Formandsberetning for 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandsberetning for 2005"

Transkript

1 Formandsberetning for 2005 Året 2005 blev det et år, hvor Skive Rideklub forsøgte at konsolidere og stabilisere sig. Efter et år med voldsomt stormvejr og flere orkaner, hvor bølgerne gik højt på både personalefronten som bestyrelsesfronten, med færre opstaldninger og deraf følgende anstrengt økonomi til følge, er skibet Skive Rideklub med kaptajn Lillelund og besætning kommet på rette kurs og sejler nu, om man så må sige i roligere vande med kurs mod havn! Klubbens bestyrelse lagde i 2005 kursen om og har formået at genskabe rammerne for et godt klub liv både på det økonomiske som på det sociale område. Økonomien er altid det vigtigste punkt i en klub, fordi dårlig økonomi nedsætter en bestyrelses mulighed for udvikling og langsigtet planlægning. Og det har alle virksomheder, hvad en rideklub jo også er, brug for. Vi fik i 2005 omlagt lån til 4% lån i stedet for 9%. Det var ikke specielt nemt at finde et låneinstitut, der var villig til at tage chancen med Skive Rideklub, men endelig fik vi betingelserne forhandlet på plads med DLR, hvilket vi også nu kan mærke på økonomien. Derudover har vi fået væsentlig mere i tilskud fra Skive Kommune i Tidligere blev vi lidt straffet for at have for mange gamle medlemmer, forstået på den måde, at vi kun fik lokaletilskud til medlemmer under 25 år. Vi har en løbende dialog og et fantastisk godt samarbejde med Skive Kommune, som jo godt kunne se, at vi havde økonomiske problemer efter 2004, og som derfor ændrede i vort lokaletilskud. Dertil kommer, at vi har haft ekstra store udgifter på el, vand og traktor, og da disse udgifter er tilskudsberettigede, udmøntede det sig naturligvis også i større tilskud. Handicapafdelingen er blevet mindre i 2005 med deraf følgende mindre overskud, hvilket igen har medført flere tilskudskroner fra kommunen. Det lyder forjættende med alle de mange tilskudskroner, men alligevel har likviditeten i rideklubben specielt først på året været meget anstrengt, idet det forhøjede tilskud altid først udbetales i december måned og mange af de tilskudsberettigede udgifter forfalder jo løbende henover året, og det kan til tider give en lidt anstrengt likviditet. Heldigvis har vi et godt samarbejde med Salling Bank, som kender vores klub, har tillid til bestyrelsen, og den måde, vi nu engang arbejder på, og de har hele tiden været velvillig indstillet overfor Skive Rideklub. 1

2 Derudover søgte vi i begyndelsen af året Støtteforeningen om ekstraordinært tilskud, og rideklubben fik kr samt penge til køb af hest og pony. Tak for det! Vi har her i klubben en lidt pudsig tradition, eller skulle man kalde det hang til igangsætning af mindre projekter, der vokser sig større. Det er, som om vi hvert år mere eller mindre tilsigtet, får sat gang i store projekter stod i stakladens tegn. Den gamle og lidet kønne staklade fik under stormen i januar en skade, og da Skive Kommunes Vejvæsen havde en bygning til overs, fik vi den forærende mod, at vi selv satte den op. Vi fik lidt forsikringspenge for den gamle staklade og gik så ellers i gang i slutningen af foråret Vi havde jo en del tidspres på os, idet vi jo skulle afholde store landsstævner i august, og området skulle helst ikke fremstå som et stort byggerod. Et par af bestyrelsens mandlige medlemmer arbejdede sammen med de mange frivillige hjælpere rigtig mange aftener og weekender og også langt inde i sommerferien, for at blive færdige med opsætningen af den nye staklade, som vi er meget glade for. Vi kan nu have store mængder halm og hø opbevaret tørt og godt, vi kan opbevare alle vore maskiner forsvarligt, samt have alt muligt andet udstyr, som før stod rundt omkring og flød, sat ordentligt på plads i stakladen. Vi mangler stadigvæk lidt småting med tagrender og lign. men det kommer i løbet af foråret Den side, der vender ud mod vejen, var desværre ikke så pæn, hvad vi først konstaterede, da pladerne skulle sættes op. Så lige pt. søger vi en sponsor, der vil sætte et stort flot skilt på siden! Men ikke nok med at vi skulle sætte den nye staklade op. Vi skulle jo også have fjernet den gamle, hvilket også var et kæmpe stykke arbejde, da den gamle staklade var lavet af noget solidt kram. Men væk kom den og det pyntede på hele området. En kæmpe tak skal lyde til alle, der gav en hånd med i stakladeprojektet. Vi har i 2005 haft et meget nært samarbejde med Skive Kommune og Serviceforvaltningen gennem Erik Henriksen. I forbindelse med en runde energibesparende foranstaltninger i 2004 fik kommunens varmeeksperter et mindre chok, da de så vort daværende sadelrum, og der blev straks iværksat undersøgelser og ansøgning om et nyt og tidssvarende sadelrum, hvilket vi fik bevilliget af kommunen i foråret I oktober måned blev byggeriet igangsat, og i november 2005 blev det indviet af borgmester Per Jeppesen. Vi har fået et aldeles pragtfuldt sadelrum med separate rum til de forskellige afdelinger, og jeg er sikker på, at alle brugerne til fulde nyder at kunne opbevare de dyre sadler, hovedtøj og støvler på en forsvarlig vis samtidig med at vi sparer kroner på el-regningen. Så en kæmpestor tak skal lyde til Erik Henriksen fra Serviceforvaltningen, som var tovholder på dette projekt, samt til politikerne, som bevilligede pengene. 2

3 Vi sagde i 2005 farvel til Alice Ravn, som underviser i elevskolen. Alice og hendes kæreste fik job som lærere længere nordpå i landet og vi siger Alice tak for indsatsen i elevskolen samt i stalden. I 2005 bestod underviserteamet af berider Jacob Lillelund, beriderelev Mette Svare Ehlers, aspirant Karen Brun, samt Marie Sørensen og Laila Kjær. Vi har i 2005 stort set haft fulde undervisningshold. Det er en stor fordel for en rideklub at have så mange kompetente undervisere. Kan man ikke komme overens med den ene, kan man altid med en anden. Det er godt for en rideklub at have en så stor flexibilitet i undervisningen. Der blev også oprettet ekstra springhold for elevskolen i Disse hold varetages af beriderelev Mette Svare Ehlers, som i 2005 udmærkede sig til trænereksamen på Vilhemsborg med meget fine karakterer i de teoretiske fag, og specielt i faget undervisning toppede hun fornemt. Den sidste og afgørende eksamen til trænergerningen, finder sted til sommer og skal foregå i dressur og spring. Skive Rideklub ønsker Mette al held og lykke hermed. Året 2005 blev også året, hvor vores nyansatte beider og daglig leder Jacob Lillelund skulle finde sin ben at stå på, både med hensyn til undervisning men også med hensyn til det at være daglig leder for et fast ansat personale. Det er lykkedes Jacob at få sat system i nogle ting og procedurer, som haltede bagefter. Der afholdes nu ugentlige personalemøder, weekendvagterne er fordelt kvartalsvis fremad, hvilket aldrig før har været tilfældet i SKRK. Det kan især formanden mærke, idet de daglig problemer ikke længere hober sig op og pludselig kommer i udbrud, men løses med det samme gennem dialog. Vareindkøb og kontakten til leverandører fungerer nu udelukkende gennem den daglige leder, og der er system og orden i tingene. Jeg ved godt, at der altid er noget, der kan gøres anderledes og i ens egne øjne bedre, men set hen over én kam og sammenlignet med tidligere tider og når man tænker på, at vi er så mange medlemmer med hver vor egen ekspertmening om tingene, kan man ikke påstå andet, end at dagligdagen fungerer. Hestene passes og trives. Vort foderskift i 2004 til et bedre og lidt dyrere foder, var efter bestyrelsens mening den rigtige beslutning. Vi har af og en til en kolik, men det hører til sjældenhederne. Både privathestene og elevhestene er i bedre foderstand og har det også bedre. Elevhestene fik i 2004 en mindre græsfold udelukkende til deres brug, og vi er begyndt at give dem hø som ekstra tilskud. Derudover er flere af de største elevheste kommet i bokse, og vi er ved at lave spiltove om til bokse til ponyer, alle sammen tiltag som højner hestevelfærden for klubbens elevheste, som uden tvivl er de aktiver, der bruges og slides mest på. Af hensyn til hestenes velfærd fodrer vi f.eks. her i Skive Rideklub 4 gange om dagen. Det er absolut ikke en selvfølge. Det er faktisk de færreste steder, hvor man gør det. Igen kan vi påstå, at hestenes velfærd og trivsel står i højsædet her i Skive Rideklub. 3

4 En stor tak til personalet, som hver dag trofast passer og plejer vore heste og ponyer, fordi de hver eneste dag i hele året sommer som vinter står op før hanegal og fodrer og muger og rider og underviser. Vi, som har siddet i bestyrelsen i flere år, kan i alle tilfælde mærke, at tingene fungerer bedre, idet vi som bestyrelse altid ville være nødt til at træde til, hvis tingene ikke fungerede. Og det kan man vist roligt påstå, ikke har været tilfældet i Så en stor tak skal lyde til Jacob og hans personale i Skive Rideklub. Vi fik i handicapafdelingen i 2005 to nye ridefysioterapeuter, Karin og Nikoline, som i nært samarbejde med bestyrelsesmedlem Lene Klug to dage om ugen afholder undervisning for handicappede. En af rideklubbens store problemer har altid været manglende handicaphjælpere. Berit Gutzke, som er ved at uddanne sig til handicapinstruktør, har i samarbejde med Lene Klug og ridefysioterapeuterne fået ansat flere faste hjælpere, og Berit koordinerer nu hjælperne, samtidig med at hun selv er med i undervisningen. Vore terapeuter og instruktører er en gruppe aktive og fremsynede personer, og vi er overbeviste om, at denne afdeling fremover vil blive udbygget. Vi har jo fine forhold til handicapridning, plads både med hensyn til hal, rytterstue og rampe, og det at kunne tilbyde handicappede terapi på hesteryg, er efter vores mening en vigtig og uundværlig del af den tilbudspallette, som den største rideklub i en kommende storkommune bør have, og jeg er sikker på, at denne afdeling fremover vil blive udbygget. I foråret 2005 indførte Skive Rideklub som en af de første rideklubber i landet rygeforbud i Rytterstuen. Vi er en klub med masser af børn og trenden i tiden med rygeforbud på arbejdspladser, restauranter og offentlige kontorer og med ekstra fokus på folks sundhed, fik bestyrelsen til at indføre rygeforbud i klubbens kantine. Der var lidt utilfredse røster fra nogle af rygerne, men i det store hele er ingen røg i rytterstuen blevet godt modtaget af medlemmerne. Og specielt de mange forældre, som havde henvendt sig til bestyrelsen desangående, er meget tilfredse. Vi er også ret sikre på, at vort køkkenpersonale, som bruger tid på at tilberede god og sund mad til vore stævner, også synes, at det er dejligt, at deres mad kan serveres uden at have været udsat for røg. Så ud over at have hestenes velfærd og trivsel i centrum, har vi i bestyrelsen også valgt at sætte hestens bedste ven, nemlig mennesket i samme kategori! 4

5 En ting er vi rigtig gode til i Skive Rideklub. Nemlig at holde stævner og samtidig at tjene penge til rideklubben ved stævnerne og ved vore sponsorer I 2004 havde vi netto ca kr. på bundlinjen fra stævnerne, og i 2005 steg beløbet til ca Det er virkelig imponerende, men kære venner også nødvendigt, hvis vi vil bevare rideklubben i dens nuværende form. I dag er det umuligt at få driften af en rideskole i sig selv til at give overskud selvom staldende er fulde i hele vintersæsonen og selvom der i dag heldigvis er en lille venteliste på opstaldning. Omkostninger som lønninger og driftsomkostninger, som foder og strøelse, el, varme og vand vejer tungt i regnskabet og kun ved at finde alternative indtægtskilder, såsom stævner og sponsorater er klubben i stand til at klare sig igennem. Men mange store stævner trækker også veksler på den frivillige arbejdskraft, hvis karakter desværre ændrer sig i takt med tiden. Selvom vi i vores klub ikke må klage, vi har endnu aldrig aflyst et stævne grundet manglende hjælpere, men vi har været tæt på et par gange. Det kan simpelthen ikke siges for tit: jo mere og jo oftere man selv hjælper til, jo mindre skal man lave, og jo mere kommer rideklubben til at tjene, til fordel for os alle sammen. Pengene der tjenes, går jo ikke ind på en opsparingskonto, som bestyrelsen sidder og glæder sig over, men går direkte ud i klubben i form af flere heste, nyt gulv i rytterstuen og alle mulige andre forbedringer. Vi har mange ting og projekter, som vi gerne vil have lavet i: renovering af store stald i form af nyt loft og reparation og vedligeholdelse af tremmer i boksen og ponystald, murværket, togvogne etc. Og det kommer vi kun til, hvis vi har indtægter fra stævner og sponsorer. De vi tjente på stævner og sponsorer i 2005 har været uundværlige for at komme ud af det økonomiske uføre fra Men det ville være rart, hvis vi kunne tjene ligeså mange penge i 2006 og få opfyldt nogle af vore ønsker for stedet her. Alligevel har vi for 2006 skruet lidt ned for blusset på stævner, vel vidende at vi ikke kommer til at tjene så mange penge, men stævneudvalget og køkkenet har simpelthen været ved at brænde ud i Derfor lidt lavere aktivitetsniveau her i begyndelsen af Men de hjælpere, der har været aktive i 2005 både med hensyn til stævner, men også med hensyn til andet arbejde, skal have en kæmpetak for indsatsen. 5

6 Nu vi er ved at snakke om stævner, sponsorer og støtte til rideklubbben vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke alle Skive Rideklubs og Støtteforeningens sponsorer. Uden jeres økonomiske støtte til klubben så det nok ikke så godt ud, som det gør i dag. Det er ikke et nemt job at skulle opsøge potentielle sponsorer, for at bede om støtte til rideklubben, velvidende, at den sponsor man sidder overfor får mange henvendelser fra andre klubber. Det er bestemt heller ikke nemt at være en potentiel sponsor og skulle sige nej til en henvendelse og ja til en anden. For vi må aldrig glemme, at vi er mange om buddet, og det er ikke nemt for ridesporten at konkurrere med profilerede sportsgrene som fodbold og håndbold. Skive Rideklub og Støtteforeningen har haft mange gode sponsorer, som har støttet os i 2005, og vi håber, at kunne fortsætte i Der arbejdes p.t. på et nyt sponsorkoncept, som er planlagt til søsætning i løbet af Ikke nok med at vi har afholdt mange stævner, så har vore ryttere med egen hest eller pony også været aktive til stævner i andre klubber. Vi er stadigvæk inde i en periode med et generationsskifte, og vi må nok desværre konstatere, at det er vanskeligt at holde på ponyrytterne, når de går over til heste i en alder af 16 år. De får andre interesser og går i en uddannelse, og der skal andre prioriteter på bordet. Vore ponyryttere er meget aktive lige fra klubniveau til landsstævne niveau og klarer sig flot med placeringer, men desværre har vi ikke så mange voksne ryttere endnu, der starter stævner. Men flere af de, der er begyndt at ride lidt stævner, klarer sig rigtig fint. Så det går jo i den rigtige retning. Vi havde jo desværre en del heste, der forsvandt i 2004, hvilket man stadigvæk kan mærke. Og at komme op på stævneniveau tager nu engang tid. Noget sådant kan man ikke forcere. Vores beriders første hele år i klubben har naturligvis også været præget af, at han skulle finde sin rytme som daglig leder for første gang, men planen for 2006 er, at stævneaktiviteten på hesteniveau for hele klubben øges væsentligt. En ting er dog ikke lykkedes for Skive Rideklub i 2005, og det er et længe næret ønske om at kunne tilbyde græsningsfolde til alle vore opstaldede 74 heste og ponyer. Vi er desværre som rideklub låst inde mellem Skive Travbane, militærområdet på den anden side af Flyvej, samt privatejede jorde og fredet skov på de andre sider. Der er ved at blive udarbejdet et lovforslag om hold af heste, hvor kravet bl.a. bliver at der skal være mulighed for foldordning på en 800m2 stor fold min. 5 dage om ugen. Folden må max. Benyttes af 20 heste og med det areal vi har udlagt til folde, kan Skive Rideklub lige knap og nap klare sig igennem. Vi har i runde tal ca. 80 heste opstaldet, hvilket vil sige, at vi skal have 4 folde af 800 m2 til rådighed, hvilket vi ganske vist har nu. Men desværre er det ikke muligt at holde græs på disse folde, hvilket uden tvivl ville det mest optimale af hensyn til hestevelfærden. Så vi søger stadigvæk mulighed for ekstra græsningsmuligheder. 6

7 Vi havde et håb om, at der ville blive til græsningsfolde til Skive Rideklub i forbindelse med udvidelsen af Skive Travbane. Men desværre medfører udvidelsen i Fredsskoven kun en udvidelse til forlængelse af travbanen, og ikke til ekstra græsningsarealer til Skive Rideklubs heste! Det bliver en af den nye bestyrelses største opgaver at sikre rideklubbens fortsatte eksistens, enten ved udvidelse af græsarealer på nuværende matrikelnumre, eller i yderste konsekvens flytning af etablissementet. Lykkes ingen af delene, kan man frygte, at rideskolen bliver nødt til at lukke. Vi håber, at vi i samarbejde med Skive Kommune, Skive Travbane og de omkringliggende naboer bliver i stand til at løse problemet, idet Skive Rideklub igennem over 30 år har oparbejdet et godt renomme ikke bare i lokalområdet men også rundt omkring i hele Danmark. Klubben har igennem al den tid, den har eksisteret været fritidssted for mange hundreder børn og unge fra Skive Kommune, og der er lagt i hundredevis af frivillige arbejdstimer i dette sted. Det vil være synd for ikke bare klubbens medlemmer men for hele Skive Storkommune, hvis dette arbejde har været forgæves. Så som I kan høre, bliver der noget at tage fat på i de kommende år. Jeg har ikke mere på hjerte lige nu. På valg i aften har vi Hanne berthelsen, Bjarne Tang, Lene og Flemming Klug. Alle modtager genvalg undtagen Lene og med dette vil jeg overlade formandens beretning til forsamlingen. Skive Rideklub Den Jane Neess Formand 7

Generalforsamling i Skive Rideklub 21. februar 2012

Generalforsamling i Skive Rideklub 21. februar 2012 Generalforsamling i Skive Rideklub 21. februar 2012 Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Indkomne forslag 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Læs mere

Generalforsamling i Skive Rideklub Tirsdag 26. februar 2013

Generalforsamling i Skive Rideklub Tirsdag 26. februar 2013 Generalforsamling i Skive Rideklub Tirsdag 26. februar 2013 Dagsorden iflg. vedtægterne 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Indkomne forslag 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR HIRTSHALS RIDEKLUB

UDVIKLINGSPLAN FOR HIRTSHALS RIDEKLUB Kære Sponsor Hirtshals den 28. januar 2015 Hirtshals Rideklub har brug for en håndsrækning I Hirtshals Rideklub er vi 130 medlemmer, heraf 65 unge mennesker mellem x og y år. Klubben blev grundlagt i 1971,

Læs mere

VELKOMMEN I DJURSLANDS RIDEKLUB

VELKOMMEN I DJURSLANDS RIDEKLUB VELKOMMEN I DJURSLANDS RIDEKLUB Fuglsangvej 28 8500 Grenaa www.djurslands-rideklub.dk Medlemmerne er fundamentet i klubbens liv og klubbens aktiviteter. Derfor er det vigtigt for os, at du føler dig godt

Læs mere

HYOR. Bestyrelsens beretning 2015

HYOR. Bestyrelsens beretning 2015 HYOR Bestyrelsens beretning 2015 Generalforsamlingen den 7. april 2016 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i HYOR torsdag den 07.04.2016: Økonomi og medlemstal: I 2015 gik HYOR ud med et underskud.

Læs mere

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2012

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2012 Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2012 Note Ridecentret 2011 2012 Budget 2012 Budget 2013 Medlemskontingent 98.830 128.162 139.000 138.000 Ridehuskontingent 216.890 212.692 207.000 214.000 Skabsleje

Læs mere

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2011

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2011 Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2011 Note Ridecentret 2010 2011 Budget 2011 Budget 2012 Medlemskontingent 101.131 98.830 120.000 139.000 Ridehuskontingent 242.070 216.890 227.000 207.000 Skabsleje

Læs mere

Submission #94 Roskilde Kommune

Submission #94 Roskilde Kommune Submission #94 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/2413/submission/11320 Side 1 af 2 16-01-2017 Formandens navn Anne-Marie Ørkild Telefon 27888766 Email annemarie.orkild@gmail.com Forening Roskilde

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Velkommen. Praktiske oplysninger.

Velkommen. Praktiske oplysninger. Velkommen. Praktiske oplysninger. Vi byder dig hermed rigtig hjertelig velkommen som medlem af Thurø Rideklub. Vi håber, du må få mange gode timer i selskab med hestene og de øvrige medlemmer. Denne folder

Læs mere

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2013

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2013 Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2013 Note Ridecentret 2012 2013 Budget 2013 Budget 2014 Medlemskontingent 128.162 142.276 138.000 145.000 Ridehuskontingent 212.692 241.112 214.000 245.000 Skabsleje

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2012. Bestyrelsens beretning for perioden 18. februar 2012 til 15. februar 2013.

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2012. Bestyrelsens beretning for perioden 18. februar 2012 til 15. februar 2013. Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2012 Bestyrelsens beretning for perioden 18. februar 2012 til 15. februar 2013. Det er nu tid til igen at gøre status over året som er gået. Jeg vil i denne beretning

Læs mere

Kontaktperson: Sportsvej Mobil: mobil: 6920 Videbæk. Mail: mail:

Kontaktperson: Sportsvej Mobil: mobil: 6920 Videbæk. Mail: mail: Prospektet for ØOR - sådan gør vi Videbæk Idrætsforening - klubhuset Adresse: Videbæk Idrætsforening Kontaktperson: HenningJens Tobiasen Adresse: Ølgod og Omegns Rideklub Kontaktperson: Erik Graes Sportsvej

Læs mere

500 kr /måned. 975 kr /måned. 1) Pensionsprisen i henhold til gældende prisliste betales månedsvis forud. Der udsendes faktura pr mail.

500 kr /måned. 975 kr /måned. 1) Pensionsprisen i henhold til gældende prisliste betales månedsvis forud. Der udsendes faktura pr mail. KONTRAKT VEDRØRENDE OPSTALDNING AF HESTE. Vilkår for opstaldning af heste på Holtegaard Ridecenter. Prisliste 3 er pony med halm/hø +fodring/udlukning på 1 er pony + 2 er pony med halm/hø +fodring/udlukning

Læs mere

Blue Hors et flot sted med mange smukke heste Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen

Blue Hors et flot sted med mange smukke heste Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Blue Hors et flot sted med mange smukke heste Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Her stod de så, alle 50, ivrigt lyttende efter hvad Lene Hansen, med ryggen til, havde at fortælle om Blue Hors. Blue

Læs mere

Velkommen til Sundeved Rideklub.

Velkommen til Sundeved Rideklub. Velkommen til Sundeved Rideklub. I dette hæfte finder du alle informationer vedrørende medlemskab af klubben, undervisning, og opstaldning. Legbjergvej 7b, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg www.sundevedrideklub.dk

Læs mere

Velkommen til Holte Ride-Klub

Velkommen til Holte Ride-Klub Velkommen til Holte Ride-Klub Kort og godt om Holte Ride-Klub: HRK blev stiftet i 1936 og er en af landets største rideklubber beliggende ved et af Danmarks smukkeste grønne områder. HRK er en selvejende

Læs mere

Til stede: Ejnar, Ellen, Gitte, Marianne, Annette, Lena, Gunnild og Mette B. Steffen vil gerne løbende servicere maskinen OBS på at rense filter.

Til stede: Ejnar, Ellen, Gitte, Marianne, Annette, Lena, Gunnild og Mette B. Steffen vil gerne løbende servicere maskinen OBS på at rense filter. Referat af bestyrelsesmøde d. 16/2-2015 kl. 19.00 i rytterstuen Til stede: Ejnar, Ellen,,, Annette, Lena, og B. Afbud: Ingen Dagsorden 1. Opdatering siden sidst 2. Økonomi og regnskab Undersøgelse af pakket

Læs mere

Velkommen til Sundeved Rideklub.

Velkommen til Sundeved Rideklub. Velkommen til Sundeved Rideklub. I dette hæfte finder du alle informationer vedrørende medlemskab af klubben, undervisning, og opstaldning. Legbjergvej 7, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg www.sundevedrideklub.dk

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Velkommen til Holte Ride-Klub

Velkommen til Holte Ride-Klub Velkommen til Holte Ride-Klub Kort og godt om Holte Ride-Klub: HRK blev stiftet i 1936 og er en af landets største rideklubber beliggende ved et af Danmarks smukkeste grønne områder. HRK er en selvejende

Læs mere

ANSVARSBESKRIVELSE BESTYRELSE

ANSVARSBESKRIVELSE BESTYRELSE ANSVARSBESKRIVELSE BESTYRELSE BESTYRELSENS OPGAVER: FORMAND Kontakt til medlemmer Kontakt til DRF m.v. Ansvarlig for klubbens ansatte Presseansvarlig Opdatering af hjemmeside Sponsorater KASSERER Ajourføring

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Submission #79 Roskilde Kommune

Submission #79 Roskilde Kommune Side 1 af 3 Formandens navn Mia Christensen Telefon 25417716 Email mia@hirk.dk Forening Himmelev Rideklub Foreningens CVR nummer 260368 Hvad søger du til? Belysning Beskrivelse Ansøgning til etablering

Læs mere

GEK-nyt. Velkommen tilbage fra sommerferien

GEK-nyt. Velkommen tilbage fra sommerferien GEK-nyt Velkommen tilbage fra sommerferien Nu vender vi tilbage til de vante rammer, efter vi og især vores heste forhåbentlig har haft en dejlig afslappet sommer. Noget vi (red.) har savnet i lang tid

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

FAKTA OM TØNDER RIDEKLUB AF 1986

FAKTA OM TØNDER RIDEKLUB AF 1986 FAKTA OM TØNDER RIDEKLUB AF 1986 Formand: Næstformand: Kasserer: Suppleanter: Fodermester: Underviser: Berit Andersen 30606465 Christina Jensen 53400388 Kresten Jensen 28936066 Annette Lomholt 29829110

Læs mere

HYOR. Bestyrelsens beretning 2014

HYOR. Bestyrelsens beretning 2014 HYOR Bestyrelsens beretning 2014 Generalforsamlingen den 9. april 2015 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i HYOR torsdag den 09.04.2015: Økonomi og medlemstal: I 2014 har HYOR endnu en gang

Læs mere

efteråret. Men vi måtte opgive at afholde klubmesterskabet i 2013 på grund af andre presserende opgaver, der iblandt opstarten af den nye klubportal.

efteråret. Men vi måtte opgive at afholde klubmesterskabet i 2013 på grund af andre presserende opgaver, der iblandt opstarten af den nye klubportal. Årsberetning 2013 Klubben gik ind i 2013 med et underskud på næsten 49.000 kr. Der var flere årsager til dette underskud, bl.a. havde vi 10 ledige bokse ved årsskiftet og vi havde ikke haft den tilgang

Læs mere

Generalforsamling i SDS d. 16. januar 2014. Dagsorden:

Generalforsamling i SDS d. 16. januar 2014. Dagsorden: Generalforsamling i SDS d. 16. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelses- og godkendelse af årsregnskab 4. Fremlæggelses- og godkendelse af budget 5. Valg til

Læs mere

Velkommen til Holte Ride-Klub

Velkommen til Holte Ride-Klub Velkommen til Holte Ride-Klub Kort og godt om Holte Ride-Klub: HRK blev stiftet i 1936 og er en af landets største rideklubber beliggende ved et af Danmarks smukkeste grønne områder. HRK er en selvejende

Læs mere

Hedensted & Omegns Rideklub

Hedensted & Omegns Rideklub Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag d. 18.12.12 Deltager: Anette Mortensen, Agnethe Pagh, Rikke Mahaffy, Ann Worm, Karen Tang, Christina Bendorf, Lars Mau og Heidi Høgdall. Afbud fra Anne Sofie Damgaard

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

Referat, Bestyrelsesmøde den 16.9.2012 Himmelev Rideklub

Referat, Bestyrelsesmøde den 16.9.2012 Himmelev Rideklub Referat, Bestyrelsesmøde den 16.9.2012 Himmelev Rideklub Kl. 18.30, rytterstuen Tilstede: Katrine, Katrine, Kenneth, Lotte Fraværende: Stina, Natascha Næste møde: 4.11. kl.18.30 i rytterstuen 1. brug for

Læs mere

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011 Generalforsamling AGR d. 28/2-2011 1. Valg af dirigent Susanne Eder blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt. 2. Formandens beretning for året 2010

Læs mere

Dialogmøde/Ryttermøde Egum Rideklub. Onsdag den 18. maj 2016

Dialogmøde/Ryttermøde Egum Rideklub. Onsdag den 18. maj 2016 Dialogmøde/Ryttermøde Egum Rideklub. Onsdag den 18. maj 2016 Ca. 40 medlemmer havde valgt at støtte op om dialogmødet. Velkomst ved formanden Anne Larsen. Indlæg ved Jaques: Jaques kunne fortælle at det

Læs mere

Almindelige regler m.m.

Almindelige regler m.m. Almindelige regler m.m. Smid affald i skraldespanden Tag andres affald med i skraldespanden Fej evt. platformene mens jeres børn rider Hold toiletterne pæne. Aflever dem, som du selv ønsker at finde dem!!!

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 9.00, bemærk starttidspunkt. Dagsorden*

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Referat af medlemsmøde d. 17.06.10

Referat af medlemsmøde d. 17.06.10 Referat af medlemsmøde d. 17.06.10 Formanden startede med at byde velkommen til de fremmødte samt Hans Bjerregaard, som er klubkonsulent for Dansk Ride Forbund. Lars Barnebjerg blev valgt til ordstyrer.

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

Formål. Hestesektoren i Danmark. Head lines fra Lov om hold af heste. Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse.

Formål. Hestesektoren i Danmark. Head lines fra Lov om hold af heste. Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse. Formål Hestesektoren i Danmark Head lines fra Lov om hold af heste Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse Diskussion Erfaringsudveksling Hestesektoren i DK 200.000 heste i DK Hestesektoren

Læs mere

Sheik flytter ind, men...

Sheik flytter ind, men... Sheik flytter ind, men... - Heste burde ligge på en stegepande, driller far. - Det er da det dummeste, jeg nogensinde har hørt, fnyser Mia. - Du kan da selv ligge på en stegepande, og du skal slet ikke

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Halvpartsryttere skal skrive i bogen når de har redet og gerne med beskrivelse af rideturen med underskrift.

Halvpartsryttere skal skrive i bogen når de har redet og gerne med beskrivelse af rideturen med underskrift. Referat bestyrelsesmødet d. 15-04-2014 Fraværende: Ingen 1. Godkendelse af referat: GODKENDT d. 15-04-2013 2. Undervisning: 2.1 Klubheste. Andre har en mulig gaffelfbåndes skade, som er blevet tilset og

Læs mere

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2004

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2004 Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2004 Note Ridecentret 2003 2004 Budget 2005 Medlemskontingent 71.669 72.415 89.000 Ridehuskontingent 190.986 175.288 229.000 Skabsleje 1.175 1.600 1.500 1 Øvrige 665

Læs mere

Ansøgning om tilskud til VM og EM udtagelses- Voltigestævne 27-29. maj 2016

Ansøgning om tilskud til VM og EM udtagelses- Voltigestævne 27-29. maj 2016 Ansøgning om tilskud til VM og EM udtagelses- Voltigestævne 27-29. maj 2016 Forenings information: Foreningens navn: Hvidovre- Avedøre Rideklub Formand Natasha Rosenskjold - n-rosenskjold@hotmail.com Mobil:

Læs mere

Brovst Rideklub 2008-02-24 Janumvej 4 9460 Brovst Til Emne: Jammerbugt kommune, kommunalbestyrelsen Indsigelse/klage over svarskrivelse på ansøgning om tilskud. Ref.: Jammerbugt Kommune skrivelse af 28.

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2005

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2005 Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2005 Note Ridecentret 2004 2005 Budget 2006 Medlemskontingent 72.415 69.151 85.000 Ridehuskontingent 175.288 250.970 324.000 Skabsleje 1.600 1.125 1.000 1 Øvrige 6.000

Læs mere

At have part på en skolepony i VROR. Hvad får jeg ud af at være part

At have part på en skolepony i VROR. Hvad får jeg ud af at være part At have part på en skolepony i VROR I det følgende har vi beskrevet hvad det vil sige at være part på en pony i VROR, hvad vi tilbyder og hvad vi forventer. Vi har i dette arbejde taget udgangspunkt i

Læs mere

OPSTALDNINGSKONTRAKT

OPSTALDNINGSKONTRAKT Side 1 af 5 OPSTALDNINGSKONTRAKT 1. Denne aftale om opstaldning af hesten (hvor begrebet hesten omfatter såvel heste som ponyer) : Hestens navn er indgået mellem AFTALENS PARTER 1.1. Udlejers navn: Adresse:

Læs mere

Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret af dem. Hun siger vi bare skal fortsætte som vi gør.

Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret af dem. Hun siger vi bare skal fortsætte som vi gør. Referat bestyrelsesmødet d. 28-01-2014 Fraværende: Ingen 1. Godkendelse af referat: GODKENDT d. 03-12-2013 2. Undervisning: 2.1 Klubheste. Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Mange steder kan man læse at der mangles fordybelse. Hos de studerende på de videregående uddannelser, hos eleverne i folkeskolen, hos de ansatte i virksomheder

Læs mere

Referat Generalforsamling. Dansk Ride Instruktør Forening. fredag, den 6. februar 2015. Dagsorden. Ad 1) Valg af dirigent. Ad 2) Formandens beretning.

Referat Generalforsamling. Dansk Ride Instruktør Forening. fredag, den 6. februar 2015. Dagsorden. Ad 1) Valg af dirigent. Ad 2) Formandens beretning. Referat Generalforsamling i Dansk Ride Instruktør Forening fredag, den 6. februar 2015 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Elmosevej 24A, Fløjstrup 8330 Beder E mail: drif@drif.dk Tlf.: 20

Læs mere

Information om at være kaninejer på Skolemarken.

Information om at være kaninejer på Skolemarken. Information om at være kaninejer på Skolemarken. Velkommen til Skolemarken - natur & dyreliv. Hvis du ønsker at have en kanin, er der nogle ting som du og din familie skal vide. LÆS DISSE INFORMATIONER

Læs mere

Velkommen til Kongsdal Rideklub

Velkommen til Kongsdal Rideklub Velkommen til Kongsdal Rideklub 1 Oversigt Velkommen Side 2 Vores undervisere Side 3 Undervisning mm. Side 4 Faciliteter Side 5 Færdsel på KONG Side 6 Din bestyrelse Side 7 2 Velkommen Kongsdal Rideklub

Læs mere

Deltagere: Hanne Kirk Nielsen, Tina Olsen, Werner Klindt, Olaf Irgens, Ann Finch Lorett, Lene Adser, Knud Musaeus

Deltagere: Hanne Kirk Nielsen, Tina Olsen, Werner Klindt, Olaf Irgens, Ann Finch Lorett, Lene Adser, Knud Musaeus Referat fra bestyrelsesmøde d. 17. september 2014 Deltagere: Hanne Kirk Nielsen, Tina Olsen, Werner Klindt, Olaf Irgens, Ann Finch Lorett, Lene Adser, Knud Musaeus Afbud: Nina Jensen, Ulla Bjørn Poulsen,

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

7 rideskoleheste søger nyt hjem

7 rideskoleheste søger nyt hjem Nyhedsbrev 1. marts 2014 7 rideskoleheste søger nyt hjem Efter mange overvejelser har Tistrup og Omegns Rideskole besluttet at lukke rideskolen. Formanden for rideklubben ønsker det bedste for hestene

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Opstaldningskontrakt: [hest/pony] i boks

Opstaldningskontrakt: [hest/pony] i boks Himmelev Rideklub Herregårdsvej 61 4000 Roskilde www.hirk.dk Opstaldningskontrakt: [hest/pony] i boks Der er den d.d. indgået aftale om, at nedenstående [hest/pony] opstaldes på Himmelev Rideklub, Herregårdsvej

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Formandens beretning Generalforsamling 3. marts 2014, i rytterstuen

Formandens beretning Generalforsamling 3. marts 2014, i rytterstuen 1 Formandens beretning Generalforsamling 3. marts 2014, i rytterstuen Indledning: Jeg vil indlede denne beretning, der hvor man normalt slutter: Med et stort tak! Tak til jer, der er med til at gøre SHR

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

Spring ud i det! - job på almindelige arbejdspladser

Spring ud i det! - job på almindelige arbejdspladser Spring ud i det! - job på almindelige arbejdspladser Indhold Kolofon Spring ud i det 1. Oplag Udgiver: Servicestyrelsen, 2008 Tekst og redaktion: Stine Grønbæk Jensen Handicapenheden Servicestyrelsen Foto:

Læs mere

søndag mandag tirsdag onsdag torsdag fredag Vækning Morgenmad kl. 8.00 Ridelister udfyldes til skovtur Ridelister udfyldes Ridelister udfyldes

søndag mandag tirsdag onsdag torsdag fredag Vækning Morgenmad kl. 8.00 Ridelister udfyldes til skovtur Ridelister udfyldes Ridelister udfyldes Rytterlejr 2011 SKIVE RIDEKLUB - PROGRAM søndag mandag tirsdag onsdag torsdag fredag Vækning Morgenmad kl. 8.00 Ridelister udfyldes til skovtur Ridelister udfyldes Ridelister udfyldes Aktivitet kl. 9.00

Læs mere

Formandsberetning for 2014 og lidt 2015.

Formandsberetning for 2014 og lidt 2015. Formandsberetning for 2014 og lidt 2015. Denne beretning burde have været udsendt elektronisk inden dette møde. Dette har et flertal i den siddende bestyrelse ikke ønsket alligevel så derfor bliver fremlæggelsen

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Sådan en vejledning om transport af vores almindelige rideheste bør kunne beskrives i en pjece på max. en A4.

Sådan en vejledning om transport af vores almindelige rideheste bør kunne beskrives i en pjece på max. en A4. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF Alm.del Bilag 173 Offentligt Udgangspunktet for mine spørgsmål er: At de heste, vi her beskæftiger os med og transporterer, er alle: identificerbare

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Sommergræs 2012. Vi har pt: en hoppeflok på 12 - og en vallakkeflok på 14.

Sommergræs 2012. Vi har pt: en hoppeflok på 12 - og en vallakkeflok på 14. Sommergræs 2012 Foråret er kommet og selvom det stadig er koldt og græsset kun nødig vil op, skal hestene ud af staldene og på græs. De kan simpel hen ikke vente længere. I lighed med sidste år ( - og

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

OG FYSISK TRÆNING PÅ SKEMAET

OG FYSISK TRÆNING PÅ SKEMAET Beridereleverne følger med i instruktionerne fra Claus Toftgaard. Indimellem har vi haft elever, der var så usmidige, ukoordinerede og i en så generel dårlig fysisk form, at jeg har måttet ringe til uddannelsesstedet

Læs mere

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 1. Valg af dirigent og referent Søren Thomsen blev valgt som dirigent Thomas Skov Hansen blev valgt som Referent Det blev konstateret

Læs mere

Gud giv os fred i verden. Amen

Gud giv os fred i verden. Amen Jeg ville ønske, at jeg har en million sko, som jeg kan passe. Det ville være så rart, hvis alle levede deres liv og ingen blev skilt. Gud, du almægtige Giv mig et kreditkort med uendelige penge på. Gud

Læs mere

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega.

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega. Hej. u er bestemt ikke en særling! er er altid nogen, der skal være den første til noget, og du er så den første i din klasse. Jeg synes ikke, du skal bruge din energi på at tænke på det. et ændrer jo

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Referat staldmøde d. 01-02-2012 kl. 18:30.

Referat staldmøde d. 01-02-2012 kl. 18:30. Referat staldmøde d. 01-02-2012 kl. 18:30. 1. Folde - Vi har på nuværende tidspunkt taget græsfolde i brug, da vinterfoldende er frosset til. Derfor går de i hold så de er ude hver anden dag. Kommer du

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 25. marts 2015.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 25. marts 2015. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 25. marts 2015. Bestyrelsens beretning Indledning 2014 har generelt været et stille år for Hadsten Varmeværk. En kold kort vinter der ikke

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2012 Siden sidst. Orientering omkring planlægningen af næste skoleår Som både skolebestyrelsen og jeg tidligere har været inde på, har det kommende skoleårs planlægning

Læs mere

TAK for hjælpen til alle flittige hænder.

TAK for hjælpen til alle flittige hænder. April 2015 Nyhedsbrev Kære medlemmer i VRIK! Foråret er over os med solskin, friske lysegrønne blade og lyst til at komme udendørs. Arbejdsdagen den 11. april er vel overstået TAK for hjælpen til alle

Læs mere

- 40 i baby- og miniton mod 42 ultimo i ungdom mod 98 ultimo i senior mod 24 ultimo i motion/veteran mod 132 ultimo 2008

- 40 i baby- og miniton mod 42 ultimo i ungdom mod 98 ultimo i senior mod 24 ultimo i motion/veteran mod 132 ultimo 2008 Aabybro Badminton Club Formandens beretning ved generalforsamlingen 2010 Badmintonsæsonen 2009/2010 nærmer sig sin afslutning. Det er tid til generalforsamling det er tid til at gøre status på sæsonen

Læs mere

Opstaldningskontrakt

Opstaldningskontrakt Opstaldningskontrakt Mellem Ole Rode Jensen og Susanne Andreasen, Fløjstrup Mark 5, 8330 Beder, CVR nr. 25827627 (i det følgende Fløjstrup Mark) og hesteejer navn adresse tlf. aftales opstaldning af hesten

Læs mere