Ottiliavej 9 Tlf DK-2500 Valby, Danmark Fax

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com"

Transkript

1 H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf DK-2500 Valby, Danmark Fax Pressemeddelelse Valby den 7. april 2014 Månedlig behandling med Abilify Maintena (aripiprazol) reducerer indlæggelsesfrekvensen for patienter med skizofreni væsentligt sammenlignet med daglige perorale antipsykotika Månedlig Abilify Maintena udviste en ti fold reduktion af indlæggelsesfrekvens, når de samme patienter blev sammenlignet med deres tidligere standardpleje med perorale antipsykotika i en spejlbillede-undersøgelse (henholdsvis 2,7 procent over for 27,1 procent, p<0,0001) 1 Månedlig Abilify Maintena blev godt tolereret med rater af uønskede hændelser fremkommende under behandling svarende til den gunstige tolerabilitetsprofil for oral Abilify (aripiprazol) 2 Reduktion af risikoen for tilbagevendende tilbagefald og genindlæggelser tidligt i sygdomsforløbet kan medvirke til at minimere deres negative indvirkning på en patients langsigtede prognose og livskvalitet. 3,4 H. Lundbeck A/S (Lundbeck) og Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. (Otsuka) bekendtgjorde i dag resultaterne fra den endelige analyse af en spejlbillede-undersøgelse, der viste statistisk væsentlige reduktioner (p<0,0001) i den samlede psykiatriske indlæggelsesfrekvens for patienter med diagnosen skizofreni, som blev overført fra perorale antipsykotika til Abilify Maintena 400 mg månedligt en suspension med forlænget frigørelse til intramuskulær injektion af aripriprazol. 1 Disse resultater blev præsenteret som en plakat med seneste nyheder på den 4. konference i Biennial Schizophrenia International Research Society (SIRS) (toårig konference for international skizofreniforskning) i Firenze, Italien den april. I dette multicenter, ikke-blindede, spejlbillede-forsøg blev patienter med skizofreni, der var blevet behandlet med perorale antipsykotika som plejestandard* overført til Abilify Maintena 400 mg månedligt og fulgt i 6 måneder i et naturligt samfundsmiljø. 5 Resultaterne fra behandlingen med Abilify Maintena i perioden blev retrospektivt sammenlignet med behandlingsperioden med perorale antipsykotika før overførslen hos samme patienter og miljøer. Forsøgets primære slutpunkt viste, at Abilify Maintena 400 mg månedligt reducerede 7. april 2014 Pressemeddelelse Side 1 af 6

2 hyppigheden af psykiatrisk indlæggelse tifold under de sidste tre måneder sammenlignet med tidligere perorale antipsykotika [henholdsvis 2,7 procent (n=9/336) og 27,1 procent (n=91/336), p<0,0001]. 1 Abilify Maintena 400 mg månedligt reducerede også hyppigheden af psykiatriske indlæggelser væsentligt ved seks måneder sammenlignet med tidligere orale antipsykotika [henholdsvis 8,8 procent (n=9/336) og 38,1 procent (n=91/336), p<0,0001). Forsøget viste, at Abilify Maintena 400 mg månedligt blev godt tolereret, hvilket er i overensstemmelse med tidligere rapporteret fremkomst af uønskede hændelser med peroral Abilify. 2,6 Den mest almindelige fremkomst af uønskede hændelser med 5 procent hændelser, der blev observeret under den prospektive behandlingsperiode med Abilify Maintena, var søvnløshed (6,7 procent) og akatisi (6,5 procent). 1 Vores evne til at reducere risikoen for tilbagefald og indlæggelse er kritisk for at fremme forbedring af psykosocial og erhvervsmæssig funktion. Med hvert tilbagefald kan patienter miste møjsommeligt vundne fremskridt, og de kan have sværere ved at opnå fremskridt hen imod bedring. sagde forsøgs-investigator John M. Kane, M.D., leder af psykiatriafdelingen, Zucker Hillside Hospital, og næstformand for Behavioral Health Services, North Shore-LIJ Health System. Indlæggelser for skizofreni er mest almindelige som resultat af tilbagefald, og det at beskytte patienter mod tilbagefald og genindlæggelser på hospital er et stort mål for patientbehandlingen. Minimering af risikoen for tilbagefald tidligt i sygdomsforløbet kan medvirke til at reducere den negative virkning, som gentagne tilbagefald og genindlæggelser har på en patients langtidsprognose og livskvalitet. 3,4 I tidligere forsøg har langtidsvirkende injicerbare (long-acting injectable, LAI) antipsykotika udvist væsentlige reduktioner i risikoen for indlæggelse sammenlignet med perorale antipsykotika 7, og de kan være særligt gavnlige for patienter med førstegangs-psykose. 8 Hos patienter, der var indlagt for første gang, viste brugen af LAI er sig at reducere risikoen for genindlæggelse med 64 procent sammenlignet med perorale formuleringer. 9 Reduktion af indlæggelsesrater gennem forbedret medicineringsefterlevelse er et nøglefokus for forbedring af funktionsresultaterne for patienter med skizofreni og vil også kunne reducere tilknyttede sundhedsomkostninger, 10,11 da indlæggelse repræsenterer en væsentlig andel af den generelle økonomiske byrde ved at behandle patienter med skizofreni. 12 Den væsentlige reduktion i hospitalsrater, der 7. april 2014 Pressemeddelelse Side 2 af 6

3 ses i spejlforsøgsdata antyder, at månedlig Abilify Maintena omkostningsbesparelser for sundhedsvæsenet. 1,5 kan betyde *Herunder aripiprazol, asenapin, chlorpromazin, clozapin, fluphenazin, haloperidol, iloperidon, loxapin, lurasidon, olanzapin, paliperidon, perphenazin, pimozid, quetiapin, risperidon, thiothixe og ziprasidon. Om MIRROR-forsøget Spejlbillede-forsøg sammenligner resultater før og efter medicineringsskift. Dette multicenter, ikke-blindede nordamerikanske forsøg brugte et spejlbillede-design til at vurdere de samlede psykiatriske indlæggelsesrater - defineret som andelen af patienter med 1 psykiatriske hospitalsindlæggelser i løbet af 48 måneder før screening, men styret som ambulante patienter for de 4 uger før underskrivelse af den informerede samtykkeerklæring og for hele varigheden af screeningsperioden. Forsøget blev opdelt i to behandlingsperioder: Den første var en retrospektiv seks måneders periode med vurdering af de samlede psykiatriske indlæggelsesrater hos stabile voksne patienter med skizofreni, der blev behandlet med perorale antipsykotika. Den anden behandlingsperiode omfattede de samme patienter, som blev overført til behandling med Abilify Maintena 400 mg månedligt, i seks måneder. 1,5 Det primære formål var at sammenligne psykiatriske indlæggelsesrater mellem peroral antipsykotikum-behandling før og efter skift fra perorale antipsykotika til Abilify Maintena 400 mg månedligt. 5 Patienter, der deltog i forsøget (n=433), blev efter investigators bedømmelse vurderet til at have brug for en behandlingsændring af en eller anden grund (f.eks. mangel på effekt, dårlig efterlevelse eller bivirkninger), og have mulighed for at nyde godt af en udvidet behandling med en langtidsvirkende injicerbar formulering. 1,5 Om Abilify Maintena (aripiprazol) Abilify Maintena er den eneste dopamin D 2 partielle agonist i månedlig injicerbar form, som har fået markedsføringstilladelse til vedligeholdelsesbehandling af skizofreni. Lægerne har nu en alternativ behandlingsmulighed med en tolerabilitetsprofil, som er sammenlignelig med profilen for peroral Abilify (aripiprazol), til at behandle det vedvarende behov for at beskytte patienter med skizofreni mod tilbagefald. Abilify Maintena er en månedlig formulering af aripiprazol i et sterilt, frysetørret pulver, som rekonstitueres med sterilt vand. I Europa er Abilify Maintena indiceret til vedligeholdelsesbehandling af skizofreni hos voksne patienter, der er stabiliseret med peroral aripiprazol. 7. april 2014 Pressemeddelelse Side 3 af 6

4 Efter den første injektion bør behandling med 10 mg til 20 mg peroral aripiprazol fortsættes i 14 dage i træk for at opretholde terapeutiske koncentrationer af aripiprazol under indkøring af behandlingen. Abilify Maintena kan fås i en række europæiske lande, og det er lige nu på vej gennem de forskellige sundhedsmyndigheder, som giver adgang for patienter. Abilify Maintena blev også godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, til behandling af skizofreni i USA i februar 2013, og det har for nylig fået markedsføringstilladelse til behandling af skizofreni hos stabiliserede voksne patienter i Canada. Lundbeck-kontakter: Mads Kronborg Pressechef Otsuka-kontakter: Medier Alison Ross Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd Om Lundbeck og Otsuka Global Alliance Lundbeck og Otsuka etablerede en global alliance i november 2011 for at bruge deres betydelige erfaring og ressourcer inden for CNS til at introducere den næste generation af behandlinger for tilstande som skizofreni, depression, Alzheimers sygdom og alkoholafhængighed. Om H. Lundbeck A/S H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) er et globalt farmaceutisk selskab, som er specialiseret i hjernesygdomme. I mere end 50 år har vi været førende inden for forskning i hjernesygdomme. Vores udvikling og distribution af nyskabende behandlinger gør fortsat en forskel for mennesker med hjernesygdomme. Vores primære fokusområder er alkoholafhængighed, Alzheimers sygdom, depression/angst, epilepsi, Huntingtons sygdom, Parkinsons sygdom, skizofreni og slagtilfælde. 7. april 2014 Pressemeddelelse Side 4 af 6

5 Vores ca medarbejdere i 57 lande arbejder i hele værdikæden lige fra forskning og udvikling til produktion, markedsføring og salg, og de er engageret i at forbedre livskvaliteten for mennesker, der lider af hjernesygdomme. Vores udviklingsportefølje består af flere udviklingsprogrammer i den sene fase, og vores produkter er tilgængelige i over 100 lande. Vi har forskningscentre i Kina, Danmark og USA og produktionsfaciliteter i Kina, Danmark, Frankrig, Italien og Mexico. Lundbeck omsatte for ca. DKK 15 mia. i 2013 (EUR 2 mia. eller USD 2,7 mia.). For yderligere oplysninger henviser vi til Om Otsuka Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. er en global medicinalvirksomhed, som arbejder ud fra følgende virksomhedsfilosofi: Otsuka mennesker der skaber nye produkter til bedre sundhed verden over. Otsuka forsker i, udvikler, fremstiller og markedsfører innovative og originale produkter med fokus på farmaceutiske produkter til behandling af sygdomme og konsumentprodukter til dagligdags opretholdelse af sundhed. Inden for lægemidler er Otsuka førende på det udfordrende område med psykiske lidelser, og selskabet har også forskningsprogrammer inden for flere utilstrækkeligt behandlede sygdomme, herunder tuberkulose, som udgør et stort sundhedsproblem globalt. Disse tiltag illustrerer bedre end ord, hvordan Otsuka inderst inde er et big venture -selskab med en ungdommelig og kreativ ånd i alt, hvad det foretager sig. Otsuka er et 100 % ejet datterselskab af Otsuka Holdings Co., Ltd., som er holdingselskab for Otsuka Group. Bestyrelsesformanden Akihiko Otsuka er tredje generation af Otsuka-familiens medlemmer, som står i spidsen for selskabet, der blev grundlagt tilbage i Otsukakoncernen beskæftiger ca medarbejdere i hele verden, og dets produkter er tilgængelige i over 80 lande på verdensplan. Samlet omsætning i regnskabsåret 2012 (1. april 2012 til 31. marts 2013) var ca. 10 mia. eller USD 13 mia. Otsuka henviser til deres globale hjemmeside på https://www.otsuka.co.jp/en// REFERENCER: 1. Kane J, Zhao C, Johnson B, Baker R, Eramo A, McQuade R, et al., editors. Hospitalization Rates in Patients Switched From Oral Antipsychotics to Aripiprazole Once-Monthly: A Mirror Study. Poster presented at the Schizophrenia International Research Society (SIRS) Congress; 5-9 April 2014; Florence, Italy. 7. april 2014 Pressemeddelelse Side 5 af 6

6 Fleischhacker W, Sanchez R, Perry P, Jin N, Peters-Strickland T, Johnson B, et al., editors. Poster: Aripiprazole once-monthly for the treatment of schizophrenia: a double-blind, randomized, non-inferiority study vs. oral aripiprazole.. Annual Meeting of the American Psychiatric Association; May, Lieberman JA, Perkins D, Belger A, Chakos M, Jarskog F, Boteva K, et al. The early stages of schizophrenia: speculations on pathogenesis, pathophysiology, and therapeutic approaches. Biological psychiatry. 2001;50(11): Boyer L, Millier A, Perthame E, Aballea S, Auquier P, Toumi M. Quality of life is predictive of relapse in schizophrenia. BMC psychiatry. 2013;13:15. Kane JM, Sanchez R, Zhao J, Duca AR, Johnson BR, McQuade RD, et al. Hospitalisation rates in patients switched from oral anti-psychotics to aripiprazole once-monthly for the management of schizophrenia. Journal of medical economics. 2013;16(7): Kane JM, Sanchez R, Perry PP, Jin N, Johnson BR, Forbes RA, et al. Aripiprazole intramuscular depot as maintenance treatment in patients with schizophrenia: a 52-week, multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study. The Journal of clinical psychiatry. 2012;73(5): Kishimoto T, Nitta M, Borenstein M, Kane JM, Correll CU. Long-acting injectable versus oral antipsychotics in schizophrenia: a systematic review and meta-analysis of mirror-image studies. The Journal of clinical psychiatry. 2013;74(10): Zhornitsky S, Stip E. Oral versus Long-Acting Injectable Antipsychotics in the Treatment of Schizophrenia and Special Populations at Risk for Treatment Nonadherence: A Systematic Review. Schizophrenia research and treatment. 2012;2012: Tiihonen J, Haukka J, Taylor M, Haddad PM, Patel MX, Korhonen P. A nationwide cohort study of oral and depot antipsychotics after first hospitalization for schizophrenia. The American journal of psychiatry. 2011;168(6): Marcus SC, Olfson M. Outpatient antipsychotic treatment and inpatient costs of schizophrenia. Schizophrenia bulletin. 2008;34(1): Keith S. Advances in psychotropic formulations. Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry. 2006;30(6): Gilmer TP, Dolder CR, Lacro JP, Folsom DP, Lindamer L, Garcia P, et al. Adherence to treatment with antipsychotic medication and health care costs among Medicaid beneficiaries with schizophrenia. The American journal of psychiatry. 2004;161(4): april 2014 Pressemeddelelse Side 6 af 6

resultater for 2012 årsrapport 2012 Behandling af hjernesygdomme 6.402 1.197 1.224 2.803 1.810 omsætning og vækst pr. region (dkk mio.

resultater for 2012 årsrapport 2012 Behandling af hjernesygdomme 6.402 1.197 1.224 2.803 1.810 omsætning og vækst pr. region (dkk mio. resultater for omsætning og vækst pr. region (dkk mio.) samlet omsætning +6% 14.802 (EKSKL. LEXAPRO) europa 7.734-3% 52% af samlet omsætning int. markeder 3.768 +9% 26% af samlet omsætning usa 2.099 +29%

Læs mere

årsrapport 2011 hoved- og nøgletal Behandling af hjernesygdomme

årsrapport 2011 hoved- og nøgletal Behandling af hjernesygdomme hoved- og nøgletal Koncern DKK mio. DKK mio. 2009 DKK mio. 2008 DKK mio. 2007 DKK mio. EUR mio. 1 USD mio. 2 Nettoomsætning 16.007 14.765 13.747 11.572 11.171 2.148 2.987 Forsknings- og udviklingsomkostninger

Læs mere

HOVEDTAL ÅRSRAPPORT 2009

HOVEDTAL ÅRSRAPPORT 2009 ÅRSRAPPORT HOVEDTAL 2007 2006 2005 KONCERN EUR mio. 1 USD mio. 2 Nettoomsætning 13.747 11.572 11.171 9.300 9.076 1.846 2.566 Forsknings- og udviklingsomkostninger 3.196 2.990 2.193 1.956 1.782 429 596

Læs mere

Hoved- og nøgletal. Årsrapport 2010. Koncern 2010 DKK mio.

Hoved- og nøgletal. Årsrapport 2010. Koncern 2010 DKK mio. Årsrapport Hoved- og nøgletal Koncern 2008 2007 2006 EUR mio. 1 USD mio. 2 Nettoomsætning 14.765 13.747 11.572 11.171 9.300 1.983 2.625 Forsknings- og udviklingsomkostninger 3.045 3.196 2.990 2.193 1.956

Læs mere

Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg

Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg ÅrsrApport 2008 Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg 2 Indhold Til vores aktionærer 4 Kort om NeuroSearch 6 Pipeline 12 Hoved- og nøgletal 14 Afgørende

Læs mere

2 NEUROSEARCH 2010. Indhold

2 NEUROSEARCH 2010. Indhold ÅRSRAPPORT 2010 2 NEUROSEARCH 2010 Indhold ÅRSRAPPORT 2010 3 Forretningsmodel og strategi Til vores aktionærer og andre intressenter 5 Kort om NeuroSearch 6 Hoved- og nøgletal 7 Forretningsmodel og strategi

Læs mere

En halv milliard gode grunde til at fokusere på hjernesygdomme. Årsrapport 2004

En halv milliard gode grunde til at fokusere på hjernesygdomme. Årsrapport 2004 En halv milliard gode grunde til at fokusere på hjernesygdomme Årsrapport 2004 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Kort om NeuroSearch 3 2004 - Et år med vigtige fremskridt 5 Udviklings- og forskningsprogrammer

Læs mere

årsrapport science-to-life

årsrapport science-to-life årsrapport science-to-life virksomhedsinformation Zealand Pharma A/S Smedeland 36 DK-2600 Glostrup Danmark Tel: +45 43281200 Fax: +45 43281212 E-mail: info@zp.dk www.zealandpharma.com CVR nr.: 20 04 50

Læs mere

Til aktionærerne Højdepunkter Ledelsesberetning Global tilstedeværelse Risikostyring CSR Aktionærinformation Selskabsledelse Bestyrelse og direktion

Til aktionærerne Højdepunkter Ledelsesberetning Global tilstedeværelse Risikostyring CSR Aktionærinformation Selskabsledelse Bestyrelse og direktion Årsrapport 2010 Indhold Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen forsideomslag Til aktionærerne 1 Højdepunkter 2 Ledelsesberetning 3 Økonomiske forventninger til 2011 11 Global tilstedeværelse 13 Risikostyring

Læs mere

Ekstern prøve i sygepleje Bachelorprojekt

Ekstern prøve i sygepleje Bachelorprojekt Ekstern prøve i sygepleje Bachelorprojekt Hvilken aktuel viden findes der om, hvilke faktorer, der har betydning for adherencen hos patienter, der lider af skizofreni? - Et systematisk litteraturstudie

Læs mere

novo nordisk årsskrift

novo nordisk årsskrift novo nordisk årsskrift 214 EN KUR MOD TYPE 1-DIABETES kan drømmen blive virkelighed? VERDENS STORBYER SKAL BEKÆMPE DIABETES men hvordan? BEVAR FOKUS, TÆNK LANGSIGTET Novo Nordisks forretningsstrategi DET

Læs mere

zealand pharma årsrapport 2011

zealand pharma årsrapport 2011 zealand pharma årsrapport 211 Indholdsfortegnelse Til vores aktionærer 2 Kære aktionær, 4 Kort om Zealand Pharma 6 Strategisk målsætning og forretningsmodel 1 Højdepunkter i 211 og efter balancedagen 11

Læs mere

Indhold. Ledelsens beretning 4. Vigtige begivenheder i 2002 8. Produktportefølje 10. Alzheimers sygdom 11. Depression 18. Parkinsons sygdom 27

Indhold. Ledelsens beretning 4. Vigtige begivenheder i 2002 8. Produktportefølje 10. Alzheimers sygdom 11. Depression 18. Parkinsons sygdom 27 Indhold Ledelsens beretning 4 Vigtige begivenheder i 2002 8 Produktportefølje 10 Alzheimers sygdom 11 Depression 18 Parkinsons sygdom 27 Skizofreni 32 Andre CNS-sygdomme 39 Risici 42 Forventninger til

Læs mere

Opgave nr. 37. Værdiansættelse af. Køb af Ovation

Opgave nr. 37. Værdiansættelse af. Køb af Ovation H.D. studiet Finansiering Hovedopgave forår 2009 : Vejleder: Robert Neumann Opgave nr. 37 Værdiansættelse af Køb af Ovation Handelshøjskolen i København Indhold Indledning... 4 Problemformulering... 5

Læs mere

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Udvalgte hovedog nøgletal 2010 2010 2009 Ændring Finansielle resultater Nettoomsætning Mio. kr. 60.776 51.078 19,0% Diabetesbehandling Mio. kr. 45.710 37.502

Læs mere

virksomhedsinformation

virksomhedsinformation virksomhedsinformation Zealand Pharma A/S Smedeland 36 DK-2600 Glostrup Danmark Tel: +45 43 28 12 00 Fax: +45 43 28 12 12 Bestyrelsesmedlemmer Daan J. Ellens, Bestyrelsesformand Peter Benson Alain Munoz

Læs mere

årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs

årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs virksomhedsinformation Indholdsfortegnelse 2 Til vores aktionærer 4 Kort om Zealand Pharma 4 Produktportefølje 2010 5 Mission, vision og værdier Zealand Pharma

Læs mere

Hvordan sikrer vi optimal medicinsk behandling af patienter med skizofreni og andre psykoser?

Hvordan sikrer vi optimal medicinsk behandling af patienter med skizofreni og andre psykoser? Hvordan sikrer vi optimal medicinsk behandling af patienter med skizofreni og andre psykoser? Videndeling og budskaber fra Lægemiddelindustriforeningens konference 4. juni 2013 Juli 2013 Indledning Psykiske

Læs mere

Kliniske forsøg. Bioetik i ord og handling

Kliniske forsøg. Bioetik i ord og handling Kliniske forsøg Bioetik i ord og handling Hvad er bioetik? Novo Nordisk benytter betegnelsen bioetik om alle etiske forhold vedrørende anvendelsen af biovidenskabelige teknologier i forskning, udvikling

Læs mere

Lukrativ niche-pipeline vil drive Sobi højere op

Lukrativ niche-pipeline vil drive Sobi højere op Lukrativ niche-pipeline vil drive Sobi højere op Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) er et svensk biofarmaceutisk selskab med fokus på egenudvikling og salg af medicin inden for sjældne sygdomme. Selskabets

Læs mere

Improving treatments Improving lives

Improving treatments Improving lives 2008 LifecyCle Pharma A/S å r s r a p p o r t Improving treatments Improving lives Om LifeCycle Pharma A/S (LCP) LCP er en specialiseret farmaceutisk virksomhed med hovedkontor i Hørsholm, Danmark, og

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Videnskabelig rapport 2001-2011

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Videnskabelig rapport 2001-2011 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Videnskabelig rapport 2001-2011 1 Rapportens forfattere Mads Wissenberg, læge, Region Hovedstaden Carolina Malta Hansen, læge, Region Hovedstaden

Læs mere

Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen *

Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen * Bestyrelse Ledelsesberetning og direktion Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Regnskab Hoved- og nøgletal 1 Årsrapport 2012 Bestyrelse og direktion Ledelsens påtegning Den uafhængige

Læs mere

Peer Review. Torleif Ruud, professor, Akershus universitetssykehus John Teilmann Larsen, overlæge, Odense Universitetshospital 14-04-2015

Peer Review. Torleif Ruud, professor, Akershus universitetssykehus John Teilmann Larsen, overlæge, Odense Universitetshospital 14-04-2015 Høringssvar: National Klinisk Retningslinje for behandling af mennesker med skizofreni og komplekse forløb Vedvarende symptomer, misbrug eller mangelfuld behandlingstilknytning 1. Center for misbrugsbehandling

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af H. Lundbeck A/S

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af H. Lundbeck A/S Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Hovedopgave 2011 HD-R (Regnskab og Økonomistyring) Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af H. Lundbeck A/S Vejleder: Ole Sørensen

Læs mere

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE zealand pharma A/S Årsrapport 212 HISTORIEN OM ZEALAND innovation PEPTIDER partnere DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE Medicin succes 1 Hoved- og nøgletal DKK Note 212 211 21 29 28 Resultatopgørelse

Læs mere

Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Et forsøgsprojekt på danske apoteker 1996-1999

Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Et forsøgsprojekt på danske apoteker 1996-1999 Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service Et forsøgsprojekt på danske apoteker 1996-1999 Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service

Læs mere

Kort om ALK. Vi bekæmper årsagen til allergi

Kort om ALK. Vi bekæmper årsagen til allergi Kort om Vi bekæmper årsagen til allergi 2 Velkommen Velkommen 3 Velkommen 20 % Årsagen til allergi skal behandles Mere end 20 % af befolkningen lider af luftvejsallergi 1. Allergi er en af de mest hyppige

Læs mere

Kliniske retningslinjer for biologisk behandling af bipolare affektive sindslidelser

Kliniske retningslinjer for biologisk behandling af bipolare affektive sindslidelser Kliniske retningslinjer for biologisk behandling af bipolare affektive sindslidelser De Affektive Teams Psykiatrien i Region Syddanmark Almenpsykiatrisk afdeling Odense, Universitetsfunktion & Almenpsykiatrisk

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere