D O M. Afsagt den 8. maj 2013 af Østre Landsrets 21. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Michael Kistrup og Julie Skat Rørdam (kst.)).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D O M. Afsagt den 8. maj 2013 af Østre Landsrets 21. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Michael Kistrup og Julie Skat Rørdam (kst.))."

Transkript

1 D O M Afsagt den 8. maj 2013 af Østre Landsrets 21. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Michael Kistrup og Julie Skat Rørdam (kst.)). 21. afd. nr. B : T. Hansen Gruppen A/S (advokat Claes Wildfang) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/advokat Bodil Marie Søes Petersen) Under denne sag er Landsskatterettens afgørelse af 6. oktober 2011 i medfør af skatteforvaltningslovens 48 den 5. januar 2012 indbragt for Retten i Odense. Sagen er ved kendelse af 9. maj 2012 henvist til behandling ved Østre Landsret i medfør af retsplejelovens 226, stk. 1. Sagen angår spørgsmålet, om sagsøgeren, T. Hansen Gruppen A/S (i det følgende betegnet T. Hansen), var i god tro med hensyn til, om nogle cykler, som T. Hansen havde importeret i perioden 12. april 2007 til 25. juni 2008, var i overensstemmelse med oprindelsescertifikater fra myndighederne i Cambodia. Disse certifikater angav, at cyklerne var af cambodiansk oprindelse. Cykler, der opfyldte nogle nærmere af de EU fastsatte krav til oprindelse i et Asean-land, herunder Cambodia, kunne ved fremlæggelse af et såkaldt oprindelsessertifikat importeres toldfrit. SKAT meddelte ved et nyhedsbrev af 24. juni 2008, at SKAT havde modtaget oplysning om uregelmæssigheder i forbindelse med import af cykler fra Cambodia, og SKAT tilsidesatte efterfølgende de cambodianske oprindelsescertifikater med tilbagevirkende kraft. SKAT opkrævede derpå tarifmæssig told på 14% fra T. Hansen.

2 - 2 - T. Hansen har nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at opkrævning af told med kr. er uberettiget, hvorfor Skatteministeriet skal tilbagebetale kr. forrentet efter rentelovens 5, stk. 1, fra T. Hansens indbetaling af tolden den 22. april 2010, til betaling sker. T. Hansens krav udgør den af T. Hansen betalte told for cykler importeret fra Cambodia ind til SKATs meddelelse i nyhedsbrevet af 24. juni Skatteministeriet har påstået frifindelse. Sagsfremstilling T. Hansen importerede fra april 2007 cykler fra Cambodia. Cyklerne blev leveret af eksportøren Bestway Industrial Co. Ltd. (i det følgende betegnet Bestway), som er datterselskab i ASAMA-koncernen (i det følgende betegnet ASAMA). Moderselskabet er Yuh Jiun Industrial Co. Est. 1972, som er hjemmehørende i Taiwan. Fakturering af cykler, leveret af Bestway, foretoges af et andet datterselskab ved navn Qualitech International Limited (i det følgende betegnet Qualitech). ASAMA producerer cykler på fabrikker i Taiwan, Vietnam og Cambodia. Cyklerne indførtes med en præferencetoldsats på 0 % ved fremlæggelse af oprindelsescertifikater Form. A med angivet oprindelse i Cambodia. Ved nyhedsbrev af 24. juni 2008 meddelte SKAT de danske importvirksomheder, at man havde modtaget oplysning om uregelmæssigheder i forbindelse med import af cykler fra en virksomhed i Cambodia. De danske importører opfordredes derfor til at sikre sig, at cyklerne også var af cambodiansk oprindelse. Sagen vedrører - da T. Hansen ikke har gjort et krav gældende for tiden efter SKATs meddelelse i nyhedsbrevet - fortoldning af importerede cykler fra Cambodia i perioden 12. april 2007 til 25. juni SKATs mistanke førte til en undersøgelse i EU-regi ved det europæiske kontor for bekæmpelse af svig, OLAF. OLAF besøgte to cambodianske eksportører, herunder Bestway. I en rapport fra OLAF af 27. november 2009 anføres bl.a i en oversættelse, som parterne er enige om:

3 MISSIONSRESULTAT Alle sendinger, der indføres i EU, var eksporter, der blev udført af [aktindsigt ikke meddelt] og Bestway Industrial Co. Ltd. Således var problemet, at man ikke vidste, om disse selskaber havde fremstillet produktet eller i hvert fald havde samlet det af lokale komponenter og/eller komponenter importeret fra tredjelande og at afgøre, om de færdige cykler var berettiget til cambodjansk præferenceoprindelse. Da alle oprindelsescertifikater formular A, der præsenteres i Fællesskabet blev udstedt ved brug af reglerne om regional kumulation (ASEAN) var et andet vigtigt element i kontrollen at verificere, at de dele, der benyttes i produktionen af cykler med oprindelse i andre ASEAN-lande var omfattet af oprindelsescertifikater formular A, der beviser deres ASEAN oprindelse Det fælles verifikationsteams besøg hos Bestway Industrial Co. Ltd. Besøget hos selskabet fandt sted juni Nærmere oplysninger om besøget kan ses i besøgsrapporten (bilag 8). Jessica Whuang fra Qualitech og Lin Shiou fra Bestway var selskabets hovedrepræsentanter under besøget. Bestway Industrial Co. Ltd. er datterselskab af den taiwanske cykelproducent Yuhjiun. Yuhjiun har fabrikker i Taiwan, Vietnam (Asama) og Cambodja (Bestway). Der vedhæftes et dokument med beskrivelse af koncernstrukturen (underbilag 1 til bilag 8). Den første dag indledtes besøget med en rundvisning på fabrikken. Det kunne konstateres, at fabrikken er et reelt cykelproduktionsanlæg, og at den råder over alt det maskineri, der normalt er til stede på en moderne cykelfabrik. Opgørelser fra de cambodjanske myndigheder (bilag 7) bekræftede, at antallet af oprindelsescertifikater formular A, der var blevet udstedt til Bestway Industrial Co. Ltd., var som følger: 2006: : : : 553 Det blev fortalt, at selskabet blev stiftet i juni 2005, og at man begyndte at producere i december Selskabet fremstiller tusindvis af cykelmodeller, idet man alene arbejder efter ordre og kundernes specifikationer. Fabrikken har fremstillet stel og hjul siden marts Selskabet oplyste, at en steltype normalt kan anvendes i forskellige modeller. Det blev konstateret, at selskabet i øjeblikket også fremstiller plastikpedaler og har sit eget malingsanlæg. Selskabet beskæftiger omkring medarbejdere. Selskabet forklarede, at den væsentligste grund til at lægge fabrikken i Cambodja var de meget fordelagtige vilkår (midlertidig skattefrihed), som de cambodjanske

4 - 4 - myndigheder tilbyder, og at den særlige økonomiske zone ligger i et område, hvorfra det er nemt at udnytte infrastrukturen i Vietnam (Ho Chi Minh City Port). Det blev endvidere fortalt, at Qualitech har to søsterselskaber, Ace og Asean Worldwide, som driver virksomhed med indkøb af dele til cykelproduktionen i Cambodja. Det er selskabet Qualitech, der står for salgsforhandlingerne og faktureringen af EU-kunderne. Qualitech er indregistreret på de britiske Jomfruøer, men driver virksomhed fra samme adresse som Yuhjiun i Taiwan. I en typisk handel modtager Qualitech de tekniske specifikationer fra EU-kunden, og på den baggrund foretager selskabet en omkostningsberegning og beslutter, om det kan acceptere den målpris, som kunden har meddelt. Når man er nået til en aftale med kunden, anmoder Qualitech Bestway om at fremstille en prøvecykel, som så sendes til kunden sammen med den endelige pris. Når kunden har accepteret prøven, bestiller Qualitech alle de nødvendige dele gennem forskellige mellemvirksomheder, herunder Ace og Asean Worldwide, som er ejet af Qualitech. Delene leveres direkte til Bestway, og de går i gang med at fremstille cyklerne. Qualitech foretager til slut betaling for alle delene direkte til leverandøren eller gennem sine søsterselskaber Ace og Asean Worldwide. Det er Qualitech, der modtager betaling for alle solgte varer. De eneste betalinger, der modtages af Bestway, er løbende (månedlige) overførsler fra Qualitech, som skal dække alle løn- og øvrige driftsomkostninger. Overførslerne udgør ca. $ om måneden. Selskabet fremlagde kontoudskrifter for (underbilag 2 til bilag 8). I forbindelse med Bestways anmodning om oprindelsescertifikater ved eksport af cykler til EU fremlægger selskabet en proformafaktura. Af denne faktura fremgår slutkundens navn og en pris, der svarer til prisen i den prisspecifikation ( cost breakdown ), som er vedlagt anmodningen om oprindelsescertifikatet. Den pågældende Bestway-faktura fremlægges for at opfylde de cambodjanske toldregler og fremsendes aldrig til slutkunden i EU. Slutkunden modtager i stedet en faktura fra Qualitech. Prisen på proformafakturaen er ifølge selskabet prisen mellem Bestway og Qualitech. Der udstedes imidlertid ingen faktura til Qualitech, og der foretages ingen betaling mellem selskaberne (ud over det ovennævnte månedlige engangsbeløb). Alle færdigproducerede cykler læsses på containere på fabrikken og fragtes til Ho Chi Minh Port, hvorfra de sendes med skib til den europæiske kunde. Fragten forestås af Qualitech. Selskabet forklarede, at de prisspecifikationer, som Bestway indsender til Handelsministeriet til brug for udstedelsen af oprindelsescertifikater formular A, afspejler prisen mellem Bestway og Qualitech. Ifølge selskabet har de cambodjanske myndigheder pålagt selskabet i forbindelse med dets anmodninger om oprindelsescertifikater formular A alene at fremlægge

5 - 5 - prisspecifikationer for den dyreste og billigste model på en given faktura. Fakturaerne omfatter i gennemsnit 8-10 forskellige modeller, alt efter kunden. Det fælles verifikationsteam konstaterede, at selskabet i sine prisspecifikationer ofte angiver meget høje (op til 60 %) overskudsgrader. Selskabets samlede overskudsgrad blev beregnet på grundlag af de tal, som selskabet anførte i sine årlige selvangivelser til det cambodjanske Skatteministerium (underbilag 4, 5 og 6 til bilag 8), og udgjorde -0,18 % i 2006, 7,81 % i 2007 og 14 % i 2008 (nettooverskud i % af driftsindtægterne). Verifikationsteamet udvalgte 18 indførsler af materialer fra listen over alle selskabets indførsler (underbilag 7 til bilag 8) og kontrollerede den foreliggende underbyggende dokumentation. Det kunne konstateres, at indførslerne fra andre ASEAN-lande næsten aldrig (kun i ét tilfælde) var vedlagt behørigt bevis for ASEAN-oprindelsesstatus (oprindelsescertifikat formular A). Selskabet forklarede, at det er næsten umuligt for selskabet at opnå oprindelsescertifikater formular A for dele, der er importeret fra andre ASEAN-lande. Selskabet kunne ikke forklare, hvorfor dette er tilfældet. Det fælles verifikationsteam udvalgte herefter en række oprindelsescertifikater formular A, som var forelagt toldvæsenet i EU, og anmodede selskabet om at fremskaffe den dokumentation, der lå til grund for disse oprindelsescertifikater. Ved at sammenholde oprindelsescertifikaterne med den foreliggende interne regnskabsdokumentation samt underbyggende dokumentation, som selskabet lå inde med, kunne det konstateres, at selskabet kun i sjældne tilfælde er i besiddelse af oprindelsescertifikater formular A, der dokumenter ASEAN-oprindelsen for de dele, der importeres fra andre ASEAN-lande. Det kunne dog konstateres, at værdien af de dele, der var anført i de prisspecifikationer, som selskabet havde fremlagt med henblik på at opnå oprindelsescertifikater formular A, svarede til den reelle pris for delene, der er anført i selskabets interne regnskaber og i indførselsdokumentationen AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 5.1. Generelle forhold... Begge selskaber fremstiller cykelstel af aluminium og stål samt hjul og har deres egne malingsanlæg. Endvidere kunne det konstateres, at selskaberne i stigende grad fremstiller flere og flere dele til brug i deres egen samling af cykler. Produktionskapaciteten på begge fabrikker synes at være på niveau med de mængder, der blev eksporteret til EU i perioden

6 - 6 - Det skal bemærkes, at missionstemaet ikke fandt tegn på, at selskaberne havde foretaget genudførsel af cykler, som var indført fra andre lande Salgs- og købsaktiviteter Det blev konstateret, at ingen af de to cambodjanske eksportører hverken har en salgs- eller en købsfunktion, og at de aldrig er involveret i en eventuel beslutning om enten salg eller køb. Alle salg af cykler foretages af de taiwanske moderselskaber, der i begge selskabers tilfælde opererer med helt anden produktionsomkostning end den, der blev fundet hos de to cambodjanske eksportørers lokaliteter. Indtægterne fra salg af cykler er ikke overført til de cambodjanske fabrikker, som kun modtager et månedligt bidrag fra de taiwanske moderselskaber til at dække de løbende udgifter til fabrikkerne. Derfor genereres der ingen profit af de cambodjanske selskaber. Køb af dele håndteres udelukkende af de taiwanske selskaber og den reelle kostpris af de dele, der anvendes af de cambodjanske fabrikker, var derfor ikke tilgængelig på fabrikkerne. I lyset af ovenstående kan det konkluderes, at omkostningerne ved cyklerne, der er anført i omkostningsfordelingen, der udarbejdet af de cambodjanske fabrikker ikke er de reelle omkostninger ved at producere cyklen Præferenceoprindelse Som nævnt under ovenfor skal beviset for oprindelsesstatus for varer, der eksporteres fra et ASEAN-land til et andet, som skal anvendes ved yderligere bearbejdning eller forarbejdning, være et oprindelsescertifikat formular A, der udstedes i det første land. De to cambodjanske selskaber var ikke i stand til at fremkomme med det nødvendige oprindelsesbevis formular A for de dele, der importeres fra andre ASEAN-lande og som anvendes i produktion af cykler, der eksporteres til EU.... Det kunne konstateres, at de to selskaber fremlagde prisspecifikationer for de cambodjanske myndigheder, som ikke afspejlede de reelle omkostninger til de eksporterede cykler, idet fabrikkerne ikke var bekendt med den reelle pris, som de taiwanske moderselskaber betalte for de forskellige cykeldele. Herudover hævdede begge selskaber, at de cambodjanske myndigheder krævede, at de ved indgivelsen af anmodninger om udstedelse af oprindelsescertifikater formular A fulgte en forenklet fremgangsmåde. For så vidt angår Bestway Industrial Co. Ltd., kunne det konstateres, at selskabet i sine prisspecifikationer anvendte overskudsgrader, der lå godt og vel over det

7 - 7 - samlede overskud, som de opgav i deres selvangivelser til de cambodjanske myndigheder. Det kunne konstateres, at ingen af de to selskaber reelt skabte overskud i Cambodja, idet de eneste indtægter var bidragene fra deres taiwanske moderselskaber, som alene dækkede fabrikkernes driftsomkostninger.... I relation til begge virksomheder kan det konkluderes, at: 1. Prisen på salgsfakturaerne for de færdige cykler, der blev fremlagt ved eksport fra Cambodja ligger godt under prisen til EU-Kunden. 2. Der er ikke genereret nogen profit af de cambodjanske fabrikker, der kun modtager en månedlig overførsel til at dække alle omkostninger. 3. Selskaberne har ikke den nødvendige dokumentation for ASEAN-oprindelsen af anvendte materialer. Det følger, at omkostningsfordelingerne, der er udarbejdet af selskaberne, som dannede grundlag for oprindelsescertifikater formular A, og som viste, at cyklerne opfyldte reglerne for tildeling af cambodjansk præferenceoprindelse er urigtige. Oprindelsescertifikater formular A, der er udstedt til begge selskaber, bør betragtes som ugyldige, da de er udstedt på grundlag af urigtige og vildledende oplysninger Ikke-præferenceoprindelse Da det ikke var muligt at skaffe enten de reelle omkostningsfordelinger for cykler solgt til EU eller de faktiske omkostninger ved de importerede cykeldele under det fælles verifikationsbesøg til Cambodja, er det umuligt på nuværende tidspunkt at konkludere på ikke-præferenceoprindelsen for de cykler, der blev eksporteret fra Cambodja til EU. 6. ANBEFALINGER 6.1. Opkrævningsprocedure Det vurderes, at de indsamlede beviser er tilstrækkelige til at fastslå, at oprindelsescertifikaterne formular A, der blev udstedt i forbindelse med eksporten af cykler fra Cambodja, er ugyldige. Medlemsstaterne bør iværksætte administrative toldinddrivelsesprocedurer. Mængden af egne midler, der er i fare, anslås til EUR 16 millioner. Derfor er det vigtigt, at medlemsstaterne fastsætter opfølgende kontroller og undersøgelser, hvor det måtte være relevant, af de involverede importører og iværksætter en opkrævningsprocedure som en hastesag, hvis det ikke allerede er sket.

8 - 8 - Der er enighed mellem parterne om, at de oprindelsescertifikater, der blev udstedt af de cambodianske myndigheder, var ugyldige. SKAT traf den 9. april 2010 afgørelse om efteropkrævning af told og importmoms med ,80 kr. Der er enighed mellem parterne om, at det omtvistede beløb for perioden 12. april 2007 til 25. juni 2008 kan opgøres til kr. T. Hansen påklagede SKATs afgørelse til Landsskatteretten Af Landsskatterettens afgørelse af 6. oktober 2011 fremgår bl.a.: Sagen drejer sig om efteropkrævning af told af cykler indført fra Cambodja, da betingelserne for præferencetoldbehandling efterfølgende har vist sig ikke at være opfyldt. Landsskatterettens afgørelse Den påklagede afgørelse stadfæstes. Sagens oplysninger Selskabet driver handel detailhandel og postordrevirksomhed inden for autoudstyr og reservedele m.v. Selskabet har i perioderne 12. april 29. juni 2007 og 19. april 6. august 2008 foretaget henholdsvis 14 og 18 indfortoldninger af cykler fra Cambodja og opnået præferencetoldbehandling med en toldsats på 0 % ved fremlæggelse af oprindelsescertifikater Form. A med angivet oprindelse i Cambodja. De pågældende cykler af leveret af eksportøren Bestway Industrial Co. Ltd.. SKAT har i et nyhedsbrev til importvirksomheder af 24. juni 2008 anført følgende: SKAT har modtaget oplysninger om uregelmæssigheder i forbindelse med import af cykler (871200) fra en virksomhed i Cambodja. Cyklerne importeres under ledsagelse af præferencebeviser (GSP certifikater) fra Cambodja hvorfor SKAT har mistanke om, at der sker unddragelse af tarifmæssig told og antidumping told, da SKAT ikke får svar fra de cambodjanske toldmyndigheder på anmodning om verifikation af oprindelsen på cyklerne. Der er mistanke om at cyklerne fra virksomheden i Cambodja har oprindelse i Vietnam. Cyklerne indføres med en præferencetoldsats på 0 % i stedet for den normale sats på 14%. Herudover kan der pålægges antidumpingtold på 34,5 %, hvis det viser sig at cyklerne har oprindelse i Vietnam [1], i stedet for Cambodja.

9 - 9 - På denne baggrund skal det meddeles, at der før varerne frigives kan stilles krav om sikkerhed overfor danske importører, der importerer cykler produceret af virksomheden i Cambodja jf. art 94, stk. 2 og art 248, stk. 1 i Kommissionens forordning nr. 2454/93. Danske importører af cykler fra Cambodja bør derfor sikre sig, at cyklerne også er af cambodjansk oprindelse. Europa-kommissionens kontor for Svigsbekæmpelse (OLAF) har sammen med repræsentanter fra medlemsstaterne, herunder Danmark, i perioden 22. juni 3. juli 2009 foretaget en mission til Cambodja med henblik på at undersøge rigtigheden af oplysninger i et antal oprindelsescertifikater Form. A og den angivne oprindelse heri vedrørende eksport af cykler til EU. Der er over for Landsskatteretten fremlagt kopi af korrespondance mellem selskabet og en Theresa Chou med en mailadresse, der slutter med yuhjiun.com. Det fremgår af selskabet af 28. april 2008 til den pågældende person, at: Duing our meeting we talked about the GSP Form A for the big bicycles made in Cambodia and You informed and CONFIRMED that the bicycles was made according to all the rules and laws so they could be exported with GSP Form A. You also informed and CONFIRMED that Your company would cover all expenses if there will be problems with the GSP Form A European og Danish Authorities. Please by return Confirm this to us. I af 30. april 2008 har den pågældende person svaret således: We confirm we will supply Cambodia GSP Form A for the bikes we produce in Cambodia, but we can not cover the expenses if the form A is sometimes received later than the ship arrived, due to the official delay at the Cambodia GSP office. I af 30. april 2008 har selskabet anført følgende: You are not answering the question. It is not a question of when the GSP arrives, but a question of its sincerity and that it is made according to the rules and law to be exported. This you must CONFIRM. Det fremgår af af 5. maj 2008 fra den pågældende person til selskabet, at: Do not worry that we confirm the sincerity of GSP, and that it is made according to the rules and law to be exported. Den pågældende person har gentaget dette i af 6. maj 2008.

10 Selskabet har desuden i af 30. april 2008 anmodet den pågældende person om:..a complete list from you mentioning all the individual parts for making the X-Game + labour work and how you get to the price 84,60. Please list all the parts with its origin (Vietnam, Cambodia, Taiwan etc.) so we can see where the parts are from. We believe you have this information, as you use it for your own authorities also. I af 6. maj 2008 har vedkommende svaret følgende: We do not intend to release the break down information, because it is our business confidential. If Danish Authority decide to bother the importation from Cambodia, they are entitled not to accept any documents provided by the private company. Det fremgår af specifikationer vedrørende de enkelte dele, der indgår i fremstillingen af 6 forskellige cykelmodeller, at der for hver del er angivet en Vender. Specifikationerne indeholder ikke oplysningerne om nationalitet af den enkelte Vender, værdien eller oprindelsen af de pågældende dele. Selskabet har på et med SKAT den 30. april 2008 bl.a. forklaret, at Bestway Industrial co. Ltd. producerer cyklerne, og at delene bl.a. kommer fra Vietnam og Taiwan, samt at producenten er ejet af ASAMA Yuh Jiun Industrial Co. Ltd. i Taiwan. Selskabet har desuden forklaret på mødet, at de havde været på virksomhedsbesøg i Cambodja for at overvåge produktionen og kunne herud fra fastlægge, at der ikke kun var tale om en simpel samling i Cambodja, da bl.a. stellet blev produceret her, cyklen blev m.v. Selskabet har videre forklaret, at selve faktureringen og betalingen af cyklerne blev forestået af Qualitech International Limited i Taiwan, og at dette selskab også er ejet af ASAMA. Det fremgår af et referat fra et møde mellem selskabet og SKAT den 23. marts 2010 forklaret, at: Virksomheden har ikke nogen kontrakt eller andet skriftligt materiale, der kan dokumentere, at cyklerne fra Cambodja kan opfylde præferencereglerne. Der foreligger ingen breakdown, der viser, hvor de enkelte dele har oprindelse og med hvilken værdi de indgår i produktionen. Virksomheden informerede om, at de af leverandøren inden produktionen startes op får at vide, hvilke komponenter, der anvendes i produktionen af en cykel, samt hvem leverandøren er. En helt nøjagtig klarlæggelse af oprindelsen på komponenterne, får de ikke. Virksomheden orienterede samtidig om, at gearene bliver købt i Danmark og sendt til Cambodja, hvor de indgår i cykel-produktionen. Virksomheden var af den opfattelse, at da gearet er den dyreste komponent, er dette også en indikator for, at cyklerne har oprindelse i Cambodja. Virksomheden lagde stor vægt på at de havde billeder fra produktionen i Cambodja, der kan bekræfte, at der er en produktion på fabrikken i Cambodja. Disse billeder har SKAT

11 tidligere modtaget en kopi af. Samt blev der hele tiden sendt medarbejdere ud til fabrikken for at tjekke produktionen. SKAT Syddanmark Indsats afgørelse Der er for perioden 12. april august 2008 opkrævet told med ,90 kr. For at selskabet kan opnå præferencetoldbehandling, skal der til toldangivelsen vedlægges de dokumenter, der kræves for anvendelse af en præferencetoldordning eller enhver anden foranstaltning, hvorved der afviges fra de almindelige regler, der finder anvendelse på de angivne varer, jf. Gennemførelsesbestemmelserne til EF-Toldkodeksens artikel 218, stk. l, litra c. Efter Gennemførelsesbestemmelserne til EF-Toldkodeksens artikel 80, er produkter med oprindelsesstatus i et udviklingsland (GSP-land) omfattet af toldpræference, såfremt der forelægges et oprindelsescertifikat formular A, hvortil modellen findes i bilag 17 til Gennemførelsesbestemmelserne til EF-Toldkodeksen. I det konkrete tilfælde, hvor der er tale om import af cykler fra Cambodja, skal der derfor i forbindelse med fortoldningen fremlægges et gyldigt oprindelsescertifikat Form. A for toldmyndighederne i indførselsmedlemsstaten efter reglerne i EF- Toldkodeksens artikel 62, jf. Gennemførelsesbestemmelserne til EF- Toldkodeksens artikel 84. Et oprindelsescertifikat Form. A udstedes af de kompetente statslige myndigheder i det præferenceberettigede land, hvis de produkter, der skal udføres, kan anses som produkter med oprindelsesstatus, jf. Gennemførelsesbestemmelserne til EF- Toldkodeksens artikel 8l, stk. 5. Det fremgår af OLAF s missionsrapport af 27. november 2009, at de 28 oprindelsescertifikater til er erklæret som værende ugyldige. Derfor er betingelserne for at opnå præferencetoldbehandling efter Gennemførelsesbestemmelserne til EF- Toldkodeksens artikel 8l, stk. 5 ikke opfyldt. EF-Toldkodeksens artikel 220, stk. 2, litra b) om undladelse af efterfølgende bogføring kan ikke finde anvendelse, da selskabet ikke kan anses for at have opfyldt betingelsen om god tro og agtpågivenhed. Det skyldes for det første, at SKAT den 24. juni 2008 udsendte et nyhedsbrev til importvirksomhederne med oplysninger om uregelmæssighederne i forbindelse med import af cykler fra Cambodja. Der pointeres i skrivelsen, at de danske importørvirksomheder burde sikre sig, at cyklerne har præferentiel oprindelse i Cambodja. For det andet viser de fremlagte produktspecifikationer, at størstedelen af cykeldelene kommer fra virksomheder, der ikke har produktionssted i Cambodja, men i andre lande. Der henvises i den forbindelse til oprindelsesreglerne, hvoraf det fremgår, at alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke må overstige 40 %. Dette bliver ikke bekræftet af specifikationerne.

12 For det tredje har selskabet først på opfordring fra SKAT i en af 30. april 2008 forespurgt leverandøren om en breakdown. Derfor kan der ikke undlades efterfølgende opkrævning af den tarifmæssige told for de indførte cykler efter EF-Toldkodeksens artikel 220, stk. 2, litra b) Klagerens påstand og argumenter Der er nedlagt påstand om, at det efteropkrævede toldbeløb for perioderne 12. april 29. juni 2008 og 19. april 6. august 2008 på i alt ,90 kr. skal nedsættes til 0 kr. Det er til støtte herfor anført, at det fremgår af EU-domstolens faste praksis vedrørende EF-Toldkodeksens artikel 220, stk. 2, litra b), at debitor har et krav på, at der ikke sker efteropkrævning, når de tre betingelser er opfyldt. For det første skal afgiften være opkrævet som følge af en fejl, som de kompetente myndigheder har begået. I den forbindelse kan der i nærværende sag ikke sættes spørgsmålstegn ved, at der i OLAF's ovennævnte missionsrapport er konstateret myndighedsfejl, og at det er på grundlag af disse fejl, at importafgifter ikke er opkrævet allerede på tidspunktet for varerne angivelse til fri omsætning i EU. Det skal for god ordens skyld bemærkes, at der ikke i nærværende sag er tale om myndighedsfejl som følge af de af eksportøren fremlagte falske oplysninger, men udelukkende på grund af mangler i de cambodjanske myndigheders procedurer for kontrol eller tilsyn ved udstedelse af præferencecertifikater. For det andet skal debitor have handlet i god tro. I den forbindelse har SKAT ved sagens behandling afvist, at selskabet har påvist god tro og fornøden agtpågivenhed. Dette har SKAT begrundet med, at SKAT den 24. juni 2008 udsendte et nyhedsbrev til importvirksomhederne, herunder selskabet, med oplysninger om uregelmæssighederne i forbindelse med import af cykler fra Cambodja. Der pointeres i skrivelsen, at de danske importørvirksomheder burde sikre sig, at cyklerne har præferentiel oprindelse i Cambodja. Hertil er det bemærket, at selskabet allerede i april 2008 havde kontaktet sin cambodjanske leverandør for at få en yderligere bekræftelse på gyldigheden af præferencecertifikaterne. Dette forhold var bekræftet af leverandøren. SKATs brev fra den 24. juni 2008 kan således ikke anses for en dokumentation på virksomhedens onde tro angående gyldigheden af præferencecertifikaterne, og under ingen omstændigheder kan det støtte en konklusion, at virksomheden allerede var i ond tro angående importer, som skete inden modtagelse af det ovennævnte brev. SKAT har videre begrundet selskabets manglende gode tro med, at de produktspecifikationer som selskabet har fremlagt viser, at størstedelen af cykeldelene kommer fra virksomheder, der ikke har produktionssted i Cambodja, men i andre

13 lande. SKAT har hertil henvist til præferencereglerne, hvor det fremgår, at det er en betingelse for, at en cykel kan opnå præferentiel oprindelse i Cambodja, at alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke må overstige 40 %. Dette bliver dog ikke bekræftet af specifikationerne. Hertil er det bemærket, at de fremlagte produktspecifikationer ikke indeholder en oversigt over de faktiske produktionssteder, kun en liste over navne på leverandørerne. SKATs konklusion om, at cyklerne ikke kan have præferenceoprindelse i Cambodja, da produktspecifikationerne ikke bekræfter, at alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger 40 %, er ubegrundet. Specifikationerne indeholder således ingen detaljer vedrørende oprindelsesstatus af de anvendte materiale, og det er således uklart, hvordan SKAT på dette grundlag har kunnet konkludere, at der overhovedet er anvendt materialer uden oprindelsesstatus i produktionen. Det er derimod konstateret i både Kommissionens missionsrapport og i materiale fra den cambodjanske regering, at størstedelen af cykeldelene havde oprindelse i andre ASEAN-lande og dermed skulle anses for at have præferenceoprindelse i Cambodja under reglerne om regional kumulation. Dog er det konstateret, at cykeldelenes oprindelsesstatus i flere tilfælde ikke var støttet af oprindelsescertifikat Form. A, men af derimod af et Form. B og D, hvilket bl.a. også er årsagen til, at de pågældende oprindelsescertifikater blev erklæret ugyldige. Der er ikke sat spørgsmålstegn ved, at cykeldelene i virkeligheden havde oprindelse i ASEAN-Iande, eller at oprindelsescertifikaterne Form. D, som sådan ville have været ugyldige. De nævnte oprindelsescertifikater B og D anvendes, når ASEAN-Iandene samhandler indbyrdes, og det er således en fejl hos flere landes myndigheder, at disse certifikater er anvendt i stedet for oprindelsescertifikat Form. A, som udelukkende i den interne ASEAN-samhandel anvendes i særlige tilfælde, hvor den regionale kumulation sættes i kraft. Det er i den gældende lovgivning ingen forpligtelse, at importøren skal skaffe afgørende bevismateriale om præferenceoprindelse af hver enkelt komponent, der indgår i produktionen af de importerede produkter. Det vil også i praksis have været umuligt og administrativt uforholdsmæssigt tungt for selskabet at kontrollere, at alle komponenter, der indgik i produktionen i den cambodjanske fabrik i virkeligheden var ledsaget af oprindelsescertifikat Form. A fra de andre ASEAN-Iande, i stedet for Form B og D. Da der i praksis aldrig var tvivl om cykelkomponenternes oprindelse enten i Cambodja eller de øvrige ASEAN-lande, havde selskabet heller ingen grund til at forsøge at skaffe bevis på, at de enkelte komponenters oprindelsesdokumentation svarer til alle formelle krav. I og med, at der tydeligvis indgik komponenter med oprindelse i ASEAN-Iande (og eventuelt fra EU), havde selskabet heller ikke grund til at betvivle, at andelen af komponenter fra ikke-asean lande, hvilket

14 man har været viden om kunne forekomme, var af underordnet betydning i forhold til præferenceoprindelsesreglerne. Endelig har SKAT begrundet selskabet manglende gode tro med, at selskabet først på opfordring af SKAT i en af den 30. april 2008 har forespurgt leverandøren om en breakdown af priser mv. på de enkelte komponenter. Selskabet har siden starten af produktionen i Cambodja i 2005 flere gange har bedt leverandøren om at bekræfte, at cykler og alle dele dertil fremstiles i Cambodja i overensstemmelse med gældende krav, således at de kunne opfylde de lovlige krav, og at der kunne opnås et gyldigt præferencecertifikat. Det har leverandøren altid bekræftet, hvilket i praksis også var støttet af udstedelsen af oprindelsescertifikater af de cambodjanske myndigheder. Selskabet har også flere gange besøgt leverandørens fabrik i Cambodja. Det skete dels i forbindelse med, at der skulle produceres nye modeller, idet man ville teste produkter, inden større produktion blev igangsat, dels for at kunne gennemføre kvalitetsundersøgelser for at sikre, at de leverede cykler levede op til de tekniske og kvalitetsmæssige krav og endelig for at konstatere, at fabrikken har egne produktionsfaciliteter, hvorved en stor del af cyklernes komponenter faktisk kan fremstilles på stedet (f.eks. rammer, hjul, osv.). De pågældende oprindelsescertifikaters ugyldighed skyldes flere procedurefejl fra de cambodjanske myndigheders side, f.eks. ved, at der over en længere periode var udstedt oprindelsescertifikater på basis af Form. B eller D i stedet for Form. A. Der er tale om procedurefejl, som selskabet ikke med rimelighed kunne have opdaget. Det følger således også af ovenstående, at selskabet hele tiden har handlet i god tro med hensyn til gyldigheden af oprindelsescertifikaterne. Reglerne for opnåelse af præference i tilfælde, hvor der er tale om regional kumulation er meget komplicerede og kræver en meget indgående viden om bl.a. oprindelse af alle komponenter og dele, samt deres værdier; sidstnævnte er ofte et meget omtåleligt punkt for producenter i Sydøstasien. Det skyldes, som i den foreliggende sag, at den faktiske producent ikke opnår hele fortjenesten ved en handel med en europæisk importør, fordi der er behov for, at andre virksomheder hjælper producenterne med indkøb, med at få deres varer markedsført, med at få ordrer og med at sørge for en lang række logistiske eller forretningsmæssige dispositioner, som er nødvendige for at få varerne til fremmede markeder. Handler i Asien, specielt i tidligere statshandelslande, udføres derfor ofte i et kompliceret mønster, som er etableret af mange forskellige årsager herunder valutarestriktioner og særlige forhold i de lande, som har haft statsstyret økonomi. Selvom der efter den vedlagte rapport fra OLAF kan være tvivl om, hvorvidt værdioplysningerne afgivet af eksportøren ved udstedelse af certifikaterne svarer til den faktiske produktionsomkostning, skal det understreges, at eksportøren åbent og i overensstemmelse med den dagældende praksis i Cambodja har fremlagt sine oplysninger, hvorefter det er myndighedernes ansvar at forholde sig

15 til disse og afvise at udstede certifikaterne, hvis de givne værdiforudsætninger i oprindelsesreglerne ikke er opfyldt. Selskabet kan ikke med rimelighed forventes at skulle have eller få kendskab dertil, og som i nærværende sag, har det også i praksis været umuligt for importøren at skaffe disse oplysninger. Der er i øvrigt vigtigt at bemærke i denne forbindelse, at der i sagen ingen oplysninger er, som indikerer, at de af eksportøren anvendte værdier ikke er korrekte i forhold til de på de givne tidspunkter gældende regler for ansættelse af toldværdier i Cambodja. For det tredje skal debitor har i forbindelse med toldangivelsen overholdt samtlige bestemmelser i de gældende. Hertil kan der ikke sættes spørgsmålstegn ved, at selskabet i forbindelse med de indsendte toldangivelser har overholdt samtlige bestemmelser i gældende forskrifter, og det har SKAT heller ikke gjort. Sammenfattende skal betingelserne for at undlade efterfølgende bogføring efter EF-Toldkodeksens artikel 220, stk. 2, litra b) anses for opfyldt, og derfor skal det opkrævede toldbeløb på ,90 kr. nedsættes til 0 kr. Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse Regler om oprindelse og toldpræference: Reglerne om Den Generelle Præferenceordning og definition af begrebet produkter med oprindelsesstatus fremgår af artikel i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) om indførelse af en EF-Toldkodeks (Gennemførelsesbestemmelserne til EF-Toldkodeksen) med senere ændringer. Det fremgår af Gennemførelsesbestemmelserne til EF-Toldkodeksens artikel 67, at: Ved anvendelse af bestemmelserne om de generelle toldpræferencer, som indrømmes af Fællesskabet for produkter med oprindelse i udviklingslande (i det følgende benævnt»præferenceberettigede lande«) anses nedenstående produkter for at have oprindelse i et præferenceberettiget land: a) produkter, der fuldt ud er fremstillet i det pågældende land, jf. artikel 68 b) produkter, der er fremstillet i det pågældende præferenceberettigede land, og til hvis fremstilling der er medgået andre produkter end dem, der er nævnt i litra a), på betingelse af at produkterne har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, jf. artikel 69. Det følger af Gennemførelsesbestemmelserne til EF-Toldkodeksens artikel 69, at ved anvendelsen af artikel 67 anses produkter, som ikke er fuldt ud fremstillet i et præferenceberettiget land eller i Fællesskabet, for at have undergået tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, når betingelserne på listen i bilag 15 er opfyldt. Ovennævnte betingelser angiver for alle produkter, der er omfattet af denne afdeling, hvilken bearbejdning eller forarbejdning der skal foretages af de materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstillingen, og gælder kun for disse materialer.

16 De indførte cykler er tariferet under KN , men oprindelseskriteriet i bilag 15 for varer under KN-position ex 8712 finder ikke anvendelse, da cyklerne ikke kan anses at være omfattet af beskrivelsen Cykler uden kuglelejer. Oprindelseskriteriet skal derfor findes i oprindelseskriteriet for varer under ex kapitel 87, hvorefter kriteriet er fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik. Efter Gennemførelsesbestemmelserne til EF-Toldkodeksens artikel 81, stk. 1, kan produkter med oprindelsesstatus for så vidt som de er blevet transporteret direkte til Fællesskabet som defineret i artikel 78, indføres i Fællesskabet med de toldpræferencer, der er omhandlet i artikel 67, såfremt der forelægges et oprindelsescertifikat formular A, der er udstedt enten af toldmyndighederne eller andre kompetente statslige myndigheder i det præferenceberettigede land, forudsat at dette land har givet Kommissionen de i artikel 93 fastsatte oplysninger, og bistår Fællesskabet ved at lade medlemsstaternes toldmyndigheder verificere dokumentets ægthed eller nøjagtigheden af oplysningerne om de pågældende produkters virkelige oprindelse. Det fremgår af bestemmelsens stk. 5, at certifikatet udstedes af den kompetente statslige myndighed i det præferenceberettigede land, hvis de produkter, der skal udføres, kan anses som produkter med oprindelsesstatus i henhold til underafdeling 1. Regler om oprindelsesbevis ved regional kumulation: Det fremgår af Gennemførelsesbestemmelserne til EF-Toldkodeksens artikel 72a, stk. 1, at: Når varer med oprindelsesstatus i et land, der er medlem af en regional sammenslutning, bearbejdes eller forarbejdes i et andet land i den samme regionale sammenslutning, anses disse for at have oprindelse i det land i den regionale sammenslutning, hvor den sidste bearbejdning eller forarbejdning har fundet sted, når: a) den merværdi, der er fremkommet i dette land, og som er defineret i stk. 3, er højere end den højeste toldværdi af de anvendte produkter med oprindelse i et af de øvrige lande i den regionale sammenslutning, og b) den bearbejdning eller forarbejdning, der har fundet sted i dette land, er mere vidtgående end den i artikel 70 fastsatte, og, for så vidt angår tekstilvarer, end de bearbejdninger, der er anført i bilag 16. Det fremgår videre, af bestemmelsens stk. 4, at når varer udføres fra et land i en regional sammenslutning til et andet land i den samme regionale sammenslutning med henblik på at blive anvendt ved yderligere bearbejdning eller forarbejdning eller med henblik på at blive genudført uden yderligere bearbejdning eller forarbejdning, bevises varernes oprindelsesstatus ved hjælp af et i det førstnævnte land udstedt oprindelsescertifikat formular A. Regler om efterfølgende bogføring og undladelse heraf: Det fremgår af EF-Toldkodeksens artikel 220, stk. 1, at hvis det afgiftsbeløb, som følger af en toldskyld, ikke er bogført i henhold til artikel 218 og 219 eller er bogført for lavt i forhold til det efter lovgivningen skyldige beløb, skal bogføringen af det afgiftsbeløb, der skal opkræves eller efteropkræves, ske senest to dage efter det tidspunkt, hvor toldmyndighederne er blevet klar over situationen

17 og kan beregne det efter lovgivningen skyldige beløb og fastslå, hvem der er debitor (efterfølgende bogføring). Efter bestemmelsens stk. 2, litra b) skal der ikke foretages der ikke efterfølgende bogføring, når: det efter lovgivningen skyldige afgiftsbeløb ikke er blevet bogført som følge af en fejl, som toldmyndighederne selv har begået, og som debitor ikke med rimelighed kunne forventes at have opdaget, hvis sidstnævnte i øvrigt i forbindelse med toldangivelsen har handlet i god tro og overholdt samtlige bestemmelser i de gældende forskrifter. Er præferencebehandlingen af varen indrømmet på grundlag af et administrativt samarbejde med myndighederne i et tredjeland, anses et ukorrekt certifikat udstedt af disse myndigheder for en fejl, som ikke med rimelighed kunne forventes opdaget, jf. første afsnit. Udstedelse af et ukorrekt certifikat anses dog ikke for en fejl, når certifikatet er baseret på eksportørens ukorrekte fremstilling af de faktiske forhold, medmindre det er klart, at de udstedende myndigheder var bekendt med eller burde have været bekendt med, at varen ikke var berettiget til præferencebehandling. Debitor kan påberåbe sig at have handlet i god tro, når han kan påvise, at han i den periode, hvor de pågældende forretningsaktiviteter har fundet sted, har udvist omhu for at sikre sig, at samtlige betingelser for præferencebehandling er opfyldt. Når Kommissionen har offentliggjort en meddelelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende om, at der foreligger begrundet tvivl om, at det præferenceberettigede land har anvendt præferenceordningen korrekt, kan debitor dog ikke påberåbe sig at have handlet i god tro. Det bemærkes, at selskabet ikke har fremlagt nogen dokumentation for, at selskabet i forbindelse med indgåelsen af aftalen om levering af de pågældende cykler eller senere har taget skridt til at sikre sig, at leverandøren har kendskab til de gældende oprindelsesregler for cykler og er i besiddelse af dokumentation for opfyldelsen heraf. Retten finder herefter, at selskabet uanset dets henvendelser af henholdsvis 28. og 30. april 2008 til leverandøren og løbende besøg på fabrikken for at overvåge produktionen, ikke i tilstrækkelig grad har påvist at have udvist den fornødne omhu til at sikre sig, at cyklerne for hele perioden 12. april august 2008 opfyldte de gældende regler om oprindelse af cykler i Cambodja. Det er således berettiget, at SKAT ikke har fundet grundlag for at undlade efterfølgende bogføring af det skyldige toldbeløb efter EF-Toldkodeksens artikel 220, stk. 2, litra b). Den påklagede afgørelse om efteropkrævning af ,90 kr. stadfæstes derfor. Forklaringer

18 Der er under sagen afgivet forklaring af direktør Bent Jensen og indkøbschef Torben Jensen. Bent Jensen har forklaret bl.a., at han er direktør for og ejer af T. Hansen. Han begyndte virksomheden i I dag består virksomheden af 77 butikker. Virksomheden begyndte som postordrevirksomhed. Virksomheden begyndte med cykelimport allerede i Det viste sig imidlertid besværligt at handle med cykler som postordre der var for mange skader mv., hvorfor han opgav cyklerne igen. Virksomheden genoptog cykelimport i 2004, hvor man ansatte en tidligere medarbejder hos Winther, Per Willumsen, som kendte til reglerne om import, fordi han havde erfaring med import af cykler fra Kina. Der var reelt to cykelproducenter, hvoraf den ene var ASAMA, som T. Hansen fik kontakt med på en messe i Friedrichshafen. Han kendte ASAMA, fordi han tidligere havde besøgt ASAMA i Taiwan, der dengang ikke var interesseret i et samarbejde, da ASAMA beskyttede eksisterende kunder. Kontakten fulgtes op med et besøg i Taiwan med henblik på at få en aftale i stand. Der var ikke kapacitet i Taiwan, så T. Hansen blev tilbudt cykler, der blev produceret i Vietnam. Kort efter indførtes antidumpingtold på cykler fra Vietnam. Theresa Chou fra ASAMA tilbød derfor i 2005 T. Hansen at vælge, om man ville have cykler fra Taiwan, hvor der var kapacitetsproblemer, eller fra Cambodia, hvor ASAMA var ved at etablere en ny fabrik. T. Hansen foretrak cykler fra Taiwan, som man kendte og var tilfredse med. T. Hansen prøvede første gang cyklerne fra Cambodia i januar Indkøbschef Torben Jensen besøgte fabrikkerne i Vietnam og Cambodia som indledning til samarbejdet. Han besøgte selv fabrikkerne i april 2008 sammen med Torben Jensen og den medarbejder, der er ansvarlig for cyklerne. De boede i Vietnam og besøgte fabrikken i Cambodia. Det var en helt almindelig fabrik, hvor der var mange ansatte. Der var reel produktion han så bl.a., at der stod cykler til mange aftagere, herunder danske. Da han under sit besøg fik besked hjemmefra om SKATs besøg, spurgte han til de problemstillinger, som SKAT havde rejst. SKAT troede, at der var tale om reimport. Han vidste, at alt foregik helt reelt, men han fik lejlighed til at sige, at de skulle have 100 % styr på det. Han har set mange af fabrikkerne, der producerer dele osv., så han er ikke i tvivl om, at det foregik helt reelt. Han fulgte besøget op med en mailkorrespondance med Theresa Chou, ASAMA. Han forlangte her, at ASAMA skulle betale, hvis toldfriheden faldt bort. Det kom der ikke rigtig noget ud af. Han var ikke i tvivl om, at ASAMA havde styr på det og ikke omgik reglerne. T. Hansen fik således mange gange at vide, at de ikke kunne få bestemte cykler pga. reglerne om oprindelse. Han vidste, at der

19 krævedes en Form. A, og at Form. A var meget vigtig. Han kendte også problemstillingen vedrørende oprindelse fra sin import af fælge til biler mv. T. Hansen betalte speditionsfirma og revisor for at have styr på reglerne. De holdt fast i at få cyklerne fra Taiwan så længe som muligt ASAMA ville gerne levere fra den nye fabrik i Cambodia, hvor der var ledig kapacitet. T. Hansen modtog specifikationer fra ASAMA, men kunne ikke få fuldstændige specifikationer af cyklernes dele. T. Hansen fortsatte alligevel samarbejdet, da man ellers ikke havde cykler på programmet. Theresa Chou fra ASAMA ville ikke diskutere spørgsmålet om oprindelse med ham hun mente jo også, at ASAMA havde gjort alt, som de skulle. Han mener, at T. Hansen efter 2007, hvor virksomheden begyndte med de cambodianske cykler, stadig fik nogle racercykler fra Taiwan. T. Hansen importerer stadig cykler fra Taiwan og Cambodia. Torben Jensen har forklaret bl.a., at han har været indkøbschef hos T. Hansen i 20 år. Selskabet begyndte på cykelimport i ca Han fik på en messe kendskab til, at der ville komme antidumpingtold på cykler fra Vietnam, hvilket betød, at ASAMA overvejede at etablere en fabrik i Cambodia. Antidumpingtold ville gøre cyklerne dyrere. Han tog til Taiwan i september 2005 for at tilrettelægge cykelkøbet. Fabrikken i Cambodia var ved at blive etableret. T. Hansen besluttede at vente med at købe cykler fra Cambodia, da man ville være sikker på, at alt var i orden. Året efter besluttede T. Hansen under besøg i Taiwan at prøve cyklerne fra Cambodia. Han besøgte derfor Vietnam og Cambodia i 2007, da produktionen skulle påbegyndes. Han besøgte først leverandører af cykeldele i Vietnam. De ligger i samme område som cykelfabrikken dér. Han besøgte Allonga, som laver bremsedele mv., Foaming, som laver sadler, Tsai Yarn, som laver metaldele, kurve mv., Shinning, som laver fælge, Bor Yueh, som laver bagagebærere, og Nuvo, som laver støtteben, ringeklokker og andre småting. Herefter besøgte han fabrikken i Cambodia. Der var blevet lavet en prøve af de cykler, T. Hansen havde bestilt, som han kunne besigtige. Han kunne ikke ved besøget på fabrikken se, hvor de enkelte dele til cyklerne kom fra. I Cambodia produceres cyklerne helt fra bunden. Han gennemgik produktionen og sikrede sig, at det gjordes rigtigt med brug af fedt osv., så cyklerne kan holde til det danske vejr. Han havde ingen grund til at tro, at dele til cyklerne ikke skulle komme fra fabrikkerne i Vietnam det var jo netop derfor, at ASAMA var flyttet til Vietnam. Processen foregår således, at han spørger ASAMA, om ASAMA kan lave en cykel med nogle nærmere detaljer. ASAMA laver så en specifikation. Fra man går i gang med en ny model, går der ca. 12 måneder til levering. Når der på en

20 specifikation under Vender står ASAMA, vil det være den lokale ASAMA fabrik, der laver delen. Når cyklen er fra Cambodia, er den pågældende del fra Cambodia, altså Bestway. Han ved ikke, hvorfor der på nogle specifikationer står både ASAMA og Bestway. Bortset fra de fabrikker, han har besøgt, ved han ikke, hvor de øvrige fabrikker er beliggende. Næste skridt i processen er, at han måske kan komme med ønsker om andre dele. Nogle gange er det ikke muligt at opfylde ønsket, fordi delen ikke laves under omstændigheder, der gør, at cyklen kan importeres toldfrit, og så vil konsekvensen være, at der ikke kan opnås Form A. Således kunne f.eks. cyklen Phantom ikke fås toldfrit med de ønskede specifikationer. Ofte er problemet ikke aktuelt, da T. Hansen ikke sælger dyrere cykler. På en specifikation, dateret 30. marts 2007, er i højre spalte anført priser på enkelte dele, som han har kunnet presse ASAMA til at give, når det har været nødvendigt, for at han kunne vælge mellem eksempelvis flere mulige sadler og for at kunne bedømme pris på reservedele. Han har spurgt til et prisbreak-down for cykler, men kunne ikke få et fuldstædigt break-down, fordi det var en forretningshemmelighed. Efter hans opfattelse har ca % af den enkelte cykel oprindelse i ASEAN- lande. Bedømmelsen støttes på hans generelle kendskab til de enkelte deles pris. Han har ikke været i tvivl om, at delene stammede fra ASEAN-lande. Han har jo set fabrikkerne. Han har været på fabrikken i Cambodia 6 gange. Han mener at kunne huske, at cyklerne fra Cambodia var 2 $ dyrere end cyklerne fra Taiwan. Theresa Chou fra ASAMA forklarede, at cyklerne skulle transporteres fra Cambodia til Vietnam, hvor der var adgang til en havn. Der skulle således betales for transport og told mellem Cambodia og Vietnam. T. Hansen ville jo helst have cyklerne fra Taiwan, som havde højere kvalitet, så der ville ikke være mening i at skifte til cykler fra Cambodia, hvis man ikke kunne spare på tolden. Cyklerne fra Cambodia er også solgt til bl.a. Dansk Supermarked, Harald Nyborg, Biltema og til Finland. Det sidste ved han, fordi han mødte den finske importør flere gange. Denne var på fabrikken i Cambodia for at sikre sig, at man fik cyklerne i rette tid og kvalitet. Én gang havde finnen været der i en måned. Finnerne har haft samme problem som T. Hansen i denne sag. Han ved ikke, om finnerne har gjort andet eller mere end T. Hansen for at sikre sig. Da problemet opstod i 2008, stillede T. Hansen spørgsmålstegn ved, om man skulle starte næste sæsons produktion op. Derfor bad han om priser for både Cambodia og Taiwan, hvilket ses nederst i specifikationen, dateret 13. juni 2008, hvor der er anført både Cambodia og Taiwan priser. Der er også anført pris for frontwheel, fordi han har bedt om en reservedelspris. I 2009 fik T. Hansen cykler fra både Cambodia og Taiwan. De mere komplicerede cykler fra Taiwan og de enkle fra Cambodia. Der var på det pågældende tidspunkt et problem med cykler med

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 104/2013 T. Hansen Gruppen A/S (advokat Claes Wildfang) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag D O M afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag V.L. B 0005 13 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat David Auken,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

Ansøgning. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling. Aktiv forædling. Forenklet fremgangsmåde. Ny bevilling

Ansøgning. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling. Aktiv forædling. Forenklet fremgangsmåde. Ny bevilling Aktiv forædling Ansøgning Dato SE-nr. Til (toldcentret) Navn Adresse Tlf.nr. og ref. Ansøgning om bevilling til aktiv forædling Forædler (Udfyldes når forædler ikke er identisk med ansøgeren) Navn, adresse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B029200K-MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 8. maj 2015 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Alex Puggaard og Bo Bjerregaard (kst.)). 17. afd. nr.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0031 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.1.2004 KOM(2004) 31 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 Sag 133/2015 (1. afdeling) A Invest ApS (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. København, den 30. november 2016 Sagsnr. 2016 1561 og 2016-1562/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. Klagens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 Sag 120/2015 A (advokat Leo Jantzen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 Sagsnr. 2012-1390/3KR/AKC 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. Sagens tema: Ejendomshandler X

Læs mere

Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0171 Offentligt

Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0171 Offentligt Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0171 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.03.2000 KOM(2000) 171 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold,

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-3211/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 12.02.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0596/2006 af Odysseas Poimenidis, græsk statsborger, om de græske myndigheders beslaglæggelse

Læs mere

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014 Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Kolofon Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0213 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0213 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0213 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.03.2004 KOM(2004)213 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold,

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences

Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences BA ØKONOMI HA (JUR.) I SKAT, 2. DEL Sommereksamen 2014 Ordinær eksamen Skriftlig prøve: 4621010087 Told- og afgiftsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle herunder høretelefoner Vægtningen af opgave 1,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 26.02.2002 KOM(2002) 104 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 904/98 af 27. april 1998 om indførelse

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne ARTIKEL 29-Databeskyttelsesgruppen 02318/09/DA WP167 Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne Vedtaget den 1. december

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0403 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0403 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0403 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.6.2004 KOM(2004) 403 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af de endelige antidumpingforanstaltninger,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for anvendelse af børneklippekort ved en fejl, samt 2 x rykkergebyr på 100 kr. pr. styk. I alt 950 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for anvendelse af børneklippekort ved en fejl, samt 2 x rykkergebyr på 100 kr. pr. styk. I alt 950 kr. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0442 Klageren: XX 2610 Rødovre Indklagede: Movia CVR: 29896569 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2013 COM(2013) 438 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om vurdering af de fremskridt, som Italien har meddelt

Læs mere

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje Nævnet har modtaget klagen den 22. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

D O M. Retten i Kolding har den 11. april 2012 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 5-1395/2009).

D O M. Retten i Kolding har den 11. april 2012 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 5-1395/2009). D O M afsagt den 11. juli 2013 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Stig Glent-Madsen, Hanne Harritz Pedersen og Marie L. Boel Ubbesen (kst.)) i ankesag V.L. B 1076 12 X ApS (advokat Peter Stanstrup,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2015-11 (20150310) Overførsler fra udlandet indkomstbeskatning eller gaveafgift ny påstand Overførsler fra udlandet - indkomstbeskatning eller gaveafgift - ny påstand - SKM2015.166.BR Af advokat

Læs mere

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015).

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015). D O M afsagt den 12. februar 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Michael Klejs Pedersen (kst.) med domsmænd) i ankesag V.L. S 1750 15 Anklagemyndigheden mod E2

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 21. september 2016 blev der i sag 356 2016-2876 AA og BB mod CC og Ejendomsmægler Peter Norvig [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed Living Homes A/S [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

Vejledning om import af hvidløg

Vejledning om import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg Maj 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af hvidløg Maj 2010 Denne vejledning er udarbejdet af Eksportstøttekontoret

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 184-2012 KK mod Ejendomsmæglerfirmaet AA A/S afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. juni 2012 har KK indbragt ejendomsmæglerfirmaet AA A/S og ejendomsmægler YY for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. samt 3 rykkergebyrer på i alt 300 kr.

Kontrolafgift på 600 kr. samt 3 rykkergebyrer på i alt 300 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0149 Klageren: XX 4760 Vordingborg Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. samt 3 rykkergebyrer på i alt 300 kr. Ankenævnets

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 25.3.2004 KOM(2004) 199 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.4.2003 KOM(2003) 186 endelig 2003/0075 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 92/79/EØF og 92/80/EØF med henblik på at bemyndige

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 20.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0302/2009 af Eugenia Ioan, tysk statsborger, om tab på grund af valutakurserne i forbindelse med

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 11 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 153-2010 KK og HH v / advokat NN mod Ejendomsmægler AA og LL og Ejendomsmæglervirksomheden MM I/S afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 11. maj 2011 har KK og HH v /

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 Sag 489/2007 (1. afdeling) A og boet efter B ved de privatskiftende arvinger C og D (advokat Sys Rovsing for alle) mod E (advokat Ole Bernt Hasling) I

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

Movia svarede klageren den 13. oktober 2011, og med henvisning til selvbetjeningsprincippet fastholdt de klagerens kontrolafgift.

Movia svarede klageren den 13. oktober 2011, og med henvisning til selvbetjeningsprincippet fastholdt de klagerens kontrolafgift. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0222 Klageren: Indklagede: XX 2770 Kastrup Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.2.2009 KOM(2009) 54 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A. København, den 28. februar 2013 Sagsnr. 2011-4063/HCH/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A. Sagens tema: X har som revisor for Y klaget

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.1.2006 KOM(2005) 707 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 950/2001 om indførelse af en endelig antidumpingtold

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.10.2016 COM(2016) 668 final 2016/0329 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 319 2015-7960 AA mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed KBH Mæglerne [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 2. juli 2015 har AA indbragt BB og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

D O M. A indgik den 11. november 2002 aftale med Ferrari Import Danmark AS om køb af Ferrari Enzo for 551.006 euro plus moms.

D O M. A indgik den 11. november 2002 aftale med Ferrari Import Danmark AS om køb af Ferrari Enzo for 551.006 euro plus moms. D O M Afsagt den 5. november 2013 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Dorthe Wiisbye, Frosell og Gitte Arildsen (kst.)). 4. afd. nr. B-3926-12: A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.06.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0677/2009 af Maria Luise Rau, tysk statsborger, om det spanske elselskab Iberdrolas opkrævning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 Sag 230/2009 (1. afdeling) Jumbo Stillads A/S (advokat Lars Karnøe) mod Materielhuset A/S (advokat Thomas Vang Christensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 Sag 46/2015 Advokat A kærer afgørelse i sagen: Advokat A (advokat Martin Lavesen) mod Boet efter B (advokat René Rasmussen) Biintervenient til støtte

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 21. september 2016 blev der i sag 328 2015-11752 AA BB mod CC DD Ejendomsmægler EE Ejendomsmæglervirksomhed FF afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 17. september 2015 har AA BB indbragt CC, DD ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0439 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0439 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0439 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 04.08.2006 KOM(2006) 439 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

D O M. Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

D O M. Skatteministeriet har påstået stadfæstelse. D O M Afsagt den 20. november 2013 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Birgitte Grønborg Juul og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-2735-12: Jørgen Rønne (advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B138600F JRH/CDA UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. november 2017 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Olaf Tingleff, Bloch Andersen og Ole Stryhn (kst.)). 12. afd. nr. B-1386-16:

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Jan Uffe Rasmussen, Thomas Lohse og Birgitte Grønborg Juul,

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Ellen Johnsrud ApS v/advokat Mikael E. Krüger Allehelgensgade 19 Postboks 180 4000 Roskilde Ifølge retsbogsudskrift af 16. juli 2009 fra Retten

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København)

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 14. december 2017 Sag BS-58/2017-VLR (Afdeling 2) Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) mod (advokat Christian Falk Hansen, Aarhus) Retten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 Sag 196/2014 Munck Consult ved Helge Munck (advokat Mette Højberg) mod Golfbox A/S (advokat Dan Terkildsen) I tidligere instanser er truffet beslutning

Læs mere

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209. - 1 06.11.2014-33 Klage over bindende svar nye oplysninger 20140812 TC/BD Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere