Talentudviklingssamtaler. udvikling af mentale færdigheder i sport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Talentudviklingssamtaler. udvikling af mentale færdigheder i sport"

Transkript

1 Talentudviklingssamtaler udvikling af mentale færdigheder i sport

2

3 Carsten Hvid Larsen Talentudviklingssamtaler udvikling af mentale færdigheder i sport Syddansk Universitetsforlag 2011

4 Carsten Hvid Larsen og Syddansk Universitetsforlag 2011 Sats og omslag: Donald Jensen, Unisats ApS Tryk: Special-Trykkeriet Viborg a-s ISBN Bogen er udgivet i samarbejde med Team Copenhagen Fotografier i bogen er venligst udlånt af Team Copenhagen, som har rettighederne hertil Forsideillustration: Peter Stentoft Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden mangfoldiggørelse af denne bog er kun tilladt med forlagets tilladelse eller ifølge overenskomst med Copy-Dan Syddansk Universitetsforlag Campusvej Odense M

5 Indhold FORORD 9 Baggrund 10 Målgruppe 10 Tak 10 Bogens opbygning 10 KAPITEL 1 TALENTUDVIKLINGSSAMTALEN 13 Talentfulde udøvere og talentudvikling 13 Feedback, kommunikation og talentudvikling 15 Fra problemløsning til udforskning i samtalen 18 Fire grundantagelser i samtalen med udøveren 19 Hvordan kan talentudvikleren hjælpe udøveren? 21 Samtalens psykologi fra årsager til mønstre 22 Spørgsmålshierarki 22 Opsummering 24 KAPITEL 2 TALENTUDVIKLINGSSAMTALENS STRUKTUR 27 Samtalekontrakter og samtalestyring 27 Samtalens faser og niveauer 27 Lange samtaler 29 Korte samtaler 30 Beskrivelse af talentudviklingssamtalens faser 30 Fase 1. Forventningsafstemning 31 Fase 2. Samtalen 31 Fase 3. Målsætning og planlægning: Handlingsafklarende spørgsmål 34 Fase 4. Lærings- og evalueringsspørgsmål 34 TIME OUT. Skaber overblik over samtalen 35 Opsummering 37

6 KAPITEL 3 MENTALE TEMAER I TALENTUDVIKLINGSSAMTALEN OG DAGLIGDAGEN 39 Mentale temaer i korte og lange samtaler 39 TEMA 1. Livet som eliteudøver 40 Life-skills vejen til en lang karriere 41 Case: Livet som eliteudøver 42 Hvordan arbejder talentudvikleren med livet som eliteudøver? 43 Talent-karriereudvikling 44 Analyse af styrker og svagheder 50 Specifikke spørgsmål, som kan integreres i talentudviklingssamtalen 52 Opsummering og gode råd til fokus på livet som eliteudøver i dagligdagen 52 TEMA 2: Motivation 55 Hvad er motivation? 55 Egoorientering 55 Opgaveorientering 56 Opbygning af et motiverende miljø 57 Task/opgave 58 Autoritet 59 Reward hvordan gives belønninger? 60 Gruppe 60 Evaluering 61 Tid 61 Succesfulde miljøer 61 Specifikke spørgsmål, som kan integreres i talentudviklingssamtalen 62 Opsummering og gode råd til at arbejde med motivation i dagligdagen 62 TEMA 3: Målsætninger 65 Hvorfor er målsætninger vigtige? 65 Målsætningsprincipper SMARTE målsætninger 65 SMARTERE målsætninger 66 Ejerskab 67 Typer af mål 67 Korte, medium og lange målsætninger 69 Traditionelle problemer med målsætninger 69 Målsætninger i praksis 69 Hvordan dokumenteres målsætninger i hverdagen? 70 Målsætningsplaner 72 Specifikke spørgsmål, som kan integreres i talentudviklingssamtalen 74 Opsummering og gode råd til at arbejde med målsætninger i dagligdagen 75

7 TEMA 4: Selvtillid og selvværd 77 Hvad er selvtillid? 77 Hvorfor er selvtillid vigtig? 77 Succes skaber selvtillid 77 Udvikling af tro på egne evner 78 Selvværd 78 Gode råd til at skabe selvtillid og selvværd hos udøvere 81 Den indre dialog 81 Psykologiens fire dimensioner 82 Fokus på mestring og præstation 83 Specifikke spørgsmål, som kan integreres i talentudviklingssamtalen 84 Opsummering og gode råd til at arbejde med selvtillid og selvværd i dagligdagen 84 TEMA 5: Visualisering 87 Hvad er visualisering? 87 Hvordan virker visualisering? 88 Hvad gør visualisering effektivt? 88 Hvorfor er visualisering vigtig? 89 Visualisering fra indre og ydre perspektiv 89 Hvordan kan talentudvikleren bruge visualisering? 91 Brug af sanser i visualisering 92 Hvor og hvornår kan talentudvikleren bruge visualisering? 95 Specifikke spørgsmål, som kan integreres i talentudviklingssamtalen 95 Opsummering og gode råd til at arbejde med visualisering i dagligdagen 96 TEMA 6: Toppræstationer og konkurrencestrategier 99 Forskellen på middelmådige præstationer og toppræstationer 99 Hvordan opbygges toppræstationer? 99 Undersøgelse af toppræstationer 100 Mental Gameplan 102 Hvordan opbygges en Mental Gameplan? 102 Specifikke spørgsmål, som kan integreres i talentudviklingssamtalen 103 Opsummering og gode råd til at træne toppræstationer i dagligdagen 104 KAPITEL 4 TALENTUDVIKLINGSSAMTALER I FREMTIDEN 107 LITTERATUR 109

8

9 Forord Hvordan står det til med træningen, og hvad er det for nogle mål, du arbejder med i øjeblikket?, spørger talentudvikleren. Jamen, det går fremad med træningen, og i øjeblikket arbejder jeg med at være mere aggressiv og ledende på banen, siger udøveren. Det lyder interessant og relevant, svarer talentudvikleren og fortsætter. Det er afgørende ift. dit ønske om at være en ledertype, og lad os evaluere efter træning, hvordan det gik. Talentudviklingssamtaler er en væsentlig del af talentudvikling, og samtaler er mere end ros, ris og fejlretning til træning. Ovenstående samtale kunne være et uddrag af en kort samtale mellem talentudvikleren og udøveren før træning, hvor fokus er på udøverens personlige målsætning om at udvikle sig til en leder på banen. Talentudviklingssamtaler handler om kommunikation. Kommunikation er grundlaget for samtaler, som gør det muligt, at udøveren og talentudvikleren kan få dybere indsigt i den mentale side af talentudvikling. Samtaler foregår hele tiden ude i klubber og organisationer over hele landet. Samtaler benyttes til at korrigere, instruere, udvikle og udfordre udøveren på træningsbanen inden for det tekniske, taktiske, fysiske og mentale område i sport. Samtalerne foregår før, under og efter træning og kamp. Nogle samtaler er af kort varighed, mens andre er af længere varighed, og foregår ofte i mødelokaler. Talentudvikling handler først og fremmest om udvikling, hvor relevante mentale temaer for unge talentfulde udøvere er at bibeholde motivation over længere tid, bevare selvtillid trods modgang, sætte målsætninger og fortsætte udviklingen igennem karrieren. Talentudviklingssamtalen handler også om at fastholde flere talenter. Talentudviklingssamtalen i denne bog omhandler struktureret og målrettet arbejde med den mentale del af talentudvikling. Det er at vende blikket mod udvikling af mentale færdigheder, da disse færdigheder netop skaber grundlag for udvikling og præstation igennem hele karrieren. Talentudviklingssamtalen fokuserer på at give retningslinjer for, at flere udøvere kan tage springet fra talent til eliteniveau, da det er de færreste fra hver årgang, der når igennem nåleøjet. Det nemmeste for udøveren er at blive opdaget. Det sværeste er at slå igennem og bevise, at han eller hun udvikler sig. Derfor skal talentudviklere og ledere sørge for, at talenterne bliver ført frem på den rette måde, i det rette tempo og med det rette fokus. forord 9

10 Baggrund Ideen til bogen udspringer af et ph.d.-projekt inden for talentudvikling og sportspsykologi på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet i Odense. Ph.d.-projektet, som er en del af forskningsgruppen: Fra Talent til Ekspert, har til formål at undersøge unge talenters mentale færdigheder og hvordan disse kan udvikles i relation til de miljøer, de indgår i. Det kræver exceptionelle færdigheder at tage springet fra talent til elite og deriblandt særlige mentale færdigheder for at kunne tilpasse sig til de stigende krav, som unge udøvere oplever i løbet af deres karriere. Udøvere, der klarer springet fra talent til elite, har ud over tekniske, taktiske og fysiske færdigheder også udviklet mentale færdigheder. Det er udøvere, der hele tiden er i stand til at forudse og forberede sig, men også arbejder målrettet på at styrke sig til de kommende krav i løbet af karrieren. Målgruppe Bogen er skrevet til nuværende eller kommende talentudviklere. Talentudvikleren kan være træneren, lederen eller konsulenten i klubben, forbundet eller elitekommunen. Bogen er også relevant for underviseren eller den studerende inden for idræt og psykologi med interesse for talentudvikling og udvikling af mentale færdigheder. Denne bog bidrager til viden om, hvordan talentudviklere kan arbejde med samtaler i talentudviklingsprocessen. Derudover giver bogen praktiske øvelser og tips til at arbejde med mentale temaer i talentudviklingssamtalen i mødelokalet eller i den daglige træning. Tak Bogen er støttet af Team Copenhagen. Mange tak. Jeg vil derudover sige tak til Louise Kamuk Storm, Christian Engell, Kristoffer Henriksen, Mette Krogh Christensen og Leif Chr. Mikkelsen for sparring og konstruktiv kritik. Derudover mange tak til Jens-Kristian Leth for feedback og hans fortælling om springet fra ungdom til elite. Jeres hjælp har været med til at gøre bogen bedre. Bogens opbygning Bogens omdrejningspunkt er fire kapitler, der giver konkrete anvisninger til, hvordan talentudviklere kan arbejde med talentudviklingssamtaler i deres hverdag. I hver del findes der gode tips og forslag til, hvordan talentudvikleren kan forstå og arbejde med talentfulde udøvere. Kapitel 1 introducerer den teoretiske baggrund for talentudviklingssamtaler, derun- 10 talentudviklingssamtaler

11 der begrebet kommunikation, konstruktiv feedback og anerkendelse som væsentlige dele i talentudviklingssamtalen. Kapitel 2 handler om talentudviklingssamtalens struktur og beskriver samtalens faser og niveauer, og hvordan man arbejder med spørgsmålstyper. Til slut i kapitlet vises et eksempel på en talentudviklingssamtale. Kapitel 3 handler om mentale temaer i talentudviklingssamtalen, såsom motivation, selvtillid og målsætninger. Kapitel 4 opsamler bogens hovedpointer og giver nogle bud på, hvad der skal fokuseres på for at udvikle fremtidens talenter. forord 11

12

13 Kapitel 1 Talentudviklingssamtalen Talentudviklingssamtalens baggrund, som introduceres i dette kapitel, kan være et redskab til at formalisere udviklings- og evalueringssamtaler med udøveren. Formålet med samtaler er at tage fat i den mentale side af talentudvikling. Temaer i samtalen kommer til udtryk under træning og til konkurrence. Det kan være dagligdagsemner, som drøftes med talentudvikleren, men andre gange kan det også være dybere emner, såsom selvtillid, selvværd, værdier, forventninger til udøveren og identitet, hvilket kan være svært at dele med trænere og forældre. Emner, som er væsentlige for udvikling og præstation på kort og langt sigt. Samtalen er baseret på kommunikation. Definitionen af kommunikation er at gøre fælles. Kommunikation udgør en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab. Ingen sociale relationer, organisationer eller samfund kan etableres og opretholdes - eller ændres - uden kommunikation. Kommunikation er fundamentet for en udbytterig samtale for både talentudvikleren og udøveren. Talentudviklerens kommunikation er en forudsætning for udbytterige talentudviklingssamtaler, som præsenteres i følgende kapitel. Talentfulde udøvere og talentudvikling Det har en mental betydning at bli ve udpeget som et talent. Nogle udøvere ta ger det ikke så tungt, mens andre kan tænke mere over, hvilke forventninger der nu er til deres udvikling og præsta tioner. Der opstår også et øget pres fra omgivelsernes kommunikation, hvilket stiller store krav til udøverens mentalitet. Det medfører, at de unge talentfulde udøvere bliver lagt mærke til på deres hold og til konkurrence med et øget fokus fra omverdenen, medier, agenter, specialister mm. Konsulenter, agenter eller scouts begynder at tale favorabelt om dem, og en konsekvens af det øgede fokus og kommunikation om talent er, at talentudviklerne giver den talentfulde udøver mere positiv feedback og support end de andre udøvere. Dette kan medføre jalousi blandt holdkammerater. Det har derfor en betydning, hvordan talentudviklere arbejder med og kommunikerer til udøveren. kapitel 1 talentudviklingssamtalen 13

14 Ambitiøse forældre kan føle, at de har en ædelsten, og drømmer om, at deres barn får en fremtid med tit ler og penge til følge. Alt i alt, så udtrykker talentfulde udøve res omverden høje forventninger til hans eller hendes kon stante udvikling og gode resultater. Forventninger, som udøveren skal håndtere. For nogle udøvere stimulerer det til hårdere arbejde, og for andre sti mulerer det til tvivl med frustration til følge. Det er ligeledes forventet, at en 15-årig udøver er moden nok til at tage ansvaret for at overholde aftaler i forhold til træning og skole. De høje forventninger til præstation og udfordringer om at skabe balance i hverdagen kan give problemer. Problemerne kan ses som en logisk konsekvens af manglende håndtering af den hurtige udvikling, som udøveren kan opleve, og de problemer, der kan komme med meget tidlig anerkendelse. Udøveren med store stjerne fornemmelser oplever ofte disharmoni i sin udvikling: Vedkommende modner meget tidligere som atlet end som menneske. I disse tilfælde er der risiko for tidligt dropout af sporten, fordi udøveren ikke kan håndtere omver denens krav og ikke kan skabe balance i hverdagen, sådan som det uddybes i kapitel 3. Kon sekvensen er, at vi mister mange potentielle eliteudøvere. Det kan have omkostninger både for eliteidræt, Team Danmark, klubber og det enkelte menneske. Det skal være legitimt for de unge, at den sportslige identitet fylder mere end identiteten som gymnasieelev. Men udøver-iden titeten skal ikke være det eneste, der fylder, da udøveren som menneske og individ må udvikles ud over udøveridentiteten. Talentudviklingssamtaler med fokus på udvikling af mentale færdigheder handler om at skabe hele mennesker, der trives med idrætten, og udvikler personlige og sociale kompetencer og ikke blot om, at veksle kød til guld (Henriksen, 2008). I denne sammenhæng arbejdes der ud fra følgende forståelse af talent: Talent er et sæt af færdigheder og egenskaber, der dels udspringer af noget genetisk og dels af mange års interaktion med miljøet omkring én (både det sportslige og det ikke sportlige). Blandt disse færdigheder indgår evnen til at interagere med miljøet bidrage til dets forcer og kompensere for dets svagheder (Henriksen, 2010). Med denne definition in mente handler talentudvikling om medfødte færdigheder og udøverens dispositioner, store mængder træning, men også om hvordan miljøer er organiseret. Noget, som drøftes yderligere i kapitel 3. På den baggrund er vi i Danmark forpligtet til at lave forsvarlig og bæredygtig talentudvikling, hvor udfordringen er at skabe klub- eller træningsmiljøer, hvor: 14 talentudviklingssamtaler

15 Udøveren udvikler den rette indstilling, dvs. motivationen til mange timers seriøs og målrettet træning, der ikke altid er sjov. Udøveren udvikler gode læringsstrategier, fx til at arbejde med målsætninger, evalueringer og visualisering, og tager medansvar for egen udvikling. Udøveren fokuserer på hele tiden at udvikle sig, trods modgang, overlegenhed og andet. Udøveren bevarer lysten til og glæden ved at dyrke idræt, således at han eller hun ikke brænder ud før tid. Udøveren får styrket et bredere spektrum af sine kompetencer, dvs. udvikler sig som et helt menneske og ikke alene som udøver. Tabel 1. Fokusområder for mental talentudvikling. Inspireret af Henriksen, Talentudviklingssamtaler er altså ikke blot et spørgsmål om at udvikle talenters færdigheder, men i lige så høj grad om at udvikle deres identitet som udøvere; noget, som kan udfoldes i den daglige træning. Talentudvikleren har en central rolle i udøvernes hverdag; hvordan talentudvikleren kommunikerer og arbejder med det mentale område af talentudviklingen, er relateret til udvikling og præstation på kort og lang sigt. Forældre, lærere og andre støttepersoner har også en vigtig rolle i udøverens liv og udvikling, hvilket denne bog dog ikke vil fokusere på. Lad os se nærmere på talentudviklerens kommunikation og betydningen af denne for udøverens læring. Feedback, kommunikation og talentudvikling Klubber og organisationer mangler ofte en klar strategi til at håndtere mental talentudvikling. Der er mange bøger, der omhandler træning af talenters sportsspecifikke færdigheder (teknisk, taktisk og fysisk), men ikke mange retter sig mod den mentale side af talentudviklingen. Spørger man talentudviklere og udøvere inden for sport, er det mentale område utroligt vigtigt. Der bruges rigtigt mange timer på at træne teknik, taktik og fysik, men taget i betragtning, hvor vigtigt det mentale område er, så bruger udøveren kort tid på at træne det mentale område. Der er derfor et stort potentiale i at fokusere på udvikling af mentale færdigheder. Helt simpelt er talentudviklerens kommunikation afgørende for, hvilken læring der skabes hos udøveren. Når der skal arbejdes med mental talentudvikling, bliver sproget og kommunikation talentudviklerens rettesnor, og det er sproget, der fortæller os noget om udøverens tilstand, indstilling, selvtillid og motivation (se kapitel 3). Figur 1 viser kapitel 1 talentudviklingssamtalen 15

Momentum i fodbold. Et psykologisk perspektiv

Momentum i fodbold. Et psykologisk perspektiv Momentum i fodbold Et psykologisk perspektiv Carsten Hvid Larsen og Henrik Skov Momentum i fodbold Et psykologisk perspektiv Syddansk Universitetsforlag 2013 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Workshop Samtaletræning og udviklingsplaner

CARSTEN HVID LARSEN. Workshop Samtaletræning og udviklingsplaner CARSTEN HVID LARSEN Workshop Samtaletræning og udviklingsplaner Carsten Hvid Larsen Sportspsykologisk konsulent i Team Danmark Underviser og forsker i talentudvikling og sportspsykologi, Ins:tut for Idræt

Læs mere

Life Skills Hvordan kan uddannelse bruges på fodboldbanen? Carsten Hvid Larsen

Life Skills Hvordan kan uddannelse bruges på fodboldbanen? Carsten Hvid Larsen Life Skills Hvordan kan uddannelse bruges på fodboldbanen? Carsten Hvid Larsen Carsten Hvid Larsen! Sportspsykologisk konsulent, Team Danmark! PhD. indenfor talentudvikling og sportspsykologi! Cand. Scient.

Læs mere

Hvilke life skills er vigtige i et succesfuldt fodboldmiljø? Carsten Hvid Larsen, Institut for idræt og biomekanik, Syddansk Universitet, Odense.

Hvilke life skills er vigtige i et succesfuldt fodboldmiljø? Carsten Hvid Larsen, Institut for idræt og biomekanik, Syddansk Universitet, Odense. Hvilke life skills er vigtige i et succesfuldt fodboldmiljø? Carsten Hvid Larsen, Institut for idræt og biomekanik, Syddansk Universitet, Odense. Formål Skabe ny viden om relationelle læreprocesser og

Læs mere

Svendborg Mentaliteten

Svendborg Mentaliteten Svendborg Mentaliteten Sportspsykologien har i dette årti gået igennem et paradigmeskift i tilgangen til talentudvikling. Med Kristoffer Henriksen, Lektor ved Syddansk Universitet og sportspsykolog ved

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport CARSTEN HVID LARSEN Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport PROGRAM 1. Sektion Tre perspektiver på talentudvikling 2. sektion 3 oplæg fra trænere i Ålborg 3. sektion. Vidensdeling og erfaringsudveksling

Læs mere

Den ideelle talentudvikler - en refleksiv praktiker? Præsenteret af: Carsten Hvid Larsen

Den ideelle talentudvikler - en refleksiv praktiker? Præsenteret af: Carsten Hvid Larsen Den ideelle talentudvikler - en refleksiv praktiker? Præsenteret af: Carsten Hvid Larsen Hvad har jeg med i bagagen? 3 spørgsmål vi altid gerne vil have besvaret, er det muligt? Hvilke personlige egenskaber

Læs mere

Martin Langagergaard. Agenda

Martin Langagergaard. Agenda Agenda Introduktion Talentudvikling og forældrenes rolle Forældre til børn og unge der træner meget Spillerens mentale styrke Relation og præstation Forældretyper Forældre i kamp ( og træning) Anbefalinger

Læs mere

Talenternes forældre

Talenternes forældre ernes forældre DJGA Hjarbæk 2008 Martin Thomsen Langagergaard Cand.scient. idræt og psykologi Driver Learn2improve Specialiseret i psykologiske tilgange til præstation i sportens verden, erhvervslivet

Læs mere

TALENTUDVIKLINGSMILJØER I VERDENSKLASSE. 26.01.15 Norsk Friidrett - kompetansehelg

TALENTUDVIKLINGSMILJØER I VERDENSKLASSE. 26.01.15 Norsk Friidrett - kompetansehelg TALENTUDVIKLINGSMILJØER I VERDENSKLASSE Talentudvikling er en kerneudfordring Idrettsklub Talent-identifikation Sætter potentialet i centrum Talent i biologisk perspektiv Sætter potentialet i centrum

Læs mere

Din rolle som forælder

Din rolle som forælder For mig er dét at kombinere rollen som mentalcoach og forældrerollen rigtigt svært, netop på grund af de mange følelser som vi vækker, når vi opererer i det mentale univers. Samtidig føler jeg egentlig

Læs mere

Mental styrketræning Lørdag d. 7/6 2014 kl. 14.00-17.00. Martin Langagergaard

Mental styrketræning Lørdag d. 7/6 2014 kl. 14.00-17.00. Martin Langagergaard Mental styrketræning Lørdag d. 7/6 2014 kl. 14.00-17.00 Træningsøvelser som hjælper dig til at være mere effektiv og bedre forberedt mentalt, når du forsøger at nå dine mål både før, under og efter træning

Læs mere

Sportspsykologisk grundkursus for eliteudøvere

Sportspsykologisk grundkursus for eliteudøvere Sportspsykologisk grundkursus for eliteudøvere Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion til sportspsykologi for Eliteudøvere...3 Formålet med grundkurset i sportspsykologi...4 Team Danmarks

Læs mere

Miljøet. Talentudviklingsmiljøer. Udøverens relationen i og udenfor sport

Miljøet. Talentudviklingsmiljøer. Udøverens relationen i og udenfor sport Eliteidrætsmiljøer med udgangspunkt i badminton Carsten Hvid Larsen Institut for idræt og biomekanik Syddansk Universitet Forskningsperspektiver indenfor talentudvikling Perspektiv Biologisk Psykologisk

Læs mere

Fra talent til Champions League

Fra talent til Champions League Fra talent til Champions League Fra talent til Champions League Udvikle talenter til F.C. København De næste 30 min.: Intro til vores koncept og tankegang Hvilke parametre er afgørende for at opnå succes?

Læs mere

Uddannelse under naturlig forandring

Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring 2. udgave Finn Wiedemann Syddansk Universitetsforlag 2017 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2017 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

Nøglerelationer og trænerkompetencer i en dansk foreningskontekst

Nøglerelationer og trænerkompetencer i en dansk foreningskontekst Nøglerelationer og trænerkompetencer i en dansk foreningskontekst Louise Kamuk Storm, adjunkt, PhD Institut for Idræt og Biomekanik Forskningsenheden for idrætspædagogik og sportspsykologi HVAD BETYDER

Læs mere

Talentets motivation. Rasmus Henning, Europamester Lars Smith, TRI4 elite team. Viljen til at vinde kommer indefra

Talentets motivation. Rasmus Henning, Europamester Lars Smith, TRI4 elite team. Viljen til at vinde kommer indefra Talentets motivation Rasmus Henning, Europamester 2004 Lars Smith, TRI4 elite team Page 1 Marts-06 Author Lars Smith Disposition TRI4 baggrund Hvordan bliver et ungt talent motiveret til at give sig i

Læs mere

Kombination af ungdomsuddannelse og eliteidræt - Erfaringer og gode råd

Kombination af ungdomsuddannelse og eliteidræt - Erfaringer og gode råd Kombination af ungdomsuddannelse og eliteidræt - Erfaringer og gode råd Christina Teller Falkonergårdens Gymnasium og HF Mail: ct@falko.dk Mobil: 23267610 Falkonergårdens Gymnasium og HF 440 Team Danmark-elever

Læs mere

Talenternes Forældre. Gigantium Aalborg, d. 20.1.2015. Martin Langagergaard

Talenternes Forældre. Gigantium Aalborg, d. 20.1.2015. Martin Langagergaard Talenternes Forældre Gigantium Aalborg, d. 20.1.2015 Martin Langagergaard Driver virksomheden Learn2improve med base i Aalborg. Cand.scient. Idræt og Psykologi Gennem 15 år specialiseret i præstationspsykologi

Læs mere

Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns

Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns Forældrevejledning Dansk Golf Union 02/2014 Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns trivsel,

Læs mere

Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne. -Et nøglehul for seje sjæle

Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne. -Et nøglehul for seje sjæle Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne -Et nøglehul for seje sjæle Haderslev idrætsklasser Fra talent til elite - udvikling af psykologiske færdigheder Har du vindermentalitet? Eller vil du

Læs mere

Træneren som talentudvikler

Træneren som talentudvikler Træneren som talentudvikler Træneren som talentudvikler 2 Alt forskning og praksis viser det samme: Som træner har du kæmpe betydning for, hvor langt de unge atleter kommer med deres sport. Hvad du gør,

Læs mere

//NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/

//NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/ //NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/ ELITEIDRÆTSKLASSER // VELKOMMEN TIL ELITEIDRÆTSKLASSERNE!/ Jeg er rigtig glad for, at vi kan give unge idrætstalenter i Slagelse Kommune mulighed for at søge om optagelse

Læs mere

Martin Thomsen Langagergaard. Forældre til. golftalenter.

Martin Thomsen Langagergaard. Forældre til. golftalenter. Forældre til golftalenter Forældre til golftalent Golftalent anno 2010 Forældreforskning hvad ved vi? Anbefalinger Golftalent anno 2010 Fysisk Internationalt Taktisk Teknisk Talent Livsstil Miljø, kulturelt

Læs mere

Baggrund for strukturændring

Baggrund for strukturændring VS får en af Danmarks største ungdomsafdelinger (14-20 år). Baggrund for strukturændring Grundlag for holdændringer Der er for mange k-svømmere til de nuværende hold. Der er flaskehalse mellem holdene

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

Mental Udviklingstrappe Modul 1

Mental Udviklingstrappe Modul 1 Mental Udviklingstrappe Modul 1 Dansk Atletik Forbund Aarhus Tirsdag 04.12.12 (3 timer) Mentaludviklingstrappe modul 1, DAF, 04.12.12 Formål Introduktion til begrebet mental styrke, samt praktisk anvendt

Læs mere

Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014

Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014 Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014 Tip en 7 er Hjemmeside http://b.socrative.com/login/student/ Indtast følgende Room Name: 147b2230 Højdepunkter fra året der gik

Læs mere

Martin Thomsen Langagergaard. Talenternes forældre.

Martin Thomsen Langagergaard. Talenternes forældre. Talenternes forældre Martin Thomsen Langagergaard Cand.scient. idræt og psykologi Driver rådgivningsvirksomheden Learn2improve Specialiseret i psykologiske tilgange til præstation i sportens verden, erhvervslivet

Læs mere

Motivation kan være nøglen Hvornår er nok, nok? Thomas Bredahl, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet,

Motivation kan være nøglen Hvornår er nok, nok? Thomas Bredahl, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Motivation kan være nøglen Hvornår er nok, nok? Thomas Bredahl, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, tbredahl@health.sdu.dk Hvem er jeg? Thomas Gjelstrup Bredahl - Lektor i Fysisk aktivitet

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder, forfatter og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Definition af frivilligt arbejde

Læs mere

Indledning. Hvordan kan du som socialrådgiver være både myndighed, ekspert, hjælper, motivator og procesansvarlig?

Indledning. Hvordan kan du som socialrådgiver være både myndighed, ekspert, hjælper, motivator og procesansvarlig? Indledning Hvordan kan du som socialrådgiver være både myndighed, ekspert, hjælper, motivator og procesansvarlig? Denne bog giver dig indsigt i, hvordan du kan skifte mellem alle rollerne og samtidig bevare

Læs mere

ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser

ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser 1 ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser Som ESAA udøver indgår du ikke blot i et program, der understøtter og optimerer din egen sportslige og uddannelsesmæssige udvikling. Ved at

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Skal vi betale for ildsjælen?

Skal vi betale for ildsjælen? Skal vi betale for ildsjælen? V/ Rie Frilund Skårhøj Sociolog, foredragsholder og konsulent i Ledfrivllige.dk Grundlægger og bestyrelsesmedlem i Foreningen RETRO Bog: Ledelse af frivillige. Særpris: 240

Læs mere

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet Kultur, Miljø & Erhverv Elite Aabenraa Dato: 08.05.2014 Sagsbehandler: Ane Tarp Hansen Direkte tlf.: 7376 7676 E-mail: atha@aabenraa.dk Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet Forslaget til udvikling

Læs mere

Idræt som redskab til inkluderende fælleskaber

Idræt som redskab til inkluderende fælleskaber Idræt som redskab til inkluderende fælleskaber Line Storm Maj-Britt S. Buch Rene Christensen Rene Osterhammel Thomas Buch STU-elev: Mikkel Nyhave Efterskoleelev: Christopher Clemensen Idrætsefterskole

Læs mere

Mental Udviklingstrappe Modul 2

Mental Udviklingstrappe Modul 2 Mental Udviklingstrappe Modul 2 Dansk Atletik Forbund Aarhus 30.01.13 Mental udviklingstrappe Den generelle basis Modul 1. - Mental træning i atletik ca. 2½-3 timer. Introduktion til begrebet mental styrke,

Læs mere

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept 6.1:Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagen arbejder for at gøre København til det bedste sted i Norden at dyrke eliteidræt i. Dette skal bl.a. realiseres ved, at

Læs mere

Talentudvikling Ishockey

Talentudvikling Ishockey Talentudvikling Ishockey Spilleruddannelse / Talentudvikling Elitekoordinatormøde Aalborg den 19.11.14 Martin Struzinski Født 1978 i Herning Collegekoordinator Elitesport Aalborg Tidligere Talent/Udviklingschef

Læs mere

VÆRDISÆT FOR TALENTUDVIKLING I DANSK IDRÆT TALENTHUSET

VÆRDISÆT FOR TALENTUDVIKLING I DANSK IDRÆT TALENTHUSET VÆRDISÆT FOR TALENTUDVIKLING I DANSK IDRÆT TALENTHUSET 1 HELHED UDVIKLING ENGAGEMENT 2 SAMARBEJDE TRIVSEL 3 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

Uddelegering? Du er dig eller din leder eller en anden leder

Uddelegering? Du er dig eller din leder eller en anden leder Uddelegering? Du er dig eller din leder eller en anden leder Arbejder du ofte med opgaver, som kun du kan udføre? Tør du uddelegere? Eller er du bange for at miste kontrollen? Har du ikke tid til at uddelegere?

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Morten Marstrand. Træningsmiljø Triton Ballerup

Morten Marstrand. Træningsmiljø Triton Ballerup Morten Marstrand Træningsmiljø Triton Ballerup Morten Marstrand Elitechef Triton Ballerup siden August 2013. Tidligere cheftræner Hillerød Svømmeklub i 6 år. Uddannet pædagog 2003 Arbejdet i flere år med

Læs mere

Glæden driver eliten!

Glæden driver eliten! Glæden driver eliten! -En kvantitativ og kvalitativ undersøgelse af frafald og fastholdelse af tidligere og nuværende kvindelige elitefodboldspillere inden for DBUs talentsystem Af Gitte Therkelsen, Dansk

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser

Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

BLØDE PIGER I HÅRD KONKURRENCE

BLØDE PIGER I HÅRD KONKURRENCE 5.12.2013 BLØDE PIGER I HÅRD KONKURRENCE TALENTUDVIKLING SOSU - LUU KONFERENCE HVAD VIL I GIVE DE UNGE MED? INDTRYK FRA SKILLS 2013 Det rykkede! Engagement Søgende Åbenhed Mod Reflekterede Personlig udvikling

Læs mere

Carsten Hvid Larsen. Sportsforælder

Carsten Hvid Larsen. Sportsforælder Carsten Hvid Larsen Sportsforælder Min plan for i dag! Introduktion og formål Intro til karriereperspektivet Sportsforældrerollen Øvelser og gode råd Spørgsmål og afrunding Formål og mål At give et indblik

Læs mere

Martin Thomsen Langagergaard. Agenda. Introduktion. Talent anno 2012 ATK, trivsel og miljø Forældrerollen Forældre i konkurrence Anbefalinger

Martin Thomsen Langagergaard. Agenda. Introduktion. Talent anno 2012 ATK, trivsel og miljø Forældrerollen Forældre i konkurrence Anbefalinger Driver virksomheden Learn2improve med base i Aalborg. Gennem 15 år specialiseret i præstationspsykologi og sportspsykologi Cand.scient. Idræt og Psykologi Løser pt. opgaver for: Dansk Golf Union, Dansk

Læs mere

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på at gøre spilleren ven med bolden dvs. der en bold pr spiller. Det er vigtigt at spilleren har

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ Oplevelsen af leg med fjerbolden Oplevelsen af glæde, når tingene lykkedes Oplevelsen af udvikling, når forbedringerne over tid mærkes Oplevelsen af fællesskab, når vi sammen

Læs mere

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv talentudvikling Fra at værne talenter mod eliteidræt, til at guide talenterne ind i eliteidrætten

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

Pressalit Spo p r o ts t s A ca c d a e d m e y

Pressalit Spo p r o ts t s A ca c d a e d m e y Pressalit Sports Academy Pressalit Sports Academy 2006-2008 Efteråret 2006 Foråret 2007 Efteråret 2007 Foråret 2008 Efteråret 2008 Målsætning hvad vil jeg? Målsætning træningskvalitet Målsætning - strategier

Læs mere

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten.

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten. Vejen frem I starten af 2012 blev Danmark kåret som verdens bedste håndboldnation. Kåringen skete på baggrund af de seneste års resultater, som vores landshold har præsteret på såvel ungdoms- som seniorsiden

Læs mere

Ringe Vandrehjem d. 30.10.2004

Ringe Vandrehjem d. 30.10.2004 Ringe Vandrehjem d. 30.10.2004 Voksenpsykologi Det kunne være så meget. Men her sættes først fokus på Personlighed så Hvordan påvirker vi hinanden?... Og endelig Sportspsykologi/Idrætspsykologi EN DEFINITION:

Læs mere

Løb i teori og praksis. Efteruddannelse af DAI s koordinatorer og idrætsmedarbejdere Dansk Atletik Forbund torsdag d. 7.11.2013

Løb i teori og praksis. Efteruddannelse af DAI s koordinatorer og idrætsmedarbejdere Dansk Atletik Forbund torsdag d. 7.11.2013 Løb i teori og praksis Efteruddannelse af DAI s koordinatorer og idrætsmedarbejdere Dansk Atletik Forbund torsdag d. 7.11.2013 Morten Nielsen Udviklingskonsulent i Dansk Atletik Forbund Underviser på DIF

Læs mere

Talentudvikling i Sønderjylland

Talentudvikling i Sønderjylland Talentudvikling i Sønderjylland tirsdag den 26. april 2011 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 51 26 60 62 Team Danmarks mission Team Danmark har til formål at udvikle dansk

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Det mentale aspekt i DGU ATK

Det mentale aspekt i DGU ATK Det mentale aspekt i DGU ATK v/ Martin Langagergaard Workshop Golfpsykologi for børn og unge Trivsel, miljø og mental styrke Præsentation Martin Langagergaard Driver virksomheden Learn2improve med base

Læs mere

V/ Susanne Muusmann Lassen susanne@mausmann.dk Tlf. 3135 5759

V/ Susanne Muusmann Lassen susanne@mausmann.dk Tlf. 3135 5759 Motivation i praksis V/ Susanne Muusmann Lassen susanne@mausmann.dk Tlf. 3135 5759 Formål og program 1 At udforske hvad motivation er og hvordan man som leder kan medvirke til at det daglige arbejde bliver

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Kvalitativ undersøgelse om oplevede effekter

Kvalitativ undersøgelse om oplevede effekter Minikonference om gruppecoaching, 24.11. 2011 Kvalitativ undersøgelse om oplevede effekter lige efter interventionens afslutning Thomas Henriksen, Louis Emil Clausen, Lene Gilkrog, Thomas Behrens & Reinhard

Læs mere

Lær at lede og. motivere frivillige

Lær at lede og. motivere frivillige Lær at lede og Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. motivere frivillige V/ Sociolog Foredragsholder, forfatter og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Hvor er du? 1) I har

Læs mere

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ Oplevelsen af leg med fjerbolden Oplevelsen af glæde, når tingene lykkedes Oplevelsen af udvikling, når forbedringerne over tid mærkes Oplevelsen af fællesskab, når vi sammen

Læs mere

Talenter i fægtning For fægtere og deres forældre. Dansk Fægte Forbund

Talenter i fægtning For fægtere og deres forældre. Dansk Fægte Forbund Talenter i fægtning For fægtere og deres forældre Dansk Fægte Forbund Forberedelsesprojekt for Talentudvikling 2009 2012 Udgiver: Dansk Fægte Forbund Tekst: Carina Sørensen Redigering: Marlene Spanger

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne.

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. 0 Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. Præcis, troværdig og målrettet kommunikation er en forudsætning for at leve op til vores mål, og derfor

Læs mere

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Cheerleading 2014 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND CHEERLEADING TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor cheerleading. Uddannelserne ligger i slutningen

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Kontakt og relation til de unge sejlere - hvorfor og hvordan

Kontakt og relation til de unge sejlere - hvorfor og hvordan Kontakt og relation til de unge sejlere - hvorfor og hvordan Oplæg af: Jan Christiansen Særlig inspiration fra: Ilene Eriksen og sejlerdanmark Vi vil gerne give dig formål, lyst og redskaber til snakken

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER Vejledning til lederen INDHOLDS- FORTEGNELSE Strukturen for samtalen: Samtalehjulet 7 Sådan får du succes med samtalen 8 Før samtalen 8 Under samtalen 9 Efter samtalen

Læs mere

Motivation og forskellighed

Motivation og forskellighed Bøger om ledelse af frivillige sælges Motivation og forskellighed V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

IDRÆTSTALENTER I DEN DANSKE FOLKESKOLE

IDRÆTSTALENTER I DEN DANSKE FOLKESKOLE TEAM DANMARK - IDRÆTSPOLITISK KONFERENCE 18. NOVEMBER 2015 IDRÆTSTALENTER I DEN DANSKE FOLKESKOLE JESPER STILLING OLESEN & DPU - DANMARKS INSTITUT FOR PÆDAGOGIK OG UDDANNELSE EMAIL: JEO@EDU.AU.DK & JCN@EDU.AU.DK

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016

Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016 Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Målsætning og værdigrundlag for talentidrætsklasser på Skolen på Sønderager (TIK-klasser) Skolen på Sønderager tilbyder i samarbejde med Herning Elite og idrætsforeninger

Læs mere

Elitestrategi for TTC 2014-2015

Elitestrategi for TTC 2014-2015 Elitestrategi for TTC 2014-2015 Vision TTC ønsker at være det foretrukne træningsfællesskab for københavnske elitetriatleter baseret på et stærkt fællesskab, der løfter det enkelte individs niveau og sikrer

Læs mere

Mestring kontra resultatfokus

Mestring kontra resultatfokus DHFs konference, Kolding, 24. september, 2016 Mestring kontra resultatfokus Peter Krustrup Professor i Sport og Sundhed Københavns Universitet - indtil 30/9-16 Syddansk Universitet - fra 1/10-16 Peter

Læs mere

Pressalit Sports Academy. Learn2improve

Pressalit Sports Academy. Learn2improve Pressalit Sports Academy Velkommen til PSA5 Siden sidst Udfordringer og succeser? Pressalit Sports Academy 2006-2008 Efteråret 2006 Foråret 2007 Efteråret 2007 Foråret 2008 Målsætning hvad vil jeg? Målsætning

Læs mere

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning Niveau 1 Instruktør og Træner en med Instruktør og Træneruddannelsen er, at du opnår de kompetencer, der gør dig i stand til at fungere som Instruktør eller træner for hold eller individuelle udøvere på

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Ledelse af frivillige V/ Rie Frilund Skårhøj Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Bog: Ledelse af frivillige. Særpris: 240 kr. Ledelse - nogle overordnede perspektiver Ledelse - to veje Udfører

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

M a rtin Langagergaard

M a rtin Langagergaard Cand.scient. Idræt og psykologi Driver virksomheden Learn2improve med base i Aalborg Gennem 15 år specialiseret i præstationspsykologi arbejder som mental træner, konsulent og rådgiver Løser pt. opgaver

Læs mere

Talentcenter DANMARK. Spillermanual piger /drenge VOLLEYBALL VOLLEYBALL VOLLEYBALL VOLLEYBALL VOLLEYBALL VOLLEYBALL VOLLEYBALL

Talentcenter DANMARK. Spillermanual piger /drenge VOLLEYBALL VOLLEYBALL VOLLEYBALL VOLLEYBALL VOLLEYBALL VOLLEYBALL VOLLEYBALL Talentcenter DANMARK Spillermanual piger /drenge Ta l e n t c e n t e r Ve s t Ta l e n t c e n t e r Ø s t Ta l e n t c e n t e r M a n u a l Ta l e n t c e n t e r 0 0 8 Ta l e n t c e n t e r 0 0 9

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde Slide 1 Udarbejdet af Bo Kvorning Slide 2 Program 10.00 Velkommen 10.15 Præsentationsrunde 10.30 Hvad er en hjælpetræner? 11.00 Hvorfor opvarmning? 11.45 Den gode hjælpetræner 12.00 Middag 12.30 Medbragte

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. Gode idrætsmiljøer for piger. Gode idrætsmiljøer for piger redskaber til at forstå, udvikle, udfordre og fastholde

PROJEKTBESKRIVELSE. Gode idrætsmiljøer for piger. Gode idrætsmiljøer for piger redskaber til at forstå, udvikle, udfordre og fastholde PROJEKTBESKRIVELSE Gode idrætsmiljøer for piger - redskaber til at forstå, udvikle, udfordre og fastholde Jeg gør altid mit bedste, men jeg synes aldrig, det er godt nok! 1 1. BAGGRUND FOR PROJEKTET Piger

Læs mere