JUBELÅR MED HEFTIG AKTIVITET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JUBELÅR MED HEFTIG AKTIVITET"

Transkript

1 JUBELÅR MED HEFTIG AKTIVITET Jubilæumsår, forestående kontorflytning, nye folk på kontoret, udskiftning i bestyrelsen, overenskomst og meget andet er indholdet i bestyrelsens beretning. Læs her en stribe relevante historier med emner fra beretningen var jubilæumsår. Den 14. april fyldte Dansk Musiker Forbunds Aarhus afdeling 125 år. Det er klart, at en så stor begivenhed kommer til at fylde. Det skal den naturligvis også. 125 år er en sjælden fødselsdag det er der ikke mange, der oplever. Derfor havde afdelingens jubilæumsudvalg også valgt, at jubilæet skulle fejres med pomp og pragt, og samtidig besluttede vi, at det skulle spredes ud, så det blev et jubilæum hen over hele året og ikke kun en enkelt dag. Jubilæumsår Aarhus afdelingen havde valgt at støtte en række arrangementer, sådan at vi i samarbejde med lokale arrangører og institutioner fik manifesteret en række koncerter igennem året. Bl.a. med Aarhus Symfoniorkester, Klüvers Big Band, Aarhus Festuge, Middle East Peace Orchestra, Kallabassen og deres koncert med Marybell Katastrophy, Prins Nitram & Photic etc. etc. Sammen med koncerterne, lavede vi også løbende igennem hele 2009 og lidt ind i 2010 en række jubilæums orienterede Basunartikler. Artikler som gik dybere ned i forskellige aspekter og områder af faget. Dybere end vi gør i de daglige artikler, som normalt fylder bladet. Jubilæumsfest I november måned afholdt afdelingen et brag af en jubilæumsfest for medlemmer og venner af afdelingen i Pakhuset i studenterhus århus. Klüvers Big Band var backing for 15 solister, der næsten alle bevægede sig i Big Band traditionerne. Små 400 mennesker dukkede op for at deltage i koncerten og den efterfølgende jubilæumsreception, hvor der var hyret den halvakustiske trio Woodstock, der spiller de stærke og velkendte rocknumre fra 60érne og 70érne. Alle sejl var rejst og alt var sat ind på at de deltagende medlemmer skulle have en dejlig og minderig dag. Efter tilbagemeldingerne fra nogen af de mange deltagende gæster, så lykkedes det, med hjælp fra kunstnerne og Chilli Johns mad og personalet på Toldboden, at skabe en jubilæumsfest med stil. Og det kan vi kun være stolte og tilfredse med. Personale Men selvom 2009 var jubilæumsår, så var der det samme kog på kedlerne, som der plejer at være. Vi holdt nogenlunde samme aktivitetsniveau, som vi har gjort de seneste år. Derfor var det også en nødvendighed at ansætte en ekstra halvdtidsmedarbejder til aflastning for formanden. Formand Lars Kiehn her i perioden arbejdet på halvtid i en 18 timers stilling. Det som en konsekvens af bestyrelsens beslutning om at tilbyde Lars Kiehn mulighed for at fortsætte stillingen i et flexjob. Stillingen

2 indbefatter dog stadig de samme arbejdsområder. Dog i mindre omfang. Men Lars Kiehn varetager stadig et stort arbejdsområde, og er ansvarlig for det, der foregår i afdelingen i det daglige. Lars Knudsen er nu ansat på fuldtid, og er i det daglige ofte det ansigtet man møder, når medlemmerne besøger kontoret. Lars sidder samtidig og administrerer Citronhuset, og i den forbindelse har han kontakten og administration omkring medlemmernes billeje hos Helle Hollis. Blandt han andre arbejdsopgaver er administration af Berlin lejligheden, indsamling af Basunartikler og billedmateriale samt at skrive artikler til Basunen. Han sørger for løbende info til Musikeren om fødselarer, jubilarer og fagligt nyt. Medlemsinfo via e NYT, facebook, medlemsservice og rådgivning. Diverse skrivelser til medlemmer i kontingentrestance. Planlægning og afvikling af kurser, arrangementer, events, møder. Interne skrivelser, ansøgninger etc. Der udover tager han sig af løbende og forefaldende kontor sekretariatsarbejde. I forsommeren og foråret søgte vi en person med erfaring inden for musikbranchen til en halvdagsstilling. Vi var igennem en ansøgningsrunde med 25 ansøgere. Deraf udpegede vi syv af ansøgerne, som vi indkaldte til en samtale om stillingen. Afdelingens ansættelsesudvalg valgte efter lange overvejelser, at Mikkel Fisker, der er en meget benyttet og dygtig bassist/musiker, skulle have jobbet. Vi mente, han havde de kvalifikationer og erfaringer, som vi kunne bruge. Mikkel blev ansat pr. 1. juni i en halvtidsstilling., Yderligere havde vi en praktikant, Trolz Smith, ansat i en halvårstid her i Trolz Smith var i gang med en billedjournalistisk uddannelse. Årsagen til den ansættelse var, at vi som bestyrelse ønskede at få gang i vores videoindslag på afdelingens hjemmeside. Derfor skulle han producere nye modeller og finde anderledes vinkler på de små historier, foruden han skulle lave forskellige video indslag. Det fungerede fint. Desværre havde vi kun glæde af ham i en kvart ansættelse det halve år, idet vi af økonomiske årsager delte ham med DMF København i et forhold, hvor Aarhus afdelingen kunne bruge ham en fjerdedel af arbejdstiden. I forbindelse med hele jubilæumsarrangementet fik vi ansat en praktikant Mathias Rahbæk fra Minerva. Minerva uddanner projektledere indenfor event og sport. Jubilæumsarrangementet kunne desværre ikke laves uden stor intern indsigt i DMF. Mange af de aftaler der blev lavet eksternt, byggede på en økonomi, og det ansvar og den opgave kunne man ikke overlade til en praktikant. Medlemmerne Vi prøver i det daglige at hjælpe vores medlemmer med de problemer, som faget giver dem. Den hjælp består i rådgivning, råd, anvisninger eller undersøgelser af medlemmet problem. Igennem sådan et år er karakteren af de henvendelser og den efterfølgende rådgivning meget forskelligartet. Problemerne kan være intern uenighed i orkesteret, medlemmer der er blevet snydt eller føler de er blevet snydt. Vejledning om forskellige kontrakter eksempelvis teaterkontrakter etc. etc.. Medlemsstridigheder medlem og medlem imellem. Vi prøver også i det omfang der er tid at deltage i receptioner ved Cd udgivelser, fødselsdage og jubilæer. Kort og godt udfyldes meget af hverdagen af de mange forskellige aspekter ved medlemsrådgivning. Lejemål Vi er den situation, at forbundet har opsagt lejemålet i Grønnegade. Dette betyder at vi skal flytte senere på året. Her et par måneder før og op til jul kiggede vi på den Apostolske Kirke i Nørre Alle, som mulig ny domicil for forbund og afdeling. Bestyrelse og forbundsdirektør samt en lang række håndværkere og

3 arkitekter var med dernede. I et forsøg på at finde den økonomiske ramme ved et køb af kirken, var vi nødsaget til at få afklaret omfanget af udgifterne ved en indflytning. Desværre blev projektet opgivet, da det viste sig, at afdelingen vil stige med kroner i lokaleomkostninger m.m. ved en flytning. Det har afdelingen ingen mulighed for at honore. Bestyrelsen Her midt på sommeren valgte det mangeårige bestyrelsesmedlem Svend Kjeldsen at forlade bestyrelsen. Grundet den beslutning, at han ville tilbage til Irland og studere musiketnografi i en halvanden års periode. Det var ærgerligt og trist, men vi må selvfølgelig have forståelse for Svends personlige og uddannelsesmæssige beslutninger og ambitioner. Axel Boel overtog Svend Kjeldsens plads i bestyrelsen. Bestyrelsen har igen fundet ind i et godt og konstruktivt samarbejde om de mange opgaver og beslutninger, som er en del af arbejdet i bestyrelsen. Stemningen er fin og tonen god, hvilket også er forudsætningen for et godt arbejde. Det er vigtigt for mange af vores medlemmer står over for store erhvervsmæssige problemer i deres hverdag. Derfor skal bestyrelsen og ansatte være skarpe på de opgaver til medlemmernes glæde og tilfredshed. I denne generalforsamlingsperioden har vi afholdt 10 bestyrelsesmøder i afdelingen. Bjarne Gren og Lars Kiehn er en del af forbundets hovedbestyrelse og BG sidder foruden i forretningsudvalget. De to afdelingsmedlemmer sidder også i PR udvalget, kursusudvalget, i kommuneudvalget samt i spillestedsudvalget. Så der er jævnligt møde i København at varetage. Et par af vores nye bestyrelsesmedlemmer Ole Holmgaard og Kim Mikkelsen har været på tillidsmandsuddannelsen, foruden de fleste fra bestyrelsen deltog i det årligt tilbagevendende tillidsmandsmøde på Kobæk Strand. Teaterområdet Teaterområdet har i en del år været et stort arbejdsområde for afdelingen. Aarhus Teater, Fredericia Teater og Silkeborg Teater spiller en del forestillinger, hvor der benyttes musik, og kontrakterne fra de teatre tjekkes af afdelingen. Aarhus Teater bruger en del musik. De har de sidste sæsoner spillet forskellige forestillinger som teaterkoncerter. Teaterkoncerterne er anderledes forestillinger og kræver at kontrakterne bygges op fra bunden. Dette arbejde sker i samarbejde med forbundsansatte Steen Jørgensen. Fredericia Teater har her i 2009 fået fornyet overenskomsten med DMF. Og da der var forskellige specielle forhold i den gamle overenskomst, blev disse ændret og nye forhold tilføjet. Nogle af de teaterspillende musikere havde et par indvendinger omkring udkastet, som efterfølgende blev integreret i den nye overenskomst. Wilhelmsborg Festspillene prøvede vi at få lavet en overenskomst med, men efter flere møder og en del økonomiske beregninger, kunne vi konstatere, at deres ledelse ikke ønskede den administration, som jo følger med, når musikere skal ansættes på a indkomst, og når man skal styre en forestilling ud fra en overenskomst. Ærgerligt, for det havde været godt for musikerne at få lavet en sådan. Men man kan desværre ikke tvinge disse private initiativer til at tegne overenskomst.

4 I det forløbne år har vi været inde over forestillingerne: Bob Dylan, Romeo & Julie, Tom Waits, High School Musical 2, Tivoli Variteén 3 små mænd, Evita, Nick Cave, Firserne & Kødkarusellen. Klüvers Big Band Big bandet fik i 2009 genforhandlet overenskomsten med DMF. Der var ikke mange penge at sloges om, og derfor blev den nye kontrakt også en justering af tidligere overenskomst. Her i 2009 tilkendegav staten, at de ville opnormere deres tilskud til KBB med 2 millioner kroner fra Dog ville en udløsning af de mange penge kræve, at kommunen bevilgede en ekstra million til orkesteret også. Da kommunen er bundet af nogle kulturaftaler frem til 2010, kunne man i første omgang kun finde kroner, som er den værdi kommunen har sat på de øvefaciliteter, som man stiller til rådighed nede i det nyrestaurerede og kommende jazzspillested i Vester Alle. Kommunen Her i 2009 indkaldte kommunen til en række SWOT møder, hvor kommunen med Trevor Davis i spidsen ville klarlægge hele det kulturelle landskab med henblik på Aarhus skulle blive Kulturby i Dette arbejde deltog DMF også i. Her i 2009 blev Lars Knudsen tilknyttet bestyrelsen for det nye produktionscenter Promus i Vester Alle. Promus har nu ansat en daglige leder Jesper Mardahl, men man er dog ikke så langt i sin ombygning og renovering af bygningerne, at lokalerne endnu kan tages i brug af brugerne. Selskabsmusikerne Vi har i det forløbne år hvert kvartal afholdt Tema aftner målrettet selskabsmusikerne eller festmusikerne, som er en normalt brugt betegnelse for de musikere, der spiller til private selskaber. Der er ofte stor søgning til arrangementerne og ikke sjældent kommer der folk fra hele Jylland, og fra Fyn ja sågar fra Sjælland kommer man rejsende for at deltage. Det er spændende temaer og arrangementer, man her tilbyder selskabsmusikkerne på disse aftner. Derfor også den flotte interesse. Tema aftenerne sætter ofte fokus på musikanlæg. Det har mange af musikernes interesse. Derfor blev der præsenteret: Mikrofon fra Beyerdynamic, Keyboardet Aydrya fra Ketron fremvist af Poul Erik Panduro, Band in a box og Anbæk maskinstation ved Axel Boel, og udover scenekanten med H. C. Vartenberg. Lige nu er forbundets sammen med lokale DMF afdelinger (Århus er også med) i gang med en Expo tour, som skal sætte spot på hele den del af musikbranchen nemlig selskabsmusikken. Som der står i annoncen af arrangementet, så har ExpoTour masser af gear, events og clinics. Arrangementet blev afviklet på Odder Parkhotel. Sangskriverne Vi har igen i år lavet et samarbejde med Københavns afdeling om et sangskriverforløb i Berlin. Kurset var for sangskriverne og havde en uges varighed. For deltagerne var ugens program: co writing og networking på tværs af landegrænserne, og afsluttedes med to koncerter på spillesteder i Berlin. Sangskriverne, der deltog i forløbet, kom fra Berlin, København og Aarhus.

5 Ellers lægger afdelingen lokaler til sangskriverværkstedets løbende klubaftner, som foregår ca. hver 14. dag. Det giver et tilhørsforhold DMF og sangskriverne imellem. Afdelingen købte i året et elektrisk og flytbart klaver, som sangskriverne kan benytte og flytte med i forbindelse med afvikling af deres summerog wintercamp. Seniorerne Igen i år afviklede vi hver den første mandag i måneden senior klub møder, hvor vores seniormedlemmer kan komme til lidt hyggeligt samvær med deres ældre kolleger oppe i afdelingens kontor. Igen i år var seniorerne på sommerudflugt og denne gang gik turen til Danmarks Industrimuseum i Horsens og efterfølgende frokost på Det lille Røgeri i Voervadbro. Julefrokosten afholdtes som sædvanligt i afdelingens lokaler i Grønnegade. Gramexuddeling I 2009 havde afdelingen en stor pose penge, som vi kunne lave musikfremmende tiltag for. I den sammenhæng lavede vi forskellige samarbejder med en række musikforeninger og musik entreprenører m.m. i byen. Nogen gange lavede vi koncerterne i et samarbejde og nogen gange var DMF sponsorerer på arrangementerne. Følgende fik støtte i 2009: Danmarks Grimmest Festival, Sommerfestivalen, Metal Royal Festival, Promoxon World Nordic Exchange Festival, Bluesnight Fatter Eskil, Pop Revo, International Trombone Festival, Århus Musikskoles Talentpris konkurrence. Aarhus Internationale Jazzfestival I Jazzugen lavede afdelingen sammen med Gateway fire koncerter på Klostertorvet under Aarhus Internationale Jazzfestival. Koncerterne blev lavet for at promovere Gateway og deres kunstnere. Derfor blev der præsenteret fire koncerter med fire pladekunstnere fra Gateways katalog: Jesper Ry, Up Above, Mais Una & The End var de navne, der blev præsenteret på Klostertorvet. Koncerterne var godt besøgt og de implicerede parter var meget glade og tilfredse med projektet. Festugen DMF var inde over festugen som sponsor på et stort jazzarrangement, idet Festugen arrangerede et 24 timers nonstop jazzkoncert, der blev afholdt og afviklet i rytmiske sal i Musikhuset. Arrangementet var en sjov ide, og på de gode og normale koncerttidspunkter, var der pænt besøgt. Men i den sene nattestund og i de tidlige morgentimer, var det mere end svært at holde på publikum. Men spændende forsøg på noget anderledes koncerter i Festugen SkateMusicPark SkateMusicPark er en forening, der skal virke for fremme af skate installationer, samtidig skal det også være scene for up comming og talentmassen indenfor musiklivet. Formand Lars Kiehn er med i SMP bestyrelse. Her i starten af december var bestyrelsen i SMP samt nogen embedsmænd fra Aarhus Kommune i Malmø for at besigtige nogen af Europas fineste skate installationer. Samtidig havde vi møder med en del centrale personer i det meget udviklede Malmø miljø, for derigennem at få et indblik i den daglige drift og arbejdet med at få sådan et stort projekt til at realiseres.

6 Kurser/Workshops/Masterclass Der har i året været afholdt en del kurser og workshops i afdelingen. Nogen af dem finansieret af forbundet og nogen af afdelingen. Her i blandt: Masterclass med den cubanske percussion gruppe Los Reyes del Tambor, pressekursus ved Lars Borup, kursus for Basunskribenter ved Lars Borup. Dog har vi været i den uheldige situation, at vi af forskellige grunde har måttet aflyse flere af de planlagte kurser: Monorama Afdelingen har indledt et samarbejde m.m. med øvelokaleforeningen Monorama. Bl.a. har vi lavet en række fælles workshops og kurser sammen. Desværre har vi også her oplevet aflysning og forrykkelser af kurserne. Men vi havde planlagt følgende forløb: Kristian Koch Sceneoptræden for musikere. Skrivekursus ved Lars Borup. En aften med Mikael Højris og Søren Reiff. Vi havde Mette Ellebye Larsen og Lisbeth Rysgaard på plakaten med Udgiv din musik selv. Bandregnskab for musikere ved Esben Laursen. Julekurve Her ved juletid uddelte afdelingen julekurve til nogen af vores ældre og helbredsmæssigt dårligt kørende medlemmer. Medlemmer der har været igennem nogle længerevarende sygdomsforløb af den lidt mere alvorlige art. Vi uddelte 13 julekurve, og de blev godt modtaget. De fleste modtagere følte sig meget beærede og taknemmelige over at forbundet tænkte på dem. Og indholdet i julekurven kunne bruges af alle, da det var varer som bruges på alle traditionelle juleborde. Nettet/hjemmesiden/Kopimaskine Vi har igennem er perioden prøvet at udvikle afdelingens hjemmeside. Vi har eksperimenteret med små videoklip fra arrangementer m.m., som vi har klippet sammen og lagt på hjemmesiden. Vi prøver løbende at sætte nye relevante tiltag ind på hjemmesiden. Både tiltag fra vores egen verden, men også fra andre områder af miljøet finder plads. Eksempelvis streamede vi 6 koncerter på nettet, som var en del af festivalen World Nordic Exchange Festival, som DMF var medsponsor af. Afdelingen er koblet på det virtuelle fællesskab og netværksplatformen Facebook. Det har været et nyttigt værktøj i vores arbejde med hurtigt og effektivt at nå ud med budskaber og informationer om, hvad der har rørt sig her i afdelingen. Vi har små 500 personer tilknyttet vores internetprofil. Dette er et godt supplement til informationsarbejdet vi foretager via e Nyt, Basunen og afdelingens hjemmeside. Vi har her de sidste måneder oplevet en del sammenbrud på vores mailserver. Dette har betydet at vi ofte oplever ikke at modtage mails i flere dage af gangen. En frustrerende og stressende situation for medarbejderne, som vi arbejder på at bedre. Det samme var tilfældet med afdelingens kopimaskine. Den var også i lange perioder ude af drift. Men den er nu udskiftet og den nye maskine køre upåklageligt. Basunen Basunen udkommer fire gange årligt i både fysisk form, sendt med posten til medlemmernes adresse, samt i elektronisk udgave der kan ses på afdelingens hjemmeside aarhus.dk.

7 Basunen udkommer til medlemmerne i Århus, Randers, Djursland, Herning, Holstebro og Viborg afdelingerne. Vi satte i det forgangne år naturligt nok fokus på afdelingens 125 års jubilæum, og bragte løbende en række artikler med jubilæet som omdrejningspunkt. Men ellers var artiklerne en kombination af medlemmernes beretninger fra eksempelvis koncerter spillet i udlandet, og artikler skrevet af den faste Basun skribent kreds af tilknyttede skribenter og ansatte personale hos afdelingen. Bladet bruges også til at informere om tiltag i afdelingen. Citronhuset og Berlin lejligheden Siden sidste generalforsamling har vi fortsat kørt med tilbuddet til medlemmerne af afdelingen om, at man for yderst rimelige penge kan leje henholdsvis DMF lejligheden i Berlin, og feriehuset i Monda, Spanien. Berlin lejlighed, der har seks faste sengepladser og en beliggenhed yderst centralt midt i den tyske metropol, vækker stadig megen begejstring blandt de der har benyttet dette medlemstilbud. DMF Aarhus disponerer over lejligheden én uge om måneden. Interessen for at komme i betragtning til lejligheden har i 2009 været ganske stor. Citronhuset har vi i perioden fortsat delt med DMF Kbh. afdelingen 50/50. Vi kan konstatere at medlemsinteressen for at leje Citronhuset har haft en smule nedadgående tendens. Ikke alle disponible uger i udlejningskalenderen bliver afsat og lejet ud. Det skal dog bemærkes, at alle de medlemmer vi sender derned, kommer meget tilfredse hjem til Danmark igen, med gode minder om dette herlige sted. Og ofte vender man tilbage til Citronhuset igen. Elektronisk Julestue Tirsdag den 15. december 2009 afholdte vi Elektronisk Julestue på kontoret i Grønnegade. Aftenen var et forsøg på at lave en hyggeaften for interesserede medlemmer. Lige som sidste år samarbejdede vi med København afdelingen om arrangementet, og vi streamede live koncerter imellem vores afdelinger. Denne gang var der dog kun mulighed for de deltagende og publikum at se de to koncerter. I år valgte vi ikke at streame på internettet, så alle DMF medlemmer i det ganske land kunne følge koncerterne, hvis bare man var i besiddelse af en computer. Det blev dog alligevel en hyggelig medlemsaften med god stemning og fine optrædener at henholdsvis Mike Andersen trio og Strawberry Blonde. Ekstraordinær kongres Alle afdelinger i DMF skulle have været til ekstraordinær kongres i Odense her i oktober måned. Eneste punkt på dagsorden var: valg struktur. Grundet det faktum, at hovedbestyrelsen ikke har fået afklaring eller overblik over nye og mulige valgregler i vores forbund, foruden der forelå to indkomne forslag, som begge positionerede uenigheden yderligere. Grundet de omstændigheder og ud fra det faktum, at vi her i Aarhus stod som tungen på vægtskålen, valgte bestyrelsen i Aarhus afdelingen at melde klart ud omkring kongressen og de muligheder, der lå heri og i fremtiden efter kongressen. Vi anmodede om at Kongressen blev aflyst, idet vi ikke kunne stemme for nogen af de to indkomne forslag. Derved ville man heller ikke opnå nogen ændring i vores forbund ved at afholde denne ekstraordinære kongres. Samtidig opfordrede vi til, at man søgte ekstern ekspertise til at inspirere og komme med oplæg til hovedbestyrelsens videre arbejde med sagen. For mellemværendet fra kongressen i Randers i 2008 er endnu ikke afklaret og hænger stadig som et spøgelse i vores forbund. Se i øvrigt Basunen 3/2009 s. 4.

8 Økonomien Vi kommer desværre ud med et underskud på kroner i 2009 regnskabet. Det skyldes mange årsager. En af dem er, at jubilæumsfejring blev en del dyrere end budgetteret. Samtidig måtte vi investere i ny kopimaskine og andre edb maskiner/programmer. Yderligere ansatte vi en praktikant, som vi måtte betale lidt for at have ansat. Sluttelig kan vi konstatere, at vores budgetterede kontingentindtægter også faldt knap kroner. Så summen af de faktorer gav underskuddet. SPOT 09 Afdelingen deltog igen i år i SPOT festivalen sammen med forbundet. Som de sidste mange år havde forbundet rejst den sorte festival pavillion, som denne gang var placeret på græsarealet ud mod Frederiks Alle. Der lå vi på række med KODA, DJBFA og Artistforbundets telte. SPOT samler mange musikere og branchefolk, så der var derfor rig lejlighed til at dyrke netværk og snakke med medlemmer og møde potentielle unge mulige medlemmer m.m. Vel mødt Til sidst vil vi opfordre alle afdelingens medlemmer til at møde frem til generalforsamlingen på Fatter Eskil mandag, den 22. marts kl. 18:30. Det er der man skal give sin mening til kende, hvis man mener, der er noget af det forløbne års aktiviteter, der bør kommenteres. Vel mødt.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Nyreforeningen Kreds Fyn Bestyrelsens beretning for året 2014.

Nyreforeningen Kreds Fyn Bestyrelsens beretning for året 2014. Nyreforeningen Kreds Fyn Bestyrelsens beretning for året 2014. 2014 har været et år for Nyreforeningen Kreds Fyn, men store udfordringer. Lone Kiilerich valgte at trække sig som formand, efter at have

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub Torsdag d. 11. april 2013 kl. 18.30 Glostrup Fritidscenter Christiansvej 2 2600 Glostrup 25 medlemmer var mødt frem Den fungerende bestyrelse bød velkommen

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 4 Ny bestyrelse 4 Campingvogn 5 Hjemmesiden 5 Fordrag

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 153, mandag den 11. november 2013 kl. 16.00.

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 153, mandag den 11. november 2013 kl. 16.00. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 153, mandag den 11. november 2013 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Aarhus, den 7. januar 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: AB RGA FP Søren Aakjær SJA, Jesper

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Tekst: Stefan Rasmussen Udgiver: Arrangørgruppen Aarhus / Promus Foto: Bertand Ønsker du yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt: info@promus.dk 1 0.

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.10.2013 Referat af bestyrelsesmøde den 21.10.2013 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Ole Harby, Ole Glerup, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Kiki Visby, Henrik Frederiksen,

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014.

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Næstved, den 24. februar 2014. Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Brugerforeningen Stofa Næstved er

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr.

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr. Åben Efterskole Arrangementer på Den Rytmiske Efterskole skoleåret 2010/11 Vi byder jer alle velkomne til en række spændende koncerter med nogle af Danmarks bedste musikere samt arrangementer hvor skolens

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Referat af FU-møde i Hjallese. Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Afbud: Hans Milter Pedersen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012.

Bestyrelsens beretning 2012. Bestyrelsens beretning 2012. Et forenings år er allerede gået siden vi holdt generalforsamling i kulturhuset i Farum i 2012. Som de forrige år har dette år også være præget af rigtig mange udfordringer

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Mange steder kan man læse at der mangles fordybelse. Hos de studerende på de videregående uddannelser, hos eleverne i folkeskolen, hos de ansatte i virksomheder

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

APRILFESTIVAL Teater for små og store. Assens kommune

APRILFESTIVAL Teater for små og store. Assens kommune APRILFESTIVAL Teater for små og store Assens kommune Festivaler gennem tiden o 71: første festival i Herning. 25 forestillinger, 15 teatre Festivaler gennem tiden o 71: første festival i Herning. 25 forestillinger,

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Personaleguiden 2014

Personaleguiden 2014 Personaleguiden Update september 2014 Personaleguiden 2014 Lidt om frivillighed www.fermaten.dk Smallegade 4 7400 Herning tlf. 9722 5510 mail@fermaten.dk Velkommen på Fermaten Du læser denne personalehåndbog

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 149, mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 149, mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 149, mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Bestyrelsesmøde 2-2014

Bestyrelsesmøde 2-2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 REFERAT 25-03-2014 KL 18.35 22.45 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE AFBUD Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Jens Lind,

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet Om Kommunepakken Indhold: Om Spil Dansk Dagen Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Fokuspunkter KODAs forventning til kommunens

Læs mere

Referat af FU-møde i Ullerslev.

Referat af FU-møde i Ullerslev. Referat af FU-møde i Ullerslev. Dato: 24/01 2007 Kl. 19:00 Til stede: Erik G. Andresen, Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Kim Skaanning & Chresten Nielsen. Afbud: Ingen Observatør: Benny Brinch Dagsorden:

Læs mere

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 25. juni 2008 kl. 19:00 på, DAGSORDEN: 1. Godkendelse af referater 2. Formandens beretning v/formanden 3. Regnskab, Budget og Satser v/ Kassereren. 4.

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen Referat Mødedato og tid 11. november 2010 19.00 Sted Mødeleder Referent Møllevangsskolen Frode Holm Ditte Løgager Emne Dagsorden Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen 1. Valg af Dirigent

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011 Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011 Så fik endnu en uge ben at gå på. Ben at gå på, skulle man også have i SFO en i den forgangne uge. Her ses Århus Friskole børn i BLÅ, hvor der blev

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik SPIL DANSK DAGEN Torsdag 30. oktober 2008 Vær med i årets største festdag for dansk musik Spil Dansk Dagen en mangfoldighed af musik over hele landet Dansk musik er mangfoldig og fortjener at blive udforsket

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Svendborg Songwriter Festival

Svendborg Songwriter Festival 2008 d. 29. - 30. - 31. maj og 1. juni Sylvester Larsen Alun Parry (UK) Disa (Island) Naja Storebjerg Laura Mo Rachael Wright (UK) Brett Perkins (USA) McKinley Black (USA) Strawberry Blonde John Leo Carter

Læs mere

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid.

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. København den 1. april 2011 Kære frivillige rundt i landet Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. Siden sidste meddelelse om kursustilbud, er

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Overblik over det danske arenamarked

Overblik over det danske arenamarked Overblik over det danske arenamarked Søren Bang Idrættens Analyseinstitut Frederikshavn, 24. februar 2009 Idrættens Analyseinstituts fokus på arenabyggerier: To undersøgelser af stadion- og arenabyggerier

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 1. Valg af dirigent og skriftefører. Søren-Peter blev dirigent og Poul Erik referent. 2. Godkendelse af referatet. Underskrevet

Læs mere

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon)

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) hallo det er Rasmus INTERVIEWER1: Goddag Rasmus, vi fik lov til at ringe til

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

GFA møde 31. januar 2015 Lene Christiansen, Lykke Moesgaard, Anja Astrup Larsen og Lise Ravnkilde (ref)

GFA møde 31. januar 2015 Lene Christiansen, Lykke Moesgaard, Anja Astrup Larsen og Lise Ravnkilde (ref) GFA møde 31. januar 2015 Lene Christiansen, Lykke Moesgaard, Anja Astrup Larsen og Lise Ravnkilde (ref) Orientering Karina Vestermark Jensen er stoppet som formand for GymHovedstaden og stoppet i GFA,

Læs mere

Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren

Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Dagsorden og referat Dato: 10. januar 2013 Tidspunkt: kl. 18.00 Hos: Susanne Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Agenda 1. Godkendelse af dagsorden og sidste

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. november 2010

Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. november 2010 Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. november 2010 CD-PRODUKTION: NR. SAG INDSTILLING 1 I will Furnish Your Sunday Mornings

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

ALMENNETVÆRKSMØDE. 22. Januar 2014

ALMENNETVÆRKSMØDE. 22. Januar 2014 ALMENNETVÆRKSMØDE 22. Januar 2014 PROGRAM 10.00 Folkeskolereformen i ungdomsskolens hverdag hvilke veje er der at gå og hvor vil skoen komme til at trykke? Mikael indleder, men bidrag ønskes. Vi kommer

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 16. januar 2015 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

Deltagere: Cathrine Nørgaard, Pernille Libach Hansen, Pernille Nikolajsen, Tessa

Deltagere: Cathrine Nørgaard, Pernille Libach Hansen, Pernille Nikolajsen, Tessa SAMS Aarhus Månedsmøde D. 02.09.2013 Ordstyrer: Cathrine Nørgaard. Deltagere: Cathrine Nørgaard, Pernille Libach Hansen, Pernille Nikolajsen, Tessa Dahl-Jensen, Maria Stisen, Rikke Holmgaard, Nina Margrethe

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria. Referat af medlemsmøde den 26. september 2007 kl. 19:00 I klubhuset, Ørneredevej. Der var i alt 24 fremmødte heraf 4 fra bestyrelsen. Dagsorden: 1. Orientering fra udvalgene.

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Årsberetning 13. nov. 2013

Årsberetning 13. nov. 2013 Årsberetning 13. nov. 2013 Det her er så min 18. og sidste årsberetning, så læn jer bare tilbage og nyd det. Den kommer vist ikke til at adskille sig væsentligt fra de foregående 17. Traditionelt har jeg

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014 DELTAGERE Til stede: Knud Erik Bang, Flemming Heiberg, Søren Kristensen, Huno K. Jensen, Anette Raaby, Helle Risvig Nielsen, Niels Ole Holck Andersen, Erik Olesen,

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4...

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... Page 1 of 1 02-06-2015 From: KFFKP Sekretariat og Presse Sent: 27-05-2015 09:43:21 To: Stine H i S rensen CC:

Læs mere

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver samt overvejelser og tiltag bestyrelsen har foretaget

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 BESTYRELSESMØDE Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Mikkel Gundersen, Niels Kyhn, Steen Slot-Nielsen, Anette Svendsen, Lindis Mikkelsen Ingen Uffe Witt,

Læs mere

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006 ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006 TID: Tirsdag den 31. januar 2006 kl. 14.00 18.00 STED: Mødet afholdtes ved Revisionsfirmaet Ernst & Young i Odense DELTAGERE: Christian Kjær Pedersen (CKP),

Læs mere