Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi"

Transkript

1 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så var der faktisk tale om det første år med fremgang i økonomien siden Vi har nu haft positiv vækst fem kvartaler i træk. Vi forventer, at væksten i dansk økonomi vil tage til i styrke over de kommende år, især understøttet af den lave oliepris. Vi regner med, at den lave oliepris vil øge væksten med 0,3-0,4 procentpoint både i år og til næste år og forventer en vækst på 1,6 % i år stigende til 2,0 % næste år. Det er primært privatforbruget, der skal drive væksten de kommende år. Privatforbruget stimuleres af reallønsfremgang og fremgang på boligmarkedet. Der har været stort fokus på den offentlige saldo, men vi forventer, at det offentlige underskud vil forblive under 2,5 % af BNP både i år og til næste år trods den lave oliepris. Den offentlige saldo udgør ikke et problem for dansk økonomi. Ændringer i forhold til seneste prognose Nuværende prognose Tidligere prognose % å/å BNP 1,6 2,0 1,3 - Privatforbrug 1,9 2,0 1,5 - Offentligt forbrug 0,9 0,6 0,8 - Faste bruttoinvesteringer 2,2 4,0 1,9 - Eksport 2,3 4,2 2,0 - Import 2,9 4,6 2,2 - Bruttoledighed (1000 personer) 130,5 125,7 129,0 - Inflation 0,6 1,5 0,8 - Offentlig saldo, % af BNP -2,4-2,4-2,9 - Betalingsbalance, % af BNP 6,4 5,9 6,0 - Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så var der faktisk tale om det første år med fremgang i økonomien siden 2011, og med nu fem kvartaler i træk med fremgang i økonomien er der tale om mere end en enlig svale. Men selvom der er forår i luften, er det på ingen måde sommerligt i dansk økonomi. Væksten i 2014 var under 1 %, i år ventes en vækst på 1,6 %, mens vi næste år kan gøre os håb om en vækst i størrelsesordenen 2,0 %. Det er set i lyset af de foregående års krise ikke en særlig høj vækst, men det er trods alt et skridt i den rigtige retning. At væksten ser ud til at stige fra sidste år til i år trods de geopolitiske spændinger mellem Rusland og blandt andet EU og trods den politiske usikkerhed i Europa knyttet til valgene i både Grækenland og Spanien i år, skal i høj grad ses som en konsekvens af det markante fald i olieprisen, som vi har set siden sommeren sidste år. Olieprisen er på cirka et halvt år blevet næsten halveret, og selvom vi forventer en svagt stigende oliepris gennem 2015, vil olieprisfaldet isoleret set øge væksten i dansk økonomi med i størrelsesordnen 0,3-0,4 procentpoint i år. Faldet i olieprisen er således da også den primære forklaring på, hvorfor vi har opjusteret vores forventninger til væksten i år. De højere vækstforventninger gør også, at vi ser mere optimistisk på beskæftigelsessituationen over de kommende år. Vi venter således nu, at beskæftigelsen fra 4. kvartal 2014 til 4. kvartal 2016 kommer til at stige med personer så beskæftigelsen ved udgangen af 2016 atter kommer op over 2,8 millioner personer. Også boligmarkedet er kommet endnu et gear op, og vi forventer pæne prisstigninger både i år og næste år. Olieprisfald stimulerer dansk økonomi Cheføkonom Steen Bocian Privatøkonom Las Olsen Analytiker Mikael Olai Milhøj Assisterende analytiker Mikkel Rud Bjørndal

2 Lavere oliepris gavner dansk økonomi Der er ingen tvivl om, at den største ændring i de økonomiske rammebetingelser siden vores seneste prognose fra midten af oktober er det markante fald i olieprisen. Siden sommeren 2014 er olieprisen faldet fra et niveau på dollar tønden til et prisniveau i størrelsesordnen 51 dollar tønden. Den lavere oliepris gavner den økonomiske vækst i de olieforbrugende lande, mens det mindsker den økonomiske styrke i de olieproducerende lande. Dansk økonomi befinder sig i midterfeltet vi har en vis produktion af olie, men vi er faktisk blevet nettoimportører af olie pga. den faldende olieproduktion. Udover det har vi en vis produktion af energibesparende udstyr, som der typisk er større efterspørgsel efter, når olieprisen er høj. Det ændrer dog ikke ved, at de økonomiske modeller entydigt indikerer, at en lavere oliepris stimulerer både vækst og beskæftigelse. Dansk økonomi bliver overordnet set påvirket af to effekter af den lavere oliepris: For det første giver olieprisfaldet anledning til en højere vækst på vores primære eksportmarkeder i Europa. Dermed er der basis for højere eksportvækst. Dertil kommer dog også, at en lavere oliepris stimulerer det private forbrug, hvilket langt overskygger den negative væksteffekt fra, at værdien af den danske olieproduktion reduceres. Modelberegninger viser, at olieprisfaldet isoleret set hæver væksten hvert af de kommende to år med i størrelsesordnen 0,5 procentpoint om året. Den højere vækst vil også kunne ses i beskæftigelsen, som isoleret set øges med cirka personer over de kommende to år. En afgørende forudsætning for en så markant vækst- og beskæftigelseseffekt er, at olieprisen bliver på det aktuelle niveau. Det er ikke vores forventning. Vi venter en svagt stigende oliepris, så olieprisen ved udgangen af 2015 vil være i størrelsesorden dollar tønden, stigende til 86 dollar tønden ved udgangen af Dermed bliver væksteffekten naturligvis noget mindre en positiv væksteffekt på i størrelsesordnen 0,3-0,4 procentpoint i hvert af de kommende to år synes således sandsynlig sammenlignet med en situation, hvor olieprisen havde været ændret til dollar tønden. Der har i den danske debat været stort fokus på, at en lavere oliepris belaster de offentlige finanser som følge af et lavere provenu fra beskatningen af produktionen i Nordsøen. Den isolerede provenueffekt fra den lavere oliepris ligger i niveauet 7-10 mia. kroner, forudsat at olieprisen holder sig på det lave niveau. Vores vurdering er dog, at provenueffekten bliver noget mindre, da vi som omtalt forventer en svagt stigende oliepris i prognoseperioden. Vi venter i det lys en provenueffekt på 5-7 mia. kroner svarende til 0,25-0,4 % af BNP. Olie til forbrugsfremgangen 2014 blev året, hvor der endelig kom en smule mere gang i privatforbruget, selv om der fortsat bestemt ikke er tale om noget kraftigt forbrugsopsving. I årets 3. kvartal var forbruget således 0,8 % højere end i sidste kvartal af 2013, korrigeret for sæsonudsving og prisændringer, og der er tegn på, at væksten accelererede lidt i de sidste måneder af Væksten i løbet af 2014 er endda sket på trods af et meget stort fald i forbruget af el og varme, som ifølge Danmarks Statistik nåede det laveste niveau i mindst 23 år i 3. kvartal 2014, korrigeret for sæsonudsving og prisudvikling. Vi har ikke tallene for hele året endnu, men det ser ud til, at væksten i privatforbruget kunne være kommet over 1,5 % i 2014, hvis forbruget af el og varme havde været det Olieprisen stort set halveret på et halvt år Kilde: Energy Information Administration (EIA) Danmark er blevet nettoimportør af olie Anm.: Nettoeksporten er beregnet som forskellen mellem summen af eksporten og importen af olie inden for et givent kvartal. Varme trak forbrugsvækst ned i januar

3 samme som året før. Den underliggende fremgang i forbruget er dermed også noget kraftigere end de knap 0,5 %, som vi vurderer, blev resultatet sidste år. Det stigende forbrug afspejler, at husholdningernes realindkomster også er stigende. Lønvæksten er betydeligt højere end inflationen, som på det seneste har fået et yderligere stort skub nedad fra faldet i olieprisen. Netop det fald er sammen med udviklingen i 2014 grunden til, at vi har opjusteret vores forventning til væksten i privatforbruget i En stigende beskæftigelse er også med til at understøtte husholdningernes indkomster. Men trods svagt stigende huspriser og en fortsat høj forbrugertillid har vi ikke indregnet, at husholdningerne lader forbruget vokse hurtigere end indkomsten gennem fornyet låntagning, som ellers er det normale forløb, når man kommer ud af en økonomisk krise. Gælden er fortsat høj set i forhold til huspriserne. Men udviklingen kan naturligvis overraske os begge veje: Både, at det lånefinansierede forbrug vender tilbage, men også, at husholdningerne vælger at bruge den stigende realindkomst til at nedbringe gælden. Forbrug ikke længere finansieret af lån Anm.: Egen sæsonkorrektion Inflationen bliver lavere, før den bliver højere Inflationen forblev lav i 2014, ikke mindst trukket ned af et fald fødevarepriserne og i andet halvår også af energipriserne. Afgiftslettelser vil trække yderligere ned i begyndelsen af 2015, og inflation på eller under nul er absolut ikke usandsynligt. Det bør dog ikke give grund til bekymring, hvis vi på den måde oplever officiel deflation i Danmark. Faldet i energipriserne er en god nyhed for dansk økonomi, og afgiftslettelser er heller ikke skadelige i sig selv og er i øvrigt blot en omlægning bundskatten bliver hævet tilsvarende, men den indgår ikke i forbrugerprisindekset. Desuden forventer vi, at inflationen ret hurtigt vil begynde at stige igen. I første omgang trukket op af, at der var usædvanligt store prisfald i foråret 2014, hvilket giver højere årsvækst i priserne nu. Senere på året regner vi desuden med, at energipriserne vil stige lidt igen. Alt i alt regner vi med, at inflationen vil stige til et niveau omkring 1,5 % i slutningen af 2015 og ind i 2016 i fraværet af nye store chok til de danske priser udefra. Der er nemlig stadig tegn på, at der underliggende er pres opad på priserne fra den indenlandske del af økonomien, og det pres vil tiltage i takt med, at lønvæksten tager til. Men vi taler stadig om en inflation, der er i underkanten af det normale i hele perioden. Der er stadig inflation i servicepriser Lønvæksten er taget lidt til i løbet af 2014, understøttet af overenskomstaftalen og en svagt stigende beskæftigelse. Det er især i byggeriet og andre hjemmemarkedserhverv, at lønningerne nu stiger lidt hurtigere. Vi forventer, at lønvæksten på det private arbejdsmarked gradvist vil fortsætte opad i både 2015 og 2016, fordi både overenskomster og udviklingen på arbejdsmarkedet vil trække i den retning. Men vi skal formentlig længere væk end 2016, før opsvinget for alvor viser sig i lønstigningerne i stil med, hvad vi så i januar

4 jan-07 jun-07 nov-07 apr-08 sep-08 feb-09 jul-09 dec-09 maj-10 okt-10 mar-11 aug-11 jan-12 jun-12 nov-12 apr-13 sep-13 feb-14 jul-14 Research Danmark Højere global vækst vil øge eksporten Eksporten var en af de store skuffelser i dansk økonomi sidste år. Selvom den samlede eksport vurderes at være steget, så skyldtes det især, at tjenesteeksporten steg meget kraftigt i 1. kvartal. Vareeksporten lå i 3. kvartal ,6 % under sit niveau i 3. kvartal 2013 og var alt andet lige med til at trække den samlede kvartalsvækst i 3. kvartal 2014 ned med 0,5 procentpoint. At eksporten klarede sig skidt, skyldtes især, at væksten endnu en gang skuffede i Europa. Vi forventer dog, at der vil komme mere gang i væksten i Europa de kommende år. Det skyldes ikke blot de positive effekter af den lave oliepris, men også at euroen er blevet svækket, og at vi forventer, at ECB vil lempe pengepolitikken yderligere i år. Begge dele vil være med til at stimulere europæisk økonomi. Europa vil også nyde godt af, at væksten i USA forventes at fortsætte med at vokse pænt, ligesom vi har set i det meste af Øget global vækst betyder øget efterspørgsel efter danske varer og dermed øget eksport. Omvendt ser det ud til, at både Sverige og Norge går en sværere tid i møde end tidligere vurderet, hvilket er med til at holde eksportvæksten nede både pga. lavere aktivitet og pga. en svækkelse af den norske og svenske krone relativt til den danske. Når svenske og norske kroner bliver svagere, skader det den danske konkurrenceevne. Det koster både eksport til Sverige og Norge, men det stiller også danske virksomheder svagere i konkurrencen med norske og svensker virksomheder på andre eksportmarkeder, f.eks. Tyskland. Samlet set forventer vi, at eksporten vil vokse med 2,3 % i år og 4,2 % næste år. Da vi forventer, at privatforbruget vil stige de kommende kvartaler, forventer vi dog ikke, at nettoeksporten vil bidrage til BNP væksten, da det højere privatforbrug vil øge importen. Det er derfor hovedsageligt den indenlandske efterspørgsel, der skal drive væksten hen over prognoseperioden. Kun lille effekt af russisk importforbud Der har været stort fokus på importforbuddet af europæiske fødevarer, som Rusland implementerede i august sidste år. Vi har hele tiden vurderet, at effekterne heraf ville være begrænsede, både fordi Rusland er et forholdsvis lille eksportmarked, men også fordi danske fødevarevirksomheder har været gode til at finde nye markeder som erstatning for den tabte eksport af svin til Rusland i forbindelse med det russiske importforbud af europæisk svinekød tilbage i februar 2014, hvilket grafen til højere illustrerer. Svineeksporten tog godt nok et dyk i februar, men er siden fundet tilbage på niveau med perioden før importforbuddet af svin. Vores beregninger viser, at det også har været tilfældet for den samlede fødevareeksport, der har klaret sig hæderligt på trods af det generelle importforbud af europæiske fødevarer. Fra juli til oktober er fødevareeksporten til Rusland blevet reduceret med 1,7 mia. kr. målt på årsbasis, når man korrigerer for sæson. Det svarer til 1,6 % af den samlede danske fødevareeksport i 2013 og udgør under 0,1 % af Danmarks samlede BNP i Betragtes den samlede fødevareeksport til udlandet, så faldt den med 3,3 mia. kr. målt på årsbasis fra juli til oktober, hvor den var på 101,1 mia. kr. Man skal dog være opmærksom på, at eksporttallene opgøres i løbende priser, og globalt set har fødevarepriserne været faldende, hvilket alt andet lige trækker ned i værdien af fødevareeksporten. Betragter man udviklingen i den samlede fødevareeksport opgjort i kilo, var eksporten i september 2014 kun 0,3 % under niveauet september 2013, selvom man her Global fremgang godt nyt for eksporten Svineeksporten klarede sig godt trods det russiske importforbud implementeret februar sidste år 2,9 mia. kr. 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 Fødevareeksporten reduceret med 3,3 mia. kr. Eksport Eksport af svin, 3 mdr. glid. Gns. Sanktioner feb. 14 Rusland Udlandet, i alt (mia. kr.) Fødevarer Total Fødevarer Juli (årsbasis) 2,6 10,1 104,4 Oktober (årsbasis) 0,9 6,4 101,1 Ændring på årsbasis -1,7-3,6-3,3 Note: Årsbasis er beregnet som den månedlige eksport ganget med 12. Egen sæsonkorrektion januar

5 mar-07 aug-07 jan-08 jun-08 nov-08 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 aug-12 jan-13 jun-13 nov-13 apr-14 sep-14 Research Danmark skal tage forbehold for, at forskydninger mellem de forskellige fødevaregrupper kan påvirke kilomængden. Udviklingen i mængderne indikerer efter vores vurdering, at den samlede fødevareeksport har klaret sig hæderligt på trods af de russiske sanktioner. Det var som nævnt tidligere også tilfældet, da Rusland indførte sanktioner over for europæisk svineproduktion. Det er dog klart, at de lavere fødevarepriser har presset indtjeningen hos de enkelte fødevarevirksomheder. Når det er sagt, skyldes de lavere fødevarepriser ikke alene, at de europæiske fødevarevirksomheder har måttet kanalisere sine fødevarer ud på andre markeder end det russiske fødevarepriserne var på vej ned, før sanktionerne indtraf. Generelt har fødevaremarkedet været præget af hårdere konkurrence og større udbud, hvilket begge trækker i retningen af lavere priser. Det er i øvrigt værd at huske på, at det russiske importforbud er en engangsbegivenhed, der alt andet lige har trukket niveauet for eksporten ned, men ikke har betydning for den fremadrettede vækst. Selvom vi måske starter fra et lavere udgangspunkt, vil væksten herfra afhænge af, hvordan efterspørgselsudviklingen er på vores resterende eksportmarkeder, medmindre de russiske sanktioner udvides, eller hvis flere danske virksomheder trækker sig fra det russiske marked generelt. Intet voldsomt fald i fødevareeksporten målt i kilo 1000 mio. kg. Samlet fødevareeksport målt i kg Boligmarkedet er en af de gode historier Boligmarkedet var en af de gode historier i dansk økonomi sidste år. Således tyder tallene på, at huspriserne på landsplan steg i omegnen af 3,5 % fra 2013 til 2014, når man sammenligner den gennemsnitlige pris i løbet af året. Prisvæksten var især trukket af fremgang i og omkring København. Fra den seneste bund i 2. kvartal 2012 til 3. kvartal 2014 er huspriserne samlet set steget med 7,5 %, når man korrigerer for sæson. I 2014 kom der også lidt mere gang i bolighandlerne, selvom niveauet stadig er meget lavt historisk set. Fremgangen på boligmarkedet har især været drevet af to faktorer: For det første befinder boligrenterne sig på rekordlave niveauer, hvilket har gjort boligfinansiering meget billig. For det andet har der været fremgang på arbejdsmarkedet, både i form af flere beskæftigede og reallønsstigninger. Begge faktorer trækker i retning af øget efterspørgsel og dermed højere huspriser. Vi forventer, at fremgangen på boligmarkedet vil fortsætte både i år og til næste år med prisstigninger på henholdsvis 3,5 % og 4,0 %. Fremgangen vil blive understøttet af både øget beskæftigelse og af, at der ikke er noget, der tyder på, at renterne stiger lige foreløbig. De danske renter er pga. fastkurspolitikken styret af ECB s pengepolitik, og da vi forventer, at ECB vil lempe pengepolitikken yderligere i løbet af i år, så vil de danske renter fortsat være lave hen over prognoseperioden. Selvom det kun var i og omkring hovedstaden, at huspriserne steg fra 2. kvartal til 3. kvartal sidste år, så lå huspriserne i syv ud af 11 landsdele højere i 3. kvartal 2014 sammenlignet med 3. kvartal Det er stadig især landsdele som Vest- og Sydsjælland og Vestjylland, der viser de største svaghedstegn, idet huspriserne ikke blot er faldet på kvartalet, men også på året. Når det er sagt, er det positivt, at huspriserne faktisk er steget, ikke blot i og omkring København, men også i landsdele som Fyn, Østjylland og Nordjylland, når man betragter årsvæksten. Det kan måske være et tegn på, at fremgangen er ved at sprede sig fra hovedstadsområdet til flere dele af landet, Boligmarkedet vil fortsætte de positive tendenser Prisstigninger i syv ud af 11 landsdele 5 8. januar

6 selvom det er for tidligt at fælde nogen endegyldig dom endnu. Vi forventer dog, at boligmarkedet vil tage til i styrke i flere dele af landet over de kommende år, selvom huspriserne fortsat vil stige mest i hovedstadsområdet. Fremgangen uden for hovedstadsområdet vil dog være meget skrøbelig, og der er derfor også risiko for faldende priser, især i yderområderne. Det vil være positivt for dansk økonomi, hvis fremgangen på boligmarkedet kan få lidt bedre fat i flere dele af landet, da det vil styrke husholdningernes økonomier. Fremgangen har været endnu tydeligere på ejerlejlighedsmarkedet. På landsplan er ejerlejlighedspriserne steget med 22,4 % fra bunden i 4. kvartal 2011 til 3. kvartal Især er der fart på i København, der udgør det største marked for ejerlejligheder. I København by (Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Dragør og Tårnby) er ejerlejlighedspriserne steget med knap 30 % i samme periode alene fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014 steg ejerlejlighedspriserne i København by med 11,2 %. Således var priserne i 3. kvartal sidste år kun 3,7 % under niveauet i 3. kvartal 2006, hvor priserne var på sit højeste. Der er også godt gang i antallet af solgte ejerlejligheder, og ifølge Boligmarkedsstatistikken fra Realkreditforeningen m.fl. blev der solgt 1668 ejerlejligheder i København by i 3. kvartal 2014, hvilket er det næsthøjeste antal siden statistikkens start i Liggetiderne er også tæt på et historisk lavt niveau. Der er altså ingen tvivl om, at det københavnske ejerlejlighedsmarked er varmt, men spørgsmålet er, hvorvidt det er ved at blive for varmt. Vi mener endnu ikke, at der er tale om en boble, men det er klart, at så høje prisstigninger ikke er holdbare i længden, så det er værd at følge udviklingen nøje. Vi venter, at ejerlejlighedspriserne vil fortsætte med at stige over de kommende år, hvilket især skyldes, at renterne er lave, idet rentefølsomheden er højere i byerne som følge af den højere gældsætning (både absolut og relativt i forhold til indkomsterne). Også en øget tilflytning til de store byer er med til at presse priserne op. Store prisstigninger på københavnske lejligheder Fremgangen på arbejdsmarkedet vil fortsætte Arbejdsmarkedet har klaret sig godt de seneste to år, selvom væksten ikke har været prangende. Her skal man dog have in mente, at den faldende olieproduktion de senere år har været med til at trække BNP-væksten ned, og at BNP-væksten derfor ikke giver et helt retvisende billede af den underliggende vækst i de dele af økonomien, hvor jobskabelsen finder sted. Væksten i dansk økonomi målt ved bruttoværditilvæksten ekskl. olieproduktionen var i 2013 på 0,0 % mod en negativ vækst på 0,6 %, hvis man inkluderer olieproduktionen. Beskæftigelsen steg med samlet set personer i de første tre kvartaler af 2014, og i 3. kvartal 2014 var der knap flere beskæftigede end i begyndelsen af Stigningen i beskæftigelsen er sket inden for den private sektor, primært inden for brancherne handel og transport, erhvervsservice samt bygge og anlæg. Modsat har den offentlige beskæftigelse været faldende. Vores prognose for arbejdsmarkedet er mere positiv end vores seneste prognose fra oktober. Således venter vi nu, at beskæftigelsen vil stige med knap personer i år og godt til næste år, dvs. samlet set personer i alt fra 4. kvartal 2014 til 4. kvartal 2016, hvilket atter vil bringe beskæftigelsen op over 2,8 millioner ved udgangen af At beskæftigelsen ikke ventes at stige Vi forventer stigende beskæftigelse 6 8. januar

7 mere, skyldes bl.a., at virksomhederne allerede har hyret en del af den arbejdskraft, der er nødvendig for at dække den forventede højere produktion de kommende par år. Fremgangen skal fortsat primært findes i den private sektor, men der ventes også en svag stigning i den offentlige beskæftigelse, da der i den økonomiske politik er forudsat flere offentligt ansatte. Stigningen i den private beskæftigelse understøttes bl.a. tal fra Dansk Jobindex, som hver måned offentliggør antallet af nye jobannoncer lagt på nettet. Den seneste bund blev nået i december 2009, hvor der blev lagt ca nye jobannoncer på nettet. Siden er niveauet steget støt hvert år, og antallet af nye jobannoncer er i øjeblikket på det højeste niveau, siden finanskrisen for alvor ramte i oktober Således blev der i december sidste år lagt nye jobannoncer på nettet, hvilket indikerer, at fremgangen i beskæftigelsen vil komme til at fortsætte. Bruttoledigheden faldt markant i begyndelsen af sidste år, hvilket skal ses i lyset af både kontanthjælpsreformen og dagpengereformen. Siden april sidste år har ledigheden ligget forholdsvis fladt på ca personer svarende til 5,0 % af arbejdsstyrken. Dermed har bruttoledigheden over det seneste halve år ikke vist de samme positive tendenser, som de andre tal for arbejdsmarkedet. Det behøver dog nødvendigvis ikke være negativt, idet det kan være et udtryk for, at der er flere, som har stået uden for arbejdsmarkedet, der igen har stillet sig i ledighedskøen. Den stigende beskæftigelse henover prognoseperioden betyder dog, at vi venter, at også bruttoledigheden vil falde de kommende år. Det vil dog fortsat ikke være i samme tempo som beskæftigelsen, da der ventes at komme flere personer ind på arbejdsmarkedet i takt med, at væksten og jobudsigterne forbedres. Vi venter, at bruttoledigheden i gennemsnit vil være på personer i år faldende til personer næste år. Ved årsskiftet 14/15 udløb BoligJobordningen, hvilket får betydning for beskæftigelsen inden for bygge og anlæg. Der har været forskellige analyser af, hvor mange job det vil koste i branchen, hvor tal på op til personer er blevet nævnt. Vi vurderer dog dette til at være i overkanten. Skatteministeriet har tidligere vurderet, at BoligJobordningen har øget den strukturelle beskæftigelse med ca personer, og vi regner på den baggrund den samlede effekt til at være på et par tusinde. Øget antal nye jobannoncer på nettet Kilde: Dansk Jobindex og Danske Bank Ledigheden vil falde yderligere de kommende år Den offentlige saldo udgør ikke et økonomisk problem Efter tre år med svagt faldende offentligt forbrug så vi en vækst i det offentlige forbrug i faste priser på cirka 1 % fra 2013 til Fremgangen blev dog mindre, end regeringen planlagde ved udgangen af 2013; dengang forudså regeringen en offentlig forbrugsvækst i 2014 på 1,5 %. Regeringen venter i sin seneste økonomiske redegørelse, at væksten i det offentlige forbrug vil nå op på 1,5 % i Vi forventer ikke en så hastig vækst i det offentlige forbrug, som kun er steget marginalt fra kvartal til kvartal i løbet af Men at der er udsigt til stigende offentligt forbrug i løbet af prognoseperioden, synes overvejende sandsynligt. Da de offentlige investeringer samtidig ventes at falde en smule i løbet af prognoseperioden, er der udsigt til en stort set neutral finanspolitik over de kommende år. Øget offentligt forbrug både i år og til næste år 7 8. januar

8 Der var op til aftalen om finanslov for 2015 stort fokus på underskuddet på den offentlige sektors saldo. Baggrunden var, at der i forslaget til finanslov var budgetteret med et underskud i 2015 på 3 % af BNP, hvilket i praksis betød, at man førte finanspolitik lige til grænsen af det tilladte i forhold til EU s Stabilitets- og Vækstpagt. Siden forslaget til finanslov er olieprisen faldet, hvilket belaster den offentlige saldo med 5-10 mia. kroner i Det kunne tale for, at vi kom til at overskride 3%-grænsen i Som modtræk har regeringen imidlertid fremrykket beskatningen af LD-opsparingen. Når man dertil lægger, at man gennem de seneste mange år konsekvent har undervurderet de offentlige finansers styrke, så tør vi godt konkludere, at den offentlige sektors saldo er et ret begrænset problem for dansk økonomi. Vi forventer således da også, at underskuddet både i 2015 og 2016 vil holde sig under 2,5% af BNP dvs. med god margin til EU-reglerne. Det offentlige underskud vil overholde EU-regler 8 8. januar

9 Danmark: Prognosen i tal Prognose Forsyningsbalance mia. kroner (årets priser) % å/å Privatforbrug 890,2 0,0 0,4 1,9 2,0 Offentligt forbrug 504,0-0,5 0,9 0,9 0,6 Faste bruttoinvesteringer 345,7 0,9 2,2 2,2 4,0 - Erhvervsinvesteringer 205,7 3,4 1,0 3,5 5,9 - Boliginvesteringer 70,7-5,0 5,4 0,5 3,6 - Offentlige investeringer 69,3 0,3 2,4 0,5-1,3 Væksbidrag fra lagerændringer -0,2 0,3-0,1 0,1 Eksport 1023,8 0,8 2,8 2,3 4,2 - Vareeksport 627,0 1,8 0,2 2,2 4,2 - Tjenesteeksport 396,9-0,8 6,9 2,5 4,2 Import 915,5 1,5 3,8 2,9 4,6 - Vareimport 574,9 3,6 2,2 2,9 4,6 - Tjenesteimport 340,6-2,0 6,5 2,8 4,6 Vækstbidrag fra nettoeksporten -0,3-0,3-0,1 0,0 BNP 1886,4-0,5 0,9 1,6 2,0 Økonomiske nøgletal Betalingsbalancen, mia. kr. 136,0 130,0 125,0 120,0 - % af BNP 7,2 6,8 6,4 5,9 Offentlig sektors saldo, mia. kr. -14,0 44,6-47,5-48,0 - % af BNP -0,7 2,3-2,4-2,4 Offentlig bruttogæld, mia. kr. 851,1 851,2 830,1 869,2 - % af BNP 45,1 44,5 42,5 43,0 Beskæftigelse (årsgennemsnit, 1000 pers.) 2748,8 2765,0 2776,9 2793,2 Bruttoledigheden (årsgennemsnit, 1000 pers.) 149,3 132,8 129,0 123,7 - % af arbejdsstyrken (DST definition) 5,8 5,1 4,9 4,7 Oliepris - dollar pr. tønde (årsgennemsnit) Huspriser, % å/å 2,7 3,4 3,5 4,0 Lønniveau i den private sektor, % å/å 1,2 1,3 1,8 2,2 Forbrugerpriser, % å/å 0,8 0,6 0,6 1,5 Finansielle nøgletal mdr. +6 mdr. +12 mdr. Repo-rente 0,20 0,20 0,20 0,20 2-årig swap-rente 0,42 0,35 0,35 0,35 10-årig swap-rente 1,03 1,15 1,10 1,35 EUR/DKK 7,441 7,443 7,439 7,439 USD/DKK 6,30 6,53 6,64 6,36 Kilde: Danmarks Statistik, Nationalbanken, Macrobond, Danske Bank 9 8. januar

10 Disclosure Denne analyse er udarbejdet af Danske Bank Markets, en division af Danske Bank. Analytikernes erklæring Hver enkelt analytiker, som er ansvarlig for indholdet af denne analyse, erklærer, at de synspunkter, der udtrykkes i analysen, nøjagtigt afspejler analytikerens personlige vurdering af de finansielle instrumenter og udstedere, der er omfattet af analysen. Hver enkelt ansvarlig analytiker erklærer desuden, at ingen del af analytikerens aflønning har været, er eller vil være direkte eller indirekte relateret til de specifikke anbefalinger, der udtrykkes i analysen. Regulering Danske Bank er godkendt af og underlagt tilsyn af Finanstilsynet samt underlagt de regler og bestemmelser, der er udstedt af de relevante tilsynsmyndigheder i alle andre jurisdiktioner, hvor Danske Bank har aktiviteter. Danske Bank er underlagt begrænset tilsyn af det britiske finanstilsyn, Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authority. Nærmere oplysninger om omfanget af Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authoritys tilsyn kan fås ved henvendelse til Danske Bank. Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks Research Policy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan kompromittere analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens Compliance afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede regnskabsresultat i Danske Bank, der omfatter indtægter fra investment bank-aktiviteter, men analytikerne modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med tilknytning til specifikke corporate finance- eller kredittransaktioner. Danske Banks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Finansanalytikerforeningens etiske regler og Den danske Børsmæglerforenings anbefalinger. Finansielle modeller og/eller metoder anvendt i denne analyse Beregninger og præsentationer i denne analyse er baserede på standard økonometriske modeller og metoder såvel som på offentligt tilgængelige data på alle værdipapirer, udstedere og/eller lande. Dokumentation kan fremskaffes ved henvendelse til analysens forfattere. Risikoadvarsel Væsentlige risikofaktorer i forbindelse med anbefalingerne og holdningerne i denne analyse, herunder en følsomhedsanalyse af relevante forudsætninger, er angivet i analysen. Planlagte opdateringer af analysen Analysen opdateres kvartalsvis. Disclaimer Denne publikation er udarbejdet af Danske Bank Markets alene til orientering. Publikationen vil kunne underbygge kortsigtede investeringsstrategier, som afviger fra bankens anbefalinger ifølge andre analysepublikationer. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed, ligesom Banken heller ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter eller på anden måde have interesse i investeringerne (herunder derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i publikationen. Danske Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke investere i værdipapirer, som dækkes af den pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Denne publikation er ikke beregnet til brug for detailkunder i Storbritannien eller til personer i USA. Danske Bank Markets er en division af Danske Bank A/S. Danske Bank A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark og er endvidere underlagt regler fra relevante myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver forretning. Herudover er Danske Bank A/S underlagt begrænset tilsyn af det engelske finanstilsyn, Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authority. Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås ved henvendelse til banken. Copyright Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og må ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse januar

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. august 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisfald på ejerlejligheder i juli homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 2,0 % fra juni til juli (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. februar 2015 Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Med gårsdagens offentliggørelse af tal for udenrigshandel til og med

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. december 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne steg i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,9 % fra oktober til november (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. november 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne stiger igen homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,4 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. september 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne faldt for 3. måned i København homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra juli til august

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.april 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,2 % fra februar

Læs mere

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 HUSE homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan steg med 0,7 % fra

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 HUSE homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit er steget med 2,8 % i

Læs mere

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 HUSE homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. marts 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lille prisfald i februar homes ejerlejlighedsprisindeks faldt med 0,3 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Stigende handelsaktivitet

Stigende handelsaktivitet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. oktober 2014 HUSE homes kvartalsfokus Højere handelsaktivitet homes prisindeks for hele landet viser, at huspriserne på landsplan faldt med 2,1 % (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. juni 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Uændrede lejlighedspriser på landsplan stigninger i Aarhus og København homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret

Læs mere

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at selvom ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13.september 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,0 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. maj 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisrekord i København Aarhus er ekstremt tæt på homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,6 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal.  Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Færre handler men højere priser homes ejerlejlighedsprisindeks viser,

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. juli 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. marts 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne steg kraftigt i februar homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,9 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. september 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,5 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan var uændrede fra september til

Læs mere

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. april 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. maj 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne faldt i april Projektlejligheder trak priserne ned homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 0,5 %

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. juni 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Aldrig har lejligheder været dyrere i København og Aarhus homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,2 % fra april til

Læs mere

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 HUSE homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med 3,2 %

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan steg med 0,1 procent fra

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne holdt sig i ro i november homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret fra oktober til november

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. februar 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Stort set uændrede priser i januar homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra december til januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,1 procent fra august

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,5 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne

Læs mere

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 HUSE homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. april 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne i

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne i København og Aarhus tog sig en puster i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,2

Læs mere

Research Danmark Et svagt opsving blev svagere

Research Danmark Et svagt opsving blev svagere Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. januar 2016 Research Danmark Et svagt opsving blev svagere Danmark er i opsving med vækst høj nok til, at flere kommer i arbejde, og det ser ud til at fortsætte

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit)

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit) Investeringsanalyse generelle markedsforhold homes husprisindeks Huspriserne starter året med fald homes husprisindeks viser, at priserne på enfamiliehuse på landsplan faldt med 1,4 % i januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler homes ejerlejlighedsprisindeks

Læs mere

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark Investeringsanalyse generelle markedsforhold 18. marts 2015 Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark For bedre at kunne vurdere de kortsigtede forudsætninger for vækst i dansk

Læs mere

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 28. juli 2015 Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Kina er kommet i fokus, efter at vi på det seneste har set en kombination af svage

Læs mere

Research Danmark Skrøbeligt dansk opsving

Research Danmark Skrøbeligt dansk opsving 25. september 2014 Research Danmark Skrøbeligt dansk opsving Danmark befinder sig i begyndelsen af et økonomisk opsving, men de økonomiske nøgletal understreger, at opsvinget er svagt og skrøbeligt, og

Læs mere

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet Investment Research General Market Conditions 13. maj 2011 Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet har været svagt stigende siden efteråret sidste år og den tendens synes bekræftet med tallene for april,

Læs mere

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 20 Arbejdsmarkedet løfter sig ikke har været karakteriseret af lette hop på stedet over det seneste år. Denne tendens er fortsat i september, hvor

Læs mere

Research Danmark Lidt mere kød på opsvinget

Research Danmark Lidt mere kød på opsvinget Investeringsanalyse generelle markedsforhold 22. juni 2016 Research Danmark Lidt mere kød på opsvinget Opsvinget fortsætter, med lidt mere BNP-vækst, og med Brexit som trussel. Ændringer i forhold til

Læs mere

Fremgang at spore flere steder i den private sektor

Fremgang at spore flere steder i den private sektor Investment Research General Market Conditions 3. august 1 Skrøbelig bedring på arbejdsmarkedet er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer lagt på nettet nåede ned på,

Læs mere

Research Danmark Moderat vækst trods ekstremt lave renter

Research Danmark Moderat vækst trods ekstremt lave renter Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. marts 2015 Research Danmark Moderat vækst trods ekstremt lave renter At den danske fastkurspolitik er ufravigelig, blev understreget i januar og februar,

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Investment Research General Market Conditions 1. juli 2013 Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Den britiske centralbank får ny chef i dag, og det kan det betyde et skifte i britisk

Læs mere

Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi

Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. juni 2015 Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi, og vi befinder os i begyndelsen af

Læs mere

Research Danmark Så er opsvinget her

Research Danmark Så er opsvinget her 25. juni 2014 Research Danmark Så er opsvinget her Vi har ventet længe, men nu er opsvinget her. Dansk økonomi er kommet godt fra start i det nye år og voksede med 0,9 % i 1. kvartal. Pæne nøgletal i 2.

Læs mere

Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving

Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving Investeringsanalyse generelle markedsforhold 24. september 2015 Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving Lavere vækst i omverdenen vil trække væksten lidt ned i Europa og dermed også i

Læs mere

Research Danmark Væksten skuffer igen

Research Danmark Væksten skuffer igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 30. marts 2016 Research Danmark Væksten skuffer igen BNP-væksten skuffede fælt i anden halvdel af 2015, og det trækker også væksttallet for 2016 ned under én

Læs mere

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. februar 2013 Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Siden august sidste år er den effektive danske kronekurs styrket med knap 4 procent.

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Investment Research 17. december 215 Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Vi har set en ny udstrømning af valuta fra Danmark efter Den Europæiske Centralbanks rentemøde

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 1. november

Læs mere

Økonomisk Prognose, februar 2016

Økonomisk Prognose, februar 2016 Økonomisk Prognose, februar 2016 Dansk økonomi fastlåst i lavvækst Den globale økonomiske usikkerhed er tiltaget over de seneste måneder, og selvom den indenlandske del af dansk økonomi fortsat ser ud

Læs mere

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007 Danske Analyse Bolig 13. marts 27 Tålmodighed kan være en dyd Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk Christian Heinig, analytiker +45 33 44 5 73 chei@danskebank.dk Vindene er

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Research Danmark Økonomien klar til temposkift

Research Danmark Økonomien klar til temposkift Nordic Outlook 26. juni 2013 Research Danmark Økonomien klar til temposkift Dansk økonomi står i øjeblikket stille. Den indenlandske efterspørgsel viser godt nok bedringstegn, men til gengæld har eksporten

Læs mere

Research Danmark Nu er væksten kommet

Research Danmark Nu er væksten kommet 1. oktober 2013 Research Danmark Nu er væksten kommet Den økonomiske krise er på tilbagetog, og dansk økonomi er begyndt at vokse igen. Det har allerede givet anledning til svag fremgang på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Research Danmark Et underligt opsving

Research Danmark Et underligt opsving Investment Research General Market Conditions 28. marts 2017 Research Danmark Et underligt opsving Vi er langt inde i et økonomisk opsving, men virksomhedernes omsætningsvækst minder mere om stagnation.

Læs mere

Dansk Jobindex Ingen tegn på bedring

Dansk Jobindex Ingen tegn på bedring Investment Research General Market Conditions 9. juli 9 Dansk Jobindex Ingen tegn på bedring Dansk Jobindex viser, at der endnu ikke er tegn på en bedring på arbejdsmarkedet virksomhederne er fortsat ikke

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Research Danmark Jobopsvinget er taget til

Research Danmark Jobopsvinget er taget til Investeringsanalyse generelle markedsforhold 23. september 2016 Research Danmark Jobopsvinget er taget til Vækst i både job og BNP er taget til, men BNP-væksten er fortsat skuffende, og der er god grund

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag

Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag 20. December 2012 Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag Dansk økonomi har balanceret på kanten af recession i over to år men når vi kigger fremad, så forventer vi, at krisen langsomt slipper

Læs mere

Research Danmark Vækst men ingen job

Research Danmark Vækst men ingen job 19. marts 2013 Research Danmark Vækst men ingen job 2012 blev et år med økonomisk tilbagegang. Særligt havde eksporten det svært sidste år, hvor europæisk økonomi generelt gik tilbage. Det gik blandt andet

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

Research Danmark Fra krisefrygt til ophedningsfare

Research Danmark Fra krisefrygt til ophedningsfare Investeringsanalyse generelle markedsforhold 5. januar 2017 Research Danmark Fra krisefrygt til ophedningsfare Vi forventer fortsat opsving i dansk økonomi understøttet af en voksende arbejdsstyrke og

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Investeringsanalyse 21. december 2015 Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Verdens centralbanker har i december sat retningen for de globale obligationsmarkeder i 2016. Slut med

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Investeringsanalyse 21. oktober 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Vi har tidligere forventet den første renteforhøjelse i USA til december i år. Men den aftagende jobvækst,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2017

Status på udvalgte nøgletal august 2017 Status på udvalgte nøgletal august 217 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi er på vej mod det første år siden 26 med vækst på over 2%. De økonomiske

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2016

Status på udvalgte nøgletal september 2016 Status på udvalgte nøgletal september 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Arbejdsmarkedet tog sig en puster i juli med et svagt fald i beskæftigelsen,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2017

Status på udvalgte nøgletal september 2017 Status på udvalgte nøgletal september 217 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling Vi venter en vækst i år på 2,25-2,5%. Det vil være den højeste vækst siden 26. Den højere

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2016

Status på udvalgte nøgletal december 2016 Status på udvalgte nøgletal december 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsen steg igen i september mens ledigheden er stort set uændret. Fortsætter

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2017

Status på udvalgte nøgletal januar 2017 Status på udvalgte nøgletal januar 217 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De seneste nøgletal giver en positiv afslutning på året og peger også på en pæn

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2016

Status på udvalgte nøgletal oktober 2016 Status på udvalgte nøgletal oktober 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Ledigheden er nu steget svagt i to måneder i træk, men vi vurderer ikke, at det

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investment Research General Market Conditions 28. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Research Danmark På vej ud af krisen

Research Danmark På vej ud af krisen 19. december 2013 Research Danmark På vej ud af krisen Dansk økonomi har gennem de seneste kvartaler oplevet økonomisk vækst og stigende beskæftigelse. Vi venter, at fremgangen kommer til at fortsætte

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2017

Status på udvalgte nøgletal maj 2017 Status på udvalgte nøgletal maj 217 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling De økonomiske nøgletal i ind- og udland er fortsat ganske fornuftige men der er dog også forhold,

Læs mere

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal Investeringsanalyse 22. marts 2016 Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal ECB annoncerede en række nye lempelser på mødet i marts, herunder flere rentenedsættelser, en udvidelse

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. maj 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne steg i april homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 1,1 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere