Dr. Neergaardsvej Hørsholm Kostpolitik - om mad og måltider i Børnehuset Skovstjernen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dr. Neergaardsvej 11 2970 Hørsholm 45 54 24 50 www.skovstjerneborn.dk. Kostpolitik - om mad og måltider i Børnehuset Skovstjernen"

Transkript

1 Dr. Neergaardsvej Hørsholm Kostpolitik - om mad og måltider i Børnehuset Skovstjernen 1

2 Forord Hvorfor have en kostpolitik? Forældrebestyrelsen i Børnehuset Skovstjernen har i samarbejde med personalet valgt at sætte fokus på børnenes kostvaner i visheden om, at grundlaget for sunde kostvaner lægges i barneårene. Der kan ofte være stor forskel på de holdninger og ambitioner, de forskellige aktører omkring børnene har. Forældrene kan mene et eller være uenige, pædagogerne ser det fra en anden vinkel og køkkenpersonalet har en tredje mening. Formuleringen af denne kostpolitik er med til at skabe en fælles holdning til maden og måltiderne, så alle arbejder mod det samme mål. En kostpolitik udarbejdet og vedtaget i fællesskab sikrer, at alle parter har forholdt sig til, hvilke rammer og betingelser Skovstjernens børn skal have for maden og måltiderne. Det giver fælles fodslag og gode muligheder for at arbejde mod bedre og sundere måltider. Der kommer løbende nye anbefalinger til kosten i institutioner, og denne kostpolitik bør derfor revideres med jævne mellemrum, optimalt 1 gang om året. Hørsholm 13. oktober 2010 (revideret februar 2013) Forældrebestyrelsen 2

3 Mad er mere end næring Kultur Mad er vigtig næring. Især mens man er barn og ung, er det vigtigt at spise rigtigt og varieret for at have energi og næring til at vokse, udvikle sig og lære. Men mad er også meget mere; Mad er en del af vores historie, vores kultur, vores samfund og identitet. I lande, der ligger langt væk fra Danmark, spiser man nogle helt andre ting, end vi gør - hunde, larver eller sæler for eksempel. Råvarer som vi måske slet ikke anser for at være mad. Også i de lande, der ligger lige omkring os, kan man finde retter, der er helt anderledes end det, vi kender som dansk madkultur. Viden om mad er relevant for samfundet. Hvor kommer det, vi spiser, fra? Hvorfor spiser vi det, vi gør? Hvad er anderledes i dag i forhold til, da vores oldeforældre levede? Hvordan produceres maden? Hvorfor er der folk, der spiser anderledes end os? Og så videre. Mad fylder nemlig meget i vores hverdag. I supermarkedets udvalg, i medierne og reklamerne. Hvis børn og unge skal kunne forholde sig til mad, tage stilling og træffe fornuftige valg, må mad tænkes ind det pædagogiske arbejde. Ikke som noget ekstra man også skal uddanne børnene til, men som en naturlig del af den pædagogik og læring som børn og unge i forvejen modtager i institutioner og der skal også helst være overensstemmelse mellem det, de lærer, og det de rent faktisk får serveret i institutionen. Kostvaner Børn i vuggestue/børnehavealderen har ofte en udfordrende og lang hverdag. Derfor er det vigtigt, at de får sund mad i tilstrækkelige mængder over hele dagen. Der skal være energi til alt det spændende, der sker i institutionen. Ellers risikerer man at få nogle børn, der er trætte og uoplagte i stedet for glade og aktive. Det er hverken sjovt for børnene, forældrene eller for de voksne, der passer dem i løbet af dagen. Eftersom de fleste børn tilbringer en stor del af deres dag i institutionen, spiller institutionen også en stor rolle i forhold til, hvilke kostvaner børnene får og tager med sig videre i livet. 3

4 Mål og målsætninger Børnehuset Skovstjernen har følgende overordnede mål og målsætninger for sit køkken: At leve op til Rudersdal kommunes Mad og måltidspolitik, vedtaget i januar 2009 samt Fødevarestyrelsens Det fælles frokostmåltid - anbefalinger og inspiration til sund mad til børn i daginstitutionen. At have det økologiske spisemærke i sølv, hvilket certificerer, at vi køber 60-90% af vores madvarer økologisk. At give børnene mulighed for at udvikle sig optimalt motorisk, mentalt og socialt. At skabe glade, aktive børn, som trives. At modvirke fejlernæring, overvægtsproblemer og spiseforstyrrelser. At give børnene sunde kostvaner. At give forældrekredsen information og oplysning om ernæringsrigtig kost og inspiration til sunde frugtposer/eftermiddagsmåltider, afholdelse af børnefødselsdage mm.. At øge børnenes selvhjulpenhed gennem ligeværdig dialog ved måltiderne. Vi har desuden en række delmål, som nærmere beskriver målet med de forskellige elementer af måltidet. Delmålene er opdelt i måltidet, bordskik, fysiske rammer samt mad og drikke. Delmål 1 Måltidet Måltidet er både en social og en kulturel ramme om det at spise, og denne ramme kan være lige så vigtig for barnets udvikling som det, der spises. Et måltid er et udtryk for fællesskab, en situation hvor man er samlet og deler maden. De fleste måltider i Skovstjernen er jo dækket af madordningen, men selv om børnene sidder med hver deres frugtpose, er der stadig tale om et måltid, hvis man spiser i fællesskab og har adskilt spisesituationen fra dagens andre aktiviteter. Måltidets succes afhænger ikke kun af, om maden er sund, indbydende og smager godt. Skal måltidet blive en positiv oplevelse, er det også vigtigt, at stemningen er god, og at rammerne f.eks. omgivelser og tid, er til stede for at skabe en rar atmosfære. Når børn spiser et fælles måltid, fungerer de som rollemodeller for hinanden, ligesom personalet bliver rollemodel. Den effekt er vigtig i udviklingen af sunde mad- og måltidsvaner. Tidsrummet, der er afsat til måltidet, har også stor betydning. Hvis der er for kort tid til måltidet, kan det nemt ende i en negativ stemning fyldt med stress. "Skynd dig, skynd dig" er ikke særlig befordrende for appetitten. For at løse dette, kan man overveje, om man ønsker, at alle børn spiser på samme tid, og hvordan overgangen fra leg til måltid skal foregå. Det er ikke alle børn, som er lige sultne og en glidende overgang, hvor barnet får lov til at gøre legen færdig, kan give en bedre stemning ved bordet. 4

5 Hvad man må og ikke må under et måltid, findes der mange uskrevne regler for, for eksempel at: man sidder ned, når man spiser man ikke sidder med fødderne oppe i leverpostejmaden man ikke kaster mad i hovedet på sidemanden at man er sammen at man lærer af hinanden at skabe en hyggelig ramme om måltidet med lydhørhed for hinanden det kan man ikke, når nogen råber Disse er alle en del af en socialisering, hvor børn lærer at begå sig blandt andre mennesker - det der i daglig tale kaldes gode manerer. Børn indtager mindst en tredjedel af deres måltider i institutionen, hvorfor måltiderne også her bør afspejle ansvaret for denne socialisering. Delmål 2 Fysiske rammer Omgivelserne, som måltidet indtages i, har stor betydning for stemningen ved et måltid. I daginstitutionen, hvor måltiderne indtages på stuen, kan eksempelvis en dug, lys eller blomster på bordet være med til at fremme en hyggelig atmosfære. Delmål 3 Mad og drikke Man får tilstrækkeligt med energi, vitaminer og mineraler ved at spise sundt hver dag, men der er forskel på, hvor meget maden indeholder. Det er derfor vigtigt at spise varieret, og frokosten er en vigtig del af de sunde madvaner. Fødevarestyrelsen har udgivet nogle overordnede anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige sammensætning, som ligger til grund for menuen i Skovstjernen. Her er anbefalingerne for indtag af fedt, kulhydrater, proteiner og kostfibre knyttet til alder og fysisk aktivitet for hhv. vuggestue- og børnehavebørn. Desuden er der fokus på varierede måltider, hvor der i løbet af ugen serveres både fisk, kød, grønt. Det anbefales at fokusere på fuldkornsprodukter og økologiske produkter samt på at minimere indholdet af sukker og tilsætningsstoffer. Man kan opfylde de ernæringsmæssige krav på mange måder, men det er vores mål at maden både skal være sund og nærende, varieret, se appetitlig ud, være til at gå til for børnene samt naturligvis smage godt. 5

6 Hvordan nås målene kostpolitik i praksis 1. Det gode måltid Alle måltider og mad indtages i Skovstjernen siddende ved et bord. Vi lægger stor vægt på at skabe en rar og tryg stemning omkring måltiderne. Børnene nyder som oftest at have god tid til maden, og de inspirerer hinanden til at prøve nye smagsoplevelser. Nogle børn spiser hurtigere end andre, og derfor forlanger vi ikke, at alle skal blive siddende, til sidste mand er færdig med at spise. Efterhånden, som børnene bliver færdige, går de fra bordet og finder en rolig beskæftigelse, til alle er færdige med at spise. De voksnes rolle ved måltidet er at skabe en god stemning, at være gode rollemodeller og at hjælpe børnene til at indtage maden selv. De voksne spiser et lille måltid sammen med børnene, snakker med dem om maden, sørger for at alle børn tilbydes maden, men de presser ikke og lader det i det hele taget være op til børnene, hvad og hvor meget de vil spise. Vores holdning er, at vi når længst ved roligt at opfordre alle til at smage og deltage i måltidet i stedet for at presse eller have faste regler om, at man skal spise alt, hvad der serveres. I praksis spiser børnene måske først en portion ren sovs, kød eller ris, men når de andre børn og voksne omkring bordet spiser det hele, vil de oftest gerne smage. Under måltidet sidder en voksen med ved bordet og lærer og viser børnene disse uskrevne regler på en hyggelig og uformel måde. I vuggestuerne sidder børnene med 4 børn og én voksen ved hvert bord. De største spiser ude ved et bord i gangen for at give lidt mere plads og knap så meget støj under måltidet. I børnehaven er alle børnene delt op i 6 grupper, som altid sidder sammen ved et bord. Hvert bord har en farve. Der er ikke en voksen ved hvert bord, men børnene er blandet med store og små. 2. De fysiske rammer Morgenmaden serveres i Mariehønsestuen, da alle børn og voksne er samlet her mellem kl. 7 og En af de voksne sidder med ved morgenbordet og sørger for den gode stemning og hjælper børnene. Vuggestuen Vuggestuegrupperne spiser deres øvrige måltider opdelt i mindre grupper, som spiser med en voksen enten på stuen eller ved bordet på gangen. Der er ryddet op inden måltidet begyndes, så der ikke er legetøj overalt. Mad og service hentes i køkkenet på et rullebord og børnene tager selv bestik, kop, tallerken og hagesmæk herfra. Børn og voksne er delt i 2-3 grupper med en voksen ved hvert bord. Maden bliver serveret i et antal fade og skåle, der passer til antallet af borde, så de voksne kan blive siddende ved bordet under hele måltidet. Børnene øser så vidt mulig selv op og opfordres f.eks. til selv at smøre deres mad. De 6

7 voksne hjælper børnene til at kunne selv. Når børnene er færdige med at spise, sætter de deres kop og tallerken på rullebordet og putter hagesmækken i en kurv. Børnehaven Børnehavebørnene spiser frokosten på deres stue. Hver stue er delt i mindre faste spise-grupper for at udnytte pladsen bedre og få mere ro til maden. De yngste børn spiser først og derefter de ældste. Et lille hold alfer dækker hver dag frokostbord, sætter service frem på et rullebord, hælder vand i kander og henter mad i køkkenet. Herefter henter alferne de øvrige børn. Alle børn rydder op efter sig selv og sætter i opvaskeren. En voksen vasker borde af og fejer. Alfe-ordningen går på tur blandt alle børnene. I børnehaven synes vi, at det er vigtigere, at der er små spisegrupper, end at der er en voksen med. Det gør, at der er mere ro og mindre ballade. 3. Mad og drikke I Skovstjernen tilbydes både vuggestuebørnene og børnehavebørnene alle måltider i løbet af dagen. Morgenmad serveres mellem kl. 7 og kl. 7:45 på Mariehønsestuen for alle børn, der er kommet tidligt. Til morgenmad tilbydes havregrød eller havregryn og nogle dage brød. Mælk at drikke. Lille formiddagsmåltid tilbydes ca. kl. 9:15 Til formiddag serveres rugbrødsskiver, kogte stave af grøntsager og mælk i vuggestuen. Hvis det er efterspurgt, serveres rugbrødsklapsammener i børnehaven med vand at drikke. Frokost foregår i vuggestuerne mellem kl. 11 og 12 og i børnehaven kl. 11 til 11:30 for de yngste og kl. 11:45 til 12:15 for de ældste. Børnene får vand at drikke til frokost. Madplan vuggestue 1x ugtl. rugbrød smør selv 1x ugtl. varm grønsagsret 1x ugtl. varm kødret/ fiskeret (hver anden uge ca.) 1x ugtl. grød 1x ugtl. fyldig suppe Madplan børnehave 2x ugtl. rugbrød smør selv 1x ugtl. varm grønsagsret 1x ugtl. varm kødret/ fiskeret 1x ugtl. fyldig suppe 7

8 Som tilbehør til de varme retter og grønsagsretter varieres mellem bulgur, kartofler, brune ris, fuldkornspasta, brød, hvedekerner. Det anbefales, at der serveres kartofler frem for ris og pasta i mindst halvdelen af de varme frokostmåltider. Rugbrødsdage laves altid som smør selv, da dette er udviklende for børnene. Pålæg, grønt og varme retter varieres alt efter årstid og budget. Som pålæg er der fx hummus, avocadomos, salater (æg, tun), torskerogn, leverpostej eller Hanegal pålæg. Frugt og grønt bør også indgå i hvert frokostmåltid, og vi serverer altid forskelligt grønt til maden, fx dampede gulerødder, blomkål, broccoli, en lille skål ærter eller majs. For at børnene får gode smagsoplevelser, er noget af det grønne råt, og det serveres ikke for blandet sammen. Eftermiddagsmåltidet er i vuggestuerne mellem kl. 14 og 15, nogle børn sover længe, så derfor strækker måltidet sig over en hel time. Det kan fx være brød med smør, frugt og grønt eller yoghurt, smoothie eller koldskål. I børnehaven indtages eftermiddagsmåltidet fælles på stuerne eller udendørs om sommeren mellem kl. 14 og 15. Der lægges vægt på, at dette er et mættende måltid, der kan holde børnene mætte til aftensmaden. Der serveres rugbrød med pålæg eller hjemmebagt brød, og der er også altid frugt. Børnene sidder til dette måltid, som de selv vælger. Der serveres mælk til dette måltid. Når børnene er på tur, får de en smurt madpakke med, som typisk er rugbrødsmadder med noget grønt ved siden af. Nogle gange laver grupper også mad ved bålet. Så laver de måske supper eller steger æbler. Hvis vi har serveret grød eller suppe til frokost, er vi opmærksomme på, at eftermiddags-mellemmåltidet anbefales at bidrage med madvarer, som frokosten ikke har bidraget med, fx fisk, kød og/eller æg samt frugt og grønt. Generelt er eftermiddagsmåltidet vigtigt og skal holde børnene friske og mætte frem til aftensmaden. Derfor er det ikke bare frugt, men sat sammen så det mætter mere og holder længere. Sen eftermiddag Hvis børnene er sultne sidst på eftermiddagen, er der altid lidt brød, knækbrød eller frugt, som er til overs fra eftermiddagsmåltidet. 8

9 Skovstjernens holdning til forskellige relevante emner Bær Fedtstof Fødevarestyrelsen anbefaler storkøkkener og institutioner, der laver mad til børn, ældre og syge, at varmebehandle alle slags frosne bær inden de skal spises, for at fjerne risikoen for smitte med diverse vira. I Skovstjernen serveres ikke frosne bær, uden de har været kogt først. Anbefalingen gælder kun for frosne bær og ikke for friske bær, og de friske bær fra legepladsen spises fra busken og bruges til bl.a. syltetøj og grød. Børn og specielt de helt små børn har brug for fedtstof. Men efter 1-års-alderen har de ikke længere brug for, at fedt udgør så stor en andel af maden som tidligere. Fedtstoffet i maden bidrager til at få dækket behovet for livsnødvendige fedtsyrer (enkelt- og flerumættede fedtsyrer) og fedtopløselige vitaminer. Alt fedt er ikke lige sundt. Det sunde fedt findes i planteolier, bløde plantemargariner, minariner, nødder, mandler, kerner og fisk. Det usunde fedt kommer især fra mejeriprodukter og kød, og magre mælkeprodukter og kødudskæringer anbefales. I Skovstjernen bruges derfor primært koldpressede vegetabilske olier til stegning og madlavning (oliven-, raps- og solsikkeolie). Der spares på fedt fra mejeriprodukter i de varme retter, hvor der ikke bruges smør eller margarine, men der serveres smør til brødet. Smoothies laves med mælk, yoghurt eller juice. Frugt og grønt Det anbefales, at alle måltider i daginstitutionen indeholder frugter og grøntsager. Fødevarestyrelsen anbefaler, at børn i alderen 4-6 år spiser ca. 300 g frugt og grøntsager om dagen (fordelt på 150 g frugt og 150 g grøntsager) I Skovstjernen tilbydes børnene frugt og grønt efter disse anbefalinger med fx broccoli- eller avocadomos som pålæg, grøntsagssupper og gnavegrønt. Frugt og grønt varieres efter årstiden og indtænkes i alle måltider. Fuldkorn Børn mellem 4 og 10 år anbefales at spise ca g fuldkorn dagligt, og Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der serveres fuldkornsprodukter, fx rugbrød eller grahamsbrød, fuldkornspasta, fuldkornsbulgur. For at en madvare kan kaldes et fuldkornsprodukt, skal det indeholde en hvis mængde fuldkorn Mel og gryn 100% Brød 35% Knækbrød 55% Morgenmadscerealier 55% Pasta, nudler (tørret) 55% Der serveres primært fuldkornsbrød i Skovstjernen, fx rugbrød eller grahamsbrød med fx hørfrø, klid, gulerod osv. Pasta, ris og bulgur købes så vidt muligt som fuldkorn. Kage Der er mange dejlige anledninger til fest i en stor institution som Skovstjernen. Vi har alle vores årlige fester, alle børn og voksne har fødselsdage, mange vil gerne dele ud, når de skal på ferie eller stopper i vuggestue eller børnehave, og så er der arrangementer som bedsteforældredag, bag for en sag osv. 9

10 Hvis der er kage til alle disse arrangementer, bliver dagligdagen i Skovstjernen nemt meget usund, og børnene får nogle dårlige vaner. Derfor vil vi begrænse kage til nogle få af vores årlige festlige arrangementer i Skovstjernen. Vi ønsker ikke et forbud mod kage, men opfordrer alle forældre til at snakke med personalet, som så vil koordinere og begrænse is, kage mm. Desuden vil vi opfordre til, at man vælger mindre usunde typer af kage samt mindre portioner (se fødselsdagsfolderen). Mælk Den anbefalede mælkemængde for børn over 1 år er ½ l. pr. dag. I Skovstjernen får børnene dækket ca. ½ af dagens behov via mælk, yoghurt, koldskål mm, hvis alle måltider spises i institutionen. Saft, sodavand og slik Salt Specialkost Serveres ikke i Skovstjernen undtagen til enkelte særlige fælles arrangementer. Det anbefales, at saltindholdet i maden begrænses til små børn, dels fordi deres nyrer ikke kan udskille så meget salt, og dels for ikke at vænne børnene til en salt smag. I Skovstjernen tilsættes ikke salt i varme retter og i hjemmebagt brød, men det findes i nogle af de få forarbejdede produkter, som anvendes.. Brugen af meget forarbejdede produkter, som ofte indeholder meget salt, begrænses så vidt muligt. (Se under tilsætningsstoffer ). Når et barn begynder i Skovstjernen spørger kontaktpædagogen om barnet har nogen form for allergi eller andet behov for specialkost. Der er jo madordning, men den giver mulighed for, at der kan tages hensyn til børn med specielle kostbehov. Kommunens køkkener skal som udgangspunkt være i stand til, at tage følgende hensyn i madproduktionen: Mad uden: æg, mælk, hvede eller svinekød. Derfor bliver der arrangeret et møde mellem køkkendame og forældre, hvor der lægges en plan for hvilken mad barnet må få i institutionen, så det så vidt muligt kan løses inden for madordningen. I nogle tilfælde beder vi forældrene om at købe f.eks. glutenfrit brød eller sojamælk, og pengene refunderes af Skovstjernen. Hvis det drejer sig om store ændringer, som Skovstjernen ikke kan tilbyde, kan der ansøges om ikke at deltage i madordningen. Ansøgningen skal udfyldes af forældrene og underskrives af institutionslederen. Der er 2 betingelser, som skal være opfyldt for at et barn med lægedokumenteret behov for specialkost kan omfattes af undtagelsesbestemmelsen og dermed medbringe frokosten hjemmefra og få reduktion i forældrebetalingen: 1. Barnet har en lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, som kræver specialkost. 2. Kommunalbestyrelsen vurderer, at kommunen ikke forsvarligt kan tilbyde barnet frokost i daginstitutionen. Både punkt 1 og 2 skal være opfyldt. Der er således ikke grundlag for, at et barn kan omfattes af undtagelsesbestemmelsen, alene fordi forældrene via en lægeerklæring eller andet kan dokumentere, at barnet er lactoseintolerant eller allergisk over for æg, fisk eller andet. Det er alene kommunalbestyrelsen, som kan træffe afgørelse om, hvorvidt et barn kan fritages fra frokostmåltidet mod en reduktion i forældrebetalingen. 10

11 Sukker En af de helt store syndere i forhold til børns ernæring er sukker i alt for store mængder. Højst 10 % af energien i en dagskost bør komme fra sukker. For et barn på 3 år svarer det til højst 30 g sukker pr. dag. For et barn på 6 år svarer det til højst 40 g sukker. I en halv liter saft eller juice er der ca 50 g sukker årige børn spiser og drikker gennemsnitlig 73 g sukker om dagen, hvilket er 40 % mere end det, der maksimalt tilrådes. Overskrides denne 10 % grænse, begynder sukkeret at blokere for optagelsen af vitaminer, mineraler og sporemineraler. Hvis hele sukkerforbruget opfyldes i daginstitutionen, er der ikke plads til, at børnene spiser sukkerholdige madvarer derhjemme i weekenden, til fødselsdage og fester (se også folderen Afholdelse af fødselsdagen i Børnehuset Skovstjernen ). Rudersdal kommune anbefaler derfor, at slik, kage og sukkerholdige drikke som saft og sodavand ikke serveres, herunder at dette minimeres ved børnefødselsdage i institutionen. Vi bruger meget lidt sukker i den mad, der serveres i Skovstjernen, og fx yoghurt og koldskål serveres hjemmelavet uden sukker i. Det tilbydes til retter, hvor det hører til, fx kanelsukker til risengrød. For færdigkøbte produkter, tilstræbes det, at sukkerindholdet er under 10 g / 100 g. Vi anvender ikke kunstige sødemidler eller produkter, som indeholder det. Tilsætningsstoffer Det anbefales, at forarbejdede produkter indeholder så få tilsætningsstoffer som muligt. Det er vores mål, at maden, der serveres i Skovstjernen, er så simpel og hjemmelavet som muligt. Vi tilstræber, at meget forarbejdede produkter såsom færdigkøbt leverpostej, pølser, spegepølse, frikadeller osv. begrænses og erstattes af et hjemmelavet alternativ. Vand Frisk koldt postevand er tilgængeligt hele dagen i Skovstjernen. Til fester kan man tilsætte forskellige smage ved tilsætning af citron, agurk, bær, krydderurter m.m. Økologi Det er en ambition, at vi gerne vil købe så mange økologiske madvarer ind, som muligt. I praksis har dette vist sig at ligge omkring 80-85%, hvilket betyder, at vi har opnået Fødevareministeriets økologiske spisemærke, som synliggør vores institutions engagement med økologi. Spisemærket i sølv tildeles det køkken, der kan dokumentere, at de økologiske råvarer udgør 60-90% af det samlede råvareindkøb. 11

12 Dagligdagen i Skovstjernen Fortælling fra frokost i vuggestuen Madvognen bliver kørt ind på stuen. Niels tager kop og brik sætter det på bordet, og kravler op. Nogle børn synger Niels går straks i gang med at synge med. Der sidder mange ved bordet Hanne foreslår Anne at går over til det andet bord. Sangen tager til i styrke. Hanne tysser hjælper Anne med kop og brik og viser hende over til det andet bord. Karen og Fie skal i gang med at smøre brød og taler om, hvad de skal have på brødet men de har glemt en smørekniv. De synger på vej til rullebordet Nu vil de i gang med at smøre. Det er svært Hanne. Ja, siger Hanne og hjælper lidt til. Fie smører og smører. Hanne spørger skal maden skæres over? Maden bliver skåret i 2 dele. Der skal pålæg på Fie vil have gulerod og salat. Karen peger på tomaterne Hanne spørger: Vil du ha tomater? Karen nikker. Nu bliver der spist. Mest pålæg. Spis også rugbrødet siger Hanne. Hvorfor? spørger Fie Jo, siger Hanne nu har du jo smurt rugbrødsmaden. Fie går i gang. Hanne spørger: Nå, hvad har I leget i dag? Det kan de ikke rigtig huske Anne siger Karen Har du leget med Anne? spørger Hanne. Karen nikker ja. Måltidet er ved at være færdig. Hanne henter våde klude viser lige de tørrede æbleringe nogle har lavet til fuglene Nam siger Niels. Fie siger, hun er færdig, og får en klud til at tørre sin mund. Hvad skal du så? spørger Hanne. Fie hopper ned og tager sin brik og kop hen på rullebordet. Fortælling fra frokost i den yngste børnehavegruppe Ved bordet sidder 7 børn og en voksen og spiser deres madpakker. Alle ser ud til at have det rart og snakken går lystigt mellem børnene om alt muligt madpakkerne, hvad de har lavet på legepladsen og hvad de skal lege efter frokost. Eva siger: Må jeg bede om vandet? Hun får kanden, hælder op i glasset, men det bliver kun til en mundfuld, for så er kanden tom. Eva siger: Hov, der er ikke mere vand! Hun ser spørgende på den voksne, der svarer: Det var ikke så godt, hvad skal vi gøre ved det? Eva svarer, mens hun ser opfordrende på den voksne: Hente noget mere! Den voksne svarer: Jamen, så må du hente noget mere vand. Eva hopper glad ned fra stolen, tager kanden og går ud i køkkenet, kravler op på skamlen og tænder for vandhanen. Et øjeblik efter kommer hun tilbage med kanden fyldt med vand. Hun sætter kanden på bordet, kravler op på stolen og hælder vand i sit glas. Straks er der et andet barn, der beder om vandet. Eva svarer glad, mens hun skubber kanden over til det andet barn: Det er mig som har hentet vand i vandhanen. Dagen efter mangler der igen vand ved bordet, og et barn hopper straks ned og går ud til vandhanen. Eva kigger på den voksne og siger: I går hentede jeg vand i vandhanen. Den voksne ser på hende og smiler, mens hun svarer: Ja, det gjorde du nemlig. 12

13 Litteratur 1. Det fælles frokostmåltid anbefalinger og inspiration til sund mad til børn i daginstitutionen, Fødevarestyrelsen F9FEC1902CCA/0/Det_faelles_frokostmaltid.pdf 2. Mad- og måltidspolitik, Rudersdal kommune, Børne- og skoleudvalget, januar Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner, Fødevarestyrelsen Fuldkorn - Definition og vidensgrundlag for anbefaling af fuldkornsindtag i Danmark, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet, november pdf 5. Du er måske for sød, Fødevarestyrelsen, September Giv madpakken en hånd. Fødevarestyrelsen Oktober Frugt, grønt og helbred. Fødevaredirektoratet November Håndbog om kostpolitik. Levnedsmiddelstyrelsen 1999 Links

Børnehuset Bakketoppen. Børnehaven Porskjær. Børnehuset Gyvelhøjen. Børnehaven Rønnehaven. Børnehaven Viften

Børnehuset Bakketoppen. Børnehaven Porskjær. Børnehuset Gyvelhøjen. Børnehaven Rønnehaven. Børnehaven Viften Børnehuset Bakketoppen Børnehaven Porskjær Børnehuset Gyvelhøjen Børnehaven Rønnehaven Børnehaven Viften Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kostpolitikken... 3 Kostpolitikken i praksis:... 7

Læs mere

Del 1: Kostpolitik - sund og lødig kost i Magdalene Haven

Del 1: Kostpolitik - sund og lødig kost i Magdalene Haven Del 1: Kostpolitik - sund og lødig kost i Magdalene Haven Hvorfor en kostpolitik? I Magdalene Haven mener vi, det er vigtigt, at børn spiser sundt og varieret hver dag! Derfor har vi udarbejdet denne kostpolitik.

Læs mere

SanseSlottets Madpolitik

SanseSlottets Madpolitik SanseSlottets Madpolitik Revideret februar 2014 Indhold Hvem får mad?... 2 Formål... 2 Målsætning... 2 Morgenmad... 2 Formiddags og eftermiddagsmad... 2 Frokost... 3 Drikkelse... 3 Spise-café... 3 Måltids-miljø...

Læs mere

Mad og måltidspolitik Sunde børn i en sund by

Mad og måltidspolitik Sunde børn i en sund by Mad og måltidspolitik Sunde børn i en sund by Dagplejen NORD Forord Horsens Kommune ønsker at fremme sund kost, motion og god hygiejne blandt børn i alderen 0-6 år. Som led heri er der udarbejdet en fælles

Læs mere

Kostpolitik for Rudersdal Dagpleje

Kostpolitik for Rudersdal Dagpleje Kostpolitik for Rudersdal Dagpleje Denne kostpolitik henvender sig til alle forældre der ønsker at vide mere om maden i dagplejen. Kostpolitikken er samtidig et vigtigt arbejdsredskab for dagplejerne,

Læs mere

Mad- og måltidspolitik

Mad- og måltidspolitik Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Dalgården revideret 2016 Et væsentligt omdrejningspunkt i børnenes hverdag er måltiderne. At få mad i maven er et grundlæggende behov, og måltiderne giver samtidig

Læs mere

F:\bhmfælles\Kost og Mad\Kostvejledning Molevitten.docx

F:\bhmfælles\Kost og Mad\Kostvejledning Molevitten.docx Kostvejledning Måltidet er en oplevelse for barnet og en pause fra dagens andre aktiviteter. Gode måltider fremmer sunde spisevaner og god trivsel. I Molevitten vil vi gerne give børnene sunde spisevaner

Læs mere

Madmod og Madglæde. i daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg

Madmod og Madglæde. i daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg Madmod og Madglæde i daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg Småfolk er elskelige og sårbare, opmærksomme og letpåvirkelige. De er indlæringsparate og har alle muligheder for sammen med de voksne at skabe

Læs mere

Ernæringsprincipper. For børn og unge 0-16 år. Ishøj Kommune

Ernæringsprincipper. For børn og unge 0-16 år. Ishøj Kommune 2015 Ernæringsprincipper For børn og unge 0-16 år Ishøj Kommune 1 Forord Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik har visionen at børn og unge sejrer i eget liv og får muligheder for og rammer til at nå deres

Læs mere

Mad og måltidspolitik - i den integrerede institution, Børnehuset Bryggen

Mad og måltidspolitik - i den integrerede institution, Børnehuset Bryggen Mad og måltidspolitik - i den integrerede institution, Børnehuset Bryggen Indhold: Rammer for institutionens mad og måltidspolitik Bryggens måltider og kost Pædagogisk formål og perspektiver Hygiejne og

Læs mere

Kostpjece. Lyngby-Taarbæk Kommunale Dagpleje L Y N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E

Kostpjece. Lyngby-Taarbæk Kommunale Dagpleje L Y N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E Kostpjece Lyngby-Taarbæk Kommunale Dagpleje L Y N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E Forord Dagplejen i Lyngby Taarbæk Kommune har udarbejdet en kostpjece i samråd med cand.brom Bodil Damgård Høegh.

Læs mere

Kostpolitik i Hørsholm Børnegård

Kostpolitik i Hørsholm Børnegård Kostpolitik i Hørsholm Børnegård I Hørsholm Børnegård har vi valgt, at prioritere børnenes kost højt. Det indebærer, at vi har ansat en køkkenmedarbejder, der står for indkøb,samt tilberedelse af dagens

Læs mere

Kostpolitik. Dokumentnavn: Folder Dokument #: 2115084 Forfatter: DL9YJS

Kostpolitik. Dokumentnavn: Folder Dokument #: 2115084 Forfatter: DL9YJS 1 Kostpolitik 1 Forord: Tønder kommunes overordnede kostpolitik danner grundlag for børnehavens kostpolitik. 2 Målsætningen: Vi vil sikre sunde og glade børn i Tønder Kommune. Tønder Kommune forventer

Læs mere

Mad og Måltid i Dagplejen. Oktober 2012. Natur og Udvikling

Mad og Måltid i Dagplejen. Oktober 2012. Natur og Udvikling Mad og Måltid i Dagplejen Oktober 2012 Natur og Udvikling Mad og Måltid i Dagplejen Børn skal have dejlig og nærende mad, i trygge rammer. Forord Halsnæs kommune har udarbejdet en overordnet Mad- og Måltidspolitik

Læs mere

Center for Børn og Familie DAGTILBUD. Kost og madkultur i Dagplejen

Center for Børn og Familie DAGTILBUD. Kost og madkultur i Dagplejen Center for Børn og Familie DAGTILBUD Kost og madkultur i Dagplejen April 2015 Mætte børn er glade børn - der har lyst og energi til at lege og lære. Det er derfor vigtigt at børnene dagen igennem får nok

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en mand på 18 30 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en mand på 18 30 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en mand på 18 30 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 11.100 kj/dag + råderum på 1200 kj/dag til tomme kalorier svarende til 10 % af energiindtaget (Svarer til ca.

Læs mere

Kræmmerhusets mad- og måltidspolitik

Kræmmerhusets mad- og måltidspolitik Kræmmerhusets mad- og måltidspolitik Overordnede rammer - visioner og mål for politikken Formålet med at have en mad- og måltidspolitik i Kræmmerhuset er at sikre den ernæringsmæssige kvalitet af den mad,

Læs mere

KOSTPOLITIK. Børneoasen Lind. Vuggestuen Børnehaver Fritidshjem 1 og 2 (Fritidsklubben) 01-01-2015

KOSTPOLITIK. Børneoasen Lind. Vuggestuen Børnehaver Fritidshjem 1 og 2 (Fritidsklubben) 01-01-2015 2015 KOSTPOLITIK Børneoasen Lind Vuggestuen Børnehaver Fritidshjem 1 og 2 (Fritidsklubben) 01-01-2015 Kostpolitik i Børneoasen Kostpolitikken i Børneoasen skal være med til at sikre børnenes trivsel og

Læs mere

Kostpolitik i Hørsholm Børnegård

Kostpolitik i Hørsholm Børnegård Kostpolitik i Hørsholm Børnegård I Hørsholm Børnegård har vi valgt, at prioritere børnenes kost højt. Det indebærer, at vi har ansat en køkkenmedarbejder, der står for indkøb,samt tilberedelse af dagens

Læs mere

Nedenfor er beskrevet de rammer Frederiksberg Kommune har opstilet for bestyrelsens arbejde med mad og måltidspolitikken for Børnehuset Adilsvej.

Nedenfor er beskrevet de rammer Frederiksberg Kommune har opstilet for bestyrelsens arbejde med mad og måltidspolitikken for Børnehuset Adilsvej. Baggrund Nedenfor er beskrevet de rammer Frederiksberg Kommune har opstilet for bestyrelsens arbejde med mad og måltidspolitikken for Børnehuset Adilsvej. Frederiksberg Kommune har besluttet, at der skal

Læs mere

I henhold til fødevarestyrelsens anbefaling har vi i Spiloppen besluttet, at der ikke længere serveres riskiks til børnene.

I henhold til fødevarestyrelsens anbefaling har vi i Spiloppen besluttet, at der ikke længere serveres riskiks til børnene. Spiloppens mad og måltids-politik Vi ønsker med mad og måltids-politikken at sikre at sunde mad- og måltidsvaner bliver en naturlig del af børns hverdag at børnene lærer om alternative, sunde måder at

Læs mere

Handleplan for mad og måltider i børne-, juniorog ungeuniverser

Handleplan for mad og måltider i børne-, juniorog ungeuniverser Handleplan for mad og måltider i børne-, juniorog ungeuniverser Baggrund I Haderslev Kommune prioriteres det sunde liv. Kommunen vil være helt i front inden for sundhedsfremme og forebyggelse. Målet er

Læs mere

KOSTPOLITIK for Børnehus Nord- og sydpolen marts 2012

KOSTPOLITIK for Børnehus Nord- og sydpolen marts 2012 KOSTPOLITIK for Børnehus Nord- og sydpolen marts 2012 Formål: Samfundsmæssigt er der sket en stigning i antallet af overvægtige børn og nu kan overvægt konstateres helt ned i 3 års alderen. Et stigende

Læs mere

Børnebyens kostpolitik

Børnebyens kostpolitik Børnebyens kostpolitik Kernehuset / Kastanjehuset PILDAMSVEJ 4 C HAVNBJERG 6430 NORDBORG Kostpolitik: Sund mad God madpakke Hyggelige måltider God oplevelse behov Redigeret oktober 2011 Forord Kostpolitikken

Læs mere

Mariagerfjord kommunes. Mad- og måltidspolitik

Mariagerfjord kommunes. Mad- og måltidspolitik Mariagerfjord kommunes Mad- og måltidspolitik Mad- og måltidspolitik for børn og unge i kommunale institutioner, selvejende institutioner samt opholdssteder og disses interne skoler 1 1. kosten, der serveres

Læs mere

MØLLEBJERGHAVES KOSTPOLITK

MØLLEBJERGHAVES KOSTPOLITK MØLLEBJERGHAVES KOSTPOLITK At børnene får en sund og ernæringsmæssig rigtig kost minimering af sukkerindtaget som minimum økologiske basisprodukter At vi gennem dialog, samarbejde og vidensdeling hele

Læs mere

Kostpolitik for Børnehuset Nansensgade

Kostpolitik for Børnehuset Nansensgade Kostpolitik for Børnehuset Nansensgade Børnehuset Nansensgade Nansensgade 46 1366 Kbh K 82562950 37511@buf.kk.dk Kosten er afgørende for børns vækst og trivsel, derfor er det vigtigt, at børn fra begyndelsen

Læs mere

God mad til Bornholmske børn

God mad til Bornholmske børn God mad til Bornholmske børn Lev tre år længere Forebyggelseskommissionen, som er nedsat af regeringen i 2008, er i april, 2009 fremkommet med en rapport. Rapporten danner grundlag for regeringens mål

Læs mere

Vi vil sikre at børnene får viden om mad, smag og konsistens.

Vi vil sikre at børnene får viden om mad, smag og konsistens. Mad og måltider i Børnehuset Hvidehøj. Overordnede mål: Hvidehøjs mad og måltider tager afsæt i Egedals kommunes politik samt Ganløse Slagslundes bestyrelses overordnede mål for mad og måltider. Vi vil

Læs mere

Mad - og måltidspolitik for Børnehuset Hyrdehøj August 2011. Roskilde Kommunes mål for kostpolitikken er at: De 8 kostråd (fra www.altomkost.

Mad - og måltidspolitik for Børnehuset Hyrdehøj August 2011. Roskilde Kommunes mål for kostpolitikken er at: De 8 kostråd (fra www.altomkost. Mad - og måltidspolitik for Børnehuset Hyrdehøj August 2011 Roskilde Kommunes mål for kostpolitikken er at: Den mad, der serveres i kommunens institutioner, er sund, varieret og ernæringsrigtig Institutionerne

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Elsted Dagtilbud

Mad- og måltidspolitik for Elsted Dagtilbud Mad- og måltidspolitik for Elsted Dagtilbud Forord Elsted Dagtilbud ønsker at være medvirkende til, at vores børn i pasningstilbuddet får grundlagt sunde kostvaner, således at de senere i livet bliver

Læs mere

Kostpolitik. Hillerød Kommunale Dagpleje. Revideret 2015

Kostpolitik. Hillerød Kommunale Dagpleje. Revideret 2015 Kostpolitik Hillerød Kommunale Dagpleje. Revideret 2015 Kostpolitik Hillerød Dagpleje har valgt at udarbejde en kostpolitik, hvor vi arbejder for en sund dansk kost. Vi tilstræber, at alle produkter er

Læs mere

Kostpolitik for Trækronerne

Kostpolitik for Trækronerne Kostpolitik for Trækronerne Udarbejdet af Forældrebestyrelsen Revideret 2012 Kostpolitik for Trækronerne Mad er vigtig som brændstof, nydelse og som samlende element i hverdagen. Både derhjemme, i institutionen

Læs mere

Mad - og måltidspolitik for Børnehuset Hyrdehøj August 2008. Roskilde Kommunes mål for kostpolitikken er at: De 8 kostråd (fra www.altomkost.

Mad - og måltidspolitik for Børnehuset Hyrdehøj August 2008. Roskilde Kommunes mål for kostpolitikken er at: De 8 kostråd (fra www.altomkost. Mad - og måltidspolitik for Børnehuset Hyrdehøj August 2008 Roskilde Kommunes mål for kostpolitikken er at: Den mad, der serveres i kommunens institutioner, er sund, varieret og ernæringsrigtig Institutionerne

Læs mere

Integreret Institution Tangebo

Integreret Institution Tangebo Integreret Institution Tangebo Kostpolitik 1 Tangebos kostpolitik. Forældrebestyrelsen og personalet i Tangebo har sammen udarbejdet nedenstående kostpolitik. Vi har søgt viden og vejledning hos rejseholdsmedarbejder

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN

VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN Svend Poulsensvej 154, 3060 Espergærde, Åbningsningstid: mandag-fredag kl. 6.30 17.00 Galaksen: 49284357 Himmel Stuen: 49284356 Stjernerne: 49284358 Leder David Seebach: 49282451

Læs mere

Børnecentret Høllevang kostpolitik

Børnecentret Høllevang kostpolitik Børnecentret Høllevang kostpolitik Børnecentret Høllevangs kostpolitik Børnecentret Høllevangs kostpolitik er udarbejdet i samarbejde med personale og forældrebestyrelse. Vi følger de retningslinjer som

Læs mere

Mad- og måltidspolitik. for Dagplejen

Mad- og måltidspolitik. for Dagplejen Mad- og måltidspolitik for Dagplejen Mål hvad vil vi? Vi vil så et frø hos børn i Dagplejen, så vi hjælper dem på vej med at udvikle sunde madvaner. Gennem en fælles mad og måltidspolitik tilføjer vi en

Læs mere

Politikken skal medvirke til at udvikle og sikre sund mad/ sunde måltider og bidrage til at skabe og fastholde sunde mad- og måltidsvaner.

Politikken skal medvirke til at udvikle og sikre sund mad/ sunde måltider og bidrage til at skabe og fastholde sunde mad- og måltidsvaner. Mad- og måltidspolitik for Cassiopeia 1. Indledning Cassiopeias mad- og måltidspolitik er udarbejdet på baggrund af Gentofte Kommunes overordnede mad- og måltidspolitik. Gentofte Kommune ønsker at sætte

Læs mere

MADPOLITIK KIRKEBY BØRNEHUS

MADPOLITIK KIRKEBY BØRNEHUS MADPOLITIK KIRKEBY BØRNEHUS VALG AF PRODUKTER... 3 Råvarer... 3 Råvarer med så lidt forarbejdning som muligt, gerne økologisk.... 3 Råderummet er forældrenes... 4 Særlige lejligheder... 4 RAMMER FOR MAD

Læs mere

Mad og måltidspolitik for Eventyrhaven.

Mad og måltidspolitik for Eventyrhaven. Mad og måltidspolitik for Eventyrhaven. Mål og visioner. For at sikre at arbejdet med børnenes mad og måltider bliver en succes, er det nødvendigt at konkretisere i hvilken retning arbejdet skal gå. Hvad

Læs mere

Kostpolitik Børnehuset Petra

Kostpolitik Børnehuset Petra Kostpolitik Børnehuset Petra Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. 1 I samarbejde med bestyrelsen

Læs mere

Mad- og måltidspolitik i Marthagården

Mad- og måltidspolitik i Marthagården Mad- og måltidspolitik i Marthagården På baggrund af sundhedsprofilen af de 0-25-årige i Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal udarbejdes og implementeres mad- og måltidspolitikker

Læs mere

Høringsforslag Forvaltningens kommentar Forslag til ændring

Høringsforslag Forvaltningens kommentar Forslag til ændring Politik for mad, måltider og bevægelse i fritidsinstitutioner og klubber Forord Mad, måltider og bevægelse er vigtige elementer i børns hverdag. Mange børn tager hjemmefra om morgenen uden at have spist,

Læs mere

Kostpolitik i Antvorskov børnegård 2013

Kostpolitik i Antvorskov børnegård 2013 Kostpolitik 2013 1 Kostpolitik i Antvorskov børnegård 2013 Forord De holdninger, normer og rammer som børn møder til hverdag, også uden for hjemmet, har stor indflydelse på deres kostvaner og derfor har

Læs mere

KOSTPOLITIK TORVETS BØRNEHUS

KOSTPOLITIK TORVETS BØRNEHUS BILAG 4 KOSTPOLITIK TORVETS BØRNEHUS Torvets Børnehus/ Torvegade 10/ 3300 Frederiksværk/ Tlf. 4778 41 80 4181/ e-mail: jawi@halsnaes.dk Udgård: 4778 4182/ Asgård: 4778 4183/ Midgård: 4778 4184 www.torvetsboernehus.halsnaes.dk

Læs mere

Retningslinjer for. kost i dagplejen. En pjece til dagplejere og forældre

Retningslinjer for. kost i dagplejen. En pjece til dagplejere og forældre Retningslinjer for kost i dagplejen En pjece til dagplejere og forældre 2 Retningslinjer for kost i dagplejen i Aalborg Kommune Indhold Retningslinjer for kost i dagplejen... 3 Formål med retningslinjerne...

Læs mere

Børn og Unge. MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK For dagtilbud i Furesø Kommune

Børn og Unge. MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK For dagtilbud i Furesø Kommune Børn og Unge MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK For dagtilbud i Furesø Kommune MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK 2 FORORD Denne overordnede Mad- og måltidspolitik for dagtilbud i Furesø Kommune skal medvirke til at skabe gode

Læs mere

Kostpolitik - En sund start på livet

Kostpolitik - En sund start på livet Kostpolitik - En sund start på livet Udarbejdet af forældrerepræsentanter og pædagoger i Børnehuset Himmelblå 2016 Hvorfor en kostpolitik Børnene opholder sig mange af deres vågne timer i institutionen

Læs mere

Mad- og måltidspolitik. i Børnehuset Gravhunden

Mad- og måltidspolitik. i Børnehuset Gravhunden Mad- og måltidspolitik i Børnehuset Gravhunden 0 Kost, kok og økologi Visioner og mål for politikken Forhold som ernæring har stor indflydelse på barnets fysiske og psykiske sundhed. Sundheden er vigtig

Læs mere

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Faktaoplysninger: Børnetal og stuer: Vuggestuen i Tusenfryd er delt op i stuer. Der er plads til ca. 12 børn på hver stue. Alt efter antal af børn i afdelingen er barnet tilknyttet

Læs mere

Sund mad gi r glade Guldænder

Sund mad gi r glade Guldænder Sund mad gi r glade Guldænder Indledning. Nærværende pjece er opdelt i to dele. Èn del hvor vi redegør for institutionens kostpolitik. Her er der overvejende taget udgangspunkt i det, der allerede er beskrevet

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for børnehuset Harmonien 2012

Mad- og måltidspolitik for børnehuset Harmonien 2012 Mad- og måltidspolitik for børnehuset Harmonien 2012 Denne mad- og måltidspolitik er udarbejdet af og godkendt af bestyrelsen i Harmonien. Politikken skal sætte rammerne for den mad- og måltidspraksis,

Læs mere

Lokal mad og måltidspolitik. Folderen er udarbejdet i samarbejde med Forældrebestyrelsen og følger de 8 kostråd.

Lokal mad og måltidspolitik. Folderen er udarbejdet i samarbejde med Forældrebestyrelsen og følger de 8 kostråd. Lokal mad og måltidspolitik Folderen er udarbejdet i samarbejde med Forældrebestyrelsen og følger de 8 kostråd. Udarbejdet Marts 2013 Indholdsfortegnelse Forord Side 3 Det sunde frokostmåltid Side 4-5

Læs mere

Patientinformation. Kost anbefalinger. Til overvægtige børn og deres familie

Patientinformation. Kost anbefalinger. Til overvægtige børn og deres familie Patientinformation Kost anbefalinger Til overvægtige børn og deres familie Kvalitet Døgnet Rundt Børneafdelingen Sund kost Indledning: Denne pjece handler om nogle kost anbefalinger til dig og din familie.

Læs mere

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen I Skovvangen tilbydes der kost i alle afdelingerne - dog ud fra forskellige principper. I vuggestuen Kornbakken og vuggestuen Århusbo er der

Læs mere

Derfor er det sundt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet fedt, dvs. det fedt, der bl.a. findes i smør og smørblandinger.

Derfor er det sundt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet fedt, dvs. det fedt, der bl.a. findes i smør og smørblandinger. Derfor er det sundt Over halvdelen af danskerne spiser tæt på den anbefalede mængde fedt, men vi er ikke gode nok til at spise den rigtige type af fedt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet

Læs mere

BØRNEHUSET PÅ TESDORPFSVEJ MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK

BØRNEHUSET PÅ TESDORPFSVEJ MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK BØRNEHUSET PÅ TESDORPFSVEJ MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Politikken er blevet til i samarbejde med ledelsen og køkkenpersonalet i Smagsløget Mål og visioner Hvad vil institutionen opnå: En implementering af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

De kommer desuden oftere i konflikter med de andre børn, samt har let til gråd.

De kommer desuden oftere i konflikter med de andre børn, samt har let til gråd. KOSTPOLITIK FOR BØRNEHUSET SMØRBLOMSTEN Kostpolitikken i Børnehuset Smørblomsten er udarbejdet med udgangspunkt i Sundheds og levnedsmiddelstyrelsens anvisninger, samt Slagelse kommunes kostpolitik.* Vi

Læs mere

5. udgave. 3. oplag. 2011. Foto: Jes Buusmann. Produktion: Datagraf: Bestillingsnr.: 192

5. udgave. 3. oplag. 2011. Foto: Jes Buusmann. Produktion: Datagraf: Bestillingsnr.: 192 5. udgave. 3. oplag. 2011. Foto: Jes Buusmann. Produktion: Datagraf: Bestillingsnr.: 192 13 SUNDE VANER TIL AT FOREBYGGE HJERTEKARSYGDOM Tjek dine madvaner HAR DU 13 RIGTIGE? Der er størst gevinst, når

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Niels Bohr

Velkommen til Børnehuset Niels Bohr Velkommen til Børnehuset Niels Bohr Niels Bohrs Allé 10 ; Vuggestuen Kernen og Bølgerne Skovsbovænget 7 : Skyerne (de ældste) Åbningstid ; Mandag-torsdag: 6.30 16.45 Fredag ; 6.30-16.30 Tlf. nr.: 6375

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK I TINSOLDATEN

SUNDHEDSPOLITIK I TINSOLDATEN SUNDHEDSPOLITIK I TINSOLDATEN Politikken er udarbejdet af personalet og bestyrelsen i fælleskab og ved opstart har hele forældregruppen været inddraget. Overordnet målsætning Vi ønsker i fællesskab med

Læs mere

Børneinstitutionen Lindehuset Mad og måltidspolitik

Børneinstitutionen Lindehuset Mad og måltidspolitik Vedtaget 22. juni 2012 1. Lindehusets visioner og mål for mad og måltidspolitikken Et ernæringsrigtigt og varieret måltid som skal være med til at danne en sund og varieret madkultur hos børnene Børnene

Læs mere

Regnbuens kostpolitik

Regnbuens kostpolitik Udgivet April 2011 Regnbuens kostpolitik Bestyrelsen og personalet i Regnbuen har udarbejdet en kostpolitik, da vi gerne vil være medvirkende til at lære børnene gode kostvaner. Det er forældrenes ansvar,

Læs mere

Kostpolitik. Tovværkets Børnegård

Kostpolitik. Tovværkets Børnegård Kostpolitik Tovværkets Børnegård Formålet med en kostpolitik Vi har på Tovværkets Børnegård valgt at udarbejde en kostpolitik for at tydeliggøre, hvilke pædagogiske overvejelser vi har gjort os i forhold

Læs mere

Måltidspolitik. på dagtilbudsområdet

Måltidspolitik. på dagtilbudsområdet Måltidspolitik på dagtilbudsområdet Maj 2015 Indledning Kommunalbestyrelsen har pligt til at tilbyde et sundt frokostmåltid til alle børn i daginstitutioner med mulighed for opkrævning af en forældrebetaling.

Læs mere

Kostpolitik for HellumHejHuset børnehave under Hellum FRI

Kostpolitik for HellumHejHuset børnehave under Hellum FRI Kostpolitik for HellumHejHuset børnehave under Hellum FRI Formålet med at have en kostpolitik, er at bidrage til styrkelse af børns sundhed, både her og nu og på længere sigt. For HellumHejHuset er det

Læs mere

Handleplan for mad og måltider på botilbud og væresteder

Handleplan for mad og måltider på botilbud og væresteder Handleplan for mad og måltider på botilbud og væresteder Baggrund 2 Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra: Kløvervænget, Borgercaféen, Nr. 1, Svanen og Beskyttet beskæftigelse. Derudover

Læs mere

Sundhedspolitik Sundhedspolitik for Dannevirkeskolen

Sundhedspolitik Sundhedspolitik for Dannevirkeskolen Sundhedspolitik Sundhedspolitik for Dannevirkeskolen Sundheden påvirkes umærkeligt af den måde, vi lever på Sundhedspolitik Sundheden påvirkes umærkeligt, af den måde vi lever på, og alle de ting vi udsætter

Læs mere

Dagplejerne i Ravsted Børneunivers har i gennemsnit en erfaring på 18 år

Dagplejerne i Ravsted Børneunivers har i gennemsnit en erfaring på 18 år Dagplejen Dagplejerne i Ravsted Børneunivers har i gennemsnit en erfaring på 18 år I dagplejen har vi fleksible åbningstider, der aftales med den enkelte dagplejer. Vi har barnevogne og dyner til rådighed,

Læs mere

Kostpolitik for Duponts Gård

Kostpolitik for Duponts Gård Kostpolitik for Duponts Gård VI MINDSKER SUKKERET Fredericia Kommune vælger at se råderummet som forældrenes, og derfor skal børn og unge så vidt muligt ikke tilbydes sukkerholdig kost og drikke, mens

Læs mere

Kære forældre. Madpakker

Kære forældre. Madpakker KOSTPOLITIK Kære forældre Vi har i bestyrelsen og personalegruppen besluttet, at vi i Børne- og Familiehuset har en kostpolitik. Denne indebærer, at børnene skal have en sund og ernæringsrigtig mad, den

Læs mere

Kostpolitik. for ISI Idrætsefterskole & ISI Idrætshøjskole

Kostpolitik. for ISI Idrætsefterskole & ISI Idrætshøjskole Kostpolitik for ISI Idrætsefterskole & ISI Idrætshøjskole Mad og måltider er ofte lig med glæde, nydelse og fællesskab. Det er alle vigtige elementer i oplevelsen af det gode efterskole- og højskoleliv.

Læs mere

Vejledning til skolemad

Vejledning til skolemad Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Vejledningen er en hjælp til at opfylde anbefalingerne og at gøre det sunde valg let for børnene. Udfordringerne er, at børn spiser for

Læs mere

Sunde mad og spisevaner

Sunde mad og spisevaner Sunde mad og spisevaner Oplæg af Maiken M. Jensen Kost og Ernæringskonsulent Lemvig kommune 1 Sund mad er vigtig fordi den..., Bidrager med livsvigtige vitaminer og mineraler Indeholder gavnlige kostfibre

Læs mere

Kostpolitik i Regnbuen Udarbejdet 2010

Kostpolitik i Regnbuen Udarbejdet 2010 Kostpolitik i Regnbuen Udarbejdet 2010 Indledning Det er vigtigt for børns trivsel og helbred, at de under deres opvækst får en god og ernæringsrigtig kost. Regnbuen har siden august 2005 haft en forældrebetalt

Læs mere

Ved 14 tiden spiser vi frugt og brød. Vi har en frugtordning, som forældrene mod betaling kan tilslutte sig.

Ved 14 tiden spiser vi frugt og brød. Vi har en frugtordning, som forældrene mod betaling kan tilslutte sig. Mad og kostpolitik Børnehaven har tilbud om morgenmad i tidsrummet fra 6.15-7.30. Til frokost, som vi spiser ved ca. 11.15 tiden, skal børnene selv medbringe madpakke hjemmefra. Ved 14 tiden spiser vi

Læs mere

Maj 2012. Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune

Maj 2012. Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune Maj 2012 Frokostordning for daginstitutioner i Rudersdal Kommune Hvorfor frokostordning? I 2008 besluttede Folketinget, at alle børn i daginstitutioner skal tilbydes et sundt frokostmåltid hver dag. Det

Læs mere

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød Fredensborg kommune vil være en sund kommune. Vi vil skabe gode rammer for at gøre sunde valg til det nemme valg. Sådan lyder forordene til Fredensborg Kommunes kostpolitik der er udarbejdet i foråret

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Niels Bohr

Velkommen til Børnehuset Niels Bohr Velkommen til Børnehuset Niels Bohr Niels Bohrs Allé 10 ; Vuggestuerne ; Kernen, Mini-bølgerne og børnehavegruppen Bølgerne Åbningstid ; Mandag-torsdag: 6.30 16.45 Skovsbovænget 7: Skyerne (de ældste børnehavebørn)

Læs mere

Kostpolitik. Regnbuen, Valhalla og Fjelsted Harndrup Skole

Kostpolitik. Regnbuen, Valhalla og Fjelsted Harndrup Skole Kostpolitik, Valhalla og Fjelsted Harndrup Skole Kære forældre! Middelfart Kommune ønsker at sætte fokus på sund levevis herunder sunde fødevarer og gode kostvaner i alle kommunens dagtilbud, skoler og

Læs mere

KOSTPOLITIK FOR DAGTILBUD

KOSTPOLITIK FOR DAGTILBUD KOSTPOLITIK FOR DAGTILBUD TEMA Stevns Kommune overordnede kostpolitik for dagtilbud KOSTPOLITIK FOR DAGTILBUD STEVNS KOMMUNE ØNSKER MED EN KOSTPOLITIK AT SÆTTE FOKUS PÅ MAD, MÅLTIDER OG FYSISK AKTIVITET

Læs mere

Kostpolitik i Sognefogedgården

Kostpolitik i Sognefogedgården Kostpolitik i Sognefogedgården Lidt om baggrunden for kostpolitikken Kostpolitikken er udarbejdet i samarbejde mellem personalet og bestyrelsen. Som udgangspunkt er Sognefogedgården en sund institution.

Læs mere

Velkommen til Humlebien

Velkommen til Humlebien Velkommen til Humlebien Humlebien Sct. Jørgens Park 17 4700 Næstved Tlf. 55 88 75 10 Email:Humlebien@naestved.dk Kære forældre Med denne folder vil vi gerne byde Jer og Jeres barn velkommen i Humlebien.

Læs mere

MADKLASSEN 1 Dig og din mad SUND MAD ER GODT FOR DIG

MADKLASSEN 1 Dig og din mad SUND MAD ER GODT FOR DIG 1 N SE MA S d A L DK din ma Dig o g T D O G R E D A M D N G I U S D FOR SUND MAD ER GODT FOR DIG MADKLASSEN 1 GI MADPAKKEN EN HÅND Mad er brændstof for kroppen, ligesom benzin er brændstof for en bil.

Læs mere

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her.

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her. 1 Velkomstfolder til Agtrupvej. Velkommen til Vuggestuen Agtrupvej. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen i vuggestuen og fortælle jer lidt om, hvad I kan forvente af vuggestuen og hvad vi forventer

Læs mere

Kost- og bevægelsespolitik. for børn og unge i gribskov kommune

Kost- og bevægelsespolitik. for børn og unge i gribskov kommune Kost- og bevægelsespolitik for børn og unge i gribskov kommune april 2009 Formålet med kost- og bevægelsespolitikken er at fremme alle børn og unges sundhed. Forældre har hovedansvaret for deres børns

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN.

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN. VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN. Vi vil gerne byde dig og din familie velkommen til Kildebækkens Børnehave. Børnehaven er opdelt i 2 stuer, som hedder henholdsvis, Skovhulen og Havhulen. Børnehaven

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK BØRNEHUSET STJERNEN Redigeret 28/8-14

SUNDHEDSPOLITIK BØRNEHUSET STJERNEN Redigeret 28/8-14 SUNDHEDSPOLITIK BØRNEHUSET STJERNEN Redigeret 28/8-14 Her kan I læse om vores retningslinier for mad & måltider, bevægelse samt hygiejne. Vi har i Børnehuset Stjernen udarbejdet en sundhedspolitik på områderne

Læs mere

Sund mad. giver hulahop. i kroppen

Sund mad. giver hulahop. i kroppen Sund mad giver hulahop i kroppen AF Karen Eriksen ernæringsfaglig medarbejder i Fødevarestyrelsen. indledning Mad er meget mere end indholdet af fedt, kulhydrater og vitaminer. Det er selvfølgelig vigtigt,

Læs mere

Kost- og ernæringspolitik for. Vedtaget af forældrebestyrelsen juni 2016.

Kost- og ernæringspolitik for. Vedtaget af forældrebestyrelsen juni 2016. Kost- og ernæringspolitik for Vedtaget af forældrebestyrelsen juni 2016. Kostpolitik for Trækronerne. Mad er vigtigt som brændstof, nydelse og som samlende element i hverdagen. Både derhjemme, i institutionen

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for skole- og fritidsområdet

Mad- og måltidspolitik for skole- og fritidsområdet Mad- og måltidspolitik for skole- og fritidsområdet Mad- og måltidspolitik for skole- og fritidsområdet December 2011 2 I Tønder Kommune Indledning Nærværende mad- og måltidspolitik for skole- og fritidsområdet

Læs mere

Kost-og bevægelsespolitik for Den danske Børnehave Løgumkloster.

Kost-og bevægelsespolitik for Den danske Børnehave Løgumkloster. Kost-og bevægelsespolitik for Den danske Børnehave Løgumkloster. De fleste børn tilbringer meget tid i daginstitution og to måske tre af dagens måltider, bliver spist her. I måltidspolitikken for Tønder

Læs mere

Kostpolitik Sfo Åen Sengeløse skole 2010

Kostpolitik Sfo Åen Sengeløse skole 2010 Kostpolitik Sfo Åen Sengeløse skole 2010 Formålet: At stille alle børn på Sfoèn lige At give børnene gode og sunde kostvaner og dermed på længere sigt større livskvalitet At børn, personale og forældre

Læs mere

Børneuniverset Vuggestuen Kostpolitik

Børneuniverset Vuggestuen Kostpolitik Børneuniverset Vuggestuen Kostpolitik De gode kostvaner grundlægges i barndommen og følger os hele livet igennem. Børn skal have sund og nærende mad. Kosten har stor betydning for barnets vækst og udvikling.

Læs mere

Kostpolitik For. Børnehuset Skovtroldene

Kostpolitik For. Børnehuset Skovtroldene Kostpolitik For Børnehuset Skovtroldene Skovtroldenes kostpolitik tager udgangspunkt i Skanderborg kommunes kostpolitik for daginstitutionsområdet, og fødevarestyrelsens anbefalinger om de 8 kostråd. Den

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 5900 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 300 kj/dag svarende til 5 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1435

Læs mere

Når I vælger Maria Mikkelsens børnehave

Når I vælger Maria Mikkelsens børnehave Når I vælger Maria Mikkelsens børnehave Så kan I regne med, at vi her har nogle klare holdninger, en tydelig pædagogik og klassiske traditioner. Så kan I mærke og se, at her er der voksne tilstede og en

Læs mere

Kostpolitik For. Børnehuset Skovtroldene

Kostpolitik For. Børnehuset Skovtroldene Kostpolitik For Børnehuset Skovtroldene Skovtroldenes kostpolitik tager udgangspunkt i Skanderborg kommunes kostpolitik for daginstitutionsområdet, og fødevarestyrelsens anbefalinger om de 8 kostråd. Den

Læs mere

DIGTERHUSETS KOSTPOLITIK

DIGTERHUSETS KOSTPOLITIK DIGTERHUSETS KOSTPOLITIK Indledning: Digterhuset har en kostpolitik, da den kost vi spiser har stor betydning for vores trivsel for blodsukkerbalance, indlæringsevne, koncentrationsevne, humør og velvære.

Læs mere