* - 37 * 3. < #," name="description"> * - 37 * 3. < #,">

& ' ' ( )( ' * + * '( ( (,!! (( *! (' -! (., ( '. (( 1 '! '. )!!* (

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "& ' ' ( )( ' * + * '( ( (,!! (( *! (' -! (., ( '. (( 1 '! '. )!!* ("

Transkript

1 "#$ %

2 & * + *, * -., /. *. 1. *

3 2 - * 2 3 * 4. * / 37 2 & 8 & 2-6 & 9

4 : 7 *. #. ; *..3. *,...< *. * 9 6. * -. & *, 2. 8.= *. # * +,. - * *. 6 * 6

5 * 9 * # 68< 2 & * 37 & 37 > * - 37 * 3. < #, * * * #... *.. *. *. 37 * 1. +

6 . 4. " 2 *. * - # = = = * #. 2 # = # 1 & # -.. * *. * * * 3 & * ;..

7 * 9 - *.. 9 * 7.,. * A B * & ; 7. #.. + # * C 1 2 * *. * # * & B

8 ,, , * *.* *.? * *? * 7 *. *.. 1. * + * *.

9 / & *. & * $ - * * 6 *. * *. : 3 8 *. < * #. C * 3..*. -9-

10 * * *. % :. * 1 =1 =, & % 4. 9 * 2 2 = *. - # & * -9-2 D.,

11 # 2 * :. # * + # * & * -,? % &.. 2 * *.37 * *

12 " 4 * 9 9 *.7. > * 37 * 6? E E > /, & :. - 5 / * 7 * 6... < *+ &.

13 6 4.. &.#E E * *.. +. * 3 & * 8. *. 8 * # * * * + $ %, % % < # * *

14 8. # 8. # + 1 "#.. "-?

15 9 #... #.

16 6 C < * 2 6 ; D.. * < EE $ H IEE 1 $ 8&%&7 9 $ 3. $ 2 E E E E * # 1 JK JK -JK & & * :#E$ * $ E.E 1 :. EE E E

17 * #E8&%6, E $ E8&%6E - # K4 K7 KL.BE K /. ==1 LL* B, B * $ M N+ 3 3 * 3 : K $ 3 * * L L LL *3 B * LL $& %J K $ & $ K *. 6 O,. $ $.3 *+,$ -"

18 & 1 ===, == < EE * 3 3. # E6 8&%&7 E& #. %% / $ % & % 1 " "23333 $ % % $ % " $ % % % * % $ 1 * $ B* * 6 & & * *. $ 2#E6 E 8 * 8 E E,

19 2 # 7. / * 3:*&: ; $, E E $ $ ;7

20 1. * / / / &,. *, # P. A #. 2 P $ % $ 4, " % % " "% % $ " " % $ % % % %

21 . / 1 4 F # #1 $%... %1. E. E EE. 37. #1 37

22 37,. #? #.. E. E 1 % E C* CE E E EC E. E6 E E E? 1.

23 ,.#, ,. 37. &*D &*D 1 E6. E E E # # Q, E. E %

24 # ##1 ##1 3 3 *., " * & = N N & " K #

25 ..... * #. # * * " 5 *. ;. * * * * 4 # * 8 =1 =1.. * 4. 4.

26 *... /. & / # 37 3 * 7 *5 $ 1 # "

27 # " $ % & # # * +,

28 / $+ F<D3+: 22 J2K5 / E E. 4# E6" % " % 4 % % % E 3. J K $ " 4E E R 37 6 % Ja Nej Ubesvaret Har du adgang til pc hjemme? Hvis du har hjemme-pc, er en tilkoblet internettet? 1

29 1 K K % Har du en -adresse? 47 1 Ja Nej Ubesvaret ; K 6 K / / 2 2 % Har du træning i at arbejde med pc? Meget Noget Slet ikke

30 * * > %. % Har du lyst til at blive bedre til at arbejde med pc? Meget Noget Slet ikke 2 K * * * > : S. & 37 * 2 >* T D 6. 3 E E #

31 E % % % 6 / 37. * 37 8 *.. /# * 37 9 >4F>S & / * E E 2 / * % Kvinde Deltagernes køn? 1 Mand 2

32 6 2 % Deltagernes fødselsår Årstal *. GRR % Hvor mange år har du været Social- og Sundhedsassistent? år 6-1 år år 16-2 år år Antal år 1 15 #.JK JK JK. JKJK 2 JK 6 ;

33 / * 6 % Der var for megen tekst i kursusmaterialet Meget uenig Uenig Enig Meget enig Ved ikke * % Det var nemt at sætte sig ind i materialet Meget uenig Uenig Enig Meget enig Ved ikke ; /..

34 % Flere levende billeder videoklip ville gøre materialet mere spændende Meget uenig Uenig Enig Meget enig Ved ikke % Materialet havde et passende mix af forskellige medier 5 65 Meget uenig Uenig Enig Meget enig Ved ikke

35 % I hvilken grad vurderer du, at kursusindholdet har haft et passende niveau indholdsmæssigt sværhedsgrad? 5 55 Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad Ved ikke 4 6 % Hvorledes vurderer du kvaliteten af undervisningsmaterialet? Er kvaliteten... Ringe 5 Overvejende ringe 35 Overvejende god 55 God 5 Ved ikke 1 / 3 * E E 1 1

36 *% *..6 # % I hvilken grad oplever du, at kurset har givet dig en klar forståelse af alkoholmisbrug % 1 & @ Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad Ved ikke 5 redskaber til at arbejde med alkoholmisbrug viden om hvorledes man håndterer alkohol problemer i en hjælper/plejesituation? mulighed for at kunne diskutere problemer omkring håndteringen af klienters alkoholmisbrug med andre? forbedrede muligheder for at tackle alkoholrelaterede problemer hos dine klienter?

37 3 2.2 E EE E E E* % 2 * *. % 8 Har de teknologiske betingelser for at kunne gennemføre e-learning lokaler, teknologi og support været til stede? Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad Ved ikke * 22

38 % I hvilken grad oplever du, at de fysiske rammer på dit arbejde støtter op om e-learning? Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad Ved ikke 25 &. % Har der været tekniske problemer omkring gennemførelsen af kursusforløbet? Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad Ved ikke * * S

39 8 " 2 8 % I hvilken grad vurderer du, at der har været tilstrækkelig lejlighed til at mødes fysisk under kurset? 25 4 Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad Ved ikke 3 5 &.. % I hvilken grad vurderer du, at dine med-kursister har bidraget til dit udbytte af kurset? 35 Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad Ved ikke 6 5

40 % I hvilken grad vurderer du, at dialogen fra lærer side har haft et passende omfang? 55 Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad Ved ikke 45 6 ;. % Jeg fik god support af lærerne Meget uenig Uenig Enig Meget enig Ved ikke 2 K.

41 % I hvilken grad vurderer du, at dine egne praktiske erfaringer på området er blevet inddraget? 5 5 Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad Ved ikke 4 5 ; % I hvilken grad vurderer du, at mulighederne for selv at kunne påvirke kursusindholdet har været tilstrækkelige? 35 Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad Ved ikke 6 E E 3 + /. S + *. 2

42 4, *.. S. % I hvilken grad oplever du Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad Ved ikke at en anvendelse af e-learning giver gode muligheder for at lære om emnet? at kursets form har forøget dine IT kompetencer? at kursusforløbet har levet op til dine forventninger? at du fremover vil være positivt indstillet overfor e- learning baserede 2 K.37 @ 2 K.

43 % Jeg ville hellere have fulgt et traditionelt kursus med samme emne Meget uenig Uenig Enig Meget enig * % I hvilken grad oplever du Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad 1 1 Ved ikke at der er behov for opfølgning på kurset? at du vil være interessset i at fortsætte en åben elektronisk dialog om emnet?

44 % Hvorledes vurderer du dine egne kompetencer i forhold til at kunne gennemføre et e-learning baseret kursus? Ringe Overvejende ringe Overvejende gode 3 Gode Ved ikke &. 3 4 /... ; * 3.. *, * : S.

45 # E EEEE EE.E E. E* 2 / 1 / 4 / : : 4 6 %. 6 / / 2 5 : : ; 2 6% ;. 6 6 ; D37 D JK 2 D37 1 7% / JK, / /

46 . # E $ % E 6. * S / >>. : : & * 8 2 : : : : D / % 3 * 4 4 *

47 3 : / :. : >. 4 S * *. 2. / E % E. 4 >.> 6 > > & *. >>J K ;. E E 4 & J K* : 6

48 U. 1 2 D & >.> D &. 8 & - & &.9 &?. 6 4 : E 97, E 2 / 5

49 . * E E. 2. Q.. * / : * 6.3 * * +../. + # EE 8. EE* 6 3 & #

50 &. & * E9. E &. *. :.. & &. E E 6 9 * # ; + ; + ; +, *.. 8. *. E.E Juul-Olsen, Karsten: Udfordringer og muligheder En redegørelse om IT og læring, UVM. 21

51 #, < 6 " & * : 3 <.. * * * 93 3 #E< EJ K:. * ; & J9K * &..

52 6 6<. #E 63. K & 2 # E; E E * E * E9 E6 9 4 J4 GMGK # / J K - J K 8 J K R :E9 E 8 < E E * * * * 7 IKT-baseret læring: interaktionen i centrum. Elsebeth Sorensen 99.

53 8 & /#E* E<. :#1 = 2.: *. /. 8 = = 1 = 1 =, 1, 9, 8. 8.,.. * 8.. +

54 * #4. # < * * *.:<, *, * 9, # 7 =, =, =< <= * 1 *. 8 E.E * 3 E.E * <

55 &..

56 9-8 6 * 8, 3. * /.. &. 4 * * 4 *. 37 *., ? * * *. 37 %. 8 2 #8 J K.

57 3, 3 *,. *. + 4 *. 8.. /, 9 * # * # + # 6 9 /., 8 4 * *. 4,

58 * 2 <

59 & 2 7 = $ & * 4 6. *. * -. 3 * 37 * *. 8 # < 37

60 * " *. * *.. * * * = * 4 = & EE %. * * 8 & $ & 2

61 *. 8. * &. * * * 97 : 37. * * 37 * * % &.? 1. * *. + *... *. 8

62 * * & & 4 D &. * 2 * ; * :.

63 . *. *. 8 * *.E E * *. $ * 7 & 9 *. * 1 * * * 37#. *.. > " 3 2 * -.. * *. #

64 * &, * # 8 * 3 / *. ; * " " &. 5 $ % & -2

E-læring i SOSU efteruddannelserne

E-læring i SOSU efteruddannelserne Socialfondsprojekt E-læring i SOSU efteruddannelserne Ekstern evaluering 1 af 6 Karsten Juul-Olsen CUBION www.cubion.dk Juni 4 1 Deltagerevaluering Social- og Sundhedsskolen (Sosu) i Århus afviklede i

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Fællesrådet har udpeget nedenstående fokusområde til evaluering i dette studieår.

Fællesrådet har udpeget nedenstående fokusområde til evaluering i dette studieår. 1 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts 2012 Undersøgelse af studieaktivitet, rapport Læreruddannelsen på Fyn, marts 2012 Rapporten indeholder:

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF

Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF 2013 Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF 1. Sådan besvarer du spørgeskemaet Inden du besvarer et spørgsmål bedes du læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. Det er vigtigt, at du svarer på

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Hvilke sociale medier og platforme bruger I?

Hvilke sociale medier og platforme bruger I? Hvilke sociale medier og platforme bruger I? Lidt om undersøgelsen Kvantitativt survey foretaget sammen med OPERATE Besvaret af 177 som alle arbejder med byplanlægning Gennemført fra 25/8 til 17/9 2014

Læs mere

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål.

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål. Kære skolepraktikant, På ARHUS TECH vil vi gerne vide, hvor tilfreds du er med skolepraktikken, og hvad du forventer af dig selv. Derfor vil vi bede dig besvare dette spørgeskema. Hver side i spørgeskemaet

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING

FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING Pilottest

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper?

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Håndværkere Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Elektriker 1% 3% 15% 46% 24% 11% 4.00 Tømrer 1% 4% 17% 45% 21% 13% 3.92 Snedker 1% 1% 14% 37% 14% 33% 3.92 VVS

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Gode spørgsmål forskellige typer Indledende spørgsmål: Lineære spørgsmål

Gode spørgsmål forskellige typer Indledende spørgsmål: Lineære spørgsmål Gode spørgsmål forskellige typer Alle de nedenstående spørgsmål bør du øve dig så meget i at du bliver i stand til at stille dem uden at tænke over dem. Verdens bedste sælgere stiller verdens bedste spørgsmål,

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Agil projektledelse. På kurset arbejder du med: Med agile metoder skaber du hurtigere værdi. Hvem deltager?

Agil projektledelse. På kurset arbejder du med: Med agile metoder skaber du hurtigere værdi. Hvem deltager? Agil projektledelse Agil projektledelse Nå hurtigere og lettere frem til de store resultater Med agile metoder skaber du hurtigere værdi Dit projekt fortjener succes. Det leverer du ved at arbejde hurtigt,

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Bliv frivillig hos Selvhjælp Sydvest

Bliv frivillig hos Selvhjælp Sydvest Bliv frivillig hos Selvhjælp Sydvest Bliv frivillig i Selvhjælp Sydvest og gør en forskel! Kunne du tænke dig at arbejde med mennesker, der står i en vanskelig livssituation? I Selvhjælp Sydvest arbejder

Læs mere

5 veje til et godt liv

5 veje til et godt liv 5 veje til et godt liv Styrk dit netværk... Lær noget nyt... Lev dit liv aktivt... Vær til stede i nuet... Giv af dig selv... 5 VEJE TIL ET GODT LIV Styr yrk dit netv tvær ærk Lær noge get nyt Lev dit

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere