Indspil fra arbejdsgrupperne til Hestesportens Handlingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indspil fra arbejdsgrupperne til Hestesportens Handlingsplan"

Transkript

1 Indspil fra arbejdsgrupperne til Hestesportens Handlingsplan

2 FORORD AF PROJEKTLEDEREN: Arbejdet med hestesportens handlingsplan har taget udgangspunkt i den Brandbook, som tegner et øjebliksbillede af sporten Der er lagt vægt på at identificere en række problemstillinger og komme op med ideer til konkrete ændringer, som kan styrke sportens brand og gøre dansk hestevæddeløbssport mere konkurrencedygtig i Der er ikke taget stilling til implementeringen af elementerne i planen. Men det står klart, at det kræver såvel enighed i sporten som en meget stærkere organisatorisk struktur at gennemføre elementerne i denne plan. Derfor er det altafgørende for mulighederne for at vende udviklingen i dansk hestevæddeløbssport, at konklusionerne i Strukturgruppen tages alvorligt og implementeres. Som sporten er organiseret i dag, er det ikke muligt at opnå kontinuitet. Der mangler også et eksekverende led, som har mulighed for at træffe og gennemføre upopulære beslutninger eller beslutninger som grundlæggende ændrer sporten. Endelig er det min opfattelse gennem arbejdet i de otte grupper, at man i sporten hidtil har haft en kultur som ikke har været incitaments-bestemt og udviklingsorienteret, men som i udpræget grad har bestræbt sig på at bevare det bestående. Kilden til denne kultur i sporten skal måske findes i det faktum, at dansk hestevæddeløbssport i en årrække har været bidragsmodtager fra Danske Spil og ikke har været direkte afhængig af at udvikle sig kommercielt. Side: 2 af 42

3 De gennemgående træk i nærværende handlingsplan er: - De ressourcer, der er til rådighed, spredes i dag for bredt ud og skal i stedet koncentreres så de stærkeste elementer i sporten får bedre mulighed for at udvikle sig. Denne udvikling skal styres og påvirkes fra centralt hold - Der skal tiltrækkes kompetencer indenfor kommercialisering af sport sponsorarbejde, eventstyring, markedsføring etc. - Sporten skal se sig selv som værende i evig konkurrence med andre sportsgrene og kultur- og fritidstilbud. Der er konkurrence om tilskudspenge, sponsorer, mediedækning, tilskuere og spillere Det er min overbevisning, at det vil stille store krav til implementeringen af anbefalingerne i handlingsplanen, hvis det skal lykkes at vende udviklingen i dansk hestevæddeløbssport. Jeg er samtidig overbevist om, at sporten indeholder et stort potentiale. Sporten er fast forankret kulturelt og historisk, der findes masser af hjerte og engagement. Trods vanskelige økonomiske vilkår lykkes det med mellemrum at frembringe heste, som kan klare sig i større, internationale løb, og det har over de senere år været muligt at udvikle det samlede hestespil i den rigtige retning. Grupperne har behandlet trav- og galop samlet, selv om man kan diskutere, om det i virkeligheden ikke er to forskellige brands. En udvikling, som handlingsplanen ikke har haft mulighed for at tage højde for, er liberaliseringen af spillemarkedet. I løbet af sommeren kender man formentlig ordlyden af lovforslaget, og derefter vil det vise sig, hvilken indflydelse det får på spil på heste i Danmark og hvorvidt det skal have Side: 3 af 42

4 indflydelse på den endelige handlingsplan og styregruppens valg af elementer, man vælger at implementere. Flemming Kjellerup København 15. Juni 2009 BAGGRUND FOR PROJEKTET Hestesporten i Danmark ønsker at ruste sig i en tid, hvor konkurrencen fra en mængde andre sports- og spilletilbud bliver stadigt hårdere. Hestesportens Handlingsplan skal tage stilling til, og beskrive, hvilke områder indenfor sporten, de overordnede ansvarlige organisationer vil bringe i fokus i handlingsplanens levetid. Hestesportens Handlingsplan organiseres gennem en række arbejdsgrupper, som igangsættes og styres af projektlederen. Arbejdsgrupperne rapporterer løbende til Styregruppen, og sigter på at aflevere en endelig rapport for hver af de 8 arbejdsområder i forsommeren På baggrund af den endelig rapport forventes Styregruppen at kunne træffe en række beslutninger, som ligger til grund for den endelig handlingsplan. Handlingsplanen skal føres ud i livet i løbet af , og den skal væsentligt styrke sportens brand og sportens kommercielle muligheder Side: 4 af 42

5 ARBEJDSGRUPPER OG STYREGRUPPE STRUKTUR Jens Ulrich Nielsen, Klaus Storm, Flemming Sunn, Peter Knudsen, Tom Christensen, Niels Jørgensen, Lars Raahauge, Preben Kragelund, Flemming Kjellerup KOMMUNIKATION Morten K. Sørensen, Martin Geertsen, Torben Lollike, Kasper Petersen, Flemming Kjellerup PRESSE Anders Stoffer, Henrik Ebbesen, Lars Hoffmann, Flemming Sunn, Niels Jørgensen, Søren-Mikael Hansen, Henrik Saabye, Flemming Kjellerup Rekruttering Thomas Fischer, Tom Christensen, Hanna Milling, Bo Bøhm, Bo Johndal, Flemming Kjellerup Spil Rolf Laugesen, Thomas Vansted, Henrik Stegger, Knud Lillegaard, Lars Hoffmann, Kristian Bækgaard, Flemming Kjellerup Politik Otto Spliid, Peter Rolin, Christian Hundebøll, Michael Kristiansen, Flemming Kjellerup SPONSOR Palle Bjørnstrup, Domenick Beskos, Filip Zwicky, Flemming Rosenkrantz, Jens Tangbæk, Flemming Sunn, Flemming Kjellerup Side: 5 af 42

6 EVENT Lars Hoffmann, Hanne Munk Hansen, Flemming Rosenkrantz, Jens Tangbæk, Ulrik Boss, Thomas Friis, Henrik Saabye, Flemming Kjellerup STYREGRUPPE Knud Erik Ravn, Nick Elsass, Klaus Lohse, Søren Nielsen, Bent Knie Andersen, Kurt Damsgaard STRUKTURGRUPPEN: Strukturgruppen nåede allerede på første møde en erkendelse af, at den nuværende struktur er uhensigtsmæssig i forhold til forandring. Tildelingen af midler sker fra Danske Spil over kulturministeriet til HFF og derfra til sporten og den enkelte bane. Der er ikke defineret et led, som skal drive sporten og som har muligheden for at sanktionere STRUKTURGRUPPEN KONKLUSIONER: Organisation: Der er enighed i grupppen om, at der skal finde en styrkelse sted af HFFs organisation, således at der er muskler til at eksekvere. Samtidig med styrkelsen af organisationen skal HFFs rolle omdefineres til at blive mere eksekverende, mere kontrollerende, mere udfarende og mere styrende (Se vedlagte bud på organisation) PROFESSIONALISERING/KOMMERCIALISERING: Der er i gruppen enighed om, at der er en række opgaver, som ikke bliver løst i dag, og som med fordel kunne lægges i en ny enhed (arbejdsnavnet DTG A/S Dansk Trav og Galop A/S). Samme konklusioner findes i grupperne Sponsor og Event. DTG A/S skal have sin egen direktør, sit eget budget og være en selvstændig enhed ved siden af DTC og DG. DTG A/S tager sig af Side: 6 af 42

7 det kommercielle, DTC og DG af det sportslige. I situationer hvor områderne overlapper må det styrkede HFF afgøre kompetencen RESULTATKONTRAKTER: Det styrkede HFF skal gennem resultatkontrakter med de tre underlæggende organisationer samt med banerne styre udviklingen og evt. skære i tilskud hvis resultatkontrakterne ikke overholdes. Fremover skal tildelingen af præmiepenge og driftstilskud således afspejle hvordan den enkelte bane performer (se vedlagte) BESTYRELSER: Strukturen er uhensigtsmæssig som den er i dag. Det anbefales at bestyrelserne i hestesporten det være sig DTG A/S, DTC, DG samt på de enkelte baner - tilstræbes at have en bestyrelsessammensætning hvor man principielt vælges for 4 år ad gangen, dog således at halvdelen af medlemmerne første gang kun vælges for 2 år for at skabe kontinuitet i bestyrelsen. Medlemmerne kan maximum genvælges 1 gang. Samme model som Team Danmark. Det anbefales, at HFF får en repræsentant i samtlige bestyrelser (ikke nødvendigvis fra HFF, men udpeget af HFF) OMFORDELING: Gruppen mener at de ressourcer, som sporten bruger i dag fordeles uhensigtsmæssigt. Og der er ikke udsigt til øgede ressourcer. Alle baner har behov for større ressourcer for at kunne udvikle sig. Det anbefales at ressourcerne fremover bruges på en måde, så et antal fokusbaner får en øget mulighed for at udvikle sig og blive konkurrencedygtige i forhold til tilskuere, aktive, spillere etc. Side: 7 af 42

8 Gruppen mener at man i første omgang skal satse på Charlottenlund, Århus og Aalborg som fokusbaner. Klampenborg skal fortsat være galoppens hovedbane. Der skal være en større koncentration på en enkelt af de tre provinsbaner, og galopløbene skal såvidt muligt koncentreres på hele løbsdage. Prioriteringen baserer sig på en samlet vurdering af banernes potentiale i forhold til tilskuere og spilomsætning, antallet af aktive, hestemateriale, opdrættere etc. Flertallet i gruppen mente at man skal afstå fra at lukke baner. I stedet skal der laves en større differentiering på præmierne på den enkelte bane og banerne imellem (Illustreret i eksempel I. Her er provinsgaloppen helt samlet på en enkelt bane, men på dette punkt var der ikke enighed i gruppen) Et mindretal i arbejdsgruppen mener, at der skal en større omfordeling til for at give de stærkeste mulighed for optimal udvikling. (se eksempel II) Endelig er der medlemmer af gruppen som mener, at det vil være mere rigtigt at lukke baner for at styrke de tilbageværende. Gruppen var til gengæld enig om at pege på de tre baner som fokusbaner, og om at man i en fremtidig struktur med indførelse af resultatkontrakter i højere grad skal lade midlerne følge de baner, som klarer sig bedst. Vedlagt en række af de parametre, som dannede baggrund for diskussionerne om banerne Side: 8 af 42

9 BEFOLKNINGSUNDERLAG, DANSKE VÆDDELØBSBANER København 1200 Århus 230 Odense 180 Aalborg 120 Skive 40 Bornholm 40 Billund 25 Nykøbing F. 16 Side: 9 af 42

10 OPDRÆTTERE I DANMARK, TRAV Sjælland og LF 112 Fyn 28 Billund 58 Skive 70 Århus 54 Aalborg 201 Bornholm 21 Kilde: DTC Side: 10 af 42

11 FØL PR. BANE Sjælland og LF 145 Fyn 36 Billund 90 Skive 93 Århus 76 Aalborg 313 Bornholm 29 Kilde: DTC Side: 11 af 42

12 UDVIKLINGEN I BANESPIL Charlottenlund -15,6 Århus -30,8 Skive -3,1 Aalborg 5 Odense -16 Billund -17,3 Nykøbing -20,2 Bornholm 0,1 Klampenborg -0,1 Kilde: Danske Spil Side: 12 af 42

13 OMSÆTNINGEN PR. BANE Charlottenlund Århus Skive Aalborg Odense Billund Nykøbing Bornholm Klampenborg Kilde: Danske spil Side: 13 af 42

14 UDVIKLINGEN I ANTAL LØB Charlottenlund -2,5 Århus -17,5 Skive 0 Aalborg -2,6 Odense -15,4 Billund -4,2 Nykøbing 0,4 Bornholm 6,8 Klampenborg 3,2 Kilde: DTC & Danske Spil Side: 14 af 42

15 STATUS OVER FACILITETER, 2009 Bane Stald Tilskuer Charlottenlund A B C Århus B B B Skive B B B Aalborg A C C Odense C B B Billund B B C Nykøbing C C C Bornholm C C C Klampenborg B B B (Strukturgruppens vurderinger. Elementerne er vurderet i forhold til konkurrerende sportsbrands som f.eks. top fodbold eller håndboldklubber) Side: 15 af 42

16 AKTIVE 2009 Trænere Jockeyer Charlottenlund 19 7 Århus 8 3 Skive 11 4 Aalborg 14 5 Odense 6 Billund 6 2 Nykøbing 3 Bornholm 2 Klampenborg Kilde: DTC Side: 16 af 42

17 AKTIVE 2009 Amatører Charlottenlund 137 Århus 112 Skive 151 Aalborg 170 Odense 57 Billund 93 Nykøbing 76 Bornholm 124 Kilde: DTC Side: 17 af 42

18 TAL OM DANSK GALOPSPORT Aktive væddeløbsheste I 2008 var der 444 aktive dansktrænede galopheste, som geografisk fordeler sig således efter den bane, som de hører til: Klampenborg 219 (49,3 %) Århus 92 (20,7 %) Aalborg 95 (21,3 %) Odense 38 (8,7 %) Det skal bemærkes, at det samlede antal heste i træning har været nogenlunde konstant gennem mange år, men den geografiske fordeling har flyttet sig fra Klampenborg/Sjælland til provinsen. Trænere I 2008 havde 67 personer trænerlicens, og de fordeler sig således geografisk: Klampenborg 26 Århus 10 Aalborg 18 Odense 13 Side: 18 af 42

19 Langt hovedparten af trænerne har amatørlicens og reelt er der kun otte fuldtidsprofessionelle galoptrænere i Danmark, fordelt med fem i Klampenborg, to i Århus og én på Fyn. Tendensen går klart i retning af, at antallet af heste i professionel træning falder, hvorimod antallet af amatørtrænede heste stiger. Dette skyldes en meget ringe økonomi i sporten. Galopsporten i Danmark drives for de 11,7 mio. kroner, som HFF årligt yder de fire baner og foreningen Dansk Galop i drifts- og præmietilskud. Dertil skal lægges ca. 2 mio. kr., som banerne oppebærer i provision af banespillet. Til sammenligning modtager svensk og norsk galopsport 114 mio. SEK årligt 42 mio. NOK årligt fra ATG og Norsk Rikstoto. I vore nabolande er der henholdsvis og 355 heste i træning. Der kan stilles spørgsmål ved, om økonomien i dansk galopsport er tilstrækkelig til på længere sigt at kunne opretholde en professionel galopsport af nævneværdigt omfang. Løbspræmier Af HFF s samlede tilskud på 11,7 mill. kr. til galopsporten anvendes ca. 6 mill. kr. til præmietilskud, der i runde tal fordeler sig således mellem banerne: Klampenborg kr. Århus Aalborg Odense Side: 19 af 42

20 Det skal bemærkes, at udover de 6 mill. kr, som HFF yder i præmietilskud, betaler hesteejerne yderligere 8,5 mill. kr. i indskud til galopløbene, således at de samlede løbspræmier i galopløbene i 2008 i alt udgjorde 14,5 mio. kr. Antal løb Der blev i 2008 afviklet 290 galopløb på de fire baner, fordelt med 192 i Klampenborg, 45 i Århus, 30 i Aalborg og 23 i Odense. Fuldblodsavlen I 2008 blev der registreret 188 galopføl i Danmark. Langt størstedelen opdrættes på Fyn og i Jylland. Ca. 80 af hestene kan forventes sat i træning i Danmark og ca. 30 eksporteres til Norge og Sverige. Resten vil blive solgt til andre formål end galopsport. Import Der blev importeret 86 fuldblodsheste til Danmark i 2008, heraf 58 løbsklare toårige og ældre heste. Resten var avlsheste. Kilde: Dansk Galop Side: 20 af 42

21 STRUKTURGRUPPEN EKSEMPEL PÅ OMFORDELING AF MIDLER EKSEMPEL I Banerne i Charlottenlund, Århus og Aalborg udpeges som fokusbaner. Bane Løbsdage Løb Præmietilskud Lunden 45 (45) 438 (464) 14,91 (11,94) Århus 30+5 (32) 282 (280) 6,40 (4,74) Billund 22 (25) 201 (231) 1,98 (3,50) Odense 22 (25) 201 (217) 1,98 (3,16) Skive 2 (27) 201 (251) 1,98 (3,56) Aalborg 33 (34) 311 (295) 6,37 (4,00) Nykøbing 20 (23) 164 (209) 1,30 (2,00) Bornholm 24 (28) 196 (266) 1,15 (1,47) Klampenborg 22 (22) 184 (184) 4,55 (4,55) Totalt (261) 2178 (2397) 40,62 (38,92) De ekstra 1,7 mio. kr. finansieres via de sidste penge fra unghestesatsningen. Side: 21 af 42

22 Følgende tal er brugt: Lunden: 45 dage 3 storløbsdage - 4 mio. kr., HP-Derby samt DM 0,88 mio. kr. 20 dage a 6 løb a kr. i præmiesum og 4 løb a kr. i præmiesum 7,28 mio. kr. 10 dage a 5 løb a og 4 løb a ,89 mio. kr. 12 dage a 9 løb a ,86 mio. kr. Århus: 30 travdage + 5 galopdage Galopløbene fra Odense og Aalborg overføres til Århus som i dette eksempel bliver provinsens centrum for galop med 5 dage a 8 galopløb samt yderligere 4 dage a 4 galopløb Storløbstilskud til de 3 store dage 0,82 mio. kr. 10 dage a 6 løb a kr. i præmiesum og 4 løb a kr. i præmiesum 3,34 mio. kr. 20 dage a 5 løb a og 4 løb a ,24 mio. kr. Billund, Odense og Skive: 22 dage Til en storløbsdag 0,55 mio. kr 21 dage a 5 løb a kr. og 4 løb a kr. 1,43 mio. kr Side: 22 af 42

23 Aalborg: 33 dage Storløbstilskud til 2 store dage 0,46 mio. kr. 10 dage a 6 løb a kr. i præmiesum og 4 løb a kr. i præmiesum 3,34 mio. kr. 23 dage a 5 løb a og 4 løb a ,57 mio. kr. Nykøbing: 20 dage Til en storløbsdag 0,3 mio. kr. 19 dage a 5 løb a kr. og 3 løb a mio. kr. Bornholm: 24 dage Til en storløbsdag 0,3 mio. kr. 23 dage a 5 løb a og 3 løb a ,85 mio. kr. Side: 23 af 42

24 På driftssiden forudsættes det, at der via rationalisering (sammenlægning af baneledelser, færre løbsdage med heraf følgende færre udgifter samt nedlæggelse af galop på to baner samt evt. fælles fakturering - indtastning) kan spares følgende beløb: Billund Odense Skive Aalborg (nedlæggelse af galop) Nykøbing Bornholm De 2 mio. kr. forventes brugt til drift af DTG A/S, der skal stå for fælles markedsføring, fælles reklamesalg mv. i henhold til forslag. DTG vil endvidere give en lettelse i arbejdsbyrden for alle baner, der dermed skulle kunne intensivere indsatsen på de tilbageblevne arbejdsområder. Side: 24 af 42

25 STRUKTURGRUPPEN EKSEMPEL PÅ OMFORDELING AF MIDLER EKSEMPEL II: Banerne i Charlottenlund, Århus og Aalborg udpeges som fokusbaner. Vurderingen er taget ud fra en række parametre om potentiale, tilskuerunderlag, spil på banerne, spil til banerne, mængden af aktive, hestemateriale etc. (vedlægges) I eksemplet her øges tildelingen til de tre baner med: Charlottenlund: Århus: Aalborg: + 5 mio. kr. + 2,5 mio. kr. + 2,5 mio. kr Der lægges op til at der køres V65 på højt økonomisk og sportsligt niveau hver uge, fordelt på følgende måde: 20 dage på Lunden, 10 dage på Århus, 10 dage på Aalborg, 3 dage i Klampenborg, 1 dag på hver af de øvrige baner og 6 gange i internationalt samarbejde (Solvalla, Bjerke etc.) Side: 25 af 42

26 De ekstra 10 mio. kr. som foreslås brugt til henholdsvis præmier og ekstra driftstilskud på fokusbanerne, tilvejebringes ved: 20 løbsdage færre samlet 2,0 mio. kr. Rest fra unghestesatsning Besparelse i drift på øvrige baner Omfordeling af almindelige løbspræmier 1,7 mio. kr. 5,0 mio. kr. 3,3 mio. kr. Samlet bliver der 241 løbsdage i Danmark mod 261 løbsdage i Herudover findes yderligere 2 mio. kr. til DTG A/S ved reducering i præmiebudgetter på de 5 baner, som ikke er fokusbaner FREMTIDIG STRUKTUR, HESTESPORTEN Side: 26 af 42

27 RESULTATKONTRAKT MELLEM BANERNE OG HFF HFF laver hver år i samarbejde med den enkelte bane samt med hver enkelt organisation en resultatkontrakt hvor man bliver enig om, hvad der skal nås af resultater i det kommende år. HFF følger op på resultatkontrakterne for at sikre, at målene nås. Og HFF skal have mulighed for at skære i banens tilskud i det følgende år, hvis målene ikke nås. Banernes resultatkontrakter bør bl.a. indeholde målsætninger om: Visioner, mål og strategi Samt de mere målbare: Driftsresultat Sponsorindtægter Sportslige krav Initiativer for at tiltrække flere tilskuere Initiativer til at tiltrække aktive Initiativer for at forbedre samarbejdet med kommune og lokale virksomheder Performance i forhold til at forbedre faciliteter/tilpasse faciliteter til segmenter Initiativer som skal øge banespillet Side: 27 af 42

28 KOMMUNIKATIONSGRUPPEN: Det generelle indtryk er, at den kommunikation, der finder sted i forhold til hestevæddeløbssporten, i overvejende grad er med Danske Spil som afsender. Det betyder, at der i sagens natur kommunikeres spil. For ikkehestespillere er der tale om et vanskeligt tilgængeligt spil, og udefrakommende har indtryk af, at det i udpræget grad er et vidensspil. Derfor kan man konkludere at den kommunikation, der finder sted, først og fremmest sigter på at fastholde nuværende spillere og ikke på at hverve nye. Det er også kendetegnende, at sporten selv bortset fra nogle enkelte baner ikke er udfarende i forhold til kommunikation KOMMUNIKATIONSGRUPPEN - KONKLUSIONER Kommunikationsplatform: Sporten er utvivlsomt langt væk fra den almindelige danskers bevidsthed, og der kan med en kommunikationskampagne skabes en markant øget interesse for hestevæddeløbssporten. Men inden sådan en kampagne kan gennemføres, anbefales det at gennemføre en professionel proces for at etablere en kommunikationsplatform, som alle i sporten er enige om. Der er udarbejdet et eksempel på, hvordan sådan en proces kan gennemføres (MEC Access) Implementering: Gruppen anbefaler at der gennemføres en stakeholderanalyse, som kan klarlægge hvor forandrings-parate sporten er for at gennemføre de ændringer, der bliver en følge af handlingsplanen. Eksempel udarbejdet på, hvordan processen kunne gennemføres (Cohn & Wolfe) Side: 28 af 42

29 Udnyttelse af tv-vindue: Det anbefales at man forsøger at udvikle et koncept for programmerne på TV2 Sport som i højere grad henvender sig til sportsseere end til spillere, for at prøve at ramme nye målgrupper. Gruppen mener at man med fordel kan udvikle et tv-koncept som er enklere at forholde sig til for udenforstående eksempelvis koncentrere sig om færre løb, garnere med at fortælle historier om heste og aktive og eventuelt udvikle et tv-transmitteret landsspil. PRESSEGRUPPEN: Hestesporten er i dag meget lidt synlig i medielandskabet, blandt andet som en konsekvens af, at konkurrencen om pladsen er stenhård og er blevet meget skærpet gennem de seneste år. Det hænger samme med udbudet af sport på tv, som også har været stærkt stigende. Gruppen har især diskuteret hvordan sporten tager sig ud NÅR det lykkes at komme i medierne, og deraf følger et øget krav om at kunne sælge personligheder og værdier. Det gammeldags referat fra en begivenhed i sportens verden, er i dag nærmest ikke eksisterende. Pressen er ude efter historier, konsekvenser, profiler, konflikter etc. PRESSEGRUPPEN KONKLUSIONER: Betydningen af PR: Der skal etableres workshop om PR, hvor alle sportens aktive inviteres og briefes om PR-tiltag og om PRs betydning for sporten. Workshop bør tilbydes til såvel kuske, trænere, jockeyer som hesteejere og opdrættere. De aktive skal møde medierne og arbejde med forskellige problemstillinger indenfor PR. Pris for workshop er helt afhængig af, hvilken model der vælges. Side: 29 af 42

30 Medietræning: For at sportens to-benede profiler skal kunne agere bedst muligt overfor presse og tv (og nye kunder) skal de tilbydes medietræning. Det er gruppens indstilling, at der først etableres et seminar henholdsvis øst- og vest for Lillebælt, hvor alle aktive indbydes og skal tilmelde sig. Herefter udvælges et antal deltagere, som gennemgår et decideret medietræningskursus. Grundige kurser for f.eks. 10 deltagere koster typisk kr. Profilering på tv - Live og sammendrag: Live-udsendelser på TV2 Sport HD og daglige sammendrag på TV2 Sport SD har meget høj prioritet. Det er vigtigt at der lægges tilstrækkeligt med ressourcer i udsendelserne til, at sporten kan tage sig optimalt ud i forhold til nye seere. Det vil sige sports-tv i stedet for spil-tv Profilering på tv - mage-spots: Der skal laves en række image-spots på nogle af sportens to-benede profiler. Små indslag á ca. 1 minut. Indslagene skal have en kvalitet, som gør at de kan bringes i forbindelse med 12- minutters udsendelserne og live-udsendelserne på TV2 Sport. Magasin: Der er positiv indstilling fra TV2 Sport for at sende et ugentligt eller månedligt magasin om sporten, hvis kvaliteten er høj nok. Magasinet kan indeholde højdepunkter fra ugen samt højdepunkter fra den kommende uge. I en studiedel vil der være mulighed for at forklare trav- og galopsporten, og gøre den interessant for et større publikum. Side: 30 af 42

31 Features i lokal- og regionalaviser: Der bør etableres et samarbejde med en eller flere journalister, som laver image-historier og features til lokale og regionale aviser. Der findes over 200 lokal- og regionalaviser i Danmark, som alle har behov for relevant stof, og vi vurderer at der vil være gode muligheder for kontinuerligt at få historier i om trav og galop. Historierne laves i dialog med medierne. Succes-kriteriet er at få minimum 3 historier i pr. uge. Det anbefales at der, med en eller flere journalister, laves en aftale som gøres succes-afhængig. Der betales pr. historie, som når frem til aviserne Gruppen foreslår at man decideret etablerer en Hestesportens Pressetjeneste med en bemanding på 2-3 mand og et samlet budget på ca. 1,5 mio. pr. år. Hestesportens Pressetjeneste skal tage sig af pressenyheds- og marketingarbejde i form af features, nyhedshistorier, noter etc. Enheden skal sikre en synliggørelse af hestesporten i medierne. Gruppen foreslår desuden at der centralt uploades still-fotos af dagens største begivenheder, som medierne frit kan bruge Formidling af resultater og noter: Der skal forsøges etableret et samarbejde af samme enhed som ovenfor med Ritzaus Bureau samt med alternative nyhedsbureauer. Samarbejdet skal omfatte resultater, nyhedshistorier på årets få, store dage, samt notestof. Formidling af nyhedshistorier til tv: Medmindre TV2 Sports eksklusivitet forhindrer det, skal tv-stationer tilbydes nyhedsklip fra de største løb. Side: 31 af 42

32 Genkendelse af løb: Der skal laves en plan for at udvikle nye løbsformater og løbsserier, så det bliver lettere for folk udenfor sporten at genkende og forholde sig til løbene. I dag er der kun ganske få varemærker som f.eks. Derby, Copenhagen Cup, Scandinavian Open og V65-serien. Genkendelse kan også komme af formatet som f.eks. i forbindelse med det tidligere N.J.Koster Memorial Det anbefales, at live-udsendelser på bredt TV bruges til at indføre faste skabeloner for V5-løbene. Eksempelvis: V51: Lærlingeløb. Mulighed for at profilere fremtidens folk i sporten V52: Kuskeliga. Landets 12 bedste kuske kører hver gang om point til en samlet stilling for året V53: Bronzedivisionen (Under ) V54: Sølvdivisionen (Under ) V55: Gulddivisionen (Over ) Der køres eksempelvis kvartalsfinaler med forhøjede præmiesummer for at tiltrække de bedste heste og kuske. Hele systemet skal naturligvis gennemarbejdes for at finde frem til den helt rigtige model. Det anbefales at dette ansvar lægges hos DTCs sportschef. PR på nettet: Der skal etableres en mulighed for, at der kan leveres elektroniske nyhedsindslag til en eller flere mediepartnere via nettet. Gruppen har haft kontakt med et medie, som gerne vil fortsætte drøftelser om et samarbejde på nettet. Omtalte mediehus vil i nærmeste fremtid satse yderligere på spil på nettet. Det anbefales at denne mulighed forsøges udnyttet. Samarbejdspartneren er bl.a. interesseret i: Dagens Vinderbud, Opløb fra V5-løbene, nyheds-interview Side: 32 af 42

33 Annoncering/Mediepartnere: Sporten skal fra centralt hold sikre, at der annonceres i de rigtige medier. Dvs. medier, som også omhandler sporten og som derfor må formodes at ramme de rigtige målgrupper. REKRUTTERINGSGRUPPEN: Gruppen har først og fremmest forholdt sig til det faktum, at det i dag er svært og også har været det igennem en årrække at tiltrække nye mennesker til sporten. Ny rekruttering er naturligvis meget afhængigt af, at sporten også ER attraktiv, så succesraten for ny rekruttering hænger nøje sammen med mange af de øvrige ting, som arbejdsgrupperne er nået frem til. Eksempelvis er det meget vanskeligt at tiltrække nye aktive, hvis økonomien betyder at man ikke kan leve af at være eksempelvis træner eller staldmand. REKRUTTERINGSGRUPPEN KONKLUSIONER: Nye aktive i sporten: Ponyskoler for børn skal udbygges og sættes i system. Det skal være muligt for børn at gå til trav. Større børn/unge skal kunne træne med ældre, pensionerede heste med kyndig vejledning. TU (travsportsinteresseret ungdom, red.)-systemet genindføres og støttes økonomisk, så unge/grønne amatører ikke skal køre mod meget garvede (grundigere redegørelse for gruppens tanker i referaterne) Side: 33 af 42

34 Rekruttering på nettet: Der skal lave en ny, samlende hjemmeside for sporten med hovedvægten lagt på markedsføring. (Eksempel udarbejdet, se vedlagte) Baneprogrammer: Trav & Galop fungerer ikke som rekrutteringsværktøj. Banerne bør prioritere meget højt at have egne programmer, som sigter på også at kunne trække nye mennesker ind i sporten. Baneprogrammer skal ses som markedsførings- og rekrutteringsinstrument. Evt. kan man sikre kompetence centralt til at rådgive/udarbejde design/ forhandle trykaftaler og lignende. Troværdighed i forhold til nye spillere: Målfoto skal vises på Racing Live og internt tv hver gang der er tæt opløb. Alle dommerafgørelser vises på internt tv evt. kan man lave det som en opsamling når løbsdagen er forbi. Dommerne skal altid stille op til interviews om, hvorfor de har dømt, som de har. Og endelig skal spillere/aktive/tilskuere kunne henvende sig skriftligt med spørgsmål og klager og altid få svar. Anpartsstalde: Det anbefales at man nedsætter en gruppe som prøver at gennemføre et projekt som Rix FM hesten i Danmark, da det vil være et initiativ som vil nå cirkler uden for sporten. Med mediepartner er det i Sverige lykkedes at sælge 16 heste på denne måde. De er solgt i anparter og det anslås at 60% af køberne er nogen som aldrig har været hesteejere før. Projektet er blevet til med mediepartner (Rix FM) og sponsorer. I Danske Spil er der allerede indledende undersøgelser i gang på området. Side: 34 af 42

35 Desuden anbefales det at man i DTC og/eller Dansk Galop etablerer en funktion som kan rådgive om anpartsstalde og også formidle salg af anpartsheste. Organisation skal kunne tage sig af hele administrationsdelen mod et vederlag, samt kan være udfarende i forhold til at etablere anpartsstalde og rekruttere medlemmer. (Model: det svenske Easy KB ) Side: 35 af 42

36 SPILGRUPPEN: Gruppen har haft meget svært ved at komme med konkrete anbefalinger, da man jo ikke kender den nærmeste fremtid hvad angår spil på heste i Danmark. Med liberaliseringen kan ting ændres radikalt. Derfor anbefales det at gruppen her eventuelt suppleret med yderligere deltagere holder et eller flere nye møder når man er klogere på udfaldet af liberaliseringen på spillemarkedet. Det vil formentlig sige i efteråret Spilgruppen konklusioner: Puljespil ctr. Faste odds: Det er stadig en mulighed at hestespillet bibeholdes som et monopol. Hvis ikke det gør, er det et stort spørgsmål om nye udbydere vil betyde at totalisatorspillet puljespillet bibeholdes, eller om det udsættes for konkurrence fra faste odds, eller om der i den situation kun vil blive spil til faste odds. Gruppen ser forskellige konsekvenser. F.eks. vil en konkurrence mellem puljespil og faste odds betyde, at storspillere vil placere deres penge, hvor der er faste odds, og dermed vil puljerne blive mindre. Og der vil blive spillet stadig mindre i puljespillet, alt andet lige. En situation der kendes fra Tyskland, hvor fast-odds-spillet har kvalt puljespillet og stort set alt spil på heste. Eksperimenter med fast-odds kan blive aktuelle, hvis situationen fremover stadig er, at Danske Spil har monopol på hestespil, og dermed kan styre udviklingen. Gruppen ønsker ikke en situation, hvor faste odds udkonkurrerer puljespillet og dermed den lille mands chance for den store gevinst. Side: 36 af 42

Modulet Sammenhænge indenfor sporten Indhold:

Modulet Sammenhænge indenfor sporten Indhold: Modulet Sammenhænge indenfor sporten Indhold: Det politiske system Pengestrømme i sporten Sportens strukturer DTC og Dansk Hestevæddeløb Banerne Øvrige interessenter Overordnet struktur KULTURMINISTERIET

Læs mere

DANSK HESTEVÆDDELØB FÆLLESSKAB ØKONOMI KULTUR

DANSK HESTEVÆDDELØB FÆLLESSKAB ØKONOMI KULTUR DANSK HESTEVÆDDELØB FÆLLESSKAB ØKONOMI KULTUR En stærk SPORT Dansk hestevæddeløbs historie begynder i 1770. Her starter de første heste i et organiseret væddeløb på Københavns Fælled. Siden har sporten

Læs mere

Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond Strandvejen 203, 2900 Hellerup; tlf.: +45 3930 3919; e-mail: heste.org@mail.dk

Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond Strandvejen 203, 2900 Hellerup; tlf.: +45 3930 3919; e-mail: heste.org@mail.dk Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond Strandvejen 203, 2900 Hellerup; tlf.: +45 3930 3919; e-mail: heste.org@mail.dk Bestyrelse: Erik Jacobsen (formand), Sys Rovsing, Nick Elsass, Jacob Weinreich, Katia

Læs mere

Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX

Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX Overordnet mål med handlingsplanen: Via en fælles indsats at tiltrække et eller flere landsdækkende sponsorater, der til sammen

Læs mere

En god forretning for Danmark

En god forretning for Danmark Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 147 Offentligt Ny model for spil på heste En god forretning for Danmark 1 Hestevæddeløbssportens bidrag til Danmark kan øges markant. I Danmark har hestevæddeløbsspillet

Læs mere

Hestesportens Mediers Nyhedsbrev

Hestesportens Mediers Nyhedsbrev J A N U A R 2 0 1 2 Hestesportens Mediers Nyhedsbrev Velkommen til den første udgave af Hestesportens Mediers nyhedsbrev. Her vil vi fortælle om noget af det, som du ikke kan læse om i vores andre medier,

Læs mere

Bornholms Travselskab Strategi 2016

Bornholms Travselskab Strategi 2016 Bornholms Travselskab Strategi 2016 Bornholms Travselskabs Bestyrelse, v. Bestyrelsesformand Thorkild Jensen August 2012 1 Indhold 1. Indledning og baggrund... 3 2. Intern situation i hovedtræk... 4 2.1

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 Oktober 2010 Hovedoverskrifterne i regeringens udspil til filmaftalen er: 1. Et sundt og bæredygtigt filmproduktionsmiljø 2. Et fleksibelt og tilpasningsdygtigt støttesystem, der fremmer

Læs mere

HFF. Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond. Hestevæddeløbssporten i Danmark

HFF. Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond. Hestevæddeløbssporten i Danmark HFF Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond Hestevæddeløbssporten i Danmark Resultatkontrakt 2007-2010 RESULTATKONTRAKT Hestevæddeløbssportens Finansierings Fond 2007-2010 1. Indledning Kontrakten mellem

Læs mere

Foretræde for Folketingets kulturudvalg

Foretræde for Folketingets kulturudvalg Kulturudvalget 2014-15 L 23 Bilag 6 Offentligt Foretræde for Folketingets kulturudvalg 22. oktober 2014 Indledning Som bekendt har Folketinget besluttet at beskære kraftigt i de tipsmidler, som hestevæddeløbssporten

Læs mere

Bliv samarbejdspartner med ASV

Bliv samarbejdspartner med ASV Bliv samarbejdspartner med ASV ASV er Aarhus Studenternes Volleyforening, der er blandt Danmarks største og ældste volleyball klubber. Klubben består af en stor andel medlemmer, primært studerende, fordelt

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer Baggrund Vinkel på oplæg Den store sponsor hvordan rammer breddeeventen denne Hvad er vores læring fra arbejdet med vores egne sponsorer Hvordan adskiller breddesponsoratet fra fx fodbold og håndbold sponsoratet

Læs mere

Talent- og Eliteidrætspolitik

Talent- og Eliteidrætspolitik Talent- og Eliteidrætspolitik Baggrund og formål Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget besluttede mødet den 2. december 2014 at igangsætte arbejdet med at formulere en politik indenfor talent- og eliteidræt,

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ Borgmesterens Afdeling Magistratens 4. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ Indstilling om ny organisering

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning

NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning RADIO- OG TV-NÆVNET NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning 6. maj 2003 Referat af arbejdsgruppens 3. møde den 11. april 2003 MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET Til stede:

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne.

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. 0 Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. Præcis, troværdig og målrettet kommunikation er en forudsætning for at leve op til vores mål, og derfor

Læs mere

Bilag 3: Interview med Michael Piloz, sportsdirektør i Bakken Bears

Bilag 3: Interview med Michael Piloz, sportsdirektør i Bakken Bears Bilag 3: Interview med Michael Piloz, sportsdirektør i Bakken Bears Hvilke værdier står Bakken Bears for? Jeg tror vi står for at være de professionelle amatører. I det store billede. Vi er økonomiske

Læs mere

POWERMAN. Powerman er organiseret under IPA som er en Non Profit organisation med hovedsæde i Holland.

POWERMAN. Powerman er organiseret under IPA som er en Non Profit organisation med hovedsæde i Holland. POWERMAN Det verdensomspændende Duathlon stævne POWERMAN er endelig kommet til Danmark. POWERMAN er verdens største Duathlon event og den er udbredt over hele verden med løb på alle kontinenter. POWERMAN

Læs mere

Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version.

Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version. Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version. INDLEDNING I DIFs indstilling af kandidater til Kulturministeriets Idrætspris 2009 står anført: Dansk Svømmeunion er Danmarks Idræts-Forbunds

Læs mere

HFF. Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond. Hestevæddeløbssporten i Danmark

HFF. Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond. Hestevæddeløbssporten i Danmark HFF Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond Hestevæddeløbssporten i Danmark Udviklingen i hestevæddeløbssporten i Danmark 2006-2010 udviklingen i hestevæddeløbssporten i Danmark 2006-2010 HFF samlede

Læs mere

KONKURRENCEIDRÆT UNDER FORANDRING

KONKURRENCEIDRÆT UNDER FORANDRING Fra: "Fremtidsorientering", nr. 3, 2001 KONKURRENCEIDRÆT UNDER FORANDRING Af Knud Larsen, sociolog og idrætsforsker ved forskningsinstitutionen Idrætsforsk. Konkurrenceidrætten har været karakteriseret

Læs mere

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune Center for Kultur- og Fritid Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn evao@frederikshavn.dk Ansøger: SF FILMPRODUCTION, Halfdansgade 10, 2300 København S. Kontaktperson: Mie Andreasen CVR-nr.

Læs mere

Arbejdstitel: Egedal

Arbejdstitel: Egedal Oplæg til fusion mellem seniorafdelingerne i Stenløse Boldklub og Ølstykke Fodbold Club af 1918 Arbejdstitel: Egedal Indledning Oplæg til etablering af fusion mellem seniorafdelingerne i Stenløse Boldklub

Læs mere

Strategi- og virksomhedsplan

Strategi- og virksomhedsplan Strategi- og virksomhedsplan 2014 2016 Indledning I Socialt Lederforum ønsker vi, at Socialt Lederforum er en attraktiv interesseorganisation for tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse og særlige

Læs mere

JAGT & GAMEFAIR. Jagt - fiskeri - hunde - heste - outdoor

JAGT & GAMEFAIR. Jagt - fiskeri - hunde - heste - outdoor JAGT & GAMEFAIR Jagt - fiskeri - hunde - heste - outdoor 20. & 2 aug. 2 1. 016 kl. 10-17 Målrettet strategi på at øge besøgstal med 40% og forventer op mod 7.000 besøgende. Enestående og imponerende trofæudstilling.

Læs mere

Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub

Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub Børnefamilierne i Frederiksberg Boldklub Børnefamilierne i Frederiksberg Boldklub er mennesker med overskud, der går op i deres børns engagement i klubben. De kommer

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 4824

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Elitestrategi for TTC 2014-2015

Elitestrategi for TTC 2014-2015 Elitestrategi for TTC 2014-2015 Vision TTC ønsker at være det foretrukne træningsfællesskab for københavnske elitetriatleter baseret på et stærkt fællesskab, der løfter det enkelte individs niveau og sikrer

Læs mere

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR Kort og godt om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR 1 Indledning Danmark skal ruste sig til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor er den helt

Læs mere

Brandingproces kombineret med Vision 2021:

Brandingproces kombineret med Vision 2021: Vedrørende: branding proces version 3 Sagsnavn: Branding.Randers.2014 Sagsnummer: 00.13.02-G01-3-14 Skrevet af: Karen Balling Radmer E-mail: karen.balling.radmer@randers.dk Forvaltning: Kommunikation Dato:

Læs mere

RESPEKT ANSVARLIG KONKURRENCE FÆLLESSKAB ENGAGEMENT

RESPEKT ANSVARLIG KONKURRENCE FÆLLESSKAB ENGAGEMENT RESPEKT ANSVARLIG KONKURRENCE FÆLLESSKAB ENGAGEMENT Møde om: Klubudviklings udvalgs møde Deltagere: Morten Jensen, William Bond, Susanne Fløe og Thomas Johansen Afbud: Karin Olsen og Kasper Mølgaard Dato:

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl Referat HB 02 Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Økonomiansvarlig

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

BORNHOLMS TRAVSELSKAB

BORNHOLMS TRAVSELSKAB Årsberetning 2014 Velkommen til generalforsamlingen. BORNHOLMS TRAVSELSKAB Inden generalforsamlingen fortsætter - skal vi mindes 1 medlem som ikke er i blandt os længere. Finn Mahler afgik pludseligt ved

Læs mere

SMUK FODBOLD I DET MEST ATTRAKTIVE FODBOLDCENTER. Vision 2020 i FC Skanderborg FCS VISION 2020

SMUK FODBOLD I DET MEST ATTRAKTIVE FODBOLDCENTER. Vision 2020 i FC Skanderborg FCS VISION 2020 SMUK FODBOLD I DET MEST ATTRAKTIVE FODBOLDCENTER Vision 2020 i FC Skanderborg FCS PERSONLIG UDVIKLING GLÆDE OG FORNØJELSE VISION 2020 KONKURRENCE TOLERANCE Vision FC Skanderborgs vision er at spille smuk

Læs mere

FC Helsingborg vs. Linköping

FC Helsingborg vs. Linköping SSL Floorball event 4. marts 2017 FC Helsingborg vs. Linköping Indhold: 1. Baggrund 2. Plan og målsætninger 3. Budget 4. Eksponering Dette arbejdsdokument opdateres løbende: Status lige nu d. 16/12 2016:

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Til Team Danmark støttede forbund. 20.1.2010 PBJ/llp. Særlig projektstøtte 2010

Til Team Danmark støttede forbund. 20.1.2010 PBJ/llp. Særlig projektstøtte 2010 Til Team Danmark støttede forbund 20.1.2010 PBJ/llp Særlig projektstøtte 2010 Team Danmark har som bekendt modtaget en donation på 10 mio. kr. fra Bilka, Føtex, Netto og stormagasinet Salling (Købmand

Læs mere

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune » Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune Baggrund Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune godkendte den 19. december 2013 en revideret idrætspolitik. Idrætspolitikken præciserer hvilke fokusområder

Læs mere

Sorg kan ødelægge børn og unges liv

Sorg kan ødelægge børn og unges liv Sorg kan ødelægge børn og unges liv Men du kan hjælpe dem. Bliv sponsor for Team Giv Håb og lad hele Danmark se, at din virksomhed er med til at hjælpe børn og unge, der rammes af ødelæggende sorg. Team

Læs mere

ORATER: Carsten Behrendsen tlf. 5375 8150. SMÅL: Bent Juul Larsen tlf. 2021 1799

ORATER: Carsten Behrendsen tlf. 5375 8150. SMÅL: Bent Juul Larsen tlf. 2021 1799 SPORT og Team Vest n vind! league.com ort.dk under opbygning ITESPORT og kæd din virksomheds ds stærkeste speedway brand. rat med REGION VARDE ELITESPORT, kommer in virksomhed. Mulighederne er mange og

Læs mere

Sponsorklubben Grenaa Golf.

Sponsorklubben Grenaa Golf. Sponsorklubben Grenaa Golf. Reklame værdi Kundepleje Værdi Individuel værdi Sponsor aftale Medarbejder værdi Udviklings Værdi - værdiskabelse er grundlaget for et godt samarbejde! Kære sponsorer. I er

Læs mere

Opsamling på workshops

Opsamling på workshops S i d e 1 Opsamling på workshops Formål Idrætsgruppen under FOU i København har gennem 2 workshops med udvalgte repræsentanter fra idrætten i København ønsket at diskutere følgende spørgsmål: Hvordan kan

Læs mere

Digital dannelse: Fra begreb til praksis

Digital dannelse: Fra begreb til praksis DEFF På vegne af de samlede ansøgere: Kulturstyrelsen Vicerektor Lars Nordam H.C. Andersens Boulevard 2 Århus Statsgymnasium 1553 København K Fenrisvej 33 8210 Århus V Digital dannelse: Fra begreb til

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

mod nye mål DANSK VÆDDELØBSSPORT

mod nye mål DANSK VÆDDELØBSSPORT Starten er gået for hestesporten i Danmark mod en ny og forhåbentlig lysere fremtid. DANSK VÆDDELØBSSPORT mod nye mål DANSK TRAV- OG GALOPSPORT STÅR MIDT I EN BRYDNINGSTID OG GÅR EN SPÆNDENDE FREMTID I

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Melges.dk Sailing Team. DEN 487 Sponsoroplæg

Melges.dk Sailing Team. DEN 487 Sponsoroplæg Melges.dk Sailing Team DEN 487 Sponsoroplæg Melges.dk Sailing Team: Vision: dominere toppen af Melges 24 klassen Nystartet team bestående af fire meget erfarne sejlere Fokus på at promovere os selv og

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Når målgruppen er alle lejere, er det alene boligorganisationerne, der kan implementere forslaget evt. efter aftale med kommunen.

Når målgruppen er alle lejere, er det alene boligorganisationerne, der kan implementere forslaget evt. efter aftale med kommunen. Tema Forslag Formål Afsnit Boligstøtte til I tilfælde af restance, bliver borgeren overføres den mindre og dermed mere direkte til udlejer, overskuelig frem for til lejer 3.1.1 Umiddelbart gennemførligt/

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet.

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af en ny eventorganisation Regeringen har med handlingsplanen fra april 2007 for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark afsat ekstra 35 mio. kr. årligt fra 2008

Læs mere

KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER. 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V.

KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER. 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V. KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V Effektiv drift Effektiv drift AlmenNet har fornøjelsen at invitere til konference

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog Dansk Skøjte Union katalog 3. udgave Oktober 2009 Indholdsfortegnelse Idegrundlag...2 Organisation...3 Børn og unge...4 Bredde...5 Elite...6 Information og kommunikation...7 International politik...8 Konkurrencepolitik...9

Læs mere

GRATIS ADGANG! Program 25 kr.

GRATIS ADGANG! Program 25 kr. GRATIS ADGANG! Program 25 kr. Velkommen til sportslørdag med kuskematch Hvad er en sportslørdag? En sportslørdag er en dag med et kortere program, og mindre præmiesummer i løbene. Til gengæld giver det

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Travkalender. Travligaen afvikles inddelt i fem ligaer: Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4 og Liga 5

Travkalender. Travligaen afvikles inddelt i fem ligaer: Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4 og Liga 5 Travkalender Udgivet af: Dansk Travsports Centralforbund Hestesportens Hus Traverbanevej 10 2920 Charlottenlund Telefon 39 96 20 20 Fax 39 96 20 44 Telefontid: Mandag til fredag kl. 08.30 til 14.00 Travligaen

Læs mere

TV2.DK. TV 2 NET vil i 2010 tilbyde sine annoncører et endnu større udbud af attraktive produkter.

TV2.DK. TV 2 NET vil i 2010 tilbyde sine annoncører et endnu større udbud af attraktive produkter. TV2.DK PRODUKTER 70 SPONSORAT 71 PRISER 72 EJERSKABER 73 RABAT 74 SPECIFIKATIONER 76 BETALINGSBETINGELSER 77 GODTGØRELSE 77 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 68 TV 2 NET vil i 2010 tilbyde

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt! HBE - Opdatering af strategi katalog tages under evt. 2. Godkendelse af referat fra sidst Godkendt!

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt! HBE - Opdatering af strategi katalog tages under evt. 2. Godkendelse af referat fra sidst Godkendt! Mødedato: 12. maj 2015 kl. 8:00 9:30 Deltagere: Max Andersen (TGES), Ralf Petersen (MES), Agnete Madsen (KES), Flemming Kaas (TUES), Bo Zierau (TRES), Anders Jacobsen (Fm. EU) og Henrik Bertelsen (Elitechef).

Læs mere

Eventvurdering af VM i Herrehåndbold 2019

Eventvurdering af VM i Herrehåndbold 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af VM i Herrehåndbold 2019 Dansk Håndbold Forbund (DHF) er af International Handball Federation (IHF) blevet tildelt værtskabet for VM i herrehåndbold i 2019. Mesterskabets

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kvalitetsrapport 2010 Kvalitetsrapport 2010 Forskningsnettet 2011 Af Lene Rybner, Gitte Kudsk, Ole Frendved Hansen Kvalitetsrapport 2010 Indledning... 5 Kvalitetsstyring i Forskningsnettet... 6 Overordnet

Læs mere

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner i Aabenraa Boldklub. Som ny træner har du helt sikkert en lang række spørgsmål, som vi med dette velkomstbrev

Læs mere

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Hovedlinjer i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indholdsfortegnelse 1. Beslutningsproces og høring...3 2. Sammenhængen mellem lovgrundlaget og støttekonceptet...4 3. Tendenser i international eliteidræt...6

Læs mere

Når sporten viser social ansvarlighed

Når sporten viser social ansvarlighed Når sporten viser social ansvarlighed Hvad er GOALSforKIDS? Jo flere mål, jo flere penge. Jo flere sponsorer, jo flere penge. Så simpel er tanken bag GOALSforKIDS. Et lille beløb pr. år kan rykke ekstremt

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Indledning: Sporten og dens udvikling I 2013 blev der udbetalt ca. 50 mio. til hesteejerne i form af præmier. Dansk fødte heste, der startede på danske baner, indtjente i gennemsnit

Læs mere

Bliv en del af det I samarbejde med DBU og 3F Liga

Bliv en del af det I samarbejde med DBU og 3F Liga Bliv en del af det I samarbejde med DBU og 3F Liga På billedet : Annika Overby Hansen og Majbritt Henningsen i kamp (3F Liga) Elite og bredde hånd i hånd DBU havde en drøm Drømmen blev et erklæret mål

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Styregruppemøde i Hold Fast tirsdag d. 12/1 10.

Styregruppemøde i Hold Fast tirsdag d. 12/1 10. 1 Mødereferat Styregruppemøde i Hold Fast tirsdag d. 12/1 10. Sted: VUC Vejle Tidspunkt: 10 14. Deltagere: Jesper Vilbrad, Svendborg Gymnasium; Marie Thodberg, UU Århus og Samsø; Eva Møller Jensen, Mercantec;

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015

ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015 ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015 Ansøgningsbeløb: 500.000 DKR Danmarks Cykle Union Side 1 af 6 UCI World Cycling Tour Copenhagen Gran Fondo 2015 Copenhagen

Læs mere

Årsberetning for 2009

Årsberetning for 2009 Årsberetning for 2009 Foreningen fejrede 150 års jubilæum i beretningsåret, hvilket blev markeret den 20. september på Klampenborg Galopbane med deltagelse af foreningens protektor Hendes Majestæt Dronningen

Læs mere

SponsoraftalER. Herning kfum fodbold

SponsoraftalER. Herning kfum fodbold Stor eksponering gennem herning kfum fodbold Få maksimalt udbytte af dit sponsorat med over 1.000 besøgende hver uge - bliv erhvervssponsor i Herning KFUM Fodbold Herning kfum fodbold SponsoraftalER s

Læs mere

STÆVNEANLÆG for islandske heste

STÆVNEANLÆG for islandske heste DANSK ISLANDSHESTEFORENING STÆVNEANLÆG for islandske heste HESTEBYEN Oplysning om ansøger Formålet med projektet Baggrund for projektet og målgruppe Beskrivelse af projektets aktiviteter Hvordan formidles

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Nye faciliteter Aalborg Klatreklub, d. 20. august 2015

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Nye faciliteter Aalborg Klatreklub, d. 20. august 2015 Referat fra ekstraordinær generalforsamling Nye faciliteter Aalborg Klatreklub, d. 20. august 2015 Dagsorden 1. Formalia valg af dirigent og referent 2. Præsentation af muligheder for nye faciliteter 3.

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

EVALUERING. Intern evaluering. Eksempler på meget overordnede målsætninger: Hvilke parametre skal vi evaluere på og hvordan?

EVALUERING. Intern evaluering. Eksempler på meget overordnede målsætninger: Hvilke parametre skal vi evaluere på og hvordan? EVALUERING Eksempler på meget overordnede målsætninger: Hvilke parametre skal vi evaluere på og hvordan? Hvilke målsætninger er der for eventen på hvilke områder? Er målsætningerne prioriteret i forhold

Læs mere

En forening med socialt ansvar og sportslige ambitioner

En forening med socialt ansvar og sportslige ambitioner En forening med socialt ansvar og sportslige ambitioner Stevnsgade blev stiftet den 5. maj 1958 af lærere og elever på Stevnsgade Skole i hjertet af Nørrebro. Klubben holdt indtil 1972 til på Stevnsgade

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

3. Nordiske bæredygtighedskonference Odense den september 2008

3. Nordiske bæredygtighedskonference Odense den september 2008 Mandag VISIONER! 11.00 Velkomst ved Odenses Borgmester Klimaudfordringen og behovet for handling. 11.15 Den svenske miljøminister Betydningen af handling i lokale partnerskaber. 11.40 Keynote speaker!

Læs mere

Afrapportering til Vækstforum, november 2011.

Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Sekretariatet har nu været i drift siden medio maj 2010. Ved afrapporteringen til Vækstforum 2010 blev de mange opstarts og indsatsområder gennemgået. Således

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere