Bilag. Region Midtjylland. Orientering om Århus Kommunes forslag om overtagelse af regionale tilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Region Midtjylland. Orientering om Århus Kommunes forslag om overtagelse af regionale tilbud"

Transkript

1 Region Midtjylland Orientering om Århus Kommunes forslag om overtagelse af regionale tilbud Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 28

2 ! "# $ "#%!&!' $ "#$% % ( $' ) $# # &# %$!! ' *+,' % ' %# $ % -$ # '!! $ ## "," %'. /"% # #," $ % "# ' 0. /"% $ #' Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Magistratsafdelingen for Børn og Unge Sagsnummer: Sagsbehandlere: Karin Storr (MSO) Hans Sloth Kristoffersen (MBU) Jesper Christiansen (MSB) Jimmi Joensen (MSB) Telefon: Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 1 af 28

3 " $ " " ' %' # " "1$ # $$" $# % # ' )! # ( $" $ $# ' ) $" $ % "' "# ' '' -$" ' "%% #, # # % # % "##$%' # $ " ' $% ' $! $ ' % # 2 %'. /"%$. /"% 3 /!/"% Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 2 af 28

4 - $" "13, $ -.! 78 6(% 0" # # $ Region Midtjylland driver døgntilbud med i alt pladser "# # 293 pladser for børn og unge $ $ 82 pladser på forsorgs- og misbrugsområdet 510 pladser for voksne handicappede 286 pladser for sindslidende # # Århus Kommune driver døgntilbud med i alt pladser ( 377 pladser for børn og unge (! ' 230 pladser på forsorgs- og misbrugsområdet ' 770 pladser for voksne handicappede % 149 pladser for sindslidende $9 % "! #%$ ' # 0!% (" % ' % "!. #$! ' Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 3 af 28

5 % ' $" % $ " % #' $%$ %/ $%$# " % % $ $ $ ' # %#%$ '! $" " % 4 $ ' $ $ $ " (!:; $ 2 % '. "'. 4 ' $ $ % / ' $# 0% (!:+ $" ' $ # ' < $ Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 4 af 28

6 !$ # -"$ ' $ # # 78$# 4%' " # % $ #' 4%" $'. /"%' %"$ " 5 #$ # % #4 5 0 # (!8$.!$6(% ' " # $ # $ ' # $ ' $ #". /"% $ $ #% # ' $" $ $ $' # Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 5 af 28

7 )# $ % )(!:;$9# #" $% ' 6'!". /"%$" %$ ". /"% )$ % ' $! " $' $ ' # "$ "!!=6(% =>! ' 0!%!!?" ' #$ $ $ " " ##'! " ' ". /"%! $ '! Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 6 af 28

8 " % # %$# ( $ " )# # #! /' $%$ # " % #$ %&! # $!' % "# # # # # # "$ ## # $#' -% # " %.!%' # 3 #! #% # ' $% # $ $ %!' % " Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 7 af 28

9 %'!% ' $"!' %, ' % # $ # '! # # ( #$#' %' 7 *;8# Tuesten Huse " $ Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108. Sigter på rehabilitering af personer med svær psykisk sygdom og sociale kontaktvanskeligheder.?" Budget: Nettobudgettet udgør ca. 9,1 mio. kr. Medarbejdere: Ca. 15.!% $ Normeret til 16 beboere. Tilbudet planlægges udvidet med 3 døgnpladser. # Århus Kommune benytter pt. 15 af tilbudets pladser. I 2007 er det kun % Århus Kommune, som har visiteret til tilbudet. $ (!' :; "1 ),$ ' #% ' 7 8%" +'+*AB?", # ' # /%7 8$(' $( % Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 8 af 28

10 #, ' Atriumhuset % Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108. $ Sigter på støtte og behandling af personer med en svær psykisk, lidelse kombineret med en misbrugsproblematik. " Budget: Ca. 7,8 mio. kr. (2008-p/l) ifølge takstbilaget til rammeaftalen #! for ' Medarbejdere: Ca. 15. Normeret til 14 beboere. Århus Kommune benytter pt. 10 af tilbudets pladser. I 2007 har Århus?,$ Kommune tegnet sig for 87 % af visitationerne til tilbudet. $#$ $ ' '!% /" %?",% ' $# $ #' $ (!:;, "1 * 5",'!%!# $' #$% #!%' (#! $ # # $ % $ $$ Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 9 af 28

11 " $ % +$ %&,*! )!!' $ #!' 2! 3 - $ ' %!%$ %! %' $ # ' - #,%!# ' ' $" ( '!8 - %!%?" '!!$" '!,* -.*-/ $( $.? $#' ) # # Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 10 af 28

12 ) #( '!7456.C' 8 70 " ', ' 8$ (! $ ' %! ) # 456. "+!"79B$+A8 Børn og Unge Centret Rehabilitering, Århus-afdelingen (Småbørnscentret)!$ Tilbud efter Servicelovens 67, stk. 3. " $! Børn og Unge Centret Rehabilitering har rehabiliteringstilbud i Århus, Viborg, Ry og Randers. Tilbudene er af praktiske årsager organisatorisk forankret under et døgntilbud i Hedensted. Afdelingen i Århus servicerer i et vist omfang de øvrige afdelinger administrativt. " $ Tilbyder rådgivning, vejledning og behandling af småbørn med handicap. #" Placeret på MarselisborgCentret, hvor Århus Kommune i forvejen har en række øvrige tilbud. Budget: Nettobudgettet udgør ca. 8,8 mio. kr. ' $' # #' Medarbejdere: 17. ' = )' ='! # $. /"%% $' # #" # " (! D!D <$ # '!< ) "$!' #% ' $!$' #%!'! # % Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 11 af 28

13 !$ (!$' #"! ' / 4 5 0!$(!$! 3 '!!!$ ' $' # $ '! " "7% $% 8 % '! " % $% %! "!!$ # $' " )" (!#' $# $' # $ (!:; (! ' 8 "1 2 -! %!' $%#"#%'! +!BBA " -" $!$ (# Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 12 af 28

14 !$ #! $ -$ Fenrishus #! # "?" - % Døgn- og daginstitution for børn og unge med svært fysisk og psykisk handicap og stort plejebehov, efter Servicelovens 67, stk $ Tilbyder rådgivning, vejledning og behandling af småbørn med handicap. "! Tæt samarbejde med børnelæger fra Skejby Sygehus. % $ Budget: Ca. 24,4 mio. kr. (2008-p/l) ifølge takstbilaget til rammeaftalen for # Medarbejdere: (døgn) + 7 (dag). Planlægges udvidet med hhv. 4 døgn- og 4 dagpladser. - $ Århus Kommune benytter pt. 6 døgnpladser og 4 dagpladser svarende til en helårsudgift på ca. 12,7 mio. kr. Århus Kommune har i 2007 tegnet sig for 50 % af visitationerne til tilbudet. # $ %7 8' # / ( 4$ (%$" $ # -'?" -" ' #" ' -' $ % = #!!' $- '! " $ -$ ' Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 13 af 28

15 !$! "/ # $!# ". /"%# -B ' B #!!B% ' )" -# $# $ # $ (!:; - "1 * 0" (! -!% E '!# # ) ' % % % ' $!#. /"%)' +!*$+* ' # # ' $"! # "* 9 % %(# % ' Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 14 af 28

16 ' '!$ ' $ *9$+* ' " $ $ " % 3$ %&,* $% $!# '? $ $ $ ' $ # % " % $ # $ #$ ' $".! " # ' % &!.!' # $ %! $#' %# 5? Rådgivningscentret (, ( %' Tilbud efter Servicelovens 67, stk " $ Tilbyder ambulante behandlingsforløb i forbindelse med seksuelle overgreb, svære kriser og psykiatrinære problemstillinger samt supervision og undervisning til andre professionelle. 4 Tilbudet er beliggende på Langenæs Allé i bygninger som (!$ ejes af Århus Kommune. (! Budget: Nettobudgettet udgør ca. 6,6 mio. kr. $ %! Medarbejdere: 14. ) # ' Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 15 af 28

17 ? 0' "# $? '.!% % '!!'E $ %. '! $ '! $# ##.! ' $ $ %% %!$.!$ #!' % $ # ## $ #" E # " # # #' 5 % # % 5 D% D $ % 5 % ' $".!$# % $ (!:;.! "1 ( & " #%# #$ Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 16 af 28

18 %$ $ % #!$ Holmstrupgård #' Selvejende ungdomspsykiatrisk døgntilbud under Jysk? Børneforsorg etableret efter Servicelovens 67. ( 7 "8 Målgruppe: unge fra 14 år med svære psykiatriske lidelser af skizofren karakter, spise- eller personlighedsforstyrrelse, 4% organisk betingede vanskeligheder og kontaktvanskeligheder. + $' Budget: Nettobudgettet udgør ca. 42,5 mio. kr.. /"% Medarbejdere: 95. Normering: 47 døgnpladser og 36 dagpladser. ( #! Århus Kommune benytter pt. 23 døgnpladser svarende til % % en helårsudgift på 21,0 mio. kr. (2007). ' $ $, # %!'? % #!% ' % %# %$ ' #' $ #" %" )"% %# $# '? %!$' $% ' %! %# %!%! $ % %4 " ' Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 17 af 28

19 !$ > $$ > $ )' # " > $ %' $4' 5 %6. $ # 2 #' " "' 1 * 5".! '!$ ' /! #! ' $ ' % $ ' # ' $ " # #"? +'*' ' % %# # * $ Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 18 af 28

20 $# $ ' 4 # 4$ %&!! #$ %!-#$ % #3 4 % 5 5 ' $ "$ "' # # # $ # 2! $ #!' )%!' $# $ $ " $#'!$ % % 2!"3 5' "' $ $ 0$"$# E'!# $ ' $ $ $#!# Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 19 af 28

21 '!$ '! $!"$' #%% ' " %!%' ' $#' # ("' #%#!' " " -! " $ "%' $ # 5' $ " (, ' # "$ ' #-$ "$$"# $ ) # ' # $ % 2 Høskoven # F!$ "$ Botilbud efter Servicelovens 107, uddannelses- og aktivitetstilbud efter samt bostøttetilbud efter # " Boligerne er nyindrettede - ombygget i perioden # Målgruppe: unge voksne med hjerneskade og fysiske handicap. "7("E(8 Budget: Nettobudgettet udgør ca. 45 mio. kr. Medarbejdere: 5 F! Normering: 39 (døgn) og 104 (dag). # 7% ' 8 "'!# &' # ' Århus Kommune benytter pt. 28 døgn- og 60 dagtilbudspladser på tilbudet. Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 20 af 28

22 >% " "% " -"# # "!$ # 0# '! % $ " F,) # # 0" # ' # # # #' % " $%!+*A' $ # ) # A!$ ' # # $ # $ (!:; "1 * 5" $ ' "$# '?! )""("' # % + $!"#' Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 21 af 28

23 / "= $%# ) # # % #'!)# # # #) $ ' $" # %9' #$(" ($%' "# ' #"$% %'!! % ' 74-8" $'!$ #!$ # 5 '!!! ' # %'!2 #" $ #!', ' ##$ ($' % Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 22 af 28

24 5$ & % % ' ' 2 ' # "' ' $ ' #,6 / ' 6/ " +!! 6/!* $ $!! 5% " "$!$ % 6/ $ $'$ ' $ $ $ "$ % '!' 7!8 "$%$ ' ' %!. /"%/! #! ' 6/ ' % /!$ Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 23 af 28

25 ! $!' Misbrugscenter Midtjylland /!% 6/' % Behandlingstilbud efter Sundhedslovens 101. $! Målgruppe: personer med et oplevet problematisk misbrug af illegale rusmidler. $ %$# ' Målgruppen er omfattet af den lovfæstede behandlingsgaranti på sundhedsområdet. $' # Tilbudets samlede nettobudget for 2008 udgør ca. 8,4 mio. kr. Heri er dog inkluderet bo- og efterbehandlingstilbudet Hvilstedhus. # Normering: 122 behandlings- og 6 døgnpladser. Århus Kommune benytter ikke tilbudet. # " /!/"% * $!' $ % %$ ' $%! 6/ % " '" ( 6$ &.10 1,! /. /"% 9' (%!7 6 (% 8!$ ' ' % 4 %! % F ' #$ Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 24 af 28

26 ##$!$# ) %' #! "# %! $! $"#! 6(% #" # $ "# 0%! %3 0 ' 0# ( - 6(% %% ' % ) # $" $' "# G% ' Center for Syn og Kommunikation $ $'!$ Målgruppe: blinde og svagtseende børn og voksne. #$' Formålet med Center for Syn og Kommunikations indsats "$' #$ er at begrænse og afhjælpe følgerne af nedsat syn hos alle blinde og svagsynede. Ydelserne retter sig mod hele livsforløbet og er karakteriseret ved et højt specialiseret fagligt niveau med en tværfag- 6(% "#!$ lig indsats fra synskonsulenter, optikere og øjenlæger. Budget: Nettobudgettet udgør ca. 13,1 mio. kr. "#! Medarbejdere: 29. $ 6 (% $ "#' 66?C "#! Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 25 af 28

27 0" 6(% % %# '?# 3 / # " $ $ ' = 0% ' ) E$ 0# ( # " $6(C '?!. ' (!# / 4 5 6(% #' #" "?" 6(% % # $ # " ' $ # ' 4 # #"!= "# -" %$%! ' "# % $ $ 6(% %. 0% "!$ ##!'! 6(% 6(% $ "? ' Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 26 af 28

28 . /"% $ %7 8# " %% ' $ #"!' -" %$6(% % # ' 6(%? ' "! " $F $ $ % #" $!:; 6(% "1 (, % $" $ ' '"'$ '$ '$#'$' 2 ' H? #' ) #"% $! $ Tale og Høreinstituttet! Yder tilbud efter såvel Lov om specialundervisning for #'#' voksne som Serviceloven. $" Tale og Høreinstituttet tilbyder udredning, vejledning, $ rådgivning og undervisning til børn, unge og voksne. Budget: Nettobudgettet udgør ca. 35,6 mio. kr. Medarbejdere: 72. ",$ ) %#$" Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 27 af 28

29 ). /"%$ ' $! ) % $" 4$ "-!$ ' -!$!!# % # $/ 4 5 % 0" ' #! 2 $ "' * $%'!# " # " # %'$'! Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 28 af 28

30 !" #!" ###!"$%"" Den nuværende opgavefordeling mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen vil i løbet af 2008 formentlig komme til debat i de fleste af de 19 kommuner. Region Midtjylland driver i dag efter aftale med kommunerne ca. 60 tilbud indenfor social- og kommunikationsområdet. Området havde i 2007 et budget på kr. og 2246 ansatte. Både kommunerne i regionen og Region Midtjylland driver i dag specialiserede tilbud i nogle tilfælde tilbud med højt specialiserede funktioner. Derfor er en specialiseret indsats i sig selv ikke længere en entydig parameter for, om et tilbud mest hensigtsmæssigt drives kommunalt eller regionalt. Det er afgørende, at der findes en fælles forståelse mellem kommunerne i Region Midtjylland og regionen om den fremtidige drift af det sociale område. Forslag til et klarere snit mellem Region Midtjylland og kommunerne på socialområdet. De større kommuner, der er kommet ud af strukturreformen, giver baggrund for en større specialisering og et styrket professionelt niveau og er i dag i stand til at løfte flere opgaver end før reformen. De har mulighed for at opbygge en faglig bredde og kompetence i eget regi og kan på den måde tilbyde løsninger i lokalområdet, tæt på borgeren og integreret med områdets øvrige liv helt i tråd med grundtankerne i strukturreformen om høj og faglig kvalitet, brugeren i centrum, nærhed m.v. Men for en række medborgere med svære og eventuelt sjældne handicaps, svær psykisk sygdom eller andre komplekse vanskeligheder er der et behov for, at der også på det sociale område og på kommunikationsområdet sættes

31 en dagsorden, der kan imødekomme behovet for at også mennesker med sjældne og/eller komplekse problemstillinger får en særlig målrettet behandlings-, støtte- eller omsorgsindsats. Disse mennesker vil i dag ofte have brug for en indsats, der finder sted i en tæt sammenhæng med andre offentlige servicetilbud, bl.a. indenfor behandlingspsykiatrien eller somatikken. For disse målgrupper skal den nødvendige indsats både når der er tale om botilbud, ydelser og rådgivning ofte imødekommes gennem udvikling og vedligeholdelse af særligt målrettede og individualiserede tilbud til brugerne. Det stiller krav om et behandlingssystem, der er karakteriseret ved overskuelighed, et minimum af administration og endelig sammenhæng mellem de tværfaglige og tværsektorielle miljøer, der er en nødvendighed for lige netop at kunne udvikle og vedligeholde det individualiserede og målrettede tilbud. Det er en stadig udfordring for både somatik, psykiatri og specialiserede sociale miljøer at udnytte de begrænsede specialiserede faglige ressourcer bedst muligt. Specialisterne i f.eks. pædiatrien og psykiatrien kan godt samarbejde med en flerhed af kommunale og regionale tilbud, men man vil alt andet lige få en bedre udnyttelse af disse ressourcer, hvis samarbejdspartnerne er færre, er kendte, er indenfor samme organisation og ikke mindst kan arbejde målrettet i forhold til et gensidigt udviklende samarbejde. For nogle borgeres vedkommende er der med andre ord brug for, at særlige faglige ressourcer sikres og fastholdes ét sted. De borgere, der har problematikker, der kun findes med lav hyppighed og/eller høj kompleksitet, er afhængige af en bred vifte af faglige kompetencer og faggrupper, for at der kan findes fagligt tilfredsstillende løsninger. Det bør sikres, at der ved komplekse udredninger vil være bedre muligheder for, at man netop får sat fokus på det kompleks af problematikker, der sikrer, at den rigtige indsats sættes ind. Antallet af borgere, man ser, er vigtigt for at udrede korrekt og at kunne se det enkelte menneskes nuancer i problematikkerne. Det gælder her som andre steder at: Øvelse gør mester. Nogle problematikker eller sammenstillingen af forskellige problematikker forekommer meget sjældent i den enkelte kommune måske går der år mellem to personer med samme problemkompleks. Det er regionens opfattelse, at det vil være hensigtsmæssigt, at regionen løser opgaver vedrørende: Borgere med problematikker af lav hyppighed Borgere med problematikker af høj kompleksitet Borgere med problematikker, der har en nær sammenhæng til specialiseret somatisk eller psykiatrisk behandling. Region Midtjylland vil således foreslå, at regionen fremover løser opgaverne for de få og de meget komplicerede. Der tænkes her på de små målgrupper, hvor der kræves et meget stort optageområde. Endvidere tænkes der på den meget sammensatte målgruppe af borgere, hvor der ofte skal etableres individualiserede tilbud, fordi de har mange komplekse problemer samtidig. Den sidste gruppe er endvidere karakteriseret ved, at der oftest vil være et stort behov for tæt samarbejde med de psykiatriske afdelinger og eventuelt somatiske afdelinger. "&

32 Grupperne kan karakteriseres således: 1) Lav hyppighed Sjældne problemstillinger eller handicaps, der kan sammenlignes med lands- eller landsdelsfunktioner. 2) Høj kompleksitet Borgere der har en flerhed af samtidige problematikker, f.eks. Misbrug Svære psykiatriske problematikker Hjerneskader, med behov for specialiseret træning eller genoptræning, rehabilitering og/eller massiv støtte til dagligdagen Udadreagerende og anden problematisk adfærd, herunder personfarlig adfærd Personer med dom eller anden retslig foranstaltning Massive indlæringsproblematikker 3) Betydende nærhed til psykiatri eller somatik Med henblik på at sikre, at de fysiske, teknologiske og faglige miljøer, samt de nødvendige vidensklynger også fremover vil være til stede i Region Midtjylland på ovenstående områder, foreslås, at der indgås aftaler om snitfladerne mellem kommunal og regional drift, der giver den fornødne tidsmæssige horisont og perspektiv for de involverede tilbud, disses ledere og medarbejdere. De konkrete forslag fra Århus Kommune Fenrishus: Århus Kommune ønsker at overtage tilbuddet Fenrishus. Region Midtjylland foreslår, at tilbuddet forbliver regionalt drevet. Fenrishus er en døgninstitution med specialbørnehave beliggende i Århus Kommune, aldersgruppe 0-18 år. I 2007 var Fenrishus normeret til 16 døgnpladser og 3 specialbørnehavepladser. Den gennemsnitlige belægning var henholdsvis 109% på døgnpladserne og 272% på børnehavepladserne. Det er i rammeaftalen for 2008 aftalt, at Fenrishus udvides med 4 døgn- og 4 dagpladser. Denne udvidelse forventes at skulle finde sted udenfor den nuværende matrikel, der ikke kan bebygges yderligere. "&

33 I 2007 fordelte de henvisende kommuner sig således på Fenrishus: " )* /00 )* 1 )* 2"" )* +" )* %""$' ()* )* -.' ) *,""$' ()* Fenrishus løser udviklings-, behandlings- og plejeopgaver. Målgruppen er svært hjerneskadede børn med svære fysiske handicaps og ofte tillægshandicaps i form af blindhed, døvhed, epilepsi m.v. Udviklingsmæssige er børnene fra få måneder til 1 år, funktionsmæssigt har ingen af børnene almindelig førlighed eller funktion. Børnenes vanskeligheder betyder, at de har behov for sondemad, ilt og/eller lægeordineret overvågning. Børnene har et omfattende behov for medicinering. Der er tale om sarte børn, hvor infektioner og mangelfuld faglig håndtering kan have livstruende konsekvenser. Der er behov for tæt behandlingsmæssig sammenhæng med pædiatrisk afdeling på Århus Universitetshospital Skejby. Børn på terminalstadiet forbliver på institutionen på grund af den behandlingsmæssige sammenhæng med Århus Universitetshospital Skejby. Institutionen får besøg af en læge 1-2 gange om ugen, som står for børnenes behandlingsplan i forhold til børnenes somatiske problemer, medicinering m.v. Uddannelse og efteruddannelse af medarbejdergruppen sker i tæt samarbejde med sundhedsvæsenet for at sikre, at personalet er ajour med nyeste viden. Forudsætningen for institutionens specialisering er, at den dækker et stort geografisk område. Det indebærer, at institutionen alene modtager de meget svært handicappede børn, der heldigvis findes i meget begrænset omfang i de enkelte kommuner. Samtidig er den behandlingsmæssige sammenhæng til sundhedssektoren en forudsætning for, at institutionens tilbud kan opretholdes og udvikles. Den regionale forankring af Fenrishus sikrer ensartet service overfor alle kommuner, der har behov for denne type pladser. "&

34 Ungdomshjemmet Holmstrupgård. Århus Kommune ønsker at overtage Ungdomshjemmet Holmstrupgårds afdeling i Århus. Region Midtjylland foreslår, at Holmstrupgård fortsat drives regionalt. Ungdomshjemmet Holmstrupgård er en selvejende socialpsykiatrisk institution med afdelinger i Randers, Silkeborg, Århus og Viborg kommuner. I 2007 var institutionen normeret til 47 døgnpladser, 36 dagpladser samt et antal individuelle tilbud. Den gennemsnitlige belægning var i %. I 2007 fordelte de henvisende kommuner sig således på Holmstrupgård: Aalbo rg Randers 1% 4% ViborgHorsens 4% 1% Vejle 2% Odder 2% Silkeborg 7% Jammerbugt Furesø 1% 1% Skive 1% Favrsko v 15% M ariagerfjo rd 3% Norddjurs 6% Skanderborg 9% Syddjurs 4% Århus 39% Ungdomshjemmet Holmstrupgård er en døgninstitution, der overordnet arbejder med en målgruppe af normaltbegavede børn og unge i alderen fra ca. 14 år med svære psykiatriske lidelser, opmærksomhedsforstyrrelser og udviklingsforstyrrelser. De fleste unges adfærd kan beskrives som: at de er markant sarte og har svært ved at være sammen med andre (selvmordstruede) eller også er de markant voldsomme og udadreagerende. Behandlingsarbejdet tilrettelægges i tæt samspil med børne- og ungdomspsykiatrien, d.v.s. behandlingsplan drøftes i fællesskab og medicinering følges tæt for mange unge. En forudsætning for opretholdelse for faglig kvalitet er: det faglige forpligtende samarbejde på alle niveauer mellem børne- og ungdomspsykiatri og Ungdomshjemmet Holmstrupgård samt at institutionen dækker et befolkningsunderlag, der sikrer, at der over tid er tilstrækkeligt antal brugere til at opretholde specialiseringen. Hvis Århus Kommune overtager Århusafdelingen vil afdelingerne i Randers, Viborg og Silkeborg ikke kunne opretholdes med uændret funktion. Den regionale forankring sikrer i dag, at kommunerne har lige adgang til de pladser, der samlet udbydes på Ungdomshjemmet Holmstrupgård. "&

35 Himmelbjergets Børn og Unge Center Rådgivningscentret. Århus Kommune ønsker at overtage Rådgivningscentrets afdeling i Århus. Region Midtjylland foreslår, at Rådgivningscentret fortsat drives regionalt. Himmelbjergets Børn og Unge Center består af en døgninstitution Himmelbjerggården og Rådgivningscentret beliggende i Skanderborg. Rådgivningscentret har afdelinger i Århus, Skanderborg og Viborg. Der er for 2008 indgået abonnementsaftaler med 7 kommuner i Region Midtjylland. Nedenstående figur viser den procentvise fordeling af indgåede abonnementer for 2008 fordelt på kommuner og befolkning.,""$' * 2"" * +" * -.' * " * * %""$' * "&

36 Rådgivningscentret er et specialiseret rådgivnings- og udredningstilbud. Målgruppen er børn og unge med psykiatrinære problemstillinger samt problemstillinger som følge af seksuelle overgreb og traumer. Overtager Århus Kommune tilbuddet beliggende i Århus, vil tilbuddet i Viborg ikke kunne opretholdes. Børn og Unge Centret, Rehabilitering (BUR). Århus Kommune ønsker at overtage tilbuddet. Region Midtjylland foreslår, at det forbliver regionalt drevet. Børn og Unge Centret består af en døgninstitution beliggende i Hedensted og et rehabiliteringscenter med afdelinger i Århus, Ry, Randers og Viborg Børn og Unge Centret, Rehabiliteringen har haft en nytilgang i 2007 på ca. 250 børn og unge og har aktuelt kontakt med ca børn og unge. I 2008 er der indgået aftaler med 10 kommuner i Region Midtjylland og 1 kommune udenfor Region Midtjylland, ligesom der leveres ydelser til flere kommuner som tilkøb. Det samlede befolkningsgrundlag er på ca Nedenstående figur viser den procentvise fordeling af indgåede abonnementer for " )* /00 )* 34 )*,""$' )* Odder 0,9% +" )*!4 )* -.' )* )* /00 )* 34 )* Skanderborg 5,2% Skive 4,5% Viborg 11,7% Syddjurs 6,3% "&

37 Målgruppen er børn og unge fra 0-18 år med betydelig og varig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Der tilbydes rådgivning, vejledning og genoptræning, samt rådgivning og vejledning til forældre, fagligt personale i kommuner m.v. De børn fordeler sig typisk på 5 overordnede diagnosegrupper/lidelser eller sammenfald mellem disse. Der er tale om cerebral parese, udviklingshæmmede med sammensatte problemstillinger, multihandicappede med sammensatte problemstillinger, øvrige former for diverse kromosomforstyrrelser og autisme-spektrum forstyrrelser. Statistisk set vil der i en typisk kommune være relativt få børn inden for hver diagnosegruppe/lidelse. Opgaven løses i dag i et tæt samarbejde med de pædiatriske afdelinger og medarbejderne fra institutionen løser opgaver på de pædiatriske afdelinger finansieret af sundhedsloven, hvilket blandt andet er med til at sikre den behandlingsmæssige kvalitet. Kendetegnende for disse børn er, at deres handicap/funktionsnedsættelse er så kompleks, at der overfor disse børn er behov for en tidlig, specialiseret og koordineret indsats mellem sundheds- og socialområderne med henblik på at kunne reducere funktionsnedsættelsen og dens konsekvenser. En forudsætning for opretholdelse af institutionens specialisering er et geografisk dækningsområde, som sikrer, at institutionen møder et relativt stort antal meget komplicerede sager. Dernæst at institutionen indgår i et sammenhængende forløb med de pædiatriske afdelinger, hvor institutionens personale løser opgaver på de pædiatriske afdelinger. Ved Århus Kommunes overtagelse af Århusafdelingen vil det ikke længere være muligt at drive afdelinger i Randers, Ry og Viborg med uændret specialisering. Den regionale forankring sikrer en faglig udvikling baseret på nyeste viden i sundhedsvæsenet. Center for Syn og Kommunikation. Århus Kommune ønsker at overtage Centret. Region Midtjylland foreslår fortsat regional drift. Center for Syn og Kommuniukation har tre afdelinger beliggende i Århus, Viborg og Holstebro. Center for Syn og Kommunikation har haft aftaler med 12 kommuner, der tilsammen udgør et befolkningsgrundlag på ca borgere. Herudover køber flere kommuner ydelser på tilkøbsvilkår. Nedenstående tabel viser den procentvise fordeling af indgåede abonnementer for 2007 på basis af befolkningstal fordelt på kommuner. "&

38 /00 * 1 *,""$' * Odder 2% -.' * +" *!4 * * Viborg 10% Syddjurs 5% Skive 6% Skanderborg 6% Center for Syn og Kommunikation leverer specialiserede tværfaglige ydelser til blinde og svagtsynede børn og voksne, som har til formål at begrænse og afhjælpe følgerne af nedsat syn. Kerneydelserne består i rådgivning, vejledning og undervisning, herunder fokus på IT. På synsområdet er der ca. 80 diagnoser, øjenrelaterede såvel som neurologisk betinget. Synsområdet er organiseret med nedenstående specialisering Statisk set vil der være relativt få brugere indenfor hvert speciale i en typisk kommune. Småbørnsområdet: særligt fokus på stimulering af synsmæssig udvikling, rettet mod børn, forældre og daginstitution Folkeskole- og specialskoleområdet: Kvalificering af skolerne til at varetage undervisning af blinde og svagtseende, herunder kompenserende undervisning Ungdomsområdet: Vejledning omkring valg af og under en ungdomsuddannelse. Voksenområdet, herunder udviklingshæmmede voksne: Udredning og vejledning, herunder om brug af hjælpemidler Uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet: Integration på og fastholdelse af blinde og svagtsynede på arbejdsmarkedet Rådgivning og vejledning i forbindelse med teknologiske kommunikationshjælpemidler: Herunder afprøvning, opsætning og undervisning Aktivitets- og samværstilbud for blinde og svagtsynede: Vejledning om kompenserende teknikker, personlig og social udvikling samt uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder Bostøtte: Med henblik på at lette overgangen til egen bolig Centret beskæfriger synskonsulenter (lærer og pædagoger), it-konsulenter, optikere, øjenlæger og psykologer. Center for Syn og Kommunikation er afhængig af samarbejdet med universitetshospitalets øjenafdeling samt to overlæger, som indgår i opgavevaretagelsen. Det er afgørende med et stort befolkningsgrundlag, der sikrer muligheden for at opretholde den nuværende specialisering samt et tæt samspil med sundhedsvæsenet og den udvikling, der foregår der. "(&

39 Hjemtager Århus Kommune afdelingen i Århus, vil det ikke være muligt at opretholde afdelingerne i Viborg og Holstebro på uændret niveau. Tale- og Høreinstituttet Århus Kommune har tilkendegivet, at man ikke ønsker at overtage Tale- og Høreinstituttet. Region Midtjylland er enig i, at tilbuddet bør forblive regionalt drevet. Tuestenhuse Århus Kommune ønsker at overtage Tuestenhuse. Region Midtjylland er enig i, at en stor kommune som Århus Kommune vil kunne drive et sådant tilbud i sammenhæng med kommunens øvrige tilbud på området. Århus Kommunes andel af brugere på tilbuddet er 94%. Tuestenhuse er et længerevarende botilbud for svært sindslidende. Beboerne er primært skizofrene, enkelte er dobbeltdiagnosticerede, og enkelte har selvskadende adfærd. Mange er permanent psykotiske. Beboerne har typisk ophold i Tuestenhuse i en længerevarende periode (flere år). Atriumhuset Århus Kommune ønsker at overtage Atriumhuset. Region Midtjylland anerkender, at en stor kommune som Århus Kommune vil kunne drive tilbuddet, men peger på, at tilbuddet målgruppemæssigt også kunne tilhøre den regionale målgruppe. Århus Kommunes andel af brugere er p.t. 70%, men dette tal svinger i både opadgående og nedadgående retning. Atriumhuset er et botilbud for mennesker med svær psykisk lidelse og et komplicerende forbrug af rusmidler. Atriumhuset er en behandlingsinstitution, hvor socialpsykiatri og behandling er tæt integrerede. Der er tæt samarbejde med Team for Misbrugspsykiatri og afdeling N3 på Århus Universitetshospital, Risskov. Hvis Århus Kommune overtager Atriumhuset, vil den særlige ekspertise i huset skulle opbygges på ny et andet sted, hvis regionen får efterspørgsel på tilbud af denne type. Misbrugscentret Århus Kommune ønsker ikke at overtage Misbrugscentret, der betjener Odder, Favrskov og Skanderborg kommuner, men som er beliggende i Århus Kommune. Der gives desuden substitutionsbehandling til de nævnte kommuner, foruden til Silkeborg, Norddjurs og Syddjurs kommuner. Behandlingsinstitutionen Hvilstedhus, der også er en del af tilbuddet, giver tilbud om døgnbehandling. Der er på centret i øvrigt særlig ekspertise i forhold til gravide stofmisbrugere og unge med behov for misbrugsbehandling. Dersom der kan opnås en generel aftale med kommunerne i Region Midtjylland om snitfladen mellem de kommunale og de regionale opgaver, der tager udgangspunkt i ovenstående kriterier (nævnt i indledningen) må det konkluderes, at et tilbud om behandling for stofmisbrug ambulant eller som døgntilbud bør drives kommunalt. Baggrunden er først og fremmest den lovmæssige forankring som skal-tilbud, sammenhæng til kommunernes indsatser for revalidering og forsørgelse og endelig det forhold, at kommunerne i regionen i øvrigt har overtaget stofmisbrugsområdet. " &

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første kvartal 2007

Bilag. Region Midtjylland. Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første kvartal 2007 Region Midtjylland Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni Punkt nr. 25 Sindslidende som % af Distrikt Øst - Region Midtjylland

Læs mere

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Grafisk Service 3600-08-079f. Fotos: Marianne Castmar-Jensen og Kirsten Forum Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Børn og Unge Centret, Rehabilitering Randers,

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Kontaktperson Randi Westergaard Tlf. nr. 44526025 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd Tilbud til voksne

Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd Tilbud til voksne SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE NOTAT Staben, Social, Sundhed og Beskæftigelse Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 6. februar 2008/rev. 28. februar 2008/uba og js Redegørelse til Det Regionale

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$!

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$! !""#$ %"" !"#!!$ % $$! & & $ & ' $ ( )!$*$+!$$$,)-.+!+$+/#+!$ & &.+!+$+ +0! 1 ' +!$+!$+2! 3 3 4+25++$2 ( ( 6 +!! $! +! & 7++$ # $$ % 7++$ +#$ & 7++$ #+!# $$ + &# 8$)..5$! 7 2+8 2 ' &()$* $ $ 1&"0$$$ $

Læs mere

Klart ansvar for de svageste. Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde. Målgrupper. Borgere med særlige behov

Klart ansvar for de svageste. Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde. Målgrupper. Borgere med særlige behov Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Målgrupper Borgere med særlige behov Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet 1. januar 2015 Hviddalen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet Hviddalen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Rusmiddelbehandling er relevant forankret kommunalt!

Rusmiddelbehandling er relevant forankret kommunalt! Rusmiddelbehandling er relevant forankret kommunalt! Centerlederforeningens 1 kommentarer til: Evaluering af kommunalreformen. Marts 2013. Evaluering af kommunalreformen forholder sig ikke specifikt til

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 Til landets kommunalbestyrelser Central udmelding for voksne med kompleks

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet. Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune

Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet. Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune Udfyldt af Assens Kommune Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder og botilbud. Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder for børn og unge og botilbud for

Læs mere

Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland

Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland Indhold Forord... 1 s virke og sammensætning... 1 Nye strukturer med

Læs mere

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Projekt Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i 2012-2014 Projektets ophav 2011 udkom MTV rapporten med en

Læs mere

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Specialiseret viden fra praksis 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Få indblik i Hvornår og hvordan kan du bruge VISO? VISOs organisation og landsdækkende netværk

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB NOTAT Til Socialudvalget Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB På baggrund af et medlemsforslag fra VKOB er Socialforvaltningen blevet

Læs mere

Klart ansvar for de svageste

Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Klart ansvar for de svageste Oplæg om det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2013

BILAG Udviklingsstrategi 2013 BILAG Udviklingsstrategi 2013 Bilag...2 Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien...2 Bilag 2: Særlige forhold...3 Bilag 3: Tendenser og behov...6 Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands og

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema omfatter alle målgrupper

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Regionspsykiatrien Randers

Regionspsykiatrien Randers Valborg Iversen, oversygeplejerske 5/11-2010 Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Dialog

Læs mere

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2013 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 UDVIKLINGSTENDENSER

Læs mere

Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge

Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge Arrangør; RS17 15. December 2014, Næstved Oplæg v/ Bendt Nygaard Jensen, Socialstyrelsen Baggrund for national koordination

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS

sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS Frit lægevalg sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS Baggrund Folketinget har med virkning fra 1. januar 2015 ændret Sundhedslovens 142. http://www.ft.dk/ripdf/samling/20141/lovforslag/l34/20141_l34_som_vedtaget.pdf

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2014 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Udviklingstendenser

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension

Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Rødovre Ungdomspension...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6

Læs mere

Budget 2015-2018, Prioriteringsbidrag. Budget 2015-2018. Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser

Budget 2015-2018, Prioriteringsbidrag. Budget 2015-2018. Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser Budget Nr. 551-11 2015-2018 Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser Forslagsstiller: Udvalg: Center: Politikområde: Administrationen Socialudvalget Social- og Handicapcentret 551

Læs mere

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og Udredningsskema Årsag til henvendelsen [mulighed for at angive baggrunden for s henvendelse] [Oplysninger kan generes fra felt i sagsåbningsskema] Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Børneudvalget besluttede i sit møde den 2. februar 2015 at få forelagt en

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE RESSOURCEOPGØRELSE SOCIALFAGLIGT TILSYN Antal steder TIMEFORBRUG TIL SOCIALFAGLIGE TILSYNSBESØG 10 Opgørelse af ressourceforbrug

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Kommunale redegørelser Kategoriseret efter emner

Kommunale redegørelser Kategoriseret efter emner Kommunale redegørelser Kategoriseret efter emner 1 Forventninger til udbud og efterspørgsel Har kommunen forventninger om væsentlige ændringer i forbruget i 2012? De forventes, at pladserne som resultat

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Når samfundet påtager sig et ansvar for at støtte udsatte børn og voksne eller borgere med handicap, har vi også en særlig forpligtelse til at sikre, at disse børn, unge og

Læs mere