Vismændenes plan er uambitiøs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vismændenes plan er uambitiøs"

Transkript

1 Tema: 18 virksomheder har fået regionale initiativpriser > 7 10 Chance for balance Fire ud af ti kommuner får lavere serviceudgifter frem mod 2015, viser DI-undersøgelse. > side 3 Bøvl i byggesager Nyt kommunalt byggereglement skal skabe mere gennemsigtighed om byggesagsgebyrer > side 4 Selskabsret i superligaen Alf Duch-Pedersen står i spidsen for en kæmpe modernisering af selskabsretten. > side 12 Vismændene med prof. Peter Birch Sørensen i spidsen præsenterede i sidste uge deres fremtidsudsigter for dansk økonomi. De spår recession i to år og havde tre skatte-modeller med. //POLFOTO Vismændenes plan er uambitiøs Nummer December 2008 DI Business online: di.dk/dibusiness DI Business DI 1787 København V Telefon , Fax , di.dk De økonomiske vismænd præsenterede i sidste uge deres redegørelse for dansk økonomi. DI kalder deres skatte-forslag for "uambitiøs" og får medhold fra vismændene. Martin Flink Lars Ole Løcke De økonomiske vismænd har lanceret tre nye forslag til en skattereform og har på forhånd ønsket at tage hele det politiske spektrum i ed. Resultatet er en skatteplan, der skal give flere hænder til arbejdsmarked uden at rokke væsentligt ved fordelingspolitikken. Men samtidig også en skattereform, der går på kompromis med netop tilskyndelsen til at yde en ekstra indsats på arbejdsmarkedet. Med vismændenes egne ord er deres ene forslag "uambitiøst" og de indikerede samtidigt, at de to andre forslag var "politisk afbalancerede" - altså ikke noget, der for alvor ville skabe den nødvendige effekt på det trængte arbejdsmarked. Dilemmaet står mellem ønsket om størst mulig effekt på arbejdsudbud, hvilket analyserne ensidigt peger på, at lettelser i topskatten giver, og ønsket om, at der skal være en rimelig fordeling mellem de skattelettelser, man giver. Her vil det så være beskæftigelsesfradraget. Det er ingen kunst at fremlægge et skatteudspil, der viser overskud og øger arbejdsudbuddet, hvis ikke vi skal have et fordelingshensyn ind over. Men det er bare ikke politisk relevant, siger overvismand Peter Birch Sørensen. I stedet blev det til tre forslag om, hvordan man skabe et højere arbejdsudbud ved at omlægge skattesystemet ud fra, om det skal koste 15, 20 eller 25 mia. kr. Selv om alle vismændenes forslag indeholder både lavere topskat og højere beskæftigelsesfradrag, var rådets medlemmer, der tæller bl.a. LO, DA og DI, ifølge Peter Birch Sørensen enige i, at topskatten skal prioriteres. Der var en bred forståelse for, at lettelser i topskatten er rimeligt og fornuftigt at få med i en skattereform," sagde overvismanden. Politisk mod efterlyses Viceadm. direktør i DI, Ole Krog, har meget svært ved at se, hvorfor vismændene som et politisk uafhængigt organ på den måde balancerer mellem viden og politik. For på den ene side mener vismændene, at en lettelse af topskatten er det klart bedste sted at løse problemet, men samtidigt har de i den grad lagt bånd på sig selv med deres forslag. I den nuværende situation undrer det mig, at vismændene i den grad forsøger at gætte på, hvad der er politisk opportunt. Jeg er ganske overbevist om, at de meget høje kompetencer, der er hos formandskabet, også omfatter evnen til at forudsige, hvad Folketinget vil beslutte. Men det ville klæde vismandsinstitutionen at overlade den politiske afvejning til netop politikerne, siger Ole Krog. Få alle fordelene allerede i år med Pension For Selvstændige Læs mere på eller tlf

2 DI Business 1. December AMU-system bliver digitaliseret i 2010 Inden for voksen- og efteruddannelsesområdet betyder finanslovaftaler, at der skal gennemføres en digitalisering på det erhvervsrettede uddannelsesområde med virkning fra 1. januar Det har længe været et stort ønske fra DI's medlemmer, og DI ser frem til, at der etableres en løsning, som kommer brugerne til gode. Tilmelding til amu-kurser samt ansøgning om VEU-godtgørelse vil blive digitaliseret. Udgangspunktet for digitaliseringen er at skabe en mere effektiv administration på uddannelsesinstitutionerne. //Colourbox Leder Danmark på forkant Danmark har taget forskud på EU's fælles redningsaktion for den trængte europæiske økonomi. Kommissionen har fremlagt sit oplæg til næste uges møde mellem EU's stats- og regeringschefer. Udspillet lægger op til, at EU-landene lemper deres økonomiske politik næste år i et omfang svarende til godt en pct. af bruttonationalproduktet. For Danmarks vedkommende vedtager Folketinget i denne uge en lempelig finanslov, der stimulerer dansk økonomi i Det er vores bedste vurdering, at der lige nu ikke er brug for yderligere lempelser, selv om ledigheden stiger de kommende kvartaler. Men vi har bemærket, at regeringen klogeligt følger udviklingen tæt. Ole Krog Viceadm. direktør Det politiske kunststykke bliver, at EU-landene får sat mere gang i økonomien uden at bryde med de fornuftige spilleregler for stabilitet, som det økonomiske og finansielle samarbejde bygger på. Sættes stabiliteten over styr for at mindske effekterne af den økonomiske nedtur her og nu, vil øvelsen vise sig at være skadelig på det længere sigt. Sættes stabiliteten over styr, for at mindske effekterne af den økonomiske nedtur her og nu, vil øvelsen vise sig at være skadelig på det længere sigt. Modulvogntog sætter fart på konkurrencen Det er ikke kun miljøet, der slipper for unødig udslip af CO₂ med indførelsen af de nye modulvogntog fra i mandags. Det vil også være en besparelse for de vognmænd, der investerer i modulvogntog, vurderer DI Transport. For nogle af vores medlemsvirksomheder vil der være kroner at spare hvert år ved at bruge modulvogntog frem for almindelige lastbiler, vurderer direktør Michael Svane i DI Transport. Der er tale om en forsøgsordning over tre år, og den vil blive fulgt tæt af Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen. Kapitalfonde tror på et snarligt opsving De kriseramte markeder vil være helbredt inden sommeren Sådan lyder den optimistiske melding fra toplederne i danske og internationale kapitalfonde. 53 procent af kapitalfondtoplederne tror på, at markedet inden for de kommende 18 måneder vender tilbage til situationen før finanskrisen. Det ventes dog at blive værre endnu, før vendingen kommer. 78 procent mener nemlig, at bunden endnu ikke er nået. Det viser en ny international undersøgelse, som er gennemført af The Economist Intelligence Unit (EIU) på vegne af konsulentvirksomheden Celerant Consulting. Andre EU-lande har større behov for at lempe den økonomiske politik. Her er det værd at hæfte sig ved, at Kommissionens udspil peger på, at lempelserne bør bidrage til at løse de strukturelle problemer på det europæiske arbejdsmarked. Også større investeringer i infrastruktur samt i forskning i klima- og miljøteknologier vil have et fornuftigt langsigtet perspektiv. Fredeligt erhvervsfremstød i Thailand Selv om Thailand gennemlever indre politiske spændinger, forløb det danske erhvervsfremstød i landet uden større problemer. Det asiatiske kongedømme er et stort vækstområde, set i lyset af afmatningen i USA og Europa. Mere end 30 danske virksomheder var i sidste uge i Thailand med det mål for øje at øge handlen med det sydøstasiatiske kongedømme. Og især handel og erhvervsengagement inden for områderne af energi, miljø og klimateknologi. Blandt de 200 danske virksomheder, som allerede har aktiviteter i landet, finder man blandt andre Danfoss, der indtil videre sælger produkter inden for kølesektoren for fødevarer og aircondition. Og virksomheden fra Als var derfor også med i erhvervsdelegationen. di Organisation for erhvervslivet DI 1787 København V T: F: di.dk Det er positivt, at EU med Kommissionens forslag vil bidrage til at genskabe tilliden hos de europæiske forbrugere, virksomheder og investorer. Forslaget har primært sigte på at sætte skub i europæisk økonomi gennem finanspolitikken. Men det er værd at have in mente, at udspillet ikke tager sigte på at løse de problemerne i den finansielle sektor. Det er derfor helt afgørende vigtigt løbende at holde et vågent øje med, hvorvidt at virksomhederne fortsat vil kunne få tilstrækkelig adgang til kapital. DI Business Poul Scheuer, ansvarshavende Rolf Ejlertsen, redaktør. I redaktionen: Finn Georg Bald Jens Fuglsang Edelholt Martin Flink Jonas Schmidt Hansen Gordon Trier Holm Karen M. Jeppesen Lars Ole Løcke René Madsen Anja Glaring Gebert, Nick Nørbo Andersen, layout //Scand-Media Nu har vi 40 ansatte i Thailand. Men vi har ingen produktion. Og omsætningen på cirka 100 millioner kroner om året skulle gerne blive bedre, konstaterede adm. direktør for Danfoss, Niels B. Christiansen. Mandag blev erhvervsfremstødet indledt ved en festmiddag under åben himmel med deltagelse af 300 gæster inklusive Kronprinsparret, udenrigsministeren, Thailands vicestatsminister, de deltagende virksomheder, deres partnere i Thailand samt andre venner af Danmark. DI's adm. direktør Hans Skov Christensen deltog også og udtrykker tilfredshed med fremstødet. Vi har oplevet stor deltagelse og bevågenhed fra vore thailandske partneres side på trods af den politiske uro, fortæller Hans Skov Christensen. /gth 42 numre årligt, bestilles hos DI, Louise Olsen, T: DI-medlemmer gratis Andre 600 kr. (ekskl. moms) Redaktionen slut 28. november 2008 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Annoncer: DG Media A/S T: , Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Tilmeldt FMK, Fagpressens Medie Kontrol ISSN

3 1. December 2008 DI Business 3! De næste otte år har kommunerne under ét stort set ingen ekstra udgifter. Opdriften i kommunernes økonomi stopper Kommunal økonomi Fire ud af ti kommuner får som følge af befolkningsudviklingen lavere serviceudgifter frem mod Det økonomiske pusterum er en historisk mulighed for en yderligere effektivisering af driften, vurderer DI. Karen M. Jeppesen Faldet i børnetallet de kommende år er så kraftigt, at nedgangen i kommunernes udgifter til dagpasning og skoler, stort set opvejer de stigende udgifter til plejehjem og hjemmehjælp. Det viser en ny DI undersøgelse. Der bliver ofte efterladt et indtryk af, at den demografiske udvikling lægger pres på kommunernes økonomi. Sådan er det også på langt sigt, men de næste otte år har kommunerne under ét stort set ingen ekstra udgifter som følge af befolkningsudviklingen, siger viceadm. direktør Ole Krog, DI. Beregningerne viser, at 42 kommuner ud af landets 98 har færre udgifter frem til 2015, mens resten af kommunerne har et øget udgiftspres. Under ét er der en samlet merudgift for kommunerne på blot 200 mio. kr. om Børnetallet falder og det giver kommunerne mulighed for at få økonomien til at hænge bedre sammen trods flere ældre. //Colourbox året. Det skal ses i lyset af, at befolkningsudviklingen hidtil har kostet kommunerne 900 mio.kr. om året. Der skal prioriteres Det handler om prioritering, og her er det vigtigt, at politikerne ikke viger tilbage for at flytte penge fra områder, hvor behovet er faldende, siger Ole Krog. Det er især i yderområderne Vestjylland, Nordjylland og Lolland-Falster, hvor der bliver færre børn og dermed færre udgifter. Men også i Hovedstadsområdet og i kommunerne nord for København bliver presset på de kommunale budgetter lettet. Undersøgelsen ser også på årene efter I de år stiger udgifterne til service igen kraftigere på grund af det stigende antal ældre. Derfor er det nu, der er mulighed for at handle. Enhver effektiviseringsgevinst kan gå ubeskåret til bedre service eller lavere skat, siger Ole Krog og uddyber: Kommunene står med en historisk mulighed for at omlægge driften. Vi kan desuden se frem til næste kommuneaftale, hvor kommunerne ikke har behov for at kræve flere penge, og samtidig får mulighed for at give borgerne en væsentlig bedre service. Presset på kommunernes økonomi er derfor væk, og hvis kommunerne lever op til aftalen med staten, er der oven i købet mulighed for at øge serviceniveauet med et beløb svarende til mindst fem mia. kr. over de kommende år. En klart positiv opgave for de kommunale ledere, der har medvind på servicedelen. Og hvis man tænker nyt, så bør der være muligheder for at hente flere effektiviseringsgevinster ved eksempelvis øget samarbejde mellem det offentlige og det private o g ved udlicitering, siger Ole Krog. W Læs hele undersøgelsen på indsigt.di.dk Dårlige udbud giver dårlig rengøring Rengøring Offentlige udbud på rengøringsområdet udarbejdes på en måde, der dræber innovationen hos leverandørerne og resulterer i alt for meget snavs. Bedre uddannelse og flere offentlig private partnerskaber er en del af løsningen. Karen M. Jeppesen Når rengøringspersonalet på landets sygehuse, børnehaver og skoler skubber rengøringsvognen rundt i lokaler og på gange, ved de nøjagtigt, hvad de skal gøre. De ved hvilke borde, senge og skabe, der skal vaskes af, og hvordan det skal ske. For det er nøjagtigt beskrevet af kunden. Men det er en forkert måde at gøre det på og en af årsagerne til den seneste tids kritik af rengøringen på landets sygehuse. Det mener adm. direktør Jan Wilken fra Elite Miljø A/S. Han mener tilgangen bør vendes om. Man bør spørge leverandørerne, hvordan de vil gøre mest muligt rent på det pågældende sted ud fra en hygiejnestandard, kunden sætter. Det vil styrke innovationsevnen og slippe motivationen løs, siger Jan Wilken. Han efterlyser desuden egentlige partnerskaber mellem de offentlige institutioner og de private om rengøringen. Branchedirektør Frank Bill, DI Service, er enig i, at leverandørerne bør inddrages mere i tilrettelæggelsen. De meget snævre rammer udelukker alt initiativ fra leverandørens side, og er alt andet end motiverende for et konstruktivt og innovativt samarbejde, siger Frank Bill. Han understreger, at det ikke handler om en diskussion om rengøring i offentlig eller privat regi, men om, at kravene bliver mere klare. Bedre uddannelse nødvendig Men det er ikke kun et spørgsmål om, at prisen og kravene til rengøringen hænger sammen. Det handler også om, at rengøringsassistenterne er ordentligt klædt på til arbejdet. Det mener Tina Møller Madsen, der er gruppeformand i fagforeningen 3F, der organiserer rengøringspersonalet. Selskaberne vil gerne byde på en ordentlig kontrakt, og vores assistenter vil gerne gøre ordentligt rent. Mange tænker ikke på, at der også ligger en faglig stolthed i rengøringsfaget. Men problemet er, at der ikke er tid nok, og samtidig har mange ikke den fornødne uddannelse, så de ved, hvordan man sikrer et højt hygiejneniveau, siger Tina Møller Madsen. Hun mener, at der bør afsættes flere penge til uddannelse af personalet. Politikerne bør derfor fokusere mere på vigtigheden af, at der er rent på landets sygehuse i stedet for at lade sig styre så meget af omkostningerne, da det presser leverandørerne til at trykke prisen i bund.

4 DI Business 1. December Lettere at få arbejdskraft med synligt CSR Arbejdskraft Virksomheder med et synligt socialt engagement ligger højt på listen over, hvorfor unge vælger en bestemt arbejdsplads, viser en undersøgelse. Og det kan betale sig at bruge CSR i profileringen af virksomheden. Jonas Schmidt Hansen Køb Dell, red liv står der på Dells hjemmeside, og vidner om en af virksomhedens CSR (Corporate Social Responsibility) aktiviteter. Adm. direktør Stig Jørgensen, Dell, oplever, at medarbejderne vil være med til at gøre en forskel. De har ansvarsfølelse, og den enkelte vil være med til at gøre en forskel. Det er trenden, at man bør have et engagement, og det er ikke et problem at få folk med til at lave CSR-projekter. Tværtimod. Vi fortæller også om vores CSR-aktiviteter til jobsamtaler, for folk spørger ofte til det. Men det er ellers ikke noget, vi reklamerer med, siger han. En rundspørge blandt studerende på humaniora, samfundsvidenskab og naturvidenskab, foretaget af konsulentvirksomheden Reputation Institute og rekrutteringsbureauet Moment, viser, at CSR er den tredjevigtigste faktor, når de unge skal vælge arbejdsplads. De unge skulle bedømme 89 virksomheder på 23 parametre, og her er CSR altså en af de ting, den kvalificerede arbejdskraft lægger mest vægt på. Unge tjekker det samfundsmæssige ansvar hos virksomhederne, når de kigger efter job. //Colourbox Kommunikerer ikke nok En DI-rundspørge blandt 600 mindre og mellemstore virksomheder viser, at 35 pct. af de adspurgte ikke fortæller om deres CSR-aktiviteter. Erhvervspolitisk konsulent Peder Søgaard, DI Handel, mener, at virksomhederne bør blive bedre til at kommunikere deres aktiviteter ud. Det er tydeligt, at samfundsansvar udgør en vigtig faktor for folk, når de søger arbejde. Det er vigtigt for mange, at de ikke bare har et ni til fire arbejde, men at man også er med til at gøre en positiv forskel i samfundet. Af samme årsag er CSR en vigtig faktor, når man gerne vil tiltrække især den kvalificerede arbejdskraft, som i højere grad kan vælge og vrage mellem steder, de vil arbejde. Derfor bør virksomhederne tænke over CSR som en vigtig rekrutteringsfaktor, når de skal ansætte nye medarbejdere, fortæller han. Han påpeger, at der er en gevinst at hente, hvis man profilerer sig, frem for at have det uden at fortælle nogen om det. Fordelene ved CSR bliver klart forstærket, når virksomhederne vælger at arbejde strategisk med samfundsansvar. Det vil sige, at virksomheden integrerer CSR, som en del af virksomhedens profil ved f.eks. at lave en formel CSR-politik og have konkrete målsætninger for, hvor langt man er nået, og hvad det er, man arbejder mod fremadrettet, siger Peder Søgaard. W handel.di.dk Mere gennemsigtighed i gebyrer Byggesager Nyt byggereglement skal få kommuner til at opgøre deres byggesagsgebyrer i fem kategorier. Det skal give gennemsigtighed i gebyrerne. DI er positiv, men vil have endnu flere kategorier. Rene Madsen I fremtiden tvinges kommunerne til at opgøre deres byggesagsgebyrer i fem kategorier alt efter, hvilken type byggesag det handler om. Det fremgår af et nyt bygningsreglement, som netop er sendt i høring. I dag kan kommunen fastsætte gebyrerne ud fra de generelle omkostninger til byggesager lige meget hvor omfattende byggesagen er. Formålet er at skabe gennemsigtighed i priserne og sørge for, at kommunerne ikke tager en meget lav pris for parcelhuse og dækker omkostningerne ved at opkræve en væsentlig højere pris for godkendelse af erhvervsbyggerier. Meningen er, at inden for kategorierne må kommunerne ikke opkræve mere, end de udgifter kommunen har til at behandle den konkrete type byggesag, siger specialkonsulent Susanne Mikkelsen, Erhvervsog byggestyrelsen. En undersøgelse fra DI har vist, at kommunernes byggesagsgebyrer svinger med op til pct. Kommunerne skal altså fastsætte deres gebyrer for forskellige typer af byggeri, så det ikke koster det samme at få godkendt et udhus og en stor lagerbygning. Men Susanne Mikkelsen vil ikke garantere, at det vil betyde lavere gebyrer. Vi har fået foretaget en undersøgelse, der tyder på, at kommunerne ikke tager fuld gebyr for byggesagsbehandlingen. Derfor kan vi ikke af- vise, at kommunerne i visse tilfælde vil sætte gebyret op, siger Susanne Mikkelsen. Skattestoppet bør forhindre prisstigninger Chef for offentlig privat Henrik Friis, DI, er ikke i tvivl om, at det vil betyde lavere byggesagsgebyrer. Han medgiver dog, at der kan være enkelte kommuner, som vil sætte gebyret op. Skattestoppet bør også gælde gebyrer, så jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at det samlet set vil give gebyrstigninger. Jeg tror, at virksomheder i mange kommuner vil opleve lavere gebyrer, fordi man nu kun skal betale omkostningerne inden for byggesagens kategori. Det vil betyde, at man ikke skal betale til godkendelse af andre typer af byggerier, siger Henrik Friis. Han er generelt positiv over for de nye regler og de nye kategorier, som skal gøre priserne mere gennemsigtige. Han havde dog gerne set endnu flere kategorier, som kommunerne opkræver gebyrer efter. Den nye ordning er bedre, end den vi har i dag. Men man burde have lavet flere kategorier, så der var større sammenhæng mellem omkostningerne og gebyrerne. Eksempelvis er lagerhaller og avlsbygninger i samme kategori, men det er ikke det samme at skulle have godkendt en lagerhal og avlsbygning, siger Henrik Friis.»» Fem nye kategorier I fremtiden skal kommunerne opkræve deres byggesagsgebyrer på baggrund af, hvilken type byggerier, der er tale om. De fem kategorier er: 1 Simple konstruktioner som garager, carporte og udhuse. 2 Enfamilieshuse. 3 Ikke kompliceret industri og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger. 4 Andre faste konstruktioner som antenner, master, skiltning, minivindmøller, tribuner og legepladsredskaber. 5 Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri, som ikke er omfattet af de øvrige kategorier.

5 1. December 2008 DI Business 5 Skatteoptimering inden årets udgang Deltag i seminar om skat i et turbulent finansielt marked De finansielle markeder har i 2008 udvist store svingninger både hvad angår aktier, obligationer og valuta. Særligt i en sådan periode hvor såvel gevinster som tab kan være betydelige, er det helt afgørende at optimere skatten, så gevinster ikke beskattes unødigt, og der opnås størst mulig skattemæssig værdi af eventuelle tab. Deloitte indbyder derfor til seminar med fokus på at optimere den skattemæssige situation ved gevinst og tab for derved at sikre opmærksomhed på mulighederne for at træffe de nødvendige beslutninger, der optimerer skatten. Seminarerne afholdes: Odense Mandag 8. december kl Tilmelding til Charlotte Hansen. Nykøbing F Mandag 8. december kl Tilmelding til Charlotte Schnack. Århus Tirsdag 9. december kl Tilmelding til Marianne Engholt. Kolding Tirsdag 9. december kl Tilmelding til Lone Secher. Slagelse Tirsdag 9. december kl Tilmelding til Helene Hasselstrøm. Birkerød Onsdag 10. december kl Tilmelding til Maj-Britt Fjeldsted Nielsen. på Silkeborg Onsdag 10. december kl Tilmelding til Marianne Rasmussen. Aalborg Torsdag 11. december kl Tilmelding til Lilli Larsen. Viborg Torsdag 11. december kl Tilmelding til Lis Jensen. Esbjerg Mandag 15. december kl Tilmelding til Marianne Jensen. København Tirsdag 16. december kl Tilmelding til Rikke Væversted. Tilmelding kan ske på under Events, eller direkte på mailadressen under det enkelte seminar. Der er begrænset deltagerpladser, og tilmelding sker efter først til mølle princippet. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

6 DI Business 10. november >> Gratis seminar: Kend dit online potentiale! Slaget skal slås online Online markedsføring er et stærkt redskab for virksomheder, der ønsker optimal effekt af deres marketingbudgetter. En topplacering på Google er derfor altafgørende i en tid, hvor det er kunderne, der kommunikerer med virksomhederne og ikke længere kun den anden vej rundt. Den placering kan opnås gennem forskellige tiltag såsom søgemaskineoptimering og Google Adwords, og det kan vi hjælpe dig med! Få en topplacering på Google! Med en Google-optimeret webløsning fra Nybroe får du et ideelt grundlag for at optimere din online markedsføring. Vores løsninger opbygges i et gratis content management system, TYPO3, hvor du kun betaler for design og opsætning. Og med den rette rådgivning og fleksible løsning får du uanede muligheder for at øge værdien af dine budgetkroner. Gratis seminar om Google-optimering Nybroe stiller sine erfaringer med Google-optimerede webløsninger til rådighed med et begrænset antal pladser på seminaret Kend dit online potentiale. Som beslutningstager for markedsføringen i din virksomhed har du mulighed for at deltage på det gratis webseminar på en af flere datoer i december 2008 og januar Tilmeld dig og få en quick-analyse Forud for seminaret tilbyder vi at lave en quick-analyse af dit website. Så tilmeld dig straks og få konkrete idéer til, hvordan du kan øge din synlighed online. Hvis du ikke når at tilmelde dig seminaret, men ønsker en quick-analyse af dit website, så kontakt Tom Nybroe på tlf. nr Læs mere og tilmeld dig seminaret i Google-optimering på Synergi med gennemført designlinie Online markedsføring er blot en af vores mange kompetencer. Nybroe er et full-house bureau med alsidige og kreative kræfter på idé og koncept, web, fotostudie, trykkeri og projektledelse. Og siden fusionen med Rydberg Skilte & Reklame i januar 2008 har vi tilført denne fusionsenergi til vores kunder. Vi sikrer en gennemført designlinie i Cooperate Identity og implementerer nu efter fusionen også de kreative løsninger på skiltning og dekoration af bygninger, udstillinger, firmabiler mv. Vi tænker hele vejen rundt for at sammensætte den helt rette aktivitetsplan for din virksomhed og skaber øget og målbar værdi! Nybroe ApS Tonsbakken Skovlunde Tlf.:

7 1. December 2008 DI Business 7 DI's Initiativpris uddeles en gang om året til en mindre virksomhed, der har skabt grundlag for vækst gennem særligt initiativ og virkelyst inden for afsætning, teknologi, uddannelse eller andre områder over en kortere årrække. Der bliver også lagt vægt på udviklingen i omsætningen (bruttoavancen), egenkapitalen og/eller antal ansatte de seneste år. Den regionale initiativpris blev uddelt i hver af DI's 18 regionalforeninger i løbet af efteråret Prisvinderne fik overrakt et kunstværk og et diplom. De regionale prismodtagere er dermed nominerede til DI's landsdækkende initiativpris, der uddeles i forbindelse med DI s Konference for Mindre og Mellemstore Virksomheder torsdag den 22. januar Her i indstikket bliver de regionale initiativprisvindere præsenteret / gth // Hans Søndergaard DI Thy/Mors Hurup Møbelfabrik A/S: Stort spektrum af sofaer En million forskellige sofaer produceret i Danmark giver Hurup Møbelfabrik A/S DI Thy/Mors Initiativpris 2008 Design din egen sofa og køb den "uden dyre omveje". Det koncept har givet Hurup Møbelfabrik A/S solid indtjening. Møbelmarkedet er præget af benhård konkurrence, men Hurup Møbelfabrik har med nytænkning formået at få flotte vækstrater år efter år. De producerer først møblet, når kunden har besøgt butikken og bestilt sofaen eller bordet, der passer præcist til deres indretningsstil. Møblerne sælges direkte fra fabrikken, og det minimerer den endelige pris. I en tid, hvor møbelproducenter får syet deres møbler i Ukraine eller Kina, går det så godt på Hurup Møbelfabrik, at de er ved at udvide fabrikken til kvadratmeter. DI Vendsyssel Fynbo fra Vendsyssel Tre virksomhedsudvidelser på fire år vidner om, at der er markedspotentiale i marmelade og guf til den gammeldaws vaffelis. Fynbo Foods A/S, med adm. direktør Richard Fynbo i spidsen, vinder DI Vendsyssels Initiativpris I dag producerer Fynbo Foods A/S tons om året og skal snart til at udvide for tredje gang, siden virksomheden blev stiftet i Det er gået stærkt på marmeladefabrikken. Siden 2002 er der blevet ansat 31 medarbejdere på virksomheden. Virksomheden har ry for at producere levnedsmidler af høj kvalitet til en god pris, som har givet bonus hos forbrugerne. Virksomheden har også iført sig den gule førertrøje for at være miljøbevidste og skabe et godt arbejdsmiljø. DI Fyn 3 millioner mursten pr. mand Vedstaarup Teglværk A/S har ry for høj effektivitet og dygtig energiledelse, hvilket viser sig i og med, at 12 mand kan producere 40 millioner mursten om året. Det er lykkes at omdanne det traditionelle teglværk til en global spiller med tyskere, briter og japanere i kundekartoteket. Virksomheden er ikke bare en spiller på det globale marked. Vedstaarup Teglværk A/S har lavet energirigtige løsninger i produktionen. Derfor er værket fremtidssikret til den øgede fokus på energieffektivitet. Adm. direktør Jørgen Strøjer Hansen, gør mere for lokalområdet end at tilføre vækst og arbejdspladser. Ved siden af teglværket har han mange hestekræfter udstillet, bl.a. flere kronebiler og en James Bond bil.

8 DI Business 1. December DI Hovedstaden Succes på et benhårdt marked Bryggeriet Skands A/S er et levende bevis på, at man med idérigdom, innovationslyst og gå-på-mod kan få succes på et benhårdt marked præget af pengestærke internationale koncerner. Bryggeriet Skands A/S blev stiftet i 2003 af brygmester Birthe Skands og hendes mand Morten Skands. Birthe Skands havde i en årrække været brygmester på Carlsberg, men ønskede at få foden under ejet bord. Siden starten har bryggeriet haft stor økonomisk og produktmæssig succes. Bryggeriet Skands har gennem alle år har satset på konstant udvikling af nye spændende øl-typer. Gennemsnitligt er det blevet til fire nye øl hvert eneste år. I år har denne innovationslyst bl.a. resulteret i udviklingen af en ny øl til Det Kongelige Teater kaldet "Tæppefald". DI Bornholm Bryghus med flotte nøgletal Flot vækst giver Svaneke Bryghus A/S DI Bornholms Initiativpris Svaneke Bryghus producerer produkter af en høj og ensartet kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Den slags belønner markedet, og det forklarer bryghusets flotte nøgletal. Bryghuset er også fremme i skoene, når det kommer til miljø- og energirigtig produktion. Direktør Tim Kofoed Stender og hans folk har aftaler med flere landsdækkende supermarkedskæder og eksporterer også bryggeriets mange øl. DI Trekantområdet fileter om dagen Fra år 2000 til i dag har Danforel A/S i Vejle seksdoblet deres produktion til 30 tons ørred om dagen svarende til fileter. Fra at være en virksomhed i stampe har Danforel A/S i dag de fleste europæiske lande i deres kundekartotek. Dagen efter fisken fanges i Vejle kan den blive serveret i Verona. Og vokseværket er ikke forbi. Danforel har sammen med søstervirksomheden Vejle Seafood A/S opkøbt det lukkede Danish Crown slagteri i Grindsted. Det er ikke kun fordi, at 95 procent af produktionen ryger til udlandet, at Danforel A/S kan kalde sig en international spiller. 80 procent af medarbejderne er udlændinge fordelt på seks til syv forskellige nationaliteter. DI Sydsjælland Fra vindmøller til seks tons tunge dæk P.K. Jeppesen og Søn A/S i Næstved formår at kombinere stolte traditioner med moderne forretningsdrift. Virksomhedens erfaring går tilbage til P.K. Jeppesen og Søn A/S lavede brugerdreven innovation før det var på alles læber, og deres skræddersyede produkter og høje serviceniveau giver pote. Virksomheden fremstiller specialmaskiner til virksomheder i hele verden. De tumler med alt fra dæk på seks tons til forfinet udstyr til glasværker og porcelænsfabrikker. Virksomhedens specialmaskiner er nøjagtigt tilpasset kunderne, der i øvrigt kan regne med hurtig og effektiv service, hvis der skulle opstå problemer. Det har kunderne ikke bare opdaget i Danmark, for i Kina, Mellemøsten og Europa kan man også finde P.K. Jeppesens produkter. DI Lolland-Falster Studielån førte til millionvirksomhed Et studielån på kroner i 1977 førte til det transporteventyr, der hedder Sax- Trans ApS, og som har 37 ansatte og omsætter for millioner. Sax-Trans har i dag 60 last- og varebiler og har efterhånden opkøbt alle matriklerne på Teglvej, hvor virksomheden har til huse. Sax-Trans har købt Teglvej 1 til 5 i Sakskøbing. Nu arbejder de også på at få etableret en fragtterminal ved motorvejen, der har plads til de nye modulvogntog, der kan laste mere end almindelige lastbiler. De nye biler betyder, at virksomheden kan spare kørte km.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

DI præsentation 04.05.2010

DI præsentation 04.05.2010 DI præsentation 04.05.2010 Præsentation af Universal Robots Vækst hvilken slags vækst ønsker vi Generelle forhold SWOT Konklusion Idégrundlag Idegrundlaget er at udvikle robotter der er: Fleksible Lette

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 315 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 23. maj 2013 13-434 / Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

JOBBAROMETERET FRA: nye job på vej

JOBBAROMETERET FRA: nye job på vej JOBBAROMETERET FRA: 20.000 nye job på vej Jobkrisen er aflyst. Virksomhederne ansætter igen. Alene de seneste tre måneder er der skabt 16.000 nye job. De næste seks måneder regner virksomhederne med at

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Realkreditinstitutterne har siden finanskrisen hævet deres bidragssatser markant over for både

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE, 5. OKTOBER 2016

REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE, 5. OKTOBER 2016 REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE, 5. OKTOBER 2016 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at tale her i dag. Når vi løfter blikket og ser på verden omkring os, må vi konstatere, at det er vanskelige

Læs mere

Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI

Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI Hvad kan DI give dig? Som iværksætter kan du få et år gratis i DI. Vi vil gerne give dig en mulighed for at lære os at kende og opleve, hvad DI som erhvervs-

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013 Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen Kemi & Life Science Generalforsamling Korsør 12. marts 2013 Stilstand fordi vi er ramt af Tillidskrise Finanspolitisk stramning Høje oliepriser Ny regulering

Læs mere

Den nemme vej til den rigtige løsning

Den nemme vej til den rigtige løsning Den nemme vej til den rigtige løsning Vi er aldrig længere væk end den nærmeste telefon Du kan altid ringe og spørge til produkterne eller få klar besked om forventet levering af bestilte varer. Det er

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 «Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 www.nordania.dk December 2013 Kære lastbilkunde og leasinginteresserede Året 2013 nærmer sig en afslutning. Året begyndte

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe.

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe. JOBBAROMETERET Ingen nye job i sigte Virksomhederne har slået bremsen i ansættelserne. Der kommer kun få nye private job det næste halve år. Til gengæld skærer den offentlige sektor hårdt i beskæftigelsen.

Læs mere

børn og ældre Milliardmarked for madservice i kommunerne Estimeret værdi af markedet for madservice i de danske kommuner

børn og ældre Milliardmarked for madservice i kommunerne Estimeret værdi af markedet for madservice i de danske kommuner Organisation for erhvervslivet September 2009 Kæmpe markedspotentiale i kommunal madservice til børn og ældre AF CHEFKONSULENT LISE WALBOM, LICW@DI.DK, CHEFKONSULENT PETER BAY KIRKEGAARD, PBKI@DI.DK og

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden skaber vækstvirksomheder Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 4.200 danske virksomheder

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Rekruttering af specialister kræver specialister

Rekruttering af specialister kræver specialister Rekruttering af specialister kræver specialister Danmark kommer til at mangle tusindvis af dygtige specialister de kommende år Mærker I det allerede? Mangel på tekniske kompetencer en alvorlig udfordring

Læs mere

Fleksibelt arbejdsmarked 15

Fleksibelt arbejdsmarked 15 Ledighed Et fleksibelt arbejdsmarked bidrager til, at arbejdskraften anvendes effektivt, og ledige hurtigt finder ny beskæftigelse. Hvis efterspørgslen falder i dele af økonomien, skal arbejdskraften kunne

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Økonomisk kvartalsoversigt. September 2017

Økonomisk kvartalsoversigt. September 2017 Økonomisk kvartalsoversigt September 2017 1 Introduktion Økonomisk kvartalsoversigt fra Danske Byggecentre giver et kort og koncentreret overblik over økonomiske forhold af betydning for branchen. Publikationen

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces Deltagelse fra 2195 kr. Husk 5. marts 2015 Lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Bliv inspireret af de kreative, og bliv klogere på de

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund:

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund: Juli 2006 - nr. 3 Baggrund: Resume: Konklusion: Uddannelse og ansættelse 2006 Der vil i stigende grad blive efterspørgsel på it-uddannede de kommende år. Derfor er det højaktuelt, hvorledes it-cheferne

Læs mere

Vækstinitiativer gavner hele landet

Vækstinitiativer gavner hele landet Klaus Rasmussen, Chefanalytiker, KR@DI.DK Thomas Q. Christensen, Seniorchefkonsulent, TQCH@DI.DK OKTOBER 216 Vækstinitiativer gavner hele landet Afskaffelse af PSO og effektivisering af forsyningssektoren

Læs mere

F.E. BORDING A/S HALVÅRSRAPPORT 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008

F.E. BORDING A/S HALVÅRSRAPPORT 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008 F.E. Bording A/S Turbinevej 4-6 DK-2730 Herlev www.bording.dk Tlf. Fax CVR. nr. : : : +4570115011 +4544515282 1622941 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Herlev, den 27. august 2008

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE dansk erhvervs innovationspolitik / Dansk Erhverv 3 Innovation Innovation handler

Læs mere