OIOWSDL Vejledning for udvikling og anvendelse af OIOWSDL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OIOWSDL Vejledning for udvikling og anvendelse af OIOWSDL"

Transkript

1

2 OIOWSDL Vejledning for udvikling og anvendelse af OIOWSDL Publikationen kan hentes på It- & Telestyrelsens Hjemmeside: Udgivet af: IT- & Telestyrelsen i samarbejde med Devoteam og Trifork IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade København Ø Telefon: Fax:

3 OIOWSDL Vejledning for udvikling og anvendelse af OIOWSDL IT- & Telestyrelsen januar 2008

4 Indhold > Introduktion 6 Målgruppe 6 Mål 6 Hvad er OIOWSDL? 8 Arkitekturelementer 8 Kontraktbaserede services 8 Infostrukturbasen 10 Retningslinier for OIOWSDL 10 [DEF-1] Document literal binding 11 [DEF-2] Krav til datadefinitioner 11 [DEF-3] Krav til message-definitioner 12 [NAV-1] Krav til navngivning af filer, namespaces og elementer 12 [DOK-1] Dokumentation 15 Hvordan fremstilles OIOWSDL? 17 Fremgangsmåde for udvikling af OIOWSDL 17 Eksempel 19 Trin 1: Modellering af datadefinitioner 20 Trin 2: Modellering af beskeddefinitioner 20 Trin 3: Modellering af grænseflade 21 Trin 4: Generér kodeskabelon 22 Hvordan anvendes OIOWSDL? (Værktøjsunderstøttelse) 23 Generelle problemer med imports 24 Løsninger 25 BEA WebLogic Introduktion 26 Klientstubbe 27 Service-skeletons 28 RAD 6.0.0, RAD 6.0.1, RAD Introduktion 29 Klientstubbe 30 Service-skeleton 30 Axis Introduktion 31 Klientstubbe 31 Service-skeleton 32 Axis2 32 Introduktion 32 Klient 32 Service-skeleton 32 Eclipse 33 Introduktion 33 Klientstubbe 33 Service-skeleton 33.NET Introduktion 33 Klientstubbe 34 Service-skeleton 34.Net Introduktion 35

5 Klientstubbe 35 Service-skeleton 36.NET Introduktion 36 Klientstubbe 37 Service-skeleton 38 Ruby 38 Introduktion 38 Klientstubbe 38 Service-skeleton 39 Appendiks: FAQ 40 Appendiks: Referencer 42 Appendiks: Checkliste 43 Appendiks: Begrebsdefinitioner 44 Appendiks: XSD schema er for eksempel 45 DKMA_DosageFormText.xsd 45 DKMA_DrugIdentifier.xsd 46 DKMA_DrugName.xsd 47 DKMA_DrugStrengthText.xsd 48 DKMA_DrugStructure.xsd 49 DKMA_MedicineChestItemChoiceStructure.xs d 50 DKMA_MedicineChestItemDate.xsd 51 DKMA_MedicineChestItemIdentifier.xsd 52 DKMA_MedicineChestItemStructure.xsd 53 DKMA_MedicineChestItemVersionIdentifier.xs d 54 DKMA_MedicineChestRemarkText.xsd 55 DKMA_MedicineChestStructure.xsd 56 DKMA_MedicineChestStructureGet.xsd 57 DKMA_OwnerTypeText.xsd 58 Appendiks: WSDL for eksempel 59 Appendiks: WSDL med indlejrede typer 60

6 Introduktion > Nærværende dokument indeholder en beskrivelse af OIOWSDL samt vejledninger i, hvordan OIOWSDL skal opbygges og anvendes. Denne struktur vil være afspejlet i dokumentets opbygning. OIOWSDL er en sammenstilling af OIO (Offentlig Information Online) og WSDL (Web Service Description Language). Formålet for OIOWSDL er at fremme Web Service interoperabilitet i Det Digitale Danmark og at ensrette måden at lave OIOWSDL-dokumenter på. Denne vejledning skal medvirke til ovenstående ved at gøre det lettere og overskueligt for serviceaftagere at anvende og for serviceudbydere at frembringe OIOWSDL-dokumenter. Denne vejledning fokuserer entydigt på udviklingen og anvendelsen af WSDLdokumenter i en OIO-kontekst og er ikke en introduktion til WSDL eller andre XML relaterede teknologier/standarder. Vejledningen er baseret på reglerne for WS-I Basic Profile Version 1.1 med enkelte skærpelser. WS-I Basic Profile 1.1 er baseret på WSDL 1.1. Målgruppe Målgrupperne for denne vejledning er de virksomheder, der har behov for: 1) At udbyde Web Services for omverdenen - offentlige myndigheder og samarbejdspartnere. 2) At aftage allerede udviklede og tilgængelige Web Services. Virksomhederne er i denne forbindelse offentlige myndigheder og private virksomheder og deres leverandører af it-løsninger. OIOWSDL-dokumenterne er tilgængelige gennem servicekataloget. Servicekataloget indeholder således faciliteter, så serviceudbyderen kan publicere OIOWSDL-dokumenter, og serviceaftageren kan finde OIOWSDLdokumenter. Figur 1 Rollerne relateret til WSDL-brug Mål Målsætningen for denne vejledning er: At fremme udviklingen af interoperable webservices 6

7 At standardisere brugen af WDSL i OIO regi At lette frembringelsen og brugen af WSDL i OIO regi At lette anvendelsen af OIOXML i arbejdet med WSDL Det forudsættes, at man inden udviklingen af et OIOWSDL-dokument har identificeret servicen, dens operationer, og fundet relevante datastrukturer til operationernes snitflader. 7

8 Hvad er OIOWSDL? > OIOWSDL er WSDL-dokumenter, der følger retningslinierne beskrevet i dette dokument. Retningslinierne for OIOWSDL-dokumenter er, som beskrevet i introduktionen, til for at understøtte Web Service interoperabilitet i det Digitale Danmark. Retningslinierne skal således være med til at udvikle WSDLdokumenter med ensartede strukturer opbygninger, navnepolitikker m.v. Arkitekturelementer OIOWSDL-dokumenterne indgår som et element i OIO Web Service Arkitekturen (OWSA), som er skitseret i Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. herunder. Figur 2 illustrerer kun udvalgte arkitekturelementer, som indgår OWSA 1. Figur 2 OWSA grundelementer I dette dokument er der fokuseret på de tre grundelementer fra OWSA: En serviceudbyder, som enten selv eller gennem en leverandør har udviklet en eller flere services og fået dem publiceret i Infostrukturbasen (ISB). En serviceaftager, som finder en relevant service i servicekataloget med henblik på at anvende den. Servicekatalog, som indeholder XML datadefinitioner (XSD er) og web service definitioner (WSDL-dokumenter). Det OIOXML, der udveksles mellem serviceudbyder og serviceaftager, er defineret i OIOWSDL-dokumentet i form af en eller flere meddelelsesdefinitioner (XSD). Kontraktbaserede services En Web Service er beskrevet i en servicekontrakt, som udveksles mellem serviceleverandøren og de aktuelle serviceaftagere. Servicekontrakten består af to dele: 1 En mere detaljeret beskrivelse af OWSA og de sikkerhedsmæssige aspekter er beskrevet i ITST s OWSA model Transportbaseret sikkerhed ver. 1.0 publiceret 5. december

9 Den tekniske, en WSDL, som beskriver eksempelvis, hvor en service findes, hvilke operationer den har samt deres input og output. Den juridiske, en Service Level Agreement (SLA), som eksempelvis beskriver tilgængeligheden for servicen, forbrugsaftale samt kvalitet for servicen. Figur 3 herunder illustrerer de to dele af kontrakten mellem serviceudbyder og serviceaftagerne. Figur 3 Servicekontrakt for en Web Service Serviceanvendelse sker på grundlag af kontrakten (både WSDL og SLA). WSDL-dokumentet er en præcis beskrivelse af servicens interfaces, der indeholder en definition af dels den information, servicen har ansvaret for og manipulerer med, dels den adfærd servicen har. WSDL-dokumentet indeholder også en specificering af, hvordan servicen fysisk skal findes og anvendes samt eventuelle andre infrastrukturmæssige krav. SLA en beskriver de servicekvaliteter, som serviceleverandøren skal leve op til, og dermed også hvilke kvaliteter en serviceaftager kan forvente. Alle aktører er dermed bekendt med deres præcise forpligtigelser, når en service leveres eller anvendes. Dette princip kan være medvirkende til at forbedre kvaliteten i it-løsningerne, da risikoen for fejl og misforståelser bliver reduceret. I praksis stiller dette relativt store krav til beskrivelse, vedligeholdelse og versionering af hele servicekontrakten 2. Dette dokument vedrører kun den del af servicekontrakten, der indeholder WSDL-dokumentet, dvs. den tekniske del af kontrakten. 2 Se OIO Standardaftale om web services: 9

10 Infostrukturbasen Servicekataloget er et vigtigt element i den ovenfor skitserede arkitektur. For at få brugt eller genbrugt de services, der udvikles, skal det være let at publicere og finde services. Der findes allerede en velfungerende infrastruktur til opbevaring af OIOXML schemaer - Infostrukturbasen. Grundet den tætte sammenhæng med OIOXML schemaer er Infostrukturbasen et oplagt sted at opbevare og udstille OIOWSDL-dokumenter. Retningslinier for OIOWSDL En web service består af et eller flere interfaces, der hver kan definere en række operationer. WSDL-dokumentet beskriver disse interfaces. Servicen tilgås via beskeder (messages), som udveksles mellem serviceaftager og -udbyder via en specifik adresse (URI). Koblingen mellem adressen og interfacet (binding) definerer hvilken protokol der anvendes. For OIOWSDL bindings kan udelukkende anvendes HTTP og HTTPS. Figur 4 illustrerer grafisk et WSDL-dokument. Figur 4 - Grafisk illustration af et WSDL-dokument <!-- definition af WSDL struktur --> <definitions xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"> <!-- abstrakte definitioner --> <types>... <message>... <porttype>... <!-- konkrete definitioner --> <binding>... <service>... </definition> Figur 5 - Elementer i et WSDL-dokument Figur 5 skitserer elementerne i et WSDL-dokument. De fem elementer er yderligere beskrevet I Tabel 1. 10

11 Elementnavn Types Message porttype Binding Service Beskrivelse En container for abstrakte datadefinitioner beskrevet ved hjælp XML schema En definition af en abstrakt besked, der kan bestå af flere forskellige datadefinitioner En abstrakt samling af operationer, der supporters af et eller flere interfaces. Operationer defineres ved at beskrive forespørgsels- og svarbeskeder En konkret specifikation af protokol og dataformat for en bestemt porttype En samling af relaterede interfaces, hvor ét interface er defineret ved en kombination af en binding og en adresse (URI) Tabel 1 - Elementer i et WSDL-dokument Forbindelsen mellem OIOXML og OIOWSDL opbygges i <type>-elementet. Her inkluderes (<include>) OIOXML-skemaer fra ISB en i modsætning til servicens egne typer, som oftest indlejres, da de ikke nødvendigvis kan genbruges i andre sammenhænge. OIOWSDL-dokumenter skal overordnet følge reglerne for WS-I Basic Profile Version 1.1 3, men for at opnå den ønskede interoperabilitet i Det Digitale Danmark er reglerne tilpasset OIO-konteksten. Dette er beskrevet i nærværende kapitel. [DEF-1] Document literal binding For at en message kan valideres udelukkende ved schema-validering, skærpes R2705 fra WS-I Basic Profile fra MUST be a rpc-literal binding or a document-binding til MUST be a document-literal binding. [DEF-2] Krav til datadefinitioner Datadefinitioner er XML schemaer, som definerer databærende elementer og deres indbyrdes relationer. Datadefinitioner skal som udgangspunkt baseres på OIOXML standarden. Pt., primo 2007, findes der ca schemaer i ISB en; hvilke kan anvendes til udvikling af OIOWSDL-dokumenter. Selvom der allerede findes OIOXML schemaer, dækker de endnu ikke alle områder og segmenter inden for den offentlige sektor. Før dette er tilfældet, vil der ikke kunne stilles krav om, at samtlige datadefinitioner skal være OIOXML 3 11

12 godkendte. Indtil da kan også non-oioxml schemaer anvendes. Disse schemaer skal opfylde OIOXML Navngivnings- og Designregler (NDR), men behøver ikke at være godkendte. [DEF-3] Krav til message-definitioner Message-definitioner beskriver de beskeder, der sendes mellem serviceudbyder og serviceaftager. En message-definition er et XML schema, som samler de datadefinitioner, der opbygger en konkret besked. Det forventes, at messages, der indgår i et OIOWSDL-dokument, ikke vil blive genbrugt i andre OIOWSDL-dokumenter. Derfor stilles der ikke krav om, at message-definitioner, der indgår i et OIOWSDL-dokument, skal være OIOgodkendte eller på sigt skal godkendes. [NAV-1] Krav til navngivning af filer, namespaces og elementer Overordnet bør NDR benyttes i størst muligt omfang; eksempelvis entalsform af navne, forkortelser og akronymer, bindeord, anvendelse af tegn i navne, anvendelse af danske tegn (æ, ø, å). Mht. sprogvalg følges NDR, dvs. det valgte sprog (dansk eller engelsk) skal anvendes gennemført, og engelsk foretrækkes. Generelt anbefales det ikke at benytte underscore (_), punktum (.) eller bindestreg (-) i opbygningen af navne, men i stedet at benytte UpperCamelCase. Det betyder, at navnet skal begynde med et stort bogstav, herefter begynder hvert nyt ord med et stort bogstav. Hvis en forkortelse består udelukkende af store bogstaver, som f.eks. DK, bør det efterfølgende ord starte med et lille bogstav. [NAV-1a] Navngivning af OIOWSDL-dokumenter I lighed med NDR for OIOXML anbefales det, at navngive sine OIOWSDLdokumenter som følger: <namespace-prefix med store bogstaver>+ _ +<servicenavn>+.wsdl Et OIOWSDL-dokument indeholdende beskrivelse af en service med navnet MedicineChest med prefix DKMA vil således få navnet DKMA_MedicineChest.wsdl 4 12

13 [NAV-1b] Navngivning af OIOWSDL namespace Navngivning af namespaces for OIOWSDL-dokumentet bør følge de generelle OIO retningslinier, som er beskrevet i NDR. Dog er der en ændring i forhold til det anbefalede i NDR, nemlig brug af punktum til adskillelse af visse understrukturer samt dato <domæne> + /xml.wsdl/ + <årstal> +. + <måned> +. + <dag> + / Et namespace for OIOWSDL under dkma.dk domænet kan eksempelvis få namespace <definitions xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" targetnamespace="http://rep.oio.dk/dkma.dk/homecare/xml.wsdl/ " xmlns:dkma="http://rep.oio.dk/dkma.dk/homecare/xml.wsdl/ " xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:tns="http://rep.oio.dk/dkma.dk/homecare/xml.schema/ " xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"> Figur 6 Eksempel på navngivning af namespace [NAV-1c] Navngivning af <message> Der opereres i OIOWSDL regi med to operationstyper: Request-response operationen kan modtage en forespørgsel og vil returnere et svar. One-way operationen kan modtage en meddelelse, men vil ikke returnere et svar. Request-response typen er dog den mest anvendte. En meddelelse (message) bør navngives efter den operation, meddelelsen anvendes i sammenhæng med. Hvis operationen er en request- eller responseoperation, skal navnet efterfølges af hhv. Request eller Response. Hvis operationen er en one-way operation, navngives meddelelsen udelukkende af operationens navn. <operationsnavn> + Request Response To meddelelser, der forespørger hhv. returnerer en samling af medicinoplysninger, kan eksempelvis se ud som følger. Forespørgsel: MedicineChestStructureGetRequest 5 Navngivning af namespace ved brug af punktum mellem xml og wsdl, samt til opdeling af dato følger ikke NRD 3.0, men er en senere anbefaling fra Adam Arndt fra ITST. 13

14 Retursvar: MedicineChestStructureGetResponse Bemærk, at vi har valgt at modellere Fault beskeden direkte på operationsnavnet, hvilket betyder at alle typer af fejl vil retunere samme Fault. Dette er ikke et generelt krav af flere årsager; dels giver det en 1:1 kobling mellem fejltype og operation, og dels vil det i mange situationer bryde med ideen om at mappe Exceptions fra implementationen direkte til Faults. <message name="medicinecheststructuregetrequest">... </message> <message name="medicinecheststructuregetresponse">... </message> <message name="medicinecheststructurefault">... </message> Figur 7 Eksempel på navngivning af message elementet Der er ikke set behov for navngivningsregler af message parts. [NAV-1d] Navngivning af <operation> En operation bør navngives efter ObjektHandling navngivningsmodellen. Der er ingen fast definition af navngivning af handlinger. En operation som returnerer en medicinprofil ved en forespørgsel kan eksempelvis navngives: MedicineChestStructureGet En operation som ændrer på en medicinprofils indhold kan eksempelvis navngives: MedicineChestStructureUpdate. <operation name="medicinecheststructureget"> <input name="medicinecheststructuregetrequest" message="tns:medicinecheststructuregetrequest"/> <output name="medicinecheststructuregetresponse" message="tns:medicinecheststructuregetresponse"/> <fault name="medicinecheststructurefault" message="tns:medicinecheststructurefault"/> </operation> Figur 8 Eksempel på navngivning af operation elementet [NAV-1e] Navngivning af <porttype> (interface) Det anbefales at navngivning af porttype elementet svarer til service navnet. For WSDL-dokumenter med flere interfaces kræves dog en unik navngivning af samtlige interfaces. <servicenavn> + <unik identifikation> En porttype for servicen MedicineChest, der kun indeholder én porttype hedder således blot: MedicineChest. <porttype name="medicinechest">... </porttype> 14

15 Figur 9 Eksempel på navngivning af porttype elementet [NAV-1f] Navngivning af <binding> Det anbefales at navngivning af binding svarer til servicenavnet. Findes der mere end ét binding element i WSDL-dokumentet, kræves dog en unik navngivning af samtlige binding elementer: <servicenavn> + <unik identifikation> [NAV-1g] Navngivning af SOAP-actions SOAP-actions navngives efter følgende model: <namespace> + # + <operationsnavn> Hvor namespace refererer til det targetnamespace, der er angivet i WSDLdokumentet. Eksempel på en SOAP-action kan være: et <binding name="medicinechestbinding" type="tns:medicinechesttype"> <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" style="document" /> <operation name="medicinecheststructureget"> <soap:operation soapaction= "http://rep.oio.dk/dkma.dk/homecare/xml.schema/ / #MedicineChestStructureGet" style="document" />... </operation> </binding> Figur 10 Eksempel på navngivning af binding elementet [NAV-1h] Navngivning af <service> Det anbefales at benytte et dækkende begreb for navngivning af service elementet, der dækker over servicens operationer. Det frarådes at anvende operationstyper i navnet, eksempelvis medicineget, ligesom det frarådes at anvende ordet service i navngivningen af servicen. Eksempel på det anbefalede: <service name="medicinechest"> Eksempel på ikke anbefalet: <service name="medicinechestgetservice"> <service name="medicinechest">... </service> Figur 11 Eksempel på navngivning af service elementet [DOK-1] Dokumentation Det anbefales, at der tilføjes et <documentation> element til <service>, <operation> og <message> elementerne i WSDL-dokumentet, som tilsammen giver en dækkende beskrivelse af den funktionalitet, som servicen udbyder. 15

16 16 >

17 Hvordan fremstilles OIOWSDL? > Fremstillingen af OIOWSDL filer følger den generelle OIO-tankegang, og bør følge Kontrakt Først udviklingsmetoden (KF-metoden), som beskrives nærmere nedenfor. Filosofien bag OIO er blandt andet at fremme genbrug og deling af datadefinitioner samt at hæve kvaliteten af data. Det skal være muligt at genbruge allerede udviklede elementer for herved at mindske kompleksiteten og antallet af elementer. For at udnytte genbrugsprincippet opstilles der en række regler for navngivning og design af datadefinitionselementer (XSD er) 6, som letter, at datadefinitionselementerne kan kombineres efter behov. Når man ønsker at udstille noget funktionalitet som en Web Service, er det derfor udviklerens ansvar at kombinere sine meddelelsesdefinitioner på baggrund af tilgængelige datadefinitioner, som er udstillet i det fællesoffentlige serviceregister. Er der brug for yderligere datadefinitioner, må disse nødvendigvis udvikles 7. Den beskrevne fremgangsmåde er baseret på, at data- og besked-definitioner er på plads, før den endelige service defineres med interfaces og operationer. Herved opnås muligheden for genbrug af allerede udviklede OIOXML schemaer. Herefter kan koden til den konkrete implementering genereres ud fra WSDL-dokumentet. Fremgangsmåde for udvikling af OIOWSDL KF-metoden kan beskrives ved følgende fire trin: 1. Finde/modellere datadefinitioner: Dette trin definerer, hvilke forretningsdata der skal anvendes i web servicen. Forretningsdata er beskrevet i OIOXML schemaer. De aktuelle OIOXML schemaer hentes eksempelvis i Infostrukturbasen (ISB en). 2. Modellere beskeddefinitioner: Her modelleres de beskeder, der skal udveksles mellem service-aftager og -udbyder. Beskederne beskrives i XML schemaer og anvender datadefinitionerne fra trin 1. I forbindelse med modellering af beskeder skal der også beskrives, hvorledes fejlmeddelelser returneres fra web servicen. Fejl returneres vha. soap fault. 3. Modellere grænsefladen: Dette trin definerer, hvilke operationer web servicen skal tilbyde. Operationerne grupperes i interfaces. Trinet afsluttes eventuelt med at teste den frembragte OIOWSDL-dokument 6 Disse regler findes i ITST s Navngivnings og Design Regler (NDR). 7 Udvikling af datadefinitioner ligger uden for denne vejlednings rammer. Der henvises til ITST s NDR og sektorstandardiseringsarbejde. 17

18 op imod WS-I Basic Profile Version 1.1 med WS-I tools8. Det skal bemærkes, at disse tools ikke kan afgøre, om alle profilens retningslinier er overholdt. 4. Generere kodeskabelon: Ud fra OIOWSDL-dokumentet genereres kodeskabeloner til henholdsvis klient (serviceaftager) og service (serviceudbyder). De fire trin er illustreret i Figur 12, hvor et antal datadefinitioner kombineres til beskeddefinitioner, som anvendes til grænsefladebeskrivelsen. På baggrund af grænsefladebeskrivelsen genereres koden til det aktuelle miljø, hvor Web Servicen implementeres. 8 Se 18

19 Da tadefinitio ner OIOXML Schema OIOXML Schema OIOXML Schema Non OIOXML Schema B eskeddefinitioner XML Schema XML Schema XML Schema G ræ nseflade OIO WSDL K odeskabeloner C# Java Ruby Figur 12 schematisk fremstilling af kontrakt-først fremgangsmåden Eksempel Lad os prøve at se på et realistisk eksempel. I forbindelse med projektet Hjemmesygeplejens adgang til Medicinprofilen under Lægemiddelstyrelsen (se er der udviklet en web service, der tillader registrering af håndkøbsmedicin, der er observeret i medicinskabet hos klienter i forbindelse med besøg fra hjemmeplejen. Dette er tiltænkt som en hjælp til at foregribe evt. interaktion med ordineret medicin. Web servicen gør det muligt at registrere observeret håndkøbsmedicin på klientens CPR-nr. samt at hente tidligere registreringer. Der vises kun operationen til at hente registreringer i det følgende. Det anvendte eksempel er vedlagt i appendiks bagest i dette dokument og kan desuden downloades fra sammen side som nærværende dokument. 19

20 Bemærk at eksemplets schema og WSDL-dokumenter er modificerede i forhold til Medicinprofilens i de tilfælde, hvor der er afvigelser fra nærværende vejledning. Dette er en konsekvens af, at Medicinprofilen er lavet før nærværende vejledning Trin 1: Modellering af datadefinitioner XML schema til web servicen består af en blanding af et antal nyudviklede, NDR kompatible schema er samt et enkelt schema fra OIO kerne-klassen (CPR-nr.). De anvendte schema er kan generelt deles op i: Basale databærende elementer, der via en eller flere simple typer - evt. med restriktioner - repræsenterer en enkelt type, f.eks. DKMA_DosageFormText.xsd (Appendiks: XSD schema er for eksempel). Sammensatte elementer, der kombinerer de basale elementer til kombinationer og sekvenser af elementtyper, f.eks. DKMA_DrugStructure.xsd (Appendiks: XSD schema er for eksempel) Generelt kan man sige, at mere sammensatte elementtyper er mere tilbøjelige til at være specifikke til en given webservice (f.eks. som et resultat, der består af en unik sammensætning af basale typer), mens de basale elementer vil være mere stabile på tværs af webservices. Det kan derfor give god mening at indlejre de mest sammensatte elementer i selve WSDL-dokumentet i stedet for at lave selvstændige XSD schema er på alle niveauer. Schemadefinitionerne er dog ikke indlejret i det WSDL-dokument, der vises her (se afsnittet nedenfor), men er i stedet refereret via et include- eller import-direktiv. Schema-definitionerne kan ses i deres helhed i Appendiks 9. Trin 2: Modellering af beskeddefinitioner I dette trin defineres en requestbesked, en responsebesked samt et fault detail element. Request-beskeden er baseret på elementtypen MedicineChestStructureGet (se Appendiks: XSD schema er for eksempel) og response-beskeden er defineret via elementypen MedicineChestStructure (se Appendiks: XSD schema er for eksempel). Fault-beskeden er defineret via elementtypen MedicineChestFault, hvis definition er indlejret i WSDLdokumentet. Beskeddefinitionerne kan findes i WSDL-dokumentet som de 3 <message> elementer, med name = hhv. "MedicineChestStructureGetRequest", "MedicineChestStructureGetResponse" samt "MedicineChestStructureFault". 20

21 Trin 3: Modellering af grænseflade I dette trin defineres et interface rummende en operation. Operationen er defineret ved den ovenfor beskrevne requestbesked, responsebesked samt fault detail elementet, og ser ud som følger: <operation name="medicinecheststructureget"> <input name="medicinecheststructuregetrequest" message="tns:medicinecheststructuregetrequest" /> <output name="medicinecheststructuregetresponse" message="tns:medicinecheststructuregetresponse" /> <fault name="fault" message="tns:medicinecheststructurefault" /> </operation> Det resulterende OIOWSDL-dokument bliver hermed som vist nedenfor: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <definitions xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" targetnamespace="http://rep.oio.dk/dkma.dk/homecare/xml.schema/ " xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:tns="http://rep.oio.dk/dkma.dk/homecare/xml.schema/ " xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"> <types> <xsd:schema elementformdefault="qualified" targetnamespace="http:// rep.oio.dk/dkma.dk/homecare/xml.schema/ "> <xsd:include schemalocation="../xsd/dkma_medicinecheststructureget.xsd"/> <xsd:include schemalocation="../xsd/dkma_medicinecheststructure.xsd"/> <xsd:element name="medicinecheststructurefault" type="xsd:string"/> </xsd:schema> </types> <message name="medicinecheststructuregetrequest"> <part name="cpr" element="tns:medicinecheststructureget"/> </message> <message name="medicinecheststructuregetresponse"> <part name="arg2" element="tns:medicinecheststructure"/> </message> <message name="medicinecheststructurefault"> <part name="fault" element="tns:medicinecheststructurefault"/> </message> <porttype name="medicinechest"> <operation name="medicinecheststructureget"> <input name="medicinecheststructuregetrequest" message="tns:medicinecheststructuregetrequest"/> <output name="medicinecheststructuregetresponse" message="tns:medicinecheststructuregetresponse"/> <fault name="medicinecheststructurefault" message="tns:medicinecheststructurefault"/> </operation> </porttype> (fortsættes på næste side) 21

22 <binding name="medicinechest" type="tns:medicinechest"> <soap:binding transport=http://schemas.xmlsoap.org/soap/http style="document"/> <operation name="medicinecheststructureget"> <soap:operation soapaction= "http:// rep.oio.dk/dkma.dk/homecare/xml.schema/ /#medicinecheststructureget" style="document"/> <input name="medicinecheststructuregetrequest" > <soap:body use="literal"/> </input> <output name="medicinecheststructuregetresponse"> <soap:body use="literal"/> </output> <fault name="medicinecheststructurefault"> <soap:fault name="medicinecheststructurefault" use="literal"/> </fault> </operation> </binding> <service name="medicinechest"> <documentation>wsdl file for MedicineChest</documentation> <port name="medicinechest" binding="tns:medicinechest"> <soap:address location= "http://localhost:8080/wstestservice/services/testport"/> </port> </service> Trin 4: Generér kodeskabelon Service udbyder Service udbyderen implementerer den Web Service, som er specificeret af WSDL-dokumentet. Det generelle mønster for server-side implementeringen af en WSDL baseret Web Service er, at det valgte værktøj med WSDLdokumentet som input genererer skeleton og data-binding klasser/kode i det anvendte programmeringssprog. Derefter er det op til udvikleren at skrive serverside kode, der kan aktiveres via de genererede skeletons. Data-binding klasserne afspejler de XSD typer, som WSDL-dokumentet er baseret på og bruges til at repræsentere de overførte beskeder. Service aftager En service aftager vil generelt vha. det valgte client-side værktøj generere stub og data-binding klasser/kode. Udvikleren kan så anvende disse stubbe til at kalde web servicen. Det efterfølgende kapitel Hvordan anvendes OIOWSDL? rummer referencer til en række af de mest udbredte udviklingsværktøjer. 22

23 Hvordan anvendes OIOWSDL? (Værktøjsunderstøttelse) > Nærværende afsnit beskriver, hvorledes man på baggrund af et OIOWSDLdokument kan generere kode til klient og server. Det vil sige dels at implementere en web service (service-skeleton), der overholder OIOWSDL beskrivelsen, dels generere kode, der kan kalde web servicen (klientstubbe).. oiowsdl Generering af serviceskabelon/- skeleton til web servicen Generering af proxy klasse til klientapplikation Serviceskabelon Kommunikerer via OIOWSDL interface Proxy klasse De pt. (primo 2007) mest udbredte udviklingsværktøjer er blevet undersøgt for at se, hvordan de håndterer OIOWSDL-dokumenter, udviklet efter kontraktførst metoden. De undersøgte værktøjer er: BEA WebLogic 9.2 Axis 1.3 og 2 Eclipse 3.2 IBM Rational Application Developer 6.0, og 7.0.Net 1.1, 2.0 og 3.0 Ruby Der er ikke lavet udførlige beskrivelser for, hvordan man laver web services med de enkelte værktøjer. Udgangspunktet har i stedet været, at man følger værktøjets generelle fremgangsmåde for fremstilling af web services, og for hvert værktøj er gennemgået, hvad der dukker op i forbindelse med arbejdet med OIOWSDL-dokumenter. 23

24 Der vil således i den følgende gennemgang i høj grad være links til referencedokumentationen for det enkelte værktøj. I visse tilfælde vil femgangsmåden være at følge værktøjets dokumentation direkte. For hvert værktøj, der bliver gennemgået, følger en generel introduktion og derefter et afsnit for hhv. klientstubbe og service-skeleton. Som eksempel bruges medicinskabet (MedicineChest) omtalt i foregående kapitel. Det forudsættes at WSDL- og XSD-eksemplerne fra medicinskabet er kopieret ud i filer på den lokale disk. I praksis skal XSD-filer til udvikling af WSDLdokumenter hentes i det fælles servicekatalog, men under udviklingsarbejdet vil det ofte være en fordel at have kopier liggende lokalt; ikke mindst hvis man kombinerer XSD erne fra ISB en med egne/nyudviklede XSD er. Generelle problemer med imports Inden vi går i gang, er det vigtigt at identificere en meget udbredt implementations-detalje i værktøjerne. Visse XML-parsere tolker nemlig XSDspecifikationen meget hårdt og giver derfor fejl, når samme namespace importeres flere gange med forskellige schemalocations. Specifikationen siger følgende: "Note: The above is carefully worded so that multiple <import>ing of the same schema document will not constitute a violation of clause 2 of schema Properties Correct ( ), but applications are allowed, indeed encouraged, to avoid <import>ing the same schema document more than once to forestall the necessity of establishing identity component by component. Given that the schemalocation [attribute] is only a hint, it is open to applications to ignore all but the first <import> for a given namespace, regardless of the actual value of schemalocation, but such a strategy risks missing useful information when new schemalocations are offered." Med andre ord betyder det, at parsere der tolker specifikationen efter ovenstående, vil kun hente den først refererede XSD-fil og derefter gå ud fra, at den indeholder den komplette definition af det givne namespace. Denne parsning giver imidlertid problemer i forhold til OIOs NDR-standard, der siger, at et namespace splittes op, så hver type ligger i hver sin fil (afsnit 3.5 i NDR). I tilfælde, hvor der laves import af flere typer fra samme namespace, kan nogle parsere komme med fejl om, at alle andre typer end den første er udefineret. 24

E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC. 4 Systemgrænseflader. 4 Systemgrænseflader

E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC. 4 Systemgrænseflader. 4 Systemgrænseflader E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC 4 Systemgrænseflader 4 Systemgrænseflader E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC 4 Systemgrænseflader Dokumentoplysninger Titel: Projekt: e-tl Løsningsspecifikation, Systemgrænseflader

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

e-tl System til System kommunikationstest

e-tl System til System kommunikationstest e-tl System til System kommunikationstest Version Dato Forfatter Kommentarer Distribueret til 0.5 22/10-07 Anders Bohn Jespersen Udgave til workshop 24/10. 0.6 24/10-07 HGK Opdateret med beskeder. 0.9

Læs mere

Rapport om snitflader til publiceringsagent i Gentofte Kommune

Rapport om snitflader til publiceringsagent i Gentofte Kommune Rapport om snitflader til publiceringsagent i Gentofte Kommune Connecting Business & Technology Devoteam Fischer & Lorenz A/S 2004 Dette dokument er udarbejdet for af Devoteam Fischer & Lorenz A/S. har

Læs mere

Kompetencefonde webservice API beskrivelse

Kompetencefonde webservice API beskrivelse PUBLICX Kompetencefonde webservice API beskrivelse 24.09.2012 A114.8968.3 Logica Side 1 af 12 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Termer og forkortelser... 3 3. Systemarkitektur... 4 3.1 Aktører og roller...

Læs mere

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 OIO Serviceprincipper Version: 1.1 Status: i høring i PF for GD1 og GD2 Oprettet: 4. juni 2014 Dato: 4. juni 2014 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22.

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. AUGUST 2013 Fil: DIADEM - Kom godt igang - Ver 1.7.0.docx Indhold 1.

Læs mere

Godkendelsesdato Version Rettet af Rettelse(r)

Godkendelsesdato Version Rettet af Rettelse(r) REST/SOAP Services Referenceimplementation Godkendelsesdato Version Rettet af Rettelse(r) 17/6-2010 1.0 Stefan L. Jensen 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Visual Studio solution... 3 3. Konfiguration...

Læs mere

GeoEnviron Web-løsninger

GeoEnviron Web-løsninger 2012 Troels Kreipke 01-01-2012 Indhold Generelt... 3 Web-løsninger... 3 XML-firewall... 4 GeoEnviron_WebService... 4 Installation af web-løsninger uden brug af GeoEnviron_WebService... 5 GeoEnviron_WebService...

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Nemhandel infrastruktur. Morten Hougesen Christian Uldall Pedersen 8. April 2010

Nemhandel infrastruktur. Morten Hougesen Christian Uldall Pedersen 8. April 2010 Nemhandel infrastruktur Morten Hougesen Christian Uldall Pedersen 8. April 2010 Agenda NemHandelsprogrammet Gennemgang af funktionalitet RASP biblioteker RASP.NET og Java Brug af OCES certifikater Pause

Læs mere

Kald af PingService via SOAPUI

Kald af PingService via SOAPUI Kald af PingService via SOAPUI Author: Integration Expert Team (IET) Owner: Integration Expert Team (IET) Page 1 of 24 1. Dokumenthistorik Kald af PingService via SOAPUI Revisioner Dato for denne version:

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus

Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus 4. oktober 2006 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y DEVOTEAM i Danmark og i Europa 2 Devoteam

Læs mere

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 AGENDA Væsentligste observationer og konklusioner Relevans for kommuner STRATEGI OG ARKITEKTUR Analysen giver et bud

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

FESD standardisering Udveksling Version 1.0

FESD standardisering Udveksling Version 1.0 FESD standardisering Udveksling Version 1.0 Kolofon: FESD standardisering. Udveksling Version 1.0 FESD udvekslingspakke Udarbejdet af IT- og Telestyrelsen, IT-strategisk kontor, FESD standardiseringsgruppen

Læs mere

E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC! "

E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC! E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC! " Dette dokument beskriver e-tl kommunikationstest For at sikre en tidlig aftestning af forbindelsen fra eksterne parter til e-tl er der implementeret en række Web Services,

Læs mere

Ivan Overgaard 11/29/2012

Ivan Overgaard 11/29/2012 NSI Seal.Net Version 2.0 Ivan Overgaard 11/29/2012 Revisionshistorik: Version Dato Ændring Ansvarlig 0.8 29-11-2012 Oprettet IO 1.0 04-04-2013 redigeret IO Seal.Net Page 2 of 23 Version 2.0-29. november

Læs mere

Automatisk build og deploy med Maven. Geek Night hos VP SECURITIES - 26. januar 2011 Mads Pultz

Automatisk build og deploy med Maven. Geek Night hos VP SECURITIES - 26. januar 2011 Mads Pultz <mpz@trifork.com> Automatisk build og deploy med Maven Geek Night hos VP SECURITIES - 26. januar 2011 Mads Pultz 1 Agenda Introduktion til case (kontekst) Byg demoer - Bamboo, Nexus og RAD Modulopbygning

Læs mere

Applikations Virtualisering. Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk

Applikations Virtualisering. Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk Applikations Virtualisering Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk Hvem er jeg Anders Keis Hansen Arbejder i Ateas konsulent afdeling Baggrund som System administrator, IT Arkitekt primært med fokus

Læs mere

Testservice med anvendelse af Microsoft software.

Testservice med anvendelse af Microsoft software. Testservice med anvendelse af Microsoft software. Få offentlig nøgle fra installeret signeringscertifikat 1. Klik Start Kør på den pc eller server hvor signeringscertifikatet er installeret. 2. Skriv MMC

Læs mere

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107 Database for udviklere Jan Lund Madsen PBS10107 Indhold LINQ... 3 LINQ to SQL og Arkitektur... 3 O/R designere... 5 LINQ Den store introduktion med.net 3.5 er uden tvivl LINQ(udtales link): Language-INtegrated

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Microsoft IIS 6 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en IIS 6 For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

Indhold. Senest opdateret:03. september 2013. Side 1 af 8

Indhold. Senest opdateret:03. september 2013. Side 1 af 8 Indhold Introduktion... 2 Scenarier hvor API et kan benyttes... 2 Scenarie 1 Integration til lagerhotel... 2 Scenarie 2 Integration til økonomi system... 2 API Modeller... 2 Webshop2 API Model v1... 3

Læs mere

Opsætning af udviklerversion af Microsofts open source XDS.b fra Codeplex Projekt: Net4Care Version: V0.1, 2012-06-12

Opsætning af udviklerversion af Microsofts open source XDS.b fra Codeplex Projekt: Net4Care Version: V0.1, 2012-06-12 XDS Konfigurationsvejledning Opsætning af udviklerversion af Microsofts open source XDS.b fra Codeplex Projekt: Net4Care Version: V0.1, 2012-06-12 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Miljø... 2 Opsætning

Læs mere

Installationsvejledning SAS Foundation 9.2 SAS Enterprise Guide 4.2. Windows Vista

Installationsvejledning SAS Foundation 9.2 SAS Enterprise Guide 4.2. Windows Vista Installationsvejledning SAS Foundation 9.2 SAS Enterprise Guide 4.2 Windows Vista Oversigt Inden installationen... 3 Udpakning af softwaren... 4 Kopiér licensen ind... 6 Installationen... 7 Yderligere

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Navision Stat 7.0. Webservice til Generisk integrationssnitflade (GIS) Overblik. Side 1 af 21. ØSY/CRA/CPS/ CRA Opr. 14.04.15

Navision Stat 7.0. Webservice til Generisk integrationssnitflade (GIS) Overblik. Side 1 af 21. ØSY/CRA/CPS/ CRA Opr. 14.04.15 Side 1 af 21 Navision Stat 7.0 ØSY/CRA/CPS/ CRA Opr. 14.04.15 Webservice til Generisk integrationssnitflade (GIS) Overblik Introduktion Dokumentet indeholder en installationsvejledning for det webservice

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

OWSA model T version 1.0

OWSA model T version 1.0 OWSA model T version 1.0 OIO Web Service Arkitektur model Transportbaseret sikkerhed Anbefaling Denne anbefaling er godkendt af den fællesoffentlige IT-Arkitekturkomité den 22.12.2005. Godkendelsen er

Læs mere

Navision Stat 7.0. GIS Webservice og automatiseret filindlæsning via NST. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/CRA/MAC Opr. 20.01.15

Navision Stat 7.0. GIS Webservice og automatiseret filindlæsning via NST. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/CRA/MAC Opr. 20.01.15 Side 1 af 9 Navision Stat 7.0 ØSY/CRA/MAC Opr. 20.01.15 GIS Webservice og automatiseret filindlæsning via NST Overblik Introduktion Denne vejledning beskriver hvordan du: installerer Navision Application

Læs mere

Den Gode Webservice. version 1.1, 1-7-2008 W 1

Den Gode Webservice. version 1.1, 1-7-2008 W 1 Den Gode Webservice version 1.1, 1-7-2008 W 1 Indhold Introduktion...3 Anvendte standarder...4 Internationale standarder...5 Nationale standarder...6 Namespaces...6 Grundlæggende arkitektur...6 Kommunikationsmodel...7

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

MapBasic &.NET interaktion. MapBasic.NET. Jakob Lanstorp IT konsulent COWI. Odense 23. Juni 2011. 1 8 jun 2011 MapBasic &.

MapBasic &.NET interaktion. MapBasic.NET. Jakob Lanstorp IT konsulent COWI. Odense 23. Juni 2011. 1 8 jun 2011 MapBasic &. MapBasic &.NET interaktion MapBasic.NET Jakob Lanstorp IT konsulent COWI Odense 23. Juni 2011 1 MapBasic &.NET interaktion Erfaring med MapBasic.NET / Visual Studio Anden programmering 2 Program Hurtig

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Det Naturvidenskabelige Fakultet Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Indholdsfortegnelse Introduktion til Blackboard Content System...3 Øvelse 01 individuel:

Læs mere

Filr: Næste generation af Fildeling. Flemming Steensgaard fsteensgaard@novell.com

Filr: Næste generation af Fildeling. Flemming Steensgaard fsteensgaard@novell.com Filr: Næste generation af Fildeling Flemming Steensgaard fsteensgaard@novell.com Filr Infrastruktur CIFS, NCP Eksterne, uden for Firewall HTTPS Filr Appliance: Validering edir og/eller AD NCP, CIFS, HTTPS

Læs mere

Vejledning til Retsinformation web services

Vejledning til Retsinformation web services Civilstyrelsen Vejledning til Retsinformation Version:3 2011.03.21 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lex Dania... 4 3. Adgang... 4 4. Lex Dania høste web service... 5 4.1 Servicebeskrivelse...

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Exchange 2010 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens Exchange 2010 SAN SSL certifikat. Derudover er der tekniske guides til at

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE Indhold Ændringshistorik... 2 Formål... 2 Om programmet... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Event Log... 5 Installationsprogrammets skærmbillede... 6 Konfigurering af xml-opsætningsfil... 7 Beskrivelse

Læs mere

Indhold. Senest opdateret : 30. juli 2010. Side 1 af 5

Indhold. Senest opdateret : 30. juli 2010. Side 1 af 5 Indhold Introduktion... 2 Scenarier hvor API et kan benyttes... 2 Scenarie 1 Integration til lagerhotel... 2 Scenarie 2 Integration til økonomi system... 2 Webshop2 API Model... 3 Brugen af API et... 4

Læs mere

NemRefusion VSLight Integrationsvejledning

NemRefusion VSLight Integrationsvejledning NemRefusion VSLight Integrationsvejledning Virksomhedsservice via webservice Dette dokument beskriver hvordan der forbindes til og udveksles beskeder med NemRefusion virksomhedsservice via web servicen

Læs mere

Fra idé til virkelig med Azure Mobile Services

Fra idé til virkelig med Azure Mobile Services Fra idé til virkelig med Azure Mobile Services Niels Ladegaard Beck Holion nlb@holion.dk @nielslbeck Windows Developers in Denmark Azure App Service Mobile App Introduktion til Azure Mobile Services Platform

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server Side 1 af 20 INSTALLATIONSGUIDE 1 1 FORORD 3 2 OPRET NODEN I NETGROUP PORTAL. 4 3 KLIENTSOFTWARE 5 3.1

Læs mere

DOtAB. Teknisk rapport

DOtAB. Teknisk rapport DOtAB Teknisk rapport Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Systemarkitektur... 1 Teknologier... 1 Platforme for mobile enheder... 1 Kommunikations interfacet... 2 Udviklingsmiljø... 2 IDOtAB (service

Læs mere

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets.

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets. Dagens program Har alle fået? Har nogen betalt for meget? Hav jeres koder klar Domæner change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog Hvad er widgets Hvad er

Læs mere

Indstillinger. 1. Built-in viewer 2. Built-in viewer embedded 3. Ekstern viewer

Indstillinger. 1. Built-in viewer 2. Built-in viewer embedded 3. Ekstern viewer TeXMaker guide TeXMaker er den editor, som vi anbefaler til at skrive LaTeX i. Det er en såkaldt cross-platform editor og kan benyttes til både Windows, Mac og Linux. TeXMaker er en ret almindelig editor

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

Adgang til kundeportalen

Adgang til kundeportalen Til elleverandørerne Adgang til kundeportalen 3. april 2012 XSTJ/LRO Følgende dokument har til formål at orientere elleverandørerne om implementering og testning af den it-funktionalitet, som skal sikre

Læs mere

FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014

FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014 FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration #1 FKG Fælleskommunale Geodatasamarbejde FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014 1 FKG datamodellen Version

Læs mere

Databaseadgang fra Java

Databaseadgang fra Java Databaseadgang fra Java Grundlæggende Programmering med Projekt Peter Sestoft Fredag 2007-11-23 Relationsdatabasesystemer Der er mange databaseservere Microsoft Access del af Microsoft Office MySQL god,

Læs mere

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Indholdsfortegnelse Opsætning af Trio Web... 3 Generel opsætning af Trio Web... 3 Databaseopsætning... 3 DB... 3 Aar... 4 Login... 4 Internet... 4 Port... 4 Registreringsnøgle...

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

Kom i gang med SAS STPbaserede

Kom i gang med SAS STPbaserede make connections share ideas be inspired Kom i gang med SAS STPbaserede webapplikationer Lars L. Andersson Chefkonsulent Webapplikationer Interaktion med serverbaserede data via skærmbilleder leveret gennem

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

Google Tag Manager tracking

Google Tag Manager tracking Google Tag Manager tracking IDA Universe København, januar 2015 INDHOLD 1. INTRODUKTION... 3 2. TEST AF IMPLEMENTERING... 3 2.1. WASP Web Analytics Solution Profiler... 3 2.2. Firebug... 3 2.3. Tamper

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Forord. Versioner. Version Date Description 1.0.0 05/06/2013 Initial version 2.0.0 24/07/2013 URI er ændret

Forord. Versioner. Version Date Description 1.0.0 05/06/2013 Initial version 2.0.0 24/07/2013 URI er ændret APOS2 OIO Services Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX Ungebasen Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem 16.06.2014 A414.97.6 [Status] Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

SAX Simple API for XML.

SAX Simple API for XML. SAX Simple API for XML. En API (Application Programming Interface) et bibliotek eller et sæt af funktioner eller metoder. SAX er et sådant bibliotek af abstrakte metoder som f. eks. startdocument() eller

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13 KIH Database Systemdokumentation for KIH Databasen 1. maj 2013 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Systemoverblik... 3 KIH Database applikationsserver... 5 Forudsætninger

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Smartair 6.0. Installations guide

Smartair 6.0. Installations guide Smartair 6.0 Installations guide Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 System Oversigt... 4 3 Installation... 5 3.1 System Krav... 5 3.2 Klargøring af installationen... 5 3.3 Afinstallere tidligere TS1000

Læs mere

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og "My Certificate Wizard" vælges:

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og My Certificate Wizard vælges: Opsætning af VPN forbindelse til DRC En VPN forbindelse gør det muligt for en hjemmecomputer, eller en bærbar computer, at få adgang til DRCs interne lokalnet fra en vilkårlig internetforbindelse. Forudsætninger

Læs mere

Procesbeskrivelse - Webprogrammering

Procesbeskrivelse - Webprogrammering Procesbeskrivelse - Webprogrammering Indholdsfortegnelse Forudsætninger... 1 Konceptet... 2 Hjemmesiden... 2 Server-side... 3 Filstrukturen... 3 Databasehåndtering og serverforbindelse... 4 Client-side...

Læs mere

Vejledning til RKSK s VDI konsulent login løsning juni 2015.

Vejledning til RKSK s VDI konsulent login løsning juni 2015. Vejledning til RKSK s VDI konsulent login løsning juni 2015. Den hidtidige login løsning via Citrix (login.rksk.dk) er lukket. Hvordan får man som konsulent adgang til RKSK s VDI Jumpstation? Ny bruger

Læs mere

Dokumentering af umbraco artikeleksport:

Dokumentering af umbraco artikeleksport: Dokumentering af umbraco artikeleksport: Lav en artikel side 2-3. Installationsguide side 3-5. Opsættelse af databasen og web.config side 5-8. Umbraco: templates side 8. Umbraco: borger.dk tab side 8.

Læs mere

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF PDF Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse side 2 PDF i praksis side 3 Hvad skal være installeret? side 4 Kontrol side

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere Dokument: bibos installationsvejledning bibos version: 2.1.0.1 released 25. oktober 2013 Senest redigeret: 5. februar 2014 af Niels Schmidt Petersen,

Læs mere

Projekt: VAX NemHandel 4.0

Projekt: VAX NemHandel 4.0 Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX NemHandel 4.0 Emne: Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX NemHandel 4.0 samt krav til miljøet, herunder hardware og software, hvori VAX NemHandel

Læs mere

Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter

Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Servicebeskrivelse Økonomistyrelsen Marts 2011 Side 1 af

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab

Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab Side 1 af 7 Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer...

Læs mere

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks SOSIGW - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Kontrol af korrekt driftstilstand... 2 Ændring af statisk konfiguration... 2 Logfil... 2 Backup... 3

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Indhold

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Indhold DET KONGELIGE Indhold Download driver... 2 Find version af Windows 7.... 2 Hent drivers til Windows Windows 7.... 5 Udpak driver... 6 Windows 7 installation af printer.... 8 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Flytte Thunderbird-adresser til din nye Outlook Exchange.

Flytte Thunderbird-adresser til din nye Outlook Exchange. Flytte Thunderbird-adresser til din nye Outlook Exchange. Denne guide forklarer Hvordan du eksporterer dine adresser fra Thunderbird mail som LDIF fil Hvordan kontakterne konverteres til en Outlook CSV

Læs mere

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Version 1.10 Versionshistorik Version Dato Opsummerende beskrivelse af ændringer 1.00 2010-10-5

Læs mere

Navision Stat 7.0. GIS SFTP kommunikation mellem NS 7.0 og INDFAK2. Overblik. Side 1 af 12. ØSY/SKH/CPS Opr. 27.02.15

Navision Stat 7.0. GIS SFTP kommunikation mellem NS 7.0 og INDFAK2. Overblik. Side 1 af 12. ØSY/SKH/CPS Opr. 27.02.15 Side 1 af 12 Navision Stat 7.0 ØSY/SKH/CPS Opr. 27.02.15 GIS SFTP kommunikation mellem NS 7.0 og INDFAK2. Overblik Introduktion Dokumentet indeholder en beskrivelse af overførsel af data via SFTP. Denne

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere