Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K."

Transkript

1 Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning 2 Godkendelse af referat fra HB møde den (bilag) 3 Økonomiudvalget Sager til beslutning: 3.1 Administrationsaftale mellem DSR og DSA for 2010 (bilag) 3.2 Kvartalsrapport pr (bilag) 3.3 DSR s detailbudget for 2011 og overslagsbudgetter for 2012 og 2013 (bilag) 4 Sager til beslutning: Organisation: Forhandlingssituationen (taleseddel på mødet) Opfølgning på initiativer til ledige sygeplejersker (bilag) Handlingsplan for udvikling, samarbejde og vilkår for AMiR (bilag) Fag: Fagets år (bilag) Komplementær og alternativ behandling (bilag) Samfund: Opfølgning på det præhospitale beredskab (bilag) 5 Sager til drøftelse: Organisation: Fag: 5.2.1

2 Samfund: Den aktuelle politiske dagsorden (udsendes ) 6 Eventuelt Kl er der præsentation af analyse af Sundhedskartellets brede ligelønsdagsorden v/partner Henrik Fallesen og Adm. direktør Nicolaj Taudorf fra Radius Kommunikation A/S. Eventuelle afbud bedes venligst meddelt til Marianne Jensen på tlf Med venlig hilsen Grete Christensen formand /Kirsten Kenneth Larsen direktør Bilag

3 Mødereferat HB referat nr. 13 Ordinært hovedbestyrelsesmøde afholdtes tirsdag den 9. november 2010 Kvæsthuset kl Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning 2 Godkendelse af referat fra HB møde den (bilag) 3 Økonomiudvalget Sager til beslutning: 3.1 Økonomidrøftelse (bilag) 4 Sager til beslutning: Organisation: Forhandlingssituationen (taleseddel på mødet) OK11 o Det regionale og kommunale område (bilag) o Staten (taleseddel på mødet) Konfliktberedelse (bilag eftersendes) Ændring af Seniorsammenslutningens vedtægter (bilag) Initiativer til ledige (punktet ført til dagsordenen under mødets åbning) 5 Sager til drøftelse: Organisation: Kredsenes og Lederforeningens generalforsamlinger 2010 (bilag eftersendes) Samfund: Den aktuelle politiske dagsorden 6 Eventuelt Medlemmer af hovedbestyrelsen: DSRʹs formand DSRʹs 1. næstformand DSR s 2. næstformand kredsformand for Kreds Hovedstaden kredsformand for Kreds Sjælland Grete Christensen Anni Pilgaard Dorte Steenberg (fraværende) Vibeke Westh Helle Dirksen (fraværende)

4 kredsformand for Kreds Syddanmark kredsformand for Kreds Midtjylland kredsformand for Kreds Nordjylland kredsnæstformand for Kreds Hovedstaden kredsnæstformand for Kreds Sjælland kredsnæstformand for Kreds Syddanmark kredsnæstformand for Kreds Midtjylland kredsnæstformand for Kreds Nordjylland Formand for Lederforeningen i DSR Formand for SLS John Christiansen Else Kayser Jytte Wester Vibeke Schaltz Andersen (fraværende) Nils Håkansson Linda Rise Anja Toftbjerglund Laursen Helle Kjærager Kanstrup Irene Hesselberg Julie Asp Vonsild Fraværende: Der var afbud fra Dorte Steenberg, Helle Dirksen (Helle Kehlet deltog som suppleant) samt Vibeke Schaltz. Fra sekretariatet deltog: Anne Granborg, Kirsten Kenneth Larsen, Helle Varming, Sigurd Nissen Pedersen, Gitte Tinning, Jens Erik Beicker Olsen, Bente Ystrøm, Gitte Tinning, Anni Christensen, Eva Kirkelund, Anne Hedin, Camilla Blæsbjerg, Charlotte Vinderslev, Hans Jessen og Tue Hansen (Ref.). Formand Charlotte Graungaard Bech og faglig sekretær Erik Roland fra Foreningen af Radiografer deltog i behandlingen af pkt Forhandlingssituationen. Kredschef Ann Dahy, Kreds Midtjylland, overværede behandlingen af punkt 3.1 Økonomidrøftelse. Dagsorden: 1 Mødets åbning Formanden bød velkommen til Anja Laursen, kredsnæstformand i Kreds Midtjylland, som deltager i sit første møde i HB, da hun umiddelbart efter valget gik på barselsorlov. Formanden bad indledningsvist om at få tilføjet et ekstra punkt Uddannelsestilbud til ledige på dagsordenen. På bordet var uddelt: Taleseddel til Bilag 2 Godkendelse af referat fra HB møde den Taleseddel til Pkt Taleseddel til Pkt Forhandlingssituationen OK11 Side 2 af 18

5 Taleseddel til Pkt Bilag Konfliktforberedelse Uddannelsestilbud til ledige Bilag til pkt Kredsenes generalforsamlinger Bilag til pkt Den aktuelle politiske situation Godkendelse af referat fra HB møde den Formanden orienterede om, at der ikke er modtaget bemærkninger til referatet, som hermed var godkendt. 3 Økonomiudvalget Sager til beslutning: 3.1 Økonomidrøftelse Formanden sagde, at ØU har haft en drøftelse af det videre arbejde med henblik på at få skabt balance i organisationens økonomi med udgangen af Der var enighed om, at der senest med udgangen af maj 2011 skal foreligge beslutningsforslag, der kan implementeres i budgetterne for Udarbejdelsen af beslutningsforslag udarbejdes på baggrund af en procesplan samt tidsplan. ØU indstillede på denne baggrund, at HB tager drøftelsen til efterretning og tilslutter sig tidshorisonten. Hertil blev det bl.a. bemærket at: Det er uklart, hvad HB skal tilslutte sig, f.eks. i forhold til TR området. Vi må ikke tage luften ud af de lokale, politiske beslutninger. Tidsplanen er okay, men der kan ikke gives endeligt tilsagn om tilslutning. Det er ikke sikkert, vi kan finde alle midlerne på denne måde. Processen vil også kunne frigøre ressourcer til aktiviteter. Det kan være en god øvelse for at finde ud af, om vi får det ud af pengene, som vi vil. Centrale besparelser må ikke berøre vores kerneydelser i kredsene. F.eks. vægter nogle medlemmer et lokalt blad højt. Vi skal være varsomme med at ensarte for meget på kommunikationsområdet. Potentialet ved anvendelse af nye IT løsninger kan virke lidt utydelig. Vi er afhængige af hinanden, og derfor er det klogt, at vi samarbejder omkring at optimere organisationen. Det vil være en god ide, hvis Sygeplejersken på skift f.eks. 1 gang i hvert kvartal redigeres på skift af kredsene. Synergi kan optimeres med større fokus på medlemmerne. 1.næstformand sagde, at det er godt med en drøftelse og en forankring i HB. Vi kan lære meget mere af hinanden, og vi skal videndele mere. Der sker rigtig mange gode ting i Side 3 af 18

6 kredsene, som ikke alle kender til. I forhold til TR området ser vi på det med udviklingsøjne for at sikre et godt afkast af vores investeringer. Formanden sagde, at målet ikke er en stor besparelsesplan, men at vi på de skitserede områder skal danne os et overblik over hvad der gøres centralt og i kredsene med henblik på at sikre systematik og sammenhæng. Vi har tidligere besluttet, at henlæggelsen af de 3% til Garantifonden skal ske på baggrund af fælles løsning. Vi har som mål at skabe rum for udvikling, ikke kun afvikling. Som hovedbestyrelse må vi tage ansvar for at finde besparelserne, og vi skal tage politisk lederskab, tænke innovativt, anvise nye veje og finde midlerne. Oplæg vil blive udarbejdet af kredscheferne og chefgruppen i Kvæsthuset i samspil med medarbejderne. Formanden konkluderede, at der er opbakning til ØU s indstilling. HB tilsluttede sig formandens konklusion. 4 Sager til beslutning: Organisation: Forhandlingssituationen Den brede ligelønsdagsorden Formanden sagde, at på møderne i umiddelbar forlængelse af offentliggørelse af Lønkommissionens redegørelse pegede Hovedbestyrelsen på behovet for, at de faglige sekretærer fik en nærmere introduktion til og indføring i redegørelsen. På baggrund af det ønske, har vi fra centralt hold, arrangeret to temadage om Lønkommissionen i Øst og Vest Danmark henholdsvis den 10. og 12. november for at skabe indsigt til det videre arbejde. Tilmeldingsfristen er udløbet og vi må konstatere, at der ikke er tale om et tilløbsstykke. Der var ingen tilmeldinger til arrangementet i Vest Danmark, mens der var 3 tilmeldinger til arrangementet i Øst Danmark. Vi har på den baggrund besluttet at aflyse. Det er rigtig ærgerligt. Formanden understregede, at den mail, I har fået fra Dorte Steenberg, der også handler om oplæg om ligelønsdagsordenen, er rettet mod kredsbestyrelserne. I forhold til de øvrige aktiviteter omkring den brede ligelønsdagsorden, så arbejdes der på at have et bilag klar til næste HB møde, om bl.a. udfoldelse af Christiansborg sporet, ligesom vi vil forsøge at få temadage for organisationens ansatte afholdt senere. Hertil blev det bemærket at: I forhold til møderne har vi ikke været opmærksomme. HB tog formandens orientering til efterretning OK Det regionale og kommunale område Side 4 af 18

7 Formanden knyttede indledningsvist en enkelt kommentar til HB konferencen den 14. oktober og konstaterede, at det var en rigtig god dag med interessante oplæg fra arbejdsgiverne og rigtig god debat ved bordene. Formanden orienterede om, at i KTO har færdigbehandlet krav til OK11. Kravene udtages endeligt på repræsentantskabsmødet den 9. november. Det har været en vanskelig proces i KTO. Både om generelle lønstigninger skulle være procentvise eller i kr., og om i hvilket omfang der ønskes fokus på ligeløn. Resultatet der forelægges til godkendelse på repræsentantskabsmødet indebærer bl.a.: Generelle lønstigninger i procenter Et lavtlønsprojekt som skal sikre, at alle under løntrin 17 får det samme som trin 17 (modsvarer 0,01 pct. af lønsummen) Der stilles ikke krav om ligeløn. Der stilles krav om et nyt løntrin 56 HB havde på baggrund af formandens orientering en drøftelse af KTO s krav og situationen omkring OAO. Behandling af krav i Sundhedskartellet Sundhedskartellets Forhandlingsudvalg havde 2. behandling af krav fredag den Der mangler endnu 3. behandlingen med endelig udtagelse af krav, som finder sted den 18. november. I forhold til det materiale, HB havde fået udsendt, betød 2. behandlingen, at en række krav blev bortprioriteret. Der er stadig et godt stykke vej, før vi er klar til udvekslingen med arbejdsgiverne. Derfor behov for, at DSR på mødet ser på en række af vores krav før 3. behandlingen i Sundhedskartellet: A. Løn Der er i Sundhedskartellet enighed om at vi prioriterer generelle lønstigninger (1). Vi har derudover haft drøftelser om, hvad vi gør med reguleringsordningen (2). I forhold til basis er der fra alle organisationer fremsendt rigtig mange krav om særligt fokus på både de erfarne (4), atypiske stillinger (5) og særlige grupper (6). Der udestår en diskussion også i HB af, hvad der er vigtigst for os. På lederområdet er der opbakning til både vores krav om lige løn for lige ledelsesarbejde (15) og kravet om forlængelse af ledernes lønskala (16). Formanden sagde, at en årlig lønforhandling kunne være en mulig løsning i forhold til de atypiske stillinger. Formanden foreslog, at pkt. 6 særlige grupper kunne tænkes bredere med henblik på at samle 4 og 5 og 6 under overskriften særlige grupper. Hertil blev det bemærket at: Helt overordnet skal vi bruge de midler, der er i perioden, på løn. Hvis vi skal lægge spor på andre områder, skal det være noget, der ikke koster. Reguleringsordningen har ikke været til vores gunst altid. Det giver ingen mening at forsøge at komme af med reguleringsordningen på nuværende tidspunkt. Det er vigtigt med generelle lønstigninger. Fokus på erfarne vil ikke give mening i denne omgang. Side 5 af 18

8 Særlige grupper vil kunne være samlende. Erfarne er vigtigere end de to andre grupper. Der skal være fokus på generelle lønstigninger til alle frem for særlige grupper. De erfarne er så stor en gruppe, at vi ikke kan kalde den en særlig gruppe. Så er det bedre at have særligt fokus på de erfarne frem for de atypiske. I forhold til atypiske stillinger handler det om at sikre nogle rettigheder undervejs. En mulighed for lokalt at aftale højere løntrinsindplacering kunne være en mulighed i forhold til de atypiske stillinger. Foreningen af Radiografer prioriterer generelle lønstigninger, men kan leve med en formulering om særlige grupper. Lederne ser gerne en ret til en årlig lønforhandling. Der skal fokus på løngabet mellem basis og ledere. Regioner og kommuner har en interesse i at anerkende lederne for deres indsats lige nu. Vi skal være meget tydelige omkring, hvad lige løn for delt ledelsesfunktion indebærer. Forhandlingschefen sagde, at vi ser på formuleringen om hvad lige løn for delt ledelsesfunktion indebærer. Formanden sagde, at vi over tid har fået mere ud af reguleringsordningen end vi har mistet på den. I forhold til lederne har der været opbakning til lige løn for lige ledelsesarbejde i de andre organisationer i SKH samt til en forlængelse af ledernes lønskala. Formanden konkluderede, at der er opbakning til at sætte fokus på generelle lønstigninger som førsteprioritet, et fokus på særlige grupper, herunder de erfarne og retten til en årlig lønforhandling til de atypiske stillinger. Kravet kan dog frafaldes for prioritering af generelle lønstigninger Der er ikke opbakning til at søge reguleringsordningen afskaffet. HB tilsluttede sig formandens konklusion. B. Lokal løn Formanden sagde, at drøftelserne i Sundhedskartellet for det første går på, om vi skal afsætte midler og hvis vi skal, så om det både er til basis og ledere. Holdningerne er delte og flere mener, at vi slet ikke skal rejse krav om afsættelse af midler, når rammen er så lille. Derudover også drøftelser om hvad vi skal stille af krav ift. tilbageløbsmidler. Det er i denne forbindelse afgørende at få sat fokus på tillid til arbejdsgiverne. Hvis lokal løndannelse skal have en fremtid, skal der etableres tillid. Hertil blev det bl.a. bemærket at: Vores krav må være, at vi ikke udvider rammen til lokal løn. Det vigtigste er at sikre reallønnen, og derfor skal pengene anvendes til de centrale løndele, dog med evt. undtagelse af lederne. Vi skal hverken rejse krav om lokal løn til basis eller ledere. Kravet kommer alligevel fra arbejdsgiverne. Der bør fortsat være lokal løn til lederne. Forbedringer af den lokale løndannelse kunne være statistikker for hvert funktionsniveau. Side 6 af 18

9 1.næstformand sagde, at fokus bør være på de generelle lønstigninger frem for lokal løn. Formanden konkluderede, at vi ikke fremsætter krav om lokal løn til basis, men kan sætte fokus på lokal løn til lederne. Kravet kan dog frafaldes for prioritering af generelle lønsstigninger. HB tilsluttede sig formandens konklusion. C. Pension Formanden sagde, at der er enighed om at vi skal forfølge den langsigtede strategi. Formanden foreslog, at vi fastholder vores krav om ATP (22) og evt. generelle pensionsstigninger (21). Hertil blev det bemærket at: Der er opbakning til at fastholde kravet. Formanden konkluderede, at der er opbakning til udelukkende at fastholde kravet om ATP. HB tilsluttede sig formandens konklusion. D. Faglig og professionsrettet udvikling Formanden orienterede om, at der arbejdes på at samle en lang række krav fra de øvrige organisationer under vores krav vedr. særligt fokus på hvordan de faglige og professionelle kompetencer kan udvikles (28a). Formanden sagde, at der umiddelbart er stor opbakning blandt Sundhedskartellets organisationer til kravet. Formanden konkluderede, at der er opbakning til at vi fastholder kravet, dog således at der ikke afsættes midler til puljer til forskning og udvikling (28a) HB tilsluttede sig formandens konklusion. E. Fokus på medindflydelse og et godt arbejdsmiljø Formanden sagde, at der arbejdes på at samle kravene om bl.a. arbejdstid og arbejdsmiljø under et samlet krav vedr. Fokus på medindflydelse og et godt arbejdsmiljø. I forhold til arbejdstid er der særligt fokus på større indflydelse på tilrettelæggelse af eget arbejde (31). Formanden sagde, at hun mener, at vi også herunder kan indføje kravet om bedre værn af den ansattes fritid (30). Det ser derudover ud til, at der er opbakning til kravet om frit valg mellem afspadsering og udbetaling af ulemper (32). Til gengæld har flere organisationer trukket deres krav om udvidelse af weekendperioden (29), og formanden anbefalede, at vi gør det samme og at vi også trækker kravet om honorering på jule og nytårsaften. I forhold til lederne er der opbakning til vores krav om at se på en forbedring af ledernes arbejdstidsvilkår (38). Vi har to arbejdsmiljøkrav: Styrket fokus på arbejdsmiljø i den offentlige sektor (39) og Særligt fokus på trivsel og sundhed (43). Foreslag om, at vi slår dem sammen, da det vil hænge sammen med kravene om arbejdstid og medindflydelse. Hertil blev det bl.a. bemærket at: Kravet om udvidelse af weekendperioden trækkes. Kravet om honorering på jule og nytårsaften trækkes. Kompensering af natarbejde skal tages politisk. Side 7 af 18

10 1.næstformand tilkendegav opbakning til det foreslåede, da det gav mulighed for sammenhæng. Formanden konkluderede, at der er opbakning til at trække kravet om udvidelsen af weekendperioden og kravet om honorering af jule og nytårsaften. Der er opbakning til at fastholde krav om at se på forbedring af ledernes arbejdstidsvilkår og at amle de to arbejdsmiljøkrav. Desuden prioriteres kravet om frit valg mellem afspadsering og udbetaling. HB tilsluttede sig formandens konklusion. F. Forbedring af generelle aftaler Der er en del krav vedr. TR (41)og AMiR (40) fra flere organisationer. Vi skal prioritere, om AMIR skal omfattes af bestemmelserne om vilkår og SKAL tillæg på samme vilkår som TR. I forhold til ledertalsperson (42) har Aalborg sygehus anerkendt vores prøveballon vedr. anmeldelse af en leder TR. Formanden sagde i forhold til aftale om fravær af familieårsager (44) at vi bør fastholde kravet om ret til fravær ved barns ambulante behandling, således at aftalen gøres tidssvarende. Til gengæld er der ikke opbakning til kravet om retten til barns 1. og 2. sygedag. Der er enighed om at rejse krav om videreførelse af senioraftalen (47) og endelig også opbakning til og ros for vores ligestillingskrav (49). Hertil blev det bl.a. bemærket at: Der er anmeldt leder tr i Nordjylland, som er anerkendt af Aalborg Sygehus. Der er derfor ikke behov for at fremsætte kravet om leder TR.Der er også anmeldt leder tr i Ballerup, men Lederforeningen har ikke hørt fra kommunen endnu. Lederforeningen er ved at tegne et kort over mulige valgområder og vil anmelde TR. Udgangspunktet for senioraftalen må være, at den ikke kommer til at belaste rammen. Det er også arbejdsgivers interesse at fastholde medarbejdere. Foreningen af Radiografer ønsker ikke at fremsætte krav om en forlængelse af senioraftalen. Medlemmerne er meget opmærksomme på det seniorpolitiske. Formanden sagde, at det kan konstateres, at vi havde retten til leder tr, hvorfor vi kan trække kravet. Nu udestår arbejdet og drøftelsen om den organisatoriske ramme bl.a. valgområder, AKUT midler og uddannelsesaktiviteter. I forhold til senioraftalen kommer alt til at koste penge, og det er urealistisk at vi får noget udenfor rammen. Kravet om løntillæg ved tilbagevenden til arbejdspladsen efter barselsorlov/forældreorlov er medtaget efter norsk forbillede. Kravet vil blive foldet mere ud. Formanden konkluderede, at der er enighed om at fastholde kravet om børns frihed ved børns ambulante behandling og en videreførelse af senioraftalen. Formanden konkluderede, at der er opbakning til at trække kravet om leder tr og kravet om retten til barns 1. og 2. sygedag. Side 8 af 18

11 Der var tilslutning til at fastholde ligestillingskravet under kravene om mainstreaming og om ret til løntillæg foldes mere ud. HB tilsluttede sig formandens konklusion Statens område Formanden sagde, at den 2. november udtog CO10 repræsentantskab krav til OK11. CO 10 videresender kravene til CFU. CFU udveksler endeligt krav med Personalestyrelsen den 13. december. CO 10 besluttede, at det primære krav bliver at sikre reallønnen på statens område. Derudover vil CO10 stille krav om: Øget tryghed i ansættelsen Forhøjelse af feriegodtgørelsen Ret til kompetenceudvikling Fortsat ret til seniorbonus Forhøjelse af tjenestemandspensionisternes reguleringsprocent På mødet opfordrede formanden til, at genoverveje vores forslag til TR og AMiR funktionerne og efterlyste en mere offensiv tilgang til ligestillingsproblematikken i CO10. HB tog formandens orientering til efterretning Konfliktberedelse Der har været afholdt møde for kredsenes konfliktkoordinatorer den 29. oktober. Mødet blev blandt brugt til at forberede de bilag, HB havde fået udsendt. HB skulle drøfte forslag til konfliktområder, principper for konfliktunderstøttelse, konfliktscenarier og brud på kollegiale vedtægter. Nils Håkansson og Helle Kanstrup orienterede om mødet med konfliktkoordinatorerne d. 29. oktober og HB havde en drøftelse heraf. 1.næstformand sagde, at det er vigtigt, at vi har planer, og at evalueringen af OK08 pegede på, at vi skulle have en tydelig drejebog for OK11. Formanden sagde, at udgangspunktet er at en konflikt skal være mærkbar, effektiv og politisk solidarisk. Det at være i konflikt skal vi folde ud og tydeliggøre på baggrund af vores erfaringer fra OK08 og bl.a. skal det være klart, hvad det vil sige at være en del af et beredskab. Der bør derfor udarbejdes en pjece til dem, der er direkte berørt af konflikt. I forhold til konfliktområder blev det bl.a. bemærket at: Hvis vi udtager i visitationen skal der også udtages andre faggrupper i visitationen. Hvis vi lukker visitationen bliver kommunerne ramt økonomisk mens sygehusene får flere patienter. Det kan være et alternativ at udtage hele kommuner. Det kan have stor effekt at udtage forløbskoordinatorer. Der kan lukkes meget på det billeddiagnostiske. Side 9 af 18

12 Der findes også meget elektivt indenfor de kirurgiske og ortopædkirurgiske område. Ligesom psykiatrien bør vi undgå kræftområdet. Blodbanken kan være en mulighed. Der skal være bedre rammer for beredskabsforhandlinger. Vi skal udvælge områder, hvor borgerne er stærke debattører. Formanden sagde, at hvis vi udtager hele kommuner, kan FOA s medlemmer varetage en del af opgaverne. Vi vil være opmærksomme på rammerne for beredskabsforhandlingerne. Formanden konkluderede, at der er opbakning til visitationen og et par kommuner i hver region. På det regionale område er der opbakning til ambulatorier, dagkirurgi og det billeddiagnostiske område. HB tilsluttede sig formandens konklusion. I forhold til principper for konfliktunderstøttelse blev det bl.a. bemærket at: Konfliktunderstøttelsen bør være et gennemsnit af den nuværende løn. Det er måske en model, at der indbetales 100 kr om dagen i konfliktkontingent til finansiering af lockouten. Ved konflikt skal lønnen være normal, mens den skal være på dagpengeniveau ved lockout. Det er vigtigt med enkelthed. En måned på dagpenge og et efterfølgende konfliktkontingent vil gøre medlemmerne frustrerede. 1.næstformand sagde, at det vil være et godt signal, hvis frikøbte i organisationen går på dagpengeniveau, hvis der kommer lockout. Formanden konkluderede, at der er opbakning til at understøttelsen dækker en fast påregnelig løn, som foreslået i bilaget, hvis vi selv varsler konflikt. Såfremt arbejdsgiverne varsler lockout, gælder model 4 for alle konfliktramte medlemmer, dvs. konfliktunderstøttelse svarende til de maksimale dagpenge. Der skal medtænkes beskæftigelsesgrad. Hvis vi udsættes for lockout skal vi medtænke de politisk valgtes honorar. HB tilsluttede sig formandens konklusion. I forhold til konfliktscenarier blev det bl.a. bemærket at: Vi skal være forberedte den der holder sig vågen om natten, er den der sejrer. Vi skal gøre det tydeligt, at vi tror på en forhandlingsløsning. Vi skal også tale med TR erne om, hvor grænsen går f.eks. i forhold til betalt frokostpause. Vi er oppe imod, at nogle medlemmer vil melde sig ud i tilfælde af konflikt. Vi kan organisere og tilrettelægge en konflikt i løbet af 14 dage. Derfor skal vi ikke begynde at forberede før den dag vi varsler konflikten. Side 10 af 18

13 Det er også forberedelse at gøre medlemmerne opmærksomme på, hvornår de skal være medlem for at kunne få konfliktunderstøttelse. De forskellige tempi er ikke beskrevet i bilaget. Det er vigtigt, at også de medlemmer, der ikke er udtaget til konflikt, ved hvad der foregår. Formanden konkluderede, at der er opbakning til det materielle indhold i scenarie A, men tilpasset en tilrettelæggelse, der indebærer udskydelse af medlemstjek og andre tidsterminer for øvrige aktiviteter. Der udarbejdes en tidsplan for forberedelsesaktiviteter. HB tilsluttede sig formandens konklusion. I forhold til håndtering af ferie og evt. brud på kollegiale vedtægter sagde formanden, at det er vigtigt, at der er rene linjer og at tillidsrepræsentanterne kan stille med et hold. Udgangspunktet er, at der ikke kan afholdes ferie, men vi skal ruste tillidsrepræsentanterne til at håndtere konkrete situationer. Der er både et organisationsansvar for at kunne stille et beredskab ligesom det enkelte medlem har ansvaret for at møde på arbejdspladsen ved en konflikts afvikling. Det blev det bl.a. bemærket at: Bilaget er blevet bedre og beskriver nogle muligheder. Diskussionerne må tages lokalt. Der skal ikke være mulighed for at aftale ferie under en konflikt. Udfordringerne må kunne løses. 1.næstformand sagde, at det TR skal tage ansvar for, er beredskabet. Formanden konkluderede, at vi bliver tydelige i vores udmeldinger og at vi giver TR rum til at træffe den arbejdspladsbeslutning, som fællesskabet aftaler. Herudover tilslutning til indstillingen i bilaget HB tilsluttede sig formandens konklusion Ændring af Seniorsammenslutningens vedtægter 1.næstformand orienterede om det omdelte bilag. Seniorsammenslutningen afholdt deres årlige generalforsamling den 9. august 2010 på Aakirkeby Højskole. Bestyrelsen stillede på generalforsamlingen forslag om ændring af 8, stk. 1 i Seniorsammenslutningens vedtægter, således at de enkelte kredse kan nedsætte et kontaktudvalg i hver valgkreds bestående af 3 7 medlemmer i stedet for de nuværende 5 7 medlemmer. Begrundelsen for ændringen er, at det i nogle kredse kan være svært at få valgt 5 medlemmer. Vedtægtsændringen blev vedtaget på generalforsamlingen og indstillet til godkendelse i DSR. Side 11 af 18

14 Hertil blev det bemærket at: Spørgsmålet er, om vi skal fjerne denne godkendelsesprocedure fra HB. Seniorerne er gode ambassadører, f.eks. i Ældreråd, og vi skal være opmærksomme på Seniorsammenslutningen i HB. HB bør have en drøftelse med Seniorsammenslutningen om fremtiden. Det kunne være spændende at lave en særlig indsats for seniorledere. 1.næstformand sagde, at det er godt, at vi sikrer en sammenhæng til arbejdet i Seniorsammenslutningen. Formanden sagde, at vi er én samlet organisation, og at HB har det samlede overblik over organisationens vedtægtsændring. Det sikrer, at den overordnede sammenhæng og formålet for Dansk Sygeplejeråd. Formanden orienterede om, at hun deltog i Seniorsammenslutningens generalforsamling, og bl.a. drøftede anvendelsen af frivillige i sundhedsvæsenet samt velfærdsteknologi og robotter med deltagerne. 1.næstformand konkluderede, at der er tilslutning til at godkende Seniorsammenslutningens vedtægtsændring. HB tilsluttede sig 1.næstformands konklusion Uddannelsestilbud til ledige Det blev i bilaget foreslået, at DSR tager initiativ til en række aktiviteter med henblik på at fastholde de ledige sygeplejersker i faget og øge deres mulighed for at få beskæftigelse. Formålet er desuden at vise de ledige sygeplejersker, at DSR gør noget for dem, samt at sikre, at DSR C og kredsene arbejder i samme retning. Et særligt fokus er i den forbindelse de nyuddannede ledige. I indstillingen blev fremhævet følgende initiativer: At DSR C udarbejder konceptaktiviteter for temadage, som kredsene udbyder. Temadagene kunne eksempelvis handle om innovation, dokumentation, faglig ledelse, kliniske retningslinjer eller lignende. Temadagene udarbejdes med fokus på ledige, men er åbne for alle medlemmer. DSR C vil sende et forslag til konceptaktivitet til kredsene medio december. Målet er, at det for den ledige nyuddannede bliver attraktivt at forblive medlem af DSR. At kredsene i sit samarbejde med professionshøjskolerne i forhold til at etablere relevante uddannelsesforløb for ledige sygeplejersker bestræber sig på at sikre maksimal synlighed for DSR. At både DSR C og kredse arbejder på at sikre synlighed om initiativer vedr. ledige sygeplejersker, fx via hjemmesiden, Sygeplejersken og brev til dimittender og ledige. Endvidere kan det undersøges, hvorvidt det er muligt at få DSR s logo på professionshøjskolernes kurser/uddannelsesaktiviteter. Det indstilles, at der arbejdes inden for en ramme af kr., og at HB drøfter tilvejebringelse af midlerne. Side 12 af 18

15 Hertil blev det bl.a. bemærket at: Vi skal bruge energi på at fortælle Professionshøjskolerne om de behov, de nyuddannede ledige har. Det er en god ide at gøre noget på dette område. Vi kan dele udgiften på 1 millioner mellem os svarende til kredsenes størrelse. Det bør overvejes kun at invitere ledige sygeplejersker til temadagene. Kredsen har ikke pengene til dette, og har ikke nødvendigvis så mange ledige, at man kan fylde en temadag op. Spørgsmålet er også, om denne plan er det, der er behov for. Det er vigtigt, at vi sætter gang i noget nu og finder ud af, hvad gruppen efterspørger, og konceptaktiviteterne er en vigtig ting at gå i gang med. Vi har ikke haft mulighed for at behandle sagen i kredsbestyrelsen og kan derfor ikke tage en beslutning om budgettet endnu. De nyuddannede medlemmer vil rigtig gerne det her. A kassen skal medtænkes. Formanden sagde, at det er vigtigt at medlemmerne ser, at vi gør noget for dem. Bilaget beskriver forslag til konceptaktiviteter, og vi skal også tage kontakt til nogle nyuddannede for at høre, hvilke tilbud, de har behov for. I forhold til omkostningerne skal vi også se på, hvad det koster at miste et medlem. Det er oplagt at medtænke A kassen. Formanden konkluderede, at der er opbakning til grundidéen, og vi vil til næste HBmøde tydeliggøre hvordan det konkret kan udmøntes samt blive mere tydelige på finansieringsdelen. Vi vil også undersøge, hvilke konceptaktiviteter, der kan komme størst tilslutning til. HB tilsluttede sig formandens konklusion. Sager til drøftelse: Organisation: Kredsenes og Lederforeningens generalforsamlinger 2010 (bilag eftersendes) Formanden orienterede om det omdelte bilag, og lagde vægt på, at det er godt, at især faget har fyldt meget på generalforsamlingerne. Hertil blev det bl.a. bemærket at: Medlemmerne vil gerne diskutere faget. Det er overraskende, at OK11 og løn og arbejdsvilkår ikke har fyldt meget. Det kan være en ide til næste år at drøfte og ideudvikle på hvordan vi strategisk kan anvende generalforsamlingerne. Der kan skabes energi på generalforsamlingerne. Faget dominerede generalforsamlingen, mens OK11 ikke blev nævnt af medlemmerne. Der var på Lederforeningens generalforsamling tilfredshed med, hvor langt man er nået. Det vil være godt, hvis Lederforeningen er repræsenteret på generalforsamlingerne. Side 13 af 18

16 Måske kan der findes en mere tidssvarende betegnelse end generalforsamling. Nogle medlemmerne havde gerne set formanden på talerstolen. Vi kan ikke ensrette generalforsamlingerne. Det bør være et krav til TR, at de deltager i generalforsamlingerne. 1.næstformand sagde, at generalforsamlingerne skal have et islæt af nytænkning, men den skal også kunne rumme de politiske signaler og de ting, kredsbestyrelsen har brug for, herunder lægge de politiske spor fremadrettet. Formanden sagde, at der en god ide at tænkte strategisk omkring generalforsamlingerne, f.eks. i forbindelse med Fagets År. Formanden konkluderede, at der er på baggrund af drøftelsen i dag er basis for en bredere drøftelse af, hvad generalforsamlingerne bruges til, herunder hvor tit, der skal være generalforsamling osv. Sekretariatet vil arbejde med et forslag til en arbejdsgruppe, der kan arbejde videre med emnet, herunder idéer til fælles temaer, afvikling, eksterne input, workshops og italesættelse af generalforsamlingerne som et element i årets gang i organisationen. HB tilsluttede sig formandens konklusion. Samfund: Den aktuelle politiske dagsorden Organisation DSR s medlemsudvikling 1/ til 1/ Dansk Sygeplejeråd har medlemmer pr mod medlemmer pr Det svarer til en medlemsfremgang på 409 personer hvilket primært skyldes ny årgang på sygeplejerskestudiet. (September/oktober 2009 bød på ca nye medlemmer (primært studerende), imens september/oktober 2010 kun har budt på omkring 900 nye medlemmer). Vi har undersøgt antallet nyuddannede, der udmelder sig rapport om dette udleveres. Hertil blev det bemærket, at: Vi skal se på nye tilbud Uddeling af USB stik har givet positiv respons Uudnyttet potentiale på Facebook En ny opgørelse viser, at Dansk Sygeplejeråd har 788 medlemmer på Facebook, hvilket svarer til, 1,08 % vores medlemmer. (På trods af det lave tal er vi nummer 5 på listen over fagforeninger med flest fans på Facebook (1998 fans)). Der er med andre ord stadig stort uudnyttet potentiale i dette sociale medie. Fag Kickoff seminar til nyt forskningsudspil Side 14 af 18

17 Som led i kongresopfølgningen, inviterede vi den 1. november repræsentanter fra forskningsverdenen og sundhedsvæsenet til at drøfte sygeplejeforskningen i Danmark. Mange fra universiteterne, sygehusenes forskningsenheder, professionshøjskolerne og ledere, benyttede sig af muligheden. DSR s nye forskningsudspil, der forventes klart primo 2011, skal være med til at synliggøre, at sygeplejeforskning er et vigtigt led i den samlede sundhedsforskning i Danmark. Medlemmerne vil fra medio januar have mulighed for at komme med forslag og kommentarer til forskningsudspillet i det nye debatforum om forskning. EFN møde ultimo oktober Formanden sagde, at EFN og European Public Health Alliance har afholdt frokostdebat i EU Parlamentet om arbejdsstyrkeudfordringen i sundhedsvæsnet i de kommende år. Rundbordsdiskussionen understregede de fælles udfordringer ift. nedgang i løn og antal stillinger. Alle lande, på nær Schweiz, Norge og Malta, lider nu af arbejdsløshed og i de fleste tilfælde lønnedgang for sundhedspersonalet. Samfund Det præhospitale udvalg Formanden sagde, at udvalget, som vi er repræsenteret i, i øjeblikket lægger sidste hånd på en status over arbejdet. Undervejs i forløbet har vi haft drøftelser med en baggrundsgruppe af medlemmer. I forhold til regionernes akutplaner sammenfatter udvalget, at regionerne har etableret en række forskellige løsninger, som afspejler de lokale udfordringer. Der peges på, at der et udviklingspotentiale i forhold de mange lokale uddannelsestiltag og dermed store variation af kompetencer. I forhold til lægevagten anbefaler et flertal inklusive DSR en model, hvor den faglige og organisatoriske ledelse af lægevagten forankres i regionerne. Lægeforeningen anbefaler derimod en model, hvor ledelsen forankres i almen praksis med et tæt samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen. Med den model Lægeforeningen foreslår, får regionerne ikke de ledelsesmæssige værktøjer til at sikre en sammenhængende akutstruktur med en hensigtsmæssig brug af de samlede regionale ressourcer. Vi har bragt vores forslag om en national videreudannelse i akutsygepleje ind i udvalget. Udvalget er enigt med os i, at der er stor variation i de lokale uddannelsestilbud, og udvalget anbefaler, at der arbejdes videre med vores forslag. På baggrund af udvalgsarbejdet og vores kontakt til medlemmer, der arbejder i akutområdet, vil vi udarbejde et politikoplæg, som beskriver hvilke funktioner, sygeplejersker kan varetage samt hvilke kompetencer, der i givet fald skal udvikles. Oplægget hertil forventes klart i december og kan udarbejdes i samarbejde med de faglige selskaber og andre medlemsgrupper på området, og vil kunne bruges både i forbindelse med national og lokal interessevaretagelse. Hertil blev det bl.a. bemærket at: Vi skal tænke dagsordnen om akutbiler ind i indsatsen. Side 15 af 18

18 Det er flot, hvis vagtlægeordningen bliver integreret i regionerne. I forhold til sygeplejersker i akutbilerne har det også været en udfordring, at nogle sygeplejefaglige ledere gerne vil fastholde sygeplejerskerne inde på hospitalerne. På et tidspunkt skal vi drøfte lønstrategi for akutsygeplejerskerne. Vi har brug for at sætte dagsordenen også overfor omverdenen, så befolkningen kan se, hvilke tilbud, de får. Der kommer en forsøgsordning med sygeplejersker i akutbiler med udgangspunkt fra Sygehus Thy Mors. Regionen vil ikke give tillæg for denne funktion. Kredsen fastholder dog opbakning til forsøgsordningen, for at denne ikke skal falde bort. Vi skal første erobre land og vise, at vi er de bedste i akutbilerne. Derefter kan vi forhandle løn. Godt med en national uddannelse på akutområdet. Direktøren sagde, at vi har bedt Sundhedsstyrelsen se på, hvilke kompetencer der skal være til stede i de forskellige funktioner i de præhospitale indsats. Sygeplejersker vil få en central rolle i de præhospitale og akutte ordninger i fremtiden. Formanden sagde, at akutbilerne kan indgå i vores videre arbejde, ligesom visitationsdelen kan indgå. Formanden sagde, at i forhold til forsøgningsordninger kan det være en ide at køre forsøgsningsordningen først, og derefter forhandle løn. DSR s holdning til løntilskudsordninger Som det fremgår af det udsendte materiale efter vores drøftelse på HB, er det Dansk Sygeplejeråds holdning, at vi som udgangspunkt støtter alle arbejdsmarkedspolitiske redskaber som kan hjælpe de sygeplejersker, der bliver ramt af ledighed, men en forkert udnyttelse af løntilskudsordningerne kan ikke accepteres. Der er udarbejdet retningslinjer til TR/FTR og lederne om brugen af løntilskudsordninger. De få tilbagemeldinger vi fik på udspillet, er indarbejdet i retningslinjerne. Arbejdet fortsætter som aftalt og retningslinjerne lægges på TR kompasset og Lederforeningens hjemmeside sammen med faktaark fra DSA. 1.næstformand oplyste, at DSA arbejder med et faktaark om rotationsordninger. Formanden sagde, at det er nødvendigt med et samspil mellem kredsene, A kassen og jobcentrene. Kredsene skal have en arbejdsmarkedspolitisk tilgang. Sundhedsforsikringer Formanden har i et synspunkt i Berlingske Tidende påpeget, at de skattefri sundhedsforsikringer skaber ulighed mellem patienterne og undergraver det offentlige sundhedsvæsen. Adm. overlæge, Poul Jørgen Ranløv, støttede efterfølgende i et indlæg op om synspunktet og indikerede, at de skattefrie sundhedsforsikringer har ført til en uhensigtsmæssig øgning af operationer. Debatten blussede op efter brancheforeningen Forsikring & Pension offentliggjorde en analyse af de samfundsøkonomiske konsekvenser ved skattefrie forsikringer. Analysen, der peger på, at staten tjener på sundhedsforsikringer, lovpristes af chefen for Tryg, Stine Bosse, men blev senere kritiseret fra flere kanter, bl.a. tænketanken Cepos og professor Jes Søgaard fra Dansk Sundhedsinstitut. Forsikring & Pension har nu iværksat et nyt udredningsarbejde. Side 16 af 18

19 Aktuelle udfordringer på det sundhedspolitiske område Kreds Sjælland: Det forventes at der i uge 45 varsles afskedigelser i psykiatrien, Region Sjælland. Der er (endnu engang) en række uregelmæssigheder i forløbet bl.a. i forhold til tidsfrister. Afskedigelserne udspringer primært af de planlagte besparelser fra 2011 budgettet og dertil angiveligt et overforbrug i indeværende år. Et par 7. semester studerende kunne på generalforsamlingen fortælle at de på deres hold var 13 tilbage (ud af over 30) og at halvdelen af disse ikke forventer at skulle arbejde som sygeplejerske efterfølgende. De angiver især dårlige oplevelser i klinikken og udsigt til arbejdsløshed som årsager. Kredsen har aktuelt kendskab til to sygeplejersker, der på baggrund af udtalelser i medierne, er blevet indkaldt til samtaler med ledelserne. Samtalerne har i skrivende stund ikke været afholdt, men det vurderes fra kredsen at der ikke har været noget at udsætte på de pågældendes udtalelser. Kreds Syddanmark Plustidsaftalen: Kredsen har fået flere henvendelser fra arbejdsgivere, der er i gang med at lave plustidsaftaler med enkelte ansatte. KB har drøftet fordele og ulemper ved at indgå sådanne aftaler. Overordnet sikrer aftalen, at der er en række forudsætninger, der skal være opfyldt før aftalen kan anvendes. Vores overvejelser går særligt på den overordnede politiske holdning i den nuværende arbejdsmarkedspolitiske situation med arbejdsløse sygeplejersker. Borgmestermøder i Kredsen: Vi har nu gennemført ca. 19 af de planlagte 22 borgmestermøder i vore 22 kommuner. Det har været og er en meget givende proces, der dels sætter fokus på vores grundholdning om at investere i fremtidens hjemmesygepleje og på den måde sikre sammenhæng med udviklingen på sygehusområdet. Status er, at det kan kaste flere projekter af sig efterfølgende. SLS: Professionshøjskolen UC Sjælland skal spare ca. 45 mio. kr. Dette resulterer blandt andet i fyringer af undervisere, sammenlægning af hold og en generel forringelse af kerneydelserne i uddannelsen. Vi er i gang med at udarbejde en kommunikationsstrategi, som sætter nye mål og ny retning for SLS kommunikation. Vi har konstitueret et nyt forretningsudvalg (Torben Kock fra Esbjerg). Lederforeningen Samarbejdsaftaler med kredsene. Ledelsescenter klargøring til 1. januar. Valg af Leder TR: To TR er på Ålborg Sygehus og én i Ballerup kommune er anmeldt. Vi har haft møde med afsnitslederen i Ballerup kommune og chefsygeplejersken på Ålborg Sygehus og afventer nu reaktioner fra arbejdsgivere. Aftalt møde med HR chef på Ålborg sygehus om valgområder og indgåelse af lokal aftale. Formandskabets møder Formanden: Møde med Anders Bondo Christensen Side 17 af 18

20 Møde med Karen Stæhr Kreds Midtjylland generalforsamling formandskabet på besøg i Kreds Sjælland formandskabet på besøg i Kreds Midtjylland formandskabet på besøg i Kreds Syddanmark Møde med DL Lægesekretærer og Sundhedsservicesekretærer vedr. ekspertsygeplejersker 1. næstformanden: Møde med Klaus Bondam Lederforeningens generalforsamling Generalforsamling kreds Nordjylland 2. næstformanden: Hvidovre hospital med sundhedsministeren Møde med Elisabeth Brammer Møde med 6 Faglige Selskaber Kreds Sjælland generalforsamling Møde med konfliktkoordinatorer 6. Eventuelt. Formanden orienterede om, at i stedet for julemiddagen har formandskabet besluttet, at vi fejrer det forgangne og nye år ifm. HB mødet i januar ved en middag for den kreds, som tidligere har deltaget i julemiddag. Mødet sluttede tirsdag den kl Grete Christensen Anni Pilgaard Dorte Steenberg /Kirsten Kenneth Larsen Referent: Tue Hansen Side 18 af 18

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Forhandlingsafdelingen Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Sundhedskartellet Dansk Sygeplejeråd Medlemstal 72.523 Formand Grete Christensen Jordemoderforeningen Medlemstal

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye KB-møde mandag d. 2. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Hos Rikke Friis, Nørregade 7, 8660 Skanderborg Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev Charlotte Wulff Hansen, elevrepræsentant Sygeplejestuderende Lene Storm, repræsentant fra de sygeplejestuderende

Social- og sundhedsassistentelev Charlotte Wulff Hansen, elevrepræsentant Sygeplejestuderende Lene Storm, repræsentant fra de sygeplejestuderende Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 24. marts

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde 10. januar 2011 Tid: Tirsdag den 18. januar 2011 kl. 10.00 17.00 og onsdag den 19. januar 2011 kl. 09.00 14.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København

Læs mere

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset.

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. ALLERØD KOMMUNE Hovedudvalget Dagsorden Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. Afbud: Anne Steffensen, Brigitta Pranov, Christine Christensen, Jytte Bartels,

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen Region Nordjylland Politisk sekretariat, att. Thomas Vendelbo Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Den 20.08.2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat. Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11. Referat fra mødet

Referat. Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11. Referat fra mødet Referat Udvalg: PASS Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11 Emne: Referat fra mødet Til stede: Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle

Læs mere

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014.

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Tilstede; Dorrit Thorsen, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv, Trine Hjetting, Mette Juhl Foghmar og Annette Svensson. Dagsorden godkendt. Økonomi.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Ninna Friis bød velkommen. Der var 30 medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent Erik Roland blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.:

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

OVERBRINGES Den 10 10 2007 J.nr.: 0710 0027

OVERBRINGES Den 10 10 2007 J.nr.: 0710 0027 Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Sankt Annæ Plads 30 Postboks 2277 1025 København K Tlf. 46 95 40 60 Fax 33 13 22 35 shk@sundhedskartellet.dk www.sundhedskartellet.dk

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben Meldgaard

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 13. december 2011 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, torsdag den 4-6-09.

Referat af bestyrelsesmødet, torsdag den 4-6-09. Referat af bestyrelsesmødet, torsdag den 4-6-09. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Palle Carstensen, Dorthe Pedersen, Flemming Rylander, Svend Erik Petersen,

Læs mere

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd 14-95 Foto: Lizette Kabré Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

OK 11 Debatoplæg. Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Tryk: Color Print. ISBN 978-87-7266-190-2 Grafisk Enhed 10-14

OK 11 Debatoplæg. Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Tryk: Color Print. ISBN 978-87-7266-190-2 Grafisk Enhed 10-14 OK11 DEBATOPLÆG 1 OK 11 Debatoplæg Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Tryk: Color Print ISBN 978-87-7266-190-2 Grafisk Enhed 10-14 Copyright Sundhedskartellet 2010 Alle rettigheder

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9.januar 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2013 kl. 10.15 Slut: 9.1.2013 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 BILAG C 2 RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 Om den kritiske revisor Ifølge Jordemoderforeningens lov vedr. regnskab og revision 34, stk. 3 står der: Den af kongressen valgte kritiske revisor

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Janne Uth, Region Sjælland (medlem) Steen

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014

Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Kl. 15.00 til 19.00, Vognmagergade 8, 1120 København K, lokale s. 26 (forkortet) Deltagere: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Tina Græsted,

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Fraværende: Social- og sundhedsassistentelev Eva Jørgensen, elevrepræsentant

Fraværende: Social- og sundhedsassistentelev Eva Jørgensen, elevrepræsentant Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 30. aug.

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FRD, Region Midtjylland den 16. juni 2009. Deltagere er Regionsbestyrelsen + suppleanter, TR, og delegerede + suppleanter.

Bestyrelsesmøde i FRD, Region Midtjylland den 16. juni 2009. Deltagere er Regionsbestyrelsen + suppleanter, TR, og delegerede + suppleanter. Bestyrelsesmøde i FRD, Region Midtjylland den 16. juni 2009. Deltagere er Regionsbestyrelsen + suppleanter, TR, og delegerede + suppleanter. Deltagere: Alice Munk, Anne Borgen Paulsen, Tau Vendelbo, Edith

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012

Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012 Interne/kritiske revisorer Jan Olsen, SDC Mogens Pedersen, Sparekassen Sjælland Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012 Revisionsprotokollat 2012 - side 1 af 5 1. Interne/kritiske

Læs mere

O V E R B R I N G E S Den 06-12-12

O V E R B R I N G E S Den 06-12-12 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sankt Annæ Plads 30 1250 København K Tlf. 46 95 40 60 Fax 33 13 22 35 shk@sundhedskartellet.dk www.sundhedskartellet.dk O V E R B R I N G E S Den 06-12-12 J.nr.: 12110027

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 19 AD DAGSORDENENS PUNKT 4b FORSLAG TIL BESLUTNING Forslag nr. 7 - Danske Fysioterapeuters lederpolitik Fremsat af: Hovedbestyrelsen 1 2 3 4 5

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9.

Hovedbestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9. Hovedbestyrelsesmøde Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9.15-17) Sted: Danske Fysioterapeuter, mødelokale A19 Nørre Voldgade 90, 1358 København K Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift

Læs mere

Referat af møde i anerkendelsesudvalget

Referat af møde i anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i anerkendelsesudvalget Torsdag 20. marts 2014, kl. 12.00-15.00 29. april 2014 Til stede

Læs mere