D O M. Afsagt den 8. maj 2013 af Østre Landsrets 21. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Michael Kistrup og Julie Skat Rørdam (kst.)).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D O M. Afsagt den 8. maj 2013 af Østre Landsrets 21. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Michael Kistrup og Julie Skat Rørdam (kst.))."

Transkript

1 D O M Afsagt den 8. maj 2013 af Østre Landsrets 21. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Michael Kistrup og Julie Skat Rørdam (kst.)). 21. afd. nr. B : T. Hansen Gruppen A/S (advokat Claes Wildfang) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/advokat Bodil Marie Søes Petersen) Under denne sag er Landsskatterettens afgørelse af 6. oktober 2011 i medfør af skatteforvaltningslovens 48 den 5. januar 2012 indbragt for Retten i Odense. Sagen er ved kendelse af 9. maj 2012 henvist til behandling ved Østre Landsret i medfør af retsplejelovens 226, stk. 1. Sagen angår spørgsmålet, om sagsøgeren, T. Hansen Gruppen A/S (i det følgende betegnet T. Hansen), var i god tro med hensyn til, om nogle cykler, som T. Hansen havde importeret i perioden 12. april 2007 til 25. juni 2008, var i overensstemmelse med oprindelsescertifikater fra myndighederne i Cambodia. Disse certifikater angav, at cyklerne var af cambodiansk oprindelse. Cykler, der opfyldte nogle nærmere af de EU fastsatte krav til oprindelse i et Asean-land, herunder Cambodia, kunne ved fremlæggelse af et såkaldt oprindelsessertifikat importeres toldfrit. SKAT meddelte ved et nyhedsbrev af 24. juni 2008, at SKAT havde modtaget oplysning om uregelmæssigheder i forbindelse med import af cykler fra Cambodia, og SKAT tilsidesatte efterfølgende de cambodianske oprindelsescertifikater med tilbagevirkende kraft. SKAT opkrævede derpå tarifmæssig told på 14% fra T. Hansen.

2 - 2 - T. Hansen har nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at opkrævning af told med kr. er uberettiget, hvorfor Skatteministeriet skal tilbagebetale kr. forrentet efter rentelovens 5, stk. 1, fra T. Hansens indbetaling af tolden den 22. april 2010, til betaling sker. T. Hansens krav udgør den af T. Hansen betalte told for cykler importeret fra Cambodia ind til SKATs meddelelse i nyhedsbrevet af 24. juni Skatteministeriet har påstået frifindelse. Sagsfremstilling T. Hansen importerede fra april 2007 cykler fra Cambodia. Cyklerne blev leveret af eksportøren Bestway Industrial Co. Ltd. (i det følgende betegnet Bestway), som er datterselskab i ASAMA-koncernen (i det følgende betegnet ASAMA). Moderselskabet er Yuh Jiun Industrial Co. Est. 1972, som er hjemmehørende i Taiwan. Fakturering af cykler, leveret af Bestway, foretoges af et andet datterselskab ved navn Qualitech International Limited (i det følgende betegnet Qualitech). ASAMA producerer cykler på fabrikker i Taiwan, Vietnam og Cambodia. Cyklerne indførtes med en præferencetoldsats på 0 % ved fremlæggelse af oprindelsescertifikater Form. A med angivet oprindelse i Cambodia. Ved nyhedsbrev af 24. juni 2008 meddelte SKAT de danske importvirksomheder, at man havde modtaget oplysning om uregelmæssigheder i forbindelse med import af cykler fra en virksomhed i Cambodia. De danske importører opfordredes derfor til at sikre sig, at cyklerne også var af cambodiansk oprindelse. Sagen vedrører - da T. Hansen ikke har gjort et krav gældende for tiden efter SKATs meddelelse i nyhedsbrevet - fortoldning af importerede cykler fra Cambodia i perioden 12. april 2007 til 25. juni SKATs mistanke førte til en undersøgelse i EU-regi ved det europæiske kontor for bekæmpelse af svig, OLAF. OLAF besøgte to cambodianske eksportører, herunder Bestway. I en rapport fra OLAF af 27. november 2009 anføres bl.a i en oversættelse, som parterne er enige om:

3 MISSIONSRESULTAT Alle sendinger, der indføres i EU, var eksporter, der blev udført af [aktindsigt ikke meddelt] og Bestway Industrial Co. Ltd. Således var problemet, at man ikke vidste, om disse selskaber havde fremstillet produktet eller i hvert fald havde samlet det af lokale komponenter og/eller komponenter importeret fra tredjelande og at afgøre, om de færdige cykler var berettiget til cambodjansk præferenceoprindelse. Da alle oprindelsescertifikater formular A, der præsenteres i Fællesskabet blev udstedt ved brug af reglerne om regional kumulation (ASEAN) var et andet vigtigt element i kontrollen at verificere, at de dele, der benyttes i produktionen af cykler med oprindelse i andre ASEAN-lande var omfattet af oprindelsescertifikater formular A, der beviser deres ASEAN oprindelse Det fælles verifikationsteams besøg hos Bestway Industrial Co. Ltd. Besøget hos selskabet fandt sted juni Nærmere oplysninger om besøget kan ses i besøgsrapporten (bilag 8). Jessica Whuang fra Qualitech og Lin Shiou fra Bestway var selskabets hovedrepræsentanter under besøget. Bestway Industrial Co. Ltd. er datterselskab af den taiwanske cykelproducent Yuhjiun. Yuhjiun har fabrikker i Taiwan, Vietnam (Asama) og Cambodja (Bestway). Der vedhæftes et dokument med beskrivelse af koncernstrukturen (underbilag 1 til bilag 8). Den første dag indledtes besøget med en rundvisning på fabrikken. Det kunne konstateres, at fabrikken er et reelt cykelproduktionsanlæg, og at den råder over alt det maskineri, der normalt er til stede på en moderne cykelfabrik. Opgørelser fra de cambodjanske myndigheder (bilag 7) bekræftede, at antallet af oprindelsescertifikater formular A, der var blevet udstedt til Bestway Industrial Co. Ltd., var som følger: 2006: : : : 553 Det blev fortalt, at selskabet blev stiftet i juni 2005, og at man begyndte at producere i december Selskabet fremstiller tusindvis af cykelmodeller, idet man alene arbejder efter ordre og kundernes specifikationer. Fabrikken har fremstillet stel og hjul siden marts Selskabet oplyste, at en steltype normalt kan anvendes i forskellige modeller. Det blev konstateret, at selskabet i øjeblikket også fremstiller plastikpedaler og har sit eget malingsanlæg. Selskabet beskæftiger omkring medarbejdere. Selskabet forklarede, at den væsentligste grund til at lægge fabrikken i Cambodja var de meget fordelagtige vilkår (midlertidig skattefrihed), som de cambodjanske

4 - 4 - myndigheder tilbyder, og at den særlige økonomiske zone ligger i et område, hvorfra det er nemt at udnytte infrastrukturen i Vietnam (Ho Chi Minh City Port). Det blev endvidere fortalt, at Qualitech har to søsterselskaber, Ace og Asean Worldwide, som driver virksomhed med indkøb af dele til cykelproduktionen i Cambodja. Det er selskabet Qualitech, der står for salgsforhandlingerne og faktureringen af EU-kunderne. Qualitech er indregistreret på de britiske Jomfruøer, men driver virksomhed fra samme adresse som Yuhjiun i Taiwan. I en typisk handel modtager Qualitech de tekniske specifikationer fra EU-kunden, og på den baggrund foretager selskabet en omkostningsberegning og beslutter, om det kan acceptere den målpris, som kunden har meddelt. Når man er nået til en aftale med kunden, anmoder Qualitech Bestway om at fremstille en prøvecykel, som så sendes til kunden sammen med den endelige pris. Når kunden har accepteret prøven, bestiller Qualitech alle de nødvendige dele gennem forskellige mellemvirksomheder, herunder Ace og Asean Worldwide, som er ejet af Qualitech. Delene leveres direkte til Bestway, og de går i gang med at fremstille cyklerne. Qualitech foretager til slut betaling for alle delene direkte til leverandøren eller gennem sine søsterselskaber Ace og Asean Worldwide. Det er Qualitech, der modtager betaling for alle solgte varer. De eneste betalinger, der modtages af Bestway, er løbende (månedlige) overførsler fra Qualitech, som skal dække alle løn- og øvrige driftsomkostninger. Overførslerne udgør ca. $ om måneden. Selskabet fremlagde kontoudskrifter for (underbilag 2 til bilag 8). I forbindelse med Bestways anmodning om oprindelsescertifikater ved eksport af cykler til EU fremlægger selskabet en proformafaktura. Af denne faktura fremgår slutkundens navn og en pris, der svarer til prisen i den prisspecifikation ( cost breakdown ), som er vedlagt anmodningen om oprindelsescertifikatet. Den pågældende Bestway-faktura fremlægges for at opfylde de cambodjanske toldregler og fremsendes aldrig til slutkunden i EU. Slutkunden modtager i stedet en faktura fra Qualitech. Prisen på proformafakturaen er ifølge selskabet prisen mellem Bestway og Qualitech. Der udstedes imidlertid ingen faktura til Qualitech, og der foretages ingen betaling mellem selskaberne (ud over det ovennævnte månedlige engangsbeløb). Alle færdigproducerede cykler læsses på containere på fabrikken og fragtes til Ho Chi Minh Port, hvorfra de sendes med skib til den europæiske kunde. Fragten forestås af Qualitech. Selskabet forklarede, at de prisspecifikationer, som Bestway indsender til Handelsministeriet til brug for udstedelsen af oprindelsescertifikater formular A, afspejler prisen mellem Bestway og Qualitech. Ifølge selskabet har de cambodjanske myndigheder pålagt selskabet i forbindelse med dets anmodninger om oprindelsescertifikater formular A alene at fremlægge

5 - 5 - prisspecifikationer for den dyreste og billigste model på en given faktura. Fakturaerne omfatter i gennemsnit 8-10 forskellige modeller, alt efter kunden. Det fælles verifikationsteam konstaterede, at selskabet i sine prisspecifikationer ofte angiver meget høje (op til 60 %) overskudsgrader. Selskabets samlede overskudsgrad blev beregnet på grundlag af de tal, som selskabet anførte i sine årlige selvangivelser til det cambodjanske Skatteministerium (underbilag 4, 5 og 6 til bilag 8), og udgjorde -0,18 % i 2006, 7,81 % i 2007 og 14 % i 2008 (nettooverskud i % af driftsindtægterne). Verifikationsteamet udvalgte 18 indførsler af materialer fra listen over alle selskabets indførsler (underbilag 7 til bilag 8) og kontrollerede den foreliggende underbyggende dokumentation. Det kunne konstateres, at indførslerne fra andre ASEAN-lande næsten aldrig (kun i ét tilfælde) var vedlagt behørigt bevis for ASEAN-oprindelsesstatus (oprindelsescertifikat formular A). Selskabet forklarede, at det er næsten umuligt for selskabet at opnå oprindelsescertifikater formular A for dele, der er importeret fra andre ASEAN-lande. Selskabet kunne ikke forklare, hvorfor dette er tilfældet. Det fælles verifikationsteam udvalgte herefter en række oprindelsescertifikater formular A, som var forelagt toldvæsenet i EU, og anmodede selskabet om at fremskaffe den dokumentation, der lå til grund for disse oprindelsescertifikater. Ved at sammenholde oprindelsescertifikaterne med den foreliggende interne regnskabsdokumentation samt underbyggende dokumentation, som selskabet lå inde med, kunne det konstateres, at selskabet kun i sjældne tilfælde er i besiddelse af oprindelsescertifikater formular A, der dokumenter ASEAN-oprindelsen for de dele, der importeres fra andre ASEAN-lande. Det kunne dog konstateres, at værdien af de dele, der var anført i de prisspecifikationer, som selskabet havde fremlagt med henblik på at opnå oprindelsescertifikater formular A, svarede til den reelle pris for delene, der er anført i selskabets interne regnskaber og i indførselsdokumentationen AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 5.1. Generelle forhold... Begge selskaber fremstiller cykelstel af aluminium og stål samt hjul og har deres egne malingsanlæg. Endvidere kunne det konstateres, at selskaberne i stigende grad fremstiller flere og flere dele til brug i deres egen samling af cykler. Produktionskapaciteten på begge fabrikker synes at være på niveau med de mængder, der blev eksporteret til EU i perioden

6 - 6 - Det skal bemærkes, at missionstemaet ikke fandt tegn på, at selskaberne havde foretaget genudførsel af cykler, som var indført fra andre lande Salgs- og købsaktiviteter Det blev konstateret, at ingen af de to cambodjanske eksportører hverken har en salgs- eller en købsfunktion, og at de aldrig er involveret i en eventuel beslutning om enten salg eller køb. Alle salg af cykler foretages af de taiwanske moderselskaber, der i begge selskabers tilfælde opererer med helt anden produktionsomkostning end den, der blev fundet hos de to cambodjanske eksportørers lokaliteter. Indtægterne fra salg af cykler er ikke overført til de cambodjanske fabrikker, som kun modtager et månedligt bidrag fra de taiwanske moderselskaber til at dække de løbende udgifter til fabrikkerne. Derfor genereres der ingen profit af de cambodjanske selskaber. Køb af dele håndteres udelukkende af de taiwanske selskaber og den reelle kostpris af de dele, der anvendes af de cambodjanske fabrikker, var derfor ikke tilgængelig på fabrikkerne. I lyset af ovenstående kan det konkluderes, at omkostningerne ved cyklerne, der er anført i omkostningsfordelingen, der udarbejdet af de cambodjanske fabrikker ikke er de reelle omkostninger ved at producere cyklen Præferenceoprindelse Som nævnt under ovenfor skal beviset for oprindelsesstatus for varer, der eksporteres fra et ASEAN-land til et andet, som skal anvendes ved yderligere bearbejdning eller forarbejdning, være et oprindelsescertifikat formular A, der udstedes i det første land. De to cambodjanske selskaber var ikke i stand til at fremkomme med det nødvendige oprindelsesbevis formular A for de dele, der importeres fra andre ASEAN-lande og som anvendes i produktion af cykler, der eksporteres til EU.... Det kunne konstateres, at de to selskaber fremlagde prisspecifikationer for de cambodjanske myndigheder, som ikke afspejlede de reelle omkostninger til de eksporterede cykler, idet fabrikkerne ikke var bekendt med den reelle pris, som de taiwanske moderselskaber betalte for de forskellige cykeldele. Herudover hævdede begge selskaber, at de cambodjanske myndigheder krævede, at de ved indgivelsen af anmodninger om udstedelse af oprindelsescertifikater formular A fulgte en forenklet fremgangsmåde. For så vidt angår Bestway Industrial Co. Ltd., kunne det konstateres, at selskabet i sine prisspecifikationer anvendte overskudsgrader, der lå godt og vel over det

7 - 7 - samlede overskud, som de opgav i deres selvangivelser til de cambodjanske myndigheder. Det kunne konstateres, at ingen af de to selskaber reelt skabte overskud i Cambodja, idet de eneste indtægter var bidragene fra deres taiwanske moderselskaber, som alene dækkede fabrikkernes driftsomkostninger.... I relation til begge virksomheder kan det konkluderes, at: 1. Prisen på salgsfakturaerne for de færdige cykler, der blev fremlagt ved eksport fra Cambodja ligger godt under prisen til EU-Kunden. 2. Der er ikke genereret nogen profit af de cambodjanske fabrikker, der kun modtager en månedlig overførsel til at dække alle omkostninger. 3. Selskaberne har ikke den nødvendige dokumentation for ASEAN-oprindelsen af anvendte materialer. Det følger, at omkostningsfordelingerne, der er udarbejdet af selskaberne, som dannede grundlag for oprindelsescertifikater formular A, og som viste, at cyklerne opfyldte reglerne for tildeling af cambodjansk præferenceoprindelse er urigtige. Oprindelsescertifikater formular A, der er udstedt til begge selskaber, bør betragtes som ugyldige, da de er udstedt på grundlag af urigtige og vildledende oplysninger Ikke-præferenceoprindelse Da det ikke var muligt at skaffe enten de reelle omkostningsfordelinger for cykler solgt til EU eller de faktiske omkostninger ved de importerede cykeldele under det fælles verifikationsbesøg til Cambodja, er det umuligt på nuværende tidspunkt at konkludere på ikke-præferenceoprindelsen for de cykler, der blev eksporteret fra Cambodja til EU. 6. ANBEFALINGER 6.1. Opkrævningsprocedure Det vurderes, at de indsamlede beviser er tilstrækkelige til at fastslå, at oprindelsescertifikaterne formular A, der blev udstedt i forbindelse med eksporten af cykler fra Cambodja, er ugyldige. Medlemsstaterne bør iværksætte administrative toldinddrivelsesprocedurer. Mængden af egne midler, der er i fare, anslås til EUR 16 millioner. Derfor er det vigtigt, at medlemsstaterne fastsætter opfølgende kontroller og undersøgelser, hvor det måtte være relevant, af de involverede importører og iværksætter en opkrævningsprocedure som en hastesag, hvis det ikke allerede er sket.

8 - 8 - Der er enighed mellem parterne om, at de oprindelsescertifikater, der blev udstedt af de cambodianske myndigheder, var ugyldige. SKAT traf den 9. april 2010 afgørelse om efteropkrævning af told og importmoms med ,80 kr. Der er enighed mellem parterne om, at det omtvistede beløb for perioden 12. april 2007 til 25. juni 2008 kan opgøres til kr. T. Hansen påklagede SKATs afgørelse til Landsskatteretten Af Landsskatterettens afgørelse af 6. oktober 2011 fremgår bl.a.: Sagen drejer sig om efteropkrævning af told af cykler indført fra Cambodja, da betingelserne for præferencetoldbehandling efterfølgende har vist sig ikke at være opfyldt. Landsskatterettens afgørelse Den påklagede afgørelse stadfæstes. Sagens oplysninger Selskabet driver handel detailhandel og postordrevirksomhed inden for autoudstyr og reservedele m.v. Selskabet har i perioderne 12. april 29. juni 2007 og 19. april 6. august 2008 foretaget henholdsvis 14 og 18 indfortoldninger af cykler fra Cambodja og opnået præferencetoldbehandling med en toldsats på 0 % ved fremlæggelse af oprindelsescertifikater Form. A med angivet oprindelse i Cambodja. De pågældende cykler af leveret af eksportøren Bestway Industrial Co. Ltd.. SKAT har i et nyhedsbrev til importvirksomheder af 24. juni 2008 anført følgende: SKAT har modtaget oplysninger om uregelmæssigheder i forbindelse med import af cykler (871200) fra en virksomhed i Cambodja. Cyklerne importeres under ledsagelse af præferencebeviser (GSP certifikater) fra Cambodja hvorfor SKAT har mistanke om, at der sker unddragelse af tarifmæssig told og antidumping told, da SKAT ikke får svar fra de cambodjanske toldmyndigheder på anmodning om verifikation af oprindelsen på cyklerne. Der er mistanke om at cyklerne fra virksomheden i Cambodja har oprindelse i Vietnam. Cyklerne indføres med en præferencetoldsats på 0 % i stedet for den normale sats på 14%. Herudover kan der pålægges antidumpingtold på 34,5 %, hvis det viser sig at cyklerne har oprindelse i Vietnam [1], i stedet for Cambodja.

9 - 9 - På denne baggrund skal det meddeles, at der før varerne frigives kan stilles krav om sikkerhed overfor danske importører, der importerer cykler produceret af virksomheden i Cambodja jf. art 94, stk. 2 og art 248, stk. 1 i Kommissionens forordning nr. 2454/93. Danske importører af cykler fra Cambodja bør derfor sikre sig, at cyklerne også er af cambodjansk oprindelse. Europa-kommissionens kontor for Svigsbekæmpelse (OLAF) har sammen med repræsentanter fra medlemsstaterne, herunder Danmark, i perioden 22. juni 3. juli 2009 foretaget en mission til Cambodja med henblik på at undersøge rigtigheden af oplysninger i et antal oprindelsescertifikater Form. A og den angivne oprindelse heri vedrørende eksport af cykler til EU. Der er over for Landsskatteretten fremlagt kopi af korrespondance mellem selskabet og en Theresa Chou med en mailadresse, der slutter med yuhjiun.com. Det fremgår af selskabet af 28. april 2008 til den pågældende person, at: Duing our meeting we talked about the GSP Form A for the big bicycles made in Cambodia and You informed and CONFIRMED that the bicycles was made according to all the rules and laws so they could be exported with GSP Form A. You also informed and CONFIRMED that Your company would cover all expenses if there will be problems with the GSP Form A European og Danish Authorities. Please by return Confirm this to us. I af 30. april 2008 har den pågældende person svaret således: We confirm we will supply Cambodia GSP Form A for the bikes we produce in Cambodia, but we can not cover the expenses if the form A is sometimes received later than the ship arrived, due to the official delay at the Cambodia GSP office. I af 30. april 2008 har selskabet anført følgende: You are not answering the question. It is not a question of when the GSP arrives, but a question of its sincerity and that it is made according to the rules and law to be exported. This you must CONFIRM. Det fremgår af af 5. maj 2008 fra den pågældende person til selskabet, at: Do not worry that we confirm the sincerity of GSP, and that it is made according to the rules and law to be exported. Den pågældende person har gentaget dette i af 6. maj 2008.

10 Selskabet har desuden i af 30. april 2008 anmodet den pågældende person om:..a complete list from you mentioning all the individual parts for making the X-Game + labour work and how you get to the price 84,60. Please list all the parts with its origin (Vietnam, Cambodia, Taiwan etc.) so we can see where the parts are from. We believe you have this information, as you use it for your own authorities also. I af 6. maj 2008 har vedkommende svaret følgende: We do not intend to release the break down information, because it is our business confidential. If Danish Authority decide to bother the importation from Cambodia, they are entitled not to accept any documents provided by the private company. Det fremgår af specifikationer vedrørende de enkelte dele, der indgår i fremstillingen af 6 forskellige cykelmodeller, at der for hver del er angivet en Vender. Specifikationerne indeholder ikke oplysningerne om nationalitet af den enkelte Vender, værdien eller oprindelsen af de pågældende dele. Selskabet har på et med SKAT den 30. april 2008 bl.a. forklaret, at Bestway Industrial co. Ltd. producerer cyklerne, og at delene bl.a. kommer fra Vietnam og Taiwan, samt at producenten er ejet af ASAMA Yuh Jiun Industrial Co. Ltd. i Taiwan. Selskabet har desuden forklaret på mødet, at de havde været på virksomhedsbesøg i Cambodja for at overvåge produktionen og kunne herud fra fastlægge, at der ikke kun var tale om en simpel samling i Cambodja, da bl.a. stellet blev produceret her, cyklen blev m.v. Selskabet har videre forklaret, at selve faktureringen og betalingen af cyklerne blev forestået af Qualitech International Limited i Taiwan, og at dette selskab også er ejet af ASAMA. Det fremgår af et referat fra et møde mellem selskabet og SKAT den 23. marts 2010 forklaret, at: Virksomheden har ikke nogen kontrakt eller andet skriftligt materiale, der kan dokumentere, at cyklerne fra Cambodja kan opfylde præferencereglerne. Der foreligger ingen breakdown, der viser, hvor de enkelte dele har oprindelse og med hvilken værdi de indgår i produktionen. Virksomheden informerede om, at de af leverandøren inden produktionen startes op får at vide, hvilke komponenter, der anvendes i produktionen af en cykel, samt hvem leverandøren er. En helt nøjagtig klarlæggelse af oprindelsen på komponenterne, får de ikke. Virksomheden orienterede samtidig om, at gearene bliver købt i Danmark og sendt til Cambodja, hvor de indgår i cykel-produktionen. Virksomheden var af den opfattelse, at da gearet er den dyreste komponent, er dette også en indikator for, at cyklerne har oprindelse i Cambodja. Virksomheden lagde stor vægt på at de havde billeder fra produktionen i Cambodja, der kan bekræfte, at der er en produktion på fabrikken i Cambodja. Disse billeder har SKAT

11 tidligere modtaget en kopi af. Samt blev der hele tiden sendt medarbejdere ud til fabrikken for at tjekke produktionen. SKAT Syddanmark Indsats afgørelse Der er for perioden 12. april august 2008 opkrævet told med ,90 kr. For at selskabet kan opnå præferencetoldbehandling, skal der til toldangivelsen vedlægges de dokumenter, der kræves for anvendelse af en præferencetoldordning eller enhver anden foranstaltning, hvorved der afviges fra de almindelige regler, der finder anvendelse på de angivne varer, jf. Gennemførelsesbestemmelserne til EF-Toldkodeksens artikel 218, stk. l, litra c. Efter Gennemførelsesbestemmelserne til EF-Toldkodeksens artikel 80, er produkter med oprindelsesstatus i et udviklingsland (GSP-land) omfattet af toldpræference, såfremt der forelægges et oprindelsescertifikat formular A, hvortil modellen findes i bilag 17 til Gennemførelsesbestemmelserne til EF-Toldkodeksen. I det konkrete tilfælde, hvor der er tale om import af cykler fra Cambodja, skal der derfor i forbindelse med fortoldningen fremlægges et gyldigt oprindelsescertifikat Form. A for toldmyndighederne i indførselsmedlemsstaten efter reglerne i EF- Toldkodeksens artikel 62, jf. Gennemførelsesbestemmelserne til EF- Toldkodeksens artikel 84. Et oprindelsescertifikat Form. A udstedes af de kompetente statslige myndigheder i det præferenceberettigede land, hvis de produkter, der skal udføres, kan anses som produkter med oprindelsesstatus, jf. Gennemførelsesbestemmelserne til EF- Toldkodeksens artikel 8l, stk. 5. Det fremgår af OLAF s missionsrapport af 27. november 2009, at de 28 oprindelsescertifikater til er erklæret som værende ugyldige. Derfor er betingelserne for at opnå præferencetoldbehandling efter Gennemførelsesbestemmelserne til EF- Toldkodeksens artikel 8l, stk. 5 ikke opfyldt. EF-Toldkodeksens artikel 220, stk. 2, litra b) om undladelse af efterfølgende bogføring kan ikke finde anvendelse, da selskabet ikke kan anses for at have opfyldt betingelsen om god tro og agtpågivenhed. Det skyldes for det første, at SKAT den 24. juni 2008 udsendte et nyhedsbrev til importvirksomhederne med oplysninger om uregelmæssighederne i forbindelse med import af cykler fra Cambodja. Der pointeres i skrivelsen, at de danske importørvirksomheder burde sikre sig, at cyklerne har præferentiel oprindelse i Cambodja. For det andet viser de fremlagte produktspecifikationer, at størstedelen af cykeldelene kommer fra virksomheder, der ikke har produktionssted i Cambodja, men i andre lande. Der henvises i den forbindelse til oprindelsesreglerne, hvoraf det fremgår, at alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke må overstige 40 %. Dette bliver ikke bekræftet af specifikationerne.

12 For det tredje har selskabet først på opfordring fra SKAT i en af 30. april 2008 forespurgt leverandøren om en breakdown. Derfor kan der ikke undlades efterfølgende opkrævning af den tarifmæssige told for de indførte cykler efter EF-Toldkodeksens artikel 220, stk. 2, litra b) Klagerens påstand og argumenter Der er nedlagt påstand om, at det efteropkrævede toldbeløb for perioderne 12. april 29. juni 2008 og 19. april 6. august 2008 på i alt ,90 kr. skal nedsættes til 0 kr. Det er til støtte herfor anført, at det fremgår af EU-domstolens faste praksis vedrørende EF-Toldkodeksens artikel 220, stk. 2, litra b), at debitor har et krav på, at der ikke sker efteropkrævning, når de tre betingelser er opfyldt. For det første skal afgiften være opkrævet som følge af en fejl, som de kompetente myndigheder har begået. I den forbindelse kan der i nærværende sag ikke sættes spørgsmålstegn ved, at der i OLAF's ovennævnte missionsrapport er konstateret myndighedsfejl, og at det er på grundlag af disse fejl, at importafgifter ikke er opkrævet allerede på tidspunktet for varerne angivelse til fri omsætning i EU. Det skal for god ordens skyld bemærkes, at der ikke i nærværende sag er tale om myndighedsfejl som følge af de af eksportøren fremlagte falske oplysninger, men udelukkende på grund af mangler i de cambodjanske myndigheders procedurer for kontrol eller tilsyn ved udstedelse af præferencecertifikater. For det andet skal debitor have handlet i god tro. I den forbindelse har SKAT ved sagens behandling afvist, at selskabet har påvist god tro og fornøden agtpågivenhed. Dette har SKAT begrundet med, at SKAT den 24. juni 2008 udsendte et nyhedsbrev til importvirksomhederne, herunder selskabet, med oplysninger om uregelmæssighederne i forbindelse med import af cykler fra Cambodja. Der pointeres i skrivelsen, at de danske importørvirksomheder burde sikre sig, at cyklerne har præferentiel oprindelse i Cambodja. Hertil er det bemærket, at selskabet allerede i april 2008 havde kontaktet sin cambodjanske leverandør for at få en yderligere bekræftelse på gyldigheden af præferencecertifikaterne. Dette forhold var bekræftet af leverandøren. SKATs brev fra den 24. juni 2008 kan således ikke anses for en dokumentation på virksomhedens onde tro angående gyldigheden af præferencecertifikaterne, og under ingen omstændigheder kan det støtte en konklusion, at virksomheden allerede var i ond tro angående importer, som skete inden modtagelse af det ovennævnte brev. SKAT har videre begrundet selskabets manglende gode tro med, at de produktspecifikationer som selskabet har fremlagt viser, at størstedelen af cykeldelene kommer fra virksomheder, der ikke har produktionssted i Cambodja, men i andre

13 lande. SKAT har hertil henvist til præferencereglerne, hvor det fremgår, at det er en betingelse for, at en cykel kan opnå præferentiel oprindelse i Cambodja, at alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke må overstige 40 %. Dette bliver dog ikke bekræftet af specifikationerne. Hertil er det bemærket, at de fremlagte produktspecifikationer ikke indeholder en oversigt over de faktiske produktionssteder, kun en liste over navne på leverandørerne. SKATs konklusion om, at cyklerne ikke kan have præferenceoprindelse i Cambodja, da produktspecifikationerne ikke bekræfter, at alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke overstiger 40 %, er ubegrundet. Specifikationerne indeholder således ingen detaljer vedrørende oprindelsesstatus af de anvendte materiale, og det er således uklart, hvordan SKAT på dette grundlag har kunnet konkludere, at der overhovedet er anvendt materialer uden oprindelsesstatus i produktionen. Det er derimod konstateret i både Kommissionens missionsrapport og i materiale fra den cambodjanske regering, at størstedelen af cykeldelene havde oprindelse i andre ASEAN-lande og dermed skulle anses for at have præferenceoprindelse i Cambodja under reglerne om regional kumulation. Dog er det konstateret, at cykeldelenes oprindelsesstatus i flere tilfælde ikke var støttet af oprindelsescertifikat Form. A, men af derimod af et Form. B og D, hvilket bl.a. også er årsagen til, at de pågældende oprindelsescertifikater blev erklæret ugyldige. Der er ikke sat spørgsmålstegn ved, at cykeldelene i virkeligheden havde oprindelse i ASEAN-Iande, eller at oprindelsescertifikaterne Form. D, som sådan ville have været ugyldige. De nævnte oprindelsescertifikater B og D anvendes, når ASEAN-Iandene samhandler indbyrdes, og det er således en fejl hos flere landes myndigheder, at disse certifikater er anvendt i stedet for oprindelsescertifikat Form. A, som udelukkende i den interne ASEAN-samhandel anvendes i særlige tilfælde, hvor den regionale kumulation sættes i kraft. Det er i den gældende lovgivning ingen forpligtelse, at importøren skal skaffe afgørende bevismateriale om præferenceoprindelse af hver enkelt komponent, der indgår i produktionen af de importerede produkter. Det vil også i praksis have været umuligt og administrativt uforholdsmæssigt tungt for selskabet at kontrollere, at alle komponenter, der indgik i produktionen i den cambodjanske fabrik i virkeligheden var ledsaget af oprindelsescertifikat Form. A fra de andre ASEAN-Iande, i stedet for Form B og D. Da der i praksis aldrig var tvivl om cykelkomponenternes oprindelse enten i Cambodja eller de øvrige ASEAN-lande, havde selskabet heller ingen grund til at forsøge at skaffe bevis på, at de enkelte komponenters oprindelsesdokumentation svarer til alle formelle krav. I og med, at der tydeligvis indgik komponenter med oprindelse i ASEAN-Iande (og eventuelt fra EU), havde selskabet heller ikke grund til at betvivle, at andelen af komponenter fra ikke-asean lande, hvilket