Formandsberetning for 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandsberetning for 2005"

Transkript

1 Formandsberetning for 2005 Året 2005 blev det et år, hvor Skive Rideklub forsøgte at konsolidere og stabilisere sig. Efter et år med voldsomt stormvejr og flere orkaner, hvor bølgerne gik højt på både personalefronten som bestyrelsesfronten, med færre opstaldninger og deraf følgende anstrengt økonomi til følge, er skibet Skive Rideklub med kaptajn Lillelund og besætning kommet på rette kurs og sejler nu, om man så må sige i roligere vande med kurs mod havn! Klubbens bestyrelse lagde i 2005 kursen om og har formået at genskabe rammerne for et godt klub liv både på det økonomiske som på det sociale område. Økonomien er altid det vigtigste punkt i en klub, fordi dårlig økonomi nedsætter en bestyrelses mulighed for udvikling og langsigtet planlægning. Og det har alle virksomheder, hvad en rideklub jo også er, brug for. Vi fik i 2005 omlagt lån til 4% lån i stedet for 9%. Det var ikke specielt nemt at finde et låneinstitut, der var villig til at tage chancen med Skive Rideklub, men endelig fik vi betingelserne forhandlet på plads med DLR, hvilket vi også nu kan mærke på økonomien. Derudover har vi fået væsentlig mere i tilskud fra Skive Kommune i Tidligere blev vi lidt straffet for at have for mange gamle medlemmer, forstået på den måde, at vi kun fik lokaletilskud til medlemmer under 25 år. Vi har en løbende dialog og et fantastisk godt samarbejde med Skive Kommune, som jo godt kunne se, at vi havde økonomiske problemer efter 2004, og som derfor ændrede i vort lokaletilskud. Dertil kommer, at vi har haft ekstra store udgifter på el, vand og traktor, og da disse udgifter er tilskudsberettigede, udmøntede det sig naturligvis også i større tilskud. Handicapafdelingen er blevet mindre i 2005 med deraf følgende mindre overskud, hvilket igen har medført flere tilskudskroner fra kommunen. Det lyder forjættende med alle de mange tilskudskroner, men alligevel har likviditeten i rideklubben specielt først på året været meget anstrengt, idet det forhøjede tilskud altid først udbetales i december måned og mange af de tilskudsberettigede udgifter forfalder jo løbende henover året, og det kan til tider give en lidt anstrengt likviditet. Heldigvis har vi et godt samarbejde med Salling Bank, som kender vores klub, har tillid til bestyrelsen, og den måde, vi nu engang arbejder på, og de har hele tiden været velvillig indstillet overfor Skive Rideklub. 1

2 Derudover søgte vi i begyndelsen af året Støtteforeningen om ekstraordinært tilskud, og rideklubben fik kr samt penge til køb af hest og pony. Tak for det! Vi har her i klubben en lidt pudsig tradition, eller skulle man kalde det hang til igangsætning af mindre projekter, der vokser sig større. Det er, som om vi hvert år mere eller mindre tilsigtet, får sat gang i store projekter stod i stakladens tegn. Den gamle og lidet kønne staklade fik under stormen i januar en skade, og da Skive Kommunes Vejvæsen havde en bygning til overs, fik vi den forærende mod, at vi selv satte den op. Vi fik lidt forsikringspenge for den gamle staklade og gik så ellers i gang i slutningen af foråret Vi havde jo en del tidspres på os, idet vi jo skulle afholde store landsstævner i august, og området skulle helst ikke fremstå som et stort byggerod. Et par af bestyrelsens mandlige medlemmer arbejdede sammen med de mange frivillige hjælpere rigtig mange aftener og weekender og også langt inde i sommerferien, for at blive færdige med opsætningen af den nye staklade, som vi er meget glade for. Vi kan nu have store mængder halm og hø opbevaret tørt og godt, vi kan opbevare alle vore maskiner forsvarligt, samt have alt muligt andet udstyr, som før stod rundt omkring og flød, sat ordentligt på plads i stakladen. Vi mangler stadigvæk lidt småting med tagrender og lign. men det kommer i løbet af foråret Den side, der vender ud mod vejen, var desværre ikke så pæn, hvad vi først konstaterede, da pladerne skulle sættes op. Så lige pt. søger vi en sponsor, der vil sætte et stort flot skilt på siden! Men ikke nok med at vi skulle sætte den nye staklade op. Vi skulle jo også have fjernet den gamle, hvilket også var et kæmpe stykke arbejde, da den gamle staklade var lavet af noget solidt kram. Men væk kom den og det pyntede på hele området. En kæmpe tak skal lyde til alle, der gav en hånd med i stakladeprojektet. Vi har i 2005 haft et meget nært samarbejde med Skive Kommune og Serviceforvaltningen gennem Erik Henriksen. I forbindelse med en runde energibesparende foranstaltninger i 2004 fik kommunens varmeeksperter et mindre chok, da de så vort daværende sadelrum, og der blev straks iværksat undersøgelser og ansøgning om et nyt og tidssvarende sadelrum, hvilket vi fik bevilliget af kommunen i foråret I oktober måned blev byggeriet igangsat, og i november 2005 blev det indviet af borgmester Per Jeppesen. Vi har fået et aldeles pragtfuldt sadelrum med separate rum til de forskellige afdelinger, og jeg er sikker på, at alle brugerne til fulde nyder at kunne opbevare de dyre sadler, hovedtøj og støvler på en forsvarlig vis samtidig med at vi sparer kroner på el-regningen. Så en kæmpestor tak skal lyde til Erik Henriksen fra Serviceforvaltningen, som var tovholder på dette projekt, samt til politikerne, som bevilligede pengene. 2

3 Vi sagde i 2005 farvel til Alice Ravn, som underviser i elevskolen. Alice og hendes kæreste fik job som lærere længere nordpå i landet og vi siger Alice tak for indsatsen i elevskolen samt i stalden. I 2005 bestod underviserteamet af berider Jacob Lillelund, beriderelev Mette Svare Ehlers, aspirant Karen Brun, samt Marie Sørensen og Laila Kjær. Vi har i 2005 stort set haft fulde undervisningshold. Det er en stor fordel for en rideklub at have så mange kompetente undervisere. Kan man ikke komme overens med den ene, kan man altid med en anden. Det er godt for en rideklub at have en så stor flexibilitet i undervisningen. Der blev også oprettet ekstra springhold for elevskolen i Disse hold varetages af beriderelev Mette Svare Ehlers, som i 2005 udmærkede sig til trænereksamen på Vilhemsborg med meget fine karakterer i de teoretiske fag, og specielt i faget undervisning toppede hun fornemt. Den sidste og afgørende eksamen til trænergerningen, finder sted til sommer og skal foregå i dressur og spring. Skive Rideklub ønsker Mette al held og lykke hermed. Året 2005 blev også året, hvor vores nyansatte beider og daglig leder Jacob Lillelund skulle finde sin ben at stå på, både med hensyn til undervisning men også med hensyn til det at være daglig leder for et fast ansat personale. Det er lykkedes Jacob at få sat system i nogle ting og procedurer, som haltede bagefter. Der afholdes nu ugentlige personalemøder, weekendvagterne er fordelt kvartalsvis fremad, hvilket aldrig før har været tilfældet i SKRK. Det kan især formanden mærke, idet de daglig problemer ikke længere hober sig op og pludselig kommer i udbrud, men løses med det samme gennem dialog. Vareindkøb og kontakten til leverandører fungerer nu udelukkende gennem den daglige leder, og der er system og orden i tingene. Jeg ved godt, at der altid er noget, der kan gøres anderledes og i ens egne øjne bedre, men set hen over én kam og sammenlignet med tidligere tider og når man tænker på, at vi er så mange medlemmer med hver vor egen ekspertmening om tingene, kan man ikke påstå andet, end at dagligdagen fungerer. Hestene passes og trives. Vort foderskift i 2004 til et bedre og lidt dyrere foder, var efter bestyrelsens mening den rigtige beslutning. Vi har af og en til en kolik, men det hører til sjældenhederne. Både privathestene og elevhestene er i bedre foderstand og har det også bedre. Elevhestene fik i 2004 en mindre græsfold udelukkende til deres brug, og vi er begyndt at give dem hø som ekstra tilskud. Derudover er flere af de største elevheste kommet i bokse, og vi er ved at lave spiltove om til bokse til ponyer, alle sammen tiltag som højner hestevelfærden for klubbens elevheste, som uden tvivl er de aktiver, der bruges og slides mest på. Af hensyn til hestenes velfærd fodrer vi f.eks. her i Skive Rideklub 4 gange om dagen. Det er absolut ikke en selvfølge. Det er faktisk de færreste steder, hvor man gør det. Igen kan vi påstå, at hestenes velfærd og trivsel står i højsædet her i Skive Rideklub. 3

4 En stor tak til personalet, som hver dag trofast passer og plejer vore heste og ponyer, fordi de hver eneste dag i hele året sommer som vinter står op før hanegal og fodrer og muger og rider og underviser. Vi, som har siddet i bestyrelsen i flere år, kan i alle tilfælde mærke, at tingene fungerer bedre, idet vi som bestyrelse altid ville være nødt til at træde til, hvis tingene ikke fungerede. Og det kan man vist roligt påstå, ikke har været tilfældet i Så en stor tak skal lyde til Jacob og hans personale i Skive Rideklub. Vi fik i handicapafdelingen i 2005 to nye ridefysioterapeuter, Karin og Nikoline, som i nært samarbejde med bestyrelsesmedlem Lene Klug to dage om ugen afholder undervisning for handicappede. En af rideklubbens store problemer har altid været manglende handicaphjælpere. Berit Gutzke, som er ved at uddanne sig til handicapinstruktør, har i samarbejde med Lene Klug og ridefysioterapeuterne fået ansat flere faste hjælpere, og Berit koordinerer nu hjælperne, samtidig med at hun selv er med i undervisningen. Vore terapeuter og instruktører er en gruppe aktive og fremsynede personer, og vi er overbeviste om, at denne afdeling fremover vil blive udbygget. Vi har jo fine forhold til handicapridning, plads både med hensyn til hal, rytterstue og rampe, og det at kunne tilbyde handicappede terapi på hesteryg, er efter vores mening en vigtig og uundværlig del af den tilbudspallette, som den største rideklub i en kommende storkommune bør have, og jeg er sikker på, at denne afdeling fremover vil blive udbygget. I foråret 2005 indførte Skive Rideklub som en af de første rideklubber i landet rygeforbud i Rytterstuen. Vi er en klub med masser af børn og trenden i tiden med rygeforbud på arbejdspladser, restauranter og offentlige kontorer og med ekstra fokus på folks sundhed, fik bestyrelsen til at indføre rygeforbud i klubbens kantine. Der var lidt utilfredse røster fra nogle af rygerne, men i det store hele er ingen røg i rytterstuen blevet godt modtaget af medlemmerne. Og specielt de mange forældre, som havde henvendt sig til bestyrelsen desangående, er meget tilfredse. Vi er også ret sikre på, at vort køkkenpersonale, som bruger tid på at tilberede god og sund mad til vore stævner, også synes, at det er dejligt, at deres mad kan serveres uden at have været udsat for røg. Så ud over at have hestenes velfærd og trivsel i centrum, har vi i bestyrelsen også valgt at sætte hestens bedste ven, nemlig mennesket i samme kategori! 4

5 En ting er vi rigtig gode til i Skive Rideklub. Nemlig at holde stævner og samtidig at tjene penge til rideklubben ved stævnerne og ved vore sponsorer I 2004 havde vi netto ca kr. på bundlinjen fra stævnerne, og i 2005 steg beløbet til ca Det er virkelig imponerende, men kære venner også nødvendigt, hvis vi vil bevare rideklubben i dens nuværende form. I dag er det umuligt at få driften af en rideskole i sig selv til at give overskud selvom staldende er fulde i hele vintersæsonen og selvom der i dag heldigvis er en lille venteliste på opstaldning. Omkostninger som lønninger og driftsomkostninger, som foder og strøelse, el, varme og vand vejer tungt i regnskabet og kun ved at finde alternative indtægtskilder, såsom stævner og sponsorater er klubben i stand til at klare sig igennem. Men mange store stævner trækker også veksler på den frivillige arbejdskraft, hvis karakter desværre ændrer sig i takt med tiden. Selvom vi i vores klub ikke må klage, vi har endnu aldrig aflyst et stævne grundet manglende hjælpere, men vi har været tæt på et par gange. Det kan simpelthen ikke siges for tit: jo mere og jo oftere man selv hjælper til, jo mindre skal man lave, og jo mere kommer rideklubben til at tjene, til fordel for os alle sammen. Pengene der tjenes, går jo ikke ind på en opsparingskonto, som bestyrelsen sidder og glæder sig over, men går direkte ud i klubben i form af flere heste, nyt gulv i rytterstuen og alle mulige andre forbedringer. Vi har mange ting og projekter, som vi gerne vil have lavet i: renovering af store stald i form af nyt loft og reparation og vedligeholdelse af tremmer i boksen og ponystald, murværket, togvogne etc. Og det kommer vi kun til, hvis vi har indtægter fra stævner og sponsorer. De vi tjente på stævner og sponsorer i 2005 har været uundværlige for at komme ud af det økonomiske uføre fra Men det ville være rart, hvis vi kunne tjene ligeså mange penge i 2006 og få opfyldt nogle af vore ønsker for stedet her. Alligevel har vi for 2006 skruet lidt ned for blusset på stævner, vel vidende at vi ikke kommer til at tjene så mange penge, men stævneudvalget og køkkenet har simpelthen været ved at brænde ud i Derfor lidt lavere aktivitetsniveau her i begyndelsen af Men de hjælpere, der har været aktive i 2005 både med hensyn til stævner, men også med hensyn til andet arbejde, skal have en kæmpetak for indsatsen. 5

6 Nu vi er ved at snakke om stævner, sponsorer og støtte til rideklubbben vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke alle Skive Rideklubs og Støtteforeningens sponsorer. Uden jeres økonomiske støtte til klubben så det nok ikke så godt ud, som det gør i dag. Det er ikke et nemt job at skulle opsøge potentielle sponsorer, for at bede om støtte til rideklubben, velvidende, at den sponsor man sidder overfor får mange henvendelser fra andre klubber. Det er bestemt heller ikke nemt at være en potentiel sponsor og skulle sige nej til en henvendelse og ja til en anden. For vi må aldrig glemme, at vi er mange om buddet, og det er ikke nemt for ridesporten at konkurrere med profilerede sportsgrene som fodbold og håndbold. Skive Rideklub og Støtteforeningen har haft mange gode sponsorer, som har støttet os i 2005, og vi håber, at kunne fortsætte i Der arbejdes p.t. på et nyt sponsorkoncept, som er planlagt til søsætning i løbet af Ikke nok med at vi har afholdt mange stævner, så har vore ryttere med egen hest eller pony også været aktive til stævner i andre klubber. Vi er stadigvæk inde i en periode med et generationsskifte, og vi må nok desværre konstatere, at det er vanskeligt at holde på ponyrytterne, når de går over til heste i en alder af 16 år. De får andre interesser og går i en uddannelse, og der skal andre prioriteter på bordet. Vore ponyryttere er meget aktive lige fra klubniveau til landsstævne niveau og klarer sig flot med placeringer, men desværre har vi ikke så mange voksne ryttere endnu, der starter stævner. Men flere af de, der er begyndt at ride lidt stævner, klarer sig rigtig fint. Så det går jo i den rigtige retning. Vi havde jo desværre en del heste, der forsvandt i 2004, hvilket man stadigvæk kan mærke. Og at komme op på stævneniveau tager nu engang tid. Noget sådant kan man ikke forcere. Vores beriders første hele år i klubben har naturligvis også været præget af, at han skulle finde sin rytme som daglig leder for første gang, men planen for 2006 er, at stævneaktiviteten på hesteniveau for hele klubben øges væsentligt. En ting er dog ikke lykkedes for Skive Rideklub i 2005, og det er et længe næret ønske om at kunne tilbyde græsningsfolde til alle vore opstaldede 74 heste og ponyer. Vi er desværre som rideklub låst inde mellem Skive Travbane, militærområdet på den anden side af Flyvej, samt privatejede jorde og fredet skov på de andre sider. Der er ved at blive udarbejdet et lovforslag om hold af heste, hvor kravet bl.a. bliver at der skal være mulighed for foldordning på en 800m2 stor fold min. 5 dage om ugen. Folden må max. Benyttes af 20 heste og med det areal vi har udlagt til folde, kan Skive Rideklub lige knap og nap klare sig igennem. Vi har i runde tal ca. 80 heste opstaldet, hvilket vil sige, at vi skal have 4 folde af 800 m2 til rådighed, hvilket vi ganske vist har nu. Men desværre er det ikke muligt at holde græs på disse folde, hvilket uden tvivl ville det mest optimale af hensyn til hestevelfærden. Så vi søger stadigvæk mulighed for ekstra græsningsmuligheder. 6

7 Vi havde et håb om, at der ville blive til græsningsfolde til Skive Rideklub i forbindelse med udvidelsen af Skive Travbane. Men desværre medfører udvidelsen i Fredsskoven kun en udvidelse til forlængelse af travbanen, og ikke til ekstra græsningsarealer til Skive Rideklubs heste! Det bliver en af den nye bestyrelses største opgaver at sikre rideklubbens fortsatte eksistens, enten ved udvidelse af græsarealer på nuværende matrikelnumre, eller i yderste konsekvens flytning af etablissementet. Lykkes ingen af delene, kan man frygte, at rideskolen bliver nødt til at lukke. Vi håber, at vi i samarbejde med Skive Kommune, Skive Travbane og de omkringliggende naboer bliver i stand til at løse problemet, idet Skive Rideklub igennem over 30 år har oparbejdet et godt renomme ikke bare i lokalområdet men også rundt omkring i hele Danmark. Klubben har igennem al den tid, den har eksisteret været fritidssted for mange hundreder børn og unge fra Skive Kommune, og der er lagt i hundredevis af frivillige arbejdstimer i dette sted. Det vil være synd for ikke bare klubbens medlemmer men for hele Skive Storkommune, hvis dette arbejde har været forgæves. Så som I kan høre, bliver der noget at tage fat på i de kommende år. Jeg har ikke mere på hjerte lige nu. På valg i aften har vi Hanne berthelsen, Bjarne Tang, Lene og Flemming Klug. Alle modtager genvalg undtagen Lene og med dette vil jeg overlade formandens beretning til forsamlingen. Skive Rideklub Den Jane Neess Formand 7

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9.

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jesper Nielsen valgt. Dirigent konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt ved opslag

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere

Lys for enden af tunnellen

Lys for enden af tunnellen Lys for enden af tunnellen Det tager tid at komme videre efter en skilsmisse. De første måneder må man tage en dag ad gangen, og man er følelsesmæssigt meget berørt af skilsmissen. Tingene virker helt

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Soldaterlegatet. 2009 til 2014 En status over fondens arbejde

Soldaterlegatet. 2009 til 2014 En status over fondens arbejde Soldaterlegatet 2009 til 2014 En status over fondens arbejde 1 Soldaterlegatet 2009 til 2014 En status over fondens arbejde 2 3 INDHOLD VELKOMMEN TIL SOLDATERLEGATETS 5-ÅRSSKRIFT.................................04

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

Beretning for 2011. 2011 Rekordernes år har vi tilladt os at benævne årets festival

Beretning for 2011. 2011 Rekordernes år har vi tilladt os at benævne årets festival Beretning for 2011 2011 Rekordernes år har vi tilladt os at benævne årets festival Aldrig har vi haft større omsætning end i år. Den slog sidste års rekord med næsten 1 million. Det vil Henning i sin aflæggelses

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen.

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Løvvangen Nr. 1 2010 Nyt om renoveringen Vi skal vende udviklingen: Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Beboerholdninger til renoveringen: Bente Mørk er glad for at

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling 6/12 2013 Anderup Rideklub

Ekstraordinær generalforsamling 6/12 2013 Anderup Rideklub Ekstraordinær generalforsamling 6/12 2013 Anderup Rideklub Valg af dirigent og referent Valg af stemmetællere Orientering om situationen med Udlejer Orientering om situationen med Henning Lang Valg af

Læs mere