INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2013"

Transkript

1 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 11 NOVEMBER 2013 Markedskommentar Positive tegn i Q3sæsonen og fra USA og Kina men stadig store udfordringer Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Indeksbaseret Modelportefølje stadig markant foran investeringsforeningernes afkast på 3 års sigt Analyser: F.E. Bording Coloplast Dantax Dantherm DFDS Erriia Expedit FirstFarms Formuepleje Merkur Glunz & Jensen G4S Jensen & Møller Invest Klimainvest Land & Leasure MolsLinien Nordic Shipholding North Media Novozymes Rias Sydbank

2 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO.11 NOVEMBER 2013 ISSN Udgiver Ansvarlig for redaktionelt indhold og analyser Udgivelsesfrekvens: Copyright Dansk Aktie Analyse A/S (CVR nr ) Strandgade 4 B 1401 København K Tel Cand. polit. Peter FalkSørensen 2. mandag i hver måned Enhver form for kopiering eller anden gengivelse af materiale fra Dansk Aktie Analyse/Investor Briefing uden skriftlig tilladelse fra udgiveren er forbudt. Analyser, vurderinger og redaktionelt stof er baseret på informationer, offentliggjort via Københavns Fondsbørs eller fra kilder, som vi har fundet troværdige. Vi kan dog ikke garantere for materialets nøjagtighed eller fuldstændighed. Vurderinger er udtryk for Dansk Aktie Analyse A/S' officielle holdninger på tidspunktet for udgivelsen, og det understreges, at vurderingerne kan blive ændret uden varsel. Materialet må ikke forstås som en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner, men bør indgå sammen med andet relevant materiale i læserens egne kritiske vurderinger, som alene kan ligge til grund for personlige investeringsbeslutninger.

3 ARTIKLER Markedskommentar: Positive tegn i Q3sæsonen og fra USA og Kina men stadig udfordringer De positive tegn i lvartalsrapporterne både fra de danske, men ikke mindst fra de store amerikanske globalt opererende virksomheder, var medvirkende til at understøtte den gode stemning oven på løsningen af de amerikanske budgetproblemer. Men også på makroniveau har der været opløftende signaler fra USA og Kina, som kan gøde optimismen, om end de mørke skyer fra en nødvendig aftrapning af de såkaldte Quantitative Easings stadig ligger og lurer. Samlet set har vi set nye alltimehigh rekorder på aktiemarkederne, hvilket i sig selv indebærer en risiko for en større niveautilpasning, når de pengepolitiske stimuli bliver reduceret... side 3 Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra Novozymes, DSV, Jyske Bank, Danske Bank og Coloplast... side 5 Indeksbaseret Modelportefølje stadig markant foran investeringsforeningerne på 3 års sigt Det var igen i oktober vores Modelportefølje for den Risikovillige investor, som klarede sig bedst, om end marginalt svagere end sammenligningsindekset, OMXC GI, nemlig med en stigning på 2,65 pct. mod 2,67 pct. Porteføljen har også siden årsskiftet klaret sig stærkest, nemlig med et afkast på 31,77 pct. mod indeksets 22,76 pct. På 3 års sigt er det dog stadig Konservativ og Indeksbaseret portefølje, som ligger i front med afkast på hhv. 61,98 pct. og 68,14 pct. mod 39,38 pct. for indekset OMXC GI og 33,56 pct. for Risikovillig portefølje. Bedste danske investeringsforening i kategorien danske aktier har leveret 53,56 pct. (BLS Invest Danske Aktier)...side 8 ANALYSER F.E. Bording 2020D.BORD G4S 2020B.GRSE Coloplast 3510A.COLO Jensen & Møller Invest 4040D.JENS Dantax 2520D.DANG Klimainvest 4020D.KLIM Dantherm 2010D.DANM Land & Leasure 4040D.LALE DFDS 2030C.DFDS MolsLinien 2030C.MOLS Erriia 4030D.ERRI Nordic Shipholding 2030D.NOSH Expedit 2010D.EXPE North Media 2540D.NORT FirstFarms 3020D.FIFA Novozymes 1510A.NOVZ Formuepleje Merkur 4020D.FPME Rias 2010D.RIAS Glunz & Jensen 2010D.GLUN Sydbank 4010A.SYDS

4 MARKEDSKOMMENTAR POSITIVE TEGN I Q3 SÆSONEN OG FRA USA OG KINA MEN STADIG UDFORDRINGER De positive tegn i lvartalsrapporterne både fra de danske, men ikke mindst fra de store amerikanske globalt opererende virksomheder, var medvirkende til at understøtte den gode stemning oven på løsningen af de amerikanske budgetproblemer. Men også på makroniveau har der været opløftende signaler fra USA og Kina, som kan gøde optimismen, om end de mørke skyer fra en nødvendig aftrapning af de såkaldte Quantitative Easings stadig ligger og lurer. Samlet set har vi set nye alltimehigh rekorder på aktiemarkederne, hvilket i sig selv indebærer en risiko for en større niveautilpasning, når de pengepolitiske stimuli bliver reduceret Nedlukningen af den offentlige sektor i USA som følge af magtkampen mellem Obamaregimet og Republikanerne, som endte med en lille sejr til Obama om en midlertidig seks ugers forhøjelse af statens låneloft,, gav de internationale finansmarkeder en erindring om, hvor afhængig man er af forhold, som ikke nødvendigvis kan forudsiges selv med indgående økonomisk analyse, men kræver kendskab til de særlige politiske forhold. Afvisningen af at redde Lehman Brothers i 2008 er et tilsvarende eksempel på, at politiske beslutninger, som ikke nødvendigvis er økonomisk rationelle, kan være at afgørende betydning at tage med i vurderingen, når man skal analysere den overordnede udvikling på de globale finansmarkeder. Heldigvis overskygges den interne politiske ustabilitet i USA i nogen grad af positive tegn på forbedring af den underliggende økonomi, om end der stadig kan være usikkerhed, om at centralbanken (FED) allerede om et års tid kan reducere de pengepolitiske lempelser. Både den amerikanske og den kinesiske økonomi viser tegn på bedring, og den seneste regnskabssæson tegnede generelt et lidt lysere billede af udsigterne for de globalt opererende virksomheder. Eksempelvis kunne General Electric, USA s største produktionsvirksomhed, melde om et markant løft i ordreindgangen bl.a. inden for energi og infrastrukturprojekter mange stede i verden, og Google overraskede også markedet positivt, så aktien steg 13 pct. på dagen for regnskabsaflæggelsen, hvilket tolkes som udtryk for en vending inden for de mere forbrugsorienterede sektorer. Også en succesfuld børsintroduktion af Twitter understøtter den optimistiske stemning. Men der er en klar bevidsthed i markedet om, at økonomien er meget godt hjulpet af det meget lave renteniveau og de såkaldte kvantitative lempelser. Derfor er det meget højt fokus på centralbanken FED s ageren, og tidligere på måneden var det centralbankens kommende chef, Janet Yellen, der var i centrum. Yellen tiltræder til januar og hendes ordvalg ved en præsentation i Senatet blev tolket i retning af, at der kommer til at gå nogen tid endnu, før FED vil begynde at rulle deres programmer tilbage. Tidligere på efteråret var der en klar forventning om, at øjeblikket var nært forestående, men dette billede har ændret sig drastisk. Den stærke udvikling på det danske aktiemarked er fortsat efter sommeren og ind i efteråret. C20 indekset er gået 16 pct. frem siden starten af juli og har dermed klaret sig bedre end DAX 30, S&P 500 og Nasdaqindekset. Fremgangen i det danske indeks har delvist været båret af 3

5 nogle iøjnefaldende come back af specielt Vestas men også Pandora, men generelt har der været en særdeles positiv undertone på det danske aktiemarked. Det er interessant, at C20 indeksets tungest vejende aktie, Novo Nordisk, har underperformet i dette halvår. Aktien er steget 5 pct. siden primo juli og nogenlunde det samme målt for hele Hvor Novo i andre perioder egenhændigt har trukket indekset op er C20 indeksets outperformance i forhold til de store internationale indeks sket på trods af Novoaktiens udvikling. Men fra midten af oktober er udviklingen fladet betragteligt ud, hvilket kan anses for at være lidt overraskende i lyset af, at markedet er blevet tilført en mængde ny information i form af kvartalsregnskaberne. Det er ikke vores opfattelse, at regnskaberne generelt set har skuffet i forhold til ledelsernes udmeldte forventninger, men investorernes optimisme har nok primært været sigende på baggrund af mere positive økonomiske signaler fra USA og EU end den har været relateret til de danske selskaber. Med andre ord er der blevet priset et mere positivt syn på fremtiden ind i de danske aktier. Bankregnskaberne var forholdsvist forudsigelige i dette kvartal. Generelt set er kreditkvaliteten i bedring og tabene på udlån er vigende. Men samtidig er der stilstand i indtægtsgrundlaget. Der er ingen eller negativ udlånsvækst samtidig med, at der fortsætter med at være pres på bankernes rentemarginal. Nordea lagde fra land med et pænt resultat, hvor der var fremgang på mange områder, men ikke så meget at det for alvor overraskede markedet. Danske Banks regnskab stod til dels i skyggen af bankens ledelsesskifte og de initiativer, der er blevet iværksat af den nye ledelse. I det hele taget har aktiemarkedet taget udskiftningen af ledelsen i Danske Bank forbløffende rolig. Danske Banks 3. kvartal var påvirket af meget lave handelsindtægter, men også af omkostninger i forbindelse med en intensivering af besparelsesprocessen. Investorerne er blevet forkælet af flotte regnskaber fra Ringkjøbing Landbobank, men aktiekursen ligger nu på et niveau, hvor selv en indtjeningsrekord i kvartalet og en opjustering af ledelsens forventninger ikke kunne afføde en positiv kursreaktion. Novo Nordisk havde ikke et særligt godt 3. kvartal og har tilsyneladende heller ikke store forventninger til 4. kvartal. Salget af specielt produktet Victoza men også insulinsalget generelt skuffede markedets forventninger. Ledelsen meldte også forventninger for 2014 ud og her er specielt det forhold, at driftsindtjeningen ikke ventes at stige mere end omsætningen et negativt forhold. Novo har ellers været meget dygtige til kontinuert at udvide overskudsgraden. Pandora havde taget lidt af spændingen ud ved at opjusterer og oplyse omsætningstal et par uger før regnskabsaflæggelsen. Indtrykket er dog stadig, at der er kommet mere hold på virksomheden og at den underliggende vækst er stabil, hvilket aktiemarkedet har belønnet i rigt mål. GN Store Nord har imponeret igennem de seneste par år efterhånden. Head setproducenten GN Netcom imponerer med høje vækstrater og høreapparatvirksomheden GN Resound har rigtigt godt fat i markedet med deres seneste kollektion af apparater, samtidig med at restruktureringsprogrammer har positiv effekt på indtjeningen. Med regnskabet for 3. kvartal kunne ledelsen opjusterer forventningerne for gruppen på baggrund af en højere vækst end ventet i GN Resound. 4

6 BRIEFING PÅ SENESTE MÅNEDS VÆSENTLIGSTE MEDDELELSER OG ANBEFALINGER Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra Novozymes, DSV, Jyske Bank, Danske Bank og Coloplast Modvind fra valuta men Novozymes EBITmargin løftes en tand Novozymes har i Q3 oplevet faldende valutakurser på en række betydende udenlandske markeder bortset fra USDrelaterede, men samlet var resultatet i tråd med forventningerne. En forbedret underliggende drift kompenserer for de negative valutaeffekter i ledelsens forventninger til hele 2013, hvor EBITmargin løftes let fra ca. 24% til 2425%. Pga. valutaudviklingen sænkes forventningerne til salgsvæksten i DKK fra 57% til 35%, mens organisk vækst i lokal valuta ventes på 58% mod tidligere ventet 57%. Vi fastholder vores Neutral Vægtanbefaling, idet vi har tillid til det langsigtede perspektiv i produkternes ressourcebesparende funktion for kunder i flere attraktive industrier. Omsætningen steg i årets første 9 mdr. med 5% til mio. kr., lidt svagere end konsensusestimatet på mio. kr., mens resultatet af primær drift, EBIT, blev forbedret 6% til mio. kr., en tand bedre end konsensus på mio. kr. Samlet set ligger meddelelsen på linie med forventningerne. Det er især enzymer til vaskemiddel og bioethanolindustrien, som driver den aktuelle vækst med 8% hver i lokal valuta. For bioethanol bemærkes, at den industrien i USA vurderes at være faldet med ca. 4% i perioden. Forventningerne på længere sigt inden for bioethanolområdet knytter sig dog især til cellulosebaseret ethanol, hvor Novozymes vurderes at stå godt i konkurrencen. Aktien er ikke billig ved et P/Eniveau omkring 30 og et K/Iniveau over 7 og således yderst sårbar ved selv mindre skuffelser i forhold til markedets forventninger. Vores DCFvaluation understøtter dog en fair værdi op til omkring 235 kr. pr. aktie, hvilket også understøtter vores anbefaling. Et gennembrud for cellulosebaseret bioethanolproduktion vil afgørende kunne løfte interessen og vurderingen af Novozymesaktien Stagnerende omsætning medfører marginpres for DSV Den svage økonomiske vækst i Europa tynger fortsat DSV som kæmper med stagnerende omsætning og faldende marginer. DSV hævder dog at vinde markedsandele. På kort sigt kan resultatforbedringer kun komme fra øget effektivisering og ekspansion uden for Europa. Anbefalingen Neutral vægt/hold fastholdes (Kurspotentiale 3). Omsætningen beløb sig i årets første 9 mdr til mio. kr., et fald på 0,8% efter regulering for valuta og opkøb. Primært pga tiltagende priskonkurrence, især i Road Division, faldt EBIT 3% til mio.kr., hvilket var under forventningerne. EBITmarginen faldt dermed fra 5,8% til 5,6%. I kraft af lavere "særlige poster" blev resultat før skat dog forbedret med 1 til mio. kr., 39 mio. kr. under konsensus. Cash flow fra driftsaktiviteter steg 2 til mio. kr., men pga større akkvisitioner faldt det frie cash flow 1 til 981 mio. kr. Kun den mindste division, Solutions, oplevede vækst i omsætning og indtjening korrigeret for valuta og opkøb. Ledelsen fastholder forventningerne til helåret dvs EBIT i niveauet mio. kr. og et frit cash flow på ca mio. kr. Nøgletallene for aktien kan ikke siges at være billige, men vor DCFmodel antyder et kursniveau 5

7 tæt på dagskursen. Tilbagekøbsprogrammet er slut for i år, da DSV prioriterer en styrkelse af balancen. Potentialet ligger i etablering og ekspansion på markeder udenfor Europa, dvs Latinamerika, Afrika og Asien, hvor DSV har været svagt repræsenteret. Koncernen har siden 2009 lagt mange ressourcer i en effektivisering af driften, blandt andet blev der udgiftsført 258 mio. kr. til formålet i 2012, men risikoen er, at potentialet for fortsatte effektivitetsforbedringer efterhånden er begrænset. Jyske Banks Q3 på linie med forventningerne I kraft af købet af Spar Lolland i januar kan Jyske Bank præsentere en mindre toplinievækst og samtidig er nedskrivningerne på det laveste niveau siden finanskrisens start. Et reelt vendepunkt i indtjeningsudviklingen vil dog først indtræffe, når den makroøkonomiske udvikling vender og der er derfor ingen anledning til at ændre anbefalingen, som forbliver Neutral vægt/hold (kurspotentiale 3). Nettorenteindtægterne steg 3% til mio. kr., men renset for indtægtsførsel af underkurs vedr udlån overtaget fra Spar Lolland var der dog tale om et fald. Gebyrer og provisioner viste derimod en fremgang på 7%. Udgiftssiden er under kontrol med en stigning på blot 1% trods købet af Spar Lolland. Nedskrivninger på udlån beløb sig i årets første 9 mdr til 859 mio. kr., næsten en halvering trods tilpasning af Spar Lollands udlånsportefølje til Jyske Banks praksis. Resultatet for perioden blev mio. kr. før skat, hvor konsensus havde ventet mio. kr. Der gives traditionen tro ingen konkret guidance for helåret. På balancesiden konstateres en kratig vækst i bankindlån til 110 mia. kr., der betyder at bankens kroniske indlånsunderskud nu næsten er væk. Solvens og kapitalprocenterne er på det højeste niveau længe, nemlig 15,7 og 15,4. Nøgletallene adskiller sig ikke væsentligt fra sammenlignelige banker, dog har Jyske Bank en erklæret politik om ikke at udbetale udbytte. Udviklingen i Jyske Banks resultat og aktiekurs er tæt bundet op mod den generelle økonomiske udvikling. Jyske Bank kæmper som de øvrige danske banker mod et et faldende udlånsmarked og overtagelsen af Spar Lolland skal ses i dette lys. Jyske Banks kapitalforhold er tilstrækkelig til at foretage yderligere opkøb. Desuden har banken åbnet for muligheden af at indgå i en fusion. De oplagte fusionspartnere er Sydbank og Spar Nord. Danske Bank opgiver Irland De første kvartalstal efter direktørskiftet var generelt bedre end forventet, men et kraftigt fald i handelsindtægterne betød, at bundlinien alligevel skuffede og at forventningerne til helåret sænkes for anden gang. Den store nyhed i kvartalsmeddelelsen var dog, at banken kaster håndklædet i Irland. Engagementer med private og med mindre erhvervskunder afvikles snarest muligt, kun større virksomheder og institutioner bevares. Desuden skæres endnu en gang i antallet af medarbejdere og de finansielle mål nedjusteres eller udskydes. Meddelelsen understreger, at der endnu er et stykke vej igen, før Danske Bank er på ret køl og den manglende toplinievækst gør ikke opgaven lettere. Anbefalingen er uændret Neutral vægt/hold (kurspotentiale 3). Nettorenteindtægterne på mio. kr. lå 3% under niveauet i fjor, mens gebyrindtægterne på mio. kr. viste 9% fremgang. Handelsindtægterne blev halveret til mio. kr. og et omkostningsfald på 3% til mio. kr. hjalp kun lidt i den store sammenhæng. Til gengæld bidrog en næsten halvering af nedskrivningerne til mio. kr. til at resultatet på mio. kr. efter skat lå 45% over niveauet for samme periode i Guidance for helåret nedjusteres fra 6,5 9 mia. kr. til 6 8 mia. kr. efter skat. Desuden sænkes ambitionen om en forrentning af egenkapitalen på 12% i 2015 til 9%.<p> Nøgletallene afspejler, at banken fortsat er i en turnaround situation: P/E er højere end for 6

8 sammenlignelige banker, mens K/IV er lavere. En genoptagelse af udbyttebetaling er ikke utænkelig i Salg eller endelig afvikling af noncore aktiviteterne vil kunne løfte aktiekursen markant, også selv om det sker med et mindre tab. Som for resten af banksektoren vil fornyet økonomisk vækst betyde automatisk toplinievækst og lavere nedskrivninger. Intet kan stoppe Coloplast Regnskabsmeddelelsen bekræfter, at udviklingen inden for det tidligere problemområde, Hudog Sårpleje, tilsyneladende er vendt, og samtidig er bekymringerne om manglende vækst uden for Europa og Nordamerika gjort til skamme. Overskudsgrad og frit cash flow udvikler sig fortsat positivt, og Coloplast vælter sig i penge i et omfang, der muliggør fortsatte tilbagekøb og ekstraordinære udbytter. Det er svært at finde svage punkter i meddelelsen, og der er efter vor mening fortsat kurspotentiale. Anbefalingen fastholdes derfor på Overvægt/Køb (kurspotentiale 2). Omsætningen steg 6% i regnskabsåret 2012/2013. Urologi var det stærkeste vækstområde med en vækst på 8%, mens Hud og Sårpleje bidrog med 4% vækst. Salgsudviklingen per region viste det traditionelle billede dvs. behersket vækst i Europa (5%) og høj vækst (11%) på nye markeder (dvs Kina, Rusland, Sydamerika osv). Bruttomarginen blev forbedret fra 67% til 68% og overskudsgraden fra 3 til 32%, hvilket gav et primært driftsresultat (EBIT) på mio.kr., en stigning på 13%. Nettoresultatet steg 24% til mio.kr. og frit cash flow blev øget med 16% til mio.kr. Regnskabstallene var på linie med forventningerne op til meddelelsen. For 2013/2014 forventer ledelsen 5% omsætningsvækst i DKK og en overskudsgrad på 33%. Aktien er ikke billig målt på nøgletal, men kvalitet og stabilitet koster og vor DCFvurdering antyder et kursniveau 1015% over dagskursen. Coloplast har en dominerende position på sine vigtigste markeder og markedsvæksten understøttes af, at andelen af ældre, dvs potentielle brugere af Coloplasts produkter, stiger ikke blot i den vestlige verden, men også i Kina og Sydamerika. Det er afgørende for den fremtidige kursudvikling, at det lykkes at realisere dette potentiale. Et fald i USD og GBP vil presse væksten målt i DKK. 7

9 KONSERVATIV MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år 14,57% 3 år 61,98% (frem til og med den 31. oktober 2013) Aktie Antal Aktuel kurs Porteføljevægte Afkast 1 md. Afkast siden anbefaling Anbefalings dato A.P. Møller Mærsk % 5,1% 0,4% 11/2005 Brødrene Hartmann % 1,5% 45,8% 10/2011 Carlsberg % 3,4% 61,2% 06/2009 Coloplast % 14,1% 180,9% 09/2010 G4S % 1,1% 32,9% 12/2008 Københavns Lufthavne % 0,8% 0,8% 10/2013 Novo Nordisk % 2,4% 299,7% 07/2004 Ringkjøbing Landbobank % 4,7% 62,9% 04/2011 Rockwool International % 3, 118,6% 07/2005 SP Group % 5,4% 5,4% 10/2013 Tryg % 3,2% 3,2% 10/2013 UP % 13, 328,6% 10/2005 Ændringer: Ændringer i månedens løb er beskrevet nedenfor Seneste 12 mdr. 5 ændringer (Køb 3, Salg 2) Modelporteføljen for den Konservative investor klarede sig i oktober dårligere end markedet og de to øvrige modelporteføljer. Afkastet var negativt med 0,83 pct. mod 2,67 pct. for referenceindekset OMXC GI, og siden årsskiftet har porteføljen leveret 13,84 pct. mod indeksets 22,76 pct., mens afkastet på 3 års sigt har været 61,98 pct. mod indeksets 39,38 pct. Afkastet i oktober er belastet af et negativt afkast for United Plantations på 13,0 pct., for Carlsberg på 3,4 pct. og for Novo Nordisk på 2,4 pct. De tre positioner vægter tilsammen 40 pct. i porteføljens markedsværdi. Omvendt var det opløftende, at Coloplast gav et positivt afkast på hele 14,1 pct., A.P. MøllerMærsk 5,1 pct. og Ringkjøbing Landbobank 4,7 pct. Vores nye forsikringseksponering, Tryg, som vi skiftede til fra Topdanmark, gav et negativt afkastbidrag på 3,2 pct., ligesom udskiftningen af Ambu med SP Group også har kostet på det samlede afkast, da SP Group er faldet 5,4 pct. Vi vurderer dog, at vores Konservative Modelportefølje har en fornuftig og robust sammensætning for en langsigtet og lidt forsigtig investor. I forbindelse med afnoteringen af United Plantations (UP) i København vælger vi at erstatte den med UIE, hvis væsentligste investering er i UP. DAA Konservativ vs. OMXC GI (29/ /102013) Portefølje 61, 98% OMXC 39, 38% ,

10 RISIKOVILLIG MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år 29,33% 3 år 33,56% (frem til og med den 31. oktober 2013) Aktie Antal Aktuel kurs Porteføljevægt e Afkast 1 md. Afkast siden anbefaling Anbefalings dato ALKAlbello % 0,6% 53,6% 11/2006 Ambu ,5% 241,6% 12/2008 Arkil Holding % 3,4% 7,6% 04/2009 Auriga % 15,5% 131,4% 03/2008 BoConcept % 7,9% 26,3% 03/2012 FLSmidth & Co % 7,6% 224,1% 12/2004 G.N. Store Nord % 8, 8,3% 05/2013 Novozymes % 2, 325,2% 02/2005 Pandora % 2,1% 2,1% 10/2013 Roblon % 0,4% 0,4% 10/2013 SimCorp % 3, 264,6% 07/2005 Ændringer: Ændringer i månedens løb er beskrevet nedenfor Seneste 12 mdr. 8 ændringer (Køb 4, Salg 4) Efter betydelige udfordringer i tiden efter kreditkrisen i 2008/09 og den efterfølgende finanskrise har vores Modelportefølje for den mere Risikovillige investor i år klaret sig godt, nemlig fra årsskiftet frem til ultimo oktober med et afkast på 31,77 pct. mod referenceindeksets 22,76 pct. I oktober leverede porteføljen 2,65 pct. mod OMXC GI s 2,67 pct. Stadig på 3 års sigt ligger porteføljen bagud med et afkast på 33,56 pct. mod referenceindeksets 39,38 pct. Afkastet er i oktober særligt drevet af Auriga med en tigning på 15,5 pct., Ambu med 10,5 pct. og GN Store Nord med 8,0 pct. De tre positioner vægter med 34 pct. i porteføljens samlede markedsværdi. Omvendt har BoConcept og FLSmidth & Co. leveret negative bidrag på hhv. 7,9 pct. og 7,6 pct., mens også SimCorp er faldet med 3,0 pct. Vi tror meget på både FLSmidth & Co. og SimCorp, men vælger at udskifte BoConcept med FirstFarms, som vi nu vurderer, er kommet på den anden side af indkøringsvanskelighederne for de store kvægbrug i Slovakiet. FirstFarms vil fortsat møde udfordringer, så der er en grund til, at den er mest velegnet for risikovillige investorer. 230 DAA Risikovillig vs. OMXC GI (29/ /102013) Portefølje 33,56% OMXC 39,38% ,

11 INDEKSBASERET MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år 18,02% Afkast 3 år 68,14% (frem til og med den 31. oktober 2013) Aktie Antal Aktuel kurs Porteføljevægte Afkast 1 md. Afkast siden anbefaling Anbefalings dato A.P. Møller Mærsk % 5,1% 32,6% 07/2004 Arkil Holding % 3,4% 6,9% 04/2009 Brødrene Hartmann % 1,5% 45,8% 10/2011 Carlsberg % 3,4% 28,3% 03/2010 Coloplast % 14,1% 181,2% 09/2010 FLSmidth & Co % 7,6% 226,2% 12/2004 G4S % 1,1% 1,7% 03/2010 GN Store Nord % 2,4% 2,4% 10/2013 Københavns Lufthavne % 0,8% 0,8% 10/2013 Novo Nordisk % 2,4% 554,7% 07/2004 Novozymes % 2, 313,1% 07/2004 Ringkjøbing Landbobank ,7% 62,9% 04/2011 Rockwool International % 3, 12,3% 03/2007 SimCorp % 3, 277,7% 07/2005 Topdanmark % 5,4% 129,5% 05/2010 Vores såkaldt Indeksbaserede Modelportefølje, har klaret sig pænt i oktober med et afkast på 2,58 pct. en tand lavere end referenceindekset OMXC GI s 2,67 pct. Siden årsskiftet har porteføljen leveret 18,37 pct. mod indeksets 22,76 pct., men på 3 års sigt ligger den overlegent foran med et afkast på 68,14 pct. mod indeksets 39,38 pct. Bedste investeringsforening (BLS) har i samme kategori til sammenligning leveret 53,56 pct. Coloplast har i måneden ligget i front med et afkast på 14,1 pct. Topdanmark, A.P. Møller Mærsk, Ringkjøbing Landbobank og Arkil Holding har leveret hhv. 5,4 pct, 5,1 pct., 4,7 pct. og 3,4 pct. Omvendt har FLSmidth & Co., Carlsberg, Rockwool og SimCorp måttet levere negative afkast på hhv. 7,6 pct., 3,4 pct., 3,0 pct. og 3,0 pct. Vi er ganske komfortable med modelporteføljens sammensætning, men i konsekvens af at vi foretrækker Tryg frem for Topdanmark udskifter vi vores eksponering mod forsikringssektoren. DAA Indeksbaseret vs. OMXC GI (29/ /102013) , Portefølje 68,14% OMXC 39,38% 10

12 HIGH RISK/TURN AROUND PORTEFØLJE Aktie Seneste kurs Afkast 1 md. Afkast 12 mdr. Anbefalings dato Bang & Olufsen 53,0 1,9% 15,7% 11/2011 BoConcept Holding 93,0 4,1% 1,6% 06/2009 Strategic Investment 0,6 0, 67,1% 07/2004 DLH 3,6 4,7% 56,7% 09/2009 Intermail 16,5 10, 31,1% 06/2009 Neurosearch 3,4 5,3% 83,6% 10/2009 Pandora 261,9 15, 379,4% 11/2011 Sanistål 60,5 2,4% 43,5% 06/2009 Vestas 147,5 6, 68,8% 11/2011 Blandt de aktier, som DAA vurderer, er behæftet med væsentligt forhøjet risiko og derfor ikke er velegnede for private investorers langsigtede investeringer, er: High risk/turn around porteføljen består af aktier, som enten kan falde yderligere eller, som kan stige, hvis markedets vurdering af den enkelte akties risiko normaliseres. Der er således mulighed/risiko for markante kursudsving. Modelporteføljerne eller dele heraf må ikke videreformidles. Porteføljerne er ikke en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner og må alene tjene som inspiration for abonnenter på Investor Briefing. Læserne opfordres til at foretage deres egne analyser af aktierne. Listen er udtryk for Dansk Aktie Analyses vurdering på udgivelsestidspunktet, og vurderingerne kan ændres uden varsel. Opmærksomhedslisten Største relative omsætning Følgende ti selskaber har i den seneste uge haft den største relative omsætning i deres aktie i forhold til årlig gennemsnit. Værdien 1 svarer til en omsætning i den seneste uge lig gennemsnittet, mens 2 svarer til dobbelt så stor omsætning som årlig gennemsnit osv. Selskab/Aktie Relativ omsætning/uge Afkast seneste måned (%) H+H International 5,94 37,14% DiBa Bank 5,88 111,94% SPEAS 4,93 15,38% NTR Holding 3,44 6,25% Salling Bank 2,58 17,89% KlimaInvest 2,47 20,51% Brdr. A & O Johansen 2,43 4,54% DFDS 2,34 4,3 SKAKO 2,30 5,95% Rias 2,27 1% 11

13 Ændringer af noteringer den seneste måned 23. Oktober Vestjysk Bank har forhøjet aktiekapitalen med aktier á 1 kr. med virkning fra den 23. oktober Vestjysk Bank har således aktier á 1 kr. svarende til en aktiekapital på kr. 25. Oktober Viborg Håndbold Klub har reduceret aktiekapitalen ved ændring af styk størrelsen med kr. med virkning fra den 31. oktober Viborg Håndbold Klub har således aktier á 25 kr. svarende til en aktiekapital på kr. 4. November SKAKO har forhøjet aktiekapitalen med aktier á 10 kr. med virkning fra den 4. november SKAKO har således aktier á 10 kr. svarende til en aktiekapital på kr. 12

14 DANSK AKTIE ANALYSES SELSKABSNUMMERERING November 2013 De 4 første karakterer angiver, hvilken MSCI s industriektorer aktien hører under Energi 2530 Hotel & Underholdning 4010 Banker 1510 Materialer 2540 Medier 4020 Finansiering 2010 Industrivarer 2550 Detailsalg 4040 Ejendom 2020 Kommercielle servicelev Fødevarer & Med Software/service 2030 Transport 3020 Føde drikkevarer & tobak 4520 Hardware 2510 Biler og udstyr 3510 Sundhedsartikler 5010 Telekom 2520 Forbrugsgoder, tekstil mv Medicin & Bioteknologi 5510 Forsyning 5. karakter angiver om aktien hører under Københavns Fondsbørs' opdeling mellem OMXC20 aktier (A), Øvrige Large Cap aktier (B), Mid Cap aktier (C) eller Small Cap Aktier (D). De 4 sidste karakterer efter punktum angiver de bogstaver fra navnet, der er anvendt for at bestemme aktiens placering i kurslisten efter alfabetisk orden. måned for udgivelse ALKABELLÓ 10/ C.ALKB ALM. BRAND 9/ C.ALMB ALM. BRAND FORMUE 6/ D.ALMF AKTIESELSK. AF 23. APRIL / D.AKSE AMBU 5/ D.AMBU ANDERSEN & MARTINI B 6/ D.ANDE A.P. MØLLER MÆRSK 4/ A.APMØ ARKIL HOLDING 9/ D.ARKI ASGAARD GROUP 8/ D.ASGÅ ATLANTIC AIRWAYS 3/ D.ATAI ATLANTIC PETROLEUM 9/ C.ATLA AURIGA INDUSTRIES B 10/ C.AURI BANG & OLUFSEN B 9/ C.BANG BANKNORDIK 8/ C.BNOR BAVARIAN NORDIC 10/ C.BAVA BERLIN III 7/ D.BERI BERLIN IV 5/ D.BERL BIOPORTO 8/ D.BIOP BLUE VISION 7/ D.BLUE BOCONCEPT HOLDING 9/ D.BOCO F.E. BORDING B 11/ D.BORD BRØNDBY I.F. B 8/ D.BRØN CARLSBERG B 9/ A.CARL CBRAIN 10/ D.CBRA CHEMOMETEC 4/ D.CHEM CHR. HANSEN HOLDING 8/ A.CHRH COLOPLAST B 11/ A.COLO COLUMBUS 1/ D.COLU COMENDO 7/ D.COME DANSKE BANK 8/ A.DANB DANTAX 11/ D.DANG DANTHERM 11/ D.DANM DELTAQ 9/ D.DELT DFDS 11/ C.DFDS DIBA BANK 5/ D.DIBA DJURSLANDS BANK 5/ D.DJUR DKTI 7/ D.DKTI DLH B 6/ D.DLHB DSV 7/ A.DSVB EGETÆPPER B 3/ D.EGET ERRIA 11/ D.ERRI EUROINVESTOR.COM 10/ D.EURO EXIQON 8/ D.EXIQ EXPEDIT B 11/ D.EXPE FIRSTFARMS 11/ D.FIFA FLSMIDTH & CO. 3/ A.FLSB FLÜGGER B 10/ C.FLUG FORMUEPLEJE EPIKUR 1/ C.FPEP FORMUEPLEJE LIMITTELLUS 4/ C.FPLI FORMUEPLEJE MERKUR 11/ D.FPME FORMUEPLEJE OPTIMUM 3/ D.FPOP FORMUEPLEJE PARETO 5/ C.FPPA FORMUEPLEJE PENTA 1/ C.FPPE FORMUEPLEJE SAFE 4/ C.FPSA GABRIEL HOLDING 5/ D.GABR GENMAB 10/ C.GENB GERMAN HIGH STREET PROP. 6/ D.GHSP GLUNZ & JENSEN 11/ D.GLUN GN STORE NORD 9/ A.GNST GREENTECH ENERGY SYSTEMS 5/ D.GREE G4S 11/ B.GRSE GRØNLANDSBANKEN 6/ C.GRØN GYLDENDAL B 5/ D.GYLD HARBOES BRYGGERI B 8/ D.HARB BRDR. HARTMANN B 7/ D.HART H+H INTERNATIONAL 7/ D.HENB HVIDBJERG BANK 5/ D.HVID HØJGAARD HOLDING B 4/ D.HØJG IC COMPANYS 8/ C.ICCO INTERMAIL 9/ D.INTE JENSEN & MØLLER INVEST 11/ D.JENS JEUDAN 10/ C.JEUD BRDR. A & O JOHANSEN PR. 11/ D.JOHA JYSKE BANK 9/ B.JYBA

15 BRD. KLEE 9/ D.KLEE KLIMAINVEST 11/ D.KLIM KREDITBANKEN 9/ D.KRED KØBENHAVNS LUFTHAVNE 7/ B.KØLU LAND & LEISURE B 11/ D.LALE H. LUNDBECK 7/ A.LUND LUXOR B 5/ D.LUXO LOLLANDS BANK 8/ D.LOLL LÅN & SPAR BANK 10/ C.LÅNS MIGATRONIC B 12/ D.MIGA MOLSLINIEN 1/ C.MOLS MONBERG & THORSEN 4/ C.MONB MØNS BANK 9/ D.MØNS NEUROSEARCH 8/ C.NEUR NEWCAP HOLDING 8/ D.NEWC NKT HOLDING 1/ A.NKTH NORDEA BANK 8/ A.NORE D/S NORDEN 4/ A.NORD NORDIC SHIPHOLDING 12/ D.NOSH NORDICOM 7/ D.NORI NORDJYSKE BANK 10/ C.NOJY NORDFYNS BANK 5/ D.NORF NORTH MEDIA 11/ D.NORT NOVO NORDISK B 6/ A.NOVO NOVOZYMES 11/ A.NOVZ NTR HOLDING B 10/ D.NTRH NUNA MINERALS 9/ D.NUNA NØRRESUNDBY BANK 7/ C.NØRR PANDORA 10/ B.PAND PARKEN SPORT & ENT. 6/ D.PARK PRIME OFFICE 4/ D.PROF RELLA HOLDING 7/ C.RELL RECAP 8/ D.RCAP RIAS B 11/ D.RIAS RINGKJØBING LANDBOBANK 8/ C.RINL ROBLON B 5/ D.ROBL ROCKWOOL INTERNATIONAL 10/ B.ROCK ROVSING 5/ D.ROVS ROYAL UNIBREW 9/ D.ROYA RTX 9/ D.RTXT SALLING BANK 1/ D.SALL SANISTÅL B 10/ D.SANI SAS 7/ C.SASA SCANDINAVIAN BRAKE SYS. 5/ D.SCAN SCHOUW & CO. 6/ C.SCHO SILKEBORG IF INVEST 10/ D.SIFB SIMCORP 7/ C.SIMC SKJERN BANK 6/ D.SKJE SKAKO INDUSTRIES 8/ D.SKAK SMALLCAP DANMARK 6/ D.SMAL SMARTGUY GROUP 6/ D.SMAR SOLAR 5/ C.SOLA SP GROUP 5/ D.SPGR SPAREKASSEN HIMMERLAND 8/ C.HIMM SPAR NORD 7/ C.SPNO SPEAS 5/ D.SPEA SVENDBORG SPAREKASSE 7/ D.SVSP SYDBANK 11/ A.SYDS TDC 4/ A.TELE TIVOLI 1/ C.TIVO TK DEVELOPMENT 6/ C.TKDE TOPDANMARK 9/ A.TOPD TOPOTARGET 6/ D.TOPO TOPSIL B 10/ D.TOPS TORM 4/ D.TORM TOTALBANKEN 10/ D.TOTA TRIFORK 5/ D.TRIF TRYG 10/ A.TRYG TØNDER BANK 7/ D.TØND U.I.E. 6/ C.UNIE UNITED PLANTATIONS BERH. 4/ C.UPBE VELOXIS PHARMACEUTICALS 6/ D.VELO VESTAS WIND SYSTEMS 4/ A.VESS VESTFYNS BANK 9/ D.VESF VESTJYSK BANK 4/ C.VEST VIBORG HÅNDBOLD KLUB 10/ D.VIBO VICTOR INTERNATIONAL 4/ D.VIIN VICTORIA PROPERTIES 6/ D.VIPR VORDINGBORG BANK 6/ D.VORD WILLIAM DEMANT HOLDING 7/ A.WILD ZEALAND PHARMA 8/ C.ZEAL ÖSSUR 4/ C.OSSR DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI 10/ C.ØKOM ØSTJYDSK BANK 3/ D.ØSTJ ÅRHUS ELITE 8/ D.ÅREL AAB 9/ D.ÅBKL PER AARSLEFF B 1/ C.ÅRSL

16 DAA F. E. BORDING STK 100 DAGSKURS 65 DATO D.BORD DKK MARKETCAP (mio. DKK) KURSPOTENTIALE 3 SIKKERHED 4 P/E ,2 2013e 10,5 2014e 10,5 P/CE ,1 2013e 7,8 2014e 6,1 PEG ,3 2013e 0,1 2014e N/M EV/EBITDA ,2 2013e 7,8 2014e 7,5 YIELD 1,85 ROE 17,3 K/I 1,71 BETA (3år) 0, Hans Therp F.E. Bording har eksisteret siden 1792, hvor virksomheden blev etableret som en lille bogtrykkerbutik i hjertet af København. Ledelsen har gennem de seneste år transformeret virksomheden fra primært at omfatte traditionel trykkeriaktivitet til at være en moderne service og kommunikationsvirksomhed inden for såvel fysiske som digitale medier. Koncernen omfatter virksomheder med speciale i grafiske og digitale kommunikationsløsninger, og løser kommunikationsopgaver for en lang række af Skandinaviens største virksomheder. F.E. Bordings mangeårige grafiske tradition og dedikerede ITmedarbejdere integrerer og kombinerer forskellige grafiske løsninger, der spænder bredt fra papirmediet til Internettet, men modsat tidligere er en stor del af det traditionelle trykkeriarbejde outsourcet til eksterne virksomheder. Selskabets direktør Hans Therp er samtidig hovedaktionær gennem Selskabet af 1. august 1931 A/S. F.E. Bording beskæftigede i medarbejdere (2011: 304). GRUPPE: KOM. SERVICELEV. AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 5,11 % 12 MDR 2,59 % GRUPPENS STYRKE 0 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 5,11 % 12 MDR 2,59 % GRUPPENS P/E 156,69 GRUPPENS K/I 26,37 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 10,58 % 12 MDR 20,81 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) e 2014e NETTOOMSÆTNING AFSKRIVNINGER RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FINANSIELLE POSTER EKSTRAORD. POSTER ,00 12,00 12,00 12,00 10,42 6,48 6,50 10,79 11,15 33,48 33,06 32,39 29,68 31,67 33,67 18,89 18,19 31,41 35,71 62,14 62,14 C 83,89 0,17 33,09 94,88 91,32 106,52 106,52 Årsafslutning: DKK A Aktier Oktober 1995: kr. Baktier til kurs 105 til medarbej Generalforsamling: DKK B Aktier dere. Regnskabsmeddelelse: Halvårsmeddelelse: Ejvind Sandal, Keld Thorsen, Raimo Issal, Hans Therp, 3 medarbejdervalgte repræsentanter Selskabet af 1. August 1931 A/S (Hans Therp) 33,8 (70,3), Egne aktier 3,9, Olav W. Hansen, Clearstream Banking AS Nomme, Zoar Invest, OTK Holding FONDSKODE RIC BORDB.CO I årets første halvår omsatte koncernen for 260,8 mio. kr. mod 238,1 mio. kr. samme periode forrige år svarende til en vækst på 9,6%. F.E. Bordings andel af periodens resultat blev 5,6 mio. kr. mod 2,6 mio. kr. i sammenligningsperi oden. Pengestrømmen fra driften blev i 1. halvår 18,8 mio. kr. mod 17,1 mio. kr. sidste år. For 2013 forventer Bording at årets omsætning vil vokse til mellem 520 og 530 mio. kr. og et resultat efter skat for F.E. Bordings andel på 1520 mio. kr. I 2012 voksede omsætningen til 496 mio. kr. mod 451 mio. kr. sidste år, svarende til en vækst på 10,0 %. Brutteresultatet beløb sig i 2012 til 123 mio. kr. mod 109 mio. kr. i 2011, mens forhøjede distributionsomkostninger samt administrationsomkostninger bidrog til at resultatet af primær drift faldt fra 21,3 mio. kr. til 20,0 mio. kr. i Pengestrømmen fra driften blev 31 mio. kr. mod 37 mio. kr. sidste år. F.E. Bordings andel af resultatet blev 12,1 mio. kr. mod 10,6 mio. kr. sidste år. Bording købte i august 2012 NP Tryck AB i Helsingborg. Sammen med Bording Halmstad AB er de førende leverandører af butiksmaterialer i Sverige. Selskabet forventer, at dette marked vil væres stabilt og voksende også i en digital fremtid. Koncernen har fokuseret på nye digitale løsninger inden for online bestillinger, kampagnedatabaser og mobility. Efter regnskabsårets afslutning har Bording erhvervet de resterende 20 % af Bording Halmstad AB, så selskabet nu er et 100 % ejet datterselskab. Ligeledes har Bording øget sin ejerandel til ca. 26 % i etiketvirksomheden Klimax A/S i forbindelse med en kapitaltilførsel og ændring af ledelsen. 3

17 DAA COLOPLAST STK 1 DAGSKURS 352,80 DATO A.COLO DKK MARKETCAP (mio. DKK) KURSPOTENTIALE 2 SIKKERHED 3 P/E 2012/13 28,8 2013/14e 26,3 2014/15e 24,9 P/CE 2012/13 25,0 2013/14e 22,5 2014/15e 21,5 PEG 2012/13 1,2 2013/14e 3,0 2014/15e 4,3 EV/EBITDA 2012/13 17,0 2013/14e 15,6 2014/15e 15,0 YIELD 1,98 ROE 39,4 K/I 12,85 BETA (3år) 0, GRUPPE: SUNDHEDSARTIKLER AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 14,06 % 12 MDR 32,93 % GRUPPENS STYRKE 0 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 14,06 % 12 MDR 32,93 % GRUPPENS P/E 23,84 GRUPPENS K/I 6,25 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 7,49 % 12 MDR 8,07 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) NETTOOMSÆTNING AFSKRIVNINGER RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FINANSIELLE POSTER EKSTRAORD. POSTER 2008/ / / / / /14e /15e ,47 35,79 4,51 7, ,22 44,54 6,47 9, ,88 48,58 8, ,71 59,38 10,42 12, ,00 42,32 72,29 12,24 14,08 C DKK A Aktier DKK B Aktier 11,05 Januar 1997: kr. Aaktier og kr kr. Baktier til medarbejder 13,40 14,16 15,30 16,44 Årsafslutning: Generalforsamling: Regnskabsmeddelelse: Halvårsmeddelelse: Coloplasts produktsortiment omfatter tre hovedforretningsområder: Stomi, Urologi og Hud og sårpleje. Det oprindelige forretningsområde, Stomi, dvs produkter til patienter, der har fået et stykke af tarmen ført ud på maven, udgør ca. 43 % af omsætningen Engangsposer til stomiopererede patienter er udviklet siden 1955 med produktprogrammet Assura som seneste større lancering. Coloplast er næststørste udbyder af Stomiprodukter i Europa (største konkurrenter er Hollister og ConvaTec, begge fra USA). Urologi og kontinensprodukter (afhjælpning af gener ved ufrivillig vandladning) tegner sig for 45 % af omsætningen og Coloplast er idag førende inden for produkter til afhjælpning af svær inkontinens hos mænd. Hud og sårplejeprodukter (behandling af kroniske sår og hudplejemidler til forebyggelse og behandling) udgør de sidste 12% af omsætningen. 74% af omsætningen sker i Europa og 15% i Nord og Sydamerka. Coloplast beskæftigede personer i 2012 (2011: 7.372). Lars Rasmussen, Lene Skole Michael Pram Rasmussen, Niels Peter LouisHansen, Sven Håkan Bjorklund, Per Magid, Brian Petersen, Jørgen TangJensen, 3 medarbejdervalgte repræsentanter Niels Peter LouisHansen 2% (40,4), Aage Louis Hansens Mindefond 11,1 (14,9), Benedicte Find 3,6 (5,4), Egne aktier 4,0 FONDSKODE RIC COLOB.CO Regnskabsmeddelelsen bekræfter at udviklingen indenfor det tidligere problemområde, Hud og Sårpleje, tilsyneladende er vendt og samtidig er bekymringerne om manglende vækst udenfor Europa og Nordamerika gjort til skamme. Overskudsgrad og frit cash flow udvikler sig fortsat positivt og Co loplast vælter sig i penge i et omfang, der muliggør fortsatte tilbagekøb og ekstraordinære udbytter. Det er svært at finde svage punkter i meddelelsen og der er efter vor mening fortsat kurspotentiale. Omsætningen steg 6% i regnskabsåret 12/13. Urologi var det stærkeste vækstområde med en vækst på 8%, mens Hud og Sårpleje bidrog med 4% vækst. Salgsudviklingen per region viste det traditionelle billede dvs behersket vækst i Europa (5%) og høj vækst (11%) på nye markeder (dvs Kina, Rusland, Sydamerika osv). Bruttomarginen blev forbedret fra 67% til 68% og overskudsgraden fra 3 til 32%, hvilket gav et primært driftsresultat (EBIT) på mio.kr., en stigning på 13%. Nettoresultatet steg 24% til mio.kr. og frit cash flow blev øget med 16% til mio.kr. Regnskabstallene var på linie med forventningerne op til meddelelsen. For 2013/2014 forventer ledelsen 5% omsætningsvækst i DKK og en overskudsgrad på 33%. Coloplast har en dominerende position på sine vigtigste markeder og markedsvæksten understøttes af, at andelen af ældre, dvs potentielle brugere af Coloplasts produkter, stiger ikke blot i den vestlige verden, men også i Kina og Sydamerika. Det er afgørende for den fremtidige kursudvikling, at det lykkes at realisere dette potentiale. Et fald i USD og GBP vil presse væksten målt i DKK.

18 DAA DANTAX STK 100 DAGSKURS 98,50 DATO D.DANG DKK MARKETCAP (mio. DKK) KURSPOTENTIALE 3 SIKKERHED 4 P/E 2012/13 13,2 2013/14e 15,2 2014/15e 10,6 P/CE 2012/13 15,6 2013/14e 6,9 2014/15e 6,9 PEG 2012/13 N/M 2013/14e N/M 2014/15e 0,2 EV/EBITDA 2012/13 0,8 2013/14e 0,9 2014/15e 0,6 YIELD ROE 3,3 K/I 0,51 BETA (3år) 0, John Peter Jensen Dantax koncernen er en handelsvirksomhed, hvis hovedaktivitet består af udvikling og markedsføring af TV, video og HiFiudstyr. Aktiviteten foregår i datterselskabet Dantax Radio A/S samt dette selskabs 10 ejede datterselskab Dantax Norge AS samt det associerede selskab Teleton Magnetics AB. Salget sker primært under mærkerne Dantax, Scansonic og Harmony. Dantaxmærket dækker over en række produkter fra fladskærme til mikrobølgeovne og CD/DVDholdere. Selskabet søger i stigende grad afsætning uden for Norden under navnet Scansonic, da Dantaxnavnet ikke må anvendes uden for Norden. I 2009 blev aktiviteten udvidet til at omfatte salg og produktion af Raidho højtalere. Herudover ejer koncernen 5 af aktiekapitalen i Nordic Air A/S. Aktiviteten i Nordic Air A/S og dette selskabs 10 ejede datterselskab North Flying A/S består i executive, ambulance og fragtflyvninger. Koncernen beskæftigede i 2011/12 i gns. 14 personer. GRUPPE: FORBRUGSGODER OG BEKLÆD. AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 0,51 % 12 MDR 1,50 % GRUPPENS STYRKE 0 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 0,51 % 12 MDR 1,50 % GRUPPENS P/E 22,51 GRUPPENS K/I 3,99 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 6,24 % 12 MDR 19,92 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) 2008/ / / / / /14e 2014/15e NETTOOMSÆTNING AFSKRIVNINGER RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FINANSIELLE POSTER EKSTRAORDÆRE POSTER ,87 0,54 2,48 2,63 3,87 70,29 66,76 63,56 62,79 75,98 20,24 1,02 4,76 5,06 7,48 6,50 9,33 C 16,00 5,06 8,21 1,05 6,33 9,83 14,33 Årsafslutning: DKK B Aktier August 1995: kr. Baktier til kurs 105 til finansierin Generalforsamling: gen af overtagelsen af Fisher HiFi. Regnskabsmeddelelse: Halvårsmeddelelse: Per Mogensen, John Peter Jensen, Mads Peter Lübeck, Michael Rasmussen John Peter Jensen Holding A/S 70,6, John Peter Jensen 11,1, Egne aktier 1,49% FONDSKODE RIC DANT.CO 1. kvartal gav et nettoresultat på 0,1 mio. kr. mod 0,3 mio. kr. i samme periode i fjor. Den positive udvikling er således fortsat, og ledelsen fastholder forventningerne om et nettoresultat på 12 mio. kr. for hele 2013/14. Dantax vendte udviklingen i 2012/13 fra et nettounderskud året før på 1,52 mio. kr. til et nettoresultat på +2,24 mio. kr. Fremgangen var hjulpet af effekten af den lavere skattesats, men skyldtes væsentligst forbedring af driften i både mo derselskabets Radio/TVaktiviteter, som udviste en fremgang i resultatet af den primær drift fra 1,42 mio. kr. til 2,18 mio. kr., og en positivt bidrag fra det associerede Nordic Air/North Flying på 0,44 mio. kr. mod et negativt bidrag i for på 2,44 mio. kr. Omsætningen i moderselskabet (Radio/TVaktiviterne) faldt fra 79,6 mio. kr. til 64,6 mio. kr. som følge af en sanering af produktsortimentet og dermed ændring af produktmikset, hvilket omvendt har bidraget til forbedringen af resultatet. Flyaktiviteterne opererer som følge af de svage økonomiske konjunkturer under vanskelige vilkår med begrænset efterspørg sel og skærpet konkurrence, men en fonuftig disponering af flyflåden med en god kapacitetsudnyttelse har vendt underskuddet fra 2011/12, om end ledelsen samlet set betegner Dantax' resultat i 2012/13 som ikke tilfredsstillende. For 2013/14 forventer ledelsen en omsætning på niveau med den i 2012/13 opnåede. Der er gennemført en ændring af salget på det svenske marked, som ventes at udmønte sig i en forbedring, og optimeringen af driften for flyaktiviteterne ventes fortsat.

19 DAA DANTHERM STK 10 DAGSKURS 15,70 DATO D.DAN DKK MARKETCAP (mio. DKK) KURSPOTENTIALE 4 SIKKERHED 4 P/E 2012 Neg 2013e 50,2 2014e 25,1 P/CE ,1 2013e 5,1 2014e 4,6 PEG 2012 N/M 2013e N/M 2014e N/M EV/EBITDA ,7 2013e 8,1 2014e 6,9 YIELD ROE 2,0 K/I 1,01 BETA (3år) 0, GRUPPE: INDUSTRIVARER AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 16,30 % 12 MDR 4,44 % GRUPPENS STYRKE 0 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 16,30 % 12 MDR 4,44 % GRUPPENS P/E 30,36 GRUPPENS K/I 2,18 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 9,59 % 12 MDR 15,09 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) NETTOOMSÆTNING AFSKRIVNINGER RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FINANSIELLE POSTER EKSTRAORDÆRE POSTER e e ,62 33,61 2,49 4, ,01 16,79 31,01 23, ,39 28,15 5,83 2, ,41 28,00 0,79 3, ,69 26,95 2,30 0,30 C DKK Aktier Torben Duer Dantherm blev grundlagt i 1958 af Ejlert Olsen, og virksomhedens første produkt var et varmluftsaggregat til opvarmning af værksteder og industribygninger. I 1970'erne blev produktprogrammet udvidet med affugtere og ventilationsprodukter, i 1980'erne med mobile varme og køleenheder til forsvaret og nødhjælpsorganisationer og i 1990'erne med klimastyringsprodukter til teleindustrien. I dag er Dantherm struktureret i de to forretningsområder HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning) og Telecom. Inden for forretningsområdet HVAC er Dantherm en betydende europæisk leverandør af produkter og løsninger, der bygger på mere end 50 års erfaring inden for varme, ventilation, køling og affugtning af luft. Inden for forretningsområdet Telecom er Dantherm en førende global leverandør af produkter til køling af radiobasestationer, og kunderne omfatter alle større netværksleverandører og udvalgte netværksoperatører. Dantherm blev børsnoteret i 2002 på Københavns Fondsbørs og har i dag ca navnenoterede aktionærer. Antal ansatte i 2012 udgjorde 548 personer Jørgen MøllerRasmussen, Preben Tolstrup, Nils R. Olsen, Niels Kristian Agner, 3 medarbejdervalgte medlemmer Dantherm Fonden 18,0, Hans R. Olsen 11,0, Nils R. Olsen 11,0, Egne aktier 1,1 FONDSKODE RIC DANTH.CO 0,31 0,63 3,09 3,41 Årsafslutning: Januar 2005 Udvidelse med nom kr. til kurs 86,14 Generalforsamling: ved registreret rettet emission i tilknytning til erhvervelsen af Regnskabsmeddelelse: DISA Air Gruppen Halvårsmeddelelse: Dantherm konstaterede for årets første 9 mdr. et svagt omsætningsfald på 2% til 355,7 mio. kr., hvoraf Telecoms omsætning steg med 2 og HVACs faldt med 13%. Selvom flere omkostningsposter var reduceret var det ikke nok til at modvirke den lavere omsætning og de højere råvare og materiale omkostninger og resultatet efter skat faldt derfor fra 5,2 mio. kr. til 9,5 mio. kr. Selskabet har modtaget uopfordret interesseindikation fra en mulig køber af virksomheden. Dantherm nedjusterede forventningerne i 2013 til en omsætning i niveauet DKK 500 mio. og et driftsresultat (EBIT) på DKK 5 10 mio. I 2012 leverede Dantherm et væsentligt ringere regnskab end året før med tilbagegang i både top og bundlinjen. Nettoomsætningen faldt med 12% til 482 mio. kr. i 2012, og satte dermed en stopper for den fremgang som Dantherm oplevede i Grunden skyldes fald i salget til Telecom net værksleverandørerne, der spolerede væksten på 18% i HVAC forretningssegmentet. Omkostningerne til råvarer faldt med 44 mio. kr. til 246 mio. kr., hvilket hjalp på EBITDA, der endte på 12,5 mio. kr. Koncernen nedbragte antallet af medarbejdere med 6,3% til 548 fuldtidsansatte, hvilket dog ikke blev afspejlet i personaleomkostningerne der steg med 2,8 mio. kr. til 160 mio. kr. Afskrivningerne endte på 19 mio. kr. og EBIT blev således på 6 mio. kr. Efter skat endte årets resultat på 16,5 mio. kr. Dantherm satser stort på at opnå vækst i fremtiden ved at øge markedstilstedeværelsen i nye store markeder. Senest er der i Kina etableret et kontor i Beijing såvel som i Suzhou i et forsøg på at komme tættere på de kinesiske teleoperatører.

20 DAA DFDS STK 100 DAGSKURS 424,50 DATO C.DFDS DKK MARKETCAP (mio. DKK) KURSPOTENTIALE 3 SIKKERHED 3 P/E ,2 2013e 17,2 2014e 14,5 P/CE ,9 2013e 6,0 2014e 5,6 PEG 2012 N/M 2013e 0,1 2014e 0,6 EV/EBITDA ,6 2013e 7,0 2014e 6,4 YIELD 3,30 ROE 5,3 K/I 0,89 BETA (3år) 0, GRUPPE: TRANSPORT AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 11,71 % 12 MDR 69,27 % GRUPPENS STYRKE 0 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 11,71 % 12 MDR 69,27 % GRUPPENS P/E 15,09 GRUPPENS K/I 1,29 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 5,27 % 12 MDR 37,61 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) NETTOOMSÆTNING AFSKRIVNINGER RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FINANSIELLE POSTER EKSTRAORDÆRE POSTER e e ,09 39,65 27,12 84, ,43 39,16 9,43 79, ,00 8,36 45,77 35,47 96, ,00 9,67 55,04 43,10 88, ,00 3,93 56,22 18,30 61,24 C DKK Aktier Niels Smedegaard, Torben Carlsen, CFO DFDS er efter overtagelsen af Norfolkline, med virkning fra den 12. juli 2010, inddelt i to rapporteringsområder: Shipping Division og Logistics Division. 8 af omsætningen kommer fra fragt og 2 fra passagerer. Shipping Division består af forretningsområderne North Sea, Baltic Sea, Channel, France & Mediterranean og Passenger, og står for koncernens søværts transport af gods og passagerer. Divisionen opererer et stort antal lastog containerskibe på Nordsøen og i den sydlige del af Baltikum, og på flere mindre europæiske ruter, samt passagerskibene. Det største enkeltområdet er fragtruterne på Nordsøen, dernæst følger passageraktiviteterne. Logistics Division består af forretningsområderne Nordic Transport, Continental Transport, European Contract, Intermodal og Nordic Contract. Divisionen udfører transporter mellem Norden, kontinentet, UK, Irland og Spanien, distribution og tredjepartslogistik, transport af containere og papir fra Norge til Nord og Sydeuropa, jernbanetransport og varehusaktiviteter. Selskabet har egne havneterminaler i Nordeuropa og er respresentert i 20 lande. Ultimo havde selskabet 51 fragt og passagerskibe. Gennemsnitligt antal ansatte i 2012: (2011: 5.096) Bent Østergaard, Vagn Sørensen, Claus Hemmingsen, Lene Skole, Ingar Skaug, Jill Lauritzen Melby, 3 mv. repr. Lauritzen Fonden 38,3, Egne aktier 14,4, A.P. Møller Mærsk FONDSKODE RIC DFDS.CO Juli 2010: nom kr. aktier a 100 kr. ved rettet emission (tegnet 372,92 kr. per aktie) og fortegningsemission (tegnet til 208 kr. per aktie), med et samlet provenu på ca. 1,6 24,70 29,28 67,68 76,40 Årsafslutning: Generalforsamling: Regnskabsmeddelelse: Halvårsmeddelelse: Rederiets regnskab for det vigtige 3. kvartal var pænt, og ledelsen kunne gentage forventninger for omsætningen og driftsresultatet for 2013, der lyder på en omsætningsfremgang på 5% og et driftsresultat før afskrivninger på mio. kr. Som noget nyt har bestyrelsen fastlagt et mål for kapi talstrukturen, så den nettorentebærende gæld skal udgøre mellem 2,0 og 3,0 gange EBITDA. Der vil blive udloddet et udbytte på 14 kr. pr. aktie årligt, suppleret af et ekstraordinært udbytte eller tilbagekøb af egne aktier, hvis selskabet har for meget kapital. Af en omsætning på mio. kr. skabte DFDS et EBITDA på 530 mio. kr. i 3. kvartal. Begge tal ligger 5% over 3. kvartal sidste år. Det er primært øgede fragtmængder på Nordsøen og højere indtjening fra passagerruten AmsterdamNewcastle, der har bidraget til den forbedrede indtjening. Ledelsen vurderer, at man har set de første tegn til en opblødning af priskonkurrencen i nogle områder af markedet. Efterspørgslen på det russiske fragtmarked er dog stadig aftagende, og der er endnu ingen afklaring omkring konkurrencesituationen på Kanalen, hvor Eurotunnel har anket en afgørelse, der ellers klart forbød dem at drive fragtruter på Kanalen. Logistik divisionen må noterer sig en lidt lavere omsætningen end samme periode sidste år, men indtjeningen er intakt. Koncernen har i sommer købt Karlhamn Express med en omsætning i niveauet DKK 200 mio., der beskæftiger sig med logistikservices mellem Sverige og Baltikum, Rusland. DFDS købte desuden 12% af selskabet egen aktiekapital i forbindelse med A.P Møllergruppen afviklede deres aktiepost i DFDS.

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Large Cap. Dividend. Earnings Yield

Large Cap. Dividend. Earnings Yield Large Cap i alt GF-dato Topdanmark 170,6 12,5 13,65 7,3% 0 0,0% 0 15,6 9,1% 9,1% 10-04-2014 Tryg 566,5 39,4 14,38 7,0% 27 4,8% 69 13,5 2,4% 7,1% 03-04-2014 TDC 56,2 3,9 14,41 6,9% 3,7 6,6% 95 0 0,0% 6,6%

Læs mere

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 næst Deltager bestyrelsen i (instrumenter som fx optioner) A.P. Møller-Mærsk A/S 12,00 1,667 Nej I (R,V) Inkl. (I)/ Ekskl. (E) komitéarbejde Carlsberg A/S 14,00

Læs mere

Large Cap. Dividend. Earnings Yield

Large Cap. Dividend. Earnings Yield Large Cap i alt GF-dato TDC 50,35 4,48 11,2 8,9% 4,6 9,1% 103% 0,9 1,8% 10,9% 07-03-2013 Kbnh.Lufth. 2749 205,8 13,4 7,5% 205,8 7,5% 100% 0 0,0% 7,5% 09-04-2013 GN 127 1,66 76,5 1,3% 0,49 0,4% 30% 8 6,3%

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2013. Markedskommentar: All Time High Men er er ikke global krise?

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2013. Markedskommentar: All Time High Men er er ikke global krise? DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2013 Markedskommentar: All Time High Men er er ikke global krise? Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Konservativ og

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2013 Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 05 MAJ 2014. Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 05 MAJ 2014. Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 05 MAJ 2014 Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Risikovillig

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2013. Markedskommentar Matas bryder isen for flere nye børsintroduktioner

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2013. Markedskommentar Matas bryder isen for flere nye børsintroduktioner DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 6 JUNI 2013 Markedskommentar Matas bryder isen for flere nye børsintroduktioner Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Alle vore

Læs mere

Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen. 19. april 2016

Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen. 19. april 2016 Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen 19. april 2016 Ledelsesudvalg Hvad siger loven og anbefalingerne? Udvalg Antal medlemmer Uafhængige medlemmer Formanden for bestyrelsen kan være

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2011. Markedskommentar Drama i Sydeuropa og i service-sektoren

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2011. Markedskommentar Drama i Sydeuropa og i service-sektoren DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 11 NOVEMBER 2011 Markedskommentar Drama i Sydeuropa og i servicesektoren Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Alle tre modelporteføljer

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2011. Markedskommentar Ny kreditkrise kan blive mere langvarig end den første

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2011. Markedskommentar Ny kreditkrise kan blive mere langvarig end den første DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 8 AUGUST 2011 Markedskommentar Ny kreditkrise kan blive mere langvarig end den første Briefings på juli måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den konservative

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 01 JANUAR 2014. Markedskommentar 2013 blev turnaorund-aktiernes år

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 01 JANUAR 2014. Markedskommentar 2013 blev turnaorund-aktiernes år DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 01 JANUAR 2014 Markedskommentar 2013 blev turnaorundaktiernes år Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Risikovillig Modelportefølje

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 02 FEBRUAR 2014. Markedskommentar Danmark i enegang med positiv Januar-effekt

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 02 FEBRUAR 2014. Markedskommentar Danmark i enegang med positiv Januar-effekt DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 02 FEBRUAR 2014 Markedskommentar Danmark i enegang med positiv Januareffekt Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Januareffekt ramte

Læs mere

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017 Præsentation af analysen C0 by Numbers 017 Juni 017 1 PwC s analyse C0 by Numbers PwC har for femte år i træk lavet analysen C0 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene for

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling 2015/16 5. december 2016 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelsen Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2013

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2013 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 12 DECEMBER 2013 Markedskommentar Stadig stigende kurser trods udsigt til aftrapning af de pengepolitiske stimuli Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2015. Markedskommentar Rentestigning og kursfald som en tyv om natten

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2015. Markedskommentar Rentestigning og kursfald som en tyv om natten DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2015 Markedskommentar Rentestigning og kursfald som en tyv om natten Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Konservativ Modelportefølje

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2012. Markedskommentar Afventende stemning hos investorerne på begge sider af Atlanten

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2012. Markedskommentar Afventende stemning hos investorerne på begge sider af Atlanten DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2012 Markedskommentar Afventende stemning hos investorerne på begge sider af Atlanten Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2011. Markedskommentar Kan seddelpressen holde aktierne oppe under ny usikkerhed om forgældede lande

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2011. Markedskommentar Kan seddelpressen holde aktierne oppe under ny usikkerhed om forgældede lande DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 6 JUNI 2011 Markedskommentar Kan seddelpressen holde aktierne oppe under ny usikkerhed om forgældede lande Briefings på maj måneds væsentligste meddelelser og

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2013. Markedskommentar Lettelse men kun en udsættelse!

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2013. Markedskommentar Lettelse men kun en udsættelse! DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2013 Markedskommentar Lettelse men kun en udsættelse! Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Modelporteføljerne klarede

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 www.pwc.dk/c20bynumbers C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 s analyse C20+ by Numbers har for tredje år i træk lavet analysen C20 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling Den 9. december 2015 Side 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2012. Markedskommentar Er 100 mia. euro nok til at helbrede den spanske patient?

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2012. Markedskommentar Er 100 mia. euro nok til at helbrede den spanske patient? DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 6 JUNI 2012 Markedskommentar Er 100 mia. euro nok til at helbrede den spanske patient? Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2012. Markedskommentar Stigende politisk usikkerhed i Europa påvirker risikopræmien

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2012. Markedskommentar Stigende politisk usikkerhed i Europa påvirker risikopræmien DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 5 MAJ 2012 Markedskommentar Stigende politisk usikkerhed i Europa påvirker risikopræmien Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den

Læs mere

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. september 2011 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2013. Markedskommentar Fortsat positivt momentum trods øget geopolitisk usikkerhed

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2013. Markedskommentar Fortsat positivt momentum trods øget geopolitisk usikkerhed DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 3 MARTS 2013 Markedskommentar Fortsat positivt momentum trods øget geopolitisk usikkerhed Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2015. Markedskommentar Novo Nordisk fuldstændigt dominerende på det danske aktiemarked

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2015. Markedskommentar Novo Nordisk fuldstændigt dominerende på det danske aktiemarked DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2015 Markedskommentar Novo Nordisk fuldstændigt dominerende på det danske aktiemarked Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 06 JUNI 2014. Markedskommentar Europa tager scenen med Parlamentsvalg og negativ rente fra ECB

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 06 JUNI 2014. Markedskommentar Europa tager scenen med Parlamentsvalg og negativ rente fra ECB DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 06 JUNI 2014 Markedskommentar Europa tager scenen med Parlamentsvalg og negativ rente fra ECB Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Nyhedsbrev for aktiespareklubben PointFigure.Dk Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Kommentarer siden sidst USA s jobmarked skaber ikke så mange nye arbejdspladser, som markederne havde

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

C20 by Numbers 2017 Baggrundsmateriale Årsrapporter for

C20 by Numbers 2017 Baggrundsmateriale Årsrapporter for www.pwc.dk/cbynumbers C by Numbers 17 Baggrundsmateriale Årsrapporter for 11-1 Om PwC s analyse C by Numbers Formål Analysens formål er at identificere den økonomiske udvikling og retning, som de største

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2011. Markedskommentar Spænding forud for 3. kvartals-rapporterne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2011. Markedskommentar Spænding forud for 3. kvartals-rapporterne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2011 Markedskommentar Spænding forud for 3. kvartalsrapporterne Briefings på september måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den konservative

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2012. Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2012. Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2012 Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den konservative portefølje

Læs mere

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.09.2005 side 1 af 6 Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2015. Markedskommentar Fortsat styrkelse af aktierne efter af søsætningen af QE-program

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2015. Markedskommentar Fortsat styrkelse af aktierne efter af søsætningen af QE-program DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 3 MARTS 2015 Markedskommentar Fortsat styrkelse af aktierne efter af søsætningen af QEprogram Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004 DFDS 1. kvartal 2004 Analytikermøde, 27. maj 2004 Indhold Kvartalet i overskrifter Markedsudvikling Aktivitetsudvikling Strategisk fokus Resultatudvikling 1. kvartal 2004 Resultatforventning 2004 28-05-2004

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2012. Markedskommentar Danske aktier i front efter pæn regnskabssæson

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2012. Markedskommentar Danske aktier i front efter pæn regnskabssæson DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 3 MARTS 2012 Markedskommentar Danske aktier i front efter pæn regnskabssæson Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Novo Nordisk

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2013. Markedskommentar Q2 afsluttet med større usikkerhed oven på den stærke start på året

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2013. Markedskommentar Q2 afsluttet med større usikkerhed oven på den stærke start på året DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 7 JULI 2013 Markedskommentar Q2 afsluttet med større usikkerhed oven på den stærke start på året Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

Markedskommentar. 4. maj 2010

Markedskommentar. 4. maj 2010 Markedskommentar 4. maj 2010 Afkastforventninger danske aktier (KFX) Indtjening i KFX-indekset Kurs Andel KFX værdi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 pct. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2011. Markedskommentar Der skal mere end krig og jordskælv til at ryste aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2011. Markedskommentar Der skal mere end krig og jordskælv til at ryste aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2011 Markedskommentar Der skal mere end krig og jordskælv til at ryste aktierne Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2010. Markedskommentar Optrapning af verdenskrigen på valutamarkederne.

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2010. Markedskommentar Optrapning af verdenskrigen på valutamarkederne. DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 11 NOVEMBER 2010 Markedskommentar Optrapning af verdenskrigen på valutamarkederne sender på kort sigt aktierne op Briefings på oktober måneds væsentligste meddelelser

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

C20+ by Numbers 2016. Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC. C20+ Regnskabsprisen 2016 PwC. Juni 2016 1

C20+ by Numbers 2016. Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC. C20+ Regnskabsprisen 2016 PwC. Juni 2016 1 Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, C0+ Regnskabsprisen 0 s analyse C0+ by Numbers har for fjerde år i træk lavet analysen C0+ by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 04 APRIL 2014. Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 04 APRIL 2014. Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 04 APRIL 2014 Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Risikovillig

Læs mere

NO. 4 APRIL 2006. A.P. Møller - Mærsk og Vestas - modelporteføljernes store udfordring den sidste uge i marts Analyser:

NO. 4 APRIL 2006. A.P. Møller - Mærsk og Vestas - modelporteføljernes store udfordring den sidste uge i marts Analyser: DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2006 Markedskommentar OMXC20 hægtet af de internationale aktiers fremgang i marts Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger A.P.

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017

Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017 Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 8 AUGUST 2013 Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

DAF Århus 04-12-2013. Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause. Kort præsentation af Aktieinfo.

DAF Århus 04-12-2013. Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause. Kort præsentation af Aktieinfo. DAF Århus 04-12-2013 Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause Kort præsentation af Aktieinfo. Spørgsmål. www.aktieinfo.net/abb Aktieinfo gør-det-selv-aktiefolkets

Læs mere

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 næst Deltager bestyrelsen i incitamentsprogrammer (instrumenter som fx optioner) A.P. Møller-Mærsk A/S 12,00 1,884 Nej I (R,V) Inkl. (I)/ Ekskl. (E) komité arbejde

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2012 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2011. Markedskommentar Politikernes unions-bestræbelser løser ikke gældskrisen i eurozonen

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2011. Markedskommentar Politikernes unions-bestræbelser løser ikke gældskrisen i eurozonen DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 12 DECEMBER 2011 Markedskommentar Politikernes unionsbestræbelser løser ikke gældskrisen i eurozonen Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid København, d. 31. januar 2008 Pressemøde Årsregnskab 2007 - Robust resultat i en turbulent tid RESUMÉ AF 2007 2007 et begivenhedsrigt år - Høj aktivitet og international finanskrise Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år.

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 27. september 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2015/16 for Dantax

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 2 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

21613 BLVIS A OMX CPH Equities Blue Vision A Stock DK BNORDIK CSE OMX CPH Equities BankNordik Stock FO BO OMX CPH

21613 BLVIS A OMX CPH Equities Blue Vision A Stock DK BNORDIK CSE OMX CPH Equities BankNordik Stock FO BO OMX CPH This is an attachment to IT Notice on tick size changes published 24 September 2014. Below the order books that will be moved from tick size table XCSE Equities, DKK to a new tick size table XCSE Other

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2011. Markedskommentar Aktierne begunstiges af flugt fra emerging markets efter uro i Egypten

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2011. Markedskommentar Aktierne begunstiges af flugt fra emerging markets efter uro i Egypten DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 2 FEBRUAR 2011 Markedskommentar Aktierne begunstiges af flugt fra emerging markets efter uro i Egypten Briefings på januar måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg 1 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Forelæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

For 2012/13 forventes et samlet overskud i niveauet 1-2 mio. kr. efter skat. I 1.000 kr. 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08

For 2012/13 forventes et samlet overskud i niveauet 1-2 mio. kr. efter skat. I 1.000 kr. 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 11. september 2012 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2010. Markedskommentar Grækenland ryder forsiderne men Kina er mere afgørende

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2010. Markedskommentar Grækenland ryder forsiderne men Kina er mere afgørende DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2010 Markedskommentar Grækenland ryder forsiderne men Kina er mere afgørende Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Modelporteføljerne

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

Baggrundsmateriale, maj 2013

Baggrundsmateriale, maj 2013 www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by numbers Analyse af udviklingen i C20 Baggrundsmateriale, Revision. Skat. Rådgivning. Hvad har vi gjort? Regnskabstal for 2010-2012 Analysen er foretaget på baggrund af selskabernes

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2010

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2010 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2010 Markedskommentar Turbulens pga. frygt for doubledip men effekten af stimulipakker og lav rente trækker op Briefings på august måneds væsentligste

Læs mere

Krisekommunikation og issues management

Krisekommunikation og issues management Krisekommunikation og issues management Undersøgelse blandt 54 af Danmarks førende børsnoterede selskaber 2. november 2007 Copyright Reliance A/S Indhold 1. Undersøgelsens formål 2. Definitioner 3. Baggrund

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2013. Markedskommentar: Global aktieeufori trukket af mange forhold

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2013. Markedskommentar: Global aktieeufori trukket af mange forhold DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 2 FEBRUAR 2013 Markedskommentar: Global aktieeufori trukket af mange forhold Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Indeksbaseret

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2011

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2011 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2011 Markedskommentar De positive takter fortsætter i 2011 stimuleret af centralbankernes seddelpresse Briefings på december måneds væsentligste meddelelser

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere