Version: 1.0 Oprettet den 8. juni Releasenote til Jobnet pr. 13. juni 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Version: 1.0 Oprettet den 8. juni 2016. Releasenote til Jobnet pr. 13. juni 2016"

Transkript

1 Version: 1.0 Oprettet den 8. juni 2016 Releasenote til Jobnet pr. 13. juni 2016

2 Den 13. juni 2016 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. GENERELT : ÆNDRING AF KONTAKTOPLYSNINGER TIL JOBNETSUPPORTEN : ÆNDRING AF FOOTERLINKS : FØDSELSÅR 2000 BLEV VIST SOM ÅR MIN SIDE : MIN SIDE I RESPONSIVT DESIGN : INDKALDELSE TIL FØRSTE FÆLLES SAMTALE, NÅR A-KASSEN HAR FRAVALGT DELTAGELSE : ÆNDRING I DEFINITIONEN AF FRIST FOR SELVBOOK OG TEKSTER PÅ JOBNET : LINK TIL BOOK MØDE FRA MIN KALENDER FEJLER : BORGER KUNNE FEJLAGTIGT BOOKE MØDER EFTER FRISTDATOEN : BORGER KUNNE IKKE OMBOOKE MØDE TIL SAMME DAG, HVOR DER ALLEREDE VAR REGISTRERET ET MØDE : NY ÆNDRINGSNOTIFIKATION, NÅR AKTIVITET ANNULLERES ELLER AFBRYDES : ÆNDRINGER TIL MIN PLAN -PDF : DAGPENGEMODTAGERE UNDER 25 ÅR FIK VIST UDDANNELSESPLAN : KVITTERINGSFRIST BLEV VIST SOM OVERSKREDET PÅ DAGEN FOR FRISTEN : KVITTERINGSKNAP BLEV GENAKTIVERET EFTER GEM / GEM OG SEND TIL SAGSBEHANDLER PÅ TRIN 1, 2 ELLER : FJERNELSE AF INTROTEKST I AUTOGENERET UDDANNELSESPLAN : BESKED OM MANGLENDE MULIGHED FOR RASKMELDING : TEKSTÆNDRING TIL SIDEN RASKMELDING FOR KONTAKTGRUPPE : SYGEDAGPENGEMODTAGERE FIK FEJL UNDER MINE MØDER OG MIN KALENDER : FJERNELSE AF INFORMATION I HUSKESERVICE OG PERSONLIGE OPLYSNINGER : FEJLAGTIG NOTIFIKATION OM MANGLENDE REGISTRERING I JOBLOG : BORGERS EGNE REGISTRERINGER VIST SOM FORETAGET AF SAGSBEHANDLER MIN JOBSØGNING : ÆNDRINGER TIL JOBLOG : ÆNDRINGER TIL KVITTERING VED OPRETTELSE OP OPDATERING AF LOGS : ADVARSEL NÅR JOBLOG FORLADES MED IKKE-GEMTE DATA : INFORMATION OM, AT KUN BORGEREN SELV KAN SE EGNE NOTER : ÆNDRING AF BAGGRUNDSFARVE I DROP DOWNLISTE : ÆNDRING I DE FORUDDEFINEREDE I VIGTIGE OPGAVER I LOG OM ANDEN AKTIVITET : FEJLBESKED VED REGISTRERING AF KURSUS MED MERE END 100 TEGN I CV : SLUTDATO (ÅRSTAL) I UDDANNELSE ER IKKE OBLIGATORISK I CV FIND JOB : FEJL VED SØGNING PÅ INTET FAST ARBEJDSSTED : JOBANNONCER MED FREMTIDIG PUBLICERINGSDATO KUNNE UDSØGES : JOBANNONCER MED FORSKELLIG ANSØGNINGSFRIST I SØGERESULTAT OG PÅ ANNONCE ARBEJDSGIVERE : JOBNET FOR ARBEJDSGIVERE - JOBAG JOBNET PÅ MOBILEN : MØDEINDKALDELSE UDEN INFORMATION OM, AT MØDET ER MED A-KASSEN... 18

3 1. Generelt 1.1: Ændring af kontaktoplysninger til Jobnetsupporten Kontaktoplysninger under Kontakt Jobnetsupporten i højrekolonnen på alle jobnetsiderne er blevet erstattet af et link til supportsiden, hvor borgeren foruden kontaktoplysninger til Jobnetsupporten kan se links til Kendte fejl, Ofte stillede spørgsmål, Vejledninger m.v. 1.2: Ændring af footerlinks Under Hjælp i footerlinks i bunden af jobnetsiderne er Vejledninger for jobsøgere og Vejledninger for arbejdsgivere blevet erstattet af linket Vejledninger. Linket åbner siden Vejledninger på supportsiden på Jobnet i en ny fane. 1.3: Fødselsår 2000 blev vist som år 1900 Ved oprettelse af en profil på Jobnet blev brugere med fødselsdato fra og med fejlagtigt vist med fødselsårstallet Fejlen er rettet. 2. Min side 2.1: Min side i responsivt design I releasen den 4. april 2016 påbegyndte STAR arbejdet med at gøre Jobnet responsivt. På daværende tidspunkt blev følgende gjort responsivt: Jobnets forside både når man ikke var logget ind, og når man var logget ind Find job I denne releasen fortsættes arbejdet, hvor følgende er gjort responsivt: Min side men kun selve Min side. Det betyder, at såfremt borgeren vælger et af menupunkterne i venstremenuen, så er disse sider ikke responsive. Herunder vises skærmdump af Min side i det responsive design: Medium, der opererer med to kolonner se skærmdump på næste side. Side 3/19

4 Side 4/19

5 Menuen findes øverst til højre, hvorfra man kan navigere til de ønskede områder: I Small-udgaven vises Min side i én kolonne. 2.2: Indkaldelse til første fælles samtale, når a-kassen har fravalgt deltagelse Med virkning fra den 1. juli 2016 skal a-kasserne deltage i borgerens første jobsamtale i kontaktforløbet sammen med jobcentret. I den forbindelse bliver det muligt for a-kassen at melde fra til denne samtale, da de i forbindelse med CV-samtalen har mulighed for at vurdere eksempelvis, hvor tæt på arbejdsmarkedet borgeren er. Er vurderingen, at borgeren meget hurtigt vil være tilbage i arbejde, kan a-kassen beslutte, at en deltagelse i den første samtale ikke er nødvendig. Se desuden pkt. 2.1 i Releasenote til Det fælles Datagrundlag DFDG pr. 13. juni Hvis a-kassen har registreret, at de ikke ønsker at deltage i den første samtale, vil indkaldelsen på Jobnet blive vist som en jobsamtale uden deltagelse af a-kassen analogt til indkaldelser, hvor borgeren har fravalgt a-kassens deltagelse. Såfremt a-kassen registrerer fravalget efter indkaldelsen er registreret, sker der en opdatering af visningen på Jobnet, så a-kassens deltagelse ikke mere fremgår. 2.3: Ændring i definitionen af frist for selvbook og tekster på Jobnet Fristen for selvbook er ændret, så den fremadrettet viser datoen for, hvornår borgeren senest skal booke et møde med jobcentret mod tidligere, hvor datoen viste, hvornår borgeren senest skulle afholde møde med jobcentret. Den nye frist er også defineret, så datoen for seneste afholdelse af møde kan ligge op til syv dage efter fristdatoen. Det giver borgeren mulighed for at finde flere ledige tider, da han altid vil have mindst syv dage, han kan få vist tider på. Se nærmere om ændringen i definitionen af frist i pkt i Releasenote til Det fælles Datagrundlag DFDG pr. 13. juni Ovenstående ændring afspejler sig i bookingforløbet for dagpengemodtagere, der har fået en frist i: Notifikationerne Tekster i bookingflowet Visningen af ledige tider Huskeservice der er beskrevet i pkt. 2.3 i Releasenote til Det fælles Datagrundlag DFDG pr. 13. juni Side 5/19

6 Notifikationer: Når der er oprettet en frist, vises følgende notifikation om fristen: Når borgeren har 8 dage til fristens udløb, vises en skærpet notifikation med angivelse af det præcise antal dage, borgeren har til fristens udløb. For hver dag, hvor borgeren har mindre end 8 dage til fristens udløb, tælles der ned på antal dage til fristens udløb: Når der kun er tre dage tilbage til fristens udløb vises en yderligere skærpet notifikation med angivelse af det præcise antal dage, borgeren har til fristens udløb. For hver dag tælles der ned på antal dage til fristens udløb: Side 6/19

7 Hvis borgeren logger på Jobnet på fristdatoen vises følgende notifikation: Ændringer i selve bookingflowet: Når borgeren starter sin booking ved klik på venstre-menu-punktet Mine møder, er teksten ændret, så den nu fortæller om, at fristen handler om seneste dato, hvor der kan ske booking: Tekstændringen går igen, når borgeren klikker på knappen Book møde med frist se skærmdump på næste side. Side 7/19

8 Teksten i Beskrivelsesfeltet er ændret fra Her vælger du det tilbud, som du har lyst til at deltage i. til Vælg et tilbud og få vist beskrivelsen se ovenstående skærmdump. Når borgeren i kalenderen skal vælge en tid, får han dette sted oplyst datoen for hvornår samtalen senest skal være afholdt, og at han derfor kun kan vælge tider frem til denne dato: Side 8/19

9 Guiden Book eller ombook et møde når du er dagpengemodtager og har fået en frist under Vejledninger på Jobnets supportside vil blive opdateret i release-weekenden og være klar til brug senest mandag den 13. juni : Link til book møde fra Min kalender fejler Når borgeren logger på Min kalender, findes nederst på siden linket Bestil et møde med mit jobcenter. Ved klik på linket har borgeren fået vist en fejlbesked og er ikke blevet linket til Book et møde. Fejlen er rettet. 2.5: Borger kunne fejlagtigt booke møder efter fristdatoen Når en borger fik vist datoer for, hvornår de kunne booke samtaler, fik de i nogle situationer fejlagtigt vist datoer, der lå efter fristdatoen. Borgeren kunne gennemføre bookingen, men kunne ikke efterfølgende se samtalen på Jobnet, da Det fælles Datagrundlag (DFDG) i valideringen ikke kunne godkende mødetidspunktet, da det lå senere end fristdatoen. Samtalen blev derfor hverken vist i DFDG, for borgeren på Jobnet eller i de kommunale sagsbehandlingssystemer eller i a-kassernes systemer. Fejlen er rettet i Planner. 2.6: Borger kunne ikke ombooke møde til samme dag, hvor der allerede var registreret et møde Når en borger ville ombooke et møde kunne dette ikke lade sig gøre, hvis borgeren valgte en dato, hvor der i forvejen var registreret et møde enten et møde i a-kassen eller eksempelvis det møde, som borgeren ønsker at ombooke til et andet tidspunkt samme dag. Fejlen er rettet, så der også kan ske ombooking til samme dag, som borgeren i forvejen har et møde. 2.7: Ny ændringsnotifikation, når aktivitet annulleres eller afbrydes Ved annullering eller afbrydelse af en aktivitet i Min plan har borgeren hidtil kun fået notifikation om, at der var en ændring til aktiviteten. Fremover får borgerne vist notifikation om, at en aktivitet er annulleret eller afbrudt i form af nye ændringsnotifikationer med besked herom, fx Aktiviteten løntilskudsjob er annulleret. Se oversigt over ændringsnotifikationer i pkt. 1.5 i Releasenote til Det fælles Datagrundlag DFDG pr. 13. juni Eksempel på ændringsnotifikation om annulleret løntilskudsansættelse: Information om årsagen til annulleringen og sagsbehandlerens eventuelle bemærkning bliver fortsat vist i selve aktiviteten på Jobnet. Side 9/19

10 2.8: Ændringer til Min plan -pdf Der er med henblik på at gøre visningen af Min plan mere overskuelig foretaget flere ændringer i Min plan -pdf en: Jobnetlogo er indsat i toppen Teksten Planen er opdateret [dato] er ændret til: Denne plan er oprettet [dato]. Tekst i toppen om Bemærk, at denne pdf indeholder den plan, som du senest har gemt og sendt til din sagsbehandler er fjernet Tekst i toppen om Denne pdf indeholder den seneste version af din plan, som du har fået fra din sagsbehandler er fjernet Skriftstørrelse er formindsket Der er fjernet luft indenfor afsnit og mellem afsnit Overskrifter er tydeliggjort med understregning Rækkefølge på afsnit er ændret: o Opsummerende afsnit om aftaler (før vejledningsteksten) er udgået og erstattet af det detaljerede afsnit om aftaler, som hidtil er blevet vist efter vejledningsteksten o Opsummerende afsnit om aktiviteter (før vejledningsteksten) er udgået og er erstattet af det detaljerede afsnit om aktiviteter, som hidtil er blevet vist efter vejledningsteksten o Vejledningsteksten bliver dermed vist til sidst i dokumentet I aktivitetsdetaljer er følgende felter flyttet op mellem Aftalt med og Forsørgelsestype : o Arbejdssted/afholdelsessted o Virksomhedens/udbyders adresse o Kontaktperson, telefonnr. og adresse Mål bliver vist som brødtekst i stedet for bullets I afsnittet Krav til jobsøgning er bullets blevet mindre og er rykket ud til venstre margin Information om, at en aktivitet er rådighedsafprøvende bliver vist med fed skrift Overskriften Jeg har pligt til at deltage i: bliver gentaget for hver aktivitet Introtekster til trin 1-3 i uddannelsesplan er ændret til: o Trin 1: Du har nu mulighed for at logge på jobnet.dk og indtaste dine forslag til en eller flere uddannelser, du gerne vil starte på. Du kan gemme dine ønsker undervejs. Når du er færdig, skal du sende ønskerne til din sagsbehandler inden: o Trin 2: Du har nu mulighed for at logge på jobnet.dk og indtaste, hvor du gerne vil tage din uddannelse. Du kan gemme dine ønsker undervejs. Når du er færdig, skal du sende ønskerne til din sagsbehandler inden: o Trin 3: Det næste skridt er, at du skal søge ind på den eller de uddannelser, som du og din sagsbehandler er blevet enige om. Når du har søgt ind, skal du logge ind på jobnet.dk og registrere, at du har gjort det. Du skal registrere det inden: Side 10/19

11 På uddannelsesplan trin 2-4 er overskrifter på uddannelsessteder ændret, så de er identisk med visningen på Jobnet Eksempler på den ændrede Min plan -pdf kan ses på under temaet Min plan. 2.9: Dagpengemodtagere under 25 år fik vist uddannelsesplan Hvis en dagpengemodtager under 25 år havde en autogeneret uddannelsesplan fra en tilmelding via Jobnet fra før releasen den 11. januar 2016, fik borgeren på Jobnet vist uddannelsesplan på trin 1 - også selv om jobcentret har publiceret en plan af typen 'Jobplan'. Fejlen er rettet. 2.10: Kvitteringsfrist blev vist som overskredet på dagen for fristen Ved en fejl blev fristdatoen for kvittering af Min plan vist med rødt og dermed som overskredet allerede på fristdatoen og ikke først dagen efter. Fejlen er rettet. 2.11: Kvitteringsknap blev genaktiveret efter Gem / Gem og send til sagsbehandler på trin 1, 2 eller 3 Ved en fejl blev kvitteringsknappen genaktiveret, når borger på trin 1, 2 eller 3 gemte data eller valgte Gem og send til sagsbehandler. Ved klik på kvitteringsknappen fik borgeren dog besked om, at der allerede var kvitteret for planversionen. Fejlen er rettet. 2.12: Fjernelse af introtekst i autogeneret uddannelsesplan Ved en fejl blev der vist velkomsttekst i autogenererede uddannelsesplaner. Fejlen er rettet. 2.13: Besked om manglende mulighed for raskmelding Delvist ledige sygedagpengemodtagere fra ledighed, som også er sygemeldt fra ét eller flere arbejdshold kan fremover ikke raskmelde sig via Jobnet. Det samme gælder sygedagpengemodtagere fra beskæftigelse, hvis borgeren har flere sygemeldinger fra samme arbejdsgiver se desuden pkt. 3.1 og 3.2 i Releasenote til Det fælles Datagrundlag DFDG pr. 13. juni Hvis en borger ikke kan raskmelde sig via Jobnet, skal han på Min side have vist information om at rette henvendelse til jobcentret med henblik på raskmelding: Du kan desværre ikke melde dig rask her på Jobnet. Det kan være, fordi du modtog supplerende dagpenge (dvs. du var delvis ledig), da du meldte dig syg. Kontakt dit jobcenter, når du vil melde dig rask. Hvis du er delvis ledig og melder dig rask, vil din arbejdsgiver ikke længere modtage sygedagpengerefusion. Du skal huske at meddele din arbejdsgiver, at du er blevet rask. Det gælder også, hvis du er i løntilskud. Kendt problem Ved en fejl får borgere, der ikke har mulighed for at melde sig rask via Jobnet, vist en forkert information. De får vist udgrået knap Meld dig rask med samme information, som vises for borgeren, der er problemer med kommunikationen til og fra DFDG: Du kan i øjeblikket ikke melde dig rask. Kontakt dit jobcenter for at melde dig rask. Fejlen forventes rettet i en kommende release. 2.14: Tekstændring til siden Raskmelding for kontaktgruppe 25 For borgere i kontaktgruppe 25 Sygedagpengemodtager fra ledighed er der på siden Raskmelding tilføjet følgende tekst: Side 11/19

12 Hvis du er delvis ledig og melder dig rask, vil din arbejdsgiver ikke længere modtage sygedagpengerefusion. Du skal huske at meddele din arbejdsgiver, at du er blevet rask. Det gælder også, hvis du er i løntilskud. Kendt problem Ovennævnte tekst bliver ikke vist for sygedagpengemodtagere fra ledighed, som også er sygemeldt fra ét eller flere arbejdsforhold. De får i stedet vist siden Raskmelding med informationen Du kan desværre ikke melde dig rask her på Jobnet. Når du vil melde dig rask igen skal du derfor kontakte dit jobcenter. Se desuden pkt : Sygedagpengemodtagere fik fejl under Mine møder og Min kalender Der har været flere eksempler på, at sygedagpengemodtagere fik fejl ved valg af Mine møder og Min kalender. Fejlen opstod, hvis borgeren ikke var visiteret i en af de tre visitationskategorier. Fejlen er rettet. 2.16: Fjernelse af information i Huskeservice og Personlige oplysninger Da Jobnet i denne release har taget den huskeservice-webservice i brug, som DFDG tog i brug til releasen 5. januar 2016, bliver mobiltlf. nr. og adresse, som borgeren registrerer under Huskeservice fremover automatisk opdateret i Personlige oplysninger og vice versa. Derfor er teksten om at huske at opdatere data i henholdsvis Huskeservice og Personlige oplysninger blevet fjernet. 2.17: Fejlagtig notifikation om manglende registrering i joblog Som følge af en fejl i DFDG fik borgere vist notifikation på Min side om manglende registrering i joblog, selvom borgeren havde registreret joblog inden for de seneste 30 dage. Fejlen er rettet. Se desuden pkt. 5.1 i Releasenote til Det fælles Datagrundlag DFDG pr. 13. juni Fejlen betød, at borgere fik notifikation på Min side på Jobnet om manglende registrering i joblog, og jobcentrene fik tilsvarende besked, selvom borgeren havde registreret joblog inden for de seneste 30 dage. Som følge af fejlen blev batchjobbet sat ud af kraft fra og med den 27. april Fejlen er rettet og batchjobbet er idriftsat igen. 2.18: Borgers egne registreringer vist som foretaget af sagsbehandler Registrering af ferie, midlertidigt arbejde og syge-/raskmelding, som blev foretaget af borgeren på Jobnet, blev ved en fejl vist som foretaget af sagsbehandler. Fejlen er rettet. 3. Min jobsøgning 3.1: Ændringer til joblog I denne release er der følgende ændringer til joblogregistrering: Forbedret kvittering ved oprettelse og opdatering af logs se nærmere nedenfor under pkt. 3.2 Advarsel hvis joblog forlades uden at data er gemt se nærmere nedenfor under pkt. 3.3 Information om, at det kun er borgeren, som kan se Egne noter se nærmere nedenfor Side 12/19

13 under pkt. 3.4 Ændring af baggrundsfarve i drop-dop-lister, så det tydeliggøres, at listen er aktiv se nedenfor under pkt. 3.5 Ændring af Vigtige opgaver i joblog med anden aktivitet se nedenfor under pkt. 3.6 Guiden Brug Joblog på Jobnet.dk under Vejledninger på Jobnets supportside vil blive opdateret i release-weekenden og være klar til brug senest mandag den 13. juni : Ændringer til kvittering ved oprettelse op opdatering af logs Der er foretaget følgende ændringer til kvittering for oprettelse og ændringer i logs: Muligheden Vis ikke igen i kvitteringen for oprettet joblog er fjernet, fordi mange borgere ikke var klar over, at fravalget betød, at de efterfølgende ikke fik vist kvittering for oprettelse af joblog. Ved gem af gem af ændringer fra joblogoversigten, oversigten over opgaver i selve jobloggen eller fra Min kalender får borgeren fremover vist en såkaldt popover med besked om, at ændringen er gemt. Beskeden vises i 3 sekunder. Besked ved gem af statusændring fra joblogoversigten: Side 13/19

14 Besked ved gem af afslutning eller genaktivering af opgave fra joblogoversigten: Besked ved gem af ændring af opgave fra oversigten i joblog: Side 14/19

15 Besked ved afslutning eller genaktivering af opgave via Min kalender : 3.3: Advarsel når joblog forlades med ikke-gemte data På samme måde som hvis et bookingforløb forlades, før bookingen er gennemført, får borgeren en pop up med advarsel, hvis han navigerer væk fra joblogsiden uden data er gemt: 3.4: Information om, at kun borgeren selv kan se Egne noter Flere borgere har været i tvivl om, hvorvidt jobcentret og a-kassen kan se indholdet i fritekstefeltet Mine egne noter. Der er derfor tilføjet information om, at det kun er borgeren selv, der har adgang til at se indholdet: 3.5: Ændring af baggrundsfarve i drop downliste Med henblik på at tydeliggøre, at drop-down-listen i joblogoversigten er aktiv, er baggrundsfarven i feltet ændret fra grå til hvid se skærmdump på næste side. Side 15/19

16 3.6: Ændring i de foruddefinerede i Vigtige opgaver i log om anden aktivitet I log af anden aktivitet er de foruddefinerede Vigtige opgaver omlagt. Der er femover følgende foruddefinerede opgaver: Deltag i arrangementet Kontakt mit netværk Send uopfordrede ansøgninger Undersøg andre brancher Deltage i gå-hjem møder/jobcafe Deltage i jobmesse Side 16/19

17 3.7: Fejlbesked ved registrering af kursus med mere end 100 tegn i CV Hvis en borger indskrev mere end 100 tegn i navnet på kursus under Uddannelser, kurser og certificeringer i CV et, fik borgeren blot vist besked om, at der var sket en fejl. Dette er ændret, sådan at borgeren får vist følgende fejlbesked: Kursusnavn må højst være 100 tegn. Hvis du har kopieret tekst ind, kan du opleve, at det fejler. Vi anbefaler derfor, at du skriver teksten direkte i feltet. 3.8: Slutdato (årstal) i uddannelse er ikke obligatorisk i CV Ved en fejl blev feltet Årstal til under registrering af uddannelse markeret med en stjerne, der indikerede, at feltet var obligatorisk at udfylde. Uanset om feltet blev udfyldt eller ej, kunne registreringen af uddannelse gemmes. Fejlen er rettet, så feltet ikke mere er markeret som værende obligatorisk at udfylde. 4. Find job 4.1: Fejl ved søgning på Intet fast arbejdssted Når man ved søgning med søgekriteriet Intet fast arbejdssted vendte tilbage til søgeresultatet efter at have åbnet en jobannonce, var søgekriteriet blevet fjernet. Fejlen er rettet. 4.2: Jobannoncer med fremtidig publiceringsdato kunne udsøges Ved en fejl blev jobannoncer med en fremtidig publiceringsdato vist i søgeresultatet. Når man åbnede annoncen, blev der vist besked om, at der ikke var en annonce med dette annonceid. Fejlen er rettet. 4.3: Jobannoncer med forskellig ansøgningsfrist i søgeresultat og på annonce Hvis ansøgningsdatoen blev ændret i en annonce ville den i ca. 1 time blive vist med en forkert ansøgningsdato i søgeresultat, mens den korrekte dato blev vist på selve annoncen. Fejlen er rettet. 5. Arbejdsgivere 5.1: Jobnet for Arbejdsgivere - JobAg Der er påbegyndt en modernisering af virksomhedsmodulet på Jobnet. I den forbindelse flyttes modulet over på en ny platform med arbejdstitlen JobAg. Da virksomheder i forvejen er vant til at benytte virk.dk, er det besluttet, at indgangen til virksomhedsmodulet skal kunne findes dette sted. Samme sted findes i forvejen modulet VITAS. Med placeringen på virk.dk vil brugergrænsefladen følge samme struktur, som virk.dk benytter, så opslag på JobAg vil være genkendeligt for virksomhederne. Formålet med det nye modul er: At gøre det enkelt og attraktivt for virksomheder at benytte JobAg som deres indgang til arbejdskraft Side 17/19

18 At sikre en tidsvarende platform, hvor fremtidig udvikling effektivt kan inkorporeres Virksomhederne vil fortsat også kunne tilgå JobAg fra Jobnet. Med releasen den 13. juni 2016 søsættes første del af JobAg, som ikke indeholder den fulde funktionalitet, men tilstrækkeligt til, at der kan påbegyndes et pilotprojekt med udvalgte virksomheder. Virksomhederne vil være orienterede om, at modulet i første omgang ikke indeholder den fulde funktionalitet, da overflytningen af virksomhedsmodulet fra Jobnet til JobAg sker over flere releases. Virksomhederne har indvilget i at deltage i projektet med henblik på at give en god og konstruktiv tilbagemelding på modulet. Pr. 13. juni 2016 vil virksomhederne kunne arbejde med: Log ind med brugerkoder og NemID Virksomhedsdata herunder data om virksomhedens kontaktpersoner CV-søgning, der benytter den kendte funktionalitet fra JobKon Ændring af brugerkoder I den næste release i oktober 2016 forventes følgende implementeret: Annonceoprettelse Mulighed for at sende beskeder til borgerne I den sidste release i 2016 forventes det nye modul at være tilgængeligt for alle virksomheder. Da der er tale om et nyt modul, er funktionaliteten også programmeret i responsivt design. Det nye virksomhedsmodul er beskrevet i Vejledning til Jobnet for Arbejdsgivere JobAg. Vejledningen findes på under menuen Vejledninger. 6. Jobnet på mobilen 6.1: Mødeindkaldelse uden information om, at mødet er med a-kassen Mødeindkaldelser fra a-kasser blev i Jobnetapp en vist uden information om, at mødet foregår i borgerens a-kasse. Da der i app en desuden altid angives Jobcenter foran mødeadressen, kunne borgerne forledes til at tro, at mødet foregik i jobcentret. Når der er tale om et a-kassemøde, bliver der i Mødested fremover vist den samme oplysning som på Jobnet om, at mødet foregår i a-kassen. Se skærmdump på næste side. Side 18/19

19 Kendt problem Jobcenter vises i Mødested sammen med informationen Mødet foregår i din a-kasse. Informationen vises som link til Google Maps Side 19/19

Releasenote til Jobnet

Releasenote til Jobnet Releasenote til Jobnet Vejledning pr. til 12. Superbrugere november 2012 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 9. november 2012 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 9.

Læs mere

Releasenote til Jobnet 12. august 2013

Releasenote til Jobnet 12. august 2013 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 12. august 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Ghita Jensen, Lisbeth Dam og Kirsten Vestergaard Oprettet den 8. august 2013 Godkendt af Pia

Læs mere

Releasenote til Jobnet il Superbrugere. 4. februar 2013

Releasenote til Jobnet il Superbrugere. 4. februar 2013 Releasenote til Jobnet Vejledning t pr. il Superbrugere 4. februar 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 1. februar 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt 1. februar

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 20. marts Releasenote til Jobnet pr. 27. marts 2017

Version: 1.0 Oprettet den 20. marts Releasenote til Jobnet pr. 27. marts 2017 Version: 1.0 Oprettet den 20. marts 2017 Releasenote til Jobnet pr. 27. marts 2017 Den 27. marts 2017 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. GENERELT... 3 1.1: MIN SIDE I RESPONSIVT DESIGN...

Læs mere

Releasenote til Jobnet 23. marts 2015

Releasenote til Jobnet 23. marts 2015 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 23. marts 2015 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 17. marts 2015 Den 23. marts 2015 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. JOBSØGER

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 7. januar 2016. Releasenote til Jobnet pr. 11. januar 2016

Version: 1.0 Oprettet den 7. januar 2016. Releasenote til Jobnet pr. 11. januar 2016 Version: 1.0 Oprettet den 7. januar 2016 Releasenote til Jobnet pr. 11. januar 2016 Den 11. januar 2016 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. JOBNETS FORSIDE... 4 1.1: LINK TIL SUPPORTSIDE...

Læs mere

Releasenote til Jobnet pr. 12. juli 2010

Releasenote til Jobnet pr. 12. juli 2010 Releasenote til Jobnet pr. 12. juli 2010 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 25. juni 2010 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 8.juli 2010

Læs mere

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Version: 1.0 Oprettet den 23. august 2016 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 SAMTALER UNDTAGET FOR SELVBOOKING... 3 2. OBLIGATORISK

Læs mere

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Version: 2.0 Oprettet den 19. december 2016 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 SAMTALER UNDTAGET FOR SELVBOOKING... 3 2. OBLIGATORISK

Læs mere

Releasenote til Jobnet 10. juni 2013

Releasenote til Jobnet 10. juni 2013 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 10. juni 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Ghita Jensen, Lisbeth Dam og Pia Poulsen Oprettet den 4. juni 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard

Læs mere

Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk

Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version: 2.0 Oprettet den 3. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. JOBNET PÅ MOBILEN... 3 1.1 FORBEREDELSE TIL BRUG AF JOBNET PÅ MOBILEN... 4 2. LOG

Læs mere

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Denne vejledning er for dig, som er medlem af en a-kasse og vil søge om dagpenge. Vær opmærksom på, at du tidligst kan få dagpenge fra den dag, hvor du er meldt ledig.

Læs mere

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk]

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] Opret din joblog Joblog på Jobnet.dk Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere, organisere og målrette din jobsøgning. Med joblog får du

Læs mere

Landssupporten 6. november 2014 Skærmdumps vedrørende uddannelsesplan

Landssupporten 6. november 2014 Skærmdumps vedrørende uddannelsesplan Indledning Dette dokument viser skærmdumps af de sider, en borger ser og arbejder med i forbindelse med uddannelsesplan. Indtil videre er der kun skærmdumps fra Jobnet, men der er etableret et samarbejde

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet - Dimittend

Meld dig ledig via Jobnet - Dimittend Meld dig ledig via Jobnet - Dimittend Denne vejledning er for dig, som er nyuddannet og på vej til optagelse i en Arbejdsløshedskasse på baggrund af din uddannelse og endnu ikke dagpengeberettiget, dvs.

Læs mere

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Denne vejledning er primært for dig, som er fyldt 30 år, ikke medlem af en a-kasse og som ønsker at søge om kontanthjælp. Vejledningen gælder dog

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet Dimittend

Meld dig ledig via Jobnet Dimittend Meld dig ledig via Jobnet Dimittend Denne vejledning er for dig, som er nyuddannet og på vej til optagelse i en Arbejdsløshedskasse på baggrund af din uddannelse og endnu ikke dagpengeberettiget, dvs.

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Online tilbud og selvbooking Version 1.2 Oprettet den 11. januar 2016 Vejledningen tager udgangspunkt i 2015-4 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til

Læs mere

Releasenote til Jobnet Superbrugere. 9. juli 2012

Releasenote til Jobnet Superbrugere. 9. juli 2012 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 9. juli 2012 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 2. juli 2012 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 2. juli 2012

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på kontanthjælp og med uddannelseshjælp Meld dig ledig på Jobnet Kontanthjælp/Uddannelseshjælp Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk.

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] uden ydelse Meld dig ledig på Jobnet Uden ydelse Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder. 1. Er du allerede

Læs mere

I jobloggen tilføjer borgeren, hvilke job han/hun gerne vil søge, og de opgaver der er i den forbindelse. Det kan fx være:

I jobloggen tilføjer borgeren, hvilke job han/hun gerne vil søge, og de opgaver der er i den forbindelse. Det kan fx være: Om Joblog Det overordnede formål med Joblog er tredelt: 1. Joblog skal give borgeren overblik over egen jobsøgning og relaterede aktiviteter 2. Joblog skal tjene som udgangspunkt for samtaler i jobcentret

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Denne vejledning er for dig, som er ønsker at stå tilmeldt som jobsøgende i jobcentret. Det kan f.eks. være fordi, du har ansøgt om udbetaling fra Lønmodtagernes

Læs mere

Meld dig ledig uden ydelse

Meld dig ledig uden ydelse Meld dig ledig uden ydelse Denne vejledning er for dig, som er ønsker at være meldt ledig som jobsøgende i jobcentret. Det kan f.eks. være fordi, du har ansøgt om udbetaling fra Lønmodtagernes Garantifond.

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse Meld dig ledig på Jobnet Kontanthjælp Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk.

Læs mere

Nyt om IT fra STAR. - til jobcenterchefer

Nyt om IT fra STAR. - til jobcenterchefer Nyt om IT fra STAR - til jobcenterchefer Med dette nyhedsbrev håber vi, at kunne give jer et godt overblik over, hvilke digitale ændringer, der indgår i den kommende release, som finder sted d. 11. januar

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på dagpenge Meld dig ledig på Jobnet - Dagpenge Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her klikker du på 'Meld dig ledig' i boksen

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Online tilbud og selvbooking Version 2.0 Oprettet den 23. marts 2015 Vejledningen tager udgangspunkt i Jobcenter Planner 2015-1 Indholdsfortegnelse Indhold Indledning...

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på dagpenge Meld dig ledig på Jobnet - Dagpenge Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder 1. Er du allerede

Læs mere

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 11. december 2017

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 11. december 2017 Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 11. december 2017 Version: 1.1 Oprettet den 7. december 2017 Den 11. december 2017 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet og på Jobnet

Læs mere

Releasenote til Jobnet

Releasenote til Jobnet Releasenote til Jobnet Vejledning pr. til 23. Superbrugere december 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Tina Stausholm Oprettet den 19. december 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk. Releasenote til Jobnet pr. 24. februar 2014

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk. Releasenote til Jobnet pr. 24. februar 2014 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Jobnet pr. 24. februar 2014 Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 20. februar 2014 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 20.

Læs mere

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse Denne vejledning er for dig, som er under 30 år og søger om kontanthjælp, og som har en erhvervskompetencegivende

Læs mere

Releasenote til JobKon 29. juni 2015

Releasenote til JobKon 29. juni 2015 Releasenote til JobKon Vejledning til pr. Superbrugere 29. juni 2015 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 25. juni 2015 Den 29. juni 2015 vil der være foretaget følgende ændringer i JobKon: 1. GENERELT...

Læs mere

Releasenote til Jobnet pr. 24. maj 2010

Releasenote til Jobnet pr. 24. maj 2010 Releasenote til Jobnet pr. 24. maj 2010 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 15. maj 2010 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 20. maj 2010

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] som dimittend Meld dig ledig på Jobnet Dimittend Denne vejledning skal du kun anvende, hvis du kan sige ja til følgende: Du er nyuddannet, optaget eller på

Læs mere

JOBLOG. Sådan bruger du din joblog

JOBLOG. Sådan bruger du din joblog JOBLOG Sådan bruger du din joblog INDHOLD 4 BRUG DIN JOBLOG AKTIVT 5 FÅ OVERBLIK OVER DINE JOBANSØGNINGER 6 STATUS PÅ JOBANSØGNING 7 OPRET NY JOBSØGNING 9 ANSØGNINGSMETODE 10 ANSØGNINGSDATO 12-13 DEN ENKELTE

Læs mere

Releasenote til Jobnet il Superbrugere. 23. januar 2012

Releasenote til Jobnet il Superbrugere. 23. januar 2012 Releasenote til Jobnet Vejledning t pr. il Superbrugere 23. januar 2012 i HP Helpdesk Version: 1.1 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 20. januar 2012 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 20.

Læs mere

Vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk. (Til- og afmelding, tjek af jobforslag og match/visitation)

Vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk. (Til- og afmelding, tjek af jobforslag og match/visitation) Vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk (Til- og afmelding, tjek af jobforslag og match/visitation) Version: 6.1 Oprettet den 31. oktober 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OM BRUGERVEJLEDNINGEN 3 2 AUTORISATION 4 3 ADGANG

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 5. januar 2015

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 5. januar 2015 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 5. januar 2015 Version: 1.0 Oprettet den 22. december 2014 Den 5. januar 2015 vil der være foretaget følgende

Læs mere

Ret og pligt tekster ved selvbook og indkaldelser fra Jobcenter Planner

Ret og pligt tekster ved selvbook og indkaldelser fra Jobcenter Planner Jobcenter Ret og pligt tekster ved selvbook og indkaldelser fra Jobcenter Version 1.0 Oprettet den 5. februar 2016 Vejledningen tager udgangspunkt i Jobcenter 2015-4 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter

Læs mere

Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene

Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene Version: 2.1 Oprettet den 11. oktober 2017 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. NYE KONTAKTGRUPPER

Læs mere

Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene

Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene Version: 1.0 Oprettet den 11. juli 2017 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. NYE KONTAKTGRUPPER

Læs mere

Orientering om ændringer i Det fælles Datagrundlag DFDG pr. 12. august 2015

Orientering om ændringer i Det fælles Datagrundlag DFDG pr. 12. august 2015 Orientering om ændringer i Det fælles Datagrundlag DFDG pr. 12. august 2015 Der er foretaget følgende ændringer: 1. It-understøttelse af integrationsydelse I lovforslag L 2 af 3. juli 2015 er der indført

Læs mere

Releasenote til JobKon 5. januar 2015

Releasenote til JobKon 5. januar 2015 Releasenote til JobKon Vejledning til pr. Superbrugere 5. januar 2015 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 19. december 2014 Den 5. januar 2015 implementeres det nye modul JobKon: 1. GENERELT OM JOBKON...

Læs mere

Releasenote til Jobcenter Planner il Superbrugere. 4. februar 2013

Releasenote til Jobcenter Planner il Superbrugere. 4. februar 2013 Releasenote til Jobcenter Planner Vejledning t pr. il Superbrugere 4. februar 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Kirsten Vestergaard Oprettet den 1. februar 2013 Godkendt af Pia Poulsen Godkendt

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAg. (Jobnet for virksomheder)

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAg. (Jobnet for virksomheder) Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAg (Jobnet for virksomheder) Version: 1.1 Oprettet den 12. juli 2016 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 PILOTPROJEKT... 3 2. ADGANG TIL JOBAG... 3 2.1 LOGIN MED BRUGERKODER...

Læs mere

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. Jobordre

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. Jobordre Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG Jobordre Version: 1.0 Oprettet den 26. september 2017 INDHOLD 1. JOBORDRE... 3 2. OPRETTELSE OG VISNING AF JOBORDREOPLYSNINGER... 3 2.1 OPRETTELSE AF EN JOBORDRE...

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Ve aktiviteter for borgere og a-kasser

Ve aktiviteter for borgere og a-kasser Ve Vejledning jledning til om Superbrugere visning af jobplaner i HP Helpdes og aktiviteter for borgere og a-kasser k Version: 2.1 Oprettet den 10. april 2013 INDHOLD JOBPLANER OG AKTIVITETER UDEN FOR

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV & jobønsker] Opret CV og Jobønsker på jobnet På Jobnets forside Jobnet.dk kan du oprette et CV. Det kan du gøre ved at oprette dig som bruger via linket Mit CV

Læs mere

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse Denne vejledning er for dig, som er under 30 år og søger om uddannelseshjælp, og som ikke har en erhvervskompetencegivende

Læs mere

Releasenote til Jobnet pr. 26. april 2010

Releasenote til Jobnet pr. 26. april 2010 Releasenote til Jobnet pr. 26. april 2010 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 22. april 2010 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 23. april

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Administration Version 1.2 Oprettet den 11. januar 2016 Vejledningen tager udgangspunkt i 2015-4 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten

Læs mere

It-understøttelse i forbindelse med den nye matchmodel

It-understøttelse i forbindelse med den nye matchmodel 12. marts 2010 It-understøttelse i forbindelse med den nye matchmodel Orientering om ændringer i Jobnet J.nr. 2009-0008985 7.kontor/EHo Denne orientering beskriver ændringer i Jobnet i forbindelse med

Læs mere

Min plan Gnanasekar Hierzmann

Min plan Gnanasekar Hierzmann Min plan Gnanasekar Hierzmann Denne plan er oprettet fredag den 3. juni 2016 PDF er dannet fredag den 3. juni 2016 Din sagsbehandlers kommentarer til dig Trin 3: Søg ind på uddannelse(r) Det næste skridt

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 10. juni 2013

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 10. juni 2013 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 10. juni 2013 Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 4. juni 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 23. marts 2015

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 23. marts 2015 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 23. marts 2015 Version: 1.0 Oprettet den 17. marts 2015 Den 23. marts 2015 vil der være foretaget følgende ændringer

Læs mere

Find dit nye job på FOA Job. Brugervejledning. Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte?

Find dit nye job på FOA Job. Brugervejledning. Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Oktober 2010 F O A F A G O G A R B E J D E Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job Brugervejledning Indholdsfortegnelse: Hvad

Læs mere

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. (Jobnet for virksomheder)

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. (Jobnet for virksomheder) Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG (Jobnet for virksomheder) Version: 1.0 Oprettet den 25. marts 2017 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. LOG IND SOM ARBEJDSGIVER OG ÆNDR ADGANGSKODE... 3 2.1 GLEMT

Læs mere

Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 19. juni 2017

Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 19. juni 2017 Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 19. juni 2017 Version: 1.0 Oprettet den 12. juni 2017 Den 19. juni 2017 vil der være foretaget følgende ændringer i Det fælles Datagrundlag: 1. KONTAKTFORLØB...

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Selvbooking. Hvordan ser det ud fra borgerens side?

Selvbooking. Hvordan ser det ud fra borgerens side? Selvbooking Hvordan ser det ud fra borgerens side? 1 Book egen samtale på Jobnet For at borgeren kan booke sin egen samtale med jobcenteret, skal borgeren først logge ind på Min Side. Herefter vælger borgeren

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 28. april 2014

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 28. april 2014 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 28. april 2014 Version: 1.0 Oprettet den 24. april 2014 Den 28. april 2014 vil der være foretaget følgende ændringer

Læs mere

Samtaler i a-kassen og jobcenteret

Samtaler i a-kassen og jobcenteret Samtaler i a-kassen og jobcenteret 1 A-kassen Indhold Samtaler når du bliver ledig... 3 CV samtalen i a-kassen... 3 Jobsamtaler i Jobcentret... 4 Personlige samtaler i a-kassen... 4 1. Samtale om Uddannelsesmuligheder...

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 4. februar 2013

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 4. februar 2013 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 4. februar 2013 Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 1. februar 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard

Læs mere

AFMELDING VED SYGEMELDING

AFMELDING VED SYGEMELDING FORRETNINGSSBESKRIVELSE FOR ÆNDRING TIL DFDG AFMELDING VED SYGEMELDING VERSION 1.1 DATO 1. juli 2012 RELEASE Release 2012-3 FORFATTER Rasmus Sørensen, Alex Larsen, Erik Hove INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORRETNINGSBEGRUNDELSE

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 30. marts Releasenote til JobKon pr. 4. april 2016

Version: 1.0 Oprettet den 30. marts Releasenote til JobKon pr. 4. april 2016 Version: 1.0 Oprettet den 30. marts 2016 Releasenote til JobKon pr. 4. april 2016 Den 4. april 2016 vil der være foretaget følgende ændringer i JobKon: 1. VIS BORGER... 3 1.1: UDVIDET VISNING AF FRAVÆRSFORHOLD...

Læs mere

Releasenote til Jobnet 5. januar 2015

Releasenote til Jobnet 5. januar 2015 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 5. januar 2015 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 21. december 2014 Den 5. januar 2015 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1.

Læs mere

AFMELDING VED SYGEMELDING

AFMELDING VED SYGEMELDING FORRETNINGSBESKRIVELSE FOR AFMELDING VED SYGEMELDING VERSION 0.5 DATO 22.04.2012 RELEASE Release 2012-2 FORFATTER Rasmus Sørensen, Alex Larsen, Erik Hove DOKUMENTVERSIONER Version Dato Initialer Afsnit

Læs mere

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge FORORD Denne pjece er din guide, mens du modtager dagpenge. Den handler om, hvilke overordnede krav der bliver stillet til dig, hvilke

Læs mere

Landssupporten 10. Marts 2017 Skærmdumps vedrørende tilmeldingsflow på Jobnet

Landssupporten 10. Marts 2017 Skærmdumps vedrørende tilmeldingsflow på Jobnet Skærmdumps Indledning... 1 Tilmelding som dagpengemodtager over 25 år... 2 Tilmelding af dagpengemodtager under 25 år... 9 Tilmelding af kontanthjælpsansøger over 30 år... 16 Tilmelding af kontanthjælpsansøger

Læs mere

JOBLOG. Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere din jobsøgning.

JOBLOG. Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere din jobsøgning. JOBLOG Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere din jobsøgning. Du skal som udgangspunkt registrere mindst 2 job hver uge. Søger du skriftligt, skal du også uploade/gemme et par af dine

Læs mere

Velkommen til Hartmanns A/S 3

Velkommen til Hartmanns A/S 3 vikarhåndbogen Indhold Velkommen til Hartmanns A/S 3 Vikar hos Hartmanns 4 Arbejdstid 4 Når du møder på arbejdspladsen 4 Tavshedspligt 5 Sygdom 5 Sygedagpenge 5 1., 2. og 3 ledighedsdag (G-dage) 6 Feriepenge

Læs mere

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide til at udfylde klageskema når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du vil klage

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til administratorer 4. september 2015 Side 1 af 16 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administrator-delen... 4 1. Afd./grupper...

Læs mere

V E J L E D N I N G. Sådan bruger du din Joblog på Jobnet

V E J L E D N I N G. Sådan bruger du din Joblog på Jobnet V E J L E D N I N G Sådan bruger du din Joblog på Jobnet Indhold: Side: Registrering Åbn Joblog 2 Hvilket job? 3 Hvilken arbejdsplads? 3 Hvor langt er du med at søge dette job? 4 Huskeliste 4 Mine egne

Læs mere

Dagpenge-kompas. Din guide til dagpengesystemet

Dagpenge-kompas. Din guide til dagpengesystemet Dagpenge-kompas Din guide til dagpengesystemet 2 Min A-Kasse Prose Dagpengeregler Dagpengeregler Prosa Min A-Kasse 3 Indhold Min A-kasse Min A-kasse er en a-kasse for lønmodtagere og selvstændige. Vi sætter

Læs mere

Releasenote til Jobnet 28. april 2014

Releasenote til Jobnet 28. april 2014 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 28. april 2014 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 24. april 2014 Den 28. april 2014 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. GENERELT

Læs mere

Min plan i det fælles kontaktforløb juli 2015. Som det ser ud i skærmbilleder i jobkon og på jobnet.dk

Min plan i det fælles kontaktforløb juli 2015. Som det ser ud i skærmbilleder i jobkon og på jobnet.dk Min plan i det fælles kontaktforløb juli 2015 Som det ser ud i skærmbilleder i jobkon og på jobnet.dk Min plan er alle aftaler den ledige har om den fremadrettede indsats i beskæftigelsesindsatsen et fælles

Læs mere

Find dit nye job på FOA Job

Find dit nye job på FOA Job Januar 2012 F O A F A G O G A R B E J D E Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job Brugervejledning Indholdsfortegnelse: Hvad

Læs mere

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 18. september 2017

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 18. september 2017 Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 18. september 2017 Version: 1.0 Oprettet den 13. september 2017 Den 18. september 2017 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet og på Jobnet

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Arbejdsmarkedsportalen pr. 26. september 2011

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Arbejdsmarkedsportalen pr. 26. september 2011 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Arbejdsmarkedsportalen pr. 26. september 2011 Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 19. september 2011 Godkendt af Kirsten Vestergaard

Læs mere

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Vejledning nr. xx af yy. 2009 Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I vejledning nr. 15 af 19. februar 2007 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. som senest ændret

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

ENK Manual for Entreprenør

ENK Manual for Entreprenør 1. Hvad er ENK 2. Hvordan logger man på 3. Hvordan bestiller man en sporspærring. 4. Kvittering for modtagelse af bestilling 5. Modtagelse af sporspærringscirkulære 6. Afvisning af bestilling ENK er en

Læs mere

Vejledning til jobloggen

Vejledning til jobloggen Vejledning til jobloggen Aktiviteter, opgaver og andre fif Vejledning til frivillig registrering i jobloggen på FOAs A-kasses hjemmeside (www.foa.dk/a-kasse) Brug jobloggen som et aktivt redskab i din

Læs mere

Dit CV på jobnet.dk Side 1. Indhold

Dit CV på jobnet.dk Side 1. Indhold DIT CV PÅ JOBNET.DK Dit CV på jobnet.dk Side 1 Indhold 1. CV et din nøgle til dagpenge og job.... 2 2. Derfor skal dit CV på jobnet.dk... 2 3. CV-samtalen... 2 4. Generelle krav... 2 5. Undgå problemer

Læs mere

Vejledning i forbindelse med CV-samtalen

Vejledning i forbindelse med CV-samtalen Vejledning i forbindelse med CV-samtalen A-kassen LH 8. udgave, september 2015 Indhold 1. Forventninger til dig som ledig 2 2. Vejledning til CV på Jobnet.dk 3 3. Sådan redigerer du i dine kontaktinformationer

Læs mere

Udrulning af IT-værktøjer i Kontanthjælpsreformen. Projektleder Karen Zacchi/STAR

Udrulning af IT-værktøjer i Kontanthjælpsreformen. Projektleder Karen Zacchi/STAR Udrulning af IT-værktøjer i Kontanthjælpsreformen Projektleder Karen Zacchi/STAR Præsentation Projektleder ekstern konsulent: Karen L. Zacchi Kontoret for Digitalisering og Support (DOS) Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Spot på IT som redskaber til indsats med effekt. 31. maj 2016 Karen L. Zacchi, Ekstern Konsulent Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Spot på IT som redskaber til indsats med effekt. 31. maj 2016 Karen L. Zacchi, Ekstern Konsulent Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Spot på IT som redskaber til indsats med effekt 31. maj 2016 Karen L. Zacchi, Ekstern Konsulent Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering IT-understøttelse Jobcenter Borger A-kasse CV Joblog Min Plan

Læs mere

Fanebladet Afholdte kurser her kan du se, hvilke kurser du har deltaget i. Fanebladet Ansøgninger, her kan du se dine ansøgninger om VEUgodtgørelse

Fanebladet Afholdte kurser her kan du se, hvilke kurser du har deltaget i. Fanebladet Ansøgninger, her kan du se dine ansøgninger om VEUgodtgørelse Kursistens side på Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Log ind... 3 Fanebladende Kommende- og afholdte kurser... 5 Kursustitel... 5 Startdato... 5 Dokumenter... 5 Erklæring... 5 Ansøgning... 5 Tilmeldingsoplysninger

Læs mere

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01 Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn Version 0.01 Versionslog: 0.01 1 Oprettet: 01.08.2014 Indhold 1. Formål med vejledningen...3 2. Katalogforsiden...4 2.1 Brugeradgang...5 2.2 Skift

Læs mere

Vejledning til Vejledende Samtaledato

Vejledning til Vejledende Samtaledato Vejledning til Vejledende Samtaledato Version: 1.0 Oprettet den 18. juni 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. BEREGNING... 4 3. ADGANG TIL LISTERNE... 5 4. OPSLAG PÅ LISTE... 6 Side 2 af 8 1. Indledning

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere