INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2013"

Transkript

1 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 12 DECEMBER 2013 Markedskommentar Stadig stigende kurser trods udsigt til aftrapning af de pengepolitiske stimuli Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Alle tre modelporteføljer leverede bedre afkast i november end markedet Analyser: A.P. Møller Mærsk Atlantic Petroleum Bang & Olufsen Berlin IV Chemometec DSV Formuepleje Epikur Harboes Bryggeri IC Companys Migatronic NKT Holding Nordic Shipholding Nordfyns Bank ReCap Rovsing Spar Nord Tivoli Trifork Victor International Østjydsk Bank

2 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO.12 DECEMBER 2013 ISSN Udgiver Ansvarlig for redaktionelt indhold og analyser Udgivelsesfrekvens: Copyright Dansk Aktie Analyse A/S (CVR nr ) Strandgade 4 B 1401 København K Tel Cand. polit. Peter FalkSørensen 2. mandag i hver måned Enhver form for kopiering eller anden gengivelse af materiale fra Dansk Aktie Analyse/Investor Briefing uden skriftlig tilladelse fra udgiveren er forbudt. Analyser, vurderinger og redaktionelt stof er baseret på informationer, offentliggjort via Københavns Fondsbørs eller fra kilder, som vi har fundet troværdige. Vi kan dog ikke garantere for materialets nøjagtighed eller fuldstændighed. Vurderinger er udtryk for Dansk Aktie Analyse A/S' officielle holdninger på tidspunktet for udgivelsen, og det understreges, at vurderingerne kan blive ændret uden varsel. Materialet må ikke forstås som en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner, men bør indgå sammen med andet relevant materiale i læserens egne kritiske vurderinger, som alene kan ligge til grund for personlige investeringsbeslutninger.

3 ARTIKLER Markedskommentar: Stadig stigende kurser trods udsigt til aftrapning af de pengepolitiske stimuli Vore 3 modelporteføljer klarede sig alle bedre end sammenligningsindekset, OMXC GI, som steg 3,68 pct. i november. Bedst gik det den Konservative Modelportefølje, som steg 5,28 pct., men stadig ligger bagud siden årsskiftet, men solidt foran på 3 års sigt. Modelporteføljen for den mere Risikovillige investor steg 4,87 pct. og ligger dermed hele 10,92 pct. foran siden årsskiftet, mens den såkaldt Indeksbaserede Modelportefølje steg 4,52 pct., men ligger 3,55 pct. efter OMXC GI siden Nytår. På 3 års sigt ligger den dog 27,12 pct. foran indekse... side 3 Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra Ringkjøbing Landbobank, Carlsberg, Top Danmark og William Dement Holding... side 5 Alle tre modelporteføljer leverede bedre afkast i november end markedet Det var igen i november vores Modelportefølje for den Risikovillige investor, som klarede sig bedst, om end marginalt svagere end sammenligningsindekset, OMXC GI, nemlig med en stigning på 2,65 pct. mod 2,67 pct. Porteføljen har også siden årsskiftet klaret sig stærkest, nemlig med et afkast på 31,77 pct. mod indeksets 22,76 pct. På 3 års sigt er det dog stadig Konservativ og Indeksbaseret portefølje, som ligger i front med afkast på hhv. 61,98 pct. og 68,14 pct. mod 39,38 pct. for indekset OMXC GI og 33,56 pct. for Risikovillig portefølje. Bedste danske investeringsforening i kategorien danske aktier har leveret 53,56 pct. (BLS Invest Danske Aktier)...side 8 ANALYSER A.P. Møller Mærsk 2030A.APMØ NKT Holding 2010A.NKTH Atlantic Petroleum 1010C.ATLA Nordic Shipholding 2030D.NOSH Bang & Olufsen 2520C.BANG Nordfyns Bank 4010D.NORF Berlin III 4040D.BERI ReCap 4040D.RCAP Chemometec 3520D.CHEM Rovsing 2010D.ROVS DSV 2030A.DSVB Spar Nord 4010C.SPNO Fomuepleje Epikur 4020C.FPEP Tivoli 2530C.TIVO Harboes Bryggeri 3020D.HARB Trifolk 4510D.TRIF IC Companys 2520CICCO Victor International 4040D.VIIN Migatronic 2010D.MIGA Østjydsk Bank 4010D.ØSTJ

4 MARKEDSKOMMENTAR STADIG STIGENDE KURSER TRODS UDSIGT TIL AFTRAPNING AF DE PENGEPOLITISKE STIMULI Aktiemarkederne har fortsat den positive tendens, og det globale aktieindeks MSCI World (All Countries) steg inkl. reinvesterede udbytter i november med 1,97 pct. MSCI Far East steg 3,45 pct. og det japanske Nikkei225 indeks løftede sig hele 7,70 pct., mens det kinesiske Hang Seng indeks måtte tage til takke med en stigning på 2,89 pct. I Europa var der relativt store forskelle, hvor tyske DAX steg 4,11 pct., mens det engelske FTSE100 indeks direkte faldt med 1,20 pct. Det er stadig den lempelige pengepolitik ikke mindst i USA, som stimulerer markederne til de højere kursniveauer, og som i øvrigt fortsat bekymrer mange økonomer. Den amerikanske centralbank, FED s USD 85 mia. store støtteopkøb sikrer fortsat et lavt renteniveau og dermed understøtter det kursudviklingen på aktier. Ikke nødvendigvis fordi investorerne er komfortable med den efterhånden meget høje værdiansættelse af aktierne, men i det gældende marked er det det mindst ringe alternativ, da obligationsafkastet er så lavt. I forbindelse med, at den ny FEDchef, Janet Yellen overtager stolen for bordenden i den amerikanske centralbank fra Ben Bernanke, er markederne ekstremt fokuserede på signaler, som kunne indikere, at hun vil ændre i den meget lempelige pengepolitik, som hendes forgænger har stået for. Alle er enige om, at der nødvendigvis må komme en aftrapning af de massive obligationsopkøb, spørgsmålet er blot hvornår. Det, som afventer, er sikre beviser på, at amerikansk økonomi for alvor er i bedring, og faktisk har tegnene vist sig. Men når FED rasler med sablen, falder markederne prompte tilbage, hvilket især sås i sommer. Derfor er det paradoksale i situationen, at positive nøgletal fra realøkonomien typisk får negativ effekt på finansmarkederne, fordi alle frygter, at stimulipakkerne derfor vil blive reduceret. Men indtil videre går markederne kun fremad, og siden årsskiftet frem til ultimo november er MSCI World Index (AC målt i lokal valuta) steget hele 23,95 pct., mens amerikanske Nasdaq er steget 37,14 pct. og japanske Nikkei225 hele 49,84 pct. Der er imidlertid meget store forskelle, og eksempelvis er det kinesiske Hang Seng indeks kun steget 5,33 pct., og MSCI BRIC (BRIKandene målt i lokal valuta) er kun oppe med 2,14 pct. siden årsskiftet frem til udgangen af november måned. Generelt er Emerging Markets hårdt ramt af investorernes reaktionsmønstre over for usikkerheden om en aftrapning af centralbankernes pengepolitiske stimuli. Men det er bemærkelsesværdigt, at de mere risikobetonede vækstaktier, herunder de i historisk perspektiv relativt nye internetbaserede forretninger omvendt mærker stor interesse fra investorerne. Twitters succesfulde børsintroduktion har fået investorerne til at glemme alt om det afskrækkende forløb efter Facebooks børsintroduktion, og Facebook er selv oppe på hesten igen og videre i sin ekspansion. Senest har de to grundlæggere af det meget populære Snapchat, hvor man sender billeder, som ikke lagres på nettet, men forsvinder, sagt nej til et købstilbud fra Facebook på USD 3 mia. Snapchat håndterer omkring 350 mio. sendte billeder i døgnet, og teknologien tiltaler især unge, som ikke ønsker at deres liv registreres og aflejres på nettet, men er i øvrigt karakteriseret ved fravær af en værdigenererende forretningsmodel. Det positive marked blev også udnyttet af den internationale Merlin koncern, som bl.a. ejer Madame Tussaud og Legoland, til en vellykket børsintroduktion i England, som gav GBP 957m for en 30 pct. andel i virksomheden. 3

5 Amerikanske General Electric har desuden annonceret, at man til foråret vil udskille de nordamerikanske Financial Service Retailaktiviteter, som skal børsnoteres i en selvstændig enhed. De danske aktier steg for C20indeksets vedkommende med 4,02 pct., mens totalindekset incl. reinvesterede udbytter, OMXC GI, steg 3,62 pct. Det danske marked var i begyndelsen af måneden lettet over gennemførelsen af en relativt fornuftig finanslov, og det var i store træk de makroøkonomiske nyheder fra både ind og udland, som sikrede en fortsat positiv stemning blandt investorerne. Generelt tegnede billedet sig ganske positivt på den selskabsspecifikke front trods fortsat usikkerhed på mange markeder, hvilket i nogen grad opvejes af yderligere forbedringer på de indre linier. Således kom A.P. Møller Mærsk bedre gennem Q3 end markedet havde forventet, og de fire store kerneforretningsområder, containerskibe, havne, olie og rigge, leverede i kvartalet alle afkast af den investerede kapital over 10 pct. p.a. Stadig er der udfordringer med overkapacitet på containermarkedet, og med faldende produktionsandele inden for olie og gas, hvor porteføljen skal suppleres de kommende år, men APM Gruppen står samlet set ganske stærkt og er ikke specielt dyrt værdiansat. De tunge industriselskaber som FLS og NKT er umiddelbart mere negativt påvirket af konjunkturerne. Ikke unaturligt er der i forbindelse med ledelsesskiftet i FLS gennemført en række engangstiltag, som belaster regnskabet og gør sammenligning vanskelig, men det mest tydelige tegn på påvirkning fra de eksterne forhold er udviklingen i ordreindgangen, som i årets første 3 kvartaler er faldet hele 29 pct. Stadig er der relativ stor reaktionsradius, da ordrebeholdningen er ganske lang, så det er muligt at tilpasse sig, hvilket også sker. Der sker nogen justering af forretningssammensætningen, men generelt er det positivt, at serviceaktiviteterne udgør en større relativ andel af koncernomsætningen, hvilket er stabiliserende og positivt pga. den fast tilbagevendende karakter og de højere indtjeningsmarginer. I NKT førte bestyrelsen kniven og ofrede den administrerende direktør. Man fastholdt dog forventningerne til 2013 efter Q3, men præciserede forventningerne til den organiske vækst til niveauet 24 pct. Den organiske vækst over 9 mdr. har været 4 pct., men kun 3 pct. i Q3. Kvartalets organiske vækst i var negativ i Cables, men Ericsson akkvisitionen hjalp til 13 pct. nominel vækst. NilfiskAdvance realiserede 7 pct. organisk vækst i Q3 og vandt dermed markedsandele. Det er positivt, at væksten i APAClandene nu udvikler sig positivt. Driftsmarginalen er presset og i standardmetalpriser udgjorde EBITDAmargin i kvartalet 7,8 pct. mod 8,3 pct. Q3 sidste år. Selv om markedsvilkårene for vindmølleindustrien fortsat er udfordrende, og Vestas finansielle stilling stadig langt fra er komfortabel, modtages selv mindre forbedringer med stor taknemmelighed. Tilliden til den ny ledelse har ændret radikalt på risikovurderingen, og en opjustering ifm. Q3rapporten af forventningerne til årets EBITmargin fra 1 til 2 pct. og ikke mindst af årets frie cash flow fra EUR 200m til EUR m underbygger troværdigheden. Selve kvartalets resultatniveau og balancesituationen er stadig kritisk, så risikoen må fortsat vurderes at være ganske høj om end reduceret. Omsætningen faldt i årets første 9 mdr. 20 pct. til EUR 3.723m, mens EBIT var negativt med EUR 128m mod EUR 367m i samme periode Periodens nettoresultat er forbedret fra EUR 345m til EUR 300m. Egenkapitalen er faldet til EUR 1.225m mod EUR 2.264m for et år siden. 4

6 BRIEFING PÅ SENESTE MÅNEDS VÆSENTLIGSTE MEDDELELSER OG ANBEFALINGER Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra Ringkjøbing Landbobank, Carlsberg, Top Danmark og William Dement Holding Landbobanken leverer rekordresultat og opjustering Ringkøbing Landbobank går fortsat mod strømmen og præsterer modsat stort set alle øvrige banker udlånsvækst og opjustering af resultatforventningerne. Banken underbygger dermed sin position som landets muligvis mest veldrevne bank og en sikker havn i en usikker branche. Anbefalingen er uændret Overvægt/KØB (kurspotentiale 2). Nettorenteindtægterne faldt pga indsnævret rentemarginal ganske vist 2% ift de første 9 mdr af 2012, men 15% højere gebyr og provisionsindtægter kompenserede og basisindtjeningen steg dermed 3% til 624 mio. kr. Omkostningerne steg 2% til 197 mio. kr. pga udgifter til sektorløsninger svarende til en omkostningsprocent på 31,6, fortsat sektorens suverænt bedste. Nedskrivninger faldt 23% til 95 mio. kr., et niveau der af banken selv betegnes som acceptabelt. De faktisk konstaterede tab ligger fortsat på et meget lavt niveau. Også mht samlet nedskrivningskonto klarer Landbobanken sig markant bedre end konkurrenterne, idet denne konto nu svarer til hele 5,2% af samlede udlån og garantier. Basisresultatet blev 332 mio. kr., dvs over budgettet. Investeringsbeholdningen gav et beskedent afkast på 11 mio.kr. og periodens resultat på 257 mio. kr. endte dermed på linie med For hele 2013 opjusteres ledelsens forventninger til basisresultat fra mio.kr. til mio. kr. før beholdningsafkast. Den solide drift i forhold til mange andre danske banker afspejler sig i nøgletallene (P/E 15, K/IV 2,1 og et direkte afkast på 1,3%) som alle er i den dyre ende. De afgørende kurstriggere er udviklingen i den danske samfundsøkonomi samt udbygning af kundegrundlaget i kraft af nye kunder fra konkurrerende banker, hvilket ser ud til at lykkes: nettokundetilgangen har i 2013 været den bedste nogensinde. Aktiviteterne vil dog fortsat være koncentreret i Midt og Vestjylland samt i nicherne finansiering af vindmøller, lægepraksiser og velhavende kunder. Udfordringer for Carlsberg i Øst Trods stagnerende markeder i Vesteuropa og direkte faldende markeder i Østeuropa kunne Carlsberg konstatere en mindre vækst i toplinien, men udfordrende markeder i Rusland og Ukraine samt valutakurseffekter betyder faldende bundlinie, selv korrigeret for det delvise salg af grunden i Valby sidste år. Carlsberg klarer sig dog bedre end konkurrenterne i Rusland og vækstsuccesen i Asien fortsætter. Vi vurderer som hidtil, at kurspotentialet er begrænset og fastholder anbefalingen Neutral vægt/hold (Kurspotentiale 3). Som altid viste omsætningsvæksten stor variation mellem de tre regioner. I Vesteuropa steg omsætningen 3% i et generelt faldende marked. De nordiske lande trak opad, mens udviklingen i Frankrig var negativ pga lagernedbringelse. For regionen som helhed har Carlsberg øget sin markedsandel i årets første 9 mdr. Omsætningen i Østeuropa faldt 9%, delvist pga EM i fodbold sidste år, men især pga lukningen af mobile udsalgssteder i Rusland, dårligt vejr i september og generel lavvækst. Asien tordner fortsat frem med en omsætningsvækst på 7% trods en negativ valutakurseffekt på 7%. Den primære drift viste et plus på mio.kr., et fald på 2% ift samme periode i fjor. Carlsberg nyder godt af det lave renteniveau og finansnetto blev reduceret med 251 mio. kr. til mio. kr. Den rentebærende gæld på 31,5 mia. kr. netto er dog kun nedbragt med 300 mio. kr. i forhold til 30/ Periodens resultat blev mio. kr. før 5

7 skat, en anelse over forventningerne. For 2013 venter ledelsen uændret EBIT omkring 10 mia.kr. og en "midtencifret" vækst i nettoresultatet. Nøgletallene er ikke specielt attraktive heller ikke i sammenligning med internationale konkurrenter men vor DCFvurdering ligger ca 1 over dagskursen. Udviklingen på det russiske marked er den væsentligste kurstrigger. En tilbagevenden til tidligere tiders eksplosive vækstrater er urealistisk og såvel omsætning som indtjening er under pres pga stadige afgiftsforhøjelser og salgsrestriktioner. Carlsberg har dog i nogen grad kompenseret gennem stigende markedsandel og en forskydning af salget mod premiumprodukter. Topdanmark opjusterer trods oktoberstorm Q3meddelelsen var på linie med forventingerne og selv den mindre opjustering er efterhånden blevet fast tradition i forbindelse med Tops periodemeddelelser. Omkostningerne synes efter et par kvartaler med relativt store stigninger under kontrol, men fraværet af potentiale for vækst og for markant forbedring af driften medfører som hidtil en anbefaling af Neutral vægt/hold (Kurspotentiale 3). Præmieindtægterne steg 1,2% i Skade og hele 9,7% i Liv. Det tekniske resultat i Skade på 772 mio. kr. lå 4% under niveauet i fjor pga et højere niveau for brandskader på landbrugsområdet. Til gengæld blev resultatet i Liv forbedret fra 164 mio. kr. til 340 mio. kr. Combined ratio blev forringet med 0,5 pct.point til 88,5 pga en øgede omkostninger, som dog kan forklares med stigende salgsprovisioner, hvilket i en vis forstand er positivt, da de tilknyttede præmier først indtægtsføres fuldt i de kommende kvartaler. Investeringsresultatet på 583 mio. kr. var ikke overraskende langt under sidste års niveau. Før skat blev resultatet mio. kr. Stormen 28/10 forventes at medføre en øget erstatningsudgift på 200 mio. kr. efter genforsikring og på denne baggrund forventes nu en combined ratio i niveauet Ikke desto mindre hæver Top sin resultatprognose med 50 mio. kr. til mio. kr. før skat og tilbagekøbsprogrammet øges tilsvarende. Nøgletallene for Top og Tryg har nærmet sig hinanden, men Top betaler ikke dividende. Til gengæld svarer tilbagekøbsprogrammet på mio. kr. til en udlodning på 12%. Per 19/11 resterede 635 mio. kr. for En voldsom priskonkurrence, som ingen af de store aktører har interesse i og som vi derfor anser for mindre sandsynlig, vil kunne påvirke Top negativt. Det samme gælder en stor udenlandsk spillers entré på det danske marked. En større klimatisk begivenhed kan som altid påvirke resultatet, omend begrænset pga genforsikring. Vanskelige markedsforhold lægger dæmper på William Dements halvårsregnskab WDH har i 1. halvår været presset af en generel forskydning i markedet mod mindre kostbare apparater, et ældre produktprogram i midtprissegmentet og ændrede tilskudsregler i flere europæiske lande. Halvåret endte dog på linie med markedets nedjusterede forventninger, og WDH forventer at genvinde det tabte terræn med introduktionen af Oticon Nera i midtprismarkedet senere i år. Ledelsens forventninger til helåret fastholdes ligesom vor anbefaling af Neutral Vægt. Omsætningen blev mio. kr., en stigning på 7% ift 1H 2012 drevet af opkøb (2%) og valutakurseffekt (5%). Den organiske vækst var med andre ord nul pga. negativ effekt af ændrede tilskudsordninger i Danmark, Norge og Holland. Højprisapparatet Oticon Alta er blevet vel modtaget, men da slutbrugerne i stigende grad efterspøger billigere produkter har WDH mistet markedsandele i midtprissegmentet. EBIT steg 2% til 880 mio. kr. svarende til en overskudsgrad på 19,4%, knap 1 pct.point under niveauet i fjor. Som følge af købet af Neurelec i 6

8 april og andre, mindre akkvisitioner er tilbagekøbsprogrammet sat på hold. For 2013 venter ledelsen fortsat en omsætningsvækst 35 pct.point over markedsvæksten, som forventes at være flad, og et primært driftsresultat over niveauet i Aktien har i mange år handlet til meget krævende nøgletal baseret på en antagelse om lav konjunkturfølsomhed, overlegne produkter, stadigt stigende markedsandele og overnormale indtjeningsmarginaler. Det aktuelle kursniveau svarer stort set til vores DCFvurdering, som dermed understøtter anbefalingen. Den høje relative vurdering levner ikke plads til fejltagelser, og en accelereret opdatering af produktprogrammet er afgørende, ikke mindst da WDH for en gangs skyld ligger i baghjul i forhold til GN, Sonova og Siemens. Intet kan stoppe Coloplast Regnskabsmeddelelsen bekræfter, at udviklingen inden for det tidligere problemområde, Hudog Sårpleje, tilsyneladende er vendt, og samtidig er bekymringerne om manglende vækst uden for Europa og Nordamerika gjort til skamme. Overskudsgrad og frit cash flow udvikler sig fortsat positivt, og Coloplast vælter sig i penge i et omfang, der muliggør fortsatte tilbagekøb og ekstraordinære udbytter. Det er svært at finde svage punkter i meddelelsen, og der er efter vor mening fortsat kurspotentiale. Anbefalingen fastholdes derfor på Overvægt/Køb (kurspotentiale 2). Omsætningen steg 6% i regnskabsåret 2012/2013. Urologi var det stærkeste vækstområde med en vækst på 8%, mens Hud og Sårpleje bidrog med 4% vækst. Salgsudviklingen per region viste det traditionelle billede dvs. behersket vækst i Europa (5%) og høj vækst (11%) på nye markeder (dvs Kina, Rusland, Sydamerika osv). Bruttomarginen blev forbedret fra 67% til 68% og overskudsgraden fra 3 til 32%, hvilket gav et primært driftsresultat (EBIT) på mio.kr., en stigning på 13%. Nettoresultatet steg 24% til mio.kr. og frit cash flow blev øget med 16% til mio.kr. Regnskabstallene var på linie med forventningerne op til meddelelsen. For 2013/2014 forventer ledelsen 5% omsætningsvækst i DKK og en overskudsgrad på 33%. Aktien er ikke billig målt på nøgletal, men kvalitet og stabilitet koster og vor DCFvurdering antyder et kursniveau 1015% over dagskursen. Coloplast har en dominerende position på sine vigtigste markeder og markedsvæksten understøttes af, at andelen af ældre, dvs potentielle brugere af Coloplasts produkter, stiger ikke blot i den vestlige verden, men også i Kina og Sydamerika. Det er afgørende for den fremtidige kursudvikling, at det lykkes at realisere dette potentiale. Et fald i USD og GBP vil presse væksten målt i DKK. 7

9 KONSERVATIV MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år 19,96% 3 år 64,25% (frem til og med den 29. november 2013) Aktie Antal Aktuel kurs Porteføljevægte Afkast 1 md. Afkast siden anbefaling Anbefalings dato A.P. Møller Mærsk % 5,3% 5,3% 11/2005 Brødrene Hartmann % 2,6% 43,7% 10/2011 Carlsberg % 3,7% 66,9% 06/2009 Coloplast % 2,4% 146,2% 09/2010 G4S % 0,1% 31,5% 12/2008 Københavns Lufthavne % 0,3% 1,1% 10/2013 Novo Nordisk % 0,7% 309,3% 07/2004 Ringkjøbing Landbobank % 0,7% 55,5% 04/2011 Rockwool International % 0,3% 125,3% 07/2005 SP Group % 18,8% 12,3% 10/2013 Tryg % 1,2% 4,3% 10/2013 UIE % 1,1% 1,1% 11/2013 Ændringer: Der er ikke foretaget ændringer den seneste måned Seneste 12 mdr. 7 ændringer (Køb 4, Salg 3) Modelporteføljen for den Konservative Investor indhentede noget af sit efterslæb i november, hvor den steg 5,28 pct. mod sammenligningsindekset (OMXC GI), der steg 3,68 pct. Største stigning oplevede Brdr. Hartmann, som steg hele 20,6 pct., mens SP Group steg 18,8 pct. og Rockwool International 10,7 pct. Også Carlsbergaktien var tæt på tocifret fremgang i november med en stigning på 9,7 pct., mens porteføljens tungeste position selv efter reduktionen i forrige måned, Novo Nordisk, steg 7,6 pct. Negative afkast, om end relativt beskedne, oplevede porteføljens to finansaktier, Tryg og Ringkjøbing Landbobank, med fald på hhv. 1,3 pct. og 0,3 pct. UIE har erstattet United Plantations i porteføljen som følge af sidstnævntes afnotering fra NasdaqOMX Copenhagen, men ellers har vi ikke foretaget ændringer i den Konservative Modelportefølje. DAA Konservativ vs. OMXC GI (30/ /112013) Portefølje 64,25% OMXC 43,93% ,

10 RISIKOVILLIG MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år 39,62% 3 år 30,74% (frem til og med den 29. november 2013) Aktie Antal Aktuel kurs Porteføljevægt e Afkast 1 md. Afkast siden anbefaling Anbefalings dato ALKAlbello ,9% 53,3% 11/2006 Ambu % 15,2% 209,1% 12/2008 Arkil Holding % 3,3% 10,7% 04/2009 Auriga % 6,5% 100,3% 03/2008 FirstFarms % 0,2% 0,2% 11/2013 FLSmidth & Co % 3,5% 250,7% 12/2004 G.N. Store Nord % 0,2% 0,3% 05/2013 Novozymes ,5% 316,7% 02/2005 Pandora % 8,7% 11, 10/2013 SimCorp % 4,8% 275,7% 07/2005 SP Group % 0, 93,4% 12/2010 Ændringer: Der er ikke foretaget ændringer den seneste måned Seneste 12 mdr. 7 ændringer (Køb 4, Salg 3) Modelporteføljen for den mere Risikovillige Investor leverede et afkast på 4,87 pct. i november og er dermed 10,92 pct. foran sammenligningsindekset, OMXC GI, siden årsskiftet. Den henter således ind på sit efterslæb på 3 års sigt, hvor porteføljen dog stadig ligger bagud med 13,59 pct. Bedste afkast har Roblon og ALKAbello leveret med hhv. 21,8 pct. og 17,8 pct., mens Auriga efter en skuffende nedjustering og afsked med den administrerende direktør faldt hele 13,2 pct. Stadig har aktien leveret et afkast på mere end 100 pct., og vi har fortsat tiltro til det langsigtede potentiale og fastholder derfor investeringen. Vores indskiftninger fra forrige måned Pandora og Roblon har begge kvitteret med stigninger i november, sidstnævnte som ovenfor anført og Pandora med 8,7 pct. FirstFarms, som har erstattet BoConcept i november, har leveret 4,7 pct. SimCorp og Ambu har fortsat leveret gode afkastbidrag med stigninger på hhv. 6,9 pct. og 6,5 pct., mens FLSmidth & Co og GN Store Nord begge har leveret 4,5 pct. Vi foretager ikke yderligere udskiftninger i porteføljen. 230 DAA Risikovillig vs. OMXC GI (30/ /112013) Portefølje 30,74% OMXC 43,93% ,

11 INDEKSBASERET MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år 25,1 Afkast 3 år 71,46% (frem til og med den 29. november 2013) Aktie Antal Aktuel kurs Porteføljevægte Afkast 1 md. Afkast siden anbefaling Anbefalings dato A.P. Møller Mærsk % 5,3% 26,1% 07/2004 Arkil Holding % 3,3% 10, 04/2009 Brødrene Hartmann % 2,6% 43,7% 10/2011 Carlsberg % 3,7% 32,9% 03/2010 Coloplast % 2,4% 146,4% 09/2010 FLSmidth & Co % 3,5% 253, 12/2004 G4S % 0,1% 2,8% 03/2010 G.N. Store Nord % 4,6% 2,1% 10/2013 Københavns Lufthavne % 0,3% 1,1% 10/2013 Novo Nordisk % 0,7% 570,4% 07/2004 Novozymes % 2,5% 304,9% 07/2004 Ringkjøbing Landbobank % 0,7% 55,5% 04/2011 Rockwool International % 0,3% 9,7% 03/2007 SimCorp ,8% 289,2% 07/2005 Tryg ,4% 0,4% 11/2013 Ændringer: Der er ikke foretaget ændringer den seneste måned Seneste 12 mdr. 7 ændringer (Køb 4, Salg 3) Vores såkaldt Indeksbaserede Modelportefølje skabte et afkast på 4,52 pct. i november eller 0,84 pct. point mere end indeks, og porteføljen har derved indhentet noget af sit efterslæb siden årsskiftet, hvor den har leveret 23,72 pct. mod OMXC GI s 27,27 pct. På 3 års sigt ligger porteføljen med 71,05 pct. komfortabelt foran markedets 43,93 pct. Brdr. Hartmann steg hele 20,6 pct., mens Rockwool International leverede 10,7 pct. og Carlsberg 9,7 pct. Porteføljens tungeste investering, Novo Nordisk, lagde 7,6 pct. til sin værdi og SimCorp 6,9 pct. A.P. Møller Mærsk trak ligeledes porteføljens afkast op ved at levere 4,8 pct. i afkast i november. Eneste negative bidrag, om end beskedne, kom fra Tryg med 1,2 pct. samt Ringkjøbing Landbobank og Københavns Lufthavne, som begge faldt 0,3 pct. Vi er fortsat komfortable med porteføljens sammensætning og foretager derfor ingen ændringer. DAA Indeksbaseret vs. OMXC GI (30/ /112013) , Portefølje 71,46% OMXC 43,93% 10

12 HIGH RISK/TURN AROUND PORTEFØLJE Aktie Seneste kurs Afkast 1 md. Afkast 12 mdr. Anbefalings dato Bang & Olufsen 48,1 9,2% 23,5% 11/2011 BoConcept Holding 83,0 10,8% 12,2% 06/2009 Strategic Investment 0,6 0, 67,1% 07/2004 DLH 3,6 0,6% 56,5% 09/2009 Intermail 13,5 18,2% 43,6% 06/2009 Neurosearch 3,3 3,2% 84,1% 10/2009 Pandora 284,8 8,7% 421,3% 11/2011 Sanistål 64,0 5,8% 51,8% 06/2009 Vestas 156,5 6,1% 79,1% 11/2011 Blandt de aktier, som DAA vurderer, er behæftet med væsentligt forhøjet risiko og derfor ikke er velegnede for private investorers langsigtede investeringer, er: High risk/turn around porteføljen består af aktier, som enten kan falde yderligere eller, som kan stige, hvis markedets vurdering af den enkelte akties risiko normaliseres. Der er således mulighed/risiko for markante kursudsving. Modelporteføljerne eller dele heraf må ikke videreformidles. Porteføljerne er ikke en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner og må alene tjene som inspiration for abonnenter på Investor Briefing. Læserne opfordres til at foretage deres egne analyser af aktierne. Listen er udtryk for Dansk Aktie Analyses vurdering på udgivelsestidspunktet, og vurderingerne kan ændres uden varsel. Opmærksomhedslisten Største relative omsætning Følgende ti selskaber har i den seneste uge haft den største relative omsætning i deres aktie i forhold til årlig gennemsnit. Værdien 1 svarer til en omsætning i den seneste uge lig gennemsnittet, mens 2 svarer til dobbelt så stor omsætning som årlig gennemsnit osv. Selskab/Aktie Relativ omsætning/uge Afkast seneste måned (%) DiBa Bank 5,40 108,89% NTR Holding 4,39 9,68% H+H International 4,27 51,74% KlimaInvest 4,07 27,72% Brdr. A & O Johansen 3,76 4,32% Formuepleje Optimum 3,67 0,38% Nordic Shipholding 2,82 8,86% Deltaq 2,34 8,97% Harboes Bryggeri 2,34 4,55% Scandinavian Brake Sys. 2,21 15,0 11

13 Ændringer af noteringer den seneste måned 6. November Comendo har reduceret aktiekapitalen med ved at ændre stykstørrelsen fra 1 kr. til 0,1 kr. med virkning fra den 6. november Comendo har således aktier á 0,1 kr. svarende til en aktiekapital på ,6 kr. 19. November Genmab har forøget aktiekapitalen som følge af medarbejderes udnyttelse af medarbejderwarrants. Kapitalforhøjelsen tegner aktier à 1 kr. med virkning fra den 19. november Genmab har således aktier à 1 kr. svarende til en aktiekapital på kr. 02. Januar United Plantations Berhad bliver afnoteret fra NASDAQ OMX Copenhagen den 2. januar

14 DANSK AKTIE ANALYSES SELSKABSNUMMERERING December 2013 De 4 første karakterer angiver, hvilken MSCI s industriektorer aktien hører under Energi 2530 Hotel & Underholdning 4010 Banker 1510 Materialer 2540 Medier 4020 Finansiering 2010 Industrivarer 2550 Detailsalg 4040 Ejendom 2020 Kommercielle servicelev Fødevarer & Med Software/service 2030 Transport 3020 Føde drikkevarer & tobak 4520 Hardware 2510 Biler og udstyr 3510 Sundhedsartikler 5010 Telekom 2520 Forbrugsgoder, tekstil mv Medicin & Bioteknologi 5510 Forsyning 5. karakter angiver om aktien hører under Københavns Fondsbørs' opdeling mellem OMXC20 aktier (A), Øvrige Large Cap aktier (B), Mid Cap aktier (C) eller Small Cap Aktier (D). De 4 sidste karakterer efter punktum angiver de bogstaver fra navnet, der er anvendt for at bestemme aktiens placering i kurslisten efter alfabetisk orden. måned for udgivelse ALKABELLÓ 10/ C.ALKB ALM. BRAND 9/ C.ALMB ALM. BRAND FORMUE 6/ D.ALMF AKTIESELSK. AF 23. APRIL / D.AKSE AMBU 5/ D.AMBU ANDERSEN & MARTINI B 6/ D.ANDE A.P. MØLLER MÆRSK 12/ A.APMØ ARKIL HOLDING 9/ D.ARKI ASGAARD GROUP 8/ D.ASGÅ ATLANTIC AIRWAYS 3/ D.ATAI ATLANTIC PETROLEUM 12/ C.ATLA AURIGA INDUSTRIES B 10/ C.AURI BANG & OLUFSEN B 12/ C.BANG BANKNORDIK 8/ C.BNOR BAVARIAN NORDIC 10/ C.BAVA BERLIN IV 12/ D.BERL BIOPORTO 8/ D.BIOP BLUE VISION 7/ D.BLUE BOCONCEPT HOLDING 9/ D.BOCO F.E. BORDING B 11/ D.BORD BRØNDBY I.F. B 8/ D.BRØN CARLSBERG B 9/ A.CARL CBRAIN 10/ D.CBRA CHEMOMETEC 4/ D.CHEM CHR. HANSEN HOLDING 8/ A.CHRH COLOPLAST B 11/ A.COLO COLUMBUS 1/ D.COLU COMENDO 7/ D.COME DANSKE BANK 8/ A.DANB DANTAX 11/ D.DANG DANTHERM 11/ D.DANM DELTAQ 9/ D.DELT DFDS 11/ C.DFDS DIBA BANK 5/ D.DIBA DJURSLANDS BANK 5/ D.DJUR DKTI 7/ D.DKTI DLH B 6/ D.DLHB DSV 12/ A.DSVB EGETÆPPER B 3/ D.EGET ERRIA 11/ D.ERRI EUROINVESTOR.COM 10/ D.EURO EXIQON 8/ D.EXIQ EXPEDIT B 11/ D.EXPE FIRSTFARMS 11/ D.FIFA FLSMIDTH & CO. 3/ A.FLSB FLÜGGER B 10/ C.FLUG FORMUEPLEJE EPIKUR 13/ C.FPEP FORMUEPLEJE LIMITTELLUS 4/ C.FPLI FORMUEPLEJE MERKUR 11/ D.FPME FORMUEPLEJE OPTIMUM 3/ D.FPOP FORMUEPLEJE PARETO 5/ C.FPPA FORMUEPLEJE PENTA 1/ C.FPPE FORMUEPLEJE SAFE 4/ C.FPSA GABRIEL HOLDING 5/ D.GABR GENMAB 10/ C.GENB GERMAN HIGH STREET PROP. 6/ D.GHSP GLUNZ & JENSEN 11/ D.GLUN GN STORE NORD 9/ A.GNST GREENTECH ENERGY SYSTEMS 5/ D.GREE G4S 11/ B.GRSE GRØNLANDSBANKEN 6/ C.GRØN GYLDENDAL B 5/ D.GYLD HARBOES BRYGGERI B 12/ D.HARB BRDR. HARTMANN B 7/ D.HART H+H INTERNATIONAL 7/ D.HENB HVIDBJERG BANK 5/ D.HVID HØJGAARD HOLDING B 4/ D.HØJG IC COMPANYS 12/ C.ICCO INTERMAIL 9/ D.INTE JENSEN & MØLLER INVEST 11/ D.JENS JEUDAN 10/ C.JEUD BRDR. A & O JOHANSEN PR. 11/ D.JOHA JYSKE BANK 9/ B.JYBA BRD. KLEE 9/ D.KLEE

15 KLIMAINVEST 11/ D.KLIM KREDITBANKEN 9/ D.KRED KØBENHAVNS LUFTHAVNE 7/ B.KØLU LAND & LEISURE B 11/ D.LALE H. LUNDBECK 7/ A.LUND LUXOR B 5/ D.LUXO LOLLANDS BANK 8/ D.LOLL LÅN & SPAR BANK 10/ C.LÅNS MIGATRONIC B 12/ D.MIGA MOLSLINIEN 1/ C.MOLS MONBERG & THORSEN 4/ C.MONB MØNS BANK 9/ D.MØNS NEUROSEARCH 8/ C.NEUR NEWCAP HOLDING 8/ D.NEWC NKT HOLDING 12/ A.NKTH NORDEA BANK 8/ A.NORE D/S NORDEN 4/ A.NORD NORDIC SHIPHOLDING 12/ D.NOSH NORDICOM 7/ D.NORI NORDJYSKE BANK 10/ C.NOJY NORDFYNS BANK 12/ D.NORF NORTH MEDIA 11/ D.NORT NOVO NORDISK B 6/ A.NOVO NOVOZYMES 11/ A.NOVZ NTR HOLDING B 10/ D.NTRH NUNA MINERALS 9/ D.NUNA NØRRESUNDBY BANK 7/ C.NØRR PANDORA 10/ B.PAND PARKEN SPORT & ENT. 6/ D.PARK PRIME OFFICE 4/ D.PROF RELLA HOLDING 7/ C.RELL RECAP 12/ D.RCAP RIAS B 11/ D.RIAS RINGKJØBING LANDBOBANK 8/ C.RINL ROBLON B 5/ D.ROBL ROCKWOOL INTERNATIONAL 10/ B.ROCK ROVSING 12/ D.ROVS ROYAL UNIBREW 9/ D.ROYA RTX 9/ D.RTXT SALLING BANK 1/ D.SALL SANISTÅL B 10/ D.SANI SAS 7/ C.SASA SCANDINAVIAN BRAKE SYS. 5/ D.SCAN SCHOUW & CO. 6/ C.SCHO SILKEBORG IF INVEST 10/ D.SIFB SIMCORP 7/ C.SIMC SKJERN BANK 6/ D.SKJE SKAKO INDUSTRIES 8/ D.SKAK SMALLCAP DANMARK 6/ D.SMAL SMARTGUY GROUP 6/ D.SMAR SOLAR 5/ C.SOLA SP GROUP 5/ D.SPGR SPAREKASSEN HIMMERLAND 8/ C.HIMM SPAR NORD C.SPNO SPEAS 5/ D.SPEA SVENDBORG SPAREKASSE 7/ D.SVSP SYDBANK 11/ A.SYDS TDC 4/ A.TELE TIVOLI 12/ C.TIVO TK DEVELOPMENT 6/ C.TKDE TOPDANMARK 9/ A.TOPD TOPOTARGET 6/ D.TOPO TOPSIL B 10/ D.TOPS TORM 4/ D.TORM TOTALBANKEN 10/ D.TOTA TRIFORK 12/ D.TRIF TRYG 10/ A.TRYG TØNDER BANK 7/ D.TØND U.I.E. 6/ C.UNIE UNITED PLANTATIONS BERH. 4/ C.UPBE VELOXIS PHARMACEUTICALS 6/ D.VELO VESTAS WIND SYSTEMS 4/ A.VESS VESTFYNS BANK 9/ D.VESF VESTJYSK BANK 4/ C.VEST VIBORG HÅNDBOLD KLUB 10/ D.VIBO VICTOR INTERNATIONAL 12/ D.VIIN VICTORIA PROPERTIES 6/ D.VIPR VORDINGBORG BANK 6/ D.VORD WILLIAM DEMANT HOLDING 7/ A.WILD ZEALAND PHARMA 8/ C.ZEAL ÖSSUR 4/ C.OSSR DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI 10/ C.ØKOM ØSTJYDSK BANK 12/ D.ØSTJ ÅRHUS ELITE 8/ D.ÅREL AAB 9/ D.ÅBKL PER AARSLEFF B 1/ C.ÅRSL

16 DAA A.P. MØLLER MÆRSK STK 1000 DAGSKURS DATO A.APM DKK MARKETCAP (mio. DKK) KURSPOTENTIALE 3 SIKKERHED 4 P/E ,9 2013e 14,7 2014e 12,3 P/CE ,7 2013e 4,3 2014e 3,6 PEG ,3 2013e N/M 2014e 0,6 EV/EBITDA ,5 2013e 3,3 2014e 3,0 YIELD 2,04 ROE 8,4 K/I 1,24 BETA (3år) 1, RELATIVE GRUPPE: TRANSPORT AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 13,65 % 12 MDR 41,06 % GRUPPENS RELATIVE STYRKE 0 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 13,65 % 12 MDR 41,06 % GRUPPENS P/E 16,57 GRUPPENS K/I 1,40 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 5,32 % 12 MDR 10,93 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) NETTOOMSÆTNING AFSKRIVNINGER RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FINANSIELLE POSTER EKSTRAORDÆRE POSTER e e ,00 11,71 43, , , ,50 4,71 43, , , ,02 48, , , ,04 48, , , ,75 49, , , DKK A Aktier DKK B Aktier A.P. Møller Mærsk Gruppen består af A.P. Møller Mærsk A/S og tilknyttede selskaber. Gruppen er repræsenteret globalt i mere end 130 lande med omkring ansatte. Udover at være en af verdens største rederier, er koncernen involveret i en lang række aktiviteter inden for energi, transport, offshore og detailhandel. Gruppen blev etableret i den danske by Svendborg i 1904 af Arnold Peter Møller sammen med sin far, kaptajn Peter Mærsk Møller. Ved Arnold Peter Møllers død i 1965 overtog Mærsk McKinney Møller ledelsen. I 1993 trak han sig tilbage fra den daglige ledelse, og selskabet er i dag ledet af Nils Smedegaard Andersen, som blev den fjerde Group CEO og skibsreder i Koncernens primære virksomheder er opdelt i 6 overordnede forretningsområder. Containeraktiviteter, Olie og gasaktiviteter, Terminalaktiviteter, Tank, offshore og anden skibsfart, Detailhandel og sidst Andre virksomheder. Målt på omsætningen er Containeraktiviteter det største forretningsområde og genererede i 2012 ca. 44% af den samlede omsætning via selskabet Maersk Line. Målt på omsætningen følger Olie og gasaktiviteterne og Detailhandel på de efterfølgende pladser. Nils Smedegaard Andersen, Claus V Hemmingsen, Søren Skou, Michael Pram Rasmussen, A. Karlsson, A.M. McKinney Uggla,, Robert J. Routs, L. Pallesen,, J.Leschly, J.Bond, J.Poulsen, Jan Tøpholm, E. Rasmussen, Leise M. McKinney Møller, Niels A.P. Møller Holding A/S 41,51% (51,09%), AP Møller og Hustrus Familiefond 9,65% (13,53%), Mærsk McKinney Møller 3,73% (6,5), Den A.P. Møllerske Støttefond 2,94% (5,86%), FONDSKODE RIC MAERSKB.CO Juni 2003: kr.. A og kr. Baktier som Generalforsamling: fondsaktier i forholdet 1:2. Samt kr. A og Regnskabsmeddelelse: kr.baktier Halvårsmeddelelse: , , , ,52 Årsafslutning: APM Gruppens samlede omsætning faldt i 3. kvartal 6% til 82,1 mia. kr., og resultatet før af og nedskrivninger blev tilsvarende forringet 6% til mio. kr., begge lidt lavere end konsensus estimaterne. Kvartalets samlede resultat steg imidlertid 21% i dansk regning til mio. kr. eller 28% i USD til 1.195m. Der var på tværs af Gruppen pæn fremgang i indtjeningen på nær for Maersk Oil og Damco. Maersk Oil var stadig negativt påvirket af faldende produktionsandel og lavere oliepriser. Pengestrøm fra driften faldt beskedne 2% i DKK, men steg 2% i USD til USD 2.883m. Maersk Lines forbedrede resultat blev igen i Q3 i kraft af lavere omkostninger, idet mængderne steg 10,6% mens fragtraterne var 12,2% lavere end i sammenligningsperioden. Effektiviseringer i rutenetværket og lavere priser på bunkers betød 13, lavere omkostninger pr. FFE. APM Terminals leverede en resultatfremgang fra USD 156m til 203m under uændret volumen dog vigende i Europa og Nordamerika. Maersk Drilling øgede overskuddet i Q3 fra USD 84m til 148m. Ledelsen forventer nu et samlet resultat for 2013 på USD 3,5m mod tidligere indikeret USD 3,3m. Gruppens omsætning faldt i % i USD men steg i dansk regning 6% til 342,1 mia. kr. EBITDA faldt 14% i USD og 7% i DKK, efter af og nedskrivninger samt salgsavancer faldt EBIT i USD 21% og i dansk regning med 15% til 46,9 mia. kr. Alligevel steg årets resultat som følge af forlig i en algerisk skattesag, der har bidraget positivt med 5,2 mia. kr., så det netto udviste en fremgang fra 18,1 mia. kr. til 23,4 mia. kr.

17 DAA ATLANTIC PETROLEUM STK 100 DAGSKURS 145,50 DATO D.ATLA DKK MARKETCAP (mio. DKK) KURSPOTENTIALE 2 SIKKERHED 3 P/E ,7 2013e 12,7 2014e 8,2 P/CE ,1 2013e 2,0 2014e 2,2 PEG ,8 2013e N/M 2014e 0,2 EV/EBITDA ,9 2013e 1,3 2014e 1,0 YIELD ROE 7,7 K/I 0,69 BETA (3år) 0, RELATIVE GRUPPE: ENERGI AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 4,90 % 12 MDR 19,96 % GRUPPENS RELATIVE STYRKE 0 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 4,90 % 12 MDR 19,96 % GRUPPENS P/E 19,45 GRUPPENS K/I 2,20 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 11,87 % 12 MDR 37,05 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) e 2014e NETTOOMSÆTNING AFSKRIVNINGER RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FINANSIELLE POSTER EKSTRAORD. POSTER ,51 24,62 33,22 16,20 13,58 25,95 43,13 56,25 56,16 47,88 63,89 34,27 41,54 25,36 25,38 11,42 17,68 54,10 9,20 90,69 92,53 137,04 129,07 65,28 Årsafslutning: DKK Aktier November 2009: Nom kr. nye aktier a 100 kr. Generalforsamling: tegnet til kurs 125 kr. per stk., anvendt til nedbringelse af lån og Regnskabsmeddelelse: styrkelse af kapitalgrundlag. Halvårsmeddelelse: Ben Arabo Birgir Durhuus, Jan Edin Evensen, Barbara Y. Holm, David A. MacFarlane, Diana Leo TF Holding Atlantic Petroleum blev oprettet i 1998 som et uafhængigt upstream olie og gasselskab. Selskabet har hovedsæde på Færøerne, men antager et internationalt fokus, og opererer via jointventures med større selskaber. Atlantic Petroleum blev olieproducerende i 2008, da produktionen påbegyndtes på Chestnut feltet. Ejerandelen er 15%. I august 2009 blev den første olie hentet op fra Ettrick feltet, ligeledes i britisk sektor i Nordsøen. Et nærliggende felt, Blackbird, kom i produktion i 2011, og er koblet sammen med Ettrick feltet. Selskabet har en ejerandel på henholdvis 8,27% 0g 9,39% i de to felterne. Orlando og Kells felterne forventes at producere olie i henholdsvis 2014 og Ejerandelen er 25%. Produktionen på det lovende Perthfeltet er udsat til 2014 eller 2015 på grund af operatørskifte. Ejerandelen er 13,35%. I 2011 overtog Atlantic Petroleum Volantis Exploration og i 2012 Emergy Exploration med licenser i henholdsvis engelsk og norsk sektor af Nordsøen. Ultimo 2012 bestod porteføljen af i alt 39 licenser, fordelt på UK (29), Holland (4), Irland (1), Færøerne (3) og Norge (2). Selskabets aktier er noteret på Island og i København. Gennemsnitligt antal ansatte: 16 (i 2011: 11). Omsætningen i Q1Q var 328 mio. kr. mod 437 mio. kr. samme periode forrige år, et fald på 25%. Resultatet før afskrivninger, amortiserings og udforskningsomkostninger (EBITDAX) blev 184 mio. kr. mod 318 mio. kr. i fjor. EBIT blev 2,9 mio. kr. hvilket er et markant fald i forhold til EBIT sidste år på 133 mio. kr. Faldet skyldes i høj grad den lavere omsætning og en be tydelig forøgelse af udforskningsomkostningerne. Således blev resultatet i duktion til selskabet. Selskabet undersøger i øjeblikket muligheden for at for Q1Q mio.kr. mod 38 mio. kr. samme periode forrige år. De finansielle omkostninger og skatteomkostningerne var markant højere i fjor end i år. Ledelsen forventer at produktionen i 2013 bliver på tønder olie. Selskabet producerer i øjeblikket olie fra Chestnut, Ettrick og Blackbird felterne og forventer at begynde produktion fra Orlando feltet i 2015 og Kells feltet i Ledelsen mener at Orlando feltet vil tilføje signifikant pro længe Chestnut feltets levetid, da feltet fortsætter med at præstere over forventning. Ledelsen forventer en EBITDAX i 2013 på mio. kr. Omsætningen i 2012 udgjorde 596,7 mio. kr., en vækst på 41% i forhold til Resultat før afskrivninger, amortiserings og udforskningsomkostninger (EBITDAX) blev 413 mio. kr., mod 260 mio. kr. mio. kr. i Resultat før skat blev 228 mio. kr., mod 128 mio. kr. året før, mens nettoresultatet blev uændret 67 mio. kr. FONDSKODE FO000A0DN9X4 RIC FOATLACSE.CO

18 DAA BANG & OLUFSEN STK 10 DAGSKURS 44,90 DATO C.BANG DKK MARKETCAP (mio. DKK) KURSPOTENTIALE 4 SIKKERHED 4 P/E 2012/13 Neg 2013/14e Neg 2014/15e 95,3 P/CE 2012/13 10,1 2013/14e 5,6 2014/15e 5,1 PEG 2012/13 N/M 2013/14e N/M 2014/15e N/M EV/EBITDA 2012/13 14,2 2013/14e 6,1 2014/15e 5,4 YIELD ROE 0,6 K/I 0,87 BETA (3år) 0, RELATIVE GRUPPE: FORBRUGSGODER OG BEKLÆD. AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 20,53 % 12 MDR 33,48 % GRUPPENS RELATIVE STYRKE 0 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 20,53 % 12 MDR 33,48 % GRUPPENS P/E 24,86 GRUPPENS K/I 4,41 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 26,36 % 12 MDR 47,69 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) 2008/ / / / / /14e 2014/15e NETTOOMSÆTNING AFSKRIVNINGER RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FINANSIELLE POSTER EKSTRAORD. POSTER ,76 2,28 1,77 4,63 9,78 56,97 56,46 61,33 56,22 59,50 15,65 0,95 0,74 2,02 4,18 0,24 0,47 6,45 5,86 7,41 9,07 4,45 8,00 8,75 Årsafslutning: DKK B Aktier April 2009: Nom kr. Baktier a 10 kr. tegnet til Generalforsamling: kurs 19 kr. pr aktie i en fortegningsemission i forholdet 1:2 Regnskabsmeddelelse: Halvårsmeddelelse: Bang & Olufsen er grundlagt i 1925 i Struer og er kendt verden over for sit karakteristiske sortiment af kvalitetsaudio, video og multimedieprodukter, som udtrykker koncernens vision. Bang & Olufsen fremstiller en lang række fjernsyn og musiksystemer, højttalere, telefoner og multimedieprodukter, som kombinerer den sidste nye teknologi med en unik tiltrækningskraft. Koncernen leverer også lydsystemer til nogle af verdens førende bilmærker, og derfor er det i dag muligt at finde lydsystemer fra Bang & Olufsen i biler som Audi, Aston Martin, MercedesAMG og BMV. Desuden er nogle af verdens mest renommerede hoteller udstyret med audioog videoprodukter. Bang & Olufsen produkter sælges af mere end 900 forhandlere i mere end 70 lande gennem et omfattende netværk af detailforhandlere. Ca. 70 % af disse butikker er B1butikker, som kun sælger Bang & Olufsen produkter. B1butikkerne udgør 82 % af den samlede omsætning. Gennemsnitlige antal medarbejdere i 2012 var (2011: 2.008) Tue Mantoni, Henning Bejer Beck, John Christian BennettTherkildsen, Ole Andersen, Jim Hagemann Snabe, Andr LoesekrugPietri, Rolf Eriksen, Jesper Jarlbæk, Knud Olesen, Jesper Olesen, Per Østergaard Frederiksen, Majken Schultz Delta Lloyd, Holland 16,58%, ATP 10,02%, Sparkle Roll Holdings Limited 6,12%, Egne aktier 0,31%, Færchfonden, Nordea Invest FONDSKODE RIC BO.CO Med et underskud før skat på 212 mio. kr. må B&O's omstillingsår 2012/13 karakteriseres som dyrt. Derfor er det afgørende, at udrensningen i produktog butiksporteføljerne er en sund langsigtet beslutning, og at kannibalise ringseffekten fra B&O Play på B&O som highendbrand bliver begrænset. Det tilbagestår stadig at strategiens succes bevises ved kontante resultater. Koncernomsætningen faldt i 2012/13 med 6 til mio. kr., og bruttoavancen blev reduceret fra 40,4% til 38,9%, hvilket sammen med negative engangsposter førte til et negativt resultat af primær drift på 188 mio. kr. mod +122 mio. kr. året før, et fald på hele 310 mio. kr. Også nettoresultatet blev forværret, nemlig fra +73 mio. kr. til 160 mio. kr. Ledelsen forventer for 2013/14 en omsætning moderat over niveauet i regnskabsåret 2012/13. EBITmarginen forventes at blive væsentligt forbedret sammenlignet med regnskabsåret 2012/13 til et niveau omkring breakeven. Manglende efterlevelse af delmål i strategiplanen "Leaner, Faster, Stronger", som allerede nu har krævet en revidering giver anledning til bekymring. Man har nedlukket ca. 125 B1 butikker fortrinsvis i Europa, hvilket har kostet ca. ca. 100 mio. kr. i omsætning i 2012/13, ligesom opkøb af master dealer aktiviteterne i det centrale Kina og Brasilien også har koste ca. det samme. Koncernen gennemlever således en meget kritisk fase, hvor det vil være afgørende, at strategiens positive elementer lykkes, da man allerede oplever de negative effekter med stor styrke. Det er stadig en mulighed, at eksempelvis en kinesisk producent af forbrugerelektronik lægger et samlet bud.

19 DAA BERLIN IV STK 1 DAGSKURS 2,00 DATO D.BERL EUR 2 1 MARKETCAP (mio. DKK) KURSPOTENTIALE 3 SIKKERHED 3 P/E 2012/13 3,9 2013/14e 34,5 2014/15e 23,6 P/CE 2012/13 3,1 2013/14e Neg 2014/15e 21,9 PEG 2012/13 0,0 2013/14e N/M 2014/15e N/M EV/EBITDA 2012/13 N/M 2013/14e N/M 2014/15e N/M YIELD ROE 2,7 K/I 0,13 BETA (3år) 0, RELATIVE GRUPPE: EJENDOMSSELSKABER AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 4,17 % 12 MDR 62,60 % GRUPPENS RELATIVE STYRKE 0 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 4,17 % 12 MDR 62,60 % GRUPPENS P/E 18,20 GRUPPENS K/I 1,40 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 3,47 % 12 MDR 27,87 % REGNSKABSTAL (1000 EUR) HUSLEJEINDTÆGTER AFSKRIVNINGER RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT EJENDOMSREGULERING I ALT FINANSIELLE POSTER NETTO 2008/ / / / / /14e /15e ,78 14,82 0,10 0, ,15 14,52 0,02 0, ,69 26,92 0,08 0, ,79 27,06 0,04 0, ,96 34,87 0,07 0, EUR A Aktier EUR B Aktier Søren Krarup Berlin IV (tidl. Griffin IV Berlin) er et uafhængigt og selvstændigt ejendomsselskab med en ejendomsportefølje på 136 boligejendomme med boliglejemål og 273 erhvervslejemål i Berlin en af Europas store fremtidige vækstmetropoler. Berlin IV blev stiftet d. 1. juli 2005 af ASX 4050 Aps og derefter solgt til Griffin Bonds A/S som hvilende selskab d. 27. okt Den 15. dec blev den daværende aktiekapital på forhøjet til , og alle de nye aktier blev tegnet af Griffin Bonds A/S. Selskabet blev børsnoteret d. 6. juli 2007 med fuldtegning på 270 mio. Baktier. Berlin IV A/S ejer og driver en betydelig portefølje af fortrinsvis boligejendomme i Berlin. Ejendomsporteføljen, der er indkøbt i perioden november 2006 til maj 2007, er finansieret via egenkapital og fast forrentede 510 årige 1. prioritetslån med rentesatser i intervallet 3,96% til 4,92%, ekskl. margin til bankerne. For at sikre de nødvendige kompetencer til administration og drift af ejendommene, administreres selskabets ejendomsportefølje af anerkendte lokale administratorer i Berlin. Erik Stannow, Jette Jakobsen, Jens Hald Mortensen, Uwe Horn, Ole E. Mortensen Griffin Bonds A/S 4,3 (23,8), Berlin High End A/S 4,3 (22,8), IEI Portefølje 17,3 (20,2), SK Berlin Invest ApS 18,5 (15,7), Egne aktier 5,73% (4,11%) FONDSKODE RIC BERLIVB.CO 3 0,01 0,01 0,01 0,01 Årsafslutning: Generalforsamling: Regnskabsmeddelelse: Halvårsmeddelelse: Omsætningen i 2012/13 steg med 3% fra EUR 14,0m til EUR 14,4m. Omsætningsforholdet mellem erhverv og bolig er ca. 76% af omsætningen på beboelse og ca. 22% på Erhverv. Driftsomkostningerne blev reduceret fra EUR 3,2m til EUR 2,6m, mens administrationsomkostningerne steg med EUR 0,2m til EUR 1,1m. Finansnetto androg EUR 7,5m, en forbedring på EUR 0,6m i forhold til året før hvorved resultatet før skat og værdireguleringer fremkom og beløb sig til EUR 2,9m mod EUR 1,5m i 2011/12. Efter værdiregulering af swap og dagsværdiændring på ejendomme fremkom årets resultat før skat på EUR 24,7m. Årets resultat udgjorde EUR 20,2m mod EUR 10,5m i 2011/12. Koncernen har reduceret tomgangen med 26,5%, der opgjort efter areal er reduceret til 2,4% mod 3,1% i 2011/12. Primært pga. årets flotte resultat, steg egenkapitalen primo året fra EUR 60,5m til EUR 84,2m hvilket udmøntede sig i en markant forbedret soliditetsgrad. Soliditetsgraden steg fra 27,1% primo året til 34,9% ultimo 2012/13. Koncernens portefølje består af 135 ejendomme med i alt boligenheder, 253 erhvervslejemål og 407 ppladser. Af de 135 ejendomme er 134 beliggende i Berlins 12 centrale distrikter. I henhold til det førte ejerlejlighedsprojekt har koncernen gennem året fået solgt 15, hvilket betyder der fortsat skal sælges 15 gældfrie lejligheder. Markedsføring og salg af næste projekt (33 lejligheder + 2 projektlejligheder i tagrummet) er igangsat. Ledelsen forventer en omsætning i niveauet EUR 14,5m, og korrigeret for salg af ejendomme, svarer det ca. til en vækst på 4%. Der forventes et resultat fr skat og værdiregulering på EUR

20 DAA CHEMOMETEC STK 1 DAGSKURS 3,65 DATO D.CHE DKK MARKETCAP (mio. DKK) KURSPOTENTIALE 4 SIKKERHED 4 P/E 2012/13 36,0 2013/14e 70,6 2014/15e 49,8 P/CE 2012/13 8,0 2013/14e 10,6 2014/15e 9,7 PEG 2012/13 N/M 2013/14e N/M 2014/15e N/M EV/EBITDA 2012/13 7,5 2013/14e 8,1 2014/15e 7,2 YIELD ROE 2,1 K/I 1,47 BETA (3år) 0,15 5 RELATIVE GRUPPE: MEDICIN OG BIOTEKNOLOGI AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR % 12 MDR 2,82 % GRUPPENS RELATIVE STYRKE 0 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR % 12 MDR 2,82 % GRUPPENS P/E 65,39 GRUPPENS K/I 23,95 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 7,33 % 12 MDR 19,14 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) 2008/ / / / / /14e 2014/15e NETTOOMSÆTNING AFSKRIVNINGER RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FINANSIELLE POSTER EKSTRAORD. POSTER ,51 6,77 0,21 20,65 4,10 86,42 83,91 86,72 85,91 85,10 0,26 0,21 0,01 0,57 0,10 0,05 0,07 0,40 0,16 0,42 0,61 0,46 0,34 0,38 Årsafslutning: DKK Aktier December 2006:Nom kr. aktier til kurs 8,35 i forbin Generalforsamling: delse med børsnotering d Regnskabsmeddelelse: Halvårsmeddelelse: Chemometec, der blev dannet i foråret 1997, udvikler simple celletællere, der skal erstatte store komplicerede analytiske processer. Celletælling er en teknologi, der blandt andet benyttes indenfor kvalitetstestning af mælk, hvor et højt antal hvide blodlegemer i mælken kan tyde på et betændt yver, og dermed forringet mælkekvalitet og produktion. Celletælling i mælk var et af de første produkter, som Chemometec udviklede, og produktet produceres og sælges af en af selskabets samarbejdspartnere, hvor Chemometec modtager royalties fra salget. Selskabets nyeste skud på stammen er celletælleren NucleoCounter, der gennem flere test har vist sig at være fuldt på højde med de store komplekse analytiske processer, som ellers benyttes til celletælling. NucleoCounter kan bruges med tre forskellige kassetter, som benyttes til maskinen: NucleoCassette(til tælling af pattedyrsceller og gær), SP1Cassette(til tælling af sædceller) og SCCCassette(til tælling af celler i mælk). Selskabet havde i medarbejdere (i 2011: 32) fordelt i udvikling, produktion, kvalitetssikring, salg og administration/ledelse. Steen SøndergaardLarsen Preben Kønig, Michael Eising (næstformand), Martin Glensbjerg ChemoMetec Holding A/S 31,0, Synerco ApS 17,0, Claus Resen Steenstrup 6,0, Stig Løkke Pedersen 5,37% FONDSKODE RIC CHEMM.CO Regnskabet for 2012/13 stemte overens med de forventninger ledelsen meldte ud i starten af regnskabsåret. For det kommende år forventer ChemoMetec en omsætning i intervallet DKK 4345 mio. og et driftsresultat (EBITDA) i niveauet DKK 68 mio. I regnskabsåret 2012/13 har selskabet realiseret en vækst i nettoomsætning på 5,6% fra 39,2 mio. kr. til 41,4 mio. kr. Stigningen kan primært henføres til vækst i salget af instrumenter, samt på markeder udenfor Europa og Nordamerika, hvoraf Asien har oplevet en fremgang på 54%. Desuden er salget i Danmark steget, hvilket gør op for noget af den faldende omsætning i det øvrige af Europa. Det stillestående salg i USA har været i fokus, og selskabet må erkende at det tager tid at opbygge en stærk position på markedet trods opbygningen af eget salgsselskab i Californien. ChemoMetec har i året lanceret celletælleren NucleoCounter NC250, hvor introduktionen som forventet er sket godt. Selskabet står derved stærkt indenfor celletællingsprodukter og forventer at kunne udbygge sin markedsan del indenfor området. Omkostninger til råvare og materialer er steget fra 8 mio. kr. til 9 mio. kr. Personaleomkostningerne er steget med ca. 16% til 19,8 mio. kr. Af og nedskrivninger faldt til 6,2 mio. kr. fra 20,4 mio. kr. sidste år grundet mindre behov for at nedskrive udviklingsprojekter, og EBIT beløber sig således på 1,4 mio. kr. Årets nettoresultat er 0,3 mio. kr., hvilket er en væsentlig forbedring af sidste års 9,9 mio. kr. som var trukket ned af nedskrivninger. Selskabets adm. direktør fratrådte 31. okt hvorefter COO Steen SøndergaardLarsen overtog stillingen.

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Large Cap. Dividend. Earnings Yield

Large Cap. Dividend. Earnings Yield Large Cap i alt GF-dato Topdanmark 170,6 12,5 13,65 7,3% 0 0,0% 0 15,6 9,1% 9,1% 10-04-2014 Tryg 566,5 39,4 14,38 7,0% 27 4,8% 69 13,5 2,4% 7,1% 03-04-2014 TDC 56,2 3,9 14,41 6,9% 3,7 6,6% 95 0 0,0% 6,6%

Læs mere

Large Cap. Dividend. Earnings Yield

Large Cap. Dividend. Earnings Yield Large Cap i alt GF-dato TDC 50,35 4,48 11,2 8,9% 4,6 9,1% 103% 0,9 1,8% 10,9% 07-03-2013 Kbnh.Lufth. 2749 205,8 13,4 7,5% 205,8 7,5% 100% 0 0,0% 7,5% 09-04-2013 GN 127 1,66 76,5 1,3% 0,49 0,4% 30% 8 6,3%

Læs mere

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 næst Deltager bestyrelsen i (instrumenter som fx optioner) A.P. Møller-Mærsk A/S 12,00 1,667 Nej I (R,V) Inkl. (I)/ Ekskl. (E) komitéarbejde Carlsberg A/S 14,00

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2013 Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 01 JANUAR 2014. Markedskommentar 2013 blev turnaorund-aktiernes år

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 01 JANUAR 2014. Markedskommentar 2013 blev turnaorund-aktiernes år DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 01 JANUAR 2014 Markedskommentar 2013 blev turnaorundaktiernes år Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Risikovillig Modelportefølje

Læs mere

Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen. 19. april 2016

Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen. 19. april 2016 Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen 19. april 2016 Ledelsesudvalg Hvad siger loven og anbefalingerne? Udvalg Antal medlemmer Uafhængige medlemmer Formanden for bestyrelsen kan være

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2013. Markedskommentar: All Time High Men er er ikke global krise?

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2013. Markedskommentar: All Time High Men er er ikke global krise? DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2013 Markedskommentar: All Time High Men er er ikke global krise? Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Konservativ og

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 05 MAJ 2014. Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 05 MAJ 2014. Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 05 MAJ 2014 Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Risikovillig

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2013. Markedskommentar Matas bryder isen for flere nye børsintroduktioner

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2013. Markedskommentar Matas bryder isen for flere nye børsintroduktioner DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 6 JUNI 2013 Markedskommentar Matas bryder isen for flere nye børsintroduktioner Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Alle vore

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017 Præsentation af analysen C0 by Numbers 017 Juni 017 1 PwC s analyse C0 by Numbers PwC har for femte år i træk lavet analysen C0 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene for

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2011. Markedskommentar Drama i Sydeuropa og i service-sektoren

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2011. Markedskommentar Drama i Sydeuropa og i service-sektoren DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 11 NOVEMBER 2011 Markedskommentar Drama i Sydeuropa og i servicesektoren Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Alle tre modelporteføljer

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2011. Markedskommentar Kan seddelpressen holde aktierne oppe under ny usikkerhed om forgældede lande

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2011. Markedskommentar Kan seddelpressen holde aktierne oppe under ny usikkerhed om forgældede lande DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 6 JUNI 2011 Markedskommentar Kan seddelpressen holde aktierne oppe under ny usikkerhed om forgældede lande Briefings på maj måneds væsentligste meddelelser og

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2015. Markedskommentar Rentestigning og kursfald som en tyv om natten

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2015. Markedskommentar Rentestigning og kursfald som en tyv om natten DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2015 Markedskommentar Rentestigning og kursfald som en tyv om natten Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Konservativ Modelportefølje

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2011. Markedskommentar Ny kreditkrise kan blive mere langvarig end den første

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2011. Markedskommentar Ny kreditkrise kan blive mere langvarig end den første DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 8 AUGUST 2011 Markedskommentar Ny kreditkrise kan blive mere langvarig end den første Briefings på juli måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den konservative

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2013. Markedskommentar Lettelse men kun en udsættelse!

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2013. Markedskommentar Lettelse men kun en udsættelse! DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2013 Markedskommentar Lettelse men kun en udsættelse! Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Modelporteføljerne klarede

Læs mere

C20+ by Numbers 2016. Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC. C20+ Regnskabsprisen 2016 PwC. Juni 2016 1

C20+ by Numbers 2016. Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC. C20+ Regnskabsprisen 2016 PwC. Juni 2016 1 Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, C0+ Regnskabsprisen 0 s analyse C0+ by Numbers har for fjerde år i træk lavet analysen C0+ by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 02 FEBRUAR 2014. Markedskommentar Danmark i enegang med positiv Januar-effekt

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 02 FEBRUAR 2014. Markedskommentar Danmark i enegang med positiv Januar-effekt DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 02 FEBRUAR 2014 Markedskommentar Danmark i enegang med positiv Januareffekt Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Januareffekt ramte

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2015. Markedskommentar Novo Nordisk fuldstændigt dominerende på det danske aktiemarked

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2015. Markedskommentar Novo Nordisk fuldstændigt dominerende på det danske aktiemarked DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2015 Markedskommentar Novo Nordisk fuldstændigt dominerende på det danske aktiemarked Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2013

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2013 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 11 NOVEMBER 2013 Markedskommentar Positive tegn i Q3sæsonen og fra USA og Kina men stadig store udfordringer Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser

Læs mere

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk A.P. Møller - Mærsk A/S Pressemeddelelse 23. februar 2011 1/6 Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse (Tal for 2009 i parentes) Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S har i dag behandlet

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 06 JUNI 2014. Markedskommentar Europa tager scenen med Parlamentsvalg og negativ rente fra ECB

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 06 JUNI 2014. Markedskommentar Europa tager scenen med Parlamentsvalg og negativ rente fra ECB DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 06 JUNI 2014 Markedskommentar Europa tager scenen med Parlamentsvalg og negativ rente fra ECB Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2012. Markedskommentar Er 100 mia. euro nok til at helbrede den spanske patient?

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2012. Markedskommentar Er 100 mia. euro nok til at helbrede den spanske patient? DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 6 JUNI 2012 Markedskommentar Er 100 mia. euro nok til at helbrede den spanske patient? Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2013. Markedskommentar Fortsat positivt momentum trods øget geopolitisk usikkerhed

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2013. Markedskommentar Fortsat positivt momentum trods øget geopolitisk usikkerhed DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 3 MARTS 2013 Markedskommentar Fortsat positivt momentum trods øget geopolitisk usikkerhed Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2012. Markedskommentar Afventende stemning hos investorerne på begge sider af Atlanten

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2012. Markedskommentar Afventende stemning hos investorerne på begge sider af Atlanten DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2012 Markedskommentar Afventende stemning hos investorerne på begge sider af Atlanten Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2011. Markedskommentar Politikernes unions-bestræbelser løser ikke gældskrisen i eurozonen

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2011. Markedskommentar Politikernes unions-bestræbelser løser ikke gældskrisen i eurozonen DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 12 DECEMBER 2011 Markedskommentar Politikernes unionsbestræbelser løser ikke gældskrisen i eurozonen Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2012. Markedskommentar Stigende politisk usikkerhed i Europa påvirker risikopræmien

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2012. Markedskommentar Stigende politisk usikkerhed i Europa påvirker risikopræmien DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 5 MAJ 2012 Markedskommentar Stigende politisk usikkerhed i Europa påvirker risikopræmien Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2011. Markedskommentar Spænding forud for 3. kvartals-rapporterne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2011. Markedskommentar Spænding forud for 3. kvartals-rapporterne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2011 Markedskommentar Spænding forud for 3. kvartalsrapporterne Briefings på september måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den konservative

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2015. Markedskommentar Fortsat styrkelse af aktierne efter af søsætningen af QE-program

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2015. Markedskommentar Fortsat styrkelse af aktierne efter af søsætningen af QE-program DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 3 MARTS 2015 Markedskommentar Fortsat styrkelse af aktierne efter af søsætningen af QEprogram Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2011. Markedskommentar Der skal mere end krig og jordskælv til at ryste aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2011. Markedskommentar Der skal mere end krig og jordskælv til at ryste aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2011 Markedskommentar Der skal mere end krig og jordskælv til at ryste aktierne Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2012. Markedskommentar Danske aktier i front efter pæn regnskabssæson

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2012. Markedskommentar Danske aktier i front efter pæn regnskabssæson DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 3 MARTS 2012 Markedskommentar Danske aktier i front efter pæn regnskabssæson Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Novo Nordisk

Læs mere

Markedskommentar. 4. maj 2010

Markedskommentar. 4. maj 2010 Markedskommentar 4. maj 2010 Afkastforventninger danske aktier (KFX) Indtjening i KFX-indekset Kurs Andel KFX værdi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 pct. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr.

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

C20 by Numbers 2017 Baggrundsmateriale Årsrapporter for

C20 by Numbers 2017 Baggrundsmateriale Årsrapporter for www.pwc.dk/cbynumbers C by Numbers 17 Baggrundsmateriale Årsrapporter for 11-1 Om PwC s analyse C by Numbers Formål Analysens formål er at identificere den økonomiske udvikling og retning, som de største

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2012 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

NO. 4 APRIL 2006. A.P. Møller - Mærsk og Vestas - modelporteføljernes store udfordring den sidste uge i marts Analyser:

NO. 4 APRIL 2006. A.P. Møller - Mærsk og Vestas - modelporteføljernes store udfordring den sidste uge i marts Analyser: DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2006 Markedskommentar OMXC20 hægtet af de internationale aktiers fremgang i marts Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger A.P.

Læs mere

Baggrundsmateriale, maj 2013

Baggrundsmateriale, maj 2013 www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by numbers Analyse af udviklingen i C20 Baggrundsmateriale, Revision. Skat. Rådgivning. Hvad har vi gjort? Regnskabstal for 2010-2012 Analysen er foretaget på baggrund af selskabernes

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 www.pwc.dk/c20bynumbers C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 s analyse C20+ by Numbers har for tredje år i træk lavet analysen C20 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2013. Markedskommentar: Global aktieeufori trukket af mange forhold

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2013. Markedskommentar: Global aktieeufori trukket af mange forhold DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 2 FEBRUAR 2013 Markedskommentar: Global aktieeufori trukket af mange forhold Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Indeksbaseret

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Nyhedsbrev for aktiespareklubben PointFigure.Dk Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Kommentarer siden sidst USA s jobmarked skaber ikke så mange nye arbejdspladser, som markederne havde

Læs mere

Bang & Olufsen a/s koncernen

Bang & Olufsen a/s koncernen Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.07 15. august 2012 Bang & Olufsen A/s Selskabsmeddelelse 4. Kvartal 2011/12 1 CVR-nr: 41257911 Selskabsmeddelelse 4. Kvartal 2011/12 I tråd med de

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017

Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017 Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 8 AUGUST 2013 Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 07 JULI 2005. Markedskommentar Sommeroptimismen. terrorbomber. Kvartalsrating af kurspotentiale og sikkerhed

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 07 JULI 2005. Markedskommentar Sommeroptimismen. terrorbomber. Kvartalsrating af kurspotentiale og sikkerhed DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 07 JULI 2005 Markedskommentar Sommeroptimismen afbrudt af terrorbomber Kvartalsrating af kurspotentiale og sikkerhed Briefings på juni måneds væsentligste meddelelser

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2010

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2010 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2010 Markedskommentar Turbulens pga. frygt for doubledip men effekten af stimulipakker og lav rente trækker op Briefings på august måneds væsentligste

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2011

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2011 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2011 Markedskommentar De positive takter fortsætter i 2011 stimuleret af centralbankernes seddelpresse Briefings på december måneds væsentligste meddelelser

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF )

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) SSF blev stiftet i 1825 af lokale godsejere på Frydendal (hedder i dag Torbenfeld Gods) og blev børsnoteret i 2015. SSF har 47 filialer i alt og nye filialer på vej i Helsingør,

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 04 APRIL 2014. Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 04 APRIL 2014. Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 04 APRIL 2014 Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Risikovillig

Læs mere

Børsmeddelelse nr Delårsrapport 1. kvartal 2004

Børsmeddelelse nr Delårsrapport 1. kvartal 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K København, d. 21.04.2004 Børsmeddelelse nr. 11.2004 Delårsrapport 1. kvartal 2004 Bestyrelsen for SmallCap Danmark har d.d. behandlet

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2013. Markedskommentar Q2 afsluttet med større usikkerhed oven på den stærke start på året

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2013. Markedskommentar Q2 afsluttet med større usikkerhed oven på den stærke start på året DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 7 JULI 2013 Markedskommentar Q2 afsluttet med større usikkerhed oven på den stærke start på året Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2012. Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2012. Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2012 Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den konservative portefølje

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2010. Markedskommentar Verdenskrig på valutamarkederne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2010. Markedskommentar Verdenskrig på valutamarkederne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2010 Markedskommentar Verdenskrig på valutamarkederne Briefings på september måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Konservativ modelportefølje

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.402.816 0,0% 2,00 DLR kredit 2017 S 112.522.300 1,3% 2,00 DLR

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2011. Markedskommentar Aktierne begunstiges af flugt fra emerging markets efter uro i Egypten

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2011. Markedskommentar Aktierne begunstiges af flugt fra emerging markets efter uro i Egypten DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 2 FEBRUAR 2011 Markedskommentar Aktierne begunstiges af flugt fra emerging markets efter uro i Egypten Briefings på januar måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

21613 BLVIS A OMX CPH Equities Blue Vision A Stock DK BNORDIK CSE OMX CPH Equities BankNordik Stock FO BO OMX CPH

21613 BLVIS A OMX CPH Equities Blue Vision A Stock DK BNORDIK CSE OMX CPH Equities BankNordik Stock FO BO OMX CPH This is an attachment to IT Notice on tick size changes published 24 September 2014. Below the order books that will be moved from tick size table XCSE Equities, DKK to a new tick size table XCSE Other

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2015. Markedskommentar Dramatisk start på 2015 reddet af 8.500 mia. kr.

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2015. Markedskommentar Dramatisk start på 2015 reddet af 8.500 mia. kr. DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 2 FEBRUAR 2015 Markedskommentar Dramatisk start på 2015 reddet af 8.500 mia. kr. fra ECB Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Indeksbaseret

Læs mere

Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab?

Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab? Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab? v./ Jens Houe Thomsen Senioraktieanalytiker Jyske Bank DIRF 22. maj 2012 Agenda Hvorfor

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Victoria Properties 20. juli 2009

Victoria Properties 20. juli 2009 Sejlene rebes fokus på overskud Med et relativt stabilt tysk ejendomsmarked og en uændret ejendomsportefølje fortsætter Vicotria Properties med at skære organisationen til et lavere aktivitetsniveau. Herved

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 307.401.806 3,59% 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 583.382 0,01% 10,00 Krf.

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2010. Markedskommentar Grækenland ryder forsiderne men Kina er mere afgørende

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2010. Markedskommentar Grækenland ryder forsiderne men Kina er mere afgørende DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2010 Markedskommentar Grækenland ryder forsiderne men Kina er mere afgørende Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Modelporteføljerne

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 03 MARTS 2014. Markedskommentar Stor risikoappetit gav danske aktier forspring i februar

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 03 MARTS 2014. Markedskommentar Stor risikoappetit gav danske aktier forspring i februar DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 03 MARTS 2014 Markedskommentar Stor risikoappetit gav danske aktier forspring i februar Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Risikoviljen

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2010. Markedskommentar Stærkt afsæt for aktierne ved årets start

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2010. Markedskommentar Stærkt afsæt for aktierne ved årets start DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2010 Markedskommentar Stærkt afsæt for aktierne ved årets start Briefings på december måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den risikovillige

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere