Talentudviklingssamtaler. udvikling af mentale færdigheder i sport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Talentudviklingssamtaler. udvikling af mentale færdigheder i sport"

Transkript

1 Talentudviklingssamtaler udvikling af mentale færdigheder i sport

2

3 Carsten Hvid Larsen Talentudviklingssamtaler udvikling af mentale færdigheder i sport Syddansk Universitetsforlag 2011

4 Carsten Hvid Larsen og Syddansk Universitetsforlag 2011 Sats og omslag: Donald Jensen, Unisats ApS Tryk: Special-Trykkeriet Viborg a-s ISBN Bogen er udgivet i samarbejde med Team Copenhagen Fotografier i bogen er venligst udlånt af Team Copenhagen, som har rettighederne hertil Forsideillustration: Peter Stentoft Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden mangfoldiggørelse af denne bog er kun tilladt med forlagets tilladelse eller ifølge overenskomst med Copy-Dan Syddansk Universitetsforlag Campusvej Odense M

5 Indhold FORORD 9 Baggrund 10 Målgruppe 10 Tak 10 Bogens opbygning 10 KAPITEL 1 TALENTUDVIKLINGSSAMTALEN 13 Talentfulde udøvere og talentudvikling 13 Feedback, kommunikation og talentudvikling 15 Fra problemløsning til udforskning i samtalen 18 Fire grundantagelser i samtalen med udøveren 19 Hvordan kan talentudvikleren hjælpe udøveren? 21 Samtalens psykologi fra årsager til mønstre 22 Spørgsmålshierarki 22 Opsummering 24 KAPITEL 2 TALENTUDVIKLINGSSAMTALENS STRUKTUR 27 Samtalekontrakter og samtalestyring 27 Samtalens faser og niveauer 27 Lange samtaler 29 Korte samtaler 30 Beskrivelse af talentudviklingssamtalens faser 30 Fase 1. Forventningsafstemning 31 Fase 2. Samtalen 31 Fase 3. Målsætning og planlægning: Handlingsafklarende spørgsmål 34 Fase 4. Lærings- og evalueringsspørgsmål 34 TIME OUT. Skaber overblik over samtalen 35 Opsummering 37

6 KAPITEL 3 MENTALE TEMAER I TALENTUDVIKLINGSSAMTALEN OG DAGLIGDAGEN 39 Mentale temaer i korte og lange samtaler 39 TEMA 1. Livet som eliteudøver 40 Life-skills vejen til en lang karriere 41 Case: Livet som eliteudøver 42 Hvordan arbejder talentudvikleren med livet som eliteudøver? 43 Talent-karriereudvikling 44 Analyse af styrker og svagheder 50 Specifikke spørgsmål, som kan integreres i talentudviklingssamtalen 52 Opsummering og gode råd til fokus på livet som eliteudøver i dagligdagen 52 TEMA 2: Motivation 55 Hvad er motivation? 55 Egoorientering 55 Opgaveorientering 56 Opbygning af et motiverende miljø 57 Task/opgave 58 Autoritet 59 Reward hvordan gives belønninger? 60 Gruppe 60 Evaluering 61 Tid 61 Succesfulde miljøer 61 Specifikke spørgsmål, som kan integreres i talentudviklingssamtalen 62 Opsummering og gode råd til at arbejde med motivation i dagligdagen 62 TEMA 3: Målsætninger 65 Hvorfor er målsætninger vigtige? 65 Målsætningsprincipper SMARTE målsætninger 65 SMARTERE målsætninger 66 Ejerskab 67 Typer af mål 67 Korte, medium og lange målsætninger 69 Traditionelle problemer med målsætninger 69 Målsætninger i praksis 69 Hvordan dokumenteres målsætninger i hverdagen? 70 Målsætningsplaner 72 Specifikke spørgsmål, som kan integreres i talentudviklingssamtalen 74 Opsummering og gode råd til at arbejde med målsætninger i dagligdagen 75

7 TEMA 4: Selvtillid og selvværd 77 Hvad er selvtillid? 77 Hvorfor er selvtillid vigtig? 77 Succes skaber selvtillid 77 Udvikling af tro på egne evner 78 Selvværd 78 Gode råd til at skabe selvtillid og selvværd hos udøvere 81 Den indre dialog 81 Psykologiens fire dimensioner 82 Fokus på mestring og præstation 83 Specifikke spørgsmål, som kan integreres i talentudviklingssamtalen 84 Opsummering og gode råd til at arbejde med selvtillid og selvværd i dagligdagen 84 TEMA 5: Visualisering 87 Hvad er visualisering? 87 Hvordan virker visualisering? 88 Hvad gør visualisering effektivt? 88 Hvorfor er visualisering vigtig? 89 Visualisering fra indre og ydre perspektiv 89 Hvordan kan talentudvikleren bruge visualisering? 91 Brug af sanser i visualisering 92 Hvor og hvornår kan talentudvikleren bruge visualisering? 95 Specifikke spørgsmål, som kan integreres i talentudviklingssamtalen 95 Opsummering og gode råd til at arbejde med visualisering i dagligdagen 96 TEMA 6: Toppræstationer og konkurrencestrategier 99 Forskellen på middelmådige præstationer og toppræstationer 99 Hvordan opbygges toppræstationer? 99 Undersøgelse af toppræstationer 100 Mental Gameplan 102 Hvordan opbygges en Mental Gameplan? 102 Specifikke spørgsmål, som kan integreres i talentudviklingssamtalen 103 Opsummering og gode råd til at træne toppræstationer i dagligdagen 104 KAPITEL 4 TALENTUDVIKLINGSSAMTALER I FREMTIDEN 107 LITTERATUR 109

8

9 Forord Hvordan står det til med træningen, og hvad er det for nogle mål, du arbejder med i øjeblikket?, spørger talentudvikleren. Jamen, det går fremad med træningen, og i øjeblikket arbejder jeg med at være mere aggressiv og ledende på banen, siger udøveren. Det lyder interessant og relevant, svarer talentudvikleren og fortsætter. Det er afgørende ift. dit ønske om at være en ledertype, og lad os evaluere efter træning, hvordan det gik. Talentudviklingssamtaler er en væsentlig del af talentudvikling, og samtaler er mere end ros, ris og fejlretning til træning. Ovenstående samtale kunne være et uddrag af en kort samtale mellem talentudvikleren og udøveren før træning, hvor fokus er på udøverens personlige målsætning om at udvikle sig til en leder på banen. Talentudviklingssamtaler handler om kommunikation. Kommunikation er grundlaget for samtaler, som gør det muligt, at udøveren og talentudvikleren kan få dybere indsigt i den mentale side af talentudvikling. Samtaler foregår hele tiden ude i klubber og organisationer over hele landet. Samtaler benyttes til at korrigere, instruere, udvikle og udfordre udøveren på træningsbanen inden for det tekniske, taktiske, fysiske og mentale område i sport. Samtalerne foregår før, under og efter træning og kamp. Nogle samtaler er af kort varighed, mens andre er af længere varighed, og foregår ofte i mødelokaler. Talentudvikling handler først og fremmest om udvikling, hvor relevante mentale temaer for unge talentfulde udøvere er at bibeholde motivation over længere tid, bevare selvtillid trods modgang, sætte målsætninger og fortsætte udviklingen igennem karrieren. Talentudviklingssamtalen handler også om at fastholde flere talenter. Talentudviklingssamtalen i denne bog omhandler struktureret og målrettet arbejde med den mentale del af talentudvikling. Det er at vende blikket mod udvikling af mentale færdigheder, da disse færdigheder netop skaber grundlag for udvikling og præstation igennem hele karrieren. Talentudviklingssamtalen fokuserer på at give retningslinjer for, at flere udøvere kan tage springet fra talent til eliteniveau, da det er de færreste fra hver årgang, der når igennem nåleøjet. Det nemmeste for udøveren er at blive opdaget. Det sværeste er at slå igennem og bevise, at han eller hun udvikler sig. Derfor skal talentudviklere og ledere sørge for, at talenterne bliver ført frem på den rette måde, i det rette tempo og med det rette fokus. forord 9

10 Baggrund Ideen til bogen udspringer af et ph.d.-projekt inden for talentudvikling og sportspsykologi på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet i Odense. Ph.d.-projektet, som er en del af forskningsgruppen: Fra Talent til Ekspert, har til formål at undersøge unge talenters mentale færdigheder og hvordan disse kan udvikles i relation til de miljøer, de indgår i. Det kræver exceptionelle færdigheder at tage springet fra talent til elite og deriblandt særlige mentale færdigheder for at kunne tilpasse sig til de stigende krav, som unge udøvere oplever i løbet af deres karriere. Udøvere, der klarer springet fra talent til elite, har ud over tekniske, taktiske og fysiske færdigheder også udviklet mentale færdigheder. Det er udøvere, der hele tiden er i stand til at forudse og forberede sig, men også arbejder målrettet på at styrke sig til de kommende krav i løbet af karrieren. Målgruppe Bogen er skrevet til nuværende eller kommende talentudviklere. Talentudvikleren kan være træneren, lederen eller konsulenten i klubben, forbundet eller elitekommunen. Bogen er også relevant for underviseren eller den studerende inden for idræt og psykologi med interesse for talentudvikling og udvikling af mentale færdigheder. Denne bog bidrager til viden om, hvordan talentudviklere kan arbejde med samtaler i talentudviklingsprocessen. Derudover giver bogen praktiske øvelser og tips til at arbejde med mentale temaer i talentudviklingssamtalen i mødelokalet eller i den daglige træning. Tak Bogen er støttet af Team Copenhagen. Mange tak. Jeg vil derudover sige tak til Louise Kamuk Storm, Christian Engell, Kristoffer Henriksen, Mette Krogh Christensen og Leif Chr. Mikkelsen for sparring og konstruktiv kritik. Derudover mange tak til Jens-Kristian Leth for feedback og hans fortælling om springet fra ungdom til elite. Jeres hjælp har været med til at gøre bogen bedre. Bogens opbygning Bogens omdrejningspunkt er fire kapitler, der giver konkrete anvisninger til, hvordan talentudviklere kan arbejde med talentudviklingssamtaler i deres hverdag. I hver del findes der gode tips og forslag til, hvordan talentudvikleren kan forstå og arbejde med talentfulde udøvere. Kapitel 1 introducerer den teoretiske baggrund for talentudviklingssamtaler, derun- 10 talentudviklingssamtaler

11 der begrebet kommunikation, konstruktiv feedback og anerkendelse som væsentlige dele i talentudviklingssamtalen. Kapitel 2 handler om talentudviklingssamtalens struktur og beskriver samtalens faser og niveauer, og hvordan man arbejder med spørgsmålstyper. Til slut i kapitlet vises et eksempel på en talentudviklingssamtale. Kapitel 3 handler om mentale temaer i talentudviklingssamtalen, såsom motivation, selvtillid og målsætninger. Kapitel 4 opsamler bogens hovedpointer og giver nogle bud på, hvad der skal fokuseres på for at udvikle fremtidens talenter. forord 11

12

13 Kapitel 1 Talentudviklingssamtalen Talentudviklingssamtalens baggrund, som introduceres i dette kapitel, kan være et redskab til at formalisere udviklings- og evalueringssamtaler med udøveren. Formålet med samtaler er at tage fat i den mentale side af talentudvikling. Temaer i samtalen kommer til udtryk under træning og til konkurrence. Det kan være dagligdagsemner, som drøftes med talentudvikleren, men andre gange kan det også være dybere emner, såsom selvtillid, selvværd, værdier, forventninger til udøveren og identitet, hvilket kan være svært at dele med trænere og forældre. Emner, som er væsentlige for udvikling og præstation på kort og langt sigt. Samtalen er baseret på kommunikation. Definitionen af kommunikation er at gøre fælles. Kommunikation udgør en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab. Ingen sociale relationer, organisationer eller samfund kan etableres og opretholdes - eller ændres - uden kommunikation. Kommunikation er fundamentet for en udbytterig samtale for både talentudvikleren og udøveren. Talentudviklerens kommunikation er en forudsætning for udbytterige talentudviklingssamtaler, som præsenteres i følgende kapitel. Talentfulde udøvere og talentudvikling Det har en mental betydning at bli ve udpeget som et talent. Nogle udøvere ta ger det ikke så tungt, mens andre kan tænke mere over, hvilke forventninger der nu er til deres udvikling og præsta tioner. Der opstår også et øget pres fra omgivelsernes kommunikation, hvilket stiller store krav til udøverens mentalitet. Det medfører, at de unge talentfulde udøvere bliver lagt mærke til på deres hold og til konkurrence med et øget fokus fra omverdenen, medier, agenter, specialister mm. Konsulenter, agenter eller scouts begynder at tale favorabelt om dem, og en konsekvens af det øgede fokus og kommunikation om talent er, at talentudviklerne giver den talentfulde udøver mere positiv feedback og support end de andre udøvere. Dette kan medføre jalousi blandt holdkammerater. Det har derfor en betydning, hvordan talentudviklere arbejder med og kommunikerer til udøveren. kapitel 1 talentudviklingssamtalen 13

14 Ambitiøse forældre kan føle, at de har en ædelsten, og drømmer om, at deres barn får en fremtid med tit ler og penge til følge. Alt i alt, så udtrykker talentfulde udøve res omverden høje forventninger til hans eller hendes kon stante udvikling og gode resultater. Forventninger, som udøveren skal håndtere. For nogle udøvere stimulerer det til hårdere arbejde, og for andre sti mulerer det til tvivl med frustration til følge. Det er ligeledes forventet, at en 15-årig udøver er moden nok til at tage ansvaret for at overholde aftaler i forhold til træning og skole. De høje forventninger til præstation og udfordringer om at skabe balance i hverdagen kan give problemer. Problemerne kan ses som en logisk konsekvens af manglende håndtering af den hurtige udvikling, som udøveren kan opleve, og de problemer, der kan komme med meget tidlig anerkendelse. Udøveren med store stjerne fornemmelser oplever ofte disharmoni i sin udvikling: Vedkommende modner meget tidligere som atlet end som menneske. I disse tilfælde er der risiko for tidligt dropout af sporten, fordi udøveren ikke kan håndtere omver denens krav og ikke kan skabe balance i hverdagen, sådan som det uddybes i kapitel 3. Kon sekvensen er, at vi mister mange potentielle eliteudøvere. Det kan have omkostninger både for eliteidræt, Team Danmark, klubber og det enkelte menneske. Det skal være legitimt for de unge, at den sportslige identitet fylder mere end identiteten som gymnasieelev. Men udøver-iden titeten skal ikke være det eneste, der fylder, da udøveren som menneske og individ må udvikles ud over udøveridentiteten. Talentudviklingssamtaler med fokus på udvikling af mentale færdigheder handler om at skabe hele mennesker, der trives med idrætten, og udvikler personlige og sociale kompetencer og ikke blot om, at veksle kød til guld (Henriksen, 2008). I denne sammenhæng arbejdes der ud fra følgende forståelse af talent: Talent er et sæt af færdigheder og egenskaber, der dels udspringer af noget genetisk og dels af mange års interaktion med miljøet omkring én (både det sportslige og det ikke sportlige). Blandt disse færdigheder indgår evnen til at interagere med miljøet bidrage til dets forcer og kompensere for dets svagheder (Henriksen, 2010). Med denne definition in mente handler talentudvikling om medfødte færdigheder og udøverens dispositioner, store mængder træning, men også om hvordan miljøer er organiseret. Noget, som drøftes yderligere i kapitel 3. På den baggrund er vi i Danmark forpligtet til at lave forsvarlig og bæredygtig talentudvikling, hvor udfordringen er at skabe klub- eller træningsmiljøer, hvor: 14 talentudviklingssamtaler

15 Udøveren udvikler den rette indstilling, dvs. motivationen til mange timers seriøs og målrettet træning, der ikke altid er sjov. Udøveren udvikler gode læringsstrategier, fx til at arbejde med målsætninger, evalueringer og visualisering, og tager medansvar for egen udvikling. Udøveren fokuserer på hele tiden at udvikle sig, trods modgang, overlegenhed og andet. Udøveren bevarer lysten til og glæden ved at dyrke idræt, således at han eller hun ikke brænder ud før tid. Udøveren får styrket et bredere spektrum af sine kompetencer, dvs. udvikler sig som et helt menneske og ikke alene som udøver. Tabel 1. Fokusområder for mental talentudvikling. Inspireret af Henriksen, Talentudviklingssamtaler er altså ikke blot et spørgsmål om at udvikle talenters færdigheder, men i lige så høj grad om at udvikle deres identitet som udøvere; noget, som kan udfoldes i den daglige træning. Talentudvikleren har en central rolle i udøvernes hverdag; hvordan talentudvikleren kommunikerer og arbejder med det mentale område af talentudviklingen, er relateret til udvikling og præstation på kort og lang sigt. Forældre, lærere og andre støttepersoner har også en vigtig rolle i udøverens liv og udvikling, hvilket denne bog dog ikke vil fokusere på. Lad os se nærmere på talentudviklerens kommunikation og betydningen af denne for udøverens læring. Feedback, kommunikation og talentudvikling Klubber og organisationer mangler ofte en klar strategi til at håndtere mental talentudvikling. Der er mange bøger, der omhandler træning af talenters sportsspecifikke færdigheder (teknisk, taktisk og fysisk), men ikke mange retter sig mod den mentale side af talentudviklingen. Spørger man talentudviklere og udøvere inden for sport, er det mentale område utroligt vigtigt. Der bruges rigtigt mange timer på at træne teknik, taktik og fysik, men taget i betragtning, hvor vigtigt det mentale område er, så bruger udøveren kort tid på at træne det mentale område. Der er derfor et stort potentiale i at fokusere på udvikling af mentale færdigheder. Helt simpelt er talentudviklerens kommunikation afgørende for, hvilken læring der skabes hos udøveren. Når der skal arbejdes med mental talentudvikling, bliver sproget og kommunikation talentudviklerens rettesnor, og det er sproget, der fortæller os noget om udøverens tilstand, indstilling, selvtillid og motivation (se kapitel 3). Figur 1 viser kapitel 1 talentudviklingssamtalen 15

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

Sportspsykologisk grundkursus for eliteudøvere

Sportspsykologisk grundkursus for eliteudøvere Sportspsykologisk grundkursus for eliteudøvere Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion til sportspsykologi for Eliteudøvere...3 Formålet med grundkurset i sportspsykologi...4 Team Danmarks

Læs mere

Aldersrelateret. træning i svømning

Aldersrelateret. træning i svømning Aldersrelateret træning i svømning indhold Aldersrelateret træning i svømning 6 Indledning 6 Formål 6 Succeskriterier 6 Om forfatterne 6 Træningsanbefalinger i svømning 9 FUN-damentals - Piger og drenge

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Afgangsprojekt DUEK Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning SELVOPFATTELSENS BETYDNING FOR KARRIEREVALG

Afgangsprojekt DUEK Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning SELVOPFATTELSENS BETYDNING FOR KARRIEREVALG Afgangsprojekt DUEK Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Modul 213058 - efterår 2011 Hanne Bøge dip17350 Vejleder: Lisbeth Højdal HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG BLIVE? SELVOPFATTELSENS

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Nr. 1 Februar 2014. Talentudvikling

Nr. 1 Februar 2014. Talentudvikling Nr. 1 Februar 2014 Talentudvikling Indhold 2 Indledning: Hvordan styr(k)er man talentudvikling? Talenterne er dem, der tør stikke ud af mængden, hvilket Lise Agerbæk har illustreret med fotos i dette OnEdge.

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold En undersøgelse af stipendieordningens betydning for engagement og fastholdelse Laila Ottesen Glen Nielsen Marianne Brandt-Hansen I samarbejde med DBU Januar

Læs mere

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats Inspirationskatalog Væksthuset - Februar 2013 Erfaringer og inspiration fra metodeudviklingsprojekt under Københavns kommunes metodeudviklingspulje: En integreret

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pia Markersen 2013 - Tør du være leder?

Pia Markersen 2013 - Tør du være leder? Pia Markersen 2013 - Tør du være leder? 1 Pia Markersen Tør du være leder? 5 trin til at sige hvad du mener TYDELIGT - og uden at blive en ond chef WORKBOOK-udgaven, TRIN 1 Forlaget BloomHouse 2013 2 Pia

Læs mere

Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere

Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere 24. april 2007 L:\TEKST\FORLAG\LO\Ny struktur og dynamik\rapport.doc/jp Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere af Leif Olsen

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

En introduktion til læringsteori samt hvordan du bruger teorien, sådan at viden omsættes til handling kompetenceudvikling i den

En introduktion til læringsteori samt hvordan du bruger teorien, sådan at viden omsættes til handling kompetenceudvikling i den I dette kapitel får du: 7. Læring sagen og En introduktion til læringsteori samt hvordan du bruger teorien, sådan at viden omsættes til handling kompetenceudvikling i den Redskaber til hvordan du kan fremme

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Talentvejen Maj 2013

Talentvejen Maj 2013 Talentvejen Maj 2013 TALENTVEJEN MAJ 2013 Forfattere: Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup Kontakt : Annemarie Holsbo University College Syddanmark Lembckesvej 7 6100 Haderslev Kontakt: Simon

Læs mere