REFERAT AF GENERALFORSAMLING I VENSKABSFORENINGEN DANMARK-DDF KOREA 30. NOVEMBER 2019

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF GENERALFORSAMLING I VENSKABSFORENINGEN DANMARK-DDF KOREA 30. NOVEMBER 2019"

Transkript

1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I VENSKABSFORENINGEN DANMARK-DDF KOREA 30. NOVEMBER 2019 Formanden bød velkommen og oplæste en hilsen til generalforsamlingen fra foreningens søsterforening i Korea Venskabsforeningen Korea-Danmark og Den Koreanske Komite For Kulturelle Forbindelser med Udlandet. Se vedhæftet. 1. Valg af dirigent og referent: Michael Dam blev valgt som dirigent og Ulla Pedersen som referent. 2. Bestyrelsens beretning: Formanden Anders Kristensen aflagde beretning på vegne af bestyrelsen. Han mindede forsamlingen om et særligt begivenhedsrigt år i 2018 med Nord-Syd tøbrud, forsoning og samarbejde samt, at DDF Korea og USA var kommet på talefod og begyndt en dialog frem mod total atomafrustning på Koreahalvøen og fredsaftale og normalisering af forholdet mellem de to lande. Samtidig erklærede DDF Korea et moratorium for test af a-våben og interkontinentale missiler, og DDF Koreas regering slog væk fra den såkaldte dobbeltstrategi Byungjin om samtidig styrkelse af økonomien for hævelse af levestandarden og udvikling af et tilstrækkeligt afskrækkende forsvar til fordel for fremover at giver fuld prioritet til det første. Det var en stor sejr i styrkeprøven over imperialismen. Samtidig kunne vor forening fejre vort 50-års jubilæum 50 år stående trofast på solidaritet og venskab med Koreas folk trods både opture og modgang. Korea: Så positivt kan der ikke berettes i år. Dialogen mellem DDF Korea og USA er nærmest gået i stå, og forholdet mellem Nord og Syd i Korea er sat på pause, idet styret i Seoul fortsat styres af USA s imperialistiske politik med massive sanktioner og fælles krigsøvelser i Sydkorea vendt imod Nord. I 2019 har DDF Koreas øverste leder Kim Jong Un og USA s præsident Trump haft to topmøder i 2019 et i Hanoi i februar og et i Panmunjom i juni. Det første blev en fiasko, hvor Trump efter råd fra sine hardline konservative rådgivere John Bolton og udenrigsminister Pompeo valgte at forlade forhandlingerne i utide uden at søge at finde frem til det forhandlingsresultat, der var forberedt. Det andet topmøde var arrangeret med kort varsel i forbindelse med Trumps besøg i Sydkorea, hvor de to ledere mødtes i Panmunjom på demarkationslinjen mellem Nord- og Sydkorea. Her trådte Trump som den første USA-præsident nogensinde ind på DDF Koreas territorium, hvorved begivenheden blev historisk, og nye forhandlinger skulle derefter finde sted indenfor en måned. Først i oktober i Stockholm kom det næste arbejdsmøde mellem DDF Korea og USA på højt plan. Men heller ikke her lykkedes det at komme videre. USA vil ikke løfte de massive sanktioner og blokade imod DDF Korea uden en total ensidig nordkoreansk atomafvæbning til gengæld, og fortsætter på alle måder en meget fjendtlig politik overfor DDF Korea med bl.a. oprustning i Sydkorea og fælles krigsøvelser, der truer nord. USA s DDF Korea-politik står i skærende strid med den fælles udtalelse de to lande indgik på topmødet i Singapore i juni Heldigvis blev koldkrigeren og krigsmageren Bolton fyret som rådgiver for Trump i september efter i 1½ år at have sat en kæp i hjulet for alle initiativer for udvikling i forholdet DDF Korea- USA. I DDF Korea har man trods massiv blokade og sanktioner fra USA og Vesten oplevet økonomisk fremgang i Der er ingen hungersnød længere. DDF Korea gør store fremskridt indenfor teknologisk udvikling, videnskab og innovation. På et vigtigt plenarmøde i april i Koreas Arbejderpartis centralkomite aflagde partiformanden Kim Jong Un en rapport om vigtigheden af, at DDF Koreas svar på imperialismens blokade på alle måder skal være selvforsyning indenfor økonomi og selvforsvar i militære anliggender. En 1

2 Kinas præsident Xi Jin Ping på besøg hos DDF Koreas leder Kim Jong Un til topmøde i Pyongyang i juni 2019 (t.v.) og Ruslands præsident Vladimir Putin mødes med Kim Jong Un i Vladivostok i april 2019 (t.h.) linje parlamentet Den Øverste Folkeforsamling efterfølgende på en session i samme måned bakkede op. Derfor går ordet self-reliance 자립 (en forståelse af selvtillid og selvhjulpenhed i bred forstand) igen i alle politiske taler og skrifter og sammenhænge i dag i DDF Korea mere end tidligere. Man skal stole på egne kræfter, når imperialismen og stormagter sanktionerer og isolerer. Men helt isoleret er DDF Korea bestemt ikke. De sidste halvandet år har Kim Jong Un haft hele 5 topmøder med Kinas præsident Xi Jin Ping senest på et historisk topmøde i Pyongyang i juni og Kim havde topmøde på Vladimir Putin i april i Vladivostok. På disse topmøder har både Ruslands og Kinas præsidenter udtrykt villighed til større økonomisk samarbejde og bredere samarbejde med DDF Korea samt støtte til Kim Jong Un s og Koreas Arbejderparties politik og nye linje. Selvom Kina og Rusland også skal efterleve FN s sanktionspolitik overfor DDF Korea, er der ingen tvivl om, at som grænselande til DDF Korea i et vist omfang selv vælger, hvor strengt FN s sikkerhedsråds resolutioner skal fortolkes. Og i forholdet og den fortsatte konflikt mellem med USA står DDF Korea i dag i langt højere grad på samme side som Kina og Rusland. Koreas Arbejderparti er også fortsat med i det internationale samarbejde mellem kommunistiske- og arbejderpartier i det såkaldte Athennetværk, som KAP for øvrigt skal være vært for i Pyongyang på dets næste internationale konference i oktober 2020 med over 100 partidelegationer. Venskabsforeningen: Venskabsforeningen har igen i 2019 haft et travlt år efter sidste år at have rundet de 50 år det til trods skuffelser og dødvande i forholdet DDF Korea-USA og Nord-Syd forholdet i Korea. Et mere almindeligt år, men bestemt med mange aktiviteter. Arbejdet i foreningen har desværre ind imellem kørt med nedsat kraft på grund af formandens sygdom og deraf nedsat energi, der besværliggør arbejdet. Men alle i bestyrelsen har hjulpet til, så godt de har kunnet. Bestyrelsen har i den forløbne generalforsamlingsperiode afholdt 4 møder, mens forretningsudvalget og redaktionen har afholdt 6. Medlemstal: Efter nogen fremgang som afsmittende virkning af tøbruddet og foråret i Korea i 2018, så eksisterer fortsat en meget udbredt dæmonisering af DDF Korea, der betyder, at det ikke ligefrem strømmer til med nye medlemmer. Alligevel er medlemstallet fortsat stabilt knap 100 heriblandt mange trofaste igennem rigtigt mange år. Vi har 1kollektiv medlemsorganisation nemlig Danmarks Kommunistiske Parti. Når vi ind imellem mister medlemmer typisk på grund af kontingentrestance, så kommer nye til i samme omfang. Bestyrelsen efterlyser fortsat ideer til medlemsrekruttering. Medlemsmøder m.v.: Foreningen har udsendt 5 medlems-nyhedsbreve i det forløbne år, og foreningens medlemmer har i gennemsnit hørt fra foreningen hver halvanden måned i form af mail, bulletin, nyhedsbreve m.v. Vi har afholdt 3 medlemsmøder i løbet af året. Vi havde et meget velbesøgt åbent medlemsmøde den 13. april 2019, hvor Luis Monteiro fra DKP fortalte om rejseindtryk og viste billeder fra partiets delegationsrej- 2

3 Fra medlemsmøde med gæster fra Korea den 3. juli Ved flaget ses formanden for venskabsforeningens søsterforening Korea-Denmark Friendship Society Ryu Kyong Il. se til Korea i 2018 som gæst hos Koreas Arbejderparti. Det næste medlemsmøde var med gæster fra DDF Korea fra Kulturkomiteen og foreningens søsterforening Korea-Denmark Friendship Society med vores goder venner Ryu Kyong Il og Kim Kyong Chol. Til mødet var 30 medlemmer samt 7 fra Sverige og Norge mødt op, og der var en livlig debat med mange spørgsmål om den aktuelle situation i Korea. Ryu og Kim besøgte Danmark i forbindelse med en rundrejse til de nordiske landes venskabsforeninger med Korea. Bestyrelsen havde under Ryu og Kim s besøg arrangeret en heldags guidet tur rundt i København, hvor vi både besøgte Arbejdermuseet, Runde Tårn, Trinitatis Kirke, Folketinget, havnerundfart, et brunt værthus og afslutningsvis middag på en restaurant. Venskabsforeningens søsterforening Korea-Denmark Friendship Society s formand Ryu Kyong Il og sekretær Kim Kyong Chol på tur i København fra venstre til højre ses besøg på Arbejdermuseet, Rundetårn og restaurantbesøg. Det tredje medlemsmøde blev afholdt blev afholdt den 14. september, hvor medlemmer af foreningens venskabsdelegation fortalte om rejseindtryk fra besøg i DDF Korea i juli samme år. Fortællingen var ledsaget af mange billeder og små film, som bestyrelsesmedlem Johnny havde produceret. Udadvendte aktiviteter: Foreningen deltog traditionen tro i Verdensjulemarked i december 2018 i Casa Latinoamericana i Valby. Foreningen havde som sædvanligt den flotteste og mest farverige bod. Foreningen stod også på plakaten som medarrangør til protest demonstration imod NATO den 4. april i anledning af NATO s 70-årsdag. Også traditionen tro var foreningen på Arbejderklassens Internationale Kampdag repræsenteret med en flot bod på Rød 1. maj i Fælledparken i København, som var arrangeret af Kommunistisk Parti. I alle arrangementets 5 timer i halvdårligt vejr var der stuvende fyldt med besøgende ved foreningens bod (se foto). Besøgende der købte foreningens salgsmaterialer, modtog vort nye nummer af Korea Bulletin og stillede mange spørgsmål også kritiske om Korea og Venskabsforeningen. Trods vejret havde vi igen rekordsalg af materialer. 3

4 Fra Venskabsforeningens velbesøgte bod hos Rød 1. maj 2019 i Fælledparken i København. Foreningen var også med på årets Roskilde Minifestival den 24. august. Besøget her var ikke prangende, men en hyggelig solskinsdag med masser af kultur, og vi fik trods alt talt med en del mennesker om Korea og fik et pænt materialesalg efter forholdene. Foreningen har i årets løb sendt 12 hilsner til Korea i anledning af nationale dage eller særlige begivenheder samt 2 politiske udtalelser til medierne. Trump Go Home: Venskabsforeningen var også at finde til den store demonstration imod USA s præsident Trump besøg i København, hvor vi stod på plakaten som medarrangør i den anti-imperialistiske blok. Besøget blev ganske vis aflyst i sidste øjeblik, da Danmark ikke ville sælge Grønland. Men når det store forberedelsesarbejde med demo en nu var gjort, er der jo altid en god grund til at demonstrere imod USA-imperialismens hærgen i verden, for fred, imod krig og oprustning og for international solidaritet. På billedet ses venskabsforeningen ses deltagelse i demonstrationen, der trods Trumps udeblivelse blev en succes med over 2000 deltagere og stor medieopmærksomhed. Venskabsforeningen blev bl.a. interviewet af TV2 Nyheder under demonstrationen. Fra Trump Go Home demonstrationen i København her foran USA s ambassade (t.v.) og t.h. på vej mod Kongens Nytorv. Merchandise: Foreningen har efterhånden fået produceret en hel del merchandise til salg. Alle med foreningens navn på. Vi har hele 7 forskellige kuglepenne nogle med indbygget lygte, små lygter, flagemblemer, røde stjerner, krus og t-shirts i mange udgaver, farver og størrelser. Ideer til nye typer merchandise modtages gerne. Korea Bulletin og andre udgivelser: Korea Bulletin er desværre vores smertensbarn. På grund af sygdom og manglende ressourcer til det skriftlige arbejde har foreningen desværre kun udgivet et nummer af Korea Bulletin i Det var 4

5 majnummeret, der lige nåede at blive klar til 1. maj i Fælledparken. Bestyrelsen har indholdet klar til næste nummer af bulletin. Vi satser på et nytårsnummer i Foreningen har også udgivet en pjece med Kim Jong Un s nytårstale Stor tak til Birgit Unnerup for oversættelsesarbejdet. Venskabsdelegation i Korea: Venskabsforeningen havde i juli en delegation på 5 medlemmer på besøg i DDF Korea heraf var to nye medlemmer. Rejsen blev en succes med en ca km lang rundrejse i DDF Korea med masser af besøg på fabrikker, landbrug, skoler og den smukke natur samt også lidt tid til afslapning. Rejsen fandt sted på et tidspunkt, hvor der ikke var nationale mærkedag at fejre, hvorfor rejsen alene var tilrettelagt efter ønsker fra de rejsende og ideer fra vores koreanske værter. Delegationen besøgte bl.a. vores venskabslandsbyen Unhari. Interview: Igen i år har en lang række skolegrupper besøgt formanden for interview om Korea til projektopgaver i skolen. Foreningens venskabsdelegation sammen med lederen af Unha-ri kooperativet Han Kyong Ye (t.v.) og delegationen sammen med landsbyen Unha-ri s børnehave og børn og personale (t.h.). Donationen til Unha-ri s landbrugskooperativ med kooperativ lederen Han Kyong Ye og Venskabsforeningens formand Anders Kristensen (billede t.v.) og et billede fra arbejdslivet i Unha-ri (billede t.h.). Nordkoreaindsamlingen: Foreningens humanitære indsamling til Korea nåede i 2019 kun op på Vi havde et mål om at nå 4000 inden venskabsdelegationens afrejse. Men da vi en måned før delegationens afrejse med pengene var vi kun oppe på Derfor etablerede foreningen en akut slutspurtkampagne med bl.a. annonce i den sidste papirudgave af Arbejderen og med ekstraordinær appel til medlemmerne. Det betød at vi med hiv og sving nåede op på 3000 med bl.a. pæne bidrag fra bestyrtelsesmedlemmer. For det resultat var der indkøbt 1000 liter dieselolie og 6 traktordæk og slanger samt en masse legetøj til børnehaven, som delegationen skænkede til dem. Efter gaveoverrækkelserne blev delegationen kørt en tur rundt i landsbyen med besøg på deres maskinstation og hjemme hos en bondefamilie afsluttedende med en hyggelig frokost i kooperativets hovedkontor med lederen Han Kyong Ye. I Unha-ri er man meget glade for 5

6 Venskabsforeningen, hvorfor man endda har tilføjet deres navneskilt udenpå hovedbygningen med ordene Koreansk-Dansk Venskabskooperativ. Hjemmeside og Facebook: Foreningens hjemmeside trænger igen til fornyelse og opdatering med bl.a. flere aktuelle billeder og nyheder. Bestyrelsen vil i den kommende generalforsamlingsperiode arbejde videre med dette ligesom, vi skal søge at genrejse vores Facebook side. Heri findes uden tvivl også et potentiale for rekruttering af nye medlemmer. Medlemmer med kendskab til sociale medier er velkomne til at tilbyde deres hjælp til bestyrelsen til dette arbejde. På billedet til venstre ses Juha Kieksi og Pekka Kotkasaari fra den finske venskabsforening, Anders Kristensen og Christer Lundgren fra henholdsvis den danske og svenske venskabsforening samt Ryu Kyong Il fra Den Koreanske Komite For Kulturelle Forbindelser Med Udlandet. Nordisk samarbejde: Venskabsforeningen har et fint samarbejde med de nordiske venskabsforeningen især den svenske og finske som vi løbende udveksler informationer med samt mødes med til receptioner og nordiske venskabstræf på ambassaden i Stockholm. Her mødes vi også med repræsentanter for de norske og islandske venskabsforeninger, der er under genopbygning. I juni var den finske venskabsforening Suomi-Korea Seura vært for en europæisk Korea solidaritetskonference i Helsinki. Her deltog formand Anders Kristensen også som repræsentant for den danske venskabsforening. I sin tale sagde den finske formand Pekka Kotkasaari bl.a.: Vi skal fremover styrke kampen for virkeliggørelse af kravet om omgående ophævelse af alle sanktioner imod DDF Korea og på alle måder støtte den økonomiske opbygning til gavn for befolkningen i DDF Korea.. Lederen af den koreanske delegation Ryu Kyong Il sagde bl.a. i sin tale, at det koreanske folk koncentrerer alle kræfter på økonomisk opbygning for yderligere at konsolidere det materielle fundament for socialismen i DDF Korea. Samarbejde med ambassaden: Venskabsforeningen har været repræsenteret 3 gange i løbet af det sidste år til nordiske venskabstræf og receptioner på DDF Koreas ambassade i Stockholm, hvor vi har god lejlighed til at tale med medlemmer af de andre nordiske foreninger. Alle foreningens medlemmer er velkomne til disse træf, men rejsen er for egen regning. Delegationen fra KASS sammen med venskabsforeningsmedlemmer foran den restaurant, hvor de spiste sammen 2. november 2019 som afslutning på besøget. 6

7 Den danske Juche-studiegruppe: Juche studiegruppen er fortsat under opbygning og mangler aktive medlemmer. En repræsentant for gruppen vil blive inviteret til at deltage i internationalt Jucheseminar i Pyongyang til april Venskabsforeningen og Juche studiegruppen havde besøg af en koreansk delegation fra Den Koreanske Forening For Samfundsstudier KASS (der står for det internationale Juchestudiearbejde) tre dage i november Venskabsforeningen havde under besøget den 3. november inviteret en mindre gruppe af aktive medlemmer til at møde delegation til en forelæsning i København. Efterfølgende spiste den koreanske delegation middag med medlemmerne på en restaurant i Københavns Indre By (medlemmerne for egen regning) (se foto ovenfor). Efter få korte spørgsmål og svar blev bestyrelsens beretning enstemmigt godkendt 3. Regnskab for Venskabsforeningen og Nordkoreaindsamlingen: Kasserer Ulla Pedersen gennemgik det uddelte årsregnskab og konstaterede, at der havde været et underskud på 4705 kr., der dog er dækket ind af bankbeholdningen. Ligeledes har der været et rekord stort materialesalg samt støttebidrag fra medlemmerne. Ulla beklagede, at hverken revisor eller revisorsuppleant har kunnet revidere regnskabet på grund af revisors sygdom og manglende mulighed for kontakt med suppleanten med kort varsel trods forsøg herpå. Nordkoreaindsamlingens årsregnskab for kalenderåret 2018 blev også omdelt og gennemgået. Her var resultatet lidt ringere end i 2017, hvilket kan skyldes den tidlige deadline for indsamlingen allerede i juni grundet venskabsdelegationens rejse allerede i juli i modsætning til sædvanligvis september eller oktober. Generalforsamlingen godkendte begge regnskaber. Venskabsforeningens regnskab dog med forbehold for at revisor eller revisorsuppleant snarest muligt godkender det efterfølgende. 4. Fremtidigt virke: Et forslag til fremtidigt virke i 2020 blev fremlagt af bestyrelsen. Forslaget blev diskuteret og enstemmigt godkendt med få mindre ændringer. Dokumentet om fremtidigt virke i 2020 vedlægges dette referat. 5. Indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag. Det blev besluttet, at behandle forslag om en udtalelse under punktet Eventuelt. 6. Valg af bestyrelse: Følgende blev valgt til bestyrelsen: Anders Kristensen, Ulla Nørgaard Pedersen, Michael Dam, Johnny Mortensen, Ulrich Larsen, Henning Jakobsen, Lena Bang og Jan Wørmer. Morten Dam havde ønsket at udtræde af bestyrelsen af private årsager, men han havde meddelt formanden, at han fortsat ønskede at være aktiv i foreningen i det omfang han kunne overkomme. Formanden takkede på bestyrelsens vegne for det store arbejde i gennem flere år, som Morten har ydet i bestyrelsen og som aktiv i foreningen. Morten er altid meget velkommen til igen at stille op til valg til bestyrelsen. 7. Valg af en revisor og en revisorsuppleant: Per Eriksen blev genvalgt som revisor og Jacob Pless-Schmidt som revisorsuppleant. 8. Eventuelt: Michael oplæst forslag til en udtalelse fra generalforsamlingen med krav om, at USA genoptager forhandlinger med DDF Korea. Efter en debat blev den vedtaget med få mindre ændringer. Udtalelsen bliver udsendt til pressen, politiske partier og offentligheden samt foreningens medlemmer. Dirigenten sluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 7

8 Til offentligheden: VENSKABSFORENINGEN DANMARK DEN DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIK KOREA c/o A. Kristensen, Mjølnerparken 50, 2.tv., 2200 København N. Tlf Hjemmeside: dk-korea.dk København, den 30. november 2019 USA MÅ GENOPTAGE FORHANDLINGERNE MED DDF KOREA Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea har i dag afholdt sin årlige generalforsamling og udtaler følgende: Processen frem mod forsoning og fred på den koreanske halvø er gået i stå. Sidste år blev der ellers afholdt 3 historiske topmøder mellem Den Demokratiske Folkerepublik Korea og Sydkorea, der skulle forbedre forholdet mellem Nord og Syd på Koreahalvøen, og en række konkrete tiltag blev sat i gang i retning af forsoning, samarbejde, fælles velstand og nedrustning. DDF Koreas øverste leder Kim Jong Un og Sydkoreas præsident Moon Jae In underskrev de historiske erklæringer i Panmunjom i april og i Pyongyang i september 2018, der sigtede mod fred, velstand og genforening på den koreanske halvø. Og for første gang nogensinde mødtes en præsident fra USA og lederen fra DDF Korea ved topmødet i Singapore, hvor DDF Koreas øverste leder Kim Jong Un og USA's præsident Donald Trump den 12. juni 2018 underskrev en historisk fælles erklæring, hvor man understregede vilje til at opbygge en varig og stabil fredstilstand på Koreahalvøen og fredeliggørelse og normalisering af forholdet mellem DDF Korea og USA. Det opfølgende topmøde mellem DDF Korea og USA i Hanoi i februar 2019 blev imidlertid brat og ensidigt afsluttet af USA s præsident Donald Trump, uden at der blev underskrevet nogen erklæring eller truffet nogen beslutning om, hvordan en varig og stabil fredstilstand på den koreanske halvø skal kunne skabes. USA har nægtet at opgive sine barske sanktioner og blokade mod DDF Korea, ligesom man fastholder sine militærøvelser og militære tilstedeværelse og sin atomparaply i Sydkorea, og dermed forhindres den spirende forsonings- og fredsproces mellem Nord og Syd i Korea. USA må opgive sine forsøg på udpining af Den Demokratiske Folkerepublik Korea ved at ophæve sine sanktioner og blokade og indgå en gensidig forpligtende aftale om total atomafrustning på Koreahalvøen. Kun derved kan en varig og stabil fredstilstand skabes og vejen for en Nord-Syd forsonings- og fredsproces genåbnes. Derfor må USA til forhandlingsbordet omgående. Vi opfordrer den danske regering til over for USA og internationalt at bakke op om denne appel. USA MÅ GENOPTAGE FORHANDLINGERNE MED DDF KOREA! STOP SANKTIONERNE OG BLOKADEN MOD DDF KOREA! FOR GENSIDIG TOTAL ATOMAFRUSTNING PÅ HELE KOREAHALVØEN! 8

9 VENSKABSFORENINGEN DANMARK DEN DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIK KOREA c/o A. Kristensen, Mjølnerparken 50, 2.tv., 2200 København N. Tlf Hjemmeside: dk-korea.dk Fremtidigt virke i 2020 Politisk fokus: Vi skal nøje følge udviklingen i Korea og udtrykke støtte, hvis Nord-Syd forsoningen og samarbejdet og nedrustning genoptages og omvendt analysere og informere om situationen uanset, hvad vej den går i På samme måde skal vi følge udviklingen i forholdet mellem DDF Korea og USA herunder om dialogen mellem de to lande genoptages med henblik på bestræbelser for total atomafrustning af hele Koreahalvøen, fredsaftale som erstatning for våbenhvileaftalen fra 1953, tilbagetrækning af alle fremmede tropper og våben fra Sydkorea, total afskaffelse af alle sanktioner og blokade mod DDF Korea og internationale garantier for, at DDF Korea anerkendes og respekteres som en fredelig, suveræn og selvstændig stat i verdenssamfundet. Korea Bulletin: 2-3 udgivelser i henholdsvis januar og maj. Og om muligt også i oktober. Andre udgivelser: Kim Jong Un s nytårstale 2020 på dansk samt muligvis et værk mere af samme forfatter og en introfolder om Venskabsforeningen og Korea. Vi skal også arbejde videre med ideen om at udgive en QA-bog eller hæfte for bl.a. at aflive fordomme om DDF Korea. Hvis 100 eller 50 QA er for dyrt at udgive, kan vi starte med at finde f.eks. de 10 eller 12 meste almindelige QA. Foreningen skal samarbejde med den danske Juche studiegruppe om udgivelse af introduktionspjece om Juche ideen på dansk. Øvrig kommunikation: Hjemmesiden skal moderniseres og opgraderes. Facebooksiden skal genetableres bl.a. med fokus på medlemsrekrutering. Foreningen skal have kontakt med medlemmerne mindst en gang månedligt eller hver anden måned i form af medlemsaktiviteter, meddelelser via mail, udadvendte aktiviteter, udgivelser m.v. Foreningen skal i nødvendigt omfang udsende pressemeddelelser og udtalelser, når dette er påkrævet grundet udviklingen i Korea. Foreningen skal så vidt muligt stå til rådighed med tilbud om foredrag og oplæg om Korea og foreningen. Medlemsaktiviteter: Der skal afholdes 2-3 åbne medlemsmøder. Generalforsamling finder sted den 28. november Udadvendte aktiviteter: Vi skal være med hos Rød 1. maj med en bod, Roskilde Minifestival i august 2020 og Verdensjulemarked. Derudover andre festival o.l., som vi måtte blive inviteret til. 9

10 Rejser: En venskabsrejse til Korea for medlemmer. Vi skal begynde at forberede venskabsrejse i forbindelse med Koreas Arbejderpartis 75-årsdag i oktober Nordkorea-Indsamlingen: Indsamlingen fortsætter blandt medlemmerne samt med et fremstød via Arbejderen. Årets mål: 3000 inden udgangen af september Medlemsrekruttering: Bestyrelsen skal arbejde mere målrettet på at øge medlemstallet både hvad angår enkeltmedlemmer og kollektive. I dette arbejde skal medlemmerne også søges inddraget med input og ideer til rekrutteringstiltag, kampagner o.l. Udgivelse af en introfolder, der kan fordeles steder, hvor potentielt nye medlemmer færdes, kunne være en ide. Større brug af sociale medier er også en mulighed. Endelig kan vi forsøge med annoncer i de tre K- aviser m.fl. Endelig skal vi søge at bruge hjemmeside og Facebook mere aktivt til medlemsrekruttering. Merchandise: Bestyrelsen skal arbejde videre med ideer til nye og salgbare merchandise med foreningens navn, der styrker foreningens økonomi og kendskabet til foreningen. Øvrige rejser til Korea: Formidle kontakt, rejser m.v. for politikere, kulturpersonligheder og andre dagsordensættere i Danmark i henhold til foreningens formålsparagraf om at udvikle og styrke de politiske, økonomiske, videnskabelige og kulturelle forbindelser mellem Danmark og DDF Korea. Styrkelse af samarbejdet med kollektive medlemsorganisationer: Foreningen skal søge at styrke samarbejdet med kollektive medlemsorganisationer for derved at komme bredere ud med kendskabet til foreningens arbejde og kendskabet til vores politiske fokusområder. Hilsen fra Korea til Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea s generalforsamling den 30. november 2019 Kære medlemmer af Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea Idet vi sender jer vores lykønskninger til Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea, der i dag afholder generalforsamling for med begejstring at opsummere året 2019, vi vil hermed udtrykke vores varmeste og kammeratlige hilsner til alle Venskabsforeningens medlemmer. Vi værdsætter højt, at Venskabsforeningen har gjort et stort arbejde for at bidrage til udvikling af gensidige venskabelige relationer i det forløbne år såvel som i tidligere år. Vi er fuldt ud overbevist om, at alle medlemmer af jeres forening fortsat vil tage aktive skridt til at fremme venskabet mellem folkene i de to lande og foretage mangeartede udvekslinger og samarbejde i tiden fremover. Idet vi udtrykker vores tro på, at Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea i det kommende år vil organisere mangeartede aktiviteter så som politiske og kulturelle arrangementer på et endnu mere proaktivt grundlag ved forskellige anledninger med kammerat Anders Kristensen som leder, udtrykker Den Koreanske Komite For Kulturelle Forbindelser Med Fremmede Lande og Korea-Danmark Venskabsforeningen håb til alle jeres medlemmer om stor succes og et godt helbred. Bedste Hilsner Den Koreanske Komite For Kulturelle Forbindelser Med Fremmede Lande 10

MEDLEMS-NYHEDSBREV august 2019

MEDLEMS-NYHEDSBREV august 2019 VENSKABSFORENINGEN DANMARK DEN DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIK KOREA c/o A. Kristensen, Mjølnerparken 50, 2.tv., 2200 København N. Tlf. 23 69 07 80 E-mail: dk-korea@inform.dk Hjemmeside: dk-korea.dk København

Læs mere

Nord- og Sydkorea på vej mod forsoning og fred:

Nord- og Sydkorea på vej mod forsoning og fred: VENSKABSFORENINGEN DANMARK DEN DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIK KOREA c/o A. Kristensen, Mjølnerparken 50, 2.tv., 2200 København N. Tlf. 23 69 07 80 E-mail: dk-korea@inform.dk Hjemmeside: dk-korea.dk Til medlemmer

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I VENSKABSFORENINGEN DANMARK-DDF KOREA 24. NOVEMBER 2018

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I VENSKABSFORENINGEN DANMARK-DDF KOREA 24. NOVEMBER 2018 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I VENSKABSFORENINGEN DANMARK-DDF KOREA 24. NOVEMBER 2018 Formanden bød velkommen og oplæste en hilsen til generalforsamlingen fra foreningens søsterorganisation i Korea. 1.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra Generalforsamling i SVOO Tirsdag den 21.marts 2017 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Frank Gamsbøl blev valgt til dirigent, og fastslog at generalforsamlingen var lovligt indkaldt

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Referat fra foreningens ordinære Generalforsamling afholdt d. 18. marts 2009

Referat fra foreningens ordinære Generalforsamling afholdt d. 18. marts 2009 Referat fra foreningens ordinære Generalforsamling afholdt d. 18. marts 2009 Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab for året 2004 4. Indkomne

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 8. april 2007 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamling 28. marts 2007 Mødested KAD i Karrebæksminde Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Overtagelse af fællesarealer

Læs mere

GENERALFORSAMLINGEN 2007

GENERALFORSAMLINGEN 2007 GENERALFORSAMLINGEN 2007 Referat af ordinær generalforsamling ligger under billederne hilsen Redaktør Leo Bergsted Mortensen: Formanden åbner generalforsamlingen 2007 Flotte damer - Eva Johansen blev valgt

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 20. marts 2019 kl i kulturhuset Skovlunde Syd-centeret.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 20. marts 2019 kl i kulturhuset Skovlunde Syd-centeret. Parcelforeningen TOFTHOLM Ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 20. marts 2019 kl. 19.00 i kulturhuset Skovlunde Syd-centeret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014.

Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014. Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014. 1 Navn: Organisationens navn er Afrika Kontakt. Afrika Kontakt er en landsdækkende organisation, med hjemsted i København.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

IFU SeniorKlub. Referat fra generalforsamling hos IFU den 22. april 2015, kl

IFU SeniorKlub. Referat fra generalforsamling hos IFU den 22. april 2015, kl IFU SeniorKlub Referat fra generalforsamling hos IFU den 22. april 2015, kl. 15.00 Formanden bød velkommen til dagens generalforsamling og konstaterede at dagsordenen er i overensstemmelse med vedtægternes

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat: Generalforsamling, torsdag den 26. november 2015 Sted: Sorø Golfklub, Suserupvej 7a, 4180 Sorø

Referat: Generalforsamling, torsdag den 26. november 2015 Sted: Sorø Golfklub, Suserupvej 7a, 4180 Sorø Sorø den 1. december 2015 Referat: Generalforsamling, torsdag den 26. november 2015 Sted: Sorø Golfklub, Suserupvej 7a, 4180 Sorø 1. Valg af dirigent. Formanden Ulla Buhl (UB) bød velkommen, og der blev

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Generalforsamlingen blev afviklet på Pejsegården i Brædstrup, og der deltog ca. 290 medlemmer fra 52 lokale klubber

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 39 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Dagsorden for generalforsamlingen

Dagsorden for generalforsamlingen Generalforsamlingen i Støtteforeningen Nyboders Minde, 24. marts 2019 Dagsorden for generalforsamlingen Generalforsamling indkaldes skriftligt enten via e-mail eller med mindst 14 dages varsel på hjemmesiden

Læs mere

Hans J. Nielsen bød velkommen til generalforsamlingen og erklærede denne for åbnet.

Hans J. Nielsen bød velkommen til generalforsamlingen og erklærede denne for åbnet. Hans J. Nielsen bød velkommen til generalforsamlingen og erklærede denne for åbnet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2014, herunder

Læs mere

Forslag til kontingentstigning fra bestyrelsen i Letbaner.DK

Forslag til kontingentstigning fra bestyrelsen i Letbaner.DK Forslag 1. Forslag til kontingentstigning fra bestyrelsen i Letbaner.DK Bestyrelsen foreslår at kontingentet hæves fra nuværende 150 kr. til 200 kr. gældende fra og med 2019. Stigningen begrundes med generelle

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af Møllepigernes generalforsamling. den 9. oktober 2018, hvor der var 35 deltagere.

Referat af Møllepigernes generalforsamling. den 9. oktober 2018, hvor der var 35 deltagere. Referat af Møllepigernes generalforsamling den 9. oktober 2018, hvor der var 35 deltagere. (Før generalforsamlingen var vi 21 der spiste sammen, det var utroligt hyggeligt.) Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen Lørdag den. 7. marts 2015 på Best Western Torvehallerne, Vejle.

Referat fra Generalforsamlingen Lørdag den. 7. marts 2015 på Best Western Torvehallerne, Vejle. Referat fra Generalforsamlingen Lørdag den. 7. marts 2015 på Best Western Torvehallerne, Vejle. Til generalforsamlingen var der mødt 24 deltagere heraf 12 stemmeberettigede. Lone Jensen bød velkommen.

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Sydkorea Danske virksomheder har mere at hente

Sydkorea Danske virksomheder har mere at hente Bertil Egger Beck beeb@di.dk, 3377 695 MAJ 19 Nanna Bak-Jensen nabj@di.dk, 3377 87 Sydkorea Danske virksomheder har mere at hente Trods politisk ustabilitet og usikkerhed om forholdet til Nordkorea er

Læs mere

Generalforsamlingen 2019 i Vestsjællandskredsen søndag d. 31. marts i Slagelse

Generalforsamlingen 2019 i Vestsjællandskredsen søndag d. 31. marts i Slagelse Generalforsamlingen 2019 i Vestsjællandskredsen søndag d. 31. marts i Slagelse Formanden bød alle fremmødte velkommen og generalforsamlingen startede. 1. Valg af dirigent Ulla Buhl der var udvalgt til

Læs mere

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016 Referat Generalforsamling Hoptrup Frivillige Brandværn d. 29. januar 2016 Hoptrup den 04/02/16 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning v. Kaptajnen. REFERAT: Bent Mikki Kristensen blev

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

NY ÆRA MED FRED, VELSTAND OG GENFORENING I KOREA

NY ÆRA MED FRED, VELSTAND OG GENFORENING I KOREA OKTOBER 2018 HISTORISKE NORD-SYD TOPMØDER I KOREA: NY ÆRA MED FRED, VELSTAND OG GENFORENING I KOREA Læs inde i bladet: Leder: 70+50 år fejres....side 2 Historisk Nord-sydkoreansk forsoning og samarbejde

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING TURKONTORET FREDAG DEN 26. JANUAR 2018

REFERAT GENERALFORSAMLING TURKONTORET FREDAG DEN 26. JANUAR 2018 REFERAT GENERALFORSAMLING TURKONTORET FREDAG DEN 26. JANUAR 2018 Antal deltagere: 53. Indledning. Bestyrelsesformand Flemming Freydberg indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til de fremmødte

Læs mere

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE D K G Danish Quality Assurance Group 1 NAVN Gruppens navn er "DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE". Navnet forkortes DKG. Gruppen er stiftet 09. oktober

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 53 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen. Jesper anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Bent Andersen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Bent Andersen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 15. MARTS 2017 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Konstitueret formand Bent Andersen

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar I Bramdrupdam sports- og mødecenter. Antenneforeningen Bramdrup Øst.

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar I Bramdrupdam sports- og mødecenter. Antenneforeningen Bramdrup Øst. Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2018 I Bramdrupdam sports- og mødecenter. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 25. februar 2016 kl i Skeltofteparkens Selskabslokaler, Teglgårdsvej 321 kælderen, 3050 Humlebæk

Referat fra generalforsamlingen den 25. februar 2016 kl i Skeltofteparkens Selskabslokaler, Teglgårdsvej 321 kælderen, 3050 Humlebæk Referat fra Generalforsamlingen den. 25. februar 2016 SLETTEN FRITIDSFISKERLAUG Referat fra generalforsamlingen den 25. februar 2016 kl. 18.00 i Skeltofteparkens Selskabslokaler, Teglgårdsvej 321 kælderen,

Læs mere

Referat af klubbens ordinære generalforsamling fredag den kl på Østvilsund Færgekro.

Referat af klubbens ordinære generalforsamling fredag den kl på Østvilsund Færgekro. Referat af klubbens ordinære generalforsamling fredag den 7.4.2017 kl. 15.00 på Østvilsund Færgekro. 26 af klubbens medlemmer var til stede ved generalforsamlingen. Formand Jan Thomsen bød velkommen til

Læs mere

Hillerød Skytteforening Ordinære Generalforsamling 5. april 2019

Hillerød Skytteforening Ordinære Generalforsamling 5. april 2019 Ordinære Generalforsamling 5. april 2019 Referat af mødet fredag d. 5. april 2019 kl 18:00 Dagsorden 1. Valg af referent og dirigent (stemmetæller). a. Foreslår Michael Larsen som referent og Lars Hedegaard

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 20. april 2016 kl i Fritidscenteret, Søvej, 5750 Ringe

Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 20. april 2016 kl i Fritidscenteret, Søvej, 5750 Ringe Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 20. april 2016 kl. 19.30 i Fritidscenteret, Søvej, 5750 Ringe Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne driftsår. 3. Den reviderede årsrapport

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 24. februar 2011. Laugstuen, Alleen 1, Sorø Antal deltagere 10. (deltagerliste se bilag 2) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling mandag d 29/ stemmeberettigede medlemmer.

Referat fra generalforsamling mandag d 29/ stemmeberettigede medlemmer. den 29. januar 2018 Referat fra generalforsamling mandag d 29/1 2018 23 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen forslog Christian Platen som dirigent, Vedkommen blev valgt.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2019 Tidspunkt: Onsdag den 27. februar 2019 Sted: Sydvestjyllands Efterskole Kirkebrovej 7, 6740 Bramming Tidspunkt: Kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Formandens beretning for året 2016

Formandens beretning for året 2016 Formandens beretning for året 2016 Den 25. marts 2017 1. Nepal 2. Andre aktiviteter 3. ITA-Post Nepal Vi havde i sommer besøg af Jimmy Lama, Dhiki og deres lille datter Jasmine. Det var hyggeligt med besøg.

Læs mere

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING Vedtægter Præambel: Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening er udsprunget af Skandinavisk Australsk New Zealandsk Venskabsforening, der blev grundlagt

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen

Referat fra Generalforsamlingen Referat fra Generalforsamlingen Lørdag den. 28. februar 2009 på Kryb-I-Ly Kro, Taulov, Fredericia. Til generalforsamlingen var der møde 31 deltagere samt to gæster, Martin Rasmussen fra New ShipShape og

Læs mere

TI EREN MEDLEMSBLAD FOR IDRÆTSFORENINGEN TI. Sæsonstart tirsdag den 2.september vel mødt

TI EREN MEDLEMSBLAD FOR IDRÆTSFORENINGEN TI. Sæsonstart tirsdag den 2.september vel mødt TI EREN MEDLEMSBLAD FOR IDRÆTSFORENINGEN TI 45. ÅRGANG Nr. 2 september 2014 Sæsonstart tirsdag den 2.september vel mødt Gymnastik program 2014-2015 Damer/herrer Skolen på La Coursvej Emil Chr. Hansens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø INGENIØRFORENINGEN I DANMARK 1. Navn og område Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Selskabets navn er IDA Arbejdsmiljø. IDA Arbejdsmiljø er et landsdækkende, fagteknisk selskab oprettet

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Generalforsamlingen blev afholdt tirsdag d. 26. marts 2019 i Dagnæshallens cafeteria, sportsvænget 4, 8700 Horsens.

Generalforsamlingen blev afholdt tirsdag d. 26. marts 2019 i Dagnæshallens cafeteria, sportsvænget 4, 8700 Horsens. Referat fra Generalforsamlingen i BUF Horsens: Generalforsamlingen blev afholdt tirsdag d. 26. marts 2019 i Dagnæshallens cafeteria, sportsvænget 4, 8700 Horsens. I år blev generalforsamlingen indledt

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2016.

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2016. Referat af generalforsamling tirsdag d. 8. marts 2017 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Contrastklubben Sejlklub afholdt den ordinære generalforsamling Lørdag den 25. februar 2017 i Fredericia Messecenter.

Contrastklubben Sejlklub afholdt den ordinære generalforsamling Lørdag den 25. februar 2017 i Fredericia Messecenter. Generalforsamling 2017 Fredericia. Contrastklubben Sejlklub afholdt den ordinære generalforsamling Lørdag den 25. februar 2017 i Fredericia Messecenter. Formanden Tom Winther bød velkommen til Contrast

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat. Ordinær Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn kl præcis på Brandstationen i Hoptrup. Dagsorden er som følgende:

Referat. Ordinær Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn kl præcis på Brandstationen i Hoptrup. Dagsorden er som følgende: Referat Ordinær Generalforsamling Hoptrup Frivillige Brandværn 27-01-2017 kl. 17.30 præcis på Brandstationen i Hoptrup. Dagsorden er som følgende: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning v. kaptajnen.

Læs mere

Den Danske Europabevægelse i Region Københavns Omegn

Den Danske Europabevægelse i Region Københavns Omegn Den Danske Europabevægelse i Region Københavns Omegn Referat fra ordinær generalforsamling i Den Danske Europabevægelse i Region Københavns Omegn afholdt onsdag den 8. marts 2017, kl. 20:15, i Europahus

Læs mere

Generalforsamling i Husejerforeningen Horsbred (HH) tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19:30

Generalforsamling i Husejerforeningen Horsbred (HH) tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19:30 Nr. 3 marts 2019 47. årgang Hjemmeside: https:/www.bricksite.com/husejerforeningenhorsbred Facebook: Husejerforeningen Horsbred mail: hh.horsbred@gmail.com Generalforsamling i Husejerforeningen Horsbred

Læs mere

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub Torsdag d. 11. april 2013 kl. 18.30 Glostrup Fritidscenter Christiansvej 2 2600 Glostrup 25 medlemmer var mødt frem Den fungerende bestyrelse bød velkommen

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

Referat af klubbens ordinære generalforsamling tirsdag den kl på Østvilsund Færgekro.

Referat af klubbens ordinære generalforsamling tirsdag den kl på Østvilsund Færgekro. Referat af klubbens ordinære generalforsamling tirsdag den 2.4.2019 kl. 17.30 på Østvilsund Færgekro. 68 af klubbens medlemmer var til stede ved generalforsamlingen. Formand Svend Aage Schytte Pedersen

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere