Lær at tackle kroniske smerter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lær at tackle kroniske smerter"

Transkript

1 Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2011 De kommunale indberetninger for Lær at tackle kroniske smerter viser, at i alt 662 kursister har deltaget på et kursus i løbet af Heraf gennemførte 560 kursister kurset, mens 102 faldt fra. I 2011 er der foretaget 2 forskellige undersøgelser af Lær at tackle kroniske smerter. Den ene undersøgelse er en effektevaluering, hvor kurset evalueres i et randomiseret kontrolleret studie. Denne undersøgelse foretages af Aarhus Universitetshospital, Forskningsklinikken for funktionelle lidelser. Data bliver indsamlet i perioden , og resultaterne for undersøgelsen offentliggøres i Den anden undersøgelse er en spørgeskemaundersøgelse, der er foretaget blandt de kursister, der har deltaget på kurser, som ikke indgår i Aarhus Universitetshospitals randomiserede kontrollerede studie. Nærværende rapport er baseret på evalueringer fra denne spørgeskemaundersøgelse, hvor gennemførte og 26 frafaldne kursister har besvaret et spørgeskema. Rapporten viser både data for kursister, der har gennemført et kursus, og kursister, der er frafaldet et kursus 2. Evalueringerne er opgjort i frekvenser fra disse spørgeskemaer. Rapporten kan bl.a. bruges til at sammenligne nationale og kommunale tal. 1 Summen på respondenterne varierer fra de enkelte spørgsmål. Dette skyldes, at nogle spørgsmål indeholder såkaldte missings, hvilket vil sige, at de kun er delvist udfyldte. Der er fx kun indtastet 288 hele skemaer for de gennemførte og 25 hele skemaer for de frafaldne kursister. 2 Kursister har gennemført et kursus, hvis de har deltaget på mindst 4 af de 6 moduler. Side 1 af 34

2 Indhold Indhold Baggrundsdata... 3 Køn... 3 Alder... 4 Civilstatus... 5 Etnisk baggrund... 6 Uddannelse... 7 Beskæftigelse... 8 Årsag til deltagelse på kursus Alvorlige eller langvarige sygdomme Årsag til smerter Tidsperiode med smerter Kursisternes oplevelse af og tilfredshed med kurset Udbytte af kurset Tilfredshedsudsagn Organisering og kvalitetssikring af kurset Opsummering Side 2 af 34

3 1. Baggrundsdata Køn 1% 21% Kvinde Mand Ubesvaret 78% Figur 1.1. vis fordeling af køn for kursister, der har gennemført et kursus 4% 27% Kvinde Mand Ubesvaret 69% Figur 1.2. vis fordeling af køn for kursister, der er frafaldet et kursus Figur 1.1 og 1.2 viser, at størstedelen af kursisterne blandt både gennemførte (78 %) og frafaldne (69 %) er kvinder. delen af mandlige deltagere er 6 % mindre blandt de gennemførte kursister end blandt de frafaldne. De to grupper adskiller sig således lidt fra hinanden. Side 3 af 34

4 Alder 16,0% 14,0% 12,0% 14,2% 14,6% 14,9% 12,5% 12,5% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 1,4% 0,0% 0,4% 5,7% 5,0% 4,3% 6,8% 5,0% 1,4% 1,4% Figur 1.3. vis fordeling af alder for kursister, der har gennemført et kursus Gennemsnitsalderen for kursister, der har gennemført et kursus, er 57,6 år. 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 12,5% 25,0% 16,7% 10,0% 8,3% 8,3% 8,3% 5,0% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Figur 1.4. vis fordeling af alder for kursister, der er frafaldet et kursus Gennemsnitsalderen for kursister, der er frafaldet et kursus, er 52,0 år. Side 4 af 34

5 Figur 1.3 og 1.4 viser, at aldersfordelingen blandt de gennemførte og frafaldne fordeler sig forskelligt. De største aldersgrupper for de gennemførte kursister er år (14,9 %), år (14,6 %) år og år (14,2 %). Herefter følger år og år som de største aldersgrupper. For de frafaldne er flest kursister i alderen år, nemlig 25,0 %. Herefter følger alderskategorierne år (16,7 %) og år (12,5 %) som de største grupper. Gennemsnitsalderen for frafaldne er 5,6 år lavere, end for de gennemførte. Civilstatus 7% 2% 6% 13% 13% 59% Gift Samlevende, men ikke gift Fraskilt eller separeret Enlig/single Enke/enkemand Ubesvaret Figur 1.5. vis fordeling af civilstatus for kursister, der har gennemført et kursus 0% 4% 8% 15% 27% 46% Gift Samlevende, men ikke gift Fraskilt eller separeret Enlig/single Enke/Enkemand Ubesvaret Figur 1.6. vis fordeling af civilstatus for kursister, der er frafaldet et kursus Side 5 af 34

6 Figur 1.5 og 1.6 viser, at den procentvise fordeling af civilstatus er forskellig for de gennemførte og frafaldne kursister. Størstedelen af kursisterne for begge grupper er dog gift, og denne gruppe udgør 56 % for de gennemførte og 37 % for de frafaldne. Figurerne viser desuden, at der procentvis er flere, der er samlevende, men ikke gift, fraskilt/separeret eller enke/enkemand blandt de frafaldne end blandt de kursister, der har gennemført et kursus. Andelen af enlige/singler fordeler sig dog stort set ens blandt de gennemførte (13 %) og frafaldne (15 %) kursister. Etnisk baggrund 2% 1% Dansk Anden etnisk baggrund end dansk Ubesvaret 97% Figur 1.7. vis fordeling af etnisk baggrund for kursister, der har gennemført et kursus 8% 11% Dansk Anden etnisk baggrund end dansk Ubesvaret 81% Figur 1.8. vis fordeling af etnisk baggrund for kursister, der er frafaldet et kursus Side 6 af 34

7 Figur 1.7 og 1.8 viser, at størstedelen af kursisterne har en etnisk dansk baggrund hhv. 97 % af de gennemførte og 81 % af de frafaldne. delen, af deltagere med anden etnisk baggrund end dansk, udgør 2 % for de gennemførte og 11 % for de frafaldne. Kursisternes etniske baggrund fordeler sig således forskelligt blandt gennemførte og frafaldne. Der var i alt 10 kursister med anden etnisk baggrund end dansk. Deres etniske baggrund fordeler sig på følgende lande: Sverige, Norge, Tyskland, England, Polen, Island, Holland, Kurdistan og Bosnien. Uddannelse Folkeskole/Mellemskole/Realeksamen 47 16,1 % EFG/HG/Teknisk skole (1-årige ungdomsuddannelser) 4 1,4 % HH/Studentereksamen/HF 12 4,1 % Erhvervsuddannelse (faglært, håndværker, HK m.m.) 80 27,4 % Kort videregående uddannelse (1-2 år) 32 11,0 % Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) 87 29,8 % Lang videregående uddannelse (5 år eller derover) 22 7,5 % Ubesvaret 8 2,7 % I alt ,0 % Figur 1.9. Fordeling af uddannelsesbaggrund for kursister, der har gennemført et kursus Folkeskole/Mellemskole/Realeksamen 8 32,0 % EFG/HG/Teknisk skole (1-årige ungdomsuddannelser) 1 4,0 % HH/Studentereksamen/HF 1 4,0 % Erhvervsuddannelse (faglært, håndværker, HK m.m.) 3 12,0 % Kort videregående uddannelse (1-2 år) 3 12,0 % Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) 3 12,0 % Lang videregående uddannelse (5 år eller derover) 5 20,0 % Ubesvaret 1 4,0 % I alt ,0 % Figur Fordeling af uddannelsesbaggrund for kursister, der er faldet fra et kursus Side 7 af 34

8 Figur 1.9 og 1.10 viser, at størstedelen af kursisterne, der har gennemført et kursus, har en mellemlang videregående uddannelse (29,8 %) bag sig. Dernæst har 27,4 % en erhvervsuddannelse og 16,1 % folkeskole/mellemskole/realskole som uddannelsesbaggrund. Fordelingen ser anderledes ud for de frafaldne kursister, hvor flest kursister har folkeskole/mellemskole/realskole (32,0 %) eller en lang videregående uddannelse (20,0 %) bag sig. Efterfølgende fordeler de frafaldne kursister sig på erhvervsuddannelse (12,0 %), en kort videregående (12,0 %) eller mellemlang videregående uddannelse (12,0 %). Beskæftigelse Under uddannelse 4 1,4 % I arbejde 27 9,2 % Sygemeldt 35 12,0 % Fleksjob 28 9,6 % Førtidspensionist 61 20,9 % Jobsøgende 7 2,4 % Folkepensionist 80 27,4 % I jobtræning 4 1,4 % Efterløn 11 3,8 % Revalidering 3 1,0 % Kontanthjælpsmodtager 12 4,1 % Anden beskæftigelse 16 5,5 % Ubesvaret 4 1,4 % I alt ,0 % Figur Fordeling af beskæftigelsesbaggrund for kursister, der har gennemført et kursus Side 8 af 34

9 Under uddannelse 0 0,0 % I arbejde 3 12,0 % Sygemeldt 7 28,0 % Fleksjob 1 4,0 % Førtidspensionist 3 12,0 % Jobsøgende 2 8,0 % Folkepensionist 5 20,0 % I jobtræning 0 0,0 % Efterløn 0 0,0 % Revalidering 0 0,0 % Kontanthjælpsmodtager 1 4,0 % Anden beskæftigelse 2 8,0 % Ubesvaret 1 4,0 % I alt ,0 % Figur Fordeling af beskæftigelsesbaggrund for kursister, der er faldet fra et kursus Figur 1.11 og 1.12 viser, at den største beskæftigelsesgruppe blandt kursister, der har gennemført et kursus er folkepensionist, som svarer til 27,4 %. Herefter følger førtidspensionist (20,9 %) og sygemeldt (12,0 %) som de største beskæftigelsesgrupper. De frafaldne kursisters beskæftigelsesbaggrund fordeler sig således, at 28,0 % er sygemeldt, efterfulgt af folkepensionist svarende til 20 %. Dernæst følger, at 12 % af de frafaldne kursister er i arbejde, og 12 % er førtidspensionist. Figurerne viser herved, at de to kursistgrupper ikke minder om hinanden i forhold til beskæftigelsesbaggrund. 16 gennemførte og 2 frafaldne kursister har angivet anden beskæftigelse, og anførte erhverv som: deltids sygemeldt, søger folkepension eller er på sygedagpenge. Side 9 af 34

10 Årsag til deltagelse på kursus 2% 3% 2% Har kroniske smerter Har kroniske smerter og er pårørende Er pårørende til en med kroniske smerter Ubesvaret 93% Figur vis fordeling af årsag til kursusdeltagelse for kursister, der har gennemført et kursus 4% 8% Har kroniske smerter 16% 72% Har kroniske smerter og er pårørende Er pårørende til en med kroniske smerter Ubesvaret Figur vis fordeling af årsag til kursusdeltagelse for kursister, der er faldet fra et kursus Figur 1.13 og 1.14 viser, at langt størstedelen af kursisterne blandt både gennemførte (94 %) og frafaldne (74 %) kursister har deltaget på kurset, fordi de selv har kroniske smerter. Derudover ses det, at der er 15 % flere, der deltog på kurset, fordi de har kroniske smerter og er pårørende, blandt de frafaldne end blandt de kursister, der gennemførte et kursus. De gennemførte og frafaldne Side 10 af 34

11 kursisters årsag til deltagelse på kurset fordeler sig således forskelligt. Et fåtal af kursisterne fra begge grupper angav, at de udelukkende er pårørende til en med kroniske smerter hhv. 3 % af de gennemførte og 4 % af de frafaldne kursister. Side 11 af 34

12 Alvorlige eller langvarige sygdomme Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv Bevægeapparatet (fx ben, fødder, arme) ,0 % Ryg-nakkelidelser ,2 % Gigt ,6 % Fibromyalgi 12 4,3 % Piskesmæld 6 2,1 % Bindevævssygdom 2 0,7 % Knogleskørhed 3 1,1 % Nervesystemet Neurologisk lidelse (fx sclerose, epilepsi) 21 7,5 % Kronisk hovedpine og migræne 7 2,5 % Tunnelsyndrom 1 0,4 % Parkinson 1 0,4 % Sygdomme i kredsløbsorganer Hjerte- karsygdom 23 7,8 % Sygdom i fordøjelsessystem Stofskiftesygdom 21 7,5 % Kronisk tarmbetændelse 1 0,4 % Psykiske lidelser og adfærdsforstyrrelser Psykisk lidelse 23 8,2 % Infektionssygdomme Blødende tyktarmsbetændelse 1 0,4 % Cancer Cancer 7 2,5 % Sygdom i åndedrætsorganer Lungesygdom 18 6,4 % Astma 2 0,7 % Anden sygdom Anden sygdom 20 7,1 % Ubesvaret 15 5,3 % Det totale antal respondenter ,0 % Figur Fordeling af sygdomme for kursister, der har gennemført et kursus 3 Da kursisterne har haft mulighed for at angive mere end én sygdom, vil det totale antal af besvarelser overstige 100 %. Det totale antal respondenter, der besvarede spørgsmålet, er 281, og det totale antal besvarelser er 563. De angivne procentværdier er udregnet ud fra det totale antal respondenter, der besvarede spørgsmålet. Side 12 af 34

13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv Ryg-nakkelidelser 15 62,5 % Bevægeapparatet (fx ben, fødder, arme) 9 37,5 % Gigt 7 29,2 % Knogleskørhed 1 4,2 % Diskusprolaps 1 4,2 % Fibromyalgi 1 4,2 % Nervesystemet Neurologisk lidelse (fx sclerose, epilepsi) 1 4,2 % Nervebetændelse 1 4,2 % Sygdomme i kredsløbsorganer Hjerte- karsygdom 3 12,5 % Sygdom i fordøjelsessystem Stofskiftesygdom 3 12,5 % Psykiske lidelser og adfærdsforstyrrelser Psykisk lidelse 1 4,2 % Cancer Cancer 1 4,2 % Sygdom i åndedrætsorganer Lungesygdom 2 8,3 % Ubesvaret 3 12,5 % Det totale antal respondenter ,0 % Figur Fordeling af sygdomme for kursister, der har frafaldet et kursus Figur 1.15 og 1.16 viser, at de største sygdomskategorier blandt kursisterne i begge grupper er rygnakkelidelser, bevægeapparatet og gigt. Af figuren ovenfor fremgår det, at de gennemførte kursisters sygdomme fordeler sig således: 51,2 % har ryg-nakkelidelser, 47,7 % sygdom i bevægeapparatet og 35,6 % har gigt. Ligeledes har 62,3 % af de frafaldne ryg-nakkelidelser, 37,5 % sygdom i bevægeapparatet og 29,2 % gigt. Den procentvise fordeling af sygdomme blandt de største sygdomskategorier ser nogenlunde ens ud for de to grupper. Der er dog angivet en del flere forskellige sygdomme blandt de gennemførte i forhold til de frafaldne kursister. Dette skyldes, at antallet af respondenter er langt større blandt de gennemførte end frafaldne. Anden sygdom i de gennemførte kursisters besvarelser dækker over akutte lidelser fx. mavesår, brækket ryggen, urinvejsinfektion eller blodprop. 4 Da kursisterne har haft mulighed for at angive mere end én sygdom, vil det totale antal af besvarelser overstige 100 %. Det totale antal respondenter, der besvarede spørgsmålet, er 24, og det totale antal besvarelser er 51. De angivne procentværdier er udregnet ud fra det totale antal respondenter, der besvarede spørgsmålet. Side 13 af 34

14 Årsag til smerter Sygdom 87 30,6 % Operation 64 22,7 % Ulykke 63 22,3 % Medfødt lidelse 18 6,4 % Bivirkning af behandling 22 7,8 % Slid, arbejdsskade ,7 % Kendes ikke 30 10,6 % Anden årsag 16 5,7 % Ubesvaret 8 2,8 % Det totale antal respondenter ,0 % Figur Fordeling af årsag til smerter for kursister, der har gennemført et kursus Sygdom 7 29,2 % Operation 1 4,2 % Ulykke 4 16,7 % Medfødt lidelse 3 12,5 % Bivirkning af behandling 2 8,3 % Slid, arbejdsskade 11 45,8 % Kendes ikke 1 4,2 % Anden årsag 2 8,3 % Ubesvaret 1 4,2 % Det totale antal respondenter ,0 % Figur Fordeling af årsag til smerter for kursister, der frafaldt et kursus Figur og viser, at kursisternes årsag til smerter fordeler sig forskelligt blandt de gennemførte og frafaldne. Det ses dog, at de største årsagskategorier til smerte er fælles for de gennemførte og frafaldne, nemlig slid/arbejdsskade (38,7 % for de gennemførte og 45,8 % for de frafaldne) og sygdom (30,6 % for de gennemførte og 29,2 % for de frafaldne). En del af de gennemførte kursister har desuden angivet årsager som operation (22,7 %) og medfødt lidelse 5 Da kursisterne har haft mulighed for at angive mere end én sygdom, vil det totale antal af besvarelser overstige 100 %. Det totale antal respondenter, der besvarede spørgsmålet, er 282, og det totale antal besvarelser er 417. De angivne procentværdier er udregnet ud fra det totale antal respondenter, der besvarede spørgsmålet. 6 Da kursisterne har haft mulighed for at angive mere end én sygdom, vil det totale antal af besvarelser overstige 100 %. Det totale antal respondenter, der besvarede spørgsmålet, er 24, og det totale antal besvarelser er 32. De angivne procentværdier er udregnet ud fra det totale antal respondenter, der besvarede spørgsmålet. Side 14 af 34

15 (22,3%) som årsag til smerter. Kategorien sygdom, blandt de gennemførte kursister, dækker over sygdomme som slidgigt, leddegigt, diskusprolaps, fibromyalgi, piskesmæld, sclerose og osteoporose. Ligeledes ser det ud for de frafaldne, som har angivet sygdomme som diskusprolaps, fibromyalgi, piskesmæld og spinalstenose som årsag til deres smerter. Tidsperiode med smerter Under 1 år 14 5,0 % 1-5 år 96 34,0 % 6-10 år 69 24,5 % Over 10 år 92 32,6 % Ubesvaret 11 3,9 % I alt ,0 % Figur Fordeling af smertevarighed for kursister, der har gennemført et kursus Under 1 år 1 4,2 % 1-5 år 11 45,8 % 6-10 år 4 16,7 % Over 10 år 5 20,8 % Ubesvaret 3 12,5 % I alt ,0 % Figur Fordeling af smertevarighed for kursister, der er faldet fra et kursus Figur og viser, at de gennemførte og frafaldne kursister procentvis fordeler sig forskelligt i forhold til de angivne smertevarighedskategorier. Flest kursister i begge grupper har angivet, at de har haft kroniske smerter i 1-5 år. Denne gruppe udgør 34,0 % af de gennemførte kursister og 45,8 % af de frafaldne. Der er således procentvis flere kursister med smerter i 6-10 år og over 10 år blandt de gennemførte kursister end de frafaldne. Ens for begge grupper er, at færrest kursister har angivet, at de har haft smerter i under 1 år hhv. 5,0 % for de gennemførte og 4,2 % af de frafaldne. Side 15 af 34

16 2. Kursisternes oplevelse af og tilfredshed med kurset Dette afsnit er udelukkende baseret på evalueringer fra kursister, der har gennemført et kursus, da kursister, der er frafaldet et kursus, ikke er blevet spurgt om det samme. Afsnittet nedenfor omhandler de gennemførte kursisters udbytte og tilfredshed med kurset, mens de frafaldende i stedet er blevet spurgt om årsag til frafald og om hvornår i kursusforløbet, de valgte at melde fra. Udbytte af kurset De gennemførte kursister blev adspurgt om 12 forskellige udsagn vedrørende ubytte af kurset. Følgende tabeller viser, at kursisterne generelt var enige i udsagnene. Jeg er blevet bedre til at nå de mål jeg sætter mig I høj grad enig 39 14,0 % Enig ,6 % Hverken enig eller uenig 64 22,9 % Uenig 3 1,1 % I høj grad uenig 2 0,7 % Ej relevant 4 1,4 % Ubesvaret 9 3,2 % I alt ,0 % Figur 2.1. Figur 2.1. viser, at 70,6 % angiver, at de er enige eller i høj grad enige i udsagnet. 22,9 % er hverken enige eller uenige, mens 1,8 % angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. 1,4% angiver, at udsagnet ikke er relevant. Side 16 af 34

17 Jeg er blevet bedre til at håndtere træthed I høj grad enig 26 9,4 % Enig ,8 % Hverken enig eller uenig 93 33,6 % Uenig 15 5,4 % I høj grad uenig 3 1,1 % Ej relevant 6 2,2 % Ubesvaret 10 3,6 % I alt ,0 % Figur 2.2. Figur 2.2. viser, at 54,2 % angiver, at de er enige eller i høj grad enige i udsagnet. 33,6 % er hverken enige eller uenige, 6,5 % af kursisterne er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet, og 2,2 % angiver, at udsagnet ikke er relevant. Jeg har lært at arbejde med problemløsning I høj grad enig 56 20,1 % Enig ,5 % Hverken enig eller uenig 37 13,3 % Uenig 4 1,4 % I høj grad uenig 0 0,0 % Ej relevant 3 1,1 % Ubesvaret 13 4,7 % I alt ,0 % Figur 2.3. Figur 2.3. viser, at 79,6 % er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 13,3,0 % angiver, at de hverken er enige eller uenige i udsagnet. Få kursister, i alt 1,4 %, er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet, og 1,1 % finder ikke udsagnet relevant. Side 17 af 34

18 Jeg er blevet bedre til at håndtere problemer i forbindelse med mine kroniske smerter I høj grad enig 53 19,1 % Enig ,3 % Hverken enig eller uenig 51 18,4 % Uenig 10 3,6 % I høj grad uenig 1 0,4 % Ej relevant 7 2,5 % Ubesvaret 10 3,6 % I alt ,0 % Figur 2.4. Figur 2.4. viser, at 71,4 % af kursisterne angiver, at de er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 18,4 % hverken er enige eller uenige. 4,0 % af kursisterne angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet, og 2,5 % af kursisterne angiver, det ikke er relevant. Jeg har lært at anvende forskellige afspændingsteknikker I høj grad enig 56 20,1 % Enig ,2 % Hverken enig eller uenig 39 14,0 % Uenig 5 1,8 % I høj grad uenig 1 0,4 % Ej relevant 0 0,0 % Ubesvaret 10 3,6 % I alt ,0 % Figur 2.5. Figur 2.5. viser, at 80,3 % er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens antallet af kursister, der angiver, at de hverken er enige eller uenige i udsagnet, udgør 14,0 %. Andelen af kursister, der er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet ligger på 2,2 %. Ingen kursister angiver, at udsagnet ikke er relevant. Side 18 af 34

19 Jeg har fået sundere kostvaner I høj grad enig 10 3,6 % Enig 74 26,5 % Hverken enig eller uenig ,9 % Uenig 23 8,2 % I høj grad uenig 4 1,4 % Ej relevant 10 3,6 % Ubesvaret 16 5,7 % I alt ,0 % Figur 2.6. Figur 2.6. viser, at 30,1 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 50,9 % hverken er enige eller uenige. 9,6 % af kursisterne angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Andel af kursister, der ikke finder udsagnet relevant, er 3,6 %. Jeg er blevet bedre til at håndtere problemer i forbindelse med det at være pårørende til en med kroniske smerter I høj grad enig 14 5,0 % Enig 56 20,1 % Hverken enig eller uenig 49 17,6 % Uenig 6 2,2 % I høj grad uenig 2 0,7 % Ej relevant 65 23,3 % Ubesvaret 87 31,2 % I alt ,0 % Figur 2.7. Figur 2.7. viser, at 25,1 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i, at de er blevet bedre til at håndtere problemer i forbindelse med det at være pårørende til en med sygdom. 17,6 % er hverken enige eller uenige i udsagnet, mens kun 2,9 % angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige. 23,3 % finder udsagnet irrelevant for dem. Side 19 af 34

20 Jeg har lært at aflede mine tanker I høj grad enig 23 8,3 % Enig ,2 % Hverken enig eller uenig 76 27,4 % Uenig 11 4,0 % I høj grad uenig 1 0,4 % Ej relevant 4 1,4 % Ubesvaret 12 4,3 % I alt ,0 % Figur 2.8. Figur 2.8. viser, at 62,5 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i, at de har lært at aflede deres tanker. 27,4 % er hverken enige eller uenige i udsagnet, og 4,4 % angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Andelen af kursister, der angiver, at udsagnet ikke er relevant for dem, ligger på 1,4 %. Jeg er blevet bedre til at håndtere vanskelige følelser (fx tristhed, nedtrykthed og bekymring) I høj grad enig 29 10,4 % Enig ,1 % Hverken enig eller uenig 93 33,5 % Uenig 17 6,1 % I høj grad uenig 2 0,7 % Ej relevant 5 1,8 % Ubesvaret 15 5,4 % I alt ,0 % Figur 2.9. Figur 2.9. viser, at 52,5 % af kursisterne angiver, at de er enige eller i høj grad enige i, at de er blevet bedre til at håndtere vanskelige følelser, mens 33,5 % hverken er enige eller uenige. Under 7% af kursisterne angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet, og 1,8 % angiver, at udsagnet ikke er relevant. Side 20 af 34

21 Jeg er blevet mere fysisk aktiv I høj grad enig 30 10,8 % Enig ,4 % Hverken enig eller uenig 98 35,3 % Uenig 22 7,9 % I høj grad uenig 4 1,4 % Ej relevant 6 2,2 % Ubesvaret 14 5,0 % I alt ,0 % Figur Figur viser, at 48,2 % af kursisterne angiver, at de er enige eller i høj grad enige i, at de er blevet mere fysisk aktive, og 35,3 % er hverken enige eller uenige i dette. De kursister, der er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet udgør 9,3 %, mens 2,2 % ikke finder udsagnet relevant. Jeg er blevet bedre til at håndtere smerter I høj grad enig 26 9,4 % Enig ,3 % Hverken enig eller uenig 81 29,3 % Uenig 14 5,1 % I høj grad uenig 3 1,1 % Ej relevant 4 1,4 % Ubesvaret 12 4,3 % I alt ,0 % Figur Figur viser, at 58,7 % af kursisterne angiver, at de er blevet bedre til at håndtere smerter, og 29,3 % angiver, at de hverken er enige eller uenige i dette. Andelen af de kursister, der er uenige eller i høj grad uenige i dette udsagn udgør 6,2 %, og 1,4 % finder ikke udsagnet relevant. Side 21 af 34

22 Jeg er blevet bedre til at kommunikere I høj grad enig 27 9,7 % Enig ,4 % Hverken enig eller uenig 93 33,5 % Uenig 10 3,6 % I høj grad uenig 2 0,7 % Ej relevant 4 1,4 % Ubesvaret 13 4,7 % I alt ,0 % Figur Figur 2.1. viser, at 56,1 % angiver, at de er enige eller i høj grad enige i, at de er blevet bedre til at kommunikere. 33,5 % er hverken enig eller uenig, mens 4,3 % angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. 2,1 % angiver, at udsagnet ikke er relevant. Side 22 af 34

23 Tilfredshedsudsagn Følgende tabeller viser, at kursisterne generelt var positive og meget tilfredse med udbyttet af kurset. Jeg har tillid til de informationer og anvisninger, som jeg har fået på kurset I høj grad enig ,6 % Enig ,1 % Hverken enig eller uenig 13 4,5 % Uenig 1 0,3 % I høj grad uenig 0 0,0 % Ubesvaret 7 2,4 % I alt ,0 % Figur Figur viser, at 92,7 % angiver, at de er enige eller i høj grad enige i, at de har tillid til de informationer og anvisninger de har fået på kurset. 4,5 % er hverken enige eller uenige i udsagnet, mens kun 0,3 % angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige. 2,4 % har ikke besvaret spørgsmålet. Instruktørerne har formået at formidle stoffet på en pædagogisk og forståelig måde I høj grad enig ,5 % Enig ,4 % Hverken enig eller uenig 17 5,9 % Uenig 11 3,8 % I høj grad uenig 2 0,7 % Ubesvaret 5 1,7 % I alt ,0 % Figur Figur viser, at 87,9 % angiver, at de er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 5,9 % er hverken enige eller uenige, og 4,5 % af kursisterne er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Side 23 af 34

24 Det har været tiden og kræfterne værd at deltage i kurset I høj grad enig ,5 % Enig ,7 % Hverken enig eller uenig 19 6,6 % Uenig 7 2,4 % I høj grad uenig 3 1,0 % Ubesvaret 5 1,7 % I alt ,0 % Figur Figur viser, at 88,2 % er enige eller i høj grad enige i udsagnet, og 6,6 % angiver, at de hverken er enige eller uenige i udsagnet, mens andelen, der er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet, udgør 3,4 %. Det var en fordel, at instruktørerne på kurset selv lever med kronisk sygdom I høj grad enig ,9 % Enig ,7 % Hverken enig eller uenig 16 5,6 % Uenig 4 1,4 % I høj grad uenig 1 0,3 % Ubesvaret 6 2,1 % I alt ,0 % Figur Figur viser, at 90,6 % af kursisterne angiver, at de er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 5,6 % hverken er enige eller uenige. Mindre end 2 % af kursisterne angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Side 24 af 34

25 Indholdet i kurset var meget relevant for min situation I høj grad enig 96 33,3 % Enig ,4 % Hverken enig eller uenig 27 9,4 % Uenig 5 1,7 % I høj grad uenig 2 0,7 % Ubesvaret 7 2,4 % I alt ,0 % Figur Figur viser, at 85,7 % er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens antallet af kursister, der angiver, at de hverken er enige eller uenige i udsagnet, udgør 9,4 %. Andelen af kursister, der er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet ligger på 2,4 %. Instruktørerne var dygtige og velforberedte I høj grad enig ,5 % Enig ,1 % Hverken enig eller uenig 13 4,5 % Uenig 8 2,8 % I høj grad uenig 1 0,3 % Ubesvaret 5 1,7 % I alt ,0 % Figur Figur viser, at 90,6 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 4,5 % hverken er enige eller uenige. 3,1 % af kursisterne angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Side 25 af 34

26 Jeg havde en god dialog med mine medkursister på kurset I høj grad enig ,0 % Enig ,5 % Hverken enig eller uenig 32 11,1 % Uenig 1 0,3 % I høj grad uenig 1 0,3 % Ubesvaret 5 1,7 % I alt ,0 % Figur Figur viser, at 85,9 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i, at de havde en god dialog med deres medkursister. 11,9 % angiver, at de hverken er enige eller uenige, mens 0,9 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Svære emner og diskussioner blev håndteret godt af instruktørerne I høj grad enig ,8 % Enig ,0 % Hverken enig eller uenig 26 9,0 % Uenig 11 3,8 % I høj grad uenig 3 1,0 % Ubesvaret 4 1,4 % I alt ,0 % Figur Figur viser, at 84,2 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i, at instruktørerne håndterede svære emner og diskussioner godt. 9,0 % er hverken enige eller uenige i udsagnet, og 4,5 % angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Side 26 af 34

27 Jeg havde en god dialog med instruktørerne på kurset I høj grad enig ,7 % Enig ,3 % Hverken enig eller uenig 19 6,6 % Uenig 2 0,7 % I høj grad uenig 3 1,0 % Ubesvaret 5 1,7 % I alt ,0 % Figur Figur viser, at 90,0 % af kursisterne angiver, at de er enige eller i høj grad enige i, at de havde en god dialog med instruktørerne på kurset, mens 6,6 % hverken er enige eller uenige. 1,7 % af kursisterne angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet Jeg vil fortælle andre, at kurset er godt I høj grad enig ,9 % Enig ,8 % Hverken enig eller uenig 31 10,8 % Uenig 6 2,1 % I høj grad uenig 3 1,0 % Ubesvaret 4 1,4 % I alt ,0 % Figur Figur viser, at 84,7 % af kursisterne angiver, at de er enige eller i høj grad enige i, at de vil fortælle andre, at kurset er godt, mens 10,8 % hverken er enige eller uenige i dette. Ca. 3 % er uenige eller i høj grad uenige i, at de vil fortælle andre, at kurset er godt. Side 27 af 34

28 Hvor tilfreds har du samlet set været med kurset Lær at tackle kroniske smerter? Meget tilfreds ,3 % Tilfreds ,5 % Hverken tilfreds eller utilfreds 27 9,4 % Utilfreds 3 1,0 % Meget utilfreds 1 0,3 % Ubesvaret 4 1,4 % I alt ,0 % Figur Figur viser, at 87,8 % af kursisterne har samlet set været tilfredse eller meget tilfredse med kurset Lær at tackle kroniske smerter. 9,4 % af kursisterne angiver, at de hverken er tilfredse eller utilfredse med kurset i sin helhed, og 1,3 % angiver, at de samlet set har været utilfredse eller meget utilfredse med kurset. Side 28 af 34

29 3. Organisering og kvalitetssikring af kurset Dette afsnit omhandler kursisternes vurdering af kursets organisering. Afsnittet er struktureret således, at der først præsenteres frekvenser ud fra gennemførte kursisters evalueringer efterfulgt af frekvenser for de frafaldne. Opdelingen skyldes, at de kursister, der har gennemført og er frafaldet et kursus, ikke er blevet spurgt om det samme. Det sidste spørgsmål vedrørende forventningsafstemning, er alle kursister blevet bedt om at besvare. Besvarelser fra kursister, der har gennemført kurset Lær at tackle kroniske smerter Har du haft fravær i forbindelse med kursusforløbet? Ja - 1 gang 93 32,3 % Ja - 2 gange 55 19,1 % Ja - 3 gange 8 2,8 % Nej ,4 % Ubesvaret 10 3,5 % I alt ,0 % Figur 3.1. Fordeling af fraværsmønster for kursister, der har gennemført et kursus Figur 3.1. viser, at størstedelen af de kursister, der har haft fravær i forbindelse med kursusforløbet, har haft fravær én gang (32,3 %) og kun et fåtal har været væk 3 gange (2,8 %). Derudover fremgår det af figuren, at 42,4 % af kursisterne angiver, at de ikke har haft fravær i løbet af kurset. Hvad var årsagen til fraværet? Sygdom 66 39,8 % Ferie 20 12,0 % Jeg havde ikke tid 7 4,2 % Jeg havde ingen transportmulighed 4 2,4 % Jeg var for træt/uoplagt 18 10,8 % Kurset levede ikke op til mine forventninger 2 1,2 % Jeg skulle til lægen/hospitalet/til kontrol eller lignende 17 10,2 % Anden årsag 52 31,3 % Ubesvaret 10 6,0 % I alt ,0 % Figur 3.2. Fordeling af fraværsårsager for kursister, der har gennemført et kursus Side 29 af 34

30 Figur 3.2. viser, at 39,8 % af kursisterne angiver sygdom som årsag til fravær. De andre hyppigste fraværsårsager udover anden årsag, som svarer til 31,3 %, er ferie, træthed eller pga. besøg hos lægen eller anden kontakt med sundhedsvæsnet. Størstedelen af de kursister, der har svaret anden årsag, har ikke deltaget på grund af for mange smerter eller på grund af arbejdsrelaterede årsager. Andre kursister angav, at de ikke deltog på grund af sociale begivenheder i familien (fødselsdage), dødsfald i familien eller pasningsproblemer i forbindelse med syge børn/børnebørn. Hvordan kommer du til kursusstedet? Jeg kører selv i bil ,0 % Jeg bliver kørt i bil af familie/ven eller lignende 33 11,5 % Jeg kører i tog eller bus 30 10,5 % Jeg cykler 42 14,6 % Jeg går 33 11,5 % Jeg kører med handicapkørsel eller lignende 0 0,0 % Jeg kører på knallert/scooter/crosser 2 0,7 % På anden måde 2 0,7 % Ubesvaret 11 3,8 % Totale antal respondenter ,0 % Figur 3.3. Fordeling af transportmuligheder til kurset for kursister, der har gennemført et kursus Figur 3.3 viser, at stort set alle kursisterne selv transporterer sig til kursusstedet, og størstedelen kommer i bil (62,0 %). Kursister, der har svaret på anden måde, er kommet til kurset sammen med anden kursist. 7 Da kursisterne har haft mulighed for at angive mere end én sygdom, vil det totale antal af besvarelser overstige 100 %. Totale antal respondenter, der besvarede spørgsmålet, er 287, og totale antal besvarelser er 331. De angivne procentværdier er udregnet ud fra det totale antal respondenter, der besvarede spørgsmålet. Side 30 af 34

31 Hvor har du fået kendskab til kurset? Via en annonce i den lokale avis ,6 % Hos lægen 10 3,5 % Hos en privatpraktiserende fysioterapeut/ergoterapeut 6 2,1 % Gennem en ven/bekendt 37 12,9 % På kommunens hjemmeside 15 5,2 % På patientforeningens hjemmeside 0 0,0 % På hjemmesiden 0 0,0 % På apoteket 1 0,3 % På biblioteket 8 2,8 % Andet sted 60 20,9 % Ubesvaret 4 1,4 % Totale antal respondenter ,0 % Figur 3.4. Overblik over kilde til kendskab til kurset for kursister, der har gennemført et kursus Figur 3.4. viser, at den hyppigste kilde til kendskab til kurset er via annonce i den lokale avis, svarende til 60,6 %. Størsteparten af de kursister, der har svaret andet sted, har fået kendskab til kurset gennem kommunen, sagsbehandler eller på et lokalt sundheds- eller forebyggelsescenter. Andre har fået kendskab til kurset via jobcenteret, avis/magasin, Ph.d. projekt eller ved deltagelse på Lær at leve med kronisk sygdom. Enkelte har opnået kendskab til kurset via psykolog eller fysioterapeut. 8 Da kursisterne har haft mulighed for at angive mere end én sygdom, vil det totale antal af besvarelser overstige 100 %. Totale antal respondenter, der besvarede spørgsmålet, er 287, og totale antal besvarelser er 315. De angivne procentværdier er udregnet ud fra det totale antal respondenter, der besvarede spørgsmålet. Side 31 af 34

32 Besvarelser fra kursister, der er faldet fra kurset Lær at tackle kroniske smerter Hvornår i kursusforløbet valgte du at melde fra? Efter 1. gang 6 24,0 % Efter 2. gang 11 44,0 % Efter 3. gang 7 28,0 % Ubesvaret 1 4,0 % I alt ,0 % Figur 3.5. Fordeling af frafaldstidspunkt for kursister, der er faldet fra et kursus Figur 3.5. viser, at de fleste frafaldne kursister faldt fra efter 2. kursusgang (44,0 %). Herefter meldte 28,0 % af kursisterne fra efter 3. gang og 24,0 % efter 1. gang. Hvad var årsagen til, at du ikke gennemførte hele kurset? Jeg var for syg til at kunne deltage 5 20,0 % Jeg havde ikke tid 3 12,0 % Kurset levede ikke op til mine forventninger 7 28,0 % Jeg savnede sundhedsfaglige undervisere, fx læger eller sygeplejersker 4 16,0 % Kurset gav mig ingen ny viden 8 32,0 % Kurset gav mig ingen nye redskaber eller færdigheder 9 36,0 % Kurset passede ikke til min situation 5 20,0 % Jeg følte mig ikke tilpas i gruppen 1 4,0 % Der var for lidt tid til at tale sammen 1 4,0 % Jeg havde ingen transportmulighed 0 0,0 % Anden årsag 9 36,0 % Ubesvaret 1 4,0 % Totale antal respondenter ,0 % Figur 3.6. Fordeling af fraværsårsager for kursister, der er faldet fra et kursus Der er procentvis flest, der fremhæver årsager til framelding med, at kurset ikke gav nye redskaber (36,0 %), ny viden (32,0 %) eller ikke levede op til deres forventninger (28,0 %). Derudover angav kursisterne årsager som, at de var for syge til at deltage eller kurset ikke passede til deres situation. Kursister, der angiver anden årsag dækker over smerter, sygdom eller jobtræning. 9 Da kursisterne har haft mulighed for at angive mere end én sygdom, vil det totale antal af besvarelser overstige 100 %. Totale antal respondenter, der besvarede spørgsmålet, er 25, og totale antal besvarelser er 53. De angivne procentværdier er udregnet ud fra det totale antal respondenter, der besvarede spørgsmålet. Side 32 af 34

33 Besvarelser fra kursister, der har gennemført eller frafaldet kurset Lær at tackle kronisk smerter Var kurset, som du forventede, på baggrund af den information du havde fået forud for kursets start? Nej 32 11,1 % Ja ,1 % Ved ikke 43 14,9 % Ubesvaret 17 5,9 % I alt ,0 % Figur 3.7. Forventningsafstemning ud fra evalueringer fra kursister, der har gennemført et kursus Var kurset, som du forventede, på baggrund af den information, du havde fået forud for kursets start? Nej 8 32,0 % Ja 4 16,0 % Ved ikke 9 36,0 % Ubesvaret 4 16,0 % I alt ,0 % Figur 3.8. Forventningsafstemning ud fra evalueringer fra kursister, der er faldet fra et kursus Figur 3.7. og 3.8. viser, at størstedelen af kursisterne, der gennemførte et kursus, angiver, at kurset levede op til deres forventninger på baggrund af den information, de havde modtaget forud for kursusstart (68,1 %). Størstedelen af de frafaldne kursister angiver derimod, at de ikke ved om kurset levede op til deres forventninger (36,0 %), eller at kurset ikke levede op til deres forventninger på baggrund af den information, de havde fået forud for kurset (32,0 %). De gennemførte og frafaldne kursister, der ikke mente, at kurset levede op til deres forventninger, fremhæver, at de var overraskede over kursets faste tidsplan, hvilket bevirkede, at der ikke var nok tid til samtale, problemløsning og erfaringsudveksling mellem kursisterne. Andre kursister nævner, at der var for meget oplæsning fra manualen og for lidt tid til besvarelse af spørgsmål. Derudover giver kursister blandt både de gennemførte og frafaldne udtryk for, at der burde være et specifikt kursus for pårørende. Endvidere mener andre kursister, der havde deltaget på kurset Lær at leve med kronisk sygdom, at de to kurser mindede for meget om hinanden. Derudover angiver nogle kursister også, at kurset var meget bedre end forventet. Side 33 af 34

34 4. Opsummering Denne rapport viser, at de fleste kursister både blandt de gennemførte og de frafaldne var danske gifte kvinder. Aldersfordelingen var forskellig for de gennemførte og frafaldne kursister. De fleste gennemførte kursister var i alderen eller år, mens de fleste frafaldne kursister var år. Uddannelsesbaggrund for de to grupper fordelte sig ligeledes forskelligt, idet den største gruppe af gennemførte kursister havde en mellemlang videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse bag sig, mens flest af de frafaldne kursister havde en folkeskole/mellemskole/realeksamen bag sig. Derudover var størstedelen af de gennemførte kursister folkepensionister, og størstedelen af de frafaldne var sygemeldte. Den hyppigste årsag til kursisternes deltagelse på kurset var på grund af, at de selv havde kroniske smerter. Dette gælder både blandt gennemførte og frafaldne kursister. Kursisterne angav mange forskellige sygdomme, hvoraf størstedelen var ryg-nakkelidelser, sygdomme i bevægeapparatet eller gigtsygdomme. De største årsagskategorier til smerte var slid/arbejdsskader og sygdom blandt både gennemførte og frafaldne kursister. Endvidere havde flertallet af kursisterne levet med kroniske smerter i 1-5 år. Spørgeskemaet var opbygget således, at sidst i spørgeskemaet blev gennemførte og frafaldne kursister adspurgt til forskellige områder. De gennemførte kursister blev spurgt om deres udbytte og tilfredshed med kurset, hvor størstedelen af kursisterne angav positive og tilfredse tilbagemeldinger. Derudover blev de kursister, der havde gennemført et kursus, spurgt om, hvorledes de har fået kendskab til kurset, hvor størstedelen angav via annonce i den lokale avis. De frafaldne kursister blev i stedet spurgt om, hvornår i kursusforløbet de faldt fra samt om årsagen til, at de ikke gennemførte kurset. De fleste frafaldne kursister faldt fra efter 2. og 3. kursusgang. Begge grupper blev adspurgt til årsag til fravær ved kursusgange, hvor den hyppigste fraværsårsag, blandt de gennemførte kursister, var sygdom, mens de frafaldne kursister primært angav fraværsårsager som, at kurset ikke gav nye redskaber eller viden. Endvidere blev begge grupper spurgt om, hvorvidt kurset var som forventet på baggrund af den information, som kursisterne havde fået forud for kurset. Begge grupper angav, at de var overraskede over kursets faste tidsplan, og at instruktørerne læste op fra instruktørmanualen. Derudover efterspurgte kursisterne mere tid til erfaringsudveksling 10. En stor del af de kursister, der gennemførte kurset, angav dog, at kurset var bedre end forventet. 10 Komiteen for Sundhedsoplysning har i 2010 testet om det at give kursisterne mulighed for at mødes ½ time før modul 2-6 kan bidrage til, at kursisterne ikke oplever dette tidspres. Resultaterne pegede på, at dette kan mindske oplevelsen af tidspres på kurset. Læs mere i rapporten Projekt mere tid der kan hentes på under Evaluering, Nationale data. Side 34 af 34

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2011 Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012

Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012 Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012 De kommunale indberetninger for Lær at tackle kroniske smerter viser, at i alt 1020 kursister

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012 Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Indhold 1. Lær at leve med kronisk

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2008. De kommunale indberetninger fra 2008 viste, at omkring 1800 kursister havde deltaget på Lær at

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Samlet opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af 2010. Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET PÅ KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I LØBET AF 2013 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Kursisternes

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2008 De følgende figurer viser landsdækkende opgørelser fra evalueringerne af Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET PÅ KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I LØBET AF 2013 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Kursisternes

Læs mere

LÆR AT TACKLE angst og depression

LÆR AT TACKLE angst og depression LÆR AT TACKLE angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009.

Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009. Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009. De kommunale indberetninger fra 2009 viste, at 1920 kursister havde deltaget på Lær at leve med kronisk

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom LÆR AT TACKLE kronisk sygdom Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

LÆR AT TACKLE kroniske smerter

LÆR AT TACKLE kroniske smerter LÆR AT TACKLE kroniske smerter Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter

Lær at tackle kroniske smerter Lær at tackle kroniske smerter Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009

LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009 LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009 De følgende figurer viser landsdækkende opgørelser fra evalueringerne af LÆR AT LEVE med kronisk sygdom.

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der

Læs mere

LÆR AT TACKLE angst og depression

LÆR AT TACKLE angst og depression LÆR AT TACKLE angst og depression Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I 2015.

NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I 2015. EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I 2015. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 5 3. Kursisternes

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I 2015.

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I 2015. EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I 2015. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 3.

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom LÆR AT TACKLE kronisk sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

LÆR AT TACKLE kroniske smerter

LÆR AT TACKLE kroniske smerter LÆR AT TACKLE kroniske smerter Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over gennemførte kursister i september-december 2007 De følgende figurer viser de første landsdækkende tal fra evalueringerne af Patientuddannelse

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I LØBET AF 2014 INDHOLD 1. Introduktion... 2 2. Sammenfatning...

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2015

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2015 EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION I 2015. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning...

Læs mere

KRONISKE SMERTER 2015

KRONISKE SMERTER 2015 LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 GENNEMFØRTE KURSISTER VEJEN KOMMUNE Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4 eller flere

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2014

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2014 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2014 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I LØBET AF 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion... 2 2. Kursisternes

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2014

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2014 EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2014 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION I LØBET AF 2014 INDHOLD 1. Introduktion... 2 2. Sammenfatning...

Læs mere

Evaluering af Mit liv med diabetes diabetesrehabilitering i Faaborg-Midtfyn Kommune

Evaluering af Mit liv med diabetes diabetesrehabilitering i Faaborg-Midtfyn Kommune Evaluering af Mit liv med diabetes diabetesrehabilitering i Faaborg-Midtfyn Kommune HOLD 1, efterår 2013 Baggrundsvariable Kønsfordeling Aldersfordeling Mand 5 Indtast din alder 66 Kvinde 5 2 4 6 8 10

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 GENNEMFØRTE KURSISTER VEJEN KOMMUNE Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom. Evaluering af. Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom. Evaluering af. Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Evaluering af Aktiv med kronisk sygdom INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Datagrundlag... 2 Kursisternes baggrund... 2 Kursisternes brug af de tillærte redskaber... 4 Kursisternes

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

[LÆR AT TACKLE ] PATIENTUDDANNELSERNE I VEJEN KOMMUNE. Vejen Kommune

[LÆR AT TACKLE ] PATIENTUDDANNELSERNE I VEJEN KOMMUNE. Vejen Kommune 2016 Vejen Kommune Jette Holmgaard, Koordinator Lene Schramm Petersen, Gruppeleder Livsstilsafdelingen Evaluering af patientuddannelserne i Vejen Kommune 2015 Lær at tackle kroniske smerter - Lær at tackle

Læs mere

KRONISKE SMERTER 2016

KRONISKE SMERTER 2016 LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4 eller

Læs mere

ANGST OG DEPRESSION 2015

ANGST OG DEPRESSION 2015 LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2015 GENNEMFØRTE KURSISTER VEJEN KOMMUNE Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4 eller

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister på kurset Lær at tackle kroniske smerter i Odense Kommune

Læs mere

Lær at tackle job og sygdom

Lær at tackle job og sygdom Lær at tackle job og sygdom Beskæftigelsesregion Midtjylland 29. september 2014 Lea Hegaard chefkonsulent, Komiteen for Sundhedsoplysning Malene Norborg senior projektkoordinator, Komiteen for Sundhedsoplysning

Læs mere

Effekt af Kursus for borgere med stress og angst. Copyright 2011 Innovi Denmark. Forord

Effekt af Kursus for borgere med stress og angst. Copyright 2011 Innovi Denmark. Forord Tlf: 7 95 Effekt af Kursus for borgere med stress og angst Copyright 11 Innovi Denmark Forord I perioden november 8 til november 9 afholdt Angstlinien 7 internatkurser a 7 dages varighed med deltagelse

Læs mere

Lær at tackle job og sygdom

Lær at tackle job og sygdom Lær at tackle job og sygdom Sundhed og beskæftigelse 1. oktober 2015 Lea Hegaard chefkonsulent Komiteen for Sundhedsoplysning Om projektet Formål: At styrke den kommunale indsats for sygedagpengemodtagere

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

PATIENTERS VIDEN OM KNOGLESKØRHED (OSTEOPOROSE)

PATIENTERS VIDEN OM KNOGLESKØRHED (OSTEOPOROSE) PATIENTERS VIDEN OM KNOGLESKØRHED (OSTEOPOROSE) Navn: CPR nummer: Dato: Vejledning i at udfylde spørgeskemaet Spørgeskemaet om knogleskørhed indeholder spørgsmål angående generel viden, symptomer, risikofaktorer,

Læs mere

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø Sprogcentret - I. Metode...3 II. Baggrundsvariable...4 II.1. Kønsfordeling...4 II.2. Aldersfordeling...4 II.3. Oprindelsesregion...5 II.4. Uddannelsesmæssig baggrund...5 II.5. Antal år bosat i Danmark...6

Læs mere

LÆR AT TACKLE. Kronisk sygdom. Kroniske smerter. Angst og depression. eller. eller

LÆR AT TACKLE. Kronisk sygdom. Kroniske smerter. Angst og depression. eller. eller LÆR AT TACKLE Kronisk sygdom eller Kroniske smerter eller Angst og depression Kurserne giver dig inspiration og redskaber til at få en bedre hverdag. Du møder andre i samme situation. LÆR AT TACKLE kronisk

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 1. Halvår 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 3 Køn... 4 Alder... 4 Tilbud...

Læs mere

PATIENTERS VIDEN OM KNOGLESKØRHED (OSTEOPOROSE)

PATIENTERS VIDEN OM KNOGLESKØRHED (OSTEOPOROSE) PATIENTERS VIDEN OM KNOGLESKØRHED (OSTEOPOROSE) Navn: CPR nummer: Dato: Vejledning i at udfylde spørgeskemaet Spørgeskemaet om knogleskørhed indeholder spørgsmål angående generel viden, symptomer, risikofaktorer,

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Effekt lærings- og mestringsforløb Rapport

Ringkøbing-Skjern Kommune Effekt lærings- og mestringsforløb Rapport Ringkøbing-Skjern Kommune Effekt lærings- og mestringsforløb Rapport Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Metode...1 2. Generelle forløb...2 2.1 Resultater forløb 1...3 2.1.1 Baggrundsoplysninger...3

Læs mere

Skema: Præ Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH

Skema: Præ Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH Label Dato Kære patient Du er blevet henvist til vurdering for behandling med rygmarvsstimulation (SCS) eller perifer nervestimulation (PNS) for dine smerter. Som led i undersøgelsen og den senere opfølgning

Læs mere

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Bilag 704 Offentligt Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet

Læs mere

Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb

Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb I Integro er vi meget optagede af at evaluere vores forløb. Desuden måler flere kommuner på borgernes tilfredshed, og disse målinger evaluerer

Læs mere

PÅVEJ. Afslutningskonference Rehabilitering af borgere med kræft I Ringkøbing-Skjern Kommune

PÅVEJ. Afslutningskonference Rehabilitering af borgere med kræft I Ringkøbing-Skjern Kommune PÅVEJ Afslutningskonference Rehabilitering af borgere med kræft I Ringkøbing-Skjern Kommune Onsdag d. 2. december 2009 v/ Kirsten Bune, jordemoder, master i sundhedsantropologi, kræftrehabiliteringskoordinator

Læs mere

Faktaark: Studieliv og stress

Faktaark: Studieliv og stress Faktaark: Studieliv og stress Dette faktaark omhandler stress i studielivet blandt Djøf Studerendes medlemmer, herunder stressfaktorer og stresssymptomer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse.

Læs mere

EVALUERING AF FAMILIESTYRELSENS ADOPTIONSFORBEREDENDE KURSER

EVALUERING AF FAMILIESTYRELSENS ADOPTIONSFORBEREDENDE KURSER 2011 EVALUERING AF FAMILIESTYRELSENS ADOPTIONSFORBEREDENDE KURSER INDHOLDSFORTEGNELSE Evaluering af Familiestyrelsens adoptionsforberedende kurser 3 Det adoptionsforberedende kursus 3 PRAKTISKE FORHOLD

Læs mere

Undersøgelse af medicinske patienter. Marts 2010. Dataleverandør og analysefirma

Undersøgelse af medicinske patienter. Marts 2010. Dataleverandør og analysefirma Undersøgelse af medicinske patienter. Marts 2010 Side 2 Indhold Indhold Tema Om rapporten Summary Metode Side 3 4-9 10-15 Resultater: Baggrundsspørgsmål Kommunikation og information mellem patient og sundhedssystem

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2015 1 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik 2015...4 Institutioner og uddannelser...4

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

3.2 Specifikke sygdomme og lidelser

3.2 Specifikke sygdomme og lidelser Kapitel 3.2 Specifikke sygdomme og lidelser 3.2 Specifikke sygdomme og lidelser Dette afsnit handler om forekomsten af en række specifikke sygdomme og lidelser, som svarpersonerne angiver at have på nuværende

Læs mere

Aktiv Arbejdsmedicin Resultater

Aktiv Arbejdsmedicin Resultater Aktiv Arbejdsmedicin Resultater Datamateriale > I alt 290 klienters forløb er blevet undersøgt, hvoraf de 40 er fra Næstved kommune > Ud af 290 har vi e-mailadresser på 225. De 225 har modtaget et spørgeskema,

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse nov. 2013. Virksomhedsnavn. Totalrapport. Antal besvarelser: 155

Brugertilfredshedsundersøgelse nov. 2013. Virksomhedsnavn. Totalrapport. Antal besvarelser: 155 Virksomhedsnavn Totalrapport Antal besvarelser: 155 Denne undersøgelse har i alt 155 respondenter og en svarprocent på 0%. Undersøgelsen blev gennemført i perioden uge 44 - uge 46 2013. Rapporten blev

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Forældres muligheder for at passe syge børn

Forældres muligheder for at passe syge børn 19.9.2006 Notat 13007 MELA/kiak Forældres muligheder for at passe syge børn Der er store forskelle på forældres muligheder for at passe deres børn, når de bliver syge. Det viser en undersøgelse som FTF

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248.

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248. Antal Bruttostikprøve 550 Frafald - ikke del af population 72 Nettostikprøve (renset) 478 Antal gennemførte besvarelser 248 Svarprocent: 52% - - - - - - - GENNEMGANG AF RESULTATER JK PROCES EVALUERING

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

Analyse af ressourceforløb oktober november 2015

Analyse af ressourceforløb oktober november 2015 Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-16- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 17.11.2015 Analyse af ressourceforløb oktober november 2015 Indledning Nærværende analyse er baseret på udtræk fra den 12. oktober 2015.

Læs mere

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Regionshospitalet Viborg Viborg HR-afdelingen Uddannelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

FÆLLES FOR alle kurserne

FÆLLES FOR alle kurserne FÆLLES FOR alle kurserne Kursussted Sognegården v. Ølby Kirke Ølby Center 79-81 4600 Køge Yderligere information Læs mere på Køge Kommunes hjemmeside www.koege.dk/patient og på www.patientuddannelse.info

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

4. De følgende spørgsmål handler om aktiviteter i dagligdagen. Er du på grund af dit helbred begrænset i disse aktiviteter? I så fald, hvor meget?

4. De følgende spørgsmål handler om aktiviteter i dagligdagen. Er du på grund af dit helbred begrænset i disse aktiviteter? I så fald, hvor meget? Køn og alder 1. Er du: 2. Hvornår er du født? Mand Kvinde Dato Måned År Helbred og trivsel 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt 4. De følgende

Læs mere

Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe

Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe Spørgeskema omhandler dig og din livsstil. Besvarelserne vil blive behandlet fortroligt, og vil ikke kunne føres tilbage til dig. Spørgeskemaet tager under

Læs mere

Skoleprofil Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark

Skoleprofil Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark Skoleprofilen er udarbejdet af: Pernille Bendtsen Stine S. Mikkelsen Kia K. Egan

Læs mere

RAPPORT Ishøj kommune - borgerundersøgelse

RAPPORT Ishøj kommune - borgerundersøgelse RAPPORT Ishøj kommune - borgerundersøgelse Rapporteringsmåned: December 2007 Kunde: Ishøj kommune TNS Gallup INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 2 DATAGRUNDLAG 4 3 HOVEDKONKLUSIONER 5 3.1 KOMMUNIKATION

Læs mere

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Hermed præsenteres for fjerde gang resultaterne af undervisningsevalueringen

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation Dags dato -- -- -- åå mm-dd Dit studieløbenummer --------------------- foreligger ikke Dine initialer : Din alder: år Er du mand

Læs mere

Del 1 : Tabeller. Børne- og Ungeområdet Sundhedsplejen. Marts 2014. 1 Udskrevet: 13/03/14

Del 1 : Tabeller. Børne- og Ungeområdet Sundhedsplejen. Marts 2014. 1 Udskrevet: 13/03/14 Børne- og Ungeområdet Sundhedsplejen Marts 2014 Del 1 : Tabeller 1 Udskrevet: 13/03/14 Frederiksberg Kommune Børne- og Ungeområdet Rådhuset 2000 Frederiksberg 2013/0010550 Forside: Colourbox Børneudvalget

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund.

Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund. R a pport Kompetencer i jobcentrene 1. Indledning Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund. Hvilken

Læs mere

Afsluttende spørgeskema

Afsluttende spørgeskema BRU-2 Afsluttende spørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-Slut GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter

Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter 1. Alder? 13-14 år 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år eller ældre 131 2,9 292 6,4 662 14,5 832 18,2 766 16,7

Læs mere

Gennemgang af søgekøen

Gennemgang af søgekøen Gennemgang af søgekøen Af Kontor for Analyse og Administration Som en del af udmøntningen af vækstpakken 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang af søgekøen, hvor erhvervsskolerne

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 4 Tilbud... 4

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 beelser: 11.329 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 28% SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 11.692 25 JURA 4.573 20 SAMF 6.495

Læs mere

Evaluering af ammekursus 2010/2011

Evaluering af ammekursus 2010/2011 Evaluering af ammekursus 2010/2011 Indledning Tværfagligt ammekursus blev etableret i 2004. Baggrunden var, at det var blevet muligt at gå til eksamen i Danmark og få den internationale certifikation til

Læs mere

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 1.2 Undersøgelsens fokusområder og opbygning... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 5 2.1 Hvad betyder tallene i tabellerne?...

Læs mere