Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 4 Juli 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 4 Juli 2013"

Transkript

1 Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 4 Juli 2013 Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde Færdig Blad indd 1 6/21/2013 1:52:16 PM

2 UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Øster Voldgade 18, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik Schiøler Telefon REDAKTIONEN Korrektur: Generalmajor I. J. Bager. Pens. overkonstabel af 1. grad C. E. Jensen. Overassistent Bente Nielsen. Redaktør af nyhedsindlæg fra Telegrafregimentet: Overkonstabel af 1. grad L. Lindholm. TRYK Rosendahl's PRINT DESIGN MEDIA Landbrugsvej Odense S ISSN ADRESSEÆNDRING MEDELMSSKAB - STØTTE og BIDRAG: Et medlemsskab koster 150,- kr./år. Alle medlemmer får TELEGRAFEN sendt til privatadressen. Ønsker du at tegne et medlemsskab, eller at støtte Telegrafens Venner, så send en mail til: OPLAG TELEGRAFEN udkommer seks gange årligt i ca eks. heraf 800 stk. som trykte blade og de øvrige som e-blade. De trykte blade overdrages Telegrafregimentet, som fordeler det til alle regimentets militær- og civilansatte på Ryes-, Bülows og Haderslev Kaserner samt til udsendte i ind- og udland. Telegrafregimentet fordeler også bladet til andre enheder, myndigheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner, politikere og andre samarbejdspartnere. DEADLINE Sidste frist for indlevering af indlæg til næste nummer er 30. juli - eller efter aftale. Telegrafens Venner er en forening, der ved annoncesalg, medlemsskab og frivillige bidrag udgiver TELEGRAFEN. Formålet med TELEGRAFEN er at informere og oplyse om Telegrafregimentets daglige virke, gøremål, opgaver og visioner. Meninger og holdninger, der kommer til udtryk i artiklerne, er ikke nødvendigvis sammenfaldende med Telegrafens Venner eller Telegrafregimentets meninger og holdninger. Fotokredit: Navngiv indsendte foto som du ønsker fotokreditten skal være. Læs TELEGRAFEN som E-blad: Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. INDHOLD SMUK - også med gevær i hånden En ildsjæl fylder 80 To klasser besøgte Ryes Kaserne Lettisk Brigade tilknyttet... Chefen besøgte Fredericia FAGI tilbage i toppen Lasse gjorde det igen Cyberspace og dig Majestæten besøgte Haderslev Farligt gods - hvad er det Fælles kontaktpunkt under... Stærk deltagelse til... Føringsstøtte - en efterspurgt vare Historien - og vi mindes Værnsfælles CIS Ny formand for DMI Personelnyt Forsidefoto Forside: "Karina blæser på det hele. Oftest på trompet i Slesvigske Musikkorps (SMUK), derfor tog hun imod chancen da Steffen Zachariassen inviterede musikkorpset på skydebanen. Læs side 3 - "SMUK - også med gevær i hånden". GOTHERSGADE 10 FREDERICIA TLF Telegrafens Venner Færdig Blad indd 2 6/21/2013 1:52:17 PM

3 Soldaterne fra HQKMP gennemførte bl.a. kulisse skydninger. SMUK - også med gevær i hånden Af oberstløjtnant Steffen Zachariassen, chef for 1. Hovedkvartersbataljon (1 HQBTN). Telegrafregimentet (TGR) ser ud til for alvor at være på vej af det værnsfælles spor. Et godt udgangspunkt for at gå værnsfælles er, at enhederne internt ved TGR har et godt kendskab til hinanden. Orkesterchef Thomas Späth ved Slesvigske Musikkorps (SMUK) og jeg havde i fællesskab besluttet, at vi ville prøve at gøre noget positivt for at udvikle kendskabet til hinanden - musikkorps og soldater imellem. Resultatet heraf blev, at vi aftalte, at SMUK i forbindelse med en skydeperiode for Hovedkvarterskompagniet (HQKMP) i Halk Skydeterræn ville aflægge et besøg. I forlængelse heraf fik musikerne lejlighed til at se nogle af de skydninger, som HQKMP gennemførte. Der blev naturligvis også lejlighed til at føle lidt på og pille ved det feltmæssige isenkram, som soldaterne havde med sig. I den militære virkelighed Jeg havde selv lejlighed til at "mingle" lidt med musikerne, herunder fik jeg et godt indtryk af, hvad deres udbytte er af sådan et besøg. Det var for mig tydeligt, at de var rigtig glade for denne mulighed. Mange af musikerne fortalte mig, at de faktisk aldrig tidligere havde været ude og se den militære virkelighed. Andre fortalte mig, at det de havde set og hørt under det to timers besøg, helt sikkert er noget, som de selv kan bruge til positiv kommunikation om det at være soldat. Det var tydeligt, at besøget hos mange af musikerne gav blod på tanden. Flere gav udtryk for ønske om at komme ud at se, hvordan et feltmæssigt hovedkvarter tager sig ud, når det er opbygget. Thomas Späth og jeg vil se på, hvordan og hvornår vi kan opfylde dette ønske. Jeg tror egentlig også, at soldaterne fra HQKMP syntes, at det var fint at have musikerne på besøg. Flere af drengene kom således med positive tilbagemeldinger om, at det var rart at opleve interessen og de mange spørgsmål fra medlemmerne af SMUK. Alt i alt var det et par gode timer; både for os i 1 HQBTN og for SMUK. Der var for nogle år siden en (irriterende) reklame for et telefonselskab, der gik på ordlyden samtale fremmer forståelsen. Det er helt sikkert rigtigt, og oplevelsen fra denne dag er, at også samvær fremmer forståelsen. Thomas Späth og jeg er i hvert fald indstillet på at finde andre gode lejligheder, hvor vi yderligere kan udvikle det gensidige kendskab mellem mine medarbejdere og medarbejderne i SMUK. Musikkorpset på skydebanen Onsdag den 24. april blev så dagen, hvor SMUK i strålende solskin ankom til Halk. Besøget blev indledt med, at næstkommanderende for HQKMP gav en kort og præcis introduktion til, hvad HQKMP er for en størrelse, herunder ikke mindst en orientering om kompagniets operative opgaver. Premierløjtnant Jacob Vinther orienterer indgående om HQKMP opgaver. Telegrafens Venner 3 Færdig Blad indd 3 6/21/2013 1:52:18 PM

4 En ildsjæl fylder 80 Kendt som "O.S" eller "O.S.K. ", men han hedder Ole Skovsbøll Knudsen og han er en ildsjæl der gennem hele sit voksenliv og virke har gjort soldarterlivet mere farverigt og festligt for rigtig mange. Han har ønsket at holde på traditionerne og han er om nogen foreningernes mand. Han kan lave alt i en bestyrelse - også maden. Han holder styr på alt det skrevne og alle reglerne. Ole fylder 80 den 16. juli og Telegrafregimentet kan ikke takke denne ildsjæl nok for hans indsats gennem tiden. Til lykke fra alle de gamle og tak fra alle de nye. Af Telegrafens Venner. Solen skinner - jeg har lige sat mig ved rundstykkerne og kaffen. Else har gjort det hele klar og Ole er forberedt som altid. Samtalen om denne ildsjæls liv kommer hurtig i gang. Alle de år og alle de oplevelser! Det er ikke til at forstå, at OSK eller Ole, som jeg kalder ham, har kunnet nå det. I dag er han 79 og snart 80 år, men frisk og livlig. Hans hukommelse fejler intet - og den ene historie efter den anden kommer på bordet. Dengang bøssemageren døde på Blovstrød Kro Ole er altid god for en historie eller flere. Jeg fik et eksemplar af hans bog, som er skrevet efter opfordringer fra rigtig mange, der kender den gamle major og ved, hvor farverigt et liv han har givet ud af til alle andre i uniform eller i hans firma og i familien. I bogen skriver Ole om dengang på Blovstrød Kro, hvor en af kollegaerne, bøssemageren, fik for meget Entrecote - så meget, at det satte sig fast i halsen, og trods store anstrengelser blev bøssemageren kvalt. Til stede var en familie med en sygeplejerske og en anden familie med en læge. Efter at have ringet efter hjælp og gjort flere forsøg på genoplivning kunne sygeplejersken konstatere, at der ikke var puls - bøssemageren var død. Det var jo træls, og han blev i hast kørt væk under stadig genoplivning. Hele bestyrelsen kørte efter i en anden bil, og de ankom senere til hospitalet, hvor de fik den glædelige besked, at bøssemageren var genoplivet, og stor var glæden. Historien er blevet fortalt til rigtig mange, men køb selv Oles bog "En Trøjborgdreng fortæller" og læs flere af de mange gode historier, som også er Telegrafregimentets historie. gode måde. Som han siger: "Kun 100% er godt nok. Det skal være i orden, og alt skal gøres så godt, som man nu evner at gøre det". Ole var en retfærdig og meget vellidt officer. Kollegaer, der lærte ham dybere at kende, har altid sat stor pris på ham og hans foreningsarbejde. I det civile, hvor Ole først var tredjepart i et firma, der udlejede og opstillede spillemaskiner, var Ole også den, der havde alle kontakterne, og han kunne formulere sig i skrift og tale - det har han altid været god til. Det betød også, at han meget hurtigt kom med i betydningsfulde bestyrelser og fik de højeste poster, for Ole kan bare det med regler og retningslinjer - og så få kommunikeret budskaberne ud til medlemmerne på en god og sober måde - uden for meget omsvøb. Ole overtog senere hele firmaet. Det overgik senere igen til Oles søn. Ingen i Dansk Automat Brancheforening var i tvivl om, hvem OSK var - Ole var kendt og meget respekteret. Det samme gjorde sig gældende i Forsvaret og ikke mindst i Telegrafregimentet, hvor Ole altid har været knyttet til. Ole er en ildsjæl i alle henseender. I 1963, den 1. februar, var Ole medstifter af Løjtnantsforeningen, senere Telegrafregimentets Officersforening og TFAGO. Da man lukkede Århus Kaserne - og om eftermiddagen nedlagde officersforeningen, havde Ole m. fl. indkaldt til en efterfølgende ny stiftende generalforsamling - og Selskabet af Telegrafofficerer var en realitet og har været det siden den dag i I år har Ole således været med i officersforeningsregi i 50 år - alt sammen med et omdrejningspunkt for telegrafofficerer. Der har været mange bestyrelsesposter gennem årene - og Ole gav sig - 100% Garbriels "far" Det er måske lidt meget at sige, at Ole var "far" til Ærkeenglen Gabriel, men ingen må være i tvivl om, at dagen den 24. marts og alt det, Ærkeenglen Gabriel har betydet for vores soldater hjemme og i udlandet, er en udløber af en idé, født af oberst Graff - og en kreds af officerer, hver med sin opgave. Ærkeenglen Gabriel er kommunikationsfolkets beskytter - og det tog Ole meget bogstaveligt op. De startede de nu kendte gabrielsmiddage. I dag nok det mest synlige tegn på vores sammenhold i Telegrafregimentet. Det har været et stort plus for regimentet og med tiden, som soldaterne bliver ældre, kommer de nysgerrigt med, og det bliver til mange års besøg for de fleste. Tak igen Ole for din medvirken til denne fantastiske tradition. Hil opfinderen - af de gule ærter! Siger man gule ærter, må man også sige Kun 100 % er godt nok Ole er af den gamle skole - ment på den Else og O. S. Knudsen i sommersolen på terrassen foran deres andelsbolig, hvor de nyder livet sammen med de andre beboere på Flinthøjen i Hinnerup. 4 Telegrafens Venner Færdig Blad indd 4 6/21/2013 1:52:19 PM

5 Viggo Lund og O.S. Knudsen. Mange kan stadig huske kaptajn Viggo Lund. Hver gang der var en lejlighed for at servere gule ærter, blev der serveret gule ærter. Ole tog traditionerne med over i soldaterforeningerne og de fleste af dem har stadig en årlig dag med gule ærter og det hele. Selv om Ole nu snart fylder 80, så står han gerne selv i køkkenet med Else til at se ham over skulderen for at lave gule ærter til 50 eller flere. Tidligere lavede Ole hele julemenuen, men bestyrelsen har nu fritaget ham for dette arbejde! Og med Oles ord: "Det skal være 100 % i orden" - og det var det. Her skal også siges med Oles ord: "Det skal være sådan, at gæsterne føler, at vi gerne vil have dem som gæster. De skal glæde sig til at komme og de skal have en god dag. Derfor skal vi gøre os umage - 100% ". Jeg synes, at det beskriver Ole rigtig godt. Er Ole med, er det 100%. Et hjerte af guld - et godt menneske og med let til tårer "Kun den store mand kan se det smukke i de små ting". Ole er et rigtigt godt menneske og meget i hans liv har han gjort for andre. Else var derhjemme med børnene Mette og Jens. Hun passede det hele, så det gav Ole fred i sit virke til, at han kunne give sig 100 % hver dag. Ole har været soldat om nogen. Den 11. november 1954 startede det hele ved Jyske Telegrafregiment som værnepligtig og han befandt sig så godt, at da han blev hjemsendt første gang i 1956, var han løjtnant af reserven. I alt gjorde han tjeneste i 39 år - til den 27. juli I 1961 blev det til fast tjeneste og gennem mange år var Rendsburg et af de store omdrejningspunkter. Altid har messelivet og at hjælpe til der trukket i Ole - og det på den måde, så Ceres Bryggerierne tilbød Ole et fast job med god løn som besøgsleder, men det var et hårdt job. Alkohol var der for meget af i jobbet, så Ole sagde fra. Så blev det i stedet, som nævnt, til kontakter med firmaer, der opstillede spilleautomater, hvor Ole gik fra medejer til ene-ejer af firmaet indtil 1995, hvor sønnen Jens overtog firmaet - Knudsen Automater. Ole arbejdede både i det civile, men også i Forsvaret og ved en afskedsreception, hvor Ole med tårer i øjnene skulle forlade 2. Telegrafbataljon, kunne chefen offentliggøre, at Ole i sin tid i 2. Bataljon sammenlagt havde boet 16 måneder i bivuak - det er da ikke så lidt. Snart er det den 16. juli og Ole fylder 80. Fra alle ved Telegrafregimentet skal lyde: "Tak for alt det, du har gjort for os. Nyd nu tiden med Else i jeres nye fine hus. STORT TILLYKKE"! Spændte på, hvad der skal ske To klasser besøgte Ryes Kaserne Onsdag den 8. maj var 3.a og 3.b fra Treldevejens Skole på tur til Ryes Kaserne. Her skriver en lærer og nogle elever om deres oplevelser. Af klasselærer Trine Nielsen og eleverne Anna Sofie Holk, Alberte Østerby Eriksen, Ellen Bruun og Freja Andreasen. Her ser vi Trine Nielsen, klasselærer i 3.a. Da eleverne fra Treldevejens Skole ankom til Ryes Kaserne, glædede de sig og var lidt spændte på, hvad dagen skulle rumme. Mange blev dog overrasket, da de troede, at de bare skulle rundt og "kigge lidt". Det var dog noget helt andet, soldaterne havde planlagt. Eleverne blev både inddelt i hold, kom ud i en soldaterlejr, kom ind i militærkørertøjer og holdt våben, samt kom igennem en forhindringsbane. Mange synes, det var ret vildt, især drengene var helt oppe at køre. Lækker mad Eleverne kom som sagt ud til tre poster; våben og køretøjer, en soldaterlejr og en forhindringsbane. De blev også delt i tre hold; blå, hvid og grøn, der skulle skiftes til at besøge posterne. Ved posten med soldaterlejren så eleverne, hvordan soldaterne sov og holdt vagt, når de var i krig. Eleverne så også soldaternes feltrationer og smagte deres morgenmad og kiks! De synes, at det smagte vildt godt, men soldaterne sagde, at det blev temmelig kedeligt at spise efter et par uger. En af eleverne udtaler: "Jeg syntes, at maden smagte godt og jeg vil gerne komme på besøg en anden dag. Jeg vil måske også være soldat. Det er også sjovt at male hinanden i hovederne," hvilket eleverne også gjorde; en ægte camouflage. At samarbejde Ved posten med forhindringsbanen lærte eleverne nogle kommandoer og gik derefter ind i gymnastiksalen, hvor de fik at vide, at de skulle samarbejde for at komme gennem banen; hvor man blandt andet skulle over en bom, under en "hest" og gå krabbe- og bjørnegang. Alt sammen uden at tale med hinanden. Det kræver samarbejde. Det var et helt mimespil at komme igennem banen, og det var rigtig sjovt for mange af Telegrafens Venner 5 Færdig Blad indd 5 6/21/2013 1:52:19 PM

6 eleverne. Hvis bare man lavede en lille fejl, skulle man tilbage til start, så stort set alle kom igennem de første forhindringer et par gange! "Ved første øjekast så banen let ud, men den var faktisk ret svær, især der hvor man skulle gå krabbe- og bjørnegang. "Det var vildt sjovt" udtaler Johan Korsgaard Temløv, en af drengene fra 3.a. Sikke store våben Eleverne kom også ud til Ryes Kasernes store militærkørertøjer, hvor de kunne gå rundt og se og føle på det hele. De fik også lov til at prøve hjelmene og sidde i Johan Korsgaard 3. a - det var vildt sjovt! bilernes sæder. De måtte også godt gå på taget to og to. De kom også ind i et mindre køretøj og så bagagerummet; en lille låge i bilens bagende. De kom også ind i og så soldaternes våben, skudsikre veste og oppakning. De måtte prøve at holde og prøve det hele, da våbnene selvfølgelig ikke var ladt. "Jeg er selv ikke så meget for biler, men det gjorde mig glad at se, hvor begejstrede eleverne var for det hele. Jeg prøvede også den skudsikre vest og en hjelm, hvilket var meget tungere, end det så ud til." udtaler Trine Nielsen, som er klasselærer i 3.a og som også var med på turen. En super tur Både elever og lærere synes, at det var en rigtig fed tur og mange vil gerne komme igen en anden dag. En kæmpe tak til soldaterne, der arrangerede dette super arrangement. Fra den anden klasse har vi fået følgende indlæg fra eleverne: Besøg på Ryes Kaserne Af Helin, Emil, Zion og Benjamin fra Treldevejens Skoles 3.b Da vi kom derhen, lærte vi soldaterne at kende. Der var tre poster og tre hold. Posterne var: Idrætssalen, hvordan de boede i krig, krigsvognene og våben. Krigsvogne og våben Krigsvognenes dæk og bilen er skudsikkert. Der kunne være 10 mand i vognen. Man kunne komme op og se i et lille hul og der var en Jeep, den var også skudsikker. Våben Der var en signalpistol og pistol og maskingevær. Vi fik lov til at tage billeder og prøve skudsikker vest og hovedudstyr. Livet i skoven som soldat De havde en stor varm sovepose med stoftag over. De tog en stor kande vand med, hvis de blev tørstige. De fik sendt en pakke mad med til en uge. Man fik frysetørret morgenmad og aftensmad, og man fik også middagsmad. Der var to energidrikke, kiks, nødder og rugbrød med leverpostej. Forhindringsbanen Der var en lille forhindringsbane, som vi skulle igennem. Det var en forhindringsbane, hvor vi skulle hjælpe hinanden. Hvis man fejlede skulle man starte forfra. Han lærte os også en hel masse om våben og om biler. Soldaten Jakob Jakob var ude i skoven og lærte os om at leve ude i skoven som soldat og lærte også at være camoufleret ude i skoven. Soldaten Stefan Stefan fortalte os informationer om Ryes Kaserne. Han fortalte om den sidste krig, der var på Ryes Kaserne. Loresa siger: At: "Det var sjovt". Hun kunne bedst lide gymnastiksalen. Hun syntes, at Frank var hård, men på den gode måde. Loresa: Frank er hård på den gode måde. Jeppe siger: At: "Det var sjovt at være der". Han kunne bedst lide at være ude i skoven. Han kunne ikke lide maden så godt, men han kunne godt lide kiksene. Han synes, at Frank var hård på den gode måde. Men han kunne ikke lide gymastiksalen så godt. Ny annoncør er Søren Hansen, tidligere MP'er. har nu sit eget velrenomerede tømrerfirma Erritsø Bygade 26, 7000 Fredericia Tlf CVR Medlem af Garanti Byg Soldaten Frank Frank lærte os aldrig at give op. Han var hård - på en fair måde. Da vi var derhenne, var det Frank's fødselsdag, vi sang også en fødselsdags sang for ham. Soldaten Søren Søren viste os bilerne og våbnene og var også sød. Jeppe: "Jeg kunne bedst lide at være ude i skoven - ikke i gymnastiksalen". 6 Telegrafens Venner Færdig Blad indd 6 6/21/2013 1:52:20 PM

7 12. april affiliering i Haderslev ved Danske division. Lettisk brigade tilknyttet Danske Division i Haderslev Af oversergent Jan Lindberg, Presse- og Informationssektionen/Danske Division. Danske Division dannede fredag den 12. april rammen for affiliering (tilknytning) af 1. Latvian Landforce Brigade, hvor Memorandum of Understanding - stiftelsesoverenskomsten - blev underskrevet af chefen for Hærens Operative Kommando, generalmajor Per Ludvigsen og den lettiske forsvarsstabschef, brigadegeneral Juris Zeibarts. Ceremonien markerer også afslutningen på en stor stabsøvelse, hvor brigader fra Estland, Letland og Litauen samt to danske brigader - omkring 500 mand - er blevet øvet i at planlægge og gennemføre militære operationer Styrket samarbejde Affilieringen giver de affilierede brigader adgang til dansk bistand, fortrinsvis fokuseret på uddannelsesaktiviter, rådgivning i relation til NATO-samarbejde og visse materieldonationer. Kort sagt giver samarbejdet mulighed for brigaderne for at øve og gennemføre operationer i divisionsramme, mulighed for Danske Division for at øve og gennemføre operationer med fem brigader, mulighed for samarbejde i forbindelse med internationale operationer, samt en uddannelsesmæssig og operativ styrkelse af forsvaret i de tre baltiske lande, som dels bidrager til NATO s samlede kapacitet og dels medvirker til en fortsat stabil og fredelig udvikling i den baltiske region. Dermed indgår den estiske brigade på lige fod med den litauiske Iron Wolf Brigade, 1. Estonian Infantry Brigade og to danske brigader i uddannelsen i rammen af Danske Division. Danske Division - flest tilknyttede enheder Siden Letlands genvundne uafhængighed har der været et omfattende militært samarbejde mellem Danmark og Letland med det overordnede formål at bidrage til opbygningen af et tidssvarende og effektivt lettisk forsvar inden for rammerne af NATO. Derved har samarbejdet støttet Letlands integration i de euro-atlantiske strukturer, herunder bl.a. også landets ønske om at tage aktiv del i internationale operationer. Aftalen understreger vigtigheden af et tæt og fortroligt samarbejde. Dette vil skabe en god ramme for at udvikle og optimere det gensidige militære samarbejde. Danske Division er nu den division i NATO, der har flest tilknyttede enheder. Fakta om affiliering af enheder til Danske Division. Baggrund Danmark var et af de første lande, der diplomatisk anerkendte de nye baltiske lande efter 1991/92, og siden har Danmark haft et militært samarbejde med landene. Danmark bidrager fortsat med opbygningen af et tidssvarende og effektivt baltisk forsvar inden for rammerne af NATO. Danske Division Danske Division er et divisionshovedkvarter med uddannelses- og føringskapacitet til at føre et antal brigader under indsættelse i divisionsramme. Hovedkvarteret består i fredstid af en stab på ca. 60 personer, som ved indsættelse øges til ca. 200 personer, afhængigt af antallet af brigader, som indsættes. Danske Divisions enheder Dansk forsvar råder over to brigader (1 Brigade med hjemsted i Haderslev og 2 Brigade med hjemsted i Slagelse). Disse to brigader kan indgå i divisionen. Foruden de to danske brigader har Danske Division yderligere tre brigader tilknyttet. Der er tale om en brigade fra Litauen, Letland og Estland. Disse brigader betegnes affilierede brigader. Affiliering Affilieringen tilfører et stærkere tilknytningsforhold mellem brigaderne og divisionen end et mere uforpligtende ad hoc-samarbejde. Konkret indebærer brigadernes affiliering til Danske Division. >>>> Telegrafens Venner 7 Færdig Blad indd 7 6/21/2013 1:52:21 PM

8 Besøg danske soldaters mindelund hos Hanne og Forde på kroen. Der altid gratis kaffe til soldater! TANDLÆGE Klaus Kristensen, Danmarksgade 21, 7000 Fredericia, Tlf.: , Gulvbelægning Gardiner Tæpper Trægulve Gulvafslibning Søndermarksvej 210, 7000 Fredericia tlf.: Besøg også BT-Gulves afdelinger i Fredericia, Kolding, Horsens, Skive, Middelfart, Ishøj, Køge og København Støt annoncørerne - de støtter TELEGRFEN! Sundhedstriaden er ophørt! Bestil dit tandeftersyn NU, ved vores annoncør, tandlæge Klaus Kristensen. Vi gør alt, for at leve op til vore patienters tillid - tager den aldrig for givet. TANDLÆGE Klaus Kristensen, Danmarksgade 21, 7000 Fredericia, Tlf.: , Installationsfirmaet L. H. Olesen A/S Egeskovvej 72, 7000 Fredericia Tlf Telegrafens Venner Færdig Blad indd 8 6/21/2013 1:52:23 PM

9 En mulighed for de affilierede brigader for adgang til dansk bistand, fortrinsvis fokuseret på uddannelsesaktiviteter, rådgivning i relation til NATO-samarbejdet og visse materieldonationer. En mulighed for de affilierede brigader for at øve og gennemføre operationer i divisionsramme, idet ingen af de baltiske lande selv opstiller en division. En mulighed for Danske Division for at øve og gennemføre operationer med op til fem brigader som for eksempel øvelsen Yellow Knight En mulighed for samarbejde i forbindelse med internationale operationer. En uddannelsesmæssig og operativ styrkelse af forsvaret i de tre baltiske lande, som dels bidrager til NATO s samlede kapacitet, og dels medvirker til en fortsat stabil og fredelig udvikling i den baltiske region. Når en brigade affilieres til Danske Division, indebærer det ikke et kommandoforhold. Et sådant kan aftales på de vilkår, der normalt gælder inden for NATO, eller som følge af bilaterale aftaler. Affilieringsaftalen Aftalen består i to dele: Et stiftelsesdokument kaldet Memorandum of Understanding (MoU), som angiver rammerne for affilieringen. En MoU anvendes i situationer som denne, hvor parterne ikke ønsker at oprette en juridisk bindende aftale eller at påtage sig retlige forpligtelser over for hinanden. Man kan sige, at en MoU er et formelt alternativ til en gentlemanaftale. Et affilieringsdirektiv kaldet Project Directive, som mere konkret beskriver indholdet i aftalen, og hvordan det fælles samarbejde skal udmøntes. Affilieringshistorien Den litauiske Iron Wolf Brigade blev affilieret til Danske Division i august st Estonian Infantry Brigade blev affilieret til Danske Division i august st Latvian Landforce Brigade affilieres til Danske Division den 12. april Generalmajor Per Ludvigsen sætter medalje på oberst Susanne Bach Bagers jakke. Chefen besøgte Fredericia Generalmajor Per Ludvigsen blev for nylig indsat som chef for Hærens Operatve Kommando (CH/HOK). I den forbindelse var han rundt ved alle hans regimenter for at samle oplysninger til indfasning af det nye forsvarsforlig og for med egne øjne at se, hvordan det stod til ude i den spidse ende, men han havde mere i ærmet end blot et besøg. Af major Henrik Schiøler, Nyhedsredaktionen/Telegrafregimentet. På den traditionelle rundtur til de forskellige myndigheder, som ny tiltrådt chef for Hærens Operative Kommando (HOK), var det blevet Telegrafregimentets tur til at høre generalmajor (GM) Per Ludvigsens visioner for hærens virke under hans kommando. GM Per Ludvigsen var fra starten klar over, at han ikke kunne levere det, som personellet ønskede og manglede; nemlig en afklaring af, hvad det nye forlig betød for den enkelte og for Telegrafregimentet og garnisonen. Denne afklaring er stadig ikke kommet i skrivende stund. Per Ludvigsen fortalte til gengæld, hvor han så hæren i forligets kontekst og han fortalte om hans egen position i den kommende hær og den nye struktur. Per Ludvigsen havde struktureret sit indlæg i fire store blokke startende med at fortælle om Forsvarets nye tider, der gled naturligt over i det nye forlig, der dækker perioden 2013 til Der- næst gav Per Ludvigsen en kort opsummering om situationen i Afghanistan og hvordan HOK så takten i reduktionerne i hærens engagement i ISAF. Alt dette ledte naturligt Per Ludvigsen over på en perspektivering af hærens kapaciteter, og hvordan han så dem organiseret og forankret i fremtiden. Per Ludvigsen fortalte ligeledes om de nye muligheder, han så for hæren i fremtiden, men lagde ikke skjul på, at en ikke lille del af forandringen var drevet af en overordnet dagsorden, som pålagde Forsvaret at spare i omegnen af 2,7 milliarder kroner på forsvarsbudgettet. Med det gik Per Ludvigsen over til at besvare spørgsmål, hvor han måtte konstatere endnu en gang, at størstedelen af de spørgsmål, der lå folk på sinde, var umulige at svare på. Dette til trods svarede Per Ludvigsen beredvilligt på alle de spørgsmål, der blev præsenteret fra forsamlingen. Med dette havde forsamlingen taget det bløde aftræk til at rejse sig og stå ret, således at Per Ludvigsen kunne tage af sted på passende vis. Det var dog ikke, hvad der lå i Per Ludvigsens plan. Han havde nemlig en lille overraskelse med i lommen til regimentschef oberst Susanne Bach Bager, der ikke var helt forberedt på at blive kaldt på gulvet i en herhenne træd an facon! Per Ludvigsen fortalte kort om baggrunden for, hvorfor oberst Susanne Bach Bager blev kaldt frem; nemlig for at få Forsvarets medalje. En anerkendelse for, at obersten har tilbragt et helt år i Liberia i Afrika som operationschef for en af FN s styrkemæssigt største missioner. Telegrafens Venner 9 Færdig Blad indd 9 6/21/2013 1:52:23 PM

10 Sensors idworks.dk Effectors Kvinderne fra CIS-bataljonen var helt fantastiske. Nu er de tilbage på 1. pladsen. Tak til bagerst fra venstre: Amanda, Kathrine, Kristine, Mette, Camilla, Forrest fra venstre: Diana, Sarah og Catrine FAGI tilbage på toppen Connecting Sensors and Effectors in real time Terma delivers Mission Critical Command & Control systems through offering lowrisk integration of proven components including re-use of components from multiple proven systems. Af korporal Lars Vandborg, Stab/Telegrafregimentet. Holdleder for kvindefodbold ved Fredericia Garnisons Idrætsforening (FAGI). Efter en del år, hvor FAGI s pigefodboldhold tildels ikke har været med eller ikke har været stærke nok, er det nu lykkedes for FAGI s kvindehold i fodbold at tage titlen tilbage. Ved Dansk Militært Idrætsforbunds (DMI) forbundsmesterskaber i fodbold ude i maj måned i Ålborg, deltog vi med et 11-mands og et 5-dames hold. Det var hovedsageligt værnepligtige, og dameholdet var kun med værnepligtige, så tak til CIS-bataljonen for forståelsen Kontakt: Paul Rochler mobil: eller privat: Ib Bager mobil: og viljen til at støtte FAGI og Telegrafregimentet i at vise flaget til DMI s største aktivitet med næsten 300 deltagere. Herreholdet fik en 6. plads. De kæmpede bravt, men var desværre plaget af en del skader. Kvinderne vandt guld Kvinderne spillede det, man kalder en dobbeltturnering. Der var fem hold i puljen, så man spiller fire kampe den ene dag og fire kampe den efterfølgende dag, og vores piger gik gennem turneringen ubesejret - seks sejre og to uafgjorte. Det er stærkt gået piger! Det var meget "tætte" kampe, og det er mange år siden, at jeg har set nogen kæmpe så meget, så det var en stor fornøjelse at stå i spidsen for holdet. Gallauniformer udlejes Til: Gabrielfest, bryllup gallamiddag, barnedåb eller andet. Telegrafregimentet har seks gallauniformer til udlejning. Pris: 500,- kr. Betaling forfalder ved afhentning. Formålet med TELEGRAFEN er at informere medarbejdere og deres pårørende, medlemmer af Telegrafens Venner samt Telegrafregimentets samarbejdspartnere om regimentets aktiviteter og opgaver. Vil du støtte Telegrafens Venner, så telegrafsoldater og pårørende fortsat kan få TELEGRAFEN, så kan du overføre et støtte-beløb til konto: reg 1551 konto Send derefter en mail/sms med navn, enhed, forening eller firmanavn og skriv om din indbetaling, så vil vi offentliggøre dit bidrag i næste nummer af TELEGRAFEN. Mail til: SMS: Du kan også tegne et års medlemsskab/abonnement for kun 150,- kr tak for støtten! 10 Telegrafens Venner Færdig Blad indd 10 6/21/2013 1:52:24 PM

11 Lasse gjorde det igen Af major Kaj Wagener, Fredericia Garnisons Idrætsforening (FAGI). Efter et par års cykelpause er Lasse Munk Asmussen fra Electronic Warfarekompagni begyndt at træne i cykling igen. At han er ved at være i form, beviste han ved Dansk Militært Idrætsforbunds (DMI) Forbundsmesterskaber i cykling, hvor han blev forbundsmester i både enkeltstart og i linieløb. Jydske Dragonregiment og idrætsforeningen havde lavet en god og ikke svær bane til den 21 km lange enkeltstart, der blev kørt syd for Holstebro. Lasse Munk Asmussen blev forbundsmester, da han kørte de 21 km i tiden min. og var i mål hele 1.39 min før nr. to. Jesper E. Hansen kørte i samme gruppe og blev en flot nr. 9 i tiden Superveteran - Carsten Pedersen blev nr. 2 i min. Kaj Wagener blev nr. 9 i samme klasse. Dagen efter blev der kørt linieløb og igen var Lasse den hurtigste. Han kørte de 100 km i tiden timer. I klasse B, der kørte 50 km, blev Jesper nr. 17 ( ), Carlo Garn nr. 20 ( ) og Jonas Storm nr. 21 ( ). I super veteran klassen, der kørte 75 km, blev Kaj Wagener nr. 6 i Lasse Munk Asmussen en flot nummer et. Godt han er begyndt at cykle igen. Selv om man er benamputeret, behøver livet ikke at stå stille. Det her er et flot eksempel på, at den, som har viljen i sit hjerte, kan skabe sig mange succeser. DMI forbundsmesterskab - i landevejscykling Af Telegrafens Venner/FAGI Ved DMI forbundsmesterskaber i landevejscykling var der én deltager, der imponerede mere end andre - uden at han vandt. En af deltagerne fra Fredericia Garnisons Idrætsforening (FAGI) gennemførte løbene begge dage med kun et og et halvt ben. Det er Jesper E. Hansen fra CIS-bataljonen. Selv med en benprotese kan det altså lade sig gøre at præstere imponerende resultater på højt plan, hvis bare man har viljen og lysten. En sejr vil mange mene, men mere en personlig tilfredsstillelse og efter min mening helt fantastisk, at Jesper vil stille op og dermed vise andre i samme eller lignende situation: "Det her kan du godt komme videre med. Hvis du vil, er der muligheder - du skal bare i gang". Jesper fik fortjente bifald fra tilskuere og de andre i cykelløbet og ellers deltog han på "lige fod" som alle andre. I dag er Jesper som alle os andre - bare lidt mere sej. Godt kørt! MØD FAGI PÅ FACEBOOK Facebook.com/fagi.dk Ny spændingsroman om en af de største genistreger i dansk militærhistorie Ib Søby 6.Juli Mod, kærlighed, svigt og drab En historisk roman om slaget ved Fredericia i 1849 muusmann forlag Historisk autentisk roman om tiden før, under og efter slaget den 6. juli De dramatiske begivenheder opleves og fortælles af den unge danske løjtnant Niels Peter Nielsen, der er romanens fiktive hovedperson. KRIG DRAMA KÆRLIGHED SVIG Køb bogen hos boghandleren eller på internettet. Læs gratis prøvekapitel på smartphones/ tablets muusmann forlag facebook.com/muusmannforlag Telegrafens Venner 11 Færdig Blad indd 11 6/21/2013 1:52:25 PM

12 smartphone, tablet eller PC, faktisk er mange helt afhængige af disse ting og netop derfor bliver vi i fremtiden meget mere sårbare, for med dets udbredelse kommer også andres hærværk og tyveri den vej. Vi kan ikke lige se det - og det må være naboens telefon og Internet, der menes, når man - som her - læser om det. Det er det ikke - det er dig og det er dit elektroniske liv, det kan gå ud over. Prøv en gang at slukke for alle dine små elektroniske ting i en uge. Tør du? Hvad vil det betyde for dig? Gruppen Anonymous mener, de har en berettigelse. Ofte er deres IT-indtrængen en protest eller "den lille gruppes" løftede pegefinger. De er utrolig dygtige på deres felt, og mange vil gerne være "en af dem". Når Anonymous har udøvet deres IT-angreb, udsender de ofte TV-spot, der forklarer deres handlinger. Altid gemt bag masker for ikke at blive kendt ved kun en person, men kendt som et netværk, der ikke kan bekæmpes. Det, de laver, gør skade, men viser også, hvor der er huller i systemerne. Cyberspace og dig I den nye fællesværns fremtid vil Forsvaret få mere brug for de kapaciteter, der nu engang er i Telegrafregimentet. Vi er med forrest i udviklingen og vi har folk, der allerede arbejder i det store Cyberspace. Meget kommunikation ligger nu om dage i luften. Den gamle drejeskivetelefon og de mere kendte trykknaptelefoner, der var ledningsbaseret, er snart historie. Sådan er det bare - fremtiden venter ikke på nogen af os. Det elektroniske forsvar Hvad vil det så ikke betyde for de danske soldater, hvis du slukker for deres radioer - kommunikationsudstyr, satelliter, radar og alt det andet isenkram, som har været med til at hæve standarden. Gammeldags kendte kort er snart yt. Nutidens - fremtidens ligger på en lille PC i stort netværk, hvor f. eks. chefen kan se alle sine folk og enheder på elektronisk kort. Chefen kan så følge alles bevægelser via GPS-signaler og alle indrapporteringer ses "nedarvet" efter, hvilket niveau, og hvem der skal bruge disse oplysninger. Battle Management System (BMS) hedder dele af det. Teknologien omkring dette udvides konstant, og det er på vej ind over hele Forsvaret. Det gør styringen og føringen af tropperne mere præcist og effektivt. Hvis f. eks. to kampgrupper, der ligger en kilometer fra hinanden, indrapporterer om fjendtlige aktiviteter, så vil deres overordnede straks kunne se, at grupperne ligger hvert sit sted, men ser Af Telegrafens Venner. Enten er du med på alt det nye - ellers er du sat af. Du vælger næsten selv, når du er sat af - når du opgiver. Der kan godt være områder, hvor man synes, at man ikke orker at følge med. Det kan være at opdatere sine programmer eller købe og installere nye, når de gamle er forældede i forhold til det, andre bruger. Her er det så ofte, at naboens søn eller datter ordner det med opdateringer, nyinstallering eller bare virusscanninger m.m. Det er ikke at være "sat af", men på samme vis som nogle familier, der ikke selv kan klare det tekniske, VVS'en eller tømrerarbejdet, så får man andre til at gøre det. Vi er i et elektronisk samfund På samme vis er det nu med mobilerne, tablet-pc'en, den stationære og den bærbare. Eller indstilling af et TV's nye kanaler - analoge, digitale, HD, 4K, smart og 3D funktioner. Jo der er kommet megen ny teknik, som kræver vedligeholdelse på en anden måde, der ikke er set før i tiden. Udvikling og opfindelser bliver ved i en kraftigt stigende strøm med at tage plads og tid af vores dagligdag. En dagplejer, en pædagog eller en SOSU-assistent bruger hver dag mere end en halv time til dokumentation, mails, sms og post. De timer mangler "som varme hænder" - men vi kalder det fremskridt. Vi er alle afhængige. Vi ser folk - ja børn - der lever et socialt liv - elektronisk og vi kalder det fremskridt! Det er bare sådan. Få vil undvære deres En quad-kopter med foto/videokamera i full-hd kvalitet var for få år siden et hit til observering. I dag købes de som "foto-legetøj" i Photocare. Har en rækkevidde på flere kilometer og lang flyvetid. Kan GPS-chippes, så de "kommer hjem", inden strømmen er brugt helt op. 12 Telegrafens Venner Færdig Blad indd 12 6/21/2013 1:52:26 PM

13 tryne på. Det forlyder, at alle sider har lederens billeder øverst i hjørnerne og hver gang det ene billede var rettet af de IT-adminstrerende personaler og de gik igang med det næste, så hoppede det første rettede foto tilbage igen til en leder med griseører og tryne. Sjovt vil nogen mene, men når man har læst om landets måde at straffe på, hvor henrettelse ikke er det værste, og hvor en såkaldt "råber" til offentliggørelse af feriedage kan blive henrettet for at råbe en forkert dag, så tør jeg ikke tænke over, hvad de ansvarlige for hjemmesiderne i dette styre er blevet straffet med. Større tyske biler kan i dag købes med fuldt Internet og Google Maps onlinenavigation. BMS-systemet findes i Forsvaret i dag. I fremtidens forsvar er alle kort digitale og der er direkte view fra satellitterne. Den teknologiske udvikling har ingen begrænsninger. på samme fjendlige aktivitet, og at der ikke er tale om to forskellige grupper af fjender. Eller modsat, hvor man før antog, det var en og samme fjende, to grupper observerede, vil man nu kunne se straks, at der er tale om to fjender. Der er så meget teknik ind over i dag, at for at spare soldaters liv, kan man købe elektronik, der kan gøre tingene for os - måske på en anden måde, men ofte på en bedre måde. Vi bruger teknikken, og der kommer mere af den. I krigen i Afghanistan lyttes der med på fjendens kommunikation, de bliver pejlet, analyseret og "lagt på kort". Fjendtlig aktivitet observeres af små foto/videohelikoptere eller af store dronefly, der har elektronik for milioner. Fordelene ved det nye isenkram kan listes op i lange baner, men det har også ulemper. Det koster, det bruger strøm. Al den nye teknik kræver til stadighed mere dygtigt og fagligt personel, der kan tolke og bearbejde de indhentede oplysninger, men udstyret skal også vedligeholdes og opdateres. Truslerne fra de elektroniske tyve Hærværk og tyverier er heller ikke som i de gode gamle dage. Det skrev vi en del om i seneste nummer af TELEGRAFEN. Hackere ses i stigende grad som fast definerede grupper, der ved at lægge IT-systemer ned, får deres protester eller andre budskaber frem. Gruppen Anonymous er blandt de mere kendte og de symboliseres ofte med en maske som deres varemærke. Men på samme måde som Hells Angels og andre tætte venskaber eller broderskaber, skal man ikke udøve Anonymous relaterede IT- angreb eller hacke sig ind i netværk og så udtale eller tro, at man er en af dem. Det er man IKKE. Senest så vi, at en almindelig mandsperson i 40'erne var inde og lægge internetsider ned i forbindelse med konflikten mellem lærerne og KL. Denne person var stolt over, at han med et program til 100 kr og en opskrift kunne lægge en større organisations hjemmeside ned. Det kan alle. Han troede bare, at han nu var "en af de store" i broderskabet og det straffes at udgive sig for at være en fra Anonymous. Straks Anonymous fandt ud af det i deres netværk, loggede de sig ind på hans maskine. Tog alle hans oplysninger og leverede hans navn og adresse til politiet. Sådan! Anonymous har et stramt netværk og de bruger det på forskellig vis til at vise deres støtte eller forargelse. Det være sig til ting, der er oppe i tiden, eller til politiske tiltag. Man kan mene om det, hvad man vil, men i fremtiden vil der også være grupper tilsvarende Anonymous. De er længere fremme end de almindelige brugere - meget længere fremme. Deres brug ses af andre som misbrug. Et eksempel på deres kunnen er måske lidt harmløst set fra en vesterlændings side, men for andre har det måske kostet livet. Nordkorea har gennem lang tid truet Sydkorea og alle amerikanske interesser, der er inden for Nordkoreas atomvåbens rækkevidde. Det udtrykte Anonymous deres foragt over ved at tage de to billeder i de øverste hjørner på alle de statlige Nordkoreanske Internetsider af deres store leder Kim Jung Un og give hans ansigt photoshoppede griseører og Kan vi lære noget Ja, på samme måde, som når vores hund stikker af fra vores have, finder vi hullet i hegnet og lukker det, så fører de ting og "happenings", som Anonymous eller andre udøver af kriminalitet, hærværk eller protester og happenings også til, at andre må finde "hullet" i systemet og finde ud af, hvordan det skal lukkes. Dermed er skruen igang igen. "Den enes død - den andens brød". Seneste nyt: Kina hacker Joint Strike Force - F35 flyet Amerikanske efterretninger har konstateret, at Kina har hacket sig ind i Joint Striker Force (JSF)- det nye fly F 35, som skal afløse F-16 i Danmark. "Og hvad så" - vil nogen spørge. Svaret er: "Det kan være katastrofalt"! Ikke nok med, de kan have taget kopier, udregninger og patenter til værdi af milliareder dollars, som landene i projektet har brugt på at opfinde og sammensætte JSF. Langt værre er det, at man nu skal finde ud af, hvornår i projektet de er "kommet ind". Hvor de er kommet ind, og hvis de har fået hjælp - af hvem? Alt skal nu gennemgås, teknisk, visuelt og digitalt. Det koster millioner af dollars, for hvad nu, hvis de har lagt små tids-styrede programmer ind? Hvad nu, hvis de har ændret i ledningssystemer, motorreguleringer eller andet. Alt skal gennemgåes, teknisk, visuelt og digitalt. Jo, fremtidens terror og krig har spirer i Cyberspace. Det her er KUN starten! Er vi klar til at imødegå tilsvarende? Ni kontrollører fyret i Århus 16. juni - ni trafikkontrollører i Århus er fyret efter længere tids registreret elektronisk overvågning, hvor man via GPS i mobiltelefon og trafikscannere kunne konstatere, at kontrollørerne ikke havde været, hvor de skulle, for at kontrollere billetter etc. - sagen kører! Telegrafens Venner 13 Færdig Blad indd 13 6/21/2013 1:52:27 PM

14 Æreskommandoet ført af kaptajn Hans Herstrøm tog imod regentparret Majestæten besøgte Ha Af kaptajn Torben Bertel Jepsen, stabschef/hovedkvartersbataljonen/telegrafregimentet. Den 7. juni var en dag, som igennem længere tid havde imødeset med spænding hos både børn og voksne i Haderslev. Dagen var ligeledes imødeset af soldater ved Haderslev Garnison. Haderslev Kaserne havde i dagene forinden omdannet ydre kasernegård til en mobil stald for hesteeskadronen og givet genlyd af rungende eksercitskommandoer. Det kræver store forberedelser Ligeledes havde byen gennem længere tid planlagt og forberedt besøget, således byen kunne fremstå fra sin bedste side. Den 7. juni skulle byens planlægning og forberedelser så endelig stå sin prøve. Selv vejret artede sig fra sin bedste side med høj blå himmel, solskin og behagelige 23 grader. Præcision Klokken kunne Dannebrog skimtes ude i fjorden på vej mod folkets hyldest på Honnørkajen i Haderslev. 10 minutter senere ankrede det prægtige skib op, og Hendes Majestæt Dronningen og prinsgemalen kom til syne. Hovedkvartersbataljonen tager imod På kajen ventede byens spidser, et faneog æreskommando fra 1 HQBTN under kommando af kaptajn Hans Herstrøm, Garderhusarregimentets hesteeskadron 14 Telegrafens Venner Færdig Blad indd 14 6/21/2013 1:52:32 PM

15 Hendes Majestæt Dronningen fortsætter dermed sommertogtet, hvor næste destination bliver Helsingør. For alle med tilknytning til Haderslev by og garnison blev det en uforglemmelig oplevelse. Det blev det også for 1 HQBTN fane- og æreskommando, som for første og måske sidste gang skal modtage majestæten. Selv føreren for æreskommandoet, kaptajn Hans Herstrøm, som normalt tager begivenhederne med ophøjet ro, måtte indrømme, at det var en ganske særlig og storslået dag. Hendes Majestæt Dronning Margrethe. Børnene fik en oplevelse for livet. En rigtig dronning talte til dem - de var målløse! aderslev og byens borgere. Mere storslået og dansk kunne det næppe blive. Efter den officielle velkomst på havnen skulle Regentparret på rundtur i Haderslev by, hvilket foregik i hestevogn med hesteeskorte. Herefter fulgte et større besøgsprogram, herunder bl.a. besøg på rådhuset, kørsel med veterantog, besøg i Musikhuset ved Slesvigske Musik Korps og spisning på restaurant i lokalområdet. Sidst på eftermiddagen returnerede Regentparret til Kongeskibet Dannebrog. Regentparret forlod havnen i karret. Derefter kunne æreskommandoet, foreningsfanerne og Slesviske Musikkorps stolt pakke sammen efter en perfekt indsats. Telegrafens Venner 15 Færdig Blad indd 15 6/21/2013 1:52:37 PM

16 og håndtere farligt gods. Tilsvarende findes der et regelsæt for farligt gods ved søfart (IMDG), jernbane (RID) og luftfragt (ICAO/IATA). Forsvaret følger som udgangspunkt de internationalt gældende bestemmelser for transport af ammunition og eksplosivstoffer inden for respektive transportformer. Ingen regler uden undtagelser. Forsvaret har som nævnt nogle særregler - disse regler er udarbejdet for at sikre, at Forsvaret kan arbejde i et taktisk miljø samt skabe fornuftige vilkår under transport og håndtering af farligt gods på skydebanedage og øvelser. FMT-bestemmelse beskriver de specielle forhold, der er gældende for vores virksomhed. Overalt er vi omgivet af farlige stoffer. I hjemmet og på arbejdet. Fareklassificering hjælper til korrekt førstehjælp og bedre indsats ved miljøskader med mere. Farligt gods hvad er det? Ved kategorisering af farlige kemikalier og ved bedre registrering af hjemmets eller firmaets farlige gods. Vil man kunne få en miljømæssig bedre håndtering, og ved skader eller ulykker vil den korrekte førstehjælp eller miljøredning være lettere at sætte ind og dermed begrænse skader eller miljøgener. Af oversergent Henrik Høgsman, sagsbehandler - farligt gods, Logistikelementet/Telegrafregimentet. Hver eneste dag ser vi dem - store lastbiler, tankvogne og varevogne med de orange skilte, som fortæller os, at der bliver kørt med farligt gods (FARGO). FARGO er en fælles betegnelse på stoffer og genstande, som kan skade mennesker, miljø eller ejendom. Igennem uddannelse sikres det, at chaufføren m. fl. ved, hvad de har at gøre med og behandler godset efter forskrifterne. Det er farligt derhjemme Også i hjemmet har vi farligt gods, uden vi tænker over det, men som regel i meget mindre mængder - tilpasset husstanden. Eksempelvis husholdningssprit, eddikesyre, klor, maling osv. Men lige som ved transport på landevejen, bør vi tænke over, hvordan vi bruger de hjemlige husholdningsmidler, og hvorledes vi opbevarer det, ikke mindst så børnene i familien ikke kommer til skade. Historik I 1957 startede FN arbejdet med et regelsæt for transport af FARGO på landevej, benævnt ADR-konventionen. Den endelige ADR blev indført i I 1981 forpligtede Danmark sig til at følge ADR-konventionen og i starten af 90 erne har EU udgivet et direktiv, hvor det slås fast, at ADR-konventionen skal efterleves i og af alle EU-lande. Udover ADR-konventionen har Justitsministeriet udgivet bekendtgørelser, som danner lovgrundlag for kørsel med FARGO i Danmark. Beredskabsstyrelsen (BRS), den kompetente myndighed, tager sig af rådgivning og sagsbehandling, ansvar for udgivelse af ADR bogen i dansk udgave og med tilhørende rettelser. Derudover har BRS ansvaret for, at chauffører m. fl. får den rette uddannelse, der gør dem i stand til at fragte Hvad forstås ved FARGO? Man kan definere FARGO som stoffer/ genstande, hvis egenskaber er, Eksplosionsfarlige, Brandfarlige, Antændelige, Giftige, Radioaktive, Ætsende. FARGO er opdelt i klasser: KL 1 = Eksplosive stoffer - genstande. KL 5.1 = Oxiderende stoffer. KL 2 = Gasser. KL 5.2 = Organiske stoffer. KL 3 = Brandfarlige væsker. KL 6.1 = Giftige stoffer. KL 4.1 = Brandfarlige faste stoffer. KL 6.2 = Smittefarlige stoffer. KL 4.2 = Selvantændelige stoffer. KL 7 = Radioaktive stoffer. KL 4.3 = Udvikler brandfarlige gasser. KL 8 = Ætsende ved kontakt med vand. KL 9 = Forskellige farlige stoffer og genstande. Uddannelse: For at sikre sig, at godset bliver håndteret/transporteret korrekt, skal chaufføren gennemgå en grunduddannelse, som giver lov til at køre med FARGO. KL 2 6, KL 8 9, også kaldet stykgods. KL 1, KL 7 samt TANK (f. eks. tankvogn) skal der gennemføres et specialiseringskursus, da disse klasser er så specielle, at de kræver en ekstra viden. Uddannelsen gennemføres ved AMUcentre rundt om i landet og efter bestået eksamen, udleveres et bevis, som efter 1. januar 2013 har karakter efter et kreditkort. Uddannelsen kan for nogle virke tung, idet der er meget læsestof, som den enkelte deltager skal igennem. Derfor er det også vigtigt, at den enkelte har lysten og interessen for at arbejde med FARGO. >>> 16 Telegrafens Venner Færdig Blad indd 16 6/21/2013 1:52:37 PM

17 Når der tales om uddannelse, tales der oftest kun om chaufføren, men det er ikke det hele. Alle, som har berøring med FARGO i virksomheden f. eks truckføreren, lagerarbejderen, kontormedarbejderen m. v., skal gennemgå en kapitel 1-3 uddannelse. Igennem denne uddannelse får de enkelte kendskab til, hvad FARGO er og kan derfra hjælpe virksomheden på hvert deres fagområde. En kap. 1-3 uddannelse består af tre elementer, Grunduddannelse, Funktionsspecifik uddannelse (alt efter hvilken arbejdsopgave, den enkelte har), Sikkerhedsuddannelse. Denne uddannelse kan en virksomhed selv gennemføre, idet der ikke kræves en faguddannet person til dette. Sagsbehandler FARGO Mit virke som sagsbehandler FARGO ved regimentet er at være enhederne (ENH) behjælpelig med at finde svar på de spørgsmål, der evt. kan opstå i f.m. en transport af FARGO og som ENH ikke selv kan finde svar på. Det er behæftet med store bøder til den enkelte chauffør, men også til chefen for ENH, hvis der er fejl i FARGO transporten eller en ulykke opstår. Tillige skal jeg holde ENH opdateret på udviklingen samt lovændringer i forhold til FARGO. Eks. på bødetakster (personlige bøder), Manglende skiltning (orangefarvede skilte), kr. til chaufføren og kr. til chefen. Manglende klassificering (faresedler), kr. til chaufføren og kr. til chefen. Manglende lastsikring, kr. til chaufføren og kr. til chefen, Ikke medbragt skriftlige anvisninger (informationer, som bruges i f. m. uheld) kr. til chaufføren og kr. til chefen. Fejl i transportdokument, kr. til chaufføren og kr. til chef. ADR konventionen er til at arbejde med, hvilket også kan ses på arrangementet ved TGR ENH og der er fokus fra civile myndigheder på, at Forsvaret også gennemfører deres transporter på en ordentlig og hensynsfuld måde, så ingen kommer til skade hverken under håndtering eller ved kørsel på vores vejnet. Jeg synes arbejdet med FARGO er spændende og interessant. Den samme fornemmelse har jeg også udefra ENH, hvor det kan mærkes, at MA også har stor interesse i, at alt arbejde med FARGO foregår efter gældende regler. Håber denne korte artikel har givet lidt indsigt i, hvad FARGO drejer sig om og ikke mindst, hvilket arbejde, der gøres ved ENH, for, at al arbejde med FARGO går rigtigt for sig. Fælles kontaktpunkt under større øvelser Af kaptajn Hans Herstrøm, operationsofficer ved staben/hovedkvartersbataljonen/telegrafregimentet (ST/1 HQBTN/ TGR). Så blev det tid til Yellow Knight igen. Forud for aktiviteten udarbejdede CISbataljonen (CISBTN) og HQBTN en fælles befaling for indsættelse af føringsstøtten, herunder drøftede mulighederne for ent fælles kontaktpunkt. Formålet med dette var at samle CISBTN og HQBTN servicedesk således, at brugeren kunne ringe til samme servicedesk uanset problemets art og omfang. Tidligere var dette opdelt på to servicedesk ved henholdsvis CIS- og HQBTN, hvor brugeren selv skulle definere, om problemet var relateret til den ene eller anden føringsstøtteenhed. Erfaringer skal bruges fornuftigt Derfor var en af erfaringerne fra øvelsen CRYSTAL EAGLE i 2012, at denne opdeling ikke var hensigtsmæssig, men i stedet burde samles. Under YELLOW KNIGHT blev det fælles kontaktpunkt oprettet med personel fra begge føringsstøttebataljoner samt personel fra G6 ved Danske Division (DDIV). Dermed kunne udfordringer, som krævede prioritering fra DDIV side, afklares med det samme, og brugeren skulle kun kontakte et point of contact (POC). Personellet fra de to føringsstøtteenheder afgjorde herefter, om problemet skulle løses af CIS- eller HQBTN. Dette fungerede tilfredsstillende for både brugerne og føringsstøtten. Forståelse for de andres opgaver Det fælles kontaktpunkt gav personellet fra både CISBTN og HQBTN større forståelse for hinandens opgaver og ansvar. Det medførte, at indkomne opgaver blev et fælles ansvar, som også til en vis grad blev løst fælles. Dermed blev mindre opgaver, som normalt løses af HQBTN, løst af CISBTN og omvendt. Brugerne (Danske Division og brigaderne) gav god feed back på det nye kontaktpunkt, som i langt højere grad understøttede brugernes behov og krav. Især glædede de sig over et POC, som kunne håndtere og løse diverse problemstillinger. Denne løsning ses derfor som fremtidens løsning og vil blive videreudviklet. Her tænkes på indretning, generisk floorplan, funktionsbeskrivelser og mailadresser/telefonnumre, som går igen på alle aktiviteter. Så alt i alt var dette års YELLOW KNIGHT meget værdifuld for vorees fremtidige virke og samarbejde. Den fælles servicedesk fra CIS- og HQbataljonen virkede tilfredsstillende for brugerne ved Danske Division. Yellow Knight 2013 Yellow Telegrafens Venner 17 Færdig Blad indd 17 6/21/2013 1:52:37 PM

18 Stærk deltagelse til forsvarsmesterskaberne i terrænsport Af seniorsergent R.G. Jensen, Hovedkvarterskompagniet/Hovedkvartersbataljonen. Den 16. april deltog Hovedkvarterskompagniet (HQKMP) med en stærk opstilling til Forsvarsmesterskaberne i terrænsport, og resultatet blev også derefter, en regn af gode placeringer til kompagniet. For de, der er uvidende om hvad terrænsport består af, så følger her en forklaring på det: Terrænsport er soldatermæssige paradediscipliner af punktorientering, orienteringsløb og håndgranatkast. Vi var på hjemmebane Flyvestation Skrydstrup stod som arrangør af årets udgave af Forsvarsmesterskaberne i terrænsport. Stævnet var henlagt til HQKMP s hjemmebane - Vesterskov ved vores øvelsesterræn, og det gav en lille fordel i forhold til de andre, at vi havde lidt lokalkendskab. Vesterskoven er kendt som en brændenælde- og tjørneskov. Brændenælderne var dog ikke kommet frem af skovbunden, så det var kun brombærrankerne og den tunge sønderjyske ler, vi skulle kæmpe imod, selvfølgelig foruden de fine udfordringer med at få navigeret bedst muligt mellem orienteringsposterne og så få ram på skyttehullet i den afsluttende disciplin for at undgå strafrunder af meter afhængig af løbsklasse. Arrangementet var af meget høj kvalitet og fortjener kun roser til dem fra Skrydstrup, der stod for planlægning og afvikling. Hovedkvarterskompagniet er med HQKMP deltog i fire klasser samt fire hold-konkurrencer, og vi fik top-3 placeringer i alle klasser, men missede en placering i en holdkonkurrence, fordi en løber fra HQKMP valgte at springe en post over, og dermed blev diskvalificeret. Det skal nævnes, at der også var placeringer til andre fra Telegrafregimentet. Dame over 35 år, 3,5 km. 1. K.B. Jacobsen, HQKMP 47:29 2. Vibeke Møller, FSNSKP 1:06:34 3. Maria Albrechtsen, FSNKAR 1:06:44 4. Inge-Merete Grarup, FSNSKP 1:07:12 5. Helle O. Rasmussen, ST/TGR 1:11:24 Herre over 35 år - 5,8 km 1. Michael Hoffmann, FSU 53:17 2. Kim B. Schmidt, ST/HOK 57:11 3. R.G. Jensen, HQKMP 1:02:02 S. Vinther, HQKMP 1:17:06 - diskvalificeret (manglede en post). Herre over 63 år - 3,5 km 1. Knud E. Christensen, FSNKAR 45:44 2. Kaj Wagener, TGR 47:24 3. Niels Erik Kofoed, FSNSKP 48:46 Herre B-rækken - 5,8 km 1. Thyge Mikkelsen, FSNSKP 57:36 2. J.R. Nielsen, HQKMP 58:56 3. L.L. Christensen, HQKMP 1:00:29 Herre C-rækken - 4,33 km 1. Johnny Skoven, TRR 41:45 2. C. Clausen, HQKMP 54:15 3. Jan Midtgaard, HQKMP 1:10:25 Krista gjorde det så godt i skoven, at det blev til en førsteplads. Kaj Wagener fik en andenplads i klassen over 63 år. Jan ved at markere et punkt. Hold konkurrencen: Herre B-række 1. J.R. Nielsen og L.L. Christensen, begge fra HQKMP. Herre C-rækken 2. C. Clausen og Jan Midtgaard, begge fra HQKMP. Dame over 35 år 1. K.B. Jacobsen HQKMP og Helle O. Rasmussen, ST/TGR 1:11:24. HQKMP vil gerne takke for en dejlig dag i skoven og husk: Det er federe at løbe i skoven og drømme om sofaen, end det er at ligge på sofaen og drømme om skoven. 18 Telegrafens Venner Færdig Blad indd 18 6/21/2013 1:52:39 PM

19 dommen desværre overtaget. Vi sendte ham på hans sidste rejse den 19. juni ved en flot ceremoni i Trinitatis Kirke. Vi har således mistet en ildsjæl og en god kollega, og mine tanker er først og fremmest ved hans børn, Michael, Nikita og Marck, som har mistet så meget mere. Æret være kaptajn Mogens Søgaards minde. Oberst Susanne Bach Bager, regimentschef for Telegrafregimentet og garnisonskommandant i Fredericia. Føringsstøtte - en efterspurgt vare Af regimentschef, oberst Susanne Bach Bager. I denne klumme, hvor første halve år af 2013 rinder ud, vil jeg benytte lejligheden til at opregne nogle få vigtige hændelser og udviklinger, som helt sikkert får indflydelse på vores arbejdsliv på den korte bane. Først af alt er det mig en glæde at konstatere, at train as you fight også gælder telegrafsoldater, og det gjorde vi så bl.a. under EX Steadfast Cobalt (SFCT), som i år blev gennemført i Polen. Jeg besøgte øvelsen den 15. maj, hvor jeg blev erindret om nogle af NATOs vigtigste erfaringer fra ISAF inden for vores tjenesteområde: Behovet for ét fælles netværk (single info space: Future Mission Network) Behovet for ét fælles situationsbillede (NATO Common Ops Picture (NCOP) Behovet for adgang til den samme information inklusive ikke NATO partnere og civile aktører. Trusler fra cyberspace Dertil komme læren om, at CYBER truslen er allesteds nærværende, og at CY- BER forsvar derfor bør indgå i al operativ planlægning som et afgørende element for operationssikkerheden. Vi fik demonstreret cross domain løsninger, der kan tilvejebringe ét fælles info space. Overgangen mellem NATO Secret Domain og Mission Secret Domain blev etableret med en CIS Info Exchange Gateway, som vi helt sikkert må arbejde videre med i samarbejde med vores nationale efterretningstjeneste. Der er fortsat meget, der skal læres og tekniske løsninger, der skal findes, men øvelsen viste, at NATO er på rette vej, og at NATO Deployable CIS capabilities er en helt afgørende forudsætning for, at alliancen kan løse sine operative opgaver i verdens brændpunkter. De danske telegrafsoldater i øvelsen fik igen stor ros for deres faglige niveau og deres engagement, og de kom alle hjem med en bedre systemforståelse og en vigtig udvidelse af deres personlige netværk. Et kendskab, der kan være få betydning for et sømløst samarbejde i et kommende missionsområde. Godt gået - jeg ser allerede frem til at besøge næste års STFC, som bliver sponsoreret af ARRC en i Cornwall. Dødsfald i staben Den næste hændelse, jeg gerne vil pege på, er derimod meget trist. Tirsdag den 11. juni tidligt morgen modtog jeg med undren og stor sorg beskeden om, at kaptajn Mogens Søgaard var afgået ved døden samme nat. Jeg vidste, at Mogens var blevet indlagt på Kolding Sygehus søndag eftermiddag, men forventede, at han som så mange gange før i de senere år snart ville være tilbage på arbejdet igen. Men denne gang fik syg- Hjemkomstparaden i Haderslev Denne triste begivenhed var årsagen til, at jeg desværre ikke kunne deltage i hjemkomstparaden i Haderslev for de telegrafsoldater fra DCMKMP, der havde deltaget i operation Active Fence i Tyrkiet henholdsvis i ISAF som en del af Kandahar Air Field Signal Support Group (KAF SSG). Tilbagemeldinger har vist, at de har leveret varen og fuldt ud levet op til forventningerne. Der var imidlertid et lille skår i glæden, idet deltagelse i Active Fence ikke kunne belønnes med en medalje. En beslutning, som vi ikke er enige i, og som vi har argumenteret for at få ændret, men desværre uden held, men de kan med rette være stolte af deres indsats, som under alle omstændigheder fortjener stor påskønnelse. Koordineret samvirkeuddannelse Endelig har jeg længe med stigende bekymring måttet se på, at efterspørgslen efter føringsstøtte ligger langt ud over, hvad vi fysisk kan levere. Derfor ser jeg nu med fortrøstning på, at chefen for Danske Division har iværksat et arbejde dels for at få koordineret samvirkeuddannelsen i de to brigader og dels for at få aktivitetsniveauet afstemt efter den rådige føringsstøtte kapacitet, herunder en analyse af, hvorledes vi kan få størst mulig effekt af føringsstøtten, f.eks. ved samling af øvelserne i tid, anvendelse af standardopstillinger, anvendelse af samme tekniske baseline, gennemførelse af divisions- og brigade øvelsesvirksomhed, når HRU er til rådighed, etablering af en fast føringsinstallation i Oksbøl og/eller i hjemgarnison, en mere detaljeret bestilling af føringsstøtte og endeligt fjernbetjening af vagten i Haderslev. Et arbejde, der forventes at resultere i udsendelse af en ny AKOS 2014 i august/september måned. Jeg vil afslutningsvis ønske jer alle en rigtig god ferie sammen med jeres kære. Lad evt. bekymringer om fremtiden blive på arbejdspladsen og nyd samværet med familie og venner. Så tager vi sammen fat på tjenesten i det næste halvår efter ferien. Telegrafens Venner 19 Færdig Blad indd 19 6/21/2013 1:52:40 PM

20 Støt annoncørerne - de støtter TELEGRFEN! STP9000 TETRA 1,8 W sendeeffekt IP-67 Forbedret GPS Man Down alarm Integreret RFID tag DMO repeater Forbedret fuld duplex lyd Wake-On-Alarm Fuldt integreret Bluetooth (option) STProtect modul (option) E2E kryptering (option) MicroSD kort Stor farveskærm og fuldt tastatur Stort udvalg af tilbehør Kræver Radio Manager 2 Baldersbækvej 31, 2635 Ishøj A COMPANY IN THE VHF GROUP Vejlevej 50, 7000 Fredericia Telefon Telegrafens Venner Færdig Blad indd 20 6/21/2013 1:52:41 PM

Telegrafregimentets Nyhedsbrev. Af major Torben Nygaard, Uddannelsesafdelingen, Uddannelsessektionen, Telegrafregimentet.

Telegrafregimentets Nyhedsbrev. Af major Torben Nygaard, Uddannelsesafdelingen, Uddannelsessektionen, Telegrafregimentet. Telegrafregimentet Forsvarets Føringsstøttecenter 01 Telegrafregimentets Nyhedsbrev Nr. 1 februar 2016 13. årgang Telegrafregimentet er på FACEBOOK. Mød os på: https://www.facebook.com/ telegrafregimentet

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer Bårehold i felten Uddrag af noter fra observationer 1: Vi får et kald til Holst Camping-området, og springer i bilen. Det er en ung pige, de har svært ved at komme i kontakt med. Vi får et fix-punkt at

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag. Forsvarsministerens tale den 12. april 2005 ved afslutningen på Folkekirkens Nødhjælps Lars og Lone kampagne. Københavns Rådhus, klokken 14.15 til 14.30. Mine damer og herrer, kære Lars og Lone r. Jeg

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Nyhedsbrev for udsendte

Nyhedsbrev for udsendte Vi planlægger for fremtiden Af regiments- og skolechef, oberst Ib Bager. Kære Soldater. Så nåede vi nu allerede 2/3 hen i det nuværende forlig. Det har været noget af en bøvlet omgang og selv om der er

Læs mere

... en del af dit professionelle netværk

... en del af dit professionelle netværk TELEGRAFREGIMENTET Forsvarets Føringsstøttecenter... en del af dit professionelle netværk Hele verden som arbejdsplads Til vands, til lands og i luften - nationalt og internationalt Styrkebidrag Når Danmark

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle Forord Som tegneserienørd har jeg naturligvis altid vidst, hvem Rune T. Kidde var. Jeg så også godt, at han fik en profil på Facebook for nogle år siden, men jeg ville ikke tilføje ham som ven, for jeg

Læs mere

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu?

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu? Tanker og følelser Kapitel 3: Øvelsesark 1 Side 1 af 2 Vi tænker hele tiden, og tankerne kommer i forskellige størrelser. Vi kan have store tanker, små tanker og dem midtimellem. Følelser findes også i

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang.

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang. Der kom flere end 100 nye pigespillere, da Mette Littau, tidligere elitespiller, og Mejrup GU inviterede til den nye sæson, så nu har klubben ni hold i turnering, og de bør have to hold mere Mette Littau

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

LEKTIONSPLAN DIG OG DIN MOBIL 2. klasse

LEKTIONSPLAN DIG OG DIN MOBIL 2. klasse LEKTIONSPLAN DIG OG DIN MOBIL 2. klasse Formål: Formålet med forløbet for 2. klasse er at give eleverne en guide til, hvad der er god etik omkring brugen af spil som apps og mobilen/tablet som både kommunikationsform,

Læs mere

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde.

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde. Beretning 2015 JHF-veteraner. Velkommen til alle - medlemmer og JHF`s ledelse. Traditionen tro vil vi gerne starte årsmødet med at mindes de medlemmer, der er gået bort, siden vi var samlet til årsmøde

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí?

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí? Kære Aabenraa Rotary Klub Como vão as coisas por aí? Jeg vil gerne først takke mange gange for, at I har givet mig muligheden for at komme ud som udvekslingsstudent og opleve en helt ny og spændende kultur!

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Facebook Instagram Snapchat Bruger en lille smule YouTube, hvis

Læs mere

Jeg vil se Jesus -1. Johannes Døberen ser Jesus.

Jeg vil se Jesus -1. Johannes Døberen ser Jesus. Jeg vil se Jesus -1 Johannes Døberen ser Jesus. Mål: Vi vil skabe forventning i børnene. Forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Gennem undervisningen vil

Læs mere

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe.

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe. VM finder sted i Belek, Antalya i Tyrkiet i denne uge. Danmark stiller med dette hold: Compound Martin Damsbo Patrick Laursen Stephan Hansen Camilla Søemod Recurve Maja Jager Anne Marie Laursen Carina

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Koblingspunkter. Sammenhænge og samarbejde mellem skole og praksis. Charlotte Wegener, nov Fotos: Lisbeth Barfoed

Koblingspunkter. Sammenhænge og samarbejde mellem skole og praksis. Charlotte Wegener, nov Fotos: Lisbeth Barfoed Koblingspunkter Sammenhænge og samarbejde mellem skole og praksis Charlotte Wegener, nov. 2012 Fotos: Lisbeth Barfoed Vertikal læring Horisontal læring - Skabe koblingspunkter - Binde knuder Forebyggelse

Læs mere

Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015. Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit 12. Deltagere: 5 Patienter

Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015. Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit 12. Deltagere: 5 Patienter Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015 Telefon 38 64 50 00 Dato: 10. september 2015 Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Gardehusarregimentets Historiske Samling

Gardehusarregimentets Historiske Samling Gardehusarregimentets Historiske Samling Introduktion til Historisk Samling Antvorskov Kaserne Slagelse Information: I Historisk Samling kan du få ny viden om et gammelt regiment, om dets historie og om

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8)

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Og nu står vi her på trappen på det øverste trin Nyorienteringsfasen, måske med den ene fod på trinnet lige under, nemlig i Bearbejdningsfasen.

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris:

Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Kan du fortælle lidt om dig selv og din baggrund? Chris: Jeg kan prøve. Kom på et sidespor med stofmisbrug og gik de forkerte veje og mødte nogle forkerte mennesker. Så røg jeg hurtigt med

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Møllevangskolen 7. årgang

Møllevangskolen 7. årgang December Møllevangskolen 7. årgang 2 Efter vi er startet i 7.klasse, er vi kommet op til de store hvor vi før var de ældste elever, er vi nu de yngste elever på gangen. Det kan medføre visse problemer

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Flot hæder til Gunnar Lund

Flot hæder til Gunnar Lund Garder 4NR. 2004 OKT KVARTAL NytGarderforeningen for Fredericia og Omegn Flot hæder til Gunnar Lund På repræsentantskabsmødet i Kolding fik Gunnar overrakt De Danske Garderforeningern s Hæderstegn. Tillykke

Læs mere

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje!

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Rejsebrev 6 fra Junior Cup i Reggio Calabria i Italien. Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Simon, Stephan

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU!

Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU! Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU! Vi har atter lånt Danske Bank bygningen, for endnu engang at illustrere hvad bygningen kan bruges til. Denne gang er det en kombination af Åbent Hus, høstmarked

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Tilpasset dansk mesterskab i 11-

Tilpasset dansk mesterskab i 11- Tiderne skifter og som ofte nævnt gennem det sidste halvandet år, er der sket mange store forandringer i den danske politisport. Det traditionsrige politifodboldmesterskab blev desværre, pga af et sent

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Jeg er en vinder -5. Guds fulde rustning frelsens hjelm

Jeg er en vinder -5. Guds fulde rustning frelsens hjelm Jeg er en vinder -5 Guds fulde rustning frelsens hjelm Mål: Vi viser børnene, at vi altid skal holde fast ved, at Jesus kommer for at frelse os: 1. gang fra synden, derefter fra fjendens angreb og til

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere