Uddannelsesbarometer 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesbarometer 2014"

Transkript

1 Uddannelsesbarometer 2014

2 Brug af uddannelse i 2014 Har du været på seminar, kursus eller uddannelse i 2014? Type uddannelse og arbejdsområde Salg Marketing Konsulent/rådgivning Andet Total Nej; 47,4% Ja; 52,6% 2 Godt halvdelen af Business Danmarks medlemmer har været på enten seminar, kursus eller uddannelse i Gennemsnitligt har medlemmerne benyttet 1,6 typer uddannelse. Medlemmer, der arbejder med marketing har benyttet knap 2 typer. Den mest benyttede uddannelsestype er interne forløb, som 26% har benyttet. Det varierer dog efter medlemmernes arbejdsområde. Hos medlemmer, der arbejder med marketing er det f.eks. gratis seminarer, der er den mest benyttede uddannelsestype. Base: 549 interview, BD panel 1 0% 21% 29% 19% 6% Gratis seminarer/gå hjem møder 11% 13% 17% 4% 11% Betalte seminarer/gå hjem møder 16% 18% 22% 24% 17% Kurser (under en uge) 8% 23% 0% 2% 8% Længere uddannelsesforløb 28% 18% 14% 21% 26% Interne træning- og udd.forløb

3 Indenfor hvilke områder har du benyttet seminar, kursus eller uddannelse? 70% 60% 50% 40% 0% 67% 1 13% 19% 13% 11% 11% 14% 12% 19% 19% Størstedelen (67%) af de seminarer, kurser mm., som Business Danmarks medlemmer har deltaget på, har handlet om salg. Salg har været det primære emne for alle fem typer uddannelse, men særligt de interne trænings- og uddannelsesforløb har handlet om salg (74%) (se næste side). Dem, der har taget længere uddannelsesforløb, har i langt højere grad end andre dygtiggjort sig indenfor salgsledelse, marketing, ledelse & management, forhandling og kommunikation (se næste side). Base: 288 interview, BD panel, personer der har deltaget på uddannelse

4 Type og område Gratis seminarer/gå hjem møder Kurser (under en uge) Interne træning- og uddannelsesforløb i din virksomhed Betalte seminarer/gå hjem møder Længere uddannelsesforløb 80% 70% 60% 50% 40% 0% Salg Internt salg og kundesupport Salgsledelse Forhandling Marketing (traditionel) Online marketing (SEO, sociale medier etc.) Base: 288 interview, BD panel, personer der har deltaget på uddannelse Projektledelse Ledelse og management Præsentation og formidling Kommunikation IT (CRM mm.) Personlig udvikling Andet

5 Tidsforbrug og initiativ Business Danmarks medlemmer har gennemsnitligt brugt 3,5 dage på uddannelse i Business Danmarks største medlemsgruppe - sælgerne - er dem, der bruger færrest dage på uddannelse, mens marketingmedarbejderne gennemsnitligt bruger flest dage. Arbejder med Dage brugt på at uddanne og dygtiggøre sig i 2014 Salg 3,0 Marketing 8,0 Konsulent/rådgivning 3,0 Andet 5,9 I alt 3,5 Base: 549 interview Hvem tog primært initiativ til, at du deltog på seminar, kursus eller uddannelse? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 0% Eget initiativ 19% 18% 42% 18% 76% 81% 82% Base: 288 interview Arbejdsgivers initiativ 58% 82% 24%

6 Faglig kvalitet og type uddannelsestilbud Hvordan vurderer du den faglige kvalitet på? Generelt vurderes den faglige kvalitet højt på de Meget god God Nogenlunde Dårlig Meget dårlig Ved ikke forskellige typer uddannelsestilbud. Kun meget få har vurderet kvaliteten som dårlig. Længere uddannelsesforløb og betalte seminarer er de 22% 48% typer, hvor flest har vurderet den faglige kvalitet som god eller meget god. I sig selv er det ikke overraskende. Gratis seminarer har som regel et lettere fagligt indhold end de øvrige typer 43% 50% uddannelsestilbud, mens deltagelse på kurser og interne forløb oftere, end ved de øvrige uddannelsestyper, er sket på arbejdsgiverens initiativ (se forrige side), hvilket sandsynligvis er med til at dæmpe den samlede Kurser 32% 50% 16% kvalitetsvurdering. Gratis seminare Betalte seminare Uddannelsesforløb 60% 38% 2% Interne forløb 4 21% 4% 0% 40% 60% 80% 100% Base: 288 interview

7 Opfølgning på uddannelsesaktiviteter I hvilken grad har din chef fulgt op på din deltagelse på seminar, kursus eller uddannelsesforløb? I meget høj grad I høj grad I nogen grad Kun i mindre grad Slet ikke Gratis seminarer 3% Betalte seminarer Kurser Uddannelsesforløb 3% 8% 2% 14% % 14% 31% 32% 37% 17% 42% 31% 21% 23% 21% Generelt er der en tendens til, at opfølgning på uddannelsesaktiviteter fra chefen er sparsom. At der ikke bliver fuldt op på gratis seminarer er nok ikke overraskende qua deres ofte lettere faglige indhold. Kigger man derimod på betalte seminarer og kurser, er det måske mere bemærkelsesværdigt, at kun godt hver fjerde svarer, at deres chef har fuldt op på uddannelsesaktiviteten. Der er naturligvis også en sammenhæng mellem graden af opfølgning og, om det er arbejdsgiver eller medarbejder, der har taget initiativ til uddannelsesaktiviteten. I de tilfælde, hvor arbejdsgiver er initiativtageren bliver der generelt grad fulgt mere op - særligt når det gælder længere uddannelser, kurser og interne forløb (se næste side) Interne forløb 17% 33% 14% I alt 1 27% 24% Base: 288 interview 0% 40% 60% 80% 100% Base: 288 interview

8 Opfølgning og initiativtager til uddannelse Betalte seminarer opfølgning fra chef Længere uddannelse opfølgning fra chef Initiativ til uddannelse Arbejdsgiver Mig selv 2% 8% 17% 26% 17% 11% 37% 50% 24% 8% Initiativ til uddannelse Arbejdsgiver Mig selv 11% 8% 16% 44% 44% 51% 24% 0% 40% 60% 80% 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad Kun i mindre grad Slet ikke Kurser opfølgning fra chef 0% 40% 60% 80% 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad Kun i mindre grad Slet ikke Interne forløb opfølgning fra chef Initiativ til uddannelse Arbejdsgiver Mig selv 12% 19% 23% 43% 17% 18% 29% 1 Initiativ til uddannelse Arbejdsgiver Mig selv 6% 3% 16% 21% % 13% 18% 0% 40% 60% 80% 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad Kun i mindre grad Slet ikke 0% 40% 60% 80% 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad Kun i mindre grad Slet ikke

9 Opbakning til salgsmedarbejderen fra chefen 60% Hvor ofte har din chef været med dig ude på salgsmøder i 2014 for at dygtiggøre dig?* 60% Hvor mange gange har du haft one-to-one møde med din chef i 2014 for at udvikle dig salgsmæssigt?* 52% 50% 50% 42% 40% 40% 32% 2 13% 14% 2% 3% 4% 6% 2% 0% 0 gange 1-2 gange 3-5 gange 6-10 gange mere end 10 gange Ved ikke 0% 0 gange 1-2 gange 3-5 gange 6-10 gange mere end 10 gange Ved ikke Base: 352 interview, *spørgsmålene er kun stillet til Business Danmark medlemmer, der arbejder med salg

10 Brug af gratis online uddannelsestilbud

11 Gratis online uddannelsestilbud 29% af Business Danmarks medlemmer har i 2014 brugt gratis online undervisningsmateriale, som alternativ til seminarer, kurser eller uddannelsesforløb. Online selvstudier er som samlet kategori den mest benyttede form for uddannelse, sammenlignet med de øvrige uddannelsestyper. Medlemmer, der har benyttet offline uddannelsestilbud i 2014, er overrepræsenteret blandt dem, der har gratis online alternativer. 36% af gruppen, der har uddannet sig i 2014, har også brugt gratis online tilbud. For medlemmer, der IKKE har benyttet offline tilbud i 2014, er tallet 22%. Medlemmer, der arbejder med marketing er markant overrepræsenteret. 60% har benyttet gratis online uddannelsestilbud. Til sammenligning har 27% af dem, der arbejder med salg, gjort det samme. Har du i 2014 brugt gratis online undervisningsmateriale, som alternativ til seminarer, kurser eller uddannelsesforløb? flere svar mulige 2 1 0% 21% Har været på seminar, kursus eller uddannelse i 2014 Har IKKE været på seminar, kursus eller uddannelse i 2014 Total 1 18% 14% 8% 11% 12% 7% 9% 4% 4% Base: 549 interview

12 Uddannelsesbudgetter

13 Uddannelsesbudgetter Det er meget svært at give et nøjagtigt billede af, hvilke budgetter medlemmer har til rådighed til personlig opkvalificering via uddannelse. Rigtig mange ved ikke, hvor stort et uddannelsesbudget deres virksomhed stiller dem til rådighed, eller hvor meget de har brugt på uddannelse i Kun 22 % kunne svare på spørgsmålet om, hvor stort budgettet var, mens kun 35 % af dem, der har været på uddannelse, kunne svare på, hvor mange penge de havde brugt i Blandt dem der kunne svare på spørgsmålet om budget, lå det gennemsnitlige uddannelsesbudget på knap kr. per person om året. Det reelle beløb ligger nok noget lavere. Sandsynligvis ligger uddannelsesbudgetterne for mange af dem, der ikke ved hvor meget de må bruge, i den lavere ende, og mange har sandsynligvis ikke et fast beløb til rådighed. Dem, der har været på uddannelse i 2014, har gennemsnitligt brugt kr. på uddannelse, hvis man fraregner den (store) gruppe, der har svaret ved ikke. Budget til råddighed til uddannelse i 2014 Procent Beløb brugt på uddannelse i 2014 Procent Intet uddannelsesbudget 11% kr. eller derunder 3% kr. 1% kr. 2% kr. 2% kr. 2% kr. eller derover 1% Ved ikke / kender ikke budget 78% Base: 549 interview Ikke brugt penge på mig personligt 9% kr. eller derunder 7% kr kr. 6% kr kr. 2% kr. eller derover 1% Ved ikke / kender ikke budget 6 Base: 288 interview (alle der har været på en eller anden form or uddannelse)

14 Forventninger til uddannelsesbudget 2015 Forventer du, at din virksomhed vil stille dig et større eller mindre uddannelses/kursusbudget til rådighed næste år? I hvilken grad er du villig til selv at betale seminarer, kurser og uddannelse? 4% 2% 8% 3% 3% 23% Meget mindre Mindre 31% 38% I meget lille grad I lille grad Uændret I nogen grad Større I høj grad Meget Større I meget høj grad 64% 2

15 Uddannelsesudbydere

16 Hvor finder du typisk kursus og uddannelsestilbud? Gennem medlemskab af foreninger eller lignende 48% Personligt netværk 47% Hos udbydere (hjemmesider) 36% Nyhedsmails 34% Online netværk/fora 31% Andet Ved ikke 12% 0% 40% 50% 60%

17 Kendskab og brug af kursus udbydere Hvilke kursus- og udd.udbydere kender du? Hvilke kursus- og udd.udbydere har du benyttet i 2014? Business Danmark Uddannelse / Mercuri 76% Business Danmark Uddannelse / Mercuri 11,9% CBS 43% Markedsføring 4,8% Teknologisk Institut 19% Salgstræner 4,6% Salgsforce 17% Teknologisk Institut 4,0% Salgstræner 16% CBS 3,9% Markedsføring 16% Salgsforce 3,3% Tack 13% Tack 2,0% Andre 24% Andre 57,2% Kender ingen Ingen 21, Ved ikke 2% Ved ikke 3,4% 0% 40% 60% 80% Base: 549 interview 0% 40% 50% 60% 70% Base: 288 interview

18 2015 og frem

19 Brug af uddannelse i 2015 I hvilken grad vil du bruge uddannelse i 2015 (ekskl. Gratis online tilbud) Hvilke uddannelsestyper vil du i høj grad/meget høj grad bruge i 2015? 24% 39% I høj/meget høj grad I nogen grad I lille grad/slet ikke 40% % 17% 18% 3 21% 37% 1 12% 39% af Business Danmarks medlemmer har svaret at de i høj grad eller i meget høj grad vil benytte en af de fem uddannelsestyper (ikke gratis online uddannelse) Tager man dem med, der har svaret i nogen grad, har 76% hensigt om at bruge en af de fem uddannelsestyper. 3 forventer i høj/meget høj grad at skulle på interne forløb i % forventer i høj/meget høj grad at bruge gratis online ressourcer som alternativ til traditionel uddannelse. 0% Base: 549 interview

20 Efterspørgsel Lyst og behov 70% 60% 50% 40% 0% 58% 39% Inden for hvilke områder har du personligt mest lyst til at dygtiggøre dig? Inden for hvilke områder har du karrierermæssigt mest behov for at dygtiggøre dig? 37% 34% 24% 22% 22% 21% 17% 16% 13% 13% 11% 13% 8% 8% 9% 6% 4% 3% 1% Gennemsnitligt nævner medlemmerne 2,7 områder, hvor de personligt har lyst til at dygtiggøre sig i 2015, mens nævner 2,4 områder, hvor de karrieremæssigt har brug for at dygtiggøre sig. Der er et stort sammenfald mellem, hvad medlemmerne har lyst til og hvad de har behov for Dog er det bemærkelsesværdigt, at 58% har lyst til at dygtiggøre sig indenfor salg, mens kun 39% nævner, at de har behov for det. Langt de fleste af dem, der nævner salg som behov, har også lyst til at dygtiggøre sig inden for salg (91%). Base: 549 interview

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Konkluderende resume 4 DIEU undersøgelse af efteruddannelse 50+ 5 Hvem er svarpersonerne? 5 Efteruddannelsesstatus

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvordan virksomheder

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 2. MARKANTE RESULTATER...3 3. GENERALISERBARHED...4 4. DEMOGRAFI...5 4.1 KØNSFORDELING...5 4.2 ALDERSFORDELING...5

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse Forbrugerstatistik, årsrapport 2012 Indhold Dansk e-handelsanalyse 3 Tendenser 4 Udvikling i danskernes e-handel 5-15 Handelsfrekvens og forbrug 6 Fysisk e og ikke-fysiske varer

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Ledere i udvikling. Resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt ledermedlemmer i Kost & Ernæringsforbundet. August 2006

Ledere i udvikling. Resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt ledermedlemmer i Kost & Ernæringsforbundet. August 2006 Resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt ledermedlemmer i Kost & Ernæringsforbundet August 2006 1 Indholdsfortegnelse: Resumé...4 Del 1. Introduktion...7 1. Formål...8 2. Baggrund...8 3. Målgruppe...8

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

Barrierer for selvstændige og iværksættere

Barrierer for selvstændige og iværksættere juni 2009 Barrierer for selvstændige og iværksættere Vi befinder os midt i en økonomisk krise, og det er derfor interessant at måle temperaturen på de selvstændige ingeniørvirksomheder og iværksættere.

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere