 3. sende original dokumentation for ekstraudgifter*. 20. REJSE FORSIKRINGSVILKÅR R-06

Forskelsbilag - Rejseforsikring

Forskelsbilag - Rejseforsikring Forskelsbilag - Rejseforsikring Vilkår nr. RE-8 - juni 2017 Hvem dækker forsikringen Afsnit 1.B Dækning for delebørn og andre børn. Andre familiemedlemmer. Har dine og din nuværende ægtefælles/ samlevers

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSVILKÅR. Marts 2017 Version 17:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSVILKÅR. Marts 2017 Version 17:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSVILKÅR Marts 2017 Version 17:1 Forsikringsgiver er WaterCircles Forsikring ASA (Org.nr. 915 495 486, Norge) og repræsenteres i Danmark af WaterCircles Danmark A/S (Cvr. Nr. 33782853).

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER August 2014 Version 14:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

DF20106-2 December 2013. Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden

DF20106-2 December 2013. Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden DF20106-2 December 2013 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Danske Forsikring A/S Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden DF20106-2 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling

Læs mere

Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Juli 2010

Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Juli 2010 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden 6633-2 Juli 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Juli 2010

Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Juli 2010 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden 6633-2 Juli 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Januar 2011 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Februar 2009

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Februar 2009 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Februar 2009 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Fortrydelsesret Du har ret

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 2 Indholdsfortegnelse Side Hvis

Læs mere

Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm. Brand Rejseforsikring. Betingelsessammenligning

Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm. Brand Rejseforsikring. Betingelsessammenligning Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Alm. Brand Rejseforsikring RP 1405 RP 1802 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser Nedenfor er angivet de vigtigste

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden Vilkår for Årsrejse Europa Verden 01 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Bornholms Brandforsikring A/S Vilkår for årsrejseforsikring

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvemerdækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka Global Ekstra dækker dig og din familie i hele verden, inklusiv afbestillingsforsikring. Alka Global Ekstra giver dig mulighed for at rejse i hele verden

Læs mere

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 1 Dette er en forsikring lavet i Topdanmark Forsikring A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup cvr.nr. 78416114 i tilknytning

Læs mere

Vilkår for Rejseforsikring

Vilkår for Rejseforsikring Vilkår for Rejseforsikring En forsikring for den enkelte rejse 6604-4 September 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden Vilkår for Årsrejse Europa Verden 01 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Bornholms Brandforsikring A/S Vilkår for årsrejseforsikring

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Vilkår for Årsrejseforsikring

Vilkår for Årsrejseforsikring DF20108-2 December 2013 Vilkår for Årsrejseforsikring Uden indboforsikring hos Danske Forsikring Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Vilkår for Afbestillingsforsikring

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring 6439-5 Maj 2012 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

DF20380-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejse enkeltperson

DF20380-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejse enkeltperson DF20380-1 Juni 2014 Vilkår for Årsrejse enkeltperson Danske Forsikring A/S Vilkår for Årsrejse Enkeltperson DF20380-1 Juni 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet).

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30.1. Sikrede. (Gælder kun, hvis det fremgår af din police). For ferierejsedækningen

Læs mere

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 Vilkår for Årsrejseforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Rejseforsikring. Coop. Vilkår Februar 2019

Rejseforsikring. Coop. Vilkår Februar 2019 Coop Rejseforsikring Vilkår 40003-1 Februar 2019 Coop Forsikringer fra Topdanmark Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 70 202 202 CVR-nr. 78416114 www.coopforsikringer.dk E-mail: service@coopforsikringer.dk

Læs mere

6762-1 Oktober 2014. Vilkår for. - En forsikring for den enkelte rejse

6762-1 Oktober 2014. Vilkår for. - En forsikring for den enkelte rejse 6762-1 Oktober 2014 Vilkår for Enkeltrejseforsikring - En forsikring for den enkelte rejse Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Enkeltrejseforsikring - En forsikring for den enkelte rejse 6762-1 Oktober

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Vilkår for Rejseforsikring

Vilkår for Rejseforsikring DF20110-2 December 2013 Vilkår for Rejseforsikring En forsikring for den enkelte rejse Danske Forsikring A/S Vilkår for Rejseforsikring - En forsikring for den enkelte rejse DF20110-2 Dcember 2013 2 Fortrydelsesret

Læs mere

Årsrejse. Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser ÅRS. ETU Forsikring A/S

Årsrejse. Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser ÅRS. ETU Forsikring A/S Årsrejse Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser - 01-2014-ÅRS ETU Forsikring A/S Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring

ÅRSREJSEFORSIKRING. Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring ÅRSREJSEFORSIKRING Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING OG AFBESTILLINGSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Side FORSIKRINGENS OMFANG 1. Sikrede personer

Læs mere

Selandia Afbestillingsforsikring

Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Afbestillingsforsikring FORSIKRINGSVILKÅR nr. 400-001/2013. Selandia Rejseforsikring Vestervænget 5 8381 Tilst CVR. Nr. 34618879 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING

SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING 010415.RF_Single_Årsrejse SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING OG AFBESTILLINGSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Side FORSIKRINGENS

Læs mere

Handelsbanken Guld. Kort om dine forsikringer

Handelsbanken Guld. Kort om dine forsikringer Handelsbanken Guld Kort om dine forsikringer Rejseforsikring Hvem er dækket af forsikringen? Forsikringen gælder for ejeren af Handelsbanken Guld, dennes medrejsende ægtefælle, registreret partner med

Læs mere

DF Oktober Vilkår for. - En forsikring for den enkelte rejse. - en del af Topdanmark

DF Oktober Vilkår for. - En forsikring for den enkelte rejse. - en del af Topdanmark DF20384-2 Oktober 2015 Vilkår for Enkeltrejseforsikring - En forsikring for den enkelte rejse - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Enkeltrejseforsikring - En forsikring for den enkelte

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Betingelser Nr. 04101 Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN

ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler mv. Betingelsesnr. 7121.03.2017 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade)

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING Policenummer: Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SKADELIDTE Navn: CPR

Læs mere

Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen.

Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen. Gældende fra den 01.08.2014 Storstrøms Forsikring G/S Disse forsikringsbetingelser er tillæg til forsikringsbetingelser for Familieforsikring 6101-1 og Indboforsikring 7101-2011 og gælder kun hvis der

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 HVORDAN ER DU FORSIKRET?... 2 1. Hvem dækker forsikringen?... 2 2. Hvad dækkes?... 2 3. Hvordan kan forsikringen købes?... 2 4. Hvornår

Læs mere

Vilkår for Årsrejseforsikring

Vilkår for Årsrejseforsikring DF20352-2 August 2016 Vilkår for Årsrejseforsikring - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Årsrejseforsikring DF20352-2 August 2016 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid

Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid Indhold Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

LEV-Forsikring. RejsePlus. Generelt. Forsikringsbetingelser

LEV-Forsikring. RejsePlus. Generelt. Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-35 med afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Årsrejseforsikring Indholdsfortegnelse Årsrejseforsikring...3 1 Hvem er sikret...3 2 Hvilke typer

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser Nr. RF-08

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser Nr. RF-08 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser Nr. RF-08 Gældende fra oktober 2015 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0804

Forsikringsbetingelser nr. 0804 Forsikringsbetingelser nr. 0804 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser ENKELTPERSON, HUSSTAND ELLER SENIOR Hver enkelt ferierejse må maksimalt vare 1 måned Gælder i 1 år på alle ferierejser Husk skitillæg, hvis du skal på skiferie ÅRSREJSEFORSIKRING NYHED Nu også mulighed

Læs mere

Rejseforsikring ferie og fritid

Rejseforsikring ferie og fritid Rejseforsikring ferie og fritid Betingelser nr. 31-1 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Aftalegrundlag Grundlaget

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Produkt- og forsikringsoversigt

Produkt- og forsikringsoversigt Produkt- og forsikringsoversigt I samarbejde med PenSam Forsikring har PenSam Bank sammensat en række forsikringsdækninger til dit MasterCard. I denne folder kan du finde en oversigt over alle forsikringsydelser,

Læs mere

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 5108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1 INDLEDENDE

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr

Rejseforsikring Betingelser nr Europæiske ERV Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216302 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 1. januar 2017 Indholdsfortegnelse Del 1 Hvem,

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 825 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 II. Hvad gør jeg, hvis når du får brug for din forsikring 4 III. Forsikringsbetingelser

Læs mere

Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser 724

Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser 724 Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser 724 Gælder fra januar 2018 Indholdsfortegnelse A. Vær opmærksom på Side 3 B. Hvad gør du når du får brug for din forsikring Side 3 C. Forsikringsbetingelser

Læs mere

Dækningsoversigt MasterCard Private, inkl. Familiekort,og Business gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret)

Dækningsoversigt MasterCard Private, inkl. Familiekort,og Business gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret) 6695-1 Indhold 1. Forsikringen er tegnet i:... 6 2. Hvem er dækket af forsikringen?... 6 3. Hvornår dækker forsikringen, og hvilke rejser er omfattet?... 6 4. Tilkøb af flere rejsedage eller højere dækningssummer...

Læs mere

STUDIEREJSEFORSIKRING En forsikring for den enkelte rejse

STUDIEREJSEFORSIKRING En forsikring for den enkelte rejse Danske Forsikring Vilkår for Studierejseforsikring DF20237-1 November 2015 VILKÅR DF20237-1 AUGUST 2016 STUDIEREJSEFORSIKRING En forsikring for den enkelte rejse - en del af Topdanmark Danske Forsikring

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING INCL. AFBESTILLINGSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche Rej Betingelser 010116 Side Dækningsoversigt...

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser 722 Gælder fra december 2018 Indholdsfortegnelse 1. Afbestillingsforsikring Side 3 2. Feriekompensation Side 3 3. Tryghedspakke Side 3 4. Generelle bestemmelser

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Kombinerede ferie- og Erhvervsrejser kun for AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikring Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr

Rejseforsikring Betingelser nr Europæiske ERV Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216302 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 1. januar 2017 Indholdsfortegnelse Del 1 Hvem,

Læs mere

Handelsbanken Platin. Kort om dine forsikringer

Handelsbanken Platin. Kort om dine forsikringer Handelsbanken Platin Kort om dine forsikringer Rejseforsikring Hvem er dækket af forsikringen? Forsikringen gælder for ejeren af Handelsbanken Platin, dennes medrejsende ægtefælle, registreret partner

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

LEV-Forsikring. Verdensrejsedækningen. Forsikringsbetingelser. Verdensrejsedækning

LEV-Forsikring. Verdensrejsedækningen. Forsikringsbetingelser. Verdensrejsedækning Verdensrejsedækningen Verdensrejsedækning For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring 1 Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme personkreds,

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr

Rejseforsikring Betingelser nr Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generelle forsikringsbetingelser rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Private og Business Gældende fra 1. januar 2015

Generelle forsikringsbetingelser rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Private og Business Gældende fra 1. januar 2015 6724-1 Generelle forsikringsbetingelser rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Private og Business Gældende fra 1. januar 2015 De generelle forsikringsbetingelser er gældende for hele forsikringen.

Læs mere

Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring

Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring 1. Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme personkreds, som er anført i Indbodækningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Årsrejse

Forsikringsbetingelser for Årsrejse Forsikringsbetingelser for Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 13T7 Gælder fra 01.07.2013 TJM 507 (06.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk En

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Sådan dækker Erhvervsrejseforsikring - en del af Topdanmark Sygdom/tilskadekomst Hvis du bliver syg eller kommer til skade og har brug for vores hjælp, fx til en betalingsgaranti

Læs mere

STUDIEREJSEFORSIKRING En forsikring for den enkelte rejse

STUDIEREJSEFORSIKRING En forsikring for den enkelte rejse Danske Forsikring Vilkår for Studierejseforsikring DF20237-1 November 2015 VILKÅR 6737-1 AUGUST 2016 STUDIEREJSEFORSIKRING En forsikring for den enkelte rejse Topdanmark A/S Vilkår for Studierejseforsikring

Læs mere

VILKÅR FOR REJSEFORSIKRING MASTERCARD GULD INDHOLDSFORTEGNELSE

VILKÅR FOR REJSEFORSIKRING MASTERCARD GULD INDHOLDSFORTEGNELSE VILKÅR FOR REJSEFORSIKRING MASTERCARD GULD INDHOLDSFORTEGNELSE Forsikringsselskab... 2 Falck Global Assistance... 2 Har du brug for akut hjælp?... 2 Rejsehjælp... 2 Vil du anmelde en skade?... 2 Har du

Læs mere

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R RE JSEFORSIKRING ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 er S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R der omfatter USA. Vores rejseforsikringer

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og

Læs mere

Produkt- og forsikringsoversigt

Produkt- og forsikringsoversigt Produkt- og forsikringsoversigt I samarbejde med PenSam Forsikring har PenSam Bank sammensat en række forsikringsdækninger til dit MasterCard. I denne folder kan du finde en oversigt over alle forsikringsydelser,

Læs mere

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Sydbank MasterCard Sydbanks tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Ring til Sydbanks, når du har brug for din rejseforsikring enten til akut skadehjælp eller til skader efter hjemkomsten til Danmark

Læs mere

Dækningsoversigt MasterCard Ung Debit gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret)

Dækningsoversigt MasterCard Ung Debit gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret) 6696-1 Indhold 1. Forsikringen er tegnet i:... 4 2. Hvem er dækket af forsikringen?... 4 3. Hvornår dækker forsikringen, og hvilke rejser er omfattet?... 4 4. Tilkøb af flere dækninger... 5 5. Varighed,

Læs mere

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOM Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R G O U D A R E J S E F O R S I K R I N G S I K

Læs mere

Mastercard Gold Basis rejseforsikring Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet Selskab: Sydbank i samarbejde med Topdanmark Forsikring A/S Produkt: Rejseforsikring FT-nr.: 52009 Danmark Gældende

Læs mere

Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 13G7

Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 13G7 Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 13G7 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

01-2007-ÅRS Side 1 af 10

01-2007-ÅRS Side 1 af 10 Årsrejseforsikring Tilvalg til Familiens Basisforsikring 1. Hvem hører til gruppen af sikrede?...2 2. Hvad gælder dækningen?...2 2.1 Er der valgt Europadækning...2 2.2 Er der valgt Verdensdækning....2

Læs mere

Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802

Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802 Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 1307

Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 1307 Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 1307 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere

2.5 Maksimumforbrug for Sydbank Mastercard Business Debit

2.5 Maksimumforbrug for Sydbank Mastercard Business Debit 2.5 Maksimumforbrug for Sydbank Mastercard Business Debit Når du indtaster din pinkode, skal du sikre dig, at andre ikke kan aflure koden. Brug din pinkode med omtanke Gem dokumentationen Mastercard

Læs mere