Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2008"

Transkript

1 Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2008 Konkurrencestyrelsen Januar 2008

2 2 1. SAMMENFATNING Udviklingen i brugen af betalingskort i Danmark Gebyrer på betalingskort i Danmark Gebyret for internetbetalinger sættes ned Det maksimale gebyr for brug af udenlandsk udstedte internationale kort sættes ned Gebyret for brug af dansk udstedte internationale debetkort sættes ned Sikkerheden ved brug af betalingskort i Danmark Betydningen af ny EU-regulering på kortmarkederne Den teknologiske udvikling på kortmarkederne Omfanget af co-branding UDVIKLINGEN I BRUGEN AF BETALINGSKORT Udviklingen i antallet af forretninger, der modtager betalingskort Udviklingen i antallet af dansk udstedte betalingskort Udviklingen i antallet af transaktioner for Dankort Udviklingen i omsætningen for Dankort og Visa/Dankort Udviklingen i antallet af transaktioner for dansk udstedte internationale betalingskort Udviklingen i omsætningen for dansk udstedte internationale kort og Visa/Dankort GEBYRER PÅ BETALINGSKORT I DANMARK Konkurrencestyrelsens undersøgelser af gebyrerne på det danske betalingskortmarked Gebyrudviklingen i Danmark Gebyrerne for Dankort i den fysiske handel Abonnementsordningen Beregning af abonnementssatserne Forretningernes gebyrer over for brugerne Gebyrerne for brug af Dankort på internettet Gebyrer for brug af internationale betalingskort PBS A/S nedsætter en række gebyrer for brugen af betalingskort EU-kommissionens afgørelse i sagen vedrørende MasterCards multilaterale interbankgebyr Sagens baggrund MasterCards multilaterale interbankgebyrer Kommissionens afgørelse Afgørelsens betydning for det danske betalingskortmarked...30

3 3 4. SIKKERHEDEN VED BRUG AF BETALINGSKORT I DANMARK Brugen af chip i den fysiske handel Misbrug af Dankort BETYDNINGEN AF NY EU-REGULERING PÅ KORTMARKEDERNE Baggrund Direktivets indhold Anvendelsesområdet Betalingstjenester Betalingsinstitutter Oplysningskrav De generelle aftalevilkår, herunder rettigheder og forpligtelser Gennemførelse af direktivet i Danmark DEN TEKNOLOGISKE UDVIKLING PÅ KORTMARKEDERNE Forbrugernes interesser Forbrugernes betalingsvillighed Bud på den teknologiske udvikling Udviklingen inden for chipteknologi og PIN Kontaktløse kort Kontaktløse terminaler i betjente miljøer Customer Activated Terminals (CAT) Mobiltelefoner UDVIKLINGEN I CO-BRANDING (DVS. KORT MED FLERE TYPER BETALINGSFUNKTIONER) Co-branding/co-badging Co-branding i Danmark Regler og praksis for co-branding i medlemslandene...59 ORDLISTE...61

4 4 1. Sammenfatning Økonomi- og erhvervsministeren skal i henhold til betalingsmiddelloven hvert andet år afgive en rapport til Folketinget om forholdene på betalingskortmarkedet. Den forrige rapport blev afgivet primo 2006, og Konkurrencestyrelsen har derfor som sekretariat for økonomi- og erhvervsministeren undersøgt forholdene på betalingskortmarkedet. Konkurrencestyrelsen har undersøgt: Udviklingen på de danske kortmarkeder, herunder o Udviklingen i brugen af betalingskort o Gebyrer på betalingskort Sikkerheden ved brug af betalingskort i Danmark, herunder o Omfanget af misbrug i Danmark Betydningen af ny EU-regulering på kortmarkederne Den teknologiske udvikling på kortmarkederne Omfanget af såkaldt co-branding, hvor et betalingskort har forskellige egenskaber afhængig af anvendelsen Sammenfattende tegner rapporten et billede af det danske marked for betalingskort, hvor betalingskort bliver stadig mere anvendt, hvor gebyrerne er rimelige, hvor sikkerheden er høj, og hvor nye teknologier tages i anvendelse. PBS A/S har over for økonomi- og erhvervsministeren tilkendegivet, at selskabet i foråret 2008 vil nedsætte betalingen for en række betalingstransaktioner med betalingskort på det danske marked. 1.1 Udviklingen i brugen af betalingskort i Danmark Danskerne bruger deres betalingskort meget og i stadigt stigende omfang. Kortene bliver også mere udbredt. I 2007 var der udstedt knap 3,9 mio. Dankort eller Visa/Dankort. Dermed har en meget høj andel af de 4,2 mio. voksne danskere et Dankort. Danskerne er i stigende omfang ved at få flere betalingskort. Konkurrencestyrelsen skønner således, at der alt i alt er udstedt op mod 2 mio. internationale betalingskort. I alt bruger danskerne betalingskort 827 mio. gange om året. Heraf tegner Dankortet sig for den helt overvejende del af transaktionerne, jf. tabel 1.1. Det skønnes, at over 95 pct. af betalingstransaktionerne i Danmark 2007 vil være gennemført med Dankort.

5 5 Tabel 1.1 Danskernes betalingskorttransaktioner Mio I Danmark Dankort Internationale kort I udlandet Visa/Dankort Internationale kort I alt Kilde: Afsnit 6 (PBS A/S, SEB) og Konkurrencestyrelsens egne beregninger 1) Transaktionsantallet for de internationale betalingskort og for Visa/Dankort i udlandet er skønnet af Konkurrencestyrelsen. Anm.: Internationale kort er MasterCard, Diners, American Express osv. Brugen af betalingskort er stigende uanset, hvordan udviklingen måles. Dankortet og de internationale kort bruges oftere, handel over internettet sker i stærkt stigende omfang med betalingskort, og også i udlandet bruger danskerne betalingskort stadig hyppigere. 1.2 Gebyrer på betalingskort i Danmark En af årsagerne til, at betalingskort er så anvendte og udbredte i Danmark, er uden tvivl, at gebyrerne ved brug af betalingskort som følge af reguleringen for de flestes vedkommende findes rimelige. Loven bestemmer bl.a., at forretningerne ikke må opkræve gebyr for brug af Dankort i den fysiske handel, og at bankerne (og PBS A/S) højest må opkræve et abonnementsbeløb af en vis størrelse af forretningerne, jf. tabel 1.2. Der gælder særlige gebyrsatser for handel over internettet.

6 6 Tabel 1.2 Regulering af gebyrer i den fysiske handel Korttype Hvad må banken tage af forretningen i gebyr? Hvad må forretningerne tage af forbrugeren i gebyr? Nationale kort: Dankort og Visa/Dankort med chip (debetkort) Årlig abonnementsbetaling. 0 kr. Dansk udstedte nationale kreditkort uden chip 0 kr. 0 kr. Internationale kort: Dansk udstedte internationale debetkort: Visa Electron og Maestro Dansk udstedte internationale kreditkort fx Eurocard, MasterCard, Amex og Diners Club Max 0,4 % dog højest 4 kr. Max 0,75 % pr. transaktion 0 kr. 0 kr. Udenlandsk udstedte internationale betalingskort Gebyret må ikke være urimeligt Kilde: Konkurrencestyrelsen hjemmeside under betalingskort Gebyret må ikke være urimeligt Abonnementsbetalingen, som forretningerne betaler for brug af Dankort, er bestemt direkte i en bekendtgørelse og har udviklet sig stabilt. Konkurrencestyrelsen fører tilsyn med betalingsmiddellovens gebyrbestemmelser og skal for internationale kort tilse, at de regulerede gebyrer ikke er urimelige. Konkurrencestyrelsen gennemfører undersøgelser af, om de øvrige gebyrsatser er rimelige Gebyret for internetbetalinger sættes ned Der er sket en stigning i antallet af transaktioner over internettet, men mængden af internettransaktioner må forventes at kunne øges yderligere, hvis gebyrerne for småbetalinger ved brug af Dankort og de internationale kort over internettet nedsættes. Konkurrencestyrelsen har drøftet sagen med PBS A/S. PBS A/S er enig i, at det kan være en god idé at reducere betalingen for mindre internetbetalinger. PBS A/S har derfor tilkendegivet over for økonomi- og erhvervsministeren, at selskabet vil nedsætte betalingen for denne type transaktioner i løbet af foråret Det maksimale gebyr for brug af udenlandsk udstedte internationale kort sættes ned Konkurrencestyrelsen har påpeget, at gebyret på udenlandsk udstedte internationale kreditkort er for højt. Der synes således at være plads til en betydelig reduktion af det maksimale gebyr, som forretningerne skal betale, når de tager imod disse kort. Konkurrencestyrelsen har drøftet sagen med PBS A/S, som er enig i, at det maksimale gebyr for at tage imod udenlandsk udstedte internationale kort kan sættes ned. PBS A/S vil senest i marts 2008 offentliggøre, hvor stor gebyrnedsættelsen bliver.

7 7 For samtidig at styrke sikkerheden omkring kortbetalinger vil PBS A/S fjerne årsafgiften for alle de forretninger, som tager imod internationale kort, og som har en terminal, der læser chip. PBS A/S har tilkendegivet, at det vil ske på linje med de øvrige gebyrændringer i foråret Gebyret for brug af dansk udstedte internationale debetkort sættes ned I lyset af de øvrige nedjusteringer af kortgebyrerne har PBS A/S ligeledes meddelt økonomi- og erhvervsministeren, at selskabet i foråret 2008 vil nedsætte gebyret for brug af dansk udstedte internationale debetkort (dvs. Visa Electron, Maestro og MasterCard Debet). Nedsættelsen vil reducere forretningernes omkostninger ved at tage imod internationale betalingskort. Det vil ikke have nogen direkte virkning for forbrugerne, der som hidtil ikke må opkræves gebyr ved brug af internationale debetkort i fysisk handel. 1.3 Sikkerheden ved brug af betalingskort i Danmark Det er vigtigt for den fortsatte tillid til betalingskort, at kortene er sikre at bruge, og at kortsystemerne yder god beskyttelse mod misbrug. Beskyttelsen af forbrugere og forretninger mod misbrug vil hele tiden blive udviklet, fordi kortmisbrugere bliver stadig mere opfindsomme. Som led i udviklingen af Dankortsystemets sikkerhed er der indført chip på Dankortene. Chippen betyder, at kortet er meget sværere at kopiere, hvis chippen bruges. PBS A/S har derfor gjort hæftelsesreglerne afhængige af, om forretningerne anvender nyt udstyr, der kan læse chippen. Det har taget tid at udvikle og anvende det nye udstyr, men udviklingen i de transaktioner, hvor chippen bruges, er kraftigt stigende. I dag bruges chip i over 70 pct. af transaktionerne med Dankort i den fysiske handel. Chipteknologien har betydet, at tyveri af kortinformationer og PIN-kode er blevet mindre interessant, og misbruget i form af forfalskede Dankort er faldet, så det i 1. halvår 2007 var meget lavt. Der var 2 sager, og tabet udgjorde omkring kr. Det samlede misbrug af Dankort i Danmark har altid ligget lavt, både hvad angår antallet af sager og tabet som følge af misbrug, og gør det stadig. Antallet af sager nåede i 2003 og 2004 op over 5.000, men faldt til i Hovedparten af misbrugssagerne omhandler misbrug af stjålne og tabte kort, og antallet af disse sager har været stigende. Denne form for misbrug er ikke afhængig af, om et kort har chip, eller om forretningerne benytter chippene. Det er derfor vigtigt, at forretninger og kortholdere er opmærksomme på de sikkerhedskrav, udsteder og indløser stiller, når et betalingskort benyttes. Misbruget på internettet har desuden været nogenlunde konstant på et lavere niveau i forhold til , hvilket er positivt, ikke mindst i betragtning af, at brugen af Dankort på internettet samtidig er steget meget. 1 For 2007 er misbruget med Dankort endnu kun opgjort for 1. halvår 2007, jf. afsnit 4.

8 8 1.4 Betydningen af ny EU-regulering på kortmarkederne I foråret 2007 blev et nyt EU-direktiv om betalingstjenester i det indre marked vedtaget. Det er formålet med direktivet at skabe de juridiske rammer for et indre marked for detailbetalinger. Direktivets anvendelsesområde (dvs. de typer betalinger, der er omfattet af direktivet) omfatter generelt betalingskort. Anvendelsesområdet dækker dog ikke kort med en begrænset anvendelse, herunder de såkaldte detailhandelskort. En stor del af benzinselskabernes betalingskort, kontokort og andre betalingskort udstedt af sammenslutninger af detailhandlende, trafikselskabers betalingskort som f.eks. Rejsekortet, er således ikke omfattet af direktivets regulering. En anden undtagelse er mobil- og internetbetalinger for såkaldte digitale tjenester, hvor varer og tjenesteydelser leveres til og skal anvendes ved hjælp af telekommunikations-, digital- eller it-udstyr. For de betalingskort, der er omfattet af direktivets regulering, f.eks. Dankortet, MasterCard, Diners Club og de øvrige kreditkort, regulerer direktivet for det første, hvilken typer forretninger, der kan udstede og indløse betalingskort. Det drejer sig bl.a. om banker og virksomheder, der lever op til visse krav om soliditet mv. De eksisterende danske udbydere og indløsere af betalingskort (dvs. PBS A/S og bankerne) synes alle at leve op til kravene. For det andet regulerer direktivet en række forhold omkring brugen af betalingskort og andre betalingstjenester. Direktivet regulerer således følgende forhold ved en betalingstransaktion: gebyrer, autorisation af en betalingstransaktion, hæftelse ved misbrug, gennemførelsestid, valørdage (rentedage) og andre bestemmelser. Hensigten med reguleringen er at give forbrugerne, forretninger og udbydere af betalingstjenester et sæt fælles spilleregler for betalingstransaktioner. Direktivet er et minimumsdirektiv, og medlemslandene er således forpligtet til at gennemføre direktivet i national lov. Danmark er forpligtet til at gennemføre direktivet i national lov senest den 1. november Se nærmere herom i afsnit 5. Danmark adskiller sig fra de andre medlemslande ved allerede at have en regulering i form af betalingsmiddelloven. Den danske lov regulerer en række forhold omkring sikkerhed, hæftelse og gebyrer. F.eks. er det gebyr, forretningerne betaler til PBS A/S osv., når de tager imod Dankort, reguleret af betalingsmiddelloven. Danmark har opnået, at de centrale bestemmelser i loven om gebyrer, forbrugersikkerhed og hæftelse kan rummes inden for direktivet. Dermed vil direktivet ikke medføre en ændring af Dankortsystemet Den teknologiske udvikling på kortmarkederne Generelt er Danmark blandt de førende lande, hvad angår udbredelsen af nye teknologier på betalingsområdet. Et eksempel er Dankortet med chip, der findes i knap 4 mio. eksemplarer, og hvor chippens anvendelse i de fysiske transaktioner er høj internationalt set. I forvejen anvender alle danske terminaler en forholdsvis avanceret sikkerhedsteknologi (kaldet PSAM), som endnu ikke benyttes særlig meget i udlandet.

9 9 Andre nye teknologier vinder også frem. Hastigheden, hvormed teknologien udbredes, afhænger af forbrugernes, forretningernes og udbydernes fordele ved den ny teknologi. Forhold som pris, betjeningsvenlighed, sikkerhed og hurtighed har derfor stor betydning. De teknologier, der især er interesse for i øjeblikket, er såkaldte kontaktløse betalingskort i ubetjente og betjente miljøer samt forbrugeraktiverede terminaler. Kontaktløse kort har gennem de seneste 10 år langsomt, men sikkert gjort sin entré på markedet i de ubetjente miljøer. Kortet har især været anvendt i den offentlige transportsektor. Kortene indeholder en chip og en antenne. Betalingen aktiveres, hvis brugeren holder kortet i en afstand på op til 10 cm fra terminalen. Korttypen bruges allerede i transportmiljøer i flere andre storbyer, og i Danmark er DSB og Movia så småt begyndt at bruge teknologien. Brugen af kontaktløse kort i betjente miljøer er blevet mulig i løbet af det sidste års tid. Fordelen ved disse miljøer er, at betalingen kan foregå billigt, hurtigt og nemt, og at der ikke udskrives en kvittering. Netop på grund af den manglende kvittering har de internationale kortselskaber sat en overgrænse for hvor store transaktionsstørrelser, der kan gennemføres i disse miljøer. De miljøer, hvor kontaktløse betalinger forventes at komme indenfor de næste 5 år, er f.eks. fast food restauranter, convenience forretninger som 7-Eleven, kiosker, betjente benzinstationer (dog ikke til benzin), caféer, offentlig transport, parkeringsautomater og selvbetjeningsmiljøer som kantiner og vending automater. Kontaktløse betalinger forventes derimod ikke blive udbredt i kasseterminalerne i forretninger med højværditransaktioner, som f.eks. i de store supermarkedskæder mv. Markedet for forbrugeraktiverede terminaler (på engelsk forkortet CAT) er kun i sin vorden, og kortselskaberne har stadig meget forskellige regler for anvendelsen af deres kort i de forskellige miljøer og i de forskellige lande. En CAT-terminal er typisk ubemandet og isoleret, men kræver, at bruger vælger beløb, PIN-kode, osv. Ikke kun betalingsformerne har ændret sig med CAT-segmentet, idet denne terminaltype også har kunnet udnytte den teknologiske udvikling. Disse terminaler er næsten alle i dag via internettet i direkte forbindelse med automatejerens kontrolcenter på en måde, der har nedsat omkostningerne ved integration og udvikling. Endvidere er mange af de automater, der står i det fri, i dag udstyret med solceller, så de ikke længere skal have 220 V fremført, samt mobil datakommunikation i form af GPRS eller anden mobil datakommunikation. Det har betydet en yderligere væsentlig sænkning af installationsomkostningerne. P-automater er det område, hvor teknologien er mest udbredt i Danmark. Mobiltelefonen bliver også og vil formentlig i stigende omfang blive anvendt til betalingstransaktioner. I dag benyttes de såkaldt overtakserede SMS er til at købe diverse tjenesteydelser. Det kan f.eks. bestå i deltagelse i konkurrencer, men også køb af ringetoner.

10 10 I den nære fremtid vil mobiltelefonerne af sikkerhedshensyn formentlig især blive anvendt til at gennemføre betalinger over korte afstande i lighed med kontaktløse kort. En større anvendelse af mobiltelefonen til betalinger vil formentlig forudsætte et tættere samarbejde mellem teleselskaber og bankerne end i dag. 1.6 Omfanget af co-branding Co-branding bliver i dag i stort omfang benyttet i betalingskortsystemer i de fleste europæiske lande. Dette gælder specielt, når det drejer sig om at sikre de nationale kortkunder et betalingskort, der kan benyttes i resten af verden. Specielt benytter de to store internationale kortsystemet (MasterCard og Visa) co-branding for at komme ind på de nationale markeder. Bredt betragtet kan co-branding defineres som brugen af flere varemærkenavne (brands) i et fælles udbud. I Danmark er det bedst kendte eksempel på co-branding kombinationen af et Dankort, der bruges i Danmark, og et Visakort, der bruges i udlandet. Ud over at udvide anvendelsesområdet kan der være forskellige andre formål med at co-brande betalingskort. I mange tilfælde ønsker udstederne gennem kortene at skabe en kundeloyalitet ved at tilbyde en række fordele, der rækker videre end blot at kunne betale på en bekvem måde, når kunderne køber varer og tjenesteydelser. Langt de fleste kort tilbyder kunden en vis kredittid, inden der skal betales. Der kan desuden tilbydes rabatter og bonus af det køb, som kunderne foretager med kortet. Når nationale betalingskort, detailhandelskort og foreningskort co-brandes med de internationale kortsystemer, tilbydes kunderne yderligere en række ydelser. Kortene kan endvidere give adgang til en række andre fordele. Som oftest sker co-branding mellem kommercielle virksomheder og organisationer, men der sker også i stor udstrækning co-branding mellem internationale kortsystemer og ikke-kommercielle organisationer, de såkaldte affinity-kort. Her har samarbejdet et andet formål. Belønningen for at bruge affinity-kort tilfalder ikke udelukkende brugeren af kortet. Derimod er brugeren med til at donere fordele eller penge til affinity-partneren, der kan være en velgørende institution, sportsorganisationer o. lign. 2. Udviklingen i brugen af betalingskort Dankort er danskernes foretrukne elektroniske betalingsmiddel. Der er i dag knap 3,9 mio. Dankort og Visa/Dankort i omløb. Det betyder, at gennemsnitlig har omkring 90 pct. af danskere over 17 år et Dankort eller et Visa/Dankort 2. Danskerne bruger ligeledes en række andre betalingskort i større eller mindre grad. Det er for det første de internationale kreditkort som MasterCard, Diners Club, Eurocard, Visa og American Express ( Amex ). De internationale debetkort omfatter Visa Electron, Maestro og MasterCard Debet. Debetkortene udbydes typisk til unge mellem 15 og 18 år, der almindeligvis ikke kan få et Dankort eller et kreditkort. Alle de internationale betalingskort udbydes af pengeinstitutter. 2 Pr. 1. januar 2007 var der 4,2 mio. danskere over 17 år.

11 11 Endvidere er der på det danske kortmarked mange detailhandelskort, som udbydes af benzinselskaberne, butikscentre, organisationer osv., f.eks. LIC, Forbrugsforeningen af 1886, Shell, Statoil, City2, VEKO for blot at nævne nogle. Disse kort giver ofte kunderne rabatter og bonus samt andre fordele ud over at være betalingskort. På det seneste har mange af disse kort indgået et samarbejde med MasterCard om at udstede kreditkort, så kortet udover at kunne benyttes i udsteders eget forretningssted, også kan anvendes i andre forretninger i såvel Danmark som resten af verden. Det omfatter bl.a. LIC, Forbrugsforeningen og Shell, som nævnt i afsnit 7. Dankortets store udbredelse har sammen med det forhold, at Dankortet frem til 1. januar 2005 har været gratis for forretningerne at modtage, betydet, at danske forretninger har foretrukket Dankortet frem for de internationale betalingskort. Forretningerne har hele tiden skullet betale gebyr til indløser for at modtage internationale betalingskort. Dette har formentlig været hovedårsagen til, at kun forholdsvis få danske forretninger, specielt inden for dagligvaresektoren, modtager internationale betalingskort. I de senere år er antallet af danskere med internationale betalingskort steget væsentligt. Dette har medført en stigende efterspørgsel efter danske forretninger, der tager imod disse betalingskort. Dette har bevirket, at der nu er en væsentlig tilgang af forretninger, der ønsker at modtage internationale betalingskort. Det er forventningen, at også dagligvareforretninger fremover i større udstrækning vil modtage internationale betalingskort. 2.1 Udviklingen i antallet af forretninger, der modtager betalingskort Antallet af forretninger, der modtager betalinger med såvel Dankort som internationale kort, kan som udgangspunkt fastlægges ved at se på antallet af forretninger, der har en indløsningsaftale med PBS A/S og PBS International A/S. PBS A/S indløser Dankort og Visa/Dankort, mens PBS International A/S indløser hovedparten af de internationale betalingskort: MasterCard, Maestro, MasterCard Debet, Visa, Visa Electron, V-Pay 3, Amex, JCB og fra 2008 CUP (China Unionpay). Herudover findes der en række andre indløsere, som tilbyder central indløsning, f.eks. er SEB indløser af Diners Club i Danmark. Forretninger, der indgår aftale om at modtage et internationalt kortselskabs betalingskort, er forpligtet til at modtage alle kort med samme logo fra det pågældende kortselskab, uanset hvor kortet er udstedt. Det vil sige, at danske forretninger, der indgår en aftale om at modtage MasterCard eller Visa Electron, er forpligtet til at modtage alle MasterCard eller alle Visa Electron kort, uanset om de er udstedt i Danmark eller i et andet land. I den fysiske handel er der væsentlig flere danske forretninger, der tager imod Dankort end internationale betalingskort. Der var i starten af 2007 godt forretninger i den fysiske handel, der har en Dankortindløsningsaftale. Primo 2008 er det steget til V-Pay (det tidligere Visa Smart) er et debetkort med saldokontrol og PIN.

12 12 I starten af 2007 var der kun omkring forretninger i den fysiske handel, der modtager internationale kort, det vil sige, at knap 30 pct. af de forretninger, der tog mod Dankort i 2007, også tog mod internationale betalingskort, jf. tabel 2.1. Antallet af forretninger, der modtager Dankort, faldt med 5 pct. i perioden Det skyldes formentlig indførslen af abonnementsordningen i 2005, der medførte, at alle forretningerne skal betale et årligt gebyr for at modtage Dankort. Det har bevirket, at en del forretninger med få eller ingen transaktioner har opsagt deres indløsningsaftale. Fra primo 2006 til primo 2007 er antallet af forretninger, der har en indløsningsaftale med Dankort, steget med 9 pct. For forretninger, der har indgået aftale om indløsning af internationale betalingskort, er antallet fra 2006 til 2007 steget med 13 pct. Det er dog stadig et flertal af danske forretninger, der ikke tager mod internationale betalingskort. For den ikke-fysiske handel er der ligeledes sket en stigning i antallet af forretninger, der har indgået aftale om indløsning af betalingskort. Stigningen i forretninger, der tager mod Dankort, har været ganske pæn. Fra 2004 til 2007 er der tale om en stigning på 183 pct. I samme periode er antallet af forretninger, der modtager internationale betalingskort, steget med 150 pct. Tabel 2.1 Antal forretninger i fysisk og ikke-fysisk handel med indløsningsaftale for Primo 2004 Primo 2005 Primo 2006 Primo 2007 Fysisk handel Dankort, Visa/Dankort PBS Int. A/S Diners Ikke-fysisk handel Internetforretninger Dankort, Visa/Dankort Internet- edankort PBS Int. A/S Post- og telefonordre Dankort, Visa/Dankort PBS Int. A/S Kilde: PBS A/S, SEB, Danske Bank og Ikano Finans. 1) Faldet i antallet af indløsningsaftaler fra 2004 til 2005 skyldes, at en del forretninger, der i 2003 og 2004 havde meget få eller ingen transaktioner, har opsagt deres indløsningsaftale i Antallet af indløsningsaftaler for 2005 omfatter forretninger, der ikke havde transaktioner i ) Tallet dækker antallet af aftaler, hvilket omfatter mere end forretninger. De internationale indløsningsaftaler omfatter MasterCard, MasterCard Debet, Maestro, Visa, Visa Electron og JCB. 3) Antallet af edankort indløsningsaftaler er indeholdt i tallet for indløsningsaftaler med Dankort og Visa/Dankort på internettet. Det skyldes, at forretninger med edankort også har en indløsningsaftale vedrørende Dankort.

13 Udviklingen i antallet af dansk udstedte betalingskort Pr. 1. december 2007 var der som nævnt udstedt ca. 3,9 mio. Dankort og Visa/Dankort. Dette antal har været stigende år for år stort set siden Dankortets start. 70 pct. af disse kort er i dag co-brandede eller co-badgede 4 med Visa, hvilket gør, at det samme kort kan bruges i udlandet. Udover at udstede Dankort udsteder en del pengeinstitutter også internationale betalingskort. Det drejer sig om MasterCard, Eurocard, Visa, Diners Club kort og Amex, der alle er kreditkort, samt Visa Electron, Maestro og MasterCard Debet, der alle er debetkort. I de senere år er antallet af dansk udstedte internationale betalingskort steget ganske meget, jf. tabel 2.2. Der er inden for få år sket en fordobling af antallet af disse kort, samtidig er der kommet flere kort på markedet, f.eks. Maestro, MasterCard debet, Visa Electron, Visa etc. Tabel 2.2 Udviklingen i antallet af dansk udstedte betalingskort fra stk ) Dankort VisaDankort I alt Internationale betalingskort Visa Electron, Maestro, MasterCard Debet, MasterCard, Amex, Diners Club Kort, Eurocard Kilde: PBS A/S, SEB, Danske Bank og Ikano Finans. 1) For de internationale betalingskort dækker oplysningerne for 2007 kun frem til 1. december I figur 2.1 er vist en kurve over udviklingen i antallet af Dankort og Visa/Dankort. Kurven viser endvidere den ændring, der er sket i forholdet mellem Dankort og Visa/Dankort. Hvor det frem til slutningen af 1998 var de rene Dankort, der var flest af, vendte det i 1999, så det siden er Visa/Dankortene, der er flest af. Denne forskel er blevet mere og mere markant frem til i dag. Siden 2000 er der sket et fald i antallet af rene Dankort i omløb. 4 Når kortet benyttes i udlandet, er det alene Visadelen, der benyttes, mens det modsatte er tilfældet i Danmark, hvor kun Dankortdelen benyttes.

14 14 Figur 2.1 Udviklingen i antallet af Dankort og Visa/Dankort 1995 til Udviklingen i antal Dankort og VisaDankort Antal kort i stk Dankort VisaDankort Kilde: PBS A/S 2.3 Udviklingen i antallet af transaktioner for Dankort Brugen af Dankort er ligeledes steget. Ser man på det samlede antal transaktioner med Dankortet, er det steget fra 535 mio. i 2003 til 737 mio. transaktioner i Tabel 2.3 Antal transaktioner ved ikke-fysisk og fysisk handel med Dankort og Visa/Dankort samt edankort fra stk Fysisk handel Internethandel -Dankort edankort Andet I alt Kilde: PBS A/S 1. Andet dækker over transaktioner i ubetjente betalingsautomater f.eks. Storebæltsbroen, Øresundsbroen, billetautomater, parkeringsautomater, benzinstandere og grænsenærhandel. Antallet af transaktioner i den ikke-fysiske handel er steget markant siden Antallet af transaktioner på internettet er dog stadig beskedent i forhold til antallet af transaktioner i den fysiske handel, jf. tabel 2.3. Udover at benytte betalingskort som betalingsmiddel i den fysiske handel og på internettet, benyttes kortene også i stigende grad til andre typer transaktioner. F.eks. benytter mange i dag deres kort i såkaldte ubetjente betalingsautomater (såkaldte

15 15 CAT-terminaler 5 ). Det drejer sig om betaling med kort for at passere på Storebælt og Øresund, betaling i trafikselskabernes billetautomater, hos benzinselskaberne ved de ubetjente standere og i parkeringsautomaterne. Derudover benyttes betalingskort også ved post- og telefonordre. Alle disse transaktioner er omfattet af betalingsmiddellovens regler for den ikke-fysiske handel. Fra slutningen af 2003 til slutningen af 2007 er det samlede brug af Dankortet steget med 38 pct. Den fysiske handel er steget med 22 pct., mens den ikke-fysiske handel er steget til det firedobbelte. Der er ligeledes sket en stigning i antallet af transaktioner i de ikke-betjente betalingsautomater i de senere år. Dvs. Dankortet bliver i højere grad brugt til betaling på Storebælt og Øresund, i trafikselskabernes billetautomater og på selvbetjeningsautomaterne ved benzinstationerne. Det må forventes, at der også vil ske stigninger i de kommende år for denne form for betaling, bl.a. opsætter flere større byer parkeringsautomater, hvor man kan betale med Dankort og internationale betalingskort. Tabel 2.4 viser, hvor mange transaktioner danskerne i gennemsnit gennemfører med deres betalingskort i løbet af et år. I 2003 brugte en dansker sit Dankort 157 gange, mens det i 2007 er steget til 191 gange. Heraf var de 23 gange for at betale for varer og ydelser købt på internettet. I den fysiske handel brugte danskerne kortet 168 gange i 2007, hvilket gennemsnitlig svarer til 3 gange om ugen. Tabel 2.4 Antal transaktioner pr. kort ved fysisk og ikke-fysisk handel med Dankort, Visa/Dankort og edankort fra stk Fysisk handel Internethandel -Dankort edankort 3. Andet I alt Kilde: PBS A/S Anm.: Udover disse transaktioner foretages der hævninger med Dankort i pengeautomater. 1. Andet dækker over transaktioner i ubetjente betalingsautomater f.eks. Storebæltsbroen, Øresundsbroen, billetautomater, parkeringsautomater, benzinstandere og grænsenærhandel. 2.4 Udviklingen i omsætningen for Dankort og Visa/Dankort Omsætningen af varer og tjenester betalt med Dankort stiger også. I den fysiske handel har stigningen i gennemsnit været på et par pct. om året siden 2003, mens den for internethandlen har været væsentlig større. Der er sket en firedobling siden Den store stigning i de øvrige transaktioner skyldes ikke mindst stigningen i brugen af ikke-betjente betalingsautomater. 5 Costumer Activated Terminals.

16 16 Tabel 2.5 Omsætning pr. år i fysisk og ikke-fysisk handel for Dankort Mio. kr Fysisk handel Internethandel -Dankort edankort Andet I alt Kilde: PBS A/S Anm.: Udover disse transaktioner foretages der hævninger med Dankort i pengeautomater. 1. Andet dækker over transaktioner i ubetjente betalingsautomater f.eks. Storebæltsbroen, Øresundsbroen, billetautomater, parkeringsautomater, benzinstandere og grænsenærhandel. Den gennemsnitlige transaktionsstørrelse for Dankort i den fysiske handel har i en årrække været faldende, men efter indførslen af betaling for forretningerne for at modtage Dankort, er den steget i forhold til I takt med at danskernes brug af Dankort som betalingsmiddel på internettet er steget, jf. tabel 2.6, er der sket en stigning i den gennemsnitlige transaktionsstørrelse fra 2003 til Tabel 2.6 Omsætning pr. transaktion i fysisk og ikke-fysisk handel for Dankort Kr Fysisk handel Internethandel -Dankort edankort Andet I alt Kilde: PBS A/S 1. Andet dækker over transaktioner i ubetjente betalingsautomater f.eks. Storebæltsbroen, Øresundsbroen, billetautomater, parkeringsautomater, benzinstandere og grænsenærhandel. For transaktioner på internettet er der sket en stigning i transaktionsstørrelsen, hvilket er et udtryk for, at folk nu køber for større beløb på internettet, samtidig med, at de foretager flere transaktioner, jf. tabel 2.6. Tabel 2.7 viser den gennemsnitlige årlige omsætning med Dankort. Stigningen i omsætningen viser, at brugerne af Dankort i større og større udstrækning benytter kortet som betalingsmiddel, og at anvendelse af Dankort over internettet er steget væsentligt.

17 17 Tabel 2.7 Gennemsnitlig årligt omsætning pr. kort fysisk og ikke-fysisk handel for Dankort Kr Fysisk handel Internethandel -Dankort Andet I alt Kilde: PBS A/S 1. Andet dækker over transaktioner i ubetjente betalingsautomater f.eks. Storebæltsbroen, Øresundsbroen, billetautomater, parkeringsautomater, benzinstandere og grænsenærhandel. 2.5 Udviklingen i antallet af transaktioner for dansk udstedte internationale betalingskort De internationale betalingskort benyttes også mere og mere både i danske forretninger og i udlandet, jf. tabel 2.8. Tabel 2.8 Antal transaktioner med dansk udstedt internationale betalingskort i Danmark og i udlandet stk I Danmark Internationale betalingskort I udlandet Visa/Dankort Internationale kort I alt Kilde: PBS A/S, SEB, Danske Bank og Ikano Finans. Der foretages forholdsvis få årlige transaktioner pr. kort med de internationale betalingskort. Det gælder for såvel Visa/Dankortet som de øvrige kort, jf. tabel 2.9. Tabel 2.9 Antal transaktioner pr. kort med dansk udstedt internationale betalingskort i Danmark og i udlandet Stk I Danmark Internationale betalingskort I udlandet Visa/Dankort Internationale kort Kilde: PBS A/S, SEB, Danske Bank og Ikano Finans.

18 18 Det skal bemærkes, at der i denne opgørelse alene er tale om brug af disse kort i forretningernes POS terminaler 6. Der er ikke foretaget en opgørelse af disse korts brug til kontanthævning i udenlandske bankers ATM er (hæveautomater). 2.6 Udviklingen i omsætningen for dansk udstedte internationale kort og Visa/Dankort I takt med at antallet af transaktioner med internationale betalingskort stiger, stiger omsætningen på disse kort også, jf. tabel Omsætningen nåede i 2006 op på godt 23 mia. kr. Tabel 2.10 Omsætningen med dansk udstedt internationale betalingskort i Danmark og i udlandet Mio. kr I Danmark Internationale betalingskort I udlandet Visa/Dankort Internationale kort Kilde: PBS A/S, SEB, Danske Bank og Ikano Finans. Den gennemsnitlige transaktionsstørrelse for internationale betalingskort benyttet i danske forretninger har været faldende siden 2004, men er stadig højere end den gennemsnitlige transaktionsstørrelse for Dankortet. Når disse kort benyttes i udlandet er den gennemsnitlige transaktionsstørrelse væsentlig højere end ved benyttelse i danske forretninger. Den gennemsnitlige transaktionsstørrelse for Visa/Dankort, når disse benyttes i udlandet, er væsentlig mindre end for de internationale betalingskort, jf. tabel Tabel 2.11 Gennemsnitlig transaktionsbeløb med dansk udstedt internationale betalingskort i Danmark og i udlandet Kr I Danmark Internationale betalingskort I udlandet Visa/Dankort Internationale kort Kilde: PBS A/S, SEB, Danske Bank og Ikano Finans. 6 Point of Sale er de terminaler, der tager imod betalingskort i forretningerne.

19 19 Den årlige omsætning pr. kort for internationale betalingskort er ligeledes steget, jf. tabel Det er måske en smule overraskende, at den årlige omsætning i Danmark for disse kort i såvel 2005 som 2006 har været større end den årlige omsætning i udlandet. Tabel 2.12 Gennemsnitlig årlig omsætning pr. kort med dansk udstedt internationale betalingskort i Danmark og i udlandet kr I Danmark Internationale betalingskort I udlandet Visa/Dankort Internationale kort Kilde: PBS A/S, SEB, Danske Bank og Ikano Finans. 3. Gebyrer på betalingskort i Danmark Betalingsmiddelloven er delt op i to hovedafsnit. Det ene hovedafsnit omhandler forbrugerbeskyttelse mv. og administreres af Forbrugerombudsmanden, og det andet hovedafsnit omhandler økonomisk regulering, herunder regulering af gebyrer. Den økonomiske regulering administreres af Konkurrencestyrelsen, hvis hovedformål med administrationen af betalingsmiddelloven er at sikre, at gebyrfastsættelsen i forbindelse med brug af betalingskort er i overensstemmelse med reglerne i betalingsmiddellovens 14 og 15, der angiver rammerne for gebyropkrævning. Konkurrencestyrelsen fører således tilsyn med betalingsmiddellovens 14 og 15 og kan i forbindelse med tilsynet udstede påbud til opfyldelse af disse bestemmelser. Herunder kan styrelsen give påbud om, at angivne priser og avancer ikke må overskrides, eller at der ved beregninger af priser og avancer skal anvendes bestemte kalkulationsregler, jf. betalingsmiddellovens 21, stk. 1. Betalingsmiddellovens 21 giver styrelsen mulighed for at gribe ind over for alle aktører, der opkræver urimelige gebyrer, priser og avancer i forbindelse med brugen af betalingsmidler, der er omfattet af loven. Dette betyder for det første, at styrelsen ikke som efter konkurrenceloven først skal påvise misbrug af dominerende stilling, før der kan gribes ind. For det andet forudsætter et indgreb ikke, at et for højt priseller avanceniveau skal have været konstateret i en længere periode. Styrelsen kan gribe ind umiddelbart, når det konstateres, at en aktør anvender urimelige priser og avancer. Ved urimelige priser og avancer forstås ifølge betalingsmiddellovens 15 priser og avancer, der er højere, end det ville være tilfældet under virksom konkurrence. Der kræves ikke et egentlig bevis for, hvad en pris eller en avance skal være, men der kræves en væsentlig sandsynliggørelse.

20 20 Økonomi- og erhvervsministeren har visse muligheder for at undtage betalingsmidler helt eller delvist fra bl.a. gebyrbestemmelserne i loven. Disse er kort nævnt i boks 3.1. Boks 3.1 Bestemmelser i betalingsmiddelloven, der undtager betalingsmidler helt eller delvist fra gebyrbestemmelserne 1, stk. 6. Økonomi- og erhvervsministeren kan bestemme, at et betalingsmiddel helt eller delvist kan undtages lovens bestemmelser. Dette kræver konkret ansøgning fra udsteder. Der er givet en række undtagelser, bl.a. til teleselskaberne og til Rejsekortet. 1, stk. 7. Økonomi- og erhvervsministeren kan bestemme, at 13 og 14 ikke finder anvendelse på internationale betalingsmidler. Ministeren har undtaget de internationale betalingskort fra 14, men ikke 13, jf. bekendtgørelse nr af 20. december 2006 om gebyrer ved brug af internationale betalingsmidler. 1, stk. 8. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at visse typer af betalingsmidler helt eller delvist undtages fra lovens bestemmelser. Økonomiog erhvervsministeren kan samtidig fastsætte supplerende regler for sådanne betalingsmidler. 2, stk. 1. Lovens 11 og 14, stk. 1-3, gælder ikke for forudbetalte betalingsmidler. Dette medfører, at der kan opkræves gebyr hos forretningerne for at modtage disse kort. Gebyrfastsættelsen er dog omfattet af lovens 15. 2, stk. 2. For betalingsmidler, der kun kan anvendes til kontanthævning hos udstederen, gælder kun 11 og 13. Dette medfører, at bankernes hævekort ikke er omfattet af betalingsmiddellovens gebyrbestemmelser. 3.1 Konkurrencestyrelsens undersøgelser af gebyrerne på det danske betalingskortmarked I dette afsnit redegøres kort for de undersøgelser af gebyrerne på betalingskortmarkedet, som styrelsen siden starten af 2005 har foretaget som et led i styrelsens administration af betalingsmiddellovens 14 og 15. Konkurrencestyrelsen undersøgte i efteråret 2005, om PBS A/S gebyrfastsættelse ved brug af Dankort på internettet var i overensstemmelse med betalingsmiddellovens 15. Konklusionen af denne undersøgelse fremgår af den rapport, styrelsen som sekretariat for økonomi- og erhvervsministeren offentliggjorde den 1. januar Styrelsen konkluderede i rapporten, at der ikke umiddelbart var anledning til at gribe ind over for PBS A/S gebyrfastsættelse og kræve selskabets gebyrer nedsat, idet gebyrerne ikke var urimelige. Begrundelsen var, at PBS A/S fortsat havde et akkumuleret underskud på ca. 65 mio. kr. ved aktiviteten Dankorttransaktioner i den ikke-fysiske handel. Selskabets indtjening var derfor ikke højere, end hvad en virksomhed under fuld konkurrence ville have indtjent, jf. betalingsmiddellovens Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet af 1. januar Se styrelsens hjemmeside

Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 75 Offentligt. Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2008

Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 75 Offentligt. Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2008 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 75 Offentligt Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2008 Konkurrencestyrelsen Januar 2008 2 1. SAMMENFATNING...4 1.1 Udviklingen i brugen af

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 275 Offentligt. Betalingskortmarkedet

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 275 Offentligt. Betalingskortmarkedet Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 275 Offentligt Betalingskortmarkedet 2012 Betalingskortmarkedet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.

Læs mere

Betalingskortmarkedet

Betalingskortmarkedet Betalingskortmarkedet 2014 Betalingskortmarkedet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-569-7 Analysen er

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 278 Offentligt. Betalingskortmarkedet

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 278 Offentligt. Betalingskortmarkedet Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 278 Offentligt Betalingskortmarkedet Betalingskortmarkedet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2006

Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2006 Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2006 Konkurrencestyrelsens rapport af 1. januar 2006 1 1. Sammenfatning... 2 1.1. Forholdene på markedet for Internet-betalinger... 2 1.1.1. Gebyret for Internet-betalinger

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 259 Offentligt. Betalingskortmarkedet

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 259 Offentligt. Betalingskortmarkedet Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 259 Offentligt Betalingskortmarkedet Betalingskortmarkedet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Vejledning. Forretningers opkrævning af gebyrer

Vejledning. Forretningers opkrævning af gebyrer Vejledning Forretningers opkrævning af gebyrer December 2017 Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledning om forretningers

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

VURDERING AF NETS ÆNDRING AF DANKORTGEBYRER SOM FØLGE AF KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSENS AFGØRELSE AF 30. NOVEMBER 2012

VURDERING AF NETS ÆNDRING AF DANKORTGEBYRER SOM FØLGE AF KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSENS AFGØRELSE AF 30. NOVEMBER 2012 22-05 2013 12/17816 /SEM VURDERING AF NETS ÆNDRING AF DANKORTGEBYRER SOM FØLGE AF KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSENS AFGØRELSE AF 30. NOVEMBER 2012 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet

Læs mere

Høring over forslag til ny bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale betalingsinstrumenter

Høring over forslag til ny bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale betalingsinstrumenter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Att.: Bente Sølvsten, bjs@kfst.dk og Samuel Eddie Mogensen, sem@kfst.dk 21. juni 2011 Høring over forslag til ny bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale

Læs mere

Betalingsrapport. Regler og udvikling på betalingsmarkedet

Betalingsrapport. Regler og udvikling på betalingsmarkedet Betalingsrapport 2018 Regler og udvikling på betalingsmarkedet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-694-6

Læs mere

Høring over forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester

Høring over forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester Konkurrencestyrelsen Att.: Bente Jepsen Sølvsten og Samuel Eddie Mogensen Email: bjs@ks.dk og sem@ks.dk 18. december 2009 Høring over forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i

Læs mere

Generelle licensbetingelser for anvendelse af Dankort-varemærker og Dankort-håndbogen 1

Generelle licensbetingelser for anvendelse af Dankort-varemærker og Dankort-håndbogen 1 Generelle licensbetingelser for anvendelse af Dankort-varemærker og Dankort-håndbogen 1 Journal nr. 3:1120-0301-139/Fødevarer og Finans/bjs Rådsmødet den 27. februar 2002 Resumé 1. Dankort A/S har anmeldt

Læs mere

VURDERING AF NETS ÆNDRING AF DANKORTGEBYRER SOM FØLGE AF KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSENS AFGØRELSE AF 30. NOVEMBER 2012

VURDERING AF NETS ÆNDRING AF DANKORTGEBYRER SOM FØLGE AF KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSENS AFGØRELSE AF 30. NOVEMBER 2012 22-05 2013 12/17816 /SEM VURDERING AF NETS ÆNDRING AF DANKORTGEBYRER SOM FØLGE AF KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSENS AFGØRELSE AF 30. NOVEMBER 2012 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet

Læs mere

Behov for en ny aftale om Dankortet

Behov for en ny aftale om Dankortet Behov for en ny aftale om Dankortet Baggrund for aftalen Dankortet er danskernes foretrukne betalingsmiddel og den billigste betalingsløsning for både forretninger og forbrugere. Finansrådet har siden

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0550 Bilag 3 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 4. november 2014 [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del samrådsspørgsmål B og C vedr. EU-kommissionens forslag til

Læs mere

K E N D E L S E. om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. KL mod

K E N D E L S E. om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. KL mod K E N D E L S E om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/7 2013 i sag nr. KL-2-2013 Nets Holding A/S (Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009 Orientering om lov om betalingstjenester 1. Indledning Den 1. november 2009 træder en ny lov om betalingstjenester i kraft lov nr. 385 af 25.

Læs mere

Vedtægter og aktionæroverenskomst for Dankort A/S

Vedtægter og aktionæroverenskomst for Dankort A/S Vedtægter og aktionæroverenskomst for Dankort A/S Journal nr. 3:1120-0301-153/ke/Fødevarer og finans Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Dankort A/S har anmeldt sine vedtægter og aktionæroverenskomst

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 38 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 38 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 38 Bilag 1 Offentligt NOTAT 28. oktober 2015 Høringsnotat ad L 38 Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester og elektroniske penge (Loft over

Læs mere

Forbrugerombudsmandens orienteringsskrivelse om lov om betalingstjenester Orienteringsskrivelse 2009

Forbrugerombudsmandens orienteringsskrivelse om lov om betalingstjenester Orienteringsskrivelse 2009 Forbrugerombudsmandens orienteringsskrivelse om lov om betalingstjenester Orienteringsskrivelse 2009 FORBRUGEROMBUDSMANDENS ORIENTERINGSSKRIVELSE OM LOV OM BETALINGSTJENESTER Forbrugerombudsmandens orienteringsskrivelse

Læs mere

Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2002

Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2002 Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2002 2002 2 Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2002 1 RESUME OG VURDERING....10 1.1 INDLEDNING... 10 1.2 STATUS FOR DE 4 FORUDSÆTNINGER... 10

Læs mere

FDIH notat. Gebyrer ved betaling med dankort over nettet. 2. december 2010

FDIH notat. Gebyrer ved betaling med dankort over nettet. 2. december 2010 FDIH notat Gebyrer ved betaling med dankort over nettet Historien bag Dankortet på nettet Første betaling med Dankort på nettet skete den 9. april 1999, og den blev foretaget af PBS direktør Peter Max,

Læs mere

Betalingskortloven. Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet

Betalingskortloven. Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet Betalingskortloven Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2000 2 Forord Konkurrencestyrelsen offentliggør hermed en redegørelse om konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet. Redegørelsen er

Læs mere

Ønsker du at benytte Conference Managers online betalingsmodul er det nødvendigt med en DIBS-aftale og oprettelse hos NETS

Ønsker du at benytte Conference Managers online betalingsmodul er det nødvendigt med en DIBS-aftale og oprettelse hos NETS Oprettelse af NE Ønsker du at benytte Conference Managers online betalingsmodul er det nødvendigt med en DIBS-aftale og oprettelse hos NETS Har du en NE er det IKKE nødvendigt at tegne en ny, du kan i

Læs mere

Dankort Cost Study 2015

Dankort Cost Study 2015 Dato: 11. januar 2016 Sag: SIF-15/05981-95 Sagsbehandler: /sem Dankort Cost Study 2015 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har truffet afgørelse i undersøgelsen af omkostningerne ved driften af dankortet

Læs mere

Formålet med undersøgelsen er at fastlægge den samlede abonnementsbetaling for modtagelse af dankort i den fysiske handel i 2018 og 2019.

Formålet med undersøgelsen er at fastlægge den samlede abonnementsbetaling for modtagelse af dankort i den fysiske handel i 2018 og 2019. Dato: 12. december 2017 Sag: SIF-17/06294-30 Sagsbehandler: /KSPE Dankort Cost Study 2017 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har truffet afgørelse i undersøgelsen af omkostningerne ved driften af dankortet

Læs mere

Betalingsmiddelloven. Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2001

Betalingsmiddelloven. Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2001 Betalingsmiddelloven Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2001 Juni 2001 Indholdsfortegnelse for Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet Kapitel 1: Resumé og konklusioner... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Europaudvalget EU-note - E 5 Offentligt

Europaudvalget EU-note - E 5 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 5 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Erhvervsudvalget Christiansborg, den 23. oktober 2006 EU-konsulenten Til udvalgenes medlemmer og stedfortrædere Resumé Kommissionen har

Læs mere

NETS ADFÆRD I FORBINDELSE MED INDLØSNING AF INTERNATIONALE BETALINGSKORT

NETS ADFÆRD I FORBINDELSE MED INDLØSNING AF INTERNATIONALE BETALINGSKORT 28-05-2014 13/03415 /MSE, SEM Punkt 2 NETS ADFÆRD I FORBINDELSE MED INDLØSNING AF INTERNATIONALE BETALINGSKORT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ...

Læs mere

Betalinger mellem husholdninger og virksomheder er blevet markant billigere

Betalinger mellem husholdninger og virksomheder er blevet markant billigere ANALYSE FRA BETALINGSRÅDET SEPTEMBER 2018 SERIE: OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK 2016 Betalinger mellem husholdninger og virksomheder er blevet markant billigere Samfundets omkostninger ved betalinger

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

Samråd i ERU den 17. juni spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen (EL) om Betalingsservice.

Samråd i ERU den 17. juni spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen (EL) om Betalingsservice. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 290 Offentligt NOTAT 17. juni 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ERU den 17. juni 2013 - spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

kort og godt om kredit- og BetaLinGskort

kort og godt om kredit- og BetaLinGskort kort og godt om kredit- og BetaLinGskort et velvalgt kreditkort i sparbank sikrer dig HandLeFriHed Hvor som HeLst når som HeLst d e n k o r t e s t e V e J t i l k r e d i t - e l l e r b e t a l i n g

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 25/6 2013 i sag nr. KL-8-2012. Nets Holding A/S (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg) mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 25/6 2013 i sag nr. KL-8-2012. Nets Holding A/S (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg) mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 25/6 2013 i sag nr. KL-8-2012 Nets Holding A/S (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (Kammeradvokaten v/ advokat

Læs mere

Der er betydelige stordriftsfordele ved betalinger

Der er betydelige stordriftsfordele ved betalinger ANALYSE FRA BETALINGSRÅDET MARTS 2019 SERIE: OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK 2016 Der er betydelige stordriftsfordele ved betalinger Stordriftsfordele gør populære betalingsformer billige for samfundet

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om visse betalingsmidler

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om visse betalingsmidler Erhvervsudvalget L 154 - Bilag 1 O 11. april 2005 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om visse betalingsmidler 1. Indledning Lovforslaget er sendt i høring den 17. marts 2005 hos

Læs mere

1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER

1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER 1 1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER Europa-Kommissionen offentliggjorde i juli 2013 et forslag til en forordning om regulering af interbankgebyrer ved kortbetalinger. 1 Forordningen fastlægger et loft for

Læs mere

F.A.Q. - Mobile Pay Online

F.A.Q. - Mobile Pay Online F.A.Q. - Mobile Pay Online MobilePay-bruger Hvordan betaler jeg med MobilePay, når jeg handler på nettet? Kan man kun handle i danske webshops? Hvorfor skulle jeg betale med Mobile- Pay i stedet for mit

Læs mere

Konkurrencestyrelsens undersøgelse af dankortgebyret

Konkurrencestyrelsens undersøgelse af dankortgebyret Konkurrencestyrelsens undersøgelse af dankortgebyret Februar 2005 2/38 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning s. 3 2. Kommissorium for undersøgelsen s. 7 3. Forretningernes fastsættelse af dankortgebyret

Læs mere

Prepaid. Standard præsentation

Prepaid. Standard præsentation Prepaid Standard præsentation 1 Nets is a merger between PBS, BBS, and Teller, as a major payments and cards processor in Europe Subsidiaries x 2 Agenda Prepaid karakteristika Fordelene ved prepaid elektroniske

Læs mere

Her søger du om at modtage betalingskort i din forretning!

Her søger du om at modtage betalingskort i din forretning! Betalingskortaftale Her søger du om at modtage betalingskort i din forretning! Betalingskortaftale for Dankort indgår du med: Betalingskortaftale for internationale kort indgår du med: Nets Denmark A/S

Læs mere

De samlede omkostninger ved betalinger i Danmark var 15,6 mia. kr. i 2016

De samlede omkostninger ved betalinger i Danmark var 15,6 mia. kr. i 2016 ANALYSE FRA BETALINGSRÅDET SEPTEMBER 2018 SERIE: OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK 2016 De samlede omkostninger ved betalinger i Danmark var 15,6 mia. kr. i 2016 Analysen opgør de samlede samfundsmæssige

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

INDBERETNINGSVEJLEDNING STATISTIK FOR BETALINGER ØVRIGE INDBERETTERE Finansielt Stabilitet

INDBERETNINGSVEJLEDNING STATISTIK FOR BETALINGER ØVRIGE INDBERETTERE Finansielt Stabilitet INDBERETNINGSVEJLEDNING STATISTIK FOR BETALINGER ØVRIGE INDBERETTERE Finansielt Stabilitet Version 1.0 Sagsnr.: 143152 Dokumentnr.: 1512315 26. september 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt om statistik

Læs mere

Forslag. (Betalingsmodtager skal betale et årligt abonnement til indloser for at modtage et betalingsmiddel

Forslag. (Betalingsmodtager skal betale et årligt abonnement til indloser for at modtage et betalingsmiddel Forslag Lov om ændring af lov om visse betalingsmidler (Betalingsmodtager skal betale et årligt abonnement til indloser for at modtage et betalingsmiddel med chip.) I lov om visse betalingsmidler, jf.

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11/ i sag nr. KL mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11/ i sag nr. KL mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11/12 2013 i sag nr. KL-2-2013 Nets Holding A/S (advokat Michael Honoré) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (Kammeradvokaten v/ advokat Jakob Pinborg)

Læs mere

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. Fysisk handel

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. Fysisk handel Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger Fysisk handel De fleste er ærlige heldigvis! Hvert år gennemføres millioner af trans aktioner med betalingskort, og heldigvis går langt de fleste godt. Men selv

Læs mere

Betalinger mellem virksomheder kostede samfundet 4,2 mia. kr.

Betalinger mellem virksomheder kostede samfundet 4,2 mia. kr. ANALYSE FRA BETALINGSRÅDET FEBRUAR 2019 SERIE: OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK 2016 Betalinger mellem virksomheder kostede samfundet 4,2 mia. kr. Kontooverførsler var i 2016 billigst for samfundet

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT PROFESSOR, PH.D.

INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT PROFESSOR, PH.D. INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT Aftaleret og fjernsalg. Kapitel 2 Formkrav og digital signatur Aftaleindgåelse Almindelige aftaleretlige spørgsmål, f.eks. om ugyldighed, begreberne komme

Læs mere

Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes.

Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Regler for Visa/Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

Juridiske aspekter af mobil e-handel

Juridiske aspekter af mobil e-handel Juridiske aspekter af mobil e-handel Jan Trzaskowski, juridisk konsulent IBC konference om billing den 12. december 2001 2 Kendetegn ved mobil e-handel Lille skærm Personlig - identifikation Mange unge

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56

fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56 fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56 1 2 Fremtidens Penge og rammevilkår Dette notat er udarbejdet i regi af projektet Fremtidens Penge. Formålet med projektet var at fremme viden

Læs mere

Betalingsvaner i Danmark

Betalingsvaner i Danmark 121 Betalingsvaner i Danmark Johan Gustav Kaas Jacobsen og Søren Truels Nielsen, Betalingsformidlingskontoret INDLEDNING OG SAMMENFATNING Danskerne anvender lige så ofte dankort som kontanter i forretninger.

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste

Coop Bank Samlet prisliste Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. september 2015 (Gælder fra 27. februar 2015 for nye kunder og produkter) 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

K E N D E L S E. angående opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 23. januar 2013 i sag nr. KL

K E N D E L S E. angående opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 23. januar 2013 i sag nr. KL K E N D E L S E angående opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 23. januar 2013 i sag nr. KL-8-2012 Nets Holding A/S (Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg og Anders Kjærsgaard Dybro)

Læs mere

Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned

Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned Figur 8.1 Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Pct. 17 12 4 Anm. er ikke umiddelbart sammenlignelig med og. I er spurgt til hvor mange

Læs mere

Liberalisering af betalingsmarkedet Stærk kundeautentifikation

Liberalisering af betalingsmarkedet Stærk kundeautentifikation Liberalisering af betalingsmarkedet Stærk kundeautentifikation Betydning for indsamlingsvirksomheder 8. februar 2017 Agenda 1 Liberalisering af betalingsmarkedet "hvor nemt kan det blive?" 2 Nye regler

Læs mere

Klage over gebyrer for brug af betalingskort i taxier

Klage over gebyrer for brug af betalingskort i taxier Klage over gebyrer for brug af betalingskort i taxier 2:351-29 02. marts 2000 1. Resumé Forbrugerrådet indsendte den 13. januar 2000 en klage over Hillerød Taxa, Birkerød Taxa og Roskilde Taxas opkrævning

Læs mere

2005-06-22: PBS A/S BasisPakke

2005-06-22: PBS A/S BasisPakke 2005-06-22: PBS A/S BasisPakke 3/1120-0204-0208/ISA/FAB Rådsmødet den 22. juni 2005 Resumé 1. Denne sag drejer sig om PBS A/S (PBS) såkaldte BasisPakke, der i perioden 1. januar - 1. marts 2005 indeholdt

Læs mere

Spørgsmål 8 Elektronisk betaling

Spørgsmål 8 Elektronisk betaling Spørgsmål 8 Elektronisk betaling Pensum: IT-retten, 2. udg. Indledning Betalingsmiddellovens 3 Retsgrundlag Lov om visse betalingsmidler Hævekort og betalingskort, jf. 1, stk. 2, nr. 1 Anvendes med PIN-kode,

Læs mere

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE 0 1 1. INDLEDNING Nationalbanken nedsatte i 2012 et betalingsråd i Danmark, der skal danne ramme for det fremtidige samarbejde om borgeres og virksomheders betalinger, også kaldet detailbetalinger. Formålet

Læs mere

INDBERETNINGSVEJLEDNING STATISTIK FOR BETALINGER NETS Finansielt Stabilitet

INDBERETNINGSVEJLEDNING STATISTIK FOR BETALINGER NETS Finansielt Stabilitet INDBERETNINGSVEJLEDNING STATISTIK FOR BETALINGER NETS Finansielt Stabilitet Version 2.0 Sagsnr.: 143152 Dokumentnr.: 1458759 22. november 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt om statistik for betalinger...

Læs mere

Omkostninger ved betalinger med kort og kontanter i Danmark

Omkostninger ved betalinger med kort og kontanter i Danmark 107 Omkostninger ved betalinger med kort og kontanter i Danmark Johan Gustav Kaas Jacobsen og Anders Mølgaard Pedersen, Betalingsformidlingskontoret INDLEDNING OG SAMMENFATNING Når forbrugerne køber varer

Læs mere

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev Finansiel regulering og kapitalforvaltning Nyhedsbrev FINANSTILSYNET FORESLÅR BETALINGSTJENESTELOVEN ÆNDRET 19.9.2014 Finanstilsynet har sendt et udkast til et lovforslag i høring om ændring af bl.a. lov

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark Danmarks Nationalbank Omkostninger ved betalinger i Danmark OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som

Læs mere

VERSION 02 SEPTEMBER 2014 BRUGERVEJLEDNING TIL KREDITKORTTERMINALEN IPP350 (PT)

VERSION 02 SEPTEMBER 2014 BRUGERVEJLEDNING TIL KREDITKORTTERMINALEN IPP350 (PT) VERSION 02 SEPTEMBER 2014 BRUGERVEJLEDNING TIL KREDITKORTTERMINALEN IPP350 (PT) 2 TAXA 4X35 BRUGERVEJLEDNING TIL KREDITKORTTERMINALEN IPP350 (PT) 3 Velkommen Kære chauffør I denne brugervejledning finder

Læs mere

Betaling med kredit/debet kort

Betaling med kredit/debet kort Betaling med kredit/debet kort Konsekvenser af implementering af betaling med MasterCard mm. online og i automat i Borgerservice Randers Kommune Baggrund Mulighed for betaling med Dankort/VisaDankort for

Læs mere

Forbrugerens varebestilling

Forbrugerens varebestilling Under salget 0 Indholdsfortegnelse Forbrugerens varebestilling... 2 Tilbud eller Opfordring til at gøre Tilbud... 2 Betaling for varen... 2 Dankort... 2 Internationale betalingskort... 3 Gebyrer for Kortbetaliner...

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

2. Befolkningens brug af it

2. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 19 2. Befolkningens brug af it Figur 2.1 It-produkter i hjemmet 1 8 6 4 2 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 Video PC CD-afspiller Mobiltelefon

Læs mere

DANSK HANDEL & SERVICE

DANSK HANDEL & SERVICE DANSK HANDEL & SERVICE Juridisk direktør EU-Kommissionen 16. februar 2004 GD Indre Marked hhy/cbi C107 01/04 J01970 B-1049 Bruxelles hhy@dhs.dk markt-f4@cec.eu.int Høring vedrørende Kommissionens KOM (2003)718

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om betalingstjenester og elektroniske penge. Fremsat den xx 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen)

Forslag. Lov om ændring af lov om betalingstjenester og elektroniske penge. Fremsat den xx 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den xx 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester og elektroniske penge

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 157 endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 157 endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 157 endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Bilag til besvarelse af spørgsmål 5 ad L 157, stillet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 24. marts 2017

Læs mere

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S RADIO- OG TV-NÆVNET Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S Bodssystem for tilsidesættelse af vilkår for tilladelse til at distribuere lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale

Læs mere

Gebyroplysningsdokument

Gebyroplysningsdokument Gebyroplysningsdokument Kontoudbyderens navn : Kontonavn: Dato: Sparekassen Balling Garant - lønkredit 1. oktober 2018 Dette dokument giver dig oplysninger om gebyrerne for benyttelse af de hovedtjenester,

Læs mere

Gebyroplysningsdokument

Gebyroplysningsdokument oplysningsdokument Kontoudbyderens navn : Kontonavn: Dato: Sparekassen Balling 3 X løn 1. oktober 2018 Dette dokument giver dig oplysninger om gebyrerne for benyttelse af de hovedtjenester, der er knyttet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Indledning...3

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Indledning...3 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Detailbetalinger i Danmark...4 2.1 Betalinger i Danmark...4 Kontanter...4 Dankort og VisaDankort...4 Internationale kort...5 Mobilbetalingstjenester...6 Overførsler...8

Læs mere

Mobilen har medvirket til billigere betalinger mellem privatpersoner

Mobilen har medvirket til billigere betalinger mellem privatpersoner ANALYSE FRA BETALINGSRÅDET FEBRUAR 219 SERIE: OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK 216 Mobilen har medvirket til billigere betalinger mellem privatpersoner Mobilbetalinger er billigst for samfundet, når

Læs mere

Spørgsmål og svar - Apple Pay

Spørgsmål og svar - Apple Pay På hvilke mobiler virker Apple Pay, og stiller den krav til mit styresystem på mobilen? på andre Apple-enheder end en iphone? Du kan benytte Apple Pay, hvis du har en af disse iphones: - XR - XS - XS Max

Læs mere

Coop MasterCard Kredit

Coop MasterCard Kredit Coop MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark Køb på Coop.dk Køb på Internet, postordre (ved fjernsalg) mv. Køb i Coop butikker

Læs mere

Regler for. Dankort og Visa/Dankort. Dankort og Visa/Dankort

Regler for. Dankort og Visa/Dankort. Dankort og Visa/Dankort Regler for Dankort og Visa/Dankort Dankort og Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?. 2 3 Brug af kortet 3 4 Opbevaring af kort og PIN-kode 6 5 Fuldmagt

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron Hvad er en indsigelsesblanket og hvornår benyttes den?...2 Udfyldelse af indsigelsesblanketten...2 Indsigelsesblanket 1 Kortudstederindsigelse...2 Indsigelsesblanket

Læs mere

Tabelanneks til Betalingsrådets undersøgelse af omkostninger ved betalinger i Danmark

Tabelanneks til Betalingsrådets undersøgelse af omkostninger ved betalinger i Danmark NOVEMBER 2018 SERIE: OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK 2016 Tabelanneks til Betalingsrådets undersøgelse af omkostninger ved betalinger i Danmark Samfundsmæssige omkostninger ved betalinger efter betalingsforhold

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Analyse af tilbudslovens. annonceringspligt resumé

Analyse af tilbudslovens. annonceringspligt resumé Analyse af tilbudslovens regler om annonceringspligt resumé 24. september 2009 UDBUDSRÅDET Resumé, konklusioner og anbefalinger Udbudsrådet traf på sit 1. møde den 28. januar 2009 beslutning om at iværksætte

Læs mere

Brugerregler Dankort 8.3.01.

Brugerregler Dankort 8.3.01. Regler for Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

Hurtigere betalinger i Danmark

Hurtigere betalinger i Danmark 87 Hurtigere betalinger i Danmark Jakob Mygind Korsby, Betalingsformidlingskontoret og Peter Toubro- Christensen, Regnskabsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING De danske pengeinstitutter har indledt

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

1. Regler for Visa/Dankort

1. Regler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som henholdsvis Dankort og Visa-kort. Hvor intet andet er angivet, gælder de for både

Læs mere

Små virksomheders andel af offentlige

Små virksomheders andel af offentlige VELFUNGERENDE MARKEDER NR 26 19 Små virksomheders andel af offentlige I artiklen fremlægges nye data, som belyser små virksomheders andel af de offentlige opgaver, som sendes i EU-udbud. Analysen viser

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser! Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 3 Oprettelse af konto... 3 Køb af ydelser... 3 Priser og betaling... 4 Abonnements betingelser... 4 Webshipr s ydelser... 4 Kriterier...

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Brug af kortet... 4. 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6. 5 Fuldmagt...

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Brug af kortet... 4. 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6. 5 Fuldmagt... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Brug af kortet... 4 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6 5 Fuldmagt... 6 6 Sikre internetbetalinger... 6 7 Kontrol

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

Visa Electron. Regler. Januar 2009 4504.1208

Visa Electron. Regler. Januar 2009 4504.1208 Visa Electron Regler Januar 2009 Gode råd om Visa Electron Pas godt på kortet, hold øje med det, og lad ikke andre låne det. Kortet er dit og kun dit. Husk din pinkode. Hvis den er svær at huske, så brug

Læs mere