Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2"

Transkript

1 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 6. november kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden /8541 Kultur- og Fritidsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september Drift /87 3. budgetopfølgning pr. 30. september Anlæg /28798 Ungdomskulturhus i Glamsbjerg /19771 Sikring af likviditet i Glamsbjerg Fritidscenter /19901 Nye åbningstider for betjent tid i AssensBibliotekerne /19900 Filtre på bibliotekernes publikumscomputere /30715 Status over uddeling af frie kulturmidler /30715 Ansøgninger til de frie kulturmidler /27920 Fyn Rundt for bevaringsværdige Skibe /24967 Køng Cykelmotion klager over afgørelse vedrørende lokaletilskud /28209 Statistik, folkeoplysning og haller /23595 Tilskud til haltimer /23594 Aktivitetstilskud principper /23595 Lokaletilskud principper /31042 Orienteringssager Eventuelt /28829 Garanti til Højfyns Friluftscenter...27 Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06. november Kl. 15:00 Assens Kommune, 1 af 29

2 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 6. november 2014 Dagsordenen blev godkendt. Henrik Hansen og Erik Klindt Andersen var fraværende /8541 Kultur- og Fritidsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september Drift Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller at 3. budgetopfølgning tages til efterretning og at følgende indstilles til Økonomiudvalget: At der gives en tillægsbevilling på kr. til Vissenbjerg bibliotek At der gives en negativ tillægsbevilling på kr., som modsvares af en tillægsbevilling på anlæg. Beslutningstema: Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 drift på Kultur- og Fritidsudvalgets område forelægges. Sagsfremstilling: Samlet set viser 3. budgetopfølgning et mindre forbrug på kr. Der søges samlet en negativ tillægsbevilling på kr. Resultatet er uddybet i vedlagte bilag. Lovgrundlag: Styrelseslovens 40. Økonomi: Netto kr. Kultur- og Fritidsudvalget Minus = mindreforbrug Beslutningskompetence: Byrådet. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Bilag: Samlenotat KFU - 3. budgetopfølgning 2014 Afvigelse Tillægsbevilling Overførsel til Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06. november Kl. 15:00 Assens Kommune, 2 af 29

3 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 6. november 2014 Kultur- og Fritidsudvalget tog 3. budgetopfølgning - Drift til efterretning og indstiller til Økonomiudvalget: At der gives en tillægsbevilling på kr. til Vissenbjerg bibliotek At der gives en negativ tillægsbevilling på kr., som modsvares af en tillægsbevilling på anlæg. Henrik Hansen og Erik Klindt Andersen var fraværende /87 3. budgetopfølgning pr. 30. september Anlæg Indstilling: Direktionen indstiller: at 3. budgetopfølgning 2014 anlæg tages til efterretning. at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det skattefinansierede område fordelt pr. område således: 1) Miljø og natur kr. 2) Veje, grønne områder og kollektiv trafik kr. 3) Vedligeholdelse kommunale bygninger kr. 4) Kultur og Fritid kr. 5) Dagtilbud kr. 6) Skole kr. 7) Plejecentre, bosteder og aktivitet kr. Beslutningstema: Sagen fremlægges for fagudvalg til efterretning. Sagsfremstilling: Samlet set viser 3. budgetopfølgning 2014 på anlæg, at der forventes et merforbrug på kr. og et mindre forbrug på kr. svarende til et netto mindre forbrug på kr. Heraf overføres kr. til budget 2015, kr. overføres fra drift og kr. finansieres af kassen. Budgetopfølgningen fremsendes til efterretning for udvalget. Budgetopfølgningen forelægges Økonomiudvalget og Byrådet ved førstkommende møder. Lovgrundlag: Styrelseslovens 40. Økonomi: Resultatet på de enkelte områder fremgår af vedlagte bilag. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06. november Kl. 15:00 Assens Kommune, 3 af 29

4 Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Samlenotat 3. budgetopfølgning Anlæg Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 3. november 2014 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller: at 3. budgetopfølgning 2014 anlæg tages til efterretning. at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det skattefinansierede område fordelt pr. område således: 1) Miljø og natur kr. 2) Veje, grønne områder og kollektiv trafik kr. 3) Vedligeholdelse kommunale bygninger kr. 4) Kultur og Fritid kr. 5) Dagtilbud kr. 6) Skole kr. 7) Plejecentre, bosteder og aktivitet kr. Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 3. november 2014 Innovations- og Medborgerskabsudvalget tager til efterretning: at 3. budgetopfølgning 2014 anlæg tages til efterretning. at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det skattefinansierede område fordelt pr. område således: 1. Miljø og natur kr. 2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik kr. 3. Vedligeholdelse kommunale bygninger kr. 4. Kultur og Fritid kr. 5. Dagtilbud kr. 6. Skole kr. 7. Plejecentre, bosteder og aktivitet kr. Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 4. november 2014 Miljø- og Teknikudvalget tog 3. budgetopfølgning 2014 anlæg til efterretning og indstiller: at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det skattefinansierede område fordelt pr. område således: 1) Miljø og natur kr. 2) Veje, grønne områder og kollektiv trafik kr. 3) Vedligeholdelse kommunale bygninger kr. 4) Kultur og Fritid kr. 5) Dagtilbud kr. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06. november Kl. 15:00 Assens Kommune, 4 af 29

5 6) Skole kr. 7) Plejecentre, bosteder og aktivitet kr. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 5. november 2014 Social- og Sundhedsudvalget indstiller: at 3. budgetopfølgning 2014 anlæg tages til efterretning. at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det skattefinansierede område fordelt pr. område således: 1. Miljø og natur kr. 2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik kr. 3. Vedligeholdelse kommunale bygninger kr. 4. Kultur og Fritid kr. 5. Dagtilbud kr. 6. Skole kr. 7. Plejecentre, bosteder og aktivitet kr. Fraværende: Bodil Boesgaard Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 6. november 2014 Kultur- og Fritidsudvalget tog 3. budgetopfølgning Anlæg til efterretning og indstiller: at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det skattefinansierede område fordelt pr. område således: 1) Miljø og natur kr. 2) Veje, grønne områder og kollektiv trafik kr. 3) Vedligeholdelse kommunale bygninger kr. 4) Kultur og Fritid kr. 5) Dagtilbud kr. 6) Skole kr. 7) Plejecentre, bosteder og aktivitet kr. Henrik Hansen og Erik Klindt Andersen var fraværende. Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 12. november 2014 Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller: at 3. budgetopfølgning 2014 anlæg tages til efterretning. at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det skattefinansierede område fordelt pr. område således: 1) Miljø og natur kr. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06. november Kl. 15:00 Assens Kommune, 5 af 29

6 2) Veje, grønne områder og kollektiv trafik kr. 3) Vedligeholdelse kommunale bygninger kr. 4) Kultur og Fritid kr. 5) Dagtilbud kr. 6) Skole kr. 7) Plejecentre, bosteder og aktivitet kr /28798 Ungdomskulturhus i Glamsbjerg Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur og direktøren for Velfærd indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget drøfter den videre proces for etablering af et ungdomskulturhus og godkender tids- og handlingsplan for processen. Beslutningstema: Sagen fremlægges til orientering og drøftelse i Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget med henblik på vedtagelse af tids- og handlingsplan. Sagsfremstilling: Den 12. juni 2014 blev der afholdt et fællesmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget, med henblik på afgrænsning af mulighederne for placering af et ungdomskulturhus i Glamsbjerg samt drøftelse af indhold af et borgermøde i september De to udvalg besluttede, at der på borgermødet skulle fremlægges tre placeringsmuligheder for et ungdomskulturhus: et nybygget hus ved Glamsbjerg Fritidscenter, Mågevej 7, den tidligere Super Brugsen, Stensgårdsvej 26, og det tidligere Swarfega, Teglværksvej 6. Den 9. september 2014 blev det planlagte bruger- og borgermøde afholdt på Assens 10. klassecenter med henblik på en drøftelse af de tre muligheder. Borgermødet pegede i nogen grad mod Swarfega som den bedste løsning, men at de øvrige placeringer også blev betragtet som positive muligheder. I budgetforlig hedder det herefter om ungdomskulturhuset: Ungdomskulturhuset har været drøftet de seneste år. Det er vigtigt at få aktiviteterne i gang på de unges præmisser. Derfor afsætter parterne midler i 2015 til etablering med foreløbigt udgangspunkt i en lejeløsning. Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget anmodes om i indeværende år at afklare den fysiske placering af ungdomskulturhuset, idet parterne lægger stor vægt på, at huset skal i drift i løbet af politisk afklaring af husets placering Med udgangspunkt i ovenstående målsætning og beslutning bør den fysiske placering af et lejemål for ungdomskulturhuset snarest muligt afklares. I forlængelse af ovenstående og af direktionens beslutning har administrationen udarbejdet vedhæftede forslag til en samlet handlingsplan, der viser de videre skridt i opgaven med etablering af ungdomskulturhuset. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06. november Kl. 15:00 Assens Kommune, 6 af 29

7 2. Inddragelse af de unge Ifølge budgetforligets målsætning skal ungdomskulturhuset i drift i Det er vigtigt, at en baggrundsgruppe af unge inddrages i indretningen af huset og får indflydelse på, hvilke aktiviteter det kommer til at indeholde. I forlængelse af den workshop, der blev afholdt i marts 2013, blev der oprettet en forening af unge, der var interesserede i at udvikle projektet. Foreningen har ligget stille et stykke tid, men er i forbindelse med det seneste borgermøde ved at vågne igen, og vil kunne indgå i udviklingsarbejdet. Til opgaven med at udvikle huset vil der desuden være brug for en tovholder, der sammen med de unge kan konkretisere husets indhold og indgå praktiske aftaler, samt igangsætte indretningen af lejemålet og organiseringen af konkrete aktiviteter, så snart placeringen er fundet. Ansvar for etablering og indhold placeres derfor hos ungdomsskolen. Der ansættes i ungdomsskoleregi en tovholder, som kan arbejde i og omkring ungdomsmiljøet i Glamsbjerg og derigennem skabe og understøtte drivkraften hos de unge. Dette med udgangspunkt i, at huset skal være unge-styret. Finansiering af tovholder afholdes af 2014-bevillingen. Det politiske ansvar for at træffe de grundlæggende beslutninger forud for gennemførelsesfasen ligger hos Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget. I gennemførelses- og driftsfasen overgår ansvaret til Børne- og Uddannelsesudvalget. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: I budget 2014 er der afsat 2,5 mio. kr. til et ungdomskulturhusprojekt i Glamsbjerg. I budget er der ikke afsat yderligere midler. De 2,5 mio. kr. overføres til Desuden blev der i 2012 afsat kr. til udvikling af projektet. Heraf er ca kr. brugt til workshop, borgermøde mv., således at der resterer ca kr. til proces. Dette restbeløb overføres til budget Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget. Bilag: Fordele og ulemper - Ungdomskulturhus-placeringer - Workshop Pdf- fil indskannet - ungdomskulturhus placering og borgerinddragelse Tids- og handlingsplan for etablering af ungdomskulturhus Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 6. november 2014 Kultur- og Fritidsudvalget drøftede den videre proces for etablering af et ungdomskulturhus og godkendte tids- og handlingsplan for processen med følgende ændringer: Kultur- og Fritidsudvalget ønskede at sagen fortsat er et fælles anliggende for de to udvalg indtil et år inde i driftsfasen. Dette indarbejdes i tidsplanen. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06. november Kl. 15:00 Assens Kommune, 7 af 29

8 Udvalget tilkendegav, at det er vigtigt at der etableres kontakt til de unge for at fortælle om den videre proces. Når der foreligger et beslutningsgrundlag, bør udvalgene træffe beslutning om hvordan de unge yderligere inddrages. Henrik Hansen og Erik Klindt Andersen var fraværende. Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 12. november 2014 Børne- og Uddannelsesudvalget drøftede den videre proces for etablering af et ungdomskulturhus og godkender tids- og handlingsplan for processen. Børne- og Uddannelsesudvalget tager Kultur- og Fritidsudvalgets ønske til efterretning /19771 Sikring af likviditet i Glamsbjerg Fritidscenter Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender at der snarest udbetales kr. til sikring af fortsat drift af Glamsbjerg Fritidscenter, og at der på næste møde fremlægges scenarier for genopretning af likviditeten i Glamsbjerg Fritidscenter, og at forskuddet i 2014 finansieres af budget på folkeoplysningsmidlerne, og overføres som et underskud til budget Beslutningstema: Udvalget skal tage stilling til Glamsbjerg Fritidscenters anmodning om udbetaling af kr. til sikring af driften året ud. Sagsfremstilling: Glamsbjerg Fritidscenter (herefter GFC) indsendte den 8. august 2014 ansøgning om forudbetaling af 4. tilskudsrate 2014 og hele tilskuddet for Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 14. august, at 4. rate kunne udbetales, og at der skulle påbegyndes udarbejdelse af en genopretningsplan som grundlag for forudbetaling af tilskud for Forvaltningen har afholdt et møde med repræsentanter for GFC s bestyrelse, og har dags dato modtaget et materiale, som vurderes at give et godt udgangspunkt for det videre arbejde. Imidlertid er GFCs likviditet sluppet op, og der er brug for at udbetale en andel af tilskuddet for 2015 for at kunne udbetale lønninger i november og december. Lønudgiften er ca kr. og med et beløb på kr. er der altså også råd til at betale løbende regninger. Årsagerne til det store underskud skal findes i: Løbende driftsunderskud på friluftsbadet og andre aktiviteter Ombygning af lokaler for driftsmidler (cafe, fitness, kælder) Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06. november Kl. 15:00 Assens Kommune, 8 af 29

9 En ny halinspektør forventes at tiltræde den 1. januar 2015 og samtidig overtage cafedriften i forpagtning, hvilket vil sikre at driften af GFC som helhed er i balance i de kommende år dog uden mulighed for at udvikle eller forbedre rammerne. Opgaven er derfor at sikre genopretning af likviditeten, og forvaltningen arbejder sammen med halbestyrelsen hen mod at kunne fremlægge tre scenarier for udvalget i december måned. Der er behov for en dialog om de forudsætninger og ydre rammer, som tildelingen til friluftsbadet hviler på, og en tydelighed omkring den politiske stilling til serviceniveauet i friluftsbadet. Opgavens omfang kan opgøres til at opbygge en likviditet på rundt regnet 0,5 mio. kr. i løbet af , og på sigt generere et økonomisk råderum til vedligeholdelse og udvikling af GFC. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: Kultur- og Fritidsudvalget kan ikke afholde en udgift uden bevilling, og derfor overflyttes budget fra de frie folkeoplysningsmidler til haltilskudskontoen. Ved opgørelse af overførsler til budgetåret 2015 overføres et underskud til haltilskudskontoen i 2015, og beløbet tilbageføres til folkeoplysningsmidlerne. Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 6. november 2014 Kultur- og Fritidsudvalget godkendte: at der snarest udbetales kr. til sikring af fortsat drift af Glamsbjerg Fritidscenter, og at der på næste møde fremlægges scenarier for genopretning af likviditeten i Glamsbjerg Fritidscenter, og at forskuddet i 2014 finansieres af budget på folkeoplysningsmidlerne, og overføres som et underskud til budget Henrik Hansen og Erik Klindt Andersen var fraværende /19901 Nye åbningstider for betjent tid i AssensBibliotekerne Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslaget til ændrede åbningstider for betjent tid i AssensBibliotekerne. Beslutningstema: Ændring af åbningstider for betjent tid i AssensBibliotekerne fremlægges til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06. november Kl. 15:00 Assens Kommune, 9 af 29

10 Sagsfremstilling: Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på sit møde den 10. juni 2013 forslag til nye, bemandede åbningstider i Assens Bibliotekerne. Anledningen var den forestående åbning af nyt bibliotek i Tommerup. Vissenbjerg Bibliotek åbnede i nye rammer den 23. juni Med baggrund i den indhøstede erfaring fra de to biblioteker samt ud fra ønsket generelt at kunne tilgodese biblioteksbrugernes vaner samt styrke deres mulighed for at kunne benytte den betjente tid i bibliotekerne fremsættes forslag til nye, bemandede åbningstider for bibliotekerne i Tommerup, Vissenbjerg og Aarup. Den betjente tid vil være uændret for bibliotekerne i Assens, Glamsbjerg og Haarby. Det fremsatte forslag indebærer, at Den betjente åbningstid i Vissenbjerg øges med 1 time pr. uge Den betjente åbningstid i Aarup reduceres med 1 time pr. uge Den betjente åbningstid i Tommerup fortsat er 14 timer Der fortsat vil være 107 betjente åbningstimer pr. uge i Assens Bibliotekerne inden for en totalramme af 630 adgangstimer pr. uge i de åbne biblioteker Der fortsat vil være forskelligt antal betjente åbningstimer fra bibliotek til bibliotek Servicedeklarationens bestemmelser vedr. minimumstimetal (12 betjente timer pr. uge.), formiddagsbetjening samt betjening til kl. 18 overholdes Der fortsat er lørdagsbemanding i basisbibliotekerne i Assens, Glamsbjerg og Aarup undtaget i juni, juli og august Der fortsat er bemanding 6 dage om ugen i Assens Bibliotek. Bemærkninger: De ændrede, bemandede åbningstider træder i kraft pr. 1. januar Lovgrundlag: Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed (2008). Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed (2013). Økonomi: Udgifter til ændring af åbningstider i brochurer, opslag, skiltning m.v. afholdes inden for bestående budget. Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag: Ændringer i åbningstider (betjent tid) i AssensBibliotekerne pr docx Servicedeklaration 2014.pdf Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 6. november 2014 Kultur- og Fritidsudvalget godkendte forslaget til ændrede åbningstider. Henrik Hansen og Erik Klindt Andersen var fraværende /19900 Filtre på bibliotekernes publikumscomputere Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06. november Kl. 15:00 Assens Kommune, 10 af 29

11 Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter brug af filtre på bibliotekernes publikumscomputere. Beslutningstema: Der redegøres om mulighederne for brug af filtre på AssensBibliotekernes publikumscomputere og der gives en status på andre kommuners brug af filtre. Sagsfremstilling: Kultur- og Fritidsudvalget drøftede på sit møde d. 14. august 2014 eventuel brug af filtre på de computere, som stilles til rådighed for bibliotekernes brugere. Drøftelsen skete med baggrund i en konkret hændelse i februar 2014, hvor en biblioteksbruger i åbent bibliotek kørte en pornofilm på én af Assens Biblioteks computere. Hændelsen medførte en konkret klage fra en borger en klage, som efterfølgende blev uddybet i læserbreve i Fyens Stiftstidende og Lokalavisen i marts Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde, at der ønskedes en yderligere redegørelse om mulighederne for brug af filtre på bibliotekernes publikumscomputere. IT-Afdelingen i Assens Kommune oplyser, at der findes flg. muligheder for brug af filtre på bibliotekernes publikumscomputere: Model A Generel løsning ( kommunemodel ) med central styring og installation af software samt central opdatering af computerne. Softwaren hedder Cisco Ironport Webproxy og er et åbent, styret net med central serverløsning i kommunen, hvor der kan spærres for flere kategorier af indhold eller konkrete hjemmesider. Der vil være mulighed for selektiv filtrering på henholdsvis børne- og voksencomputere. Filteret findes allerede på Assens Kommunes administrative net og kan udbredes til flere netværk. Grundlaget for filteret er et amerikansk moralkodeks. Der kan ikke garanteres for, at alt indhold i de valgte kategorier blokeres fuldstændigt, ligesom at softwaren nogle gange kan blokere for det forkerte indhold. Som Cisco-software er løsningen iflg. IT-Afdelingens vurdering den bedst tilgængelige på markedet p.t. Løsningen kan installeres inden udgangen af Model B Generel løsning ( kommune/biblioteksmodel ) med styring via eksterne servere uden for Assens Kommune og med primært sigte på at installere en filterløsning alene for bibliotekerne. Løsningen er indholdsmæssigt tilnærmelsesvis identisk med, men ikke bedre end, Cisco Ironport Webproxy i model A. Tidshorisont og pris er ikke kendt p.t. Modellen kan ikke anbefales. Model C client-løsningen ( biblioteksmodel ) med installation af software på hver enkelt computer i de enkelte biblioteker og uden central serverstyring og opdatering. Løsningen er meget tidkrævende for så vidt angår installation og opdateringer. Tidshorisont og pris er ikke kendt. Modellen kan ikke anbefales. Iflg. Kulturstyrelsen og Danmarks Biblioteksforening findes der ikke nogen officiel status over danske bibliotekers anvendelse af filtre på publikums-computere. Kulturstyrelsen Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06. november Kl. 15:00 Assens Kommune, 11 af 29

12 anbefaler, at det indskrives i biblioteksreglementet, hvorvidt biblioteket anvender filtre på publikumscomputerne, hvilke regler der evt. anvendes på området, og hvad konsekvensen er ved overtrædelse af disse regler. AssensBibliotekerne har i oktober 2014 forespurgt alle danske kommuner om deres brug af filtre på bibliotekernes publikumscomputere. 75 kommuner har svaret: 54 kommuner svarer, at de ikke benytter filtre. 21 kommuner svarer, at de benytter filtre i varierende form og løsninger. 4 kommuner svarer, at de planlægger eller overvejer anvendelse af filtre. Kommuner, som anvender filtre, er i store træk tilfredse med de anvendte løsninger. Anvendelse kan både være generel for alle biblioteker i kommunen og delvis f.eks. på filialer, som er åbne biblioteker. Kommuner, som ikke anvender filtre, er generelt skeptiske m.h.t. filtrenes kvalitet, effektivitet og pålidelighed. Flere kommuner har decideret dårlige erfaringer med filterløsninger, som uhensigtsmæssigt fjerner relevant indhold eller tillader indhold, som burde være filtreret fra. Disse har derfor efterfølgende skrottet filtrene. Det fremgår af svarene, at videoovervågning ( åbne biblioteker ), placering af computerne i rummet samt opslag/reglement kan indgå som supplerende parametre ved drøftelse af, hvorvidt en kommune ønsker at anvende filtre. Bemærkninger: Installation af filter-løsning forudsætter i alle modeller udskiftning af 18 computere samt opgradering af yderligere 12 computere i AssensBibliotekerne. Lovgrundlag: Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed (2008). Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed (2013). Økonomi: Model A: Udgifter til software på kommunens eksterne net afholdes af Assens Kommune. Model B: Udgifter til software på kommunens eksterne net afholdes af AssensBibliotekerne. Model C: Udgifter til software på de enkelte publikumscomputere afholdes af AssensBibliotekerne. Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag: Rundspørge til kommuner vedr. brug af filtre på bibliotekernes publikumscomputere.docx Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 6. november 2014 Kultur- og Fritidsudvalget drøftede brug af filtre på bibliotekernes publikumscomputere og godkender: At der ikke sættes filtre på publikumscomputerne Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06. november Kl. 15:00 Assens Kommune, 12 af 29

13 At adfærd omkring brug af publikumscomputere indskrives i reglementet for AssensBibliotekerne, ligesom der ses på computernes placering og indretning af rummet Lars Kr. Pedersen tog forbehold. Henrik Hansen og Erik Klindt Andersen var fraværende /30715 Status over uddeling af frie kulturmidler 2014 Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget evaluerer uddelingen af puljen De frie Kulturmidler i Beslutningstema: Sagen forelægges til politisk drøftelse med henblik på evaluering af og forventningsafstemning vedrørende uddeling af puljen De frie Kulturmidler. Sagsfremstilling: De frie Kulturmidler er en pulje til kulturelle aktiviteter. Puljen bidrager til at realisere målene i Assens Kommunes kultur- og fritidspolitik ved at give tilskud eller underskudsdækning til forskellige kulturelle aktiviteter for borgerne i Assens Kommune. Puljen for 2014 er på i alt kr. plus kr. ekskl. moms i restmidler fra kulturaftalen. Heraf var der fra det tidligere Kultur- og Fritidsudvalgs side i 2013 forhåndsdisponeret over kr., hvormed der for kalenderåret 2014 var kr. til disposition til nye projekter. Beløbet uddeles af Kultur- og Fritidsudvalget efter retningslinjer godkendt på udvalgets møde den 6. marts Ud over at uddele støttemidler via De frie Kulturmidler, yder Kultur- og Fritidsudvalget støtte til kulturprojekter via den såkaldte erfaringsbaserede ramme på kr. Denne ramme var af det tidligere Kultur- og Fritidsudvalg forhåndsdisponeret for 2014, men slås fra 2015 sammen med puljen De frie Kulturmidler. Ifølge de gældende retningslinjer kan institutioner, foreninger, grupper - og i særlige tilfælde enkeltpersoner via puljen søge støtte til kulturelle aktiviteter inden for eksempelvis teater, musik, dans, performance, litteratur, billedkunst, film, video, foto, etc.. De helt overordnede betingelser for støtte er, at aktiviteterne foregår inden for Assens Kommunes grænser, og at der er offentlig adgang. Der nævnes overordnet også en række aktiviteter, der ikke støttes: studierejser, udgivelse af bøger og kataloger, møde- og foredragsvirksomhed, drifts- og etableringsudgifter, aktiviteter, der støttes af anden afdeling, kommercielle aktiviteter samt kontorhold og forplejning. Ved udvalgets bedømmelse af ansøgningerne bør der ifølge retningslinjerne først og fremmest lægges vægt på, at aktiviteterne understøtter formålet med kulturpuljen: at styrke mangfoldigheden og skabe rammer og rum for kulturelle aktiviteter og oplevelsesog udfoldelsesmuligheder for alle i kommunen, både på professionelt niveau og på amatørniveau, at samle kommunen ved at skabe grundlag for det lokale engagement og dermed for ejerskab og sammenhold, og i det hele taget at understøtte kultur- og fritidspolitikkens vision: Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06. november Kl. 15:00 Assens Kommune, 13 af 29

14 1) Flere aktive brugere af kultur- og fritidstilbud i form af flere udbudte kultur- og fritidstilbud og faciliteter, hvor flere borgere og gæster bliver involveret og ansporet til aktivitet, kreativitet og oplevelser 2) Kultur og fritid som drivkraft Aktører forener gode erfaringer og nytænkning, og gør kultur og fritid til drivkraft for oplevelser og tiltrækning i form af kultur- og fritidstilbud, der tager det bedste af det nuværende med og imødekommer en udvidet og forandret kreds af aktører. Tilbuddene skal matche borgernes ændrede vaner, muligheder og behov, og bringe Assens Kommune på landkortet 3) Tværgående projekter og netværk skaber nye oplevelser og energi i form af at deltagere, frivillige og institutioner finder sammen i overraskende kombinationer, i ny faglighed og opsigtsvækkende arrangementer og tilbud. Desuden bør der ifølge retningslinjerne lægges vægt på, at aktiviteterne understøtter årstemaerne kulturarv og børn og unge. Endelig bør der tages hensyn til en række sekundære kriterier som fornyelse, samarbejde mellem forskellige typer af aktører, hvorvidt der er skaffet medfinansiering, samt hvordan aktiviteterne samlet set er fordelt i kommunen. Til De frie Kulturmidlers 2014-pulje på kr. var der pr. 23. oktober 2014 behandlet i alt 15 ansøgninger stilet direkte til puljen. Heraf var der 12 ansøgninger om tilskud på i alt kr., og 3 om underskudsdækning på i alt kr. Dermed var der samlet indkommet ansøgninger for kr. inklusive moms. Ud over ovennævnte ansøgninger var der indkommet to større ansøgninger på henholdsvis kr. og kr., som ikke var henvendt direkte til puljen, men som vurderedes at falde ind under dens formål. Det samlede ansøgningsbeløb var dermed kr. Udvalget bevilgede sammenlagt tilskud på kr. til 5 projekter samt underskudsdækning på kr. til 8 projekter. 1 projekt overgik til Folkeoplysningsudvalget, og 1 projekt fik afslag. Dertil kom to bevillinger til de 2 ovennævnte større projekter: henholdsvis kr. til Tobaksgaardens udstilling Sølvmanden og kr. som rammebeløb til koncert med DR Big Bandet. I alt var der pr. 31. oktober 2014 uddelt kr. inklusive moms. Forlods bevilgede tilskud samt tilskud via den erfaringsbaserede ramme udgjorde samlet kr. I puljen De frie Kulturmidler (inklusive den erfaringsbaserede ramme) for 2014 resterer ultimo oktober i alt kr. Heri er dog indregnet en underskudsgaranti på kr., som ikke kan komme til udbetaling i 2014, da det pågældende arrangement først afholdes i Det kan bemærkes, at enkelte af de bevilgede underskudsgarantier sandsynligvis ikke kommer til udbetaling, samt at der er truffet en fordelagtig aftale med DR Big Bandet om en honorering på kr., mod at de selv sørger for overnatning m.m. Dermed forventes udgiften på dette arrangement at blive omkring kr. Det betyder, at det reelle restbeløb i puljen De frie Kulturmidler formentlig er mindst kr. Oversigt over bevillinger fra kulturpuljen Tilskud - Frie Kulturmidler Kunsten på Rejse (leje af kunstfilm) v/ Assens Kunstråd Land-Art i Brylle v/ Verninge Husflid Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06. november Kl. 15:00 Assens Kommune, 14 af 29

15 arrangement med fokus på Sarup i forbindelse med VI GØR HINANDEN GODE v/ Porten i Sarup PABiAKs decemberudstilling Syng Dansk v/ Vissenbjerg Kirke Sølvmanden koncert med DR Big Bandet Underskudsdækning Frie Kulturmidler koncert med Søværnets Tamburkorps v/ Assens Harmoniorkester arrangement på Hagenskov Gods v/ Syddansk Musikfestival korstævnet Assens Synger v/ Assens SangKraftcenter (søgt som underskudsdækning) Børnenes Dag i Glamsbjerg v/ foreningen af samme navn Assens Kulturdage v/ Tobaksgaarden og Vor Frue Kirke Halloween v/ AssensBibliotekerne Muslingefestival på Assens Havn (søgt som underskudsdækning) Nytårskoncert i Haarby v/ Haarby Pensionistforening Overflyttet til Folkeoplysningsudvalget Frie Kulturmidler strikkeworkshop v/ Hørvævsmuseet på Krengerup (søgt som underskudsdækning). Afslag - Frie Kulturmidler årets dilettant i Brylle Forsamlingshus. Forlods bevilgede tilskud Frie Kulturmidler Fyn Rundt for bevaringsværdige Skibe / Assens for fulde Sejl, Assens SangKraftcenter Carl Nielsen Masterclass Willemoesprisen Den erfaringsbaserede ramme Vestfyns Teaters program Vestfyns Børneteaterforenings børneteaterfestival Helnæs Kultur- og Musikforenings arrangementsrække Thorøhuse Forsamlingshus koncertrække Slesvigske Musikkorps koncert i Aaruphallen v/ Aktive Ældre i Aarup Ældre Sagens nytårskoncert (har endnu ikke indsendt ansøgning) Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06. november Kl. 15:00 Assens Kommune, 15 af 29

16 Med udgangspunkt i ovennævnte redegørelse for uddelinger fra puljen De frie Kulturmidler i 2014 opfordres Kultur- og Fritidsudvalget til at drøfte fordelingen af midler og overveje, om der bør formuleres en strategi for fremtidig uddeling af puljemidlerne, for at sikre at den overordnede intention med retningslinjerne for uddelinger fra puljen og med kultur- og fritidspolitikken efterleves. Udvalget opfordres ligeledes til at overveje, hvorvidt der bør ske justering af retningslinjerne, herunder om der fortsat bør arbejdes med årstema(er), og om der i bekræftende fald bør udpeges nyt årstema. I tilfælde af at udvalget ønsker nye årstemaer, kan der med udgangspunkt i de initiativer, udvalget i de seneste år har sat fokus på, foreslås følgende: events fokus på projekter, der indgår som led i større events som for eksempel Assens Kulturdage, VIGØHIGO, Assens for fulde Sejl, historisk 1800-talsevent teater fokus på projekter, hvori der indgår teater, jf. de nye retningslinjer for børneteaterrefusion sang - fokus på projekter, hvori der indgår sang, jf. Assens SangKraftcenter Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag: Retningslinjer tekst til hjemmeside Økonomisk oversigt kulturelle opgaver og aktiviteter 2014 Kultur- og Fritidspolitik - Assens Kommune Vision - Kultur- og fritidspolitik Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 6. november 2014 Kultur- og Fritidsudvalget drøftede uddelingen af puljen De frie Kulturmidler i 2014, og besluttede at afsætte tid til en temadrøftelse af emnet. Henrik Hansen og Erik Klindt Andersen var fraværende /30715 Ansøgninger til de frie kulturmidler Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06. november Kl. 15:00 Assens Kommune, 16 af 29

17 Beslutningstema: Sagen fremlægges til politisk beslutning vedrørende tilskud til Skoleslam. Sagsfremstilling: Kultur- og Fritidsudvalget har de seneste år via de frie kulturmidler givet tilskud eller underskudsdækning til forskellige kulturelle aktiviteter for borgerne i Assens Kommune. Kultur- og Fritidsudvalget vedtog på sit møde den 6. marts 2014 at fastholde de retningslinjer og årstemaer for tildeling af tilskud / underskudsdækning fra de frie kulturmidler, som var gældende i Dermed fastholdes de frie kulturmidler som en pulje til kulturprojekter, der bidrager til at realisere målene i kultur- og fritidspolitikken. De to årstemaer kulturarv samt børn og unge har til formål at sikre særligt fokus på projekter, der tager udgangspunkt i kulturarven i Assens Kommune, og på projekter for, med og om børn og unge. 21) Skoleslam Den fynske poetry slam-forening PSFyn v/ Lasse Nyholm Jensen søger om støtte til arrangementet Skoleslam, der er en serie af heldagsworkshops for fynske skolers udskoling, hvor eleverne får en indføring i poetry slam, får assistance til skrivning af tekster, og til sidst deltager i en konkurrence klasserne imellem. Arrangementet afholdes en hverdag i januar, februar eller marts 2015 i tidsrummet Den vindende klasse kvalificeres til deltagelse i skolemesterskab foråret Formålet er at opdyrke vækstlaget på Fyn ved at give børn og unge indblik i og indtryk af den mundtlige litteraturs muligheder. To skoler i Assens Kommune ønsker at deltage i arrangementet: Frøbjerg-Orte Friskole og Tommerup Efterskole. Arrangementet afholdes i samarbejde mellem PSFyn og de deltagende skoler. Budgettet for den del af arrangementet, der vedrører Assens Kommune, er på kr., hvoraf de kr. går til honorarer til undervisere og de kr. til transport. Huskunstnerordningen under Statens Kunstfond finansierer de 75 % af honorarerne, i alt kr. Der søges om tilskud på kr. fra de frie kulturmidler. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: Finansiering via de frie kulturmidler. Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag: Skoleslam - PSFyn - Ansøgning Kulturmidler Økonomisk oversigt kulturelle opgaver og aktiviteter 2014 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 6. november 2014 Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at give et tilskud på 4000 kr. til SkoleSlam. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06. november Kl. 15:00 Assens Kommune, 17 af 29

18 Henrik Hansen og Erik Klindt Andersen var fraværende /27920 Fyn Rundt for bevaringsværdige Skibe 2015 Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen og godkender budget og bevilling på kr. for Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibes besøg i Assens Havn i Beslutningstema: Sagen fremlægges til politisk beslutning vedrørende bevilling til besøg af Fyn Rundt for bevaringsværdige Skibe og supplerende arrangementer i forbindelse med Assens for fulde Sejl Sagsfremstilling: Fra bestyrelsen for foreningen Fyn Rundt for bevaringsværdige Skibe har borgmesteren modtaget et tilbud om, at skibene kan besøge Assens onsdag den 22. juli 2015, og en forespørgsel om, hvorvidt Assens Kommune er interesseret i at modtage besøg. Assens havde i juli 2014, juli 2013 og juli 2012 besøg af Fyn Rundt for bevaringsværdige Skibe. I den forbindelse var en lang række af kommunens virksomheder og foreninger engagerede i planlægning og gennemførelse af lokale aktiviteter i tilknytning til arrangementet, under navnet Assens for fulde Sejl, i 2014 udvidet til Assens for fulde Sejl før og nu, i og med at arrangementet knyttedes sammen med en ny, historisk 1800-talsevent. Besøget tiltrak mange mennesker og var en stor attraktion for både turister og fastboende. Arrangementet fik en særdeles positiv evaluering både i 2012 og - ikke mindst - i 2013 og i 2014, hvor det fik skudsmålet om muligt endnu bedre end sidste år og blev rost for at støtte Fyn Rundt s egen karavane helt perfekt. Besøgstallet vurderes både i 2013 og 2014 at have ligget på omkring Der er knyttet en del betingelser til besøget: Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibe beder om et bidrag på kr. fra hver af de byer, der besøges. Desuden er det værtsbyernes opgave at arrangere og finansiere morgenmad til skibenes besætninger. Derudover opstilles endnu en række vilkår for skibenes besøg, herunder fritagelse for havnepenge, fri strøm- og vandforsyning, telt, hvor aktiviteterne kan rykkes ind i tilfælde af dårligt vejr, og hvor den fælles morgenmad kan indtages, m.m., jf. det vedlagte brev. Endelig er det vigtigt for foreningen, at besøget fremstår som et kvalitetsarrangement i overensstemmelse med de værdier, skibene signalerer. Bemærkninger: Såfremt indstillingen godkendes, forventes det, at Fyn Rundt for bevaringsværdige Skibe / Assens for fulde Sejl atter i 2015 vil kunne bygges sammen med den historiske Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06. november Kl. 15:00 Assens Kommune, 18 af 29

19 talsevent, i lighed med i Der er forslag fra borgmesteren om at sætte særligt fokus på Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: Fra kulturpuljen for 2015 vil der være mulighed for hel eller delvis finansiering af besøget. Forventet budget vil være på ca kr., jf. det vedlagte overslag, der bygger på erfaringerne fra I forbindelse med budgettet bedes bemærket: I 2014 blev der bevilget kr. til besøget. Ved arrangementerne i 2012 og 2013 blev havnens pakhus anvendt i stedet for et telt. I 2014 var pakhuset optaget som lagerplads, hvorfor der måtte rejses et telt på Midtermolen. Teltet fungerede glimrende som en god mulighed for at slå sig ned på molen og nyde stemningen i længere tid. Det blev rost fra alle sider, så indstillingen er, at der under alle omstændigheder rejses telt igen i Der blev desuden i 2014 lejet ekstra borde og bænke til placering på Midtermolen. Disse foranstaltninger medførte en samlet merudgift på ca kr. i forhold til I arrangementet i 2014 og i 2013 indgik ud over de i overslaget skitserede poster - fyrværkeri til kr., der var sponseret af diverse virksomheder på havnen. Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag: Forespørgsel Fyn Rundt for bevaringsværdige Skibe Budget Fyn Rundt for bevaringsværdige Skibe Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 6. november 2014 Kultur- og Fritidsudvalget drøftede sagen og godkendte budget og bevilling på kr. for Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibes besøg i Assens Havn i Udvalget ser gerne at projektet indgår i den samlede brandingstrategi. Henrik Hansen og Erik Klindt Andersen var fraværende /24967 Køng Cykelmotion klager over afgørelse vedrørende lokaletilskud Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget behandler klage fra foreningen Køng Cykelmotion og afgiver indstilling til Byrådets beslutning. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06. november Kl. 15:00 Assens Kommune, 19 af 29

20 Beslutningstema: Køng Cykelmotion har fremsendt klage over Kultur- og Fritidsudvalgets afgørelse vedrørende lokaletilskud til leje af lokale i Glamsbjerg Fritidscenter. Sagsfremstilling: Køng Cykelmotion klager over afgørelse vedrørende lokaletilskud. Foreningen klager over den manglende udbetaling af tilskud for årene og beder Byrådet om at behandle klagen, med baggrund i: At Køng Cykelmotion ikke får tildelt det tilskud foreningen er berettiget til At afslaget er begrundet med, at der ikke udbetales tilskud bagud ved fejl At foreningen ikke er gjort opmærksom på de manglende tilskud, der skulle afregnes direkte til Glamsbjerg Fritidscenter og derfor heller ikke muligt at kontrollere i eget regnskab. De udestående timer er indberettet af Køng Cykelmotion til Assens Kommune som følger: 2011: 245 timer 2012: 483 timer 2013: 480 timer Endvidere er der i klagen fremført følgende: På baggrund af det manglende tilskud står Køng Cykelmotion nu med en uoverskuelig husleje restance, som foreningen ikke har haft mulighed for at forudse eller agere på i tide, det føles ikke rimeligt og forkert. Beskrivelse af sagen: Køng Cykelmotion, som er en godkendt forening efter folkeoplysningsloven, har siden 1. juli 2011 lejet et lokale i Glamsbjerg Fritidscenter til spinning. Køng Cykelmotion og Glamsbjerg Fritidscenter underskrev en kontrakt på lejemålet, som tog sin begyndelse den 1. juli 2011 og er uopsigeligt fra udlejers side indtil 1. juli Fra lejers side er opsigelsesvarslet 3 måneder. Lejemålet omfatter et areal på 62,50 m2 samt 10 m2 gang og toilet. Udlejer har garanteret foreningen, at ingen andre tillades adgang til det lejede. Endvidere fremgår følgende af kontrakten: Lejen er fastsat ud fra de til enhver tid gældende kommunale takster for 10 timer pr. uge. Lejen pr. time reguleres i op- eller nedadgående retning med 3 måneders varsel til den første i måned ud fra de til en hver tid gældende tilskudssatser, idet medlemmernes egenbetaling er fastsat til 62,- kr. pr. time. Ved lejeaftalens indgåelse kan leje opgøres således: 10 timer x (kr.62,- + Assens Kommunes tilskud) = 3.400,- kr. pr. uge. Forbrugsafgifter er inkluderet i lejen. Køng Cykelmotion har anvendt lokalet i følgende antal timer: 245 timer i timer i timer i 2013 Glamsbjerg Fritidscenter har indberettet foreningens timetal sammen med timetal for de øvrige foreninger, der har benyttet hallen i perioden. Timerne er dermed indregnet i den tilskudsmodel, som er gældende for udbetaling af tilskud til hallerne. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06. november Kl. 15:00 Assens Kommune, 20 af 29

21 Da Glamsbjerg Fritidscenter imidlertid i henhold til tilskudsmodellen tildeles et årligt balancetilskud har timerne for Køng Cykelmotion ikke medført en forøgelse af det samlede tilskud til Glamsbjerg Fritidscenter. I efteråret 2013 blev det konstateret, at det ikke var korrekt, at timerne skulle indberettes til haltilskudsmodellen. Tilskudsmodellen er kun for aktiviteter på selve halgulvet og Køng Cykelmotion har ikke benyttet halgulvet, men derimod et særskilt lokale. Foreningens ansøgning blev behandlet i Folkeoplysningsudvalget den 4. december Udvalget besluttede at anmode foreningen om at fremsende en ansøgning med en lejekontrakt, som var gældende fra 1. januar Samtidig anmodede udvalget om, at lejen skulle tage udgangspunkt i en markedsleje. Efterfølgende har foreningen fremsendt en lejekontrakt, hvor prisen er aftalt til 8.500,- kr. pr. md. Kontrakten er behandlet i Folkeoplysningsudvalget i begyndelsen af september måned. Folkeoplysningsudvalget har kun forholdt sig til spørgsmålet om tilskud for perioden fra januar 2014 og fremadrettet (fra det tidspunkt, hvor det blev konstateret, at indberetningen af timetal ikke var korrekt). Beregning af tilskud fra 1. januar 2014 foretages efter gældende principper for tilskud til øvrige lokaler. Tilskud beregnes med 70% af den faktiske lejeudgift, dog af maksimalt 124,25 kr. pr. aktivitetstime (2014 takst). Der ydes tilskud til de timer, der anvendes til spinning. På møde den 14. august 2014 behandlede Kultur- og Fritidsudvalget ansøgningen om tilskud for perioden 1. juli december 2013, svarende til den periode, som Folkeoplysningsudvalget ikke havde bevilget tilskud til. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august 2014: Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at der ikke gives lokaletilskud til Køng Cykelmotion for perioden 1. juli december 2013 for leje af lokale i Glamsbjerg Fritidscenter. Dette på linje med Folkeoplysningsudvalget. Der gives ikke lokaletilskud for de tre år Lovgrundlag: Folkeoplysningsloven. Økonomi: Beregning af tilskud for perioden 1. juli december 2013 efter principperne for tilskud til øvrige lokaler. 2011: 245 timer x 117,90 kr. = ,- kr. Tilskud ,- kr. 2012: 483 timer x 120,75 kr. = ,- kr. Tilskud ,- kr. 2013: 480 timer x 122,55 kr. = ,- kr. Tilskud ,- kr. Tilskud efter denne beregning vil for perioden udgøre maksimalt kr. Et eventuelt tilskud skal dækkes af budgettet til folkeoplysning. Beslutningskompetence: Byrådet. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 6. november 2014 Kultur- og Fritidsudvalget behandlede klagen fra foreningen Køng Cykelmotion og indstiller til Byrådet at udvalgets beslutning fastholdes. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06. november Kl. 15:00 Assens Kommune, 21 af 29

22 Henrik Hansen og Erik Klindt Andersen var fraværende. Beslutning Økonomiudvalget den 17. november 2014 Økonomiudvalget anbefaler Kultur- og Fritidsudvalget indstilling om, at udvalgets beslutning fastholdes. Beslutning Byrådet den 26. november 2014 Indstillingen godkendt. Afbud fra Charlotte Christiansen i stedet indkaldt Bo G. Jørgensen /28209 Statistik, folkeoplysning og haller Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orientering om statistik vedrørende folkeoplysning og haller til efterretning. Beslutningstema: I forlængelse af sag om 2. status mål 2014 fra udvalgets møde i oktober forelægges statistik på folkeoplysningsområdet og hallerne. Sagsfremstilling: I tilknytning til sag om status på udvalgets mål forelægges oplysninger for årene om Aktivitetsmedlemmer i foreningerne Medlemmer i juniorklubberne Timer og deltagere i aftenskolerne Foreningernes aktivitetstimer i hallerne I forhold til målet om Flere kultur- og Fritidsbrugere drøftede udvalget hvilke aktivitetstal eller opgørelser, der giver et retvisende billede af effekten af indsatsen under målet. Tallene i bilaget viser de tal, som administrationen ligger inde med pt. på baggrund af indberetninger fra foreninger og haller. Det anbefales, at det bliver antallet af aktivitetstimer i hallerne, der er det mest retvisende tal som dokumenterer udviklingen i aktiviteten i hallerne. Antallet af timer fortæller dog ikke hvor mange brugere der rent faktisk bruger hallerne. Derfor kan der med jævne mellemrum overvejes at blive udarbejdet en egentlig optælling af aktivitet og antallet af brugere, som fx indgik i den seneste halrapport. Lovgrundlag: Ingen. Økonomi: Ingen. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06. november Kl. 15:00 Assens Kommune, 22 af 29

23 Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag: Statistik folkeoplysning og haller Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 6. november 2014 Kultur- og Fritidsudvalget tog orientering om statistik vedrørende folkeoplysning og haller til efterretning. Henrik Hansen og Erik Klindt Andersen var fraværende /23595 Tilskud til haltimer Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om afregning af tilskud til nye aktivitetsarealer i hallerne. Beslutningstema: Folkeoplysningsudvalget indstiller, at nye aktivitetsarealer i hallerne ligestilles med halgulvet og afregnes efter haltildelingsmodellen. Sagsfremstilling: Tilskud til de selvejende haller i Assens Kommune afregnes efter en model, som trådte i kraft den 1. januar Modellen omhandler blandt andet de timer, som de folkeoplysende foreninger anvender til deres aktiviteter. Aktivitetstilskud kaldes det tilskud, som udbetales for aktivitetstimerne i hallerne. Det udregnes som tilskud pr. time faktisk aktivitet pr. aktivitetskvadratmeter for foreninger og selvorganiserede, idet modellen sidestiller godkendte foreninger under Folkeoplysningsloven og selvorganiseret aktivitet. Aktivitetskvadratmeter har fra modellens indførelse omfattet selve halgulvet. Det vil sige det areal, som forskellige foreninger lejer til aktiviteter. Siden modellen er indført har et par haller udvidet antallet af aktivitetskvadratmeter. Folkeoplysningsudvalget indstiller, at de nye aktivitetskvadratmeter ligestilles med halgulvet og afregnes efter haltildelingsmodellen. Det drejer sig om arealer, som benyttes af flere forskellige foreninger på samme måde som halgulvet. Lovgrundlag: Folkeoplysningsloven og kommunalfuldmagten. Beslutningskompetence: Kultur- og Fritidsudvalget Møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 06. november Kl. 15:00 Assens Kommune, 23 af 29

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 6. november 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2

Læs mere

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 6. november 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2

Læs mere

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 12. august 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Referat med temadrøftelserne er publiceret Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Notat. Evaluering af haltilskudsmodellen 2014-2015. Baggrund for evalueringen. Til: KFU Kopi til: Fra: Plan og Kultur

Notat. Evaluering af haltilskudsmodellen 2014-2015. Baggrund for evalueringen. Til: KFU Kopi til: Fra: Plan og Kultur Notat Til: KFU Kopi til: Fra: Plan og Kultur Evaluering af haltilskudsmodellen 2014-2015 Baggrund for evalueringen 28. maj 2015 Sags id: 14/7087 Kontaktperson: Bodil Christensen E-mail: bochr@assens.dk

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. november 2014 - kl. 10:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune

Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Gældende fra 1. januar 2012 Retningslinjer for tildeling af udviklingsmidler

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget. Mødedato: Mandag den 22-06-2009. Mødetidspunkt: 14:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget. Mødedato: Mandag den 22-06-2009. Mødetidspunkt: 14:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:40 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2009, 2010 og overslagsårene 107 Underskriftsside 111

Læs mere

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.10 Indkaldte: kl. 13.00 repræsentanter fra Aftenskolesamrådet, pkt. 87 kl. 13.45

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 27. NOVEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 27. november 2008 Side: 2

Læs mere

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til

Læs mere

Maj 2012 NYT UDKAST TIL. Handlingsplaner for kultur- og fritidspolitikken Indsatsområde. Initiativ Aktiviteter / indhold. Evaluering.

Maj 2012 NYT UDKAST TIL. Handlingsplaner for kultur- og fritidspolitikken Indsatsområde. Initiativ Aktiviteter / indhold. Evaluering. Maj 2012 NYT UDKAST TIL Handlingsplaner for kultur- og fritidspolitikken Indsatsområde 1 Initiativ Aktiviteter / indhold Evaluering Frivillighedsdatabase Markedsføring/ aktivitetskalender Database, hvor

Læs mere

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Per Jakobsen fraværende ved behandling af pkt. 36-38. Mødet hævet kl.: 17.40. Indkaldte: Kl. 15.00 - Kunstudvalget,

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. oktober 2008 Lokale: 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:45-17:00 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /8541 Børne- og Uddannelsesudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden /8541 Børne- og Uddannelsesudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september Drift...2 Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 12. november 2014 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Børne- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 30. september 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Udvalgsformand Betina Signe Stick var fraværende fra punkt 5. Næstformand Henrik Hansen overtog

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002 Mødedato: 01-08-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.50 Mødested: B246 Knud Wilson og Steen Jørgensen. Cai Møller mødte kl. 15.10 og

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Notat. Ungdomskulturhus-modeller 2014

Notat. Ungdomskulturhus-modeller 2014 Notat Til: Ungdomskulturhus-styregruppen: Esben Krægpøth, Peter Nielsen, Kim Kristensen, Niels Thåstrup, Katrine West Kopi til: Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget Fra: Katrine West

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. december 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. december 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. december 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. december 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Forslag til revideret

Læs mere

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014 3. 13/28798 Ungdomskulturhus Indstilling: Direktøren for Børn og Undervisning og direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur-

Læs mere

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg Referat fra Kultur & Fritidsudvalg Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00-16:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3 Esbjerg Rådhus Jakob Lose (V), Annemette Knudsen Andersen (V), Mussa

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 01.02.2016 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2016 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud skal senest den 1. maj indsende en

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 13/25960 Straks-puljen...1 3. 14/6866 Ø-LAG...3

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 13/25960 Straks-puljen...1 3. 14/6866 Ø-LAG...3 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 29. september 2014 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/25960 Straks-puljen...1

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Mødet afholdes i 10. klassecentrets mødelokale, Langbygårdsvej 8, 5620 Glamsbjerg. 1. Godkendelse af dagsorden...

Møde udenfor rådhuset, Mødet afholdes i 10. klassecentrets mødelokale, Langbygårdsvej 8, 5620 Glamsbjerg. 1. Godkendelse af dagsorden... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Tirsdag den 9. september 2014 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Mødet afholdes i 10. klassecentrets mødelokale, Langbygårdsvej 8, 5620 Glamsbjerg. Afbud Fraværende

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 09. april 2013 Mødetidspunkt: 17:15 Mødelokale: Medlemmer: Sollentuna II Ømer Kuscu, Arne Bech, Ivan Fogtmann, Nina Thøgersen, Kenneth F. Christensen Bemærkninger: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2015. 2. Uddeling af midler fra lokalråds - og landdistriktspuljer

Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2015. 2. Uddeling af midler fra lokalråds - og landdistriktspuljer Formålet med landdistriktspuljen er at tilskynde landdistriktsaktører til at igangsætte initiativer, der kan Økonomiudvalg 20.04.15 Johnny Søtrup (Borgmester)(V), Henrik Vallø(C), Henning Ravn(V), Jakob

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur

Referat Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Referat Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:00 Mødet afsluttet: kl. 17.45 Mødested: Mødelokale 122 Fraværende: Henrik Kudahl, Claus Mørkbak

Læs mere

Fritidsudvalget. Referat fra møde Onsdag den 13. august 2014 kl. 16.00 i F6

Fritidsudvalget. Referat fra møde Onsdag den 13. august 2014 kl. 16.00 i F6 Fritidsudvalget Referat fra møde Onsdag den 13. august 2014 kl. 16.00 i F6 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Morten Skovgaard (V) Anne-Lise Kuhre (A) Kenneth Jensen (A) Kristian Moberg (V) Lars Jepsen-Sølvhøj

Læs mere

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjerne er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Folkeoplysningsloven og bekendtgørelser hertil samt de politiske

Læs mere

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune Regler for tilskud til aftenskoler i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Formål 2 2. Undervisningens omfang 2 3. Begrænsninger 2 4. Foreningskrav 3 5. Ansøgning og tilskudstilsagn 4

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 25-06-2008 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 25-06-2008 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 25-06-2008 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Per Ulrik Jørgensen, Jeppe Ottosen, Curt Sørensen, Erling Johansen, Litta Lund, Kurt Sorknæs,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010 Referat onsdag den 21. april 2010 Kl. 18:30 i Mødelokale 2 på Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - Tider

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-17:40 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Referat. Assens Kunstråd. Tid Tirsdag 11. september kl. 15.00-17.00. Sted Assens Rådhus, mødelokale 4

Referat. Assens Kunstråd. Tid Tirsdag 11. september kl. 15.00-17.00. Sted Assens Rådhus, mødelokale 4 Referat Forum Assens Kunstråd Tid Tirsdag 11. september kl. 15.00-17.00 Sted Assens Rådhus, mødelokale 4 Deltager Jørgen Svenstrup, Elisabeth Rask, Anne Bjørn, Oluf Lund, Peter Tybjerg, Peter Nielsen,

Læs mere

Indhold. Tilskud til kulturelle aktiviteter

Indhold. Tilskud til kulturelle aktiviteter Oversigt over puljer Dette notat orienterer om øvrige udviklingspuljer kommunen råder over udover den eksterne udviklingspulje. Oversigten orienterer om puljernes formål, økonomi, samt hvilket udvalg,

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 23-10-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 23-10-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 23-10-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Jeppe

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal

Læs mere

hvortil litteraturforeninger ikke kan modtage tilskud til efter denne ordning. til porto og annoncering til foredrag d.

hvortil litteraturforeninger ikke kan modtage tilskud til efter denne ordning. til porto og annoncering til foredrag d. Oversigt over ansøgninger til pulje til kulturelle formål og udviklingspulje 2009 Ansøgere Ønske Indstilling Forslag til afgørelse Januar-ansøgningsrunden Multihuset Højgaard søger i august underskudsgarant

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag den 01. februar 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag den 01. februar 2007 Referat fra møde i torsdag den 01. februar 2007 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Valg af formand og næstformand... 1 2. FOU - Fastsættelse af mødedage og tidspunkt...

Læs mere

TILSKUD TIL KULTUR OG FRITID 2015-2018 HVAD KAN DU SØGE TIL, OG HVORDAN SØGER DU

TILSKUD TIL KULTUR OG FRITID 2015-2018 HVAD KAN DU SØGE TIL, OG HVORDAN SØGER DU TILSKUD TIL KULTUR OG FRITID 2015-2018 HVAD KAN DU SØGE TIL, OG HVORDAN SØGER DU Forord 9 Vil du være med til at gøre Frederiksbergs kultur- og fritidsliv endnu bedre? Og har du brug for støtte til et

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyrådet onsdag d. 1. oktober 2014 kl. 17 til ca. 19

Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyrådet onsdag d. 1. oktober 2014 kl. 17 til ca. 19 Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyrådet onsdag d. 1. oktober 2014 kl. 17 til ca. 19 Tilstede: Karin, Werner, Henrik, Birthe, Anne Marie, Charlotte, Georg og Fravær: Erik, Kirsten, Henrik Lykke, Lene,

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Lovgrundlag Regler fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: onsdag den 16-05-2007 Mødetidspunkt: 18:00-19:10. Sct. Bendtsgade 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: onsdag den 16-05-2007 Mødetidspunkt: 18:00-19:10. Sct. Bendtsgade 1 Referat Møde nr.: Mødedato: onsdag den 16-05-2007 Mødetidspunkt: - 19:10 Mødested: Harhoffværelset Sct. Bendtsgade 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Mogens Larsen (ML) - Næstformand Birthe Nielsen

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 BETINGELSER FOR AT FÅ TILSKUD... 5 ANSØGNINGSFRISTER... 5 TILSKUDSREGNSKABSSKEMA... 5 TILSKUD

Læs mere

DIREKTIONEN. udvidet direktionsmøde. tirsdag den 5. april 2011 kl. 08.00 Lokale 77

DIREKTIONEN. udvidet direktionsmøde. tirsdag den 5. april 2011 kl. 08.00 Lokale 77 DIREKTIONEN udvidet direktionsmøde tirsdag den 5. april 2011 kl. 08.00 Lokale 77 Referat: 1) Befolkningsprognose skal på ØKU her i april 2) Orientering om status efter dialogmøder på Ingstrup, Moseby,

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 14 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. Mødet startede kl. 9.05 og sluttede kl. 11.50 Lone Hansen deltog fra kl. 9.30 Der var afbud

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 15/5115 Ansøgning om henstand fra Jordløse Friskole...1. 3. 14/30669 Status campingplads (Lukket sag)...

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 15/5115 Ansøgning om henstand fra Jordløse Friskole...1. 3. 14/30669 Status campingplads (Lukket sag)... Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 12:30 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 15/5115 Ansøgning om henstand fra Jordløse

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 23. oktober 2007. Fraværende: Kenneth Christensen og Bjarne Pyndt.

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 23. oktober 2007. Fraværende: Kenneth Christensen og Bjarne Pyndt. HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT for Kultur og Fritidsudvalgets møde den 23. oktober 2007 Fraværende: Kenneth Christensen og Bjarne Pyndt. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 3 Møde i Kulturpaletten... 3 Pkt.nr.

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 3. JANUAR 2007 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 3. JANUAR 2007 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 3. JANUAR 2007 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS Indholdsfortegnelse 162 Valg af næstformand for økonomiudvalget 163 Tilskud til handelsstandsforeninger

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til egne og lejede lokaler r Allerød Kommune Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 3 Formål... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Dagsorden. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland

Dagsorden. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Dagsorden Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Mødedato 11. marts 2015 Starttidspunkt for møde Kl. 15.30 Lokale Vestermølle, Oddervej 80, 8660 Skanderborg Udsendt til Else Søjmark, Kultur og udviklingsudvalget,

Læs mere

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune 1. FORMÅL Bestemmelserne i dette regelsæt fastsætter reglerne for støtte til Folkeoplysende Voksenundervisning. Reglerne følger Folkeoplysningsloven jævnfør lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004,

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Denne sag omhandler 2 grupper af ansøgninger, som behandles samlet i denne sag:

Denne sag omhandler 2 grupper af ansøgninger, som behandles samlet i denne sag: Nye lokaleudgifter 2016 Sagsnr.: 14/38760 Sagsansvarlig: Lene Grønbæk SAGSFREMSTILLING Reglerne om lokaletilskud til frivilligt, folkelysende foreningsarbejde fremgår dels af folkeoplysningsloven, dels

Læs mere

Referat tillægsdagsorden Ældrerådet 06.12.2012 kl. 09:30 Restaurant Nordstjernen, i Blokhus Jammerbugt Kommune

Referat tillægsdagsorden Ældrerådet 06.12.2012 kl. 09:30 Restaurant Nordstjernen, i Blokhus Jammerbugt Kommune Referat tillægsdagsorden Ældrerådet kl. 09:30 Restaurant Nordstjernen, i Blokhus Jammerbugt Kommune Ældrerådet Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 229. Tildelingskriterier 2013 for frivilligt socialt

Læs mere

Åbent tillægsreferat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret

Åbent tillægsreferat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Åbent tillægsreferat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:20 Mødested: Mødelokale 122,

Læs mere

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Køge Kommune giver tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune. En folkeoplysende forening er en forening der

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Torsdag den 06.04.06 kl. 17:00 i KompetenceKompagniet, Håndværkerbyen 60 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side E1. Aftale med Sprogcenter...2 E2. Budgetopfølgning

Læs mere

Kriterier for tildeling af 18 tilskud (frivilligt socialt arbejde)

Kriterier for tildeling af 18 tilskud (frivilligt socialt arbejde) Kriterier for tildeling af 18 tilskud (frivilligt socialt arbejde) Holdninger der danner grundlag for tildelingen af tilskud - Jammerbugt Kommune stiller så vidt muligt lokaler gratis til rådighed for

Læs mere

1.1 Vigtige datoer. 2. rate af lokaletilskud udbetales

1.1 Vigtige datoer. 2. rate af lokaletilskud udbetales Baggrunden for folkeoplysningsloven Folkeoplysningsloven har til formål at styrke folkeoplysningen i forskellige fællesskaber og sætte fokus på de enkelte initiativtageres idégrundlag. En folkeoplysende

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven Kulturafdelingen Sagsnr. 18.15.00-P21-1-15 Dato:15.12.2015 Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

2. Indsigelse mod Gymnastiksalsfordelingen fra Skovlunde Håndbold & Gymnastik *

2. Indsigelse mod Gymnastiksalsfordelingen fra Skovlunde Håndbold & Gymnastik * Møde i tirsdag den 17. august 2004, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Indsigelse mod Gymnastiksalsfordelingen fra Skovlunde Håndbold & Gymnastik * 3. s konference

Læs mere

REFERAT. Folkeoplysningsudvalget

REFERAT. Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget REFERAT Møde nr. : 04/2010 Sted : Kantinen 1. sal, Kirkestien 1, Allingåbro Dato : 17. maj 2010 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 17:30 Medlemmer Kirsten G. Jensen (Kommunalbestyrelsen)

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 12. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur- og fritidsudvalget den

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 1. september 2005 Kl. 16.00 Hals Kommune på administrationsbygningen. (Mødelokalet mellem kommunaldirektør

Læs mere

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til

Læs mere

13. Kultur- og Fritidsudvalget

13. Kultur- og Fritidsudvalget 13. Kultur- og Fritidsudvalget ------------ overslag ---------- Udvalget for Kultur og Fritid 91.922 92.524 93.406 94.598 93.967 93.883 Kulturel virksomhed 38.136 35.350 39.136 40.250 39.666 39.582 Bibliotek

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/xx. Kapitel 1 Anvendelsesområde

20. maj 2015 EM 2015/xx. Kapitel 1 Anvendelsesområde 20. maj 2015 EM 2015/xx Forslag til: Inatsisartutlov om kunstnerisk virksomhed Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Kunstnerisk virksomhed omfatter aktiviteter inden for følgende kunstområder: 1) Arkitektur.

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 27-april-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 18. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen udsatteråd 15.75.02.10

Vejledning om ansøgning til puljen udsatteråd 15.75.02.10 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til puljen udsatteråd 15.75.02.10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål... 2 3 Projektets målgruppe... 2 4 Ansøgerkreds... 3 5 Projektperiode...

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Servicedeklaration for AssensBibliotekerne 2010

Servicedeklaration for AssensBibliotekerne 2010 Servicedeklaration for AssensBibliotekerne 2010 Bibliotekerne i Assens Kommune skal være et besøg værd og: Fungere som lokale væresteder og kulturcentre Være et tilbud for alle borgere Yde kvalificeret

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * Møde i Social- og Sundhedsudvalget tirsdag den 3. juni 2003, Kl. 13.00 i udv.vær. 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 10:45 Mødested: Mødelokale A Fraværende: Følgende sager behandles:

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 05. oktober 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, Mødelokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 18:30 Fraværende: Johan Kristensen 05. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere