Vægmonteret fan coil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vægmonteret fan coil"

Transkript

1 Vægmonteret fan coil

2 Indholdsfortegnelse Vedligeholdelse - fejlfinding 1 Hovedkomponenter - Beskrivelse af komponenterne 2 Generel information - emballering - vigtig information 3 Anvendelsesområde - Air flow retning 4 kontrolknapper og signaler - TLW1 infrarød fjernbetjening 5 LCD + Fjernbetjening 6 PFW fortrådet betjeningspanel + LCD 7 Autop program - varmeprogram 8 Køleprogram - ventilationsprogram 9 Natsænkning - Affugtningsprogram 10 Tænd og sluk program 11 Data - installation 12 El-diagram Vedligeholdelse Almindelig vedligeholdelse: Den almindelige vedligeholdelse kan udføres af brugeren. Det er en række simple funktioner, der gør at fan coilen fungere optimalt. Udvendig rengøring en gang om ugen. Rengør med en fugtig klud med varmt vand og en neutral sæbe. Undgå at bruge syntetiske- eller opløsende vaskemidler. Undgå at sprøjte vand på ind- og udvendige flader da det kan medføre kortslutning. Filterrensning hver anden uge dog hver uge hvis fan coilen er installeret på et meget støvet sted. Støvsug filteret og om muligt rengør med vand med neutral sæbe. Brug ikke syntetiske- eller opløsende midler. Ekstra vedligeholdelse: Ekstra ordinær vedligeholdelse kan kun ske af autoriserede fagfolk. Den ekstraordinære vedligeholdelse består af en række komplekse processer, såsom demontering af fan coilen og dens komponenter. Indvendig rengøring en gang årligt hvis den ikke har været i brug i længere tid. Eller oftere i omgivelser hvor der er brug for en høj luftrensning. Dette består af rengøring af coilen, ventilatorvingerne, kondensbakke og alle delene, der er i kontakt luften. Reparation og finjustering, se kapitlet fejlfinding inden reparatør tilkaldes. Tjek fan coilens tilstand ved hver rengøring. Fejl skal rapporteres til reparatør. Fejlfinding Problem: Sandsynlig årsag: Løsning: Utilstrækkelig air-flow ved udgang Forkert hastighed Vælg den rette hastighed Blokeret filter Rens filtret Luft ud- og indgang tilstoppet Fjern hindringen Uniten varmer ikke Intet varmt vand Tjek varmeapp. / tjek varmepumpe Forkert indstilling på kontrolpanel Indstil korrekt Uniten køler ikke Intet koldt vand Tjek chilleren Forkert indstilling på kontrolpanel Indstil korrekt Ventilator roterer ikke Ingen strøm Tjek strømforsyning Kondensdannelse på kabinet Vandet har ikke nået driftstemperatur Temperatur og fugtighedsgrænsen for minimum/medium vandtemperatur er nået Tjek kedlen eller chilleren og/ eller tjek indstillingen Øg vandtemperatur til over grænsen for minimum/medium vandtemperatur Kontakt reparatør for problemer, der ikke er beskrevet her 1

3 Hovedkomponenter 1 TLW1 (fjernbetjening) tilbehør 6 Luftfilter 2 Beslag til vægophæng af fjernbetjening 7 Varmevekselbatteri 3 PFW fortrådet betjening 8 Tre-vejs vand ventil 4 Front panel 9 Ventialtorsamling 5 Luftudledning horisontal lamel 10 Receiver (modtager) 11 Lysindikatorer Beskrivelse af komponenter TLW1 (tilbehør) infrarød fjernbetjening: Fjernbetjening kan betjene flere fan-coils Fjernbetjeningen gør det muligt at indstille alle driftsparametrene på apparatet. Paramenterne vises i et display og gør det nemmere at programmere. Fjernbetjeningen kan monteres på væggen. Fortrådet betjeningspanel PFW: Betjeningspanelet skal installeres på væggen og forbindes til fan coilen med det vedlagte kabel. Kablet er 4m langt. PFW en gør det muligt at sætte hoveddriftsparametrene på unitten. Disse parametre vises i et display og gør det nemmere at programmere. PFW er designet til kun at betjene én fan coil Front panelet: Luftindtaget er via sprækkerne. Ved løft af panelet, har man adgang til luftfiltret og de andre indvendige dele. Receiver (signal modtager): Infrarød signal receiver Lys indikatorer (LED): Disse indikatorer viser driftsstatus Luftfilter: Luftfiltret kan regenereres og er nem at udtage for rengøring Varmeveksler coil: Dette er lavet af kobberrør med kraftige aluminiumslameller Horisontale Air sweep: Luftretning kan indstilles optimalt med motordrevet horisontale lameller og manuel indstilling af vertikal luftretning. Nødknap: Gør det muligt at tænde eller slukke fan coilen uden fjernbetjeningerne. Løft front panelet for at få adgang til nødknappen. Ventilator: Ventilatoren består af en ekstrem lille og støjsvag tangentiel ventilator. Tre-vejs (vand)ventil: FCW ventilator unit leveres med indbygget 3-vejs (vand)ventil med elektrotermisk akurator, som kontrolleres af fan coil styringen i overensstemmelse med vandtemperaturen og temperaturen på den omgivende luft. 2

4 Generel information De 2 fjernbetjeninger (infrarød TLW1og fortrådet PFW) er obligatorisk tilbehør til fan-coilen Til brug ved tænd/sluk og alle kontrol- og programmeringsfunktioner. Kontrolsystemet tjekker alle driftsparametrene og udfører den nødvendige drift. Der gør det muligt at opretholde de ønskede rumluftkonditioner. Kontrolsystemet er også udstyret med automatiske funktioner til at øge komforten og gøre de mest brugte funktioner nemmere: - minimum temperatursensor, for at undgå kolde luftstrømme i vinter mode tillades ventilation kun hvis vandet i systemet er varmere end 25 C. Auto genstart: Efter strømafbrydelse genstarter FCW unitten automatisk, med de samme indstillinger den havde ved afbrydelsen (undtagen timeren). - Driftsmåde - Programmering af timeren til tænd og sluk - Aktivering af de automatiske Air sweep - Tre-vejsventil kontrol - Tænde og slukke unitten. Emballering Fan-coil unitten sendes i standard emballering. Vigtig information Advarsel! Fan coilen er forbundet til strømforsyning og vandkredsløb. Installation udført at personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan medfører personskade eller beskadigelse af unitten og objekter Funktionsfejl I tilfælde af funktionsfejl: sluk for strømmen, tænd igen og start apparatet op igen. Hvis problemet opstår igen kontakt da din lokale reparatør.. Brug kun 230V, enkelfase, 50Hz. Brug af anden strømforsyning kan medfører permanent skade på uniten. Brug fjernbetjeningerne til at tænde og slukke for unitten. Brug ikke nødknappen medmindre det er et nødstilfælde Lad være med at trække i el-ledningen! Det er meget farligt at trække, træde eller krølle el-ledningen eller fæstne den med søm eller tegnestifter. En ødelagt el-ledning kan medføre kortslutning og personskade. Undgå at tildække luftudgangen Put ikke noget som helst i luftsprækkerne. Dette kan medføre personskade og ødelægge ventilatoren. Udluft ofte rummet hvor fan coilen er installeret. Det er især vigtigt i rum med mange mennesker. Korrekt regulering af temperaturen Rum temperaturen skal reguleres korrekt for at sørge for maksimum komfort for dem, der befinder sig i rummet, især hvis det er ældre, børn eller syge mennesker. Undgå pludselige temperatursvingninger aldrig mere end 7 C om sommeren. Korrekt valg af rumtemperatur er energi besparende. Korrekt indstilling af luftudkast Luftudkastet må ikke pege direkte mod folk, heller ikke selv om temperaturen er højere end rumtemperaturen. Det kan medføre trækgener. Juster kun de vertikale lameller manuelt. Brug louverknappen på trådløs fjernbetjening eller på betjeningspanelet. Under drift Filteret skal være monteret på fan-coilen inden drift da støv kan tilsmudse overfladen af fan-coilen. Under køling kan der forekomme vanddamp i luftudkast. Det er muligt at der i varmefunktionen kan forekomme hvislelyde fra fancoilen. Nogle gange kan der forekomme ubehagelige lugte da der ophobes snavs i luften (især i rum, der ikke udluftes ordentligt rens filteret oftere). Under drift kan der forekomme støj og knirkelyde inde i apparatet, det er på grund af varme- udvidelse i elementerne (plastik og metal). Dette betyder ikke en funktionsfejl og gør ingen skade på unitten, medmindre maksimum input vandtemperaturen er oversteget. 3

5 Anvendelsesområde Maksimum indgående vandtemperatur 70 C Maksimum driftstryk 13 bar Opstillingsstedet skal vælges på sådan en måde, at maksimum og minimum omgivende temperaturgrænse Ta er overholdt: 0 C<Ta<45 C; R.H.<85 % Fan-coilen tilsluttes 230V +/- 10 % enfase 50Hz med jordforbindelse. Gennemsnitshastighed: MOD FCW Minimum gennemstrøm [I/h] Maksimum gennemstrøm [I/h] Minimum gennemsnits vandtemperatur For at undgå kondens på kabinettet under drift, er det vigtigt at gennemsnitstemperaturen ikke kommer ned under den grænse vist i skemaet nedenfor, bestemt af de omgivende forhold. Disse grænser referer til drift med ventilator på minimum speed. Dry bulb temperatur i henhold til rumtemperatur C wet bulb temperatur i henhold til rumtemperatur C Air flow retning Lamellerne på luftudledningen er vendt så de leder luften i 2 retninger: - vertikale lameller betjenes manuelt - horisontale lameller betjenes kun med fjernbetjeningerne (infrarød el. ledningsbetjent) tilpasning af vertikale lameller: - vend de vertikale lameller som vist i diagrammet - både i køle- og varme mode er det tilrådeligt at tilpasse lamellerne så de ikke peger direkte mod folk. Motoriseret horisontale lameller: - tilpas aldrig de horisontale lameller manuelt, dette kan medføre skade på systemet og fejlfunktion. Brug kun louverknappen eller (billede) til at kontrollere lamellens bevægelse. Det er muligt at vælge kontinuerlig eller bestemt bevægelse. Der kan opstå kondens på overfladen af lamellerne (under køling og vandfordampning) der kan dryppe på overfladen nedenunder. Når unitten står stille vil luftspjældet lukke Display information: Hver gang der trykkes på lamelknappen eller indikerer symbolet på displayet den horisontale lamels retning. 4

6 FCW signal og kontrolknapper Der vil lyde et bip når fan-coilen tændes. Når fan-coilen er tændt men ikke kører, vil alle lamper være slukket. a) infrarød receiver Denne modtager signal fra infrarødmodtageren og et bip vil lyde hver gang den modtager et signal. b) Power (rød lampe) Når denne er tændt indikerer det at FCW er i drift Når den blinker (lampe C er slukket) indikerer det at vandtemperaturen er for høj (varmedrift) Hvis den blinker samtidig med lampe C indikerer det fejl i sensoren. c) Drifts mode (rød/grøn lampe) Rød lampe indikerer, at fan-coilen varmer op (varme) Grøn lampe indikerer at fan-coilen køler (køling) Hvis den blinker samtidig med lampe B betyder det fejl i sensoren. Hvis den røde og grønne lampe blinker skiftevis (lampe B er slukket) betyder det at det ikke er den rigtige vandtemperatur til den påkrævede drift. d) Nødknap Hvis begge fjernbetjeninger er ude af funktion kan nødknappen bruges til at aktivere fan-coilen. Nødknappen er ikke beregnet på gentagen brug. Reparer fjernbetjeningerne så hurtigt som muligt. Start og drift med nødknap (AUX): - første tryk: køling med 25 C, automatisk ventilation, svingbar (køle)ribbe. - Andet tryk: opvarmning med 22 C, automatisk ventilation, svingbar (køle)ribbe. - Tredje tryk: fan-coilen slukkes TLW1 infrarød fjernbetjening a) transmitter sender signal til fan-coil modtageren Den skal pege på modtageren. b) Display: Viser indstillingerne for fan-coilen. c) On/Off tænder og slukker d) mode driftsindstillinger: automatisk (auto), køling, (cool), affugtning (Dry), varme (heat) og ventilation (fan). e) Ventilator Vælg ventilator hastighed: automatisk (auto), lav (low), medium (med) og høj (high) e) Ventilator Vælg ventilator hastighed: automatisk (auto), lav (low), medium (med) og høj (high) f) Temp (op) og Temp (ned) Temperatur regulering (16 til 30 C). Vælg rumtemperatur. (op) for at øge temperaturen og (ned) for at mindske den. Når begge knapper (op og ned) er trykke ind samtidig skifter den fra celsius ( C) til fahrenheit ( F). g) TM (op) og TM (ned) Timer (1 til 18 timer) Set tiden i timer TM(op) for at øge tiden og TM(ned) for at mindske tiden Programmering slukket: Fan-coilen husker de sidste indstillinger før den blev slukket. Programmering tændt: Når fan-coilen er slukket viser den indstillingerne i tidsrummet umiddelbart før programmeringen tændes?????? h) Sletning resetknap for tidsindstillinger i) Louver l) ikke i brug m) Sleep til natsænkning programmering. 5

7 LCD (liquid Crystal Display) Når fjernbetjeningen er tændt viser den indstillingerne der er programmeret. Når den er slukket viser displayet kun timeren for tænd a) Temperatur ( C eller F) Viser temperaturen i C eller F b) Transmissions indikator Forekommer hver gang der trykkes på en knap og viser transmissionen af signalet. c) Drifts mode: AUTO: automatisk FAN: ventilation COOL: køling DRY: affugtning HEAT: opvarmning d) Ventilatorhastighed Viser de 3 ventilatorhastigheder og den automatiske styring af hastigheden: AUTO: automatisk styring HIGH: høj hastighed MED: medium hastighed LOW: lav hastighed e) Natindstilling viser at natsænkning er aktiveret f) horisontal lamelposition (louver) viser de fastsatte positioner for de horisontale lameller og driften af lamelbevægelserne g) timer Viser når tiden for de forprogrammerede tænd- og sluk tider er nået. Fjernbetjeningen: Fjernbetjeningen skal pege i retning af unitten når der programmeres og unitten skal være tændt. Når et signal modtages korrekt vil der lyde et bip, hvis ikke der høre et bip skal det trykkes på fjenbetjeningsknappen igen. Der må ikke stå noget imellem transmitteren og receiveren fx møbler el. lign. Det er muligt at programmere fra en afstand op til 7m. Klargørelse af fjernbetjeningen: Åbn batteri dækslet ved at presse forsigtigt i pilens retning. Isæt to 1,5 V batterier (AAA) Luk batteridækslet. Vigtigt! De to fjernbetjeninger (trådløs og fortrådet) kan ikke bruges samtidigt på den samme fan-coil. Batterierne har en gennemsnitslevetid på 10 måneder. Fjern batterierne fra fjernbetjeningen hvis den ikke er i brug i længere tid. Hvis fjernbetjeningen kun virker meget tæt på unitten, er det tid at skifte batterier. Opbevar ikke fjernbetjeningen tæt på varmekilder eller i direkte sollys. Undgå at udsætte fjernbetjeningen for fugt og stød (det kan gå i stykker el. miste farven) Placér ikke fjernbetjeningen i nærheden af elektronisk udstyr da det kan påvirke unittens drift. Vigtigt: De to fjernbetjeninger kan ikke benyttes på samme unit. - Hvis fan-coilen er slukket gemmes alle tidligere indstillinger, på nær timer indstillinger. - Hvis Fan-coilen tændes ved brug af on/ off knappen, slettes alle indstillinger 6

8 PFW fortrådet kontrolpanel Display: Viser indstillingerne på fan-coilen selv om unitten er slukket. On/off: Tænder og slukker unitten Mode: Tryk på modeknappen for at indstille de forskellige funktioner: Automatisk (AUTO), køling (COOL), varme (HOT) og ventilation (FAN) Ventilator: Tryk på ventilatorknappen for at vælge ventilatorhastighed: automatisk: (AUTO, lav (LOW), medium(med), høj(high) TEMP Temperaturreguleringsknap (16-30 C) Brug disse knapper for at vælge rumtemperatur (op) for at øge temperature og (ned) for at mindske den. TM Tidsregulering (1 til 18 timer) Brug disse knapper for at indstille tiden. (op) for at øge tiden og (ned) for at mindske. Programmering slukket: når fan-coilen er tændt vises indstillinger for driftstid før programmering slukkes??? Programmering tændt: når fan-coilen er slukket vises indstillinger for tidsrummet før programmering er tændt. Swing Tryk på denne knap for at regulerer den vertikale luftstrøm, med 4 fastsatte positioner plus svingende lameller. LCD (Liquid Crystal Display) a) Funktions mode FAN: ventilation COOL: køling DRY: affugtning HEAT: varme AUTO: automatisk d) Ventilationshastighed Viser de 3 ventilationshastigheder og den automatiske styring af hastigheden. AUTO: automatisk styring HIGH: høj hastighed MED: medium hastighed LOW: lav hastighed c) Temperatur ( C) eller ( F) timer (Hr) Viser temperaturen i C eller F (fra C) eller i timer (Hr) når den er aktiv d) Timer Viser den fastsatte position på de horisontale lameller og lamellers bevægelse. e) Swing viser drift med svingende horisontale lameller. VIGTIGT! De to fjernbetjeninger kan ikke bruges samtidig på den samme fan-coil Hvis fan-coilen er slukket bevares de tidligere indstillinger i hukommelsen på nær tidsindstillingerne. Hvis man tænder fan-coilen med on/off knappen vil tidsindstillingerne slettes. 7

9 Automatisk program (Auto) Programmet kræver at systemet cirkulerer afkølet eller varmt vand 1) tryk on/off eller Fan-coilen starter og den røde lampe lyser. 2) tryk på mode eller Tryk på mode knappen indtil AUTO vises i displayet. Den højre knap på unitten lyser, rød for varme og grøn for køling. 3) tryk på ventilator knappen eller Når der trykkes på (billede) og (billede) gentagne gange, kan systemet gå fra minimum hastighed (LOW), medium hastighed (MED) og høj hastighed (HIGH) eller til automatisk hastighed styret af mikroprocessoren. 4) Tryk på eller for at regulerer temperaturen. Knappen med symbolet (op) tillader stigning på 1 C Knappen med symbolet (ned) tillader sænkning på 1 C Displayet viser indstillings værdien. Temperaturen kan vælges mellem C 5) Tryk på louverknappen for direkte luftstrøm eller For at sikre optimal luftretning skal lamellerne indstilles så de ikke peger direkte mod personer. De vertikale lameller skal indstilles manuelt før start af den motoriserede lamel. Indstil aldrig den motoriserede horisontale lamel manuelt. Når og gentagne gange trykkes ind samtidig, vil den horisontale lamel indstilles til en 4-trins præindstillet vinkel, så en kontinuerlig bevægelse vil begynde. Hvis man ønsker at stoppe den i en bestemt position trykkes på eller igen. Varme program Programmet kræver at systemet cirkulerer varmt vand. 1) tryk on/off eller Fan-coilen starter og den røde lampe lyser. 2) tryk på mode eller Tryk på mode knappen indtil HEAT vises i displayet. Den højre knap på unitten lyser, rød for varme og grøn for køling. 3) tryk på ventilator knappen eller Når der trykkes på (billede) og (billede) gentagne gange, kan systemet gå fra minimum hastighed (LOW), medium hastighed (MED) og høj hastighed (HIGH) eller til automatisk hastighed styret af mikroprocessoren. 4) Tryk på eller for at regulerer temperaturen. Knappen med symbolet (op) tillader stigning på 1 C. Knappen med symbolet (ned) tillader sænkning på 1 C. Displayet viser indstillings værdien. Temperaturen kan vælges mellem C. 5) Tryk på louverknappen for direkte luftstrøm eller For at sikre optimal luftretning skal lamellerne indstilles så de ikke peger direkte mod personer. De vertikale lameller skal indstilles manuelt før start af den motoriserede lamel. Indstil aldrig den motoriserede horisontale lamel manuelt. Når og gentagne gange trykkes ind samtidig, vil den horisontale lamel indstilles til en 4-trins præindstillet vinkel, så en kontinuerlig bevægelse vil begynde. Hvis man ønsker at stoppe den i en bestemt position trykkes på eller igen. 8

10 Køleprogram Programmet kræver at systemet cirkulerer afkølet vand 1) tryk on/off eller Fan-coilen starter og den røde lampe lyser. 2) tryk på mode eller Tryk på mode knappen indtil COOL vises i displayet. Den højre knap på unitten lyser, rød for varme og grøn for køling. 3) tryk på ventilator knappen eller Når der trykkes på (billede) og (billede) gentagne gange, kan systemet gå fra minimum hastighed (LOW), medium hastighed (MED) og høj hastighed (HIGH) eller til automatisk hastighed styret af mikroprocessoren. 4) Tryk på eller for at regulerer temperaturen. Knappen med symbolet (op) tillader stigning på 1 C Knappen med symbolet (ned) tillader sænkning på 1 C Displayet viser indstillings værdien. Temperaturen kan vælges mellem C 5) Tryk på louverknappen for direkte luftstrøm eller For at sikre optimal luftretning skal lamellerne indstilles så de ikke peger direkte mod personer. De vertikale lameller skal indstilles manuelt før start af den motoriserede lamel. Indstil aldrig den motoriserede horisontale lamel manuelt. Når og gentagne gange trykkes ind samtidig, vil den horisontale lamel indstilles til en 4-trins præindstillet vinkel, så en kontinuerlig bevægelse vil begynde. Hvis man ønsker at stoppe den i en bestemt position trykkes på eller igen. Ventilationsprogram 1) tryk on/off eller Fan-coilen starter og den røde lampe lyser. 2) tryk på mode eller Tryk på mode knappen indtil FAN vises i displayet. Den højre knap på unitten er slukket. 3) tryk på ventilator knappen eller Når der trykkes på (billede) og (billede) gentagne gange, kan systemet gå fra minimum hastighed (LOW), medium hastighed (MED) og høj hastighed (HIGH) eller til automatisk hastighed styret af mikroprocessoren. 4) Tryk på eller for at regulerer temperaturen. Knappen med symbolet (op) tillader stigning på 1 C Knappen med symbolet (ned) tillader sænkning på 1 C Displayet viser indstillings værdien. Temperaturen kan vælges mellem C 5) Tryk på louverknappen for direkte luftstrøm eller For at sikre optimal luftretning skal lamellerne indstilles så de ikke peger direkte mod personer. De vertikale lameller skal indstilles manuelt før start af den motoriserede lamel. Indstil aldrig den motoriserede horisontale lamel manuelt. Når og gentagne gange trykkes ind samtidig, vil den horisontale lamel indstilles til en 4-trins præindstillet vinkel, så en kontinuerlig bevægelse vil begynde. Hvis man ønsker at stoppe den i en bestemt position trykkes på eller igen. Drift i ventilations mode Dette program bruges til at cirkulerer luften i rummet og undgå stillestående luft. Ventilationsprogrammet er nødvendig som en hjælp til det ikke-ventilerede varmesystem. Når unitten er sat i ventilations- mode, vil den varme luft fordeles ensartet i rummet. 9

11 Natindstilling program Programmet kan kun aktiveres med TLW1 fjernbetjeningen. Sleep programmet virker uanset tidspunkt på dagen. Normalt er det i drift om natten. 1) tryk på on/off knappen Fan-coilen starter og rød lampe på unitten lyser (til venstre) 2) Tryk på mode knappen Denne kan kun aktiveres når AUTO, HEAT og COOL et programmeret. 3) Tryk på for temperaturregulering. Knappen med symbolet (op) tillader stigning på 1 C Knappen med symbolet (ned) tillader sænkning på 1 C Displayet viser indstillings værdien. Temperaturen kan vælges mellem C 4) Ventilationshastighed: Når der trykkes på gentagne gange, kan systemet gå fra minimum hastighed (LOW), medium hastighed (MED) og høj hastighed (HIGH) eller til automatisk hastighed styret af mikroprocessoren. 5) Tryk på sleep knappen Hvad sker der når sleep programmet er indstillet: Temperaturen ændres automatisk for at sikre natsænkning og er samtidig energisparende. Sleep ved drift i køle mode Affugtningsprogram Sleep ved drift i varme mode Programmet kan kun aktiveres med TLW1 fjernbetjening Programmet kræver at systemet cirkulerer afkølet vand. 1) Tryk på on/off knappen Fan-coilen starter og rød lampe på unitten lyser. 2) Tryk på modeknappen Tryk på mode knappen gentagne gange indtil DRY vises i displayet. Lampen til højre er slukket. 3) Tryk på eller for temperaturregulering. Knappen med symbolet (op) tillader stigning på 1 C Knappen med symbolet (ned) tillader sænkning på 1 C Displayet viser indstillings værdien. Temperaturen kan vælges mellem C 4) Tryk på lamelknappen for direkte luftstrøm eller For at sikre optimal luftudledning skal lamellerne indstilles så de ikke peger direkte mod personer. De vertikale lameller skal indstilles manuelt før start af den motoriserede lamel. Indstil aldrig den motoriseret horisontale lamel manuelt. Når og gentagne gange trykkes ind samtidig, vil den horisontale lamel indstilles til en 4-trins præindstillet vinkel, så en kontinuerlig bevægelse vil begynde. Hvis man ønsker at stoppe den i en bestemt position trykkes på (billede) eller (billede) igen. Fan-coilen vil altid kører med minimum hastighed 10

12 Tænd programmet ved brug af timeren: 1) Tænd med eller Sæt indstillingerne MODE, FAN, TEMP som du vil aktivere, ved genstart på fjernbetjeningen. Sluk på eller 2) Reguler Off timeren med eller Knappen med symbolet (op) tillader stigning med 1 time Knappen med symbolet (ned) tillader at formindske med 1 time Displayet viser normalt tidspunktet fra før unitten blev tændt fra 1-18 timer, tallet bliver opdateret hver time indtil unitten tændes. Så snart unitten tændes: - Lyder der et Bip, der viser at unitten er startet. - Displayet vil vise indstillingerne, som tidligere blev valgt i AD 1 - Den venstre lampe lyser rødt - Den højre lampe lyser rødt, grønt eller slukket, alt efter indstillingerne. På det tidspunkt hvor unitten er programmeret til at starte, er det ikke sikkert at ventilatoren starter: Dette skyldes: - rumtemperaturen er ok i forhold til set-punkt. - vandtemperaturen passer ikke til den krævede drifts mode - der har været strømsvigt under den programmerede stand-by tid. 3) TLW1 tryk på eller for at slette timer indstillinger. Tryk for at slette det valgte. Al tekst forsvinder fra displayet. Sluk programmet ved brug af timeren: 1) Tænd med eller Sæt indstillingerne MODE, FAN, TEMP på fjernbetjeningen 2) Reguler Off timeren med eller Knappen med symbolet (op) tillader stigning med 1 time Knappen med symbolet (ned) tillader at formindske med 1 time Foruden drifts mode viser displayet tiden før det programmerede sluktidspunkt fra 1 til 18 timer. Tallet bliver opdateret hver time indtil unitten slukkes. Før den indstillet afbrydelse vil der lyde et bip På tidspunktet for den programmerede afbrydelse er det ikke sikkert at unitten slukker, dette skyldes at der under stand-by tiden er blevet slukket for strømmen. 3) TLW1 tryk for at slette Tryk knappen for at slette det valgte. Tidsangivelsen vil forsvinde på displayet. Ved tryk på for manuelt at slukke for unitten vil medføre annullering af timerprogrammeringen. 4) PFW tryk for at annullere timer Ved tryk på for manuelt at slukke for unitten vil medføre annullering af timerprogrammeringen. Ved tryk på for manuelt at tænde for unitten vil timer indstillingerne slettes. 4) PFW - tryk på for at slette timer indstillinger Ved tryk på for manuelt at tænde for unitten vil timer indstillingerne slettes. 11

13 PFW - fortrådet fjernbetjening PFW fortrådet fjernbetjening Er uundværlig for betjening af fan-coilen alternativ til fjernbetjeningen TLW1. De to fjernbetjeninger kan ikke benyttes samtidigt Et PFW panel (betjeningstavle) er designet til kun at betjene én fan-coil. Den kan monteres på væggen med 2 skruer eller en ens tre-moduls rektangulær el-boks Panelkablet er 4m langt og er monteret med stik (B) for tilslutning til fan-coilens elektroniske kort, som vist på eldiagrammet. For installation af fjernpanelet er det nødvendigt: - At afbryde forbindelsen (A) mellem den infrarøde receiver og det elektroniske kort inden i fan-coilen. - Tilslut PFW i stikket PFW en gør det muligt at indstille hovedfunktionerne på unitten, disse funktioner vises i displayet og gør programmering lettere. Undgå at montere kontrolpanelet i direkte sollys. 12

14 El-diagrammer Funktionsknapper AUX = Nødknap = Komponenter leveret som valgfri CAPACITOR = Kondensator = Komponenter leveres ikke COMMON = Fase = El-forbindelse DB = LED panel Lav = Min. hastighed (sort) hastighed = Jordforbindelse Med. = Med. hastighed (grøn) hastighed ID/OD = Vandtemperatur sensor Høj = Max. hastighed (gul) hastighed IF = Ventilatormotor Kabelfarver: CIRCUIT BREAKER = Hovedafbryder BL Blå L = Fase BR Brun N = Neutral BK Sort RM = Lufttemperatur føler RD Rød Rød = Louver motor YL Gul PFW = Fortrådet fjernbetjening GR Grøn TLW1 = Infrarød fjernbetjening WH hvid TB = Klemrække WCV = Trevejs-ventil 13

15 El-diagrammer El-diagrammerne kan ændres ved opdatering. Det er derfor nødvendigt altid at at referer til el-diagrammet inde i unitten. 14

FCW med microprocessorstyring - front panel display. FCW med microprocessorstyring - AUX nød-knap

FCW med microprocessorstyring - front panel display. FCW med microprocessorstyring - AUX nød-knap Vigtigt: FCW serien med microprocessorstyring: - De to styringer, fortrådet betjeningspanel (PFW2) og fjernbetjening (TLW2) kan ikke bruges samtidigt på den samme fancoil unit. - Hvis fancoilen er slukket

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Installations- og brugervejledning OBS! Den originale Instructions for installation, use and maintenance går altid forud for denne danske oversættelse. Advarsler: For at undgå skader på kompressor, er

Læs mere

Brugermanual. Aircondition og varmepumpe split system. Indedel. Udedel

Brugermanual. Aircondition og varmepumpe split system. Indedel. Udedel Brugermanual Aircondition og varmepumpe split system Indedel Udedel F Bemærk: vær opmærksom på, at der ikke er nogle forhindringer mellem fjernbetjeningen og modtageren; Tab ikke fjernbetjeningen. Undgå

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Varmepumper med Inverter EXWI-H. IEXWIHFX 0201 68729.02 MAC/QXP/ Aermec vejl. EXWI-H 07.02

BETJENINGSVEJLEDNING. Varmepumper med Inverter EXWI-H. IEXWIHFX 0201 68729.02 MAC/QXP/ Aermec vejl. EXWI-H 07.02 H H BETJENINGSVEJLEDNING Varmepumper med Inverter EXWI-H C E R T I F I E D H H H H H H H Q U A L I T Y HH HH IEXWIHFX 0201 68729.02 S Y S T E M MAC/QXP/ Aermec vejl. EXWI-H 07.02 GENERELT Generel information

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Infrarød fjernbetjening

Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening 1. Sender 2. Display 3. ON/OFF knap 4. Temperatur knap 5. Display knap 6. Plasmacluster knap (funktion ikke tilgængelig) 7. Én-times sluk timer knap 8. Mode

Læs mere

KCM 18-008. Brugermanual

KCM 18-008. Brugermanual KCM 18-008 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Vigtig sikkerheds information...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Betjenings instruktioner...fejl!

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

BETJENINGSMANUAL FANCOIL FCW

BETJENINGSMANUAL FANCOIL FCW H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg BETJENINGSMANUAL FANCOIL FCW med TLW remote infrarød kontrol Max/QXP/ Aermec vejl. IFCWFX - juni 2005 Erstatter: 67829.04_02 / 0404 IFCWFX 0501 67829.04_03

Læs mere

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien PXB 0005 65597.12 Den elektroniske PXB termostat med begrænsede funktioner er et kontrolpanel for fjernbetjeningen

Læs mere

Læs venligst denne brugsanvisning grundigt før maskinen tages i brug.

Læs venligst denne brugsanvisning grundigt før maskinen tages i brug. Læs venligst denne brugsanvisning grundigt før maskinen tages i brug. Indhold: Resumè 1 Arbejdsprincipper 1 Sikkerhedsanvisninger 2 Specifikationer 3 Beskrivelse 4 Funktioner 5-10 Bemærkninger til brugen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg PuntoAzul BAC-WM-I1110-A12H BAC-WM-I1414-A12H BAC-WM-I2022-A12H Brugsvejledning Manufactured and distributed : by Dansk importør Fukura Danmark ApS Bøgekildevej

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

TX electronic controller

TX electronic controller TX electronic controller Version 1.1 Rev. 14. Dec. 2011 Side 1 af 20 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Oversigt... 3 3.0.0 Funktionsbeskrivelse... 4 3.1.0 Bruger funktioner... 4 3.1.1 Dagsdrift...

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse KVITTERING FOR MODTAGELSE Model Denne model er anerkendt som driftsklar Produktionsdato Godkendelse stempel Salgssted butiksnavn og adresse Salgsdato VINK_ SMART Celcius(DK)-01 2014 ! ADVARSEL Tillykke

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Brugermanual SRF25ZMX-SA SRF35ZMX-SA SRF50ZMX-S. Indholdsfortegnelse:

Brugermanual SRF25ZMX-SA SRF35ZMX-SA SRF50ZMX-S. Indholdsfortegnelse: Brugermanual SRF5ZMX-SA SRF35ZMX-SA SRF50ZMX-S Indholdsfortegnelse: Sikkerhed 3 Navne på dele og funktioner 5 Brug af fjernbetjening 6 Installation af units i samme rum 6 Børnesikring 7 Drift og display

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

ASYA09-12LECN (Nordic)

ASYA09-12LECN (Nordic) BRUKERVEILEDNING ASYA09-12LECN (Nordic) ROOM AIR CONDITIONER WALL MOUNTED TYPE HEAT & COOL MODEL (REVERSE CYCLE) INDHOLD SIKKERHEDSFORSKRIFTER...Da-1 EGENSKABER OG FUNKTIONER...Da-2 DELBETEGNELSE...Da-4

Læs mere

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation.

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation. 1. ENHEDEN PAKKES UD Det kontrolleres, at enheden er fri for transportskader og at alle tilbehørsdele er medleveret. Ved eventuelle problemer, tages omgående kontakt til forhandleren. Emballagematerialer

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 1. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2. BESKRIVELSE 3. TEKNISKE DATA 4. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

Infrarød fjernbetjening

Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening 1. Infrarød signalsender 2. Liquid Crystal Display 3. QUIET knap (Lydløs) Aktivering af lydløs blæser tilstand. 4. ON / OFF knappen. Tænd og sluk af klimaanlægget. 5. TØR knap (Affugtning)

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Enhed til behandling af udendørs luft Loftsmonteret type med luftkanal FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1

BETJENINGSVEJLEDNING. Enhed til behandling af udendørs luft Loftsmonteret type med luftkanal FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1 BETJENINGSVEJLEDNING Enhed til behandling af udendørs luft FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1 1 1 5 3 6 7 8 2 9 4 10 12 11 1 2 4 2 1 3 5 6 7 8 9 3 10 15 11 12 14 13 2 3 FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1

Læs mere

Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC.

Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC. Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC. Pool Valet Junior. Pool Valet Senior. Pool Valet RC med fjernbetjening. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Brugermanual for ECO-i / PAC-i

Brugermanual for ECO-i / PAC-i Brugermanual for ECO-i / PAC-i Betjeningspanel og display 13 12 11 10 9 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 34 5 6 7 8 9 1031 11 12 13 30 28 27 25 23 22 21 19 18 29 26 24 20 17 16 15 14 2. Beskrivelse af taster og symboler

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse... 1 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.05 2 af 11 Indholdsfortegnelse Setpunktstabel:...4 Betjeningspanel KVU...5 Kontrolenhed...5 Menustruktur...5 Display visning...5 Display visning...6 Displayet...6

Læs mere

ProfiScale MULTI Multimeter

ProfiScale MULTI Multimeter MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimeter dk Betjeningsvejledning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Introduktion Kontroller i hvilke elektriske

Læs mere

Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING

Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING Tak fordi du har købt denne massagehynde. Læs denne BRUGSVEJLEDNING grundigt før brug, og vær særlig opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne for at sikre korrekt

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 Tillykke med deres nye køleboks husk at læse brugsanvisningen grundigt igennem inden brug, og gem den til evt. senere brug. Køleboksen må kun tilsluttes et

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING PRODUKTBESKRIVELSE FH2000S er Gastryk Prøvesystem til brug i f.eks. fysiklokaler, sløjdlokaler og laboratorier. Gas/ventilation interlock sikrer at det kun er muligt

Læs mere

Betjeningsvejledning IQ Control panel

Betjeningsvejledning IQ Control panel Betjeningsvejledning IQ Control panel Indhold Indledning... 2 Anlægstyper.... 3 Montage.... 4 Betjeningspanel.... 5 Menuoversigt.... 6 Menuer.... 6 Sådan vælges og konfigureres menuer.... 7 Sådan tastes

Læs mere

Norgesvej 19 5700 Svendborg Tlf 63 22 33 33 Fax 63 22 33 34. Multi systemer

Norgesvej 19 5700 Svendborg Tlf 63 22 33 33 Fax 63 22 33 34. Multi systemer Norgesvej 19 5700 Svendborg Tlf 63 22 33 33 Fax 63 22 33 34 Multi systemer 1. fujitsu split-anlæg multi typer split AOY24FUU AOY24UUU AOY20FSU AOY20USU AOY24FSU AOY24USU AOY19F AOY19U AOY20FSS AOY20USS

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet...

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet... Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler....3 Grundlæggende instruktioner...4 Sikkerhedsforanstaltninger 5-7 Udpakning af dit bidet...8-9 Betjening via hoveddelen...10 Fjernbetjeningens opbygning...11

Læs mere

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC Brugervejledning Aggregat Betjeningspanel PAR-AHU-250 A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk 1 Drift og vedligeholdelse (bruger) Automatikfunktioner og betjeningspanel

Læs mere

Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken.

Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken. Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken. Teknisk data: Mål: H 390mm x B 235mm x D 420mm inkl. luftskjold 230v 50 Hz. 270 w max forbrug Kalkfilter og kulfilter skal skiftes en gang

Læs mere

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Prestige Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Installation...4 Håndtering...5

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

FlexTechnic. VLHC- Installation i væksthuse. Instruktion

FlexTechnic. VLHC- Installation i væksthuse. Instruktion FlexTechnic VLHC- Installation i væksthuse Instruktion 1 Placering af maskinen Maskinen skal placeres op til en af siderne I væksthuset, dog så man kan komme omkring maskinen (mindst 50 cm). Maskinen skal

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type)

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) BETJENINGSVEJLEDNING Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA INDHOLD Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000 H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg Brugsvejledning til AERMEC split luftkonditioneringsanlæg EXL IEXLFX 9808 67042.01 Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi erklærer,

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Bison 80 Brugervejledning 1. udgave - april 2005. Indholdsfortegnelse

Bison 80 Brugervejledning 1. udgave - april 2005. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til din trappelift...2 2 Hovedkomponenter...2 3 Betjening...3 3.1 Oplade din trappelift... 3 3.2 Sikker drift... 4 4 Anvende din trappelift...5 5 Ekstraudstyr...6 5.1

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

Brugsanvisning FJERNBETJENING TIL AIRCONDITIONANLÆG A I R C O N D I T I O N S Y S T E M E R. Modeller: NAVMI-09/NAVMO-09 NAVMI-12/NAVMO-12.

Brugsanvisning FJERNBETJENING TIL AIRCONDITIONANLÆG A I R C O N D I T I O N S Y S T E M E R. Modeller: NAVMI-09/NAVMO-09 NAVMI-12/NAVMO-12. A I R C O N D I T I O N S Y Modeller: NAVMI-09/NAVMO-09 NAVMI-12/NAVMO-12 S T E M E R Brugsanvisning FJERNBETJENING TIL AIRCONDITIONANLÆG Dansk Tak, fordi du har valgt et INVENTOR airconditionsystem. For

Læs mere

Compact Trappelift. Brugsanvisning. Juni 04

Compact Trappelift. Brugsanvisning. Juni 04 Brugsanvisning Compact Trappelift NEBA A/S - Baldersbuen 17 - Box 220 - DK-2640 Hedehusene - Telefon 46 59 01 77 Telefax 46 59 01 97 - e-mail: neba@neba.dk Juni 04 Brugsanvisning til Compact 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsanvisning til model KCVR9NE Installationsanvisninger:

Betjeningsanvisning til model KCVR9NE Installationsanvisninger: Betjeningsanvisning til model Installationsanvisninger: Anvisninger til udtagelse af fedtfilter. Øverste udtagelige rude Nederste udtagelige rude 1) Faser til udtagning af øverste rude: NB: Gå frem på

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

STYRING FOR STOKERFYR

STYRING FOR STOKERFYR STYRING FOR STOKERFYR Måling og regulering af kedeltemperatur Måling og overvågning af røgtemperatur Eltænding og/eller pausefyring Mulighed for iltstyring Til Nordjysk Elektronik Ulvebakkevej 13 9330

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7 Betjeningsmanual Gælder for følgende modeller: e3 Venlo e3 Manhattan E3 SYLT EPO Classic L3 Revisionsnr 12 1/7 1 Indledning Det er vigtigt, at du læser manualen før du bruger din nye elcykel. På den måde

Læs mere

BRUGERMANUAL ASY9LSBCW ASY12LSBCW ASY14LSBCW ASY18LSBCW AOY9LFBC AOY12LFBC AOY14LFBC AOY18LFBC

BRUGERMANUAL ASY9LSBCW ASY12LSBCW ASY14LSBCW ASY18LSBCW AOY9LFBC AOY12LFBC AOY14LFBC AOY18LFBC BRUGERMANUAL VARME & KULDE MODEL (REVERSIBEL KREDSLØB) AIRCONDITIONANLÆG VÆG MODEL Indedel ASY9LSBCW ASY12LSBCW ASY14LSBCW ASY18LSBCW Udedel AOY9LFBC AOY12LFBC AOY14LFBC AOY18LFBC BEHOLD DENNE BRUGERMANUAL

Læs mere

Udgave 1.0 10 2013. Sprog: Dansk.

Udgave 1.0 10 2013. Sprog: Dansk. Der tages forbehold for produktændringer. Copyright: Welldana Innocare. Udgave 1.0 10 2013. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye BioBidet. Denne manual skal gennemlæses grundigt og forstået forud for montage

Læs mere

EXH09HL1W SpLitinvErtEr- brugervejledning EXH12HL1W varmepumpe

EXH09HL1W SpLitinvErtEr- brugervejledning EXH12HL1W varmepumpe EXH09HL1W EXH12HL1W Splitinvertervarmepumpe brugervejledning 2 www.electrolux.com INDHOLD Sikkerhedsforanstaltninger... 3 forløb... 4 Fjernbetjening... 4 Vedligeholdelse og rengøring... 10 Fejlsøgning...

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB INDHOLD LÆS FØR DRIFT Navne og funktioner på dele...2 Sikkerhedsforanstaltninger...2

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter klimaanlæg MODELLER Loftsmonteret kassettetype hjørnemodel FXK25LVE FXKQ25MVE FXKQ25MAVE FXK32LVE FXKQ32MVE FXKQ32MAVE FXK40LVE FXKQ40MVE FXKQ40MAVE FXK63LVE FXKQ63MVE

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Deluxe Multifunktionel Massagestol. Performance BRUGERMANUAL

Deluxe Multifunktionel Massagestol. Performance BRUGERMANUAL Deluxe Multifunktionel Massagestol Performance BRUGERMANUAL Tak for dit køb af dette produkt. Før du anvender det, bedes du læse denne BRUGERMANUAL grundigt, og vær især opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne,

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere