Bilag. Region Midtjylland. Orientering om Århus Kommunes forslag om overtagelse af regionale tilbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Region Midtjylland. Orientering om Århus Kommunes forslag om overtagelse af regionale tilbud"

Transkript

1 Region Midtjylland Orientering om Århus Kommunes forslag om overtagelse af regionale tilbud Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 28

2 ! "# $ "#%!&!' $ "#$% % ( $' ) $# # &# %$!! ' *+,' % ' %# $ % -$ # '!! $ ## "," %'. /"% # #," $ % "# ' 0. /"% $ #' Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Magistratsafdelingen for Børn og Unge Sagsnummer: Sagsbehandlere: Karin Storr (MSO) Hans Sloth Kristoffersen (MBU) Jesper Christiansen (MSB) Jimmi Joensen (MSB) Telefon: Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 1 af 28

3 " $ " " ' %' # " "1$ # $$" $# % # ' )! # ( $" $ $# ' ) $" $ % "' "# ' '' -$" ' "%% #, # # % # % "##$%' # $ " ' $% ' $! $ ' % # 2 %'. /"%$. /"% 3 /!/"% Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 2 af 28

4 - $" "13, $ -.! 78 6(% 0" # # $ Region Midtjylland driver døgntilbud med i alt pladser "# # 293 pladser for børn og unge $ $ 82 pladser på forsorgs- og misbrugsområdet 510 pladser for voksne handicappede 286 pladser for sindslidende # # Århus Kommune driver døgntilbud med i alt pladser ( 377 pladser for børn og unge (! ' 230 pladser på forsorgs- og misbrugsområdet ' 770 pladser for voksne handicappede % 149 pladser for sindslidende $9 % "! #%$ ' # 0!% (" % ' % "!. #$! ' Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 3 af 28

5 % ' $" % $ " % #' $%$ %/ $%$# " % % $ $ $ ' # %#%$ '! $" " % 4 $ ' $ $ $ " (!:; $ 2 % '. "'. 4 ' $ $ % / ' $# 0% (!:+ $" ' $ # ' < $ Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 4 af 28

6 !$ # -"$ ' $ # # 78$# 4%' " # % $ #' 4%" $'. /"%' %"$ " 5 #$ # % #4 5 0 # (!8$.!$6(% ' " # $ # $ ' # $ ' $ #". /"% $ $ #% # ' $" $ $ $' # Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 5 af 28

7 )# $ % )(!:;$9# #" $% ' 6'!". /"%$" %$ ". /"% )$ % ' $! " $' $ ' # "$ "!!=6(% =>! ' 0!%!!?" ' #$ $ $ " " ##'! " ' ". /"%! $ '! Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 6 af 28

8 " % # %$# ( $ " )# # #! /' $%$ # " % #$ %&! # $!' % "# # # # # # "$ ## # $#' -% # " %.!%' # 3 #! #% # ' $% # $ $ %!' % " Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 7 af 28

9 %'!% ' $"!' %, ' % # $ # '! # # ( #$#' %' 7 *;8# Tuesten Huse " $ Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108. Sigter på rehabilitering af personer med svær psykisk sygdom og sociale kontaktvanskeligheder.?" Budget: Nettobudgettet udgør ca. 9,1 mio. kr. Medarbejdere: Ca. 15.!% $ Normeret til 16 beboere. Tilbudet planlægges udvidet med 3 døgnpladser. # Århus Kommune benytter pt. 15 af tilbudets pladser. I 2007 er det kun % Århus Kommune, som har visiteret til tilbudet. $ (!' :; "1 ),$ ' #% ' 7 8%" +'+*AB?", # ' # /%7 8$(' $( % Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 8 af 28

10 #, ' Atriumhuset % Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108. $ Sigter på støtte og behandling af personer med en svær psykisk, lidelse kombineret med en misbrugsproblematik. " Budget: Ca. 7,8 mio. kr. (2008-p/l) ifølge takstbilaget til rammeaftalen #! for ' Medarbejdere: Ca. 15. Normeret til 14 beboere. Århus Kommune benytter pt. 10 af tilbudets pladser. I 2007 har Århus?,$ Kommune tegnet sig for 87 % af visitationerne til tilbudet. $#$ $ ' '!% /" %?",% ' $# $ #' $ (!:;, "1 * 5",'!%!# $' #$% #!%' (#! $ # # $ % $ $$ Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 9 af 28

11 " $ % +$ %&,*! )!!' $ #!' 2! 3 - $ ' %!%$ %! %' $ # ' - #,%!# ' ' $" ( '!8 - %!%?" '!!$" '!,* -.*-/ $( $.? $#' ) # # Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 10 af 28

12 ) #( '!7456.C' 8 70 " ', ' 8$ (! $ ' %! ) # 456. "+!"79B$+A8 Børn og Unge Centret Rehabilitering, Århus-afdelingen (Småbørnscentret)!$ Tilbud efter Servicelovens 67, stk. 3. " $! Børn og Unge Centret Rehabilitering har rehabiliteringstilbud i Århus, Viborg, Ry og Randers. Tilbudene er af praktiske årsager organisatorisk forankret under et døgntilbud i Hedensted. Afdelingen i Århus servicerer i et vist omfang de øvrige afdelinger administrativt. " $ Tilbyder rådgivning, vejledning og behandling af småbørn med handicap. #" Placeret på MarselisborgCentret, hvor Århus Kommune i forvejen har en række øvrige tilbud. Budget: Nettobudgettet udgør ca. 8,8 mio. kr. ' $' # #' Medarbejdere: 17. ' = )' ='! # $. /"%% $' # #" # " (! D!D <$ # '!< ) "$!' #% ' $!$' #%!'! # % Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 11 af 28

13 !$ (!$' #"! ' / 4 5 0!$(!$! 3 '!!!$ ' $' # $ '! " "7% $% 8 % '! " % $% %! "!!$ # $' " )" (!#' $# $' # $ (!:; (! ' 8 "1 2 -! %!' $%#"#%'! +!BBA " -" $!$ (# Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 12 af 28

14 !$ #! $ -$ Fenrishus #! # "?" - % Døgn- og daginstitution for børn og unge med svært fysisk og psykisk handicap og stort plejebehov, efter Servicelovens 67, stk $ Tilbyder rådgivning, vejledning og behandling af småbørn med handicap. "! Tæt samarbejde med børnelæger fra Skejby Sygehus. % $ Budget: Ca. 24,4 mio. kr. (2008-p/l) ifølge takstbilaget til rammeaftalen for # Medarbejdere: (døgn) + 7 (dag). Planlægges udvidet med hhv. 4 døgn- og 4 dagpladser. - $ Århus Kommune benytter pt. 6 døgnpladser og 4 dagpladser svarende til en helårsudgift på ca. 12,7 mio. kr. Århus Kommune har i 2007 tegnet sig for 50 % af visitationerne til tilbudet. # $ %7 8' # / ( 4$ (%$" $ # -'?" -" ' #" ' -' $ % = #!!' $- '! " $ -$ ' Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 13 af 28

15 !$! "/ # $!# ". /"%# -B ' B #!!B% ' )" -# $# $ # $ (!:; - "1 * 0" (! -!% E '!# # ) ' % % % ' $!#. /"%)' +!*$+* ' # # ' $"! # "* 9 % %(# % ' Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 14 af 28

16 ' '!$ ' $ *9$+* ' " $ $ " % 3$ %&,* $% $!# '? $ $ $ ' $ # % " % $ # $ #$ ' $".! " # ' % &!.!' # $ %! $#' %# 5? Rådgivningscentret (, ( %' Tilbud efter Servicelovens 67, stk " $ Tilbyder ambulante behandlingsforløb i forbindelse med seksuelle overgreb, svære kriser og psykiatrinære problemstillinger samt supervision og undervisning til andre professionelle. 4 Tilbudet er beliggende på Langenæs Allé i bygninger som (!$ ejes af Århus Kommune. (! Budget: Nettobudgettet udgør ca. 6,6 mio. kr. $ %! Medarbejdere: 14. ) # ' Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 15 af 28

17 ? 0' "# $? '.!% % '!!'E $ %. '! $ '! $# ##.! ' $ $ %% %!$.!$ #!' % $ # ## $ #" E # " # # #' 5 % # % 5 D% D $ % 5 % ' $".!$# % $ (!:;.! "1 ( & " #%# #$ Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 16 af 28

18 %$ $ % #!$ Holmstrupgård #' Selvejende ungdomspsykiatrisk døgntilbud under Jysk? Børneforsorg etableret efter Servicelovens 67. ( 7 "8 Målgruppe: unge fra 14 år med svære psykiatriske lidelser af skizofren karakter, spise- eller personlighedsforstyrrelse, 4% organisk betingede vanskeligheder og kontaktvanskeligheder. + $' Budget: Nettobudgettet udgør ca. 42,5 mio. kr.. /"% Medarbejdere: 95. Normering: 47 døgnpladser og 36 dagpladser. ( #! Århus Kommune benytter pt. 23 døgnpladser svarende til % % en helårsudgift på 21,0 mio. kr. (2007). ' $ $, # %!'? % #!% ' % %# %$ ' #' $ #" %" )"% %# $# '? %!$' $% ' %! %# %!%! $ % %4 " ' Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 17 af 28

19 !$ > $$ > $ )' # " > $ %' $4' 5 %6. $ # 2 #' " "' 1 * 5".! '!$ ' /! #! ' $ ' % $ ' # ' $ " # #"? +'*' ' % %# # * $ Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 18 af 28

20 $# $ ' 4 # 4$ %&!! #$ %!-#$ % #3 4 % 5 5 ' $ "$ "' # # # $ # 2! $ #!' )%!' $# $ $ " $#'!$ % % 2!"3 5' "' $ $ 0$"$# E'!# $ ' $ $ $#!# Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 19 af 28

21 '!$ '! $!"$' #%% ' " %!%' ' $#' # ("' #%#!' " " -! " $ "%' $ # 5' $ " (, ' # "$ ' #-$ "$$"# $ ) # ' # $ % 2 Høskoven # F!$ "$ Botilbud efter Servicelovens 107, uddannelses- og aktivitetstilbud efter samt bostøttetilbud efter # " Boligerne er nyindrettede - ombygget i perioden # Målgruppe: unge voksne med hjerneskade og fysiske handicap. "7("E(8 Budget: Nettobudgettet udgør ca. 45 mio. kr. Medarbejdere: 5 F! Normering: 39 (døgn) og 104 (dag). # 7% ' 8 "'!# &' # ' Århus Kommune benytter pt. 28 døgn- og 60 dagtilbudspladser på tilbudet. Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 20 af 28

22 >% " "% " -"# # "!$ # 0# '! % $ " F,) # # 0" # ' # # # #' % " $%!+*A' $ # ) # A!$ ' # # $ # $ (!:; "1 * 5" $ ' "$# '?! )""("' # % + $!"#' Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 21 af 28

23 / "= $%# ) # # % #'!)# # # #) $ ' $" # %9' #$(" ($%' "# ' #"$% %'!! % ' 74-8" $'!$ #!$ # 5 '!!! ' # %'!2 #" $ #!', ' ##$ ($' % Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 22 af 28

24 5$ & % % ' ' 2 ' # "' ' $ ' #,6 / ' 6/ " +!! 6/!* $ $!! 5% " "$!$ % 6/ $ $'$ ' $ $ $ "$ % '!' 7!8 "$%$ ' ' %!. /"%/! #! ' 6/ ' % /!$ Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 23 af 28

25 ! $!' Misbrugscenter Midtjylland /!% 6/' % Behandlingstilbud efter Sundhedslovens 101. $! Målgruppe: personer med et oplevet problematisk misbrug af illegale rusmidler. $ %$# ' Målgruppen er omfattet af den lovfæstede behandlingsgaranti på sundhedsområdet. $' # Tilbudets samlede nettobudget for 2008 udgør ca. 8,4 mio. kr. Heri er dog inkluderet bo- og efterbehandlingstilbudet Hvilstedhus. # Normering: 122 behandlings- og 6 døgnpladser. Århus Kommune benytter ikke tilbudet. # " /!/"% * $!' $ % %$ ' $%! 6/ % " '" ( 6$ &.10 1,! /. /"% 9' (%!7 6 (% 8!$ ' ' % 4 %! % F ' #$ Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 24 af 28

26 ##$!$# ) %' #! "# %! $! $"#! 6(% #" # $ "# 0%! %3 0 ' 0# ( - 6(% %% ' % ) # $" $' "# G% ' Center for Syn og Kommunikation $ $'!$ Målgruppe: blinde og svagtseende børn og voksne. #$' Formålet med Center for Syn og Kommunikations indsats "$' #$ er at begrænse og afhjælpe følgerne af nedsat syn hos alle blinde og svagsynede. Ydelserne retter sig mod hele livsforløbet og er karakteriseret ved et højt specialiseret fagligt niveau med en tværfag- 6(% "#!$ lig indsats fra synskonsulenter, optikere og øjenlæger. Budget: Nettobudgettet udgør ca. 13,1 mio. kr. "#! Medarbejdere: 29. $ 6 (% $ "#' 66?C "#! Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 25 af 28

27 0" 6(% % %# '?# 3 / # " $ $ ' = 0% ' ) E$ 0# ( # " $6(C '?!. ' (!# / 4 5 6(% #' #" "?" 6(% % # $ # " ' $ # ' 4 # #"!= "# -" %$%! ' "# % $ $ 6(% %. 0% "!$ ##!'! 6(% 6(% $ "? ' Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 26 af 28

28 . /"% $ %7 8# " %% ' $ #"!' -" %$6(% % # ' 6(%? ' "! " $F $ $ % #" $!:; 6(% "1 (, % $" $ ' '"'$ '$ '$#'$' 2 ' H? #' ) #"% $! $ Tale og Høreinstituttet! Yder tilbud efter såvel Lov om specialundervisning for #'#' voksne som Serviceloven. $" Tale og Høreinstituttet tilbyder udredning, vejledning, $ rådgivning og undervisning til børn, unge og voksne. Budget: Nettobudgettet udgør ca. 35,6 mio. kr. Medarbejdere: 72. ",$ ) %#$" Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 27 af 28

29 ). /"%$ ' $! ) % $" 4$ "-!$ ' -!$!!# % # $/ 4 5 % 0" ' #! 2 $ "' * $%'!# " # " # %'$'! Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 28 af 28

30 !" #!" ###!"$%"" Den nuværende opgavefordeling mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen vil i løbet af 2008 formentlig komme til debat i de fleste af de 19 kommuner. Region Midtjylland driver i dag efter aftale med kommunerne ca. 60 tilbud indenfor social- og kommunikationsområdet. Området havde i 2007 et budget på kr. og 2246 ansatte. Både kommunerne i regionen og Region Midtjylland driver i dag specialiserede tilbud i nogle tilfælde tilbud med højt specialiserede funktioner. Derfor er en specialiseret indsats i sig selv ikke længere en entydig parameter for, om et tilbud mest hensigtsmæssigt drives kommunalt eller regionalt. Det er afgørende, at der findes en fælles forståelse mellem kommunerne i Region Midtjylland og regionen om den fremtidige drift af det sociale område. Forslag til et klarere snit mellem Region Midtjylland og kommunerne på socialområdet. De større kommuner, der er kommet ud af strukturreformen, giver baggrund for en større specialisering og et styrket professionelt niveau og er i dag i stand til at løfte flere opgaver end før reformen. De har mulighed for at opbygge en faglig bredde og kompetence i eget regi og kan på den måde tilbyde løsninger i lokalområdet, tæt på borgeren og integreret med områdets øvrige liv helt i tråd med grundtankerne i strukturreformen om høj og faglig kvalitet, brugeren i centrum, nærhed m.v. Men for en række medborgere med svære og eventuelt sjældne handicaps, svær psykisk sygdom eller andre komplekse vanskeligheder er der et behov for, at der også på det sociale område og på kommunikationsområdet sættes

31 en dagsorden, der kan imødekomme behovet for at også mennesker med sjældne og/eller komplekse problemstillinger får en særlig målrettet behandlings-, støtte- eller omsorgsindsats. Disse mennesker vil i dag ofte have brug for en indsats, der finder sted i en tæt sammenhæng med andre offentlige servicetilbud, bl.a. indenfor behandlingspsykiatrien eller somatikken. For disse målgrupper skal den nødvendige indsats både når der er tale om botilbud, ydelser og rådgivning ofte imødekommes gennem udvikling og vedligeholdelse af særligt målrettede og individualiserede tilbud til brugerne. Det stiller krav om et behandlingssystem, der er karakteriseret ved overskuelighed, et minimum af administration og endelig sammenhæng mellem de tværfaglige og tværsektorielle miljøer, der er en nødvendighed for lige netop at kunne udvikle og vedligeholde det individualiserede og målrettede tilbud. Det er en stadig udfordring for både somatik, psykiatri og specialiserede sociale miljøer at udnytte de begrænsede specialiserede faglige ressourcer bedst muligt. Specialisterne i f.eks. pædiatrien og psykiatrien kan godt samarbejde med en flerhed af kommunale og regionale tilbud, men man vil alt andet lige få en bedre udnyttelse af disse ressourcer, hvis samarbejdspartnerne er færre, er kendte, er indenfor samme organisation og ikke mindst kan arbejde målrettet i forhold til et gensidigt udviklende samarbejde. For nogle borgeres vedkommende er der med andre ord brug for, at særlige faglige ressourcer sikres og fastholdes ét sted. De borgere, der har problematikker, der kun findes med lav hyppighed og/eller høj kompleksitet, er afhængige af en bred vifte af faglige kompetencer og faggrupper, for at der kan findes fagligt tilfredsstillende løsninger. Det bør sikres, at der ved komplekse udredninger vil være bedre muligheder for, at man netop får sat fokus på det kompleks af problematikker, der sikrer, at den rigtige indsats sættes ind. Antallet af borgere, man ser, er vigtigt for at udrede korrekt og at kunne se det enkelte menneskes nuancer i problematikkerne. Det gælder her som andre steder at: Øvelse gør mester. Nogle problematikker eller sammenstillingen af forskellige problematikker forekommer meget sjældent i den enkelte kommune måske går der år mellem to personer med samme problemkompleks. Det er regionens opfattelse, at det vil være hensigtsmæssigt, at regionen løser opgaver vedrørende: Borgere med problematikker af lav hyppighed Borgere med problematikker af høj kompleksitet Borgere med problematikker, der har en nær sammenhæng til specialiseret somatisk eller psykiatrisk behandling. Region Midtjylland vil således foreslå, at regionen fremover løser opgaverne for de få og de meget komplicerede. Der tænkes her på de små målgrupper, hvor der kræves et meget stort optageområde. Endvidere tænkes der på den meget sammensatte målgruppe af borgere, hvor der ofte skal etableres individualiserede tilbud, fordi de har mange komplekse problemer samtidig. Den sidste gruppe er endvidere karakteriseret ved, at der oftest vil være et stort behov for tæt samarbejde med de psykiatriske afdelinger og eventuelt somatiske afdelinger. "&

32 Grupperne kan karakteriseres således: 1) Lav hyppighed Sjældne problemstillinger eller handicaps, der kan sammenlignes med lands- eller landsdelsfunktioner. 2) Høj kompleksitet Borgere der har en flerhed af samtidige problematikker, f.eks. Misbrug Svære psykiatriske problematikker Hjerneskader, med behov for specialiseret træning eller genoptræning, rehabilitering og/eller massiv støtte til dagligdagen Udadreagerende og anden problematisk adfærd, herunder personfarlig adfærd Personer med dom eller anden retslig foranstaltning Massive indlæringsproblematikker 3) Betydende nærhed til psykiatri eller somatik Med henblik på at sikre, at de fysiske, teknologiske og faglige miljøer, samt de nødvendige vidensklynger også fremover vil være til stede i Region Midtjylland på ovenstående områder, foreslås, at der indgås aftaler om snitfladerne mellem kommunal og regional drift, der giver den fornødne tidsmæssige horisont og perspektiv for de involverede tilbud, disses ledere og medarbejdere. De konkrete forslag fra Århus Kommune Fenrishus: Århus Kommune ønsker at overtage tilbuddet Fenrishus. Region Midtjylland foreslår, at tilbuddet forbliver regionalt drevet. Fenrishus er en døgninstitution med specialbørnehave beliggende i Århus Kommune, aldersgruppe 0-18 år. I 2007 var Fenrishus normeret til 16 døgnpladser og 3 specialbørnehavepladser. Den gennemsnitlige belægning var henholdsvis 109% på døgnpladserne og 272% på børnehavepladserne. Det er i rammeaftalen for 2008 aftalt, at Fenrishus udvides med 4 døgn- og 4 dagpladser. Denne udvidelse forventes at skulle finde sted udenfor den nuværende matrikel, der ikke kan bebygges yderligere. "&

33 I 2007 fordelte de henvisende kommuner sig således på Fenrishus: " )* /00 )* 1 )* 2"" )* +" )* %""$' ()* )* -.' ) *,""$' ()* Fenrishus løser udviklings-, behandlings- og plejeopgaver. Målgruppen er svært hjerneskadede børn med svære fysiske handicaps og ofte tillægshandicaps i form af blindhed, døvhed, epilepsi m.v. Udviklingsmæssige er børnene fra få måneder til 1 år, funktionsmæssigt har ingen af børnene almindelig førlighed eller funktion. Børnenes vanskeligheder betyder, at de har behov for sondemad, ilt og/eller lægeordineret overvågning. Børnene har et omfattende behov for medicinering. Der er tale om sarte børn, hvor infektioner og mangelfuld faglig håndtering kan have livstruende konsekvenser. Der er behov for tæt behandlingsmæssig sammenhæng med pædiatrisk afdeling på Århus Universitetshospital Skejby. Børn på terminalstadiet forbliver på institutionen på grund af den behandlingsmæssige sammenhæng med Århus Universitetshospital Skejby. Institutionen får besøg af en læge 1-2 gange om ugen, som står for børnenes behandlingsplan i forhold til børnenes somatiske problemer, medicinering m.v. Uddannelse og efteruddannelse af medarbejdergruppen sker i tæt samarbejde med sundhedsvæsenet for at sikre, at personalet er ajour med nyeste viden. Forudsætningen for institutionens specialisering er, at den dækker et stort geografisk område. Det indebærer, at institutionen alene modtager de meget svært handicappede børn, der heldigvis findes i meget begrænset omfang i de enkelte kommuner. Samtidig er den behandlingsmæssige sammenhæng til sundhedssektoren en forudsætning for, at institutionens tilbud kan opretholdes og udvikles. Den regionale forankring af Fenrishus sikrer ensartet service overfor alle kommuner, der har behov for denne type pladser. "&

34 Ungdomshjemmet Holmstrupgård. Århus Kommune ønsker at overtage Ungdomshjemmet Holmstrupgårds afdeling i Århus. Region Midtjylland foreslår, at Holmstrupgård fortsat drives regionalt. Ungdomshjemmet Holmstrupgård er en selvejende socialpsykiatrisk institution med afdelinger i Randers, Silkeborg, Århus og Viborg kommuner. I 2007 var institutionen normeret til 47 døgnpladser, 36 dagpladser samt et antal individuelle tilbud. Den gennemsnitlige belægning var i %. I 2007 fordelte de henvisende kommuner sig således på Holmstrupgård: Aalbo rg Randers 1% 4% ViborgHorsens 4% 1% Vejle 2% Odder 2% Silkeborg 7% Jammerbugt Furesø 1% 1% Skive 1% Favrsko v 15% M ariagerfjo rd 3% Norddjurs 6% Skanderborg 9% Syddjurs 4% Århus 39% Ungdomshjemmet Holmstrupgård er en døgninstitution, der overordnet arbejder med en målgruppe af normaltbegavede børn og unge i alderen fra ca. 14 år med svære psykiatriske lidelser, opmærksomhedsforstyrrelser og udviklingsforstyrrelser. De fleste unges adfærd kan beskrives som: at de er markant sarte og har svært ved at være sammen med andre (selvmordstruede) eller også er de markant voldsomme og udadreagerende. Behandlingsarbejdet tilrettelægges i tæt samspil med børne- og ungdomspsykiatrien, d.v.s. behandlingsplan drøftes i fællesskab og medicinering følges tæt for mange unge. En forudsætning for opretholdelse for faglig kvalitet er: det faglige forpligtende samarbejde på alle niveauer mellem børne- og ungdomspsykiatri og Ungdomshjemmet Holmstrupgård samt at institutionen dækker et befolkningsunderlag, der sikrer, at der over tid er tilstrækkeligt antal brugere til at opretholde specialiseringen. Hvis Århus Kommune overtager Århusafdelingen vil afdelingerne i Randers, Viborg og Silkeborg ikke kunne opretholdes med uændret funktion. Den regionale forankring sikrer i dag, at kommunerne har lige adgang til de pladser, der samlet udbydes på Ungdomshjemmet Holmstrupgård. "&

35 Himmelbjergets Børn og Unge Center Rådgivningscentret. Århus Kommune ønsker at overtage Rådgivningscentrets afdeling i Århus. Region Midtjylland foreslår, at Rådgivningscentret fortsat drives regionalt. Himmelbjergets Børn og Unge Center består af en døgninstitution Himmelbjerggården og Rådgivningscentret beliggende i Skanderborg. Rådgivningscentret har afdelinger i Århus, Skanderborg og Viborg. Der er for 2008 indgået abonnementsaftaler med 7 kommuner i Region Midtjylland. Nedenstående figur viser den procentvise fordeling af indgåede abonnementer for 2008 fordelt på kommuner og befolkning.,""$' * 2"" * +" * -.' * " * * %""$' * "&

36 Rådgivningscentret er et specialiseret rådgivnings- og udredningstilbud. Målgruppen er børn og unge med psykiatrinære problemstillinger samt problemstillinger som følge af seksuelle overgreb og traumer. Overtager Århus Kommune tilbuddet beliggende i Århus, vil tilbuddet i Viborg ikke kunne opretholdes. Børn og Unge Centret, Rehabilitering (BUR). Århus Kommune ønsker at overtage tilbuddet. Region Midtjylland foreslår, at det forbliver regionalt drevet. Børn og Unge Centret består af en døgninstitution beliggende i Hedensted og et rehabiliteringscenter med afdelinger i Århus, Ry, Randers og Viborg Børn og Unge Centret, Rehabiliteringen har haft en nytilgang i 2007 på ca. 250 børn og unge og har aktuelt kontakt med ca børn og unge. I 2008 er der indgået aftaler med 10 kommuner i Region Midtjylland og 1 kommune udenfor Region Midtjylland, ligesom der leveres ydelser til flere kommuner som tilkøb. Det samlede befolkningsgrundlag er på ca Nedenstående figur viser den procentvise fordeling af indgåede abonnementer for " )* /00 )* 34 )*,""$' )* Odder 0,9% +" )*!4 )* -.' )* )* /00 )* 34 )* Skanderborg 5,2% Skive 4,5% Viborg 11,7% Syddjurs 6,3% "&

37 Målgruppen er børn og unge fra 0-18 år med betydelig og varig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Der tilbydes rådgivning, vejledning og genoptræning, samt rådgivning og vejledning til forældre, fagligt personale i kommuner m.v. De børn fordeler sig typisk på 5 overordnede diagnosegrupper/lidelser eller sammenfald mellem disse. Der er tale om cerebral parese, udviklingshæmmede med sammensatte problemstillinger, multihandicappede med sammensatte problemstillinger, øvrige former for diverse kromosomforstyrrelser og autisme-spektrum forstyrrelser. Statistisk set vil der i en typisk kommune være relativt få børn inden for hver diagnosegruppe/lidelse. Opgaven løses i dag i et tæt samarbejde med de pædiatriske afdelinger og medarbejderne fra institutionen løser opgaver på de pædiatriske afdelinger finansieret af sundhedsloven, hvilket blandt andet er med til at sikre den behandlingsmæssige kvalitet. Kendetegnende for disse børn er, at deres handicap/funktionsnedsættelse er så kompleks, at der overfor disse børn er behov for en tidlig, specialiseret og koordineret indsats mellem sundheds- og socialområderne med henblik på at kunne reducere funktionsnedsættelsen og dens konsekvenser. En forudsætning for opretholdelse af institutionens specialisering er et geografisk dækningsområde, som sikrer, at institutionen møder et relativt stort antal meget komplicerede sager. Dernæst at institutionen indgår i et sammenhængende forløb med de pædiatriske afdelinger, hvor institutionens personale løser opgaver på de pædiatriske afdelinger. Ved Århus Kommunes overtagelse af Århusafdelingen vil det ikke længere være muligt at drive afdelinger i Randers, Ry og Viborg med uændret specialisering. Den regionale forankring sikrer en faglig udvikling baseret på nyeste viden i sundhedsvæsenet. Center for Syn og Kommunikation. Århus Kommune ønsker at overtage Centret. Region Midtjylland foreslår fortsat regional drift. Center for Syn og Kommuniukation har tre afdelinger beliggende i Århus, Viborg og Holstebro. Center for Syn og Kommunikation har haft aftaler med 12 kommuner, der tilsammen udgør et befolkningsgrundlag på ca borgere. Herudover køber flere kommuner ydelser på tilkøbsvilkår. Nedenstående tabel viser den procentvise fordeling af indgåede abonnementer for 2007 på basis af befolkningstal fordelt på kommuner. "&

38 /00 * 1 *,""$' * Odder 2% -.' * +" *!4 * * Viborg 10% Syddjurs 5% Skive 6% Skanderborg 6% Center for Syn og Kommunikation leverer specialiserede tværfaglige ydelser til blinde og svagtsynede børn og voksne, som har til formål at begrænse og afhjælpe følgerne af nedsat syn. Kerneydelserne består i rådgivning, vejledning og undervisning, herunder fokus på IT. På synsområdet er der ca. 80 diagnoser, øjenrelaterede såvel som neurologisk betinget. Synsområdet er organiseret med nedenstående specialisering Statisk set vil der være relativt få brugere indenfor hvert speciale i en typisk kommune. Småbørnsområdet: særligt fokus på stimulering af synsmæssig udvikling, rettet mod børn, forældre og daginstitution Folkeskole- og specialskoleområdet: Kvalificering af skolerne til at varetage undervisning af blinde og svagtseende, herunder kompenserende undervisning Ungdomsområdet: Vejledning omkring valg af og under en ungdomsuddannelse. Voksenområdet, herunder udviklingshæmmede voksne: Udredning og vejledning, herunder om brug af hjælpemidler Uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet: Integration på og fastholdelse af blinde og svagtsynede på arbejdsmarkedet Rådgivning og vejledning i forbindelse med teknologiske kommunikationshjælpemidler: Herunder afprøvning, opsætning og undervisning Aktivitets- og samværstilbud for blinde og svagtsynede: Vejledning om kompenserende teknikker, personlig og social udvikling samt uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder Bostøtte: Med henblik på at lette overgangen til egen bolig Centret beskæfriger synskonsulenter (lærer og pædagoger), it-konsulenter, optikere, øjenlæger og psykologer. Center for Syn og Kommunikation er afhængig af samarbejdet med universitetshospitalets øjenafdeling samt to overlæger, som indgår i opgavevaretagelsen. Det er afgørende med et stort befolkningsgrundlag, der sikrer muligheden for at opretholde den nuværende specialisering samt et tæt samspil med sundhedsvæsenet og den udvikling, der foregår der. "(&

39 Hjemtager Århus Kommune afdelingen i Århus, vil det ikke være muligt at opretholde afdelingerne i Viborg og Holstebro på uændret niveau. Tale- og Høreinstituttet Århus Kommune har tilkendegivet, at man ikke ønsker at overtage Tale- og Høreinstituttet. Region Midtjylland er enig i, at tilbuddet bør forblive regionalt drevet. Tuestenhuse Århus Kommune ønsker at overtage Tuestenhuse. Region Midtjylland er enig i, at en stor kommune som Århus Kommune vil kunne drive et sådant tilbud i sammenhæng med kommunens øvrige tilbud på området. Århus Kommunes andel af brugere på tilbuddet er 94%. Tuestenhuse er et længerevarende botilbud for svært sindslidende. Beboerne er primært skizofrene, enkelte er dobbeltdiagnosticerede, og enkelte har selvskadende adfærd. Mange er permanent psykotiske. Beboerne har typisk ophold i Tuestenhuse i en længerevarende periode (flere år). Atriumhuset Århus Kommune ønsker at overtage Atriumhuset. Region Midtjylland anerkender, at en stor kommune som Århus Kommune vil kunne drive tilbuddet, men peger på, at tilbuddet målgruppemæssigt også kunne tilhøre den regionale målgruppe. Århus Kommunes andel af brugere er p.t. 70%, men dette tal svinger i både opadgående og nedadgående retning. Atriumhuset er et botilbud for mennesker med svær psykisk lidelse og et komplicerende forbrug af rusmidler. Atriumhuset er en behandlingsinstitution, hvor socialpsykiatri og behandling er tæt integrerede. Der er tæt samarbejde med Team for Misbrugspsykiatri og afdeling N3 på Århus Universitetshospital, Risskov. Hvis Århus Kommune overtager Atriumhuset, vil den særlige ekspertise i huset skulle opbygges på ny et andet sted, hvis regionen får efterspørgsel på tilbud af denne type. Misbrugscentret Århus Kommune ønsker ikke at overtage Misbrugscentret, der betjener Odder, Favrskov og Skanderborg kommuner, men som er beliggende i Århus Kommune. Der gives desuden substitutionsbehandling til de nævnte kommuner, foruden til Silkeborg, Norddjurs og Syddjurs kommuner. Behandlingsinstitutionen Hvilstedhus, der også er en del af tilbuddet, giver tilbud om døgnbehandling. Der er på centret i øvrigt særlig ekspertise i forhold til gravide stofmisbrugere og unge med behov for misbrugsbehandling. Dersom der kan opnås en generel aftale med kommunerne i Region Midtjylland om snitfladen mellem de kommunale og de regionale opgaver, der tager udgangspunkt i ovenstående kriterier (nævnt i indledningen) må det konkluderes, at et tilbud om behandling for stofmisbrug ambulant eller som døgntilbud bør drives kommunalt. Baggrunden er først og fremmest den lovmæssige forankring som skal-tilbud, sammenhæng til kommunernes indsatser for revalidering og forsørgelse og endelig det forhold, at kommunerne i regionen i øvrigt har overtaget stofmisbrugsområdet. " &

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om Århus Kommunes forslag om overtagelse af regionale tilbud. til Forretningsudvalgets møde 1.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om Århus Kommunes forslag om overtagelse af regionale tilbud. til Forretningsudvalgets møde 1. Region Midtjylland Orientering om Århus Kommunes forslag om overtagelse af regionale tilbud Bilag til Forretningsudvalgets møde 1. april 2008 Punkt nr. 31 ! "# $ "#%!&!' $ "#$% % ( $' ) $# # &# %$!! '

Læs mere

Forslag til et klarere snit mellem Region Midtjylland og kommunerne på socialområdet.

Forslag til et klarere snit mellem Region Midtjylland og kommunerne på socialområdet. !" #!" ###!"$%"" Den nuværende opgavefordeling mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen vil i løbet af 2008 formentlig komme til debat i de fleste af de 19 kommuner. Region Midtjylland driver

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af tillæg til sundhedsaftale mellem Århus Kommune og Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af tillæg til sundhedsaftale mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Region Midtjylland Godkendelse af tillæg til sundhedsaftale mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008 Punkt nr. 10 Århus den 2. april 2008 Region Midtjylland

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

Volumen og udvikling på det specialiserede sociale område i Syddanmark

Volumen og udvikling på det specialiserede sociale område i Syddanmark Område: Det sociale område Afdeling: Psykiatristaben Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Kirsten Frost Lorenzen E-mail: Kirsten.Frost.Lorenzen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631052 Revideret

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Primære udfordringer i den kommunale misbrugsbehandling ift.

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Ét svar i hver linje

0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Ét svar i hver linje 0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt. afklarende

Læs mere

Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Den nationale koordinationsstruktur

Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Den nationale koordinationsstruktur Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet Den nationale koordinationsstruktur 6. juni 2016 1 Indholdsfortegnelse Formål og anvendelse... 3 Specialiseringsbegrebet i National Koordination...

Læs mere

Det fremadrettede perspektiv

Det fremadrettede perspektiv Til: Administrativ koordinationsgruppe vedrørende rammeaftale Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 48205413 Web

Læs mere

Afsluttede fokusområder

Afsluttede fokusområder Bilag 5 Fokusområder der er afsluttet i foråret 2008, igangværende fokusområder samt input til rammeaftaleprocessen fra de faglige netværk i Syddanmark Fokusområder I Rammeaftale 2008 er der aftalt 8 fokusområder

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune Frederikssund kommune Side 1 af 15 sider. Frederikssund kommune Kontaktperson Pernille Foged Tlf. nr. 47351407 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Indstilling. Region Midtjyllands overdragelse af Rusmiddelcenter Midtjylland til Århus Kommune. 1. Resume

Indstilling. Region Midtjyllands overdragelse af Rusmiddelcenter Midtjylland til Århus Kommune. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 6. maj 2009 Århus Kommune Region Midtjyllands overdragelse af Rusmiddelcenter Midtjylland til Århus Kommune Magistratsafdelingen

Læs mere

4. Beskriv og vurdér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010

4. Beskriv og vurdér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010 1. Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr.: Mette Sielemann, 4849 3145 1.2. Kommunenummer: 223 2. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: Beskriv og vurdér

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

4. Hvilken klageadgang er der i Københavns Kommune på området, og hvordan har udviklingen i behandlingstiden for klager været over de

4. Hvilken klageadgang er der i Københavns Kommune på området, og hvordan har udviklingen i behandlingstiden for klager været over de Marialise Rømer, MB 6. november 2012 Sagsnr. 2012-156912 Dokumentnr. 2012-881023 Kære Marialise Rømer Tak for din henvendelse af 24. oktober 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

http://defgosoftware2.net/defgo/surveyservlet;jsessionid=e7b5b995f46712cdd152...

http://defgosoftware2.net/defgo/surveyservlet;jsessionid=e7b5b995f46712cdd152... Side 1 af 16 0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt.

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur 24. november 2015 Målgrupper 1 Borgere med autisme og svær spiseforstyrrelse Målgruppen omfatter borgere, hvor kombinationen af autisme og spiseforstyrrelse

Læs mere

Principper for tilbud til ældre med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser i kombination med plejebehov

Principper for tilbud til ældre med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser i kombination med plejebehov Side 1/5 Principnotat udarbejdet af Anette Holm, Tove Søgaard og Marie Ganer Jensen 26.1.2015. SBSYS sagsnummer: 27.00.00-G01-8-15 Principper for tilbud til ældre med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser

Læs mere

Bilag 2 Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018

Bilag 2 Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018 Bilag 2 sstrategi i Rammeaftale 2018 i kapacitet og belægning i styper fordelt på målgrupper i sstrategien 2018 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2018 1 Bilag 2 sstrategi i Rammeaftale

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2017 1. UDGAVE, JANUAR 2017 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om

Læs mere

I N D S T I L L I N G S S K E M A

I N D S T I L L I N G S S K E M A I N D S T I L L I N G S S K E M A ANGIV NAVN PÅ DEN DRIFTSHERRE, DER INDSTILLER TILBUDDET (I BOKSEN NEDENFOR): Region Nordjylland. Navn på tilbud: Evt. navn på afdeling/ydelse: Behandlingscentret Østerskoven.

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri Sagsnr. 27.35.00-A00-1-14 Dato 23-11-2014 Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen Status på projekt integreret psykiatri Baggrund Som orienteret på udvalgets møde d. 7. april 2014 er der aftalt et samarbejde

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Kontaktperson Karina Paludan Meyer Mette Hammer Sørensen Tlf. nr. 72 35 5604 72 35 4814 Mail.: kpm@furesoe.dk mhs@furesoe.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Oversigt over kommunernes varetagelse af almindelig ambulant genoptræning

Oversigt over kommunernes varetagelse af almindelig ambulant genoptræning Oversigt over kommunernes varetagelse af almindelig ambulant genoptræning Favrskov Kommune Favrskov Kommune varetager alle ambulante almindelige Træningen foregår decentralt på kommunens træningscentre

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

NOTAT. Afdækning af unge år - politikområde 14, det specialiserede voksenområde

NOTAT. Afdækning af unge år - politikområde 14, det specialiserede voksenområde SOLRØD KOMMUNE SOCIAL- SUNDHEDS- OG FRITIDSUDVALGET NOTAT Emne: Til: Afdækning af unge 18- år - politikområde 1, det specialiserede voksenområde Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: Oktober 16 Sagsbeh.:

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Herlev kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Kontaktperson Kenneth Engstrøm Tlf. nr. 44526080 Mail.: kenneth.engstrom@herlev.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Omstillingsplan på det sociale område

Omstillingsplan på det sociale område Omstillingsplan på det sociale område Ved Gert Pilgaard RMU-møde den 24. februar 2012 www.regionmidtjylland.dk Disposition 1. Generelt om socialområdet 2. Udviklingstendenser 3. Rammeaftale 2012 konsekvenser.

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Målgruppe: Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder. Målgruppe omfatter:

Målgruppe: Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder. Målgruppe omfatter: YDELSESBESKRIVELSE Holmstrupgård Målgruppe: Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand Tel: 7847 8600 holmstrupgaard@ps.rm.dk www.holmstrupgaard.dk

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009 Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i December Indholdsfortegnelse Indledning. 3 Kapitel 1. De samlede aktiviteter.. 4 1.1 Kapaciteten.. 4 1.2 Driftsomkostninger.. 4 1.3 Anlægsomkostninger..

Læs mere

Socialområdet et område med særlige vilkår

Socialområdet et område med særlige vilkår Socialområdet et område med særlige vilkår Temaoplæg og drøftelse i RMU den 15. september 2010 Ved socialchef Charlotte Rosenkrantz Josefsen www.regionmidtjylland.dk Disposition 1. Organisering 2. Tilbud

Læs mere

1 af 65. Skabelon for Voksenområdet. Ét svar i hver linje

1 af 65. Skabelon for Voksenområdet. Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 65. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 941 af 1. oktober 2009): På flere spørgsmål er der supplerende

Læs mere

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Grafisk Service 3600-08-079f. Fotos: Marianne Castmar-Jensen og Kirsten Forum Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Børn og Unge Centret, Rehabilitering Randers,

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Genoptræning og Hjerneskade området.

Genoptræning og Hjerneskade området. Genoptræning og Hjerneskade området. Genoptræning efter sundhedsloven Genoptræningsplaner Frit valg Ventetidsgennemgang Rehabilitering på specialiseret niveau Hjerneskadeområdet Hjerneskadekoordinatorer

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Tårnby Dragør kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Kontaktperson Kirsten Bach Tlf. nr. 3247 1448 Mail.: Kbc.sf@taarnby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

ang. Århus Kommunes redegørelse 2010 for det sociale område og specialundervisningsområdet, til rammeplanforhandling for 2010

ang. Århus Kommunes redegørelse 2010 for det sociale område og specialundervisningsområdet, til rammeplanforhandling for 2010 DET SOCIALE FORBRUGERRÅD Århus Kommunes mag.afd. for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Århus Kommunes mag.afd. for Sundhed og Omsorg Rådhuset 8000 Århus C Til Århus Byråd via Socialforvaltningen fa@aarhus.dk

Læs mere

Specialiserede sociale tilbud for børn og unge

Specialiserede sociale tilbud for børn og unge Specialiserede sociale tilbud for børn og unge - samt specialrådgivning for børn, unge og voksne Region Midtjylland Psykiatri & Social Center for Børn, Unge og Specialrådgivning 2 Forord...3 Den sikrede

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Midtvejsevaluering for projektet vedr. etablering af et regionsdækkende. (projektnr ).

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Midtvejsevaluering for projektet vedr. etablering af et regionsdækkende. (projektnr ). Regionshuset Viborg Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Psykiatri og Social Planlægningsafdelingen Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Midtvejsevaluering

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Staben for Børne- og Velfærdsforvaltningen Bilag 3: beskrivelse af nuværende tilbud Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de

Læs mere

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.:

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.: - 1 - Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Sekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: oktober 2012 Udfærdiget af: Marlene Schaap-Kristensen Vedrørende: Temadrøftelse om borgere med dobbeltdiagnose Notatet

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2 Socialudvalget Effektiviseringsforslag, Socialudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 SU01 Omlægning af ydelser i SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Specialiseret viden fra praksis 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Få indblik i Hvornår og hvordan kan du bruge VISO? VISOs organisation og landsdækkende netværk

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Bilag 6 Fokusområder, afsluttede og igangværende samt input til Rammeaftale 2010 fra de faglige netværk i Syddanmark

Bilag 6 Fokusområder, afsluttede og igangværende samt input til Rammeaftale 2010 fra de faglige netværk i Syddanmark 25-09-2009 Bilag 6 Fokusområder, afsluttede og igangværende samt input til Rammeaftale 2010 fra de faglige netværk i Syddanmark 25-09-2009 Fokusområder der har afrapporteret siden indgåelsen af rammeaftale

Læs mere

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur 3. maj 2016 Målgrupper 1 Borgere med autisme og svær spiseforstyrrelse Målgruppen omfatter borgere, hvor kombinationen af autisme og spiseforstyrrelse

Læs mere

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme Udviklingsplan for Specialområde Autisme 2016 1 Baggrund og fakta om Specialområde Autisme Specialområde Autisme er opstået som en fusion mellem de regionale autismetilbud, Hinnerup Kollegiet, Bækketoften

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Afrapportering Central Udmelding

Afrapportering Central Udmelding KKR NORDJYLLAND Afrapportering Central Udmelding 25. august 2016 Socialstyrelsen udsendte den 1. november 2015 en central udmelding på målgruppen børn, unge og vokse med svære spiseforstyrrelser. De nordjyske

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

NOTAT. Målgruppen er unge mellem 18 og 25 år med psykosociale udfordringer, som behøver støtte og hjælp til at klare opgaverne i hverdagen.

NOTAT. Målgruppen er unge mellem 18 og 25 år med psykosociale udfordringer, som behøver støtte og hjælp til at klare opgaverne i hverdagen. SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Etablering af boliger på Lindevej i Havdrup Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon Sagsnr.: 1. Resume: På baggrund

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives.

Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives. Side 1 af 13 sider. Gribskov kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler m.v.

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune Egedal kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune Kontaktperson Hans Nordskov Hansen Tlf. nr. 72596451 Mail.: hans.hansen@egekom.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Efterspørgsel på botilbud Borgere med handicap

Efterspørgsel på botilbud Borgere med handicap Socialudvalget 29-1 SOU alm. del Svar på Spørgsmål 155 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet Att. Specialkonsulent Julie Begtorp Dato: 6.1.21 Sagsnr.: 21-2667 Dok.nr.: 21-1435 Øget behov for botilbud

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel:

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel: Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Tårnby kommune Kontaktperson Camilla Bruun Tlf. nr. 3247 1111 Mail.: kommunen@taarnby.dk Nærværende rammeaftale

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle s rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Med brev af 6. november 2007 har Region Syddanmark fremsendt forslag til psykiatriplan Fremtidens

Læs mere

Specialområde Børn og Unge (SBU)

Specialområde Børn og Unge (SBU) YDELSESBESKRIVELSE Arrangementer for pårørende Specialområde Børn og Unge (SBU) Målgruppe: Døgntilbud til børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser Sindalsvej 30, 8240 Risskov Tel. 7847 8500

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Januar 2012 1 Socialpsykiatrisk støtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med

Læs mere

Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune

Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune Side 1 af 6 Venstre har fremsat en 10-dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune. Dette notat indeholder svar

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Herning Kommune. Jane Sønderskov, tlf

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Herning Kommune. Jane Sønderskov, tlf SKEMA VEDRØRENDE INDBERETNING TIL UDVIKLINGSSTRATEGIEN I RAMMEAFTALE 2017 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 1. marts 2016 BESVARELSEN SENDES TIL: NB!: Sekretariat for rammeaftaler Att. Karsten

Læs mere

NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR, SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER OG FORPLIGTENDE SAMARBEJDE. v. Rammeaftale Sjælland

NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR, SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER OG FORPLIGTENDE SAMARBEJDE. v. Rammeaftale Sjælland NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR, SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER OG FORPLIGTENDE SAMARBEJDE v. Rammeaftale Sjælland National koordinationsstruktur: Socialstyrelsens rolle og centrale udmeldinger Socialstyrelsen

Læs mere

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Psykiatri og Social Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for udvidelse af Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune Halsnæs kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune Kontaktperson Stig Hjermind Tlf. nr. 24985493 Mail.: sthj@halsnaes.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

Nærværende er en kort status for projektet og udkast til oplæg til de elementer det kan være relevant at lade indgå i et sådant forsøg.

Nærværende er en kort status for projektet og udkast til oplæg til de elementer det kan være relevant at lade indgå i et sådant forsøg. NOTAT Statusnotat/udkast til projektoplæg: Integreret psykiatri i Region Sjælland (Trieste-projekt) Region Sjælland har i Budget 2014 afsat 2 mio.kr. til forberedelse af et forsøg med etablering af integreret

Læs mere

Udkast til kommissorium for Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland

Udkast til kommissorium for Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland Udkast til kommissorium for Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland Indledning I 2008 nedsatte Sundhedskoordinationsudvalget Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland. Formålet med Hjerneskadesamrådet

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Bornholm kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Bornholm kommune Bornholm kommune Side 1 af 15 sider. Bornholm kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om

Læs mere

Status på hjerneskaderehabilitering i den midtjyske region. V. Leif Gjørtz Christensen, KKR Midtjylland 6. november 2012

Status på hjerneskaderehabilitering i den midtjyske region. V. Leif Gjørtz Christensen, KKR Midtjylland 6. november 2012 Status på hjerneskaderehabilitering i den midtjyske region V. Leif Gjørtz Christensen, KKR Midtjylland 6. november 2012 Baggrund Med strukturreformen blev myndigheds- og finansieringsansvar for de specialiserede

Læs mere

Takster for Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling. 2. udgave december 2012

Takster for Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling. 2. udgave december 2012 Takster for 2013 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling 2. udgave december 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk behandling Voksne over 18 år Takster ud fra funktionsniveau Granhøjen udfører en lang række

Læs mere

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland Notat om debatoplæg fra - status for Region Sjælland Baggrund Bestyrelsen i har anmodet landets regioner om at drøfte pejlemærker for de kommende års udvikling på psykiatriområdet. Regionsrådenes bidrag

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 2. juni 2017 Analyse af særligt dyre enkeltsager Baggrund Tendensen for de seneste år viser, at der har været et stigende antal særligt dyre enkeltsager på Handicap-

Læs mere

DIALOG OM BEBOERE OG YDELSER

DIALOG OM BEBOERE OG YDELSER DIALOG OM BEBOERE OG YDELSER DIALOGMATERIALE til masterplan Landsbyen Sølund 2014 Med dialogmaterialet sætter vi gang i arbejdet med masterplan for Landsbyen Sølund. Vi håber på dit bidrag i en proces,

Læs mere