Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 31. marts 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børsmeddelelse nr. 07.2011, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2011"

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 28. april 2010 Udsteder SmallCap Danmark A/S Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf Antal sider 8 incl. denne side Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 31. marts 2011 SmallCap Danmark A/S s bestyrelse har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: Resultatet for årets tre første måneder blev negativt med 4,3 mio. kr. før skat hhv. 3,0 mio. kr. efter skat. Resultatet svarer til en forrentning af primo egenkapitalen på -1,1% før skat hhv. -0,7% efter skat. KFMX indekset, selskabets benchmark, faldt i perioden med 4,6%. Aktiemarkedet var i perioden præget af høj volatilitet, men viste styrke ved hurtigt at absorbere de negative følger af krisen i Mellemøsten og naturkatastrofen i Japan. Den høje volatilitet betød dog, at mange fortsat var tilbageholdne med illikvide investeringer, og large cap (OMXC20) outperformede således small cap (KFMX) med 6,7%- point. De tre største bidragsydere til selskabets kvartalsresultat var North Media (4,2 mio. kr.), Satair (3,1 mio. kr.) og Greentech Energy Systems (2,9 mio. kr.). De tre største negative bidrag kom fra investeringerne i Topsil (-6,4 mio. kr.), IC Companys (-3,9 mio. kr.) og Harboes Bryggeri (-3,3 mio. kr.). Egenkapitalen var d. 31. marts 2011 på 397,2 mio. kr. (indre værdi 81,5 kr. pr. aktie). Vi forventer fortsat en positiv udvikling på aktiemarkedet i En kombination af god indtjeningsudvikling og en attraktiv prisfastsættelse er baggrunden for, at vi mener, der er en god sandsynlighed for, at danske small cap aktier kan få en særlig positiv udvikling i resten af Med venlig hilsen SmallCap Danmark A/S Jan O. Frøshaug Formand for bestyrelsen Jens Erik Høst Adm. direktør

2 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 31. MARTS 2011 SMALLCAP DANMARK A/S

3 FORVENTNINGER TIL 2011 Trods en volatil og svag start på året forventer vi fortsat en positiv udvikling på aktiemarkedet. Styrken i markedet understeges af, at investorerne fortsat er villige til at købe aktier på trods af uroen i Mellemøsten og naturkatastrofen i Japan, der kunne have udløst betydelige kursfald, hvis det underliggende marked havde været svagere. Forudsætningerne for et godt aktiemarked i resten af året er til stede. Der er underliggende vækst i økonomierne, renten er lav, virksomhedernes indtjening bedres løbende og tilliden til den finansielle sektor er ved at blive genoprettet. Geopolitisk uro, frygt for økonomiske kriser, kraftigt stigende råvarepriser, valutauro etc. er forhold som normalt giver stor volatilitet, men for tiden absorberer aktiemarkedet dette. Vi mener stadig, at der er et betydeligt uforløst potentiale i en række af de mindre aktier, men forventninger om vækst, højere indtjening eller øvrige værdiskabende tiltag er ikke nok til at trække kursstigninger blandt de mindre aktier i øjeblikket. Køberne melder sig først, når forventningerne indfris. Vi har tålmodighed til at holde de gode aktier til det sker, men det indebærer, at vor portefølje af primært mindre aktier udvikler sig langsommere end de store aktier p.t. Usikkerhed og fokus på likviditet forklarer den forsinkede positive kursudvikling. Men netop derfor finder vi small cap segmentet endnu mere attraktivt end ved indgangen til I løbet af 1. kvartal kan vi således konstatere, at small cap-discounten er blevet udvidet med omkring 10%-point til 30% på EV/EBIT niveau. Dette udtrykker, at potentialet i small cap aktier fra en relativ betragtning er øget i forhold til large cap. Det er vores erfaring, at small cap aktier skiftevis outperformer og underperformer large cap med en cyklus på 3-5 års varighed. Da small cap nu har underperformet siden juli 2007, forventer vi, at det uforløste potentiale i de mindre aktier snart viser sig i kursudviklingen. Prisfastsættelsen af de mindre aktier er nu så interessant, at private equity fonde og industrielle købere igen begynder at interessere sig for selskaberne. H+H International og Satair er eksempler på dette. Vi mener derfor, at der er en god sandsynlighed for, at danske small cap selskaber kan få en særlig positiv udvikling i resten af Kombinationen af en god indtjeningsudvikling og en attraktiv prisfastsættelse er baggrunden for vores vurdering. Grundig test af aktiemarkedet i 1. kvartal Styrken af det globale aktiemarked blev testet godt og grundigt i februar og marts. Først med uroen i en række af de mellemøstlige og nordafrikanske lande og dernæst med naturkatastrofen i Japan. Oven på dette steg olieprisen, hvilket påvirker den globale vækst marginalt negativt. Aktiemarkedet reagerede negativt på de to hændelser, men fik hurtigt genvundet det tabte. De fleste aktieindeks steg i løbet af 1. kvartal dog med de japanske indeks som en klar undtagelse. Den underliggende positive trend understeger, at investorerne fortsat har tiltro til, at indtjeningspotentialet i de børsnoterede virksomheder er intakt og bekræfter styrken i aktiemarkedet. KFMX indekset faldt med 4,6% i 1. kvartal af 2011 hvorimod, OMXC20 indekset steg med 2,1%. Stik imod vores forventning outperformede large cap aktierne således small cap med 6,7% i 1. kvartal. I 1. kvartal må vi konstatere, at selskaberne ikke fik belønning for deres positive udvikling i det tempo, som vi havde regnet med. I januar oplevede vi en tiltagende interesse for small cap aktier, og på denne baggrund fik flere af selskaberne i vores portefølje en ganske god start på året. Ved indgangen til februar havde SmallCap Danmark således opnået over 3% afkast og næsten 4% outperformance. Amagerbankens konkurs rystede imidlertid endnu engang den finansielle sektor i Danmark, hvilket øgede investorernes risikoaversion, og reducerede investorernes appetit på mindre likvide aktier. På denne baggrund forsvandt købsinteressen og derved også likviditeten i en lang række af de mindre aktier igen, hvilket prægede kursudviklingen i februar og marts mdr. 36 mdr. 60 mdr. Levetid 1. kvartal å.t.d. p.a. p.a. p.a. (132 mdr.) p.a. Forrentning af primo egenkapital før skat -1,1% -1,1% -0,4% 0,1% 1,9% 14,7% Forrentning af primo egenkapital efter skat -0,7% -0,7% -0,6% 2,7% 5,3% 13,4% Egenkapitalforretning før skat ifht. KFMX 3,5% 3,5% -0,9% 13,7% 10,6% 8,8% Egenkapitalforretning efter skat ifht. KFMX 3,8% 3,8% -1,0% 16,3% 14,0% 7,5% KFMX -4,6% -4,6% 0,4% -13,6% -8,7% 5,9% OMXC20 2,1% 2,1% 22,0% 3,0% 3,4% 4,4% OMXC -0,1% -0,1% 16,2% -0,9% 0,6% 4,6% DAX 1,5% 1,5% 10,8% -1,2% 0,1% -3,2% S&P 500 5,4% 5,4% 13,4% 0,1% 0,5% -1,1% Russel ,6% 7,6% 24,3% 7,0% 2,0% 4,2% Nikkei 225-4,6% -4,6% -12,0% -8,0% -10,6% -6,5% Rente på 10 årige statsobligationer Danmark 3,4% 3,0% 3,4% 4,1% 3,8% 5,6% Tyskland 3,3% 3,0% 3,1% 3,9% 3,8% 5,3% USA 3,5% 3,4% 3,8% 3,4% 4,9% 6,0% Internationale indeks er i lokal valuta fra oprindelseslandet Kilde: Egne beregninger og FactSet Side 2 af 7 Delårsrapport 1. kvartal 2011

4 PERIODENS RESULTAT OG BALANCE For perioden 1. januar marts 2011 realiserede SmallCap Danmark et resultat før skat på -4,3 mio. kr. og et resultat efter skat på -3,0 mio. kr. I forhold til primo egenkapitalen svarer dette til en negativ forrentning på 1,1% før skat og 0,7% efter skat. KFMX indekset, som er selskabets benckmark, faldt i samme periode med 4,6% hvorved SmallCap Danmark A/S outperformede sit benckmark med 3,5% før skat. Resultatet for 1. kvartal er sammensat af kursreguleringer på -1,6 mio. kr., finansielle poster på -1,0 mio. kr. og driftsomkostninger på 1,7 mio. kr. De ordinære driftsomkostninger var 0,3 mio. kr. lavere end samme periode sidste år. Der er ikke hensat til bonus, da det absolutte afkast var negativt for perioden. Omkostningsprocenten for perioden var på 0,43% sammenlignet med 0,50% for samme periode sidste år. Egenkapitalen 31. marts 2011 var på 397,2 mio. kr. mod 405,0 mio. ultimo I løbet af 1. kvartal har SmallCap Danmark A/S nettoerhvervet egne aktier, hvilket er årsagen til, at egenkapital er faldet med mere end periodens resultat. Udviklingen i 1. kvartal De 5 største positive bidragsydere til resultatet i 1. kvartal var North Media (4,2 mio. kr.), Satair (3,1 mio. kr.), Greentech Energy Systems (2,9 mio. kr.), Egetæpper (2,6 mio. kr.) og H+H International (2,1 mio. kr.). Sammenlagt bidrog de pågældende investeringer med 14,9 mio. kr. i afkast. De fem største investeringer i SmallCap Danmark A/S ultimo 1. kvartal 2011 var BoConcept, Egetæpper, DKTI, Greentech Energy Systems samt Satair. I alt var 57,5% af selskabets egenkapital investeret i de pågældende selskaber. og har derfor bibeholdt vores positioner i selskaberne. Af større porteføljeændringer har SmallCap Danmark A/S i løbet af 1. kvartal øget beholdningen af aktier i DFDS, Auriga Industries og DLH. Desuden har SmallCap Danmark A/S erhvervet aktier i FLSmidth & Co. og Rockwool. SmallCap Danmark A/S havde ultimo 1. kvartal uændret tre 10%- aktieposter henholdsvis BoConcept, Egetæpper og Rias. Vægten i disse tre aktier er i 1. kvartal 2011 øget til 32,9% af egenkapitalen fra 31,5% ultimo Derudover har SmallCap Danmark en større aktiepost i DKTI. Udviklingen i DKTI A/S (tidligere DK Trends Invest A/S) Efter aktiekøb, ombytningstilbuddet og aktietilbagekøb havde SmallCap Danmark A/S ultimo 1. kvartal stk. aktier i DKTI svarende til 67,6% af selskabets aktiekapital. Justeret for selskabets beholdning af egne aktier var ejerandelen af den cirkulerende aktiekapital på 79,5%. I 1. kvartal har DKTI i samarbejde med SmallCap Danmark arbejdet på at finde en ny aktivitet til selskabet. Der er fortsat dialog med flere interessenter i denne forbindelse. Såfremt den igangværende proces ikke inden for en kort periode fører til, at der nås en aftale om tilførsel af en for aktionærerne attraktiv ny aktivitet, påtænker SmallCap Danmark A/S at foreslå en fusion af de to selskaber eller en likvidation af DKTI. Sammenligning med andre investeringsforeninger Med en egenkapitalforrentning på -1,1% før skat rapporterede SmallCap Danmark A/S i 1. kvartal 2011 et bedre resultat end gennemsnittet af de to øvrige investeringsforeninger, som har fokus på danske small cap aktier. SmallCap Danmark A/S underperformede imidlertid gennemsnittet af de investeringsforeninger, der har et bredt dansk mandat. Dette skyldes i sin væsentlighed, at large cap aktierne outperformede small cap med 6,7%. De 5 dårligste investeringer fra en absolut betragtning var Topsil (-6,4 mio. kr.), IC Companys (-3,9 mio. kr.), Harboes (-3,3 mio. kr.), BoConcept (-3,2 mio. kr.) og DLH (-3.0 mio. kr.). Disse investeringer tegnede sig for et tab på 19,9 mio. kr. Vi mener fortsat, at disse aktier rummer et stort potentiale mdr. 36 mdr. 60 mdr. Levetid Peer group 1. kvartal å.t.d. p.a. p.a. p.a. (132 mdr.) p.a. SmallCap Danmark A/S Forrentning af primo egenkapital før skat -1,1% -1,1% -0,4% 0,1% 1,9% 14,7% Forrentning af primo egenkapital efter skat -0,7% -0,7% -0,6% 2,7% 5,3% 13,4% Foreninger med danske small cap aktier Danske Invest Danmark Small Cap -4,6% -4,6% 5,1% 1,3% 1,4% 7,7% Dexia lnvest Small Cap 0,0% 0,0% 11,6% 1,7% 1,9% 10,6% Foreninger med danske aktier generelt Alfred Berg Danmark 0,2% 0,2% 5,2% -1,4% -1,5% 6,2% Bankinvest Danmark -2,0% -2,0% 12,2% 2,1% -1,7% - Carnegie WW/Danske aktler 0,8% 0,8% 13,9% 5,3% 5,2% 6,8% Danske lnvest Danmark 0,2% 0,2% 13,5% 1,5% 2,4% 7,1% LD-Invest Danmark 1,3% 1,3% 14,0% 2,6% 4,2% - Nykredit lnvest Danske Aktier -0,8% -0,8% 13,3% 3,0% 2,6% - SEB lnvest Danmark 0,9% 0,9% 17,7% 4,0% 5,2% 12,2% Kilde: Egne beregninger og FundCollect Side 3 af 7 Delårsrapport 1. kvartal 2011

5 Bestyrelsens og ledende medarbejderes ejerandel Ved udgangen af marts 2011 var bestyrelses og ledende medarbejders samlede ejerandel af SmallCap Danmark A/S på 28,7% af aktiekapitalen. Dette svarer til en stigning på 0,5%-point i forhold til ultimo Bestyrelsens og ledende medarbejderes beholdning af aktier d Antal aktier, stk. Værdi, mio. kr. % af kapital Ændring siden d , stk ,8 28,7% INVESTMENT CASES BoConcept Holding Investmentcase: BoConcept er en turn-around case, som er godt i gang med at materialisere sig. BoConcept er en international retail orienteret konceptholder med et komplet produktprogram af møbler og livsstilsprodukter til private hjem. BoConcept har nu oplevet positiv same-store-sale fire kvartaler i træk med vækstrater på 6-7%. Endvidere er BoConcepts lukning af uprofitable franchise butikker, primært i Spanien ved at ebbe ud, samtidig med at nye butikker åbner. Nettotilgangen af nye butikker i indeværende regnskabsår bliver mindst 10. Fortsættelsen af vækst i same-store-sales og åbning af nye butikker indebærer en omsætningsvækst i de kommende år på omkring 10% p.a. Indtjeningen vil vokse markant hurtigere (men fra et lavt udgangspunkt) som følge af BoConcepts opstramning af franchisemodellen, omkostningstilpasninger samt effektiviseringen af balancen, som er gennemført de senere år som reaktion på finanskrisen. BoConcept har brugt nedturen til at få justeret på de ovennævnte områder til en mere effektiv og profitabel forretningsmodel, end det ville have været opnåeligt ved et positivt konjunkturforløb i 2008 og Kombinationen af omsætningsvækst og en omkostningsbase, der vokser markant langsommere end omsætningen, er grundlaget for den ventede store indtjeningsfremgang i de kommende år. Egetæpper Investmentcase: Egetæpper er en turn-around case. Selskabet er i fuld gang med at forbedre indtjeningen på trods af pres fra stigende råvarepriser. Aktien handler på meget attraktive multipler. Egetæpper er en ledende spiller på det internationale Contract tæppemarkedet. Egetæpper har en stærk markedsposition, et moderne produktionsapparat med en betydelig uudnyttet kapacitet (høj operationel gearing) og en stærk cashgenererende forretningsmodel. Det internationale tæppemarked er et konjunkturfølsomt (sen cyklisk) modent, fragmenteret og konkurrencepræget marked. Indtil krisen kom, har Egetæpper evnet at vokse i dette marked gennem produktudvikling og bearbejdning af nye markeder som Mellem- og Fjernøsten. Egetæpper har været hårdt ramt af den økonomiske nedtur, men fra indeværende regnskabsår vokser omsætningen igen. Det er især Sverige, Tyskland og Frankrig, der viser fremgang. De to vigtige markeder Danmark og UK ser ud til at have nået bunden. Vi forventer, at omsætningen stiger med 19% 2010/11, hvoraf halvdelen er organisk primært, bl.a. drevet af prisstigninger og stigningen i den svenske og engelske valuta og ca. 50 mio. kr. fra konsolideringen af tilkøbte Bentzon Carpets. Indtjeningsevnen har været kraftigt stigende i takt med fremgang i omsætningen, hvilket viser den løftestangseffekt, som selskabets betydelige ledige kapacitet giver. DKTI (tidligere DK Trends Invest A/S) Investmentcase: I begyndelsen af 2010 oplevede investeringsselskabet DKTI turbulente aktionær- og ledelsesforhold. På denne baggrund tilbød SmallCap Danmark A/S d. 31. maj 2010 aktionærerne i DKTI at ombytte deres aktier til SmallCap Danmark A/S aktier. D. 2. juli 2010 meddelte SmallCap Danmark A/S, at 42,5% af DKTI aktionærerne havde accepteret tilbuddet, hvilket tilførte selskabet 300 nye aktionærer og forøgede egenkapitalen med 26 mio. kr. Ultimo 2010 rådede SmallCap Danmark A/S over 67,6% af aktiekapitalen i DKTI og 79,4% af de udestående aktier. Det er ledelsens vurdering, at kapitalbasen i DKTI er for lille til at selskabet kan fungere som et selvstændigt investeringsselskab. Derfor har Small- Cap Danmark A/S i samarbejde med bestyrelsen i DKTI over en periode evalueret en række muligheder for at tilføre DKTI en ny aktivitet. Der er fortsat dialog med flere parter. Selskabets fem største investeringer Andel af Afkast i Afkast i Selskab egenkapital 1.kvartal 1.kvartal mio. kr. % BoConcept Holding B 14,1% -3,2-5,7% Egetæpper 13,7% 2,6 5,0% DKTI 11,3% 0,4-6,3% Greentech Energy Systems 10,6% 2,9 7,5% Satair 7,7% 3,1 12,2% Fem største i alt 57,4% 5,8 Side 4 af 7 Delårsrapport 1. kvartal 2011

6 Såfremt der ikke indenfor en kort periode nås til en aftale om tilførsel af en ny, for aktionærerne, attraktiv aktivitet, påtænker SmallCap Danmark A/S at tage initiativ til en fusion eller en likvidation af DKTI. I mellemtiden har DKTI sikret sig en fornuftig forretning af kapitalbasen ved at investere i forskellige investeringsforeninger og enkeltaktier. Greentech Energy Systems Investmentcase: GES er en value-investering i et vedvarende energiselskab, som opfører og driver vindmølleprojekter i Danmark, Tyskland, Polen og Italien. Selskabet blev etableret i 2000 og har ultimo MW vindkraftkapacitet i drift (pro-rata konsolideret). Desuden har selskabet yderligere 24 MW, som er ved at blive opført. I pipelinen har GES en række polske og italienske projekter, som mangler godkendelser, finansiering, etc. Selskabet outsourcer alle former for entrepriser, men har egen projektudviklingsorganisation. SmallCap Danmark A/S solgte i 2010 omkring halvdelen af sine aktier i GES til GWM Renewable Energy, som nu har påtaget sig rollen som ankerinvestor i selskabet og har indsat ny ledelse. Den ny ledelse har gennemført en omfattende omstrukturering af aktiviteterne i Greentech og ønsker at diversificere aktiviteterne til også at omfatte andre former for vedvarende energikilder såsom solenergi. I forbindelse med omstruktureringerne har den ny ledelse også valgt at tage betragtelige nedskrivninger på de italienske projektrettigheder i Greentech og vi betragter derved oprydningen som gennemført. Satair Investment case: Satair er en value case efter et særdeles vellykket salg af OEM aktiviteterne i oktober Salget har tilført Satair netto 840 mio. kr., hvilket svarer til 200 kr. pr aktie. Selv om aktien er steget markant siden frasalget er der fortsat et stort potentiale i aktien. Satair er en wholesaler indenfor reservedele til fly. Satair betjener alle typer af kommercielle operatører, vedligeholdelsesværksteder, samt en række militære operatører med salg og distribution. Satair er en global distributør og har salgs- og lagerfaciliteter i Europa, Nordamerika, Mellemøsten og Asien/Pacific. Med salget af OEM aktiviteterne har Satair nu udelukkende aktiviteter indenfor aftermarkedet. Denne fokusering af forretningsmodellen (ren cash genererende wholesaler) er medvirkende til, at Satair vinder markedsandele og samtidig forbedrer effektiviteten (højere marginaler). Satair vil bruge en betydelig del af provenuet til akkvisitioner. Første køb blev annonceret den 8. april 2011 med overtagelsen af Aero Quality Sales til en pris af 30 mio. USD. Satair har en god track record med at købe op inden for Aftermarked segmentet. Satair har særlig fokus på at købe nicheagenturer fra monopolister. Satair har stor erfaring indenfor dette område og har godt styr på investeringsafkastet ved sådanne transaktioner (rimelig sikker prognose for salg). Selskabet handler med en discount til den bogførte indre værdi på omkring DKK 26 pr. aktie. Vi forventer, at discounten bliver reduceret i takt med, at det bliver mere synligt, at selskabets omfattende problemer er ved at være løst. Vi ser en mulighed for re-lancering af virksomheden / aktien som en seriøs vinddeveloper med en troværdig og stabil ejerkreds og ledelse samt en stabil finansiel base. Fordeling af porteføljen på brancher Brancher Forbrugsgoder 30,2% 42,1% Industri 21,2% 10,3% Finans 19,4% 9,8% Forsyning 8,6% 13,2% Konsumentvarer 8,4% 3,1% Materialer 5,3% 10,4% Informationsteknologi 4,7% 5,3% Sundhedspleje 2,1% 5,8% Alle positioner 100,0% 100,0% Side 5 af 7 Delårsrapport 1. kvartal 2011

7 (tkr.) 1. kvartal å.t.d. 1. kvartal å.t.d. Resultatopgørelse Investeringsresultat Finansielle poster, netto Driftsomkostninger Heraf ordinære driftsomkst Heraf bonus Resultat før skat Skat og minoriteter Periodens resultat Egenkapitalsforklaring Egenkapital excl. minoriteter primo Udloddet udbytte Periodens resultat Køb/salg egne aktier Egenkapital excl. minoriteter ultimo Aktiver Værdipapirer Andre aktiver Likvider Aktiver i alt Passiver Egenkapital excl. minoriteter Gæld til kreditinstitutter Andre gældsposter Passiver i alt Pengestrøm me Likviditetsforskydning fra driften Likviditetsforskydning fra investeringsaktiviteter Likviditetsforskydning fra finansieringsaktiviteter Periodens forskydning i likvide beholdninger Nøgletal Resultat pr. aktie (EPS), kr. -0,61-0,61 5,57 5,57 5,62 Omkostningsprocent, excl. bonus og extraord. omkst. 0,43% 0,43% 0,50% 0,50% 2,15% Omkostningsprocent, incl. bonus og extraord. omkst. 0,43% 0,43% 0,50% 0,50% 1,70% Indre værdi pr. aktie (BVPS), kr. 81,50 81,50 85,24 85,24 82,02 Børskurs ultimo pr. aktie, kr. 71,50 71,50 83,00 83,00 74,50 Cirkulerende antal aktier ultimo (1.000 stk.) LEDELSESPÅTEGNING Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar marts 2011 for koncernen SmallCap Danmark A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS ) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Den anvendte regnskabspraksis i delårsrapporten er i overensstemmelse med den, der er anvendt i årsrapporten for Delårsrapporten er ikke revideret. aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for delårsperioden. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for. København, den Ledelsen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og den samlede præsentation af delårsrapporten dækkende. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens Jan O. Frøshaug, bestyrelsens formand Jens Erik Høst, direktør Side 6 af 7 Delårsrapport 1. kvartal 2011

8 Fra venstre: Steffen Schouw, Jens Erik Høst, Christian Reinholdt og Michael West Hybholt. PROFIL SMALLCAP DANMARK A/S SmallCap Danmark A/S er et uafhængigt børsnoteret investeringsselskab, som fokuserer på investeringer i danske og nordiske børsnoterede, small og mid cap selskaber. Målsætningen er at opnå et attraktivt langsigtet absolut afkast til vores aktionærer. Porteføljen er ikke sammensat med udgangspunkt i indeksvægte, men vil afvige væsentligt herfra. Selskabet skal ikke nødvendigvis være fuldt investeret og selskabet kan i perioder være gearet med op til 50%. Hvorfor vælge SmallCap Danmark A/S? Small cap fokus er en konkurrencefordel Small cap segmentet rummer mange attraktive investeringsmuligheder og har historisk givet et højere afkast end de store selskaber. Mange small cap selskaber er underanalyserede og har kun perifer opmærksomhed blandt børsmæglere og institutionelle investorer. Derfor har SmallCap Danmark A/S både en absolut og komparativ fordel. Betydelige interne analyseressourcer Vores investeringer bygger på et omhyggeligt internt analysearbejde, der kortlægger virksomhedernes konkurrencesituation, markedsforhold, operationelle effektivitet og finansielle forhold etc. Når vores analyser indikerer et højt afkastpotentiale, investerer vi store beløb i enkeltaktier. Erfarent team med solid track record Vores investeringsteam har mange års erfaring med small cap investering og har et højt kendskab og gode relationer til virksomhederne. Siden starten i april 2000 har vi opnået et gennemsnitligt årligt afkast på 14,7% før skat danske aktier er i gennemsnit stegt med 4,6% p.a. Uafhængig af andre økonomiske interesser Vort eneste succeskriterium er at forrente aktionærernes penge bedst muligt. Vi har fravalgt den traditionelle bankdistribution, hvor der betales beholdningsprovision, eftersom provisionen blot vil fragå aktionærens afkast. Vores forretningsmodel er ikke volumenbaseret, eftersom skalafordelene tilfalder aktionærerne. Ledelse med stort økonomisk engagement Ledelsen har samlet investeret mere end 130 mio. kr. i Smallcap Danmark A/S og Investeringsforeningen SmallCap Danmark, som selskabet har kontor-og personalefællesskab med. Præstationsfremmende bonusmodel 20% af merafkastet i forhold til KFMX over 3 år forudsat afkastet overstiger 6% p.a. i gennemsnit. Læs mere om os på 500% 400% 300% 200% 100% 0% % OMXC20 KFMX SCD f.skat SCD e.skat

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår INDHOLD Ti års hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 12 Profil SmallCap Danmark A/S 14 Aktien og investorene 16 IR-politik

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 11 Profil SmallCap Danmark A/S 16 Aktien og investorerne

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 10 Profil SmallCap Danmark A/S 13 Aktien og investorerne

Læs mere

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Investeringsforeningen Alfred Berg Årsrapport 2009 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Beretninger Ledelsesberetning...4 Årsberetning, Årsberetning, Alfred Berg, afdeling Danmark...8

Læs mere

DK Trends Invest A/S Årsrapport 2010

DK Trends Invest A/S Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 Børsmeddelelse nr. 01 / 2011 3. marts 2011 DK Trends Invest A/S (CVR-nr.: 30 20 71 49) C/o SmallCap Danmark A/S Toldbodgade 53, 2th. DK-1253 København K Indhold Side Indhold 1 Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 1. kvartal 2007 Verden i perspektiv 2007 Investering i infrastruktur ny drivkraft Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger Forord Indholdsfortegnelse

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2015

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2015 Positive aktiemarkeder i 1. halvår Aktiemarkederne startede 2015 med imponerende afkast på 15-20 pct. i første kvartal, men stigende obligationsrenter

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75 Investeringsforeningen Alm. Brand Invest CVR-nr. 20 43 68 75 Halvårsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Foreningsforhold... 2 Risici... 3 Kommentarer

Læs mere

Markedsforventninger til 2. halvår 2014... 23 Resultatopgørelse... 24 Balance... 24 Nøgletal... 25 Positioner... 25 Halvårsregnskab for afdeling CPH

Markedsforventninger til 2. halvår 2014... 23 Resultatopgørelse... 24 Balance... 24 Nøgletal... 25 Positioner... 25 Halvårsregnskab for afdeling CPH Indhold Foreningsoplysninger... 5 Påtegninger... 6 Ledelsespåtegning... 6 Ledelsesberetning for Investeringsforeningen... 7 Resultat og formue... 7 Ændringer og nyheder... 7 Væsentlige markedsbegivenheder

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 Offentliggjort 24. august 2011 www.alfredberginvest.dk Investeringsforeningen Alfred Berg Invest Halvårsrapport 2011 Offentliggjort 24. august

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2013 Offentliggjort 22. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Generelt og fælles for afdelingerne...

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010 2. kvartal 2010 KVARTALSNYT 2. kvartal 2010 Side 1 Om Investeringsforeningen LD Invest 2. kvartal 2010 Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt

Læs mere

Årsrapport 2013. Professionel Forening SEBinvest II. CVR nr. 28 67 45 70

Årsrapport 2013. Professionel Forening SEBinvest II. CVR nr. 28 67 45 70 Årsrapport 2013 Professionel Forening SEBinvest II CVR nr. 28 67 45 70 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 8 Ledelsespåtegning 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

...det passive supplement. Halvårsrapport 08

...det passive supplement. Halvårsrapport 08 ...det passive supplement Halvårsrapport 08 Sparindex Halvårsrapport Halvåret i overskrifter Sparindex påvirket af fortsat uro på aktiemarkederne Krisen på de globale aktiemarkeder fortsatte i 1. halvår

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr. 21 00 49 79

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr. 21 00 49 79 Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen SEBinvest CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger.... 2 Ledelsesberetning.... 3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Forord 3 Tilbage til normale tilstande

Læs mere

Årsrapport 2013. www.schouw.dk

Årsrapport 2013. www.schouw.dk Årsrapport 2013 www.schouw.dk Koncernberetning 1 Forord 2 Hoved- og nøgletal 3 Hovedpunkter 4 Vores virksomheder 6 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse og pengestrømme 10 Balance 11 Forventninger 12 Bestyrelse

Læs mere

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets administrerende direktør Kim Mikkelsen på telefon +45 38 40 15 51.

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets administrerende direktør Kim Mikkelsen på telefon +45 38 40 15 51. Meddelelse nr. 08/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. marts 2014 Meddelelse nr. 08/2014: Årsrapport 2013 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets årsrapport

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Globale konsekvenser af det amerikanske boligmarked Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Forord

Læs mere

Årsrapport 2012//2013. Formuepleje Merkur A/S. 1. juli 2012-30. juni 2013 // 16. regnskabsår

Årsrapport 2012//2013. Formuepleje Merkur A/S. 1. juli 2012-30. juni 2013 // 16. regnskabsår Årsrapport 2012//2013 Formuepleje Merkur A/S 1. juli 2012-30. juni 2013 // 16. regnskabsår Formuepleje Merkur A/S: 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab: -15% Maks.

Læs mere

Årsrapport 2012 H+H International A/S

Årsrapport 2012 H+H International A/S Årsrapport 2012 H+H International A/S build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Femårsoversigt 5 Resumé 6 Tilbageblik 8 Hovedtal 11 Forventninger til 2013 12 Regnskabsberetning 16

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011 IFRS-delårsrapport 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011 12 måneders periode i forbindelse med omlægning af regnskabsår til 31. december 2011 Selskabsmeddelelse nr. 32/2011 af 31.august

Læs mere

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q1 Året 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 373,2 360,8 1.500,3 Primært resultat før amortisering (EBITA) 7,6 15,3 65,0 Primært

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 25 / 28. april CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013)

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013) 1. januar - 30. juni (Selskabsmeddelelse nr. 20-) Delårsrapport Side 1 af 36 Hovedkonklusioner 2. kvartal Hovedkonklusioner 2. kvartal Investeringsklimaet i mineindustrien blev yderligere svækket i andet

Læs mere

årsrapport 2013 årsrapport 2013

årsrapport 2013 årsrapport 2013 ØK-KONCERNEN årsrapport 2013 A/S det østasiatiske kompagni / årsrapport 2013 1 2 årsrapport 2013 / A/S det østasiatiske kompagni indhold indhold ØK-KONCERnen 4 LEDELSESBERETNING Brev til vore aktionærer

Læs mere

PFA Holding A/S. PFA Pension, forsikringsaktieselskab. The Midgard Fixed Income Fund Limited. PFA Kapitalforening. Investeringsforeningen PFA Invest

PFA Holding A/S. PFA Pension, forsikringsaktieselskab. The Midgard Fixed Income Fund Limited. PFA Kapitalforening. Investeringsforeningen PFA Invest PFA HOLDING ÅRSRAPPORT 2014 Koncernstruktur PFA Brug Livet Fonden PFA-Fonden 49 % Øvrige aktionærer 51 % PFA Holding A/S PFA Asset Management A/S PFA Pension, forsikringsaktieselskab PFA Bank A/S 76 %

Læs mere