ÅRSRAPPORT 2009/ CVR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2009/10 01.07.2009-30.06.2010 CVR 29 02 28 01"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2009/ CVR

2 Hovedtal Formandsberetning Medlemsaktiviteter Bestyrelse Udvalg opgaver og medlemmer Medlemmer Regnskab Sidetal Om DIRF Dansk Investor Relations Forening (DIRF) er et aktivt, professionelt forum for udvikling af virksomheders Investor Relations. Foreningens 111 virksomhedsmedlemmer, repræsenteret af ca. 250 IR-medarbejdere, har ansvar for IR i børsnoterede og andre selskaber, er rådgivere inden for IR eller er leverandører til IRaktiviteterne. De børsnoterede medlemsvirksomheders markedsværdi udgør tilsammen 95 % af det danske aktiemarked. Foreningens formål er at fremme kvaliteten i kommunikationen mellem børsnoterede selskaber og investorer i Danmark og i udlandet og at øge danske og udenlandske investorers interesse for selskaberne. Målet søges opfyldt ved udveksling af synspunkter og erfaringer mellem medlemmerne og gennem jævnlige møder og konferencer. Emnerne spænder fra sammenhængen mellem IR og virksomhedernes strategi over regulering til praktisk gennemførelse af IR-aktiviteter. DIRF samarbejder desuden konstruktivt med myndigheder, organisationer og personer, der har indflydelse på IR. Foreningen er grundlagt i 1988, og samarbejder i særlig grad med IR-foreningerne i de andre nordiske lande. DIRF s vedtægter Kan ses på Om DIRF Vedtægter 2

3 HOVEDTAL DKK 2009/ / / / /06 Indtægter Udgifter Årets resultat Egenkapital Antal medlemmer FORMANDSBERETNING Indledning På bestyrelsens årlige strategimøde blev det debatteret og besluttet, at det kommende år skal være konsolideringens år. Et år, hvor vi vil konsolidere den synlighed og position, vi har opnået. Ved samme lejlighed tilkendegav flere bestyrelsesmedlemmer, at de ikke ønskede at stille op til genvalg. Jeg vil gerne takke de afgående bestyrelsesmedlemmer for den indsats, de har ydet gennem årene, og som har betydet, at vi har et vægtigt fundament at konsolidere. Samtidig har foreningen været i stand til at tiltrække nye bestyrelsesprofiler, som opstiller til nyvalg ved dette års generalforsamling. Medlemsmøder og synlighed Det er stedse DIRF s formål at afholde medlemsmøder med fokus på emner, der optager medlemmerne i deres daglige arbejde. Medlemsmøderne er DIRF s rygrad og den løbende kontakt til medlemmerne. Vi har afholdt i alt 9 medlemsmøder i løbet af året. D. 8. september holdes DIRF s årlige IR-konference, hvor foreløbig 95 personer har tilmeldt sig. I gennemsnit har vi haft 44 tilmeldinger til medlemsmøderne, hvilket er en stigning på 20 % i forhold til sidste år. Særligt medlemsmødet med Sten Scheibye trak fulde huse med mere end 90 deltagere. I bestyrelsen er vi meget glade for den store opbakning til møderne, hvilket også giver de mange medlemmer, der yder et frivilligt og aktivt bidrag i DIRF s udvalg, yderligere blod på tanden. En stor tak til alle de udvalgsmedlemmer, der er med til at løfte DIRF s arbejde, og foruden hvem DIRF s aktiviteter ikke ville have det niveau, vi har nået i dag. 3

4 Medlemmer På trods af finanskrisen, og de deraf følgende dønninger, har DIRF en stabil medlemsskare. Medlemmer har meldt sig ud, dels pga. af finanskrisen, dels afnoteringer. Men vi har, grundet den store frivillige indsats kunnet give vores medlemmer en service, der har betydet, at word of mouth har tiltrukket mange nye medlemmer, faktisk så mange, at vi i dag er flere medlemmer end ved afslutningen af sidste regnskabsår. Således har DIRF haft en tilgang på 19 nye medlemmer og en afgang på 16 medlemmer. Vi forsøger løbende at tage kontakt til potentielle nye medlemmer indenfor rammerne af vores vedtægter, ligesom vi et par gange om året sender materiale ud til børsnoterede virksomheder, der kunne være mulige medlemmer. Resultat 2009/10 En stor tak til de sponsorer, der kontinuerligt bakker op om DIRF s arbejde. Uden disse bidrag, ville foreningens økonomi tage sig væsentligt anderledes ud. Ligeledes en stor tak til de medlemsvirksomheder, der løbende stiller lokaler og catering vederlagsfrit til rådighed. Som det fremgår af årsregnskabet, har DIRF en sund økonomi. Årets underskud er derfor kr. Dette resultat skyldes et højere serviceniveau for medlemmerne gennem et velfungerende sekretariat og en hjemmeside, der løbende bliver opdateret og fornyet. Bestyrelsen finder resultatet tilfredsstillende. Udvalgsarbejde DIRF s udvalg er grundstenen i foreningen. De aktive udvalg er Aktivitetsudvalget, DIRFdagsudvalget, Kommunikation og Web, Best Practice og Reguleringsudvalget. De fem udvalg bestyres af i alt 23 medlemmer. Den frivillige indsats der ydes i udvalgene, er af uvurderlig betydning. Det er i disse udvalg, at nye idéer bliver skabt og kommer alle foreningens medlemmer til gode. Vi arbejder stadig målrettet på at gøre DIRF endnu mere synlig dels overfor medlemmerne, men også over de lovgivende organer. DIRF har i årets løb deltaget i en række møder med både offentlige myndigheder samt private med ekspertise og indflydelse på IR-området. En særlig tak skal rettes til den ekstraordinære indsats, der er ydet i Reguleringsudvalget. Udvalget lancerede i december måned Reguleringsportalen på DIRF s hjemmeside, en portal med links til gældende love, bekendtgørelser og lignende, som regulerer forhold af særlig betydning for virksomhedernes Investor Relations-arbejde. dirf.dk Hjemmesiden har undergået en stor forandring i løbet af året. Det er administrativt blevet lettere at opdatere, og designet er blevet revitaliseret. Ovenfor er nævnt Reguleringsportalen som en ny funktionalitet. Et andet væsentligt og nyt tiltag er, at DIRF har indgået aftaler med to journalister, der skriver faglige og relevante artikler for medlemskredsen. Et forsøg på at være aktuelle og synlige og give value-for-money over for medlemmerne. Der er stadig uanede mængder af plads og mulighed, hvis du som DIRFmedlem også har lyst til at bidrage med faglige synspunkter i DIRF-nyt. 2010/11 4

5 Vi har gode forventninger og mange planer for det kommende år. Reguleringsportalens design og indgangen til den er under revision, Best Practice-udvalget udsender sine første beskrivelser af Best Practice indenfor IRpolitik, IR-strategi og KPI og årets medlemsmøde bliver formentlig julebrunchen, hvor ledelsesguruen og Dr. Jonas Ridderstråle har sagt ja til at stille op. Michael von Bülow Formand for DIRF MEDLEMSAKTIVITETER 2009/ DIRFdag 110 tilmeldinger Investor Targeting 39 tilmeldinger IR løn & karriere 17 tilmeldinger Julebrunch 56 tilmeldinger Generalforsamlinger 72 tilmeldinger Risikostyring og kriseinformation 42 tilmeldinger Hvornår er en handel en insiderhandel? 40 tilmeldinger God selskabsledelse Scheibyeudvalgets anbefalinger 92 tilmeldinger Turn-around hos Brdr. Hartmann 28 tilmeldinger Årsrapport og finansiel kommunikation 54 tilmeldinger DIRF s bestyrelse Michael von Bülow, Danisco, formand Pernille Friis Andersen, FLSmidth, næstformand Ole Søeberg, Tryg Diana Grimberg, Grimberg & Co. John Alexandersen, Thrane & Thrane Henning Rostung, Bottomline Communications Thomas Einfeldt, Einfeldt Kommunikation Aktivitetsudvalget Udvalget har ansvaret for planlægning af DIRF's månedlige medlemsmøder og DIRF's årlige IRkonference, DIRFdag Reguleringsudvalget Udvalget arbejder for at sikre et effektivt fungerende kapitalmarked. DIRF følger derfor med i udviklingen af lovgivning og anden regulering, som vedrører børsnoterede selskaber, og deltager i den forbindelse i høringer, hvor det findes relevant. 5

6 Medlemmer Ole Søberg, Tryg (formand) Anne Grene, DIRF Ann-Louise Elkjær Jensen, Brdr. Hartmann Berit M. Lorenzen, NASDAQ OMX Bettina Køhlert, Bottomline Communications Helle Prudinsky, Neurosearch Lars Bentsen Møller, TrygVesta Thomas Rohold, IC Companys Kommunikations- og webudvalget Udvalget har ansvaret for tilrettelæggelse af DIRF's kommunikationsstrategi og udviklingen af DIRF's hjemmeside. Medlemmer Dorte Samuelsen, Bottomline Communications (formand) Betina Præstiin, FirstFarms Johannus Egholm Hansen, FLSmidth Martin Gottlob, Danske Bank Michael von Bülow, Danisco Steffen Heegaard, Topdanmark IR Best Practice Udvalget har ansvaret for udarbejdelse af bl.a. DIRF's IR Anbefalinger. Medlemmer Lars Sandstrøm, Bysted (formand) Anne Grene, DIRF Anne Schoen, NKT Betina Præstiin, FirstFarms Jesper Larsen, FLSmidth Jørn Nurkka, Danfoss Michael von Bülow, Danisco Medlemmer Pernille Friis Andersen,FLSmidth (formand) Julie Quist, Danisco Jørgen Fischer Ravn, Impact Communications Tim Eriksen, Prospect Lene Faurskov, Auriga DIRF s medlemmer 18 OMXC20 selskaber A.P. Møller Mærsk FLSmidth Novozymes Carlsberg Genmab Sydbank Coloplast H. Lundbeck Topdanmark Dampskibsselskabet Norden Jyske Bank Tryg Danisco NKT Holding Vestas Wind System Danske Bank Novo Nordisk William Demant 94 øvrige selskaber Alk-Abelló FirstFarms Quadric Alm. Brand Formuepleje Radius Kommunikation 6

7 Ambu International Føroya Banki Reliance Arkena Gabriel Holding Renewagy Atlantic Petroleum GN Store Nord Ringkøbing Landbobank Auriga Industries Grimberg & Co. Rockwool International Bang & Olufsen Grønbech Business Com. Royal Unibrew Bavarian Nordic H+H International Scandinavian Private Equity Bioporto Højgaard Holding Schouw & Co Boje & Mobeck IC Companys SimCorp Bottomline Communications Impact Communications Sjælsø Gruppen Brdr. Hartmann Investeringsselskabet Luxor Solar Bulldog and Partners Ipreo SP Group Bysted Jeudan SPARBANK Cardo (SE) JØP, Ove & Myrthu SparNord Bank Cimber Sterling Kreab Gavin Anderson Superfos Computershare Københavns Lufthavne Symphogen Dalhoff Larsen & Hornemann (DLH) Life Cycle Pharma Søndagsavisen Dampskibsselskabet TORM LM Glasfinder TDC Danfoss Maconomy Thomson Reuters Deloitte Meyer & Bukdahl Thrane & Thrane DI Moberg & Thorsen TK Development DFDS NASDAQ OMX Topo Target DONG Energy Netop Solutions United DSB NeuroSearch U.I.E. DT Group Nordicom Vestjysk Bank Egmont International Holding Nordjysk Elhandel Victorie Properties Eik Banki Origio VP Securities Services Einfeldt Kommunikation Philip & Partnere Advokatfirma Zealand Pharma Euroinvestor PricewaterhouseCoopers ZoomVision Mamato Exiqon Prospect ØK Össur 7

8 RESULTATOPGØRELSE INDTÆGTER (DKK) Note 2009/ /09 Medlemskontingenter Sponsorater og annoncer DIRFdag Indtægter i alt DRIFTSOMKOSTNINGER Medlemsaktiviteter Lokaler Personale Kontorhold og hjemmeside Kontingenter, bestyrelse Udgifter i alt Resultat før renter Renteindtægter Resultat før skat Skat 0, RESULTAT BALANCE Aktiver Indestående Forudbetalte poster Tilgodehavende moms Aktiver i alt Passiver Skyldig A-skat og AM

9 Skyldig skat indeværende år Gæld i alt Egenkapital Passiver i alt NOTER TIL REGNSKAB 1 Medlemsaktiviteter Foredragsholdere Mødeafholdelse Rejseudgifter Journalister Webcast Gaver I alt Personaleudgifter Løn sekretariat Ekstern assistance I alt Kontorhold Telefon og internet Kontorartikler Tryksager Hjemmeside Porto m.m I alt EVENTUALFORPLIGTELSER Leje af lokaler Opsigelsesvarsel på én måned Medarbejdere Personalet består af sekretariatslederen, der er ansat i henhold til Funktionærloven, hvorfor det også er dennes opsigelsesvarsel, der er gældende. 9

ÅRSRAPPORT 2012 01.01.2012 31.12.2012 CVR NR. 29 02 28 01

ÅRSRAPPORT 2012 01.01.2012 31.12.2012 CVR NR. 29 02 28 01 ÅRSRAPPORT 2012 01.01.2012 31.12.2012 CVR NR. 29 02 28 01 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Om DIRF 3 Hovedtal 3 Beretning 6 Medlemsaktiviteter 7 Dirf s Bestyrelse og Udvalg 8 Medlemsvirksomheder 9 Regnskabsberetning

Læs mere

Regnskab. for. Året 1. juli 2007-30. juni 2008

Regnskab. for. Året 1. juli 2007-30. juni 2008 Regnskab for Året 1. juli 2007-30. juni 2008 20. foreningsår Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 Indtægter: Note 2007/08 2006/07 Medlemskontingenter 1 577.330,00 497.500,00 Sponsorater

Læs mere

INVESTOR RELATIONS FORENING. Regnskab. for. Aret 1. juli 2006-30. juni 2007. 19. foreningsår

INVESTOR RELATIONS FORENING. Regnskab. for. Aret 1. juli 2006-30. juni 2007. 19. foreningsår DIRF DANSK INVESTOR RELATIONS FORENING Regnskab for Aret 1. juli 2006-30. juni 2007 19. foreningsår Resultatopgørelse for perioden 1.juli 2006-30.juni 2007 Indtægter: Note 2006/07 2005/06 Medlemskontingenter

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007 Markedskommentar Ben Bernanke fik atter gydet olie på vandene Briefings på september måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den risikovillige

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2012. Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2012. Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2012 Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den konservative portefølje

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 8 AUGUST 2013 Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2008. Markedskommentar Reel finanskrise sender de globale aktiemarkeder ned

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2008. Markedskommentar Reel finanskrise sender de globale aktiemarkeder ned DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2008 Markedskommentar Reel finanskrise sender de globale aktiemarkeder ned Briefings på september måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Modelporteføljerne

Læs mere

Rockwool styrer mod opjustering

Rockwool styrer mod opjustering Rockwool styrer mod opjustering Det skal gå usædvanligt dårligt for Rockwool i 2. halvår, hvis selskabet skal undgå at komme med en senere opjustering af årsforventningen. Resultatet ventes at lande på

Læs mere

www.pwc.dk/årsrapport Gennemsigtighedsrapport 2011/12 Succes gennem tillid

www.pwc.dk/årsrapport Gennemsigtighedsrapport 2011/12 Succes gennem tillid www.pwc.dk/årsrapport Gennemsigtighedsrapport 2011/12 Succes gennem tillid Indhold Forord 3 PwC Danmark 4 Den juridiske struktur og ejerskab 4 Vores ledelsesstruktur og kultur 4 Grundlaget for partnernes

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2011. Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2011. Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 7 JULI 2011 Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne Briefings på juni måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2010. Markedskommentar Balancen mellem USA s rebound og Europas gældsproblemer afgør retningen

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2010. Markedskommentar Balancen mellem USA s rebound og Europas gældsproblemer afgør retningen DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 6 JUNI 2010 Markedskommentar Balancen mellem USA s rebound og Europas gældsproblemer afgør retningen Briefings på maj måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

Finansielle Virksomheders Produkter og Services

Finansielle Virksomheders Produkter og Services Finansielle Virksomheders Produkter og Services 1 F R I E M I D L E R L E K T I O N 4 A F 1 2 V. M A D S J E N S E N, C F A, C A I A, C I P M CBS 2013, Mads Jensen juli 2013 Dagens Agenda Investeringsforeninger

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 03 MARTS 2014. Markedskommentar Stor risikoappetit gav danske aktier forspring i februar

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 03 MARTS 2014. Markedskommentar Stor risikoappetit gav danske aktier forspring i februar DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 03 MARTS 2014 Markedskommentar Stor risikoappetit gav danske aktier forspring i februar Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Risikoviljen

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2007. Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2007. Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 5 MAJ 2007 Markedskommentar Aktiemarkederne mod nye rekordniveauer Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Både den risikovillige og

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling.

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling. Fanø Sparekasses redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014 1 Indledning: Fanø Sparekasse skal i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabet forholde sig til Komitéen for

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2009. Markedskommentar danske aktier fulgte ikke de internationale op i marts

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2009. Markedskommentar danske aktier fulgte ikke de internationale op i marts DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2009 Markedskommentar danske aktier fulgte ikke de internationale op i marts Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Konservativ

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Gennemsigtighedsrapport

Årsrapport 2009/10. Gennemsigtighedsrapport Årsrapport 2009/10 Gennemsigtighedsrapport 7 4 15 19 Værdien, du leder efter Årsrapport 2009/10 29 39 53 Indhold Synspunkt fra direktørstolen... 7 Hoved- og nøgletal... 15 Ledelsesberetning... 19 Ambitiøse

Læs mere

Foreningen Danske Hospitalsklovne. CVR-nr. 27 15 06 32

Foreningen Danske Hospitalsklovne. CVR-nr. 27 15 06 32 Foreningen Danske Hospitalsklovne CVR-nr. 27 15 06 32 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om virksomheden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar

Læs mere

19. februar 2014 KlimaInvest A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 30

19. februar 2014 KlimaInvest A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 30 Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K KlimaInvest A/S c/o Dansk OTC Diplomvej 381 2800 Kongens Lyngby Nasdaq OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 www.klimainvest.dk Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider

Læs mere

Årsrapport 2008/09 XXXXX

Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05 30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere

Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer. INDLEDNING: Marts 2010

Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer. INDLEDNING: Marts 2010 Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: Marts 2010 Året 2009 har været præget af en historisk tilbagegang i vores branche, med det resultat at hovedparten af branchens virksomheder

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER INDHOLD PRORAM s. 4 DAGSORDEN s. 5 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING S. 6 REGNSKAB OG BUDGET s. 8 VEDTÆGTER s. 10 VELKOMMEN Du sidder nu med den første årsberetning

Læs mere

DK Trends Invest A/S Årsrapport 2010

DK Trends Invest A/S Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 Børsmeddelelse nr. 01 / 2011 3. marts 2011 DK Trends Invest A/S (CVR-nr.: 30 20 71 49) C/o SmallCap Danmark A/S Toldbodgade 53, 2th. DK-1253 København K Indhold Side Indhold 1 Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2010 104. regnskabsår

Årsrapport 2010 104. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2010 104. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere