- styrkelse af det tværsektorielle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- styrkelse af det tværsektorielle"

Transkript

1 Projekt Velfærdsledelse - styrkelse af det tværsektorielle samarbejde Frederiksberg Kommune og PC Frederiksberg Oktober 2011 april 2013

2 Program Projektets historik - Formål og baggrund Udklip fra undersøgelsesresultater - Kvantitativt og kvalitativt - Fotoworkshop - Portrætfilm Model for det tværsektorielle ledelsessamarbejde - Erfaringer fra ledernetværksmøderne - Operationaliserbar samarbejdsaftale Fokus på jeres tværsektorielle samarbejde

3 Portrætfilm t+velfærdsledelse/film_sektorovergange.htm

4 Projekt velfærdsledelse, historik Efterår 2010: Politisk beslutning fra Folketinget om oprettelse af Videncenter for Velfærdsledelse. Maj 2011: Frederiksberg Kommune (FK) og RHP aftaler at indgå et samarbejde om ledelse af den tværsektorielle udfordring i forhold til den psykiatriske patient Juli 2011: RHP og FK tildeles midler til Projekt velfærdsledelse Oktober 2011: Projektstart

5 Projekt Velfærdsledelse Baggrund for projektet: Behov for at styrke patientovergange mellem kommune og region fordi: Det tværsektorielle samarbejde er ofte præget af en varierende og ikke altid tilstrækkelig grad af kvalitet Borgere oplever en manglende sammenhæng i eget patientforløb Ikke optimal kommunikation mellem sektorerne Ikke tilstrækkelig grad af kendskab til og forankring af samarbejdsaftalen

6 Formål med projektet: At styrke det tværsektorielle ledelsessamarbejde At udvikle en model for tværsektorielt ledelsessamarbejde At udvikle et forløbsprogram for patienter i overgangen mellem den behandlende psykiatri og den sociale psykiatri At viderebringe de positive erfaringer fra projektet til andre snitflader mellem region og kommune

7 Fokus på det Organisatoriske mellemrum Organisatoriske mellemrum er organisatoriske felter: - Institutionaliseringen er svag og uklar! - Autoritative positioner og symboler er flydende! - Kamppladser for institutionaliseret adfærd og fremfærd! - Potentielle rum for læring om egen identitet, kompetencer, opgaver, ressourcer mv.! Psykiatriens visioner: - Patienten er i centrum - Sammenhængede forløb og samarbejde på tværs - Kompetente og engagerede medarbejdere

8 Projekt Velfærdsledelse Forsat arbejde i ledernetværksgrupperne Undersøgelser Udvikling af ledelsesmodel Ledernetværksm øder: - Fælles Kick Off - 4 forskellige temagrupper - Fælles afslutning Netværksmøde for medarbejdere Operationel udgave af samarbejdsaftalen, forløbsprogram Idekatalog for tværsektorielt samarbejde Ledelsesmodel for det tværsektorielle samarbejde Formidlingsaktiviteter film og reportage fra ledernetværksmøderne

9 Undersøgelsesaktiviteter i projektet Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse til borgere, patienter, medarbejdere og ledere (Rådgivende Sociologer) Kvalitative interviews med borgere, patienter og medarbejdere og pårørende (Rådgivende Sociologer) Litteratur- og erfaringsstudie (DSI) Film med 4 patienter/borgere (Bruno Andersen) Fotoworkshop for 14 medarbejdere (Center for Sundhedsinnovation)

10 Kvantitativ og kvalitativ undersøgelse

11 Undersøgelsesresultater Tema 1: Indlæggelse og udskrivning: Over 75% af medarbejdere og ledere, og ca. 30% af de adspurgte patienter, oplever ind imellem for tidlig udskrivelse For lang indlæggelsestid - venter på kommunalt tilbud. Opleves af 29% fra FK og 89 % fra PCF (medarbejdere og ledere) og 15% af patienter og borgere Ca. en tredjedel af patienterne oplever at udskrives til ingenmandsland ingen der følger op eller tager hånd om borgeren

12 Undersøgelsesresultater Tema 2: Sociale forhold: Sociale forhold: patienten/borgerens boligsituation, uddannelse eller arbejdssituation ved indlæggelse og udskrivelse Langt de fleste borgere/patienter angiver, at spørgsmålet ikke er relevant for dem. 25 % oplever at der i mindre grad eller slet ikke tages højde for deres sociale forhold For mange sagsbehandlere og kontaktpersoner at navigere imellem for patienten/borgeren systemet opleves komplekst

13 Undersøgelsesresultater Tema 3: Tværsektoriel viden, indsigt og kommunikation: Ca. 70% af medarbejdere og ledere oplever uklarhed om hvem der har ansvar for hvad region og kommune i mellem Ca. 35% af medarbejdere og ledere oplever uklarhed omkring hvem man kan/skal tale med fra den anden sektor. 49% fra FK og 41% fra PCF savner sparring med den anden sektor

14 Undersøgelsesresultater Tema 4: Borger-/patient ansvar (inddragelse) Patienter/borgere oplever at mangle information og viden om hvilke andre tilbud og muligheder, der eksisterer i forlængelse af udskrivningen. Aktive pårørende kan ofte være udslagsgivende for om patienten/borgeren får de rette tilbud Størstedelen af de ansatte i kommunen og region mener, at borgere/patienter skal inddrages ved udskrivelse

15 Undersøgelsesresultater Konkret om samarbejdsaftalen: 40% af medarbejdere og ledere oplever ikke samarbejdsaftalen som relevant for deres daglige arbejde 64 % bruger i mindre grad eller slet ikke samarbejdsaftalen i praksis 59% af medarbejdere og ledere har i mindre grad eller slet ikke kendskab til, eller viden om, samarbejdsaftalen

16 Resultater fra fotoworkshoppen

17 Cykelspor i sneen: Man kan komme ad forskellige veje, selvom man går i samme retning, og tit går man alligevel forbi hinanden.

18 En klart markeret fodgængerovergang: Der burde være en klar arbejdsfordeling klar kommunikationsveje og regler ved overgange med meget trafik

19 Mosaik: som medarbejder er man en brik i et komplekst netværk og bred kontaktflade

20 Model for det tværsektorielle ledelsessamarbejde

21 Model for det tværsektorielle ledelsessamarbejde Udarbejdet af ledelseseksperter fra: CBS (Copenhagen Business School) NFA (Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø) DTU (Danmarks Tekniske Universitet) Århus Universitet Skaber rammer til at opbygge relationer og kendskab på tværs Opridse forskelle og bruge dem til at bygge bro Arbejdet omsættes til mindre pilotprojekter

22 Den tværsektorielle ledelsesmodel Fælles Kick off 24. maj mellemledere og øvre ledere Tema 1 Indlæggelse/ udskrivning Metode: Lean Tema 2 Sociale forhold Metode: Persona/ Prototyping Tema 3 Kommunkation, indsigt Metode: Omvendt brainstorm Tema 4 Brugerinddragelse Metode: Brugerinddragelse/ brugerdrevet innovation Grupperne bliver i fællesskab enige om at søsætte 1-2 pilotprojekter i perioden fra 4. juni til 11.oktober 2012 Fælles afrunding 11. oktober mellemledere og øvre ledere To medarbejdernetværksmøder

23

24 Erfaringer fra ledernetværksmøderne Relationsopbygning Indsigt i hinandens organisationer Diskussion af fælles behov Plads til spørgsmål og forundring Forklaringer på arbejdsprocedure Danner grundlag for mere struktureret arbejdsredskaber Oplæg: Indblik i samarbejdsaftalen og sektorernes organisering

25 Konkrete forslag og aftaler, afsluttende netværksmøde ½ dags udveksling af medarbejdere på tværs af sektorerne Konkret samarbejde mellem en psykiatrisk afdeling og et botilbud Temadag for ledere og mellemledere: psykiatrien regionalt og kommunalt Evaluering/udbredelse af en udskrivningscheckliste, der er udviklet på ledernetværksmøderne.

26 Operationaliserbar samarbejdsaftale - Forløbsprogram for patienter i overgangen mellem den behandlende psykiatri og den sociale psykiatri

27

28

29 Vigtige overvejelser Hvordan engageres begge sektorer? Hvordan sikre vi at relationen og kendskabet til den anden sektor forsætter?

30 Drøft følgende spørgsmål (1) Hvor ofte har du kontakt til den anden sektor? (2)Hvad oplever I er udfordringer i forhold til de tværsektorielle overgange? (3)Hvad er konsekvenserne, når overgangene ikke fungerer optimalt? (4)Hvordan styrker man det tværsektorielle samarbejde? (5)Kommentarer og ideer til projektet

31 Få mere information, læs rapporterne og se portrætfilmene på:

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatrisk patient

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatrisk patient Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatrisk patient Frederiksberg Kommune og Psykiatrisk Center Frederiksberg Oktober 2011 maj 2013 Portrætfilm http://www.psykiatriregionh.dk/menu/uddannelse/lederudvikling/projek

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Tidsskrift for. Dansk Sundhedsvæsen. 89. årgang Nr. 1 Februar 2013. Bornholm gør op med silotænkning

Tidsskrift for. Dansk Sundhedsvæsen. 89. årgang Nr. 1 Februar 2013. Bornholm gør op med silotænkning Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 89. årgang Nr. 1 Februar 2013 Bornholm gør op med silotænkning Resumé Det tværsektorielle samarbejde udfordres af forskelle i opgaver, vilkår, lovgivning, incitamenter

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien

Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Videns- og erfaringsopsamling Notat Katrine Schepelern Johansen Jessica Larsen Ann Nielsen KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

September 2008. Center for Kvalitetsudvikling

September 2008. Center for Kvalitetsudvikling Projekt: En bedre udvej Sammenhæng i indsatsen for sindslidende - efter kommunalreformen - Afprøvning af tværgående samarbejdsredskaber v. 1.1 September 2008 Center for Kvalitetsudvikling 2 Resume Baggrunden

Læs mere

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Rapport 1 Bostedet Cassiopeia i Brønderslev Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et

Læs mere