file://c:\adlib Express\Work\ T \ T \8fd5ee35-7bb4-4f...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "file://c:\adlib Express\Work\20160121T060127.843\20160121T060129.014\8fd5ee35-7bb4-4f..."

Transkript

1 Page 1 of 91 of 9 From: syddjurs Sent: :03:56 To: Team Byggeri Subject: VS: Angående akt indsigt Denne mail er videresendt fra hovedpostkassen - BEMÆRK - er din afdeling ikke den rette modtager, bedes du videresende mailen til rette afdeling eller returnere den til Venlig hilsen Vinni Birk Zimmer Borgerrådgiver Borgerservice Sekretariat Direkte Mobil Syddjurs Kommune Borgerservice Sekretariat Lundbergsvej Ebeltoft Tlf Sendt: 19. januar :52 Til: Henrik Elstrup; Jørgen Borregaard Sørensen Cc: 'Tina Toft'; 'Ida Thøgersen'; syddjurs Hermed mine kommentarer til din mail herunder: Jeg forstår simpelthen ikke, hvad du skriver i første afsnit hvad er det for en aftale du henviser til? Og hvilket tema henviser du til sidst i afsnittet? Jeg er enig med dig i, at de fleste holder fri mellem jul og nytår netop derfor giver det ikke mening at du sender mails til bygherre den 23. december, den 24. december og igen den 25. december, hvori du i sidstnævnte mail konkluderer at du er forundret over, at han åbenbart ikke ønsker dialog. I min optik er det en lidt for forhastet konklusion, særligt når man selv efterfølgende skal bruge det meste af en måned på at samle oplysninger ind, førend man kan vende skriftligt tilbage i sagen med svar på mine tidligere fremsendte 2 simple spørgsmål. Jeg vil indstille til, at du stopper med at postulere, at bygherre ikke ønsker dialog. Jeg imødeser materialet, vel ikke det samme materiale som du mellem jul og nytår tilkendegav over for mig, at jeg ville modtage straks således at vi kunne holde et møde med kommunen i starten af uge 1. Jeres eventuelle opsætning af pullerter hører jeg gerne om, således at vi har mulighed for at forholde os hertil hvad indebærer det helt præcist for bygherre? Dit afsnit 5 og 6 er meningsløst og er i min optik i bedste fald ikke relevant for sagen. Ida og Jan har selv ytret ønske om, at huset skulle placeres præcist der, hvor det nu bliver opført. Om det har betydning for deres udsigt eller ej, kan og vil jeg ikke forholde mig til, idet jeg blot vil bemærke, at man skal lede meget længe i den gældende lokalplan førend man finder noget vedrørende beskyttelse af en eller anden udsigt kan du hjælpe mig med at henvise til det afsnit i lokalplanen, hvor det er nævnt. file://c:\adlib Express\Work\ T \ T \8fd5ee35-7bb4-4f...

2 Page 2 of 92 of 9 Det er meget muligt, at der i sagen er mange misforståelser disse kunne i min optik være undgået, hvis begge parter meldte klart ud og forholdt sig til sagens kerne fremfor at inddrage irrelevante problemstillinger i sagen i et forsøg på at puste sagen op til noget større end hvad der er nødvendigt. Vi har gennem hele forløbet været åbne om vores stillingtagen og I har jo allerede modtaget de relevante dokumenter i forbindelse med nabohøringerne i sagen. Sendt: 18. januar :09 Cc: 'Tina Toft' 'Ida Thøgersen' Emne: VS: Angående akt indsigt Hej Morten, Kan jeg ikke forholde mig til jeg har ikke truffet denne aftale hverken med Jan eller Ida desuden har jeg fremsendt til Torben Dyrholm specifikt at han skulle lave en skriftlig aftale med alle parter som er Jan og Ida nr. 46 Otto Dolmer nr. 42 og Marina Aagaard nr. 48 da hun er den formelle ejer af huset i sagen og jf. min samtale d.d. med Ida og Jan har de meddelt Torben pr. skrift at han skulle kontakte mig for drøftelse angående dette tema Angående tidsforløbet har jeg bearbejdet sagen igennem julen og nytår i ekspresfart dog kan det ikke forventes at advokat landmåler osv. Har mulighed for at bearbejde sagen i denne tidsperiode samt kommunen har været lukket så reelt set starter alle den 4 januar 2016 og som bekendt er hastværk lastværk Jf. vores samtale d.d. mangler at gennemgå sagen med kommunen herefter fremsendes revideret materiale til jer og såfremt de øvrige parter i sagen kan indkaldes til møde i starten af næste uge jeg beklager vi ikke kan gøre tingene hurtigere men for at forhindrer en lignende situation eller senere komplikationer opstår i sagen har det været nødvendige at forholde sig til disse forhold desuden jf. fremsendte til kommunen har vi liberalt erhverv på ejendommen jf. lokalplan nr. 63 og vejen op mod Torben bruges til parkering for besøgende samt undervisning og kursus virksomhed denne problemstilling skal som tidligere afklares da han ikke kan komme ind eller ud af sin garage såfremt det ikke reguleres Vi har tidligere haft drøftelser vedr. opsætninger automatiske pullerter grundet indbrud hvilket jeg har fremendt til kommunen da vi ønsker disse opsat dette skal TD også forholde sig til De drøftelser TD har haft med undertegnede og Jan og Ida har alene været baseret på at han har truffet individuelle aftale med hver af parterne på divergerende aftale grund og som jeg fremsendte skulle han kontakte alle de relevante parter i sagen og få afklaret det i enighed han har på intet tidspunkt taget drøftelsen med Marina Aagaard og Otto Dolmer samt indhentet underskrifter på omtalte forhold. Dermed opstår problem stillingerne i sagen at man ene og alene taler med en part af gangen og ikke informere de øvrige sagen samt TD har fravalgt at forholde sig til den bagvedliggende huse Derimod har han klargjort overfor Jan og Ida at det omtalte projekt ikke ville påvirke deres udsigt overhovedet derfor har vi fremsendt billedet dokumentation da I ikke har ønsket en besigtigelse og ligeledes kommunen da vi ikke har haft andre muligheder for at give bygherrer mulighed for at se konsekvensen for de bagved liggende huse De juridiske forhold skal Tina forholde sig til som kommenteret ønsker jeg ikke at drøfte sagen uden min advokat

3 tilstede værelse da jeg kan konstatere sagen er fuld af misforståelser jeg forventer dette respekteres fremadrettet ligeledes har din klient ønsket at sagen går direkte til dig hvilket er ganske fint da man så kan få en uvildig til at forholde sig til sagen og få den nødvendige juridisk rådgivning i sagen. Saml det materiale du ønsker at præsenterer og vi forholder os til det inden et møde I skal forholde jer til ovenstående parter i sagen som benævnt jeg d.d. haft sagen forelagt Otto Dolmer så han har mulighed for at forholde sig til denne på en ordentlig belyst måde MVH Henrik Elstrup Page 3 of 93 of 9 Sendt: 18. januar :59 Til: Cc: 'Tina Toft' Jeg har været i dialog med dig siden mandag den 28. december om formiddagen. Afsætningsrids skal, som du burde være bekendt med, først fremsendes til kommunen i forbindelse med færdigmeldingen af byggeriet. Der har naturligvis været landmåler på sagen og afsætningsridset har jeg efter omstændighederne valgt at fremsende dags dato sendt til kommunen. Mine klienter har gennem hele forløbet været åben for dialog. Som du kan se af den vedhæftede mail har jeg bedt din advokat om at besvare 2 simple spørgsmål, men jeg har endnu ikke skriftligt modtaget jeres svar herpå eller øvrige holdninger til sagens materielle indhold. Du opfordrer til, at tiden skal bruges på at tænke positivt, konstruktivt og løsningsorienteret. Det havde været nemmere at tænke løsningsorienteret og konstruktivt, hvis du i stedet for at skyde med spredehagl alene forholdt dig til sagens relevante problemstillinger og brugte tiden på at besvare de 2 spørgsmål, som jeg har stillet din advokat. Sendt: 18. januar :29 Hej Morten Den her dialog må du tage med Tina Jeg kan se via korrespondancen at i ønsker at gå i dialog hvilket vi tager til positiv efterretning og som du oplyste skulle din klient have mulighed for at drøfte sagen med sine rådgiver det må også forventes at vi skal have mulighed for og da vi ikke har brugt 2 år på sagen tager det jo desværre lidt tid at få vendt sagen korrekt jeg anbefalede din bygherre at tage en drøftelse tidligere hvilket temmelig kontant blev afvist samt at afvente byggeriet men i valgte at fortsætte byggeriet ufortrødent hvilket i naturligvis er berettiget til så jeg kan ikke se vi har forsinket jeres byggeri.

4 Så længe der pågår en drøftelse omkring det bygge teknisk med mine rådgiver fremsender jeg ikke noget til dig før end vi har konstateret om det er de korrekte konklusioner herefter fremlægges de naturligvis du er naturligvis som Tina skriver velkommen til at se med i sagen desuden bad vi sidste år om afsætnings koter fra byggeriet som skal fremsendes til kommunen jeg regner da med I har haft landmåler på sagen. Da ikke ønskede at udlevere disse har jeg sat landmåler på sagen således vi har mulighed til at forholde os til denne del. Jeg har bedt Tina og at hun modtager korrespondancen i sagen da jeg hverken vil eller kan forholde mig til de juridiske grundlag i sagen det får Tina sit honorar for Jeg vil foreslå at man bruger tiden til at tænke positivt og konstruktivt og løsnings orienteret således sagen kan løses for din klient og naboer MVH Henrik Elstrup Page 4 of 94 of 9 Sendt: 18. januar :05 Til: Henrik Elstrup Cc: 'Tina Toft' Som nævnt for dig telefonisk havde det været nemmere, at du, som jeg har bedt om ved flere lejligheder, havde sat mig cc. på korrespondancen. Du oplyste mig, at det ikke var relevant i forhold til sagen, hvorfor du ikke havde informeret mig herom det har jeg meget svært ved at forstå logikken i. Dine henvendelser har da i særdeleshed noget med den verserende tvist at gøre. Du tillader dig ovenikøbet at skrive kommunen, at du undrer dig over, at byggeriet forsat er i gang, idet du havde fået oplyst, at det ville blive stillet i bero. Dette er i direkte modstrid med, hvad jeg informerede dig og din advokat om i min mail af 30. december Jeg afventer din og kommunens tilbagevenden, idet jeg endnu engang må bemærke, at det kan undre mig, hvorfor du mellem jul og nytår havde så travlt med at sende mails til min klient og konkludere, at han ikke ønskede dialog, når der nu snart er gået 4 uger og at vi stadig venter på dig og dine mange undersøgelser i sagen. Sendt: 18. januar :44 Cc: 'Tina Toft' Emne: Angående akt indsigt Hej Morten

5 Page 5 of 95 of 9 Under henvisning til vores samtale d.d. har jeg drøftet sagen med Tina og din henvendelse efter Tina havde meddelt at vi ville komme tilbage i sagen senere, herefter kontakter du mig men som foreslået vil det nemmest være at begære aktindsigt via kommunen. Det er nemmere (og billigere). Mig bekendt er alle akter digitalt tilgængelige via kommunens hjemmeside. Jeg har d.d. bedt om et møde med kommunen snarest mulig og vil herefter forholde mig til sagen fuldt belyst for parterne og derefter tager vi et møde når alle parter kan Henrik Elstrup Arkitektfirmaet Artform Bygform ApS Arkitekt Henrik Elstrup Gåsebakken 48 Ugelbølle DK 8410 Rønde T M E. Cvr. Nr Denne mail er videresendt fra hovedpostkassen - BEMÆRK - er din afdeling ikke den rette modtager, bedes du videresende mailen til rette afdeling eller returnere den til Venlig hilsen Vinni Birk Zimmer Borgerrådgiver Borgerservice Sekretariat Direkte Mobil Syddjurs Kommune Borgerservice Sekretariat Lundbergsvej Ebeltoft Tlf Sendt: 19. januar :52 Til: Henrik Elstrup; Jørgen Borregaard Sørensen Cc: 'Tina Toft'; 'Ida Thøgersen'; syddjurs

6 Page 6 of 96 of 9 Hermed mine kommentarer til din mail herunder: Jeg forstår simpelthen ikke, hvad du skriver i første afsnit hvad er det for en aftale du henviser til? Og hvilket tema henviser du til sidst i afsnittet? Jeg er enig med dig i, at de fleste holder fri mellem jul og nytår netop derfor giver det ikke mening at du sender mails til bygherre den 23. december, den 24. december og igen den 25. december, hvori du i sidstnævnte mail konkluderer at du er forundret over, at han åbenbart ikke ønsker dialog. I min optik er det en lidt for forhastet konklusion, særligt når man selv efterfølgende skal bruge det meste af en måned på at samle oplysninger ind, førend man kan vende skriftligt tilbage i sagen med svar på mine tidligere fremsendte 2 simple spørgsmål. Jeg vil indstille til, at du stopper med at postulere, at bygherre ikke ønsker dialog. Jeg imødeser materialet, vel ikke det samme materiale som du mellem jul og nytår tilkendegav over for mig, at jeg ville modtage straks således at vi kunne holde et møde med kommunen i starten af uge 1. Jeres eventuelle opsætning af pullerter hører jeg gerne om, således at vi har mulighed for at forholde os hertil hvad indebærer det helt præcist for bygherre? Dit afsnit 5 og 6 er meningsløst og er i min optik i bedste fald ikke relevant for sagen. Ida og Jan har selv ytret ønske om, at huset skulle placeres præcist der, hvor det nu bliver opført. Om det har betydning for deres udsigt eller ej, kan og vil jeg ikke forholde mig til, idet jeg blot vil bemærke, at man skal lede meget længe i den gældende lokalplan førend man finder noget vedrørende beskyttelse af en eller anden udsigt kan du hjælpe mig med at henvise til det afsnit i lokalplanen, hvor det er nævnt. Det er meget muligt, at der i sagen er mange misforståelser disse kunne i min optik være undgået, hvis begge parter meldte klart ud og forholdt sig til sagens kerne fremfor at inddrage irrelevante problemstillinger i sagen i et forsøg på at puste sagen op til noget større end hvad der er nødvendigt. Vi har gennem hele forløbet været åbne om vores stillingtagen og I har jo allerede modtaget de relevante dokumenter i forbindelse med nabohøringerne i sagen. Sendt: 18. januar :09 Cc: 'Tina Toft' 'Ida Thøgersen' Emne: VS: Angående akt indsigt Hej Morten, Kan jeg ikke forholde mig til jeg har ikke truffet denne aftale hverken med Jan eller Ida desuden har jeg fremsendt til Torben Dyrholm specifikt at han skulle lave en skriftlig aftale med alle parter som er Jan og Ida nr. 46 Otto Dolmer nr. 42 og Marina Aagaard nr. 48 da hun er den formelle ejer af huset i sagen og jf. min samtale d.d. med Ida og Jan har de meddelt Torben pr. skrift at han skulle kontakte mig for drøftelse angående dette tema Angående tidsforløbet har jeg bearbejdet sagen igennem julen og nytår i ekspresfart dog kan det ikke forventes at advokat landmåler osv. Har mulighed for at bearbejde sagen i denne tidsperiode samt kommunen har været lukket så

7 Page 7 of 97 of 9 reelt set starter alle den 4 januar 2016 og som bekendt er hastværk lastværk Jf. vores samtale d.d. mangler at gennemgå sagen med kommunen herefter fremsendes revideret materiale til jer og såfremt de øvrige parter i sagen kan indkaldes til møde i starten af næste uge jeg beklager vi ikke kan gøre tingene hurtigere men for at forhindrer en lignende situation eller senere komplikationer opstår i sagen har det været nødvendige at forholde sig til disse forhold desuden jf. fremsendte til kommunen har vi liberalt erhverv på ejendommen jf. lokalplan nr. 63 og vejen op mod Torben bruges til parkering for besøgende samt undervisning og kursus virksomhed denne problemstilling skal som tidligere afklares da han ikke kan komme ind eller ud af sin garage såfremt det ikke reguleres Vi har tidligere haft drøftelser vedr. opsætninger automatiske pullerter grundet indbrud hvilket jeg har fremendt til kommunen da vi ønsker disse opsat dette skal TD også forholde sig til De drøftelser TD har haft med undertegnede og Jan og Ida har alene været baseret på at han har truffet individuelle aftale med hver af parterne på divergerende aftale grund og som jeg fremsendte skulle han kontakte alle de relevante parter i sagen og få afklaret det i enighed han har på intet tidspunkt taget drøftelsen med Marina Aagaard og Otto Dolmer samt indhentet underskrifter på omtalte forhold. Dermed opstår problem stillingerne i sagen at man ene og alene taler med en part af gangen og ikke informere de øvrige sagen samt TD har fravalgt at forholde sig til den bagvedliggende huse Derimod har han klargjort overfor Jan og Ida at det omtalte projekt ikke ville påvirke deres udsigt overhovedet derfor har vi fremsendt billedet dokumentation da I ikke har ønsket en besigtigelse og ligeledes kommunen da vi ikke har haft andre muligheder for at give bygherrer mulighed for at se konsekvensen for de bagved liggende huse De juridiske forhold skal Tina forholde sig til som kommenteret ønsker jeg ikke at drøfte sagen uden min advokat tilstede værelse da jeg kan konstatere sagen er fuld af misforståelser jeg forventer dette respekteres fremadrettet ligeledes har din klient ønsket at sagen går direkte til dig hvilket er ganske fint da man så kan få en uvildig til at forholde sig til sagen og få den nødvendige juridisk rådgivning i sagen. Saml det materiale du ønsker at præsenterer og vi forholder os til det inden et møde I skal forholde jer til ovenstående parter i sagen som benævnt jeg d.d. haft sagen forelagt Otto Dolmer så han har mulighed for at forholde sig til denne på en ordentlig belyst måde MVH Henrik Elstrup Sendt: 18. januar :59 Til: Cc: 'Tina Toft' Jeg har været i dialog med dig siden mandag den 28. december om formiddagen. Afsætningsrids skal, som du burde være bekendt med, først fremsendes til kommunen i forbindelse med færdigmeldingen af byggeriet. Der har naturligvis været landmåler på sagen og afsætningsridset har jeg efter omstændighederne valgt at fremsende dags dato sendt til kommunen. Mine klienter har gennem hele forløbet været åben for dialog. Som du kan se af den vedhæftede mail har jeg bedt din advokat om at besvare 2 simple spørgsmål, men jeg har endnu ikke skriftligt modtaget jeres svar herpå eller øvrige holdninger til sagens materielle indhold. Du opfordrer til, at tiden skal bruges på at tænke positivt, konstruktivt og løsningsorienteret. Det havde været

8 nemmere at tænke løsningsorienteret og konstruktivt, hvis du i stedet for at skyde med spredehagl alene forholdt dig til sagens relevante problemstillinger og brugte tiden på at besvare de 2 spørgsmål, som jeg har stillet din advokat. Sendt: 18. januar :29 Hej Morten Den her dialog må du tage med Tina Jeg kan se via korrespondancen at i ønsker at gå i dialog hvilket vi tager til positiv efterretning og som du oplyste skulle din klient have mulighed for at drøfte sagen med sine rådgiver det må også forventes at vi skal have mulighed for og da vi ikke har brugt 2 år på sagen tager det jo desværre lidt tid at få vendt sagen korrekt jeg anbefalede din bygherre at tage en drøftelse tidligere hvilket temmelig kontant blev afvist samt at afvente byggeriet men i valgte at fortsætte byggeriet ufortrødent hvilket i naturligvis er berettiget til så jeg kan ikke se vi har forsinket jeres byggeri. Så længe der pågår en drøftelse omkring det bygge teknisk med mine rådgiver fremsender jeg ikke noget til dig før end vi har konstateret om det er de korrekte konklusioner herefter fremlægges de naturligvis du er naturligvis som Tina skriver velkommen til at se med i sagen desuden bad vi sidste år om afsætnings koter fra byggeriet som skal fremsendes til kommunen jeg regner da med I har haft landmåler på sagen. Da ikke ønskede at udlevere disse har jeg sat landmåler på sagen således vi har mulighed til at forholde os til denne del. Jeg har bedt Tina og at hun modtager korrespondancen i sagen da jeg hverken vil eller kan forholde mig til de juridiske grundlag i sagen det får Tina sit honorar for Jeg vil foreslå at man bruger tiden til at tænke positivt og konstruktivt og løsnings orienteret således sagen kan løses for din klient og naboer MVH Henrik Elstrup Page 8 of 98 of 9 Sendt: 18. januar :05 Til: Henrik Elstrup Cc: 'Tina Toft' Som nævnt for dig telefonisk havde det været nemmere, at du, som jeg har bedt om ved flere lejligheder, havde sat mig cc. på korrespondancen. Du oplyste mig, at det ikke var relevant i forhold til sagen, hvorfor du ikke havde informeret mig herom det har jeg meget svært ved at forstå logikken i. Dine henvendelser har da i særdeleshed noget med den verserende tvist at gøre. Du tillader dig ovenikøbet at skrive

9 kommunen, at du undrer dig over, at byggeriet forsat er i gang, idet du havde fået oplyst, at det ville blive stillet i bero. Dette er i direkte modstrid med, hvad jeg informerede dig og din advokat om i min mail af 30. december Page 9 of 9 of 9 Jeg afventer din og kommunens tilbagevenden, idet jeg endnu engang må bemærke, at det kan undre mig, hvorfor du mellem jul og nytår havde så travlt med at sende mails til min klient og konkludere, at han ikke ønskede dialog, når der nu snart er gået 4 uger og at vi stadig venter på dig og dine mange undersøgelser i sagen. Sendt: 18. januar :44 Cc: 'Tina Toft' Emne: Angående akt indsigt Hej Morten Under henvisning til vores samtale d.d. har jeg drøftet sagen med Tina og din henvendelse efter Tina havde meddelt at vi ville komme tilbage i sagen senere, herefter kontakter du mig men som foreslået vil det nemmest være at begære aktindsigt via kommunen. Det er nemmere (og billigere). Mig bekendt er alle akter digitalt tilgængelige via kommunens hjemmeside. Jeg har d.d. bedt om et møde med kommunen snarest mulig og vil herefter forholde mig til sagen fuldt belyst for parterne og derefter tager vi et møde når alle parter kan Henrik Elstrup Arkitektfirmaet Artform Bygform ApS Cvr. Nr

file://c:\adlib Express\Work\ T \ T \c549a495-ed

file://c:\adlib Express\Work\ T \ T \c549a495-ed Page 1 of 51 of 5 From: Morten Byrial Sent: 19-01-2016 09:51:48 To: Henrik Elstrup; Jørgen Borregaard Sørensen Cc: 'Tina Toft'; 'Ida Thøgersen'; syddjurs Subject: SV: Angående akt indsigt Hermed mine kommentarer

Læs mere

Administrationen vil i den forbindelse gerne beklage overfor ejer, at ovenstående har givet anledning til en misforståelse.

Administrationen vil i den forbindelse gerne beklage overfor ejer, at ovenstående har givet anledning til en misforståelse. From: Anders Kjærved Sent: 11 Jun 2015 11:49:38 +0000 To: Erhvervs- Beskæftigelses- og Kulturudvalget Cc: Marianne Wedderkopp;Torben Præstegaard Jørgensen;Morten Refskou Subject: VS: VIGTIGT - vedr. udvalgsmøde

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20131203T134548.520\20131203T134549.051\19260252b55aa2f...

file://c:\adlib Express\Work\20131203T134548.520\20131203T134549.051\19260252b55aa2f... Page 1 of 51 of 5 From: Sent: 07-11-2011 12:45:16 To: 'EBA Invest Aps' Cc: 'Finn Ramsgaard'; 'helleogpalle@email.dk' Subject: Orientering af 07.11.11, kl. 12.45 fra Team Plan til ansøger - Materiale til

Læs mere

For det første Jørgen - jeg fører bestemt ikke nogen lukket dialog. Tværtimod er den helt åben.

For det første Jørgen - jeg fører bestemt ikke nogen lukket dialog. Tværtimod er den helt åben. Side 1 af 5 Poul Otto Seidel Fra: "Poul Otto Seidel" Til: "Jørgen Andersen" Cc: "Inge-Lis Seidel" ; "Willy Søren Beck" ;

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\ T \ T \621417c1-756c-4...

file://c:\adlib Express\Work\ T \ T \621417c1-756c-4... Page 1 of 51 of 5 From: syddjurs Sent: 14-01-2016 14:12:40 To: Team Byggeri Subject: VS: Sagsnummer 15/4 1680. Holme Bygade 12 B,, Matr. nr. 9a Denne mail er videresendt fra hovedpostkassen syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

VS: Vedr. salgsvurdering af fastejendom, Fanø plejehjem.

VS: Vedr. salgsvurdering af fastejendom, Fanø plejehjem. Tove Have Fra: Søren Lück Madsen Sendt: 28. april 2016 10:17 Til: Lena Alber Emne: VS: Vedr. salgsvurdering af fastejendom, Fanø plejehjem. Kategorier: Er lagt på sag sag Med venlig hilsen Søren Lück Madsen

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\ T \ T \aec2f1cf-3d56-40b...

file://c:\adlib Express\Work\ T \ T \aec2f1cf-3d56-40b... Page 1 of 91 of 9 From: Henrik Scharling Bernberg Sent: 19-04-2016 10:44:15 To: 'mt@teli.dk' Subject: SV: Planstrategi kommentarer vedr: Århusvej 5 Tak for din henvendelse Økonomiudvalget drøftede de indkomne

Læs mere

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt 2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger: Henvendelse vedrørende aktindsigt Det fremgår af en skrivelse af 12. januar 2016 fra

Læs mere

Erik Andersen Munkebakken 15 DK 8400 Ebeltoft

Erik Andersen Munkebakken 15 DK 8400 Ebeltoft Page 1 of 51 of 5 From: Sent: 26-04-2016 08:27:09 To: Team Byggeri Subject: Munkebakken - skiltning, nabohjælp, ansøgning om tilladelse Hej Vil I oprette denne sag for mig. Syddjurs Kommune, Byggeri Landzone

Læs mere

Sags nr.: 2014-026667 Bjæverskov D. 22.02.2015. Vi har en indsigelse / bemærkning til jeres fremsendte orientering / nabohøring.

Sags nr.: 2014-026667 Bjæverskov D. 22.02.2015. Vi har en indsigelse / bemærkning til jeres fremsendte orientering / nabohøring. Til. Køge kommune. Brian Christiansen - brian.christiansen@koege.dk Byggesagsbehandler Teknik- og Miljøforvaltningen Sags nr.: 2014-026667 Bjæverskov D. 22.02.2015 Vi har en indsigelse / bemærkning til

Læs mere

Oplysninger vedrørende ejendommen, hvis energimærke der klages over Adresse: Postnummer og by: Andre ydelser udført af energikonsulenten:

Oplysninger vedrørende ejendommen, hvis energimærke der klages over Adresse: Postnummer og by: Andre ydelser udført af energikonsulenten: KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker, som er udarbejdet af en personligt beskikket energikonsulent Vejledning: Klageskemaet udfyldes, underskrives og indsendes til FEM-sekretariatet. Alle felter

Læs mere

Hermed fremsendes jf. telefonsamtale d.d. nedenstående mail med indsigelse, som også har været fremsendt til Maiken.

Hermed fremsendes jf. telefonsamtale d.d. nedenstående mail med indsigelse, som også har været fremsendt til Maiken. From: Sent: 6 Aug 2013 08:34:11 +0000 To: Ursula Julie Koch Cc: Subject: RE: SV: SV: SV: SV: Vejsyn på Fuglsigvej. Hej Ursula, Hermed fremsendes jf. telefonsamtale d.d. nedenstående mail med indsigelse,

Læs mere

Referat af mødet mellem bestyrelsen og havelejerne i have 56 den, 10. april 2013

Referat af mødet mellem bestyrelsen og havelejerne i have 56 den, 10. april 2013 1 PFH & Bestyrelsen den 10.april 2013. Referat af mødet mellem bestyrelsen og havelejerne i have 56 den, 10. april 2013 Mødet var indkaldt af bestyrelsen på baggrund en skrivelse fra PFH den 24.marts 2013.

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\ T \ T \c523863a-f5fe-42...

file://c:\adlib Express\Work\ T \ T \c523863a-f5fe-42... Page 1 of 81 of 8 From: Sent: 30-06-2014 23:12:36 To: ''apjen@nst.dk' (apjen@nst.dk)' Subject: VS: bøgebjerg_ansøgning_overrisling_nst - J.nr. NST-4132-706-00108 Tak for behagelig telefonsamtale d.d. Som

Læs mere

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Vanen tro er der igen i år et boom af skilsmisser efter julen. Skilsmisseraad.dk oplever ifølge skilsmissecoach og stifter Mette Haulund

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 248 2013 AA mod Ejendomsmægler BB og CC afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 28. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler BB og trainee CC for Disciplinærnævnet

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og kontaktede derfor indklagede, som de havde købt ejerlejligheden gennem ca. 1 år tidligere.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og kontaktede derfor indklagede, som de havde købt ejerlejligheden gennem ca. 1 år tidligere. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Bengtson & Frydendall A/S Nordre Frihavnsgade 71 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling af arbejdsvederlag

Læs mere

 Kort & Matrikelstyrelsen, Baggrundskortet er ophavsretsbeskyttet. DDO, COWI

 Kort & Matrikelstyrelsen, Baggrundskortet er ophavsretsbeskyttet. DDO, COWI Baggrundskort KMS har ophavsret til styrelsens ydelser og dermed det anvendte baggrundskort. Det er i strid med ophavsretsloven at videregive kortet og at anvende det i forretningsmæssige eller kommercielle

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 30. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Kristian Lützau Strandvejen 347 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 27. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\ T \ T \5c854b24-c0f

file://c:\adlib Express\Work\ T \ T \5c854b24-c0f Page 1 of 51 of 5 From: Pernilla Marie Mathisen Sent: 30-03-2016 14:48:39 To: 'Andreas Doctor' Cc: Rune Packness Subject: SV: Forespørgsel vedr. Smedehalden 3 (lokalplan nr. 368) Hej Andreas Vi har modtaget

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Klager. 12,9 ha skov nordvest for [ ].

Klager. 12,9 ha skov nordvest for [ ]. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejner Kaa Strandvejen 237 8543 Hornslet Nævnet har modtaget klagen den 26. september 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

K E N D E L S E. Klager 1 og Klager 2 har endvidere klaget over indklagedes salær på 28.435 kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager 1 og Klager 2 har endvidere klaget over indklagedes salær på 28.435 kr. inkl. moms. København, den 9. december 2013 Sagsnr. 2012-463/MKJ/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager 1 og Klager 2 klaget over indklagede. Sagens tema: Klager 1 og Klager 2 har

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /518c7ce3-77e...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /518c7ce3-77e... Page 1 of 61 of 6 From: Lars Dyhrberg Bruun Sent: 18-02-2016 16:22:59 To: '' Cc: Steen Ravn Christensen Subject: SV: RETTELSE ti tidligere mail: Etablering af pumpestation i afløbet fra Bogens Sø (Bogens

Læs mere

Børn og unge-udvalget

Børn og unge-udvalget Børn og unge-udvalget Her kan du læse om hvilke rettigheder du, som forælder med forældremyndighed, har og hvordan du kan forberede dig bedst muligt til mødet. Når dit barns sag skal for børn og ungeudvalget,

Læs mere

Indsigelsesskema Supplerende partshøring Lokalplan 2013-9 Sommerhusområde ved Hesseløje/Fruerlund

Indsigelsesskema Supplerende partshøring Lokalplan 2013-9 Sommerhusområde ved Hesseløje/Fruerlund Indsigelsesskema Supplerende partshøring Lokalplan 2013-9 Sommerhusområde ved Hesseløje/Fruerlund Indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 2013-9 Sommerhusområde ved Hesseløje/Fruerlund Høringsperiode:

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 499 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00123-1/LBI 2/11 Den 23. juni 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Sent: 5 Nov :57: Kære Barbara, Tak for din hurtige respons. Ja, det bliver et anpartsselskab. Med venlig hilsen

Sent: 5 Nov :57: Kære Barbara, Tak for din hurtige respons. Ja, det bliver et anpartsselskab. Med venlig hilsen From: Sent: 5 Nov 2015 14:57:09 +0100 To: Barbara Fromberg Møller Subject: SV: Dragør Røgeri ApS - Anmodning om samtykke til potentiel afståelse af lejemål Kære Barbara, Tak for din hurtige respons. Ja,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Stig Rimaas Amagerbrogade 34 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen. Formand Jørgen Østergaard bød velkommen til mødet.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen. Formand Jørgen Østergaard bød velkommen til mødet. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 18. september 2013 kl. 15.00 i bestyrelseslokalet, St. Kirkestræde 17 B, 9800 Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 28. august 2015 i sag nr. 12/2015 Badminton Københavns indbringelse af Badminton Danmarks Disciplinærudvalgs kendelse af 4. maj 2015 Sagen er behandlet

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af husdyrbruget Lyngskovvej 1, 6200 Aabenraa

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af husdyrbruget Lyngskovvej 1, 6200 Aabenraa Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 20-11-2013 Sagsnr.: 13/37837 Dok.nr.: 12 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

Syddjurs Kommune Plan & Udvikling. sendt elektronisk til: Høringssvar til forslag til kommuneplantillæg 17 og lokalplan 395

Syddjurs Kommune Plan & Udvikling. sendt elektronisk til: Høringssvar til forslag til kommuneplantillæg 17 og lokalplan 395 Syddjurs Kommune Plan & Udvikling sendt elektronisk til: syddjurs@syddjurs.dk 16. november 2015 J.nr. NST-123-706-00071 metbri Høringssvar til forslag til kommuneplantillæg 17 og lokalplan 395 Syddjurs

Læs mere

Høring af ændring i forbindelse med den endelige vedtagelse

Høring af ændring i forbindelse med den endelige vedtagelse Planafdelingens oplæg til Syddjurs Byråds vurderinger af Indsigelser og bemærkninger til Tillæg nr. Til Syddjurs Kommuneplan 2013 20 Høring af ændring i forbindelse med den endelige vedtagelse Sags nr.

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Vi skal i det følgende redegøre for vores synspunkter i dispensationssagen på ejendommen Klitten 9, Lønstrup.

Vi skal i det følgende redegøre for vores synspunkter i dispensationssagen på ejendommen Klitten 9, Lønstrup. Niels-Kristian Balle Fra: Iben Koch Sendt: 20. februar 2014 22:57 Til: Ole Ørnbøl; Andreas Duus; Niels-Kristian Balle Emne: Svar på nabohøring om dispensationssag på ejendommen Klitten

Læs mere

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til:

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til: Klage- og ankeregler Regelgrundlaget for klager og anker over diverse prøveformer, er fastsat i Undervisningsministeriets eksamensbekendtgørelse nr. 1016 af 24/08/2010 om prøver og eksamen i erhvervsrettede

Læs mere

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Indhold Eksamensvilkår... 1 Mødetid... 2 Udeblivelse... 2 Hvornår er en prøve begyndt?... 2 Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde...

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. april 2013 blev der i sag 187-2012 XX v/advokat AA mod Ejendomsmægler MM v/advokat BB og Ejendomsmæglervirksomhed JJ ApS v/advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. juli 2012 har XX

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\ T \ T \7755c684-f32d-4d...

file://c:\adlib Express\Work\ T \ T \7755c684-f32d-4d... Page 1 of 13 1 of 13 From: Sent: 06-08-2015 10:50:20 To: Cc: Thomas Eriksen; Peter Vognsen; Morten Sundahl Thoudal Rådgivende Ingeniørfirma ApS Subject: SV: Stadionvej 25 8543 - Bemærkninger til brandteknisk

Læs mere

13. marts 2014. Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. EMNE: NMKNMK-33-02293 genoptagelse af sagen NMK-33-02034

13. marts 2014. Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. EMNE: NMKNMK-33-02293 genoptagelse af sagen NMK-33-02034 Bestyrelsen: Anders Petersen (fmd) Finn Trunk Black (næstfmd) Birgit Gregersen (kasserer) Jan Steen Jacobsen (sekr) Inge Fangel Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. 13. marts

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0049 aq. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Øresundsvej 124 2300 København S

Klagerne. J.nr. 2012-0049 aq. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Øresundsvej 124 2300 København S 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Øresundsvej 124 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\ T \ T \348936d4-58af-41...

file://c:\adlib Express\Work\ T \ T \348936d4-58af-41... Page 1 of 12 1 of 12 From: (MICH) VIA Sent: 26-11-2015 15:00:18 To: Cc: Henrik Underbjerg (henrik@underbjerg.dk) Subject: RE: Angående ejendomsdom for matr.nr. 50a, Bjødstrup By, Bregnet Follow Up Flag:

Læs mere

Referat fra møde i Følgegruppen vedr. aftaler for Klinisk Funktion

Referat fra møde i Følgegruppen vedr. aftaler for Klinisk Funktion Sundhed og Sammenhæng Den 25. juni 2015 J. nr. 2013-017412 Ref. kba E-mail: kba@rn.dk Tlf. 41181525 Referat fra møde i Følgegruppen vedr. aftaler for Klinisk Funktion Mødet blev afholdt onsdag d. 24. juni

Læs mere

Vedr: Afslag på ansøgning om merudgiftsydelse af d. 11-06-2015 (KLE 32.18.04G01)

Vedr: Afslag på ansøgning om merudgiftsydelse af d. 11-06-2015 (KLE 32.18.04G01) Rita Vinter Ebbe Alle 16 4891 Toreby L eyesofshiva@icloud.com tlf: 53 66 05 20 23. jun. 2015 Guldborgsund kommune Center for familie og forebyggelse Att: Jette Larsen Vedr: Afslag på ansøgning om merudgiftsydelse

Læs mere

DABYFO Kreds Østjylland

DABYFO Kreds Østjylland DABYFO Kreds Østjylland Referat af kredsmøde - Tirsdag den 4. februar 2014 Vejdirektoratets informationscenter Nørreskov Bakke 2A, 8600 Silkeborg Forud for mødet var der introduktion af Svend Jakobsen,

Læs mere

Ejerforening Vedelsgade 65 v/rené Michelsen Tlf. 31 61 99 53 www.gravingolf.dk/hp Mail: ejer@gravingolf.dk REFERAT GENERALFORSAMLING 28. FEBRUAR 2008.

Ejerforening Vedelsgade 65 v/rené Michelsen Tlf. 31 61 99 53 www.gravingolf.dk/hp Mail: ejer@gravingolf.dk REFERAT GENERALFORSAMLING 28. FEBRUAR 2008. Ejerforening Vedelsgade 65 v/rené Michelsen Tlf. 31 61 99 53 www.gravingolf.dk/hp Mail: ejer@gravingolf.dk REFERAT GENERALFORSAMLING 28. FEBRUAR 2008. Dagsorden: 1. Skorsten. 2. Ændring af vedtægter vedr.

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

J.nr. 2010-0138 aq. København, den 14. april 2011 KENDELSE. Klager. ctr.

J.nr. 2010-0138 aq. København, den 14. april 2011 KENDELSE. Klager. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Riis V /advokat Henrik Rise Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 7. juni

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling 2009 i E/F Strandbo

Referat af ekstraordinær generalforsamling 2009 i E/F Strandbo Referat af ekstraordinær generalforsamling 2009 i E/F Strandbo År 2009 den 28. september kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i E/F Strandbo II. Den ekstraordinære generalforsamling blev

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Slagelse forbrænding

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Slagelse forbrænding AffaldPlus Slagelse forbrænding Dalsvinget 11 4200 Slagelse v/ Ole J. Andersen Peter Valsøe MST- Roskilde J.nr. Ref. anbri Den 31. marts 2011 Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier

Læs mere

Skolebestyrelsen for Skovboskolen og Gørslev Skole

Skolebestyrelsen for Skovboskolen og Gørslev Skole Skolebestyrelsen for Skovboskolen og Gørslev Skole Den 13.1. 2015 kl.18.30-21.00 Mødested Skovboskolen, mødelokale K2 Note Der vil være brød, pålæg mv. Dirigent: Linda Andersen Referent: Pia Fürst Pkt.

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Til Nationalparkbestyrelsen.

Til Nationalparkbestyrelsen. Fra: Knud Erik Raahauge [ke@raahauge.com] Sendt: 15. november 2011 01:27 Til: Mika Leth Pedersen; Peter Gelstrup; Mette Refshauge Foged; Susanne Bødker Cc: Hanne Henriksen Emne: Nationalpark Mols Bjerge:

Læs mere

Emne: SV: Ansøg om tilladelse til udstykning og bebyggelse af min grund Nordre Kinkelgade 50

Emne: SV: Ansøg om tilladelse til udstykning og bebyggelse af min grund Nordre Kinkelgade 50 From: Barbara Fromberg Møller Sent: 17 Aug 2015 12:35:23 +0200 To: Barbara Fromberg Møller Subject: VS: Ansøg om tilladelse til udstykning og bebyggelse af min grund Nordre Kinkelgade 50 Fra: Asger Larsen

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere

28-03-2014 12/28314 KS: aann. EUC Syd Hilmar Finsens Gade 18 6400 Sønderborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42

28-03-2014 12/28314 KS: aann. EUC Syd Hilmar Finsens Gade 18 6400 Sønderborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 28-03-2014 12/28314 KS: aann EUC Syd Hilmar Finsens Gade 18 6400 Sønderborg Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 Sønderborg Kommune meddeler påbud til EUC Syd, CVR-nr. 35891013, som driver virksomhed

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. december 2008 blev der i sag nr. 56-2008 Grundejerforeningen BB v/fmd. PP mod DD v/gg ApS afsagt sålydende Kendelse Med e-mail af 3. september 2008 har Grundejerforeningen BB v/fmd. PP indbragt

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B aldrig har været tilknyttet en revisionsvirksomhed i Revireg.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B aldrig har været tilknyttet en revisionsvirksomhed i Revireg. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 71/2010 A ApS under tvangsopløsning (nu under konkurs) mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. november 2010 har A ApS

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 STIGNING I ANTALLET AF ÆLDRE. 3 BILAG 2 STIGNING I ÆLDRE ETNISKE MINORITETER. 8 BILAG 6 BREV TIL ERGOTERAPEUT.

INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 STIGNING I ANTALLET AF ÆLDRE. 3 BILAG 2 STIGNING I ÆLDRE ETNISKE MINORITETER. 8 BILAG 6 BREV TIL ERGOTERAPEUT. BILAGSMAPPE INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 STIGNING I ANTALLET AF ÆLDRE... 3 BILAG 2 STIGNING I ÆLDRE ETNISKE MINORITETER... 4 BILAG 3 FREMSKRIVNING AF ÆLDRE ETNISKE MINORITETER... 5 BILAG 4 ANTAL TYRKISKE

Læs mere

2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Beretning

2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Beretning 2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af Udvalget til Valgs Prøvelse den 4. juni 2014 Beretning om klager i forbindelse med folkeafstemningen

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. september 2011 (J.nr. 2011-0024373)

Læs mere

Tak for ordet og invitationen til at komme i dag og besvare spørgsmålet om forbrugeres retshjælpsforsikring.

Tak for ordet og invitationen til at komme i dag og besvare spørgsmålet om forbrugeres retshjælpsforsikring. Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 433 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 1. september 2010 /MFT-FT Åbent samråd i BOU alm. del den 6. september 2010 samrådsspørgsmål BP af 23.

Læs mere

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn 18. november 2013 Udkast til Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /ceee86e1-b99...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /ceee86e1-b99... Page 1 of 61 of 6 From: Sent: 16-12-2016 11:41:42 To: 'torben33-torben@jubii.dk' Subject: VS: Vedr. støjklager Dagli' Brugsen, Vrinners Hej Torben Hermed seneste mail skriverier i sagen, til din orientering.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 17. maj 2011 blev der i sag 133-2010 KK v/ advokat AA mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 1. juli 2010 har KK ved advokat AA, indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet

Læs mere

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Redspot Aps HAR IKKE EFTERLEVET DENNE AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klager: NN Indklagede: Redspot ApS +++50351+++ 0897 ebrevsprækken CVR 26793319 Klagetema: Internet og IP-telefoni

Læs mere

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Dagsorden Valg af dirigent Valg af stemmetællere Godkendelse af beretning Godkendelse af regnskabet Indkommende forslag A

Læs mere

Københavns Fodbold-Dommerklub

Københavns Fodbold-Dommerklub København, 11. oktober 2007 REFERAT MØDE: Bestyrelsesmøde i Københavns Fodbold-Dommerkub DATO: Den 4. oktober 2007 kl. 18:00 STED: KFIU-Hallen, Knuthenborgvej 24, 2500 Valby DELTAGERE: Michael Poulsen

Læs mere

REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E. i sag nr. 73/04. afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Gran Canaria, 12.11.-26.11.2003.

REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E. i sag nr. 73/04. afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Gran Canaria, 12.11.-26.11.2003. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 73/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Gran Canaria, 12.11.-26.11.2003. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.646 kr. Utilfredsstillende rejsearrangement

Læs mere

Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR

Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR - 1 Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en kendelse af 10/9 2013 stadfæstede

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2015 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

Svar på 37 spørgsmål nr. 206 om hvorvidt det er Naalakkersuisuts opfattelse, at

Svar på 37 spørgsmål nr. 206 om hvorvidt det er Naalakkersuisuts opfattelse, at Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Medlem af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen Inuit

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet selskabets klage af 6. juni 2007 over Frederikssund Kommunes afgørelse af 9. maj 2007.

Vejdirektoratet har behandlet selskabets klage af 6. juni 2007 over Frederikssund Kommunes afgørelse af 9. maj 2007. BONYT A/S Gl. Strandvej 209 3060 Espergærde Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax 3393 4212 vd@vd.dk www.vejdirektoratet.dk SE 60729018 Giro 7 09 40 00 EAN 5798000893450

Læs mere

Indstilling. Beskæftigelsesankenævnets praksisundersøgelse om kommunernes tilkendelse af en højere førtidspension. 1. Resume

Indstilling. Beskæftigelsesankenævnets praksisundersøgelse om kommunernes tilkendelse af en højere førtidspension. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 9. maj 2008 Beskæftigelsesankenævnets praksisundersøgelse om kommunernes tilkendelse af en højere førtidspension.

Læs mere

Anmodning om udlevering af kontoudskrifter - SKM2012.335.LSR

Anmodning om udlevering af kontoudskrifter - SKM2012.335.LSR - 1 Anmodning om udlevering af kontoudskrifter - SKM2012.335.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 1/3 2012, at SKAT s anmodning til en dansker bosat

Læs mere

Bestyrelsesmøde i UNGiAarhus SYD UNGiAarhus, Vikærsvej 36, 8240 Risskov Onsdag den 23.9.2015 kl. 16.30 19.00

Bestyrelsesmøde i UNGiAarhus SYD UNGiAarhus, Vikærsvej 36, 8240 Risskov Onsdag den 23.9.2015 kl. 16.30 19.00 Tilstede: Lone, Kim F., Sanne, Heino, Jørgen, Lasse, Kim A.,, Mads Afbud: Thomas, Kristian, Mette, Jens, Sus, Silke, Henrik Referent: Mads Dagsorden: Referat: Bestyrelsesmøde i UNGiAarhus SYD UNGiAarhus,

Læs mere

(UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole

(UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole Statsforvaltningen Midtjylland Det kommunale tilsyn E-mail: midtjylland@statsforvaltning.dk 1. marts 2013 (UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\ T \ T \6064f834-05c0-4d...

file://c:\adlib Express\Work\ T \ T \6064f834-05c0-4d... Page 1 of 61 of 6 From: Britt Raaberg Hjortshøj Mogensen Sent: 29-01-2016 11:27:59 To: Team Byggeri Subject: VS: Ansøgning om byggetilladelse (og 35) Hej, Vil I oprette denne som en forespørgsel til erhvervsgruppen.

Læs mere

De begrunder anmodningerne med Deres sygdom og vedlægger som dokumentation herfor en lægeudtalelse af 19. november 2003.

De begrunder anmodningerne med Deres sygdom og vedlægger som dokumentation herfor en lægeudtalelse af 19. november 2003. Kendelse af 15. februar 2005. (J.nr. 04-61.121) Afgift for for sent indsendt årsregnskab ikke eftergivet. Nugældende årsregnskabslovs 152 (Lars Holtug, Poul Østergaard Mortensen og Jan Uffe Rasmussen)

Læs mere

Redningsberedskabet - plan og proces 2015

Redningsberedskabet - plan og proces 2015 Redningsberedskabet - plan og proces 2015 Resumé I denne administrative information beskriver KL, hvordan vi i 2015 forventer at understøtte kommunernes arbejde med at etablere de nye beredskabsenheder

Læs mere

Sammen med dette nyhedsbrev kommer også referatet fra generalforsamlingen.

Sammen med dette nyhedsbrev kommer også referatet fra generalforsamlingen. Nyhedsbrev 2/2014 Kære medlemmer! Sammen med dette nyhedsbrev kommer også referatet fra generalforsamlingen. Som I kan se, så blev generalforsamlingen ikke gennemført, da Hans Jørgen Wolf / 72 og Morten

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Fax +45 43 43 03 45 Email: DFU@DFU.dk Brøndby den 26. juni 2008 REFERAT Bestyrelsesmøde,

Læs mere

Den 29. september 2015 kl. 16.22 skrev Per Hald <ph@bl-law.dk>:

Den 29. september 2015 kl. 16.22 skrev Per Hald <ph@bl-law.dk>: Den 29. september 2015 kl. 16.22 skrev Per Hald : Kære I forlængelse af nedenstående mail har jeg modtaget Nykredits kæresvarskrift i den verserende Højesteretssag. Jeg kan konstatere, at

Læs mere