INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2013"

Transkript

1 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 11 NOVEMBER 2013 Markedskommentar Positive tegn i Q3sæsonen og fra USA og Kina men stadig store udfordringer Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Indeksbaseret Modelportefølje stadig markant foran investeringsforeningernes afkast på 3 års sigt Analyser: F.E. Bording Coloplast Dantax Dantherm DFDS Erriia Expedit FirstFarms Formuepleje Merkur Glunz & Jensen G4S Jensen & Møller Invest Klimainvest Land & Leasure MolsLinien Nordic Shipholding North Media Novozymes Rias Sydbank

2 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO.11 NOVEMBER 2013 ISSN Udgiver Ansvarlig for redaktionelt indhold og analyser Udgivelsesfrekvens: Copyright Dansk Aktie Analyse A/S (CVR nr ) Strandgade 4 B 1401 København K Tel Cand. polit. Peter FalkSørensen 2. mandag i hver måned Enhver form for kopiering eller anden gengivelse af materiale fra Dansk Aktie Analyse/Investor Briefing uden skriftlig tilladelse fra udgiveren er forbudt. Analyser, vurderinger og redaktionelt stof er baseret på informationer, offentliggjort via Københavns Fondsbørs eller fra kilder, som vi har fundet troværdige. Vi kan dog ikke garantere for materialets nøjagtighed eller fuldstændighed. Vurderinger er udtryk for Dansk Aktie Analyse A/S' officielle holdninger på tidspunktet for udgivelsen, og det understreges, at vurderingerne kan blive ændret uden varsel. Materialet må ikke forstås som en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner, men bør indgå sammen med andet relevant materiale i læserens egne kritiske vurderinger, som alene kan ligge til grund for personlige investeringsbeslutninger.

3 ARTIKLER Markedskommentar: Positive tegn i Q3sæsonen og fra USA og Kina men stadig udfordringer De positive tegn i lvartalsrapporterne både fra de danske, men ikke mindst fra de store amerikanske globalt opererende virksomheder, var medvirkende til at understøtte den gode stemning oven på løsningen af de amerikanske budgetproblemer. Men også på makroniveau har der været opløftende signaler fra USA og Kina, som kan gøde optimismen, om end de mørke skyer fra en nødvendig aftrapning af de såkaldte Quantitative Easings stadig ligger og lurer. Samlet set har vi set nye alltimehigh rekorder på aktiemarkederne, hvilket i sig selv indebærer en risiko for en større niveautilpasning, når de pengepolitiske stimuli bliver reduceret... side 3 Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra Novozymes, DSV, Jyske Bank, Danske Bank og Coloplast... side 5 Indeksbaseret Modelportefølje stadig markant foran investeringsforeningerne på 3 års sigt Det var igen i oktober vores Modelportefølje for den Risikovillige investor, som klarede sig bedst, om end marginalt svagere end sammenligningsindekset, OMXC GI, nemlig med en stigning på 2,65 pct. mod 2,67 pct. Porteføljen har også siden årsskiftet klaret sig stærkest, nemlig med et afkast på 31,77 pct. mod indeksets 22,76 pct. På 3 års sigt er det dog stadig Konservativ og Indeksbaseret portefølje, som ligger i front med afkast på hhv. 61,98 pct. og 68,14 pct. mod 39,38 pct. for indekset OMXC GI og 33,56 pct. for Risikovillig portefølje. Bedste danske investeringsforening i kategorien danske aktier har leveret 53,56 pct. (BLS Invest Danske Aktier)...side 8 ANALYSER F.E. Bording 2020D.BORD G4S 2020B.GRSE Coloplast 3510A.COLO Jensen & Møller Invest 4040D.JENS Dantax 2520D.DANG Klimainvest 4020D.KLIM Dantherm 2010D.DANM Land & Leasure 4040D.LALE DFDS 2030C.DFDS MolsLinien 2030C.MOLS Erriia 4030D.ERRI Nordic Shipholding 2030D.NOSH Expedit 2010D.EXPE North Media 2540D.NORT FirstFarms 3020D.FIFA Novozymes 1510A.NOVZ Formuepleje Merkur 4020D.FPME Rias 2010D.RIAS Glunz & Jensen 2010D.GLUN Sydbank 4010A.SYDS

4 MARKEDSKOMMENTAR POSITIVE TEGN I Q3 SÆSONEN OG FRA USA OG KINA MEN STADIG UDFORDRINGER De positive tegn i lvartalsrapporterne både fra de danske, men ikke mindst fra de store amerikanske globalt opererende virksomheder, var medvirkende til at understøtte den gode stemning oven på løsningen af de amerikanske budgetproblemer. Men også på makroniveau har der været opløftende signaler fra USA og Kina, som kan gøde optimismen, om end de mørke skyer fra en nødvendig aftrapning af de såkaldte Quantitative Easings stadig ligger og lurer. Samlet set har vi set nye alltimehigh rekorder på aktiemarkederne, hvilket i sig selv indebærer en risiko for en større niveautilpasning, når de pengepolitiske stimuli bliver reduceret Nedlukningen af den offentlige sektor i USA som følge af magtkampen mellem Obamaregimet og Republikanerne, som endte med en lille sejr til Obama om en midlertidig seks ugers forhøjelse af statens låneloft,, gav de internationale finansmarkeder en erindring om, hvor afhængig man er af forhold, som ikke nødvendigvis kan forudsiges selv med indgående økonomisk analyse, men kræver kendskab til de særlige politiske forhold. Afvisningen af at redde Lehman Brothers i 2008 er et tilsvarende eksempel på, at politiske beslutninger, som ikke nødvendigvis er økonomisk rationelle, kan være at afgørende betydning at tage med i vurderingen, når man skal analysere den overordnede udvikling på de globale finansmarkeder. Heldigvis overskygges den interne politiske ustabilitet i USA i nogen grad af positive tegn på forbedring af den underliggende økonomi, om end der stadig kan være usikkerhed, om at centralbanken (FED) allerede om et års tid kan reducere de pengepolitiske lempelser. Både den amerikanske og den kinesiske økonomi viser tegn på bedring, og den seneste regnskabssæson tegnede generelt et lidt lysere billede af udsigterne for de globalt opererende virksomheder. Eksempelvis kunne General Electric, USA s største produktionsvirksomhed, melde om et markant løft i ordreindgangen bl.a. inden for energi og infrastrukturprojekter mange stede i verden, og Google overraskede også markedet positivt, så aktien steg 13 pct. på dagen for regnskabsaflæggelsen, hvilket tolkes som udtryk for en vending inden for de mere forbrugsorienterede sektorer. Også en succesfuld børsintroduktion af Twitter understøtter den optimistiske stemning. Men der er en klar bevidsthed i markedet om, at økonomien er meget godt hjulpet af det meget lave renteniveau og de såkaldte kvantitative lempelser. Derfor er det meget højt fokus på centralbanken FED s ageren, og tidligere på måneden var det centralbankens kommende chef, Janet Yellen, der var i centrum. Yellen tiltræder til januar og hendes ordvalg ved en præsentation i Senatet blev tolket i retning af, at der kommer til at gå nogen tid endnu, før FED vil begynde at rulle deres programmer tilbage. Tidligere på efteråret var der en klar forventning om, at øjeblikket var nært forestående, men dette billede har ændret sig drastisk. Den stærke udvikling på det danske aktiemarked er fortsat efter sommeren og ind i efteråret. C20 indekset er gået 16 pct. frem siden starten af juli og har dermed klaret sig bedre end DAX 30, S&P 500 og Nasdaqindekset. Fremgangen i det danske indeks har delvist været båret af 3

5 nogle iøjnefaldende come back af specielt Vestas men også Pandora, men generelt har der været en særdeles positiv undertone på det danske aktiemarked. Det er interessant, at C20 indeksets tungest vejende aktie, Novo Nordisk, har underperformet i dette halvår. Aktien er steget 5 pct. siden primo juli og nogenlunde det samme målt for hele Hvor Novo i andre perioder egenhændigt har trukket indekset op er C20 indeksets outperformance i forhold til de store internationale indeks sket på trods af Novoaktiens udvikling. Men fra midten af oktober er udviklingen fladet betragteligt ud, hvilket kan anses for at være lidt overraskende i lyset af, at markedet er blevet tilført en mængde ny information i form af kvartalsregnskaberne. Det er ikke vores opfattelse, at regnskaberne generelt set har skuffet i forhold til ledelsernes udmeldte forventninger, men investorernes optimisme har nok primært været sigende på baggrund af mere positive økonomiske signaler fra USA og EU end den har været relateret til de danske selskaber. Med andre ord er der blevet priset et mere positivt syn på fremtiden ind i de danske aktier. Bankregnskaberne var forholdsvist forudsigelige i dette kvartal. Generelt set er kreditkvaliteten i bedring og tabene på udlån er vigende. Men samtidig er der stilstand i indtægtsgrundlaget. Der er ingen eller negativ udlånsvækst samtidig med, at der fortsætter med at være pres på bankernes rentemarginal. Nordea lagde fra land med et pænt resultat, hvor der var fremgang på mange områder, men ikke så meget at det for alvor overraskede markedet. Danske Banks regnskab stod til dels i skyggen af bankens ledelsesskifte og de initiativer, der er blevet iværksat af den nye ledelse. I det hele taget har aktiemarkedet taget udskiftningen af ledelsen i Danske Bank forbløffende rolig. Danske Banks 3. kvartal var påvirket af meget lave handelsindtægter, men også af omkostninger i forbindelse med en intensivering af besparelsesprocessen. Investorerne er blevet forkælet af flotte regnskaber fra Ringkjøbing Landbobank, men aktiekursen ligger nu på et niveau, hvor selv en indtjeningsrekord i kvartalet og en opjustering af ledelsens forventninger ikke kunne afføde en positiv kursreaktion. Novo Nordisk havde ikke et særligt godt 3. kvartal og har tilsyneladende heller ikke store forventninger til 4. kvartal. Salget af specielt produktet Victoza men også insulinsalget generelt skuffede markedets forventninger. Ledelsen meldte også forventninger for 2014 ud og her er specielt det forhold, at driftsindtjeningen ikke ventes at stige mere end omsætningen et negativt forhold. Novo har ellers været meget dygtige til kontinuert at udvide overskudsgraden. Pandora havde taget lidt af spændingen ud ved at opjusterer og oplyse omsætningstal et par uger før regnskabsaflæggelsen. Indtrykket er dog stadig, at der er kommet mere hold på virksomheden og at den underliggende vækst er stabil, hvilket aktiemarkedet har belønnet i rigt mål. GN Store Nord har imponeret igennem de seneste par år efterhånden. Head setproducenten GN Netcom imponerer med høje vækstrater og høreapparatvirksomheden GN Resound har rigtigt godt fat i markedet med deres seneste kollektion af apparater, samtidig med at restruktureringsprogrammer har positiv effekt på indtjeningen. Med regnskabet for 3. kvartal kunne ledelsen opjusterer forventningerne for gruppen på baggrund af en højere vækst end ventet i GN Resound. 4

6 BRIEFING PÅ SENESTE MÅNEDS VÆSENTLIGSTE MEDDELELSER OG ANBEFALINGER Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra Novozymes, DSV, Jyske Bank, Danske Bank og Coloplast Modvind fra valuta men Novozymes EBITmargin løftes en tand Novozymes har i Q3 oplevet faldende valutakurser på en række betydende udenlandske markeder bortset fra USDrelaterede, men samlet var resultatet i tråd med forventningerne. En forbedret underliggende drift kompenserer for de negative valutaeffekter i ledelsens forventninger til hele 2013, hvor EBITmargin løftes let fra ca. 24% til 2425%. Pga. valutaudviklingen sænkes forventningerne til salgsvæksten i DKK fra 57% til 35%, mens organisk vækst i lokal valuta ventes på 58% mod tidligere ventet 57%. Vi fastholder vores Neutral Vægtanbefaling, idet vi har tillid til det langsigtede perspektiv i produkternes ressourcebesparende funktion for kunder i flere attraktive industrier. Omsætningen steg i årets første 9 mdr. med 5% til mio. kr., lidt svagere end konsensusestimatet på mio. kr., mens resultatet af primær drift, EBIT, blev forbedret 6% til mio. kr., en tand bedre end konsensus på mio. kr. Samlet set ligger meddelelsen på linie med forventningerne. Det er især enzymer til vaskemiddel og bioethanolindustrien, som driver den aktuelle vækst med 8% hver i lokal valuta. For bioethanol bemærkes, at den industrien i USA vurderes at være faldet med ca. 4% i perioden. Forventningerne på længere sigt inden for bioethanolområdet knytter sig dog især til cellulosebaseret ethanol, hvor Novozymes vurderes at stå godt i konkurrencen. Aktien er ikke billig ved et P/Eniveau omkring 30 og et K/Iniveau over 7 og således yderst sårbar ved selv mindre skuffelser i forhold til markedets forventninger. Vores DCFvaluation understøtter dog en fair værdi op til omkring 235 kr. pr. aktie, hvilket også understøtter vores anbefaling. Et gennembrud for cellulosebaseret bioethanolproduktion vil afgørende kunne løfte interessen og vurderingen af Novozymesaktien Stagnerende omsætning medfører marginpres for DSV Den svage økonomiske vækst i Europa tynger fortsat DSV som kæmper med stagnerende omsætning og faldende marginer. DSV hævder dog at vinde markedsandele. På kort sigt kan resultatforbedringer kun komme fra øget effektivisering og ekspansion uden for Europa. Anbefalingen Neutral vægt/hold fastholdes (Kurspotentiale 3). Omsætningen beløb sig i årets første 9 mdr til mio. kr., et fald på 0,8% efter regulering for valuta og opkøb. Primært pga tiltagende priskonkurrence, især i Road Division, faldt EBIT 3% til mio.kr., hvilket var under forventningerne. EBITmarginen faldt dermed fra 5,8% til 5,6%. I kraft af lavere "særlige poster" blev resultat før skat dog forbedret med 1 til mio. kr., 39 mio. kr. under konsensus. Cash flow fra driftsaktiviteter steg 2 til mio. kr., men pga større akkvisitioner faldt det frie cash flow 1 til 981 mio. kr. Kun den mindste division, Solutions, oplevede vækst i omsætning og indtjening korrigeret for valuta og opkøb. Ledelsen fastholder forventningerne til helåret dvs EBIT i niveauet mio. kr. og et frit cash flow på ca mio. kr. Nøgletallene for aktien kan ikke siges at være billige, men vor DCFmodel antyder et kursniveau 5

7 tæt på dagskursen. Tilbagekøbsprogrammet er slut for i år, da DSV prioriterer en styrkelse af balancen. Potentialet ligger i etablering og ekspansion på markeder udenfor Europa, dvs Latinamerika, Afrika og Asien, hvor DSV har været svagt repræsenteret. Koncernen har siden 2009 lagt mange ressourcer i en effektivisering af driften, blandt andet blev der udgiftsført 258 mio. kr. til formålet i 2012, men risikoen er, at potentialet for fortsatte effektivitetsforbedringer efterhånden er begrænset. Jyske Banks Q3 på linie med forventningerne I kraft af købet af Spar Lolland i januar kan Jyske Bank præsentere en mindre toplinievækst og samtidig er nedskrivningerne på det laveste niveau siden finanskrisens start. Et reelt vendepunkt i indtjeningsudviklingen vil dog først indtræffe, når den makroøkonomiske udvikling vender og der er derfor ingen anledning til at ændre anbefalingen, som forbliver Neutral vægt/hold (kurspotentiale 3). Nettorenteindtægterne steg 3% til mio. kr., men renset for indtægtsførsel af underkurs vedr udlån overtaget fra Spar Lolland var der dog tale om et fald. Gebyrer og provisioner viste derimod en fremgang på 7%. Udgiftssiden er under kontrol med en stigning på blot 1% trods købet af Spar Lolland. Nedskrivninger på udlån beløb sig i årets første 9 mdr til 859 mio. kr., næsten en halvering trods tilpasning af Spar Lollands udlånsportefølje til Jyske Banks praksis. Resultatet for perioden blev mio. kr. før skat, hvor konsensus havde ventet mio. kr. Der gives traditionen tro ingen konkret guidance for helåret. På balancesiden konstateres en kratig vækst i bankindlån til 110 mia. kr., der betyder at bankens kroniske indlånsunderskud nu næsten er væk. Solvens og kapitalprocenterne er på det højeste niveau længe, nemlig 15,7 og 15,4. Nøgletallene adskiller sig ikke væsentligt fra sammenlignelige banker, dog har Jyske Bank en erklæret politik om ikke at udbetale udbytte. Udviklingen i Jyske Banks resultat og aktiekurs er tæt bundet op mod den generelle økonomiske udvikling. Jyske Bank kæmper som de øvrige danske banker mod et et faldende udlånsmarked og overtagelsen af Spar Lolland skal ses i dette lys. Jyske Banks kapitalforhold er tilstrækkelig til at foretage yderligere opkøb. Desuden har banken åbnet for muligheden af at indgå i en fusion. De oplagte fusionspartnere er Sydbank og Spar Nord. Danske Bank opgiver Irland De første kvartalstal efter direktørskiftet var generelt bedre end forventet, men et kraftigt fald i handelsindtægterne betød, at bundlinien alligevel skuffede og at forventningerne til helåret sænkes for anden gang. Den store nyhed i kvartalsmeddelelsen var dog, at banken kaster håndklædet i Irland. Engagementer med private og med mindre erhvervskunder afvikles snarest muligt, kun større virksomheder og institutioner bevares. Desuden skæres endnu en gang i antallet af medarbejdere og de finansielle mål nedjusteres eller udskydes. Meddelelsen understreger, at der endnu er et stykke vej igen, før Danske Bank er på ret køl og den manglende toplinievækst gør ikke opgaven lettere. Anbefalingen er uændret Neutral vægt/hold (kurspotentiale 3). Nettorenteindtægterne på mio. kr. lå 3% under niveauet i fjor, mens gebyrindtægterne på mio. kr. viste 9% fremgang. Handelsindtægterne blev halveret til mio. kr. og et omkostningsfald på 3% til mio. kr. hjalp kun lidt i den store sammenhæng. Til gengæld bidrog en næsten halvering af nedskrivningerne til mio. kr. til at resultatet på mio. kr. efter skat lå 45% over niveauet for samme periode i Guidance for helåret nedjusteres fra 6,5 9 mia. kr. til 6 8 mia. kr. efter skat. Desuden sænkes ambitionen om en forrentning af egenkapitalen på 12% i 2015 til 9%.<p> Nøgletallene afspejler, at banken fortsat er i en turnaround situation: P/E er højere end for 6

8 sammenlignelige banker, mens K/IV er lavere. En genoptagelse af udbyttebetaling er ikke utænkelig i Salg eller endelig afvikling af noncore aktiviteterne vil kunne løfte aktiekursen markant, også selv om det sker med et mindre tab. Som for resten af banksektoren vil fornyet økonomisk vækst betyde automatisk toplinievækst og lavere nedskrivninger. Intet kan stoppe Coloplast Regnskabsmeddelelsen bekræfter, at udviklingen inden for det tidligere problemområde, Hudog Sårpleje, tilsyneladende er vendt, og samtidig er bekymringerne om manglende vækst uden for Europa og Nordamerika gjort til skamme. Overskudsgrad og frit cash flow udvikler sig fortsat positivt, og Coloplast vælter sig i penge i et omfang, der muliggør fortsatte tilbagekøb og ekstraordinære udbytter. Det er svært at finde svage punkter i meddelelsen, og der er efter vor mening fortsat kurspotentiale. Anbefalingen fastholdes derfor på Overvægt/Køb (kurspotentiale 2). Omsætningen steg 6% i regnskabsåret 2012/2013. Urologi var det stærkeste vækstområde med en vækst på 8%, mens Hud og Sårpleje bidrog med 4% vækst. Salgsudviklingen per region viste det traditionelle billede dvs. behersket vækst i Europa (5%) og høj vækst (11%) på nye markeder (dvs Kina, Rusland, Sydamerika osv). Bruttomarginen blev forbedret fra 67% til 68% og overskudsgraden fra 3 til 32%, hvilket gav et primært driftsresultat (EBIT) på mio.kr., en stigning på 13%. Nettoresultatet steg 24% til mio.kr. og frit cash flow blev øget med 16% til mio.kr. Regnskabstallene var på linie med forventningerne op til meddelelsen. For 2013/2014 forventer ledelsen 5% omsætningsvækst i DKK og en overskudsgrad på 33%. Aktien er ikke billig målt på nøgletal, men kvalitet og stabilitet koster og vor DCFvurdering antyder et kursniveau 1015% over dagskursen. Coloplast har en dominerende position på sine vigtigste markeder og markedsvæksten understøttes af, at andelen af ældre, dvs potentielle brugere af Coloplasts produkter, stiger ikke blot i den vestlige verden, men også i Kina og Sydamerika. Det er afgørende for den fremtidige kursudvikling, at det lykkes at realisere dette potentiale. Et fald i USD og GBP vil presse væksten målt i DKK. 7

9 KONSERVATIV MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år 14,57% 3 år 61,98% (frem til og med den 31. oktober 2013) Aktie Antal Aktuel kurs Porteføljevægte Afkast 1 md. Afkast siden anbefaling Anbefalings dato A.P. Møller Mærsk % 5,1% 0,4% 11/2005 Brødrene Hartmann % 1,5% 45,8% 10/2011 Carlsberg % 3,4% 61,2% 06/2009 Coloplast % 14,1% 180,9% 09/2010 G4S % 1,1% 32,9% 12/2008 Københavns Lufthavne % 0,8% 0,8% 10/2013 Novo Nordisk % 2,4% 299,7% 07/2004 Ringkjøbing Landbobank % 4,7% 62,9% 04/2011 Rockwool International % 3, 118,6% 07/2005 SP Group % 5,4% 5,4% 10/2013 Tryg % 3,2% 3,2% 10/2013 UP % 13, 328,6% 10/2005 Ændringer: Ændringer i månedens løb er beskrevet nedenfor Seneste 12 mdr. 5 ændringer (Køb 3, Salg 2) Modelporteføljen for den Konservative investor klarede sig i oktober dårligere end markedet og de to øvrige modelporteføljer. Afkastet var negativt med 0,83 pct. mod 2,67 pct. for referenceindekset OMXC GI, og siden årsskiftet har porteføljen leveret 13,84 pct. mod indeksets 22,76 pct., mens afkastet på 3 års sigt har været 61,98 pct. mod indeksets 39,38 pct. Afkastet i oktober er belastet af et negativt afkast for United Plantations på 13,0 pct., for Carlsberg på 3,4 pct. og for Novo Nordisk på 2,4 pct. De tre positioner vægter tilsammen 40 pct. i porteføljens markedsværdi. Omvendt var det opløftende, at Coloplast gav et positivt afkast på hele 14,1 pct., A.P. MøllerMærsk 5,1 pct. og Ringkjøbing Landbobank 4,7 pct. Vores nye forsikringseksponering, Tryg, som vi skiftede til fra Topdanmark, gav et negativt afkastbidrag på 3,2 pct., ligesom udskiftningen af Ambu med SP Group også har kostet på det samlede afkast, da SP Group er faldet 5,4 pct. Vi vurderer dog, at vores Konservative Modelportefølje har en fornuftig og robust sammensætning for en langsigtet og lidt forsigtig investor. I forbindelse med afnoteringen af United Plantations (UP) i København vælger vi at erstatte den med UIE, hvis væsentligste investering er i UP. DAA Konservativ vs. OMXC GI (29/ /102013) Portefølje 61, 98% OMXC 39, 38% ,

10 RISIKOVILLIG MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år 29,33% 3 år 33,56% (frem til og med den 31. oktober 2013) Aktie Antal Aktuel kurs Porteføljevægt e Afkast 1 md. Afkast siden anbefaling Anbefalings dato ALKAlbello % 0,6% 53,6% 11/2006 Ambu ,5% 241,6% 12/2008 Arkil Holding % 3,4% 7,6% 04/2009 Auriga % 15,5% 131,4% 03/2008 BoConcept % 7,9% 26,3% 03/2012 FLSmidth & Co % 7,6% 224,1% 12/2004 G.N. Store Nord % 8, 8,3% 05/2013 Novozymes % 2, 325,2% 02/2005 Pandora % 2,1% 2,1% 10/2013 Roblon % 0,4% 0,4% 10/2013 SimCorp % 3, 264,6% 07/2005 Ændringer: Ændringer i månedens løb er beskrevet nedenfor Seneste 12 mdr. 8 ændringer (Køb 4, Salg 4) Efter betydelige udfordringer i tiden efter kreditkrisen i 2008/09 og den efterfølgende finanskrise har vores Modelportefølje for den mere Risikovillige investor i år klaret sig godt, nemlig fra årsskiftet frem til ultimo oktober med et afkast på 31,77 pct. mod referenceindeksets 22,76 pct. I oktober leverede porteføljen 2,65 pct. mod OMXC GI s 2,67 pct. Stadig på 3 års sigt ligger porteføljen bagud med et afkast på 33,56 pct. mod referenceindeksets 39,38 pct. Afkastet er i oktober særligt drevet af Auriga med en tigning på 15,5 pct., Ambu med 10,5 pct. og GN Store Nord med 8,0 pct. De tre positioner vægter med 34 pct. i porteføljens samlede markedsværdi. Omvendt har BoConcept og FLSmidth & Co. leveret negative bidrag på hhv. 7,9 pct. og 7,6 pct., mens også SimCorp er faldet med 3,0 pct. Vi tror meget på både FLSmidth & Co. og SimCorp, men vælger at udskifte BoConcept med FirstFarms, som vi nu vurderer, er kommet på den anden side af indkøringsvanskelighederne for de store kvægbrug i Slovakiet. FirstFarms vil fortsat møde udfordringer, så der er en grund til, at den er mest velegnet for risikovillige investorer. 230 DAA Risikovillig vs. OMXC GI (29/ /102013) Portefølje 33,56% OMXC 39,38% ,

11 INDEKSBASERET MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år 18,02% Afkast 3 år 68,14% (frem til og med den 31. oktober 2013) Aktie Antal Aktuel kurs Porteføljevægte Afkast 1 md. Afkast siden anbefaling Anbefalings dato A.P. Møller Mærsk % 5,1% 32,6% 07/2004 Arkil Holding % 3,4% 6,9% 04/2009 Brødrene Hartmann % 1,5% 45,8% 10/2011 Carlsberg % 3,4% 28,3% 03/2010 Coloplast % 14,1% 181,2% 09/2010 FLSmidth & Co % 7,6% 226,2% 12/2004 G4S % 1,1% 1,7% 03/2010 GN Store Nord % 2,4% 2,4% 10/2013 Københavns Lufthavne % 0,8% 0,8% 10/2013 Novo Nordisk % 2,4% 554,7% 07/2004 Novozymes % 2, 313,1% 07/2004 Ringkjøbing Landbobank ,7% 62,9% 04/2011 Rockwool International % 3, 12,3% 03/2007 SimCorp % 3, 277,7% 07/2005 Topdanmark % 5,4% 129,5% 05/2010 Vores såkaldt Indeksbaserede Modelportefølje, har klaret sig pænt i oktober med et afkast på 2,58 pct. en tand lavere end referenceindekset OMXC GI s 2,67 pct. Siden årsskiftet har porteføljen leveret 18,37 pct. mod indeksets 22,76 pct., men på 3 års sigt ligger den overlegent foran med et afkast på 68,14 pct. mod indeksets 39,38 pct. Bedste investeringsforening (BLS) har i samme kategori til sammenligning leveret 53,56 pct. Coloplast har i måneden ligget i front med et afkast på 14,1 pct. Topdanmark, A.P. Møller Mærsk, Ringkjøbing Landbobank og Arkil Holding har leveret hhv. 5,4 pct, 5,1 pct., 4,7 pct. og 3,4 pct. Omvendt har FLSmidth & Co., Carlsberg, Rockwool og SimCorp måttet levere negative afkast på hhv. 7,6 pct., 3,4 pct., 3,0 pct. og 3,0 pct. Vi er ganske komfortable med modelporteføljens sammensætning, men i konsekvens af at vi foretrækker Tryg frem for Topdanmark udskifter vi vores eksponering mod forsikringssektoren. DAA Indeksbaseret vs. OMXC GI (29/ /102013) , Portefølje 68,14% OMXC 39,38% 10

12 HIGH RISK/TURN AROUND PORTEFØLJE Aktie Seneste kurs Afkast 1 md. Afkast 12 mdr. Anbefalings dato Bang & Olufsen 53,0 1,9% 15,7% 11/2011 BoConcept Holding 93,0 4,1% 1,6% 06/2009 Strategic Investment 0,6 0, 67,1% 07/2004 DLH 3,6 4,7% 56,7% 09/2009 Intermail 16,5 10, 31,1% 06/2009 Neurosearch 3,4 5,3% 83,6% 10/2009 Pandora 261,9 15, 379,4% 11/2011 Sanistål 60,5 2,4% 43,5% 06/2009 Vestas 147,5 6, 68,8% 11/2011 Blandt de aktier, som DAA vurderer, er behæftet med væsentligt forhøjet risiko og derfor ikke er velegnede for private investorers langsigtede investeringer, er: High risk/turn around porteføljen består af aktier, som enten kan falde yderligere eller, som kan stige, hvis markedets vurdering af den enkelte akties risiko normaliseres. Der er således mulighed/risiko for markante kursudsving. Modelporteføljerne eller dele heraf må ikke videreformidles. Porteføljerne er ikke en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner og må alene tjene som inspiration for abonnenter på Investor Briefing. Læserne opfordres til at foretage deres egne analyser af aktierne. Listen er udtryk for Dansk Aktie Analyses vurdering på udgivelsestidspunktet, og vurderingerne kan ændres uden varsel. Opmærksomhedslisten Største relative omsætning Følgende ti selskaber har i den seneste uge haft den største relative omsætning i deres aktie i forhold til årlig gennemsnit. Værdien 1 svarer til en omsætning i den seneste uge lig gennemsnittet, mens 2 svarer til dobbelt så stor omsætning som årlig gennemsnit osv. Selskab/Aktie Relativ omsætning/uge Afkast seneste måned (%) H+H International 5,94 37,14% DiBa Bank 5,88 111,94% SPEAS 4,93 15,38% NTR Holding 3,44 6,25% Salling Bank 2,58 17,89% KlimaInvest 2,47 20,51% Brdr. A & O Johansen 2,43 4,54% DFDS 2,34 4,3 SKAKO 2,30 5,95% Rias 2,27 1% 11

13 Ændringer af noteringer den seneste måned 23. Oktober Vestjysk Bank har forhøjet aktiekapitalen med aktier á 1 kr. med virkning fra den 23. oktober Vestjysk Bank har således aktier á 1 kr. svarende til en aktiekapital på kr. 25. Oktober Viborg Håndbold Klub har reduceret aktiekapitalen ved ændring af styk størrelsen med kr. med virkning fra den 31. oktober Viborg Håndbold Klub har således aktier á 25 kr. svarende til en aktiekapital på kr. 4. November SKAKO har forhøjet aktiekapitalen med aktier á 10 kr. med virkning fra den 4. november SKAKO har således aktier á 10 kr. svarende til en aktiekapital på kr. 12

14 DANSK AKTIE ANALYSES SELSKABSNUMMERERING November 2013 De 4 første karakterer angiver, hvilken MSCI s industriektorer aktien hører under Energi 2530 Hotel & Underholdning 4010 Banker 1510 Materialer 2540 Medier 4020 Finansiering 2010 Industrivarer 2550 Detailsalg 4040 Ejendom 2020 Kommercielle servicelev Fødevarer & Med Software/service 2030 Transport 3020 Føde drikkevarer & tobak 4520 Hardware 2510 Biler og udstyr 3510 Sundhedsartikler 5010 Telekom 2520 Forbrugsgoder, tekstil mv Medicin & Bioteknologi 5510 Forsyning 5. karakter angiver om aktien hører under Københavns Fondsbørs' opdeling mellem OMXC20 aktier (A), Øvrige Large Cap aktier (B), Mid Cap aktier (C) eller Small Cap Aktier (D). De 4 sidste karakterer efter punktum angiver de bogstaver fra navnet, der er anvendt for at bestemme aktiens placering i kurslisten efter alfabetisk orden. måned for udgivelse ALKABELLÓ 10/ C.ALKB ALM. BRAND 9/ C.ALMB ALM. BRAND FORMUE 6/ D.ALMF AKTIESELSK. AF 23. APRIL / D.AKSE AMBU 5/ D.AMBU ANDERSEN & MARTINI B 6/ D.ANDE A.P. MØLLER MÆRSK 4/ A.APMØ ARKIL HOLDING 9/ D.ARKI ASGAARD GROUP 8/ D.ASGÅ ATLANTIC AIRWAYS 3/ D.ATAI ATLANTIC PETROLEUM 9/ C.ATLA AURIGA INDUSTRIES B 10/ C.AURI BANG & OLUFSEN B 9/ C.BANG BANKNORDIK 8/ C.BNOR BAVARIAN NORDIC 10/ C.BAVA BERLIN III 7/ D.BERI BERLIN IV 5/ D.BERL BIOPORTO 8/ D.BIOP BLUE VISION 7/ D.BLUE BOCONCEPT HOLDING 9/ D.BOCO F.E. BORDING B 11/ D.BORD BRØNDBY I.F. B 8/ D.BRØN CARLSBERG B 9/ A.CARL CBRAIN 10/ D.CBRA CHEMOMETEC 4/ D.CHEM CHR. HANSEN HOLDING 8/ A.CHRH COLOPLAST B 11/ A.COLO COLUMBUS 1/ D.COLU COMENDO 7/ D.COME DANSKE BANK 8/ A.DANB DANTAX 11/ D.DANG DANTHERM 11/ D.DANM DELTAQ 9/ D.DELT DFDS 11/ C.DFDS DIBA BANK 5/ D.DIBA DJURSLANDS BANK 5/ D.DJUR DKTI 7/ D.DKTI DLH B 6/ D.DLHB DSV 7/ A.DSVB EGETÆPPER B 3/ D.EGET ERRIA 11/ D.ERRI EUROINVESTOR.COM 10/ D.EURO EXIQON 8/ D.EXIQ EXPEDIT B 11/ D.EXPE FIRSTFARMS 11/ D.FIFA FLSMIDTH & CO. 3/ A.FLSB FLÜGGER B 10/ C.FLUG FORMUEPLEJE EPIKUR 1/ C.FPEP FORMUEPLEJE LIMITTELLUS 4/ C.FPLI FORMUEPLEJE MERKUR 11/ D.FPME FORMUEPLEJE OPTIMUM 3/ D.FPOP FORMUEPLEJE PARETO 5/ C.FPPA FORMUEPLEJE PENTA 1/ C.FPPE FORMUEPLEJE SAFE 4/ C.FPSA GABRIEL HOLDING 5/ D.GABR GENMAB 10/ C.GENB GERMAN HIGH STREET PROP. 6/ D.GHSP GLUNZ & JENSEN 11/ D.GLUN GN STORE NORD 9/ A.GNST GREENTECH ENERGY SYSTEMS 5/ D.GREE G4S 11/ B.GRSE GRØNLANDSBANKEN 6/ C.GRØN GYLDENDAL B 5/ D.GYLD HARBOES BRYGGERI B 8/ D.HARB BRDR. HARTMANN B 7/ D.HART H+H INTERNATIONAL 7/ D.HENB HVIDBJERG BANK 5/ D.HVID HØJGAARD HOLDING B 4/ D.HØJG IC COMPANYS 8/ C.ICCO INTERMAIL 9/ D.INTE JENSEN & MØLLER INVEST 11/ D.JENS JEUDAN 10/ C.JEUD BRDR. A & O JOHANSEN PR. 11/ D.JOHA JYSKE BANK 9/ B.JYBA

15 BRD. KLEE 9/ D.KLEE KLIMAINVEST 11/ D.KLIM KREDITBANKEN 9/ D.KRED KØBENHAVNS LUFTHAVNE 7/ B.KØLU LAND & LEISURE B 11/ D.LALE H. LUNDBECK 7/ A.LUND LUXOR B 5/ D.LUXO LOLLANDS BANK 8/ D.LOLL LÅN & SPAR BANK 10/ C.LÅNS MIGATRONIC B 12/ D.MIGA MOLSLINIEN 1/ C.MOLS MONBERG & THORSEN 4/ C.MONB MØNS BANK 9/ D.MØNS NEUROSEARCH 8/ C.NEUR NEWCAP HOLDING 8/ D.NEWC NKT HOLDING 1/ A.NKTH NORDEA BANK 8/ A.NORE D/S NORDEN 4/ A.NORD NORDIC SHIPHOLDING 12/ D.NOSH NORDICOM 7/ D.NORI NORDJYSKE BANK 10/ C.NOJY NORDFYNS BANK 5/ D.NORF NORTH MEDIA 11/ D.NORT NOVO NORDISK B 6/ A.NOVO NOVOZYMES 11/ A.NOVZ NTR HOLDING B 10/ D.NTRH NUNA MINERALS 9/ D.NUNA NØRRESUNDBY BANK 7/ C.NØRR PANDORA 10/ B.PAND PARKEN SPORT & ENT. 6/ D.PARK PRIME OFFICE 4/ D.PROF RELLA HOLDING 7/ C.RELL RECAP 8/ D.RCAP RIAS B 11/ D.RIAS RINGKJØBING LANDBOBANK 8/ C.RINL ROBLON B 5/ D.ROBL ROCKWOOL INTERNATIONAL 10/ B.ROCK ROVSING 5/ D.ROVS ROYAL UNIBREW 9/ D.ROYA RTX 9/ D.RTXT SALLING BANK 1/ D.SALL SANISTÅL B 10/ D.SANI SAS 7/ C.SASA SCANDINAVIAN BRAKE SYS. 5/ D.SCAN SCHOUW & CO. 6/ C.SCHO SILKEBORG IF INVEST 10/ D.SIFB SIMCORP 7/ C.SIMC SKJERN BANK 6/ D.SKJE SKAKO INDUSTRIES 8/ D.SKAK SMALLCAP DANMARK 6/ D.SMAL SMARTGUY GROUP 6/ D.SMAR SOLAR 5/ C.SOLA SP GROUP 5/ D.SPGR SPAREKASSEN HIMMERLAND 8/ C.HIMM SPAR NORD 7/ C.SPNO SPEAS 5/ D.SPEA SVENDBORG SPAREKASSE 7/ D.SVSP SYDBANK 11/ A.SYDS TDC 4/ A.TELE TIVOLI 1/ C.TIVO TK DEVELOPMENT 6/ C.TKDE TOPDANMARK 9/ A.TOPD TOPOTARGET 6/ D.TOPO TOPSIL B 10/ D.TOPS TORM 4/ D.TORM TOTALBANKEN 10/ D.TOTA TRIFORK 5/ D.TRIF TRYG 10/ A.TRYG TØNDER BANK 7/ D.TØND U.I.E. 6/ C.UNIE UNITED PLANTATIONS BERH. 4/ C.UPBE VELOXIS PHARMACEUTICALS 6/ D.VELO VESTAS WIND SYSTEMS 4/ A.VESS VESTFYNS BANK 9/ D.VESF VESTJYSK BANK 4/ C.VEST VIBORG HÅNDBOLD KLUB 10/ D.VIBO VICTOR INTERNATIONAL 4/ D.VIIN VICTORIA PROPERTIES 6/ D.VIPR VORDINGBORG BANK 6/ D.VORD WILLIAM DEMANT HOLDING 7/ A.WILD ZEALAND PHARMA 8/ C.ZEAL ÖSSUR 4/ C.OSSR DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI 10/ C.ØKOM ØSTJYDSK BANK 3/ D.ØSTJ ÅRHUS ELITE 8/ D.ÅREL AAB 9/ D.ÅBKL PER AARSLEFF B 1/ C.ÅRSL

16 DAA F. E. BORDING STK 100 DAGSKURS 65 DATO D.BORD DKK MARKETCAP (mio. DKK) KURSPOTENTIALE 3 SIKKERHED 4 P/E ,2 2013e 10,5 2014e 10,5 P/CE ,1 2013e 7,8 2014e 6,1 PEG ,3 2013e 0,1 2014e N/M EV/EBITDA ,2 2013e 7,8 2014e 7,5 YIELD 1,85 ROE 17,3 K/I 1,71 BETA (3år) 0, Hans Therp F.E. Bording har eksisteret siden 1792, hvor virksomheden blev etableret som en lille bogtrykkerbutik i hjertet af København. Ledelsen har gennem de seneste år transformeret virksomheden fra primært at omfatte traditionel trykkeriaktivitet til at være en moderne service og kommunikationsvirksomhed inden for såvel fysiske som digitale medier. Koncernen omfatter virksomheder med speciale i grafiske og digitale kommunikationsløsninger, og løser kommunikationsopgaver for en lang række af Skandinaviens største virksomheder. F.E. Bordings mangeårige grafiske tradition og dedikerede ITmedarbejdere integrerer og kombinerer forskellige grafiske løsninger, der spænder bredt fra papirmediet til Internettet, men modsat tidligere er en stor del af det traditionelle trykkeriarbejde outsourcet til eksterne virksomheder. Selskabets direktør Hans Therp er samtidig hovedaktionær gennem Selskabet af 1. august 1931 A/S. F.E. Bording beskæftigede i medarbejdere (2011: 304). GRUPPE: KOM. SERVICELEV. AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 5,11 % 12 MDR 2,59 % GRUPPENS STYRKE 0 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 5,11 % 12 MDR 2,59 % GRUPPENS P/E 156,69 GRUPPENS K/I 26,37 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 10,58 % 12 MDR 20,81 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) e 2014e NETTOOMSÆTNING AFSKRIVNINGER RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FINANSIELLE POSTER EKSTRAORD. POSTER ,00 12,00 12,00 12,00 10,42 6,48 6,50 10,79 11,15 33,48 33,06 32,39 29,68 31,67 33,67 18,89 18,19 31,41 35,71 62,14 62,14 C 83,89 0,17 33,09 94,88 91,32 106,52 106,52 Årsafslutning: DKK A Aktier Oktober 1995: kr. Baktier til kurs 105 til medarbej Generalforsamling: DKK B Aktier dere. Regnskabsmeddelelse: Halvårsmeddelelse: Ejvind Sandal, Keld Thorsen, Raimo Issal, Hans Therp, 3 medarbejdervalgte repræsentanter Selskabet af 1. August 1931 A/S (Hans Therp) 33,8 (70,3), Egne aktier 3,9, Olav W. Hansen, Clearstream Banking AS Nomme, Zoar Invest, OTK Holding FONDSKODE RIC BORDB.CO I årets første halvår omsatte koncernen for 260,8 mio. kr. mod 238,1 mio. kr. samme periode forrige år svarende til en vækst på 9,6%. F.E. Bordings andel af periodens resultat blev 5,6 mio. kr. mod 2,6 mio. kr. i sammenligningsperi oden. Pengestrømmen fra driften blev i 1. halvår 18,8 mio. kr. mod 17,1 mio. kr. sidste år. For 2013 forventer Bording at årets omsætning vil vokse til mellem 520 og 530 mio. kr. og et resultat efter skat for F.E. Bordings andel på 1520 mio. kr. I 2012 voksede omsætningen til 496 mio. kr. mod 451 mio. kr. sidste år, svarende til en vækst på 10,0 %. Brutteresultatet beløb sig i 2012 til 123 mio. kr. mod 109 mio. kr. i 2011, mens forhøjede distributionsomkostninger samt administrationsomkostninger bidrog til at resultatet af primær drift faldt fra 21,3 mio. kr. til 20,0 mio. kr. i Pengestrømmen fra driften blev 31 mio. kr. mod 37 mio. kr. sidste år. F.E. Bordings andel af resultatet blev 12,1 mio. kr. mod 10,6 mio. kr. sidste år. Bording købte i august 2012 NP Tryck AB i Helsingborg. Sammen med Bording Halmstad AB er de førende leverandører af butiksmaterialer i Sverige. Selskabet forventer, at dette marked vil væres stabilt og voksende også i en digital fremtid. Koncernen har fokuseret på nye digitale løsninger inden for online bestillinger, kampagnedatabaser og mobility. Efter regnskabsårets afslutning har Bording erhvervet de resterende 20 % af Bording Halmstad AB, så selskabet nu er et 100 % ejet datterselskab. Ligeledes har Bording øget sin ejerandel til ca. 26 % i etiketvirksomheden Klimax A/S i forbindelse med en kapitaltilførsel og ændring af ledelsen. 3

17 DAA COLOPLAST STK 1 DAGSKURS 352,80 DATO A.COLO DKK MARKETCAP (mio. DKK) KURSPOTENTIALE 2 SIKKERHED 3 P/E 2012/13 28,8 2013/14e 26,3 2014/15e 24,9 P/CE 2012/13 25,0 2013/14e 22,5 2014/15e 21,5 PEG 2012/13 1,2 2013/14e 3,0 2014/15e 4,3 EV/EBITDA 2012/13 17,0 2013/14e 15,6 2014/15e 15,0 YIELD 1,98 ROE 39,4 K/I 12,85 BETA (3år) 0, GRUPPE: SUNDHEDSARTIKLER AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 14,06 % 12 MDR 32,93 % GRUPPENS STYRKE 0 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 14,06 % 12 MDR 32,93 % GRUPPENS P/E 23,84 GRUPPENS K/I 6,25 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 7,49 % 12 MDR 8,07 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) NETTOOMSÆTNING AFSKRIVNINGER RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FINANSIELLE POSTER EKSTRAORD. POSTER 2008/ / / / / /14e /15e ,47 35,79 4,51 7, ,22 44,54 6,47 9, ,88 48,58 8, ,71 59,38 10,42 12, ,00 42,32 72,29 12,24 14,08 C DKK A Aktier DKK B Aktier 11,05 Januar 1997: kr. Aaktier og kr kr. Baktier til medarbejder 13,40 14,16 15,30 16,44 Årsafslutning: Generalforsamling: Regnskabsmeddelelse: Halvårsmeddelelse: Coloplasts produktsortiment omfatter tre hovedforretningsområder: Stomi, Urologi og Hud og sårpleje. Det oprindelige forretningsområde, Stomi, dvs produkter til patienter, der har fået et stykke af tarmen ført ud på maven, udgør ca. 43 % af omsætningen Engangsposer til stomiopererede patienter er udviklet siden 1955 med produktprogrammet Assura som seneste større lancering. Coloplast er næststørste udbyder af Stomiprodukter i Europa (største konkurrenter er Hollister og ConvaTec, begge fra USA). Urologi og kontinensprodukter (afhjælpning af gener ved ufrivillig vandladning) tegner sig for 45 % af omsætningen og Coloplast er idag førende inden for produkter til afhjælpning af svær inkontinens hos mænd. Hud og sårplejeprodukter (behandling af kroniske sår og hudplejemidler til forebyggelse og behandling) udgør de sidste 12% af omsætningen. 74% af omsætningen sker i Europa og 15% i Nord og Sydamerka. Coloplast beskæftigede personer i 2012 (2011: 7.372). Lars Rasmussen, Lene Skole Michael Pram Rasmussen, Niels Peter LouisHansen, Sven Håkan Bjorklund, Per Magid, Brian Petersen, Jørgen TangJensen, 3 medarbejdervalgte repræsentanter Niels Peter LouisHansen 2% (40,4), Aage Louis Hansens Mindefond 11,1 (14,9), Benedicte Find 3,6 (5,4), Egne aktier 4,0 FONDSKODE RIC COLOB.CO Regnskabsmeddelelsen bekræfter at udviklingen indenfor det tidligere problemområde, Hud og Sårpleje, tilsyneladende er vendt og samtidig er bekymringerne om manglende vækst udenfor Europa og Nordamerika gjort til skamme. Overskudsgrad og frit cash flow udvikler sig fortsat positivt og Co loplast vælter sig i penge i et omfang, der muliggør fortsatte tilbagekøb og ekstraordinære udbytter. Det er svært at finde svage punkter i meddelelsen og der er efter vor mening fortsat kurspotentiale. Omsætningen steg 6% i regnskabsåret 12/13. Urologi var det stærkeste vækstområde med en vækst på 8%, mens Hud og Sårpleje bidrog med 4% vækst. Salgsudviklingen per region viste det traditionelle billede dvs behersket vækst i Europa (5%) og høj vækst (11%) på nye markeder (dvs Kina, Rusland, Sydamerika osv). Bruttomarginen blev forbedret fra 67% til 68% og overskudsgraden fra 3 til 32%, hvilket gav et primært driftsresultat (EBIT) på mio.kr., en stigning på 13%. Nettoresultatet steg 24% til mio.kr. og frit cash flow blev øget med 16% til mio.kr. Regnskabstallene var på linie med forventningerne op til meddelelsen. For 2013/2014 forventer ledelsen 5% omsætningsvækst i DKK og en overskudsgrad på 33%. Coloplast har en dominerende position på sine vigtigste markeder og markedsvæksten understøttes af, at andelen af ældre, dvs potentielle brugere af Coloplasts produkter, stiger ikke blot i den vestlige verden, men også i Kina og Sydamerika. Det er afgørende for den fremtidige kursudvikling, at det lykkes at realisere dette potentiale. Et fald i USD og GBP vil presse væksten målt i DKK.

18 DAA DANTAX STK 100 DAGSKURS 98,50 DATO D.DANG DKK MARKETCAP (mio. DKK) KURSPOTENTIALE 3 SIKKERHED 4 P/E 2012/13 13,2 2013/14e 15,2 2014/15e 10,6 P/CE 2012/13 15,6 2013/14e 6,9 2014/15e 6,9 PEG 2012/13 N/M 2013/14e N/M 2014/15e 0,2 EV/EBITDA 2012/13 0,8 2013/14e 0,9 2014/15e 0,6 YIELD ROE 3,3 K/I 0,51 BETA (3år) 0, John Peter Jensen Dantax koncernen er en handelsvirksomhed, hvis hovedaktivitet består af udvikling og markedsføring af TV, video og HiFiudstyr. Aktiviteten foregår i datterselskabet Dantax Radio A/S samt dette selskabs 10 ejede datterselskab Dantax Norge AS samt det associerede selskab Teleton Magnetics AB. Salget sker primært under mærkerne Dantax, Scansonic og Harmony. Dantaxmærket dækker over en række produkter fra fladskærme til mikrobølgeovne og CD/DVDholdere. Selskabet søger i stigende grad afsætning uden for Norden under navnet Scansonic, da Dantaxnavnet ikke må anvendes uden for Norden. I 2009 blev aktiviteten udvidet til at omfatte salg og produktion af Raidho højtalere. Herudover ejer koncernen 5 af aktiekapitalen i Nordic Air A/S. Aktiviteten i Nordic Air A/S og dette selskabs 10 ejede datterselskab North Flying A/S består i executive, ambulance og fragtflyvninger. Koncernen beskæftigede i 2011/12 i gns. 14 personer. GRUPPE: FORBRUGSGODER OG BEKLÆD. AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 0,51 % 12 MDR 1,50 % GRUPPENS STYRKE 0 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 0,51 % 12 MDR 1,50 % GRUPPENS P/E 22,51 GRUPPENS K/I 3,99 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 6,24 % 12 MDR 19,92 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) 2008/ / / / / /14e 2014/15e NETTOOMSÆTNING AFSKRIVNINGER RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FINANSIELLE POSTER EKSTRAORDÆRE POSTER ,87 0,54 2,48 2,63 3,87 70,29 66,76 63,56 62,79 75,98 20,24 1,02 4,76 5,06 7,48 6,50 9,33 C 16,00 5,06 8,21 1,05 6,33 9,83 14,33 Årsafslutning: DKK B Aktier August 1995: kr. Baktier til kurs 105 til finansierin Generalforsamling: gen af overtagelsen af Fisher HiFi. Regnskabsmeddelelse: Halvårsmeddelelse: Per Mogensen, John Peter Jensen, Mads Peter Lübeck, Michael Rasmussen John Peter Jensen Holding A/S 70,6, John Peter Jensen 11,1, Egne aktier 1,49% FONDSKODE RIC DANT.CO 1. kvartal gav et nettoresultat på 0,1 mio. kr. mod 0,3 mio. kr. i samme periode i fjor. Den positive udvikling er således fortsat, og ledelsen fastholder forventningerne om et nettoresultat på 12 mio. kr. for hele 2013/14. Dantax vendte udviklingen i 2012/13 fra et nettounderskud året før på 1,52 mio. kr. til et nettoresultat på +2,24 mio. kr. Fremgangen var hjulpet af effekten af den lavere skattesats, men skyldtes væsentligst forbedring af driften i både mo derselskabets Radio/TVaktiviteter, som udviste en fremgang i resultatet af den primær drift fra 1,42 mio. kr. til 2,18 mio. kr., og en positivt bidrag fra det associerede Nordic Air/North Flying på 0,44 mio. kr. mod et negativt bidrag i for på 2,44 mio. kr. Omsætningen i moderselskabet (Radio/TVaktiviterne) faldt fra 79,6 mio. kr. til 64,6 mio. kr. som følge af en sanering af produktsortimentet og dermed ændring af produktmikset, hvilket omvendt har bidraget til forbedringen af resultatet. Flyaktiviteterne opererer som følge af de svage økonomiske konjunkturer under vanskelige vilkår med begrænset efterspørg sel og skærpet konkurrence, men en fonuftig disponering af flyflåden med en god kapacitetsudnyttelse har vendt underskuddet fra 2011/12, om end ledelsen samlet set betegner Dantax' resultat i 2012/13 som ikke tilfredsstillende. For 2013/14 forventer ledelsen en omsætning på niveau med den i 2012/13 opnåede. Der er gennemført en ændring af salget på det svenske marked, som ventes at udmønte sig i en forbedring, og optimeringen af driften for flyaktiviteterne ventes fortsat.

19 DAA DANTHERM STK 10 DAGSKURS 15,70 DATO D.DAN DKK MARKETCAP (mio. DKK) KURSPOTENTIALE 4 SIKKERHED 4 P/E 2012 Neg 2013e 50,2 2014e 25,1 P/CE ,1 2013e 5,1 2014e 4,6 PEG 2012 N/M 2013e N/M 2014e N/M EV/EBITDA ,7 2013e 8,1 2014e 6,9 YIELD ROE 2,0 K/I 1,01 BETA (3år) 0, GRUPPE: INDUSTRIVARER AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 16,30 % 12 MDR 4,44 % GRUPPENS STYRKE 0 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 16,30 % 12 MDR 4,44 % GRUPPENS P/E 30,36 GRUPPENS K/I 2,18 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 9,59 % 12 MDR 15,09 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) NETTOOMSÆTNING AFSKRIVNINGER RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FINANSIELLE POSTER EKSTRAORDÆRE POSTER e e ,62 33,61 2,49 4, ,01 16,79 31,01 23, ,39 28,15 5,83 2, ,41 28,00 0,79 3, ,69 26,95 2,30 0,30 C DKK Aktier Torben Duer Dantherm blev grundlagt i 1958 af Ejlert Olsen, og virksomhedens første produkt var et varmluftsaggregat til opvarmning af værksteder og industribygninger. I 1970'erne blev produktprogrammet udvidet med affugtere og ventilationsprodukter, i 1980'erne med mobile varme og køleenheder til forsvaret og nødhjælpsorganisationer og i 1990'erne med klimastyringsprodukter til teleindustrien. I dag er Dantherm struktureret i de to forretningsområder HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning) og Telecom. Inden for forretningsområdet HVAC er Dantherm en betydende europæisk leverandør af produkter og løsninger, der bygger på mere end 50 års erfaring inden for varme, ventilation, køling og affugtning af luft. Inden for forretningsområdet Telecom er Dantherm en førende global leverandør af produkter til køling af radiobasestationer, og kunderne omfatter alle større netværksleverandører og udvalgte netværksoperatører. Dantherm blev børsnoteret i 2002 på Københavns Fondsbørs og har i dag ca navnenoterede aktionærer. Antal ansatte i 2012 udgjorde 548 personer Jørgen MøllerRasmussen, Preben Tolstrup, Nils R. Olsen, Niels Kristian Agner, 3 medarbejdervalgte medlemmer Dantherm Fonden 18,0, Hans R. Olsen 11,0, Nils R. Olsen 11,0, Egne aktier 1,1 FONDSKODE RIC DANTH.CO 0,31 0,63 3,09 3,41 Årsafslutning: Januar 2005 Udvidelse med nom kr. til kurs 86,14 Generalforsamling: ved registreret rettet emission i tilknytning til erhvervelsen af Regnskabsmeddelelse: DISA Air Gruppen Halvårsmeddelelse: Dantherm konstaterede for årets første 9 mdr. et svagt omsætningsfald på 2% til 355,7 mio. kr., hvoraf Telecoms omsætning steg med 2 og HVACs faldt med 13%. Selvom flere omkostningsposter var reduceret var det ikke nok til at modvirke den lavere omsætning og de højere råvare og materiale omkostninger og resultatet efter skat faldt derfor fra 5,2 mio. kr. til 9,5 mio. kr. Selskabet har modtaget uopfordret interesseindikation fra en mulig køber af virksomheden. Dantherm nedjusterede forventningerne i 2013 til en omsætning i niveauet DKK 500 mio. og et driftsresultat (EBIT) på DKK 5 10 mio. I 2012 leverede Dantherm et væsentligt ringere regnskab end året før med tilbagegang i både top og bundlinjen. Nettoomsætningen faldt med 12% til 482 mio. kr. i 2012, og satte dermed en stopper for den fremgang som Dantherm oplevede i Grunden skyldes fald i salget til Telecom net værksleverandørerne, der spolerede væksten på 18% i HVAC forretningssegmentet. Omkostningerne til råvarer faldt med 44 mio. kr. til 246 mio. kr., hvilket hjalp på EBITDA, der endte på 12,5 mio. kr. Koncernen nedbragte antallet af medarbejdere med 6,3% til 548 fuldtidsansatte, hvilket dog ikke blev afspejlet i personaleomkostningerne der steg med 2,8 mio. kr. til 160 mio. kr. Afskrivningerne endte på 19 mio. kr. og EBIT blev således på 6 mio. kr. Efter skat endte årets resultat på 16,5 mio. kr. Dantherm satser stort på at opnå vækst i fremtiden ved at øge markedstilstedeværelsen i nye store markeder. Senest er der i Kina etableret et kontor i Beijing såvel som i Suzhou i et forsøg på at komme tættere på de kinesiske teleoperatører.

20 DAA DFDS STK 100 DAGSKURS 424,50 DATO C.DFDS DKK MARKETCAP (mio. DKK) KURSPOTENTIALE 3 SIKKERHED 3 P/E ,2 2013e 17,2 2014e 14,5 P/CE ,9 2013e 6,0 2014e 5,6 PEG 2012 N/M 2013e 0,1 2014e 0,6 EV/EBITDA ,6 2013e 7,0 2014e 6,4 YIELD 3,30 ROE 5,3 K/I 0,89 BETA (3år) 0, GRUPPE: TRANSPORT AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 11,71 % 12 MDR 69,27 % GRUPPENS STYRKE 0 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 11,71 % 12 MDR 69,27 % GRUPPENS P/E 15,09 GRUPPENS K/I 1,29 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 5,27 % 12 MDR 37,61 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) NETTOOMSÆTNING AFSKRIVNINGER RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FINANSIELLE POSTER EKSTRAORDÆRE POSTER e e ,09 39,65 27,12 84, ,43 39,16 9,43 79, ,00 8,36 45,77 35,47 96, ,00 9,67 55,04 43,10 88, ,00 3,93 56,22 18,30 61,24 C DKK Aktier Niels Smedegaard, Torben Carlsen, CFO DFDS er efter overtagelsen af Norfolkline, med virkning fra den 12. juli 2010, inddelt i to rapporteringsområder: Shipping Division og Logistics Division. 8 af omsætningen kommer fra fragt og 2 fra passagerer. Shipping Division består af forretningsområderne North Sea, Baltic Sea, Channel, France & Mediterranean og Passenger, og står for koncernens søværts transport af gods og passagerer. Divisionen opererer et stort antal lastog containerskibe på Nordsøen og i den sydlige del af Baltikum, og på flere mindre europæiske ruter, samt passagerskibene. Det største enkeltområdet er fragtruterne på Nordsøen, dernæst følger passageraktiviteterne. Logistics Division består af forretningsområderne Nordic Transport, Continental Transport, European Contract, Intermodal og Nordic Contract. Divisionen udfører transporter mellem Norden, kontinentet, UK, Irland og Spanien, distribution og tredjepartslogistik, transport af containere og papir fra Norge til Nord og Sydeuropa, jernbanetransport og varehusaktiviteter. Selskabet har egne havneterminaler i Nordeuropa og er respresentert i 20 lande. Ultimo havde selskabet 51 fragt og passagerskibe. Gennemsnitligt antal ansatte i 2012: (2011: 5.096) Bent Østergaard, Vagn Sørensen, Claus Hemmingsen, Lene Skole, Ingar Skaug, Jill Lauritzen Melby, 3 mv. repr. Lauritzen Fonden 38,3, Egne aktier 14,4, A.P. Møller Mærsk FONDSKODE RIC DFDS.CO Juli 2010: nom kr. aktier a 100 kr. ved rettet emission (tegnet 372,92 kr. per aktie) og fortegningsemission (tegnet til 208 kr. per aktie), med et samlet provenu på ca. 1,6 24,70 29,28 67,68 76,40 Årsafslutning: Generalforsamling: Regnskabsmeddelelse: Halvårsmeddelelse: Rederiets regnskab for det vigtige 3. kvartal var pænt, og ledelsen kunne gentage forventninger for omsætningen og driftsresultatet for 2013, der lyder på en omsætningsfremgang på 5% og et driftsresultat før afskrivninger på mio. kr. Som noget nyt har bestyrelsen fastlagt et mål for kapi talstrukturen, så den nettorentebærende gæld skal udgøre mellem 2,0 og 3,0 gange EBITDA. Der vil blive udloddet et udbytte på 14 kr. pr. aktie årligt, suppleret af et ekstraordinært udbytte eller tilbagekøb af egne aktier, hvis selskabet har for meget kapital. Af en omsætning på mio. kr. skabte DFDS et EBITDA på 530 mio. kr. i 3. kvartal. Begge tal ligger 5% over 3. kvartal sidste år. Det er primært øgede fragtmængder på Nordsøen og højere indtjening fra passagerruten AmsterdamNewcastle, der har bidraget til den forbedrede indtjening. Ledelsen vurderer, at man har set de første tegn til en opblødning af priskonkurrencen i nogle områder af markedet. Efterspørgslen på det russiske fragtmarked er dog stadig aftagende, og der er endnu ingen afklaring omkring konkurrencesituationen på Kanalen, hvor Eurotunnel har anket en afgørelse, der ellers klart forbød dem at drive fragtruter på Kanalen. Logistik divisionen må noterer sig en lidt lavere omsætningen end samme periode sidste år, men indtjeningen er intakt. Koncernen har i sommer købt Karlhamn Express med en omsætning i niveauet DKK 200 mio., der beskæftiger sig med logistikservices mellem Sverige og Baltikum, Rusland. DFDS købte desuden 12% af selskabet egen aktiekapital i forbindelse med A.P Møllergruppen afviklede deres aktiepost i DFDS.

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Large Cap. Dividend. Earnings Yield

Large Cap. Dividend. Earnings Yield Large Cap i alt GF-dato Topdanmark 170,6 12,5 13,65 7,3% 0 0,0% 0 15,6 9,1% 9,1% 10-04-2014 Tryg 566,5 39,4 14,38 7,0% 27 4,8% 69 13,5 2,4% 7,1% 03-04-2014 TDC 56,2 3,9 14,41 6,9% 3,7 6,6% 95 0 0,0% 6,6%

Læs mere

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 næst Deltager bestyrelsen i (instrumenter som fx optioner) A.P. Møller-Mærsk A/S 12,00 1,667 Nej I (R,V) Inkl. (I)/ Ekskl. (E) komitéarbejde Carlsberg A/S 14,00

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 01 JANUAR 2014. Markedskommentar 2013 blev turnaorund-aktiernes år

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 01 JANUAR 2014. Markedskommentar 2013 blev turnaorund-aktiernes år DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 01 JANUAR 2014 Markedskommentar 2013 blev turnaorundaktiernes år Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Risikovillig Modelportefølje

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2011. Markedskommentar Ny kreditkrise kan blive mere langvarig end den første

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2011. Markedskommentar Ny kreditkrise kan blive mere langvarig end den første DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 8 AUGUST 2011 Markedskommentar Ny kreditkrise kan blive mere langvarig end den første Briefings på juli måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den konservative

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 02 FEBRUAR 2014. Markedskommentar Danmark i enegang med positiv Januar-effekt

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 02 FEBRUAR 2014. Markedskommentar Danmark i enegang med positiv Januar-effekt DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 02 FEBRUAR 2014 Markedskommentar Danmark i enegang med positiv Januareffekt Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Januareffekt ramte

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2013

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2013 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 12 DECEMBER 2013 Markedskommentar Stadig stigende kurser trods udsigt til aftrapning af de pengepolitiske stimuli Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser

Læs mere

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Nyhedsbrev for aktiespareklubben PointFigure.Dk Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Kommentarer siden sidst USA s jobmarked skaber ikke så mange nye arbejdspladser, som markederne havde

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2015. Markedskommentar Novo Nordisk fuldstændigt dominerende på det danske aktiemarked

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2015. Markedskommentar Novo Nordisk fuldstændigt dominerende på det danske aktiemarked DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2015 Markedskommentar Novo Nordisk fuldstændigt dominerende på det danske aktiemarked Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2012. Markedskommentar Stigende politisk usikkerhed i Europa påvirker risikopræmien

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2012. Markedskommentar Stigende politisk usikkerhed i Europa påvirker risikopræmien DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 5 MAJ 2012 Markedskommentar Stigende politisk usikkerhed i Europa påvirker risikopræmien Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2013. Markedskommentar Fortsat positivt momentum trods øget geopolitisk usikkerhed

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2013. Markedskommentar Fortsat positivt momentum trods øget geopolitisk usikkerhed DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 3 MARTS 2013 Markedskommentar Fortsat positivt momentum trods øget geopolitisk usikkerhed Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 06 JUNI 2014. Markedskommentar Europa tager scenen med Parlamentsvalg og negativ rente fra ECB

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 06 JUNI 2014. Markedskommentar Europa tager scenen med Parlamentsvalg og negativ rente fra ECB DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 06 JUNI 2014 Markedskommentar Europa tager scenen med Parlamentsvalg og negativ rente fra ECB Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2013. Markedskommentar Q2 afsluttet med større usikkerhed oven på den stærke start på året

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2013. Markedskommentar Q2 afsluttet med større usikkerhed oven på den stærke start på året DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 7 JULI 2013 Markedskommentar Q2 afsluttet med større usikkerhed oven på den stærke start på året Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2012. Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2012. Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2012 Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den konservative portefølje

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 04 APRIL 2014. Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 04 APRIL 2014. Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 04 APRIL 2014 Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Risikovillig

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2015. Markedskommentar Fortsat styrkelse af aktierne efter af søsætningen af QE-program

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2015. Markedskommentar Fortsat styrkelse af aktierne efter af søsætningen af QE-program DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 3 MARTS 2015 Markedskommentar Fortsat styrkelse af aktierne efter af søsætningen af QEprogram Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

NO. 4 APRIL 2006. A.P. Møller - Mærsk og Vestas - modelporteføljernes store udfordring den sidste uge i marts Analyser:

NO. 4 APRIL 2006. A.P. Møller - Mærsk og Vestas - modelporteføljernes store udfordring den sidste uge i marts Analyser: DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2006 Markedskommentar OMXC20 hægtet af de internationale aktiers fremgang i marts Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger A.P.

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2011. Markedskommentar Spænding forud for 3. kvartals-rapporterne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2011. Markedskommentar Spænding forud for 3. kvartals-rapporterne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2011 Markedskommentar Spænding forud for 3. kvartalsrapporterne Briefings på september måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den konservative

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 8 AUGUST 2013 Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2012 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2013. Markedskommentar: Global aktieeufori trukket af mange forhold

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2013. Markedskommentar: Global aktieeufori trukket af mange forhold DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 2 FEBRUAR 2013 Markedskommentar: Global aktieeufori trukket af mange forhold Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Indeksbaseret

Læs mere

DAF Århus 04-12-2013. Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause. Kort præsentation af Aktieinfo.

DAF Århus 04-12-2013. Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause. Kort præsentation af Aktieinfo. DAF Århus 04-12-2013 Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause Kort præsentation af Aktieinfo. Spørgsmål. www.aktieinfo.net/abb Aktieinfo gør-det-selv-aktiefolkets

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 03 MARTS 2014. Markedskommentar Stor risikoappetit gav danske aktier forspring i februar

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 03 MARTS 2014. Markedskommentar Stor risikoappetit gav danske aktier forspring i februar DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 03 MARTS 2014 Markedskommentar Stor risikoappetit gav danske aktier forspring i februar Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Risikoviljen

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 2 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2011. Markedskommentar Politikernes unions-bestræbelser løser ikke gældskrisen i eurozonen

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2011. Markedskommentar Politikernes unions-bestræbelser løser ikke gældskrisen i eurozonen DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 12 DECEMBER 2011 Markedskommentar Politikernes unionsbestræbelser løser ikke gældskrisen i eurozonen Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

Baggrundsmateriale, maj 2013

Baggrundsmateriale, maj 2013 www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by numbers Analyse af udviklingen i C20 Baggrundsmateriale, Revision. Skat. Rådgivning. Hvad har vi gjort? Regnskabstal for 2010-2012 Analysen er foretaget på baggrund af selskabernes

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

EY Center for Board Matters. Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014

EY Center for Board Matters. Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 EY Center for Board Matters Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 EY Center for Board Matters Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 2 Analyse

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2010. Markedskommentar Optrapning af verdenskrigen på valutamarkederne.

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2010. Markedskommentar Optrapning af verdenskrigen på valutamarkederne. DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 11 NOVEMBER 2010 Markedskommentar Optrapning af verdenskrigen på valutamarkederne sender på kort sigt aktierne op Briefings på oktober måneds væsentligste meddelelser

Læs mere

F.E. Bording 6. december 2011

F.E. Bording 6. december 2011 Anledning: 3. kvartal 2011 En aktie, man bør holde øje med Med fortsat resultatfremgang i 3. kvartal i et fortsat vanskeligt marked for grafiske løsninger, ser vi gode muligheder for yderligere indtjeningsfremgang

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2010. Markedskommentar Danske aktier i moderat stigning i juli men stadig langt overlegne i år

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2010. Markedskommentar Danske aktier i moderat stigning i juli men stadig langt overlegne i år DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 8 AUGUST 2010 Markedskommentar Danske aktier i moderat stigning i juli men stadig langt overlegne i år Briefings på juli måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2006. Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2006. Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 5 MAJ 2006 Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Fremgang for

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2010. Markedskommentar Grækenland ryder forsiderne men Kina er mere afgørende

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2010. Markedskommentar Grækenland ryder forsiderne men Kina er mere afgørende DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2010 Markedskommentar Grækenland ryder forsiderne men Kina er mere afgørende Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Modelporteføljerne

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015

ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015 ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion til ADR er 1. Danske selskaber med ADR programmer 2. Hvorfor? 3. Udvalgte temaer Rejsning af kapital

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2010. Markedskommentar Balancen mellem USA s rebound og Europas gældsproblemer afgør retningen

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2010. Markedskommentar Balancen mellem USA s rebound og Europas gældsproblemer afgør retningen DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 6 JUNI 2010 Markedskommentar Balancen mellem USA s rebound og Europas gældsproblemer afgør retningen Briefings på maj måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2011. Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2011. Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 7 JULI 2011 Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne Briefings på juni måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

F.E. Bording 31. maj 2011

F.E. Bording 31. maj 2011 m-1 j-1 j-1 a-1 s-1 o-1 n-1 d-1 j-11 f-11 m-11 a-11 m-11 j-11 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 1. kvartal 211 Endelig peger pilen i den rigtige retning Bording opnåede endeligt - positive resultat for 1.

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske gældskrise,

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Gennemgang af portefølje. Meldinger om nye aktier. Diverse. Risikoangivelse Milepæl(e) Target

Gennemgang af portefølje. Meldinger om nye aktier. Diverse. Risikoangivelse Milepæl(e) Target Gennemgang af portefølje Risikoangivelse Milepæl(e) Target Meldinger om nye aktier Kort om Begrundelse Risikoangivelse Milepæl(e) Target Diskussion Diverse Rules of engagement Planer med LI POP Ekstraordionær

Læs mere

Side 1 af 7 Signallisten skifter fra storm til ustadigt. Tre nye køb-signaler på listen 3. februar 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Aktiebarometeret stiger til 40. Det øger muligheden

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2009. Markedskommentar COP15- topmødet retter fokus mod klimavenlige tiltag

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2009. Markedskommentar COP15- topmødet retter fokus mod klimavenlige tiltag DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 12 DECEMBER 2009 Markedskommentar COP15 topmødet retter fokus mod klimavenlige tiltag Briefings på november måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Stærk

Læs mere

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 Alm. Brand Bestyrelsesrapportering og IR DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 1 Alm. Brand-aktien - Ikke en åbenlys succeshistorie! 180 160 140 120 0 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 20 2011 2012 2013 Finanskrisen

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2012. Markedskommentar FED lover uendelig Quantitative Easing

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2012. Markedskommentar FED lover uendelig Quantitative Easing DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2012 Markedskommentar FED lover uendelig Quantitative Easing Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Forspringet for Konservative

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2009. Markedskommentar Fremgangen fortsatte i september

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2009. Markedskommentar Fremgangen fortsatte i september DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2009 Markedskommentar Fremgangen fortsatte i september Revanche for modelporteføljen for den risikovillige investor Stigende risikovillighed reflekterer

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

INVESTOR RELATIONS FORENING. Regnskab. for. Aret 1. juli 2006-30. juni 2007. 19. foreningsår

INVESTOR RELATIONS FORENING. Regnskab. for. Aret 1. juli 2006-30. juni 2007. 19. foreningsår DIRF DANSK INVESTOR RELATIONS FORENING Regnskab for Aret 1. juli 2006-30. juni 2007 19. foreningsår Resultatopgørelse for perioden 1.juli 2006-30.juni 2007 Indtægter: Note 2006/07 2005/06 Medlemskontingenter

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2007. Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2007. Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 5 MAJ 2007 Markedskommentar Aktiemarkederne mod nye rekordniveauer Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Både den risikovillige og

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Regnskab. for. Året 1. juli 2007-30. juni 2008

Regnskab. for. Året 1. juli 2007-30. juni 2008 Regnskab for Året 1. juli 2007-30. juni 2008 20. foreningsår Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 Indtægter: Note 2007/08 2006/07 Medlemskontingenter 1 577.330,00 497.500,00 Sponsorater

Læs mere

Finansielle Virksomheders Produkter og Services

Finansielle Virksomheders Produkter og Services Finansielle Virksomheders Produkter og Services 1 F R I E M I D L E R L E K T I O N 4 A F 1 2 V. M A D S J E N S E N, C F A, C A I A, C I P M CBS 2013, Mads Jensen juli 2013 Dagens Agenda Investeringsforeninger

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Travelmarket.com 1. maj 2009

Travelmarket.com 1. maj 2009 Vækst trods markedskrise Travelmarkets regnskab for 3. kvartal 2008/09 viste fortsat vækst trods en finanskrise, der har ramt rejsebranchen hårdt. Med udsigt til mindre underskud i år, tror vi dog først

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2008. Markedskommentar Danske aktier trodser den fortsat negative tendens fra USA

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2008. Markedskommentar Danske aktier trodser den fortsat negative tendens fra USA DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 3 MARTS 2008 Markedskommentar Danske aktier trodser den fortsat negative tendens fra USA Briefings på februar måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Kursfaldene

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 7. Børsmeddelelse nr. 06.2007, Delårsrapport 1. januar 2007 31.

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 7. Børsmeddelelse nr. 06.2007, Delårsrapport 1. januar 2007 31. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 23. april 2007 Udsteder Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 7 Børsmeddelelse nr. 06.2007, Delårsrapport

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere