Indspil fra arbejdsgrupperne til Hestesportens Handlingsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indspil fra arbejdsgrupperne til Hestesportens Handlingsplan"

Transkript

1 Indspil fra arbejdsgrupperne til Hestesportens Handlingsplan

2 FORORD AF PROJEKTLEDEREN: Arbejdet med hestesportens handlingsplan har taget udgangspunkt i den Brandbook, som tegner et øjebliksbillede af sporten Der er lagt vægt på at identificere en række problemstillinger og komme op med ideer til konkrete ændringer, som kan styrke sportens brand og gøre dansk hestevæddeløbssport mere konkurrencedygtig i Der er ikke taget stilling til implementeringen af elementerne i planen. Men det står klart, at det kræver såvel enighed i sporten som en meget stærkere organisatorisk struktur at gennemføre elementerne i denne plan. Derfor er det altafgørende for mulighederne for at vende udviklingen i dansk hestevæddeløbssport, at konklusionerne i Strukturgruppen tages alvorligt og implementeres. Som sporten er organiseret i dag, er det ikke muligt at opnå kontinuitet. Der mangler også et eksekverende led, som har mulighed for at træffe og gennemføre upopulære beslutninger eller beslutninger som grundlæggende ændrer sporten. Endelig er det min opfattelse gennem arbejdet i de otte grupper, at man i sporten hidtil har haft en kultur som ikke har været incitaments-bestemt og udviklingsorienteret, men som i udpræget grad har bestræbt sig på at bevare det bestående. Kilden til denne kultur i sporten skal måske findes i det faktum, at dansk hestevæddeløbssport i en årrække har været bidragsmodtager fra Danske Spil og ikke har været direkte afhængig af at udvikle sig kommercielt. Side: 2 af 42

3 De gennemgående træk i nærværende handlingsplan er: - De ressourcer, der er til rådighed, spredes i dag for bredt ud og skal i stedet koncentreres så de stærkeste elementer i sporten får bedre mulighed for at udvikle sig. Denne udvikling skal styres og påvirkes fra centralt hold - Der skal tiltrækkes kompetencer indenfor kommercialisering af sport sponsorarbejde, eventstyring, markedsføring etc. - Sporten skal se sig selv som værende i evig konkurrence med andre sportsgrene og kultur- og fritidstilbud. Der er konkurrence om tilskudspenge, sponsorer, mediedækning, tilskuere og spillere Det er min overbevisning, at det vil stille store krav til implementeringen af anbefalingerne i handlingsplanen, hvis det skal lykkes at vende udviklingen i dansk hestevæddeløbssport. Jeg er samtidig overbevist om, at sporten indeholder et stort potentiale. Sporten er fast forankret kulturelt og historisk, der findes masser af hjerte og engagement. Trods vanskelige økonomiske vilkår lykkes det med mellemrum at frembringe heste, som kan klare sig i større, internationale løb, og det har over de senere år været muligt at udvikle det samlede hestespil i den rigtige retning. Grupperne har behandlet trav- og galop samlet, selv om man kan diskutere, om det i virkeligheden ikke er to forskellige brands. En udvikling, som handlingsplanen ikke har haft mulighed for at tage højde for, er liberaliseringen af spillemarkedet. I løbet af sommeren kender man formentlig ordlyden af lovforslaget, og derefter vil det vise sig, hvilken indflydelse det får på spil på heste i Danmark og hvorvidt det skal have Side: 3 af 42

4 indflydelse på den endelige handlingsplan og styregruppens valg af elementer, man vælger at implementere. Flemming Kjellerup København 15. Juni 2009 BAGGRUND FOR PROJEKTET Hestesporten i Danmark ønsker at ruste sig i en tid, hvor konkurrencen fra en mængde andre sports- og spilletilbud bliver stadigt hårdere. Hestesportens Handlingsplan skal tage stilling til, og beskrive, hvilke områder indenfor sporten, de overordnede ansvarlige organisationer vil bringe i fokus i handlingsplanens levetid. Hestesportens Handlingsplan organiseres gennem en række arbejdsgrupper, som igangsættes og styres af projektlederen. Arbejdsgrupperne rapporterer løbende til Styregruppen, og sigter på at aflevere en endelig rapport for hver af de 8 arbejdsområder i forsommeren På baggrund af den endelig rapport forventes Styregruppen at kunne træffe en række beslutninger, som ligger til grund for den endelig handlingsplan. Handlingsplanen skal føres ud i livet i løbet af , og den skal væsentligt styrke sportens brand og sportens kommercielle muligheder Side: 4 af 42

5 ARBEJDSGRUPPER OG STYREGRUPPE STRUKTUR Jens Ulrich Nielsen, Klaus Storm, Flemming Sunn, Peter Knudsen, Tom Christensen, Niels Jørgensen, Lars Raahauge, Preben Kragelund, Flemming Kjellerup KOMMUNIKATION Morten K. Sørensen, Martin Geertsen, Torben Lollike, Kasper Petersen, Flemming Kjellerup PRESSE Anders Stoffer, Henrik Ebbesen, Lars Hoffmann, Flemming Sunn, Niels Jørgensen, Søren-Mikael Hansen, Henrik Saabye, Flemming Kjellerup Rekruttering Thomas Fischer, Tom Christensen, Hanna Milling, Bo Bøhm, Bo Johndal, Flemming Kjellerup Spil Rolf Laugesen, Thomas Vansted, Henrik Stegger, Knud Lillegaard, Lars Hoffmann, Kristian Bækgaard, Flemming Kjellerup Politik Otto Spliid, Peter Rolin, Christian Hundebøll, Michael Kristiansen, Flemming Kjellerup SPONSOR Palle Bjørnstrup, Domenick Beskos, Filip Zwicky, Flemming Rosenkrantz, Jens Tangbæk, Flemming Sunn, Flemming Kjellerup Side: 5 af 42

6 EVENT Lars Hoffmann, Hanne Munk Hansen, Flemming Rosenkrantz, Jens Tangbæk, Ulrik Boss, Thomas Friis, Henrik Saabye, Flemming Kjellerup STYREGRUPPE Knud Erik Ravn, Nick Elsass, Klaus Lohse, Søren Nielsen, Bent Knie Andersen, Kurt Damsgaard STRUKTURGRUPPEN: Strukturgruppen nåede allerede på første møde en erkendelse af, at den nuværende struktur er uhensigtsmæssig i forhold til forandring. Tildelingen af midler sker fra Danske Spil over kulturministeriet til HFF og derfra til sporten og den enkelte bane. Der er ikke defineret et led, som skal drive sporten og som har muligheden for at sanktionere STRUKTURGRUPPEN KONKLUSIONER: Organisation: Der er enighed i grupppen om, at der skal finde en styrkelse sted af HFFs organisation, således at der er muskler til at eksekvere. Samtidig med styrkelsen af organisationen skal HFFs rolle omdefineres til at blive mere eksekverende, mere kontrollerende, mere udfarende og mere styrende (Se vedlagte bud på organisation) PROFESSIONALISERING/KOMMERCIALISERING: Der er i gruppen enighed om, at der er en række opgaver, som ikke bliver løst i dag, og som med fordel kunne lægges i en ny enhed (arbejdsnavnet DTG A/S Dansk Trav og Galop A/S). Samme konklusioner findes i grupperne Sponsor og Event. DTG A/S skal have sin egen direktør, sit eget budget og være en selvstændig enhed ved siden af DTC og DG. DTG A/S tager sig af Side: 6 af 42

7 det kommercielle, DTC og DG af det sportslige. I situationer hvor områderne overlapper må det styrkede HFF afgøre kompetencen RESULTATKONTRAKTER: Det styrkede HFF skal gennem resultatkontrakter med de tre underlæggende organisationer samt med banerne styre udviklingen og evt. skære i tilskud hvis resultatkontrakterne ikke overholdes. Fremover skal tildelingen af præmiepenge og driftstilskud således afspejle hvordan den enkelte bane performer (se vedlagte) BESTYRELSER: Strukturen er uhensigtsmæssig som den er i dag. Det anbefales at bestyrelserne i hestesporten det være sig DTG A/S, DTC, DG samt på de enkelte baner - tilstræbes at have en bestyrelsessammensætning hvor man principielt vælges for 4 år ad gangen, dog således at halvdelen af medlemmerne første gang kun vælges for 2 år for at skabe kontinuitet i bestyrelsen. Medlemmerne kan maximum genvælges 1 gang. Samme model som Team Danmark. Det anbefales, at HFF får en repræsentant i samtlige bestyrelser (ikke nødvendigvis fra HFF, men udpeget af HFF) OMFORDELING: Gruppen mener at de ressourcer, som sporten bruger i dag fordeles uhensigtsmæssigt. Og der er ikke udsigt til øgede ressourcer. Alle baner har behov for større ressourcer for at kunne udvikle sig. Det anbefales at ressourcerne fremover bruges på en måde, så et antal fokusbaner får en øget mulighed for at udvikle sig og blive konkurrencedygtige i forhold til tilskuere, aktive, spillere etc. Side: 7 af 42

8 Gruppen mener at man i første omgang skal satse på Charlottenlund, Århus og Aalborg som fokusbaner. Klampenborg skal fortsat være galoppens hovedbane. Der skal være en større koncentration på en enkelt af de tre provinsbaner, og galopløbene skal såvidt muligt koncentreres på hele løbsdage. Prioriteringen baserer sig på en samlet vurdering af banernes potentiale i forhold til tilskuere og spilomsætning, antallet af aktive, hestemateriale, opdrættere etc. Flertallet i gruppen mente at man skal afstå fra at lukke baner. I stedet skal der laves en større differentiering på præmierne på den enkelte bane og banerne imellem (Illustreret i eksempel I. Her er provinsgaloppen helt samlet på en enkelt bane, men på dette punkt var der ikke enighed i gruppen) Et mindretal i arbejdsgruppen mener, at der skal en større omfordeling til for at give de stærkeste mulighed for optimal udvikling. (se eksempel II) Endelig er der medlemmer af gruppen som mener, at det vil være mere rigtigt at lukke baner for at styrke de tilbageværende. Gruppen var til gengæld enig om at pege på de tre baner som fokusbaner, og om at man i en fremtidig struktur med indførelse af resultatkontrakter i højere grad skal lade midlerne følge de baner, som klarer sig bedst. Vedlagt en række af de parametre, som dannede baggrund for diskussionerne om banerne Side: 8 af 42

9 BEFOLKNINGSUNDERLAG, DANSKE VÆDDELØBSBANER København 1200 Århus 230 Odense 180 Aalborg 120 Skive 40 Bornholm 40 Billund 25 Nykøbing F. 16 Side: 9 af 42

10 OPDRÆTTERE I DANMARK, TRAV Sjælland og LF 112 Fyn 28 Billund 58 Skive 70 Århus 54 Aalborg 201 Bornholm 21 Kilde: DTC Side: 10 af 42

11 FØL PR. BANE Sjælland og LF 145 Fyn 36 Billund 90 Skive 93 Århus 76 Aalborg 313 Bornholm 29 Kilde: DTC Side: 11 af 42

12 UDVIKLINGEN I BANESPIL Charlottenlund -15,6 Århus -30,8 Skive -3,1 Aalborg 5 Odense -16 Billund -17,3 Nykøbing -20,2 Bornholm 0,1 Klampenborg -0,1 Kilde: Danske Spil Side: 12 af 42

13 OMSÆTNINGEN PR. BANE Charlottenlund Århus Skive Aalborg Odense Billund Nykøbing Bornholm Klampenborg Kilde: Danske spil Side: 13 af 42

14 UDVIKLINGEN I ANTAL LØB Charlottenlund -2,5 Århus -17,5 Skive 0 Aalborg -2,6 Odense -15,4 Billund -4,2 Nykøbing 0,4 Bornholm 6,8 Klampenborg 3,2 Kilde: DTC & Danske Spil Side: 14 af 42

15 STATUS OVER FACILITETER, 2009 Bane Stald Tilskuer Charlottenlund A B C Århus B B B Skive B B B Aalborg A C C Odense C B B Billund B B C Nykøbing C C C Bornholm C C C Klampenborg B B B (Strukturgruppens vurderinger. Elementerne er vurderet i forhold til konkurrerende sportsbrands som f.eks. top fodbold eller håndboldklubber) Side: 15 af 42

16 AKTIVE 2009 Trænere Jockeyer Charlottenlund 19 7 Århus 8 3 Skive 11 4 Aalborg 14 5 Odense 6 Billund 6 2 Nykøbing 3 Bornholm 2 Klampenborg Kilde: DTC Side: 16 af 42

17 AKTIVE 2009 Amatører Charlottenlund 137 Århus 112 Skive 151 Aalborg 170 Odense 57 Billund 93 Nykøbing 76 Bornholm 124 Kilde: DTC Side: 17 af 42

18 TAL OM DANSK GALOPSPORT Aktive væddeløbsheste I 2008 var der 444 aktive dansktrænede galopheste, som geografisk fordeler sig således efter den bane, som de hører til: Klampenborg 219 (49,3 %) Århus 92 (20,7 %) Aalborg 95 (21,3 %) Odense 38 (8,7 %) Det skal bemærkes, at det samlede antal heste i træning har været nogenlunde konstant gennem mange år, men den geografiske fordeling har flyttet sig fra Klampenborg/Sjælland til provinsen. Trænere I 2008 havde 67 personer trænerlicens, og de fordeler sig således geografisk: Klampenborg 26 Århus 10 Aalborg 18 Odense 13 Side: 18 af 42

19 Langt hovedparten af trænerne har amatørlicens og reelt er der kun otte fuldtidsprofessionelle galoptrænere i Danmark, fordelt med fem i Klampenborg, to i Århus og én på Fyn. Tendensen går klart i retning af, at antallet af heste i professionel træning falder, hvorimod antallet af amatørtrænede heste stiger. Dette skyldes en meget ringe økonomi i sporten. Galopsporten i Danmark drives for de 11,7 mio. kroner, som HFF årligt yder de fire baner og foreningen Dansk Galop i drifts- og præmietilskud. Dertil skal lægges ca. 2 mio. kr., som banerne oppebærer i provision af banespillet. Til sammenligning modtager svensk og norsk galopsport 114 mio. SEK årligt 42 mio. NOK årligt fra ATG og Norsk Rikstoto. I vore nabolande er der henholdsvis og 355 heste i træning. Der kan stilles spørgsmål ved, om økonomien i dansk galopsport er tilstrækkelig til på længere sigt at kunne opretholde en professionel galopsport af nævneværdigt omfang. Løbspræmier Af HFF s samlede tilskud på 11,7 mill. kr. til galopsporten anvendes ca. 6 mill. kr. til præmietilskud, der i runde tal fordeler sig således mellem banerne: Klampenborg kr. Århus Aalborg Odense Side: 19 af 42

20 Det skal bemærkes, at udover de 6 mill. kr, som HFF yder i præmietilskud, betaler hesteejerne yderligere 8,5 mill. kr. i indskud til galopløbene, således at de samlede løbspræmier i galopløbene i 2008 i alt udgjorde 14,5 mio. kr. Antal løb Der blev i 2008 afviklet 290 galopløb på de fire baner, fordelt med 192 i Klampenborg, 45 i Århus, 30 i Aalborg og 23 i Odense. Fuldblodsavlen I 2008 blev der registreret 188 galopføl i Danmark. Langt størstedelen opdrættes på Fyn og i Jylland. Ca. 80 af hestene kan forventes sat i træning i Danmark og ca. 30 eksporteres til Norge og Sverige. Resten vil blive solgt til andre formål end galopsport. Import Der blev importeret 86 fuldblodsheste til Danmark i 2008, heraf 58 løbsklare toårige og ældre heste. Resten var avlsheste. Kilde: Dansk Galop Side: 20 af 42

21 STRUKTURGRUPPEN EKSEMPEL PÅ OMFORDELING AF MIDLER EKSEMPEL I Banerne i Charlottenlund, Århus og Aalborg udpeges som fokusbaner. Bane Løbsdage Løb Præmietilskud Lunden 45 (45) 438 (464) 14,91 (11,94) Århus 30+5 (32) 282 (280) 6,40 (4,74) Billund 22 (25) 201 (231) 1,98 (3,50) Odense 22 (25) 201 (217) 1,98 (3,16) Skive 2 (27) 201 (251) 1,98 (3,56) Aalborg 33 (34) 311 (295) 6,37 (4,00) Nykøbing 20 (23) 164 (209) 1,30 (2,00) Bornholm 24 (28) 196 (266) 1,15 (1,47) Klampenborg 22 (22) 184 (184) 4,55 (4,55) Totalt (261) 2178 (2397) 40,62 (38,92) De ekstra 1,7 mio. kr. finansieres via de sidste penge fra unghestesatsningen. Side: 21 af 42

22 Følgende tal er brugt: Lunden: 45 dage 3 storløbsdage - 4 mio. kr., HP-Derby samt DM 0,88 mio. kr. 20 dage a 6 løb a kr. i præmiesum og 4 løb a kr. i præmiesum 7,28 mio. kr. 10 dage a 5 løb a og 4 løb a ,89 mio. kr. 12 dage a 9 løb a ,86 mio. kr. Århus: 30 travdage + 5 galopdage Galopløbene fra Odense og Aalborg overføres til Århus som i dette eksempel bliver provinsens centrum for galop med 5 dage a 8 galopløb samt yderligere 4 dage a 4 galopløb Storløbstilskud til de 3 store dage 0,82 mio. kr. 10 dage a 6 løb a kr. i præmiesum og 4 løb a kr. i præmiesum 3,34 mio. kr. 20 dage a 5 løb a og 4 løb a ,24 mio. kr. Billund, Odense og Skive: 22 dage Til en storløbsdag 0,55 mio. kr 21 dage a 5 løb a kr. og 4 løb a kr. 1,43 mio. kr Side: 22 af 42

23 Aalborg: 33 dage Storløbstilskud til 2 store dage 0,46 mio. kr. 10 dage a 6 løb a kr. i præmiesum og 4 løb a kr. i præmiesum 3,34 mio. kr. 23 dage a 5 løb a og 4 løb a ,57 mio. kr. Nykøbing: 20 dage Til en storløbsdag 0,3 mio. kr. 19 dage a 5 løb a kr. og 3 løb a mio. kr. Bornholm: 24 dage Til en storløbsdag 0,3 mio. kr. 23 dage a 5 løb a og 3 løb a ,85 mio. kr. Side: 23 af 42

24 På driftssiden forudsættes det, at der via rationalisering (sammenlægning af baneledelser, færre løbsdage med heraf følgende færre udgifter samt nedlæggelse af galop på to baner samt evt. fælles fakturering - indtastning) kan spares følgende beløb: Billund Odense Skive Aalborg (nedlæggelse af galop) Nykøbing Bornholm De 2 mio. kr. forventes brugt til drift af DTG A/S, der skal stå for fælles markedsføring, fælles reklamesalg mv. i henhold til forslag. DTG vil endvidere give en lettelse i arbejdsbyrden for alle baner, der dermed skulle kunne intensivere indsatsen på de tilbageblevne arbejdsområder. Side: 24 af 42

25 STRUKTURGRUPPEN EKSEMPEL PÅ OMFORDELING AF MIDLER EKSEMPEL II: Banerne i Charlottenlund, Århus og Aalborg udpeges som fokusbaner. Vurderingen er taget ud fra en række parametre om potentiale, tilskuerunderlag, spil på banerne, spil til banerne, mængden af aktive, hestemateriale etc. (vedlægges) I eksemplet her øges tildelingen til de tre baner med: Charlottenlund: Århus: Aalborg: + 5 mio. kr. + 2,5 mio. kr. + 2,5 mio. kr Der lægges op til at der køres V65 på højt økonomisk og sportsligt niveau hver uge, fordelt på følgende måde: 20 dage på Lunden, 10 dage på Århus, 10 dage på Aalborg, 3 dage i Klampenborg, 1 dag på hver af de øvrige baner og 6 gange i internationalt samarbejde (Solvalla, Bjerke etc.) Side: 25 af 42

26 De ekstra 10 mio. kr. som foreslås brugt til henholdsvis præmier og ekstra driftstilskud på fokusbanerne, tilvejebringes ved: 20 løbsdage færre samlet 2,0 mio. kr. Rest fra unghestesatsning Besparelse i drift på øvrige baner Omfordeling af almindelige løbspræmier 1,7 mio. kr. 5,0 mio. kr. 3,3 mio. kr. Samlet bliver der 241 løbsdage i Danmark mod 261 løbsdage i Herudover findes yderligere 2 mio. kr. til DTG A/S ved reducering i præmiebudgetter på de 5 baner, som ikke er fokusbaner FREMTIDIG STRUKTUR, HESTESPORTEN Side: 26 af 42

27 RESULTATKONTRAKT MELLEM BANERNE OG HFF HFF laver hver år i samarbejde med den enkelte bane samt med hver enkelt organisation en resultatkontrakt hvor man bliver enig om, hvad der skal nås af resultater i det kommende år. HFF følger op på resultatkontrakterne for at sikre, at målene nås. Og HFF skal have mulighed for at skære i banens tilskud i det følgende år, hvis målene ikke nås. Banernes resultatkontrakter bør bl.a. indeholde målsætninger om: Visioner, mål og strategi Samt de mere målbare: Driftsresultat Sponsorindtægter Sportslige krav Initiativer for at tiltrække flere tilskuere Initiativer til at tiltrække aktive Initiativer for at forbedre samarbejdet med kommune og lokale virksomheder Performance i forhold til at forbedre faciliteter/tilpasse faciliteter til segmenter Initiativer som skal øge banespillet Side: 27 af 42

28 KOMMUNIKATIONSGRUPPEN: Det generelle indtryk er, at den kommunikation, der finder sted i forhold til hestevæddeløbssporten, i overvejende grad er med Danske Spil som afsender. Det betyder, at der i sagens natur kommunikeres spil. For ikkehestespillere er der tale om et vanskeligt tilgængeligt spil, og udefrakommende har indtryk af, at det i udpræget grad er et vidensspil. Derfor kan man konkludere at den kommunikation, der finder sted, først og fremmest sigter på at fastholde nuværende spillere og ikke på at hverve nye. Det er også kendetegnende, at sporten selv bortset fra nogle enkelte baner ikke er udfarende i forhold til kommunikation KOMMUNIKATIONSGRUPPEN - KONKLUSIONER Kommunikationsplatform: Sporten er utvivlsomt langt væk fra den almindelige danskers bevidsthed, og der kan med en kommunikationskampagne skabes en markant øget interesse for hestevæddeløbssporten. Men inden sådan en kampagne kan gennemføres, anbefales det at gennemføre en professionel proces for at etablere en kommunikationsplatform, som alle i sporten er enige om. Der er udarbejdet et eksempel på, hvordan sådan en proces kan gennemføres (MEC Access) Implementering: Gruppen anbefaler at der gennemføres en stakeholderanalyse, som kan klarlægge hvor forandrings-parate sporten er for at gennemføre de ændringer, der bliver en følge af handlingsplanen. Eksempel udarbejdet på, hvordan processen kunne gennemføres (Cohn & Wolfe) Side: 28 af 42

29 Udnyttelse af tv-vindue: Det anbefales at man forsøger at udvikle et koncept for programmerne på TV2 Sport som i højere grad henvender sig til sportsseere end til spillere, for at prøve at ramme nye målgrupper. Gruppen mener at man med fordel kan udvikle et tv-koncept som er enklere at forholde sig til for udenforstående eksempelvis koncentrere sig om færre løb, garnere med at fortælle historier om heste og aktive og eventuelt udvikle et tv-transmitteret landsspil. PRESSEGRUPPEN: Hestesporten er i dag meget lidt synlig i medielandskabet, blandt andet som en konsekvens af, at konkurrencen om pladsen er stenhård og er blevet meget skærpet gennem de seneste år. Det hænger samme med udbudet af sport på tv, som også har været stærkt stigende. Gruppen har især diskuteret hvordan sporten tager sig ud NÅR det lykkes at komme i medierne, og deraf følger et øget krav om at kunne sælge personligheder og værdier. Det gammeldags referat fra en begivenhed i sportens verden, er i dag nærmest ikke eksisterende. Pressen er ude efter historier, konsekvenser, profiler, konflikter etc. PRESSEGRUPPEN KONKLUSIONER: Betydningen af PR: Der skal etableres workshop om PR, hvor alle sportens aktive inviteres og briefes om PR-tiltag og om PRs betydning for sporten. Workshop bør tilbydes til såvel kuske, trænere, jockeyer som hesteejere og opdrættere. De aktive skal møde medierne og arbejde med forskellige problemstillinger indenfor PR. Pris for workshop er helt afhængig af, hvilken model der vælges. Side: 29 af 42

30 Medietræning: For at sportens to-benede profiler skal kunne agere bedst muligt overfor presse og tv (og nye kunder) skal de tilbydes medietræning. Det er gruppens indstilling, at der først etableres et seminar henholdsvis øst- og vest for Lillebælt, hvor alle aktive indbydes og skal tilmelde sig. Herefter udvælges et antal deltagere, som gennemgår et decideret medietræningskursus. Grundige kurser for f.eks. 10 deltagere koster typisk kr. Profilering på tv - Live og sammendrag: Live-udsendelser på TV2 Sport HD og daglige sammendrag på TV2 Sport SD har meget høj prioritet. Det er vigtigt at der lægges tilstrækkeligt med ressourcer i udsendelserne til, at sporten kan tage sig optimalt ud i forhold til nye seere. Det vil sige sports-tv i stedet for spil-tv Profilering på tv - mage-spots: Der skal laves en række image-spots på nogle af sportens to-benede profiler. Små indslag á ca. 1 minut. Indslagene skal have en kvalitet, som gør at de kan bringes i forbindelse med 12- minutters udsendelserne og live-udsendelserne på TV2 Sport. Magasin: Der er positiv indstilling fra TV2 Sport for at sende et ugentligt eller månedligt magasin om sporten, hvis kvaliteten er høj nok. Magasinet kan indeholde højdepunkter fra ugen samt højdepunkter fra den kommende uge. I en studiedel vil der være mulighed for at forklare trav- og galopsporten, og gøre den interessant for et større publikum. Side: 30 af 42

31 Features i lokal- og regionalaviser: Der bør etableres et samarbejde med en eller flere journalister, som laver image-historier og features til lokale og regionale aviser. Der findes over 200 lokal- og regionalaviser i Danmark, som alle har behov for relevant stof, og vi vurderer at der vil være gode muligheder for kontinuerligt at få historier i om trav og galop. Historierne laves i dialog med medierne. Succes-kriteriet er at få minimum 3 historier i pr. uge. Det anbefales at der, med en eller flere journalister, laves en aftale som gøres succes-afhængig. Der betales pr. historie, som når frem til aviserne Gruppen foreslår at man decideret etablerer en Hestesportens Pressetjeneste med en bemanding på 2-3 mand og et samlet budget på ca. 1,5 mio. pr. år. Hestesportens Pressetjeneste skal tage sig af pressenyheds- og marketingarbejde i form af features, nyhedshistorier, noter etc. Enheden skal sikre en synliggørelse af hestesporten i medierne. Gruppen foreslår desuden at der centralt uploades still-fotos af dagens største begivenheder, som medierne frit kan bruge Formidling af resultater og noter: Der skal forsøges etableret et samarbejde af samme enhed som ovenfor med Ritzaus Bureau samt med alternative nyhedsbureauer. Samarbejdet skal omfatte resultater, nyhedshistorier på årets få, store dage, samt notestof. Formidling af nyhedshistorier til tv: Medmindre TV2 Sports eksklusivitet forhindrer det, skal tv-stationer tilbydes nyhedsklip fra de største løb. Side: 31 af 42

32 Genkendelse af løb: Der skal laves en plan for at udvikle nye løbsformater og løbsserier, så det bliver lettere for folk udenfor sporten at genkende og forholde sig til løbene. I dag er der kun ganske få varemærker som f.eks. Derby, Copenhagen Cup, Scandinavian Open og V65-serien. Genkendelse kan også komme af formatet som f.eks. i forbindelse med det tidligere N.J.Koster Memorial Det anbefales, at live-udsendelser på bredt TV bruges til at indføre faste skabeloner for V5-løbene. Eksempelvis: V51: Lærlingeløb. Mulighed for at profilere fremtidens folk i sporten V52: Kuskeliga. Landets 12 bedste kuske kører hver gang om point til en samlet stilling for året V53: Bronzedivisionen (Under ) V54: Sølvdivisionen (Under ) V55: Gulddivisionen (Over ) Der køres eksempelvis kvartalsfinaler med forhøjede præmiesummer for at tiltrække de bedste heste og kuske. Hele systemet skal naturligvis gennemarbejdes for at finde frem til den helt rigtige model. Det anbefales at dette ansvar lægges hos DTCs sportschef. PR på nettet: Der skal etableres en mulighed for, at der kan leveres elektroniske nyhedsindslag til en eller flere mediepartnere via nettet. Gruppen har haft kontakt med et medie, som gerne vil fortsætte drøftelser om et samarbejde på nettet. Omtalte mediehus vil i nærmeste fremtid satse yderligere på spil på nettet. Det anbefales at denne mulighed forsøges udnyttet. Samarbejdspartneren er bl.a. interesseret i: Dagens Vinderbud, Opløb fra V5-løbene, nyheds-interview Side: 32 af 42

33 Annoncering/Mediepartnere: Sporten skal fra centralt hold sikre, at der annonceres i de rigtige medier. Dvs. medier, som også omhandler sporten og som derfor må formodes at ramme de rigtige målgrupper. REKRUTTERINGSGRUPPEN: Gruppen har først og fremmest forholdt sig til det faktum, at det i dag er svært og også har været det igennem en årrække at tiltrække nye mennesker til sporten. Ny rekruttering er naturligvis meget afhængigt af, at sporten også ER attraktiv, så succesraten for ny rekruttering hænger nøje sammen med mange af de øvrige ting, som arbejdsgrupperne er nået frem til. Eksempelvis er det meget vanskeligt at tiltrække nye aktive, hvis økonomien betyder at man ikke kan leve af at være eksempelvis træner eller staldmand. REKRUTTERINGSGRUPPEN KONKLUSIONER: Nye aktive i sporten: Ponyskoler for børn skal udbygges og sættes i system. Det skal være muligt for børn at gå til trav. Større børn/unge skal kunne træne med ældre, pensionerede heste med kyndig vejledning. TU (travsportsinteresseret ungdom, red.)-systemet genindføres og støttes økonomisk, så unge/grønne amatører ikke skal køre mod meget garvede (grundigere redegørelse for gruppens tanker i referaterne) Side: 33 af 42

34 Rekruttering på nettet: Der skal lave en ny, samlende hjemmeside for sporten med hovedvægten lagt på markedsføring. (Eksempel udarbejdet, se vedlagte) Baneprogrammer: Trav & Galop fungerer ikke som rekrutteringsværktøj. Banerne bør prioritere meget højt at have egne programmer, som sigter på også at kunne trække nye mennesker ind i sporten. Baneprogrammer skal ses som markedsførings- og rekrutteringsinstrument. Evt. kan man sikre kompetence centralt til at rådgive/udarbejde design/ forhandle trykaftaler og lignende. Troværdighed i forhold til nye spillere: Målfoto skal vises på Racing Live og internt tv hver gang der er tæt opløb. Alle dommerafgørelser vises på internt tv evt. kan man lave det som en opsamling når løbsdagen er forbi. Dommerne skal altid stille op til interviews om, hvorfor de har dømt, som de har. Og endelig skal spillere/aktive/tilskuere kunne henvende sig skriftligt med spørgsmål og klager og altid få svar. Anpartsstalde: Det anbefales at man nedsætter en gruppe som prøver at gennemføre et projekt som Rix FM hesten i Danmark, da det vil være et initiativ som vil nå cirkler uden for sporten. Med mediepartner er det i Sverige lykkedes at sælge 16 heste på denne måde. De er solgt i anparter og det anslås at 60% af køberne er nogen som aldrig har været hesteejere før. Projektet er blevet til med mediepartner (Rix FM) og sponsorer. I Danske Spil er der allerede indledende undersøgelser i gang på området. Side: 34 af 42

35 Desuden anbefales det at man i DTC og/eller Dansk Galop etablerer en funktion som kan rådgive om anpartsstalde og også formidle salg af anpartsheste. Organisation skal kunne tage sig af hele administrationsdelen mod et vederlag, samt kan være udfarende i forhold til at etablere anpartsstalde og rekruttere medlemmer. (Model: det svenske Easy KB ) Side: 35 af 42

36 SPILGRUPPEN: Gruppen har haft meget svært ved at komme med konkrete anbefalinger, da man jo ikke kender den nærmeste fremtid hvad angår spil på heste i Danmark. Med liberaliseringen kan ting ændres radikalt. Derfor anbefales det at gruppen her eventuelt suppleret med yderligere deltagere holder et eller flere nye møder når man er klogere på udfaldet af liberaliseringen på spillemarkedet. Det vil formentlig sige i efteråret Spilgruppen konklusioner: Puljespil ctr. Faste odds: Det er stadig en mulighed at hestespillet bibeholdes som et monopol. Hvis ikke det gør, er det et stort spørgsmål om nye udbydere vil betyde at totalisatorspillet puljespillet bibeholdes, eller om det udsættes for konkurrence fra faste odds, eller om der i den situation kun vil blive spil til faste odds. Gruppen ser forskellige konsekvenser. F.eks. vil en konkurrence mellem puljespil og faste odds betyde, at storspillere vil placere deres penge, hvor der er faste odds, og dermed vil puljerne blive mindre. Og der vil blive spillet stadig mindre i puljespillet, alt andet lige. En situation der kendes fra Tyskland, hvor fast-odds-spillet har kvalt puljespillet og stort set alt spil på heste. Eksperimenter med fast-odds kan blive aktuelle, hvis situationen fremover stadig er, at Danske Spil har monopol på hestespil, og dermed kan styre udviklingen. Gruppen ønsker ikke en situation, hvor faste odds udkonkurrerer puljespillet og dermed den lille mands chance for den store gevinst. Side: 36 af 42

DANSK HESTEVÆDDELØB FÆLLESSKAB ØKONOMI KULTUR

DANSK HESTEVÆDDELØB FÆLLESSKAB ØKONOMI KULTUR DANSK HESTEVÆDDELØB FÆLLESSKAB ØKONOMI KULTUR En stærk SPORT Dansk hestevæddeløbs historie begynder i 1770. Her starter de første heste i et organiseret væddeløb på Københavns Fælled. Siden har sporten

Læs mere

En god forretning for Danmark

En god forretning for Danmark Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 147 Offentligt Ny model for spil på heste En god forretning for Danmark 1 Hestevæddeløbssportens bidrag til Danmark kan øges markant. I Danmark har hestevæddeløbsspillet

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

mod nye mål DANSK VÆDDELØBSSPORT

mod nye mål DANSK VÆDDELØBSSPORT Starten er gået for hestesporten i Danmark mod en ny og forhåbentlig lysere fremtid. DANSK VÆDDELØBSSPORT mod nye mål DANSK TRAV- OG GALOPSPORT STÅR MIDT I EN BRYDNINGSTID OG GÅR EN SPÆNDENDE FREMTID I

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Indledning: Sporten og dens udvikling I 2013 blev der udbetalt ca. 50 mio. til hesteejerne i form af præmier. Dansk fødte heste, der startede på danske baner, indtjente i gennemsnit

Læs mere

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer Baggrund Vinkel på oplæg Den store sponsor hvordan rammer breddeeventen denne Hvad er vores læring fra arbejdet med vores egne sponsorer Hvordan adskiller breddesponsoratet fra fx fodbold og håndbold sponsoratet

Læs mere

Travkalender. Travligaen afvikles inddelt i fem ligaer: Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4 og Liga 5

Travkalender. Travligaen afvikles inddelt i fem ligaer: Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4 og Liga 5 Travkalender Udgivet af: Dansk Travsports Centralforbund Hestesportens Hus Traverbanevej 10 2920 Charlottenlund Telefon 39 96 20 20 Fax 39 96 20 44 Telefontid: Mandag til fredag kl. 08.30 til 14.00 Travligaen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

TravkalenderTravkalender

TravkalenderTravkalender Propositioner maj/juni Løbsdage i maj og juni Startmeldingsdatoer til løb i maj og juni Maj: Torsdag 1. Nykøbing kl. 18.30 Fredag 2. Odense kl. 17.45 Lørdag 3. Bornholm kl. 13.00 Søndag 4. Lunden kl. 13.15

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog Dansk Skøjte Union katalog 3. udgave Oktober 2009 Indholdsfortegnelse Idegrundlag...2 Organisation...3 Børn og unge...4 Bredde...5 Elite...6 Information og kommunikation...7 International politik...8 Konkurrencepolitik...9

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond CVR-nr. 10 17 06 21. Årsrapport 2011

Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond CVR-nr. 10 17 06 21. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond

Læs mere

Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub

Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub Børnefamilierne i Frederiksberg Boldklub Børnefamilierne i Frederiksberg Boldklub er mennesker med overskud, der går op i deres børns engagement i klubben. De kommer

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Forretningsplan for drift af Ny Dantoto

Forretningsplan for drift af Ny Dantoto Forretningsplan for drift af Ny Dantoto SAMMENFATNING... 3 IDÉGRUNDLAG OG MISSION... 5 SPORTENS FORUDSÆTNINGER... 6 FORRETNINGSBESKRIVELSE... 8 PRODUKT... 8 MARKED OG MARKEDSFØRING... 9 LEVERANDØRER...

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Travkalender. Travkalender. Propositioner marts/april. Løbsdage i marts og april. Startmeldingsdatoer til løb i marts og april

Travkalender. Travkalender. Propositioner marts/april. Løbsdage i marts og april. Startmeldingsdatoer til løb i marts og april Propositioner marts/april Løbsdage i marts og april Startmeldingsdatoer til løb i marts og april Marts: Søndag 3. Aalborg kl. 13.15 Onsdag 6. Lunden kl. 15.15 Søndag 10. Aarhus kl. 13.15 Mandag 11. Skive

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Skattereglernes ABC. Væddeløbsstalde:

Skattereglernes ABC. Væddeløbsstalde: Skattereglernes ABC I april 2011 lykkedes det at få Skatteministeriet til at erkende, at skattereglerne for væddeløbsstalde og stutterier var for stramt administreret af SKAT. Det resulterede i et ministerielt

Læs mere

Bliv en del af det I samarbejde med DBU og 3F Liga

Bliv en del af det I samarbejde med DBU og 3F Liga Bliv en del af det I samarbejde med DBU og 3F Liga På billedet : Annika Overby Hansen og Majbritt Henningsen i kamp (3F Liga) Elite og bredde hånd i hånd DBU havde en drøm Drømmen blev et erklæret mål

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

Bestyrelsesmøde 2-2014

Bestyrelsesmøde 2-2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 REFERAT 25-03-2014 KL 18.35 22.45 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE AFBUD Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Jens Lind,

Læs mere

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å TEAM DANMARKS KOMMUNIKATION 2009-2012 Baggrund...1 Hvad vil vi?...2 Hvem vil vi kommunikere med?...3 Hvilke medier prioriterer vi?...5 Hvordan vil vi måle og analysere vores

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

SponsoraftalER. Herning kfum fodbold

SponsoraftalER. Herning kfum fodbold Stor eksponering gennem herning kfum fodbold Få maksimalt udbytte af dit sponsorat med over 1.000 besøgende hver uge - bliv erhvervssponsor i Herning KFUM Fodbold Herning kfum fodbold SponsoraftalER s

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

ORATER: Carsten Behrendsen tlf. 5375 8150. SMÅL: Bent Juul Larsen tlf. 2021 1799

ORATER: Carsten Behrendsen tlf. 5375 8150. SMÅL: Bent Juul Larsen tlf. 2021 1799 SPORT og Team Vest n vind! league.com ort.dk under opbygning ITESPORT og kæd din virksomheds ds stærkeste speedway brand. rat med REGION VARDE ELITESPORT, kommer in virksomhed. Mulighederne er mange og

Læs mere

Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version.

Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version. Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version. INDLEDNING I DIFs indstilling af kandidater til Kulturministeriets Idrætspris 2009 står anført: Dansk Svømmeunion er Danmarks Idræts-Forbunds

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Randers HH Business & EventClub. - et anderledes erhvervsnetværk!

Randers HH Business & EventClub. - et anderledes erhvervsnetværk! RANDERS HERRE HÅNDBOLD SOCIALT ANSVAR OG UDVIKLING GENNEM HÅNDBOLD Randers HH Business & EventClub - et anderledes erhvervsnetværk! Randers HH er byens elitesatsning på herresiden som alle håndboldklubberne

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive. Skive Kommunes reference: 779-2009-157613

Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive. Skive Kommunes reference: 779-2009-157613 Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive 15-03- 2011 Skive Kommunes reference: 779-2009-157613 TILSYNET Skive Kommune har ved brev af 11. november 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af

Læs mere

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011 DMU Mission, Vision og Strategi 2011 2015 Opdateret 1. januar 2011 1 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune Center for Kultur- og Fritid Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn evao@frederikshavn.dk Ansøger: SF FILMPRODUCTION, Halfdansgade 10, 2300 København S. Kontaktperson: Mie Andreasen CVR-nr.

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING HVAD KAN VI GØRE FOR DIG? Sponsoranalyse- og effektmålingsredskaberne kan benyttes inden for alle sponsorområder sport, kultur eller velgørenhed og hvad enten du arbejder

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser - en vejledning Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Tidsmæssig ramme... 4 Trin i evalueringsprocessen... 5 Trin 1: Dataindsamling... 5 Trin 2: Analyse... 5

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub Fusionsaftale Mellem Nordbornholms Golf Klub Bornholms Golf Klub Gudhjem Golfklub Nexø Golf Klub Om fælleshold i Danmarksturneringen fra 2012 frem til og med 2014. Holdnavn: FH Team Golfbornholm 1 & 2

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 2014 27. oktober 2010 Med den filmpolitiske aftale for 2011-2014 ønsker regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

TV2.DK. TV 2 NET vil i 2010 tilbyde sine annoncører et endnu større udbud af attraktive produkter.

TV2.DK. TV 2 NET vil i 2010 tilbyde sine annoncører et endnu større udbud af attraktive produkter. TV2.DK PRODUKTER 70 SPONSORAT 71 PRISER 72 EJERSKABER 73 RABAT 74 SPECIFIKATIONER 76 BETALINGSBETINGELSER 77 GODTGØRELSE 77 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 68 TV 2 NET vil i 2010 tilbyde

Læs mere

RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING PRISLISTE

RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING PRISLISTE RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING VELKOMMEN Radio Diablo og Radio Alfa Sydfyn er hele det sydfynske områdes populære, kommercielle radiostationer. Vi sender til hele Sydfyn med to forskellige radiostationer,

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Program 1. Sponsering (Kort!) om Promovator Hvad kan sponsering, og hvad siger forbrugerne til sponsering Hvordan

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

99 259 3.209 14.289. Unikke tal fra Aalborg Pirates første sæson

99 259 3.209 14.289. Unikke tal fra Aalborg Pirates første sæson SPONSORPROSPEKT Unikke tal fra Aalborg Pirates første sæson 15 80 var rygnummeret på NHL-spilleren Colin Greening i de to måneder, han spillede i Aalborg. Vi var den første klub til at hente en NHL-spiller

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

Præsentation af FOX WakeTour 2006

Præsentation af FOX WakeTour 2006 Præsentation af FOX WakeTour 2006 FOX WakeTour er et dynamisk event der henvender sig til unge. FOX WakeTour består af en Wakeboard konkurrence med 4 event stops gennem juli og august måned to stops i

Læs mere

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015 Klik her og læs mere Hvis du bliver ved med at gøre, hvad du altid har gjort, vil du blive ved med at få, hvad du altid har fået Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Velkommen. Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt.

Velkommen. Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt. Velkommen Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt. Gennemgang af bestyrelsen Fortiden: Historien Nutiden: Konsekvenserne og udfordringerne

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN

FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN DFGUs strategi for fodboldgolf FOR FODBOLDGOLFEN DFGUs grundlæggende ide - formålsparagraf

Læs mere

Tema: Eliteklubberne og ligaen. Status og udfordringer for eliteklubberne og 3F-Ligaen KVINDEDIVISIONSFORENINGEN

Tema: Eliteklubberne og ligaen. Status og udfordringer for eliteklubberne og 3F-Ligaen KVINDEDIVISIONSFORENINGEN KVINDEDIVISIONSFORENINGEN 1) Udgangspunkt i Projektkoordinatorens statusrapporter (31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009, 31.12.2010) Projektkoordinatorens stillingsbeskrivelse: Sikre en ambitiøs klubudvikling

Læs mere

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK Guide til udarbejdelse og implementering af en stresshåndterings- og trivselspolitik Ejerskab Når en virksomhed skal udarbejde en stresshåndterings- og

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER. 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V.

KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER. 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V. KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V Effektiv drift Effektiv drift AlmenNet har fornøjelsen at invitere til konference

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Den fleksible fremtid

Den fleksible fremtid D A N S K G O L F U N I O N Udviklingskonference 20. november 2010 Den fleksible fremtid fakta PROGR AM FOR DAGEN WOR KSHOPS FOREDR AGSHOLDERE Den fleksible fremtid: Udviklingskonference 20. november 2010

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Præambel. Idet GLISA gennem sine lovlige organer har truffet beslutning om at tildele byen København dette værtskab;

Præambel. Idet GLISA gennem sine lovlige organer har truffet beslutning om at tildele byen København dette værtskab; Mellem på den ene side Københavns Kommune Kultur- og Fritidsudvalget (kommunen) og på den anden side World Outgames 2009 (Selskabet) er der Præambel Idet kommunen sammen med Fonden Wonderful Copenhagen

Læs mere

Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond CVR-nr. 10 17 06 21. Årsrapport 2012

Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond CVR-nr. 10 17 06 21. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30

DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30 DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30 Deloitte/Weidekampsgade 6 Dagsorden for generalforsamling 2010 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere