BUDGETSKEMA - DRIFT. Budget 2006 Budget Budget. Budget 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGETSKEMA - DRIFT. Budget 2006 Budget 2007-2010. Budget. Budget 2007"

Transkript

1 Udvalg: MILJØ- OG TEKNIKUDVALG samt KULTUR OG FRITIDSUDVALG Hovedfunktion/funktion: Fritidsområder priser (1.000 kr.) Udgift Indtægt Refusion Netto Indledning Hovedfunktion Fritidsområder omfatter følgende funktion Grønne områder og naturpladser Under funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsområder, herunder naturområder, parker og legepladser, strandområder og kolonihaver. Udgifter afholdt i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af skovarealer registreres på funktion Området er fordelt mellem Miljø og Teknik samt Kultur og Borgerservice fordeling på kommuner Fordeling på kommuner Udgifter Indtægter Netto Randers Purhus Nørhald Sønderhald Langå Mariager Pris- og lønfremskrivning I alt

2 Side: 2 Parkarealer og grønne områder, areal ha Fordeling på kommuner Parkarealer Grønne områder Randers Purhus 10 7 Nørhald 0 28 Sønderhald 0 46 Langå 0 74 Mariager I alt forudsætninger Lovgrundlag: Naturbeskyttelsesloven, skovloven, produktsikkerhedsloven (legepladser). Ifølge organisationsplanen er ansvaret for indholdet i områderne parker, offentlige legepladser og lystbådehavne placeret i udvalget for kultur og borgerservice, idet de betragtes som fritidstilbud. Vedligehold og planlægning sker i samarbejde med miljø- og teknikudvalget. 3. Ændringer/nye opgaver som følge af strukturreformen 4. tets fordeling i 2007 tet for 2007 er fordelt på følgende hovedposter: kr. Netto Lønsum samt lønrefusioner 464 Driftsudgifter i øvrigt Brugerbetalinger -214 Betalinger til og fra stat og region Betalinger til og fra andre kommuner Øvrige indtægter I alt

3 Side: 3 tet for 2007 er fordelt på følgende politikområder: Udvalg Politikområde kr. Miljø og Teknik Fritidsområder Kultur og Borgerservice Fritidsområder fordelingen er foreløbig og vil blive justeret ud fra en nærmere vurdering af området i tet for 2007 er fordelt på følgende konti: kr. Konto Udgifter Indtægter Netto Parker og legepladser Parker Skulpturer/springvand/byporte Blomsterkummer Naturvejledning Kolonihaver Væsentlige ændringer Fra budget 2006 til kr./2007-priser budgetforslag 2007 Ændringer som følge af budgetforliget: 500 Udbud af vedligeholdelsen af udendørs idrætsanlæg og grønne områder. Udgifter til registrering i ,0 mio. kr., herefter en årlig besparelse på 1,15 mio. kr Mindre vedligeholdelse af udendørs idrætsanlæg og grønne områder i Væsentlige ændringer i alt. 500

4 Udvalg: KULTUR OG FRITIDSUDVALGET Hovedfunktion/funktion: Fritidsfaciliteter priser (1.000 kr.) Udgift Indtægt Refusion Netto Indledning Hovedfunktion Fritidsfaciliteter omfatter følgende funktioner Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Andre fritidsfaciliteter Funktion omfatter indtægter og udgifter vedrørende sports-, svømme-, idrætsfaciliteter inklusiv friluftsbade. Funktion omfatter indtægter og udgifter vedrørende øvrige ikke-sportsrelaterede fritidsfaciliteter fordeling på kommuner Fordeling på kommuner Udgifter Indtægter Netto Randers Purhus Nørhald Sønderhald Langå Mariager Pris- og lønfremskrivning I alt

5 Side: 2 Stadion og idrætsanlæg, areal. Fordeling på kommuner Randers 117 Purhus 22 Nørhald 13 Sønderhald 13 Langå 22 Mariager 4 I alt 191 Ha 2. forudsætninger Lovgrundlag: Lov om støtte til folkeoplysning Kommunen skal stille baner/omklædningsrum til rådighed for klubber og foreninger, der er godkendt i henhold til lov om støtte til folkeoplysning 3. Ændringer/nye opgaver som følge af strukturreformen Ingen nye opgaver. 4. tets fordeling i 2007 Fordeling på funktioner. Funktion Tekst Udgifter Indtægter Netto Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Andre fritidsfaciliteter I alt Fordeling af udgifter og indtægter kr. Netto Lønsum samt lønrefusioner Driftsudgifter i øvrigt Brugerbetalinger Betalinger til og fra stat og region Betalinger til og fra andre kommuner Øvrige indtægter I alt

6 Side: 3 5. Væsentlige ændringer kr./2007-priser Fra budget 2006 til budgetforslag 2007 Ændringer som følge af budgetforliget: -275 Kærsmindebadet - forhøjelse af takster -275 Ændringer som følge af byrådsbeslutninger: 475 Drift af Randers Stadion 302 Drift af stadion 1290 Lejeindtægt Afdrag på renoveringsudgifter afholdt af Randers FC 200 Romalt boldbaner, afledt drift 120 Udvidelse Spentruphallen, afledt drift 425 Træningshus i Asferg, tilskud drift 312 Bjerregravhallen, engangsudgift i 2006 til renovering af tag og ventilation -541 Ny hytte ved Skovhuset (Purhus), engangsudgift i Ændringer som følge af regnskabserfaringer: 200 Kærsmindebadet, merudgifter vedligehold 200 Væsentlige ændringer i alt Oversigt over institutioner Institutioner og rammekonti i budget Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 1 Drift 1 Egne Stadions og idrætsanlæg 01 Diverse stadions/idrætsanlæg 05 Randers Stadion Mobil skøjtebane Idrætshaller 01 Spentrup-hallen 02 Purhus-hallen 03 Bjerregrav-hallen 04 Atletikhallen, Viborgvej 06 Romalt-hallen 07 Træningshus i Asferg 09 Pulje renovering af haller - Purhus Svømmehaller 01 Kærsmindebadet 2 Selvejende/privat Idrætshaller

7 Side: 4 05 Havndal-hallen 10 Idræts- og svømmehaller Langå 35 Andre fritidsfaciliteter 1 Drift 1 Egne Spejderhytte ved Skovhuset - Purhus Badeplads ved Fussing Sø

8 Udvalg: KULTUR OG FRITIDSUDVALGET Hovedfunktion/funktion: Lystbådehavne m.v priser (1.000 kr.) Udgift Indtægt Refusion Netto Funktionen indgår i hovedfunktion Havne. På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende lystbådehavne, skudehavne og marinaer. Lovgrundlag: Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne m.fl. tet omfatter vedligehold af T-bro i Uggelhuse samt tilskud i 2007 til medfinansiering af etablering af ny lystbådehavn i Udbyhøj. T-bro i Uggelhuse. Ved en tidligere overtagelse af T-bro i Uggelhuse har Sønderhald Kommune forpligtet sig til at vedligeholde denne, hvilket sker i samarbejde med Uggelhuse borgerforening. Der er afsat kr. pr. år. Udbyhøj Lystbådehavn. Der er budgetteret med tilskud på i alt kr., fordelt med kr. i 2006 og kr. i 2007 til medfinansiering af etablering af ny lystbådehavn fordeling på kommuner Fordeling på kommuner Udgifter Indtægter Netto Randers 0 Purhus 0 0 Nørhald Sønderhald 7 7 Langå 0 0 Mariager 0 0 Pris- og lønfremskrivning I alt

9 Side: 2 tets fordeling i tet er fordelt på følgende hovedposter i kr. Netto Lønsum samt lønrefusioner 0 Driftsudgifter i øvrigt 507 Brugerbetalinger Betalinger til og fra stat og region Betalinger til og fra andre kommuner Øvrige indtægter I alt 507 Væsentlige ændringer. Fra budget 2006 til kr./2007-priser budgetforslag 2007 Ændringer som følge af byrådsbeslutninger: 0 Øvrige ændringer: -500 Tilskud til etablering af ny lystbådehavn ved Udbyhøj på 1,0 mio. kr. fordelt med 1 mio. kr., i 2006 og 0,5 mio. kr. i Det samlede tilskud indgår i det oprindelige budget for 2006, som dog senere er nedsat med 0,5 mio. kr., da halvdelen af tilskuddet er opført i Væsentlige ændringer i alt

10 Udvalg: KULTUR OG FRITIDSUDVALGET Hovedfunktion/funktion: Folkebiblioteker priser (1.000 kr.) Udgift Indtægt Refusion Netto Indledning På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende folkebiblioteker. I tabellen herunder ses specifikation af budget 2006 på kommuneniveau: 2006 Fordeling på kommuner Udgifter Indtægter Netto Randers Purhus Nørhald Sønderhald Langå Mariager Pris- og lønfremskrivning I alt forudsætninger Der er taget udgangspunkt i det godkendte budget 2006 i de 6 sammenlægningskommuner, som herefter er blevet fremskrevet til 2007-priser. I forbindelse med serviceharmonisering inden for området vil der ske omfordelinger mellem de enkelte institutioner. Driftsudgifterne for bibliotekerne i Langå og Havndal er indregnet i Randers Bibliotek. Biblioteksforbundet Randers egnens Biblioteker opløses pr. 1. januar Nørhald, Purhus, Randers og Sønderhald kommuners udgifter til bogbus er medtaget i budget 2007.

11 Side: 2 3. Ændringer/nye opgaver som følge af strukturreformen Der er ingen budgetmæssige konsekvenser som følge af strukturreformen på dette område. 4. tets fordeling i 2007 I tabellen herunder er budget 2007 fordelt på følgende hovedposter: kr. Netto Lønsum samt lønrefusioner Driftsudgifter i øvrigt Brugerbetalinger Betalinger til og fra stat og region Betalinger til og fra andre kommuner Øvrige indtægter I alt Væsentlige ændringer I tabellen herunder er oplistet de væsentligste ændringer fra sammenlægningskommunernes vedtagne budget 2006 til budgettet for 2007: Fra budget 2006 til kr./2007-priser budget 2007 forliget Biblioteksstruktur Ændringer som følge af byrådsbeslutninger: -100 Merrefusion af sygedagpenge - Randers -100 Øvrige ændringer: 297 Lønfremskrivning er højere i Randers som følge af udmøntning af lokalløn Ikke prisfremskrivning af bøder, da taktsterne er uændrede 31 Ikke prisfremskrivning af afdrag på lån til selvafleveringssystem 21 Væsentlige ændringer i alt Oversigt over områdets udgifter (netto) Randers Bibliotek... Bogbusudgifter kr kr.

12 Udvalg: KULTUR OG FRITIDSUDVALGET Hovedfunktion/funktion: Museer, incl. Kulturhistorisk Museum priser (1.000 kr.) Udgift Indtægt Refusion Netto Indledning På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende Kulturhistorisk Museum samt tilskud til Randers Kunstmuseum. Kulturhistorisk Museum er en kommunal institution med driftsfinansiering via stats- og kommunetilskud og skal udføre sit virke i henhold til museumsloven. Randers Kunstmuseum er en selvejende institution, der modtager drifts- og lokaletilskud fra Randers kommune. I tabellen herunder ses specifikation af budget 2006 på kommuneniveau: 2006 Fordeling på kommuner Udgifter Indtægter Netto Randers Purhus 0 Nørhald 0 Sønderhald 0 Langå 0 Mariager 0 Pris- og lønfremskrivning I alt forudsætninger Der er taget udgangspunkt i det godkendte budget 2006 i de 6 sammenlægningskommuner, som herefter er blevet fremskrevet til 2007-priser.

13 Side: 2 3. Ændringer/nye opgaver som følge af strukturreformen Der er ingen budgetmæssige konsekvenser som følge af strukturreformen på dette område. 4. tets fordeling i 2007 I tabellen herunder er budget 2007 fordelt på følgende hovedposter: kr. Netto Lønsum samt lønrefusioner Driftsudgifter i øvrigt Brugerbetalinger Betalinger til og fra stat og region Betalinger til og fra andre kommuner -417 Øvrige indtægter -209 I alt Væsentlige ændringer I tabellen herunder er oplistet de væsentligste ændringer fra sammenlægningskommunernes vedtagne budget 2006 til budgettet for 2007: Fra budget 2006 til kr./2007-priser budget 2007 Ændringer som følge af byrådsbeslutninger: Forhøjelse af driftstilskud til Randers Kunstmuseum til ansættelse af en museumsinspektør i perioden Garantiforpligtelse vedr. Randers Kunstmuseum i perioden Driftsudgifter til fællesmagasin 180 Ændringer som følge af regnskabserfaringer: 126 Lokaletilskud til Randers Kunstmuseum (rengøringsudgift) 126 Væsentlige ændringer i alt Oversigt over institutioner (nettoudgifter) Kulturhistorisk museum... Randers Kunstmuseum kr kr.

14 Udvalg: KULTUR OG FRITIDSUDVALGET Hovedfunktion/funktion: Teatre priser (1.000 kr.) Udgift Indtægt Refusion Netto Indledning På funktionen registreres udgifter og refusioner vedrørende børneteater og opsøgende teatervirksomhed, driftstilskud til Randers Egnsteater og teatergrupperne Mariehønen og Vestenvinden, tilskud til Børnenes teater- og musikforening samt tilskud til diverse teateraktiviteter. I tabellen herunder ses specifikation af budget 2006 på kommuneniveau: 2006 Fordeling på kommuner Udgifter Indtægter Netto Randers Purhus 0 Nørhald 0 Sønderhald 0 Langå 0 Mariager 0 Pris- og lønfremskrivning I alt forudsætninger Der er taget udgangspunkt i det godkendte budget 2006 i de 6 sammenlægningskommuner, som herefter er blevet fremskrevet til 2007-priser.

15 Side: 2 3. Ændringer/nye opgaver som følge af strukturreformen Der er ingen budgetmæssige konsekvenser som følge af strukturreformen på dette område. 4. tets fordeling i 2007 I tabellen herunder er budget 2007 fordelt på følgende hovedposter: kr. Netto Lønsum samt lønrefusioner Driftsudgifter i øvrigt Brugerbetalinger Betalinger til og fra stat og region Betalinger til og fra andre kommuner Øvrige indtægter I alt Oversigt over områdets udgifter (netto) Randers Egnsteater... Teatergruppen Mariehønen... Teatergruppen Vestenvinden... Børneteater- og opsøgende teater... Tilskud til teateraktiviteter kr kr kr kr kr.

16 Udvalg: KULTUR OG FRITIDSUDVALGET Hovedfunktion/funktion: Musikarrangementer priser (1.000 kr.) Udgift Indtægt Refusion Netto Indledning På funktionen registreres udgifter, indtægter og refusion vedrørende Randers Musikskole og Musikalsk Grundkursus samt tilskud til orkestre, herunder tilskud til øvelokaler for den rytmiske musik samt tilskud til rytmiske spillesteder. I tabellen herunder ses specifikation af budget 2006 på kommuneniveau: 2006 Fordeling på kommuner Udgifter Indtægter Netto Randers Purhus Nørhald Sønderhald Langå Mariager 0 Pris- og lønfremskrivning I alt forudsætninger Der er taget udgangspunkt i det godkendte budget 2006 i de 6 sammenlægningskommuner, som herefter er blevet fremskrevet til 2007-priser. I forbindelse med serviceharmonisering inden for området vil der ske omfordelinger mellem de enkelte institutioner. 3. Ændringer/nye opgaver som følge af strukturreformen Der er ingen budgetmæssige konsekvenser som følge af strukturreformen på dette område

17 Side: 2 4. tets fordeling i 2007 I tabellen herunder er budget 2007 fordelt på følgende hovedposter: kr. Netto Lønsum samt lønrefusioner Driftsudgifter i øvrigt Brugerbetalinger Betalinger til og fra stat og region Betalinger til og fra andre kommuner Øvrige indtægter I alt Væsentlige ændringer I tabellen herunder er oplistet de væsentligste ændringer fra sammenlægningskommunernes vedtagne budget 2006 til budgettet for 2007: Fra budget 2006 til kr./2007-priser budget 2007 Ændringer som følge af byrådsbeslutninger: 39 Tilskud til Randers Pigegarde 39 Øvrige lovændringer: -673 Fuld statslig finansiering af MGK -673 Øvrige ændringer: 81 Manglende prisfremskrivning af elevbetaling, da taksterne holdes uændret 81 Væsentlige ændringer i alt Oversigt over institutioner (nettoudgifter) Randers Musikskole... Musikalsk Grundkursus... Randers Kammerorkester... Øvrige tilskud kr. 0 kr kr kr.

18 Udvalg: KULTUR OG FRITIDSUDVALGET Hovedfunktion/funktion: Andre kulturelle arrangementer, herunder Værket og Lokalhistorisk Arkiv priser (1.000 kr.) Udgift Indtægt Refusion Netto Indledning På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende musik- og teaterhuset Værket, Kulturhuset, Lokalhistorisk arkiv Randers, Fritidscentret, Helligåndshuset, Malvinas Hus, Blichersamlingen samt en række tilskudsordninger til kulturelle opgaver. I tabellen herunder ses specifikation af budget 2006 på kommuneniveau: 2006 Fordeling på kommuner Udgifter Indtægter Netto Randers Purhus Nørhald Sønderhald Langå Mariager Pris- og lønfremskrivning I alt forudsætninger Der er taget udgangspunkt i det godkendte budget 2006 i de 6 sammenlægningskommuner, som herefter er blevet fremskrevet til 2007-priser. 3. Ændringer/nye opgaver som følge af strukturreformen Der er ingen budgetmæssige konsekvenser som følge af strukturreformen på dette område.

19 Side: 2 4. tets fordeling i 2007 I tabellen herunder er budget 2007 fordelt på følgende hovedposter: kr. Netto Lønsum samt lønrefusioner Driftsudgifter i øvrigt Brugerbetalinger -443 Betalinger til og fra stat og region Betalinger til og fra andre kommuner Øvrige indtægter I alt Væsentlige ændringer I tabellen herunder er oplistet de væsentligste ændringer fra sammenlægningskommunernes vedtagne budget 2006 til budgettet for 2007: Fra budget 2006 til kr./2007-priser budget 2007 forliget Henstand af Værkets "gæld" - bortfald af afdrag på lån til ny teatersal Reduktion af driftstilskud til Værket -200 Forbedring af indeklima og sikring af Kunstmuseet 400 Ændringer som følge af byrådsbeslutninger: 90 NOVU - værtsskab Mindreudgift til tjenestemandspension på Værket -108 Enslev Forsamlingshus -8 Øvrige lovændringer: 16 Bortfald af tilskud til radio-/tv-nævn jf. L Ændringer af musikskolelov og kulturtilskud jf. L Øvrige ændringer: 54 Ikke prisfremskrivning af afdrag på lån til teatersal 54 Væsentlige ændringer i alt Oversigt over institutioner (nettoudgifter) Musik- og teaterhuset Værket kr.

20 Side: 3 Kulturhuset... Lokalhistorisk arkiv, Randers... Fritidscentret... Helligåndshuset... Malvinas Hus... Blichersamlingen... Øvrige tilskud kr kr kr kr kr kr kr.

21 Udvalg: KULTUR OG FRITIDSUDVALGET Hovedfunktion/funktion: Fælles formål priser (1.000 kr.) Udgift Indtægt Refusion Netto Indledning På funktionen registreres fællesudgifter inden for folkeoplysningsområdet bl.a. udgifter i forbindelse med anvisning af kommunale lokaler. I tabellen herunder ses specifikation af budget 2006 på kommuneniveau: 2006 Fordeling på kommuner Udgifter Indtægter Netto Randers Purhus 0 Nørhald Sønderhald 0 Langå Mariager 0 Pris- og lønfremskrivning I alt forudsætninger Der er taget udgangspunkt i det godkendte budget 2006 i de 6 sammenlægningskommuner, som herefter er blevet fremskrevet til 2007-priser. I forbindelse med serviceharmonisering inden for området vil der ske omfordelinger mellem de enkelte områder. 3. Ændringer/nye opgaver som følge af strukturreformen Der er ingen budgetmæssige konsekvenser som følge af strukturreformen på dette område.

22 Side: 2 4. tets fordeling i 2007 I tabellen herunder er budget 2007 fordelt på følgende hovedposter: kr. Netto Lønsum samt lønrefusioner 94 Driftsudgifter i øvrigt 775 Brugerbetalinger Betalinger til og fra stat og region Betalinger til og fra andre kommuner Øvrige indtægter I alt Væsentlige ændringer I tabellen herunder er oplistet de væsentligste ændringer fra sammenlægningskommunernes vedtagne budget 2006 til budgettet for 2007: Fra budget 2006 til kr./2007-priser budget 2007 Ændringer som følge af byrådsbeslutninger: 0 Nye opgaver sfa. strukturreformen: 0 Øvrige lovændringer: 158 Betaling for foreningers benyttelse af havnearealer - Randers 158 Væsentlige ændringer i alt Oversigt over områdets udgifter (netto) Vagtordning... Administrationstilskud paraplyorganisationer... Udgifter til kommunale lokaler og arealer... Hald ungdomsklub... Øvrige udgifter kr kr kr kr kr.

23 Udvalg: KULTUR OG FRITIDSUDVALGET Hovedfunktion/funktion: Folkeoplysende voksenundervisning priser (1.000 kr.) Udgift Indtægt Refusion Netto Indledning På funktionen registreres udgifter og indtægter samt tilskud til frivillig folkeoplysende voksenundervisning i henhold til folkeoplysningslovens 6, stk. 3 nr. 1. I tabellen herunder ses specifikation af budget 2006 på kommuneniveau: 2006 Fordeling på kommuner Udgifter Indtægter Netto Randers Purhus Nørhald Sønderhald Langå Mariager Pris- og lønfremskrivning I alt forudsætninger Der er taget udgangspunkt i det godkendte budget 2006 i de 6 sammenlægningskommuner, som herefter er blevet fremskrevet til 2007-priser. I forbindelse med serviceharmonisering inden for området vil der ske omfordelinger mellem de enkelte områder. 3. Ændringer/nye opgaver som følge af strukturreformen Der er ingen budgetmæssige konsekvenser som følge af strukturreformen på dette område.

24 Side: 2 4. tets fordeling i 2007 I tabellen herunder er budget 2007 fordelt på følgende hovedposter: kr. Netto Lønsum samt lønrefusioner Driftsudgifter i øvrigt Brugerbetalinger Betalinger til og fra stat og region Betalinger til og fra andre kommuner 176 Øvrige indtægter I alt Væsentlige ændringer I tabellen herunder er oplistet de væsentligste ændringer fra sammenlægningskommunernes vedtagne budget 2006 til budgettet for 2007: Fra budget 2006 til kr./2007-priser budget 2007 forliget Reduktion af tilskud til aftenskolerne Ændringer som følge af byrådsbeslutninger: -51 Genåbning af budget Nørhald kommune -51 Ændringer som følge af regnskabserfaringer: 186 Mellemkommunale betalinger i sammenlægningskommunerne (netto) 186 Væsentlige ændringer i alt Oversigt over områdets udgifter (netto) Tilskud til undervisning... Videreuddannelse af undervisere... Mellemkommunale betalinger udgift... Mellemkommunale betalinger indtægt kr kr kr kr.

25 Udvalg: KULTUR OG FRITIDSUDVALGET Hovedfunktion/funktion: Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde priser (1.000 kr.) Udgift Indtægt Refusion Netto Indledning På funktionen registreres udgifter og tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i henhold til folkeoplysningslovens 6, stk. 1 nr. 2. I tabellen herunder ses specifikation af budget 2006 på kommuneniveau: 2006 Fordeling på kommuner Udgifter Indtægter Netto Randers Purhus Nørhald Sønderhald Langå Mariager Pris- og lønfremskrivning I alt forudsætninger Der er taget udgangspunkt i det godkendte budget 2006 i de 6 sammenlægningskommuner, som herefter er blevet fremskrevet til 2007-priser. I forbindelse med serviceharmonisering inden for området vil der ske omfordelinger mellem de enkelte områder. 3. Ændringer/nye opgaver som følge af strukturreformen Der er ingen budgetmæssige konsekvenser som følge af strukturreformen på dette område.

26 Side: 2 4. tets fordeling i 2007 I tabellen herunder er budget 2007 fordelt på følgende hovedposter: kr. Netto Lønsum samt lønrefusioner Driftsudgifter i øvrigt Brugerbetalinger Betalinger til og fra stat og region Betalinger til og fra andre kommuner Øvrige indtægter I alt Oversigt over områdets udgifter (netto) Tilskud til aktiviteter... Tilskud Randers Idrætshaller kr kr.

27 Udvalg: KULTUR OG FRITIDSUDVALGET Hovedfunktion/funktion: Lokaletilskud priser (1.000 kr.) Udgift Indtægt Refusion Netto Indledning På funktionen registreres udgifter og indtægter til lokaler i henhold til folkeoplysningslovens 6 og kapitel 7 samt gebyrindtægter i henhold til 22. I tabellen herunder ses specifikation af budget 2006 på kommuneniveau: 2006 Fordeling på kommuner Udgifter Indtægter Netto Randers Purhus Nørhald Sønderhald Langå Mariager Pris- og lønfremskrivning I alt forudsætninger Der er taget udgangspunkt i det godkendte budget 2006 i de 6 sammenlægningskommuner, som herefter er blevet fremskrevet til 2007-priser. I forbindelse med serviceharmonisering inden for området vil der ske omfordelinger mellem de enkelte områder. 3. Ændringer/nye opgaver som følge af strukturreformen Der er ingen budgetmæssige konsekvenser som følge af strukturreformen på dette område.

28 Side: 2 4. tets fordeling i 2007 I tabellen herunder er budget 2007 fordelt på følgende hovedposter: kr. Netto Lønsum samt lønrefusioner Driftsudgifter i øvrigt Brugerbetalinger Betalinger til og fra stat og region Betalinger til og fra andre kommuner Øvrige indtægter I alt Væsentlige ændringer I tabellen herunder er oplistet de væsentligste ændringer fra sammenlægningskommunernes vedtagne budget 2006 til budgettet for 2007: Fra budget 2006 til kr./2007-priser budget 2007 Ændringer som følge af byrådsbeslutninger: 330 Nedtrapning af 25-års regel - Randers 330 Væsentlige ændringer i alt Oversigt over områdets udgifter (netto) Lokaletilskud - voksenundervisning... Lokaletilskud foreningsarbejde... Lokaletilskud lovpligitg... Lokaletilskud særlig kommunal ordning... Gebyrindtægter kr kr kr kr kr.

29 Udvalg: KULTUR OG FRITIDSUDVALGET Hovedfunktion/funktion: Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven priser (1.000 kr.) Udgift Indtægt Refusion Netto Indledning På denne funktion registreres udgifter i forbindelse med visse særlige støtteordninger uden for folkeoplysningsloven. I tabellen herunder ses specifikation af budget 2006 på kommuneniveau: 2006 Fordeling på kommuner Udgifter Indtægter Netto Randers Purhus Nørhald Sønderhald 0 Langå 0 Mariager 0 Pris- og lønfremskrivning I alt forudsætninger Der er taget udgangspunkt i det godkendte budget 2006 i de 6 sammenlægningskommuner, som herefter er blevet fremskrevet til 2007-priser. I forbindelse med serviceharmonisering inden for området vil der ske omfordelinger mellem de enkelte områder. Det skal bemærkes, at tilskud til Randers Sportscollege på kr. kun er bevilget i 2007.

30 Side: 2 3. Ændringer/nye opgaver som følge af strukturreformen Der er ingen budgetmæssige konsekvenser som følge af strukturreformen på dette område 4. tets fordeling i 2007 I tabellen herunder er budget 2007 fordelt på følgende hovedposter: kr. Netto Lønsum samt lønrefusioner Driftsudgifter i øvrigt 379 Brugerbetalinger Betalinger til og fra stat og region Betalinger til og fra andre kommuner Øvrige indtægter I alt Oversigt over områdets udgifter (netto) Randers Sports College... Tørring Rideklub... Forskellige støtteordninger kr kr kr.

31 Udvalg: KULTUR OG FRITIDSUDVALGET Hovedfunktion/funktion: Daghøjskoler priser (1.000 kr.) Udgift Indtægt Refusion Netto Indledning På denne funktion registreres kommunens tilskud til daghøjskoler efter folkeoplysningslovens 45a. I tabellen herunder ses specifikation af budget 2006 på kommuneniveau : 2006 Fordeling på kommuner Udgifter Indtægter Netto Randers Purhus Nørhald 0 Sønderhald 0 Langå 0 Mariager 0 Pris- og lønfremskrivning I alt forudsætninger Der er taget udgangspunkt i det godkendte budget 2006 i de 6 sammenlægningskommuner, som herefter er blevet fremskrevet til 2007-priser. I forbindelse med serviceharmonisering inden for området vil der ske omfordelinger mellem de enkelte områder. 3. Ændringer/nye opgaver som følge af strukturreformen Der er ingen budgetmæssige konsekvenser som følge af strukturreformen på dette område.

32 Side: 2 4. tets fordeling i 2007 I tabellen herunder er budget 2007 fordelt på følgende hovedposter: kr. Netto Lønsum samt lønrefusioner Driftsudgifter i øvrigt 367 Brugerbetalinger Betalinger til og fra stat og region Betalinger til og fra andre kommuner Øvrige indtægter I alt Væsentlige ændringer I tabellen herunder er oplistet de væsentligste ændringer fra sammenlægningskommunernes vedtagne budget 2006 til budgettet for 2007: Fra budget 2006 til kr./2007-priser budget 2007 forliget Bortfald af tilskud til daghøjskole -367 Væsentlige ændringer i alt -367

(1.000 kr.) Udgift Indtægt

(1.000 kr.) Udgift Indtægt Fritidsudvalget Opgaver under udvalget Udvalget varetager opgaver inden for følgende områder: Idræts- og fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Bemærkninger September 2014 Indholdsfortegnelse Klima-, Teknik- og Miljøudvalget... 5 Havneudvalget... 25 Fritids- og Kulturudvalget... 31 Ældre- og Sundhedsudvalget... 43 Social-

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Sammendrag, 1. behandling September 2014 Indledning Lolland Kommunes budget for året 2015 er baseret på overslagsår 2015 i det oprindeligt vedtagne budget 2014 og fremskrevet til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU.

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2110025 Dato 20. maj 2015 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2016 I dette notat er først en kort beskrivelse af budget 2016 og særlige

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Rapport om Indirekte Fritids- og Kulturstøtte i Århus Kommune

Rapport om Indirekte Fritids- og Kulturstøtte i Århus Kommune 2008 Rapport om Indirekte Fritids- og Kulturstøtte i Århus Kommune Kultur og Borgerservice Formålet med analysen er at synliggøre for borgerne og kultur-, fritidsog idrætsudøverne hvilken indsats Århus

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested. "Colosseum" Skole og Familie. Mødedato Onsdag den 10. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 13.

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested. Colosseum Skole og Familie. Mødedato Onsdag den 10. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 13. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Åben Mødested "Colosseum" Skole og Familie Mødedato Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8.00-9.00 i Lille

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato: Torsdag den 15. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Budget 2010. Indholdsfortegnelse

Budget 2010. Indholdsfortegnelse Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter -1.042,4-1.082,2-1.106,3-1.133,0 Generelle tilskud -471,9-493,9-521,4-540,3 Tilskud som vanskeligt stillet

Læs mere

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg Bemærkninger til driftsbudgetoplæg 2011 Indholdsfortegnelse. Serviceudgifter: Miljø- og Teknikudvalget: Udlejning af bygninger og grunde... 1-2 Bygningsvedligeholdelse... 3 Tunø teltplads... 4 Driftscentret...

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Bemærkninger til budget 2009 Serviceudgifter: Teknik Udvalg - udlejning 1-3 Teknisk Udvalg bygningsvedligeholdelse 4 Teknisk Udvalg øvrige udgifter 5-15 Udvalget for Undervisning og

Læs mere

Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014

Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014 Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014 Version, 9. juli 2010. 1 Forord Skive Kommunes økonomi er i lighed med landets andre kommuner under pres og set i lyset af udmeldingerne fra KL og regeringen

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 17.00.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 17.00. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 24. april 2013 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Åbent møde kl. 17.00 i Rådssalen.

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2013 2014 2015 2016 Status Kultur & Fritid Kultur- og Fritidsudvalgets

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den 12-09-2007 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den 12-09-2007 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den 12-09-2007 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno Hansen,

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Liberal Alliance Borgerlisten Dansk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) Socialistisk Folkeparti Oktober 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere