DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: STATUS: FRIGIVET DATO: 22.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22."

Transkript

1 DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: STATUS: FRIGIVET DATO: 22. AUGUST 2013 Fil: DIADEM - Kom godt igang - Ver docx

2 Indhold 1. INDLEDNING FORMÅL SIKRE WEBSERVICES DOKUMENTETS INDHOLD IDENTITETSBASEREDE WEBSERVICES INTRODUKTION KALD AF IDENTITETSBASEREDE WEBSERVICES DIADEM SIKKERHEDSMODEL INDLEDNING S2S ANVENDELSE MED EGEN STS STS MED DIADEM STS PROCES FOR TILSLUTNING OG OPSÆTNING FORUDSÆTNINGER REGISTRERING AF SIGNATUR I DIADEM DOWNLOAD AF DOKUMENTATION OG TESTKLIENTER SUPPLERENDE UDVIKLERVEJLEDNING TIL DIADEM TEST PROJEKTERNE OVERBLIK VERSIONERING AF XSD OG WSDL CSHARP (.NET) JAVA SNITFLADEÆNDRINGER SIDEN SIDSTE VERSION

3 1. Indledning 1.1 Formål Formålet med dette dokument er at beskrive, hvorledes man integrerer til DIADEM s sikrede web services. Dokumentet er henvendt til virksomheder, der skal foretage den tekniske systemintegration, herunder it-arkitekter og systemudviklere. 1.2 Sikre webservices DIADEM indeholder en række ejendomsoplysninger, som er forbundet med fortrolighed, og som derfor kun må udleveres til ejeren eller en virksomhed/person, som har modtaget en fuldmagt fra denne ejer. Det har derfor været vigtigt for DIADEM, at basere løsningen og de udstillede webservices på et tillidsfuldt sikkerhedskoncept. Sikkerhedskonceptet i DIADEM er baseret på fællesoffentlige standarder og identitetsbaserede webservices (IDWS). Det er et simpelt og godt koncept set med ikke-tekniker øjne. Grundlæggende bygger det på tillid mellem to sikkerhedssystemer et hos DIADEM og et hos kunden. DIADEM identificerer kundens sikkerhedssystem gennem et certifikat og giver dette sikkerhedssystem adgang til at tildele nogle forud definerede roller til en medarbejder. Kundens sikkerhedssystem tildeler disse roller til de relevante personer. Når en medarbejder så ønsker at anvende DIADEM, udsteder sikkerhedssystemet en billet ( token ) med en identifikation af medarbejderen samt de roller denne er tildelt. DIADEM stoler på denne billet (udstedt af en billetudsteder vi har tillid til) og giver brugeren adgang til de funktioner, som rollerne i billetten giver adgang til. Udover muligheden for finkortnet adgangsstyring på medarbejderniveau, rummer IDWS konceptet to andre fordele: - Det bliver eksplicit for udbyderen af web servicen (DIADEM) hvilke brugere 1, der anvender servicen, hvilket giver øget sporbarhed. - Brugeradministrationen kan foregå i brugerens egen organisation, som har de bedste forudsætninger for at vedligeholde det korrekte sæt af rettigheder. Dermed undgår DIADEM at skulle påtage sig administration af de kaldende virksomheders medarbejdere. Nedenstående figur illustrerer trinene i et scenarie, hvor en virksomhed anvender en intern Security Token Service (STS) til at udstede et token til brugeren: 1 Brugerne kan evt. identificeres via et pseudonym, der kun er kendt indenfor deres egen organisation. Dette giver stadig sporbarhed i forhold til at efterforske, hvem der har udført en specifik transaktion

4 Figur 1. Koncept ift. kald af identitetsbaseret webservice. Konceptet er nærmere beskrevet i de efterfølgende kapitler. 1.3 Dokumentets indhold Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitler: Kapitel 2 Identitetsbaserede webservices. Heri er en introduktion til IDWS konceptet. For en mere uddybende beskrivelse henvises til digitaliser.dk. Kapitel 3 DIADEM sikkerhedsmodel. Indeholder en beskrivelse af konceptet anvendt i hhv. et scenarie, hvor kunden anvender sin egen tokenudsteder (STS) og i et scenarie, hvor dette overlades til DIADEM s tokenudsteder (STS). Kapitel 4 Proces for tilslutning og opsætning Her beskrives de trin, der i praksis skal gennemføres for at tilslutte et system til DIADEM, før der er adgang til at kalde DIADEM web services Kapitel 5 Supplerende udviklervejledning til DIADEM test projekterne. Kapitlet beskriver, hvorledes referenceimplementeringerne i Java og.net (testprojekterne) kan bruges til at integrere mod DIADEM. Derudover er følgende bilag knyttet til dokumentet her: DIADEM Programmers Guide (IFS002 DIADEM Programmers Guide.pdf ) DIADEM Web Service Interface (IFS001 DIADEM Web Service Interface.pdf) WSDL- og xsd-filer (Wsdl_xsd.zip) - 4 -

5 2. Identitetsbaserede webservices 2.1 Introduktion Dette kapitel giver en introduktion til identitetsbaserede webservices på konceptuelt niveau. Begrebet identitetsbaserede web services (IDWS) er den overordnede tilgang til sikring af SOAP-baserede web services, som anvendes af DIADEM. Kort fortalt går identitetsbaserede web services ud på sikring af system-til-system kommunikation (SOAP-baserede web services) på en måde, hvor det kaldende system (Web Service Consumer) både beviser sin egen identitet (f.eks. via et OCES virksomhedscertifikat), men også beviser identiteten for den kaldende bruger, som kaldet udføres på vegne af. Kaldet udføres altså i kontekst af en specifik bruger (typisk medarbejder), som kan være tildelt individuelle rettigheder i relation til web servicen. Dermed adskiller IDWS sig fra traditionel system-integration, hvor adgangen til at kalde services typisk kun afgøres ud fra kalderens identitet (f.eks. CVR nummer), og hvor finkornet adgangskontrol på brugerniveau dermed er langt mere vanskelig. Figuren nedenfor illustrerer forskellen på identitetsbaserede web services og traditionel system-til-system integration: Figur 2. Systemintegration Traditionel og med anvendelse af IDWS. Et SOAP kald sikret med IDWS rummer normalt flg. hovedelementer, der er beskrevet i Liberty Basic SOAP Binding profilen: - Der anvendes server-autentificeret TLS/SSL til sikring af kommunikationen på transportniveau (integritet og konfidentialitet). - SOAP kaldet signeres med en digital signatur (SOAP headere og SOAP body), og kalderens certifikat (typisk OCES Virksomhedscertifikat eller funktionscertifikat) indlejres i SOAP headeren. - SOAP headeren rummer en SAML Assertion udstedt af en betroet part (typisk en såkaldt Security Token Service), der indeholder information om brugeren, som kaldet skal afvikles i kontekst af. Dette kan dels være brugerens identitet (f.eks. medarbejder ID), brugerens roller/rettigheder, samt hvor stærkt brugeren er autentificeret hos kalderen (såkaldt assurance level). Den fællesoffentlige standard for identitetsbaserede web services ( OIO IDWS ) bygger på åbne, internationale standarder som WS-Security, WS-Trust, SAML mv

6 OIOIDWS består af en række profiler, der findes publiceret på Digitaliser.dk. For yderligere uddybning henvises til: 2.2 Kald af identitetsbaserede webservices Før en Web Service Consumer kan kalde en Web Service Provider skal der udstedes en SAML Assertion (security token) for den aktuelle bruger. Til dette brug kan man anvende OIO WS-Trust profilen mod en Security Token Service. Nedenstående figur illustrerer, hvor de forskellige profiler kommer i anvendelse i et scenarie, hvor en bruger logger sig ind på en serviceudbyder, hvorefter serviceudbyderen kalder videre til en webserviceudbyder på vegne af den bruger, der er logget ind. Figur 3. Kald af identitetsbaseret webservice. OIO WS-Trust Profile: Beskriver hvorledes en applikation kan anmode om at få udstedt et security token med henblik på et efterfølgende web service kald for en bruger. Profilen beskriver alene beskedformatet for de meddelelser, der udveksles. OIO Bootstrap Token Profile: Beskriver en attribut, der rummer et såkaldt bootstrap token, der kan anvendes til at identificere brugeren overfor en STS, når der anmodes om et security token. Boostrap tokenet udtrækkes konkret af applikationen og anvendes i WS-Trust kaldet mod STS en. Liberty Basic SOAP Binding: Beskriver hvad et web service kald fra en Web Service Consumer til Web Service Provider skal indeholde samt regler for behandling. Profilen detaljerer udseendet af SOAP meddelelsen med særlig vægt på SOAP headere, foreskriver transportniveaukryptering, signering af meddelelsen og medsendelse af security tokens. OIO SAML Profile for Identity Tokens: Beskriver indholdet af de security tokens (i form af SAML 2.0 assertions), som udstedes af en STS til brug for et efterfølgende servicekald

7 3. DIADEM sikkerhedsmodel 3.1 Indledning DIADEM løsningen indeholder en Security Token Server ( DIADEM STS ), som anvendes til at sikre mod uautoriseret brug af DIADEM. DIADEM s STS er opbygget udfra følgende retningslinier: Overholdelse af OIO IDWS standarden. Forberedt bedst muligt til at kunne udskiftes med den fællesoffentlige STS ( KFOBS projektet ), når denne foreligger. Validerering af signaturen på et request. Udstedelse af en IDWS token på baggrund af et signeret request. Omkring de sikkerhedsbelagte services (OIO IDWS) arbejder DIADEM med to grundlæggende modeller: 1. Det anvendende system har sin egen STS eller tilsvarende løsning, som udsteder en SAML token med brugeridentitet, tildelte rettigheder m.m. Dette er den model DIADEM p.t. anvender over for S2S løsninger. 2. Det anvendende system benytter DIADEM s STS, hvilket betyder at brugere skal være registreret her. P.t. anvendes denne løsning over for administratorer, som skal have særlige rettigheder ift. DIADEM. DIADEM ønsker p.t. ikke at skulle administrere alle kundens brugere, men der kan oprettes en testbruger pr. kunde, som kan anvendes til en hul igennem test. Når den nye fællesoffentlige brugerrettighedsstyring ( KFOBS projektet ) er idriftsat i en stabil drift, forventer DIADEM at åbne op for model 2 generelt gennem anvendelse af den STS - med tilhørende brugerrettighedsstyring - som stilles til rådighed derfra. 3.2 S2S anvendelse med egen STS Figur 4. S2S anvendelse med egen STS

8 Brugeren logger på kundens system og autentificeres her gennem de normale procedurer herfor i kundens brugerrettighedssystem. Når brugeren efterfølgende gennem et S2S interface ønsker at anvende en DIADEM service, kalder anvendersystemet kundens egen STS, som udsteder en token med de DIADEM roller, som brugeren er tildelt i kundens brugerrettighedssystem. Det er således op til kunden selv, at tildele DIADEM roller til de enkelte brugere. Ønsker kunden ikke denne administration (ikke at begrænse brugen af DIADEM til udvalgte brugere), kan kundens STS indsætte disse roller for alle kundens brugere. Anvendersystemet kalder derefter den ønskede DIADEM services. DIADEM validerer det pågældende kald gennem følgende valideringer: Certifikatet svarende til kundens STS (det kaldende system) skal være registreret i DIADEM. Er det tilfældet, baseres anvendelsen på et tillidsforhold mellem DIADEM og den kaldende STS. DIADEM har således tillid til, at den pågældende STS har sikret autentifikation af brugeren inkl. de tildelte DIADEM roller. I DIADEM er registreret hvilke roller, som den pågældende STS må tildele. Det valideres at der ikke er tildelt roller (eksempelvis administrator29, som den pågældende STS ikke har rettighed til at tildele. Er ovenstående ok, gennemføres kaldet af den pågældende DIADEM service. 3.3 STS med DIADEM STS Figur 5. S2S anvendelse med DIADEM STS. Brugeren logger på kundens system og autentificeres her gennem de normale procedurer herfor i kundens brugerrettighedssystem. Når brugeren efterfølgende gennem et S2S interface ønsker at anvende en DIADEM service, kalder anvendersystemet den pågældende DIADEM service med angivelse af en brugeridentitet (eksempelvis et MOCES certifikat)

9 DIADEM validerer det pågældende kald gennem følgende valideringer: Certifikatet svarende til det kaldende system skal være registreret i DIADEM. Er det tilfældet, foretager DIADEM et kald til DIADEM STS, som dels validerer den pågældende bruger, dels udsteder en token med de tildelte DIADEM roller. Er ovenstående ok, gennemføres kaldet af den pågældende DIADEM service

10 4. Proces for tilslutning og opsætning Dette kapitel beskriver de trin, der i praksis skal gennemføres for at tilslutte et system til DIADEM, før der er adgang til at kalde DIADEM web services. Der er specifikt 7 trin, som beskrives i afsnittene nedenfor. 4.1 Forudsætninger For systemmæssigt at kunne kommunikere med DIADEM-webservices skal følgende forudsætninger være opfyldt af anvenderen: 1. Anvenderen skal være i besiddelse af et OCES-funktionscertifikat. Funktionssignaturen skal identificere anvenderen (anvenderens STS) overfor DIADEM. 2. Der skal være indgået en aftale med MBBL om anvendelse af DIADEMwebservices til tests. Aftalen skal downloades fra support-sitet, udfyldes med de nødvendige informationer (fremgår af aftalen), udskrives, underskrives, skannes og returneres til MBBL på supportmailadressen Indgåelse af aftale medfører, at anvenderen i testperioden opnår et fastkundeforhold til MBBL, hvilket er nødvendigt, da det alene er fastkunder, der kan bestille ejendomsdatarapporter i testperioden. 4.2 Registrering af signatur i DIADEM Når forudsætningerne er på plads, er det næste skridt 3. at sende signaturens offentlige nøgle til MBBL på supportmailen. Når MBBL melder tilbage at signaturen er registreret og oprettelse som fastkunde er udført (vil normalt ske indenfor et døgn fra modtagelsen af signaturen/aftalen), er de formelle ting på plads. 4.3 Download af dokumentation og testklienter Hvis ikke det allerede er gjort, er de næste trin at hente 4. DIADEM Programmers Guide (IFS002 DIADEM Programmers Guide.pdf) 5. DIADEM Web Service Interface (IFS001 DIADEM Web Service Interface.pdf) 6. WSDL- og xsd-filerne, som er samlet i zip-filen Wsdl_xsd.zip 7. den ønskede testklientpakke (.Net eller Java). Testklienterne indeholder testkald til alle services. Alle dokumenter og filpakker findes på support-sitet. Følg herefter den udviklervejledning, der dels findes i kapitel 5 nedenfor og dels findes i den øvrige dokumentation

11 5. Supplerende udviklervejledning til DIADEM test projekterne. 5.1 Overblik Dette kapitel beskriver, hvorledes referenceimplementeringerne i Java og.net (testprojekterne) kan bruges til at integrere mod DIADEM. Fokus er på, hvordan virksomhederne kan konfigurere referenceimplementeringerne samt indbygge dem i egne applikationer. Testprojekterne er sat op til at afvikle fejlfrit uden kodeændringer, når de nødvendige sikkerhedsindstillinger er opsat korrekt. Vi anbefaler at testprojekterne bruges som de er, indtil der er hul igennem til alle services. Der ydes kode support, baseret på opbygningen af testklienterne. 5.2 Versionering af XSD og WSDL Startende i version 1.4.0, er der versionering af webservices og tilhørende skemaer. Skemaerne er versionsstyret via løbenummer i namespaces, mens webservices er versioneret via versionsnummer på endpoint og i de tilhørende kode klasser. En given webservice version er aktiv i stage og produktion, indtil der kommer 2 nye versioner af samme service. Eks: Version 1 aktiv 1. oktober. Version 2 aktiv 1. januar, version 1 fortsat aktiv. Version 3 aktiv 1. april, version 2 fortsat aktiv, version 1 ikke længere aktiv. 5.3 CSharp (.Net) CSharp klienten leveres som en Microsoft Visual Studio solution. Testene forudsætter desuden at NUnit er installeret (kan downloades fra Projektet består af 3 dele: app.config, der indeholder endpoint prefix til servicerne og til sts en samt de nødvendige referencer til MBBL s funktionscertifikat. (endpoint prefix er konfigureret til testmiljøet stage.diademservices.dk, det skal opdateres til diademservices.dk før anvendelse i produktion). CertificateUtilities.cs, der indeholder hjælpe metoder til at hente certifikater fra certifikat storen. CodeExamples.cs, der indeholder 1 kald til hver af de DIADEM services, I har adgang til. MBBL s funktionscertifikat (offentlig del) er vedlagt klienten og skal installeres i Local Machine\Trusted People, som det fremgår af DIADEM Programmers Guide. Testprojektet forventer at jeres eget private certifikat, der skal anvendes til SSL godkendelsen mod DIADEM, ligger i Local Machine\My. Dette kan ændres i metoden getcertificate i CertificateUtilities.cs

12 Øverst i CodeExamples.cs fremgår 4 variabler, der skal udfyldes korrekt: SecurityIdentifier, skal indeholde den tekst jeres certifikat er oprettet med på STS en (CVR:xxxxxxxx-RIDxxxxxxxxxxxx). Det er denne identifier STS anvender til validering af roller. useridentifier, skal indeholde en unik brugerid (anvendes til logning) CVR, skal indeholde CVR nummeret på den slutkunde, der anvender DIADEM. CVR-nummeret skal have en fastkundeaftale med MBBL, for at kunne bestille ejendomsdatarapporter. Anvend evt. eget CVR-nummer. certificatename, skal indeholde navnet på jeres eget certifikat. Variablen anvendes til at finde jeres certifikat i certificate store via getcertificate. Alle 4 variable anvendes i alle kald, bemærk dog at cvr er udskiftet med et fast cvr i metoden EjendomSoegViaEjerforhold, dette er for at sikre et positivt resultat i testen. CVR nummeret fremgår 2 gange i metoden, begge skal være ens for at metoden fungerer. 5.4 Java Java klienten leveres som et eclipse projekt, med alle nødvendige biblioteker i de versioner, der var tilgængelige på tidspunktet for udarbejdelsen af testprojektet. Links fremgår af DIADEM Programmers Guide. Testene er baseret på JUnit, nødvendige biblioteker er ligeledes vedlagt. Projektet består af følgende: Truststore indeholdende offentlige certifikater til SSL identifikation overfor STS en og DIADEM. En properties fil, der skal opdateres, før testen kan afvikles (se nedenfor), klienten er konfigureret til testmiljøet stage.diademservices.dk, for at anvende projektet i produktion, skal endpoints ændres til diademservices.dk. 7 source filer, 1 pr. Service samt en generel test fil. 4 hjælpe klasser til anvendelse af property filen samt load af certifikater. Property filen skal opdateres 6 steder, før I kan anvende testprojektet: Keystore.path, hvor ligger jeres eget certifikat (privat nøgle til SSL identifikation). Vær opmærksom på at Java ikke er glad for alle certifikat formater. Projektet har kun været testet med et PKCS12 certifikat. Keystore.pw, password til ovenstående Key. Pw, samme som keystore.pw Test.myCVR, skal indeholde CVR nummeret på den slutkunde, der anvender DIADEM. CVR-nummeret skal have en fastkundeaftale med MBBL, for at kunne bestille ejendomsdatarapporter. Anvend evt. eget CVR-nummer. Test.securityIdentifier, skal indeholde den tekst jeres certifikat er oprettet med på STS en (CVR:xxxxxxxx-RIDxxxxxxxxxxxx). Det er denne identifier STS anvender til validering af roller. Test.userIdentifier, skal indeholde en unik brugerid (anvendes til logning) Alle 3 Test.* variable anvendes i alle kald, bemærk dog at mycvr er udskiftet med et fast cvr i metoden EjendomSoegViaEjerforhold, dette er for at sikre et positivt resultat i testen. CVR nummeret fremgår både i EjendomSoegViaEjerfor

13 holdrequest.xml og metoden ejendomsoegviaejerforholdtest, begge skal være ens for at metoden fungerer. 5.5 Snitfladeændringer siden sidste version Følgende services er opdateret eller udgået i denne leverance. RapportService: Der er kommet en version 5, version 3 udgår. RapportStatus er udvidet med status Deaktiveret RapportElementStatus er udvidet med status UdeladesAfRapport og status IkkeTilgaengelig I RapportListeHent hentes ikke deaktiverede rapporter Versionering af rapporterne: Med den nye version af RapportHent, vil der altid returneres en rapport, der overholder den nyeste version af det tilhørende skema. Det vil sige at det ikke længere er nødvendigt at understøtte tidligere versioner, da de konverteres til nyeste version, når de hentes. Kompatibilitet: Såvel.Net som Java klienten understøtter kun nyeste versioner, hvis I ønsker at kalde en tidligere version, skal I anvende en tidligere version af klienterne..net opsætningen kræver ikke længere de enkelte endpoints, men blot et generelt prefix, der angiver hvilket miljø, der skal anvendes

Certifikatpolitik for NemLog-in

Certifikatpolitik for NemLog-in Side 1 af 9 7. november 2012 Certifikatpolitik for NemLog-in Version 1.2 Dette dokument beskriver certifikatpolitikken for NemLog-in løsningen. Politikken definerer hvilke typer certifikater, der må anvendes

Læs mere

Identitetsbaserede webservices og personlige data

Identitetsbaserede webservices og personlige data > Identitetsbaserede webservices og personlige data Version 0.8 IT- & Telestyrelsen juni 2009 Indhold > Indledning 3 Målgruppe 3 Afgrænsning 4 Definitioner og begreber 5 Scenarier 7 Scenarie med browser

Læs mere

Kald af PingService via SOAPUI

Kald af PingService via SOAPUI Kald af PingService via SOAPUI Author: Integration Expert Team (IET) Owner: Integration Expert Team (IET) Page 1 of 24 1. Dokumenthistorik Kald af PingService via SOAPUI Revisioner Dato for denne version:

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen KFOBS Release Information Version: 7.0 ID: 32309/43491 2014-04-07 Indhold 1 INTRODUKTION... 4 1.1 PRODUKTIONSMILJØ... 4 1.2 TESTMILJØ... 4 2 NEMLOG-IN... 5 2.1 ÆNDRINGER OG FEJLRETTELSER... 5 2.1.1 Release

Læs mere

Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter

Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Servicebeskrivelse Økonomistyrelsen Marts 2011 Side 1 af

Læs mere

De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark

De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark Digital post, NemSMS & Fjernprint samt strategien for udvikling af mobile løsninger for Digital post og Min side

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

GLOBETEAM. Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af Java Metrobaseret. Version 1.2

GLOBETEAM. Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af Java Metrobaseret. Version 1.2 GLOBETEAM Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af Java Metrobaseret web service Version 1.2 Indledning Denne vejledning beskriver, hvordan man tilkobler en Java-baseret

Læs mere

ATP WS Provider Profile

ATP WS Provider Profile ATP WS Provider Profile Author: Integration Expert Team (IET) (IET) Subject: ATP WS provider profile Page 1 of 16 1. Dokumenthistorik ATP WS Provider Profile Revisioner Dato for denne version: 13.11.2014

Læs mere

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater TDCs Signaturserver Side 2 Indhold Indledning...3 Teknisk projekt... 3 Tekniske forudsætninger... 3 Installation af klienten... 4 Udstedelse af signatur... 4 Anvendelse af signaturen... 6 Eksport af signaturen...

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet

Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Status: Version 1.2 Version: 19.06.2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 BAGGRUND...

Læs mere

Ivan Overgaard 11/29/2012

Ivan Overgaard 11/29/2012 NSI Seal.Net Version 2.0 Ivan Overgaard 11/29/2012 Revisionshistorik: Version Dato Ændring Ansvarlig 0.8 29-11-2012 Oprettet IO 1.0 04-04-2013 redigeret IO Seal.Net Page 2 of 23 Version 2.0-29. november

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Microsoft IIS 6 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en IIS 6 For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL

Læs mere

Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept

Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept Version 0.9.1 15. marts 2013 Indhold Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept... 1 Hvad er en medarbejdersignatur... 3 Juridiske aspekter ved brug af

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

Nemhandel infrastruktur. Morten Hougesen Christian Uldall Pedersen 8. April 2010

Nemhandel infrastruktur. Morten Hougesen Christian Uldall Pedersen 8. April 2010 Nemhandel infrastruktur Morten Hougesen Christian Uldall Pedersen 8. April 2010 Agenda NemHandelsprogrammet Gennemgang af funktionalitet RASP biblioteker RASP.NET og Java Brug af OCES certifikater Pause

Læs mere

Termer og begreber i NemID

Termer og begreber i NemID Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Termer og begreber i NemID DanID A/S 26. maj 2014 Side 1-11 Indholdsfortegnelse

Læs mere

e-tl System til System kommunikationstest

e-tl System til System kommunikationstest e-tl System til System kommunikationstest Version Dato Forfatter Kommentarer Distribueret til 0.5 22/10-07 Anders Bohn Jespersen Udgave til workshop 24/10. 0.6 24/10-07 HGK Opdateret med beskeder. 0.9

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010

Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Sikkerhedsvejledning til OAuth 2.0 - sikkerhedsmodeller for OIOREST IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Undgå driftsafbrydelser på grund af udløbet virksomheds- eller funktionssignatur

Undgå driftsafbrydelser på grund af udløbet virksomheds- eller funktionssignatur Side 1 af 5 Vejledning 2. august 2013 NITRI Undgå driftsafbrydelser på grund af udløbet virksomheds- eller funktionssignatur Indholdsfortegnelse Formål...2 Virksomhedssignatur...2 Funktionssignatur...3

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

STS Anvenderdokument i. STS Anvenderdokument

STS Anvenderdokument i. STS Anvenderdokument i STS Anvenderdokument ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.4 2014-07 N iii Indhold 1 Introduktion 1 1.1 Målgruppen...................................................... 1 2 STS 1 2.1 Snitflade........................................................

Læs mere

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks SOSIGW - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Kontrol af korrekt driftstilstand... 2 Ændring af statisk konfiguration... 2 Logfil... 2 Backup... 3

Læs mere

Testservice med anvendelse af Microsoft software.

Testservice med anvendelse af Microsoft software. Testservice med anvendelse af Microsoft software. Få offentlig nøgle fra installeret signeringscertifikat 1. Klik Start Kør på den pc eller server hvor signeringscertifikatet er installeret. 2. Skriv MMC

Læs mere

Nederst foto på forsiden: B Tal (http://flickr.com/photos/b-tal/) Creative Commons NY-NC (http://creativecommons.org/licenses/bync/2.0/deed.

Nederst foto på forsiden: B Tal (http://flickr.com/photos/b-tal/) Creative Commons NY-NC (http://creativecommons.org/licenses/bync/2.0/deed. Sikkerhedsmodeller for OIOREST Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Nederst foto på forsiden: B Tal (http://flickr.com/photos/b-tal/)

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC! "

E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC! E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC! " Dette dokument beskriver e-tl kommunikationstest For at sikre en tidlig aftestning af forbindelsen fra eksterne parter til e-tl er der implementeret en række Web Services,

Læs mere

Indhold. Senest opdateret:03. september 2013. Side 1 af 8

Indhold. Senest opdateret:03. september 2013. Side 1 af 8 Indhold Introduktion... 2 Scenarier hvor API et kan benyttes... 2 Scenarie 1 Integration til lagerhotel... 2 Scenarie 2 Integration til økonomi system... 2 API Modeller... 2 Webshop2 API Model v1... 3

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Vilkår for It-systemudbyderes tilslutning til og anvendelse af NemLog-in. Digitaliseringsstyrelsen 2013

Vilkår for It-systemudbyderes tilslutning til og anvendelse af NemLog-in. Digitaliseringsstyrelsen 2013 Vilkår for It-systemudbyderes tilslutning til og anvendelse af NemLog-in Digitaliseringsstyrelsen 2013 Side 2 af 31 Indhold Indhold... 2 0. Praktisk info... 5 0.1 Om tiltrædelse af vilkår... 5 0.2 Om gateway-leverandørers

Læs mere

Artikel om... Digital signatur. OpenOffice.org

Artikel om... Digital signatur. OpenOffice.org Artikel om... Digital signatur OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne, som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere og/eller ændre det

Læs mere

GE SERVICE Rottehullet

GE SERVICE Rottehullet til GeoEnviron Service RotteHullet Service til integration mellem GeoEnviron og Rottehullet Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og den fællesoffentlige rottedatabase

Læs mere

Opnåelse af tilladelse til at udbyde spil i Danmark

Opnåelse af tilladelse til at udbyde spil i Danmark Opnåelse af tilladelse til at udbyde spil i Danmark Vejledning til teknisk tilslutningsforløb 1.7.2015 Version 1.2 Historik for dokumentet: Version Dato Opsummerende beskrivelse af ændringer 1.0 2011.06.30

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365 NemID DataHub adgang morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk Agenda Funktionaliteten og brugeroplevelsen Arkitekturen og komponenterne bag NemID og digital signatur Datahub token Pause Udvikling

Læs mere

Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken

Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken Nets DanID A/S 11. april

Læs mere

Medarbejdersignatur - sådan gør organisationerne i dag. Morten Storm Petersen Signaturgruppen A/S morten@signaturgruppen.dk

Medarbejdersignatur - sådan gør organisationerne i dag. Morten Storm Petersen Signaturgruppen A/S morten@signaturgruppen.dk Medarbejdersignatur - sådan gør organisationerne i dag Morten Storm Petersen Signaturgruppen A/S morten@signaturgruppen.dk Min baggrund Etablerede TDC s certificeringscenter 1998-2006 Modtog Dansk IT s

Læs mere

NemHandel infrastruktur. Lars Houe Heinrich Clausen 4. November 2010

NemHandel infrastruktur. Lars Houe Heinrich Clausen 4. November 2010 NemHandel infrastruktur Lars Houe Heinrich Clausen 4. November 2010 Agenda NemHandelsprogrammet Gennemgang af funktionalitet RASP biblioteker RASP.NET og Java Brug af OCES certifikater NemHandel registeret

Læs mere

Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter

Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Økonomistyrelsen Marts 2011 Side 1 af 16 Oversigt over dokumentet...3

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST6

It-sikkerhedstekst ST6 It-sikkerhedstekst ST6 Registrering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST6 Version

Læs mere

Digital Signatur OCES en fælles offentlig certifikat-standard

Digital Signatur OCES en fælles offentlig certifikat-standard Digital Signatur OCES en fælles offentlig certifikat-standard IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har udarbejdet en ny fælles offentlig standard

Læs mere

Indhold. Senest opdateret : 30. juli 2010. Side 1 af 5

Indhold. Senest opdateret : 30. juli 2010. Side 1 af 5 Indhold Introduktion... 2 Scenarier hvor API et kan benyttes... 2 Scenarie 1 Integration til lagerhotel... 2 Scenarie 2 Integration til økonomi system... 2 Webshop2 API Model... 3 Brugen af API et... 4

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Exchange 2010 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens Exchange 2010 SAN SSL certifikat. Derudover er der tekniske guides til at

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW)

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) - en security domain gateway Version 1.2 1/8 Indledning Region Syddanmark er udvalgt som pilotregion for projektet Det Fælles Medicingrundlag, og i den forbindelse arbejdes

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynets indberetningssystem FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynet - 1. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 HVAD ER FINANSTILSYNETS INDBERETNINGSSYSTEM?... 2 2 HVORDAN FÅR JEG DANNET

Læs mere

GLOBETEAM. Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af.net-baseret web service. Version 1.3

GLOBETEAM. Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af.net-baseret web service. Version 1.3 GLOBETEAM Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af.net-baseret web service Version 1.3 Indledning Denne vejledning beskriver hvordan man claims-enabler en.net-baseret

Læs mere

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Miljøportalsekretariatet Ref.: jejnb Den 22. november 2007 Baggrund I forbindelse med strukturreformen

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere

Godkendelsesdato Version Rettet af Rettelse(r)

Godkendelsesdato Version Rettet af Rettelse(r) REST/SOAP Services Referenceimplementation Godkendelsesdato Version Rettet af Rettelse(r) 17/6-2010 1.0 Stefan L. Jensen 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Visual Studio solution... 3 3. Konfiguration...

Læs mere

NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser. Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen

NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser. Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen Agenda Lidt om NemHandel Rationalet for valg af cloud Overvejelser vedr. sikkerhed Løsning og erfaringer indtil

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Adgang til kundeportalen

Adgang til kundeportalen Til elleverandørerne Adgang til kundeportalen 3. april 2012 XSTJ/LRO Følgende dokument har til formål at orientere elleverandørerne om implementering og testning af den it-funktionalitet, som skal sikre

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) En fælles loginside som

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Standardvilkår for modtagelse af OCES-certifikater fra Nets DanID. (NemID tjenesteudbyderaftale [NAVN på NemID tjenesteudbyder indsættes])

Standardvilkår for modtagelse af OCES-certifikater fra Nets DanID. (NemID tjenesteudbyderaftale [NAVN på NemID tjenesteudbyder indsættes]) Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 www.nets.eu CVR-nr. 30808460 P. 1-11 Standardvilkår for modtagelse af OCES-certifikater fra Nets DanID (NemID tjenesteudbyderaftale

Læs mere

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen Anbefalinger om brug af Digital Post for store virksomheder, administratorer/advokater (fx ejendomsadministratorer) og virksomheder med mange p- enheder Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af:

Læs mere

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28.

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28. Nets A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Brugervejledning Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Læs mere

Forbruger login med NemID Til forbrugsdata på DataHub

Forbruger login med NemID Til forbrugsdata på DataHub Forbruger login med NemID Til forbrugsdata på DataHub 2. maj 2012 JHH Testdrejebog Udført for: Energinet Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Steen Jungdal Udført af: Signaturgruppen A/S IT-huset Åbogade

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Opsætning af udviklerversion af Microsofts open source XDS.b fra Codeplex Projekt: Net4Care Version: V0.1, 2012-06-12

Opsætning af udviklerversion af Microsofts open source XDS.b fra Codeplex Projekt: Net4Care Version: V0.1, 2012-06-12 XDS Konfigurationsvejledning Opsætning af udviklerversion af Microsofts open source XDS.b fra Codeplex Projekt: Net4Care Version: V0.1, 2012-06-12 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Miljø... 2 Opsætning

Læs mere

IDENTITY SECURITY MANAGER INTEGRATION MELLEM MENNESKER OG SIKKERHED

IDENTITY SECURITY MANAGER INTEGRATION MELLEM MENNESKER OG SIKKERHED INTEGRATION MELLEM MENNESKER OG SIKKERHED SIDE 2/6 INTRODUKTION AVIOR Identity Security Manager (ISM) er en omfattende løsning og koncept til håndtering af identiteter og integration til eksisterende bruger-

Læs mere

Den Gode Webservice. version 1.1, 1-7-2008 W 1

Den Gode Webservice. version 1.1, 1-7-2008 W 1 Den Gode Webservice version 1.1, 1-7-2008 W 1 Indhold Introduktion...3 Anvendte standarder...4 Internationale standarder...5 Nationale standarder...6 Namespaces...6 Grundlæggende arkitektur...6 Kommunikationsmodel...7

Læs mere

Projekt: NemHandel signaturer

Projekt: NemHandel signaturer Ejer: mysupply ApS Projekt: NemHandel signaturer Emne: Installationsvejledning Dette dokument omfatter en vejledning for download og installation af funktionscertifikat i forhold til brugen i VAX NemHandel

Læs mere

Maj 2012. Peter Kristiansen, pkris@nets.eu

Maj 2012. Peter Kristiansen, pkris@nets.eu Overgang til NemID til erhverv Maj 2012 Nets DanID A/S Peter Kristiansen, pkris@nets.eu NemID til erhverv 1. Opgaven vi står over for 2. De indledende øvelser 3. Sådan forløber migreringen 4. Problemer

Læs mere

Sammenhængende log-in - SSO til applikationer i et andet sikkerhedsdomæne

Sammenhængende log-in - SSO til applikationer i et andet sikkerhedsdomæne > Sammenhængende log-in - SSO til applikationer i et andet sikkerhedsdomæne IT- & Telestyrelsen, Kontor It-infrastruktur og Implementering februar 2010 Indhold > 1 Introduktion 4 1.1 Føderationsfordele

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Vejledning til at konfiguration af flere websites, med deling af 1 SSL certifikat og fælles IP og port. Følgende vejledning beskriver hvordan man konfigurere IIS til at bruge host header på HTTPS sites.

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Sikkerhedsmodeller for Pervasive Computing

Sikkerhedsmodeller for Pervasive Computing Sikkerhedsmodeller for Pervasive Computing Christian Damsgaard Jensen Safe & Secure IT-Systems Research Group Informatik & Matematisk Modellering Danmarks Tekniske Universitet Email: Christian.Jensen@imm.dtu.dk

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

Fælles testmiljøer. Dato: 29.07.2014 Version: 1.2. - Vejledning til oprettelse og vedligehold af testcertifikater

Fælles testmiljøer. Dato: 29.07.2014 Version: 1.2. - Vejledning til oprettelse og vedligehold af testcertifikater Fælles testmiljøer National Sundheds-IT www.nsi.dk - Vejledning til oprettelse og vedligehold af testcertifikater Islandsbrygge 39 Dato: 29.07.2014 Version: 1.2 Udarbejdet af: NSI 2300 København S Version

Læs mere

NemRefusion VSLight Integrationsvejledning

NemRefusion VSLight Integrationsvejledning NemRefusion VSLight Integrationsvejledning Virksomhedsservice via webservice Dette dokument beskriver hvordan der forbindes til og udveksles beskeder med NemRefusion virksomhedsservice via web servicen

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk

Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk Bestil digital signatur på virk.dk Installer digital signatur Log på virk.dk Tildel rettigheder til efteruddannelse.dk på virk.dk. Se side

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Digital indberetning af Årsrapport XBRL

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Digital indberetning af Årsrapport XBRL Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Digital indberetning af Årsrapport XBRL Version 2013.01 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in og overfør filerne til din computer 4 Indberet

Læs mere

Experian for Microsoft Dynamics Installationsvejledning

Experian for Microsoft Dynamics Installationsvejledning Experian for Microsoft Dynamics Installationsvejledning Indhold 1. Installationsvejledning...3 1.1 Formål... 3 1.2 Forudsætninger...3 1.3 Standard fremgangsmåde... 3 2. Installation af objekter... 4 2.1

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Version 1.10 Versionshistorik Version Dato Opsummerende beskrivelse af ændringer 1.00 2010-10-5

Læs mere

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten...

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten... Indholdsfortegnelse Introduktion til eblisten... 2 Opret brugerkonto... 2 Abonnementtyper... 2 Kom godt i gang med eblisten... 3 Start eblisten... 3 Send dokumenter med eblisten... 4 Udgående dokumenter...

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus

Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus 4. oktober 2006 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y DEVOTEAM i Danmark og i Europa 2 Devoteam

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Organisation

Introduktion til Støttesystem Organisation Introduktion til Støttesystem Organisation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over Støttesystemet Organisation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og "My Certificate Wizard" vælges:

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og My Certificate Wizard vælges: Opsætning af VPN forbindelse til DRC En VPN forbindelse gør det muligt for en hjemmecomputer, eller en bærbar computer, at få adgang til DRCs interne lokalnet fra en vilkårlig internetforbindelse. Forudsætninger

Læs mere

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://kundeadmin.ski.dk/.

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://kundeadmin.ski.dk/. Bilag 2 VEJLEDNING I BRUGERADMINISTRATION PÅ SKI.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Brugeradministrations portal...1 3. Oprette brugere...2 3.1 Forhåndsoprettede brugere...2 Slet forhåndsoprettede

Læs mere

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 AGENDA Væsentligste observationer og konklusioner Relevans for kommuner STRATEGI OG ARKITEKTUR Analysen giver et bud

Læs mere