Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802"

Transkript

1 Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed og Lov om forsikringsaftaler i det omfang, sidstnævnte ikke er fraveget. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker forsikringen behandling af en akut forværring af sygdommen opstået under rejsen, forudsat at sygdommen har været i stabil god fase* i 2 måneder inden afrejse. Er du i tvivl, om forsikringen vil dække, kan du kontakte Tryg. Ved rejser i Europa*, bør du henvende dig til den offentlige rejsesygesikring. Det blå kort Vi vil anbefale, at du bestiller det blå kort gennem din kommune. Kortet dokumenterer, at du er berettiget til sygehjælp i Europa* på linie med landets egne borgere. Dækningen omfatter i modsætning til den offentlige rejsesygesikring også behandling af bestående sygdom, og dækningen er ikke begrænset til rene ferierejser. Tilsyn og Garantifond Tryg er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningen på denne forsikring kan fås på eller Tryg Alarm Vi samarbejder med SOS International, under navnet Tryg Alarm. Medarbejdere og læger på Tryg Alarm sidder klar døgnet rundt på: Telefon: Telefax: Skader kan også anmeldes på under Privat - Anmeld skade. Se i øvrigt "I tilfælde af skade", afsnit 2. 1/27 Tryg Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr Tryg Klausdalsbrovej Ballerup Tryg Forsikring A/S CVR-nr

2 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men fortrydelsesretten er afhængig af 3 forskellige situationer: Du har mødt vores repræsentant, da du købte din forsikring Du har ikke mødt vores repræsentant fysisk, da du købte din forsikring (fjernsalg) Din forsikring er blevet ændret, og du har derfor ret til at fortryde ændringen Du kan evt. læse mere om fortrydelsesretten i Lov om forsikringsaftale 34e og 34i. Hvordan fortryder du Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os besked enten pr. brev eller . Hvis du vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen. Du skal sende besked om, at du har fortrudt købet til: Tryg Klausdalsbrovej Ballerup Fortrydelsesfrist Fortrydelsesfristen er altid 14 dage, og fristens begyndelse afhænger af, hvordan aftalen er indgået, punkt Har du mødt vores repræsentant, da du købte forsikringen, starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter: a Fra den dag, du har fået besked om, at du har købt forsikringen b Eller fra den dag, du har fået tydelig skriftlig besked om fortrydelsesretten 2. Ved fjernsalg starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter: a Fra den dag, du har fået besked om, at du har købt forsikringen b Når du har fået de oplysninger, vi har pligt til at give dig enten på papir eller pr. mail Hvis du fortryder Hvis du fortryder dit køb af forsikring, bliver købet ophævet, og du skal ikke betale noget for forsikringen. Det betyder også, at hvis der sker en skade i perioden fra du har købt forsikringen, til du fortryder, så er skaden ikke dækket af forsikringen. Har du købt forsikringen ved fjernsalg, kan du ophæve købet, hvis du ikke har fået de øvrige relevante oplysninger fra os. Købet bliver ophævet fra det tidspunkt, hvor du sender besked til os om ophævelsen. Du skal dog være opmærksom på, at du skal betale for din forsikring, indtil du ophæver købet, bortset fra de første 14 dage, som er den almindelige fortrydelsesfrist. Vi beregner prisen i forhold til den tid, du har været forsikret og ud fra den aftale, vi oprindeligt havde indgået om køb af forsikringen. 3. Fristen ved ændringer følger reglerne, der er beskrevet under 1 og 2. Du skal være opmærksom på, at det alene er ændringen, ved en udvidelse af dækningen, der kan fortrydes. Fristen på 14 dage beregnes således: Hvis du fx køber din forsikring mandag den 1. og først har modtaget oplysningerne onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen først den følgende hverdag. 2/27 Tryg Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802

3 Indholdsfortegnelse Side Fortrydelsesret 2 Vejledning til kringsbetingelserne 4 1. Generelle betingelser Enkeltrejseforsikring Hvor dækker forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvilke typer rejser er dækket Hvornår dækker forsikringen Udbetaling af erstatning Forsikring i andet selskab Generelle undtagelser 6 Side 2. I tilfælde af skade 7 Enkeltrejseforsikring 9 3. Sygdom og hjemtransport 9 4. Hjemkaldelse Tilkaldelse Sygeledsagelse Erstatningsrejse Ødelagte rejsedøgn Ferieboligsikring Forsinket fremmøde Eftersøgning og redning Evakuering og ufrivilligt ophold Krisehjælp Varigt mén Dødsfald Tandskade Overfald Bagageforsinkelse Dækning af selvrisiko Ansvar for skade på lejet feriebolig Sikkerhedsstillelse 20 Side Tilvalgsdækning Rejsegaranti 21 Bagage, Privatansvar og Retshjælp Bagage Privatansvar Retshjælp Fællesbetingelser Betaling af præmie Klagemulighed 25 Ordforklaring 26 3/27 Tryg Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802

4 Vejledning til forsikringsbetingelserne Enkeltrejseforsikringen dækker en hel række af de situationer, du kan komme ud for på din rejse, men betingelserne må nødvendigvis også bestå af både undtagelser og begrænsninger. Vi har i disse betingelser bestræbt os på at tydeliggøre, hvad der er dækket, og hvad der ikke er dækket. En række ord/udtryk er markeret med fed skrift og en stjerne*, hvilket betyder, at disse ord/udtryk er forklaret. Vi vil anbefale, at du læser forsikringsbetingelserne igennem, inden du eventuelt får brug for forsikringen. Hvis du har spørgsmål til forsikringen, kan du altid kontakte os. Forsikringens indhold og opbygning Forsikringen består af en grundforsikring og eventuelt af tilvalgsdækningerne Sygdom og hjemtransport samt Rejsegaranti: Hver dækning er opdelt i: Hvad er dækket Hvad er ikke dækket Erstatning Det fremgår af policen, hvilke dækninger du har valgt. Det er vigtigt, at du kontrollerer din police for at sikre, at du har fået de dækninger, du har bedt om. Hvis du får brug for forsikringen Forsikringsbetingelserne indeholder et afsnit om, hvordan du skal forholde dig, hvis du får brug for forsikringen. Derfor er det en god idé at tage forsikringsbetingelserne med på rejsen. 4/27 Tryg Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802

5 1. Generelle betingelser 1.1 Enkeltrejseforsikring Enkeltrejseforsikring kan tegnes med dækning i enten Europa* eller i hele verden. Det fremgår af policen, hvilket geografisk dækningsområde, der er valgt for forsikringen. Dækningen Sygdom og hjemtransport skal tegnes, når: Rejsen varer mere end 1 måned. Rejsen går uden for Europa*. Der indgår erhvervsarbejde på rejsen. Forsikrede er tilmeldt en uddannelsesinstitution i udlandet. På rejse i op til 1 måned kan Enkeltrejseforsikring suppleres med dækningen Rejsegaranti, se afsnit 22. Det fremgår af policen, når Sygdom og hjemtransport og Rejsegaranti er tegnet som tillægsforsikring til Enkeltrejseforsikring. 1.2 Hvor dækker forsikringen Forsikringen dækker enten i Europa* eller i hele verden. Europa* svarer til det område, der er omfattet af den offentlige rejsesygesikring. Ændres dette område, ændres denne forsikrings dækningsområde tilsvarende. Det fremgår af policen, hvilket dækningsområde der er valgt for forsikringen Rejser i Danmark er ikke dækket. 1.3 Hvem er dækket af forsikringen Forsikringen dækker de personer, der fremgår af policen. Det er en forudsætning for dækning, at: Personerne fra den nævnte personkreds rejser sammen med forsikrede på hele rejsen og har samme udrejsetidspunkt fra og hjemkomsttidspunkt til Danmark som forsikrede. De nævnte personer er dækket af en tilsvarende årsrejseforsikring eller korttidsforsikring i Tryg Forsikringen dækker personer bosiddende i Danmark. Det er en betingelse, at udrejse sker fra Danmark, og at forsikrede har et gyldigt dansk sygesikringsbevis eller midlertidigt er frameldt folkeregisteret på grund af en udlandsrejse. 1.4 Hvilke typer rejser er dækket Forsikringen dækker: Ferierejser. Studierejser. Studieophold, når forsikrede er tilmeldt en uddannelsesinstiution i udlandet, se afsnit Rejser, hvori der indgår erhvervsarbejde, se afsnit Deltagelse i farlig sport* Forsikringen dækker ikke deltagelse i ekspeditioner, bjergbestigning og professionel sport* Uanset rejseperiodens* længde skal Enkeltrejseforsikringen tegnes med dækning for sygdom og hjemtransport fra 1. dag, når rejsens formål er: Studieophold, hvor forsikrede er tilmeldt en uddannelsesinstitution i udlandet. Erhvervsarbejde, evt. i kombination med ferie/ studierejse. Se også Sygdom og hjemtransport, afsnit Dækningerne Hjemkaldelse, afsnit 4, og Sygeledsagelse, afsnit 6, er udvidet til at dække følgende personkreds, når denne ikke er omfattet af policen for denne forsikring: Børn, svigerbørn eller børnebørn. Forældre, svigerforældre eller bedsteforældre. Søskende, svogre eller svigerinder. 5/27 Tryg Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802

6 1.5 Hvornår dækker forsikringen Enkeltrejseforsikring gælder for den rejseperiode*, forsikringen er tegnet for. Rejseperioden* fremgår af policen Forlængelse af rejseperiode Rejseperioden* kan forlænges til at vare op til 18 måneder* i alt fra den oprindelige afrejsedato Dækning træder i kraft På det tidspunkt, hvor forsikrede forlader sin bopæl/sit opholdssted* for at begynde udlandsrejsen Dækning ophører Når forsikrede kommer tilbage til sin bopæl/sit opholdssted* i Danmark, dog senest på den hjemkomstdato, der fremgår af policen. Hvis hjemkomsten forsinkes uden egen skyld, forlænges dækningsperioden automatisk med indtil 48 timer Ophævelse af forsikringen før udløb Hvis forsikringen ophæves før udløb, tilbagebetales en forholdsmæssig andel af den betalte præmie. Beløb under 200 kr. betales ikke tilbage. Dokumentation for hjemkomsttidspunkt i form af billetter eller lignende sendes til Tryg. Det er en forudsætning for tilbagebetaling af ikke forbrugt præmie, at rejseforsikringen ikke ophæves før udløb på grund af en skade, som Tryg har betalt erstatning for. 1.6 Udbetaling af erstatning En erstatning udbetales, når Tryg har modtaget og vurderet de oplysninger, som Tryg anser for nødvendige for at afgøre, om erstatningen skal udbetales samt erstatningens størrelse. I tilfælde af en udbetaling indtræder Tryg i forsikredes rettigheder. Erstatning udbetales i danske kroner. Hvis andet forsikringsselskab undtager eller indskrænker erstatningspligten i tilfælde af dobbeltforsikring, gælder de samme undtagelser og indskrænkninger også denne forsikring. Dette medfører, at Tryg og det andet forsikringsselskab skal yde forholdsmæssig erstatning. Dette gælder dog ikke for Varigt mén, afsnit 14 og Dødsfald, afsnit Generelle undtagelser Forsikringen dækker ikke udgifter til advokatbistand og anden rådgivning. Forsikringen dækker ikke skade, uanset forsikredes sindstilstand eller tilregnelighed, der direkte eller indirekte skyldes: Forsætlige, strafbare eller groft uagtsomme handlinger eller undladelser. Deltagelse i slagsmål, selvforskyldt beruselse, selvforskyldt påvirkning af narkotika og andre rusmidler eller selvmordsforsøg. Desuden dækker forsikringen ikke skade som direkte eller indirekte følge af: Indrejse til et land, hvor der er krig, krigslignende tilstande, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. Hvis en af de nævnte tilstande pludseligt opstår efter, at forsikrede er rejst ind i landet, kan forsikrede opholde sig der i indtil 1 måned efter konfliktens udbrud. Det forudsættes dog, at forsikrede ikke selv deltager i handlingerne. Beslaglæggelse, nationalisering eller revolution. Atomkernereaktioner og radioaktivt henfald, uanset om skaden sker i krigstid eller i fredstid. Forsikringen dækker dog skade, som skyldes eller sker i forbindelse med kernereaktioner, der bliver anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål. Strejke eller lockout. Arrest, beslaglæggelse eller andet indgreb, der er foretaget af en offentlig myndighed. 1.7 Forsikring i andet selskab Er der tegnet forsikring mod samme skade i andet forsikringsselskab, foreligger der dobbeltforsikring, og skaden skal også anmeldes dertil. 6/27 Tryg Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802

7 2. I tilfælde af skade I forbindelse med et skadetilfælde kan forsikrede få erstatning fra en eller flere af dækningerne omfattet af forsikringen. Af de følgende afsnit fremgår det, hvordan forsikrede skal forholde sig i de enkelte situationer, og hvilken dokumentation der kræves. 2.1 Sygdom, tilskadekomst eller dødsfald Enhver situation, der kan give anledning til erstatning, skal hurtigst muligt anmeldes til Tryg Alarm. Sygdom og hjemtransport Er omfattet, når det fremgår af policen. Ved indlæggelse og/eller ekstraordinær hjemtransport på grund af sygdom eller tilskadekomst, eller hvis hjemrejsen forsinkes, vil Trygs læge kontakte hospitalet/den behandlende læge og aftale den videre behandling, overførsel, hjemtransport mv. Hvis sygdommen eller tilskadekomsten ikke kræver indlæggelse, sendes lægeerklæring, kopi af recepter, en liste over udgifterne, vedlagt de originale regninger og skadeanmeldelsen til Tryg efter hjemkomsten. Tryg kan stille garanti eller sende betaling til hospitalet/ den behandlende læge. Hjemkaldelse, tilkaldelse og sygeledsagelse Hvis Tryg ikke kan anvise en hjemrejseplan i forbindelse med hjemkaldelse inden for 6 timer efter, at anmeldelsen er modtaget og erstatningspligten er anerkendt, kan forsikrede selv arrangere hjemrejsen. Efter hjemkomsten sendes de originale regninger for ekstra transportudgifter, lægeerklæringen, dødsattesten eller politianmeldelsen til Tryg. Varigt mén Efter hjemkomsten sendes lægeerklæringen til Tryg. Dødsfald Dødsattesten sendes til Tryg. Tryg har ret til at forlange obduktion af forsikrede. Tandskade Efter hjemkomsten sendes dokumentationen/ erklæringen fra tandlægen på feriestedet til Tryg. Overfald Dokumentation for anmeldelse til nærmeste politimyndighed, lægeerklæring og navne på eventuelle vidner sendes til Tryg. Erstatningsrejse Efter hjemkomsten sendes lægeerklæringen, rejsebeviset, dokumentation for rejsens varighed og de originale regninger på udgifter til transport, ophold*, udflugter, arrangementer og aktiviteter til Tryg. Ødelagte rejsedøgn Efter hjemkomsten sendes lægeerklæringen med angivelse af diagnose, periode for indlæggelse eller ordineret ro og hvile og eventuelle undersøgelsesresultater, behandling og medicinering, rejsebevis og dokumentation for rejsens varighed til Tryg. Rejsegaranti Er omfattet, når det fremgår af policen. Se Erstatningsrejse og Ødelagte rejsedøgn ovenfor. 2.2 Feriebolig Ferieboligsikring Efter hjemkomsten sendes en liste over de ekstra udgifter vedlagt originale regninger samt dokumentation for skaden og den refusion, der allerede er ydet, til Tryg. Ansvar for skade på lejet bolig Efter hjemkomsten sendes en beskrivelse af hændelsesforløbet, navn og adresse på skadelidte og vidner, opgørelse over de dokumenterede krav og eventuelt politianmeldelse til Tryg. 2.3 Redningshjælp Enhver situation, der kan give anledning til erstatning, skal omgående anmeldes til Tryg Alarm. Evakuering og ufrivilligt ophold Tryg kan være behjælpelig med at arrangere transport*, ophold* mv. Transportmuligheder kan være begrænsede i lande, der er i krig eller er i krigslignende tilstande, og Tryg er ikke ansvarlig for, i hvilket omfang en transport kan foregå, men vil i de tilfælde, hvor hjælp er nødvendig, sam arbejde med Det Danske Udenrigsministerium, rejse selskabet eller lignende. 7/27 Tryg Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802

8 Hvis Tryg ikke kan anvise en hjemrejseplan til evakueringen inden for 12 timer efter, at det er besluttet, at evakuering skal ske, kan forsikrede selv arrangere hjemrejsen. Efter hjemkomsten sendes de originale regninger for de afholdte udgifter til Tryg. Eftersøgning og redning Dokumentation for anmeldelse til lokal offentlig myndighed sendes til Tryg. Krisehjælp Ved behov for psykologisk krisehjælp vil Tryg være behjælpelig med kontakt til psykolog og med at arrangere transport*, ophold* mv. for tilkaldte personer. 2.4 Øvrige skader opstået på rejsen Bagageforsinkelse Efter hjemkomsten sendes dokumentation for forsinkelsen fra transportselskabet (P.I.R. Property Irregularity Report), flybillet, bagagebevis og dokumentation for, hvornår bagagen* er modtaget retur, til Tryg. Forsinket fremmøde Enhver situation, der kan give anledning til erstatning, skal omgående anmeldes til Tryg Alarm. Tryg kan være behjælpelig med at arrangere transport*, ophold* mv. Efter hjemkomsten sendes de originale regninger for de afholdte udgifter og den oprindelige rejseplan til Tryg. Dækning af selvrisiko Bagageskaden anmeldes til forsikredes private indboforsikring. En kopi af skadeopgørelsen fra indboforsikringen og dokumentation for, hvor og hvornår skaden er sket, sendes til Tryg. Sikkerhedsstillelse Enhver situation, der kan give anledning til erstatning, skal omgående anmeldes til Tryg Alarm. Dokumentation sendes til Tryg. 2.5 Bagage, Privatansvar og Retshjælp Efter en samlet rejseperiode* på 3 måneder er følgende dækninger omfattet, når det fremgår af policen. Bagage* Dokumentation i form af anmeldelse til politi eller transportselskab og dokumentation for alder og værdi af de stjålne/beskadigede ting sendes til Tryg. Privatansvar Efter hjemkomsten sendes en beskrivelse af hændelsesforløbet, navn og adresse på vidner og skadelidte, en opgørelse over de dokumenterede krav fra skadelidte og eventuel politirapport til Tryg. Retshjælp Kravet om retshjælpsdækning fremsættes af den advokat, der har påtaget sig sagen. Advokaten anmelder derefter forsikringsbegivenheden til Tryg. 8/27 Tryg Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802

9 Enkeltrejseforsikring 3. Sygdom og hjemtransport Enkeltrejseforsikringens dækning for sygdom og hjemtransport er udarbejdet som et supplement til dækningen hos den offentlige rejsesygesikring. Derfor kan forsikrede få dækning for udgifter til behandling af sygdom og tilskadekomst samt for udgifter til hjemtransport på følgende måde: Enkeltrejseforsikring for Europa* er valgt: Rejseperiode Sygdom og tilskadekomst Hjemtransport efter sygdom og tilskadekomst Hjemtransport af afdøde Den første måned Den offentlige rejsesygesikring Rejseforsikringens grundforsikring Den offentlige rejsesygesikring Mere end 1 måned Der skal tegnes tillæg for den enkelte rejse Der skal tegnes tillæg for den enkelte rejse Der skal tegnes tillæg for den enkelte rejse Enkeltrejseforsikring for verden er valgt: Rejseperiode Sygdom og tilskadekomst Hjemtransport efter sygdom og tilskadekomst Hjemtransport af afdøde Den første måned - Rejse i Europa* Den Offentlige Rejsesygesikring Den Offentlige Rejsesygesikring Den Offentlige Rejsesygesikring - Rejse uden for Europa* Rejseforsikringens grundforsikring Rejseforsikringens grundforsikring Rejseforsikringens grundforsikring Mere end 1 måned Der skal tegnes tillæg for den enkelte rejse Der skal tegnes tillæg for den enkelte rejse Der skal tegnes tillæg for den enkelte rejse Uanset rejseperiodens* længde er Sygdom og hjemtransport dog dækket fra 1. dag, når rejsens formål er: Erhvervsrejse, evt. i kombination med ferierejse. Studieophold, hvor forsikrede er tilmeldt en uddannelsesinstitution i udlandet. Rejsens formål fremgår af policen. 9/27 Tryg Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802

10 3.1 Hvad er dækket Forsikringen dækker, så forsikrede kan få behandling og/eller blive transporteret hjem ved akut sygdom* eller tilskadekomst, der opstår på rejsen Bestående sygdom Forsikringen dækker behandling af en akut forværring af en bestående sygdom, forudsat at sygdommen har været i stabil god fase* i 2 måneder inden afrejse Akut opstået sygdom og tilskadekomst opstået før rejsen Forsikringen dækker behandling af en akut forværring af sygdom/tilskadekomst, der opstod indenfor de sidste 2 måneder før afrejse, når Trygs læge vurderer, at der ikke med rimelighed kunne forventes et behandlingsbehov under rejsen. 3.2 Hvad er ikke dækket Forsikringen dækker ikke: Sygdom/tilskadekomst, der har vist symptomer eller er diagnosticeret hos læge før afrejsen, se dog afsnit Hvis der ved lægelig undersøgelse eller behandling umiddelbart før afrejsen kan forventes en forværring i sygdom/tilskadekomst under den påtænkte rejse og de dermed forbundne aktiviteter, og rejsen derfor frarådes af den behandlende læge. Hvis forsikrede inden forsikringsperioden har afslået lægelig behandling af sygdom eller tilskadekomst Forsikringen dækker ikke udgifter til: Rekreations- eller kurophold. Behandling af følger efter kirurgiske indgreb og medicinsk behandling, som forsikrede selv har planlagt at få gennemført i udlandet. Fortsat behandling, hvis forsikrede nægter at lade sig hjemtransportere, når såvel den behandlende læge som Trygs læge har besluttet, at hjemtransport skal ske. Behandling efter hjemkomsten til Danmark. Dog er forsikrede dækket under kortere ophold i Danmark, hvis det kan dokumenteres, at forsikrede har planlagt at rejse retur*. Behandling af sygdom/tilskadekomst, hvis forsikrede efter at have været transporteret hjem rejser til udlandet igen, og dette ikke er aftalt skriftligt med Tryg. Graviditetsundersøgelser, graviditetstest, provokeret abort, sterilisation og sterilitetsundersøgelser eller sterilitetsbehandling. Fødsel eller følger af graviditet, som opstår efter svangerskabets 35. uge. 3.3 Erstatning Det er en betingelse for erstatning, at forsikrede skaffer en lægeerklæring fra den lokalt autoriserede behandlende læge. Erklæringen skal indeholde diagnose og oplysning om den udførte behandling Forsikringen dækker nødvendige udgifter til: Hospitalsophold og behandling, inkl. operationer og ambulancetransport til nærmeste behandlingssted. Lægebehandling og lægeordineret medicin. Behandling hos fysioterapeut og kiropraktor med indtil kr. Akut tandbehandling*. Hotel og forplejning*, når ekstraordinært ophold er ordineret af læge. Lægeordineret hjemtransport eller transport* til nærmeste egnede behandlingssted. Forlængelse af nærværende forsikring, hvis sygdommen/tilskadekomsten strækker sig ud over forsikringsperioden Desuden dækker forsikringen nødvendige udgifter til: Sygeledsager, godkendt af Trygs læge, fordi forsikrede ikke er i stand til at rejse alene. Transport* til Danmark eller til indhentning af den fastlagte rejserute, når rejsen er forsinket, fordi forsikrede blev lægeordineret ophold på hospital eller hotel Hvis forsikrede er afgået ved døden, dækkes udgifter til transport af afdøde til Danmark, inkl. udgifter til lovbefalede foranstaltninger. 10/27 Tryg Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802

11 4. Hjemkaldelse 4.1 Hvad er dækket Forsikringen dækker, hvis forsikrede kaldes hjem til Danmark på grund af: Dødsfald eller hospitalsindlæggelse som følge af en alvorlig tilskadekomst* eller som følge af en akut* opstået alvorlig sygdom* hos en af følgende personer, som opholder sig i Danmark: - Forsikredes ægtefælle eller samlever*. - Forsikredes børn, svigerbørn eller børnebørn. - Forsikredes forældre, svigerforældre eller bedsteforældre. - Forsikredes søskende, svogre eller svigerinder. Brand, eksplosion, oversvømmelse eller indbrud i forsikredes private bolig eller egen virksomhed, hvis der foreligger anmeldelse til politi eller redningsselskab. Bedrageriske handlinger i forsikredes egen virksomhed begået af en medarbejder, hvis der foreligger politianmeldelse. Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i forsikredes egen virksomhed Forsikrede og medforsikrede* kan afbryde rejsen, hvis de rejser hjem sammen. 4.2 Hvad er ikke dækket Forsikringen dækker ikke, hvis den begivenhed, der er årsag til hjemkaldelsen, er indtrådt før rejsens dækningsperiode, jf. afsnit Erstatning Det er en betingelse for erstatning, at hjemrejsen sker efter aftale med Tryg Forsikringen dækker nødvendige ekstra udgifter til transport* Hvis rejsen foregår i et motorkøretøj til et sted i Europa*, dækker forsikringen også udgifter til hjemtransport af motorkøretøj og evt. campingvogn, hvis det er aftalt med Tryg Hvis forsikrede og/eller medforsikrede* genoptager rejsen, dækker forsikringen nødvendige udgifter til transport* til at rejse retur*, forudsat at rejsen genoptages senest 7 døgn før rejseperiodens* planlagte udløb. 5. Tilkaldelse 5.1 Hvad er dækket Forsikringen dækker, så 2 personer kan rejse ud til forsikrede på grund af: Forsikredes akutte* og alvorlige sygdom*. Forsikredes alvorlige tilskadekomst*. At forsikrede er afgået ved døden. 5.2 Hvad er ikke dækket Forsikringen dækker ikke tilkaldelse i tilfælde, hvor en medforsikret* over 18 år gør brug af dækningen for sygeledsagelse, jf. afsnit 6, Sygeledsagelse. 5.3 Erstatning Det er en betingelse for erstatning, at: Rejsen sker efter aftale med Tryg, og at det ikke på forhånd er besluttet, at forsikrede snart skal transporteres hjem. Tilkaldte rejser ud fra Danmark Forsikringen dækker: Nødvendige udgifter til transport*, inkl. lokal transport. Nødvendige udgifter til hotel og forplejning* for en periode af indtil 21 døgn. Rejseforsikring til de tilkaldte personer. 11/27 Tryg Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802

12 6. Sygeledsagelse 6.1 Hvad er dækket Forsikringen dækker, så medforsikrede* kan sygeledsage, hvis forsikrede bliver akut syg* eller kommer til skade, og dette medfører, at den planlagte rejserute må afbrydes eller forsinkes. Forsikringen dækker, så medforsikrede* kan ledsage ved transporten hjem, hvis forsikrede afgår ved døden. 6.2 Hvad er ikke dækket Forsikringen dækker ikke: Sygeledsagelse efter hjemkomst til Danmark, medmindre det er et led i den fortsatte sygeledsagelse. Sygeledsagelse i de tilfælde, hvor der gøres brug af dækningen for tilkaldelse, jf. afsnit 5, Tilkaldelse. Dog kan medforsikrede* under 18 år sygeledsage, selv om der gøres brug af tilkaldelse. Tilkaldte, der rejser ud fra Danmark. Se også de generelle undtagelser i afsnit Erstatning Det er en betingelse for erstatning, at: Der fremskaffes en lægeerklæring på forsikredes sygdom eller tilskadekomst eller dødsattest fra den lokalt autoriserede behandlende læge. At sygeledsagelsen sker efter aftale med Tryg For medforsikrede* dækker forsikringen: Nødvendige ekstra udgifter til hotel og forplejning*. Nødvendige ekstra udgifter til transport*, inkl. lokal transport i forbindelse med sygeledsagelsen. Nødvendige ekstra udgifter til transport* til indhentning af den fastlagte rejserute. Nødvendige ekstra udgifter til transport* til at rejse retur* senest 7 døgn før rejseperiodens udløb. Forlængelse af nærværende forsikring, hvis sygeledsagelsen strækker sig ud over rejsens dækningsperiode, se afsnit 1.5. Nødvendige merudgifter til afhentning af bilen fra et sted i Danmark og levering på ejerens bopæl, hvis medforsikret* må efterlade bilen på grund af sygeledsagelse. 7. Erstatningsrejse 7.1 Hvad er dækket Forsikringen dækker udgifter til en erstatningsrejse ved rejser af op til 1 måneds varighed, hvis: Forsikrede bliver akut syg*/ kommer til skade og bliver indlagt på hospital i mere end halvdelen af rejseperioden*. Forsikrede på grund af akut sygdom* eller tilskadekomst bliver lægeordineret transport hjem og rejser hjem i første halvdel af rejseperioden*, og ikke rejser retur*. Forsikrede rejser hjem i første halvdel af rejseperioden*, jf. Hjemkaldelse, afsnit 4, og ikke rejser retur* Forsikringen yder erstatningsrejse til medforsikrede*, hvis: Forsikredes indlæggelse varer mere end halvdelen af rejseperioden*, og medforsikrede* bliver hos forsikrede under indlæggelsen. Medforsikrede* rejser hjem sammen med forsikrede i første halvdel af rejseperioden og ikke rejser retur*. 7.2 Hvad er ikke dækket Dækningen bortfalder for hele rejseperioden*, hvis rejsen varer mere end 1 måned. 7.3 Erstatning Det er en betingelse for erstatning, at: Forsikrede skaffer en lægeerklæring fra den lokalt autoriserede behandlende læge. Erklæringen skal indeholde diagnose og angive perioden for indlæggelsen, eventuelle undersøgelsesresultater, behandling og medicinering. Forsikrede skaffer dokumentation for hjemtransporten eller hjemkaldelsen, hvis Trygs læge ikke på forhånd har godkendt hjemrejsen Erstatningen beregnes på grundlag af de udgifter, som er betalt for rejsen, og som ikke kan refunderes: Arrangeret gennem rejsearrangør* Forsikringen dækker de udgifter til ophold* og transport, som er betalt til rejsearrangøren*. 12/27 Tryg Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802

13 Individuelt arrangerede rejser Forsikringen dækker udgifter til ophold* og transport. Kørsel i egen bil eller autocamper Der ydes en kilometergodtgørelse svarende til den, staten udbetaler ved tjenestekørsel over km pr. år. Antallet af kilometer opgøres som kørte kilometer adkorteste vej fra bopælen/opholdsstedet* til rejsemålet og retur. Hvis ikke alle i bilen er omfattet af den samme police, fordeles udgifterne forholdsmæssigt. Lejet bil eller autocamper Forsikringen dækker forudbetalt leje og kørsel med en kilometergodtgørelse svarende til den, staten udbetaler ved tjenestekørsel over km pr. år. Antallet af kilometer opgøres som kørte kilometer ad korteste vej fra udlejningsbureau til rejsemålet og til det sted, hvor bilen eller autocamperen afleveres. Hvis ikke alle i bilen er omfattet af den samme police, fordeles udgifterne forholdsmæssigt Udflugter, arrangementer og lignende Udgifter til udflugter, arrangementer, fx koncertbilletter eller planlagte aktiviteter, fx til lejet udstyr, instruktion eller skiliftkort, der ikke kan finde sted som følge af en forsikringsbegivenhed og som ikke kan refunderes, erstattes med indtil kr. pr. forsikret person Erstatningsrejse ydes én gang pr. forsikret person pr. rejseperiode*. 8. Ødelagte rejsedøgn 8.1 Hvad er dækket Er forsikrede ikke berettiget til en erstatningsrejse efter betingelserne nævnt i afsnit 7, dækker forsikringen erstatning for ødelagte rejsedøgn på rejser af op til 1 måneds varighed, hvis: Forsikrede bliver akut syg*/kommer til skade og bliver indlagt på hospital. Forsikrede bliver ordineret ro og hvile i og omkring ferieboligen* på grund af akut sygdom* eller tilskadekomst. Forsikrede på grund af akut sygdom* eller tilskadekomst bliver lægeordineret transport hjem og ikke rejser retur*. Forsikrede rejser hjem, jf. Hjemkaldelse, afsnit 4 og ikke rejser retur* Forsikringen yder erstatning for ødelagte rejsedøgn til 1 medforsikret*, hvis: Medforsikrede* bliver hos forsikrede i sygeperioden. Medforsikrede* rejser hjem sammen med forsikrede og ikke rejser retur* 8.2 Hvad er ikke dækket Dækningen bortfalder for hele rejseperioden*, hvis rejsen varer mere end 1 måned. Forsikringen dækker ikke knoglebrud (fraktur), ledbåndsskade, forvridning, forstuvning eller lignende skader på led og muskler. 8.3 Erstatning Det er en betingelse for erstatning, at: Forsikrede skaffer en lægeerklæring fra den lokalt autoriserede behandlende læge. Erklæringen skal indeholde diagnose og angive perioden for indlæggelsen eller perioden for den ordinerede ro og hvile, eventuelle undersøgelsesresultater, behandling og medicinering. Der er en naturlig sammenhæng mellem diagnose og forslag til behandling. Forsikrede skaffer dokumentation for hjemtransporten eller hjemkaldelsen, hvis Trygs læge ikke på forhånd har godkendt hjemrejsen. Fremgår det ikke direkte af lægeerklæringen fra den lokalt autoriserede behandlende læge, at der er anvist indlæggelse eller ro og hvile, vil Trygs læge på baggrund af de foreliggende oplysninger vurdere, om forsikringen dækker. Opstår der tvivl om, i hvilken periode der kan være tale om indlæggelse eller ro og hvile, afgøres dette også af Trygs læge Forsikringen udbetaler et beløb pr. ødelagt rejsedøgn til forsikrede og 1 medforsikret* Erstatningen beregnes på baggrund af den pris, forsikrede og den medforsikrede* hver har betalt for rejsen, og som ikke kan refunderes, se afsnit og 7.3.3, Erstatningsrejse. Udrejse- og hjemkomstdag regnes for to hele døgn, uanset udrejse- og hjemkomsttidspunkt. 13/27 Tryg Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802

14 8.3.4 Antallet af ødelagte rejsedøgn opgøres: Fra kl. 00 døgnet efter forsikredes første lægebesøg til og med udskrivningsdatoen eller ophøret af den ordinerede ro og hvile. Fra kl. 00 døgnet efter forsikrede rejste hjem. Der ydes ingen erstatning for hjemrejsedagen og aldrig ud over den oprindelige rejseperiode*. 9. Ferieboligsikring 9.1 Hvad er dækket Forsikringen dækker ekstra udgifter til en anden feriebolig*, hvis: Ferieboligen* er eller under opholdet bliver ubeboelig som følge af tyveri, vandskade, brand, eksplosion, oversvømmelse, jordskælv eller anden naturkatastrofe. Autocamper, campingvogn eller lystfartøj ikke kan benyttes som følge af en kaskoskade*, der er sket i rejsens dækningsperiode, se afsnit Hvad er ikke dækket Se de generelle undtagelser i afsnit Erstatning Forsikringen dækker dokumenterede ekstra udgifter i op til 1 måned til: Anden feriebolig* med indtil 500 kr. pr. døgn for de forsikrede tilsammen, dog max kr. pr. uge. Forplejning med indtil 250 kr. pr. døgn pr. forsikret person, dog max kr. pr. uge. 10. Forsinket fremmøde 10.1 Hvad er dækket 10.2 Hvad er ikke dækket Forsikringen dækker ikke, hvis der ikke er indlagt nødvendig tid til at skifte mellem to transportmidler. Ved flytransport er det den officielle minimum transfertid, som luftfartsselskaberne anfører i deres tidstabeller, der betragtes som nødvendig tid Erstatning Forsikringen dækker nødvendige ekstra udgifter til transport*, hotel og forplejning* i forbindelse med indhentning af den fastlagte rejserute. 11. Eftersøgning og redning 11.1 Hvad er dækket Forsikringen dækker: Eftersøgning af forsikrede inden for en radius af 50 km fra det sted, forsikrede sidst er blevet set. Redning af forsikrede, når forsikredes opholdssted er blevet fastlagt Hvad er ikke dækket Forsikringen dækker ikke: Betaling for eftersøgning og redning til myndigheder og organisationer, som normalt arbejder frivilligt og/ eller ulønnet med den slags opgaver. Eftersøgning i forbindelse med kidnapning eller kapring. Eftersøgning og redning nord for polarcirklen eller på Sydpolen. Eftersøgning igangsat af pårørende, fordi forsikrede har undladt at fortælle de pårørende, hvor forsikrede opholder sig, eller fordi familien eller andre ønsker kontakt med forsikrede. Forsikringen dækker, hvis forsikrede ikke kan gennemføre rejsen som planlagt, fordi forsikrede uforskyldt, og uden at det kunne forudses, møder for sent til et: Offentligt transportmiddel. Transportmiddel arrangeret af en rejsearrangør*. 14/27 Tryg Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802

15 12. Evakuering og ufrivilligt ophold 12.1 Hvad er dækket Forsikringen dækker udgifter til evakuering eller til forsikredes ufrivillige ophold: Hvis der udbryder eller er overhængende fare for krig, krigslignende tilstande, naturkatastrofer eller epidemi. Hvis der opstår situationer, der må betragtes som terrorisme*, eller der er overhængende fare for terrorisme* Hvad er ikke dækket Forsikringen dækker ikke: På en krigsskueplads*. Dog dækker forsikringen, hvis forsikrede befinder sig på krigsskuepladsen* ved kamphandlingernes start, hvis betingelserne i afsnit er opfyldt. Indrejse i et område, hvor Det Danske Udenrigsministerium har frarådet indrejse til eller har anbefalet evakuering fra. Udgifter, der er dækket af rejseselskabet, offentlige myndigheder eller lignende Erstatning Evakuering Forsikringen dækker nødvendige ekstra udgifter til transport* hjem til Danmark, hvis Det Danske Udenrigsministerium, dansk ambassade eller lignende institution har konstateret og dokumenteret hændelsen efter følgende forudsætninger: Når Det Danske Udenrigsministerium anbefaler evakuering, skal forsikrede følge anvisningerne derfra, så forsikrede kan blive evakueret ved først givne lejlighed. Når Det Danske Udenrigsministerium ikke tager initiativ til evakuering, kan evakuering ske efter aftale med Tryg. Aftale om hjemrejse kan ske, når situationen er opstået i det område, hvor forsikrede opholder sig og færdes i, og hvor det må vurderes, at det vil være forbundet med markant øget risiko eller usikkerhed fortsat at opholde sig eller færdes der. Det er en betingelse for erstatning, at forsikrede ikke på et tidligere tidspunkt har undladt at følge Det Danske Udenrigsministeriums opfordring til at lade sig evakuere. Ufrivilligt ophold Hvis det ikke er muligt at komme ud af landet umiddelbart efter, at det er aftalt, at evakuering fra området skal ske, fordi de offentlige myndigheder på stedet har lukket for ud- og/eller indrejse til landet, dækker forsikringen transport* til nærmeste destination, der af de offentlige myndigheder på stedet og Det Danske Udenrigsministerium betragtes som et sikkert sted at opholde sig. Transport* til Danmark vil herefter ske ved først givne lejlighed efter, at det igen er muligt at rejse ud af landet Forsikrede, der opholder sig i det land, der er ramt af en situation, som nævnt i afsnit 12.1, men som ikke selv direkte er berørt af situationen, vil være dækket af forsikringen, hvis det ikke er muligt at rejse ud af landet igen som planlagt i henhold til rejseplanen, fordi de offentlige myndigheder har lukket for ud- og/eller indrejse til landet. Forsikringen dækker ekstra udgifter som nævnt i afsnit fra det tidspunkt, hvor forsikrede oprindeligt skulle have været rejst hjem i henhold til den oprindelige rejseplan. Transport* til Danmark vil ske ved først givne lejlighed efter, at det igen er muligt at rejse ud af landet Under det ufrivillige ophold dækker forsikringen dokumenterede og afkrævede ekstraudgifter i indtil 3 måneder til: Forplejning med indtil 800 kr. pr. forsikret person pr. påbegyndt døgn. Ophold* og transport* med indtil kr. pr. forsikret person. Evakuering for egen regning I tilfælde, hvor forsikringen ikke dækker udgifter til evakuering eller ufrivilligt ophold, fordi det er vurderet, at det ikke er forbundet med forøget risiko for forsikrede fortsat at opholde sig på stedet, kan Tryg tilbyde forsikrede hjælp til, for egen regning, at komme væk fra området, fordi forsikrede er utryg ved at opholde sig der. Forsikrede kan få hjælp til ændring eller køb af flybilletter til et tidligere fly end oprindeligt planlagt eller hjælp til at finde et sted væk fra området, hvorfra ferien kan fortsættes. Tryg tilbyder alene administrativ hjælp til ændring af eller bestilling af flybilletter eller feriebolig*. De omkostninger, der er forbundet hermed, betales af forsikrede selv. 15/27 Tryg Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802

16 13. Krisehjælp 13.1 Hvad er dækket Forsikringen dækker krisehjælp, når en dækningsberettiget begivenhed har medført en psykisk krise som følge af: Røveri, overfald, ulykke, brand, eksplosion eller indbrud. Eftersøgnings- og redningsaktioner Desuden dækker forsikringen krisehjælp ved udbrud af krig, krigslignende tilstande, terrorisme*, naturkatastrofer eller epidemier. 3.2 Hvad er ikke dækket Forsikringen dækker ikke krisehjælp, hvis: Forsikrede opholder sig på en krigsskueplads*. Dog dækker forsikringen, hvis forsikrede befinder sig på krigsskuepladsen* ved kamphandlingernes start, hvis betingelserne under Evakuering og ufrivilligt ophold, afsnit er opfyldt. Forsikrede rejser ind i et område, hvor Det Danske Udenrigsministerium har frarådet indrejse til eller i forvejen har anbefalet evakuering fra Erstatning Forsikringen dækker nødvendige udgifter til: Psykologisk krisehjælp til forsikrede og medforsikrede* på stedet. Forsikredes egenandel af lægeordineret psykologbehandling efter hjemkomst til Danmark med op til kr. under forudsætning af, at behandlingen påbegyndes senest 4 uger efter hjemkomst og sker efter aftale med Trygs læge, og at der samtidig ydes tilskud fra Den Offentlige Sygesikring. Telefonisk krisehjælp til forsikredes ægtefælle/ samlever*, børn, forældre og søskende, der enten opholder sig i Danmark eller er med på rejsen. Transport* og nødvendige udgifter til hotel og forplejning* i op til 5 døgn for 2 personer, der rejser ud til forsikrede, hvis Trygs læge vurderer, at forsikrede har behov for personligt fremmøde af forsikredes ægtefælle/samlever*, børn, forældre eller søskende, hvis der ikke samtidig gøres brug af dækning for Tilkaldelse, afsnit Varigt mén 14.1 Hvad er dækket Forsikringen dækker følger af ulykkestilfælde* og giver ret til erstatning i tilfælde af varigt mén på 5% eller derover Méngraden fastsættes, når de endelige følger efter ulykkestilfældet* kan bestemmes Méngraden kan højst være 100% pr. ulykkestilfælde* pr. person. Méngraden fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens vejledende méntabel. Det er altid den på afgørelsestidspunktet gældende vejledende méntabel, der anvendes ved erstatningsfastsættelsen. Méngraden fastsættes uden hensyn til forsikredes erhverv og sociale situation. Hvis skaden ikke er anført i Arbejdsskadestyrelsens vejledende méntabel, fastsættes méngraden på grundlag af skadens medicinske art og omfang uden hensyntagen til forsikredes erhverv og sociale situation Hvad er dækket Forsikringen dækker ikke: Manglende årsagssammenhæng. For at opnå dækning skal der være årsagssammenhæng mellem ulykkestilfældet* og skaden. Ved vurderingen bliver der blandt andet lagt vægt på, om hændelsen er egnet til at forårsage personskade. Det vil sige, om hændelsen i sig selv er nok til at forårsage/forklare skaden. Gener svarende til et i forvejen bestående mén eller en lidelse, herunder degenerativ forandring, uanset om den ikke tidligere har været symptomgivende. Endvidere kan dette forhold ikke bevirke, at méngraden fastsættes højere, end hvis et sådant mén eller en sådan lidelse ikke eksisterede. Sygdomstilfælde. Følger af ulykkestilfælde*, hvis hovedårsag er bestående sygdomme eller sygdomsanlæg (bortset fra ildebefindende eller besvimelse). Forværring af et ulykkestilfældes* følger, der skyldes en tilstedeværende eller en tilfældigt tilstødende sygdom. Skade på kroppen som følge af nedslidning. 16/27 Tryg Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802

17 Skade på kroppen, der ikke er pludselig. Mén som følge af overbelastning af andre legemsdele end dem, der er beskadiget ved ulykkestilfældet*. Skade, der skyldes smitte med sygdomme, vira (virus), bakterier, andre mikroorganismer eller lignende. Forgiftning fra mad, drikke, nydelsesmidler og medicin. Varigt mén i form af psykiske følger efter hændelser, hvor forsikrede ikke selv har været udsat for fare eller personskade. Følger efter tandlæge-, læge- og andre behandlinger, som ikke er nødvendiggjort af et dækningsberettiget ulykkestilfælde*. Skade sket i forbindelse med fødsel. Udgifter til undersøgelser, konsultationer, lægeog hospitalsbehandling. Udgifter til medicin, forbindinger, bandager, bideskinner, hjælpemidler og lignende. Ulykkestilfælde*, der rammer forsikrede under transport i et ikke nationalitetsbetegnet luftfartøj Erstatning Forsikringssummen ved varigt mén er kr. for hver forsikret person Ménets omfang afgør erstatningens størrelse. Erstatningen udgør en procentdel af forsikringssummen svarende til den fastsatte méngrad. Udbetalingen sker som et engangsbeløb Erstatning udbetales til den forsikrede, medmindre andet er aftalt, jf. dog afsnit For børn under 18 år gælder, medmindre andet er aftalt med Tryg, at erstatning vedrørende børn udbetales til forældrene*. I tilfælde af disses død tilfalder erstatningen det forsikrede barn og anbringes i overensstemmelse med reglerne for anbringelse af umyndiges midler. Er forsikrede fyldt 18 år på udbetalingstidspunktet, tilfalder erstatningen forsikrede Til brug for vurdering af, om en anmeldt skade er omfattet af forsikringen, og en eventuel erstatnings størrelse, kan Tryg kræve lægeundersøgelse i Danmark. Tryg betaler for den lægelige undersøgelse, men ikke for transporten eller for udgifter til ophold mv. i forbindelse med lægeundersøgelsen Genoptagelse Når en sag er afsluttet, kan den senere genoptages på forsikredes anmodning Genoptagelse kræver lægelig dokumentation for, at følgerne efter ulykkestilfældet* er blevet forværret. Udgifterne til fremskaffelse af denne lægelige dokumentation betales af forsikrede Hvis Tryg beslutter at genoptage sagen, betales udgifterne til den lægelige dokumentation af Tryg. 15. Dødsfald 15.1 Hvad er dækket Forsikringen giver ret til erstatning ved dødsfald, der er en direkte følge af et ulykkestilfælde*, når dødsfaldet sker inden for et år efter ulykkestilfældet* Hvad er ikke dækket Forsikringen dækker ikke dødsfald, der skyldes: Naturlige årsager, eller hvor årsagen til dødsfaldet er ukendt. Følge af ulykkestilfælde*, hvis hovedårsag er bestående sygdomme eller sygdomsanlæg (bortset fra ildebefindende eller besvimelse). Forværring af et ulykkestilfældes* følger, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom. Smitte med sygdomme, vira (virus), bakterier, andre mikroorganismer eller lignende. Forgiftning fra mad, drikke, nydelsesmidler og medicin. Følge efter tandlæge-, læge- og andre behandlinger, som ikke er nødvendiggjort af et dækningsberettiget ulykkestilfælde*. Fødsel. 17/27 Tryg Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802

18 Overbelastning af kroppen. Ulykkestilfælde*, der rammer forsikrede under transport i et ikke nationalitetsbetegnet luftfartøj Erstatning Forsikringssummen ved dødsfald er kr Er forsikrede under 18 år gives alene et beløb på kr. til begravelseshjælp Erstatning betales til forsikredes nærmeste pårørende i henhold til reglerne i Forsikringsaftaleloven, medmindre andet skriftligt er meddelt Tryg, eller policen er påtegnet herom. Nærmeste pårørende er ægtefælle, eller hvis en sådan ikke efterlades, en samlever*. Samleveren skal opfylde betingelserne i Forsikringsaftalelovens 105a, stk. 2. Efterlades hverken ægtefælle eller samlever*, er nærmeste pårørende forsikredes børn. Efterlades heller ingen børn, er nærmeste pårørende forsikredes øvrige arvinger Er der tidligere i forbindelse med samme ulykkestilfælde* udbetalt erstatning for varigt mén, fratrækkes dette beløb forsikringssummen ved dødsfald. 16. Tandskade 16.1 Hvad er dækket Forsikringen dækker tandskade som følge af et ulykkestilfælde*. Forsikringen dækker i samme omfang skader på tandprotese, hvis protesen bliver beskadiget, mens den er placeret i munden Hvad er ikke dækket Forsikringen dækker ikke: Udgifter, der kan betales ad anden vej, fx den offentlige sygesikring eller en arbejdsskadeforsikring. Tandskade opstået ved tygning. Udgifter til reparation eller almindelig vedligeholdelse af tænder, der allerede er blevet repareret via forsikringen. Følgeudgifter efter ulykkestilfælde*, så som udgifter til medicin, forbindinger, bandager, bideskinner, tandbøjler, hjælpemidler og lignende. Følger efter tandlæge-, læge- og andre behandlinger, som ikke er nødvendiggjort af et dækningsberettiget ulykkestilfælde*. Udgifter til tandbehandling, der påbegyndes mere end 5 år efter ulykkestilfældet* Erstatning Det er en betingelse for erstatning, at: Det kan dokumenteres, at der er søgt tandlæge på feriestedet. Behandlingen er godkendt af Tryg, inden den påbegyndes. Undtaget herfra er dog akut tandbehandling* Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til forsikredes tandbehandling efter et ulykkestilfælde* Hvis ulykkestilfældet* er sket, inden forsikrede er fyldt 18 år, dækker forsikringen udgifter til behandling, der foretages, inden forsikrede fylder 25 år Nedsættelse af erstatningen Erstatningen kan nedsættes eller bortfalde, hvis tandens/tændernes og alle former for protesers tilstand var forringet inden ulykkestilfældet*, fx som følge af sygdom, genopbygning, rodbehandling, slid, fæstetab, paradentose eller anden sygdom i tænderne og de omgivende knogler Hvis nabotænder til den beskadigede tand mangler eller er svækkede, kan erstatningen ikke overstige, hvad der svarer til den nødvendige behandling af en sund tand. 18/27 Tryg Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802

19 17. Overfald 17.1 Hvad er dækket Forsikringen dækker, hvis tredjemand forsætligt påfører forsikrede en personskade Hvad er ikke dækket Forsikringen dækker ikke skade, som tilføjes forsikrede af en medforsikret*. 7.3 Erstatning Erstatningen for overfald svarer til det beløb, som en ansvarlig skadevolder efter dansk retspraksis og dansk erstatningsansvarslov skulle have betalt i erstatning ved en tilsvarende skade med op til kr. for hver forsikret person Det er en betingelse for erstatning, at overfaldet anmeldes til nærmeste politimyndighed I tilfælde, hvor der er tale om bagage*, der alene indeholder toiletartikler eller lignende, fx en beautyboks, er den samlede erstatning begrænset til 800 kr. i alt pr. begivenhed, uanset hvor mange af de forsikrede, der er fælles om indholdet i bagagen* Erstatning for forsinket udstyr, fx klapvogn, skieller golfudstyr, er begrænset til udgiften til leje af tilsvarende udstyr i den periode, hvor forsikredes eget udstyr er forsinket. Den samlede udgift kan dog ikke overstige de summer, der er nævnt i Dækning af selvrisiko 19.1 Hvad er dækket Ved en bagageskade dækker forsikringen den selvrisiko, der er fratrukket en skadeudbetaling fra forsikredes private indboforsikring Hvad er ikke dækket 18. Bagageforsinkelse 18.1 Hvad er dækket Forsikringen dækker, hvis indskrevet bagage* er forsinket i mere end 5 timer i forhold til forsikredes ankomst til et bestemmelsessted uden for Danmark 18.2 Hvad er ikke dækket Forsikringen dækker ikke, hvis bagagen* er indleveret til et andet transportmiddel end det, forsikrede rejste med. Se også de generelle undtagelser i afsnit Erstatning Det er en betingelse for erstatning, at forsikrede har modtaget et bagagebevis for den indskrevne bagage* Forsikringen yder en erstatning på 800 kr. pr. påbegyndt døgn pr. forsikret person, hvis bagagen* er forsinket, dog max kr. i alt pr. forsikret person pr. forsikringsbegivenhed. Se de generelle undtagelser i afsnit Erstatning Forsikringen dækker indtil kr. pr. begivenhed. 20. Ansvar for skade på lejet feriebolig 20.1 Hvad er dækket Forsikringen dækker, hvis forsikrede som privatperson pådrager sig erstatningsansvar for skade på: Inventar i lejet feriebolig*, når de beskadigede dele er i forsikredes varetægt. Bygningsdele i lejet hotelværelse, lejlighed, fritidshus eller villa, når de beskadigede dele er i forsikredes varetægt. Lejet telt, når det er i forsikredes varetægt Hvad er ikke dækket Forsikringen dækker ikke: Skade, der er opstået under lønnet eller ulønnet arbejde. 19/27 Tryg Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802

20 Skade som følge af, at forsikrede ved aftale eller på anden måde har pådraget sig et videregående ansvar end efter almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold. Skade forvoldt af dyr Erstatning Forsikringen dækker op til 2 mio. kr. pr. begivenhed. Forsikringssummen danner højeste grænse for Trygs forpligtelse efter en enkelt begivenhed, selv om ansvaret pålægges flere personer, der er dækket af en eller flere policer i Tryg Der er en selvrisiko på kr. pr. begivenhed Ud over forsikringssummen godtgøres renter og omkostninger i forbindelse med afgørelse af erstatningsspørgsmålet, forudsat at de er accepteret af Tryg Tryg er ikke bundet af, at forsikrede anerkender erstatningspligten eller godkender erstatningskravet uden Trygs accept Erstatningskravet opgøres i henhold til gældende lov i det land, hvor skaden sker. 21. Sikkerhedsstillelse 21.1 Hvad er dækket Forsikringen stiller i forbindelse med private tvister* sikkerhed for: Betaling af forsikredes omkostninger til advokat. Krav fra lokale myndigheder til dækning af erstatningskrav, der er rejst mod forsikrede. Betaling for frigivelse af forsikrede eller forsikredes ejendele Hvad er ikke dækket Forsikringen stiller ikke sikkerhed ved: Tvister*, der er knyttet til forsikredes erhvervseller arbejdsforhold. Tvister* om kontraktforhold. Straffesager med undtagelse af færdselssager Erstatning Forsikringen stiller indtil kr. i sikkerhed pr. tvist* Sikkerhedsstillelsen betragtes som et rentefrit lån, som tilbagebetales til Tryg ved sikkerhedsstillelsens frigivelse Bliver sikkerhedsstillelsen beslaglagt som følge af forsikredes manglende betaling af idømt bøde eller erstatning, af forsikredes manglende fremmøde til retsmøde, eller hvis forsikrede på anden måde er ansvarlig for beslaglæggelsen, betragtes sikkerhedsstillelsen som et rentefrit lån, som tilbagebetales til Tryg straks ved sikkerhedsstillelsens beslaglæggelse. 20/27 Tryg Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802

Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802

Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802 Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0802

Forsikringsbetingelser nr. 0802 Side 1 af 28 Forsikringsbetingelser nr. 0802 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0804

Forsikringsbetingelser nr. 0804 Forsikringsbetingelser nr. 0804 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 0904

FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 0904 FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Årsrejseforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Årsrejseforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Årsrejseforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvemerdækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0803

Forsikringsbetingelser nr. 0803 Forsikringsbetingelser nr. 0803 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser Erhvervsrejseforsikring 654-01

Forsikringsbetingelser Erhvervsrejseforsikring 654-01 Forsikringsbetingelser 654-01 Indhold Side 100 Generelle betingelser 3 200 Sygdom og hjemtransport 8 300 Personassistance 10 310 Hjemkaldelse 10 320 Tilkaldelse 12 330 Sygeledsagelse 13 340 Erstatningsmedarbejder

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

Forsikringsbetingelser DIF/DGI Idrætsrejseforsikring. Police Gældende pr

Forsikringsbetingelser DIF/DGI Idrætsrejseforsikring. Police Gældende pr Forsikringsbetingelser DIF/DGI Idrætsrejseforsikring Police 654 1.440.938.828 - Gældende pr. 01.01.2016 Indhold Side 100 Generelle betingelser 3 200 Sygdom og hjemtransport 9 300 Personassistance 11 310

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA OG ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN

Forsikringsbetingelser for ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA OG ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 Forsikringsbetingelser for ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA OG ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN Huginsvej 2 B 3400 Hillerød Telefon

Læs mere

Enkeltrejse Forsikringsbetingelser nr. 1406

Enkeltrejse Forsikringsbetingelser nr. 1406 Enkeltrejse Forsikringsbetingelser nr. 1406 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Årsrejse

Forsikringsbetingelser for Årsrejse Forsikringsbetingelser for Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 13T7 Gælder fra 01.07.2013 TJM 507 (06.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk En

Læs mere

Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 1307

Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 1307 Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 1307 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere

Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring

Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring 1. Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme personkreds, som er anført i Indbodækningen

Læs mere

Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 13G7

Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 13G7 Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 13G7 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere

LEV-Forsikring. RejsePlus. Generelt. Forsikringsbetingelser

LEV-Forsikring. RejsePlus. Generelt. Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

LEV-Forsikring. Verdensrejsedækningen. Forsikringsbetingelser. Verdensrejsedækning

LEV-Forsikring. Verdensrejsedækningen. Forsikringsbetingelser. Verdensrejsedækning Verdensrejsedækningen Verdensrejsedækning For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring 1 Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme personkreds,

Læs mere

Enkeltrejse Forsikringsbetingelser nr. 1406

Enkeltrejse Forsikringsbetingelser nr. 1406 Enkeltrejse Forsikringsbetingelser nr. 1406 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Forsikringstager Telefon privat/mobil Træffes bedst E-mail Rejseforsikring tilknyttet Nordea kreditkort

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Gaest tingsforsikring Forsikringsbetingelser

Gaest tingsforsikring Forsikringsbetingelser Gaest tingsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om finansiel virksomhed og

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde)

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Side 1 af 6 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 1307

Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 1307 Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 1307 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

Produkt- og forsikringsoversigt

Produkt- og forsikringsoversigt Produkt- og forsikringsoversigt I samarbejde med PenSam Forsikring har PenSam Bank sammensat en række forsikringsdækninger til dit MasterCard. I denne folder kan du finde en oversigt over alle forsikringsydelser,

Læs mere

Nordea Platinum. Forsikringsbetingelser

Nordea Platinum. Forsikringsbetingelser Nordea Platinum Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelserne gælder fra 2. marts 2015 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser for Nordea Platinum. Udskiftes Nordea Platinum i forsikringsperioden

Læs mere

01-2007-ÅRS Side 1 af 10

01-2007-ÅRS Side 1 af 10 Årsrejseforsikring Tilvalg til Familiens Basisforsikring 1. Hvem hører til gruppen af sikrede?...2 2. Hvad gælder dækningen?...2 2.1 Er der valgt Europadækning...2 2.2 Er der valgt Verdensdækning....2

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Ulykkesforsikring, Lystfartøj

Ulykkesforsikring, Lystfartøj Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First Marines Lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen... 1 3 Hvad dækker

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Sygdom, tilskadekomst, ulykke, hjemtransport, personassistance Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Firmanavn CVR-nr. Firmaadresse Postnr. By Firma e-mail Firmatelefon

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Side 1 af 8 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3. Geografisk

Læs mere

Forskelsbilag - Rejseforsikring

Forskelsbilag - Rejseforsikring Forskelsbilag - Rejseforsikring Vilkår nr. RE-8 - juni 2017 Hvem dækker forsikringen Afsnit 1.B Dækning for delebørn og andre børn. Andre familiemedlemmer. Har dine og din nuværende ægtefælles/ samlevers

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet).

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30.1. Sikrede. (Gælder kun, hvis det fremgår af din police). For ferierejsedækningen

Læs mere

Nordea Gold. Forsikringsbetingelser

Nordea Gold. Forsikringsbetingelser Nordea Gold Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelserne gælder fra 2. marts 2015 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser for Nordea Gold. Udskiftes Nordea Gold i forsikringsperioden til

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000

Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000 Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. februar 2010. Rejseforsikring MasterCard Premium er tegnet i Tryg Forsikring A/S (Tryg) og administreres

Læs mere

SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING

SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING 010415.RF_Single_Årsrejse SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING OG AFBESTILLINGSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Side FORSIKRINGENS

Læs mere

Skadeanmeldelse Tryg/Nordea

Skadeanmeldelse Tryg/Nordea Skadeanmeldelse Tryg/Nordea Sygdom/Tilskadekomst Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Forsikringstager E-mail Træffes bedst Telefon privat/mobil Ferie i Europa Har du været på ferie under

Læs mere

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R RE JSEFORSIKRING ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 er S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R der omfatter USA. Vores rejseforsikringer

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER INTERNATIONAL PERSONFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 0611

FORSIKRINGSBETINGELSER INTERNATIONAL PERSONFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 0611 FORSIKRINGSBETINGELSER INTERNATIONAL PERSONFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 0611 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Ud i livet. - med gode kort på hånden

Ud i livet. - med gode kort på hånden I n d b o f o r s i k r i n g U l y k k e s f o r s i k r i n g Å r s r e j s e f o r s i k r i n g Ud i livet - med gode kort på hånden Ud i livet Når du springer ud i livet og flytter hjemmefra skal

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-35 med afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Årsrejseforsikring Indholdsfortegnelse Årsrejseforsikring...3 1 Hvem er sikret...3 2 Hvilke typer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

Rejseforsikring Business MasterCard Guld

Rejseforsikring Business MasterCard Guld Rejseforsikring Business MasterCard Guld Betingelser gældende for Danmark Policenummer 656 9.601.200.008 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. august 2014 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser

Læs mere

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOM Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R G O U D A R E J S E F O R S I K R I N G S I K

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring

ÅRSREJSEFORSIKRING. Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring ÅRSREJSEFORSIKRING Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING OG AFBESTILLINGSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Side FORSIKRINGENS OMFANG 1. Sikrede personer

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

FADL Ulykke Forsikringsbetingelser

FADL Ulykke Forsikringsbetingelser FADL Ulykke Forsikringsbetingelser Police nr. 680 9601 200 600 Gælder fra 1.januar 2018 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 825 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 II. Hvad gør jeg, hvis når du får brug for din forsikring 4 III. Forsikringsbetingelser

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER August 2014 Version 14:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 EP FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Afbestillingsforsikring Sektion A Fælles betingelser Police nr. 85.0.01.303-0000 1.0

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING INCL. AFBESTILLINGSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche Rej Betingelser 010116 Side Dækningsoversigt...

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed seniorre jseforsikring SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelser for ulykkesforsikringen 1. Hvem er omfattet 1.1 Forsikringen dækker

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL201701-1 1. januar 2017 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.M.B.A. og Tryg Forsikring A/S. Aftalen omfatter kollektiv dødsulykkesforsikring,

Læs mere

Skadeanmeldelse Sygdom, hjemtransport, tilskadekomst, sygeledsagelse, tilkaldelse, hjemkaldelse, erstatningsmedarbejder

Skadeanmeldelse Sygdom, hjemtransport, tilskadekomst, sygeledsagelse, tilkaldelse, hjemkaldelse, erstatningsmedarbejder Skadeanmeldelse Sygdom, hjemtransport, tilskadekomst, sygeledsagelse, tilkaldelse, hjemkaldelse, erstatningsmedarbejder Idrætsrejseforsikringen DIF og DGI Policenr. 654 1440 938 828 Rejsearrangør Navn

Læs mere

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2017

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2017 DIF og DGI Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Policen gælder fra: 1. januar 2017. Policen er ændret og afløser samtidig tidligere policer med samme policenr. i Tryg. Præmien forfalder: 1. januar. Dækningsomfang:

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 HVORDAN ER DU FORSIKRET?... 2 1. Hvem dækker forsikringen?... 2 2. Hvad dækkes?... 2 3. Hvordan kan forsikringen købes?... 2 4. Hvornår

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 2 Indholdsfortegnelse Side Hvis

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat)

RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat) Side 1 af 10 RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3.

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Sydbank MasterCard Sydbanks tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Ring til Sydbanks, når du har brug for din rejseforsikring enten til akut skadehjælp eller til skader efter hjemkomsten til Danmark

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen.

Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen. Gældende fra den 01.08.2014 Storstrøms Forsikring G/S Disse forsikringsbetingelser er tillæg til forsikringsbetingelser for Familieforsikring 6101-1 og Indboforsikring 7101-2011 og gælder kun hvis der

Læs mere

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside Ulykkesforsikring vilkår Indholdsfortegnelse s. 3 Din forsikring omfatter s. 5 Dødsfald s. 5 Invaliditet s. 6 Tillægsforsikringer s. 7 Erstatning Kontakt Fair Servicecenter 70 10 70 15 Skadecenter 70 10

Læs mere

Vilkår for. Ulykke. (standard)

Vilkår for. Ulykke. (standard) Vilkår for Ulykke (standard) 6368-1 November 1995 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf.

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER årsrejseforsikring enkeltperson eller husstand Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere