Introduktion til brugsmønstre ("use-cases") Morten Lehrmann

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til brugsmønstre ("use-cases") Morten Lehrmann"

Transkript

1 Introduktion til brugsmønstre ("use-cases") Morten Lehrmann

2 Introduktion til brugsmønstre ("use-cases") af Morten Lehrmann Ophavsret af Morten Lehrmann, Forbundet af Offentlig Ansatte.

3 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund Generel introduktion Fordele ved brugsmønsterteknikken Begreber: System, domæneeksperter, aktører og roller Primære aktører Sekundære aktører Interessenter Roller Afgrænsning af systemet Brugsmønstrenes formål Brugsmønsterniveauer Brugsmønsterkarakteristika Brugsmønsterskabelon med eksempel Hvordan kommer man i gang med at skrive brugsmønstre? Varm op med en dagligdags fortælling Hvornår er man færdig med at skrive brugsmønstre? Typiske fejl i brugsmønstre Huskeregler ved skrivning af brugsmønstre Checkliste for brugsmønstre Uddybninger Primære aktører Successcenarie Afvigelser...18 A. Engelske termer...20 B. Ressourcer...21 iii

4 Liste over alle tabeller 2-1. Brugsmønsterniveauer Karakteristika Brugsmønsterskabelon...7 A-1. Engelske termer...20 Liste over alle eksempler 2-1. Primære aktører Sekundære aktører Interessenter Roller Fortælling Forskel på validering og "Hvis-så"-check Dårligt successcenarie Forbedret successcenarie Afvigelser...19 iv

5 Kapitel 1. Baggrund Denne introduktion til brugsmønstre ("use-cases") er skrevet af Morten Lehrmann. Du er velkommen til at sende kritik til Min inspiration kommer primært fra Alistair Cockburn (se Appendiks B). Brugsmønstre er en modelleringsteknik til at beskrive dele af kravene til et system. Teknikken stammer fra 1994 og anvendes primært ved udvikling af objektorienterede IT-systemer (http://www.cetus-links.org/), men det er ingen begrænsning. Brugsmønstre anvendes som en del af UML modelleringsteknikken (http://www.cetus-links.org/oo_uml.html) Dette er ikke en generel beskrivelse af brugsmønsterteknikken, men en kort beskrivelse af udvalgte dele af teknikken. Detaljer er udeladt; ting er forsimplede mv. Udeladelser omfatter fx diagrammer (http://www2.awl.com/cseng/titles/ /techniques/usecase.htm) og brugsmønstre på forretnings/virksomhedsniveau. Der anvendes overalt danske betegnelser. De tilsvarende originale engelske udtryk findes i Appendiks A. Introduktionen består af to dele: En generel introduktion i Kapitel 2 og en uddybning af enkelte emner i Kapitel 3. Meningen er, at man skal kunne læse den generelle introduktion alene. 1

6 2.1. Fordele ved brugsmønsterteknikken Brugsmønsterteknikken er god: som kravfremfindingsteknik fx ved en workshop. som dokumentationsteknik. til at beskrive et system ud fra behovene til systemet. til at opdele specifikationsarbejdet. til at adskille specifikationen til brug både for overblik og til detaljer. til at styre et iterativt udviklingsforløb. til at specificere brugertest Begreber: System, domæneeksperter, aktører og roller I det følgende anvendes system om det, som skal designes. Det kan være et IT-system, en vaskemaskine, en telefon e.l. Domæneeksperter er personer, der kender til det område (domæne), som systemet skal omhandle. For et A-kassesystem kan det være A-kassesagsbehandlere. Der skal typisk mange brugsmønstre til at beskrive et system. Der findes tre typer aktører: Primære, sekundære og interessenter. Alle aktører kan være enten personer eller andre systemer Primære aktører En primær aktør er karakteriseret ved: Bruger systemet. Udfører brugsmønsteret. Har ønsker om at systemet skal opfylde et mål. Kan være en person eller et andet system. 2

7 Er ikke en del af systemet. Eksempel 2-1. Primære aktører Hvis systemet er et A-kassesystem, kan sagsbehandlere og AMANDA (Arbejdsmarkedsstyrelsens IT-system) være eksempler på primære aktører. A-kasse udbetalingsprogrammet er ikke en aktør, da det er en del af A-kassesystemet Se eventuelt Afsnit 3.1 for uddybning om primære aktører Sekundære aktører En sekundær aktør er karakteriseret ved kun at anvende sekundære dele af systemet. Sekundære aktører initierer og udfører ikke brugsmønstre, men hjælper systemet med at opfylde den primære aktørs og interessenters mål. Eksempel 2-2. Sekundære aktører Hvis systemet er et A-kassesystem, kan følgende være sekundære aktører: Operatører, der efterbehandler udskrifter, driftafviklingssystemer (fx CA-Unicenter), Pengeinstitutternes Betalingsservice Interessenter En interessent er en aktør karakteriseret ved at have interesse i et brugsmønster, men uden at interessenten direkte bruger systemet. Interessenter er vigtige, fordi systemet skal tage hensyn til dem. Eksempel 2-3. Interessenter Hvis systemet er et A-kassesystem, kan følgende være interessenter: Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikring, IT-sikkerhedsafdelingen, revisionen Roller 3

8 Bemærk, at aktørere er karakteriseret ved deres rolle (eller "arbejdsopgave"). En aktør vil typisk have forskellige roller i forskellige brugsmønstre. Eksempel 2-4. Roller Hvis systemet er et A-kassesystem, kan sagsbehandleren Dorte i afdelingen i Vejle, være primær aktør med rollen "A-kassesagsbehandler" i ét brugsmønster og sekundær aktør med rollen "håndterer af udskrifter" i samme eller et andet brugsmønster. For brugsmønstre er det personernes roller, ikke personerne selv, der er vigtige Afgrænsning af systemet Ofte vil man komme ud for at hver enkelt deltager i et projekt er ret sikker på, hvordan projektet er afgrænset, men at de forskellige deltagere ikke har samme opfattelse af denne afgrænsning. Fx mener både Hans og Grete at systemet skal kunne udskrive breve på sagsbehandlerens lokale printer, men Hans mener den del hører til i Printprojektet, mens Grete mener opgaven er en del af Hans og Gretes projekt. Det er vigtigt tidligt at få afgrænset projektet (så Printprojektet enten accepterer opgaven, eller Hans og Grete accepterer, at det er deres). En simpel teknik til at foretage afgrænsningen er en Inde/ude-liste. Det er en liste med tre kolonner: "Opgave", "Inde" og "Ude". For hver opgave markeres om opgaven er en del af projektet eller ej ved at sætte kryds i enten "Inde" eller "Ude". Det kan være vanskeligere end man umiddelbart skulle tro - og undertiden må ledelsen inddrages for at afgøre afgrænsningen Brugsmønstrenes formål Formålene med brugsmønstre er, at: Få beskrevet funktionelle krav til systemet, dvs. "Hvad skal systemet kunne?" Få en konsistent beskrivelse af systemet til kommunikation mellem domæneeksperter og systemudviklere. Få basis for at verificere (fx i forbindelse med test) om systemet opfylder kravene. 4

9 Skabe basis for et objektorienteret design. Altså helt kort: funktionelle krav, kommunikation, verifikation og design. Bemærk: Der er mange krav, som brugsmønstre ikke beskriver, fx grænseflader (bl.a.brugerdialogen), ydeevnekrav og dataformater. Typisk vil brugsmønstre omfatte ca. en tredjedel af kravspecifikationen. Se eksempel på en komplet kravspecifikation. (http://members.aol.com/acockburn/papers/prts_req.htm) 2.5. Brugsmønsterniveauer Brugsmønstre kan skrives i - i hvert fald - tre niveauer, som vist i Tabel 2-1. Tabel 2-1. Brugsmønsterniveauer Niveau Symbol Beskrivelse Eksempel Oversigt Drage En række aktiviteter Kontrollere en liste som foregår over mere end 20 minutter typisk ved over medlemmer, som skal rykkes, for fejl. forskellige interaktioner med systemet evt. afbrudt af andre aktiviteter. Brugermål Havoverflade Tager 2-20 minutter at gennemføre; oftest på samme sted. "Når en menneskelig aktør har gennemført et brugsmønster, har aktøren fortjent en kop kaffe". Delfunktion Fisk Del af funktionaliteten i brugermål. Behandle dagpengekort Finde et medlems cpr.nummer givet medlemmets navn. Brugermål er de vigtigste og i mange tilfælde kan man nøjes med dem. Symbolerne 5

10 kan bruges som ikoner på brugsmønstrene, så man hurtigt kan se, til hvilket niveau brugsmønstret hører. Vigtigt: Brugsmønstre i alle niveauer er brugsmønstre. Altså, selvom et brugsmønster "blot er en fisk", skal den have en primær aktør, en trigger, et mål osv Brugsmønsterkarakteristika Et brugsmønsters karakteristika er beskrevet i Tabel 2-2. Tabel 2-2. Karakteristika Karakteristika Eksempel Modeksempel Den beskriver en komplet funktionalitet for systemet fra start til slut. Funktionaliteten er selvstændig - dvs. den beskriver en samlet aktivitet. Funktionaliteten har værdi for en aktør. Initieres altid af en aktør. Indtastning af et dagpengekort. Indmeld medlem. Udmeldelse af medlem Behandle medlemsindbetalinger via betalingsservice. Sagsbehandleren indtaster et cpr.nr. (er ikke komplet, da den ikke isoleret opfylder et mål). Udfylde de første fem felter på indmeldelsesskærmbilledet Sagsbehandleren trykker retur. Det at trykke retur kan ikke være et mål i sig selv. Sagsbehandleren læser en fejlmeddelelse på skærmen (initieres af systemet) Brugsmønsterskabelon med eksempel I tabellen nedenfor er vist en skabelon for brugsmønstre inspireret af Basic Use Case Template, Alistair Cockburn, 1998 (http://members.aol.com/acockburn/papers/uctempla.htm) og Instructions for writing a Use Case, Alistair Cockburn, (http://members.aol.com/acockburn/index.html) 6

11 Tabellen indeholder i tredje kolonne et sammenhængende eksempel på et brugsmønster. Tabel 2-3. Brugsmønsterskabelon Felt Indhold Eksempel Nr. Navn Primær aktør Mål Afgrænsning Niveau Forudsætninger Minimale garantier. Succes garantier Brugsmønstets nummer. Bruges som en hurtig reference. Brugsmønsterets navn. En aktiv vending som udtrykker mål for den primære aktør (ikke for systemet). Hvis mål skal dette brugsmønster opfylde? Primær aktør kan aldrig være en del af systemet. Målet for den primære aktør; samt en beskrivelse af omgivelserne Helt kort afgrænsning af hvad dette brugsmønster omfatter Oversigt, brugermål, delfunktion? 45 Indmeld medlem. Sagsbehandler. Få registreret en person som medlem i Forbundets IT-system. Forbundets IT-system. Brugermål. Opremsning af de Sagsbehandleren er logget forudsætninger, som på Forbundets IT-system. brugsmønsteret kan tage for givet. Hvad er opfyldt, når brugsmønsteret er gennemført, selv hvis der opstår fejl undervejs. Ofte kan man intet garantere. Hvilke mål og interesser er opfyldt, hvis brugsmønsteret er gennemført uden fejl? Personen er enten registreret med navne- og adresseoplysninger eller slet ikke oprettet som medlem. 1.Personen er korrekt registreret som medlem. 2.Personen kan opkræves kontingent. 7

12 Felt Indhold Eksempel Interessenter Hvilke interessenter (personer såvel som systemer) har interesser i dette brugsmønster? Og hvad er deres interesser? 1.IT-sikkerhed: At kun sagsbehandlere med de rigtige privilegier har adgang til at indmelde personer. At det er logget, af hvem og hvornår medlemmet blev indmeldt. 2.Medlemmet: At oplysninger vedr. indmeldelsen er korrekte (fx adresse, kontonummer, anciennitet). 3.Direktoratet for arbejdsløshedsforsikring: At alle lovkrav er overholdt. Trigger Hvilken Sagsbehandleren behandler situation/begivenhed starter en indmeldelsesblanket. dette brugsmønster? 8

13 Felt Indhold Eksempel Successcenarie Et eksempel på en 1.Sagsbehandleren sandsynlig, almindelig eller validerer at interessent gennemgang af indmeldelsesblanketten brugsmønsteret uden fejl. indeholder de fornødne Hvad sker der? Skrives somoplysninger. nummererede punkter på 2.Sagsbehandleren opretter følgende måde: "Aktøren": medlemmet i forbundets "Målet som aktøren får IT-system. 3. Forbundets opfyldt". "System": IT-system bekræfter "Reaktionen". Man kan oprettelsen. bruge kolonerne (:) eller lade være. Det afgørende er at det er klart, hvem eller hvad, der gør hvad. Ofte beskrives en overførsel af information mellem aktøren og en anden aktør eller systemet. Den nøjagtige beskrivelse (datafelter mv.) henlægges til bilag, hvortil der hyperlinkes. Der skal som regel være mellem tre og elleve trin i et successcenarie. Se i øvrigt Afsnit

14 Felt Indhold Eksempel Afvigelser Beskrivelse af de ting, som 1a. Sagsbehandleren kan gå galt eller på anden måde afvige fra successcenariet. Der henvises til numrene i successcenariet så fx 1a, 1b, 1c er de ting der kan opdager at der mangler oplysninger på indmeldelsesblanketten. 1a1. Sagsbehandleren indsamler oplysningerne og påfører dem på blanketten. afvige ved successcenariets 2a. Medlemmet findes punkt 1 og så fremdeles. Skriv *a, *b hvis en ting kan afvige på et hvilket som helst tidspunkt. Nævn allerede i Forbundets IT-system. 2a1. Forbundets IT-system afviser oprettelsen med denne kun ting, som systemet har begrundelse. mulighed for at reagere på. 2b.Indmeldelsesblanketten Fx kan systemet ikke reagere på at det selv "går ned". For hver afvigelse skrives desuden, hvad der skal ske ved afvigelsen, Dette skrives i punktform indeholder modstridende oplysninger 2b1. Forbundets IT-system afviser oprettelsen med information til sagsbehandleren om som i successcenariet, men hvordan problemet kan nummereres under afvigelserne, så punkterne til afvigelse 1a bliver 1a1, 1a2 osv. Se i øvrigt Afsnit 3.3. løses. 2c.Medlemmet kan ikke indmeldes pga. svig tidligere. 2c1.Som 2b1. Bemærk at fx: "Sagsbehandleren spilder kaffe i tastaturet under indmeldelsen, så alle A-er registreres "dobbelt"" ikke hører hjemme her, da systemet ikke kan gøre noget ved det. Øvrig information Prioritet Tidsforbrug Frekvens Hvor stor betydning har dette brugsmønster? Hvor lang tid tager det at gennemføre brugsmønsteret? Meget kritisk minutter afhængigt af om oplysningerne haves. Hvor ofte forekommer dette10 gange om dagen. brugsmønster? 10

15 Felt Indhold Eksempel Uafklarede forhold Hvad mangler at blive afgjort, som har betydning for dette brugsmønster? Hvordan overflyttes efterlønsoplysninger? (brugsmønster #54) Referencer opad Referencer nedad Referencer til brugsmønstre, som dette brugsmønster er en del af. Referencer til brugsmønstre, som dette brugsmønster bruger. Medlemsadministration. Opret skatteoplysninger. Opret pensionsoplysninger. Opret adresseoplysninger Ofte vil brugsmønstre på højere niveauer kalde brugsmønstre på samme eller lavere niveauer. Dette indikeres bedst i det kaldende brugsmønster ved at lave en hyperlink til det kaldte brugsmønster. Da brugsmønstre udvikles ved en iterativ proces, er det ikke nødvendigt (og sjældent muligt) at udfylde samtlige felter fra begyndelsen. Tværtimod kan der være god grund til kun at skitsere indholdet i de sværere punkter og i stedet lade en anden i arbejdsgruppen arbejde videre på det, man har lavet. Tænk på at grupper er gode til brainstorming og koordinering, mens fordybning og formulering udføres bedst alene. Og generelt er indholdet det primære - ikke formen. At kravene til formen er overholdt, gør dog brugsmønstret nemmere at formidle. Eksempler på brugsmønstre (på engelsk) (http://members.aol.com/acockburn/papers/prts_req.htm) 2.8. Hvordan kommer man i gang med at skrive brugsmønstre? Ofte er det nemmest at starte med at finde de aktører, hvis mål systemet skal opfylde. Man kan også prøve at finde hændelser, som systemet skal reagere på. Start altid med brugermål. Vink: Man kan også lægge ud med en dagligdags fortælling: 2.9. Varm op med en dagligdags fortælling Som en blød opstart på opgaven med at definere de enkelte brugsmønstre, kan en fiktiv fortælling om en specifik aktør, være med til at opfange - i kort form - hvad der er vigtigt for netop denne aktør. Hvad vil hun? Hvorfor vil hun det? Eller hvilke 11

16 motiver driver aktøren til at gøre det, hun gør? Fortællingerne behøver ikke at være særlig lange. Eksempel 2-5. Fortælling Send et brev til et medlem Sagsbehandleren Ingrid ønsker at sende et brev til et medlem, hvori hun udbeder sig oplysninger til behandling af en lønsag, som Ingrid er igang med. Ingrid kender kun medlemmets navn og arbejdsplads - thats all. Hun vælger skærmbillede [Find Medlem] og taster de kendte oplysninger og vælger søg. Systemet returnerer et antal kandidater, hvoraf Ingrid vælger den rigtige. Ved klik på medlemmets navn, åbnes tekstbehandlingsprogrammet og medlemmets navn, adresse og postnummer/by, indsættes i et tekstfelt i et nyt dokument. Ingrid kan herefter begynde at skrive brevet. Fortællingen kræver meget lidt at skrive, fylder ikke meget og bringer os hurtigt over til selve brugsmønstret. Vi bruger fortællingerne til at forstille os, hvordan et system vil virke. Men vi bruger også fortællingerne til at varme op, inden vi går igang med den mere omfattende opgave med at skrive brugsmønstrene Hvornår er man færdig med at skrive brugsmønstre? Man er færdig, når: Alle primære aktører og alle brugermål er behandlet. Systemet kan reagere på alle de hændelser, det skal kunne reagere på. Alle brugsmønstre er skrevet så klart, at: Systemleverandør og -køber senere kan afgøre om "varen er levereret". Brugerne kan acceptere systemet. Udviklerne kan producere systemet. Ét brugsmønster med tilhørende kravspecifikationer tager omkring 2-5 arbejdsuger at gøre færdig. 12

17 2.11. Typiske fejl i brugsmønstre Typiske fejl inkluderer: Intet system. Successcenariet indeholder kun den primære aktørs handlinger. Der skal næsten altid være en ping-pong mellem den primære aktør og systemet i hvert punkt. Ingen primær aktør. Successcenariet indeholder systemets handlinger, men ikke den primære aktørs. For megen beskrivelse af brugerdialogen. Man skal koncentrere sig om den primære aktørs intensioner - ikke om den faktiske løsning (som nemt kan blive udsat for ændringer). Ved at gøre det, gør man desuden brugsmønstret længere og sværere at læse og tager arbejdet fra folk, som er bedre til at skrive brugerdialoger). Mål på for lavt niveau. Løsninger: Flet ting sammen; spørg hvorfor; ikke hvordan. Se Afsnit 3.2 for en uddybning Huskeregler ved skrivning af brugsmønstre Skriv koncist. Skriv i nutid med udsagnsord i aktiv form. Brugsmønstrets navn skal være en kort sætning centreret omkring et udsagsord, som udtrykker den primære aktørs mål. Start fra triggeren, fortsæt indtil målet er nået eller opgivet. Successcenariet skal altid være fremadskridende mod målet. Her er der jo ingen fejl, man skal tage hensyn til. Successcenariet beskrives fra fugleperspektiv. Man står altså udenfor både systemet og den primære aktør og betragter, hvad der sker. Efter hvert punkt i successcenariet skal det være klart, hvem der har bolden. Alle brugsmønstre har som minimum to mulige afslutninger: succes eller fejl. Når man refererer til brugsmønstre fra andre brugsmønstre, må man kunne håndtere fejl i de kaldte brugsmønstre, hvis de er relevante for det kaldende brugsmønster. 13

18 Typiske interessenter: Den primære aktør, organisationens ejer og lovgivningsmæssige organer (fx Finanstilsynet, Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikring). Kapitel 2. Generel introduktion Typiske interesser: Få noget; at der bliver betalt for en ydelse; at der føres log. Alle interessenter skal også tilfredsstilles ved fejl Checkliste for brugsmønstre Når et brugsmønster gennemgåes, så check: Kan systemet opfylde målet? Behandles systemet som en sort kasse? [OBS! I nogle brugsmønstre tillades at man kigger ind i kassen - disse er dog ikke omfattet af denne introduktion.] Er afgrænsningen korrekt? Skal der kun udvikles indenfor afgrænsningen? Skal alt indenfor afgrænsningen udvikles? Udfører den primære aktør handlinger? Kan forudsætningerne kontrolleres? Kontrolleres de kun ved start af brugsmønstret? Skal de virkeligt være opfyldt? Opfylder de minimale garantier alle interessenternes interesser? Opfylder succesgarantierne interessenternes interesser? Starter successcenariet fra triggeren og fortsætter indtil succes? Har successcenariet 3-11 trin? Beskriver hvert trin i successcenariet et mål som opfyldes? Beskriver hvert trin i successcenariet en fremadskriden? Beskriver hvert trin i successcenariet tydeligt hvem/hvad som udfører handlingen? Beskriver ingen af trinene i successcenariet en brugerdialog? Beskriver hvert trin i successcenariet hvilken information som "sendes". Beskriver hvert trin i successcenariet en validering - modsat et check? Se Afsnit 3.2 for en forklaring. Beskriver alle afvigelser noget systemet kan opdage? Beskriver alle afvigelser noget systemet skal reagere på? Generelt: Beskriver dette, hvad der er behov for? Generelt: Kan det verificeres, at det som leveres opfylder det specificerede? 14

19 Generelt: Kan dette udvikles? Her afsluttes den generelle introduktion. Næste kapitel er en uddybning af enkelte emner. 15

20 Kapitel 3. Uddybninger Dette afsnit indeholder uddybning af primære aktører, successcenarier og afvigelser Primære aktører Man kan blive forvirret over hvem der egentlig er primær aktør. Hvis målet fx er behandle dagpengekort, som det sker, når et arbejdsløst A-kasse medlem indsender sit dagpengekort til sin A-kasse, er den primære aktør vel snarere medlemmet end sagbehandleren? Man bruger faktisk udtrykket den ultimative primære aktør om den aktør som faktisk har målet (her: medlemmet). Der er flere måder at behandle dette på: Beskrive den primære aktør som "sagsbehandleren på vegne af medlemmet". Særligt praktisk er det nu ikke i det daglige. Holde sig stringent til at beskrive sagsbehandlerens rolle, så den primære aktør her bliver "dagpengekortbehandler". Heller ikke særligt praktisk og kræver at man laver en tabel over hvilke ansatte, som kan være dagpengekortbehandlere. Giver desuden nogle ikke særligt givtige sætninger som dagpengekortbehandleren behandler dagpengekortet :-) Den tredje mulighed er ikke at behandle problemet, simpelthen fordi det ikke er vigtigt at få beskrevet nøjagtigt hvem, der er primær aktør. Det afgørende er deres mål. At den ultimative primære aktør i eksemplet er medlemmet, har betydning fordi ny teknologi kan gøre den ultimative primære aktør til primær aktør og sagsbehandleren arbejdsløs, fx hvis medlemmet får mulighed for selv at behandle sine dagpengekort over internettet, men deres mål er ikke stort forskellige. Man skal heller ikke blive for filosofisk. Fx er målet for sagsbehandleren måske egentligt ikke at behandle dagpengekort, men snarere tjene penge til at forsørge familien ved at arbejde i denne A-kasse, hvor indtastning af dagpengekort er nødvendigt, for at beholde jobbet. Men disse betragtninger hører ikke hjemme i et brugsmønster! 3.2. Successcenarie Ideen bag successcenariet er at illustrere et eksempel på anvendelse af systemet, hvor alt går godt. I det følgende punkt: afvigelser, anføres de situationer, hvor der er afvigelser fra dette idealeksempel. Når man skriver successcenariet, skal man derfor ikke omtale fejl og andre afvigelser. 16

21 Kapitel 3. Uddybninger Ved start af successcenariet ved man at forudsætningerne er opfyldt og at triggeren netop er forekommet. Bemærk at "hvis (et eller andet er opfyldt), så..." vendinger ikke bør forekomme i et successcenarie, da man kun skal beskrive én vej til succes. Andre muligheder hører hjemme i afsnittet afvigelser. I stedet for den betingede sætning kan man typisk skrive "validerer". Eksempel 3-1. Forskel på validering og "Hvis-så"-check "Hvis ikke password er korrekt, så..." bør erstattes med: "Systemet validerer at password er korrekt." Typisk er der 3-8 trin i et successcenarie. Hvis man kommer over 11 trin, bør man overveje: Om man begyndt at beskrive brugerdialogen (som ikke hører hjemme i et brugsmønster). At slå trin sammen. Følgende metode kan hjælpe: Til hvert trin spørg: Hvorfor udføres dette trin. Ved at svare på hvorfor-spørgsmålene bevæger man sig opad i abstraktion. Ved at svare på hvordan-spørgsmål bevæger man sig nedad i abstraktion. Eksempel 3-2. Dårligt successcenarie Brugsmønster: Log ind på Forbundets IT-system (version 1)....(andre punkter udeladt)... Successcenarie: 1. Sagsbehandleren klikker på mappen Forbundets IT-system på skrivebordet. 2. Styresystemet åbner mappen. 3. Sagsbehandleren klikker på ikonet Medlem og kontingent i denne mappe. 4. Forbundets IT-system viser en dialogboks. 5. Sagsbehandleren skriver sit brugernavn i dialogboksen. 6. Sagsbehandleren trykker retur. 7. Forbundets IT-system viser en dialogboks. 8. Sagsbehandleren skriver sit kendeord i dialogboksen. 9. Sagsbehandleren trykker retur. 17

22 10. Forbundets IT-system bekræfter at sagsbehandleren er logget ind. Kapitel 3. Uddybninger Successcenariet i dette brugsmønster beskriver tydeligvis en brugerdialog og kan ved hjælp af hvorfor-spørgsmål og oprydning i brugerdialogen, forkortes til: Eksempel 3-3. Forbedret successcenarie Brugsmønster: Log ind på Forbundets IT-system (version 2)....(andre punkter udeladt)... Successcenarie: 1. Sagsbehandleren aktiverer indlogning på Forbundets IT-system. 2. Forbundets IT-system anmoder om brugernavn og kendeord. 3. Sagsbehandleren opgiver brugernavn og kendeord til Forbundets IT-system. 4. Forbundets IT-system bekræfter at sagsbehandleren er logget ind Afvigelser Dette vil ofte være det største og vigtigste punkt i brugsmønstret. Det vil typisk ikke være oplagt for systemudviklerne, hvordan systemet bør opføre sig, når alt ikke går efter planen. Derfor er det meget vigtigt, at punktet bliver udfyldt, så det er systemudviklere og domæneeksperter i forening der fastlægger kravene og ikke blot noget en programmør beslutter mere eller mindre gennemtænkt. Vigtigt ved afvigelser er, at man skriver hvad systemet detekterer, ikke hvad der faktisk sker. Fx kan systemet ikke vide om grunden til, at der går 30 minutter fra brugernavn er udfyldt indtil kendeordet bliver udfyldt, er at sagsbehandleren er gået til frokost. For systemet detekteres det som et time-out. Hvis afvigelsen ikke kan konstateres af systemet, er der ingen grund til at anføre den. Fx kan systemet typisk ikke detektere at en sagsbehandler anvender en skærm, hvor en anden sagsbehandler er logget ind (selvom det måske var ønskeligt). Hvis systemet ikke skal reagere på afvigelsen er der heller ingen grund til at anføre den. Fx kan det være at fejl i et medlems adresseoplysninger blot skal ignoreres ved medlemmets udmeldelse. Typiske afvigelser er af en af typerne: Alternative veje til succes (eksempel: sagsbehandleren anvender en genvej). 18

23 Kapitel 3. Uddybninger Den primære aktør laver fejl (eksempel: sagsbehanderen taster forkert kendeord). Den primære aktør gør intet (eksempel: systemet får time-out). Alle steder i succeskriteriet, hvor der står noget i stil med "systemet validerer" (eksempel: systemet validerer at ændringsdatoen er efter indmeldelsesdatoen). En sekundær aktør gør intet (eksempel: operatøren sætter ikke papir i printeren). En sekundær aktør gør noget forkert (eksempel: operatøren sætter forkert papirstørrelse i printeren). Intern fejl i systemet som må detekteres og håndteres (eksempel: systemet mister forhindelse til databasen). Ydeevne fejl, som må detekteres og håndteres (eksempel: systemet har ikke afsluttet en kørsel før kl.0600). Håndteringen af en afvigelse skrives som trinene i successcenariet. Eksempel 3-4. Afvigelser Eksempel: Successcenarie Forbundets IT-system validerer at indmeldelsesdatoen er senere end beregningsdatoen. Afvigelser. 1. Indmeldelsesdatoen er før beregningsdatoen: a. Forbundets IT-system advarer sagsbehandleren. Som regel er det ikke nødvendigt at angive, hvad der skal ske efter afvigelseshåndteringen, da det fremgår af sammenhængen. I eksemplet ovenfor er det ret oplagt at fortsætte med successcenariets punkt 2. I nogle tilfælde afbrydes brugsmønstret; det bør man skrive. Der kan opstå nye afvigelser, når man håndterer afvigelser. Som udgangspunkt indrykker man blot tilsvarende. Når man kommer langt ind i en sekvens af afvigelser, bliver det kompliceret at læse og forstå. På det tidspunkt er man nødt til at bide i det sure æble og splitte håndteringen ud i et separat brugsmønster. Husk at afvigelser er meget vigtige, så det er ikke her man skal springe over hvor gærdet er lavest, selvom det bliver kompliceret. 19

24 Appendiks A. Engelske termer I Tabel A-1 nedenfor findes en liste over de danske termer og de tilsvarende originale engelske. Tabel A-1. Engelske termer Dansk term Afvigelse Afgrænsning Aktør Brugermål Brugsmønster Delfunktion Domæneekspert Drage Fisk Forudsætning Frekvens Inde/ude-liste Interessent Havoverflade Mål Overflade Primær aktør Prioritet Referencer nedad Referencer opad Sekundær aktør Successcenarie System Tidsforbrug Uafklarede forhold Ultimative primære aktør Øvrige forhold Engelsk term Extension (Design) scope Actor User-goal Use-case Subfunction Domain expert Kite Fish Precondition Frequency In/out-list Stakeholder Sea-level Goal in context Summary Primary actor Priority Subordinates Superordinates Supporting actor Main success scenario System under design Performance Open issues Ultimate primary actor Related issues 20

25 Appendiks B. Ressourcer OO design process: Use cases, an introduction (http://www-106.ibm.com/developerworks/library/co-design5.html) Alistair Cockburns hjemmeside (http://members.aol.com/acockburn/) 21

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

Blåt Medlem. Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office

Blåt Medlem. Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office Blåt Medlem Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office Formål... 2 Forskelle... 2 MS Word... 2 Open Office... 2 Kontakt til din mail... 3 Datafilen fra Blåt Medlem...

Læs mere

Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd.

Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd. Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd. En dreng sagde til sin far: Jamen, når I ikke havde computere, hvordan kom I så på nettet? Nettet er ikke noget problem for børn,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 2

Indholdsfortegnelse for kapitel 2 Indholdsfortegnelse for kapitel 2 Kapitel 2. Analyse.......................................................... 2 Analyse af 2.1...................................................... 2 Analysen af Database.................................................

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet eller www.landbrugsinfo.dk/regnet

Læs mere

Kasserere og medlemsadministratorer

Kasserere og medlemsadministratorer Kasserere og medlemsadministratorer Velkommen til kasserersystemet! Her har du adgang til alle dine medlemmers oplysninger, og det er her, du kan oprette nye medlemmer, og slette dem, der ikke længere

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Elektroniske holdkort. Farvel til holdkort i papir velkommen til elektroniske holdkort

Elektroniske holdkort. Farvel til holdkort i papir velkommen til elektroniske holdkort Elektroniske holdkort Farvel til holdkort i papir velkommen til elektroniske holdkort Hvornår er en spiller deltagerberettiget? Det skal dommerne ikke længere tjekke, da vi får elektroniske holdkort a)

Læs mere

Web-baseret metadata redigeringsmodul

Web-baseret metadata redigeringsmodul Kravspecifikation Geodata Danmark Geodatacentret I/S Energivej 3 4180 Sorø Tlf. 5786 0400 Fax. 5786 0414 GIS Danmark A/S Birkemosevej 7 6000 Kolding Tlf. 7399 1100 Fax. 7399 11199 Web www.geodata.dk Web-baseret

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Brugervejledning for LIVE rapportering i CuMap

Brugervejledning for LIVE rapportering i CuMap Brugervejledning for LIVE rapportering i CuMap Efkon AB 2014 1. HVAD ER CUMAP LIVE?... 2 2. HVAD VISES DER FOR BESØGENDE?... 3 3. CUMAP LIVE VIA CUMAP-PC... 5 3.1. OPSÆTNING I CUMAP-PC... 5 3.2. HOLDLEDERNE

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

Aktivitetsindtastning. Sådan skriver du fx arbejde, sygdom og ferie på dagpengekortet, efterlønskortet etc.

Aktivitetsindtastning. Sådan skriver du fx arbejde, sygdom og ferie på dagpengekortet, efterlønskortet etc. Aktivitetsindtastning Sådan skriver du fx arbejde, sygdom og ferie på dagpengekortet, efterlønskortet etc. Har du svaret ja til nedenstående spørgsmål får du efterfølgende vist siden/trinnet Aktiviteter,

Læs mere

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results 1 Registrering som ny bruger For at indtaste resultater, skal man registreres som bruger i EudraCT databasen: https://eudract.ema.europa.eu/results-web/

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Vejledning til formularmodul

Vejledning til formularmodul Vejledning til formularmodul Side 1 af 25 Indledning Formularmodulet kan anvendes til bestilling af varer, booking af møder, indmeldelse - kun fantasien sætter grænser! Systemet er oprettet, så der er

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Vejledning Aarhus Universitets wordskabeloner

Vejledning Aarhus Universitets wordskabeloner Vejledning Aarhus Universitets wordskabeloner Opdateret den 13. maj 2014 Indhold Introduktion... 3 Sådan opretter du et nyt dokument via menuen 'AU'... 4 Dialogboksen Dokumentoplysninger... 6 Side1: Dokumentoplysninger...

Læs mere

Karens lille vejledning til Access

Karens lille vejledning til Access Karens lille vejledning til Access Indhold Hvad er Access? 1 Lave en database 2 Design af tabellen 2 Felttyper 2 Indtastning af data 3 Udtræk fra tabellen 3 Forespørgsel 3 Muligheder med forespørgsel 3

Læs mere

Aktivitetsindtastning. Sådan skriver du fx arbejde, sygdom og ferie på dagpengekortet

Aktivitetsindtastning. Sådan skriver du fx arbejde, sygdom og ferie på dagpengekortet Aktivitetsindtastning Sådan skriver du fx arbejde, sygdom og ferie på dagpengekortet Har du haft arbejde eller indtægter, holdt ferie, været syg, eller har der været andre forhold, der kan begrænse din

Læs mere

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN Vejledning i brug af KLUBPORTALEN 11-09-2009 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse: Log-in...3 Kontaktpersoner...3 Ændring af kontaktperson...4 Oprettelse af ny kontaktperson...5 Licenser...6 Eksisterende licenser...6

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Opstarts guide Indhold:

Opstarts guide Indhold: 14.07.2016 QR Opstarts guide Indhold: Log-in første gang Oprettelse af projekt og projektdele Oprettelse af bukkeliste Udskrivning af lister Bestilling af lister Status på bestillinger Sammenhæng mellem

Læs mere

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Basisbrugen af OHRMS Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2 Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Step 3: Opret en stillingsannonce til projektmappen side 6 Step 4: 1. sortering

Læs mere

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i alm. rajgræs, engrapgræs og strandsvingel 2014

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i alm. rajgræs, engrapgræs og strandsvingel 2014 Vejledning i indberetning til registreringsnettet i alm. rajgræs, engrapgræs og strandsvingel 2014 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014 Introduktion Unifaun Online 29-04-2014 2 Indhold 1 Introduktion til Unifaun Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Accepttest Specifikation For. Gruppen

Accepttest Specifikation For. Gruppen Accepttest Specifikation For Gruppen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 REFERENCER...3 1.3 TESTENS OMFANG OG BEGRÆNSNINGER...3 2. TESTEMNER...3 2.1 CENTRAL ENHEDEN...3 2.2 ADGANGS

Læs mere

Brug af sagssystem. Vejledning i oprettelse og håndtering af sager. + reservering af statusscanner

Brug af sagssystem. Vejledning i oprettelse og håndtering af sager. + reservering af statusscanner Brug af sagssystem Vejledning i oprettelse og håndtering af sager + reservering af statusscanner Indhold Kommunikation ved oprettelse af sager i sagssystemet... 2 En genstart kan ofte løse problemet...

Læs mere

Katrines Kælder Kasseapparat

Katrines Kælder Kasseapparat Katrines Kælder Kasseapparat Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 4-4. Semester - E15 Vejleder: Lars Mortensen Dato 11-09-2015 David Heilesen Danielewicz - 201400148 - IKT Kalle Rønlev Møller

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

MANAGED PC PC INSTALLATION INSTALLATIONS GUIDE V Telefon: CLOUD INFRASTRUKTUR DEPLOYMENT SECURITY

MANAGED PC PC INSTALLATION INSTALLATIONS GUIDE V Telefon: CLOUD INFRASTRUKTUR DEPLOYMENT SECURITY MANAGED PC PC INSTALLATION INSTALLATIONS GUIDE V. 2.0 CLOUD INFRASTRUKTUR DEPLOYMENT SECURITY MAINTANENCE INDHOLD Indhold 2 Indledning 3 Managed PC Installation Start op fra USB stik 4 Valg af styresystem

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Manual til indberetning. Ventelistelukning.dk

Manual til indberetning. Ventelistelukning.dk Manual til indberetning Ventelistelukning.dk Manual til indberetning ventelistelukning.dk Indhold 1. Ventelistelukning.dk 5 Om databasen 5 2. Før du indberetter 6 Superbrugere og almindelige brugere 6

Læs mere

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk.

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Man kan logge ind i Virk.dk via www.virk.dk eller via Fødevareministeriets indberetningsportal.

Læs mere

Indtast data i KMS til DD2

Indtast data i KMS til DD2 Indtast data i KMS til DD2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indtast data i KMS til DD2...2 2. Valg af modul/speciale/afdeling...2 3. Generelt om navigation i KMS...3 Menulinje...3 Lukning af

Læs mere

Resumé NSI har udviklet en funktionel prototype med en visuel brugergrænseflade, der giver ikke-teknikere mulighed for at tilgå adviseringsservicen.

Resumé NSI har udviklet en funktionel prototype med en visuel brugergrænseflade, der giver ikke-teknikere mulighed for at tilgå adviseringsservicen. Fælles testmiljøer Statens Serum Institut Sektor for National Sundheds-it - Anvenderguide: Visuel adviseringsklient, en funktionel prototype Artillerivej 5 2300 København S Dato: 12.12.2013 Version: 1.0

Læs mere

Kasserere og medlemsadministratorer

Kasserere og medlemsadministratorer Kasserere og medlemsadministratorer Velkommen til kasserersystemet! Her har du adgang til alle jeres medlemmers oplysninger, og det er her, du kan lave rettelser, oprette nye medlemmer, og slette dem,

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

Use cases... 2. Log ind procedurer... 2. Generelt Du oprettes i Kitos... 2. Generelt Log på Kitos... 3

Use cases... 2. Log ind procedurer... 2. Generelt Du oprettes i Kitos... 2. Generelt Log på Kitos... 3 USE CASES INDHOLDSFORTEGNELSE Use cases... 2 Log ind procedurer... 2 Generelt Du oprettes i Kitos... 2 Generelt Log på Kitos... 3 Generelt Hvis bruger har glemt sit password... 5 Generelt Dit link i oprettelsesmailen

Læs mere

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på.

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på. Betalinger Emne I dette dokument kan du få vejledning til at: 1. Oprette betalinger til danske modtagere (side 1) 2. Oprette betalinger til udenlandske modtagere (side 3) 3. Godkende betalinger (side 5)

Læs mere

KVIKDRAW TEGNEPROGRAM

KVIKDRAW TEGNEPROGRAM Kvikdraw KVIKDRAW TEGNEPROGRAM Kvikdraw er et salgsværktøj, som gør det muligt at præsentere tilbud på vores garderobeløsninger, med tegning og vejledende udsalgspriser, inden for få minutter. Programmet

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Fable Kom godt i gang

Fable Kom godt i gang Fable Kom godt i gang Opdateret: 26-03-2018 Indholdsfortegnelse 1. Først skal du installere programmet på din computer 3 2. Når programmet er installeret er du klar til at pakke robotten ud 4 3. Nu er

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

RUT-ruteplanlægningsvejledning. Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling

RUT-ruteplanlægningsvejledning. Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling RUT-ruteplanlægningsvejledning Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 1 Indholdsfortegnelse Om RUT... 3 Om denne vejledning... 3 Hjælp... 3 Tilgang til RUT via Firefox... 3 Sådan logger

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på dagpenge Meld dig ledig på Jobnet - Dagpenge Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her klikker du på 'Meld dig ledig' i boksen

Læs mere

Anmodninger og blanketter. Idé og funktion

Anmodninger og blanketter. Idé og funktion Anmodninger og ter Idé og funktion Anmodninger Definition En mail eller et brev til en anden (både udenfor og indenfor ) Indhold En dynamisk tekst (alm. mail indhold) Evt. link til vedhæftede filer Evt.

Læs mere

Velkommen til brug af MobilePay

Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til vores lille kursus der handler om sådan bruger du MobilePay. Jeg hedder Peder Kähler og i dag skal vi se på følgende muligheder: Opsætning af MobilePay Privat

Læs mere

Rights Management. En analyse og kravspecifikation. Udviklet for. Peter Christiansen. Side 1 af 60 Peter Christiansen, S022349 Projektnummer 30

Rights Management. En analyse og kravspecifikation. Udviklet for. Peter Christiansen. Side 1 af 60 Peter Christiansen, S022349 Projektnummer 30 Rights Management En analyse og kravspecifikation Udviklet for Af Peter Christiansen Side 1 af 60 Side 2 af 60 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...3 FORORD...5 SCHILLING...5 INTERESSENTER...6 Schilling...6

Læs mere

Kom godt i gang med CSC Social

Kom godt i gang med CSC Social Kom godt i gang med CSC Social Nyt it-system nye arbejdsgange CSC social er SOF s nye fælles it-system, som skal understøtte dokumentationen og samarbejdet mellem de forskellige myndighedscentre og tilbud.

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel INDHOLD Indhold Indledning 3 Inden du går i gang 4 Tilslutnings aftale hos e-nettet 4 Opsætning af dine firmaoplysninger 4 Salgsopstilling

Læs mere

Secure O matic. Gruppe 5 2. SEMESTERPROJEKT. Udgave. Testspecifikation

Secure O matic. Gruppe 5 2. SEMESTERPROJEKT. Udgave. Testspecifikation Udgave 1 2. SEMESTERPROJEKT Gruppe 5 Secure O matic Testspecifikation Benjamin Sørensen, 02284 Tomas Stæhr Hansen, 03539 Stefan Nielsen, 02829 Mubeen Ashraf, 9279 Hussein Kleit, 9281 SECURE O MATIC Testspecifikation

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST8

It-sikkerhedstekst ST8 It-sikkerhedstekst ST8 Logning til brug ved efterforskning af autoriserede brugeres anvendelser af data Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST8 Version 1 Maj 2015 Logning

Læs mere

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum Vejledning BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner Version 1.0 August 2011 Byggecentrum Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...4 Formålet med denne vejledning...

Læs mere

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS)

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) Vejledning i kontingentdelen 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) En af de store fordele ved Blåt Medlem er kombinationen af medlemsdatabase og regnskabsprogram. Det giver muligheden for en enkel kontingentopkrævning

Læs mere

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016 Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016 Indholdsfortegnelse Log på systemet... 2 Navigation mellem skærmbilleder og på skærmbillede... 3 Godkendelse

Læs mere

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 Denne vejledning beskriver installation af opdatering, nyheder og ændringer som skal bruges fra og med 1. januar 2009. Det er derfor meget vigtigt at du

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

I det følgende gives en vejledning af brug af orddiktaten. Først som lærer. Derefter kort om elevernes brug af orddiktaten.

I det følgende gives en vejledning af brug af orddiktaten. Først som lærer. Derefter kort om elevernes brug af orddiktaten. Orddiktaten Orddiktaten er en online diktatsamling, som kan bruges til almindelig stavetræning. Lærere har mulighed for at oprette egne diktater eller tilføje andres diktater. Da alle informationer gemmes

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

Intendantur Del 3 Guide til webapplikation til bestilling af mad

Intendantur Del 3 Guide til webapplikation til bestilling af mad Intendantur Del 3 Guide til webapplikation til bestilling af mad I det følgende vil vi gennemgå de forskellige funktioner, i web applikationen som skal anvendes til bestilling af mad. Trin for trin kan

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

Disponent Godkend faktura

Disponent Godkend faktura Disponent Godkend faktura V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Godkend en faktura... 4 2.1 Gennemgå faktura... 4 2.1.1 Faktura hoved... 5 2.1.2 Fakturalinjer... 6 2.1.3 Forsendelses muligheder...

Læs mere

Secure O matic. Gruppe 5 2. SEMESTERPROJEKT. Udgave. Accepttest-specifikation

Secure O matic. Gruppe 5 2. SEMESTERPROJEKT. Udgave. Accepttest-specifikation Udgave 2 2. SEMESTERPROJEKT Gruppe 5 Secure O matic Accepttest-specifikation Benjamin Sørensen, 02284 Tomas Stæhr Hansen, 03539 Stefan Nielsen, 02829 Mubeen Ashraf, 9279 Hussein Kleit, 9281 SECURE O MATIC

Læs mere

Vejledning til online blanketten Svinetællingen

Vejledning til online blanketten Svinetællingen Vejledning til online blanketten Svinetællingen Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen til at henvende

Læs mere

1-1 Usability evaluering af den simple udgave

1-1 Usability evaluering af den simple udgave BILAG 1 s. 2 af 19 Bilag 1 1-1 Usability evaluering af den simple udgave...5 1-2 Heuristisk inspektion af den simple udgave...6 1-3 Usability evaluering af den avancerede udgave...8 1-4 Heuristisk inspektion

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Nyt gravetilladelses modul RosyDIGWEB. Nyt Link til ansøgning/færdigmelding. Tidsplan

Nyt gravetilladelses modul RosyDIGWEB. Nyt Link til ansøgning/færdigmelding. Tidsplan Nyt gravetilladelses modul RosyDIGWEB 100 % webbasseret for ansøger og sagsbehandler Integreret kort i ansøgningsdelen Mulighed for flere veje på samme ansøgning Ansøgeren kan se igangværende tilladelser

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 M Mobility Mobil IP Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 Indhold Introduktion Download program software Installation af M Mobility Mobil IP Softphone program Åbningsskærm

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING

BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. februar 2016 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING ENTREPRISESTYRER Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Testmanual til DO-IT /QuickTjek

Testmanual til DO-IT /QuickTjek Testmanual til DO-IT /QuickTjek Introduktion DO-IT -kompetenceafklaringen er opbygget som en række spørgsmål i et testsystem inden for it-fagområderne styresystem, tekstbehandling og internet/e-mail. Testen

Læs mere

Word-5: Tabeller (2007)

Word-5: Tabeller (2007) Word-5: Tabeller (2007) Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da programmet blev

Læs mere

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem Resumé: Beskrivelse af program (DRFLive) til dynamisk visning af resulter fra DRF Stævnesystem Forfatter: Claus Hulstrøm Dato: 15. januar 2010

Læs mere

Vejledning VPN Endpoint Connect og SSL

Vejledning VPN Endpoint Connect og SSL 1-07-2011 OM Vejledning VPN Endpoint Connect og SSL Juli 2011 1 Indhold Introduktion... 3 Installation af Checkpoint Endpoint Connect klient... 4 Endpoint Connect - Hvis du ikke er Administrator... 18

Læs mere