Bilag. Region Midtjylland. Orientering om Århus Kommunes forslag om overtagelse af regionale tilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Region Midtjylland. Orientering om Århus Kommunes forslag om overtagelse af regionale tilbud"

Transkript

1 Region Midtjylland Orientering om Århus Kommunes forslag om overtagelse af regionale tilbud Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 28

2 ! "# $ "#%!&!' $ "#$% % ( $' ) $# # &# %$!! ' *+,' % ' %# $ % -$ # '!! $ ## "," %'. /"% # #," $ % "# ' 0. /"% $ #' Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Magistratsafdelingen for Børn og Unge Sagsnummer: Sagsbehandlere: Karin Storr (MSO) Hans Sloth Kristoffersen (MBU) Jesper Christiansen (MSB) Jimmi Joensen (MSB) Telefon: Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 1 af 28

3 " $ " " ' %' # " "1$ # $$" $# % # ' )! # ( $" $ $# ' ) $" $ % "' "# ' '' -$" ' "%% #, # # % # % "##$%' # $ " ' $% ' $! $ ' % # 2 %'. /"%$. /"% 3 /!/"% Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 2 af 28

4 - $" "13, $ -.! 78 6(% 0" # # $ Region Midtjylland driver døgntilbud med i alt pladser "# # 293 pladser for børn og unge $ $ 82 pladser på forsorgs- og misbrugsområdet 510 pladser for voksne handicappede 286 pladser for sindslidende # # Århus Kommune driver døgntilbud med i alt pladser ( 377 pladser for børn og unge (! ' 230 pladser på forsorgs- og misbrugsområdet ' 770 pladser for voksne handicappede % 149 pladser for sindslidende $9 % "! #%$ ' # 0!% (" % ' % "!. #$! ' Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 3 af 28

5 % ' $" % $ " % #' $%$ %/ $%$# " % % $ $ $ ' # %#%$ '! $" " % 4 $ ' $ $ $ " (!:; $ 2 % '. "'. 4 ' $ $ % / ' $# 0% (!:+ $" ' $ # ' < $ Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 4 af 28

6 !$ # -"$ ' $ # # 78$# 4%' " # % $ #' 4%" $'. /"%' %"$ " 5 #$ # % #4 5 0 # (!8$.!$6(% ' " # $ # $ ' # $ ' $ #". /"% $ $ #% # ' $" $ $ $' # Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 5 af 28

7 )# $ % )(!:;$9# #" $% ' 6'!". /"%$" %$ ". /"% )$ % ' $! " $' $ ' # "$ "!!=6(% =>! ' 0!%!!?" ' #$ $ $ " " ##'! " ' ". /"%! $ '! Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 6 af 28

8 " % # %$# ( $ " )# # #! /' $%$ # " % #$ %&! # $!' % "# # # # # # "$ ## # $#' -% # " %.!%' # 3 #! #% # ' $% # $ $ %!' % " Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 7 af 28

9 %'!% ' $"!' %, ' % # $ # '! # # ( #$#' %' 7 *;8# Tuesten Huse " $ Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108. Sigter på rehabilitering af personer med svær psykisk sygdom og sociale kontaktvanskeligheder.?" Budget: Nettobudgettet udgør ca. 9,1 mio. kr. Medarbejdere: Ca. 15.!% $ Normeret til 16 beboere. Tilbudet planlægges udvidet med 3 døgnpladser. # Århus Kommune benytter pt. 15 af tilbudets pladser. I 2007 er det kun % Århus Kommune, som har visiteret til tilbudet. $ (!' :; "1 ),$ ' #% ' 7 8%" +'+*AB?", # ' # /%7 8$(' $( % Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 8 af 28

10 #, ' Atriumhuset % Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108. $ Sigter på støtte og behandling af personer med en svær psykisk, lidelse kombineret med en misbrugsproblematik. " Budget: Ca. 7,8 mio. kr. (2008-p/l) ifølge takstbilaget til rammeaftalen #! for ' Medarbejdere: Ca. 15. Normeret til 14 beboere. Århus Kommune benytter pt. 10 af tilbudets pladser. I 2007 har Århus?,$ Kommune tegnet sig for 87 % af visitationerne til tilbudet. $#$ $ ' '!% /" %?",% ' $# $ #' $ (!:;, "1 * 5",'!%!# $' #$% #!%' (#! $ # # $ % $ $$ Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 9 af 28

11 " $ % +$ %&,*! )!!' $ #!' 2! 3 - $ ' %!%$ %! %' $ # ' - #,%!# ' ' $" ( '!8 - %!%?" '!!$" '!,* -.*-/ $( $.? $#' ) # # Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 10 af 28

12 ) #( '!7456.C' 8 70 " ', ' 8$ (! $ ' %! ) # 456. "+!"79B$+A8 Børn og Unge Centret Rehabilitering, Århus-afdelingen (Småbørnscentret)!$ Tilbud efter Servicelovens 67, stk. 3. " $! Børn og Unge Centret Rehabilitering har rehabiliteringstilbud i Århus, Viborg, Ry og Randers. Tilbudene er af praktiske årsager organisatorisk forankret under et døgntilbud i Hedensted. Afdelingen i Århus servicerer i et vist omfang de øvrige afdelinger administrativt. " $ Tilbyder rådgivning, vejledning og behandling af småbørn med handicap. #" Placeret på MarselisborgCentret, hvor Århus Kommune i forvejen har en række øvrige tilbud. Budget: Nettobudgettet udgør ca. 8,8 mio. kr. ' $' # #' Medarbejdere: 17. ' = )' ='! # $. /"%% $' # #" # " (! D!D <$ # '!< ) "$!' #% ' $!$' #%!'! # % Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 11 af 28

13 !$ (!$' #"! ' / 4 5 0!$(!$! 3 '!!!$ ' $' # $ '! " "7% $% 8 % '! " % $% %! "!!$ # $' " )" (!#' $# $' # $ (!:; (! ' 8 "1 2 -! %!' $%#"#%'! +!BBA " -" $!$ (# Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 12 af 28

14 !$ #! $ -$ Fenrishus #! # "?" - % Døgn- og daginstitution for børn og unge med svært fysisk og psykisk handicap og stort plejebehov, efter Servicelovens 67, stk $ Tilbyder rådgivning, vejledning og behandling af småbørn med handicap. "! Tæt samarbejde med børnelæger fra Skejby Sygehus. % $ Budget: Ca. 24,4 mio. kr. (2008-p/l) ifølge takstbilaget til rammeaftalen for # Medarbejdere: (døgn) + 7 (dag). Planlægges udvidet med hhv. 4 døgn- og 4 dagpladser. - $ Århus Kommune benytter pt. 6 døgnpladser og 4 dagpladser svarende til en helårsudgift på ca. 12,7 mio. kr. Århus Kommune har i 2007 tegnet sig for 50 % af visitationerne til tilbudet. # $ %7 8' # / ( 4$ (%$" $ # -'?" -" ' #" ' -' $ % = #!!' $- '! " $ -$ ' Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 13 af 28

15 !$! "/ # $!# ". /"%# -B ' B #!!B% ' )" -# $# $ # $ (!:; - "1 * 0" (! -!% E '!# # ) ' % % % ' $!#. /"%)' +!*$+* ' # # ' $"! # "* 9 % %(# % ' Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 14 af 28

16 ' '!$ ' $ *9$+* ' " $ $ " % 3$ %&,* $% $!# '? $ $ $ ' $ # % " % $ # $ #$ ' $".! " # ' % &!.!' # $ %! $#' %# 5? Rådgivningscentret (, ( %' Tilbud efter Servicelovens 67, stk " $ Tilbyder ambulante behandlingsforløb i forbindelse med seksuelle overgreb, svære kriser og psykiatrinære problemstillinger samt supervision og undervisning til andre professionelle. 4 Tilbudet er beliggende på Langenæs Allé i bygninger som (!$ ejes af Århus Kommune. (! Budget: Nettobudgettet udgør ca. 6,6 mio. kr. $ %! Medarbejdere: 14. ) # ' Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 15 af 28

17 ? 0' "# $? '.!% % '!!'E $ %. '! $ '! $# ##.! ' $ $ %% %!$.!$ #!' % $ # ## $ #" E # " # # #' 5 % # % 5 D% D $ % 5 % ' $".!$# % $ (!:;.! "1 ( & " #%# #$ Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 16 af 28

18 %$ $ % #!$ Holmstrupgård #' Selvejende ungdomspsykiatrisk døgntilbud under Jysk? Børneforsorg etableret efter Servicelovens 67. ( 7 "8 Målgruppe: unge fra 14 år med svære psykiatriske lidelser af skizofren karakter, spise- eller personlighedsforstyrrelse, 4% organisk betingede vanskeligheder og kontaktvanskeligheder. + $' Budget: Nettobudgettet udgør ca. 42,5 mio. kr.. /"% Medarbejdere: 95. Normering: 47 døgnpladser og 36 dagpladser. ( #! Århus Kommune benytter pt. 23 døgnpladser svarende til % % en helårsudgift på 21,0 mio. kr. (2007). ' $ $, # %!'? % #!% ' % %# %$ ' #' $ #" %" )"% %# $# '? %!$' $% ' %! %# %!%! $ % %4 " ' Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 17 af 28

19 !$ > $$ > $ )' # " > $ %' $4' 5 %6. $ # 2 #' " "' 1 * 5".! '!$ ' /! #! ' $ ' % $ ' # ' $ " # #"? +'*' ' % %# # * $ Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 18 af 28

20 $# $ ' 4 # 4$ %&!! #$ %!-#$ % #3 4 % 5 5 ' $ "$ "' # # # $ # 2! $ #!' )%!' $# $ $ " $#'!$ % % 2!"3 5' "' $ $ 0$"$# E'!# $ ' $ $ $#!# Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 19 af 28

21 '!$ '! $!"$' #%% ' " %!%' ' $#' # ("' #%#!' " " -! " $ "%' $ # 5' $ " (, ' # "$ ' #-$ "$$"# $ ) # ' # $ % 2 Høskoven # F!$ "$ Botilbud efter Servicelovens 107, uddannelses- og aktivitetstilbud efter samt bostøttetilbud efter # " Boligerne er nyindrettede - ombygget i perioden # Målgruppe: unge voksne med hjerneskade og fysiske handicap. "7("E(8 Budget: Nettobudgettet udgør ca. 45 mio. kr. Medarbejdere: 5 F! Normering: 39 (døgn) og 104 (dag). # 7% ' 8 "'!# &' # ' Århus Kommune benytter pt. 28 døgn- og 60 dagtilbudspladser på tilbudet. Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 20 af 28

22 >% " "% " -"# # "!$ # 0# '! % $ " F,) # # 0" # ' # # # #' % " $%!+*A' $ # ) # A!$ ' # # $ # $ (!:; "1 * 5" $ ' "$# '?! )""("' # % + $!"#' Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 21 af 28

23 / "= $%# ) # # % #'!)# # # #) $ ' $" # %9' #$(" ($%' "# ' #"$% %'!! % ' 74-8" $'!$ #!$ # 5 '!!! ' # %'!2 #" $ #!', ' ##$ ($' % Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 22 af 28

24 5$ & % % ' ' 2 ' # "' ' $ ' #,6 / ' 6/ " +!! 6/!* $ $!! 5% " "$!$ % 6/ $ $'$ ' $ $ $ "$ % '!' 7!8 "$%$ ' ' %!. /"%/! #! ' 6/ ' % /!$ Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 23 af 28

25 ! $!' Misbrugscenter Midtjylland /!% 6/' % Behandlingstilbud efter Sundhedslovens 101. $! Målgruppe: personer med et oplevet problematisk misbrug af illegale rusmidler. $ %$# ' Målgruppen er omfattet af den lovfæstede behandlingsgaranti på sundhedsområdet. $' # Tilbudets samlede nettobudget for 2008 udgør ca. 8,4 mio. kr. Heri er dog inkluderet bo- og efterbehandlingstilbudet Hvilstedhus. # Normering: 122 behandlings- og 6 døgnpladser. Århus Kommune benytter ikke tilbudet. # " /!/"% * $!' $ % %$ ' $%! 6/ % " '" ( 6$ &.10 1,! /. /"% 9' (%!7 6 (% 8!$ ' ' % 4 %! % F ' #$ Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 24 af 28

26 ##$!$# ) %' #! "# %! $! $"#! 6(% #" # $ "# 0%! %3 0 ' 0# ( - 6(% %% ' % ) # $" $' "# G% ' Center for Syn og Kommunikation $ $'!$ Målgruppe: blinde og svagtseende børn og voksne. #$' Formålet med Center for Syn og Kommunikations indsats "$' #$ er at begrænse og afhjælpe følgerne af nedsat syn hos alle blinde og svagsynede. Ydelserne retter sig mod hele livsforløbet og er karakteriseret ved et højt specialiseret fagligt niveau med en tværfag- 6(% "#!$ lig indsats fra synskonsulenter, optikere og øjenlæger. Budget: Nettobudgettet udgør ca. 13,1 mio. kr. "#! Medarbejdere: 29. $ 6 (% $ "#' 66?C "#! Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 25 af 28

27 0" 6(% % %# '?# 3 / # " $ $ ' = 0% ' ) E$ 0# ( # " $6(C '?!. ' (!# / 4 5 6(% #' #" "?" 6(% % # $ # " ' $ # ' 4 # #"!= "# -" %$%! ' "# % $ $ 6(% %. 0% "!$ ##!'! 6(% 6(% $ "? ' Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 26 af 28

28 . /"% $ %7 8# " %% ' $ #"!' -" %$6(% % # ' 6(%? ' "! " $F $ $ % #" $!:; 6(% "1 (, % $" $ ' '"'$ '$ '$#'$' 2 ' H? #' ) #"% $! $ Tale og Høreinstituttet! Yder tilbud efter såvel Lov om specialundervisning for #'#' voksne som Serviceloven. $" Tale og Høreinstituttet tilbyder udredning, vejledning, $ rådgivning og undervisning til børn, unge og voksne. Budget: Nettobudgettet udgør ca. 35,6 mio. kr. Medarbejdere: 72. ",$ ) %#$" Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 27 af 28

29 ). /"%$ ' $! ) % $" 4$ "-!$ ' -!$!!# % # $/ 4 5 % 0" ' #! 2 $ "' * $%'!# " # " # %'$'! Revision af snitflader mellem Århus Kommune og Region Midtjylland Side 28 af 28

30 !" #!" ###!"$%"" Den nuværende opgavefordeling mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen vil i løbet af 2008 formentlig komme til debat i de fleste af de 19 kommuner. Region Midtjylland driver i dag efter aftale med kommunerne ca. 60 tilbud indenfor social- og kommunikationsområdet. Området havde i 2007 et budget på kr. og 2246 ansatte. Både kommunerne i regionen og Region Midtjylland driver i dag specialiserede tilbud i nogle tilfælde tilbud med højt specialiserede funktioner. Derfor er en specialiseret indsats i sig selv ikke længere en entydig parameter for, om et tilbud mest hensigtsmæssigt drives kommunalt eller regionalt. Det er afgørende, at der findes en fælles forståelse mellem kommunerne i Region Midtjylland og regionen om den fremtidige drift af det sociale område. Forslag til et klarere snit mellem Region Midtjylland og kommunerne på socialområdet. De større kommuner, der er kommet ud af strukturreformen, giver baggrund for en større specialisering og et styrket professionelt niveau og er i dag i stand til at løfte flere opgaver end før reformen. De har mulighed for at opbygge en faglig bredde og kompetence i eget regi og kan på den måde tilbyde løsninger i lokalområdet, tæt på borgeren og integreret med områdets øvrige liv helt i tråd med grundtankerne i strukturreformen om høj og faglig kvalitet, brugeren i centrum, nærhed m.v. Men for en række medborgere med svære og eventuelt sjældne handicaps, svær psykisk sygdom eller andre komplekse vanskeligheder er der et behov for, at der også på det sociale område og på kommunikationsområdet sættes

31 en dagsorden, der kan imødekomme behovet for at også mennesker med sjældne og/eller komplekse problemstillinger får en særlig målrettet behandlings-, støtte- eller omsorgsindsats. Disse mennesker vil i dag ofte have brug for en indsats, der finder sted i en tæt sammenhæng med andre offentlige servicetilbud, bl.a. indenfor behandlingspsykiatrien eller somatikken. For disse målgrupper skal den nødvendige indsats både når der er tale om botilbud, ydelser og rådgivning ofte imødekommes gennem udvikling og vedligeholdelse af særligt målrettede og individualiserede tilbud til brugerne. Det stiller krav om et behandlingssystem, der er karakteriseret ved overskuelighed, et minimum af administration og endelig sammenhæng mellem de tværfaglige og tværsektorielle miljøer, der er en nødvendighed for lige netop at kunne udvikle og vedligeholde det individualiserede og målrettede tilbud. Det er en stadig udfordring for både somatik, psykiatri og specialiserede sociale miljøer at udnytte de begrænsede specialiserede faglige ressourcer bedst muligt. Specialisterne i f.eks. pædiatrien og psykiatrien kan godt samarbejde med en flerhed af kommunale og regionale tilbud, men man vil alt andet lige få en bedre udnyttelse af disse ressourcer, hvis samarbejdspartnerne er færre, er kendte, er indenfor samme organisation og ikke mindst kan arbejde målrettet i forhold til et gensidigt udviklende samarbejde. For nogle borgeres vedkommende er der med andre ord brug for, at særlige faglige ressourcer sikres og fastholdes ét sted. De borgere, der har problematikker, der kun findes med lav hyppighed og/eller høj kompleksitet, er afhængige af en bred vifte af faglige kompetencer og faggrupper, for at der kan findes fagligt tilfredsstillende løsninger. Det bør sikres, at der ved komplekse udredninger vil være bedre muligheder for, at man netop får sat fokus på det kompleks af problematikker, der sikrer, at den rigtige indsats sættes ind. Antallet af borgere, man ser, er vigtigt for at udrede korrekt og at kunne se det enkelte menneskes nuancer i problematikkerne. Det gælder her som andre steder at: Øvelse gør mester. Nogle problematikker eller sammenstillingen af forskellige problematikker forekommer meget sjældent i den enkelte kommune måske går der år mellem to personer med samme problemkompleks. Det er regionens opfattelse, at det vil være hensigtsmæssigt, at regionen løser opgaver vedrørende: Borgere med problematikker af lav hyppighed Borgere med problematikker af høj kompleksitet Borgere med problematikker, der har en nær sammenhæng til specialiseret somatisk eller psykiatrisk behandling. Region Midtjylland vil således foreslå, at regionen fremover løser opgaverne for de få og de meget komplicerede. Der tænkes her på de små målgrupper, hvor der kræves et meget stort optageområde. Endvidere tænkes der på den meget sammensatte målgruppe af borgere, hvor der ofte skal etableres individualiserede tilbud, fordi de har mange komplekse problemer samtidig. Den sidste gruppe er endvidere karakteriseret ved, at der oftest vil være et stort behov for tæt samarbejde med de psykiatriske afdelinger og eventuelt somatiske afdelinger. "&

32 Grupperne kan karakteriseres således: 1) Lav hyppighed Sjældne problemstillinger eller handicaps, der kan sammenlignes med lands- eller landsdelsfunktioner. 2) Høj kompleksitet Borgere der har en flerhed af samtidige problematikker, f.eks. Misbrug Svære psykiatriske problematikker Hjerneskader, med behov for specialiseret træning eller genoptræning, rehabilitering og/eller massiv støtte til dagligdagen Udadreagerende og anden problematisk adfærd, herunder personfarlig adfærd Personer med dom eller anden retslig foranstaltning Massive indlæringsproblematikker 3) Betydende nærhed til psykiatri eller somatik Med henblik på at sikre, at de fysiske, teknologiske og faglige miljøer, samt de nødvendige vidensklynger også fremover vil være til stede i Region Midtjylland på ovenstående områder, foreslås, at der indgås aftaler om snitfladerne mellem kommunal og regional drift, der giver den fornødne tidsmæssige horisont og perspektiv for de involverede tilbud, disses ledere og medarbejdere. De konkrete forslag fra Århus Kommune Fenrishus: Århus Kommune ønsker at overtage tilbuddet Fenrishus. Region Midtjylland foreslår, at tilbuddet forbliver regionalt drevet. Fenrishus er en døgninstitution med specialbørnehave beliggende i Århus Kommune, aldersgruppe 0-18 år. I 2007 var Fenrishus normeret til 16 døgnpladser og 3 specialbørnehavepladser. Den gennemsnitlige belægning var henholdsvis 109% på døgnpladserne og 272% på børnehavepladserne. Det er i rammeaftalen for 2008 aftalt, at Fenrishus udvides med 4 døgn- og 4 dagpladser. Denne udvidelse forventes at skulle finde sted udenfor den nuværende matrikel, der ikke kan bebygges yderligere. "&

33 I 2007 fordelte de henvisende kommuner sig således på Fenrishus: " )* /00 )* 1 )* 2"" )* +" )* %""$' ()* )* -.' ) *,""$' ()* Fenrishus løser udviklings-, behandlings- og plejeopgaver. Målgruppen er svært hjerneskadede børn med svære fysiske handicaps og ofte tillægshandicaps i form af blindhed, døvhed, epilepsi m.v. Udviklingsmæssige er børnene fra få måneder til 1 år, funktionsmæssigt har ingen af børnene almindelig førlighed eller funktion. Børnenes vanskeligheder betyder, at de har behov for sondemad, ilt og/eller lægeordineret overvågning. Børnene har et omfattende behov for medicinering. Der er tale om sarte børn, hvor infektioner og mangelfuld faglig håndtering kan have livstruende konsekvenser. Der er behov for tæt behandlingsmæssig sammenhæng med pædiatrisk afdeling på Århus Universitetshospital Skejby. Børn på terminalstadiet forbliver på institutionen på grund af den behandlingsmæssige sammenhæng med Århus Universitetshospital Skejby. Institutionen får besøg af en læge 1-2 gange om ugen, som står for børnenes behandlingsplan i forhold til børnenes somatiske problemer, medicinering m.v. Uddannelse og efteruddannelse af medarbejdergruppen sker i tæt samarbejde med sundhedsvæsenet for at sikre, at personalet er ajour med nyeste viden. Forudsætningen for institutionens specialisering er, at den dækker et stort geografisk område. Det indebærer, at institutionen alene modtager de meget svært handicappede børn, der heldigvis findes i meget begrænset omfang i de enkelte kommuner. Samtidig er den behandlingsmæssige sammenhæng til sundhedssektoren en forudsætning for, at institutionens tilbud kan opretholdes og udvikles. Den regionale forankring af Fenrishus sikrer ensartet service overfor alle kommuner, der har behov for denne type pladser. "&

34 Ungdomshjemmet Holmstrupgård. Århus Kommune ønsker at overtage Ungdomshjemmet Holmstrupgårds afdeling i Århus. Region Midtjylland foreslår, at Holmstrupgård fortsat drives regionalt. Ungdomshjemmet Holmstrupgård er en selvejende socialpsykiatrisk institution med afdelinger i Randers, Silkeborg, Århus og Viborg kommuner. I 2007 var institutionen normeret til 47 døgnpladser, 36 dagpladser samt et antal individuelle tilbud. Den gennemsnitlige belægning var i %. I 2007 fordelte de henvisende kommuner sig således på Holmstrupgård: Aalbo rg Randers 1% 4% ViborgHorsens 4% 1% Vejle 2% Odder 2% Silkeborg 7% Jammerbugt Furesø 1% 1% Skive 1% Favrsko v 15% M ariagerfjo rd 3% Norddjurs 6% Skanderborg 9% Syddjurs 4% Århus 39% Ungdomshjemmet Holmstrupgård er en døgninstitution, der overordnet arbejder med en målgruppe af normaltbegavede børn og unge i alderen fra ca. 14 år med svære psykiatriske lidelser, opmærksomhedsforstyrrelser og udviklingsforstyrrelser. De fleste unges adfærd kan beskrives som: at de er markant sarte og har svært ved at være sammen med andre (selvmordstruede) eller også er de markant voldsomme og udadreagerende. Behandlingsarbejdet tilrettelægges i tæt samspil med børne- og ungdomspsykiatrien, d.v.s. behandlingsplan drøftes i fællesskab og medicinering følges tæt for mange unge. En forudsætning for opretholdelse for faglig kvalitet er: det faglige forpligtende samarbejde på alle niveauer mellem børne- og ungdomspsykiatri og Ungdomshjemmet Holmstrupgård samt at institutionen dækker et befolkningsunderlag, der sikrer, at der over tid er tilstrækkeligt antal brugere til at opretholde specialiseringen. Hvis Århus Kommune overtager Århusafdelingen vil afdelingerne i Randers, Viborg og Silkeborg ikke kunne opretholdes med uændret funktion. Den regionale forankring sikrer i dag, at kommunerne har lige adgang til de pladser, der samlet udbydes på Ungdomshjemmet Holmstrupgård. "&

35 Himmelbjergets Børn og Unge Center Rådgivningscentret. Århus Kommune ønsker at overtage Rådgivningscentrets afdeling i Århus. Region Midtjylland foreslår, at Rådgivningscentret fortsat drives regionalt. Himmelbjergets Børn og Unge Center består af en døgninstitution Himmelbjerggården og Rådgivningscentret beliggende i Skanderborg. Rådgivningscentret har afdelinger i Århus, Skanderborg og Viborg. Der er for 2008 indgået abonnementsaftaler med 7 kommuner i Region Midtjylland. Nedenstående figur viser den procentvise fordeling af indgåede abonnementer for 2008 fordelt på kommuner og befolkning.,""$' * 2"" * +" * -.' * " * * %""$' * "&

36 Rådgivningscentret er et specialiseret rådgivnings- og udredningstilbud. Målgruppen er børn og unge med psykiatrinære problemstillinger samt problemstillinger som følge af seksuelle overgreb og traumer. Overtager Århus Kommune tilbuddet beliggende i Århus, vil tilbuddet i Viborg ikke kunne opretholdes. Børn og Unge Centret, Rehabilitering (BUR). Århus Kommune ønsker at overtage tilbuddet. Region Midtjylland foreslår, at det forbliver regionalt drevet. Børn og Unge Centret består af en døgninstitution beliggende i Hedensted og et rehabiliteringscenter med afdelinger i Århus, Ry, Randers og Viborg Børn og Unge Centret, Rehabiliteringen har haft en nytilgang i 2007 på ca. 250 børn og unge og har aktuelt kontakt med ca børn og unge. I 2008 er der indgået aftaler med 10 kommuner i Region Midtjylland og 1 kommune udenfor Region Midtjylland, ligesom der leveres ydelser til flere kommuner som tilkøb. Det samlede befolkningsgrundlag er på ca Nedenstående figur viser den procentvise fordeling af indgåede abonnementer for " )* /00 )* 34 )*,""$' )* Odder 0,9% +" )*!4 )* -.' )* )* /00 )* 34 )* Skanderborg 5,2% Skive 4,5% Viborg 11,7% Syddjurs 6,3% "&

37 Målgruppen er børn og unge fra 0-18 år med betydelig og varig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Der tilbydes rådgivning, vejledning og genoptræning, samt rådgivning og vejledning til forældre, fagligt personale i kommuner m.v. De børn fordeler sig typisk på 5 overordnede diagnosegrupper/lidelser eller sammenfald mellem disse. Der er tale om cerebral parese, udviklingshæmmede med sammensatte problemstillinger, multihandicappede med sammensatte problemstillinger, øvrige former for diverse kromosomforstyrrelser og autisme-spektrum forstyrrelser. Statistisk set vil der i en typisk kommune være relativt få børn inden for hver diagnosegruppe/lidelse. Opgaven løses i dag i et tæt samarbejde med de pædiatriske afdelinger og medarbejderne fra institutionen løser opgaver på de pædiatriske afdelinger finansieret af sundhedsloven, hvilket blandt andet er med til at sikre den behandlingsmæssige kvalitet. Kendetegnende for disse børn er, at deres handicap/funktionsnedsættelse er så kompleks, at der overfor disse børn er behov for en tidlig, specialiseret og koordineret indsats mellem sundheds- og socialområderne med henblik på at kunne reducere funktionsnedsættelsen og dens konsekvenser. En forudsætning for opretholdelse af institutionens specialisering er et geografisk dækningsområde, som sikrer, at institutionen møder et relativt stort antal meget komplicerede sager. Dernæst at institutionen indgår i et sammenhængende forløb med de pædiatriske afdelinger, hvor institutionens personale løser opgaver på de pædiatriske afdelinger. Ved Århus Kommunes overtagelse af Århusafdelingen vil det ikke længere være muligt at drive afdelinger i Randers, Ry og Viborg med uændret specialisering. Den regionale forankring sikrer en faglig udvikling baseret på nyeste viden i sundhedsvæsenet. Center for Syn og Kommunikation. Århus Kommune ønsker at overtage Centret. Region Midtjylland foreslår fortsat regional drift. Center for Syn og Kommuniukation har tre afdelinger beliggende i Århus, Viborg og Holstebro. Center for Syn og Kommunikation har haft aftaler med 12 kommuner, der tilsammen udgør et befolkningsgrundlag på ca borgere. Herudover køber flere kommuner ydelser på tilkøbsvilkår. Nedenstående tabel viser den procentvise fordeling af indgåede abonnementer for 2007 på basis af befolkningstal fordelt på kommuner. "&

38 /00 * 1 *,""$' * Odder 2% -.' * +" *!4 * * Viborg 10% Syddjurs 5% Skive 6% Skanderborg 6% Center for Syn og Kommunikation leverer specialiserede tværfaglige ydelser til blinde og svagtsynede børn og voksne, som har til formål at begrænse og afhjælpe følgerne af nedsat syn. Kerneydelserne består i rådgivning, vejledning og undervisning, herunder fokus på IT. På synsområdet er der ca. 80 diagnoser, øjenrelaterede såvel som neurologisk betinget. Synsområdet er organiseret med nedenstående specialisering Statisk set vil der være relativt få brugere indenfor hvert speciale i en typisk kommune. Småbørnsområdet: særligt fokus på stimulering af synsmæssig udvikling, rettet mod børn, forældre og daginstitution Folkeskole- og specialskoleområdet: Kvalificering af skolerne til at varetage undervisning af blinde og svagtseende, herunder kompenserende undervisning Ungdomsområdet: Vejledning omkring valg af og under en ungdomsuddannelse. Voksenområdet, herunder udviklingshæmmede voksne: Udredning og vejledning, herunder om brug af hjælpemidler Uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet: Integration på og fastholdelse af blinde og svagtsynede på arbejdsmarkedet Rådgivning og vejledning i forbindelse med teknologiske kommunikationshjælpemidler: Herunder afprøvning, opsætning og undervisning Aktivitets- og samværstilbud for blinde og svagtsynede: Vejledning om kompenserende teknikker, personlig og social udvikling samt uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder Bostøtte: Med henblik på at lette overgangen til egen bolig Centret beskæfriger synskonsulenter (lærer og pædagoger), it-konsulenter, optikere, øjenlæger og psykologer. Center for Syn og Kommunikation er afhængig af samarbejdet med universitetshospitalets øjenafdeling samt to overlæger, som indgår i opgavevaretagelsen. Det er afgørende med et stort befolkningsgrundlag, der sikrer muligheden for at opretholde den nuværende specialisering samt et tæt samspil med sundhedsvæsenet og den udvikling, der foregår der. "(&

39 Hjemtager Århus Kommune afdelingen i Århus, vil det ikke være muligt at opretholde afdelingerne i Viborg og Holstebro på uændret niveau. Tale- og Høreinstituttet Århus Kommune har tilkendegivet, at man ikke ønsker at overtage Tale- og Høreinstituttet. Region Midtjylland er enig i, at tilbuddet bør forblive regionalt drevet. Tuestenhuse Århus Kommune ønsker at overtage Tuestenhuse. Region Midtjylland er enig i, at en stor kommune som Århus Kommune vil kunne drive et sådant tilbud i sammenhæng med kommunens øvrige tilbud på området. Århus Kommunes andel af brugere på tilbuddet er 94%. Tuestenhuse er et længerevarende botilbud for svært sindslidende. Beboerne er primært skizofrene, enkelte er dobbeltdiagnosticerede, og enkelte har selvskadende adfærd. Mange er permanent psykotiske. Beboerne har typisk ophold i Tuestenhuse i en længerevarende periode (flere år). Atriumhuset Århus Kommune ønsker at overtage Atriumhuset. Region Midtjylland anerkender, at en stor kommune som Århus Kommune vil kunne drive tilbuddet, men peger på, at tilbuddet målgruppemæssigt også kunne tilhøre den regionale målgruppe. Århus Kommunes andel af brugere er p.t. 70%, men dette tal svinger i både opadgående og nedadgående retning. Atriumhuset er et botilbud for mennesker med svær psykisk lidelse og et komplicerende forbrug af rusmidler. Atriumhuset er en behandlingsinstitution, hvor socialpsykiatri og behandling er tæt integrerede. Der er tæt samarbejde med Team for Misbrugspsykiatri og afdeling N3 på Århus Universitetshospital, Risskov. Hvis Århus Kommune overtager Atriumhuset, vil den særlige ekspertise i huset skulle opbygges på ny et andet sted, hvis regionen får efterspørgsel på tilbud af denne type. Misbrugscentret Århus Kommune ønsker ikke at overtage Misbrugscentret, der betjener Odder, Favrskov og Skanderborg kommuner, men som er beliggende i Århus Kommune. Der gives desuden substitutionsbehandling til de nævnte kommuner, foruden til Silkeborg, Norddjurs og Syddjurs kommuner. Behandlingsinstitutionen Hvilstedhus, der også er en del af tilbuddet, giver tilbud om døgnbehandling. Der er på centret i øvrigt særlig ekspertise i forhold til gravide stofmisbrugere og unge med behov for misbrugsbehandling. Dersom der kan opnås en generel aftale med kommunerne i Region Midtjylland om snitfladen mellem de kommunale og de regionale opgaver, der tager udgangspunkt i ovenstående kriterier (nævnt i indledningen) må det konkluderes, at et tilbud om behandling for stofmisbrug ambulant eller som døgntilbud bør drives kommunalt. Baggrunden er først og fremmest den lovmæssige forankring som skal-tilbud, sammenhæng til kommunernes indsatser for revalidering og forsørgelse og endelig det forhold, at kommunerne i regionen i øvrigt har overtaget stofmisbrugsområdet. " &

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap N O T A T Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap 1. Indledning Knap fem år efter strukturreformen er det relevant at se på, hvordan delområder

Læs mere

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag 1. pkt. 3: Udkast til Udviklingsstrategien, 2013 s. 2 Bilag 2. pkt. 3: BILAG A til Udviklingsstrategien: Opsummering af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien

Læs mere

Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet

Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet Der er fra partierne stillet følgende spørgsmål på socialområdet til brug for mødet mandag den 3. maj 2004. Spr. 1_SM_EL Regeringen argumenterer for, at opgaverne

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Rammeaftale 2013 Møde i KKR Sftelland dert Q0/3-201 2-- Dagsordenens punkt 2.1.a. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klart ansvar for de svageste. Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde. Målgrupper. Borgere med særlige behov

Klart ansvar for de svageste. Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde. Målgrupper. Borgere med særlige behov Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Målgrupper Borgere med særlige behov Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for 2009. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådets redegørelse for 2009. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Udviklingsrådets redegørelse for 2009 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold Læsevejledning...5 Kapitel 1: Indledning... 6 1.1 De regionale udviklingsråd...6 1.2 Sammensætning

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. på det sociale område i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. på det sociale område i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 på det sociale område i Syddanmark 2. august 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 KAPITEL 1: RAMMEAFTALE 2008... 5 HVORDAN BLIVER RAMMEAFTALEN TIL?... 5 RAMMEAFTALENS PARTER

Læs mere

Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen

Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen Juni 2008 Flemming Jakobsen, Jonas Markus Lindstad Marianne Malmgren og Finn Kenneth Hansen CASA Stofmisbrugsområdet i

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Klart ansvar for de svageste

Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Klart ansvar for de svageste Oplæg om det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2014 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Udviklingstendenser

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Sorø Kommune. 30. august 2007. Rapport vedr.: Analyse og strategi for voksenhandicapområdet i Sorø Kommune

Sorø Kommune. 30. august 2007. Rapport vedr.: Analyse og strategi for voksenhandicapområdet i Sorø Kommune Sorø Kommune 30. august 2007 Rapport vedr.: Analyse og strategi for voksenhandicapområdet i Sorø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Baggrund og kommissorium 2.1. Kommissorium 3. Lovgivning og

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

Fremtidens Forsorgsindsats

Fremtidens Forsorgsindsats Fremtidens Forsorgsindsats Oplæg til beslutning om indhold i og organisering af Viborg Kommunes indsats mod hjemløshed, samt ombygning på forsorgshjemmet Vibohøj. Bilag 1 Til drøftelse i Socialudvalget

Læs mere

Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere

Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere Udvikling af det specialiserede socialområde i Region Midtjylland Region Midtjylland www.social.rm.dk Social Strategi November 2013

Læs mere

Et liv til forskel. bedre social rehabilitering af mennesker med svær spiseforstyrrelse. Klart ansvar for de svageste

Et liv til forskel. bedre social rehabilitering af mennesker med svær spiseforstyrrelse. Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Et liv til forskel bedre social rehabilitering af mennesker med svær spiseforstyrrelse Et liv til forskel bedre

Læs mere

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland KKR NORDJYLLAND 1. januar Udviklingsstrategi 2014 Udviklingsstrategien er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter de nordjyske

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Besvarelser i forhold til tendenser og behov

Besvarelser i forhold til tendenser og behov Besvarelser i forhold til tendenser og behov Forventet behov for pladser udenfor Det samlede forventet behov kommunens eget regi Dagtilbud Døgntilbud Dagtilbud Døgntilbud 1. Voksne med sindslidelser 0

Læs mere

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2013 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 UDVIKLINGSTENDENSER

Læs mere

Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget

Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2015 Myndighedsafdelingen Andre udvalg 72% Sundheds- og omsorgsområdet Voksen-

Læs mere

Læger i kommunerne. En analyse af det fremtidige behov for lægelig arbejdskraft i kommunerne. Jakob Hansen Jakob Kjellberg Peder Hindborg

Læger i kommunerne. En analyse af det fremtidige behov for lægelig arbejdskraft i kommunerne. Jakob Hansen Jakob Kjellberg Peder Hindborg Læger i kommunerne En analyse af det fremtidige behov for lægelig arbejdskraft i kommunerne Jakob Hansen Jakob Kjellberg Peder Hindborg Dansk Sundhedsinstitut December 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Bilag til DAS. 10. juni 2015

Bilag til DAS. 10. juni 2015 Bilag til DAS 10. juni 2015 Punkt 3: Første udkast til styringsaftale 2016 Bilag 1: Udkast styringsaftalen 2016. NB: ny tekst er markeret med rød skrift Bilag 2: Udkast til styringsaftalen 2016 bilag 1

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Resume og anbefalinger... 4 2. Indledning... 6 2.1 Baggrunden for analysen... 6 2.2 Afgrænsning

Læs mere