Introduktion til brugsmønstre ("use-cases") Morten Lehrmann

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til brugsmønstre ("use-cases") Morten Lehrmann"

Transkript

1 Introduktion til brugsmønstre ("use-cases") Morten Lehrmann

2 Introduktion til brugsmønstre ("use-cases") af Morten Lehrmann Ophavsret af Morten Lehrmann, Forbundet af Offentlig Ansatte.

3 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund Generel introduktion Fordele ved brugsmønsterteknikken Begreber: System, domæneeksperter, aktører og roller Primære aktører Sekundære aktører Interessenter Roller Afgrænsning af systemet Brugsmønstrenes formål Brugsmønsterniveauer Brugsmønsterkarakteristika Brugsmønsterskabelon med eksempel Hvordan kommer man i gang med at skrive brugsmønstre? Varm op med en dagligdags fortælling Hvornår er man færdig med at skrive brugsmønstre? Typiske fejl i brugsmønstre Huskeregler ved skrivning af brugsmønstre Checkliste for brugsmønstre Uddybninger Primære aktører Successcenarie Afvigelser...18 A. Engelske termer...20 B. Ressourcer...21 iii

4 Liste over alle tabeller 2-1. Brugsmønsterniveauer Karakteristika Brugsmønsterskabelon...7 A-1. Engelske termer...20 Liste over alle eksempler 2-1. Primære aktører Sekundære aktører Interessenter Roller Fortælling Forskel på validering og "Hvis-så"-check Dårligt successcenarie Forbedret successcenarie Afvigelser...19 iv

5 Kapitel 1. Baggrund Denne introduktion til brugsmønstre ("use-cases") er skrevet af Morten Lehrmann. Du er velkommen til at sende kritik til Min inspiration kommer primært fra Alistair Cockburn (se Appendiks B). Brugsmønstre er en modelleringsteknik til at beskrive dele af kravene til et system. Teknikken stammer fra 1994 og anvendes primært ved udvikling af objektorienterede IT-systemer (http://www.cetus-links.org/), men det er ingen begrænsning. Brugsmønstre anvendes som en del af UML modelleringsteknikken (http://www.cetus-links.org/oo_uml.html) Dette er ikke en generel beskrivelse af brugsmønsterteknikken, men en kort beskrivelse af udvalgte dele af teknikken. Detaljer er udeladt; ting er forsimplede mv. Udeladelser omfatter fx diagrammer (http://www2.awl.com/cseng/titles/ /techniques/usecase.htm) og brugsmønstre på forretnings/virksomhedsniveau. Der anvendes overalt danske betegnelser. De tilsvarende originale engelske udtryk findes i Appendiks A. Introduktionen består af to dele: En generel introduktion i Kapitel 2 og en uddybning af enkelte emner i Kapitel 3. Meningen er, at man skal kunne læse den generelle introduktion alene. 1

6 2.1. Fordele ved brugsmønsterteknikken Brugsmønsterteknikken er god: som kravfremfindingsteknik fx ved en workshop. som dokumentationsteknik. til at beskrive et system ud fra behovene til systemet. til at opdele specifikationsarbejdet. til at adskille specifikationen til brug både for overblik og til detaljer. til at styre et iterativt udviklingsforløb. til at specificere brugertest Begreber: System, domæneeksperter, aktører og roller I det følgende anvendes system om det, som skal designes. Det kan være et IT-system, en vaskemaskine, en telefon e.l. Domæneeksperter er personer, der kender til det område (domæne), som systemet skal omhandle. For et A-kassesystem kan det være A-kassesagsbehandlere. Der skal typisk mange brugsmønstre til at beskrive et system. Der findes tre typer aktører: Primære, sekundære og interessenter. Alle aktører kan være enten personer eller andre systemer Primære aktører En primær aktør er karakteriseret ved: Bruger systemet. Udfører brugsmønsteret. Har ønsker om at systemet skal opfylde et mål. Kan være en person eller et andet system. 2

7 Er ikke en del af systemet. Eksempel 2-1. Primære aktører Hvis systemet er et A-kassesystem, kan sagsbehandlere og AMANDA (Arbejdsmarkedsstyrelsens IT-system) være eksempler på primære aktører. A-kasse udbetalingsprogrammet er ikke en aktør, da det er en del af A-kassesystemet Se eventuelt Afsnit 3.1 for uddybning om primære aktører Sekundære aktører En sekundær aktør er karakteriseret ved kun at anvende sekundære dele af systemet. Sekundære aktører initierer og udfører ikke brugsmønstre, men hjælper systemet med at opfylde den primære aktørs og interessenters mål. Eksempel 2-2. Sekundære aktører Hvis systemet er et A-kassesystem, kan følgende være sekundære aktører: Operatører, der efterbehandler udskrifter, driftafviklingssystemer (fx CA-Unicenter), Pengeinstitutternes Betalingsservice Interessenter En interessent er en aktør karakteriseret ved at have interesse i et brugsmønster, men uden at interessenten direkte bruger systemet. Interessenter er vigtige, fordi systemet skal tage hensyn til dem. Eksempel 2-3. Interessenter Hvis systemet er et A-kassesystem, kan følgende være interessenter: Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikring, IT-sikkerhedsafdelingen, revisionen Roller 3

8 Bemærk, at aktørere er karakteriseret ved deres rolle (eller "arbejdsopgave"). En aktør vil typisk have forskellige roller i forskellige brugsmønstre. Eksempel 2-4. Roller Hvis systemet er et A-kassesystem, kan sagsbehandleren Dorte i afdelingen i Vejle, være primær aktør med rollen "A-kassesagsbehandler" i ét brugsmønster og sekundær aktør med rollen "håndterer af udskrifter" i samme eller et andet brugsmønster. For brugsmønstre er det personernes roller, ikke personerne selv, der er vigtige Afgrænsning af systemet Ofte vil man komme ud for at hver enkelt deltager i et projekt er ret sikker på, hvordan projektet er afgrænset, men at de forskellige deltagere ikke har samme opfattelse af denne afgrænsning. Fx mener både Hans og Grete at systemet skal kunne udskrive breve på sagsbehandlerens lokale printer, men Hans mener den del hører til i Printprojektet, mens Grete mener opgaven er en del af Hans og Gretes projekt. Det er vigtigt tidligt at få afgrænset projektet (så Printprojektet enten accepterer opgaven, eller Hans og Grete accepterer, at det er deres). En simpel teknik til at foretage afgrænsningen er en Inde/ude-liste. Det er en liste med tre kolonner: "Opgave", "Inde" og "Ude". For hver opgave markeres om opgaven er en del af projektet eller ej ved at sætte kryds i enten "Inde" eller "Ude". Det kan være vanskeligere end man umiddelbart skulle tro - og undertiden må ledelsen inddrages for at afgøre afgrænsningen Brugsmønstrenes formål Formålene med brugsmønstre er, at: Få beskrevet funktionelle krav til systemet, dvs. "Hvad skal systemet kunne?" Få en konsistent beskrivelse af systemet til kommunikation mellem domæneeksperter og systemudviklere. Få basis for at verificere (fx i forbindelse med test) om systemet opfylder kravene. 4

9 Skabe basis for et objektorienteret design. Altså helt kort: funktionelle krav, kommunikation, verifikation og design. Bemærk: Der er mange krav, som brugsmønstre ikke beskriver, fx grænseflader (bl.a.brugerdialogen), ydeevnekrav og dataformater. Typisk vil brugsmønstre omfatte ca. en tredjedel af kravspecifikationen. Se eksempel på en komplet kravspecifikation. (http://members.aol.com/acockburn/papers/prts_req.htm) 2.5. Brugsmønsterniveauer Brugsmønstre kan skrives i - i hvert fald - tre niveauer, som vist i Tabel 2-1. Tabel 2-1. Brugsmønsterniveauer Niveau Symbol Beskrivelse Eksempel Oversigt Drage En række aktiviteter Kontrollere en liste som foregår over mere end 20 minutter typisk ved over medlemmer, som skal rykkes, for fejl. forskellige interaktioner med systemet evt. afbrudt af andre aktiviteter. Brugermål Havoverflade Tager 2-20 minutter at gennemføre; oftest på samme sted. "Når en menneskelig aktør har gennemført et brugsmønster, har aktøren fortjent en kop kaffe". Delfunktion Fisk Del af funktionaliteten i brugermål. Behandle dagpengekort Finde et medlems cpr.nummer givet medlemmets navn. Brugermål er de vigtigste og i mange tilfælde kan man nøjes med dem. Symbolerne 5

10 kan bruges som ikoner på brugsmønstrene, så man hurtigt kan se, til hvilket niveau brugsmønstret hører. Vigtigt: Brugsmønstre i alle niveauer er brugsmønstre. Altså, selvom et brugsmønster "blot er en fisk", skal den have en primær aktør, en trigger, et mål osv Brugsmønsterkarakteristika Et brugsmønsters karakteristika er beskrevet i Tabel 2-2. Tabel 2-2. Karakteristika Karakteristika Eksempel Modeksempel Den beskriver en komplet funktionalitet for systemet fra start til slut. Funktionaliteten er selvstændig - dvs. den beskriver en samlet aktivitet. Funktionaliteten har værdi for en aktør. Initieres altid af en aktør. Indtastning af et dagpengekort. Indmeld medlem. Udmeldelse af medlem Behandle medlemsindbetalinger via betalingsservice. Sagsbehandleren indtaster et cpr.nr. (er ikke komplet, da den ikke isoleret opfylder et mål). Udfylde de første fem felter på indmeldelsesskærmbilledet Sagsbehandleren trykker retur. Det at trykke retur kan ikke være et mål i sig selv. Sagsbehandleren læser en fejlmeddelelse på skærmen (initieres af systemet) Brugsmønsterskabelon med eksempel I tabellen nedenfor er vist en skabelon for brugsmønstre inspireret af Basic Use Case Template, Alistair Cockburn, 1998 (http://members.aol.com/acockburn/papers/uctempla.htm) og Instructions for writing a Use Case, Alistair Cockburn, (http://members.aol.com/acockburn/index.html) 6

11 Tabellen indeholder i tredje kolonne et sammenhængende eksempel på et brugsmønster. Tabel 2-3. Brugsmønsterskabelon Felt Indhold Eksempel Nr. Navn Primær aktør Mål Afgrænsning Niveau Forudsætninger Minimale garantier. Succes garantier Brugsmønstets nummer. Bruges som en hurtig reference. Brugsmønsterets navn. En aktiv vending som udtrykker mål for den primære aktør (ikke for systemet). Hvis mål skal dette brugsmønster opfylde? Primær aktør kan aldrig være en del af systemet. Målet for den primære aktør; samt en beskrivelse af omgivelserne Helt kort afgrænsning af hvad dette brugsmønster omfatter Oversigt, brugermål, delfunktion? 45 Indmeld medlem. Sagsbehandler. Få registreret en person som medlem i Forbundets IT-system. Forbundets IT-system. Brugermål. Opremsning af de Sagsbehandleren er logget forudsætninger, som på Forbundets IT-system. brugsmønsteret kan tage for givet. Hvad er opfyldt, når brugsmønsteret er gennemført, selv hvis der opstår fejl undervejs. Ofte kan man intet garantere. Hvilke mål og interesser er opfyldt, hvis brugsmønsteret er gennemført uden fejl? Personen er enten registreret med navne- og adresseoplysninger eller slet ikke oprettet som medlem. 1.Personen er korrekt registreret som medlem. 2.Personen kan opkræves kontingent. 7

12 Felt Indhold Eksempel Interessenter Hvilke interessenter (personer såvel som systemer) har interesser i dette brugsmønster? Og hvad er deres interesser? 1.IT-sikkerhed: At kun sagsbehandlere med de rigtige privilegier har adgang til at indmelde personer. At det er logget, af hvem og hvornår medlemmet blev indmeldt. 2.Medlemmet: At oplysninger vedr. indmeldelsen er korrekte (fx adresse, kontonummer, anciennitet). 3.Direktoratet for arbejdsløshedsforsikring: At alle lovkrav er overholdt. Trigger Hvilken Sagsbehandleren behandler situation/begivenhed starter en indmeldelsesblanket. dette brugsmønster? 8

13 Felt Indhold Eksempel Successcenarie Et eksempel på en 1.Sagsbehandleren sandsynlig, almindelig eller validerer at interessent gennemgang af indmeldelsesblanketten brugsmønsteret uden fejl. indeholder de fornødne Hvad sker der? Skrives somoplysninger. nummererede punkter på 2.Sagsbehandleren opretter følgende måde: "Aktøren": medlemmet i forbundets "Målet som aktøren får IT-system. 3. Forbundets opfyldt". "System": IT-system bekræfter "Reaktionen". Man kan oprettelsen. bruge kolonerne (:) eller lade være. Det afgørende er at det er klart, hvem eller hvad, der gør hvad. Ofte beskrives en overførsel af information mellem aktøren og en anden aktør eller systemet. Den nøjagtige beskrivelse (datafelter mv.) henlægges til bilag, hvortil der hyperlinkes. Der skal som regel være mellem tre og elleve trin i et successcenarie. Se i øvrigt Afsnit

14 Felt Indhold Eksempel Afvigelser Beskrivelse af de ting, som 1a. Sagsbehandleren kan gå galt eller på anden måde afvige fra successcenariet. Der henvises til numrene i successcenariet så fx 1a, 1b, 1c er de ting der kan opdager at der mangler oplysninger på indmeldelsesblanketten. 1a1. Sagsbehandleren indsamler oplysningerne og påfører dem på blanketten. afvige ved successcenariets 2a. Medlemmet findes punkt 1 og så fremdeles. Skriv *a, *b hvis en ting kan afvige på et hvilket som helst tidspunkt. Nævn allerede i Forbundets IT-system. 2a1. Forbundets IT-system afviser oprettelsen med denne kun ting, som systemet har begrundelse. mulighed for at reagere på. 2b.Indmeldelsesblanketten Fx kan systemet ikke reagere på at det selv "går ned". For hver afvigelse skrives desuden, hvad der skal ske ved afvigelsen, Dette skrives i punktform indeholder modstridende oplysninger 2b1. Forbundets IT-system afviser oprettelsen med information til sagsbehandleren om som i successcenariet, men hvordan problemet kan nummereres under afvigelserne, så punkterne til afvigelse 1a bliver 1a1, 1a2 osv. Se i øvrigt Afsnit 3.3. løses. 2c.Medlemmet kan ikke indmeldes pga. svig tidligere. 2c1.Som 2b1. Bemærk at fx: "Sagsbehandleren spilder kaffe i tastaturet under indmeldelsen, så alle A-er registreres "dobbelt"" ikke hører hjemme her, da systemet ikke kan gøre noget ved det. Øvrig information Prioritet Tidsforbrug Frekvens Hvor stor betydning har dette brugsmønster? Hvor lang tid tager det at gennemføre brugsmønsteret? Meget kritisk minutter afhængigt af om oplysningerne haves. Hvor ofte forekommer dette10 gange om dagen. brugsmønster? 10

15 Felt Indhold Eksempel Uafklarede forhold Hvad mangler at blive afgjort, som har betydning for dette brugsmønster? Hvordan overflyttes efterlønsoplysninger? (brugsmønster #54) Referencer opad Referencer nedad Referencer til brugsmønstre, som dette brugsmønster er en del af. Referencer til brugsmønstre, som dette brugsmønster bruger. Medlemsadministration. Opret skatteoplysninger. Opret pensionsoplysninger. Opret adresseoplysninger Ofte vil brugsmønstre på højere niveauer kalde brugsmønstre på samme eller lavere niveauer. Dette indikeres bedst i det kaldende brugsmønster ved at lave en hyperlink til det kaldte brugsmønster. Da brugsmønstre udvikles ved en iterativ proces, er det ikke nødvendigt (og sjældent muligt) at udfylde samtlige felter fra begyndelsen. Tværtimod kan der være god grund til kun at skitsere indholdet i de sværere punkter og i stedet lade en anden i arbejdsgruppen arbejde videre på det, man har lavet. Tænk på at grupper er gode til brainstorming og koordinering, mens fordybning og formulering udføres bedst alene. Og generelt er indholdet det primære - ikke formen. At kravene til formen er overholdt, gør dog brugsmønstret nemmere at formidle. Eksempler på brugsmønstre (på engelsk) (http://members.aol.com/acockburn/papers/prts_req.htm) 2.8. Hvordan kommer man i gang med at skrive brugsmønstre? Ofte er det nemmest at starte med at finde de aktører, hvis mål systemet skal opfylde. Man kan også prøve at finde hændelser, som systemet skal reagere på. Start altid med brugermål. Vink: Man kan også lægge ud med en dagligdags fortælling: 2.9. Varm op med en dagligdags fortælling Som en blød opstart på opgaven med at definere de enkelte brugsmønstre, kan en fiktiv fortælling om en specifik aktør, være med til at opfange - i kort form - hvad der er vigtigt for netop denne aktør. Hvad vil hun? Hvorfor vil hun det? Eller hvilke 11

16 motiver driver aktøren til at gøre det, hun gør? Fortællingerne behøver ikke at være særlig lange. Eksempel 2-5. Fortælling Send et brev til et medlem Sagsbehandleren Ingrid ønsker at sende et brev til et medlem, hvori hun udbeder sig oplysninger til behandling af en lønsag, som Ingrid er igang med. Ingrid kender kun medlemmets navn og arbejdsplads - thats all. Hun vælger skærmbillede [Find Medlem] og taster de kendte oplysninger og vælger søg. Systemet returnerer et antal kandidater, hvoraf Ingrid vælger den rigtige. Ved klik på medlemmets navn, åbnes tekstbehandlingsprogrammet og medlemmets navn, adresse og postnummer/by, indsættes i et tekstfelt i et nyt dokument. Ingrid kan herefter begynde at skrive brevet. Fortællingen kræver meget lidt at skrive, fylder ikke meget og bringer os hurtigt over til selve brugsmønstret. Vi bruger fortællingerne til at forstille os, hvordan et system vil virke. Men vi bruger også fortællingerne til at varme op, inden vi går igang med den mere omfattende opgave med at skrive brugsmønstrene Hvornår er man færdig med at skrive brugsmønstre? Man er færdig, når: Alle primære aktører og alle brugermål er behandlet. Systemet kan reagere på alle de hændelser, det skal kunne reagere på. Alle brugsmønstre er skrevet så klart, at: Systemleverandør og -køber senere kan afgøre om "varen er levereret". Brugerne kan acceptere systemet. Udviklerne kan producere systemet. Ét brugsmønster med tilhørende kravspecifikationer tager omkring 2-5 arbejdsuger at gøre færdig. 12

17 2.11. Typiske fejl i brugsmønstre Typiske fejl inkluderer: Intet system. Successcenariet indeholder kun den primære aktørs handlinger. Der skal næsten altid være en ping-pong mellem den primære aktør og systemet i hvert punkt. Ingen primær aktør. Successcenariet indeholder systemets handlinger, men ikke den primære aktørs. For megen beskrivelse af brugerdialogen. Man skal koncentrere sig om den primære aktørs intensioner - ikke om den faktiske løsning (som nemt kan blive udsat for ændringer). Ved at gøre det, gør man desuden brugsmønstret længere og sværere at læse og tager arbejdet fra folk, som er bedre til at skrive brugerdialoger). Mål på for lavt niveau. Løsninger: Flet ting sammen; spørg hvorfor; ikke hvordan. Se Afsnit 3.2 for en uddybning Huskeregler ved skrivning af brugsmønstre Skriv koncist. Skriv i nutid med udsagnsord i aktiv form. Brugsmønstrets navn skal være en kort sætning centreret omkring et udsagsord, som udtrykker den primære aktørs mål. Start fra triggeren, fortsæt indtil målet er nået eller opgivet. Successcenariet skal altid være fremadskridende mod målet. Her er der jo ingen fejl, man skal tage hensyn til. Successcenariet beskrives fra fugleperspektiv. Man står altså udenfor både systemet og den primære aktør og betragter, hvad der sker. Efter hvert punkt i successcenariet skal det være klart, hvem der har bolden. Alle brugsmønstre har som minimum to mulige afslutninger: succes eller fejl. Når man refererer til brugsmønstre fra andre brugsmønstre, må man kunne håndtere fejl i de kaldte brugsmønstre, hvis de er relevante for det kaldende brugsmønster. 13

18 Typiske interessenter: Den primære aktør, organisationens ejer og lovgivningsmæssige organer (fx Finanstilsynet, Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikring). Kapitel 2. Generel introduktion Typiske interesser: Få noget; at der bliver betalt for en ydelse; at der føres log. Alle interessenter skal også tilfredsstilles ved fejl Checkliste for brugsmønstre Når et brugsmønster gennemgåes, så check: Kan systemet opfylde målet? Behandles systemet som en sort kasse? [OBS! I nogle brugsmønstre tillades at man kigger ind i kassen - disse er dog ikke omfattet af denne introduktion.] Er afgrænsningen korrekt? Skal der kun udvikles indenfor afgrænsningen? Skal alt indenfor afgrænsningen udvikles? Udfører den primære aktør handlinger? Kan forudsætningerne kontrolleres? Kontrolleres de kun ved start af brugsmønstret? Skal de virkeligt være opfyldt? Opfylder de minimale garantier alle interessenternes interesser? Opfylder succesgarantierne interessenternes interesser? Starter successcenariet fra triggeren og fortsætter indtil succes? Har successcenariet 3-11 trin? Beskriver hvert trin i successcenariet et mål som opfyldes? Beskriver hvert trin i successcenariet en fremadskriden? Beskriver hvert trin i successcenariet tydeligt hvem/hvad som udfører handlingen? Beskriver ingen af trinene i successcenariet en brugerdialog? Beskriver hvert trin i successcenariet hvilken information som "sendes". Beskriver hvert trin i successcenariet en validering - modsat et check? Se Afsnit 3.2 for en forklaring. Beskriver alle afvigelser noget systemet kan opdage? Beskriver alle afvigelser noget systemet skal reagere på? Generelt: Beskriver dette, hvad der er behov for? Generelt: Kan det verificeres, at det som leveres opfylder det specificerede? 14

19 Generelt: Kan dette udvikles? Her afsluttes den generelle introduktion. Næste kapitel er en uddybning af enkelte emner. 15

20 Kapitel 3. Uddybninger Dette afsnit indeholder uddybning af primære aktører, successcenarier og afvigelser Primære aktører Man kan blive forvirret over hvem der egentlig er primær aktør. Hvis målet fx er behandle dagpengekort, som det sker, når et arbejdsløst A-kasse medlem indsender sit dagpengekort til sin A-kasse, er den primære aktør vel snarere medlemmet end sagbehandleren? Man bruger faktisk udtrykket den ultimative primære aktør om den aktør som faktisk har målet (her: medlemmet). Der er flere måder at behandle dette på: Beskrive den primære aktør som "sagsbehandleren på vegne af medlemmet". Særligt praktisk er det nu ikke i det daglige. Holde sig stringent til at beskrive sagsbehandlerens rolle, så den primære aktør her bliver "dagpengekortbehandler". Heller ikke særligt praktisk og kræver at man laver en tabel over hvilke ansatte, som kan være dagpengekortbehandlere. Giver desuden nogle ikke særligt givtige sætninger som dagpengekortbehandleren behandler dagpengekortet :-) Den tredje mulighed er ikke at behandle problemet, simpelthen fordi det ikke er vigtigt at få beskrevet nøjagtigt hvem, der er primær aktør. Det afgørende er deres mål. At den ultimative primære aktør i eksemplet er medlemmet, har betydning fordi ny teknologi kan gøre den ultimative primære aktør til primær aktør og sagsbehandleren arbejdsløs, fx hvis medlemmet får mulighed for selv at behandle sine dagpengekort over internettet, men deres mål er ikke stort forskellige. Man skal heller ikke blive for filosofisk. Fx er målet for sagsbehandleren måske egentligt ikke at behandle dagpengekort, men snarere tjene penge til at forsørge familien ved at arbejde i denne A-kasse, hvor indtastning af dagpengekort er nødvendigt, for at beholde jobbet. Men disse betragtninger hører ikke hjemme i et brugsmønster! 3.2. Successcenarie Ideen bag successcenariet er at illustrere et eksempel på anvendelse af systemet, hvor alt går godt. I det følgende punkt: afvigelser, anføres de situationer, hvor der er afvigelser fra dette idealeksempel. Når man skriver successcenariet, skal man derfor ikke omtale fejl og andre afvigelser. 16

21 Kapitel 3. Uddybninger Ved start af successcenariet ved man at forudsætningerne er opfyldt og at triggeren netop er forekommet. Bemærk at "hvis (et eller andet er opfyldt), så..." vendinger ikke bør forekomme i et successcenarie, da man kun skal beskrive én vej til succes. Andre muligheder hører hjemme i afsnittet afvigelser. I stedet for den betingede sætning kan man typisk skrive "validerer". Eksempel 3-1. Forskel på validering og "Hvis-så"-check "Hvis ikke password er korrekt, så..." bør erstattes med: "Systemet validerer at password er korrekt." Typisk er der 3-8 trin i et successcenarie. Hvis man kommer over 11 trin, bør man overveje: Om man begyndt at beskrive brugerdialogen (som ikke hører hjemme i et brugsmønster). At slå trin sammen. Følgende metode kan hjælpe: Til hvert trin spørg: Hvorfor udføres dette trin. Ved at svare på hvorfor-spørgsmålene bevæger man sig opad i abstraktion. Ved at svare på hvordan-spørgsmål bevæger man sig nedad i abstraktion. Eksempel 3-2. Dårligt successcenarie Brugsmønster: Log ind på Forbundets IT-system (version 1)....(andre punkter udeladt)... Successcenarie: 1. Sagsbehandleren klikker på mappen Forbundets IT-system på skrivebordet. 2. Styresystemet åbner mappen. 3. Sagsbehandleren klikker på ikonet Medlem og kontingent i denne mappe. 4. Forbundets IT-system viser en dialogboks. 5. Sagsbehandleren skriver sit brugernavn i dialogboksen. 6. Sagsbehandleren trykker retur. 7. Forbundets IT-system viser en dialogboks. 8. Sagsbehandleren skriver sit kendeord i dialogboksen. 9. Sagsbehandleren trykker retur. 17

22 10. Forbundets IT-system bekræfter at sagsbehandleren er logget ind. Kapitel 3. Uddybninger Successcenariet i dette brugsmønster beskriver tydeligvis en brugerdialog og kan ved hjælp af hvorfor-spørgsmål og oprydning i brugerdialogen, forkortes til: Eksempel 3-3. Forbedret successcenarie Brugsmønster: Log ind på Forbundets IT-system (version 2)....(andre punkter udeladt)... Successcenarie: 1. Sagsbehandleren aktiverer indlogning på Forbundets IT-system. 2. Forbundets IT-system anmoder om brugernavn og kendeord. 3. Sagsbehandleren opgiver brugernavn og kendeord til Forbundets IT-system. 4. Forbundets IT-system bekræfter at sagsbehandleren er logget ind Afvigelser Dette vil ofte være det største og vigtigste punkt i brugsmønstret. Det vil typisk ikke være oplagt for systemudviklerne, hvordan systemet bør opføre sig, når alt ikke går efter planen. Derfor er det meget vigtigt, at punktet bliver udfyldt, så det er systemudviklere og domæneeksperter i forening der fastlægger kravene og ikke blot noget en programmør beslutter mere eller mindre gennemtænkt. Vigtigt ved afvigelser er, at man skriver hvad systemet detekterer, ikke hvad der faktisk sker. Fx kan systemet ikke vide om grunden til, at der går 30 minutter fra brugernavn er udfyldt indtil kendeordet bliver udfyldt, er at sagsbehandleren er gået til frokost. For systemet detekteres det som et time-out. Hvis afvigelsen ikke kan konstateres af systemet, er der ingen grund til at anføre den. Fx kan systemet typisk ikke detektere at en sagsbehandler anvender en skærm, hvor en anden sagsbehandler er logget ind (selvom det måske var ønskeligt). Hvis systemet ikke skal reagere på afvigelsen er der heller ingen grund til at anføre den. Fx kan det være at fejl i et medlems adresseoplysninger blot skal ignoreres ved medlemmets udmeldelse. Typiske afvigelser er af en af typerne: Alternative veje til succes (eksempel: sagsbehandleren anvender en genvej). 18

23 Kapitel 3. Uddybninger Den primære aktør laver fejl (eksempel: sagsbehanderen taster forkert kendeord). Den primære aktør gør intet (eksempel: systemet får time-out). Alle steder i succeskriteriet, hvor der står noget i stil med "systemet validerer" (eksempel: systemet validerer at ændringsdatoen er efter indmeldelsesdatoen). En sekundær aktør gør intet (eksempel: operatøren sætter ikke papir i printeren). En sekundær aktør gør noget forkert (eksempel: operatøren sætter forkert papirstørrelse i printeren). Intern fejl i systemet som må detekteres og håndteres (eksempel: systemet mister forhindelse til databasen). Ydeevne fejl, som må detekteres og håndteres (eksempel: systemet har ikke afsluttet en kørsel før kl.0600). Håndteringen af en afvigelse skrives som trinene i successcenariet. Eksempel 3-4. Afvigelser Eksempel: Successcenarie Forbundets IT-system validerer at indmeldelsesdatoen er senere end beregningsdatoen. Afvigelser. 1. Indmeldelsesdatoen er før beregningsdatoen: a. Forbundets IT-system advarer sagsbehandleren. Som regel er det ikke nødvendigt at angive, hvad der skal ske efter afvigelseshåndteringen, da det fremgår af sammenhængen. I eksemplet ovenfor er det ret oplagt at fortsætte med successcenariets punkt 2. I nogle tilfælde afbrydes brugsmønstret; det bør man skrive. Der kan opstå nye afvigelser, når man håndterer afvigelser. Som udgangspunkt indrykker man blot tilsvarende. Når man kommer langt ind i en sekvens af afvigelser, bliver det kompliceret at læse og forstå. På det tidspunkt er man nødt til at bide i det sure æble og splitte håndteringen ud i et separat brugsmønster. Husk at afvigelser er meget vigtige, så det er ikke her man skal springe over hvor gærdet er lavest, selvom det bliver kompliceret. 19

24 Appendiks A. Engelske termer I Tabel A-1 nedenfor findes en liste over de danske termer og de tilsvarende originale engelske. Tabel A-1. Engelske termer Dansk term Afvigelse Afgrænsning Aktør Brugermål Brugsmønster Delfunktion Domæneekspert Drage Fisk Forudsætning Frekvens Inde/ude-liste Interessent Havoverflade Mål Overflade Primær aktør Prioritet Referencer nedad Referencer opad Sekundær aktør Successcenarie System Tidsforbrug Uafklarede forhold Ultimative primære aktør Øvrige forhold Engelsk term Extension (Design) scope Actor User-goal Use-case Subfunction Domain expert Kite Fish Precondition Frequency In/out-list Stakeholder Sea-level Goal in context Summary Primary actor Priority Subordinates Superordinates Supporting actor Main success scenario System under design Performance Open issues Ultimate primary actor Related issues 20

25 Appendiks B. Ressourcer OO design process: Use cases, an introduction (http://www-106.ibm.com/developerworks/library/co-design5.html) Alistair Cockburns hjemmeside (http://members.aol.com/acockburn/) 21

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS)

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) Vejledning i kontingentdelen 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) En af de store fordele ved Blåt Medlem er kombinationen af medlemsdatabase og regnskabsprogram. Det giver muligheden for en enkel kontingentopkrævning

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Accepttest Specifikation For. Gruppen

Accepttest Specifikation For. Gruppen Accepttest Specifikation For Gruppen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 REFERENCER...3 1.3 TESTENS OMFANG OG BEGRÆNSNINGER...3 2. TESTEMNER...3 2.1 CENTRAL ENHEDEN...3 2.2 ADGANGS

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet eller www.landbrugsinfo.dk/regnet

Læs mere

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 Denne vejledning beskriver installation af opdatering, nyheder og ændringer som skal bruges fra og med 1. januar 2009. Det er derfor meget vigtigt at du

Læs mere

3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015

3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015 PROJECT DATABASE 3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015 Ved at underskrive dette dokument bekræfter vi, at det indsendte materiale alt sammen er vores eget materiale og arbejde. Andreas

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING Bemærk! At under installeringen, vil der, hvis du benytter Norton Antivirus, komme en meddelelse om en script-virus. Hertil skal du blot accepterer denne meddelelse, for at kunne

Læs mere

Indledning. Adgang til systemet

Indledning. Adgang til systemet Indledning For at komme i gang med GIAS modulet i programmet skal kirkegården være knyttet sammen med provstiet, således at de varer, der er valgt fra provstiet, vises på kirkegården. Kontakt Skovbo Data

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Vejledning e håndtering af skabeloner og påtegning

Vejledning e håndtering af skabeloner og påtegning Forsvarets Personeltjeneste Vejledning e håndtering af skabeloner og påtegning Bedømmer og påtegner FPTLE & FA1 31-03-2012 Vejledningen er en hjælp til bedømmer og påtegner til e håndtering af skabeloner

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk.

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Man kan logge ind i Virk.dk via www.virk.dk eller via Fødevareministeriets indberetningsportal.

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Version 1.10 Versionshistorik Version Dato Opsummerende beskrivelse af ændringer 1.00 2010-10-5

Læs mere

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D RESPONSE 2.0 Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kort om Response:... 3 Lektion 1: Indledende overvejelser...4 Strategiske overvejelser...4

Læs mere

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Basisbrugen af OHRMS Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2 Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Step 3: Opret en stillingsannonce til projektmappen side 6 Step 4: 1. sortering

Læs mere

Kontakt Helpdesk. Vejledning. At melde korrekt ind til Helpdesk IT-AFDELINGEN

Kontakt Helpdesk. Vejledning. At melde korrekt ind til Helpdesk IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 1. juni 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Kontakt Helpdesk At melde korrekt ind til Helpdesk Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89

Læs mere

Kasserere og medlemsadministratorer

Kasserere og medlemsadministratorer Kasserere og medlemsadministratorer Velkommen til kasserersystemet! Her har du adgang til alle jeres medlemmers oplysninger, og det er her, du kan lave rettelser, oprette nye medlemmer, og slette dem,

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3. LinkFactory TYPO3 MANUAL

Redaktørmanual TYPO3. LinkFactory TYPO3 MANUAL LinkFactory TYPO3 MANUAL Kapitel 1 - TYPO3 CMS - Opbygning... 3 Log ind... 3 Backend... 4 Frontend... 5 Hvor skal jeg klikke?... 5 Gem, gem og vis, gem og luk... 6 Kapitel 2 - Håndtering af sider & menuer...

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel INDHOLD Indhold Indledning 3 Inden du går i gang 4 Tilslutnings aftale hos e-nettet 4 Opsætning af dine firmaoplysninger 4 Salgsopstilling

Læs mere

Brugervejledning for LIVE rapportering i CuMap

Brugervejledning for LIVE rapportering i CuMap Brugervejledning for LIVE rapportering i CuMap Efkon AB 2014 1. HVAD ER CUMAP LIVE?... 2 2. HVAD VISES DER FOR BESØGENDE?... 3 3. CUMAP LIVE VIA CUMAP-PC... 5 3.1. OPSÆTNING I CUMAP-PC... 5 3.2. HOLDLEDERNE

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument.

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument. 1. november 2011 Installationsvejledning for Pudserprogram DEMO a) Gå ind på hjemmesiden www.pudserprogram.dk og klik på linket 1) Virtual machine: (Til at køre pudserprogrammet) og vælg Åbn. Der går lidt

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7 Klient Indholdsfortegnelse Login 1 Glemt password 2 Ændre personlige oplysninger 2 Min side 3 Global meldingsboks 5 Administrerede sager 7 Sagsoversigt 9 Oversigt sager 11 Statistik sager 12 Beskeder 14

Læs mere

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum Vejledning BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner Version 1.0 August 2011 Byggecentrum Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...4 Formålet med denne vejledning...

Læs mere

APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Program udviklet af ic.dk Vejledning udarbejdet af DTC December 2003 Anbefalet fremgangsmåde ved

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Nyt gravetilladelses modul RosyDIGWEB. Nyt Link til ansøgning/færdigmelding. Tidsplan

Nyt gravetilladelses modul RosyDIGWEB. Nyt Link til ansøgning/færdigmelding. Tidsplan Nyt gravetilladelses modul RosyDIGWEB 100 % webbasseret for ansøger og sagsbehandler Integreret kort i ansøgningsdelen Mulighed for flere veje på samme ansøgning Ansøgeren kan se igangværende tilladelser

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP Indhold Log på EasyIQ ConnectAnywhere... 2 Adgangskode udløbet... 3 Log af EasyIQ ConnectAnywhere... 5 Mulighederne i EasyIQ ConnectAnywhere...

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas.

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Indledning Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Målgruppen for denne manual er ScanPas-brugere uden for HR-afdelingen

Læs mere

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger 1. Adgang til kemidatabasen Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Marts 2014 Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Her kan du skrive dit brugernavn og adgangskode Brugernavn: Adgangskode: Kemidatabasen finder

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Eport 4 Håndbog. Indhold. Find dit svar i denne håndbog. Ellers giv os et ring! Eport Manual

Eport 4 Håndbog. Indhold. Find dit svar i denne håndbog. Ellers giv os et ring! Eport Manual Eport 4 Håndbog Indhold Find dit svar i denne håndbog. Ellers giv os et ring! Eport Manual Bestilling af rapporter / Nyt projekt Side 1: Køb af credits Side 2: Bestilling af rapporter Side 5: Bestilling

Læs mere

Manual til gæster på www.vurdering.info Side

Manual til gæster på www.vurdering.info Side 1 Denne manual vil gennemgå de 5 trin du skal fuldføre for at have glæde af systemet på www.vurdering.info - og ikke mindst de dygtige eksperter, der står bag systemet. De 5 trin : 1. Du registrer dig

Læs mere

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk Elev vejledning Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne i din uddannelsesplan på Optagelse.dk. Vigtigt! Der er

Læs mere

Kontrolbasen. Brugsanvisning. Kontrolbasen holder styr på og fremstiller sagsbehandlingsbreve til brug for Færdselsstyrelsens virksomhedskontrol.

Kontrolbasen. Brugsanvisning. Kontrolbasen holder styr på og fremstiller sagsbehandlingsbreve til brug for Færdselsstyrelsens virksomhedskontrol. Kontrolbasen Brugsanvisning Kontrolbasen holder styr på og fremstiller sagsbehandlingsbreve til brug for Færdselsstyrelsens virksomhedskontrol. Samtidig indeholder den indtastningsfaciliteter til oplysninger

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Digital indberetning af Årsrapport XBRL

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Digital indberetning af Årsrapport XBRL Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Digital indberetning af Årsrapport XBRL Version 2013.01 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in og overfør filerne til din computer 4 Indberet

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk September 2012 VEJLEDNING Kursustilmelding via BL.dk Indhold Indledning... 3 Login og find kursus... 4 Tilmeldingsbilledet... 9 Håndtering af kursusdeltagere... 11 Opret ny kursusdeltager... 11 Tilmelding

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013 Introduktion Pacsoft Online 11-11-2013 2 Indhold 1 Introduktion til Pacsoft Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere Dokument: bibos installationsvejledning bibos version: 2.1.0.1 released 25. oktober 2013 Senest redigeret: 5. februar 2014 af Niels Schmidt Petersen,

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API Release 4.0.0 DaTelTek ApS Birkevej 4 DK-4640 Faxe Denmark CVR: 31 06 05 59 +45 32 22 22 22 www.dateltek.dk info@dateltek.dk Indholdsfortegnelse Ændring

Læs mere

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www Opsætning Indhold: Side 2 Login Side 3 Hovedmenu Administration Side 4 Opret bruger Rediger afdeling

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk

Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk Version 1.2 30. september 2012 http://www.modelflyveklubber.dk/data/vejledning-klubweb.pdf Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk, version 1.2 1/15

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

Gavelisten. Indholdsfortegnelse. 1. Opstart af Gavelisten side 2. 2. Kunden udfylder en ønskeseddel side 3 - print ønskeseddel

Gavelisten. Indholdsfortegnelse. 1. Opstart af Gavelisten side 2. 2. Kunden udfylder en ønskeseddel side 3 - print ønskeseddel Gavelisten Indholdsfortegnelse 1. Opstart af Gavelisten side 2 2. Kunden udfylder en ønskeseddel side 3 - print ønskeseddel 4. Opret en Gaveliste side 4 - persondata (fig. 3) - ønsker (fig. 4+5+6) - manuelt

Læs mere

Oversigt. Tilmelding i Klubmodul. Opret profil

Oversigt. Tilmelding i Klubmodul. Opret profil Oversigt Tilmelding i Klubmodul Opret profil Ret profil Tilmeld kontingent Tilmeld dig et morgenmøde Tilmelding via Aktivitetsmenuen Tilmelding via forsiden Tilmelding i Klubmodul For at tilmelde dig skal

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut Genvejstaster i Word 2003 Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle te Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer Accepter Afslut Afsnit Ned Ctrl+ Ned Afsnit Ned Udvid Ctrl+Skift+ Ned Afsnit

Læs mere