Talentudviklingssamtaler. udvikling af mentale færdigheder i sport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Talentudviklingssamtaler. udvikling af mentale færdigheder i sport"

Transkript

1 Talentudviklingssamtaler udvikling af mentale færdigheder i sport

2

3 Carsten Hvid Larsen Talentudviklingssamtaler udvikling af mentale færdigheder i sport Syddansk Universitetsforlag 2011

4 Carsten Hvid Larsen og Syddansk Universitetsforlag 2011 Sats og omslag: Donald Jensen, Unisats ApS Tryk: Special-Trykkeriet Viborg a-s ISBN Bogen er udgivet i samarbejde med Team Copenhagen Fotografier i bogen er venligst udlånt af Team Copenhagen, som har rettighederne hertil Forsideillustration: Peter Stentoft Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden mangfoldiggørelse af denne bog er kun tilladt med forlagets tilladelse eller ifølge overenskomst med Copy-Dan Syddansk Universitetsforlag Campusvej Odense M

5 Indhold FORORD 9 Baggrund 10 Målgruppe 10 Tak 10 Bogens opbygning 10 KAPITEL 1 TALENTUDVIKLINGSSAMTALEN 13 Talentfulde udøvere og talentudvikling 13 Feedback, kommunikation og talentudvikling 15 Fra problemløsning til udforskning i samtalen 18 Fire grundantagelser i samtalen med udøveren 19 Hvordan kan talentudvikleren hjælpe udøveren? 21 Samtalens psykologi fra årsager til mønstre 22 Spørgsmålshierarki 22 Opsummering 24 KAPITEL 2 TALENTUDVIKLINGSSAMTALENS STRUKTUR 27 Samtalekontrakter og samtalestyring 27 Samtalens faser og niveauer 27 Lange samtaler 29 Korte samtaler 30 Beskrivelse af talentudviklingssamtalens faser 30 Fase 1. Forventningsafstemning 31 Fase 2. Samtalen 31 Fase 3. Målsætning og planlægning: Handlingsafklarende spørgsmål 34 Fase 4. Lærings- og evalueringsspørgsmål 34 TIME OUT. Skaber overblik over samtalen 35 Opsummering 37

6 KAPITEL 3 MENTALE TEMAER I TALENTUDVIKLINGSSAMTALEN OG DAGLIGDAGEN 39 Mentale temaer i korte og lange samtaler 39 TEMA 1. Livet som eliteudøver 40 Life-skills vejen til en lang karriere 41 Case: Livet som eliteudøver 42 Hvordan arbejder talentudvikleren med livet som eliteudøver? 43 Talent-karriereudvikling 44 Analyse af styrker og svagheder 50 Specifikke spørgsmål, som kan integreres i talentudviklingssamtalen 52 Opsummering og gode råd til fokus på livet som eliteudøver i dagligdagen 52 TEMA 2: Motivation 55 Hvad er motivation? 55 Egoorientering 55 Opgaveorientering 56 Opbygning af et motiverende miljø 57 Task/opgave 58 Autoritet 59 Reward hvordan gives belønninger? 60 Gruppe 60 Evaluering 61 Tid 61 Succesfulde miljøer 61 Specifikke spørgsmål, som kan integreres i talentudviklingssamtalen 62 Opsummering og gode råd til at arbejde med motivation i dagligdagen 62 TEMA 3: Målsætninger 65 Hvorfor er målsætninger vigtige? 65 Målsætningsprincipper SMARTE målsætninger 65 SMARTERE målsætninger 66 Ejerskab 67 Typer af mål 67 Korte, medium og lange målsætninger 69 Traditionelle problemer med målsætninger 69 Målsætninger i praksis 69 Hvordan dokumenteres målsætninger i hverdagen? 70 Målsætningsplaner 72 Specifikke spørgsmål, som kan integreres i talentudviklingssamtalen 74 Opsummering og gode råd til at arbejde med målsætninger i dagligdagen 75

7 TEMA 4: Selvtillid og selvværd 77 Hvad er selvtillid? 77 Hvorfor er selvtillid vigtig? 77 Succes skaber selvtillid 77 Udvikling af tro på egne evner 78 Selvværd 78 Gode råd til at skabe selvtillid og selvværd hos udøvere 81 Den indre dialog 81 Psykologiens fire dimensioner 82 Fokus på mestring og præstation 83 Specifikke spørgsmål, som kan integreres i talentudviklingssamtalen 84 Opsummering og gode råd til at arbejde med selvtillid og selvværd i dagligdagen 84 TEMA 5: Visualisering 87 Hvad er visualisering? 87 Hvordan virker visualisering? 88 Hvad gør visualisering effektivt? 88 Hvorfor er visualisering vigtig? 89 Visualisering fra indre og ydre perspektiv 89 Hvordan kan talentudvikleren bruge visualisering? 91 Brug af sanser i visualisering 92 Hvor og hvornår kan talentudvikleren bruge visualisering? 95 Specifikke spørgsmål, som kan integreres i talentudviklingssamtalen 95 Opsummering og gode råd til at arbejde med visualisering i dagligdagen 96 TEMA 6: Toppræstationer og konkurrencestrategier 99 Forskellen på middelmådige præstationer og toppræstationer 99 Hvordan opbygges toppræstationer? 99 Undersøgelse af toppræstationer 100 Mental Gameplan 102 Hvordan opbygges en Mental Gameplan? 102 Specifikke spørgsmål, som kan integreres i talentudviklingssamtalen 103 Opsummering og gode råd til at træne toppræstationer i dagligdagen 104 KAPITEL 4 TALENTUDVIKLINGSSAMTALER I FREMTIDEN 107 LITTERATUR 109

8

9 Forord Hvordan står det til med træningen, og hvad er det for nogle mål, du arbejder med i øjeblikket?, spørger talentudvikleren. Jamen, det går fremad med træningen, og i øjeblikket arbejder jeg med at være mere aggressiv og ledende på banen, siger udøveren. Det lyder interessant og relevant, svarer talentudvikleren og fortsætter. Det er afgørende ift. dit ønske om at være en ledertype, og lad os evaluere efter træning, hvordan det gik. Talentudviklingssamtaler er en væsentlig del af talentudvikling, og samtaler er mere end ros, ris og fejlretning til træning. Ovenstående samtale kunne være et uddrag af en kort samtale mellem talentudvikleren og udøveren før træning, hvor fokus er på udøverens personlige målsætning om at udvikle sig til en leder på banen. Talentudviklingssamtaler handler om kommunikation. Kommunikation er grundlaget for samtaler, som gør det muligt, at udøveren og talentudvikleren kan få dybere indsigt i den mentale side af talentudvikling. Samtaler foregår hele tiden ude i klubber og organisationer over hele landet. Samtaler benyttes til at korrigere, instruere, udvikle og udfordre udøveren på træningsbanen inden for det tekniske, taktiske, fysiske og mentale område i sport. Samtalerne foregår før, under og efter træning og kamp. Nogle samtaler er af kort varighed, mens andre er af længere varighed, og foregår ofte i mødelokaler. Talentudvikling handler først og fremmest om udvikling, hvor relevante mentale temaer for unge talentfulde udøvere er at bibeholde motivation over længere tid, bevare selvtillid trods modgang, sætte målsætninger og fortsætte udviklingen igennem karrieren. Talentudviklingssamtalen handler også om at fastholde flere talenter. Talentudviklingssamtalen i denne bog omhandler struktureret og målrettet arbejde med den mentale del af talentudvikling. Det er at vende blikket mod udvikling af mentale færdigheder, da disse færdigheder netop skaber grundlag for udvikling og præstation igennem hele karrieren. Talentudviklingssamtalen fokuserer på at give retningslinjer for, at flere udøvere kan tage springet fra talent til eliteniveau, da det er de færreste fra hver årgang, der når igennem nåleøjet. Det nemmeste for udøveren er at blive opdaget. Det sværeste er at slå igennem og bevise, at han eller hun udvikler sig. Derfor skal talentudviklere og ledere sørge for, at talenterne bliver ført frem på den rette måde, i det rette tempo og med det rette fokus. forord 9

10 Baggrund Ideen til bogen udspringer af et ph.d.-projekt inden for talentudvikling og sportspsykologi på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet i Odense. Ph.d.-projektet, som er en del af forskningsgruppen: Fra Talent til Ekspert, har til formål at undersøge unge talenters mentale færdigheder og hvordan disse kan udvikles i relation til de miljøer, de indgår i. Det kræver exceptionelle færdigheder at tage springet fra talent til elite og deriblandt særlige mentale færdigheder for at kunne tilpasse sig til de stigende krav, som unge udøvere oplever i løbet af deres karriere. Udøvere, der klarer springet fra talent til elite, har ud over tekniske, taktiske og fysiske færdigheder også udviklet mentale færdigheder. Det er udøvere, der hele tiden er i stand til at forudse og forberede sig, men også arbejder målrettet på at styrke sig til de kommende krav i løbet af karrieren. Målgruppe Bogen er skrevet til nuværende eller kommende talentudviklere. Talentudvikleren kan være træneren, lederen eller konsulenten i klubben, forbundet eller elitekommunen. Bogen er også relevant for underviseren eller den studerende inden for idræt og psykologi med interesse for talentudvikling og udvikling af mentale færdigheder. Denne bog bidrager til viden om, hvordan talentudviklere kan arbejde med samtaler i talentudviklingsprocessen. Derudover giver bogen praktiske øvelser og tips til at arbejde med mentale temaer i talentudviklingssamtalen i mødelokalet eller i den daglige træning. Tak Bogen er støttet af Team Copenhagen. Mange tak. Jeg vil derudover sige tak til Louise Kamuk Storm, Christian Engell, Kristoffer Henriksen, Mette Krogh Christensen og Leif Chr. Mikkelsen for sparring og konstruktiv kritik. Derudover mange tak til Jens-Kristian Leth for feedback og hans fortælling om springet fra ungdom til elite. Jeres hjælp har været med til at gøre bogen bedre. Bogens opbygning Bogens omdrejningspunkt er fire kapitler, der giver konkrete anvisninger til, hvordan talentudviklere kan arbejde med talentudviklingssamtaler i deres hverdag. I hver del findes der gode tips og forslag til, hvordan talentudvikleren kan forstå og arbejde med talentfulde udøvere. Kapitel 1 introducerer den teoretiske baggrund for talentudviklingssamtaler, derun- 10 talentudviklingssamtaler

11 der begrebet kommunikation, konstruktiv feedback og anerkendelse som væsentlige dele i talentudviklingssamtalen. Kapitel 2 handler om talentudviklingssamtalens struktur og beskriver samtalens faser og niveauer, og hvordan man arbejder med spørgsmålstyper. Til slut i kapitlet vises et eksempel på en talentudviklingssamtale. Kapitel 3 handler om mentale temaer i talentudviklingssamtalen, såsom motivation, selvtillid og målsætninger. Kapitel 4 opsamler bogens hovedpointer og giver nogle bud på, hvad der skal fokuseres på for at udvikle fremtidens talenter. forord 11

12

13 Kapitel 1 Talentudviklingssamtalen Talentudviklingssamtalens baggrund, som introduceres i dette kapitel, kan være et redskab til at formalisere udviklings- og evalueringssamtaler med udøveren. Formålet med samtaler er at tage fat i den mentale side af talentudvikling. Temaer i samtalen kommer til udtryk under træning og til konkurrence. Det kan være dagligdagsemner, som drøftes med talentudvikleren, men andre gange kan det også være dybere emner, såsom selvtillid, selvværd, værdier, forventninger til udøveren og identitet, hvilket kan være svært at dele med trænere og forældre. Emner, som er væsentlige for udvikling og præstation på kort og langt sigt. Samtalen er baseret på kommunikation. Definitionen af kommunikation er at gøre fælles. Kommunikation udgør en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab. Ingen sociale relationer, organisationer eller samfund kan etableres og opretholdes - eller ændres - uden kommunikation. Kommunikation er fundamentet for en udbytterig samtale for både talentudvikleren og udøveren. Talentudviklerens kommunikation er en forudsætning for udbytterige talentudviklingssamtaler, som præsenteres i følgende kapitel. Talentfulde udøvere og talentudvikling Det har en mental betydning at bli ve udpeget som et talent. Nogle udøvere ta ger det ikke så tungt, mens andre kan tænke mere over, hvilke forventninger der nu er til deres udvikling og præsta tioner. Der opstår også et øget pres fra omgivelsernes kommunikation, hvilket stiller store krav til udøverens mentalitet. Det medfører, at de unge talentfulde udøvere bliver lagt mærke til på deres hold og til konkurrence med et øget fokus fra omverdenen, medier, agenter, specialister mm. Konsulenter, agenter eller scouts begynder at tale favorabelt om dem, og en konsekvens af det øgede fokus og kommunikation om talent er, at talentudviklerne giver den talentfulde udøver mere positiv feedback og support end de andre udøvere. Dette kan medføre jalousi blandt holdkammerater. Det har derfor en betydning, hvordan talentudviklere arbejder med og kommunikerer til udøveren. kapitel 1 talentudviklingssamtalen 13

14 Ambitiøse forældre kan føle, at de har en ædelsten, og drømmer om, at deres barn får en fremtid med tit ler og penge til følge. Alt i alt, så udtrykker talentfulde udøve res omverden høje forventninger til hans eller hendes kon stante udvikling og gode resultater. Forventninger, som udøveren skal håndtere. For nogle udøvere stimulerer det til hårdere arbejde, og for andre sti mulerer det til tvivl med frustration til følge. Det er ligeledes forventet, at en 15-årig udøver er moden nok til at tage ansvaret for at overholde aftaler i forhold til træning og skole. De høje forventninger til præstation og udfordringer om at skabe balance i hverdagen kan give problemer. Problemerne kan ses som en logisk konsekvens af manglende håndtering af den hurtige udvikling, som udøveren kan opleve, og de problemer, der kan komme med meget tidlig anerkendelse. Udøveren med store stjerne fornemmelser oplever ofte disharmoni i sin udvikling: Vedkommende modner meget tidligere som atlet end som menneske. I disse tilfælde er der risiko for tidligt dropout af sporten, fordi udøveren ikke kan håndtere omver denens krav og ikke kan skabe balance i hverdagen, sådan som det uddybes i kapitel 3. Kon sekvensen er, at vi mister mange potentielle eliteudøvere. Det kan have omkostninger både for eliteidræt, Team Danmark, klubber og det enkelte menneske. Det skal være legitimt for de unge, at den sportslige identitet fylder mere end identiteten som gymnasieelev. Men udøver-iden titeten skal ikke være det eneste, der fylder, da udøveren som menneske og individ må udvikles ud over udøveridentiteten. Talentudviklingssamtaler med fokus på udvikling af mentale færdigheder handler om at skabe hele mennesker, der trives med idrætten, og udvikler personlige og sociale kompetencer og ikke blot om, at veksle kød til guld (Henriksen, 2008). I denne sammenhæng arbejdes der ud fra følgende forståelse af talent: Talent er et sæt af færdigheder og egenskaber, der dels udspringer af noget genetisk og dels af mange års interaktion med miljøet omkring én (både det sportslige og det ikke sportlige). Blandt disse færdigheder indgår evnen til at interagere med miljøet bidrage til dets forcer og kompensere for dets svagheder (Henriksen, 2010). Med denne definition in mente handler talentudvikling om medfødte færdigheder og udøverens dispositioner, store mængder træning, men også om hvordan miljøer er organiseret. Noget, som drøftes yderligere i kapitel 3. På den baggrund er vi i Danmark forpligtet til at lave forsvarlig og bæredygtig talentudvikling, hvor udfordringen er at skabe klub- eller træningsmiljøer, hvor: 14 talentudviklingssamtaler

15 Udøveren udvikler den rette indstilling, dvs. motivationen til mange timers seriøs og målrettet træning, der ikke altid er sjov. Udøveren udvikler gode læringsstrategier, fx til at arbejde med målsætninger, evalueringer og visualisering, og tager medansvar for egen udvikling. Udøveren fokuserer på hele tiden at udvikle sig, trods modgang, overlegenhed og andet. Udøveren bevarer lysten til og glæden ved at dyrke idræt, således at han eller hun ikke brænder ud før tid. Udøveren får styrket et bredere spektrum af sine kompetencer, dvs. udvikler sig som et helt menneske og ikke alene som udøver. Tabel 1. Fokusområder for mental talentudvikling. Inspireret af Henriksen, Talentudviklingssamtaler er altså ikke blot et spørgsmål om at udvikle talenters færdigheder, men i lige så høj grad om at udvikle deres identitet som udøvere; noget, som kan udfoldes i den daglige træning. Talentudvikleren har en central rolle i udøvernes hverdag; hvordan talentudvikleren kommunikerer og arbejder med det mentale område af talentudviklingen, er relateret til udvikling og præstation på kort og lang sigt. Forældre, lærere og andre støttepersoner har også en vigtig rolle i udøverens liv og udvikling, hvilket denne bog dog ikke vil fokusere på. Lad os se nærmere på talentudviklerens kommunikation og betydningen af denne for udøverens læring. Feedback, kommunikation og talentudvikling Klubber og organisationer mangler ofte en klar strategi til at håndtere mental talentudvikling. Der er mange bøger, der omhandler træning af talenters sportsspecifikke færdigheder (teknisk, taktisk og fysisk), men ikke mange retter sig mod den mentale side af talentudviklingen. Spørger man talentudviklere og udøvere inden for sport, er det mentale område utroligt vigtigt. Der bruges rigtigt mange timer på at træne teknik, taktik og fysik, men taget i betragtning, hvor vigtigt det mentale område er, så bruger udøveren kort tid på at træne det mentale område. Der er derfor et stort potentiale i at fokusere på udvikling af mentale færdigheder. Helt simpelt er talentudviklerens kommunikation afgørende for, hvilken læring der skabes hos udøveren. Når der skal arbejdes med mental talentudvikling, bliver sproget og kommunikation talentudviklerens rettesnor, og det er sproget, der fortæller os noget om udøverens tilstand, indstilling, selvtillid og motivation (se kapitel 3). Figur 1 viser kapitel 1 talentudviklingssamtalen 15

Momentum i fodbold. Et psykologisk perspektiv

Momentum i fodbold. Et psykologisk perspektiv Momentum i fodbold Et psykologisk perspektiv Carsten Hvid Larsen og Henrik Skov Momentum i fodbold Et psykologisk perspektiv Syddansk Universitetsforlag 2013 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Workshop Samtaletræning og udviklingsplaner

CARSTEN HVID LARSEN. Workshop Samtaletræning og udviklingsplaner CARSTEN HVID LARSEN Workshop Samtaletræning og udviklingsplaner Carsten Hvid Larsen Sportspsykologisk konsulent i Team Danmark Underviser og forsker i talentudvikling og sportspsykologi, Ins:tut for Idræt

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport CARSTEN HVID LARSEN Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport PROGRAM 1. Sektion Tre perspektiver på talentudvikling 2. sektion 3 oplæg fra trænere i Ålborg 3. sektion. Vidensdeling og erfaringsudveksling

Læs mere

Sportspsykologisk grundkursus for eliteudøvere

Sportspsykologisk grundkursus for eliteudøvere Sportspsykologisk grundkursus for eliteudøvere Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion til sportspsykologi for Eliteudøvere...3 Formålet med grundkurset i sportspsykologi...4 Team Danmarks

Læs mere

Talenternes forældre

Talenternes forældre ernes forældre DJGA Hjarbæk 2008 Martin Thomsen Langagergaard Cand.scient. idræt og psykologi Driver Learn2improve Specialiseret i psykologiske tilgange til præstation i sportens verden, erhvervslivet

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

Talenternes Forældre. Gigantium Aalborg, d. 20.1.2015. Martin Langagergaard

Talenternes Forældre. Gigantium Aalborg, d. 20.1.2015. Martin Langagergaard Talenternes Forældre Gigantium Aalborg, d. 20.1.2015 Martin Langagergaard Driver virksomheden Learn2improve med base i Aalborg. Cand.scient. Idræt og Psykologi Gennem 15 år specialiseret i præstationspsykologi

Læs mere

Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne. -Et nøglehul for seje sjæle

Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne. -Et nøglehul for seje sjæle Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne -Et nøglehul for seje sjæle Haderslev idrætsklasser Fra talent til elite - udvikling af psykologiske færdigheder Har du vindermentalitet? Eller vil du

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på at gøre spilleren ven med bolden dvs. der en bold pr spiller. Det er vigtigt at spilleren har

Læs mere

Elite Sports Akademi Aarhus

Elite Sports Akademi Aarhus Elite Sports Akademi Aarhus fra talentklasse til verdensklasse Oplæg Eliteidrætsgymnasier.dk Esbjerg, den 15.11.2012 Struktur 1. Overordnet omkring talentmiljøer 2. ESAA organisation og indhold. 3. Udfordringer

Læs mere

Aldersrelateret træning i Norsk golf? Cand. Scient., Ph.D. Stig Eiberg.

Aldersrelateret træning i Norsk golf? Cand. Scient., Ph.D. Stig Eiberg. Aldersrelateret træning i Norsk golf? Cand. Scient., Ph.D. Stig Eiberg. Indhold Introduktion Talent Arv og/eller miljø? Definition af talent Identifikation af talenter Udvikling af talenter Fastholdelse

Læs mere

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten.

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten. Vejen frem I starten af 2012 blev Danmark kåret som verdens bedste håndboldnation. Kåringen skete på baggrund af de seneste års resultater, som vores landshold har præsteret på såvel ungdoms- som seniorsiden

Læs mere

Sportspsykologisk grundkursus for Trænere

Sportspsykologisk grundkursus for Trænere Sportspsykologisk grundkursus for Trænere Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion til sportspsykologi for Trænere...3 Formålet med grundkurset i sportspsykologi...4 Team Danmarks Sportspsykologiske

Læs mere

Team Roskilde Junior

Team Roskilde Junior Team Roskilde Junior Et dansk juniorteam som skaber bemærkelsesværdige resultater nationalt og internationalt If my mind can conceive it, and my heart can believe it - then I can achieve it. Muhammad Ali

Læs mere

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport. Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.dk Baggrund for elitesamarbejde www.holstebroelitesport.dk

Læs mere

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Når man anbringer et barn II Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Signe Hald Andersen og Peter Fallesen med bidrag af Mette Ejrnæs, Natalia Emanuel, Astrid Estrup Enemark,

Læs mere

Hvad er talent? Hvor er talenterne? Hvordan skal vi finde dem?

Hvad er talent? Hvor er talenterne? Hvordan skal vi finde dem? Hvad er talent? Hvor er talenterne? Hvordan skal vi finde dem? Stig Eiberg Team Danmark Indhold Arv eller miljø og definition af talent? Faser i identifikation og udvikling af talenter Afrunding Arv eller

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

V/ Susanne Muusmann Lassen susanne@mausmann.dk Tlf. 3135 5759

V/ Susanne Muusmann Lassen susanne@mausmann.dk Tlf. 3135 5759 Motivation i praksis V/ Susanne Muusmann Lassen susanne@mausmann.dk Tlf. 3135 5759 Formål og program 1 At udforske hvad motivation er og hvordan man som leder kan medvirke til at det daglige arbejde bliver

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Ringe Vandrehjem d. 30.10.2004

Ringe Vandrehjem d. 30.10.2004 Ringe Vandrehjem d. 30.10.2004 Voksenpsykologi Det kunne være så meget. Men her sættes først fokus på Personlighed så Hvordan påvirker vi hinanden?... Og endelig Sportspsykologi/Idrætspsykologi EN DEFINITION:

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning Niveau 1 Instruktør og Træner en med Instruktør og Træneruddannelsen er, at du opnår de kompetencer, der gør dig i stand til at fungere som Instruktør eller træner for hold eller individuelle udøvere på

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

AGF Talentsamarbejde

AGF Talentsamarbejde AGF Talentsamarbejde AGF Talentcenter - lokalt AGF TALENTCENTER AGF TALENTCENTER Indhold Vision, definition, mål og handlingsplaner Etiske regler AGF Talentcenter-model Forpligtelser og krav til et AGF

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON 1. Erfaringer med talent- og elitearbejde i klubben Hvad har klubben gjort indenfor talent- og eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusér på fakta) List tingene i punktform. Hvad har

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Procesorienteret udvikling/træning! Fysisk, teknisk og mentalt!

Procesorienteret udvikling/træning! Fysisk, teknisk og mentalt! Procesorienteret udvikling/træning! Fysisk, teknisk og mentalt! 1. Målsætning Sæt drømmemål Procesmål Præstationsmål Resultatmål Delmål God Planlægning i.f.t. målene er yderst vigtig. Følg pilene og skab:

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Talentmiljøer i verdensklasse

Talentmiljøer i verdensklasse Talentmiljøer i verdensklasse Kristoffer Henriksen Program 1 Meningen med det hele De tre p er Participation, præstation og personlig udvikling Hvordan kan vi tilrettelægge træningen i sport, så ü Flest

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

Relationer og ressourcer

Relationer og ressourcer TEAMSERIEN Kirstine Sort Jensen, Eva Termansen og Lene Thaarup Teamets arbejde med Relationer og ressourcer Redigeret af Ivar Bak KROGHS FORLAG Teamets arbejde med relationer og ressourcer 2004 Kirstine

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Dit mentale fundament

Dit mentale fundament Dit mentale fundament Dit mentale fundament Motivation, life- skills og mental styrke Du er på vej. På vej til at skabe dig selv, skabe dit liv og skabe dine resultater. Du er på vej! 2 Hvad kræver det

Læs mere

En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år.

En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år. En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år. Sejlklubben Fælleskabet Attraktive Aktiverende Uddannelse Trænere og som aktivitets og den frivillige sejladstilbud sejladser og træning instruktører

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder, forfatter og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Definition af frivilligt arbejde

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

- Ved Janne R. Mortensen, sportspsykologisk konsulent Mental Motion & Kasper Gejl, PhD stud., landstræner & eliteansvarlig Tri Team SDU

- Ved Janne R. Mortensen, sportspsykologisk konsulent Mental Motion & Kasper Gejl, PhD stud., landstræner & eliteansvarlig Tri Team SDU - Ved Janne R. Mortensen, sportspsykologisk konsulent Mental Motion & Kasper Gejl, PhD stud., landstræner & eliteansvarlig Tri Team SDU Fra talent til elite! Fra talent til elite! q Hvilke faktorer gør

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Find din indre motivation

Find din indre motivation Find din indre motivation Michael Rose Institut for Ledelse og Organisation Lederuddannelse og ledelsesudvikling. Karriereudvikling. Strategisk ledelse. Teamudvikling og coaching. 22 års praksiserfaring

Læs mere

styrkebaseret ledelse

styrkebaseret ledelse Mads Bab i gang med styrkebaseret ledelse Håndbog med ideer og teknikker til at sikre mere engagement, robusthed og resultater der holder. På styrkebaseretledelse.dk følger otte videoer, værktøjer til

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Styrketræning Talentcenter Vest

Styrketræning Talentcenter Vest Styrketræning Talentcenter Vest Opvarmning på niveauer Natascha Winther Olsen Indholdsfortegnelse Indledning Hvad er et talent? Aldersrelateret træning Præpuberteten (Piger - 11 år, drenge - 12 år) Puberteten

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø. 25-50-25 modellen Koordination løbeskoling Afleveringer og modtagninger (Receiving og passing) Moves 1:1 Hurtighed (Speed) Afslutninger

Læs mere

Skal vi betale for ildsjælen?

Skal vi betale for ildsjælen? Skal vi betale for ildsjælen? V/ Rie Frilund Skårhøj Sociolog, foredragsholder og konsulent i Ledfrivllige.dk Grundlægger og bestyrelsesmedlem i Foreningen RETRO Bog: Ledelse af frivillige. Særpris: 240

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 Nr. 4 2011 Tema: Motivation hvad er det i grunden, som bæredygtigt motiverer os? Motivation opgradering til version 3.0! Pisk og gulerod er yt. Motivation handler om, at grundholdningen til arbejde i dag

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde Slide 1 Udarbejdet af Bo Kvorning Slide 2 Program 10.00 Velkommen 10.15 Præsentationsrunde 10.30 Hvad er en hjælpetræner? 11.00 Hvorfor opvarmning? 11.45 Den gode hjælpetræner 12.00 Middag 12.30 Medbragte

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere K ARRIERE UDVIKLING VIDEN Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere sine egne præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære, frem for at undervise dem (John Whitmore en

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Om ledelse af frivillige, motivation, forventninger, motiver til frivilligt arbejde...

Om ledelse af frivillige, motivation, forventninger, motiver til frivilligt arbejde... Om ledelse af frivillige, motivation, forventninger, motiver til frivilligt arbejde... Tre ledelsestilgange til frivillige Den instruerende (uddelegerende, top-down, ringe mulighed for medejerskab, høj

Læs mere

Idrætslinjen Nyhedsbrev 5-2014

Idrætslinjen Nyhedsbrev 5-2014 Idrætslinjen Helsingør Idrætslinjen Nyhedsbrev 5-2014 Sep.2014 Idrætslinjen har 5 års fødselsdag Fejres med nye discipliner og nyt spor vi bliver 6 klasser i fremtiden! Helsingør Kommunes Idrætslinje startede

Læs mere

Talentvejen Afslutningskonference d. 24/3 2015. 10 hands-on til talentudvikling

Talentvejen Afslutningskonference d. 24/3 2015. 10 hands-on til talentudvikling Talentvejen Afslutningskonference d. 24/3 2015 10 hands-on til talentudvikling En global økonomi øger konkurrencen Virksomheder skal forbedre og forny sig SMV er udgør 99,6 % af det samlede antal virksomheder

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Vil du arbejde videre med dit brand?

Vil du arbejde videre med dit brand? Vil du arbejde videre med dit brand? Inspirationsforedrag Det stærke brand Den gode vision Inspiration til din kommunes vision Inspiration til realisering af dit brand Foredrag med forfatter og branding-ekspert

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på, at spilleren har så mange boldberøringer som

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Skoleudtalelse på Anne Andersen. Det personlige:

Skoleudtalelse på Anne Andersen. Det personlige: Skoleudtalelse på Anne Andersen Det personlige: Anne er altid i godt humør og har gode relationer til sine klassekammerater og lærere. Hun har en evne til at sprede glæde og optimisme omkring sig. Som

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Talentrekruttering kan man det? Fyraftensmøde, tirsdag den 11. september 2012 Lars Green Bach, talentkoordinator

Talentrekruttering kan man det? Fyraftensmøde, tirsdag den 11. september 2012 Lars Green Bach, talentkoordinator Talentrekruttering kan man det? Fyraftensmøde, tirsdag den 11. september 2012 Lars Green Bach, talentkoordinator Hvad er talent? Fyraftensmøde om talentudvikling den 11. september 2012 VI KÆMPER FOR GULD

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

Talentudviklingsmiljøer

Talentudviklingsmiljøer Talentudviklingsmiljøer I mange år har forskere prøvet at finde ud af, hvad der gør at nogle bliver verdensstjerner og andre ikke gør. De har prøvet at finde ud af, om dem der klarer det er født med noget

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013 Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Team Danmarks hovedopgave

Læs mere

Markedsføringsplanlægning og -ledelse

Markedsføringsplanlægning og -ledelse Markedsføringsplanlægning og -ledelse Stig Ingebrigtsen & Otto Ottesen Markedsføringsplanlægning og -ledelse Hvordan bruge teori til at identificere, prioritere og løse praktiske markedsføringsproblemer?

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

ICC Europe Howzat Text Danish Version

ICC Europe Howzat Text Danish Version ICC Europe Howzat Text Danish Version Velkommen til Howzat! ECB Coach Education, i samarbejde med ICC Europa, er forpligtet til at yde ressourcer i verdensklasse; Howzat! er designet til at spille en vigtig

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

ReBoot Camp. Find dit rette element. Quantum innovation 1

ReBoot Camp. Find dit rette element. Quantum innovation 1 ReBoot Camp. Find dit rette element Quantum innovation 1 ReBoot Camp. Når man har mistet retningen i sit liv, og som konsekvensen heraf har mistet troen på dig selv, og troen på at få en uddannelse eller

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

[1] ELITETALENT I ESAA U-18

[1] ELITETALENT I ESAA U-18 [1] ELITETALENT I ESAA U-18 [2] Elitetalent i ESAA U-18 U-18 Elitetalent i Aarhus - Fra talent til ligaspiller Aarhusiansk basketball sætter ressourcer ind på at udvikle U-18 talenter med tekniske, taktiske,

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører:

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører: TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015 Instruktører: Nicolej Krickau, Casper Brunsgaard Jensen, Martin Hjortshøj, Peder

Læs mere

psykologisk kapital i offentlig ledelse For at sikre virksomheders fokusområder gaven i offentlige organisationer tager sit

psykologisk kapital i offentlig ledelse For at sikre virksomheders fokusområder gaven i offentlige organisationer tager sit psykologisk kapital i offentlig ledelse Det primære styringsfokus af kerneop- For at sikre virksomheders fokusområder gaven i offentlige organisationer tager sit herunder den enkelte medarbejders kapa-

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

BLIV BEDRE TIL GOLF PROJEKT

BLIV BEDRE TIL GOLF PROJEKT PROJEKT BLIV BEDRE TIL GOLF FORMÅL Projektet Bliv bedre til golf er et helhedsorienteret intuitivt udviklingsprogram for golfspillere i aldersgruppen 7-15 år. Vi tilbyder et effektivt program, der er målrettet

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere