Supervision af tværfaglig behandling af børn og unge. v. Tine Heede, cand. psych et art Forstander for behandlingshjemmet Stutgården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Supervision af tværfaglig behandling af børn og unge. v. Tine Heede, cand. psych et art Forstander for behandlingshjemmet Stutgården"

Transkript

1 Supervision af tværfaglig behandling af børn og unge v. Tine Heede, cand. psych et art Forstander for behandlingshjemmet Stutgården

2 Behandlingshjemmet Stutgården

3 Supervision af tværfaglig behandling af Børn og unge Hvad karakteriserer behandling af børn? Hvad karakteriserer tværfaglig behandling af børn? Forskellige former for supervision Supervision i en miljøterapeutisk organisation Supervision i en ambulant behandlingsorganisation Særlige modoverføringsforhold i behandling af børn

4 Børns position i forhold til voksne Børn er hverken følelsesmæssigt, socialt eller julidisk er færdigudviklede som individer, hvorfor forældre altid er del af den samlede behandlingsplan. Af samme grund har barnets samfundsmæssige berøringsflade en særlig opmærksomhed på dets udvikling, hvorfor barnets skole eller andre kommunale instanser kan indgå i den samlede behandlingsplan. Som professionel ikke kan undsige sig sit ansvar for at underrette bekymring for et barns forhold til de sociale myndigheder

5 Udvikling eller behandling? Behandling af børn har et dobbelt sigte, idet den dels skal adressere fejludvikling og bearbejde forhindringerne for normal udvikling og dels stimulere den normale udvikling Særlig krav til rolleklarhed og fælles refleksiv forståelse, som igen stiller særlige krav til tydeligheden og rolleafklaringen i supervisionen

6 Intervention eller behandling Behandling (klinisk, lægelig) Foranstaltning (socialfaglig) Tilbud (skolevæsenet)

7 Koordinator eller ekspert? Koordinator Samler forskellige syn på barnet Faciliteter, at forskellige vinkler på barnet formuleres og får plads Bidrager med egne vinkler på lige fod med de øvrige Ekspert Besidder en specialviden om børns udvikling og fejludvikling Besidder en specialviden om behandling af børn og deres familier Formuler en præciseret forståelse af barnets vanskeligheder (evt. diagnose) og lægger en behandlingsplan (herunder en plan for supervision) på baggrund heraf, som formidles til barn, forældre revurderer systematisk denne

8 Sagssupervision/konsutlation Hvordan skal dette barn forstås? Fokus på beskrivelse, teori, kategorier eller diagnoser Behandlingsplanlægning Hjælp til systematisk sags arbejde Overordnet rådgivning om foranstaltning

9 Eksempel på konsultation/ sags supervision Få styr på anamnesen, hvad skal vi hæfte os ved Kigge efter træk i beskrivelserne, der giver os en dybere forståelse af problemstillingen, og pejlemærker i forhold til hvordan behandlingen skal tilrettelægges eller justeres Opregne, hvad ved vi, hvad mangler vi at vide, hvordan kan vi skaffe os den viden vi mangler?

10 Metodesupervision Hvordan skal dette barn håndteres, rummes og hjælpes? Fokus på redskaber, teknikker, metoder og kreative idéer Konkrete praktiske råd

11 Eksempel på metode supervision Jeg plejer at gøre.? Har du prøvet.? Husk at En anden gang..

12 Indsigtsgivende supervision Hvad fortæller relationen mellem barnet og os om barnets indre verden? F. eks forskellige oplevelser af barnet i gruppen kan vise tilbage til en indre splittelse i barnet Fokus på de ubevidste eller før-bevidste udvekslinger mellem barn og miljøterapeut Psykoanalytisk/obejktrelationsteoretisk udgangspunkt

13 Tværfaglig behandling af børn Faglig leder/akt-lærer specialfaglig vejledning/metodesup ervision Børne-psykiater/psykolog sagssupervision/konsultation psykoterapeut indsigtsgivende supervision specialpædagogik støttepædagogik-miljøterapi-forældrearbejde psykoanalytisk psykoterapi

14 Organisationens refleksive rum Supervision Behandlingskonference Husmøder Faglig koordinering (Morgenmødet)

15 Den miljøterapeutiske organisation Behandlingskonference Supervision Husmøder Eksternt samarbejde

16 Miljøterapeutiske nøgleord, gælder også for supervision Tid: fastlagt tidsramme Sted: Samme sted i egnede omgivelser Opgave: at fokusere på relationerne mellem miljøterapeuter og børnene Formålet er at øge miljøterapeuternes mulighed for varetage deres rolle (>< et personalegode )

17 Rum I organisationen (tid og sted og ramme) I gruppen til at føle sig tryg I supervisor (insistere, støtte og interessere sig for yderligere indsigter, nuancer og dybder) I miljøterapeuten til at reflektere over sin relation til barnet I barnet til at lære sig selv at kende og udvikle sig

18 Fortrolighed Forhold, tages kun ud af supervisionsrummet, efter aftale i supervisionen Viden genereret i rummet må og skal bringes videre til relevante fora

19 Introspektion som metode En særlig kilde til erkendelse, som forudsætter at man ikke kun beskriver et ydre hændelsesforløb eller dilemma, men at man også søger i sit eget indre efter fornemmelser og nuancer, der kan belyse relationen til barnet og tillader sig at reflektere over disse Forudsætter at man tillader sig selv at hensætte sig i en særlig tilstand

20 Bions kikkertperspektiv Et øje på det vi ikke ved om barnet Et øje på det vi ved om barnet Vi er ofte tilbøjelige til at reproducere det vi ved, frem for at hengive os i en tilstand af uvidenhed At modtage supervision er et fagligt og personlig arbejde

21 Psykoanalyse som metode En særlig lytten, Freuds svævende opmærksomhed Evnen til at udholde uvidenhed negative capability at kunne tåle uvidenhed Struktureret ramme, inden for hvilken man associerer frit

22 Metoden Semistruktureret form Fremmer fordybelsen i indre tilstande Procesorienteret Angst og usikkerhedsvækkende Åbner for ubehagelige følelsesmæssige tilstande og processer Anskueliggør begrebet containment Reflekterende teams og andre mere strukturerede metoder Fremmer kreativitet Målrettet Legende og nemt at gå til Velegnet til løsrevne supervisioner Åbner for idéer Uforpligtende Overfladisk? Forvirrende

23 Den indre supervisor Registrerer, hvad der sker i kontakten Overvejer, hvordan barnet/den unge oplever miljøterapeuten Overvejer mulige interventioner Er omsorgsfuld og opbakkende

24 Gruppen Supervision i gruppen En i gruppen fremlægger i de andres påhør Supervision ved gruppen De øvrige bidrager med deres refleksioner Supervision af gruppen Forhold i gruppen talesættes

25 Gruppen Gruppeterapi: Gruppedynamikken udgør genstandsområdet for processen, derfor er der fokus på den Gruppesupervision: Gruppedynamikken faciliteter processen, derfor er der bevidsthed om den

26 Materialet En særlig situation med et barn, der forbliver uforløst i miljøterapeutens indre fylder En bestemt følelse, der opleves overvældende eller uudholdelig i relation til et barn Et barn, der vækker særlige følelser eller indre tilstande

27 Eksempel på fremgangsmåden En eller højst problemstillinger identificeres En miljøterapeut fremlægger problemstillinger og resten af gruppen lytter både til det fortalte og til hvilke følelser og evt tanker fremstillingen vækker Supervisor stiller uddybede spørgsmål Gruppen inddrages Supervisor spørger til slut den, der fremlagte hvilke nye vinkler, denne har fået med.

28 Jan Nielsen Bære udholde, rumme Bære oppe associere og reflektere Bære frem intervenere give tilbage

29 Supervision af tværfaglig ambulant behandling Supervision af forældrebehandling Supervision af støttepædagoger Supervision af lærere Supervision af lærere

30 Individuel psykoterapi Formål: At fremme den personlighedsmæssige udvikling, ved at bearbejde de forhold, der forhindrer eller fordrejer udviklingen (dissociative tilstande), for eksempel omsorgssvigt og traumatiske begivenheder i den tidlige barndom Resultat: Bedre personlighedsmæssig integration

31 Børneterapi hvornår? I tilfælde, hvor barnets patologi er af en sådan grad og art, at selv meget indfølende voksne ikke vil kunne opleves som hjælpsomme, er det nødvendigt at bearbejde det, der hæmmer udviklingen (f. eks. kontaktængstelse), før barnet kan internalisere forestillinger om gode omsorgspersoner i sin psykiske struktur.

32 Formål med sideløbende forældrearbejde Forbedre barnets generelle forhold Øge forståelsen for barnets behov for omsorg og opdragelse Støtte op om den individuelle terapi Øge følsomheden i forhold til barnets signaler, så barnet oplever en afstemt kontakt Information til børneterapeuten om barnets udvikling

33 Behandlingsorganisation Hvis barnet er svært forstyrret er det påkrævet at tilvejebringe en behandlingsorganisation, så barnet kan opleve sig forstået og bakket op i alle sammenhænge ud fra en fælles tænkning og forståelse af barnet og dets problematik

34 Hvorfor behandlingsorganisation? Børns tilbøjelighed til at handle frem for at tænke Udleven af indre konflikter i omgivelserne i stedet for i terapien Tilknytningsforstyrrede børn har tendens til at benytte sig af forsvarsmekanismen splitting, som kan medføre store uenigheder og samarbejdsvanskeligheder omkring barnet

35 Ambulant behandlingsorganisation (Børnepsykologisk supervisor) Indsigtsgivende supervision (Forældreterapeut) Konsultation/supervision/case management (Sagsbehandler/ PPR psykolog) Kommunal koordinering (Børneterapeut) Terapi (Forældreterapeut) Forældrearbejde Støtte/opmærksomhed i fritiden Særligt tilrettelagt undervisning

36 Behandlingsorganisation Supervisor børneterapeut kommunen forældreterapeut skole fritidshjem psykoterapi barn forældre forældreterapi

37 De psykologiske omgivelser Når barnet kommer i kontakt med sit tilknytningsbehov og kan mærke at det har brug for andre, bliver det i stand til at relatere sig til andre på en bedre måde. Det vigtigt at barnets omgivelser så også er til rådighed følelsesmæssigt ser, hører, mærker signalerne fra barnet og reagerer hensigtsmæssigt.

38 Modoverføring skyldbetynget overansvarlighed undervurdering af ens egen betydning for barnet forældrelignende redningsfantasier skam- og skyldfølelser over ens negative følelser for barnet uerkendt søskendejalousi, grådighed og misundelse narcissistisk sårbarhed

39 Litteratur Beck, Ulla Charlotte: Supervision og personaletræning i miljøterapien i Schjødt, T og Heinskou T: Miljøterapi på dynamisk grundlag Rose, Heidi: Overvejelser om supervision af miljøterapeuter i Matrix nr Grünbaum, Liselotte: Supervision af psykoterapi med børn og unge i Haugaard Jacobsen, C og Mortensen, K V: Supervision af psykoterapi, Akademisk forlag 2007

særligt komplicerede psykosociale

særligt komplicerede psykosociale Evaluering Af Tine Heede og Anne Vibeke Boysen Schmidt Forældrene må inddrages, hvis terapien med psykosocialt belastede børn og unge skal føre til et godt resultat. To psykologer fra et behandlingscenter

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Metodehæfte Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Center for Udsatte Flygtninge August 2011 Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp Center for Udsatte Flygtninge Borgergade 10, 3. 1300 København

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

Børnesamtalen. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003. Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut.

Børnesamtalen. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003. Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003 Børnesamtalen Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut. Karen-Asta Bo, socialrådgiver og lektor, Den sociale Højskole i København. Er

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Hvordan er emnet relevant i skoleundervisningen? Unge fra familier med alkoholproblemer er på mange måder en glemt og nedprioriteret gruppe. TUBA, Terapi

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi Jacobsen,Bo og Klaus Pedersen: Humanistiske og eksistentielle terapier. I: Møhl, Bo og Morten Kjølbye (red.): Moderne Psykoterapi. København: Psykiatrifondens Forlag 2012 (i trykken). Kapitel II,7. Eksistentiel

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Vi finder udveje. Projekt: Børnegruppe for skilsmissebørn. Evalueringsrapport Januar 2005

Vi finder udveje. Projekt: Børnegruppe for skilsmissebørn. Evalueringsrapport Januar 2005 Vi finder udveje Projekt: Børnegruppe for skilsmissebørn Evalueringsrapport Januar 2005 Rekvirent: Randers Kommune v. sundhedsplejerskerne Linda Rolsted og Hanne Morgenfrue Laksetorvet, 8900 Randers. Tlf.

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Vintereksamen 2007 KLINISK del 2. KARAKTER 7.

Vintereksamen 2007 KLINISK del 2. KARAKTER 7. 1. Forundersøgelsen Det første møde og samtale med en ny klient indbefatter en række forberedelser. Man må forinden mødet gøre sig den opmærksomhed, at et psykologisk behandlingsforløb er meget individuelt

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Kollegial refleksion. - At få et konstruktivt forhold til egne begrænsninger. Udfordringer og forudsætninger

Kollegial refleksion. - At få et konstruktivt forhold til egne begrænsninger. Udfordringer og forudsætninger Kollegial refleksion Begrebet og den beskrevne arbejdsmåde er primært udviklet af aut. cand. psych. Peter Mortensen, direktør og partner i Dansk Familieterapeutisk Institut. Udviklingen er sket i samarbejde

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

NÅR LEDERGRUPPEN MANGLER LEDELSE

NÅR LEDERGRUPPEN MANGLER LEDELSE NÅR LEDERGRUPPEN MANGLER LEDELSE Hvad sker der, når organisationens stærkeste ressource, ledergruppen, ikke formår at løse sin hovedopgave, men bruger kræfter på fjendtlige diskussioner eller kedsommelige

Læs mere

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Dette er et arbejdspapir fra Danmarks Lærerforening Tak til de mange enkeltpersoner og grupper af lærere, som har bidraget med

Læs mere

Evaluering af MindSpring København

Evaluering af MindSpring København EVALUERINGSNOTAT Emne: Evaluering af MindSpring København Afdeling: Center for Udsatte Flygtninge Udarbejdet af: Mads Ted Drud-Jensen Udgivelsesdato: 29.01.2015 Evaluering af MindSpring København Indhold

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

LIS MØLLER PROFESSIONELLE RELATIONER

LIS MØLLER PROFESSIONELLE RELATIONER LIS MØLLER PROFESSIONELLE RELATIONER AKADEMISK FORLAG Professionelle relationer Lis Møller Akademisk Forlag Professionelle relationer af Lis Møller 2014 Lis Møller og Akademisk Forlag, København et forlag

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere