Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi"

Transkript

1 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så var der faktisk tale om det første år med fremgang i økonomien siden Vi har nu haft positiv vækst fem kvartaler i træk. Vi forventer, at væksten i dansk økonomi vil tage til i styrke over de kommende år, især understøttet af den lave oliepris. Vi regner med, at den lave oliepris vil øge væksten med 0,3-0,4 procentpoint både i år og til næste år og forventer en vækst på 1,6 % i år stigende til 2,0 % næste år. Det er primært privatforbruget, der skal drive væksten de kommende år. Privatforbruget stimuleres af reallønsfremgang og fremgang på boligmarkedet. Der har været stort fokus på den offentlige saldo, men vi forventer, at det offentlige underskud vil forblive under 2,5 % af BNP både i år og til næste år trods den lave oliepris. Den offentlige saldo udgør ikke et problem for dansk økonomi. Ændringer i forhold til seneste prognose Nuværende prognose Tidligere prognose % å/å BNP 1,6 2,0 1,3 - Privatforbrug 1,9 2,0 1,5 - Offentligt forbrug 0,9 0,6 0,8 - Faste bruttoinvesteringer 2,2 4,0 1,9 - Eksport 2,3 4,2 2,0 - Import 2,9 4,6 2,2 - Bruttoledighed (1000 personer) 130,5 125,7 129,0 - Inflation 0,6 1,5 0,8 - Offentlig saldo, % af BNP -2,4-2,4-2,9 - Betalingsbalance, % af BNP 6,4 5,9 6,0 - Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så var der faktisk tale om det første år med fremgang i økonomien siden 2011, og med nu fem kvartaler i træk med fremgang i økonomien er der tale om mere end en enlig svale. Men selvom der er forår i luften, er det på ingen måde sommerligt i dansk økonomi. Væksten i 2014 var under 1 %, i år ventes en vækst på 1,6 %, mens vi næste år kan gøre os håb om en vækst i størrelsesordenen 2,0 %. Det er set i lyset af de foregående års krise ikke en særlig høj vækst, men det er trods alt et skridt i den rigtige retning. At væksten ser ud til at stige fra sidste år til i år trods de geopolitiske spændinger mellem Rusland og blandt andet EU og trods den politiske usikkerhed i Europa knyttet til valgene i både Grækenland og Spanien i år, skal i høj grad ses som en konsekvens af det markante fald i olieprisen, som vi har set siden sommeren sidste år. Olieprisen er på cirka et halvt år blevet næsten halveret, og selvom vi forventer en svagt stigende oliepris gennem 2015, vil olieprisfaldet isoleret set øge væksten i dansk økonomi med i størrelsesordnen 0,3-0,4 procentpoint i år. Faldet i olieprisen er således da også den primære forklaring på, hvorfor vi har opjusteret vores forventninger til væksten i år. De højere vækstforventninger gør også, at vi ser mere optimistisk på beskæftigelsessituationen over de kommende år. Vi venter således nu, at beskæftigelsen fra 4. kvartal 2014 til 4. kvartal 2016 kommer til at stige med personer så beskæftigelsen ved udgangen af 2016 atter kommer op over 2,8 millioner personer. Også boligmarkedet er kommet endnu et gear op, og vi forventer pæne prisstigninger både i år og næste år. Olieprisfald stimulerer dansk økonomi Cheføkonom Steen Bocian Privatøkonom Las Olsen Analytiker Mikael Olai Milhøj Assisterende analytiker Mikkel Rud Bjørndal

2 Lavere oliepris gavner dansk økonomi Der er ingen tvivl om, at den største ændring i de økonomiske rammebetingelser siden vores seneste prognose fra midten af oktober er det markante fald i olieprisen. Siden sommeren 2014 er olieprisen faldet fra et niveau på dollar tønden til et prisniveau i størrelsesordnen 51 dollar tønden. Den lavere oliepris gavner den økonomiske vækst i de olieforbrugende lande, mens det mindsker den økonomiske styrke i de olieproducerende lande. Dansk økonomi befinder sig i midterfeltet vi har en vis produktion af olie, men vi er faktisk blevet nettoimportører af olie pga. den faldende olieproduktion. Udover det har vi en vis produktion af energibesparende udstyr, som der typisk er større efterspørgsel efter, når olieprisen er høj. Det ændrer dog ikke ved, at de økonomiske modeller entydigt indikerer, at en lavere oliepris stimulerer både vækst og beskæftigelse. Dansk økonomi bliver overordnet set påvirket af to effekter af den lavere oliepris: For det første giver olieprisfaldet anledning til en højere vækst på vores primære eksportmarkeder i Europa. Dermed er der basis for højere eksportvækst. Dertil kommer dog også, at en lavere oliepris stimulerer det private forbrug, hvilket langt overskygger den negative væksteffekt fra, at værdien af den danske olieproduktion reduceres. Modelberegninger viser, at olieprisfaldet isoleret set hæver væksten hvert af de kommende to år med i størrelsesordnen 0,5 procentpoint om året. Den højere vækst vil også kunne ses i beskæftigelsen, som isoleret set øges med cirka personer over de kommende to år. En afgørende forudsætning for en så markant vækst- og beskæftigelseseffekt er, at olieprisen bliver på det aktuelle niveau. Det er ikke vores forventning. Vi venter en svagt stigende oliepris, så olieprisen ved udgangen af 2015 vil være i størrelsesorden dollar tønden, stigende til 86 dollar tønden ved udgangen af Dermed bliver væksteffekten naturligvis noget mindre en positiv væksteffekt på i størrelsesordnen 0,3-0,4 procentpoint i hvert af de kommende to år synes således sandsynlig sammenlignet med en situation, hvor olieprisen havde været ændret til dollar tønden. Der har i den danske debat været stort fokus på, at en lavere oliepris belaster de offentlige finanser som følge af et lavere provenu fra beskatningen af produktionen i Nordsøen. Den isolerede provenueffekt fra den lavere oliepris ligger i niveauet 7-10 mia. kroner, forudsat at olieprisen holder sig på det lave niveau. Vores vurdering er dog, at provenueffekten bliver noget mindre, da vi som omtalt forventer en svagt stigende oliepris i prognoseperioden. Vi venter i det lys en provenueffekt på 5-7 mia. kroner svarende til 0,25-0,4 % af BNP. Olie til forbrugsfremgangen 2014 blev året, hvor der endelig kom en smule mere gang i privatforbruget, selv om der fortsat bestemt ikke er tale om noget kraftigt forbrugsopsving. I årets 3. kvartal var forbruget således 0,8 % højere end i sidste kvartal af 2013, korrigeret for sæsonudsving og prisændringer, og der er tegn på, at væksten accelererede lidt i de sidste måneder af Væksten i løbet af 2014 er endda sket på trods af et meget stort fald i forbruget af el og varme, som ifølge Danmarks Statistik nåede det laveste niveau i mindst 23 år i 3. kvartal 2014, korrigeret for sæsonudsving og prisudvikling. Vi har ikke tallene for hele året endnu, men det ser ud til, at væksten i privatforbruget kunne være kommet over 1,5 % i 2014, hvis forbruget af el og varme havde været det Olieprisen stort set halveret på et halvt år Kilde: Energy Information Administration (EIA) Danmark er blevet nettoimportør af olie Anm.: Nettoeksporten er beregnet som forskellen mellem summen af eksporten og importen af olie inden for et givent kvartal. Varme trak forbrugsvækst ned i januar 2015

3 samme som året før. Den underliggende fremgang i forbruget er dermed også noget kraftigere end de knap 0,5 %, som vi vurderer, blev resultatet sidste år. Det stigende forbrug afspejler, at husholdningernes realindkomster også er stigende. Lønvæksten er betydeligt højere end inflationen, som på det seneste har fået et yderligere stort skub nedad fra faldet i olieprisen. Netop det fald er sammen med udviklingen i 2014 grunden til, at vi har opjusteret vores forventning til væksten i privatforbruget i En stigende beskæftigelse er også med til at understøtte husholdningernes indkomster. Men trods svagt stigende huspriser og en fortsat høj forbrugertillid har vi ikke indregnet, at husholdningerne lader forbruget vokse hurtigere end indkomsten gennem fornyet låntagning, som ellers er det normale forløb, når man kommer ud af en økonomisk krise. Gælden er fortsat høj set i forhold til huspriserne. Men udviklingen kan naturligvis overraske os begge veje: Både, at det lånefinansierede forbrug vender tilbage, men også, at husholdningerne vælger at bruge den stigende realindkomst til at nedbringe gælden. Forbrug ikke længere finansieret af lån Anm.: Egen sæsonkorrektion Inflationen bliver lavere, før den bliver højere Inflationen forblev lav i 2014, ikke mindst trukket ned af et fald fødevarepriserne og i andet halvår også af energipriserne. Afgiftslettelser vil trække yderligere ned i begyndelsen af 2015, og inflation på eller under nul er absolut ikke usandsynligt. Det bør dog ikke give grund til bekymring, hvis vi på den måde oplever officiel deflation i Danmark. Faldet i energipriserne er en god nyhed for dansk økonomi, og afgiftslettelser er heller ikke skadelige i sig selv og er i øvrigt blot en omlægning bundskatten bliver hævet tilsvarende, men den indgår ikke i forbrugerprisindekset. Desuden forventer vi, at inflationen ret hurtigt vil begynde at stige igen. I første omgang trukket op af, at der var usædvanligt store prisfald i foråret 2014, hvilket giver højere årsvækst i priserne nu. Senere på året regner vi desuden med, at energipriserne vil stige lidt igen. Alt i alt regner vi med, at inflationen vil stige til et niveau omkring 1,5 % i slutningen af 2015 og ind i 2016 i fraværet af nye store chok til de danske priser udefra. Der er nemlig stadig tegn på, at der underliggende er pres opad på priserne fra den indenlandske del af økonomien, og det pres vil tiltage i takt med, at lønvæksten tager til. Men vi taler stadig om en inflation, der er i underkanten af det normale i hele perioden. Der er stadig inflation i servicepriser Lønvæksten er taget lidt til i løbet af 2014, understøttet af overenskomstaftalen og en svagt stigende beskæftigelse. Det er især i byggeriet og andre hjemmemarkedserhverv, at lønningerne nu stiger lidt hurtigere. Vi forventer, at lønvæksten på det private arbejdsmarked gradvist vil fortsætte opad i både 2015 og 2016, fordi både overenskomster og udviklingen på arbejdsmarkedet vil trække i den retning. Men vi skal formentlig længere væk end 2016, før opsvinget for alvor viser sig i lønstigningerne i stil med, hvad vi så i januar 2015

4 jan-07 jun-07 nov-07 apr-08 sep-08 feb-09 jul-09 dec-09 maj-10 okt-10 mar-11 aug-11 jan-12 jun-12 nov-12 apr-13 sep-13 feb-14 jul-14 Research Danmark Højere global vækst vil øge eksporten Eksporten var en af de store skuffelser i dansk økonomi sidste år. Selvom den samlede eksport vurderes at være steget, så skyldtes det især, at tjenesteeksporten steg meget kraftigt i 1. kvartal. Vareeksporten lå i 3. kvartal ,6 % under sit niveau i 3. kvartal 2013 og var alt andet lige med til at trække den samlede kvartalsvækst i 3. kvartal 2014 ned med 0,5 procentpoint. At eksporten klarede sig skidt, skyldtes især, at væksten endnu en gang skuffede i Europa. Vi forventer dog, at der vil komme mere gang i væksten i Europa de kommende år. Det skyldes ikke blot de positive effekter af den lave oliepris, men også at euroen er blevet svækket, og at vi forventer, at ECB vil lempe pengepolitikken yderligere i år. Begge dele vil være med til at stimulere europæisk økonomi. Europa vil også nyde godt af, at væksten i USA forventes at fortsætte med at vokse pænt, ligesom vi har set i det meste af Øget global vækst betyder øget efterspørgsel efter danske varer og dermed øget eksport. Omvendt ser det ud til, at både Sverige og Norge går en sværere tid i møde end tidligere vurderet, hvilket er med til at holde eksportvæksten nede både pga. lavere aktivitet og pga. en svækkelse af den norske og svenske krone relativt til den danske. Når svenske og norske kroner bliver svagere, skader det den danske konkurrenceevne. Det koster både eksport til Sverige og Norge, men det stiller også danske virksomheder svagere i konkurrencen med norske og svensker virksomheder på andre eksportmarkeder, f.eks. Tyskland. Samlet set forventer vi, at eksporten vil vokse med 2,3 % i år og 4,2 % næste år. Da vi forventer, at privatforbruget vil stige de kommende kvartaler, forventer vi dog ikke, at nettoeksporten vil bidrage til BNP væksten, da det højere privatforbrug vil øge importen. Det er derfor hovedsageligt den indenlandske efterspørgsel, der skal drive væksten hen over prognoseperioden. Kun lille effekt af russisk importforbud Der har været stort fokus på importforbuddet af europæiske fødevarer, som Rusland implementerede i august sidste år. Vi har hele tiden vurderet, at effekterne heraf ville være begrænsede, både fordi Rusland er et forholdsvis lille eksportmarked, men også fordi danske fødevarevirksomheder har været gode til at finde nye markeder som erstatning for den tabte eksport af svin til Rusland i forbindelse med det russiske importforbud af europæisk svinekød tilbage i februar 2014, hvilket grafen til højere illustrerer. Svineeksporten tog godt nok et dyk i februar, men er siden fundet tilbage på niveau med perioden før importforbuddet af svin. Vores beregninger viser, at det også har været tilfældet for den samlede fødevareeksport, der har klaret sig hæderligt på trods af det generelle importforbud af europæiske fødevarer. Fra juli til oktober er fødevareeksporten til Rusland blevet reduceret med 1,7 mia. kr. målt på årsbasis, når man korrigerer for sæson. Det svarer til 1,6 % af den samlede danske fødevareeksport i 2013 og udgør under 0,1 % af Danmarks samlede BNP i Betragtes den samlede fødevareeksport til udlandet, så faldt den med 3,3 mia. kr. målt på årsbasis fra juli til oktober, hvor den var på 101,1 mia. kr. Man skal dog være opmærksom på, at eksporttallene opgøres i løbende priser, og globalt set har fødevarepriserne været faldende, hvilket alt andet lige trækker ned i værdien af fødevareeksporten. Betragter man udviklingen i den samlede fødevareeksport opgjort i kilo, var eksporten i september 2014 kun 0,3 % under niveauet september 2013, selvom man her Global fremgang godt nyt for eksporten Svineeksporten klarede sig godt trods det russiske importforbud implementeret februar sidste år 2,9 mia. kr. 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 Fødevareeksporten reduceret med 3,3 mia. kr. Eksport Eksport af svin, 3 mdr. glid. Gns. Sanktioner feb. 14 Rusland Udlandet, i alt (mia. kr.) Fødevarer Total Fødevarer Juli (årsbasis) 2,6 10,1 104,4 Oktober (årsbasis) 0,9 6,4 101,1 Ændring på årsbasis -1,7-3,6-3,3 Note: Årsbasis er beregnet som den månedlige eksport ganget med 12. Egen sæsonkorrektion januar 2015

5 mar-07 aug-07 jan-08 jun-08 nov-08 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 aug-12 jan-13 jun-13 nov-13 apr-14 sep-14 Research Danmark skal tage forbehold for, at forskydninger mellem de forskellige fødevaregrupper kan påvirke kilomængden. Udviklingen i mængderne indikerer efter vores vurdering, at den samlede fødevareeksport har klaret sig hæderligt på trods af de russiske sanktioner. Det var som nævnt tidligere også tilfældet, da Rusland indførte sanktioner over for europæisk svineproduktion. Det er dog klart, at de lavere fødevarepriser har presset indtjeningen hos de enkelte fødevarevirksomheder. Når det er sagt, skyldes de lavere fødevarepriser ikke alene, at de europæiske fødevarevirksomheder har måttet kanalisere sine fødevarer ud på andre markeder end det russiske fødevarepriserne var på vej ned, før sanktionerne indtraf. Generelt har fødevaremarkedet været præget af hårdere konkurrence og større udbud, hvilket begge trækker i retningen af lavere priser. Det er i øvrigt værd at huske på, at det russiske importforbud er en engangsbegivenhed, der alt andet lige har trukket niveauet for eksporten ned, men ikke har betydning for den fremadrettede vækst. Selvom vi måske starter fra et lavere udgangspunkt, vil væksten herfra afhænge af, hvordan efterspørgselsudviklingen er på vores resterende eksportmarkeder, medmindre de russiske sanktioner udvides, eller hvis flere danske virksomheder trækker sig fra det russiske marked generelt. Intet voldsomt fald i fødevareeksporten målt i kilo 1000 mio. kg. Samlet fødevareeksport målt i kg Boligmarkedet er en af de gode historier Boligmarkedet var en af de gode historier i dansk økonomi sidste år. Således tyder tallene på, at huspriserne på landsplan steg i omegnen af 3,5 % fra 2013 til 2014, når man sammenligner den gennemsnitlige pris i løbet af året. Prisvæksten var især trukket af fremgang i og omkring København. Fra den seneste bund i 2. kvartal 2012 til 3. kvartal 2014 er huspriserne samlet set steget med 7,5 %, når man korrigerer for sæson. I 2014 kom der også lidt mere gang i bolighandlerne, selvom niveauet stadig er meget lavt historisk set. Fremgangen på boligmarkedet har især været drevet af to faktorer: For det første befinder boligrenterne sig på rekordlave niveauer, hvilket har gjort boligfinansiering meget billig. For det andet har der været fremgang på arbejdsmarkedet, både i form af flere beskæftigede og reallønsstigninger. Begge faktorer trækker i retning af øget efterspørgsel og dermed højere huspriser. Vi forventer, at fremgangen på boligmarkedet vil fortsætte både i år og til næste år med prisstigninger på henholdsvis 3,5 % og 4,0 %. Fremgangen vil blive understøttet af både øget beskæftigelse og af, at der ikke er noget, der tyder på, at renterne stiger lige foreløbig. De danske renter er pga. fastkurspolitikken styret af ECB s pengepolitik, og da vi forventer, at ECB vil lempe pengepolitikken yderligere i løbet af i år, så vil de danske renter fortsat være lave hen over prognoseperioden. Selvom det kun var i og omkring hovedstaden, at huspriserne steg fra 2. kvartal til 3. kvartal sidste år, så lå huspriserne i syv ud af 11 landsdele højere i 3. kvartal 2014 sammenlignet med 3. kvartal Det er stadig især landsdele som Vest- og Sydsjælland og Vestjylland, der viser de største svaghedstegn, idet huspriserne ikke blot er faldet på kvartalet, men også på året. Når det er sagt, er det positivt, at huspriserne faktisk er steget, ikke blot i og omkring København, men også i landsdele som Fyn, Østjylland og Nordjylland, når man betragter årsvæksten. Det kan måske være et tegn på, at fremgangen er ved at sprede sig fra hovedstadsområdet til flere dele af landet, Boligmarkedet vil fortsætte de positive tendenser Prisstigninger i syv ud af 11 landsdele 5 8. januar 2015

6 selvom det er for tidligt at fælde nogen endegyldig dom endnu. Vi forventer dog, at boligmarkedet vil tage til i styrke i flere dele af landet over de kommende år, selvom huspriserne fortsat vil stige mest i hovedstadsområdet. Fremgangen uden for hovedstadsområdet vil dog være meget skrøbelig, og der er derfor også risiko for faldende priser, især i yderområderne. Det vil være positivt for dansk økonomi, hvis fremgangen på boligmarkedet kan få lidt bedre fat i flere dele af landet, da det vil styrke husholdningernes økonomier. Fremgangen har været endnu tydeligere på ejerlejlighedsmarkedet. På landsplan er ejerlejlighedspriserne steget med 22,4 % fra bunden i 4. kvartal 2011 til 3. kvartal Især er der fart på i København, der udgør det største marked for ejerlejligheder. I København by (Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Dragør og Tårnby) er ejerlejlighedspriserne steget med knap 30 % i samme periode alene fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014 steg ejerlejlighedspriserne i København by med 11,2 %. Således var priserne i 3. kvartal sidste år kun 3,7 % under niveauet i 3. kvartal 2006, hvor priserne var på sit højeste. Der er også godt gang i antallet af solgte ejerlejligheder, og ifølge Boligmarkedsstatistikken fra Realkreditforeningen m.fl. blev der solgt 1668 ejerlejligheder i København by i 3. kvartal 2014, hvilket er det næsthøjeste antal siden statistikkens start i Liggetiderne er også tæt på et historisk lavt niveau. Der er altså ingen tvivl om, at det københavnske ejerlejlighedsmarked er varmt, men spørgsmålet er, hvorvidt det er ved at blive for varmt. Vi mener endnu ikke, at der er tale om en boble, men det er klart, at så høje prisstigninger ikke er holdbare i længden, så det er værd at følge udviklingen nøje. Vi venter, at ejerlejlighedspriserne vil fortsætte med at stige over de kommende år, hvilket især skyldes, at renterne er lave, idet rentefølsomheden er højere i byerne som følge af den højere gældsætning (både absolut og relativt i forhold til indkomsterne). Også en øget tilflytning til de store byer er med til at presse priserne op. Store prisstigninger på københavnske lejligheder Fremgangen på arbejdsmarkedet vil fortsætte Arbejdsmarkedet har klaret sig godt de seneste to år, selvom væksten ikke har været prangende. Her skal man dog have in mente, at den faldende olieproduktion de senere år har været med til at trække BNP-væksten ned, og at BNP-væksten derfor ikke giver et helt retvisende billede af den underliggende vækst i de dele af økonomien, hvor jobskabelsen finder sted. Væksten i dansk økonomi målt ved bruttoværditilvæksten ekskl. olieproduktionen var i 2013 på 0,0 % mod en negativ vækst på 0,6 %, hvis man inkluderer olieproduktionen. Beskæftigelsen steg med samlet set personer i de første tre kvartaler af 2014, og i 3. kvartal 2014 var der knap flere beskæftigede end i begyndelsen af Stigningen i beskæftigelsen er sket inden for den private sektor, primært inden for brancherne handel og transport, erhvervsservice samt bygge og anlæg. Modsat har den offentlige beskæftigelse været faldende. Vores prognose for arbejdsmarkedet er mere positiv end vores seneste prognose fra oktober. Således venter vi nu, at beskæftigelsen vil stige med knap personer i år og godt til næste år, dvs. samlet set personer i alt fra 4. kvartal 2014 til 4. kvartal 2016, hvilket atter vil bringe beskæftigelsen op over 2,8 millioner ved udgangen af At beskæftigelsen ikke ventes at stige Vi forventer stigende beskæftigelse 6 8. januar 2015

7 mere, skyldes bl.a., at virksomhederne allerede har hyret en del af den arbejdskraft, der er nødvendig for at dække den forventede højere produktion de kommende par år. Fremgangen skal fortsat primært findes i den private sektor, men der ventes også en svag stigning i den offentlige beskæftigelse, da der i den økonomiske politik er forudsat flere offentligt ansatte. Stigningen i den private beskæftigelse understøttes bl.a. tal fra Dansk Jobindex, som hver måned offentliggør antallet af nye jobannoncer lagt på nettet. Den seneste bund blev nået i december 2009, hvor der blev lagt ca nye jobannoncer på nettet. Siden er niveauet steget støt hvert år, og antallet af nye jobannoncer er i øjeblikket på det højeste niveau, siden finanskrisen for alvor ramte i oktober Således blev der i december sidste år lagt nye jobannoncer på nettet, hvilket indikerer, at fremgangen i beskæftigelsen vil komme til at fortsætte. Bruttoledigheden faldt markant i begyndelsen af sidste år, hvilket skal ses i lyset af både kontanthjælpsreformen og dagpengereformen. Siden april sidste år har ledigheden ligget forholdsvis fladt på ca personer svarende til 5,0 % af arbejdsstyrken. Dermed har bruttoledigheden over det seneste halve år ikke vist de samme positive tendenser, som de andre tal for arbejdsmarkedet. Det behøver dog nødvendigvis ikke være negativt, idet det kan være et udtryk for, at der er flere, som har stået uden for arbejdsmarkedet, der igen har stillet sig i ledighedskøen. Den stigende beskæftigelse henover prognoseperioden betyder dog, at vi venter, at også bruttoledigheden vil falde de kommende år. Det vil dog fortsat ikke være i samme tempo som beskæftigelsen, da der ventes at komme flere personer ind på arbejdsmarkedet i takt med, at væksten og jobudsigterne forbedres. Vi venter, at bruttoledigheden i gennemsnit vil være på personer i år faldende til personer næste år. Ved årsskiftet 14/15 udløb BoligJobordningen, hvilket får betydning for beskæftigelsen inden for bygge og anlæg. Der har været forskellige analyser af, hvor mange job det vil koste i branchen, hvor tal på op til personer er blevet nævnt. Vi vurderer dog dette til at være i overkanten. Skatteministeriet har tidligere vurderet, at BoligJobordningen har øget den strukturelle beskæftigelse med ca personer, og vi regner på den baggrund den samlede effekt til at være på et par tusinde. Øget antal nye jobannoncer på nettet Kilde: Dansk Jobindex og Danske Bank Ledigheden vil falde yderligere de kommende år Den offentlige saldo udgør ikke et økonomisk problem Efter tre år med svagt faldende offentligt forbrug så vi en vækst i det offentlige forbrug i faste priser på cirka 1 % fra 2013 til Fremgangen blev dog mindre, end regeringen planlagde ved udgangen af 2013; dengang forudså regeringen en offentlig forbrugsvækst i 2014 på 1,5 %. Regeringen venter i sin seneste økonomiske redegørelse, at væksten i det offentlige forbrug vil nå op på 1,5 % i Vi forventer ikke en så hastig vækst i det offentlige forbrug, som kun er steget marginalt fra kvartal til kvartal i løbet af Men at der er udsigt til stigende offentligt forbrug i løbet af prognoseperioden, synes overvejende sandsynligt. Da de offentlige investeringer samtidig ventes at falde en smule i løbet af prognoseperioden, er der udsigt til en stort set neutral finanspolitik over de kommende år. Øget offentligt forbrug både i år og til næste år 7 8. januar 2015

8 Der var op til aftalen om finanslov for 2015 stort fokus på underskuddet på den offentlige sektors saldo. Baggrunden var, at der i forslaget til finanslov var budgetteret med et underskud i 2015 på 3 % af BNP, hvilket i praksis betød, at man førte finanspolitik lige til grænsen af det tilladte i forhold til EU s Stabilitets- og Vækstpagt. Siden forslaget til finanslov er olieprisen faldet, hvilket belaster den offentlige saldo med 5-10 mia. kroner i Det kunne tale for, at vi kom til at overskride 3%-grænsen i Som modtræk har regeringen imidlertid fremrykket beskatningen af LD-opsparingen. Når man dertil lægger, at man gennem de seneste mange år konsekvent har undervurderet de offentlige finansers styrke, så tør vi godt konkludere, at den offentlige sektors saldo er et ret begrænset problem for dansk økonomi. Vi forventer således da også, at underskuddet både i 2015 og 2016 vil holde sig under 2,5% af BNP dvs. med god margin til EU-reglerne. Det offentlige underskud vil overholde EU-regler 8 8. januar 2015

9 Danmark: Prognosen i tal Prognose Forsyningsbalance mia. kroner (årets priser) % å/å Privatforbrug 890,2 0,0 0,4 1,9 2,0 Offentligt forbrug 504,0-0,5 0,9 0,9 0,6 Faste bruttoinvesteringer 345,7 0,9 2,2 2,2 4,0 - Erhvervsinvesteringer 205,7 3,4 1,0 3,5 5,9 - Boliginvesteringer 70,7-5,0 5,4 0,5 3,6 - Offentlige investeringer 69,3 0,3 2,4 0,5-1,3 Væksbidrag fra lagerændringer -0,2 0,3-0,1 0,1 Eksport 1023,8 0,8 2,8 2,3 4,2 - Vareeksport 627,0 1,8 0,2 2,2 4,2 - Tjenesteeksport 396,9-0,8 6,9 2,5 4,2 Import 915,5 1,5 3,8 2,9 4,6 - Vareimport 574,9 3,6 2,2 2,9 4,6 - Tjenesteimport 340,6-2,0 6,5 2,8 4,6 Vækstbidrag fra nettoeksporten -0,3-0,3-0,1 0,0 BNP 1886,4-0,5 0,9 1,6 2,0 Økonomiske nøgletal Betalingsbalancen, mia. kr. 136,0 130,0 125,0 120,0 - % af BNP 7,2 6,8 6,4 5,9 Offentlig sektors saldo, mia. kr. -14,0 44,6-47,5-48,0 - % af BNP -0,7 2,3-2,4-2,4 Offentlig bruttogæld, mia. kr. 851,1 851,2 830,1 869,2 - % af BNP 45,1 44,5 42,5 43,0 Beskæftigelse (årsgennemsnit, 1000 pers.) 2748,8 2765,0 2776,9 2793,2 Bruttoledigheden (årsgennemsnit, 1000 pers.) 149,3 132,8 129,0 123,7 - % af arbejdsstyrken (DST definition) 5,8 5,1 4,9 4,7 Oliepris - dollar pr. tønde (årsgennemsnit) Huspriser, % å/å 2,7 3,4 3,5 4,0 Lønniveau i den private sektor, % å/å 1,2 1,3 1,8 2,2 Forbrugerpriser, % å/å 0,8 0,6 0,6 1,5 Finansielle nøgletal mdr. +6 mdr. +12 mdr. Repo-rente 0,20 0,20 0,20 0,20 2-årig swap-rente 0,42 0,35 0,35 0,35 10-årig swap-rente 1,03 1,15 1,10 1,35 EUR/DKK 7,441 7,443 7,439 7,439 USD/DKK 6,30 6,53 6,64 6,36 Kilde: Danmarks Statistik, Nationalbanken, Macrobond, Danske Bank 9 8. januar 2015

10 Disclosure Denne analyse er udarbejdet af Danske Bank Markets, en division af Danske Bank. Analytikernes erklæring Hver enkelt analytiker, som er ansvarlig for indholdet af denne analyse, erklærer, at de synspunkter, der udtrykkes i analysen, nøjagtigt afspejler analytikerens personlige vurdering af de finansielle instrumenter og udstedere, der er omfattet af analysen. Hver enkelt ansvarlig analytiker erklærer desuden, at ingen del af analytikerens aflønning har været, er eller vil være direkte eller indirekte relateret til de specifikke anbefalinger, der udtrykkes i analysen. Regulering Danske Bank er godkendt af og underlagt tilsyn af Finanstilsynet samt underlagt de regler og bestemmelser, der er udstedt af de relevante tilsynsmyndigheder i alle andre jurisdiktioner, hvor Danske Bank har aktiviteter. Danske Bank er underlagt begrænset tilsyn af det britiske finanstilsyn, Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authority. Nærmere oplysninger om omfanget af Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authoritys tilsyn kan fås ved henvendelse til Danske Bank. Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks Research Policy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan kompromittere analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens Compliance afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede regnskabsresultat i Danske Bank, der omfatter indtægter fra investment bank-aktiviteter, men analytikerne modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med tilknytning til specifikke corporate finance- eller kredittransaktioner. Danske Banks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Finansanalytikerforeningens etiske regler og Den danske Børsmæglerforenings anbefalinger. Finansielle modeller og/eller metoder anvendt i denne analyse Beregninger og præsentationer i denne analyse er baserede på standard økonometriske modeller og metoder såvel som på offentligt tilgængelige data på alle værdipapirer, udstedere og/eller lande. Dokumentation kan fremskaffes ved henvendelse til analysens forfattere. Risikoadvarsel Væsentlige risikofaktorer i forbindelse med anbefalingerne og holdningerne i denne analyse, herunder en følsomhedsanalyse af relevante forudsætninger, er angivet i analysen. Planlagte opdateringer af analysen Analysen opdateres kvartalsvis. Disclaimer Denne publikation er udarbejdet af Danske Bank Markets alene til orientering. Publikationen vil kunne underbygge kortsigtede investeringsstrategier, som afviger fra bankens anbefalinger ifølge andre analysepublikationer. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed, ligesom Banken heller ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter eller på anden måde have interesse i investeringerne (herunder derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i publikationen. Danske Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke investere i værdipapirer, som dækkes af den pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Denne publikation er ikke beregnet til brug for detailkunder i Storbritannien eller til personer i USA. Danske Bank Markets er en division af Danske Bank A/S. Danske Bank A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark og er endvidere underlagt regler fra relevante myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver forretning. Herudover er Danske Bank A/S underlagt begrænset tilsyn af det engelske finanstilsyn, Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authority. Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås ved henvendelse til banken. Copyright Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og må ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse januar 2015

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. maj 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisrekord i København Aarhus er ekstremt tæt på homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,6 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at selvom ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. juni 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Aldrig har lejligheder været dyrere i København og Aarhus homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,2 % fra april til

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi

Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. juni 2015 Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi, og vi befinder os i begyndelsen af

Læs mere

Research Danmark Så er opsvinget her

Research Danmark Så er opsvinget her 25. juni 2014 Research Danmark Så er opsvinget her Vi har ventet længe, men nu er opsvinget her. Dansk økonomi er kommet godt fra start i det nye år og voksede med 0,9 % i 1. kvartal. Pæne nøgletal i 2.

Læs mere

Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving

Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving Investeringsanalyse generelle markedsforhold 24. september 2015 Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving Lavere vækst i omverdenen vil trække væksten lidt ned i Europa og dermed også i

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 1. november

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag

Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag 20. December 2012 Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag Dansk økonomi har balanceret på kanten af recession i over to år men når vi kigger fremad, så forventer vi, at krisen langsomt slipper

Læs mere

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007 Danske Analyse Bolig 13. marts 27 Tålmodighed kan være en dyd Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk Christian Heinig, analytiker +45 33 44 5 73 chei@danskebank.dk Vindene er

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investment Research General Market Conditions 28. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Boligmarkedet også i en international optik. Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk

Boligmarkedet også i en international optik. Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk Boligmarkedet også i en international optik Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk Boligkrisen i USA Kan det samme ske herhjemme? Forskelle og ligheder Boligmarkedets rutsjetur

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december

Læs mere

Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29

Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29 Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29 18-06-2009 1 Danmark er også hårdt ramt 0% BNP, sk., å/å -1% -2% -3% -4% -5%

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Er boligkrisen bag os? Efter boligkrisen - hvad kan vi forvente os?

Er boligkrisen bag os? Efter boligkrisen - hvad kan vi forvente os? Er boligkrisen bag os? 08-11-2012 1 Danskerne skruer ned for sortsynet 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 Nettotal Under 40 år Nykredits Huspristillid Over 40 år 2010 2011 2012 08-11-2012 2 Boligbyrden på

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Investeringsanalyse 16. marts 215 Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Seneste udvikling De europæiske rentemarkeder har reageret kraftigt på ECB s opkøb af statsobligationer.

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION i:\november 99\den oek-sit-sb-ms.doc Af Steen Bocian og Michael Schrøder RESUMÉ 3.november 1999 DEN ØKONOMISKE SITUATION Ifølge den seneste opgørelse af Dansk Arbejdsgiverforening er tendensen til faldende

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

Status for bolig markedet

Status for bolig markedet Danske Analyse Status for bolig markedet. marts 7 Huspriserne er under pres Christian Heinig, analytiker +4 33 44 73 chei@danskebank.dk Steen Bocian, afdelingsdirektør +4 33 44 21 3 stbo@danskebank.dk

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Investeringsanalyse 15. september 215 Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Mødet i den amerikanske centralbank senere på ugen bliver en afgørende begivenhed for rentemarkedet

Læs mere

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 1 Global økonomisk krise men nu lysner det Langvarig krise med rod i boligmarkedet Krisen har spredt sig fra Wall

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

DI s efterårsprognose:

DI s efterårsprognose: Den 22. september 2009 DI s efterårsprognose: Først i 2013 vil det tabte være vundet tilbage Af cheføkonom Klaus Rasmussen, økonomisk konsulent Tina Kongsø og økonomisk konsulent Jens Erik Zebis Dansk

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Investment Research General Market Conditions 16. juni 2014 Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Seneste udvikling ECB overraskede markedet med en pakke af lempelser,

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge?

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge? USA: Jobrapport for juli Fortsætter jobvæksten på den store klinge? Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 / 60 75 62 90 kf@jyskebank.dk 7/28/2014 Side 1/10 Fortsætter jobvæksten

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. oktober 2015 Markedsnyt Market movers i dag Vi forventer, at Bank of England holder renten uændret på 0 %, antagelig igen med en stemmefordeling på 8-1 for

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 1. oktober 2015 Markedsnyt Market movers i dag Vi er blevet overrasket over styrken i indikatorerne for industriaktiviteten i vestlige lande i september. Det

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 23. marts 2009 Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 Boligmarkedet er i øjeblikket ramt af en række kraftige økonomisk slag, der har sendt markedet i tovene. Der er dog store regionale forskelle,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Investment Research General Market Conditions 14. marts 2014 Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Seneste udvikling De amerikanske nøgletal ligger fortsat på den svage side.

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal November 2013

Status på udvalgte nøgletal November 2013 Status på udvalgte nøgletal November 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling De danske nøgletal sender tvetydige signaler for tiden. På den ene side er indikatoren, der

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Danmark Husprisfaldet er slut

Danmark Husprisfaldet er slut 30. januar 2013 Danmark Husprisfaldet er slut Boligmarkedet stabiliserede sig i 2012 Huspriserne er i ligevægt for første gang siden 1998 I 2013-2014 forventes fortsat stabil husprisudvikling med beskedne

Læs mere

BG Indsigt. De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i 2007. Familieanalyse. 18 december, 2006

BG Indsigt. De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i 2007. Familieanalyse. 18 december, 2006 18 december, 2006 BG Indsigt Familieanalyse Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt +45 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Christian Hilligsøe Heinig +45 33 44 05 73 chei@bgbank.dk

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

Kul, olie, gas og CO2

Kul, olie, gas og CO2 Kul, olie, gas og CO2 Prisudvikling i lyset af den finansielle krise Henrik Gaarn Christensen Senior Portfolio Manager Energy Markets Dong Energy Brændslernes udvikling siden 27 5 1 15 2 25 jan-7 mar-7

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri

Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri Næstved Erhverv, Fremtidens Bygge- og Anlægsbranche, Ny Ridehus, 17. februar 2015 Dansk Byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent F Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. maj 2015 Medfører

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Investeringsanalyse 17. april 2015 Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Internationalt EUR/USD-rentespænd kører længere ud Statsobligationsrenterne i Europa er fortsat

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere