Hermed sender vi jer årsplanerne for skoleåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hermed sender vi jer årsplanerne for skoleåret 2010-11."

Transkript

1 August 2010 Vedr. årsplaner for skoleåret Kære forældre. Hermed sender vi jer årsplanerne for skoleåret Vi anvender til alle fag og klasser den skabelon, som "Årsplan-arbejdsgruppen" bestående af forældre og lærere har udarbejdet. Det er den enkelte lærer, som har det overordnede ansvar for sin undervisning, men det er vigtigt at understrege, at den nærmere tilrettelæggelse heraf skal foregå i et samarbejde med eleverne, således at eleverne oplever en reel medindflydelse. På hvilken måde og i hvilket omfang dette kan foregå afhænger naturligvis i høj grad af fag og klassetrin, men jo også af elever og lærer. Årsplanerne skal ses som de overordnede rammer, for selvfølgelig vil der være afvigelser fra planerne: Som eksempel kan nævnes undervisning i samfundsfag, hvor et pludseligt folketingsvalg vil være et helt oplagt aktuelt emne - også selv om der efter planen skulle have været arbejdet med noget andet. Årsplanerne skulle gerne give jer et indtryk af, hvad der skal foregå i de enkelte fag, og hvad der er planlagt mht. undervisningens mål, det faglige indhold og de arbejdsformer, bøger og materialer, som tænkes anvendt. I er naturligvis altid velkomne til at kontakte klasse- og faglærer, hvis I har spørgsmål vedrørende årsplanerne. Venlig hilsen Ulla Tirsted

2 Årsplan for skoleåret 2010/11 Klasse: 4.kl Fag: Dansk Lektioner/uge: 5 Lærer(e): Camilla Initialer: CS Elevernes glæde ved at lære skal fortsat bevares og udvikles. Eleverne skal udfordres i arbejdet med deres mundtlighed, skriftlighed og læsefærdigheder. De skal tilegne sig sikkerhed og automatisering i deres læsning. Eleverne skal ligeledes tilegne sig skriftlige udtryksfærdigheder gennem alsidige skriveprocesser. Disse kompetencer og færdigheder samt arbejdet med litteraturen skal bl.a. være baseret på den gode læseoplevelse Vi skal fortsat arbejde med læseforståelse og læsehastighed. Vi skal læse meget forskellig litteratur fra forskellige tider og se hvordan den kan afspejle den tid, den er blevet til i og afspejle forskellige tiders holdninger og værdier. Vi skal arbejde videre med at kende forskellige genrer inden for fiktion og ikke-fiktion, kende enkeltes forfatteres særpræg. Vi skal fortsat arbejde med det skrevne sprog gennem elevernes egne tekster. ( vi vil fortsætte arbejdet med procesorienteret skrivning.) Vi skal arbejde videre med elevernes stavning, samt brugen af substantiver, verber og adjektiver i korrekt bøjningsform i deres egne tekster, Eleverne skal arbejde videre med at lærer at bruge nyt afsnit, sætte punktum og spørgsmålstegn samt markere replikker i egne tekster. Vi skal genoptage arbejde med at skrive sammenbunden grundskrift samt skrivning på computer. Alle disse arbejdsområder vil blive integreret gennem hele skoleåret og arbejdsformer m.m. vil blive uddybet i 14.dags brevene. Materialer : Stav 4 grammatik og stavetræningsøvelser Pegasus - læsebog Pegasus - arbejdshæfte A + B Dansk system: Med syvmilestøvler på + Solen går i silkekjole Diverse frilæsningsmaterialer fra fællessamlingen Diverse ekstra materialer til differentieret undervisning

3 Årsplan for skoleåret 2010/11 Klasse: 4 kl. Fag: Historie Lektioner/uge: 2 Camilla Initialer: CS Undervisningens mål er at styrke elevernes viden om og forståelse af historiske sammenhænge, således at de får en helhedsforståelse af fortid og nutid. Undervisningen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og historie. Herudover skal eleverne opnå kompetencer i fagets metoder, kilder og litteratur, således at de f.eks. kan tage selvstændigt stilling til: Hvad har historien lært os? Tutankhamon Det egyptiske rige Oldtidens Grækenland Romerriget Det ældgamle Kina Danmark - Ertebøllekulturen solvognen Den danske sagntid Germansk jernalder Klar parat historie Diverse hjemmesider Andre aktuelle materialer Besøg på bl.a.. Nationalmuseet m.m.

4 Årsplan for skoleåret 2010/11 Klasse: 4.kl Fag: Idræt - mandag Lektioner/uge: 2 Lærer(e): Camilla Benjamin Initialer: CS BN Eleverne skal gennem forskellige former for idrætslige oplevelser og erfaringer opnå færdigheder, er giver muligheder for kropslig og almen udvikling. Børnene skal opleve at idræt er kendetegnet ved lyst, glæde, fascination, spænding og udfordring. De skal gennem teori og praksis udvikle forudsætninger for at forstå betydningen af fysisk udfoldelse. Svømmeundervisningen vil tage udgangspunkt i den enkeltes niveau : Idrætsundervisningen kommer til at omhandle: Teoretisk og praktisk kendskab til fysisk-, kondition-, smidighed- og koordinationstræning. Forskellige boldspil og årsag til regelsæt til spillene. Akrobatiske øvelser Svømmeundervisningen fortsætter. Foråret kommer til at omhandle emner der aftales i samspil med eleverne. Vigtigt: Eleverne skal til hver time medbringe idrætstøj, velegnede sko og håndklæde. De skal bade efter hver idrætstime. Vi starter altid med en gennemgang af lektionernes forløb og opvarmning. Hvis jeres barn ikke skal deltage i undervisningen bedes han / hun at medbringe skriftlig dokumentation herpå.

5 Årsplan for skoleåret 2010/11 Klasse: 4.kl Fag: Idræt - onsdage Lektioner/uge: 2 Lærer(e): Camilla Schou Initialer: CS Eleverne skal gennem forskellige former for idrætslige oplevelser og erfaringer opnå færdigheder, er giver muligheder for kropslig og almen udvikling. Børnene skal opleve at idræt er kendetegnet ved lyst, glæde, fascination, spænding og udfordring. De skal gennem teori og praksis udvikle forudsætninger for at forstå betydningen af fysisk udfoldelse. Vi skal starte skoleåret med et motionstema løb, styrketræning, osv. Senere på sæsonen skal vi arbejde med alternative boldspil, lege samarbejde og de store boldspil. Undervisningen vil have fokus på beherskelse af teknik, taktik og tillid til egne og andres færdigheder, takling af konkurrenceelementet I det 2. halvår skal vi fokusere på opvarmnings- og strækkeøvelser. Eleverne skal lære selv at sammensætte opvarmningsprogrammer og igangsætte deres eget forløb. Yderligere planlægning vil foregå i samråd med børnene. Vigtigt: Eleverne skal til hver time medbringe idrætstøj, velegnede sko og håndklæde. De skal bade efter hver idrætstime. Vi starter altid med en gennemgang af lektionernes forløb og opvarmning. Hvis jeres barn ikke skal deltage i undervisningen bedes han / hun at medbringe skriftlig dokumentation herpå.

6 Årsplan for skoleåret Klasse: 4 Fag: Natur/teknik Lektioner/uge: 2 Lærer(e): Benjamin N Initialer: BN Lære at begå sig i natur/tekniklokalet og få kendskab til lokalet Skal blive bekendte med og trygge ved forskellige undersøgelsesmetoder. Skaffe sig viden og information om emnerne vi arbejder med. At arbejde eksperimenterende og undersøgende. Vind og vejr Vandets kredsløb Broer Lav en maskine Lav en opfindelse Varme og kulde Træsorter Vi kommer til at arbejde med meget forskelligt materiale. Vil vi ikke knytte os til et bestemt system i år. Der vil blive lavet en del forsøg efter eget hoved, internettet og forskellige systemer.

7 Årsplan for skoleåret Klasse: 4 Fag: Sløjd Lektioner/uge: 2 Lærer(e): Benjamin N Initialer: BN Lære at begå sig i naturen og få kendskab til materialerne der findes i naturen Skal blive bekendte med og trygge ved forskellige arbejdsmetoder. Skaffe sig viden og information om emnerne vi arbejder med. At arbejde eksperimenterende og undersøgende. At følge en arbejdsplan (opskrift) Byg en drage Byg en bro Arbejd med forskellige materialer Kendskab til forskellige værktøjer Lav en maskine Lav en opfindelse Spejderknivskursus Behandling af træ Vi kommer til at arbejde med meget forskelligt materiale. Vil vi ikke knytte os til et bestemt system i år. Der vil blive lavet en del forsøg efter eget hoved, internettet og forskellige systemer.

8 Årsplan for skoleåret Klasse: 4. Fag: Engelsk Lektioner/uge: 2 Lærer(e): Uri Initialer: UK Eleverne skal kunne: Tale om nære og genkendelige emner Svare på enkle spørgsmål om sig selv, familie, fritid og skole Læse og skrive enkle ord, udtryk og sætninger Engelsksprogede sange, remser og lege Kende til ental og flertal Hilsener, tal, farver, familierelationer, kroppen, tøj, ugedage, skolen, klokken, div. remser og spil Vejret, årstiderne, alfabetet, mad, dyr, De Britiske øer, flag og symboler, York Abracadabra 1. Textbook og Workbook Div. supplerende materialer

9 Årsplan for skoleåret Klasse: 4.kl Fag: Jødisk Fag Lektioner/uge: 4 Lærer(e): Uri Initialer: UK Styrkelse af kendskab til sange, traditioner og ritualer tilknyttet helligdagene, shabbat. Oparbejdelse af fonologisk forståelse af det hebraiske alfabet. Introduktion til syntese. Styrkelse af kendskab til sammenhængen mellem jødisk historiske begivenheder og deres nutidige relevans. -Helligdage -Shabbat - Den jødisk kalender -Min siddur -Hebraisk alfabet samt begyndende syntese -Temaer: Drømme, tilgivelse, slaveri, familie,retfærdighed, hellige steder m.m. -Som 1. halvår -Pesachprojekt -Yom Haatsmaut Otiyot koreot Altscrolls Børnesiddur Uddrag af Liv og religion Desuden vil der i løbet af året blive sammensat relevant materiale

10 Årsplan for skoleåret Klasse: 4.kl Fag: Matematik Lektioner/uge: 4 Lærer(e): Uri Initialer: UK Eleverne skal lære: Gange og division Måleenheder Geometriske begreber Indføring i tekstbaserede opgaver Tal, talsystem,decimaltal og brøk, procent,negative tal, 15 Figurer,linjer,vinkler,plane figurer-trekanter-firkanter-polygonercirkler,flytninger,11 Regning,afrundning,plus og minus,gange,dele,regnehieraki,13 Logik,reduktion,ligninger,uligheder, 7 Regneark (EXCEL) Tegning,arbejds- og isometrisk tegning,ligedannethed,målestoksforhold,konstruktion,perspektivtegning, 9 Statistik og sandsynlighed,gennemsnit,tabeller og diagrammer,kombinatorik,chance, 9 Funktioner,ordnede talpar,graf,forskrift for funktion, 7 Måling, omkreds,areal,rumfang,enheder Systemer, rækker, mønstre Grundbog Format 4.klasse+arbejdshæfte Materiale til Excel/ Kursus i regneark Supplerende materiale Diverse matematik hjemmesider

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

INTROUGE PROJEKTUGER FERIE Uge Emne Dansk/Historie Sprog. Matematik og Naturfag. Lejr, møder m.m.

INTROUGE PROJEKTUGER FERIE Uge Emne Dansk/Historie Sprog. Matematik og Naturfag. Lejr, møder m.m. INTROUGE PROJEKTUGER FERIE Uge Emne Dansk/Historie Sprog og Lejr, møder m.m. Generelt: I nedenstående boks har vi prøvet at beskrive og forklare nogle af de rutiner, arbejdsgange og metoder, vi bruger

Læs mere

1.halvår 2014/2015. "Kultur" Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer:

1.halvår 2014/2015. Kultur Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: 1 af 16 RAMMEPLAN FOR RØD 1.halvår 2014/2015 Kultur Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: Rammeplanen er Aalborg Friskoles undervisningsplan for efteråret 2014, og som angiver udviklingen

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

2009-2010. Årsplaner for 8x

2009-2010. Årsplaner for 8x 2009-2010 Årsplaner for 8x KLASSENS ÅRSPLAN... 1 ÅRSPLAN FOR BIOLOGI... 2 ÅRSPLAN FOR DANSK... 3 ÅRSPLAN FOR ENGELSK... 5 ÅRSPLAN FOR FRANSK... 5 ÅRSPLAN FOR FYSIK & KEMI... 6 ÅRSPLAN FOR GEOGRAFI... 7

Læs mere

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE 7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE FORORD At leve i et demokratisk samfund er ensbetydende med, at alle har ret til uddannelse, uanset deres forskellige kultur,

Læs mere

Årsplan. 7. årgang. Rønbækskolen 2009 2010. Indholdsfortegnelse:

Årsplan. 7. årgang. Rønbækskolen 2009 2010. Indholdsfortegnelse: Årsplan 7. årgang Rønbækskolen 2009 2010 Indholdsfortegnelse: Indledning og status... 2 Årskalender... 2 Sociale mål for 7. årgang... 3 Personlige og sociale kompetencer... 4 Årgangs- og klasseregler...

Læs mere

Årsplan i Engelsk for 3.A Gudumholm Skole 2011-2012

Årsplan i Engelsk for 3.A Gudumholm Skole 2011-2012 Klassen Lektioner Materialer 12 drenge og 13 piger Klassen har to timer engelsk om ugen, og disse er placeret onsdag i 3. lektion og torsdag i 4. lektion. Der kan dog være mulighed for, at dette ændres

Læs mere

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige aktiviteter igennem skoleforløbet på Gribskov Skole fra hold 1 til hold 4. På Gribskov Skole skal børnene

Læs mere

Undervisningsplan med slut og delmål

Undervisningsplan med slut og delmål Undervisningsplan med slut og delmål Østskolen tilbyder undervisning inden for følgende fagrække: Humanistiske fag: Dansk på 1 1o klassetrin Engelsk på 1 1o klassetrin Tysk på 1 1o klassetrin (ikke færdig)

Læs mere

Engelsk på Eggeslevmagle Skole

Engelsk på Eggeslevmagle Skole Engelsk på Eggeslevmagle Skole Fra skoleåret 2012/13 undervises elever i faget engelsk også på 1.og 2. klassetrin. Indholdsfortegnelse Engelsk på Eggeslevmagle Skole... 3 Formål for faget engelsk (www.uvm.dk)...

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik december 2004 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

Fællesemne: På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der er gennemgående i alle fag og på alle klassetrin.

Fællesemne: På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der er gennemgående i alle fag og på alle klassetrin. 1 af 6 Rammeplan Grøn Gruppe 6. og 7. klasse Fællesemne: På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der er gennemgående i alle fag og på alle klassetrin. Rammeplanen er Aalborg Friskoles undervisningsplan

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Der undervises i dansk på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:! Det talte sprog (lytte og tale)! Det skrevne sprog (læse

Læs mere

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Evaluering af skoleåret 2012-2013 på Esrum Kostskole Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Esrum Kostskole er en lille skole, der arbejder med unge med forskellige sociale

Læs mere

Prøveforberedende eller ej Niveau: Ikke prøveforberedende. Formål: At tilbyde springgymnastik for nybegyndere.

Prøveforberedende eller ej Niveau: Ikke prøveforberedende. Formål: At tilbyde springgymnastik for nybegyndere. Vejstrup Efterskole Beskrivelse af fagene Fag: Alternativ bevægelse Formål: At eleven får en bedre kropsbevidsthed gennem en række øvelser, der træner og styrker krop og sjæl. Eleven skal opnå en større

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Undervisningsplaner Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Dansk, herunder morgensang Delmål Efter 2. klassetrin Det talte sprog - bruge

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Sociale mål for 5. årgang

Sociale mål for 5. årgang Vi i teamet lægger vægt på et tæt samarbejde omkring alle opgaver i relation til undervisningen af børnene på 5. årgang. Vi vægter højt, at børnene trives og har det godt med hinanden, både i de enkelte

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik - marts 2003 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13

Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13 Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13 Jeppe Djernis, Gorm Søndergaard, Jesper Hother, Lars Steiniche, Sara Jensen og Tom Ehlers Thorsen Jeppe Djernis, Gorm Søndergaard, Jesper Hother, Lars Steiniche, Sara Jensen

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Dansk er vores modersmål, og dansk er et sprog vi værner om. Vi ser det som vores mål, at vi gør eleverne så dygtige, som deres evner forudsætter. Vort endelige

Læs mere