Femern Bælt forbindelsen gør Danmark større: Lolland får et helt nyt natur- og fritidsområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Femern Bælt forbindelsen gør Danmark større: Lolland får et helt nyt natur- og fritidsområde"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 38 juli 2014 Indhold Femern Bælt forbindelsen gør Danmark større: Lolland får et helt nyt natur- og fritidsområde 1 Femern skaber viden i verdensklasse 3 Tyske eksperter bekræfter trafikvækst på Femern Bælt 4 Femern-tunnelen bliver tryg og sikker 5 Offentlig høring i Tyskland slut 7 Livlig debat om Femerntunnel 8 Ny Storstrømsbro er vigtig for trafikken 9 Besøg femern.dk for flere informationer om den faste forbindelse over Femern Bælt eller find os på facebook. facebook.dk/ femern Vester Søgade 10 DK-1601 Kopenhagen V T F E Femern Bælt forbindelsen gør Danmark større: Lolland får et helt nyt natur- og fritidsområde Den kommende Femernforbindelse betyder at Lolland får sin egen "Amager Strandpark" i megastørrelse. Det er et eksempel på, hvordan miljø og natur efter god dansk tradition er tænkt ind i alle faser af arbejdet med verdens længste sænketunnel Danmark vokser i takt med at Femern tunnelen bliver bygget. Ud for Lollands sydlige kyst vil et 7 km langt og 500 m bredt landområde gro frem de kommende år. Dermed får Lolland en helt ny attraktion i form af et kæmpestort stykke land, hvor der dels skabes nye naturområder for dyr og planter, dels etableres rekreative områder for fritidsaktiviteter. Området kan sammenlignes med en kombination af Amager Strandpark ved København og Køge Bugt Strandpark syd for København blot meget større. Det nye land på Lolland bliver nemlig 10 gange større end Amager Strandpark. Det samlede areal for det nye land ved Rødbyhavns kyst bliver ca m 2, svarende til 3 km 2 eller 300 hektar. Der bliver tale om to forskellige landområder, som bygges op på hver side af den eksisterende færgehavn i Rødbyhavn. På den vestlige del etableres badestrande, stisystemer og parkeringspladser, mens den østlige del primært er et Side 1/10

2 naturområde, som bl.a. erstatter de områder, der bliver inddraget til tunnelprojektet. Færgehavnen opretholdes samtidigt fuldt funktionsdygtig. Det er en af vor tids største landindvindinger og det bliver et helt unikt naturområde. Udformningen af området har været en del af VVM-redegørelsen og vil ligge til grund for vores bidrag til anlægsloven for Femern-projektet, som Folketinget skal behandle om et halvt år, siger projektdirektør i, Claus Dynesen. Det nye land ved Rødbyhavn bliver bygget af jord, der graves op fra havbunden i forbindelse med tunnelbyggeriet. I alt op til 19 mio. km3 havbund. Langt det meste kommer fra udgravningen af den omkring 100 m brede og ca. 12 m dybe rende, der skal graves på den næsten 18 km lange strækning mellem Rødbyhavn og Puttgarden. Vest for færgehavnen opbygges et strandparkområde med tre strande, hvor der bliver rig mulighed for at bade og nyde naturen og livet på stranden. Den eksisterende badestrand ændres til en soppestrand, som bliver forbundet til Femern Bælt via en kanal og en ny strand anlagt i en lagune. På den vestlige del af det nye land anlægges endnu en ny strand og hele området knyttes sammen via et net af stier for gående og cyklister. I forbindelse med lagunestranden etableres der 100 parkeringspladser og ved den vestlige strand 40 parkeringspladser. Der bliver naturligvis offentlig adgang til hele området, og den nye strandpark og de grønne rekreative områder få hundrede meter fra feriecenteret Lalandia vil give gode muligheder for alle, der gerne vil dyrke friluftslivets glæder. Øst for færgehavnen bygges portalen til tunnelen. Det omkringliggende land på det ny indvundne område udformes som en fælled med græsarealer, som eksempelvis kan afgræsses af kvæg og får. Hertil kommer vådområder til gavn for flora, fauna og fugle samt en 7 m høj klint længst mod øst. I dette område etableres en del af den erstatningsnatur, som anlægger i forholdet 1:3, dvs. der genskabes tre gange så meget ny natur, som tunnelprojektet beslaglægger. Diget langs den eksisterende kystlinje vil stort set være uforandret og vil fortsat fungere som højvandssikring ind mod land. De ny indvundne områder vil på størstedelen af de udsatte strækninger blive beskyttet med stenkastninger mod havet. Side 2/10

3 De kommende år vil vi sammen med miljømyndighederne og interesserede naturorganisationer udvikle planerne for det ny indvundne land yderligere, så områderne kommer til at leve op til alle krav og ønsker fra interessenter og kommende brugere. Vi ved fra erfaringerne med både Peberholm og Sprogø, samt Strandparkerne ved Køge Bugt og Amager Strand, at det kan lade sig gøre at etablere nye landområder i havet og ved kysten, så der skabes både velfungerende naturområder og rekreative muligheder for befolkningen, siger Claus Dynesen. De nye landområder er placeret på hver sin side af den eksisterende færgehavn ved Rødbyhavn og strækker sig ikke længere ud end til færgehavnens moler, dvs. ca.500 m fra den eksisterende kystlinje. Femern skaber viden i verdensklasse dokumenterer nu i en serie videoer, hvordan Danmarks byggeri af verdens længste sænketunnel skaber ny viden, der også kan bruges i andre sammenhænge. Tunnelprojektet rummer mange tekniske udfordringer og har med hjælp fra nogle af verdens bedste eksperter fra mange forskellige faggrupper genereret enorme mængder data blandt andet om Danmarks undergrund. Selvom Femern-tunnelen bygger på kendt teknologi, har projektets størrelse krævet nytænkning og kreative løsninger, og både forskere, virksomheder og studerende kan allerede nu få gavn af den nye viden, som Femern-projektet har skabt. Geoteknisk viden deles Takket være Femern-projektet hører undergrunden mellem Rødbyhavn og Puttgarden til én af de bedst dokumenterede i Danmark. Forud for projektet er der gennemført meget omfattende geotekniske undersøgelser baseret på flere tusinde prøver og målinger i havbunden i Femern Bælt. De store mængder data og viden har stillet frit til rådighed for institutioner, forskere, erhvervsliv og ikke mindst studerende. I hver boring har vi målt egenskaberne for hver anden centimeter i dybden, så der er millioner af data, man kan uddrage forskellige relationer imellem. I den forbindelse har vi skabt en database med alle de indhentede informationer. Alle interessenter, der henvender sig, kan frit få adgang til de data. Vi ser det som en enestående mulighed for at få adgang til yderst værdifuld viden, siger Jens Kammer, der som geoteknisk Side 3/10

4 chef i har ledet undersøgelserne siden begyndelsen i Femern hjælper Lillebælt Erfaringerne fra de geotekniske forundersøgelser til Femerntunnelen bliver allerede nu brugt i praksis. Den største udfordring i Femern Bælt er jordlag af det såkaldte Palæogene ler, der har meget specielle egenskaber. Den gamle Lillebæltsbro mellem Jylland og Fyn er bygget på et tilsvarende jordlag. Det specielle ler har gjort, at broen er skredet en smule hvert år, siden den blev bygget i Den viden, der er blevet indsamlet i Femern Bælt, har Banedanmark inddraget i undersøgelser af den gamle Lillebæltsbro. Man nåede frem til en løsning, hvor bropillerne stabiliseres med stenrev, så de ikke længere skrider, og derfor kan broen holde mange år endnu. Høje betonkrav kræver eksperter Én af de store tekniske udfordringer på Femern-projektet er udviklingen af beton, der skal holde vand ude af tunnelen. Femern-tunnelen er beregnet til en levetid på 120 år og Østersøen er et aldeles fjendtligt miljø for beton, da saltene i vandet langsomt nedbryder beton. Der er derfor stillet meget skrappe krav både til betonen og de entreprenører, der har ansvaret for at støbe elementerne. Civilingeniør Christian Munch-Petersen, som er konsulent og beton-ekspert for, fortæller i videoen mere om den beton, der skal bruges til at bygge Femern Bælt-forbindelsen. Tyske eksperter bekræfter trafikvækst på Femern Bælt To tyske trafikeksperter og medforfattere til en tysk trafikprognose bekræfter, at trafikvæksten er større over landegrænser, end den er på indenlandske veje i Tyskland. I danske medier har det været fremme, at den forventede trafikstigning på Femern Bælt ikke stemmer overens med den tyske prognose. Men det er ikke korrekt, siger både økonom Stefanos Kotzagiorgis fra BVU Beratergruppe Verkehr + Umwelt GmbH i Freiburg og ingeniør Dr. Markus Schubert fra Intraplan Consult GmbH i München: Flere danske medier har viderebragt misfortolkede tal fra en trafikprognose, som vi har udarbejdet for det tyske Side 4/10

5 transportministerium. Prognosen viser en højere trafikstigning i Femern Bælt-korridoren, end det fremgår af medierne. De forventede væksttal for hele Tyskland, som fremgår af den aktuelle trafikprognose, kan ikke anvendes som dokumentation for enkelte strækninger. Det skyldes, at tallene er meget forskellige, afhængigt af region og korridor. For eksempel viser prognosen en større vækst i trafik på tværs af landegrænser og trafik over større afstande. På sådanne strækninger ligger trafikprognosen over gennemsnittet. I forbindelse med Femern Bælt-korridoren er især person- og godstrafikken til og fra Sverige og Sjælland interessant. Her viser prognosen en vækst i godstrafikken på 2,1 procent årligt, dvs. næsten tre gange så meget som den samlede tyske vækst i godstrafikken på 0,8 procent om året. Der forventes tilsvarende forskelle i trafikvæksten for personbiler i Tyskland og over Femern Bælt-forbindelsen. På Femern Bælt forventes således en større trafikvækst end den gennemsnitlige vækst i Tyskland, som for personbilers vedkommende er på 0,5 procent om året. Trafikvæksten på færgeruten Rødbyhavn-Puttgarden har de seneste 40 år i gennemsnit været på mere end 3 pct. om året. Trafikprognosen for den faste forbindelse er baseret på et forsigtigt skøn, så når Femern tunnelen åbner, forventes der kun en trafikstigning på 1,7 pct. om året. 25 år efter tunnelen er åbnet er det i prognosen forudsat, at der er nulvækst i trafikken ud i al fremtid. Femern-tunnelen bliver tryg og sikker Trafikanterne i den kommende Femern tunnel skal føle sig helt trygge i de 10 minutters tid, det tager at køre den ca. 18 km lange strækning. Netop sikkerheden har været en meget vigtig del af det arbejde, der ligger til grund for tunnelens design. Femern-tunnelen er designet til at forhindre ulykker, begrænse deres omfang og sikre let adgang for redningsmandskab. Der bliver ingen modkørende trafik eller til- og frakørsler. I modsætning til det åbne land er der ingen vind, regn, sne, is tåge, og mørke. Skulle en ulykke alligevel ske, er det nemt at bringe sig i sikkerhed. Side 5/10

6 I 2013 blev Femern-tunnelen kåret til Europas mest innovative tunnel af et hold internationale eksperter. Tunnelen kommer til at opfylde - og på flere punkter overgå - de høje sikkerhedsniveauer, der kræves af Danmark, Tyskland og EU. Det gælder for både vej- og jernbanetunnelen. Det er dokumenteret i risikoanalyser og bekræftet af uafhængige eksperter, at Femern-tunnelen bliver mere sikker end en tilsvarende strækning motorvej eller jernbane på land. Det har været fremme i medierne, at nogle trafikanter udtrykker, at de er usikre ved at køre gennem tunneler. Men vi har ingen grund til at tro, at tunnelskræk skulle være mere udbredt end broskræk, flyskræk eller færgeskræk. Ikke desto mindre har vi naturligvis en stor interesse i at designe tunnelen, så det bliver en god og tryg oplevelse for alle rejsende at benytte den, siger kontraktansvarlig i, Kim Smedegaard Andersen, som er civilingeniør og ansvarlig for designet af tunnelen. Norske forskere har undersøgt fænomenet tunnelskræk og konkluderer, at afvekslende omgivelser kan være med til at øge trygheden og sikkerheden. Mange norske tunneler er karakteriseret ved at have dobbeltrettet trafik, de er som oftest dårligt belyste og mange af dem er meget stejle og dybe. I Femern-tunnelen er der netop taget højde for det ved at give indersiden af tunnellen en farverig, afvekslende og god belysning, der skal være med til at gøre følelsen af den ti minutter lange tur kortere. Hvis man kører igennem en lang, grå og kedelig betontunnel, vil man føle, at det er uendeligt, og at man aldrig kommer ud. Derfor har vi arbejdet meget med at lave en bred, lys og imødekommende tunnel med et visuelt udtryk. Det får folk til at slappe mere af, når de oplever en konstant ændring af omgivelserne, siger Kim Smedegaard Andersen. Mia Attle, formand for angstforeningen i Danmark, støtter planerne for Femern-tunnelen: Hvis omgivelserne viser noget andet end en lang og mørk tunnel, som for eksempel illustrationer af fugle, tuner hjernen ikke ind på de klaustrofobiske tanker, har hun udtalt til Netavisen.dk. Femern tunnelen er designet med fire parallelle tunnelrør med ensrettet trafik og nødspor i hver vejretning. Hertil kommer et servicerør uden trafik, så der altid vil være et sikkert sted at søge hen i tilfælde af en ulykke eller brand. Kraftige ventilatorer sikrer, at røg kan blæses ud i kørselsretningen. Adgangsdørene mellem tunnelrørene befinder sig med 100 meters afstand. Mandskabet i tunnelens kontrolcenter vil kunne følge trafikken 24 timer i døgnet og vil straks reagere, hvis en bil Side 6/10

7 stopper eller der opstår andre hændelser, hvor der er behov for hjælp. Læs mere om sikkerheden i Femern-tunnelen her: publikationer/en-sikker-femern-balt-tunnel Offentlig høring i Tyskland slut Den offentlige høring i Tyskland om byggeriet af Femern tunnelen mellem Rødbyhavn og Puttgarden slutter nu endeligt. Den10. juli 2014 har Østersø-landene sidste frist for at aflevere kommentarer til myndigheden i Kiel, der behandler ansøgningen om byggetilladelse fra. For få dage siden udløb svarfristen for myndigheder, organistationer og private borgere. Så snart godkendelsesmyndigheden LBV Kiel har registreret alle henvendelserne får til opgave at gennemgå høringssvarene ét for ét. Vi vil i henhold til arbejdsplanen bruge de kommende måneder på en grundig gennemgang af samtlige tyske høringssvar efter en nøje tilrettelagt proces, som fastlægges af den tyske godkendelsesmyndighed, LBV i Kiel. Femern-projektet er et af Europas både største og mest velforberedte anlægsprojekter nogensinde. Men vi er naturligvis opmærksomme på alle indsigelser og forslag i processen," siger administrerende direktør i, Claus F. Baunkjær. Den overståede høring er en stor milepæl for Femern-projektet og et vigtigt skridt frem mod godkendelsen i Tyskland, så det store anlægsbyggeri kan gå i gang i Vi er godt forberedt til at behandle høringssvarene og både vi og den tyske godkendelsesmyndighed i Kiel (LBV Kiel), har gjort et meget grundigt arbejde for at forberede modtagelsen af materialet og håndteringen af de mange kommentarer. Hver eneste kommentar vil blive gennemgået nøje, og vi skal se, om der er reelle bekymringer, som vi skal tage hånd om, siger Claus F. Baunkjær, og fortsætter: Vi er ydmyge, men tillidsfulde i forhold til den videre proces. Vi har ikke kendskab til, at noget andet europæisk Side 7/10

8 transportinfrastrukturprojekt er blevet så grundigt forberedt som samlet pakke med en innovativ teknisk løsning, maksimal sikkerhed, historisk høj prioritet til miljøvaretagelse, en gennemafprøvet finansieringsmodel og fuld transparens i alle beslutninger. I løbet af efteråret vil der blive afholdt møder mellem de direkte berørte parter i Tyskland og, og dermed har godkendelsesmyndigheden grundlaget for at iværksætte arbejdet med at udfærdige selve byggetilladelsen. forventer at få byggetilladelsen på tysk side i maj Nogenlunde samtidig forventes det danske Folketing at vedtage en anlægslov for projektet, hvorefter byggeriet kan gå i gang, så snart byggekontrakterne er underskrevet, dvs. i eftersommeren Livlig debat om Femern-tunnel Interessen for Femern-tunnelen stiger i takt med at byggestarten nærmer sig. Det kan konstatere efter den seneste tids mange spørgsmål og kommentarer fra borgere, medier og debattører. Det er helt naturligt, at store infrastrukturprojekter skaber en livlig debat. Mange er interesserede og vil vide, hvad projektet betyder og det kræver meget og tidlig information. Den bedste måde at imødekomme bekymringer på, er at sørge for åbenhed om projektgrundlaget og beslutningsprocesserne. Derfor har vi løbende lagt alt åbent frem på vores hjemmeside, siger kommunikationsdirektør i, Ajs Dam. Senest har fremlagt følgende notater: Notat af 25. juni 2014 "Svar på aktuelle spørgsmål til Femernprojektet" samt Notat af 19. juni 2014 "Femern-projektets økonomi er robust" "Men vi er også taknemmelige for, at opinionsundersøgelser viser, at opbakningen til projektet er støt stigende i både Danmark og Tyskland. Der er naturligvis fortsat mange, der ikke har taget stilling, men i Danmark har projektet opbakning fra 55 pct. af befolkningen, mens kun 12 pct. er imod. I hele Nordtyskland er der opbakning fra 41 pct. af befolkningen, mens Side 8/10

9 kun 20 pct. er modstandere af projektet. Det viser den seneste opinionsundersøgelse fra april 2014," forklarer Ajs Dam. "Tallene fortæller os flere ting. Myten om udbredt modstand mod projektet i Tyskland holder simpelthen ikke. Og i både Danmark og Tyskland er opbakningen til projektet faktisk langt stærkere, end den var i samme fase af Storebæltsprojektet i sin tid," understreger Ajs Dam. Ny Storstrømsbro er vigtig for trafikken Femerntunnellen står ikke alene. Vejdirektoratet er i fuld gang med at planlægge en helt ny, fast forbindelse mellem Sjælland og Lolland-Falster med både vej og jernbane. Det bliver en del af den nye korridor, som også kan forbedre forholdene for pendlerne på Lolland. Storstrømsbroen, der er fra 1937, er udslidt, og den vil ikke kunne holde til den øgede trafik, som Femern-forbindelsen vil medføre. Selv hvis Femern-forbindelsen ikke var på vej, var Storstrømsbroens dage talte. Det siger projektchef i Vejdirektoratet, Erik Stoklund Larsen. Broen er nedslidt og udtjent. Der blev konstateret revner i broen i 2011, der skyldes metaltræthed i stålkonstruktionerne. Det vil være alt for dyrt at renovere broen. Derfor er den bedste løsning en helt ny bro, siger Erik Stoklund Larsen. Broen bliver cirka fire kilometer lang og forventes anlagt som en kombineret vej- og jernbanebro med gang- og cykelsti. Den nuværende bro har kun ét jernbanespor samt en to-sporet landevej. Den nye Storstrømsbro får to elektrificerede jernbanespor og to landevejsspor. Storstrømsbroen bliver en vigtig del af infrastrukturen for den kommende Femern-forbindelse, men den har også meget stor regional betydning. Med den nye bro får vi hurtigere afvikling af jernbanetrafikken, fordi vi udligner den S-kurve, som togene nu må køre med over Masnedø. Det alene sparer et par minutter. Når den nye bro står færdig, kan man rejse fra Nykøbing Falster til København på én time. Det giver helt nye muligheder for Sydsjælland, siger Erik Stoklund Larsen. Side 9/10

10 Det forberedende arbejde med den nye Storstrømsbro er godt i gang. VVM-undersøgelsen ventes at blive sendt i høring til september. Arbejdet med Storstrømsbroen vil skabe mange lokale arbejdspladser. Ikke mindst i Nakskov, hvor Vejdirektoratet anbefaler, at fabrikken til broelementerne skal bygges. Folketinget forventes at blive præsenteret for et forslag til anlægsloven i løbet af foråret I Vejdirektoratet har vi mange meget store projekter, også en del der er større og mere komplicerede styringsmæssigt, men det er nu alligevel noget særligt, at være med til at bygge en ny Storstrømsbro. Det er meget sjældent, at man bygger broer i den her størrelsesorden, så jeg ser det som lidt af et privilegium at være med til, siger Erik Stoklund Larsen. EU har netop bevilget 112 mio. kr. (15 mio. Euro) til projekteringsfasen svarende til halvdelen af projekteringsomkostningerne for en ny Storstrømsbro. Støtten kommer fra programmet for det transeuropæiske transportnet (TEN-T), som har til formål at styrke det indre europæiske marked, blandt andet ved at fremme mere effektive, grænseoverskridende transportkorridorer. Den nye Storstrømsbro vil koste cirka fire milliarder kroner, og den forventes at stå klar i 2021, hvor arbejdet på Femerntunnelen også er færdigt. Læs også Transportministeriets pressemeddelelse fra d. 8. juli 2014, "Ny Storstrømsbro får 112 millioner fra EU" Side 10/10

Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron

Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron 8. januar 2009 Disposition Sund & Bælts opgaver Sammenligning af de faste forbindelser Organisation

Læs mere

Storstrømsbro kan blive opført som 'falsk' skråstagsbro

Storstrømsbro kan blive opført som 'falsk' skråstagsbro 24. nov 2014 Link: http://ing.dk/artikel/storstroemsbro-kan-blive-opfoert-som-falsk-skraastagsbro-172459 Storstrømsbro kan blive opført som 'falsk' skråstagsbro Arkitektfirmaet Dissing+Weitlings illustration

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

23. november 2015 Femernforbindelsens økonomi

23. november 2015 Femernforbindelsens økonomi 23. november 2015 Femernforbindelsens økonomi Femern A/S Aftale mellem Danmark og Tyskland fra 2008 som grundlag for Femernprojektets økonomiske model Claus Baunkjær 2 Teknisk grundlag: Sænketunnel med

Læs mere

Status for arbejdet med Femern Bælt-forbindelsen

Status for arbejdet med Femern Bælt-forbindelsen Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt Claus F. Baunkjær Status for arbejdet med Femern Bælt-forbindelsen Claus F. Baunkjær Femern A/S 1 Femern Bælt-forbindelsen mellem

Læs mere

2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Ministerium: Folketinget Journalnummer:

2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Ministerium: Folketinget Journalnummer: 2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 23. oktober 2007 af Walter Christophersen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF),

Læs mere

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Dansk-Tysk Handelskammer, maj 2016 1 Dansk-tysk infrastruktur er grundlaget for handelen mellem Tyskland og de nordeuropæiske lande. For virksomheder i Danmark,

Læs mere

Stigende opbakning til Femern Tunnel

Stigende opbakning til Femern Tunnel Nyhedsbrev nr. 36 maj 2014 Indhold Stigende opbakning til Femern Tunnel 1 Økonomien i Femern Bælt tunnelen er sund 3 Virksomheder i Slesvig- Holsten klar til at blive underentreprenører på Femern tunnel

Læs mere

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Dansk-Tysk Handelskammer, februar 2016 1 Dansk-tysk infrastruktur er grundlaget for handelen mellem Tyskland og de nordeuropæiske lande. For virksomheder i Danmark,

Læs mere

Notat. Analyse af Femern-prognose baseret på fejlfortolkninger

Notat. Analyse af Femern-prognose baseret på fejlfortolkninger Notat Januar 2015 Analyse af Femern-prognose baseret på fejlfortolkninger Knud Erik Andersen har i januar 2015 publiceret endnu en debatbog om Femern-projektet - Analyse af nye trafikprognoser for Femern-forbindelsen,

Læs mere

Tyske myndigheder behandler ansøgning om 18 km tunnel

Tyske myndigheder behandler ansøgning om 18 km tunnel Nyhedsbrev nr. 29 november 2013 Indhold Tyske myndigheder behandler ansøgning om 18 km tunnel 1 Femern forbindelsen skaffer de første 6 lærlinge- og elevpladser 2 inviterer entreprenører til grundig gennemgang

Læs mere

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Femern Bælt-forbindelsen Hurtigere og nemmere rejse med bil og tog mellem Skandinavien og Centraleuropa FEMERN BÆLT TUNNELEN Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Rejs når du vil ingen billetbestilling

Læs mere

Indhold. femern.dk. Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010

Indhold. femern.dk. Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010 Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010 Indhold Korridor for linjeføring af Femern Bælt-forbindelsen lagt fast 1 Forslag til lokale veje og anlæg 2 Analyse af miljøfølsomhed 3 Ekspropriation 4 Forlods overtagelse

Læs mere

String - Byggelogistik

String - Byggelogistik Femern A/S String - Byggelogistik Kim Smedegaard Andersen, Kontraktdirektør, Sænketunnelen Kim Smedegaard Andersen, Kontraktdirektør, Sænketunnel 2011-dato, Kontraktdirektør, sænketunnel 2009-2011, Femern

Læs mere

Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen

Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen Program kl. 19.00 Velkommen v/ Bent Lohmann, formand for Indre By Lokaludvalg kl. 19.05 til 19.35 Oplæg fra Realdania og Teknik- og Miljøforvaltningen kl.

Læs mere

Bro kan give bagslag

Bro kan give bagslag Bro kan give bagslag En Kattegatforbindelse kan blive til fordel for hovedstadsområdet, mens Østjylland kan miste arbejdspladser, lyder advarslen fra flere eksperter. Dette er indledningen til en artikelserie

Læs mere

Supplerende forhøring vedrørende fjernelse af 132 kv-kabler samt etablering af et nyt kabel i forbindelse med broprojektet i Storstrømmen

Supplerende forhøring vedrørende fjernelse af 132 kv-kabler samt etablering af et nyt kabel i forbindelse med broprojektet i Storstrømmen Supplerende forhøring vedrørende fjernelse af 132 kv-kabler samt etablering af et nyt kabel i forbindelse med broprojektet i Storstrømmen 17. juli 2014 TER/TER Bro-projektet Vejdirektoratet skal bygge

Læs mere

Status URS vision: Parallel, midtsønderjysk motorvej fra E20 til grænsen med opkobling til Europa vest om Hamborg via B5/A23/A20.

Status URS vision: Parallel, midtsønderjysk motorvej fra E20 til grænsen med opkobling til Europa vest om Hamborg via B5/A23/A20. Status URS vision: Parallel, midtsønderjysk motorvej fra E20 til grænsen med opkobling til Europa vest om Hamborg via B5/A23/A20 Maj 2014 Hærvejskomite vision: Ny parallel motorvej, der skal aflaste Østjyske

Læs mere

Storstrømsbroen. - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående

Storstrømsbroen. - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående Storstrømsbroen - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående En ny Storstrømsbro Helsingør Sjælland Kalundborg København Roskilde Sverige Ringsted Odense Køge Slagelse Næstved Storstrømsbroen Rødby

Læs mere

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa Femern Bælt en ny forbindelse til Europa En ny forbindelse til Europa Når man drøfter et stort projekt som den faste forbindelse over Femern Bælt, bliver man ofte mødt med indvendingen: Hvad skal vi med

Læs mere

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Tekst til ansøgningsskema: Projektet: Projektets titel: Projektets hovedformål: Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Hovedstadsregionen skal være verdens bedste cykelregion med et højklasset

Læs mere

DERFOR HAR VI BYGGET MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE

DERFOR HAR VI BYGGET MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE 1 MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE DERFOR HAR VI BYGGET Motorvejsstrækningen mellem Riis og Vejle er en del af Midtjyske Motorvej mellem Herning og Vejle, mens motorvejsstrækningen mellem Hornstrup og

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Fra: Transportministeriet [mailto:abonnement@trm.dk] Sendt: 10. marts 2008 14:30 Emne: Abonnementbesked fra Transportministeriet - Transportminister

Læs mere

Lolland bliver større

Lolland bliver større Nyhedsbrev nr. 14 21. september 2011 Indhold Lolland bliver større 1 Fehmarn får ny strand 2 Ændret linjeføring ved Rødbyhavn 3 Store forventninger til arkæologiske undersøgelser ved Rødbyhavn 4 Et projekt

Læs mere

REGIONALØKONOMISK ANALYSE

REGIONALØKONOMISK ANALYSE Analysegrundlaget Formålet med den regionaløkonomiske analyse er at vurdere den regionale fordeling af de samfundsøkonomiske gevinster og tab ved etableringen af en fast Femer Bælt-forbindelse, udtrykt

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

Tidsplan og anlægsoverslag. -Fagnotat, screening. Ny forbindelse - Storstrømmen

Tidsplan og anlægsoverslag. -Fagnotat, screening. Ny forbindelse - Storstrømmen Tidsplan og anlægsoverslag -Fagnotat, screening Ny forbindelse - Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A023755-8-001 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO 30.01.2012 Ny forbindelse - Storstrømmen ISBN: 978-87-7126-102-8

Læs mere

På forkant med fremtiden

På forkant med fremtiden : 31-05-2016 : 2015-009367-23 På forkant med fremtiden Formål Fortællingen På forkant med fremtiden skal skabe mening, motivation og fælles forståelse. Det er fortællingen om, hvorfor vi er her, hvad vi

Læs mere

Den danske Pilgrimsrute Østsjælland 1-1 Kastrup Lufthavn Ishøj 22 km

Den danske Pilgrimsrute Østsjælland 1-1 Kastrup Lufthavn Ishøj 22 km Den danske Pilgrimsrute Østsjælland 1-1 Kastrup Lufthavn Ishøj 22 km Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

Teknisk gennemgang af VVM

Teknisk gennemgang af VVM ne es Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 330 Offentligt Femern Bælt-forbindelsen Teknisk gennemgang af VVM rt te es Femern A/S Præsentationen 1. Claus Baunkjær, adm. direktør - Status og proces for

Læs mere

Den faste forbindelse under Femern Bælt. Sekretariatschef i Femern A/S Frederik Fisker

Den faste forbindelse under Femern Bælt. Sekretariatschef i Femern A/S Frederik Fisker Den faste forbindelse under Femern Bælt Sekretariatschef i Femern A/S Frederik Fisker Den korteste vej mellem Nordeuropa og Skandinavien En del af det europæiske transportnetværk Den faste forbindelse

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

- Et tigerspring for jernbanen

- Et tigerspring for jernbanen - Et tigerspring for jernbanen Henrik Sylvan, 8. januar 2009 IBU Korridoren Femern-Øresund IBU Öresund IBU-Öresund IBU-Øresund är ett svensk-danskt samarbetsprojekt som ska bidra med ett nytt strategiskt

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Femern Bælt-forbindelsen: Nye forbindelser og nye muligheder. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen 15. marts 2011

Femern Bælt-forbindelsen: Nye forbindelser og nye muligheder. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen 15. marts 2011 Femern Bælt-forbindelsen: Nye forbindelser og nye muligheder Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen 15. marts 2011 Oversigt Indledning TEN-T-projekter Erfaringerne fra Storebælt og Øresund Transportaftalerne

Læs mere

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre

Læs mere

Indstilling. Efterslæb på vedligeholdelse af broer, fortove og stier. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Efterslæb på vedligeholdelse af broer, fortove og stier. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2012 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø udarbejdede primo 2012 en

Læs mere

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014 Storstrømsbroen Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse Teknisk beskrivelse - 2014 SEPTEMBER 2014 VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN, VVM - UNDERSØGELSE VEJTRAFIKALE VURDERINGER, 2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM-redegørelse - Den Blå Planet (det nye Danmarks akvarium)

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM-redegørelse - Den Blå Planet (det nye Danmarks akvarium) Tårnby Kommune Teknisk Forvaltning Amager Lande 76 2770 Kastrup E-mail-adresse: kommunen@taarnby.dk 14. august 2009 Indkaldelse af idéer og forslag til VVM-redegørelse - Den Blå Planet (det nye Danmarks

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

1. Indledning. 2. Linjeføring

1. Indledning. 2. Linjeføring NOTAT Projekt Analyse af Vestvejen i Sønderjylland Kunde Tønder Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-09-07 Til Fra Svend Erik Møller, Tønder Kommune Jens Egdal, Jørn Therkelsen og Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning

Læs mere

Svendborgsundbroen. Skibsstødssikring af Svendborgsundbroen Informationsmøde, september 2015

Svendborgsundbroen. Skibsstødssikring af Svendborgsundbroen Informationsmøde, september 2015 Svendborgsundbroen Skibsstødssikring af Svendborgsundbroen Informationsmøde, september 2015 Hvad er skibsstødssikring? Vejdirektoratet er i gang med at at sikre Svendborgsundbroen mod skibsstød. Hvad er

Læs mere

Krav til mulige arbejdspladser Puttgarden og Rødbyhavn

Krav til mulige arbejdspladser Puttgarden og Rødbyhavn Februar 2010 Krav til mulige arbejdspladser Puttgarden og Rødbyhavn Illustrationer af størrelse, layout og behov Krav til mulige arbejdspladser Puttgarden_Rødby_DK_SECOND EDITION_V1_LLU Krav til mulige

Læs mere

Informationsmøde Næstved

Informationsmøde Næstved Informationsmøde Næstved Ringsted-Femern Banen 24. maj 2016 Præsenteret af projektdirektør Jens Ole Kaslund og anlægschef Klaus S. Jørgensen 1 Ringsted Femern Banen indtil nu 2008: Traktat mellem Tyskland

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

1 - Problemformulering

1 - Problemformulering 1 - Problemformulering I skal undersøge, hvordan fart påvirker risikoen for at blive involveret i en trafikulykke. I skal arbejde med hvilke veje, der opstår flest ulykker på, og hvor de mest alvorlige

Læs mere

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2009 1 Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2019 2 Så drastisk bliver det nok ikke Men

Læs mere

Status for Femern tunnelprojektet

Status for Femern tunnelprojektet Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt Femern A/S rt te es ne es Status for Femern tunnelprojektet Femern: Kyst-til-kyst tunnel og landanlæg i både Danmark og Tyskland

Læs mere

EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter

EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter Præsentation ved Kent Bentzen Formand for FDT Foreningen af Danske Transportcentre Vicepræsident for

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 350 Offentligt. Kort fortalt

Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 350 Offentligt. Kort fortalt Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 350 Offentligt Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Danmark i omstilling Danskerne flytter fra landet til byerne hurtigere end tidligere. Det giver

Læs mere

Du kan læse mere på supercykelstier.dk eller følge os på facebook.com/supercykelstier

Du kan læse mere på supercykelstier.dk eller følge os på facebook.com/supercykelstier ni nye supercykelstier på vej Supercykelstier 17 kommuner og står sammen bag ni nye Supercykelstier. Der bliver investeret 208 mio. kr. i de nye ruter. Staten og kommunerne dækker hver halvdelen. De 53

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Vejdirektoratet. Juni 2015

Vejdirektoratet. Juni 2015 Vejdirektoratet Juni 2015 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

Det er ikke et spørgsmål om overlevelse, hvis du vil lære lidt om plantesorter, der ikke blot er ufarlige at spise, men som også smager godt, for med

Det er ikke et spørgsmål om overlevelse, hvis du vil lære lidt om plantesorter, der ikke blot er ufarlige at spise, men som også smager godt, for med det vilde køkken INDLEDNING Det er ikke et spørgsmål om overlevelse, hvis du vil lære lidt om plantesorter, der ikke blot er ufarlige at spise, men som også smager godt, for med mindre der skulle opstå

Læs mere

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager)

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager) Miljø- og Planlægningsudvalget, Trafikudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 85, TRU alm. del Bilag 76Bilag 76 Offentligt Komiteen for Bedre bebyggelse på Amager Svanninge Alle 11 2770 Kastrup 29 1C 2009

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen Fremtidsmulighederne for containertransport i dansk og nordeuropæisk perspektiv 1. marts 2012 Om DB Schenker Rail Scandinavia

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 157/2009 Danmark Finansiering af planlægningsfasen for den faste forbindelse over Femern Bælt

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 157/2009 Danmark Finansiering af planlægningsfasen for den faste forbindelse over Femern Bælt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.7.2009 K(2009) 5513 endelig Vedr.: Statsstøttesag N 157/2009 Danmark Finansiering af planlægningsfasen for den faste forbindelse over Femern Bælt Hr. udenrigsminister,

Læs mere

TIL BYGHERREN BEDRE MILJØ. Trafikken i Danmark er steget eksplosivt REDUCERET ANLÆGSTID, STØRRE SIKKERHED OG

TIL BYGHERREN BEDRE MILJØ. Trafikken i Danmark er steget eksplosivt REDUCERET ANLÆGSTID, STØRRE SIKKERHED OG ROER 2 REDUCERET ANLÆGSTID, STØRRE SIKKERHED OG BEDRE MILJØ 3 TIL BYGHERREN Trafikken i Danmark er steget eksplosivt de senere år, og trafikpropper udgør allerede et meget stort og stigende - samfundsøkonomisk

Læs mere

Vi udvikler vores byer. Vi udvikler vores infrastruktur. Vi udvikler vores virksomheder. Vi udvikler vores medborgere. Region Sjælland udvikler!

Vi udvikler vores byer. Vi udvikler vores infrastruktur. Vi udvikler vores virksomheder. Vi udvikler vores medborgere. Region Sjælland udvikler! FORMAT 2 Vi udvikler vores byer. Vi udvikler vores infrastruktur. Vi udvikler vores virksomheder. Vi udvikler vores medborgere. Region Sjælland udvikler! 3 En klar målsætning som alle regioner i Danmark

Læs mere

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen AlsFynBroen - binder Syddanmark sammen -1- AlsFynBroen i tal Afstand: 11 km kyst-til-kyst Trafik: Op til 17.100 biler i døgnet ved broafgift på 60 kr. Sparet rejsetid: 30 minutter mellem Odense og Hamburg

Læs mere

DI og bilafgifter. Michael Carlsen, DI

DI og bilafgifter. Michael Carlsen, DI 04 05 10 DI og bilafgifter Michael Carlsen, DI Omlægning af bilafgifter: Hvad ville regeringen i dec. 2008? " Regeringen vil fremsætte lovforslag i folketingssamlingen 2009-10 med henblik på at indføre

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

NÅR VEJRET SKIFTER UDEN VARSEL

NÅR VEJRET SKIFTER UDEN VARSEL NÅR VEJRET SKIFTER UDEN VARSEL Forstå, hvordan pludselige skift i vejret påvirker køreoplevelsen. EN RAPPORT FRA 2 RESUMÉ 4 Når godt vejr bliver til dårligt og dårligt vejr bliver værre 5 Vejrforhold i

Læs mere

Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 1 af 20. Holbæk Havn. Visionsplan

Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 1 af 20. Holbæk Havn. Visionsplan Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 1 af 20 Holbæk Havn Visionsplan Kontaktgruppen for havnens beboere Visioner, idéer og forslag. Juni 2013 Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 2 af 20 Krags Brygge bør føres igennem.

Læs mere

Supercykelstier den korte version

Supercykelstier den korte version 4. september 2014 Supercykelstier Et samarbejde mellem Region Hovedstaden og 22 kommuner om at skabe et net af cykelpendlerruter i høj kvalitet. Supercykelstierne skal gøre det let, fleksibelt og trygt

Læs mere

Forberedelserne i gang til Femern forbindelsen

Forberedelserne i gang til Femern forbindelsen EksterntNotat Nyhedsbrev fra Sund & Bælt Testkørsel med 230 km/t på Storebælts jernbane I påskedagene bliver der kørt stærkt på Storebælts jernbaneforbindelse. Kunderne kommer dog i første omgang ikke

Læs mere

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved Evaluering af Rådighedspuljeprojektet Etablering af cykelruter i Næstved Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...3 4. Beskrivelse af

Læs mere

Status og tendenser på jernbaneområdet i et EUperspektiv. Jakob Karlshøj, kontorchef for Banekontoret, Transportministeriet

Status og tendenser på jernbaneområdet i et EUperspektiv. Jakob Karlshøj, kontorchef for Banekontoret, Transportministeriet Status og tendenser på jernbaneområdet i et EUperspektiv Jakob Karlshøj, kontorchef for Banekontoret, 1. Tendenser og udviklingen i EU-reguleringen 2. Et eksempel fra virkeligheden ønsket om øget jernbanegodstransport

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Undersøgelsen er gennemført af YouGov i perioden 26. marts 8. april 2013 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Læs mere

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk For et rødere Nørrebro kbh.enhedslisten.dk Enhedslisten Nørrebro kæmper for din bydel Kommunalvalget er vigtigt! København er historisk en rød by, med tradition for at gennemføre politiske tiltag, der

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Reklamer i tv er ikke

Reklamer i tv er ikke salg og markedsføring // tv-reklamer Reklamer i tv er ikke Det er ikke kun de store virksomheder, der kan have glæde af tv-mediets evne til at skabe hurtige resultater. Også mindre virksomheder kan med

Læs mere

Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted

Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted Banedanmark Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted Trafiksikkerhedsrevision trin 2 version 2 Udgivelsesdato : September 2013 Projekt : 22.4008.01 Udarbejdet : Thomas Rud, trafiksikkerhedsrevisor

Læs mere

Det gælder dansk landbrugs fremtid

Det gælder dansk landbrugs fremtid Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 2. november 2012 Uge 44 Det gælder dansk landbrugs fremtid Kvælstofnormerne og begrænsningerne i kvælstofanvendelsen har hængt som en mørk sky over landbruget i snart

Læs mere

fokus på Tyskland 2. juni 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin & helle Meinertz, konsulatet München

fokus på Tyskland 2. juni 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin & helle Meinertz, konsulatet München fokus på Tyskland 2. juni 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin & helle Meinertz, konsulatet München Forbundsstaten Tyskland 80,5 mio. indbyggere 16 delstater Hovedstad: Berlin Areal: 357.021

Læs mere

Michael Rosenlund Lodahl, COWI

Michael Rosenlund Lodahl, COWI DGF 12.06.2014 Forstærkning af Lillebæltsbroen Overblik over udførte undersøgelser og vurderinger Michael Rosenlund Lodahl, COWI 1 Agenda Introduktion til Lillebæltsbroen Baggrund for forstærkningsprojektet

Læs mere

Lobbyismen boomer i Danmark

Lobbyismen boomer i Danmark N O V E M B E R 2 0 0 9 : Lobbyismen boomer i Danmark Holm Kommunikations PA-team: Adm. direktør Morten Holm e-mail: mh@holm.dk tlf.: 40 79 23 33 Partner Martin Barlebo e-mail: mb@holm.dk tlf.: 20 64 11

Læs mere

KØGES NYE VEJTUNNEL. Arbejdet med Køges nye vejtunnel gik i gang i foråret 2015, og tunnelen forventes at stå klar i løbet af efteråret 2016.

KØGES NYE VEJTUNNEL. Arbejdet med Køges nye vejtunnel gik i gang i foråret 2015, og tunnelen forventes at stå klar i løbet af efteråret 2016. KØGES NYE VEJTUNNEL En ny 150 meter lang vejtunnel under jernbanen skal forbinde den nordlige del af Ivar Huitfeldtsvej med Værftsvej på den anden side. Med vejtunnelen bliver trafikken i fremtiden ledt

Læs mere

Banekonferencen 17 maj Femern tunnelanlæg - Rødby og Puttgarden

Banekonferencen 17 maj Femern tunnelanlæg - Rødby og Puttgarden Banekonferencen 17 maj 2016 Femern tunnelanlæg - Rødby og Puttgarden Jeg vil fortælle 1. Baggrund? 2. Hvorfor en fast forbindelse? 3. Hvorfor en sænketunnel? 4. Hvordan bygges tunnelen? 5. Hvem bygger

Læs mere

Hermed fremsender Hvidovre Kommune indsigelse mod Københavns Kommunes forslag til Kommuneplantillæg om vindmøller på Kalvebod Syd.

Hermed fremsender Hvidovre Kommune indsigelse mod Københavns Kommunes forslag til Kommuneplantillæg om vindmøller på Kalvebod Syd. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Postbox 447 1505 København V. E-mail: bydesign@tmf.kk.dk http://www.blivhoert.kk.dk/hoering/store-vindm-ller-ved-kalvebod-syd Indsigelse

Læs mere

Mere åbne grænser og. danskernes indkøb. I Tyskland SUSANNE BYGVRA

Mere åbne grænser og. danskernes indkøb. I Tyskland SUSANNE BYGVRA SUSANNE BYGVRA Mere åbne grænser og danskernes indkøb I Tyskland Danmark havde før medlemskabet af EF ført en finanspolitik, hvor høje punktafgifter og moms udgjorde en betragtelig del af statens indtægter.

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst CVR 48233511 Udgivelsesdato : Juli 2015 Udarbejdet af : Martin Elmegaard Mortensen, Sara Elisabeth Svantesson Godkendt af : Brian Gardner Mogensen

Læs mere

REVISORDØGNET D. 14. SEPTEMBER KL. 9.00-9.20. Tak for invitationen til at komme og åbne Revisordøgnet 2015.

REVISORDØGNET D. 14. SEPTEMBER KL. 9.00-9.20. Tak for invitationen til at komme og åbne Revisordøgnet 2015. REVISORDØGNET D. 14. SEPTEMBER KL. 9.00-9.20 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] [Indledning] Tak for invitationen til at komme og åbne Revisordøgnet 2015. Erhvervsområdet har de seneste år været vant til at se

Læs mere

Nyhedsbrev 27. januar 2014

Nyhedsbrev 27. januar 2014 Nyhedsbrev 27. januar 2014 Det grønne partnerskab om Kyststien ved Hov Det er længe siden, at det grønne partnerskab bag kyststien ved Hov har informeret om de planer og idéer, som partnerskabet gerne

Læs mere

3. oktober Femern Bælt-forbindelsen (kyst-kyst) Status for projektering. Debatoplæg

3. oktober Femern Bælt-forbindelsen (kyst-kyst) Status for projektering. Debatoplæg 3. oktober 2011 Femern Bælt-forbindelsen (kyst-kyst) Status for projektering Debatoplæg Dette debatoplæg er udarbejdet af: Femern A/S Femern A/S har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse

Læs mere

Gener, ved en sammenlægning af Nordhavnsvej med en østlig omfartsvej.

Gener, ved en sammenlægning af Nordhavnsvej med en østlig omfartsvej. SVA EMØLLEOMRÅDET: 12. juli 2013 Gener, ved en sammenlægning af Nordhavnsvej med en østlig omfartsvej. På basis af folketingsbeslutning af 21. marts 2013 om en østlig omfartsvej om København skal Linjeføring

Læs mere

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT 8. november 2006 J.nr. Ref. SVF/PEN Energidelen af rådsmøde (Transport, Telekommunikation og Energi) den 23. november

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. B, C og D stillet af Folketingets Miljøudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. B, C og D stillet af Folketingets Miljøudvalg Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 28 Offentligt Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. B, C og D stillet af Folketingets Miljøudvalg Spørgsmål B Af regeringens finanslovsforslag for 2013 fremgår

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

(Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet kan downloades på www.trm.dk)

(Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet kan downloades på www.trm.dk) Udkast 4. juni 2007 HANDOUTS TIL PRESSEN Henvendelse Jesper Damm Olsen Pressechef Telefon 33 92 43 02 jdo@trm.dk www.trm.dk Trængsel Hastigheden på banenettet i top Til trods for stor opmærksomhed omkring

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere