Emneblad nr. 8/Themenblatt Nr. 8 Padborg,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emneblad nr. 8/Themenblatt Nr. 8 Padborg, 22.05.2012"

Transkript

1 Emneblad nr. 8/Themenblatt Nr. 8 Padborg, Uddannelsespraktik i udlandet De vigtigste spørgsmål før udlandsopholdets begyndelse Ausbildungspraktika im Ausland Die wichtigsten Fragen vor Beginn des Auslandsaufenthalts Indholdsfortegnelse: Inhaltsverzeichnis: 1. Indledning 2. Elever, der som led i deres tyske uddannelse gennemfører et praktikophold i Danmark 2.1 Kan elever i Tyskland tage en del af deres uddannelse i udlandet? 2.2 Er eleverne i Danmark stadig sygeforsikret i henhold til tysk lov? 2.3 Skal eleverne betale skat i Danmark? 2.4 Gælder tysk arbejdslovgivning for eleverne? 2.5 Skal eleverne også tegne en ansvarsforsikring? 2.6 Skal eleverne have en opholds- og arbejdstilladelse i Danmark? 2.7 Skal eleverne tilmeldes registret for udenlandske tjenesteydere (RUT)? 1. Einleitung 2. Auszubildende, die im Rahmen ihrer deutschen Ausbildung ein Praktikum in Dänemark absolvieren 2.1 Dürfen Auszubildende in Deutschland einen Ausbildungsabschnitt im Ausland verbringen? 2.2 Sind die Auszubildenden in Dänemark weiter nach deutschem Recht krankenversichert? 2.3 Müssen die Auszubildenden an das dänische Finanzamt Steuern zahlen? 2.4 Gilt für die Auszubildenden deutsches Arbeitsrecht? 2.5 Müssen die Auszubildenden auch eine Haftpflichtversicherung abschließen? 2.6 Benötigen die Auszubildenden in Dänemark eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis? 2.7 Müssen die Auszubildenden im dänischen Register für ausländische Dienstleister (RUT) angemeldet werden? 1

2 3. Elever, der som led i deres danske uddannelse gennemfører et praktikophold i Tyskland 3.1 Kan elever i Danmark tage en del af deres uddannelse i udlandet? 3.2 Er eleverne i Tyskland stadig sygeforsikret i henhold til dansk lov? 3.3 Skal eleverne betale skat i Tyskland? 3.4 Gælder dansk arbejdslovgivning for eleverne? 3.5 Skal eleverne også tegne en privat ansvarsforsikring? 3.6 Skal eleverne have en opholds- og arbejdstilladelse i Tyskland? 3.7 Skal eleverne anmeldes i henhold til lov om arbejdsudleje eller lov om udstationering af lønmodtagere? 3.8 Kan den danske arbejdsgiver få refunderet meromkostningerne for et praktikophold i udlandet? 4. Statsborgere i tredjelande 5. Praktikanter uden uddannelsesforhold 3. Auszubildende, die im Rahmen ihrer dänischen Ausbildung ein Praktikum in Deutschland absolvieren: 3.1 Dürfen Auszubildende in Dänemark einen Ausbildungsabschnitt m Ausland verbringen? 3.2 Sind die Auszubildenden in Deutschland weiter nach dänischem Recht krankenversichert? 3.3 Müssen die Auszubildenden an das deutsche Finanzamt Steuern zahlen? 3.4 Gilt für die Auszubildenden dänisches Arbeitsrecht? 3.5 Müssen die Auszubildenden auch eine private Haftpflichtversicherung abschließen? 3.6 Benötigen die Auszubildenden in Deutschland eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis? 3.7 Müssen die Auszubildenden nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz oder dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz gemeldet werden? 3.8 Kann der dänische Arbeitgeber die Mehrkosten des Auslandspraktikums ersetzt bekommen? 4. Drittstaatsangehörige 5. Praktikanten ohne Ausbildungsverhältnis 2

3 1. Indledning 1. Einleitung Som led i globaliseringen og især som følge af den fremskridende europæiske harmonisering vokser paratheden blandt elever til at tage til udlandet for at gennemføre en del af deres uddannelse der. Til dels skyldes dette også mangelen på uddannelsespladser og det deraf resulterende pres til at udvide sin egen søgning efter en læreplads til udover landegrænsen. Også i Tyskland og Danmark er interessen af den årsag stigende hos de unge for at tage til nabolandet. I den forbindelse skal der dog tages højde for nogle nationale særpræg, som ikke kun er af kulturel art, men også er et resultat af forskelle inden for den sociale sikring samt arbejds- og skattelovgivningen. Denne informationsfolder er tænkt som en håndsrækning til elever og lærerkræfter, således at alle relevante spørgsmål kan besvares i forvejen, og opholdet i udlandet bliver en succes. Im Zuge der Globalisierung und insbesondere als Folge des europäischen Einigungsprozesses wächst die Bereitschaft Auszubildender, ins Ausland zu gehen, um dort zumindest einen Teil ihrer Ausbildung zu absolvieren. Zum Teil ist dies auch dem Mangel an Ausbildungsplätzen und dem daraus resultierenden Druck geschuldet, den eigenen Radius der Lehrstellensuche über die Landesgrenzen hinaus zu erweitern. Auch in Deutschland und Dänemark steigt bei jungen Menschen daher das Interesse, ins Nachbarland zu gehen. Hierbei sind jedoch nationale Besonderheiten zu beachten, die nicht nur kultureller Art sind, sondern sich auch aus den Unterschieden im Sozialversicherungs-, Arbeits- und Steuerrecht ergeben. Dieses Informationsblatt soll Auszubildenden und Ausbildern als Handreichung dienen, damit alle relevanten Fragen im Vorwege beantwortet werden und der Auslandsaufenthalt ein Erfolg wird. Det er imidlertid ikke muligt at give alment gældende svar med hensyn til uddannelser i udlandet, fordi der er tale om forskellige konkrete konstellationer, som har forskellige konsekvenser. Derfor omhandler denne informationsfolder kun de tilfælde, hvor elever gennemfører en normal uddannelse med løn i deres hjemland og tager et uddannelsesrelateret praktikophold i nabolandet. Antworten können im Bereich der Auslandsausbildungen jedoch nicht pauschal gegeben werden, da es unterschiedliche Sachverhaltskonstellationen gibt, die unterschiedliche Konsequenzen haben. Daher wird sich diese Informationsschrift auf die Fälle beschränken, in denen Auszubildende in ihrem Heimatland eine reguläre vergütete Ausbildung absolvieren und im Nachbarland ein ausbildungsbezogenes Praktikum absolvieren. 3

4 2. Elever, der som led i deres tyske uddannelse gennemfører et praktikophold i Danmark: 2. Auszubildende, die im Rahmen ihrer deutschen Ausbildung ein Praktikum in Dänemark absolvieren: 2.1 Kan elever i Tyskland tage en del af deres uddannelse i udlandet? 2.1 Dürfen Auszubildende in Deutschland einen Ausbildungsabschnitt im Ausland verbringen? I henhold til 2, stk. 3 i tysk lov om erhvervsuddannelser (Berufsbildungsgesetz (BBiG)) kan dele af uddannelsen gennemføres i udlandet, såfremt dette tjener uddannelsens formål, det vil sige, såfremt indholdet af den udenlandske uddannelse svarer til den i hjemlandet. Imidlertid bør den samlede varighed ikke overskride en fjerdedel af uddannelsens varighed, som er fastsat i uddannelsesordningen. Ved almindelige treårige uddannelser svarer det til en periode på ni måneder. Gemäß 2 Abs. 3 Berufsbildungsgesetz (BBiG) können Teile der Ausbildung im Ausland durchgeführt werden, wenn dies dem Ausbildungsziel dient, das heiβt, wenn sich die ausländischen Ausbildungsinhalte mit den heimischen decken. Jedoch soll die Gesamtdauer ein Viertel der in der Ausbildungsordnung festgelegten Ausbildungsdauer nicht überschreiten. Bei herkömmlichen dreijährigen Ausbildungen würde dies einem Zeitraum von neun Monaten entsprechen. Eleverne kan uden videre i op til tre til fire uger fritages for deltidsundervisningen eller en tilsvarende periode af blokundervisningen ved deres tekniske skole. Die Auszubildenden können ohne Weiteres für einen Zeitraum von drei bis vier Wochen vom Teilzeitunterricht oder einen entsprechenden Zeitraum vom Blockunterricht ihrer Berufsschule freigestellt werden. I tilfælde af udlandsophold, der tidsmæssigt går ud over dette, skal teknisk skole, virksomhed og Handwerkskammer (HWK) resp. Industrie- und Handelskammer (IHK) være enige om, at uddannelsen, som flyttes til udlandet, opfylder uddannelsens indholdsmæssige krav, og at det er sikret, at den udenlandske del af uddannelsen anerkendes af kamrene. Desuden kræves der en plan, som er aftalt med de ansvarlige involverede. En sådan plan kan, som for eksempel inden for rammerne af Leonardo-da-Vinciprogrammet, bestå af en samarbejdsaftale mellem virksomheden i hjemlandet, den udenlandske virksomhed og eleven. Bei zeitlich darüber hinaus gehenden Auslandsaufenthalten müssen Berufsschule, Betrieb und Handwerkskammer (HWK) bzw. die Industrie- und Handelskammer (IHK) gemeinsam festgestellt haben, dass die ins Ausland verlagerte Ausbildung den inhaltlichen Anforderungen der Ausbildung entspricht und sichergestellt ist, dass der Ausbildungsabschnitt im Ausland auch durch die Kammern auf die Ausbildung angerechnet wird. Zudem ist hierfür ein mit der zuständigen Stelle abgestimmter Plan erforderlich. Ein solcher Plan kann, z.b. wie im Rahmen des Leonardo-da- Vinci-Programmes üblich, in einem Kooperationsabkommen zwischen dem heimischen Betrieb, dem Auslandsbetrieb und dem Auszubildenden 4

5 bestehen. 2.2 Er eleverne i Danmark stadig sygeforsikret i henhold til tysk lov? 2.2 Sind die Auszubildenden in Dänemark weiter nach deutschem Recht krankenversichert? Hvis der er tale om udstationering ifølge art. 12 Forordning (EF) nr. 883/04, er eleverne stadig sygeforsikret efter tysk lov. En udstationering bevirker, at den tyske socialsikringslovgivning også gælder under praktikopholdet i Danmark. Wenn ein Fall der Entsendung im Sinne von Art. 12 der Verordnung (EG) Nr. 883/04 vorliegt, sind die Auszubildenden weiter nach deutschem Recht krankenversichert. Eine Entsendung bewirkt, dass das deutsche Sozialversicherungsrecht auch während des Praktikums in Dänemark gilt For hvilke dele af den sociale sikring har udstationeringen betydning? Für welche Sozialversicherungszweige hat die Entsendung Bedeutung? Udstationeringen har betydning for følgende dele: Die Entsendung hat Bedeutung für folgende Zweige: Sygeforsikring Plejeforsikring Arbejdsløshedsforsikring Pensionsforsikring Ulykkesforsikring Krankenversicherung Pflegeversicherung Arbeitslosenversicherung Rentenversicherung Unfallversicherung Hvad er forudsætningerne for en udstationering? Was sind die Voraussetzungen einer Entsendung? Forudsætningerne for en udstationering er: Voraussetzungen der Entsendung: Uddannelsesforholdet må ikke afbrydes af udlandsopholdet. Eleverne skal stadig være underlagt anvisningerne fra Das Ausbildungsverhältnis darf durch den Auslandsaufenthalt nicht unterbrochen werden. 5

6 uddannelsesvirksomheden i hjemlandet. Udlandsopholdet skal være tidsmæssigt begrænset og må ikke overstige 24 måneder. Aflønningen skal stadig ske gennem den tyske uddannelsesvirksomhed. Die Auszubildenden müssen weiterhin den Weisungen des Ausbildungsbetriebes im Herkunftsland unterliegen. Der Auslandsaufenthalt muss zeitlich begrenzt sein und darf 24 Monate nicht überschreiten. Die Entlohnung muss weiter durch den deutschen Ausbildungsbetrieb erfolgen Hvordan ansøger man om udstationering? Wie wird eine Entsendung beantragt? Uddannelsesvirksomheden indsender en ansøgning til elevens lovpligtige sygekasse. Relevante ansøgningsskemaer findes på hjemmesiden for Deutsche Verbindungsstelle Krankenkasse Ausland (DVKA) i Bonn: Der Ausbildungsbetrieb stellt bei der gesetzlichen Krankenkasse der Auszubildenden einen Antrag auf Entsendung. Entsprechende Anträge finden sich auf der Internetseite der Deutschen Verbindungsstelle Krankenkasse Ausland (DVKA) in Bonn: Sygekassen attesterer herefter den forsikrede elevs forsikringsdækning på skemaet PD (Portable Document = Mobilt Dokument) A1 og informerer også den relevante myndighed Pensionsstyrelsen i København om udstationeringen. PD A1 dokumenterer status som socialforsikret og i hvilket land i dette tilfælde stadig Tyskland bidragene til den sociale sikring skal betales. I tilfælde af en kontrol fra den udenlandske sikringsmyndighed skal PD A1 fremvises. Die Krankenkasse bescheinigt dann den versicherten Auszubildenden den Versicherungsschutz auf dem sognannten Formular PD (Portable Document = Mobiles Dokument) A1 und informiert auch die zuständige Behörde Pensionsstyrelsen in Kopenhagen über die Entsendung. Das PD A1 gilt als Nachweis über den Sozialversicherungsstatus und um zu dokumentieren, in welchem Land hier: weiterhin Deutschland die Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen sind. Im Falle einer Prüfung durch den ausländischen Träger ist das PD A1 vorzulegen. Uddannelsesvirksomheden og eleverne skal informere sygekassen om eventuelle ændringer, fx såfremt den ansøgte udstationering alligevel ikke gennemføres eller afbrydes i et længere tidsrum, eller såfremt eleverne Über eventuelle Änderungen haben der Ausbildungsbetrieb und die Auszubildenden die Krankenkasse zu informieren, z. B. wenn die beantragte Entsendung doch nicht erfolgt, für einen längeren Zeitraum 6

7 skifter praktiksted i Danmark. unterbrochen wird oder wenn die Auszubildenden in Dänemark den Praktikumsbetrieb wechseln. Ansøgningen om udstationering bør indsendes i god tid for at give sygekassen tilstrækkelig tid til behandlingen. Det er dog muligt at indsende ansøgningen med kort varsel, og endog efter at praktikopholdet er påbegyndt. Dette har ingen negative følger for forsikringsdækningen. Der Antrag auf Entsendung sollte rechtzeitig gestellt werden, um der Krankenkasse ausreichend Zeit zur Bearbeitung zu geben. Es ist jedoch möglich, den Antrag kurzfristig und sogar noch nach Beginn des Praktikums zu stellen. Dies wirkt sich nicht nachteilig auf den Versicherungsschutz aus Hvad gør eleverne, hvis de bliver syge i udlandet? Was machen die Auszubildenden, wenn sie im Ausland krank werden? For at modtage sundhedsydelser i udlandet skal de uddannelsessøgende ved lægebesøg fremvise det blå europæiske sygesikringskort (European Health Insurance Card EHIC), som de også ville have på sig som turister. Ligesom en turist modtager de udstationerede uddannelsessøgende den nødvendige behandling under hensyntagen til opholdets varighed. Um Gesundheitsleistungen im Ausland in Anspruch zu nehmen, müssen die Auszubildenden bei Arztbesuchen die blaue Europäische Krankenversicherungskarte (European Health Insurance Card - EHIC) vorlegen, die sie auch als Touristen mit sich führen würden. Ebenso wie ein Tourist erhalten die entsendeten Auszubildenden die notwendige Behandlung unter Berücksichtigung der Aufenthaltsdauer. Det skal dog bemærkes, at det europæiske sygesikringskort ikke dækker omkostningerne til en eventuel hjemtransport til hjemlandet, såfremt en almindelig hjemrejse ikke er mulig fx efter indlæggelse på sygehus. Til en sådan sygehjemtransport skal der tegnes en særskilt rejseforsikring, hvilket som regel kan ske hos de uddannelsessøgendes lovpligtige sygekasse. Zu beachten ist jedoch, dass die Europäische Krankenversicherungskarte nicht einen eventuellen kostenlosen Rücktransport ins Heimatland abdeckt, falls z. B. nach einer Krankenhauseinweisung eine normale Rückreise nicht möglich ist. Für einen solchen Krankenrücktransport ist der Abschluss einer gesonderten Reiseversicherung erforderlich. Diese kann in der Regel auch über die gesetzliche Krankenkasse der Auszubildenden abgeschlossen werden. 7

8 2.2.5 Er eleverne i udlandet stadig ulykkesforsikret? Sind die Auszubildenden im Ausland weiterhin unfallversichert? Elever er under deres praktiske uddannelse i Tyskland lovpligtigt forsikret mod ulykker gennem deres uddannelsesvirksomhed. Såfremt elever udstationeres af deres uddannelsesvirksomhed til Danmark, er de også ulykkesforsikret dér, idet praktikopholdet kan betragtes som en del af deres uddannelse. Lovpligtigt ulykkesforsikret er imidlertid kun aktiviteter, som har en sammenhæng med det praktiske arbejde i den udenlandske virksomhed. Hertil regnes også ud- og hjemrejse, men ikke aktiviteter i fritiden som fx indkøb, idræt eller biografbesøg. Auszubildende sind während ihrer praktischen Ausbildung in Deutschland über ihren Ausbildungsbetrieb gesetzlich unfallversichert. Werden Auszubildende von ihrem Ausbildungsbetrieb nach Dänemark entsandt, sind sie auch dort unfallversichert, weil das Praktikum als Bestandteil der Ausbildung angesehen werden kann. Gesetzlich unfallversichert sind jedoch nur die Tätigkeiten, die in einem Zusammenhang mit der praktischen Tätigkeit im ausländischen Unternehmen stehen. Hierunter fallen auch die An- und Abreise, nicht jedoch Tätigkeiten in der Freizeit, wie z. B. Einkäufe, Sport oder Kinobesuche. 2.3 Skal eleverne betale skat i Danmark? 2.3 Müssen die Auszubildenden an das dänische Finanzamt Steuern zahlen? Den ubegrænsede skattepligt forbliver i Tyskland. Undtagelse: Eleven forlader Tyskland i mere end seks måneder uden at vende hjem i mellemtiden. Det er dog i de her behandlede tilfælde ikke sandsynligt. For de udstationerede elever gælder således i Danmark stadig den tyske skattelovgivning, medmindre opholdet varer i mere end 183 dage. Ved et ophold på under 183 dage i det andet land forbliver den udstationerede skattepligtig i hjemlandet. Overskrides de 183 dage, overgår beskatningen af arbejdsindtægterne til opholdslandet, og det med tilbagevirkende kraft fra første dag. Det bør der tages højde for, såfremt opholdet fra starten af er planlagt til at vare mere end 183 dage, ved at der betales acontoskat i det rigtige land for at undgå store efterbetalinger. Die unbeschränkte Steuerpflicht verbleibt in Deutschland. Ausnahme: Der Auszubildende reist für mehr als sechs Monate aus Deutschland aus, ohne zwischendurch zurückzukehren. Davon ist in den betroffenen Fällen nicht auszugehen. Für die entsendeten Auszubildenden gilt in Dänemark somit weiterhin das deutsche Steuerrecht, es sei denn, der Aufenthalt dauert länger als 183 Tage. Bei einem Aufenthalt von unter 183 Tagen im anderen Land, verbleibt ein Entsendeter unter der Besteuerung des Wohnlandes. Werden die 183 Tage überschritten, wechselt die Besteuerung des Arbeitseinkommens ins Aufnahmeland, und zwar rückwirkend zum ersten Tag. Dem sollte Rechnung getragen werden, wenn der Aufenthalt von vorneherein länger als 183 Tage dauern soll, 8

9 indem Abschläge im richtigen Land bezahlt werden, um hohe Nachzahlungen zu vermeiden. Tyskland og Danmark definerer imidlertid 183-dage-reglen forskelligt. Tyskland fortolker den tysk-danske dobbeltbeskatningsaftale på den måde, at det kun er arbejdsdagene, der medregnes. Danmark følger i sin fortolkning OECD-standardaftalen, i henhold til hvilken alle opholdsdage i det andet land skal medregnes, herunder også ud- og hjemrejsedagene, feriedage osv. Deutschland und Dänemark definieren die 183-Tage-Regel jedoch unterschiedlich. Deutschland interpretiert das Deutsch-Dänische Doppelbesteuerungsabkommen in der Weise, dass nur die reinen Arbeitstage zählen. Dänemark folgt in seiner Auslegung dem OECD- Musterabkommen, nach dem alle Aufenthaltstage im anderen Land mitzuzählen sind, also auch An- und Abreisetage, Urlaubstage etc. 2.4 Gælder tysk arbejdslovgivning for eleverne? 2.4 Gilt für die Auszubildenden deutsches Arbeitsrecht? I princippet gælder lovgivningen, der er aftalt i uddannelsesaftalen, resp. det lands lovgivning, hvor eleverne normalt gennemfører deres uddannelse. Således gælder for eleverne principielt også i Danmark tysk arbejdslovgivning. Alligevel er der visse områder, hvor der anvendes danske ordninger, såfremt disse er gunstigere for den uddannelsessøgende end de tilsvarende tyske love. Det drejer sig især om følgende områder: Arbejdsmiljø, ligeberettigelse resp. antidiskriminering, mindsteløn og ferie. I praksis bliver det dog nok sjældent relevant inden for uddannelsesområdet. Prinzipiell gilt das im Ausbildungsvertrag vereinbarte Recht bzw. das Recht des Staates, in dem die Auszubildenden gewöhnlich ihre Ausbildung verrichten. Somit gilt für die Auszubildenden prinzipiell auch in Dänemark deutsches Arbeitsrecht. Gleichwohl finden dann für bestimmte Bereiche dänische Regelungen Anwendung, wenn diese günstiger für den Auszubildenden sind als die entsprechenden deutschen Gesetze. Es handelt sich hierbei insbesondere um folgende Bereiche: Arbeitsschutz, Gleichberechtigung bzw. Antidiskriminierung, Mindestlohn und Urlaub. In der Praxis wird dies jedoch für den Ausbildungsbereich selten relevant werden Skal uddannelsesaftalen ændres? Muss der Ausbildungsvertrag geändert werden? Såfremt praktikopholdet i udlandet varer mere end tre uger, skal Dauert das Auslandspraktikum länger als drei Wochen, bedarf es einer 9

10 uddannelsesaftalen ændres. Udlandsopholdet skal indføres som uddannelsesaktivitet uden for uddannelsesstedet som tillæg til uddannelsesaftalen ( 11, stk. 1, nr. 3 i BBiG). I dette tilfælde skal den ændrede uddannelsesaftale videresendes til den kompetente kammer med henblik på registrering ( 36, stk. 1, 3. punktum i BBiG). Änderung des Ausbildungsvertrages. Der Auslandaufenthalt muss dann als Ausbildungsmaßnahme außerhalb der Ausbildungsstätte als Zusatz in den Ausbildungsvertrag aufgenommen werden ( 11 Abs. 1 Nr. 3 BBiG). In diesem Fall muss der geänderte Ausbildungsvertrag an die zuständige Kammer zur Eintragung weitergeleitet werden ( 36 Abs. 1 Satz 3 BBiG). Ud over ændringen af uddannelsesaftalen anbefales en samarbejdsaftale (se ovenfor under 2.1) mellem virksomheden i hjemlandet, den udenlandske virksomhed og de uddannelsessøgende for at fastlægge de indbyrdes rettigheder og pligter samt uddannelsens indhold. Zusätzlich zur Änderung des Ausbildungsvertrages ist ein Kooperationsabkommen (siehe oben unter 2.1) zwischen dem heimischen Betrieb, dem Auslandsbetrieb und den Auszubildenden sinnvoll, um die gegenseitigen Rechte und Pflichten sowie die Ausbildungsinhalte festzuhalten. Desuden er det nærliggende at dokumentere indholdet af den uddannelse, der gennemføres i udlandet, i et såkaldt europass mobilitetsbevis (http://europass.cedefop.europa.eu/de/home). Auβerdem bietet es sich an, die im Ausland vermittelten Lerninhalte in einem sogenannten europass Mobilität zu dokumentieren (http://europass.cedefop.europa.eu/de/home) Skal eleverne tage sikkerhedskurser i Danmark? Müssen in Dänemark Arbeitsschutzkurse absolviert werden? Dette kan der ikke siges noget generelt om. Såfremt praktikopholdet forudsætter et kursus i Danmark, og et kursus, der er gennemført i Tyskland, ikke kan anerkendes, skal den danske praktikvirksomhed sørge for, at der gennemføres en efteruddannelse. Kokkeelever skal i starten af deres praktikophold gennemføre et dansk hygiejnekursus af ca. tre dages varighed. I Danmark skal elever, der uddanner sig til smed, på et endagskursus, et Hierüber kann keine generelle Aussage getroffen werden. Falls eine Schulung in Dänemark für das Praktikum vorausgesetzt wird, aber ein in Deutschland absolvierter Kurs nicht anerkannt werden kann, hat der dänische Gastbetrieb dafür zu sorgen, dass eine Nachschulung erfolgt. Auszubildende zum Koch müssen zu Beginn ihres Praktikums eine ca. dreitägige dänische Hygieneschulung absolvieren. In Dänemark müssen Auszubildende, die im Metallbau eine Ausbildung 10

11 26-kursus jfr. BEK nr. 908 af , som omhandler alle relevante arbejdsmiljøaspekter i forbindelse med svejsearbejder. Man må dog gå ud fra, at tyske elever i forvejen har modtaget en sådan tilsvarende uddannelse. For murer- og butiksassistentelever er der ikke nogen efteruddannelseskrav. zum Schmied absolvieren, einen eintägigen Kurs (= 26-kursus gem. BEK nr. 908 af ) belegt haben, der alle in Verbindung mit Schweißarbeiten relevanten Arbeitssicherheitsaspekte behandelt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass Auszubildende aus Deutschland bereits im Heimatland eine entsprechende Schulung absolviert haben. Auszubildende zum Maurer und zum Einzelhandelskaufmann benötigen keine Nachschulung Kan eleverne modtage økonomisk støtte til deres praktikophold i udlandet? Können die Auszubildenden für ihr Auslandspraktikum finanzielle Unterstützung erhalten? Erhvervsuddannelsesstøtte får principielt bl.a. elever, som under deres uddannelse ikke kan bo hos forældrene, fordi uddannelsesvirksomheden ligger for langt fra forældrenes bopæl, og som ikke råder over de nødvendige midler til livets ophold. Elever over 18 år, elever, der er gift eller i et fast partnerskab eller har mindst et barn, kan også få erhvervsuddannelsesstøtte, selv når de bor i nærheden af forældrenes bopæl. Berufsausbildungsbeihilfe erhalten grundsätzlich u. a. Auszubildende, die während der Ausbildung deswegen nicht bei den Eltern wohnen können, weil der Ausbildungsbetrieb zu weit vom Elternhaus entfernt ist, und denen nicht die erforderlichen Mittel zur Bestreitung ihres Lebensunterhalts zur Verfügung stehen. Auszubildende, die älter als 18 Jahre sind, verheiratet sind, in einer Lebenspartnerschaft verbunden sind oder mindestens ein Kind haben, können selbst dann eine Berufsausbildungsbeihilfe erhalten, wenn sie in der Nähe des Elternhauses leben. Principielt er det også muligt at få erhvervsuddannelsesstøtte til dele af en uddannelse, der gennemføres i udlandet. Dette er muligt, såfremt denne del er rimelig i forhold til uddannelsens samlede varighed og ikke overstiger et år. Prinzipiell ist es auch möglich, für Abschnitte einer Ausbildung, die im Ausland durchgeführt werden, Unterstützung in Form von Berufsausbildungsbeihilfe zu erhalten. Dies ist dann möglich, wenn dieser Teil im Verhältnis zur Gesamtdauer der Ausbildung angemessen ist und die Dauer von einem Jahr nicht übersteigt. 11

12 Da støtten afhænger af mange detaljer, fremsætter Agentur für Arbeit ingen generelle udsagn. Eleverne bør derfor henvende sig til en erhvervsrådgiver hos deres stedlige arbejdsformidling med henblik på nærmere oplysninger. Da eine Förderung von vielen Einzelheiten abhängt, macht die Agentur für Arbeit keine generellen Aussagen. Die Auszubildenden sollten sich daher für nähere Informationen an einen Berufsberater ihrer örtlichen Agentur wenden. 2.5 Skal eleverne også tegne en privat ansvarsforsikring? 2.5 Müssen die Auszubildenden auch eine private Haftpflichtversicherung abschließen? Eleverne er ikke forpligtet til at tegne en yderligere privat ansvarsforsikring. For det meste er elever medforsikret gennem deres forældres forsikringsaftale, såfremt uddannelsen påbegyndes direkte efter endt skoletid. En ansvarsforsikring gælder generelt også i udlandet. Mange forsikringer indeholder forsikringsdækning også i EU-udlandet med ubegrænset varighed. Inden opholdet i Danmark bør eleverne derfor tage kontakt til deres forsikringsselskab for at få oplysninger om gyldigheden af deres forsikring i Danmark. Die Auszubildenden sind nicht verpflichtet, eine zusätzliche private Haftpflichtversicherung abzuschließen. Meistens sind die Auszubildenden über den Versicherungsvertrag der Eltern mitversichert, wenn die Ausbildung direkt nach der Schulzeit beginnt. Eine Haftpflichtversicherung gilt generell auch im Ausland. Viele Versicherungen bieten ihren Versicherungsschutz auch im EU-Ausland in unbegrenzter Länge an. Vor dem Aufenthalt in Dänemark sollten sich die Auszubildenden daher mit ihrer Versicherungsgesellschaft in Verbindung setzen, um sich über die Gültigkeit ihrer Versicherung in Dänemark zu informieren. 2.6 Skal eleverne have en opholds- og arbejdstilladelse i Danmark? Som EU-borgere behøver eleverne ingen opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. I modsætning til den tyske registreringslovgivning skal eleverne ikke tilmelde sig det danske folkeregister, selv om praktikopholdet varer længere end to måneder og de kun tager til Tyskland i weekenden. 2.6 Benötigen die Auszubildenden in Dänemark eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis? Die Auszubildenden benötigen als EU-Bürger keine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis in Dänemark. Im Gegensatz zum deutschen Melderecht muss selbst dann keine Meldung bei der dänischen Meldebehörde erfolgen, wenn das Praktikum länger als zwei Monate dauert und die Auszubildenden nur am Wochenende nach Deutschland fahren. 12

13 2.7 Skal eleverne tilmeldes registret for udenlandske tjenesteydere (RUT)? Da den danske lov om udstationering også gælder for elever fra udlandet, der som led i deres uddannelse gennemfører et virksomhedspraktikophold i Danmark, skal disse tilmeldes RUT-registret. 2.7 Müssen die Auszubildenden im dänischen Register für ausländische Dienstleister (RUT) angemeldet werden? Da das dänische Entsendegesetz (lov om udstationering) auch für Auszubildende aus dem Ausland gilt, die im Rahmen ihrer Ausbildung ein Betriebspraktikum in Dänemark absolvieren, müssen diese im RUT- Register angemeldet werden. 3. Elever, der som led i deres danske uddannelse gennemfører et praktikophold i Tyskland: 3. Auszubildende, die im Rahmen ihrer dänischen Ausbildung ein Praktikum in Deutschland absolvieren: 3.1 Kan elever i Danmark tage en del af deres uddannelse i udlandet? 3.1 Dürfen Auszubildende in Dänemark einen Ausbildungsabschnitt im Ausland verbringen? Ja, i henhold til bestemmelserne i det danske mobilitetsprogram, PIUordningen, må danske elever som led i deres uddannelse gennemføre praktikophold i udlandet. Forudsætningen er, at den pågældende uddannelse er omfattet af den danske lov om erhvervsuddannelser. Ja, gemäß den Bestimmungen des dänischen Mobilitätsprogramms, PIUordningen, dürfen dänische Auszubildende im Rahmen ihrer Ausbildung Auslandspraktika absolvieren. Voraussetzung ist, dass die betreffende Ausbildung vom dänischen Ausbildungsgesetz (lov om erhvervsuddannelser) umfasst ist. Dette gælder for elever, som har indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed i Danmark, og for elever på erhvervsskoler, som i forbindelse med deres uddannelse gennemfører praktikophold i danske virksomheder. Det er en forudsætning, at skolen kan garantere, at uddannelsen i den tyske virksomhed opfylder de danske kvalitetsnormer og at den danske skole under praktikopholdet varetager tilsynspligten. Dies gilt sowohl für Auszubildende, die mit einem Betrieb in Dänemark einen Ausbildungsvertrag geschlossen haben, als auch für Berufsschüler, die im Rahmen Ihrer überbetrieblichen Ausbildung Praktika in dänischen Betrieben absolvieren. Voraussetzung ist, dass die Schule garantieren kann, dass die Ausbildung in dem deutschen Unternehmen den dänischen Qualitätsstandards entspricht, und die dänische Schule während des Praktikums ihrer Aufsichtspflicht genügt. 13

14 Eleven er ikke forpligtet til at tage til udlandet, og skolen er ikke forpligtet til at efterkomme elevens ønske om et udlandsophold. Weder ist der Schüler verpflichtet, ins Ausland zu gehen, noch ist die Schule verpflichtet, dem Wunsch des Schülers nach einem Auslandsaufenthalt nachkommen. 3.2 Er eleverne i Tyskland stadig sygeforsikret i henhold til dansk lov? 3.2 Sind die Auszubildenden in Deutschland weiter nach dänischem Recht krankenversichert? Når der er tale om udstationering, er eleverne stadig sygeforsikret efter dansk lov. Wenn ein Fall der Entsendung vorliegt, sind die Auszubildenden weiter nach dänischem Recht krankenversichert For hvilke dele af den sociale sikring har udstationeringen betydning? Für welche Zweige der Sozialversicherung hat die Entsendung Bedeutung? I Danmark findes der i modsætning til i Tyskland ingen social sikring, der finansieres via medlemsbidrag. Den sociale sikring finansieres over skatten, og alle indbyggere og beskæftigede i Danmark er omfattet af den. Det drejer sig om ydelser i forbindelse med sygdom og pleje samt pension. Arbejdsløshedsforsikring er derimod finansieret gennem bidrag og forudsætter medlemskab af en A-kasse. Udstationeringen har desuden betydning for erstatningen ved arbejdsskader. In Dänemark gibt es im Gegensatz zu Deutschland keine beitragsfinanzierte Sozialversicherung, sondern eine soziale Sicherung, die über Steuern finanziert wird und jedem Einwohner und in Dänemark Beschäftigten zusteht. Es handelt sich um die Bereiche der Leistungen bei Krankheit und Pflege sowie Rente (Pension). Die Arbeitslosenversicherung hingegen ist beitragsfinanziert. Voraussetzung ist Mitgliedschaft in einer A-Kasse. Die Entsendung hat zudem Bedeutung für die Leistungen bei Arbeitsunfällen Hvad er forudsætningerne for en udstationering? Was sind die Voraussetzungen einer Entsendung? Forudsætningerne for en udstationering er: Voraussetzungen der Entsendung: 14

15 Uddannelsesforholdet må ikke blive afbrudt af udlandsopholdet. De uddannelsessøgende skal stadig være underlagt anvisningerne fra uddannelsesvirksomheden i hjemlandet. Udstationeringen skal være tidsmæssigt begrænset og må ikke overstige 24 måneder. Aflønningen skal stadig ske gennem den danske uddannelsesvirksomhed. Das Ausbildungsverhältnis darf durch den Auslandsaufenthalt nicht unterbrochen werden. Die Auszubildenden müssen weiterhin den Weisungen des Ausbildungsbetriebes im Herkunftsland unterliegen. Eine Entsendung muss zeitlich begrenzt sein und darf 24 Monate nicht überschreiten. Die Entlohnung muss weiter durch den dänischen Ausbildungsbetrieb erfolgen Hvordan ansøger man om udstationering? Wie wird eine Entsendung beantragt? I Danmark skal uddannelsesvirksomheden eller skolen henvende sig til Pensionsstyrelsen i København for at ansøge om udstationering. Pensionsstyrelsen attesterer den forsikrede elevs forsikringsdækning på skemaet PD A1. Skemaer findes på Pensionsstyrelsens hjemmeside: In Dänemark muss sich der Ausbildungsbetrieb bzw. die Schule an Pensionsstyrelsen in Kopenhagen wenden, um die Entsendung zu beantragen. Pensionsstyrelsen bescheinigt den versicherten Auszubildenden den Versicherungsschutz auf dem Formular PD A1. Formulare finden sich auf der Homepage von Pensionsstyrelsen: Pensionsstyrelsen/Selvbetjening/Blanketter/Dansk-social-sikring-i-udlandet Skal der altid ansøges om udstationering? Muss immer eine Entsendung beantragt werden? For en bestemt personkreds har der siden 1993 været en dansk-tysk undtagelsesaftale, som uafhængigt af en udstationering gør det muligt, at man under et praktikophold i Tyskland er omfattet af dansk lov. Såfremt alle nedenstående forudsætninger er opfyldt, er praktikanterne også i udlandet Für einen bestimmten Personenkreis gibt es seit 1993 eine deutschdänische Ausnahmevereinbarung, die es unabhängig von einer Entsendung ermöglicht, während der Absolvierung von Praktika in Deutschland dem dänischen Recht zu unterliegen. Wenn alle folgenden 15

16 fortsat omfattet af dansk lov: Voraussetzungen erfüllt sind, unterfallen die Praktikanten auch im Ausland weiterhin dem dänischen Recht: - Praktikanterne tager en uddannelse, som er omfattet af den danske lov om erhvervsuddannelser inklusive HHX og HTX eller modul 2 af landbrugets grunduddannelse, - praktikanterne er udsendt af deres tekniske skole til udlandet, - praktikopholdet varer ikke mere end tolv måneder, - praktikanterne er statsborgere i et EU- eller EØS-land, og - praktikanterne var forud for deres udlandspraktik omfattet af dansk lovgivning om social sikring. Ansøgninger om, at dansk lov fortsat skal være gældende, fremsendes af PIU-Sekretariatet i Silkeborg på vegne af praktikanterne til Pensionsstyrelsen i København. - Die Praktikanten befinden sich in einer Ausbildung, die vom dänischen Gesetz über berufliche Ausbildung (lov om erhvervsuddanelser), inklusive HHX und HTX, oder von der 2. Stufe der landwirtschaftlichen Grundausbildung umfasst ist, - die Praktikanten sind von ihrer Berufsschule ins Ausland geschickt worden, - das Praktikum dauert nicht länger als zwölf Monate, - die Praktikanten sind Staatsbürger eines EU- oder EWR-Landes und - die Praktikanten waren vor ihrem Auslandspraktikum vom dänischen Sozialversicherungsrecht umfasst. Die Anträge auf Fortgeltung des dänischen Rechts stellt das PIU- Sekretariat in Silkeborg im Namen der Praktikanten bei Pensionsstyrelsen in København Hvad gør elever, der er udstationerede eller omfattet af undtagelsesaftalen, hvis de bliver syge i udlandet? Was machen die entsendeten oder von der Ausnahmevereinbarung umfassten Auszubildenden, wenn sie im Ausland krank werden? For at modtage sundhedsydelser i udlandet skal eleverne ved lægebesøg fremvise det blå europæiske sygesikringskort (European Health Insurance Card EHIC), som de også ville have på sig som turister. Ligesom en turist modtager de udstationerede elever den nødvendige behandling under hensyntagen til opholdets varighed. Det danske gule sygesikringskort kan ikke anvendes. Um Gesundheitsleistungen im Ausland in Anspruch zu nehmen, müssen die Auszubildenden bei Arztbesuchen die blaue Europäische Krankenversicherungskarte (European Health Insurance Card - EHIC) vorlegen, die sie auch als Touristen mit sich führen würden. Ebenso wie ein Tourist erhalten die entsendeten Auszubildenden die notwendige Behandlung unter Berücksichtigung der Aufenthaltsdauer. Die dänische gelbe Krankenversicherungskarte können sie nicht verwenden. 16

17 Det skal dog bemærkes, at det europæiske sygesikringskort ikke dækker omkostningerne til en eventuel hjemtransport til hjemlandet, såfremt en almindelig hjemrejse ikke er mulig f.eks. efter indlæggelse på sygehus. Til en sådan sygehjemtransport skal der tegnes en særskilt rejseforsikring. Zu beachten ist jedoch, dass die Europäische Krankenversicherungskarte nicht einen eventuellen kostenlosen Rücktransport ins Heimatland abdeckt, falls z. B. nach einer Krankenhauseinweisung eine normale Rückreise nicht möglich ist. Für einen solchen Krankenrücktransport ist der Abschluss einer gesonderten Reiseversicherung erforderlich. Ved sygdom har man desuden fortsat krav på danske sygedagpenge. Bei Krankheit besteht zudem weiter Anspruch auf dänisches Krankengeld Er eleverne i udlandet stadig ulykkesforsikret? Sind die Auszubildenden im Ausland weiterhin unfallversichert? Eleverne er som regel stadig sikret gennem den danske lovpligtige arbejdsskadeforsikring, dog kun for arbejdsulykker i virksomheden og ikke på vejen til eller fra arbejde. Der Auszubildende ist in der Regel weiter durch die dänische gesetzliche Unfallversicherung abgesichert, jedoch nur bei Arbeitsunfällen im Betrieb und nicht auf dem Weg dorthin oder nach Hause. Desuden dækker den lovpligtige ulykkesforsikring ikke ulykker i fritiden. Praktikanterne bør hertil tegne en egen privat forsikring. Zudem deckt die gesetzliche Unfallversicherung nicht die Unfälle in der Freizeit. Die Praktikanten sollten hierfür eine eigene private Versicherung abschließen. 3.3 Skal eleverne betale skat i Tyskland? 3.3 Müssen die Auszubildenden an das deutsche Finanzamt Steuern zahlen? Den ubegrænsede skattepligt forbliver i Danmark. Undtagelse: Eleven forlader Danmark i mere end seks måneder uden at vende hjem i mellemtiden. Det er dog i de her behandlede tilfælde ikke sandsynligt. For Die unbeschränkte Steuerpflicht verbleibt in Dänemark. Ausnahme: Die Auszubildenden reisen für mehr als sechs Monate aus Dänemark aus, ohne zwischendurch zurückzukehren. Davon ist in den betroffenen Fällen 17

18 de udstationerede elever gælder således i Tyskland stadig den danske skattelovgivning, medmindre opholdet varer i mere end 183 dage. Ved et ophold på under 183 dage i det andet land, forbliver den udstationerede skattepligtig i hjemlandet. Overskrides de 183 dage, overgår beskatningen af arbejdsindtægterne til opholdslandet, og det med tilbagevirkende kraft fra første dag. Det bør der tages højde for, såfremt opholdet fra starten af er planlagt til at vare mere end 183 dage, ved at der betales acontoskat i det rigtige land for at undgå store efterbetalinger. nicht auszugehen. Für die entsendeten Auszubildenden gilt in Deutschland somit weiterhin das dänische Steuerrecht, es sei denn, der Aufenthalt dauert länger als 183 Tage. Bei einem Aufenthalt von unter 183 Tagen im anderen Land verbleibt ein Entsendeter unter der Besteuerung des Wohnlandes. Werden die 183 Tage überschritten, wechselt die Besteuerung des Arbeitseinkommens ins Aufnahmeland, und zwar rückwirkend zum ersten Tag. Dem sollte Rechnung getragen werden, wenn der Aufenthalt von vorneherein länger als 183 Tage dauern soll, indem Abschläge im richtigen Land bezahlt werden, um hohe Nachzahlungen zu vermeiden. Danmark og Tyskland definerer imidlertid 183-dage-reglen forskelligt. Tyskland fortolker den tysk-danske dobbeltbeskatningsaftale på den måde, at det kun er arbejdsdagene, der medregnes. Danmark følger i sin fortolkning OECD-standardaftalen, i henhold til hvilken alle opholdsdage i det andet land skal medregnes, herunder også ud- og hjemrejsedagene, feriedage osv. Deutschland und Dänemark definieren die 183-Tage-Regel jedoch unterschiedlich. Deutschland interpretiert das Deutsch-Dänische Doppelbesteuerungsabkommen in der Weise, dass nur die reinen Arbeitstage zählen. Dänemark folgt in seiner Auslegung dem OECD- Musterabkommen, nach dem alle Aufenthaltstage im anderen Land mitzuzählen sind, also auch An- und Abreisetage, Urlaubstage etc. Hvis der bliver opkrævet skat i Tyskland, beskattes eleven af differencen i Danmark. Han betaler skat i henhold til dansk lov, den betalte tyske skat modregnes i det danske skattetilsvar (kreditmetode). Sollte es zur Besteuerung in Deutschland kommen, wird der Auszubildende in Dänemark differenzbesteuert. Er bezahlt Steuern nach dänischem Recht, die entrichtete deutsche Steuer wird auf die dänische Steuerschuld angerechnet (Creditmethode). 3.4 Gælder dansk arbejdslovgivning for eleverne? 3.4 Gilt für die Auszubildenden dänisches Arbeitsrecht? Da de danske elever har en dansk uddannelsesaftale og kun er udstationeret, består den nærmeste tilknytning til dansk lov. Dermed gælder Da die dänischen Auszubildenden einen dänischen Ausbildungsvertrag haben und lediglich entsendet sind, besteht die engste Bindung zum 18

19 stadig den danske arbejdslovgivning. dänischen Recht. Damit gilt weiterhin das dänische Arbeitsrecht Hvordan indgås aftalen om udlandspraktik? Wie wird der Vertrag für das Auslandspraktikum geschlossen? Udlandsopholdet skal aftales som et tillæg til uddannelsesaftalen. Der Auslandsaufenthalt ist in einer Zusatzvereinbarung zum Ausbildungsvertrag zu vereinbaren. Aftalen indgås mellem uddannelsesvirksomheden i Danmark, eleven og praktikvirksomheden i Tyskland. Die Vereinbarung wird zwischen Ausbildungsbetrieb in Dänemark, dem/der Auszubildenden und dem Praktikumsbetrieb in Deutschland geschlossen. Det kan enten aftales allerede ved indgåelsen af uddannelsesaftalen eller på et senere tidspunkt, at der i løbet af uddannelsen gennemføres et praktikophold i Tyskland. Es kann entweder bereits bei Abschluss des Ausbildungsvertrages oder auch erst zu einem späteren Zeitpunkt vereinbart werden, dass im Lauf der Ausbildung ein Praktikum in Deutschland gemacht wird. Hvis en elev på en erhvervsskole gennemfører et praktikophold i en dansk virksomhed, indgås i henhold til den danske erhvervsuddannelseslov en delaftale mellem elev og praktikvirksomhed, hvor skolen er tovholder. Der er tale om en deluddannelsesaftale for praktikopholdets varighed. Noget andet er, når en elev gennemfører et praktikophold i udlandet. En aftale mellem eleven og den udenlandske virksomhed er ikke mulig, idet den danske erhvervsuddannelseslov ikke gælder i udlandet. Dette er imidlertid ingen hindring, såfremt en dansk virksomhed, som der indgås en deluddannelsesaftale med, udstationerer den uddannelsessøgende i Tyskland ( se punkt 3.2.1). Wenn ein Schüler einer überbetrieblichen Ausbildung ein Praktikum in einem dänischen Betrieb absolviert, wird gemäß dem dänischen Ausbildungsgesetz (erhvervsuddannelseslov) ein Zusatzvertrag zwischen Schüler und Praktikumsbetrieb unter Federführung der Schule geschlossen. Hierbei handelt es sich um einen Teilausbildungsvertrag für die Zeit des Praktikums. Anders ist es jedoch, wenn ein Schüler ein Praktikum im Ausland absolviert. Ein Vertrag zwischen Schüler und Auslandsbetrieb ist nicht möglich, da das dänische Ausbildungsgesetz nicht im Ausland gilt. Dies ist jedoch unschädlich, wenn ein dänischer Betrieb, mit dem ein Teilausbildungsvertrag geschlossen wird, den Auszubildenden nach Deutschland entsendet (siehe Punkt 3.2.1) 19

20 Ud over ændringen af uddannelsesaftalen anbefales en samarbejdsaftale (se ovenfor under 2.1) mellem virksomheden i hjemlandet, den udenlandske virksomhed og eleven for at fastlægge de indbyrdes rettigheder og pligter samt uddannelsesindhold. Zusätzlich zur Änderung des Ausbildungsvertrages ist ein Kooperationsabkommen (siehe oben unter 2.1) zwischen dem heimischen Betrieb, dem Auslandsbetrieb und den Auszubildenden sinnvoll, um die gegenseitigen Rechte und Pflichten sowie die Ausbildungsinhalte festzuhalten. Desuden er det nærliggende at dokumentere indholdet af den uddannelse, der gennemføres i udlandet, i et såkaldt europass (http://europass.cedefop.europa.eu/de/home). Auβerdem bietet es sich an, die im Ausland vermittelten Lerninhalte in einem sogenannten europass zu dokumentieren (http://europass.cedefop.europa.eu/de/home) Skal eleven tage sikkerhedskurser i Tyskland? Müssen in Deutschland Arbeitsschutzkurse absolviert werden? I princippet gælder de europæiske arbejdsmiljødirektiver både i Danmark og i Tyskland. Ved deres tiltrædelse i virksomheden skal danske elever modtage de samme anvisninger og den samme uddannelse i henhold til 12 i den tyske arbejdsmiljølov som tyske elever, der begynder deres arbejde dér (se Nødvendigheden af disse forholdsregler er afhængig af forholdene og risici på stedet, som er beskrevet i en risikovurdering for den pågældende virksomhed. Således anbefales en redegørelse for førstehjælpsorganisationen i virksomheden ligesom oplysninger om, hvordan kontaktpersonen kan nås i nødsituationer. Eventuelt skal eleven ved bestemte risici i virksomheden modtage personlige værnemidler samt undervises i betjening af maskiner eller i brandsikkerhed. Desuden gælder for danske elever, såfremt de endnu ikke er fyldt 18 år, den tyske arbejdsmiljølov for unge (Jugendarbeitsschutzgesetz) ligesom for tyske Grundsätzlich gelten die europäischen Arbeitsschutzrichtlinien sowohl in Dänemark als auch in Deutschland. Bei Antritt im Betrieb müssen dänische Auszubildende die gleichen Hinweise und Unterweisungen nach 12 Arbeitsschutzgesetz erhalten wie deutsche Auszubildende, die dort ihre Tätigkeit beginnen (siehe Die Notwendigkeit für diese Maßnahmen bestimmt sich aus den Gegebenheiten und Gefährdungen vor Ort. Diese sind in der Gefährdungsbeurteilung des jeweiligen Betriebes beschrieben. So ist eine Erklärung der Erste-Hilfe-Organisation im Betrieb sinnvoll, ebenso der Hinweis über die Erreichbarkeit der Ansprechpartner in Notfällen. Eventuell muss der Auszubildende bei bestimmten Gefährdungen im Betrieb eine persönliche Schutzausrüstung erhalten sowie im Umgang mit Maschinen oder im Brandschutz unterwiesen werden. Zudem gilt für 20

1 Kann ein in Dänemark arbeitender Grenzpendler mit Wohnsitz in Deutschland in Deutschland uneingeschränkt die Leistungen seiner Krankenversicherung in Anspruch nehmen, auch wenn der dänische Arbeitgeber

Læs mere

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Rapporten Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Spørgsmål til det afsluttende gruppearbejde. 1. Hvorledes skabes der et samlet overblik over de tyske og danske

Læs mere

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt 1. Titel des Projekts / Projekttitel 2a) Verantwortlicher Partner in Deutschland/ Ansvarlig partner

Læs mere

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer-

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer- Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer- Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer mit Staatsangehörigkeit zu einem EU/EWR-Mitgliedstaat, die in der Bundesrepublik Deutschland weder einen Wohnsitz

Læs mere

Emneblad nr. 3 / Themenblatt Nr. 3. Padborg, den 1. April 2011

Emneblad nr. 3 / Themenblatt Nr. 3. Padborg, den 1. April 2011 Emneblad nr. 3 / Themenblatt Nr. 3 Padborg, den 1. April 2011 Ægte og uægte grænsearbejdere Echte und unechte Grenzgänger Inddeling: Gliederung: I. Indledning II. Sondring mellem grænsearbejdere 1. Ægte

Læs mere

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse Der LGVT dient der Ermittlung des Leseverständnisses und der Lesegeschwindigkeit. Die Schüler lesen nach Bearbeiten des Übungsbeispiels einen Fließtext

Læs mere

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit INTERREG arrangement om kommunikation og PR INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit 08.09.2010 INTERREG-Sekretariatet / Das INTERREG-Sekretariat Hans-Ulrich Bühring, hubuehring@eanord.de

Læs mere

VET QUALIFICATION SYSTEM 2 LÄNDER - 1 AUSBILDUNG. Ist eine dänisch-deutsche Verbundausbildung Maurer/-in möglich?

VET QUALIFICATION SYSTEM 2 LÄNDER - 1 AUSBILDUNG. Ist eine dänisch-deutsche Verbundausbildung Maurer/-in möglich? VET QUALIFICATION SYSTEM 2 LÄNDER - 1 AUSBILDUNG Ist eine dänisch-deutsche Verbundausbildung Maurer/-in möglich? I. Die Arbeitsgruppe Maurer/-in a) Gruppenbild der Arbeitsgruppe b) Leitfragen der Arbeitsgruppe

Læs mere

Ansøgning om bistand i henhold til den østrigske lov om ofre for forbrydelser (VOG)

Ansøgning om bistand i henhold til den østrigske lov om ofre for forbrydelser (VOG) An das Bundessozialamt Babenbergerstraße 5 A-1010 Wien mail: bundessozialamt@basb.gv.at Antrag auf Gewährung von Hilfeleistungen nach dem österreichischen Verbrechensopfergesetz (VOG) Die Angaben sind

Læs mere

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Jan-Christoph Napierski Den Danske Ambassade i Berlin * * * Foredrag i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 23. oktober 2007 Berlin-

Læs mere

Grenzgänger und Minijobs. Grænsearbejdere og minijob. Probleme bei Ausübung geringfügiger Beschäftigungen bei Vorliegen eines Auslandsbezuges

Grenzgänger und Minijobs. Grænsearbejdere og minijob. Probleme bei Ausübung geringfügiger Beschäftigungen bei Vorliegen eines Auslandsbezuges Paddborg, 26.11.2014 Grænsearbejdere og minijob Problemer ved udøvelse af minijob med en tværnational dimension Grenzgänger und Minijobs Probleme bei Ausübung geringfügiger Beschäftigungen bei Vorliegen

Læs mere

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Konference om ny digital skriftlig prøve med adgang til internettet Fredericia den 14.1.2016 Ny eksamensopgave Form 5 timer til at løse opgaven Sammenfatning

Læs mere

En tysk ansættelseskontrakt fra A-Z. En tysk ansættelseskontrakt fra A-Z Dr. Philip Rödiger Rechtsanwalt / LL.M.oec. København 10./11.

En tysk ansættelseskontrakt fra A-Z. En tysk ansættelseskontrakt fra A-Z Dr. Philip Rödiger Rechtsanwalt / LL.M.oec. København 10./11. En tysk ansættelseskontrakt fra A-Z En tysk ansættelseskontrakt fra A-Z Dr. Philip Rödiger Rechtsanwalt / LL.M.oec. København 10./11. November 2014 RECHTSANWÄLTE l STEUERBERATER l WIRTSCHAFTSPRÜFER SNP

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015.

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015. Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse 9. april 2015. Nimbus Jahrgang 36 machte bei Kronprinzessin Eindruck Kann das Motorrad denn noch fahren?, fragte Kronprinzessin

Læs mere

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren.

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren. Ernst-Ullrich Pinkert Dänen in Berlin Ein berühmter deutscher Schlager aus dem Jahr 1951 hat den Titel Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Thema des Liedes ist die Sehnsucht nach Berlin, die besonders

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO: 7. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Ansøgning Motiverende Omslags Brev

Ansøgning Motiverende Omslags Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Kære Hr./Fru., Formel, modtager navn og køn ukendt Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Sehr

Læs mere

Grænseoverskridende dansk-tyske projekter. Grenzüberschreitende deutsch-dänische Projekte

Grænseoverskridende dansk-tyske projekter. Grenzüberschreitende deutsch-dänische Projekte Padborg, 20.12.2012 Grænseoverskridende dansk-tyske projekter Grenzüberschreitende deutsch-dänische Projekte Studie over de særlige forhold i den sociale sikringslovgivning og skattelovgivningen i forbindelse

Læs mere

- Vedlæg venligst kopi. - a. Industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder inklusive erfaringer og viden (f.eks.

- Vedlæg venligst kopi. - a. Industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder inklusive erfaringer og viden (f.eks. 1. eksemplar - til ansøgerens skattemyndighed / Kenn-Nummer Henvisning iht. den tyske lov om databeskyttelse: De rekvirerede data indsamles på grundlag af 149ff. i den tyske afgiftslov. Anmodning iht.

Læs mere

Newsletter / Nyhedsbrev nr. 2, 01.09.2010 Liebe Leser!

Newsletter / Nyhedsbrev nr. 2, 01.09.2010 Liebe Leser! Newsletter / Nyhedsbrev nr. 2, 01.09.2010 Liebe Leser! Nach dem Ende der Sommerferien in Deutschland und Dänemark möchte Nu hvor sommerferien i både Danmark og Tyskland er forbi, vil projektet das Projekt

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Tysk Dansk Sehr geehrter Herr Präsident, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Sehr geehrter Herr, Formel, mandelig modtager,

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Alis Kais Saaed. ABC Allgemeine Geschäftsbedingungen. 1. Allgemeines

Alis Kais Saaed. ABC Allgemeine Geschäftsbedingungen. 1. Allgemeines ABC Allgemeine Geschäftsbedingungen 1. Allgemeines 1.1 Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für den Verkauf von Stahl ab unserem Lager in Dänemark, es sei denn Anderes ist ausdrücklich vereinbart

Læs mere

Service und Zuvorkommenheit

Service und Zuvorkommenheit Service und Zuvorkommenheit Wertbox : Die Zimmer Nr. 52 59, 101 119, 201 214 haben eine Wertbox im Schrank. Den Code bekommen Sie am Empfang gegen eine Gebühr von DKK 25,-. Spielplatz : Der Spielplatz

Læs mere

Padborg, den

Padborg, den Padborg, den 13.11.2017 Dato: Torsdag den 2. november 2017 kl. 15.30 Referat: Arbejdsmarkedsudvalg Referent: Andrea Graw-Teebken Sted: Regionskontor & Infocenter, Lyren 1, DK-6330 Padborg Bilag: TOP 2

Læs mere

Anhänge der VO (EG) Nr. 883/04. Bilag til forordning (EF) nr. 883/04. Emneblad nr. 6 / Themenblatt Nr. 6. - Danske og tyske særbestemmelser -

Anhänge der VO (EG) Nr. 883/04. Bilag til forordning (EF) nr. 883/04. Emneblad nr. 6 / Themenblatt Nr. 6. - Danske og tyske særbestemmelser - Emneblad nr. 6 / Themenblatt Nr. 6 Padborg, 22.08.2011 Bilag til forordning (EF) nr. 883/04 - Danske og tyske særbestemmelser - Anhänge der VO (EG) Nr. 883/04 - Die dänischen und deutschen Sonderbestimmungen

Læs mere

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN Der goldene Westen ÜBERSETZUNG For de fleste borgere i DDR var Vesttyskland»Der goldene Westen«. Man kunne jo købe alt når man havde penge. Man kendte især Vesten fra fjernsynet, og dér så man i reglen

Læs mere

Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis. kultkit-kickoff 28. 11. 2015. Rønnebæksholm Næstved

Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis. kultkit-kickoff 28. 11. 2015. Rønnebæksholm Næstved Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis kultkit-kickoff 28. 11. 2015 Rønnebæksholm Næstved Velkomst Begrüßung Linda Frederiksen Kulturudvalgsformand i Næstved Kommune Vorsitzende

Læs mere

Ansøgning Reference Brev

Ansøgning Reference Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Kære Hr./Fru., Formel, modtager navn og køn ukendt Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Sehr

Læs mere

Eine dänische Lohnabrechnung / En dansk lønseddel

Eine dänische Lohnabrechnung / En dansk lønseddel Eine dänische Lohnabrechnung / En dansk lønseddel DE / DA Regionskontor & Infocenter Lyren 1 DK-6330 Padborg Tel.: +45 74 67 05 01 Fax: +45 74 67 05 21 E-mail: infocenter@region.dk www.region.dk / www.region.de

Læs mere

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1.

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1. 16748-1 AKKU xxv A x 1 B x 2 C2 x 1 C1 x 1 C3 x 1 E1 x 2 D1 x 1 E2 x 4 D2 x 1 F x 1 Senest revideret: Letzte Änderung: 10-2014 G x 14 Ø4 x 80 X 8 50 x 50 H2 X 90 II X 4 I2 X 12 Ø4 x 40 Ø125 Ø8 x 80 Læs

Læs mere

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen!

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Buchungsinformation KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Nach dem Aufwärmen und einer kurzen Einführung

Læs mere

Newsletter Nr. 12, 08.08.2012

Newsletter Nr. 12, 08.08.2012 Newsletter Nr. 12, 08.08.2012 Kære læsere! For at I også kan holde jer ajour her i sommerpausen, informerer vi i dette nye nyhedsbrev om den aktuelle udvikling inden for arbejdskraftens fri bevægelighed

Læs mere

GRÆNSELØBET 2010. Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km GRÆNSELØBET 2010

GRÆNSELØBET 2010. Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km GRÆNSELØBET 2010 Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km ATLETIK & MOTION ANMELDUNG UND INFORMATION: www.grenzlauf.dk VORTRAINING JEDEN MONTAG um 18.00 Uhr bei den Grænsehallerne WILLKOMMEN ZUM GRENZLAUF

Læs mere

Fyrtårn: Tønder Kommune. Leuchtturm: Tønder Kommune. Titel. Fyrtårnsprojektets indhold? Inhalt des Leuchtturmprojekts?

Fyrtårn: Tønder Kommune. Leuchtturm: Tønder Kommune. Titel. Fyrtårnsprojektets indhold? Inhalt des Leuchtturmprojekts? Fyrtårn: Tønder Kommune Leuchtturm: Tønder Kommune Titel Handleplan: Tønder Festival Fyrtårnsprojektets indhold? Handlungsplan: Tønder Festival Inhalt des Leuchtturmprojekts? Tønder Festival ønsker at

Læs mere

Danske vejrudsigter i modtagervind

Danske vejrudsigter i modtagervind Danske vejrudsigter i modtagervind Global kommunikation i lokalt perspektiv: Når vi ikke taler samme sprog 10. juni 2013 Mette Skovgaard Andersen, lektor, CBS Om undersøgelsen Undersøgelse forløbig Sprogparret:

Læs mere

Lübecker Weihnachtsmarkt

Lübecker Weihnachtsmarkt Lübecker Weihnachtsmarkt Was? Lübecker Weihnachtsmarkt Wann? 3. Dezember 2015 von 7.30 Uhr bis 21.00 Uhr Wo? Treffpunkt: Skolen på la Cours vej Læringsmål 1. At få et indblik i den tyske julekultur og

Læs mere

Newsletter Nr. 4, 14.12.2010

Newsletter Nr. 4, 14.12.2010 Newsletter Nr. 4, 14.12.2010 Kære læsere, Året 2010 går på hæld. Mange af de fremsatte spørgsmål har allerede kunnet blive afklaret af Projekt Pontifex-Brobygger. Den vellykkede projektstart skyldes bl.a.

Læs mere

Wallstickers Wandsticker

Wallstickers Wandsticker Wallstickers Wandsticker Færdige motiver eller design selv Dette er et lille udvalg af vore mest solgte Wallstickers. Men vi har mange flere motiver og forslag i vores online katalog. Alle Wallstickers

Læs mere

Bliv medlem af en af de danske menigheder tilknyttet. Dansk Kirke i Sydslesvig

Bliv medlem af en af de danske menigheder tilknyttet. Dansk Kirke i Sydslesvig Dansk Kirke i Sydslesvig Bliv medlem af en af de danske menigheder tilknyttet Dansk Kirke i Sydslesvig HVILKEN MENIGHED? Spørg præsten i det område, hvor du bor. Adresse: se adresselisten side 5. HVORDAN

Læs mere

Slægtsforskning i Tyskland

Slægtsforskning i Tyskland Slægtsforskning i Tyskland Hvis man ikke har fødselssted og dato fra folketællinger, kan de måske findes i pasprotokoller. Når man har fødselsstedet og fødselsdatoen man søge i: http://www.familysearch.org/eng/default.asp

Læs mere

NORDMUS AUSSCHREIBUNG / UDBUDSMATERIALE. Nykøbing, Sehr geehrte Damen und Herren Til rette vedkommende

NORDMUS AUSSCHREIBUNG / UDBUDSMATERIALE. Nykøbing, Sehr geehrte Damen und Herren Til rette vedkommende AUSSCHREIBUNG / UDBUDSMATERIALE Nykøbing, 13.10.2017 Sehr geehrte Damen und Herren Til rette vedkommende Anbei sende ich Ihnen eine Ausschreibung für die Gestaltung eines Corporate Designs und einer Homepage

Læs mere

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Når I som virksomhed sælger på kredit til tyske virksomheder, skal I være opmærksom på, at det samlede udestående ofte helt må afskrives, hvis en køber går

Læs mere

Bilag III / Anlage III

Bilag III / Anlage III Bilag III / Anlage III 29.6.2012 MÅL FOR KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG ZIELE FÜR DIE KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG Udvalget for kultur, kontakt og samarbejde har prioriteret nedenstående

Læs mere

Bei Ehegatten, die beide Arbeitslohn beziehen: Wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei

Bei Ehegatten, die beide Arbeitslohn beziehen: Wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 201_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer

Læs mere

Selbsterklärung des Prüfers über Qualifizierung und Zulassung durch Interreg-Administration

Selbsterklärung des Prüfers über Qualifizierung und Zulassung durch Interreg-Administration Selbsterklärung des Prüfers über Qualifizierung und Zulassung durch Interreg-Administratin im Rahmen der 1st-Level-Kntrlle für Begünstigte (Prjektpartner und Leadpartner) - siehe Merkblatt Anfrderungen

Læs mere

Gesetzentwurf. Deutscher Bundestag 11. Wahlperiode. Drucksache 11/357. der Bundesregierung

Gesetzentwurf. Deutscher Bundestag 11. Wahlperiode. Drucksache 11/357. der Bundesregierung Deutscher Bundestag 11. Wahlperiode Drucksache 11/357 25.05.87 Sachgebiet 102 Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zu dem Abkommen vom 10. Oktober 1985 zwischen der Bundesrepublik Deutschland

Læs mere

1 Wie sind Ehepartner und Familie eines in Dänemark berufstätigen Deutschen versorgt, wenn dieser stirbt? Aufgrund der unterschiedlichen Sozialsysteme und kulturellen Entwicklungen gibt es in Dänemark

Læs mere

Mobilitetsbarrierer i Region Sønderjylland-Schleswig. Mobilitätsbarrieren in der Region Sønderjylland-Schleswig. Padborg, 17.11.

Mobilitetsbarrierer i Region Sønderjylland-Schleswig. Mobilitätsbarrieren in der Region Sønderjylland-Schleswig. Padborg, 17.11. Padborg, 17.11.2010 Mobilitetsbarrierer i Region Sønderjylland-Schleswig I 2008 offentliggjorde Infocentret under Region Sønderjylland-Schleswig to undersøgelser, som rettede fokus mod hindringer af den

Læs mere

Newsletter Nr. 11, 25.05.2012

Newsletter Nr. 11, 25.05.2012 Newsletter Nr. 11, 25.05.2012 Kære læsere! Indledningsvis vil vi gerne takke alle, der har deltaget i vores seneste undersøgelse, hvor resultaterne, som bliver analyseret i øjeblikket, vil danne grundlag

Læs mere

Lektion 3. A. Tirsdag den 11.6. Eftermiddag

Lektion 3. A. Tirsdag den 11.6. Eftermiddag Lektion 3 A. Tirsdag den 11.6. Eftermiddag I går var Gert i Braunschweig. Da var det mandag. I dag er det tirsdag, og han ligger i en seng i København. I morgen vågner Gert i en fængselscelle, men det

Læs mere

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 1 von 1 BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 2008 Ausgegeben am 11. April 2008 Teil III 41. Abkommen zwischen der Republik Österreich und dem Königreich Dänemark auf dem Gebiete der Steuern

Læs mere

1. sein i nutid (præsens)

1. sein i nutid (præsens) Nutid: 1. sein i nutid (præsens) Datid: Ich e - (ingen) Du st st Er/sie/es t - (ingen) Wir en en Ihr t t sie/sie en en Førnutid: er hat ge + stamme + en Ich bin, du bist... 1. Er in der Schule. 2. Wir

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

Bei Ehegatten/Lebenspartnern, die beide Arbeitslohn beziehen:wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei

Bei Ehegatten/Lebenspartnern, die beide Arbeitslohn beziehen:wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG für 201_ (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer

Læs mere

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 13 Institution Tradium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk fortsættersprog, niveau B GWE/ANJ

Læs mere

LOLA RENNT. Et undervisningsforløb til film og bog. Lærervejledning

LOLA RENNT. Et undervisningsforløb til film og bog. Lærervejledning LOLA RENNT Et undervisningsforløb til film og bog Lærervejledning LOLA RENNT handler om Lola, der løber for livet, nærmere bestemt kæresten Mannis liv. Han skal bruge en masse penge meget hurtigt, ellers

Læs mere

Neonweiß. Kopiark 28. Die Jahreszeiten

Neonweiß. Kopiark 28. Die Jahreszeiten Kopiark 28 Neonweiß Lyt til sangen og syng med. Skriv, hvilken årstid sangen foregår. Skriv, hvilke ord der bruges til at beskrive årstiden: Neonweiß gießt sich die Sonne übers Eis. Schattenlos eiskalte

Læs mere

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Fahrerflucht Temaer: Anders sein, Fahrerflucht, Flüchtling, Schuld, Gewissen På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Data om tv-udsendelsen:

Læs mere

Samstag 4. Juli 2015 Sonntag 5. Juli 2015

Samstag 4. Juli 2015 Sonntag 5. Juli 2015 Mitglieds-Nr. 11-0496 Genehmigungs-Nr. SH/HH/MV 030407-2015 73. Internationale Volkswandertage Volkswandergruppe Tarp e.v. Samstag 4. Juli 2015 Sonntag 5. Juli 2015 11. Fahrradwanderung Wander-Strecken:

Læs mere

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland Keld Buciek HH De tre hovedtyper tyske parker: Nationalparke sind Ruheräume der Natur und Erholungsräume für den Menschen, die letzten Landschaften Deutschlands,

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Padborg, 27.08.2010. 1. Sozialversicherung. 1. Socialforsikring

Padborg, 27.08.2010. 1. Sozialversicherung. 1. Socialforsikring Padborg, 27.08.2010 Den dansk-tyske arbejdsgruppe til forbedring af den grænseoverskridende mobilitet fremlagde sin afsluttende rapport i 2006. Det er således på tide at gøre foreløbig status og undersøge,

Læs mere

Padborg, Fortolkning af 183-dages reglen i den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst af 22. november 1995

Padborg, Fortolkning af 183-dages reglen i den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst af 22. november 1995 Padborg, 17.11.2011 Fortolkning af 183-dages reglen i den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst af 22. november 1995 Auslegung der 183-Tage-Regel im Deutsch-Dänischen Doppelbesteuerungsabkommen vom

Læs mere

Emneblad nr. 10/Themenblatt Nr. 10 Padborg, 08.09.2014. Inhaltübersicht:

Emneblad nr. 10/Themenblatt Nr. 10 Padborg, 08.09.2014. Inhaltübersicht: Emneblad nr. 10/Themenblatt Nr. 10 Padborg, 08.09.2014 Indgåelse af ægteskab i Danmark og Tyskland - Beskrivelse og sammenligning af procedurer - Eheschließungen in Dänemark und Deutschland - Darstellung

Læs mere

Leuchtturm: Tønder Kommune

Leuchtturm: Tønder Kommune Fyrtårn: Tønder Kommune Leuchtturm: Tønder Kommune Titel: Tønder Festival Handleplan: Tønder Festival er valgt som Tønder Kommunes Kulturelle Fyrtårn i Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig i 2015. Tønder

Læs mere

Bewerbung Zeugnis. Zeugnis - Einleitung. Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt. Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt

Bewerbung Zeugnis. Zeugnis - Einleitung. Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt. Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt - Einleitung Sehr geehrter Herr, Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt Sehr geehrte Frau, Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt Kære Hr., Kære Fru., Sehr geehrte Damen und Herren, Kære

Læs mere

TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK?

TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK? SMiK-Projekt Ergebnisse aus der SMiK-Fragebogenuntersuchung TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK? Resultater fra SMiK-spørgeskemaundersøgelsen Erla Hallsteinsdóttir Hrsg. von Red.

Læs mere

nebst Begründung mit der Bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen.

nebst Begründung mit der Bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. Deutscher Bundestag 5. Wahlperiode Drucksache V/1017 Bundesrepublik Deutschland Der Bundeskanzler II/4 65305 5639 66 Bonn, den 20. Oktober 1966 An den Herrn Präsidenten des Deutschen Bundestages Hiermit

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

Projekt KultKIT Kriterien für die Beantragung von kultkit-mitteln Kriterier for ansøgningen om kultkit-midler

Projekt KultKIT Kriterien für die Beantragung von kultkit-mitteln Kriterier for ansøgningen om kultkit-midler Projekt KultKIT Kriterien für die Beantragung von kultkit-mitteln Kriterier for ansøgningen om kultkit-midler 1) Was ist kultkit? kultkit ist ein EU-Projekt zur Förderung der deutsch-dänischen Zusammenarbeit

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold hhx Tysk fortsættersprog

Læs mere

Hovedudsagnsord i datid

Hovedudsagnsord i datid Hovedudsagnsord i datid Hvis du engang før har skullet lære at bøje tyske udsagnsord i datid, har du måske lært, at der fandtes "svage" og "stærke" verber, som i datid havde hver sit sæt endelser, som

Læs mere

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien Hvad er vel tallet 70 Hvad vægt har det? Det er en øvelse Du må bare

Læs mere

Jeg skal have en kop kaffe. Erläuterungen

Jeg skal have en kop kaffe. Erläuterungen Jeg skal have en kop kaffe. Erläuterungen KB 1 5 Die unbestimmten Artikel Im Dänischen gibt es zwei unbestimmte Artikel: en und et. Welchen Artikel man verwendet, hängt vom Geschlecht des jeweiligen Substantivs.

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

jung zusammen Landtag Schleswig-Holstein 31.7.2014 Vorschläge des Workshops Forslag fra workshoppen Aabenraa & Leck

jung zusammen Landtag Schleswig-Holstein 31.7.2014 Vorschläge des Workshops Forslag fra workshoppen Aabenraa & Leck jung zusammen Landtag Schleswig-Holstein 31.7.2014 Vorschläge des Workshops Forslag fra workshoppen Aabenraa & Leck Der blev arbejdet i 5 workshops med temaerne arbejdsmarked og uddannelse, grænseland,

Læs mere

Sprogtilegnelse: Være bevidste om lyttestrategier, herunder lytte efter hovedindhold eller lytte efter væsentlige detaljer

Sprogtilegnelse: Være bevidste om lyttestrategier, herunder lytte efter hovedindhold eller lytte efter væsentlige detaljer Fag: Målgruppe: Tysk 9.-10- klasse ARD, 2011 år, 90 min. Billederne i vejledningens bilag er fra tv-udsendelsen. Filmen omhandler den unge Liz, som pga. uoverensstemmelser med sin mor er bosat på en kostskole.

Læs mere

Agentgodtgørelse og andre fælder juridiske basics ved opstart i Tyskland

Agentgodtgørelse og andre fælder juridiske basics ved opstart i Tyskland Agentgodtgørelse og andre fælder juridiske basics ved opstart i Tyskland Michael Haas og Lars Kjellsson Ericusspitze 4 20457 Hamburg T +49 (0) 40 30 10 07 0 Kurfürstendamm 186 10707 Berlin T +49 (0) 30

Læs mere

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen collection 2007 2008 søren holst Erik Ole Jørgensen fredericia.com collection 2007 2008 collection 2007 2008 collection 2007 2008 Børge mogensen hans j. wegner rud thygesen & johnny sørensen nanna Ditzel

Læs mere

Bekendtgørelse af overenskomst af 25. maj 2007 mellem Kongeriget Danmark og Republikken Østrig vedrørende skatter af indkomst og formue

Bekendtgørelse af overenskomst af 25. maj 2007 mellem Kongeriget Danmark og Republikken Østrig vedrørende skatter af indkomst og formue BKI nr 3 af 30/04/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0015 Senere ændringer til forskriften BKI nr 43 af 09/06/2010 Bekendtgørelse

Læs mere

En tysk lønseddel / Eine deutsche Lohnabrechnung

En tysk lønseddel / Eine deutsche Lohnabrechnung DA / DE En tysk lønseddel / Eine deutsche Lohnabrechnung Regionskontor & Infocenter Lyren 1 DK-6330 Padborg Tel.: +45 74 67 05 01 Fax: +45 74 67 05 21 E-mail: infocenter@region.dk www.region.dk / www.region.de

Læs mere

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester Sprog og jura Semester: Efteråret 2003 og foråret 2004 NB: Studerende, der har været på udlandsophold i 5. semester, tilbydes et opsamlingsforløb i sprog og jura i foråret 2004. De som ønsker at benytte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Handelsgymnasiet i Roskilde, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

man undlade at indbetale forskudsskat.

man undlade at indbetale forskudsskat. Liebe Leser! Nach dem Ende der Herbstferien in Deutschland und Dänemark möchte das Projekt Pontifex-Brückenbauer mit diesem Newsletter wieder von aktuellen Entwicklungen berichten und auf Neuerungen im

Læs mere

ARM TROTZ ARBEIT. Tyske arbejdsmarked v/jakob Lykke, 3F Esbjerg Transport den 17. november 2014.

ARM TROTZ ARBEIT. Tyske arbejdsmarked v/jakob Lykke, 3F Esbjerg Transport den 17. november 2014. ARM TROTZ ARBEIT Tyske arbejdsmarked 2000-2014 v/jakob Lykke, 3F Esbjerg Transport den 17. november 2014. Alt andet end Working Poor. Ethvert menneske har ret til et anstændigt arbejde. En ret til et arbejde,

Læs mere

Screening i tysk. Navn: Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Pluralis. das Kind. einem Kind. - dem Mann. dem Kind

Screening i tysk. Navn: Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Pluralis. das Kind. einem Kind. - dem Mann. dem Kind Screening i tysk Navn: Vejledning Start med at læse teksten på side 1. Lav herefter de efterfølgende opgaver. Du skal lave alle opgaver. Du har 75 minutter til at lave screeningen. Tilladte hjælpemidler

Læs mere

Weinachten - jul Deutsch anfänger - tysk begynder

Weinachten - jul Deutsch anfänger - tysk begynder Weinachten - jul Deutsch anfänger - tysk begynder MÅL: At styrke mit ordforråd i tysk At kunne lave en quiz om jul på tysk At kunne skrive og indtale en samtale om jul på tysk INDHOLD: Indhold 4 Find juleord

Læs mere

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung Læs citatet fra scene 19 og overvej, hvordan illias i scenen er usikker og forsøger at virke overbevisende. Hvordan viser han det sprogligt? Understreg det i teksten. Illias: Yasu Malaka Zinos: Illias

Læs mere

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD Fokus på Tyskland Ihr Lieferant von METALL KOMPONENTEN Kort firma intro til Global Supplier 10 år gammel virksomhed, med hovedsæde i Hjørring Forretningsområde: Outsourcing af metal komponenter DNV/GL

Læs mere

Leuchtturm: Tønder Kommune

Leuchtturm: Tønder Kommune Fyrtårn: Tønder Kommune Leuchtturm: Tønder Kommune Titel: Tønder Festival Handleplan: Tønder Festival er valgt som Tønder Kommunes Kulturelle Fyrtårn i Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig frem til 2016.

Læs mere

ET CV EKSEMPEL OG FØLGEBREV. PASSFOTO LEBENSLAUF. Persönliche Daten: Geburtsdatum: 18.Juli Staatsangehörigkeit: Deutsch Familienstand: Ledig

ET CV EKSEMPEL OG FØLGEBREV. PASSFOTO LEBENSLAUF. Persönliche Daten: Geburtsdatum: 18.Juli Staatsangehörigkeit: Deutsch Familienstand: Ledig ET CV EKSEMPEL OG FØLGEBREV. LEBENSLAUF PASSFOTO Persönliche Daten: Name: Mustermann Vorname: Luise Geburtsdatum: 18.Juli 1967 Geburtsort: Püttlingen Wohnort: 6620 Völklingen Staatsangehörigkeit: Deutsch

Læs mere

In der Anlage übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen

In der Anlage übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen Deutscher Bundestag 2. Wahlperiode 1953 Drucksache 594 Bundesrepublik Deutschland Der Bundeskanzler 7 80 604 901/54 Bonn, den 15. Juni 1954 An den Herrn Präsidenten des Deutschen Bundestages In der Anlage

Læs mere

Murstenssyning. Sådan syr du basisrækkerne: Ind og udtagninger:

Murstenssyning. Sådan syr du basisrækkerne: Ind og udtagninger: Sådan syr du basisrækkerne: Murstenssyning. Sy først trin 1, derefter sy trin 2, Giv ikke slip på perlerne før du har fået startet rigtigt, ellers kan de sno sig, og så må du starte forfra igen. Gentag

Læs mere

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikansk adresse format: Vejnummer + Vejnavn Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer Mr. Adam Smith

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Termin Juni 2015 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e) Hold Susanne Troensegaard Ht3tya14 Undervisningsforløb

Læs mere

Amoklove. Pædagogisk vejledning www.cfufilmogtv.dk. Temaer: Kærlighed, forelskelse, ungdom Themen auf Deutsch: Liebe, verliebt sein, jung sein

Amoklove. Pædagogisk vejledning www.cfufilmogtv.dk. Temaer: Kærlighed, forelskelse, ungdom Themen auf Deutsch: Liebe, verliebt sein, jung sein Temaer: Kærlighed, forelskelse, ungdom Themen auf Deutsch: Liebe, verliebt sein, jung sein Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10 klasse SVT2, 2012, 10 min. Kortfilmen kan anvendes i forbindelse med temaer som jung

Læs mere