VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM"

Transkript

1 VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012

2 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens formål er, at udvikle havneområdets potentiale bedst muligt afstemt efter havneområdets profil, samt interessenternes og brugernes ønsker. Havneområdet er defineret som området fra Tømmergrunden til Kællingehaven. Foreningens idégrundlag er, at medvirke til at bygge videre på havneområdets egenart som et rum med højt til loftet, kultur, mennesker og liv i området mellem by og fjord. Idégrundlaget søges realiseret ved hjælp af dialog, koordinering og samarbejde. 2 Som medlem kan optages enhver, der er tilknyttet havneområdet som repræsentant for en institution, forening, lokalråd eller erhvervsvirksomhed. Ethvert medlem skal kunne tilslutte sig formålsparagraffen og motivere sit engagement overfor bestyrelsen. Hvis optagelse afslås af bestyrelsen, kan afgørelsen indbringes for førstkommende generalforsamling. Bestyrelsen kan, i tilfælde af grov eller gentagen misligholdelse, ekskludere et medlem. Et ekskluderet medlem kan forlange eksklusionen behandlet på førstkommende generalforsamling. 3 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Hvert år afholdes generalforsamling i februar / marts måned, generalforsamlingen afholdes i lokaler ved Roskilde Havn. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse sker pr. eller pr. brev til medlemmerne, eventuelt suppleret med annoncering i lokalpressen. Bestyrelsen udpeger generalforsamlingens dirigent. Den ordinære generalforsamling har som minimum følgende dagsorden: Bestyrelsens beretning. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent

3 Statusrapport fra foreningens arbejdsgrupper Arrangements- og ceremoniplan for det kommende år, skitse til information og herunder offentliggørelse af bestyrelsens målsætninger for året. Indkomne forslag. Valg til bestyrelsen. Valg af interne revisorer. Eventuelt. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før den ordinære generalforsamling. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, dog kan ændringer af vedtægter og opløsning kun ske efter reglerne i 12. Generalforsamlingen er kun beslutningsdygtig, såfremt minimum tre medlemmer er til stede. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på foranledning af bestyrelsen eller såfremt mindst 25 % af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom, ledsaget af forslag til begrundet behandling. Ethvert medlem har én stemme. Der kan stemmes ved skriftlig og dateret fuldmagt. Hvert medlem kan kun stemme med én fuldmagt. 4 Bestyrelsen består af 5 7 medlemmer, valgt blandt foreningens medlemmer for en toårig periode. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Der vælges to interne revisorer for et år. Der vælges ingen suppleanter. Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer og revisorer reduceres uforudsigeligt, kan selvsupplering ske indtil førstkommende generalforsamling. I bestyrelsen afgøres alle beslutninger, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til stede, ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen kan nedsætte særlige udvalg, som stående eller ad hoc udvalg.

4 5 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og forfalder til betaling årligt forud. Kontingentet skal, som minimum, dække udgifter til administration og forsendelser. Kontingentet fastlægges i forholdet 1 : 10, hvor erhvervsmedlemmer betaler det høje beløb og foreninger det lave beløb. 6 Regnskabsåret er Kalenderåret. 7 Bestyrelsen skal sikre, at følgende opgaver som minimum varetages: Der afholdes plenum og informationsmøder, hvor alle medlemmer indbydes. Der er fastsat datoer og informeret til havneområdets interessenter om den kommende sommers arrangementer senest den 1. marts. Bestyrelsen skal tilse, at der arbejdes seriøst og engageret i de nedsatte udvalg. Bestyrelsen skal tilse, at ord omsættes til handling. Bestyrelsen skal godkende annoncering der anvender Havneforums logo. Bestyrelsen skal støtte tiltag, der fremmer Havneforums formålsparagraf, herunder koordinering af fælles arrangementer og tiltag. 8 Indmeldelse sker til foreningens kasserer mod betaling af kontingent. Udmeldelse skal ske skriftligt til samme med minimum 3 måneders varsel og kan kun ske til udløbet af et regnskabsår.

5 9 Roskilde Havneforum tegnes ved daglige økonomiske dispositioner af to bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf den ene skal være formanden, næstformanden eller kassereren. I alle sager, der angår gældsstiftelse, køb, salg eller pantsætning af løsøre, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 10 Kassereren fremlægger ved regnskabsårets udgang et regnskab, der skal være godkendt af bestyrelsen og den interne revision og derefter udsendes regnskabet til medlemmerne, sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. 11 Revisorerne har ret til, at foretage uanmeldt revision. Foreningens regnskabsførelse, samt konstateringen af tilstedeværelse af foreningens aktiver, skal kritisk gennemgås af revisorerne. 12 Opløsning af foreningen eller ændringer af vedtægterne kan kun ske på generalforsamlingen. Mindst 25 % af medlemmerne eller bestyrelsen kan kræve afstemning om en vedtægtsændring, idet samtlige medlemmer tilsendes formuleret forslag samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen. Til gyldig beslutning kræves, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, og mindst 2/3 stemmer for forslaget. Hvis ikke mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, men forslaget er vedtaget med mere end 2/3 af de afgivne stemmer, kan der inden en måned indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, med 14 dages varsel.

6 Denne generalforsamling er, uanset det fremmødte antal medlemmer, beslutningsdygtig. Her kræves 2/3 af de fremmødtes stemmer til afgørelse af vedtægtsændringer eller foreningens opløsning. I tilfælde af foreningens opløsning benyttes de resterende midler til formål, der bedst muligt er forenelige med formålsbestemmelserne i disse vedtægter. Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. august Revideret ved generalforsamlingen i: Februar 2007 Februar 2010 Februar 2012

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere